Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem"

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave

2 Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING DE FORSKELLIGE ROLLER I INDBERETNINGSSYSTEMET ADGANG OG LOGIN TIL INDBERETNINGSSYSTEMET OVERSIGTSSIDER FORSIDE, OVERSIGT OG STATUSIKONER Forside efter login overordnet status på indberetningen Oversigtssiden for den enkelte boligorganisation Oversigt over statusikoner for de enkelte regnskaber INDLÆS OG INDBERET REGNSKABER FORSKELLIGE SCENARIER Eksempel 1: Fuldstændig regnskabsfil indlæst uden fejl Indlæsning af regnskabsfiler og validering Indlæs flere regnskaber på én gang Fremsend til revisor uden delegation Kontrolbilag Revisor godkender og attesterer regnskaber uden delegation Boligorganisationen foretager den endelige indberetning Fremsend til revisor med delegation Revisor godkender og attesterer regnskaber med delegation Indberet regnskab med forbehold Revisor afviser et regnskab Eksempel 2: Fuldstændig regnskabsfil indlæst med fejl Eksempel 2.A: Fejl rettes i eget IT-system og fil genindlæses B: Fejl rettes i systemet B.1: Fejl rettes via Ret regnskab B.2: Fejl rettes via Kladden Eksempel 3: Ufuldstændig regnskabsfil ønskes færdiggjort i systemet Eksempel 4: Regnskabsfil indtastes og dannes i systemet Upload af årsberetning og revisionsprotokollat OPRETTELSE AF SIDEAKTIVITETSAFDELINGER SÆRLIGT FOR ADMINISTRATIONSORGANISATIONER OG BOLIGORGANISATIONER DER ADMINISTRERER ANDRE YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT

3 1. Indledning Den nuværende version af Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem har nu eksisteret i ca. 1 år. Der er udarbejdet to brugervejledninger til systemet. En til de almene boligorganisationer og selvejende institutioner (herefter kaldet boligorganisationer), og en særskilt til revisorerne. Dette er 2. udgave af brugervejledningen til boligorganisationerne. Den indeholder mindre rettelser og tilføjelser. Den største ændring vedrører log-in med NemID. Brugervejledningen indeholder vejledning om de væsentligste funktioner, men vil ikke indeholde visning af samtlige funktioner. Der er desuden udarbejdet en FAQ med de mest relevante spørgsmål/svar og problemstillinger. Det anbefales at læse den som supplement til denne brugervejledning. Der er også god vejledning at finde i de mange mouse-over-tekster. Indberetningssystemet er samlet i én webbaseret platform, hvor alle dele af regnskabsindberetningsprocessen samt tilhørende programmer er samlet. Bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal uploades direkte i platformen i forbindelse med indberetningen af regnskaber. De manuelle papirsagsgange med underskrift, print og fremsendelse i forbindelse med kontrolbilag og revisorerklæring blev fjernet i Kontrolbilag skal ikke længere underskrives af boligorganisationen, og kan hentes direkte i systemet af revisor, og revisor skal attestere revisorerklæringen med NemID. Boligorganisationer kan kun logge på systemet med NemID. Brugervejledningen er i høj grad baseret på skærmprints af en intern demoversion af indberetningssystemet. Der kan derfor være mindre ubetydelige forskelle i udseende i forhold til den version, der anvendes til de egentlige indberetninger. Derudover skal det bemærkes, at de regnskabsfiler og de nævnte boligafdelinger, boligorganisationer og revisorer, der anvendes i gennemgangen udelukkende indeholder data og fejl, som Landsbyggefonden har indarbejdet for at kunne illustrere processerne. Den elektroniske indberetningspligt gælder for almene boligorganisationer samt selvejende institutioner og omhandler indberetning af godkendte regnskaber, jf. lov om almene boliger m.v. 25, stk. 1 og 4. Indberetningen af godkendte regnskaber følger reglerne i driftsbekendtgørelsens 71, og skal senest finde sted 5 måneder efter regnskabsårets afslutning med mulighed for at notere forbehold for øverste myndigheds godkendelse. Forbeholdet bortfalder automatisk efter 30 dage. For nærmere information vedr. baggrund for indberetningen, hvem der skal indberette, krav til indberetningen, herunder opbygning af filer og datastruktur mv. henvises til Landsbyggefonden orienterer nr. 434 af 14. marts 2008, nr. 502 af 3. juni 2010, nr. 515 af 12. november 2010, nr. 521 af 21. januar 2011, nr. 529 af 28. marts 2011, nr. 627 af 18. marts 2014 og Landsbyggefondens retningslinjer for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber fra almene boligorganisationer og selvejende institutioner. fra november Retningslinjerne kan findes på fondens hjemmeside: Der henvises endvidere til Landsbyggefonden orienterer nr. 464 af 6. april 2009; nr. 468 af 27. maj 2009 og nr. 367 af 12. september 2005 vedr. indberetningspligt for selvejende institutioner. 3

