Efterløn og skattefri præmie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterløn og skattefri præmie"

Transkript

1 A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019

2 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? 6 Hvis du venter med at gå på efterløn 9 Skattefri præmie 11 Hvornår har du ret til at gå på efterløn? 14 Efterløn som fuldtids- eller deltidsforsikret 15 Hvor meget kan du få? 15 Fradrag for pensioner 16 Arbejde i efterlønsperioden 18 Lempet fradrag for arbejde 20 Indtægter, der medfører fradrag i efterlønnen 21 Indtægter, der ikke fradrages i efterlønnen 22 Hvis du bor i udlandet 24 Udbetalingen af efterløn 25 Retten til efterløn stopper 26 Vil du vide mere? 27 Politisk ansvarlig: Mona Striib Redaktion: Trine Jørgensen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Gitte Skov Produktion: Grafisk Team/MH og FOAs trykkeri AK_Efterløn og skattefri præmie før _A5_

3 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Forord Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter for dig, som er født før 1. januar Hvis du er født 1. januar 1956 eller derefter, gælder der andre regler for dig på nogle områder. Vi henviser derfor til pjecen om efterløn, der gælder for din aldersgruppe. Denne pjece er ikke udtømmende, og reglerne er mange og indviklede. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du læse mere på vores hjemmeside, og du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os.

4 4 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Den fleksible efterløn Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Det er nemlig tilladt at arbejde ubegrænset som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen. Økonomiske fordele Men hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, er der flere økonomiske fordele. Du kan nemlig: opnå ret til efterløn med en højere sats undgå modregning for nogle pensioner få mulighed for at optjene skattefri præmie. De særlige rettigheder forudsætter, at du har fået et efterlønsbevis. Du skal ikke selv søge om beviset. Men vi har som regel brug for nogle oplysninger fra dig, inden vi kan udstede dit bevis. Vi skriver til dig, hvis vi har brug for oplysninger.

5 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 5 Efterløns- og folkepensionsalder Fødselsdato Efterlønsalder Folkepensionsalder Efterlønsperiode Før 1. jan år 65 år 5 år 1. jan juni ½ år 65 ½ år 5 år 1. juli dec år 66 år 5 år 1. jan juni ½ år 66 ½ år 5 år 1. juli dec år 67 år 5 år

6 6 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Efterlønsbevis Du får automatisk dit efterlønsbevis tilsendt, når du opfylder betingelserne. Har vi brug for oplysninger fra dig for at kunne lave dit efterlønsbevis, får du ca. en måned forinden et brev fra os. Hvad er et efterlønsbevis? Efterlønsbeviset er en erklæring om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn på det tidspunkt, hvor beviset er udstedt. Du kan få udstedt et efterlønsbevis, selv om du bor i udlandet. Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Datoen for beviset har samtidig betydning for, hvornår du evt. kan begynde at optjene den skattefri præmie, hvilken efterlønssats du kan få, og hvilket pensionsfradrag du skal have i din efterløn, se side 9 Hvis du venter med at gå på efterløn. For at dit bevis gælder fra præcis den dag, hvor du har ret til efterløn, skal du sende oplysningerne, inden 3 måneder efter denne dato. Får vi oplysningerne senere, kan vi først udstede beviset med virkning fra den dag, hvor vi modtager oplysningerne. Med et efterlønsbevis er du sikret retten til at gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? En af betingelserne for at få ret til et efterlønsbevis og dermed efterløn er, at du har nået efterlønsalderen. Medlemsperiode og efterlønsbidrag Hvis du er født før 1. marts 1952, kan du opfylde kravet om medlemskab, hvis du uafbrudt har været medlem af en a-kasse fra 31. marts

7 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA og mindst til dit fyldte 60. år. Du skal også have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra 1. april Hvis du er født før 1. januar 1959, kan du opfylde kravet om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag ved uafbrudt medlemskab og betaling af efterlønsbidrag fra 1. juli 1999 til mindst det tidspunkt, hvor du når efterlønsalderen. Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du har betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra 1. april 1999, er det kun perioden med medlemskab, der skal udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Er du i tvivl om, hvilke regler du er omfattet af, så hjælper din lokale a-kasse gerne. Udlandet Arbejde og forsikringsperioder fra udlandet tæller som hovedregel ikke med til opfyldelse af betingelserne for efterløn. Men der er nogle undtagelser. Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside foa.dk/efterløn vælg Udlandet og efterløn og derefter Hvad arbejde og forsikring i udlandet betyder for din ret til efterløn. Ret til dagpenge Du skal have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor du får dit bevis. Det betyder bl.a., at du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet den dag, hvor vi udsteder dit efterlønsbevis. Vi skal derfor vurdere, om du fortsat er til rådighed, hvis du fx har været syg i en længere periode kort forinden, du skal have dit bevis. Derudover skal du opfylde enten et indkomstkrav eller et beskæftigelseskrav. Om du skal opfylde et

8 8 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE indkomst- eller beskæftigelseskrav afhænger af, om du tidligere har været ledig. Hvis du er ledig og har dagpengeret på det tidspunkt, hvor vi skal udstede dit efterlønsbevis, vil du opfylde kravet om indkomst eller beskæftigelse. Det samme gælder, hvis du tidligere har været ledig, og din dagpengeret endnu ikke er udløbet. Uanset om du skal opfylde et indkomstkrav eller et beskæftigelseskrav, skal arbejdet som hovedregel være udført i Danmark. Indkomstkravet Du skal opfylde et indkomstkrav, hvis du ikke tidligere har modtaget dagpenge, eller du tidligere har modtaget dagpenge, men din dagpengeret er opbrugt, og du ikke længere har timer på den beskæftigelseskonto, som blev oprettet, da du blev ledig. For at opfylde indkomstkravet skal du have haft en samlet indkomst på kr. (2019) indenfor de sidste 3 år. Der kan maksimalt medregnes kr. pr. måned (2019). Hvis du fx har haft en løn på kr. om måneden, vil du derfor højest kunne medregne kr. pr. måned. Er du deltidsforsikret, er indkomstkravet kr. indenfor 3 år, og der kan maksimalt medregnes kr. om måneden (2019). Beløbet for indkomstkravet reguleres hvert år i januar. Du vil derfor skulle opfylde et højere indkomstkrav, hvis du først skal have et efterlønsbevis i 2020 eller senere. Beskæftigelseskravet Du skal opfylde beskæftigelseskravet, hvis du tidligere har fået dagpenge, og din dagpengeret er udløbet. Og du skal stadig have timer stående på den beskæftigelseskonto, du fik oprettet, da du var ledig. For at opfylde beskæftigelseskravet skal du have haft mindst løntimer indenfor de sidste 3 år svarende til 1 års fuldtidsarbejde. Er du deltidsforsikret, skal du have haft løntimer. Der kan ikke medregnes arbejde, som allerede er brugt til at optjene dagpengeret med.

9 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 9 Hvis du venter med at gå på efterløn Du kan opnå en række fordele ved at vente med at gå på efterløn. Du kan få en højere sats, undgå at få modregnet visse pensioner og optjene en skattefri præmie. Når du har fået et efterlønsbevis, opnår du en række fordele, hvis du venter med at gå på efterløn til nedenstående betingelser er opfyldt: Du har haft dit bevis i mindst 2 år Du har arbejdet mindst timer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret), efter du fik efterlønsbeviset.