4 2. De forskellige roller i indberetningssystemet Der er 3 forskellige roller i indberetningssystemet 1. Boligorganisationer, herunder selvejende institutioner 2. Administrationsorganisationer og boligorganisationer der administrerer andre boligorganisationer. 3. Revisorer I det følgende gennemgås processen og de væsentligste funktioner for rollerne 1 og 2. Langt de fleste funktioner, oversigter, billeder mv. er de samme. For revisorrollen, henvises der til særskilt brugervejledning. 3. Adgang og login til indberetningssystemet Indberetningssystemet kan tilgås direkte på eller via fondens hjemmeside. Der kan kun logges ind med NemID. Der kan godt være flere logget på ad gangen. Men såfremt to brugere f.eks. indtaster i samme regnskab/kladde m.v. vil det være det senest indtastede, der gemmes. På forsiden kan Landsbyggefonden angive aktuelle og vigtige informationer om nyheder, ændringer eller evt. driftsmæssige problemer. Tryk her for at komme til login. Det er boligorganisationen selv, der skal sørge for tildeling af medarbejdersignatur og rettigheder mv. på Nets hjemmeside. Medarbejderen skal tildeles rollen: Landsbyggefonden.Boligorganisation.Regnskab 4

5 4. Oversigtssider forside, oversigt og statusikoner. 4.1 Forside efter login overordnet status på indberetningen. Efter login vises nedenstående forside. Oversigten indeholder bl.a. informationer om, overordnet status på regnskabsindberetningen, om årsberetning og revisionsprotokollat er uploadet, om der er udarbejdet revisorerklæringer samt antallet af regnskaber der afventer revisors godkendelse. Vær opmærksom på at i oversigten for regnskabsår til og med 2012 vil statusikonerne for protokollat, årsberetning og revisorerklæring fortsat være røde krydser, selvom de er indberettet mv. Det ønskede regnskabsår kan vælges her. Den overordnede status på indberetningen vises med X eller V. Tilsvarende fremgår om revisionsprotokollat og årsberetning er uploadet, og om revisorerklæring er afgivet i systemet. Mulighed for at gå direkte til indlæsning af regnskabsfiler mv., eller til den samlede oversigt. Brugervejledning og FAQ kan findes her. Der er desuden mouseovertekster mange steder i systemet. Der er også mulighed for at vælge hvilket regnskabsår, listen skal vise. På forsiden er der desuden adgang til Vejledning og FAQ. 4.2 Oversigtssiden for den enkelte boligorganisation Oversigtssiden viser status på boligorganisations regnskab og samtlige afdelinger inkl. sideaktivitetsafdelinger mv. 5

6 Der kan navigeres rundt på siden vha. brødkrummeteksterne. Indberetningsstatus på de enkelte regnskaber vises både med ikon og tekst. Adgang til indlæsning af regnskabsfiler er her eller fra forsiden. 4.3 Oversigt over statusikoner for de enkelte regnskaber. I løbet af indberetningsprocessen har de enkelte regnskaber forskellige statusser, illustreret med forskellige statusikoner. Nedenfor er statusikonerne vist i en oversigt. 5. Indlæs og indberet regnskaber forskellige scenarier. I dette afsnit gennemgås indlæsningen og indberetningen af regnskaberne. Der er opstillet en række forskellige eksempler illustreret med hver sit procesdiagram. Processen fra start til slut illustreres under Eksempel 1: Fuldstændig regnskabsfil indlæst uden fejl. I de øvrige scenarier gennemgås det specifikke for scenariet, mens der henvises til Eksempel 1 for de øvrige dele af processen. De dele af processen, der vedrører revisors opgaver, gennemgås kun kort. Der henvises i stedet til den særlige brugervejledning for revisorer. 6