10 10 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Du kan ikke opfylde 2-årsreglen, når du har modtaget delpension. Hvis du opfylder begge betingelserne for 2-årsreglen, kan du: få efterløn med en højere sats undgå modregning for nogle pensioner optjene skattefri præmie. Højere efterløn Du vil få ret til efterløn med den sats, du ville være berettiget til i tilfælde af ledighed. Og efterlønnen kan ikke blive beregnet ud fra en lavere indtægt end den, der står i beviset. Mindre fradrag i efterlønnen for pensioner Du vil kun blive modregnet for pensioner, der knytter sig til et tidligere ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i efterlønsperioden. Skattefri præmie Du vil få ret til at optjene skattefri præmie. Du kan optjene præmien, hvis du helt eller delvist fortsætter med at arbejde. Du optjener en præmieportion for hver 481 timers arbejde. 481 timer svarer til, at du arbejder 37 timer om ugen i 3 måneder. Hvor meget kan jeg få? Hver præmieportion udgør kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede (2019). Da der højest kan optjenes 12 gange 481 timer (5.772 timer) til skattefri præmie, kan præmien højest blive på i alt kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede. Der udbetales kun hele præmieportioner. Det betyder, at hvis du har haft mindre end 481 timer, får du ingen præmie. Du skal være opmærksom på, at det samlede antal timer til skattefri præmie samt udbetalte efterlønsog dagpengetimer ikke må overstige timer. Timerne, der er i overskud, vil da blive fratrukket beregningen af præmien. Eksempel Bent er nået folkepensionsalderen. Han har fået udbetalt efterløn for

11 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 11 i alt 772 timer. Derudover har han haft løntimer, siden han fik sit efterlønsbevis. Selvom Bent har haft løntimer, kan der kun medregnes løntimer til skattefri præmie. Det skyldes, at det samlede antal timer til skattefri præmie og udbetalte efterlønstimer ikke må overstige timer. Beregning af optjente præmieportioner: : 481 løntimer = 10,40. Da der kun kan udbetales hele præmieportioner, har Bent ret til 10 skattefri præmieportioner. Det svarer til kr. (2019). Ekstra efterlønstimer, som er udbetalt pga. det lempede fradrag for arbejde, medregnes dog ikke i opgørelsen (Se Lempet fradrag for arbejde på side 20). Hvad tæller med? Arbejde som lønmodtager skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, for at timerne tæller med til 2-årsreglen og den skattefri præmie. Det betyder, at arbejde fra private eller offentlige hverv fx doms mand, byrådsmedlem, bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening mv. ikke kan medregnes til optjening af den skattefri præmie. Både arbejde fra Danmark, Grønland, Færøerne, et andet EØS-land eller Schweiz kan medregnes. Ferie med løn tæller med som arbejde. Udbetalt feriegodtgørelse tæller kun med som arbejdstimer, hvis ferien er afholdt. Får du feriepengene udbetalt på én gang uden at holde ferie, tæller timerne ikke med. Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du medregne overskuddet fra din virksomhed til den skattefri præmie. Når vi skal beregne, hvor mange timer overskuddet svarer til, lægger vi oplysningerne fra din årsopgørelse om virksomhedens overskud til grund. Overskuddet fra virksomheden omregnes til timer ved at dividere overskuddet med en fastsat omregningssats. Vi skal benytte den omregningssats, som var gældende i det år, som årsregnskabet dækker.

12 12 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Omregningssatsen reguleres den 1. januar hvert år. I 2019 udgør omregningssatsen 121,29. Eksempel: Ifølge din årsopgørelse for 2018 har du haft et overskud på kr. fra din selvstændige virksomhed. Omregningssatsen for 2018 udgør 118,68. Overskuddet om regnes til timer ved at dividere overskuddet med omregningssatsen ( /118,68). Du har dermed optjent 842,60 timer fra din selvstændige virksomhed. Der er sat et maks-beløb for, hvor højt et overskud vi kan omregne til timer. Skal vi fx udbetale din skattefrie præmie i 2019, må vi højest medregne kr. fra et årsregnskab på 12 måneder. Det vil sige, at selv om du har haft et overskud på eksempelvis kr. fra din selvstændige virksomhed i regnskabsåret for 2018, må vi højest omregne kr. til timer. Du vil dermed kunne medregne 1966,43 timer for 2018 til beregning af din skattefrie præmie ( /118,68). Der tælles timer med til præmie, indtil du når folkepensionsalderen. I den indberetningsperiode, hvor du når folkepensionsalderen, fordeles de indberettede løntimer forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden. Sådan får du din skattefrie præmie Reglerne for udbetaling af skattefri præmie blev ændret den 20. december Det har derfor betydning, om du er nået folkepensionsalderen før eller efter denne dato. Er du født den 19. december 1953 eller tidligere, skal du søge om at få udbetalt den skattefrie præmie. Du finder ansøgningen på vores hjemmeside foa.dk/webakassen. Det er vigtigt, at du søger om din skattefrie præmie, inden 3 år efter du er nået folkepensionsalderen, da du ellers mister retten til præmien. Er du født den 20. december 1953 eller senere, behøver du ikke at udfylde en ansøgning for at få din skattefrie præmie. Vi udbetaler præmien

13 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 13 til dig hurtigst muligt, efter du er nået folkepensionsalderen, og når vi har alle oplysninger for at kunne beregne præmien. Hvornår kan præmien udbetales Er du på efterløn, kan vi først beregne og udbetale din skattefrie præmie, når vi har udbetalt den sidste efterløn til dig. Vi henter oplysningerne om dine løntimer i SKATs indkomstregister. Vi kan derfor først opgøre præmiens størrelse, når din arbejdsgiver har indberettet dine lønoplysninger til SKAT. Du kan også optjene skattefri præmie af et honorar, hvis det er en B-indkomst, du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af. Men hvis honoraret er betaling for arbejde, du har udført for en privat hvervgiver, skal du normalt selv indberette indtægten til SKAT på din selvangivelse. Du kan fx have haft en privat hvervgiver, hvis du som musiker har fået betaling for at spille til et bryllup. Da honoraret ikke bliver indberettet til SKAT af lønudbetaleren, skal du sende dokumentation til os på udbetalingen af honoraret, samt hvornår arbejdet er udført. Præmien udbetales som udgangspunkt som et engangsbeløb. Men hvis du har drevet selvstændig virksomhed, kan vi først medregne overskuddet fra din selvstændige virksomhed til præmien, når årsopgørelsen for det pågældende regnskabsår er afsluttet. Hvis overskuddet fra din virksomhed udløser en eller flere ekstra præmieportioner, vil du få denne del af præmien efterbetalt, når den afsluttede årsopgørelse foreligger.

14 14 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Hvornår har du ret til at gå på efterløn? Du kan tidligst få efterløn fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din skriftlige ansøgning. Du kan gå på efterløn fra beskæf tigelse, ledighed eller delpension. Du skal dog stort set opfylde de samme betingelser for at gå på efterløn, som du skal opfylde for at få et efterlønsbevis. Der er dog den forskel, at hvis du har et efterlønsbevis, kan du gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Du kan læse mere på side 6 Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl her i Danmark, Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Modtager du ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage efterløn. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen. Du kan ikke gå på efterløn, hvis du driver selvstændig virksomhed, medmindre du forinden har fået tilladelse til det. Ønsker du at drive selvstændig virksomhed, er det derfor vigtigt, at du søger om efterløn i god tid. Du kan søge om tilladelsen i op til 6 måneder, før du går på efterløn. Du kan læse mere om emnet på vores hjemmeside foa.dk/efterløn vælg Selvstændig virksomhed og efterløn. Ønsker du at overgå fra delpension til efterløn som fuldtidsforsikret, skal