7 Boligorganisationens regnskabsfiler der skal indberettes kan dannes på tre måder: Ved at boligorganisationens IT-system genererer fuldstændige regnskabsfiler i det fastlagte layout. Se eksempel 1 og 2 Ved indlæsning af ufuldstændige regnskabsfiler fra boligorganisationens IT-system, hvorefter regnskabsfilen færdiggøres i indberetningssystemet. Se eksempel 3 Ved indtastning af regnskabsdata i indberetningssystemet. Se eksempel Eksempel 1: Fuldstændig regnskabsfil indlæst uden fejl Login Indlæs regnskabsfil Regnskab valideres Ingen fejl Kontrolbilag dannes Send regnskaber til revisor uden delegation Send regnskaber til revisor med delegation Efter revisors godkendelse indberetter boligorganisationen regnskaberne Regnskaber indberettes af revisor, når regnskaberne godkendes Indlæsning af regnskabsfiler og validering Indlæsning af filer sker via indlæsningssiden. Adgang kan ske fra forsiden eller fra oversigtssiden, se ovenfor i afsnit 4. Vælg Gennemse. Find den ønskede fil (f.eks. på c- drev, serverdrev eller cd-rom) og vælg Åbn. Vælg herefter Indlæs regnskabsfil. I forbindelse med indlæsningen af regnskaberne foretages der en system- og regnskabsmæssig validering af regnskaberne i form af en række tjek af regnskabsmaterialet. Felter der kræves udfyldt i hhv. organisations- og afdelingsregnskabet, og sumkontroller. 7

8 Selvom enkelte identer ikke indgår i Landsbyggefondens elektroniske validering, er disse identer ikke undtaget fra indberetningspligten. Landbyggefonden udvider løbende den elektroniske validering Indlæs flere regnskaber på én gang Det er kun muligt at indlæse en regnskabsfil ad gangen. Der er imidlertid mulighed for at flere regnskaber kan lægges sammen i en regnskabsfil. Landsbyggefonden har udviklet et program til sammenlægning af regnskabsfiler, således at flere regnskaber kan samles i én regnskabsfil for at lette indlæsningen. Programmet kan hentes på fondens hjemmeside: Funktionen kan også være indarbejdet i boligorganisationens eget regnskabssystem. Indlæsningshastigheden afhænger af flere faktorer, herunder internethastighed og filstørrelsen (særligt ved flere regnskaber lagt sammen i én fil). Ved indlæsning af en fil indeholdende flere regnskaber, valideres regnskaberne enkeltvis. Det betyder fx, at hvis en fil indeholder to regnskaber, hvoraf det ene regnskab indeholder fejl, afvises kun det fejlbehæftede regnskab. Det fejlfrie regnskab er klar til at sende til revisor. Regnskaberne åbnes separat i systemet, og kan derefter bearbejdes enkeltvis. Efter indlæsning og validering kommer systemet med en kvittering, hvoraf det fremgår om indlæsningen er sket korrekt, eller om regnskabet indeholder fejl. I bilagsoversigten fremgår alle indlæste regnskabsfiler, kontrolbilag mv. Hvis regnskabet indlæses uden fejl er regnskabet klart til at blive sendt til revisor til attestation. Dette sker fra oversigtssiden. 8

9 5.1.3 Fremsend til revisor uden delegation Udvælg de regnskaber der er indlæst og klar til revisor, og som skal sendes til revisor til attestation. Marker de ønskede regnskaber. Derefter trykkes ok for at sende dem til revisor. Kontrolbilaget dannes, gemmes i systemet og fremgår af bilagsoversigten. Hvis der markeres og sendes flere regnskaber på samme tid, samles kontroltallene i et kontrolbilag. De regnskaber, der skal sendes til revisor markeres her. Status er nu ændret til Klar send til revisor. For at sende til revisor uden delegation trykkes her. Kvittering for fremsendelsen vises, samt status ændret til Afventer revisor. Kontrolbilag for de fremsendte regnskaber er dannet, og fremgår af Bilagsoversigten, hvorfra revisor har adgang til dem via sit log-in. 9