15 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 15 du søge om efterløn, inden delpensionen bortfalder. Ønsker du som ledig at gå på efterløn, skal du søge om efterløn, inden din dagpengeret udløber. Efterløn som fuldtidseller deltidsforsikret For at få efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede, skal du have været fuldtidsforsikret i mindst 10 år inden for de seneste 15 år, heraf mindst 52 uger lige før overgangen til efterløn. Hvis du er deltidsforsikret eller ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, får du efterløn med satsen for deltidsforsikrede. Satsen for deltidsforsikrede er på ⅔ af satsen for fuldtidsforsikrede. Hvor meget kan du få? højst dagpengenes mak simumbeløb. Går du på efterløn mindre end 2 år efter, at beviset har virkning, kan efterlønnen højst udgøre et beløb, der svarer til 91 % af højeste dagpenge. Det er for fuldtidsforsikrede kr. om måneden og for deltidsforsikrede kr. om måneden (2019). Hvis du venter med at gå på efterløn, til du har opfyldt 2-årsreglen, kan du få ret til en efterløn, der svarer til den højeste dagpengesats. Den højeste dagpengesats er for fuldtidsforsikrede kr. om måneden og for deltidsforsikrede kr. om måneden (2019). Hvis du på efterlønstidspunktet har samme forsikringsstatus, som da dit efterlønsbevis blev udstedt, kan din sats aldrig blive lavere end den, der eventuelt står på efterlønsbeviset. Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden. Du kan få 90 % af den indtægt, du tidligere har haft, dog

16 16 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Fradrag for pensioner Stort set alle pensionsordninger skal trækkes fra i din efterløn. Også dem, der slet ikke bliver udbetalt i efterlønsperioden. Nogle få skal dog ikke trækkes fra, fx ATP og visse pensioner til efterlevende ægtefælle, samlever eller børn. Pensioner modregnes ud fra den værdi, de har ved efterlønsalderen. Det gælder dog ikke arbejdsmarkedspensioner, som du får udbetalt løbende (dvs. hver måned) i efterlønsperio den. En sådan pension skal modregnes ud fra det faktisk udbetalte beløb før skat. En arbejdsmarkedspension er en tvungen pensionsordning, du har eller har haft i forbindelse med et job. Det kan være en tjenestemandspension eller en pensionsordning, som du ifølge din overenskomst eller din ansættelseskontrakt skal have. Hvis du går på efterløn efter 2-årsreglen er opfyldt Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension modregnes i efterlønnen med 55 % af den årligt udbetalte pension før skat. Hvis du går på efterløn før 2-årsreglen er opfyldt For at undgå at trække helt små pen sioner er der et bundfradrag på kr. (2019). Det skal bruges ved beregningen af fradraget for alle slags pensioner. Det skal dog ikke bruges, når det drejer sig om løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner. Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension fratrækkes i efterlønnen med 50 % af den årligt udbetalte pension før skat. Livsvarige pensioner, der ikke er løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner, skal modregnes med 60 % af 80 % af den forventede årlige

17 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 17 pension før skat. Alle andre former for pension modregnes med 60 % af 5 % af den samlede værdi før skat. Dette gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige og pensioner, hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang. Det gælder også en ratepension, du har haft som led i en ansættelse, hvis du ikke vil få den udbetalt løbende i efterløns perioden. Du kan beregne din efterløn på hjemmesiden pensionsinfo.dk Pensioner udbetalt før efterlønsalderen Hvis du er født 1. januar 1954 eller senere, er din efterlønsalder højere end 60 år. Du kan normalt begynde at få udbetalt pension, når du fylder 60 år. Det betyder, at du kan vælge at tyvstarte med pensionerne. Men skal du på efterløn senere, vil du ikke få noget ud af det og kan komme til at mangle pengene til den tid. Folketinget har bestemt, at disse udbetalte beløb skal trækkes fra i efterlønnen. Det gælder dog ikke i det omfang, pensionen allerede er blevet trukket fra i dagpenge eller anden offentlig forsørgelsesydelse. Hvordan får vi oplysning om dine pensioner? Dine pensioner bliver indberettet elektronisk til SKAT et halvt år, før du når efterlønsalderen. A-kassen modtager først oplysningerne ca. 2 måneder før, du når efterløns alderen. Hvis du vil på efterløn, skal du fortælle os, om oplysningerne er rigtige, og hvad der evt. er sket med dine pensioner i det sidste halve år, før du nåede efterlønsalderen. Vær opmærksom på, at du også skal oplyse om en eventuel udenlandsk pension, da vi ikke altid får sådanne pensioner indberettet automatisk. Derudover skal du altid oplyse os om det, hvis du begynder at få ud betalt en løbende arbejdsmarkedspension, mens du er på efterløn. Du skal også sende os udbetalingsmeddelelsen for pensionen, når din pension reguleres, så vi altid ved, hvor meget du får udbetalt.

18 18 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Arbejde i efterlønsperioden Du må have alt det lønarbejde, som du ønsker i efterlønsperioden. Men timerne skal modregnes i din efterløn. Får du efterløn som fuldtidsforsikret, får du suppleret efterlønnen op til 37 timer om ugen. Da vi udbetaler efterløn for 1 kalendermåned ad gangen, suppleres efterlønnen op til 160,33 timer om måneden. Det betyder, at hvis du fx har haft 60 arbejdstimer i en måned, får du efterløn for 100,33 timer i den måned. Er du deltidsforsikret, får du suppleret efterlønnen op til 130 timer om måneden. Mindsteudbetalingsreglen For at få efterløn i en måned, skal der mindst kunne udbetales efterløn for 14,8 timers efterløn. Hvis du har arbejde eller indtægter for mere end 145,53 timer i en måned, kan du derfor ikke få efterløn i den måned.

19 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 19 Som deltidsforsikret skal der mindst være 12 timer til udbetaling i en måned. Det vil sige, at du højest må have arbejde eller indtægter for 118 timer i måneden for at kunne få suppleret op med efterløn. Fradrag for arbejde sker efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. som udgangspunkt time for time. Se afsnittet Lempet fradrag for arbejde side 20. Hvis din arbejdsgiver har oplyst til SKATs indkomstregister, at din arbejdstid er ukontrollabel, så omregner vi din løn til et antal timer. Det gør vi ved at dividere din løn indtægt med a-kassens omregningssats. Omregningssatsen er 241,73 i Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Normalt skal ulønnet arbejde også trækkes fra i efterlønnen, men der er mange undtagelser. Du kan læse om disse regler på vores hjemmeside foa.dk/a-kasse vælg herefter Frivilligt ulønnet arbejde. Arbejde mv. her i riget eller i et andet EØS-land Arbejde mv. i efterlønsperioden kan udføres her i riget (dvs. Danmark, Grønland og Færøerne), i et andet EØS-land eller i Schweiz. Selvstændig virksomhed I efterlønsperioden kan du på visse betingelser få tilladelse til at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse.

20 20 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Der er også mulighed for at få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Timer ved selvstændig virksomhed fratrækkes i efterlønnen. Husk at søge os om tilladelse inden den ønskede overgang til efterløn, eller inden du starter virksomheden. Vi anbefaler at søge op til 6 måneder før, da betingelserne for at få tilladelse kan være svære at opfylde. Du kan læse mere om emnet på vores hjemmeside foa.dk/efterløn vælg Selvstændig virksomhed og efterløn. Hvad skal ellers modregnes i efterlønnen? Meget andet end almindeligt lønarbejde skal også trækkes i efterlønnen. Det gælder bl.a. feriegodtgørelse og arbejde som selv- eller medbygger. Det gælder også i nogle tilfælde hverv, borgerlige ombud og betaling for ophavsrettigheder. Indtægter helt uden forbindelse med et arbejde skal ikke trækkes fra, fx erstatninger, gaver, arv, underholdsbidrag og svagelighedspensioner. Lempet fradrag for arbejde Hvis du har en timeløn på under 241,73 kr. (2019), får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første kr. pr. år (2019). Hvis din timeløn er mindre end 241,73 kr. (2019), men højere end 117,67 kr. (2019), sker fradraget ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen. Eksempel: Hvis du arbejder 20 timer i en måned til en løn på 150 kr. i timen, skal der ikke fradrages 20 timer, men: 20 timer x 150 kr. = kr.: 241,73 kr. = 12,41 timer. Hvis din timeløn er mindre end 117,67 kr. (2019), sættes lønnen dog til dette beløb, når det lempede fradrag skal beregnes. Maksimum på timer, som giver ret til lempet fradrag Så længe du har ret til lempet fra-