10 5.1.4 Kontrolbilag På baggrund af regnskaberne dannes der for hvert regnskab et kontrolbilag med tilhørende kontroltal. Kontroltallet er det kontroltal, der efterfølgende fremgår af de dannede revisorerklæringer. I bilagsoversigten fremgår de dannede kontrolbilagsfiler. En fil kan indeholde flere kontrolbilag, jf. bilagsoversigten ovenfor. Vær opmærksom på, at kontrolbilag ikke længere skal underskrives af boligorganisationen og fremsendes til revisor i underskrevet form. Revisor henter selv kontrolbilagene i systemet. Eksempel på kontrolbilag for et afdelingsregnskab indeholdende slutkontroltal Revisor godkender og attesterer regnskaber uden delegation For en gennemgang af revisors attestation mv. henvises der til Brugervejledning til revisorerne. Efter revisors attestation og godkendelse får regnskaberne status Klar til indberetning. Herefter er det boligorganisationen, der foretager den endelige indberetning af regnskaberne til Landsbyggefonden. Den digitalt signerede revisorerklæring sendes automatisk i systemet til Landsbyggefonden, og fremgår nu også af Bilagsoversigten. 10

11 Status er nu ændret til Klar til indberetning. Samtidigt er regnskabet nu låst for redigering Boligorganisationen foretager den endelige indberetning Efter at revisor har godkendt og attesteret regnskaberne, skal boligorganisationen foretage den endelige indberetning af regnskaberne til Landsbyggefonden. Marker de regnskaber, der skal indberettes, og tryk på Indberet-knappen. Status ændres til Indberetning godkendt. 11

12 5.1.7 Fremsend til revisor med delegation Boligorganisationerne har mulighed for, i forbindelse med at regnskaberne sendes videre til revisors attestation, at delegere opgaven med at foretage den endelige indberetning (til Landsbyggefonden) til revisor. Delegationen kan knyttes til enkelte eller alle regnskaber. Marker de regnskaber der skal sendes til revisor med delegation, og tryk på knappen Send til revisor m. delegation. I forbindelse med revisors efterfølgende attestation skal revisor markere, hvorvidt delegationen accepteres. Det skal understreges, at revisor ikke er forpligtet til at acceptere delegationen. Fonden opfordrer til, at boligorganisationen og revisor forinden har afklaret dette forhold Revisor godkender og attesterer regnskaber med delegation Såfremt boligorganisationen har delegeret den endelige indberetningsopgave til revisor, og revisor har accepteret delegationen, vil regnskaberne i forbindelse med revisors godkendelse af revisorerklæringen blive indberettet til Landsbyggefonden, og boligorganisationen skal således ikke foretage den endelige indberetning. Hvis boligorganisationen har givet delegation til revisor på organisationsregnskabet, vil delegationen desuden medføre, at revisor har mulighed for at uploade revisionsprotokollat og årsberetning. Det skal understreges, at det fortsat er boligorganisationens fulde ansvar, at der sker indberetning af regnskaberne til Landsbyggefonden, uanset at der er sket delegation af indberetningsopgaven Indberet regnskab med forbehold I forbindelse med at indberetningsfristen i 2010 blev fremrykket 1 måned fra 6 til 5 måneder, fik boligorganisationerne mulighed for at indberette regnskaberne med forbehold for øverste myndigheds (repræsentantskabs/generalforsamling) godkendelse. Forbeholdet bortfalder automatisk efter 30 dage. 12

13 Marker de regnskaber, der skal indberettes med forbehold og tryk her Revisor afviser et regnskab Revisor kan også afvise regnskaber. Dette gøres enkeltvis, og der er mulighed for at give en begrundelse for afvisningen. Ved afvisning returneres regnskabet til boligorganisationen. Der henvises til brugervejledning for revisorer. 5.2 Eksempel 2: Fuldstændig regnskabsfil indlæst med fejl Hvis en indlæst regnskabsfil indeholder fejl, er der flere muligheder for at rette fejlene. Enten kan fejlene rettes i boligorganisationens eget IT-system og derefter danne en ny fil, der genindlæses, eller fejlene kan rettes direkte i indberetningssystemet. Hvorvidt den ene eller den anden metode vælges må bero på boligorganisationen egen konkrete vurdering. Ret fejl i eget IT-system Genindlæs fil Herefter som Eksempel 1 Login Indlæs regnskabsfil Regnskab valideres Fejl i regnskab Ret fejl via funktionen "Ret regnskab". Send rettelser Herefter som Eksempel 1 Ret fejl via funktionen "Vis kladde". Validér Herefter som Eksempel 1 13

14 Hvis regnskabet indeholder fejl, vises følgende besked. Desuden vises fejllisten. Eksempel 2.A: Fejl rettes i eget IT-system og fil genindlæses I mange tilfælde vil det være mest hensigtsmæssigt at rette fejlene i boligorganisationens eget IT-system med det samme, og derefter indlæse en ny regnskabsfil. Det kan f.eks. være fejl, der vil optræde i flere af boligorganisationens regnskaber, eller fejl der vil komme igen ved næste års indberetning, såfremt de ikke rettes. Det er vigtigt at huske, at hvis rettelser foretages direkte i indberetningssystemet, skal de alligevel i mange tilfælde efterfølgende rettes til i boligorganisationens eget IT-system. Eksempel 2.B: Fejl rettes i systemet via funktionen Ret regnskab Hvis fejlen ønskes rettet i indberetningssystemet, vil det i en række tilfælde være mest hensigtsmæssigt at rette fejl via funktionen Ret regnskab. 14

15 Adgang til funktionen Ret regnskab kan ske her via Ret fejl, eller fra oversigtssiden via Ret regnskab. I forbindelse med rettelse af fejl, er der mulighed for at vise Kun linjer med fejl eller Vis alle linjer. Hvis der er mange fejl, eller fejl som kan vedrøre flere kolonner (Dette års tal, Budget i år, Budget næste år), kan det være mest hensigtsmæssigt at vælge Vis alle linjer, da man ellers risikerer ikke at få konsekvensrettet, og dermed vil få fejl ved ny indlæsning. I forbindelse med retning af fejl, er der mulighed for at vise Kun linjer med fejl eller Vis alle linjer. Fejllisten fremgår her. 15

16 Efter rettelserne er foretaget trykkes på Send rettelser. Filen valideres på ny. Der kan indtastes data og rettes fejl i de felter med en ramme omkring. Efter at fejlene er rettet og filen valideret, skifter status til Klar send til revisor. 16

17 Eksempel 2.C: Fejl rettes i systemet via funktionen Kladden Hvis fejlen ønskes rettet i indberetningssystemet, vil det i andre tilfælde være mest hensigtsmæssigt at rette fejl via funktionen Vis kladde. Adgang til funktionen Vis kladde kan ske her via Gå til kladde, eller fra oversigtssiden via Vis kladde. Fejllisten vises her. Der er blå link til felter med fejl. 17

18 Der kan indtastes data og rettes fejl i felter med en rød ramme omkring. Efter at fejlene er rettet trykkes på Valider. Filen valideres, og skifter status til Klar send til revisor. 5.3 Eksempel 3: Ufuldstændig regnskabsfil ønskes færdiggjort i systemet Tilføj data/ret fejl Login Indlæs regnskabsfil Regnskab valideres Fejl i regnskab, da det er "ufuldstændigt". via funktionen "Ret regnskab". Send rettelser Tilføj data/ret fejl via funktionen "Vis kladde". Validér Herefter som Eksempel 1 Herefter som Eksempel 1 En regnskabsfil fra eget IT-system kan være ufuldstændig. F.eks. kan filen mangle stamdataoplysninger, påtegningstekster eller delsummer/summer. Regnskaberme kan færdiggøres i indberetningssystemet. 18

19 Ved indlæsning af en ufuldstændig fil vil valideringen naturligt vise en række fejl/mangler ved filen. Afhængigt af typen af fejl/mangler er der 2 metoder at tilføje de manglede data: 1. Via funktionen Vis kladde. Der er en lang række funktioner og muligheder i Vis kladde. Her er der bl.a. mulighed for at færdiggøre det ufuldstændige regnskab ved at: a) Indtaste manglende data, tekster mv. b) Hente sidste års indberettede regnskabstal inkl. stamdata. Det er muligt at hente sidste års indberettede regnskab. Relevante data genbruges (næste års budget bliver til dette års budget, og balanceposter bliver til sidste års tal). c) Hente stamdata fra Landsbyggefondens stamdataoplysninger d) Beregne delsummer/summer Her kan sidste års indberettede regnskab hentes, og relevante data genbruges Her kan stamdata fra Landsbyggefondens stamdatabase hentes. I visse tilfælde skal funktionen Opdater indlæste data benyttes inden videre arbejde med filen. Se nedenfor. Vær opmærksom på, at der i tilfældene b, c og d efterfølgende skal trykkes på knappen Opdater indlæste data, inden at der arbejdes videre med evt. indtastninger af data mv. Når regnskabet er fuldstændigt trykkes på Valider. 2. Via funktionen Ret regnskab, der i visse tilfælde er et mere simpelt alternativ til Vis kladde. Her vil et ufuldstændigt regnskab kunne færdiggøres ved at: Via fejlrettelser få indtastet manglende data og tekster (se eksempel 2) 19

20 5.4 Eksempel 4: Regnskab indtastes og dannes i systemet Ingen fejl Herefter som Eksempel 1 Login "Vis kladde" Indtast regnskabsdata mv. Validér regnskab Fejl i regnskab Ret fejl Validér Herefter som Eksempel 1 I de tilfælde hvor der ikke er nogen regnskabsfil at indlæse, og regnskabsdata mv. derfor skal indtastes i systemet, gøres dette i funktionen Vis kladde. Der er bl.a. mulighed for at: Indtaste samtlige regnskabsdata i en tom kladde Hente sidste års indberettede regnskabstal (genbrug af de relevante data) Hente stamdata fra Landsbyggefondens stamdataoplysninger Vælg Vis kladde for at komme til indtastning mv. Der dannes en tom kladde Efter at den tomme kladde er dannet kan data mv. indtastes i felterne. 20

21 Her kan sidste års indberettede regnskab evt. hentes, og relevante data genbruges (næste års budget bliver til dette års budget, og balanceposter bliver til sidste års tal). Ud for de gule vises de stamdata, der er i Landsbyggefondens stamdatabase. Her kan stamdata fra Landsbyggefondens stamdatabase hentes. Når relevante oplysninger er hentet, trykkes på Opdater indlæste data. Vær opmærksom på, at efter sidste års regnskab er hentet eller stamdata er hentet skal der trykkes på knappen Opdater indlæste data, inden at der arbejdes videre med evt. indtastninger af data mv. Der er information om de enkelte konti og felter i dels de blå infoikoner mouse-over-tekster over de enkelte felter., og dels via Der kan ikke indtastes i felter med formler. F.eks. data hentet fra en udfyldt note eller automatiske sumfelter. Disse linjer beregnes automatisk. Konti med note vises med blåt identnr., hvor der linkes ned til noten. Fra notens sum kan der springes tilbage til hovedkontoen. Vær særligt opmærksom på, at en lang række felter er felter, der skal udfyldes. Hvis værdien er 0, skal der skrives 0 i disse felter. Links til noter, og blå infotekst-ikoner. 21

22 Når alle indtastninger af regnskabsdata mv. er foretaget trykkes på Validér-knappen for at validere. Såfremt regnskabet er uden fejl skifter regnskabet status til Klar send til revisor. For resten af processen henvises til Eksempel 1. Hvis der er fejl vises fejllisten, og fejlene rettes. Se nærmere i Eksempel 2. Når indtastninger af regnskabsdata mv. er færdig, trykkes på Validér knappen. 5.5 Upload af årsberetning og revisionsprotokollat Årsberetning og revisionsprotokollat skal uploades i systemet. Det er ikke længere muligt at fremsende dem på mail/papir til Landsbyggefonden. Upload sker fra indlæsningssiden. Indtil videre skal årsberetning og protokollat uploades hver for sig. Årsberetning og revisionsprotokollat uploades her. 22

23 På forsiden ses status på protokollat og årsberetning. Status på protokollat og årsberetning fremgår her Hvis boligorganisationen har givet delegation til revisor på organisationsregnskabet, vil delegationen desuden medføre, at revisor har mulighed for at uploade revisionsprotokollat og årsberetning. Dette kan revisor gøre fra forsiden. Når samtlige regnskaber er indberettet og både årsberetning og revisionsprotokollat er uploadet, er indberetningen fuldstændig. 6. Oprettelse af sideaktivitetsafdelinger Sideaktivitetsafdelinger der tidligere er indberettet vil fremgå af oversigten fra starten af. Hvis boligorganisationen har fået en ny sideaktivitetsafdeling, hvor der skal indberettes regnskab, skal der oprettes en sideaktivitetsafdeling i systemet. Tilsvarende er det muligt at slette en sideaktivitetsafdeling. Opret sideaktivitet her. 23

24 Vælg type af sideaktivitetsafdeling, navngiv afdelingen og tryk Opret sideaktivitet. Afdelingen er nu oprettet og fremgår af oversigten. Det er muligt at slette afdelingen igen. 7. Særligt for administrationsorganisationer og boligorganisationer der administrerer andre Langt de fleste funktioner, oversigter, billeder mv. er de samme, som for boligorganisationer der ikke administrerer andre boligorganisationer. Den primære forskel består i, at administrationsorganisationerne og de boligorganisationer der administrer andre boligorganisationer, efter login har adgang til alle de boligorganisationer/afdelinger, som de administrerer. 24

25 Der er adgang til alle de boligorganisationer, der administreres. 8. Yderligere information og kontakt Der er som tidligere beskrevet udarbejdet en FAQ med spørgsmål og svar, der løbende bliver udbygget. Den kan tilgås i indberetningssystemet. Det anbefales at se her for særlige problemstillinger. Desuden kan kontoplaner, retningslinjer for indberetning, nyheder om regnskabsindberetning, regnskabsdatabase mv. findes på Landsbyggefondens hjemmeside under selvbetjeninger/regnskabsindberetning. Landsbyggefonden Studiestræde København V Telefon Specielt henvises til Finn Mørk Jacobsen og Linda Vråe og Margit Cymborski og og Rasmus Kofoed Pedersen og Almen Analyse Landsbyggefonden. 25

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer LANDSBYGGEFONDEN 29. februar 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Nyheder... 3 1.2 Generelt om regnskabsindberetningen...

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3. DE FORSKELLIGE ROLLER I ALMENSTYRINGSDIALOG.DK...

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 16. maj Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk

LANDSBYGGEFONDEN 16. maj Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk LANDSBYGGEFONDEN 16. maj 2011 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 5 3. DE FORSKELLIGE ROLLER I ALMENSTYRINGSDIALOG.DK... 5 4.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For boligorganisationer og selvejende institutioner mv.

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For boligorganisationer og selvejende institutioner mv. LANDSBYGGEFONDEN 19. maj 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For boligorganisationer og selvejende institutioner mv. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Nyheder...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 3. september 2013 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 1. udgave Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA... 4 3.1 Vælg

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog)

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) LANDSBYGGEFONDEN 23. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA...

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem LBF Driftsstøtte 31. marts 2016 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Generelt om aflæggelse

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler INDHOLD Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler... 1 Log på systemet... 2 Navigationsknapper...

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler... 1 Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. LANDSBYGGEFONDEN 10. januar 2017

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. LANDSBYGGEFONDEN 10. januar 2017 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase LANDSBYGGEFONDEN 10. januar 2017 Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA... 4 3.1 Vælg søgekriterier...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. HVILKE DATA INDGÅR?... 3 3. SÅDAN GØR DU... 4 2.1 Find tvillinger...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler, efterskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler, efterskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler, efterskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud & frie fagskoler INDHOLD Vejledning om aktivitetsindberetning for... 1 efterskoler,

Læs mere

Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning

Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning Februar 2019 Udgiver: Miljøstyrelsen 2 Miljøstyrelsen / Sprøjtejournal Indhold 1. Login via mst.dk med NemID Erhverv 4 1.1 Login via mst.dk 4 1.2

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indb.stil.dk/pls/pilot/!indb.menu

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

TrailerService Online elektronisk typetilmelding

TrailerService Online elektronisk typetilmelding TrailerService Online elektronisk typetilmelding Indholdsfortegnelse Forside... 3 Login... 4 Sagsoversigt... 5 Opret typetilmelding... 6 Rediger typetilmelding... 7 Vis sagsoplysninger... 10 Tilmeld til

Læs mere

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem LBF Driftsstøtte 27. februar 2017 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Generelt om

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web import af fil fra lønsystem eller regneark

Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web import af fil fra lønsystem eller regneark Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web import af fil fra lønsystem eller regneark Denne guide beskriver, hvordan man importerer en fil fra lønsystemet eller regnearksløsning til IDEP.web. Vær opmærksom

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Indberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Indberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile ersttt BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj. LANDSBYGGEFONDEN 7. november 2016

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj. LANDSBYGGEFONDEN 7. november 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj LANDSBYGGEFONDEN 7. november 2016 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. HVILKE DATA INDGÅR?... 3 3. SÅDAN GØR DU... 4 2.1 Find tvillinger...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Indberetning af rituel omskæring

Indberetning af rituel omskæring BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af rituel omskæring - Foretaget uden for klinikker og sygehuse Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave),

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Sagsnr.: 16/02746 April 2017 Indhold 1. Brugernavn, kodeord og login...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Information om Indberetningsløsning på ww.aff.dk. Vejledning i brug af Arbejdsmarkedets Feriefonds webløsning.. side 2-14

Information om Indberetningsløsning på ww.aff.dk. Vejledning i brug af Arbejdsmarkedets Feriefonds webløsning.. side 2-14 Information om Indberetningsløsning på ww.aff.dk Vejledning i brug af Arbejdsmarkedets Feriefonds webløsning.. side 2-14 1 Du foretager indberetningen via følgende link: www.aff.dk/indberetning Første

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 25. april 2017

VITAS Versionsnote pr. 25. april 2017 Indhold Automatisk kommune angivelse ved tryk på signeringslink i arbejdsgiver mail... 2 Muligt at genbruge tilbud, hvis ophør på bevilling er registreret som Fejlregistrering... 2 Mulighed for borgere

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Side 1 af 17 VEJLEDNING. I kommunernes brug af Indbakken. (BBR version released 26/4 2018) Version d

Side 1 af 17 VEJLEDNING. I kommunernes brug af Indbakken. (BBR version released 26/4 2018) Version d Side 1 af 17 VEJLEDNING I kommunernes brug af Indbakken (BBR version 1.8.3 released 26/4 2018) Version 001 - d. 20180425 Side 2 af 17 Indhold Indledning... 3 Indbakkens opbygning og funktionalitet... 4

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Sagsnr.: 16/02746 Juni 2018 Indhold 1. Brugernavn, kodeord og login...

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 068.88N.271 12. marts 2013 Indberetning af regnskabstal og digital

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk Offentlig adgang 1. udgave

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk Offentlig adgang 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 2.april 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk Offentlig adgang 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. ADGANG TIL PLATFORMEN... 4 3. OVERSIGTSBILLEDE... 5 4. SØGNING...

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge via Nem- Refusion på internettet. Guiden giver

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2016 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST)

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Oprettet: 10. februar 2018 Version: 1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM Maj 2019 Version 02 2019 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for arbejdsgivere

Let i gang med NemRefusion for arbejdsgivere Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge via Nem- Refusion på internettet. Guiden giver

Læs mere

Side 1 af 18 VEJLEDNING. I kommunernes brug af Indbakken. Version 1,95 - d

Side 1 af 18 VEJLEDNING. I kommunernes brug af Indbakken. Version 1,95 - d Side 1 af 18 VEJLEDNING I kommunernes brug af Indbakken Version 1,95 - d. 20180313 Side 2 af 18 Indhold Indledning... 3 Indbakkens opbygning og funktionalitet... 4 Hvem er afsender?... 5 Er det muligvis

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

Vejledning til VandData

Vejledning til VandData Vejledning til VandData Februar 2019 SIDE 1 FEBRUAR 2019 Vejledning til VandData Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

NemRefusion. Let i gang med NemRefusion for selvstændige. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk

NemRefusion. Let i gang med NemRefusion for selvstændige. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 20. oktober 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FAST MÅNEDLIG OPGØRELSE OVER LEDIGE BOLIGER PÅ FORSIDEN...

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Vejledning for dig der skal godkende oplysninger på Tilbudsportalen

Vejledning for dig der skal godkende oplysninger på Tilbudsportalen Vejledning for dig der skal godkende oplysninger på Tilbudsportalen Version: 1.0 Opdateret den: 05-06-2019 I denne vejledning kan du læse mere om hvordan du opretter og godkender tilbud og plejefamilier

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner

Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Vejledning til indmeldelse af ordblinde for skoler og institutioner Indhold 1. Introduktion... 2 2. Hvem kan benytte indmeldelsesportalen?... 2 3. Sådan opretter du dig på indmeldelsesportalen... 2 1.

Læs mere