21 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 21 drag, er der et loft for, hvor meget arbejde du må have, for at kunne få efterløn i en måned. Loftet gælder kun for de timer, hvor timelønnen er lavere end 241,73 kr. Får du efterløn som fuldtidsforsikret, må du maks. have 128 arbejdstimer i en måned med lavere timeløn end 241,73 kr. Har du mere end 128 timer med en lavere timeløn, kan du ikke få efterløn i den måned. Er du deltidsforsikret, må du maks. have 104 arbejdstimer med en timeløn under 241,73 kr. for at kunne få efterløn i den pågældende måned. Din timeløn bliver beregnet som et gennemsnit af den løn, som du har fået udbetalt i en lønperiode. Timelønnen beregnes ved at dividere lønindtægten med det antal timer, som du har fået løn for. I det år, du går på efterløn eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de kr. (2019), afhængigt af hvornår du indtræder i eller udtræder af ordningen. Indtægter, der medfører fradrag i efterlønnen Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Feriegodtgørelse, der ved flytning til udlandet eller ved overgangen til efterløn udbetales som et engangsbeløb, uden at ferien holdes, medfører også fradrag i efterlønnen. Får du udbetalt feriegodtgørelsen på én gang uden at holde ferien, tæller timerne ikke med som arbejdstimer i forbindelse med eventuel beregning af skattefri præmie. Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. Hvis du glemmer at hæve din feriegodtgørelse, er der efter ferieloven

22 22 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE forskellige muligheder for at få dem udbetalt. Kontakt din faglige afdeling, hvis du kommer i den situation. Feriegodtgørelsen fradrages også i denne situation i efterlønnen. Der er også andre indtægter, der skal fradrages i efterlønnen. Det gælder bl.a.: løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde, eller ydelser, der træder i stedet herfor (fx fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt) indtægter fra nogle former for ombud, offentlige og private hverv legater udbetalt dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag. Indtægter, der ikke fradrages i efterlønnen En række indtægter medfører ikke fradrag i efterlønnen. Det gælder bl.a.: licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) efterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitik erstatninger, herunder erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring krigserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte efterløn efter funktionærlovens 8, efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig opsigelse efter Hovedaftalens 4, stk. 3, funktionærlovens 2 b, mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a Sømandslovens 42 eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene.

23 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 23 indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom forpagtningsafgift indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster underholdsbidrag invaliditetsydelse efter lov om social pension pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/ arbejdsevne, fx tjenestemænds svagelighedspension den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension) betaling for feriefridage, som ikke holdes indtægter ved hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer, tilforordnet ved valg eller menigt medlem af byråd/borgerrepræsentationen og udvalg.

24 24 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Hvis du bor i udlandet Reglerne for at få efterløn i udlandet er forskellige, alt efter hvor du opholder dig henne. EØS-land mv. Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Du skal oplyse os det, hvis du tager ophold, bopæl eller arbejde i et andet EØS-land mv. De særlige forhold, der gælder for efterlønsmodtagere, der har bopæl eller arbejde i et af de nævnte lande, kan du læse om på vores hjemmeside foa.dk/efterløn vælg herefter Udlandet og efterløn. Øvrig udland Du kan opholde dig i lande uden for EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår, uden at din efterløn standses. Opholder du dig i andre lande i længere tid, bliver din efterløn standset, når der er gået 3 måneder. Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl i andre lande, standses udbetalingen allerede ved udrejsen. Når du igen tager ophold her i Danmark, i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, kan du søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn. Det er hovedreglen, at du ikke kan få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i andre lande. Der gælder dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du bevarer dit medlemskab af a-kassen. Udlandsopholdet må heller ikke i denne situation vare mere end 3 måneder. Du skal give os besked, hvis du planlægger at arbejde eller opholde dig i andre lande, så vi kan give dig den nødvendige vejledning.

25 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 25 Udbetalingen af efterløn Vi udbetaler efterløn til dig for en kalendermåned ad gangen. Du skal hver måned udfylde og indsende et efterlønskort, hvis du har arbejde. Hvis du hverken har lønnet eller ulønnet arbejde og alene har indtægter i form af pension eller feriepenge, kan du dog nøjes med at sende oplysninger hver 6. måned på en såkaldt ½-årserklæring. Du kan se fristerne for, hvornår du skal sende efterlønskort og ½-års - erklæringer på foa.dk/efterløndatoer. Brug hjemmesiden Brug hjemmesiden, når du skal sende efterlønskort, ½-årserklæringer, ansøgning om efterløn, skattefri præmie mv. Alle blanketter er tilgængelige på foa.dk/webakassen. Du skal blot bruge dit NemID. Hvis vi har din adresse eller dit mobilnummer, får du besked, når du skal indsende erklæringen. Efterlønnen vil være til disposition den sidste bankdag i måneden, hvis efterlønskortet eller ½-årserklæringen er indsendt til tiden.

26 26 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Retten til efterløn stopper Din efterløn ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Hvis du ikke kontakter os, bliver du automatisk meldt ud af a-kassen. Hvis du ønsker at forblive medlem, koster det 15 kr. pr. måned (2019). For dette beløb kan du få hjælp til jobsøgning.

27 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 27 Vil du vide mere? Du kan læse mere om efterløn på foa.dk/efterløn. På pensionsinfo.dk kan du få et overblik over dine pensioner, da næsten alle pensioner indberettes til denne hjemmeside. Du kan se, hvor meget der bliver udbetalt, hvis du mister din arbejdsevne, bliver alvorligt syg eller dør. Du kan end videre beregne din efterløn og folkepension. På borger.dk kan du læse mere om pensioner, herunder ATP, førtids- og folkepension og beregne forskellige ting. Klik på Pension og efterløn. Fakta Dine pligter Du skal fortsætte med at være medlem af a-kassen, mens du modtager efterløn, og du skal betale a-kassebidrag. Du har pligt til at oplyse os om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Det kan fx være, at du har søgt om eller modtager førtidspension, at du har arbejde, får udbetalt feriegodtgørelse eller at der sker ændringer i dine pensionsudbetalinger.

28 JANUAR 2019 Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 Hvordan ser min økonomi ud, når jeg går på efterløn? Kan jeg fortsætte med at arbejde og evt. gå på efterløn senere? Og hvordan er det nu med den der skattefri præmie? Alt dette og meget mere kan du læse om i denne pjece. A-kasse Staunings Plads København V Tlf foa.dk/a-kasse FOAs A-kasse er en moderne a-kasse tæt på dig. Vi har lokale kontorer overalt i Danmark, og vi kender dit fag og jobmarkedet. Vores vigtigste opgave er at sikre dig økonomisk tryghed, hvis du skulle blive arbejdsløs og være din hjælpende hånd i jagten på dit næste job. Ud over dagpenge udbetaler vi også en række andre ydelser, fx efterløn og feriedagpenge. På foa.dk/a-kasse kan du vælge en lang række selvbetjeningsløsninger, og du kan kontakte os i både dag- og aftentimerne.

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse BEK nr 892 af 29/06/2017 Udskriftsdato: 23. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/00744 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager? ½-årserklæring 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. ½-årserklæringen gælder fra ½-årserklæringen gælder til 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 1178 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om efterløn

VÆRD AT VIDE - om efterløn VÆRD AT VIDE - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959 Efterløn For medlemmer født efter 30/6 1959 1 2 Indhold 4 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 Hvornår kan du få efterløn 11.. Efterlønsbevis 13.. Efterløn hvor meget? 15.. Fradrag for pensioner

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid JUNI 2017 Indhold Information til dig, der arbejder på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2018 Indhold Illustration: Xxxxxxxxxxx Politisk ansvarlig: Xxxxxxxxxxx Redaktion: Xxxxxxxxxxx Produktion: Grafisk Team/XX

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. BEK nr 1344 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012762 Senere ændringer

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere