Videnskabeligt forsøg til behandling af nyrekræft med spredning med T-celle terapi CVK,H Magnus Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnskabeligt forsøg til behandling af nyrekræft med spredning med T-celle terapi CVK,H Magnus Pedersen"

Transkript

1 Forkortelser: CVK = National Videnskabsetisk Komité (NVK) = De Videnskabsetiske Komiteer for Region ovedstaden J = Den Videnskabsetiske Komité for Region jælland N = Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland = De Videnskabsetiske Komiteer for Region idtjylland = De Videnskabsetiske Komiteer for Region yddanmark Godkendte projekter Periode: Antal projekter: 259 Dato Projekttitel Komite(er) Forsøgsansvarlig Assessing the prevalence and mutation status of the Inflammatory Bowel Disease and Parkinson s Disease Comorbidity in Danish patients based on the Danish National Bioank CVK, Johan Burisch Biologiske prognostiske markører ved diffust storcellet B-celle lymfom CVK, Judit észáros Jørgensen Et Fase Ib, åbent, ikke-kontrolleret, ikke-randomiseret enkeltdosis forsøg for at undersøge sikkerheden af lokalt applicerede allogene mesenkymale stromaceller (REDDTAR ORBCEL-) høstet fra knoglemarven og indlejret i et kollagen-net til patienter med ikke-helende neuroiskæmiske diabetiske fodsår CVK, Peter Rossing Videnskabeligt forsøg til behandling af nyrekræft med spredning med T-celle terapi CVK, agnus Pedersen Nye biomarkører for opsporing af testikelkræft og mandlig infertilitet Ewa Rajpert-De eyts Ultralydskanning med metoden Vektor Flow til estimering af blodets hastighed og kompleksitet omkring aortaklapperne hos patienter uden aortaklapsygdom og hos patienter med aortaklapsygdom før og efter udskiftning med biologisk aortaklap asse øller-ørensen Effekt på fysisk formåen, trivsel, sundhedsviden og kognitiv funktion af 11 ugers fodboldtræning i skoleregi koblet til 11 sundhedsbudskaber FIFA 11 for ealth Peter Krustrup Prædiktorer for behandlingsrespons ved depression artin Balslev Jørgensen Kuliltes migræne fremkaldende effekter hos patienter med migræne uden aura. ashmat Ghanizada

2 Engelsk protokoltitel: An International Prospective Observational tudy to Assess the Characteristics and Outcomes of Post-transplant Patients Treated for C. Difficile Infections (INIGT 007) Jens Dilling Lundgren Dansk protokoltitel: Et International fremadrettet observationsstudie for at vurdere karakteristika og resultaterne af post-transplantation patienter behandlet for C. difficile infektioner (INIGT 007) Entyvio (Vedolizumab) behandling af børn med kronisk tarmbetændelse: et multicenter studie. Vibeke Wewer Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt. Andreas Birkedal Glenthøj NOR-FIB Thomas Truelsen Fodbold Fitness ABC ( after breast cancer) Peter Krustrup Kulhydratfordøjelsens betydning for sekretionen af tarmhormoner. Christoffer artinussen etaboliske forandringer i det vaskulære kompartment hos patienter med sepsis Pär I. Johansson Protocol I6F-C-JJCD(a), A Phase 1b tudy of LY in Combination with Other Anticancer Agents in Patients with Advanced or etastatic olid Tumors. Eudract nr Kristoffer taal Rohrberg Beta 3 agonist treatment in heart failure - BEAT-F II enning Bundgaard Prediction of illness course and outcome in patients with a first episode of psychosis (PYCAN) Birte Yding Glenthøj olekylær vandtransport i hjernen. arianne Juhler Optimering af røntgenbehandling af basalcelle hudkræft ans Christian Wulf Er medicinsanering nødvendig i behandlingen af medicinoverforbrugshovedpine: Rigmor øjland Jensen Et randomiseret kontrolleret studie om sammenligning af 3 behandlingsstrategier (DEFINE3) Anatomiske ændringer i Alzheimer hjerner Bente Pakkenberg Tidlig rehabilitering efter svær traumatisk hjerneskade Christian Gunge Riberholt

3 Genanmeldt under Prospektivt, ikke-blindet fase 3-multicenterforsøg til vurdering af sikkerhed, immunogenicitet og hæmostatisk virkning af PEGyleret faktor VIII (BAX 855) hos tidligere ubehandlede patienter (previously untreated patients - PUP) på under 6 år med svær hæmofili A (FVIII < 1 %) arianne offmann Evaluering af fysiologiske-, psykologiske- og sociale faktorers hos personer med Cerebral parese i forskellige livsstadier. Jakob Lorentzen DNA methylation profiling of the human ovarian follicle arie Louise Grøndahl -Effect of age and premature ovarian insufficiency Ultrasound guided repositioning of a new suture-method catheter for adductor canal block a randomized study in healthy volunteers Den akutte effekt af muskelarbejde på glukose ekskursioner og tarmhormoner efter Roux-en-Y gastric bypass Kai enrik Wiborg Lange Kirstine Nyvold Bojsen-øller Vaccination med PD-L1 peptid med ontanid til patienter med myelomatose efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Eudract nr Nicolai Grønne Dahlager Jørgensen Effekten af kostens kulhydratindhold på glukosekontrollen hos personer med type 1 diabetes igne chmidt istopatologisk tumorregressionsgradering af adenokarcinomer i gastroesofagale overgang efter neoadjuverende kemoterapi. - Et studium med fokus på interobservatørvariation og praktisk anvendelighed. Kiran heikh Galdesyre homeostasen efter gastric bypass kirurgi ændret enterohepatisk recirkulation? Carsten Dirksen Fedtvævsperfusion og betydningen af adrenerg signalering i brystkræft relateret lymfødem ads Radmer Jensen Evaluering af træningsøvelser efter stomianlæggelse Rune artens Andersen Blokering af GIP s effekt under et måltid med en GIP-receptor antagonist Lærke midt Gasbjerg Et multicenter, enkeltarmet, fase 4, interventionsforsøg til at undersøge behandlingsintervallet (treat and extend regimen) af intravitreal aflibercept til behandling af makulaødem sekundært til retinal centralveneokklusion. ichael Larsen

4 Fase II studie: Kan upar PET/CT benyttes til specifik diagnostik af tumorvæv i avanceret og lokaliseret mundhule- og svælgkræft Feasibility and effectiveness of an individualized 12-wk active participation intervention (A-PART) in girls and women with Rett syndrome Kirstine Karnov ichelle tahlhut Behandling af primær progressiv multipel sclerose med dimethylfumarat jacob Lando Talbot Basal-bolus insulin therapy with Insulin Degludec and insulin Aspart versus standard therapy for erete Bechmann Christensen the inpatient management of type 2 diabetes -the IDA2 study Påvisning af ellers uopdaget kontaktallergi overfor parfumestoffer ved lappetest med tre ekstra parfumeallergener Niels øjsager Bennike Intensivering af fotodynamisk terapi til behandling af basalcellekarcinomer ans Christian Wulf Repositionerbar perkutan udskiftning af nativ stenotisk aortaklap ved implantation af LOTU EDGE-klapsystem - evaluering af ydeevne og sikkerhed Lars øndergaard Et pilotstudie af lejring efter hornhindedeltransplantation Javier Cabrerizo Kartoffelfibers indvirkning på appetit og fækal fedtudskillelse Anne Raben (Effect of Potato Fiber on Appetite and Fecal Fat Excretion -POFIBA B326) AG1C-studiet: åltidsadministration af exenatid til glykæmisk kontrol hos patienter med type 1 diabetes: Et randomiseret, placebokontrolleret forsøg Filip Krag Knop olekylær klassificering af forstadier til kræft i tyk- og endetarm José oreira ikkerhed og tolerabilitet ved enkelte og gentagne doser OD-203: et open-label, ikkerandomiseret, ukontrolleret, dosiseskalerings-, multicenter-, første gang til mennesker-forsøg til forsøgspersoner med fremskredne solide tumorer. Eudract nr Ulrik Lassen ypokalæmisk periodisk parese og permanent proksimal parese ved mutation i calcium kanal 1 Nanna Witting select-Individualiseret behandling af tarmkræft enrik arling Tidsforløbet for ændringer i hjertefunktionen efter en rygmarvsskade Fin Biering-ørensen Udhentning af sædceller blandt mænd med non-obstruktiv azoospermi mikrodissektion af testiklerne vs. testikulær nåle-aspiration Christian Fuglesang kjødt Jensen Et randomiseret, multinationalt, dobbeltblindet fase 3 multicenterforsøg med sammenligning af effekten og sikkerheden af gentagne infusioner hver 2. uge med neogaa (GZ402666) og alglucosidase alfa til behandlingsnaive patienter med sent debuterende Pompes sygdom. Allan eldgaard Lund

5 DOI : Down-titration of steroids in patients with difficult asthma with no bronchial hyperreactivity: evere Asthma or simply over-treatment? Celeste Porsbjerg Targit DK Niels Bentzon Prionsygdomme I Danmark molekylær karakterisering og undersøgelse af CN mikromiljøet. Eva Løbner Lund Randomiseret studie mellem regorafenib eller fortsat biologisk behandling til multibehandlede patienter med colorectalcancer Ole Larsen Forsøget LEADERIP 301: Et 12-uges, randomiseret, multicenter, dobbeltblindet, placebokontrolleret, 3-armet, parallelgruppe, fase 3-forsøg til evaluering af effektiviteten og sikkerheden ved 2 doser AQX-1125 rettet mod IP1-banen hos forsøgsdeltagere med interstitiel cystitis/smertefuldt blæresyndrom efterfulgt af 14 ugers eller 40 ugers forlængelsesperiode. Jørgen Nordling Værdien af FLT-PET/CT ved Radium-223-dichlorid behandling af patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer The effects of metformin on self-selected exercise intensity, physical fitness and exercise-induced APK-activation (Effekten af metformin på træningsintensitet) arie Øbro Fosbøl Kristian Karstoft GIP/GLP-1 co-activity in ubjects with Overweight and type 2 diabetes: Lowering of Food intake Natasha Chidekel Bergmann Validering af ZBTB16 som diagnostisk markør for testikulære blommesækstumorer hos voksne. aria Kristina Gerlach ignificance of diet induced weight loss on inflammatory parameters, fecal microbiota composition, metabolic and hepatic fibrosis marker profile Julie teen Pedersen Dansk lægmandstitel: Vægttabets indvirkning på tarmflora, leverfunktion og biomarkører Et randomiseret, åbent, kontrolleret, singlecenter, fase II studie, der sammenligner elektrokemoterapi med strålebehandling til behandling af basal celle carcinom. Eudract nr En randomiseret multicenterundersøgelse af non-inferioritet til evaluering af effekt og sikkerhed for Exufiber versus Aquacel Extra ved moderat til kraftigt væskende venøse og blandede sår af overvejende venøs oprindelse Et fase 2-forsøg for patienter med spredt bugspytkirtelkræft eller galevejskræft, som behandles med nivolumab med og uden ipilimumab i kombination med strålebehandling. Julie Gehl Bo Jørgensen Inna Chen

6 Clinical study investigating safety and performance of a new coating and swelling media for urinary intermittent catheters in healthy volunteers Kan biologiske markører forudsige stadium, risiko for tilbagefald, sygdomsforløbet, effekt af behandling samt danne basis for nye behandlinger hos kvinder med endometriecancer? Per Bagi Estrid øgdall Dereguleret Wnt signalering i det prefrontale cortex i Alzheimer s demens patienter Tomasz Brudek Karakterisering af AR-V7 status i cirkulerende tumorceller fra patienter med metastatisk Per Kongsted kastrationsresistent prostatacancer et prospektivt pilotstudie Det bedste transplantat til rekonstruktion af forreste korsbånd. Et korsbåndsstudie der sammenligner rekonstruktioner med forskellige transplantater, høstet fra 3 forskellige anatomiske lokationer i knæet og låret. Et randomiseret klinisk studie Clinical and prognostic implications of interstitial lung abnormalities in lung cancer screening (Klinisk og prognostisk betydning af interstitielle forandringer ved lungecancerscreening) Ultralydsskanning ved dactylit og entesit hos patienter med psoriasisartrit og spondylartrit - et valideringsstudie Lupusantikoagulans og andre årsager til patientafhængige forskelle ved bestemmelse af INR på CoaguChek X og i plasma ad modum Owren Kortlægning af neural transmission og mikroskopiske forandringer i hjernens ledningsnet hos personer med multipel sclerose Lars Konradsen Nils oyer ara elena Kamp elena Dominguez artwig Roman iebner Prospektivt forsøg med Aquamid Reconstruction indsprøjtning til patienter med slidgigt i knæ. Peter Andreas artkopp NooW: Evidence-based ICT tools for weight loss maintenance Berit Lilienthal eitmann The significance of the fecal microbiome in visceral adipose tissue inflammation and development of non-alcoholic steatohepatitis (NA). Julie teen Pedersen Dansk lægmandstitel:tarmfloraens betydning for fedtvævs- og fedtleverbetændelse Analyse af potentielle biomarkører i saliva, spytkirtelvæv og serum for primært jögrens syndrom Anne arie Lynge Pedersen Anvendelse af supar ved udredning for malign sygdom i Diagnostisk Enhed Line Jee artmann Rasmussen Effekten af modafinil på sammensætningen af T lymfocyt subtyper i perifært blod hos Poul Jennum narkolepsipatienter Blokering af det endogene GIP-respons med en GIP-receptor antagonist Lærke midt Gasbjerg En ny RI-tilgang til måling af svage elektriske strømme i kropsvæv artwig iebner

7 Et fase 2a, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, ufuldstændigt overkrydsningsblokforsøg til evaluering af sikkerheden og virkningen af VX-371 opløsning til inhalering hos forsøgspersoner med primær cilie dyskinesi. Eudract nr Insulinfølsomhed, glukose- og fedt-metabolisme hos patienter med psoriasis. (Insulin sensitivity, glucose and fat metabolism in patients with psoriasis) Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret, to-arms- multicenterforsøg til vurdering af effekt og sikkerhed ved dosering en gang natligt med controlled-release formulering af natriumoxybat i en oral suspension (FT218) til behandling af udtalt søvnighed om dagen og katapleksi hos patienter med narkolepsi Fase 1 studie: 68Ga-NODAGA-E[c(RGDyK)]2 - Ny angiogenese PET tracer. Eudract nr. : Kim Gjerum Nielsen eidi torgaard Poul Jennum alene artini Clausen A Phase 3b ulticenter, ingle-arm, Open-Label afety tudy of LY (galcanezumab) in Patients with Episodic or Chronic Cluster eadache Rigmor øjland Jensen The brain processing of the sensory signal on trial-to-trial basis artwig iebner Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt bugspytkirtelkræft, som Inna Chen behandles med nab-paclitaxel og gemcitabine med eller uden Tocilizumab Et åbent multicenter forsøg med epilex Border, der sammenligner antal bandageskift på forsøgsdeltagere med kroniske bensår gennem to ugers behandling med klinisk praksis. Tonny Karlsmark Randomiseret, klinisk studie om behovet for kompressionsstrømper efter behandling af varicer Lotte Klitfod TARGETED TIUE PERFUION VERU ACROCIRCULATORY-GUIDED TANDARD CARE IN PATIENT WIT EPTIC OCK (TARTARE-2) Eudract nr Projekt Collabri Flex. Effekten af en dansk model for collaborative care til mennesker med angst og depression i almen praksis Kortlægning af P2X7 receptor NPs ved sygdom i pancreas. Forskning i anonymiseret biologisk materiale indsamlet i BIOPAC forskningsbiobanken Post-mortem undersøgelse af udvalgte hjerneområder fra patienter med Parkinsons ygdom (PD) og ultipel ystem Atrofi (A) Anders Perner Lene Falgaard Eplov Julia idenius Johansen Bente Pakkenberg

8 Effekten af G-CoA-reduktasehæmning på postprandial GLP-1-sekretion Filip Krag Knop RaynAUT - Termografi og det autonome nervesystem ved Raynauds fænomen Lotte Lindberg Undersøgelse af det autonome nervesystem hos patienter med Raynauds fænomen, glaukom og patienter med kendt autonom dysfunktion Karakterisering af det epi- og perikardielle fedt hos patienter med og uden iskæmisk hjertekarsygdom Dansk titel: Behandling af angina pectoris hos kvinder med mikrovaskulær dysfunktion et proof of concept studie på ipower kohorten.,, Regitse øjgaard Christensen Eva Irene Bossano Prescott originaltitel: Comprehensive treatment of angina in women with microvascular dysfunction a proof of concept study of the ipower cohort (CORA) D vitamin, thioredoxin interacting protein (TXNIP) og antioxidanters rolle i regulering af immunforsvarets T celler Identifikation af nye kandidatgener samt undersøgelse af klinisk opfølgning ved Peutz-Jeghers syndrom og Juvenil polypose syndrom,, Carsten Geisler Anne arie Jelsig Aktionspotentialeudbredelseshastigheder under intens dynamisk arbejde, Nikolai Baastrup Nordsborg upar-pet/r af glioblastom multiforme, orel Kurbegovic Undersøgelse af den grundlæggende patologi i Cutan T-cell Lymfom, Niels Ødum Ublindet, Enkelt-arms fase 3B multi-center studie, som evaluerer effekten af Venetoclax (ABT- 199) hos patienter med tilbagefald af eller behandlingsresistent kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) herunder de som har 17p Deletion eller TP53 utation ELLER de som er behandlingsresistente eller ikke kan tåle B-celle receptorhæmmere., Lisbeth Enggaard PYC-FLAE: Immunologiske undersøgelser af rygmarvsvæske fra patienter med skizofreni en vej mod ny, målrettet behandling ET FAE III-, ULTICENTER-, RANDOIERET, DOBBELTBLINDT, PLACEBOKONTROLLERET PARALLELGRUPPEFORØG FOR AT VURDERE EFFEKTEN OG IKKEREDEN VED CRENEZUAB O PATIENTER ED PRODROAL TIL ILD ALZEIER YGDO Et randomiseret, åbent, multicenter- og fase II-forsøg i to grupper med henblik på at vurdere behandling, effekt og sikkerhed ved en forbedret deferasirox-formulering (granula) hos pædiatriske patienter med jernophobning,,, ichael Eriksen Benros Peter Johannsen Birgitte Lausen

9 Effektiviteten og sikkerheden af initielt 3-stof overfor initielt 2-stof oral kombinationsterapi hos patienter med nydiagnosticeret pulmonal arterial hypertension: Et multi-center, dobbeltblindet, placebokontrolleret, fase 3b forsøg. Eudract nr , Jørn Carlsen Et Randomiseret fase 2 enkeltblindet studie med Temozolomid givet samtidig med strålebehandling i kombination med enten nivolumab eller placebo til patienter med nydiagnostiseret metyleret glioblastom. Eudract nr EN: The impact of ingredients for infant formula on intestinal microbial communities derived from healthy and food allergic infants,, Ulrik Lassen Katrine Graversen DK: Effekten af ingredienser til modermælkserstatning på tarmfloraen fra raske og fødevareallergiske spædbørn En randomiseret undersøgelse af itraclip device ved hjerteinsufficiens: 2. forsøg med patienter med klinisk signifikant funktionel mitralinsufficiens. En klinisk vurdering af sikkerheden og effektiviteten af itraclip systemet i behandlingen af klinisk signifikant funktionel mitralinsufficiens hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens DET OPTIALE BLODTRYK OG KULDIOXID NIVEAU VED INTENIV BEANDLING EFTER JERTETOP UDEN FOR OPITAL,, Finn Gustafsson Jesper Kjærgaard åling af RANK-L niveauet hos type 2 diabetikere, Rasmus Bo Jansen tress Ulcer Prophylaxis in the intensive Care Unit (UP-ICU),,,N orten ylander øller Low-dose azathioprine and allopurinol- versus azathioprine monotherapy in patients with ulcerative colitis: An investigator-initiated, open, multicentre, parallel-arm, randomised controlled trial,,,n,j Anette ertz Nielsen INPLAN-projektet,,,N,J Kate Trein Andreasson Aamund Et randomiseret fase II studie af første linie kombinationskemoterapi med nintedanib/placebo for,,n ansoor Raza irza patienter med fremskreden eller recidiverende livmoderkræft Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenterforsøg med niraparib vedligeholdelsesbehandling til patienter med RD-positiv fremskreden æggestokkræft efter respons på primær kemoterapi Et randomiseret fast II forsøg til at undersøge sikkerhed og effekt af inhaleret AZD1419 hos voksne patienter med eosinophili, moderat til svær astma Response to Aromatase Inhibitor treatment in postmenopausal Breast Cancer patients and corresponding predictability of specific biomarkers and subtypes,,n,,j,j ansoor Raza irza Vibeke Backer igne Korsgaard kriver

10 Estimering af venstre ventrikel masse med ekkokardiografi, hjerte-r og hjerte-ct ved forskellige former for venstre ventrikel geometri og ændring af preload Diagnostisk potentiale af biomarkørerne 100B og GFAP ved præhospital erkendelse af neurokirurgisk behandlingsbehov hos patienter udsat for moderat traumatisk hjerneskade (PreTBI II) ED ammenligning af to forskellige rehabiliteringsforløb til patienter med smerter i lænderyggen ED Optimalt tidpunkt for skift til Tagrisso ved T790 resistens på erlotinib. ED Prognostisk potentiale af præhospitale niveauer af biomarkørne 100B, GFAP og NE hos patienter udsat for svær traumatisk hjerneskade (PreTBI III) ED Investigation of the optimal calcium supplement following Roux-en-Y gastric bypass in order to treat secondary hyperparathyroidism: A clinical randomized trial ED Understanding spinal mechanisms of spasticity and pain in patients with chronic spinal cord injury using a novel -Reflex Recovery Cycle (RRC) method. ED vorfor udvikler nogle gravide kvinder svangerskabsforgiftning? ED Effects of Rhythmic and armonic Complexity in usic on Neural and Psychophysiological Responses ED ar samspillet mellem komplement og koagulation hos kræftpatienter betydning for øget tromboserisiko? ED ,J Charlotte Burup Kristensen ophie-charlott eidenfaden Anne ette chmidt Peter eldgaard ophie-charlott eidenfaden Lene Ring adsen Agnes auschultz Witt Anne-ette vas aria Witek Anne-ette vas

11 Biomekanisk evaluering af albuestabilitet med caput radii protese med dynamisk RA ED Asthmamedicins effekt på hjertelungefunktionen hos voksne født med ventrikel septum defekter - VENTI studiet ED Bestemmelse af stråledosis for galdesyre sporstof 11C-Car i mennesker ED Udforskning de underliggende neurale mekanismer i spontan musikalsk skabelse i musikere ED ED Evalueringsplan for Pulserende Elektroagnetiske Felter (PEF) i et kohorte studie for patienter med unipolar depression, refraktære overfor antidepressiv medicin. Et DUAG studie over 8 uger med PEF-augmentering The effect of injection depth on glutamate-evoked masseter muscle pain ED Is Pulmonary Embolism a common cause of acute exacerbation in COPD patients. ED Undersøgelse af hjertestød til personer med forkammerflimren ED Distal Evaluation of Functional performance with Intravascular sensors to assess the Narrowing Effect Combined pressure and FLOW velocity measurements - DEFINE-FLOW ED Dynamisk RA til evaluering af kinematik og gradering af stabilitet i det distale radioulnare led. ED aiken tilling Vibeke Elisabeth jortdal usanne Keiding orten Kringelbach Erik Roj Larsen Peter vensson Gitte Anna adsen Bo Løfgren Evald øj Christiansen Janni Kjærgaard Thillemann

12 Karakterisering af bevidsthedsniveau hos bevidsthedssvækkede patienter efter genoplivet hjertestop ved brug af funktionel RI. ED Karakteristik af forskelligheden i cancer stamceller ved myelodysplastisk syndrom - studier på enkeltcelle-niveau. ED Determining the timings of brain amyloid and inflammation in healthy subjects at increased risk of Alzheimer s disease ED Langtidseffekten af hypnose på katastrofetanker hos patienter med rygmarvsskade ED DNA methyleringsprofilen i hjernevæv hos patienter med Turner syndrom, Klinefelter syndrom og Triple X syndrom ED A sirolimus eluting bioresorbable magnesium stent for treatment of coronary bifurcation lesions - The BIFORB pilot study II ED Lau Brix Peter okland David J Brooks elge Kasch Anne kakkebæk Evald øj Christiansen Dansk titel: Bioresorberbar stent til behandling af bifurkaturforsnævringer i hjertets kranspulsårer - BIFORB pilotstudie II EU-guided fine needle Tissue Acquisition using the hark 25 Gauge histology needle for pancreatic solid lesions: a multicenter prospective study ED Daniel W. Kjær

13 C-eNER PET til afbildning af hjernens noradrenerge system hos patienter med Parkinsons sygdom med og uden RE søvn adfærdsforstyrrelse ED Emotionsregulering og Livstransitioner ED ystematisk blod- og urinanalyse til undersøgelse af koagulationsaktivering efter svært traume - habile ED Treating PTD in refugees: A randomized controlled pilot study comparing Eye ovement Desensitization and Reprocesssing (EDR) and Narrative Exposure Therapy (NET). ED Ketoners metaboliske effekter efter indtag per os ED Et randomiseret, dobbelblindet, multicenter fase 3 forsøg med nivolumab eller placebo til patienter med resekteret cancer i nedre del af esofagus eller gastroesofageale overgang. ED The lateral femoral cutaneous nerve description of the sensory territory and a novel ultrasound guided nerve block technique ED Forebyggelse af kræftrelateret træthed med lysterapi blandt patienter med ikke-småcellet lungekræft ED Brain changes after multimodal learning: a behavioral and neuroimaging study on music training in early adolescents. ED Kan microrna forudsige effekten af erlotinib behandling hos patienter med ikke-småcellet lungecancer. Per Borghammer imi Yung ehlsen aj aubuf onica tougaard Nielsen ads vart arianne Nordsmark Thomas Dahl Nielsen Ali Amidi Elvira Brattico Peter eldgaard

14 ED Opløseligt PD-1 og PD-L1 i patienter med lymfoide maligniteter ED Inflammationsmekanismer i huden ED ED Epigenetik, RNA og metabolomet hos børn født af kvinder med type 1 diabetes (Differentially methylated regions in offspring born to mothers with type 1 diabetes consequences of the intrauterine millieu and implications for the phenotype?) vimmelhed - Balanceorganet og hjernens samspil ED Leverens udskillelse af kobber i galden hos patienter med Wilsons sygdom og raske personer målt med 64CuCl2 PET skanning (Wilson PET) ED From early life stressed mice to depressed patients: a role for NG2+ positive cells in depression ED Urin markørerne CD80 og CTLA4 samt plasma Angiopoietin like 4 protein og PC9 hos patienter med glomerulonefritis ED ED Et komparativt, dobbeltblindet, randomiseret, multicenter overkrydsnings-forsøg til undersøgelse af enkeldosis farmakokinetikken og sikkerheden for turoctocog alfa pegol fra den oprindelige proces og turoctocog alfa pegol fra den nye proces hos patienter med svær hæmofili A. Francesco d'amore Lars Iversen Claus øjbjerg Gravholt Louise Devantier usanne Keiding Jens Randel Nyengaard Per Ivarsen Lone vitfeldt Poulsen

15 ED Computerbaseret fraktioneret flow reserve til evaluering af hjertets kranspulsårer Engelsk titel: Diagnostic Accuracy of On-line Quantitative Flow Ratio. Functional Assessment by Virtual Online Reconstruction. The FAVOR II study Betydningen af bindevæv for funktionen af højre hjertekammer ED Cognition and weight gain during antidepressant treatment ED Optimering af Optune behandling af recidiv glioblastom ved brug af målrettet kirurgisk remodellering af kraniet. ED Folic Acid upplement for Treating mucositis adverse Events in metastatic Renal Cell Carcinoma (FATERCC). ED A randomized, double-blind trial from the Danish renal cancer group (DARENCA study-4) ED ,,,, Niels Ramsing olm Jens Erik Nielsen-Kudsk Antonio Drago Anders Rosendal Korshøj Frede Donskov Ole chmeltz øgaard Early administration of anti-latency reversing therapy and broadly neutralizing antibodies to limit the establishment of the IV-1 reservoir during initiation of antiretroviral treatment - a randomized controlled trial (eclear) Fysisk og kognitiv præstation under de første to års behandling med Lemtrada et prospektivt observationelt studie,,,,n,j Ulrik Dalgas ED ED A Phase III, ulticenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial to tudy the Efficacy and afety of the Continuation of itagliptin Compared with the Withdrawal of itagliptin During Initiation and Titration of Insulin Glargine (LANTU ) in ubjects with Type 2 Diabetes ellitus,,,n øren Gregersen

16 Influenza vaccination After yocardial Infarction (IAI trial) - A Nordic registry-based randomized clinical trial ED edical treatment of latent tuberculosis infection in socially marginalised with a 12-dose regimen using direct observed therapy will improve adherence compared to standard regimens ED ED Et fase 2b, randomiseret, dobbeltblindet, enkeltdosis, aktivt kontrolleret, dosisvarieret forsøg til evaluering af effekten og sikkerheden af EDI8852 hos voksne, som er hospitalsindlagt med influenza forårsaget af type A-stammer ED OCTOBER-studiet Optisk kohærens tomografi for optimeret stentbehandling af forsnævringer i hjertets kranspulsårer. Engelsk titel: The OCTOBER Trial European trial on Optical Coherence Tomography Optimized Bifurcation Event Reduction (OCTOBER) treptococcus agalactiaes (GB) påvirkning af fosterhindernes styrke in vitro. ED åling af betændelsescellers aktivitetsniveau hos patienter med primær biliær cholangitis - associationer til sygdommens sværhedsgrad og udvikling samt respons på behandling. ED AKUTTE ENEFORANDRINGER VED CROFIT UDVIKLING I DEN AKUTTE FAE ED ENDOTELIAL GLYKOKALYX VURDERET PÅ FRIGIVELE AF ENDOTELIALE GLYKOKALYX PROTEINER OG ALT BLOOD TET O PATIENTER ED KRONIK NYREINUFFICIEN ED Tidlig udelukkelse eller bekræftelse af blodprop i hjertet ved måling af en hjertemarkør. ED ,,,N,,,N,,,N,J,,,J,,,,, Evald øj Christiansen Nina Breinholt tærke Lars Østergaard Evald øj Christiansen Niels Uldbjerg enning Grønbæk ogens Pfeiffer Jensen Rikke Lund ønderbæk Bo Løfgren

17 Diabetisk neuropati ED INTENT: immunogenicitet hos patienter med manglende effekt af anti-tnf behandling ED Keratoconus biomarkør og spørgeskemaundersøgelse ED Prevalence of latent and active tuberculosis and health factors associated with latent tuberculosis infection among socially marginalised people in urban areas of a low incidence country ED ,,,,N,,N andra if Gylfadottir ogens Pfeiffer Jensen ashia Bak-Nielsen Nina Breinholt tærke Reliability and concurrent validity of a smart phone photographic-based goniometer evaluation of joint range of motion in children with cerebral palsy Transversal stabilitet af maksillen efter sektioneret Le Fort I osteotomi med forskellige retentionsprotokoller og transversal stabilitet efter kirurgisk assisteret hurtig ekspansion af maksillen med enten en tandforankret eller knogleforankret distraktor. N N ette Johansen Tue Lindberg Blæhr mertemekanismer hos unge voksne kvinder med længerevarende patellofemorale smerter. N inead olden Critical Flicker Fusion (CFF) tærkselværdi hos multiple sklerose patienter Er det en pålidelig, effektiv og hurtig monitoreringsmetode af synsfunktionen? vem er det der falder? creening af faldrisiko hos hjemmeboende ældre i Aalborg Kommune N N Claudia Christina Pfleger Bo Grarup The Effect of orphine on the uman Central Nervous ystem N Asbjørn ohr Drewes Akupunktur til børn og unge med spændingshovedpine eller migræne N Dorte elgaard Kristiansen phingosin-1-fosfat-induceret smerte: En human eksperimentel model N Parisa Gazerani ammenligning af to forskellige Video ead Impulse Test (v-it) systemer. N Dan Dupont ougaard Campylobacter concisus og mikroskopisk kolitis N arta Emilie Aagaard old vægten - Præ- og postoperative kostinterventioner for patienter i behandling for tand- og kæbestillingsafvigelser N Birgitte Boll

18 Udvikling af en human smertemodel for kutan smerte og inflammation ved anvendelse af TRPA1- agonisten AITC N Parisa Gazerani ELA syndrom og påvirkning af indre øre. N ichael Bjørn Petersen Undersøgelse af effekten af hold-, individuelt- eller ultralydsvejledttræning på behandling af N elen Kæstel inkontinens problemer Randomiseret sammenligning af metal- versus bioabsorberbare medicinafgivende stents til behandling af hovedkar i koronare bifurkatur læsioner. N,,,,J Leif Thuesen Nordisk-baltisk bifurkatur studie V Future Patient- telerehabilitering af patienter med hjertesvigt N, Birthe Dinesen Anterior bækkenhældning og femoroacetabular impingement: Undersøgelse af potentielle Anders Falk Brekke sammenhænge og effekt af en træningsintervention (Acadre 17/46110) Et ikke-blindet, fase 3 multicenter-forsøg med Brigatinib (AP26113) versus Crizotinib hos patienter med avanceret ALK-positiv lungecancer. EudraCT nr Karin olmskov ansen Optimering af Kolon Kapsel Endoskopi på Follow-up patienter med tidligere kolorectale polypper, hvor 3 forskellige udtømningsprocedurer evalueres. EudraCT nr (Acadre 18/29407) Karakterisering og biobanking koncept af skelet stamceller til knoglevævsregeneration, udtaget fra normal knoglemarv Gunnar Baatrup Justyna agdalena Kowal

19 COLA -COr Loco-regional Advanced lung cancer- Tine chytte "The effect of radiotherapy on the heart in loco-regional advanced NCLC patients treated with definitive radiotherapy measured by different image modalities" Dansk titel: "trålebehandlingens effekt på hjertet ved kurativt anlagt strålebehandling til patienter med loko-regionalt avanceret ikke små-cellet lungekræft (COLA) Det virtuelle diabetes ambulatorium: en ny, patient-drevet tilgang til diabetes kontrol og behandling Jan Erik enriksen På engelsk: "Virtual consultations for control and treatment of diabetes: a new patient-driven approach for the outpatient clinics" Acadre 17/ Patients derived induced pluripotent stem cells and 3D brain organoids for modeling autism spectrum disorders Non-invasive retinale markører for sygdomsaktiviteten hos patienter med neovaskulær aldersrelateret makula degeneration (nad) Patient-rapporteret udbytte hos patienter med spondylartropati (hvirvelsøjlegigt), som behandles med biologisk medicin Tanja aria heldrick-ichel Jakob Grauslund Rikke Asmussen Andreasen Biomarkers in locally advanced rectal cancer related to the effect of preoperative treatment. Anders Jakobsen uskelgigt og Kæmpecellearterit-tre udfordringer-konsekvenserne af karbetændelsen, Amir Emamifar knogleskørhed og ondartet sygdom

20 Forværrende effekter af microfibrillar-associated protein 4 (FAP4) ved neovaskulær aldersrelateret makuladegeneration (AD) (Acadre 18/13913) Treatment of peritoneal carcinomatosis with Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy - PIPAC-2 trial. Eudract nr.: Afprøvning af gel til afhjælpning af gener i forbindelse med fødeindtagelse hos hals-cancer patienter som har gennemgået primær eller postoperativ strålebehandling. CIV ammenhæng mellem mitralringsforkalkning og forekomst af atrioventrikulære overledningsforstyrrelse Effekter af langvarig behandling med transkranielle pulserende elektromagnetiske felter på motorisk og kognitiv funktion, vækstfaktorer i rygmarvsvæsken samt sukkerstofskiftet i hjernen hos patienter med Parkinsonisme, (T-PEF-2) Instrumented vs. non instrumented posterolateral spinal fusion, in patients with spinalstenose and degenerative listhesis olekylærgenetisk undersøgelse for arvelig hæmaturi hos børn henvist til pædiatrisk afdeling pga. uspecifik hæmaturi Jakob Grauslund artin Graversen Jesper Grau Eriksen Lida Khurrami Bente R. Jensen ikkel Andersen Jens ichael ertz Effekter af akut styrketræning på muskelglykogenlagre og kalciumregulering hos styrkeløftere Joachim Nielsen (Acadre 18/37111) Functional and Anatomical testing in intermediate risk chest pain patients ans ickley with severe Coronary Calcium score (FACC-study) A study of patients in whom Cardiac CT has revealed severe coronary artery calcifications Acadre 17/ Ultralydselastografi en ny metode til udredning af abnormaliteter i supraspinatusenen og evaluering af metodens validitet, reliabilitet og diagnostiske værdi Karen Brage Elucidating genetic factors in rare diseases with blood glucose dysregulation. Klaus Brusgaard (Acadre 18/6250) Forskningsprojektet BELIEVE- Kronisk inflammatorisk sygdom (CID); hvem har Vibeke Andersen effekt af biologisk behandling og hvad betyder livsstil for behandlingseffekten? Kvantitering af øjets mikrosakkader under varierende grader af akkomodation hos øjenrask i alderen 6-50 år Bone mineral density, microarchitecture, biomechanics and fracture risk in type 2 diabetes mellitus: The DiabOsteo tudy Elizabeth Julie olst Visby Pernille ermann

21 Acadre 17/ Fysisk og mental helbredsstatus blandt danske studerende ved University College Lillebælt Et tværsnitsstudie Er selv-opsamlet prøve til PV analyse lige så brugbar som celleprøve taget af lægen til påvisning af behandlingskrævende forstadie til livmoderhalskræft? Camilla arie Larsen arianne Waldstrøm øvnforstyrrelser hos den kroniske smertepatient. Laila Bendix En interventionsundersøgelse med det formål at forbedre anvendelsen af lokalt anvendt steroidpræparater hos psoriasispatienter. Eudract nr.: athias Tiedemann vendsen Electrocardiographic findings and autoantibody profile in myositis Louise Pyndt Diederichsen Undersøgelse af dosis-respons sammenhænge ved anvendelsen af lav dosis naltrexone (LDN) til Karin Bruun Plesner patienter med fibromyalgi. Eudract nr Affektion af perifer somatisk og autonomt nervesystem hos patienter med under 5 år varende Parkinsons sygdom (Acadre 17/39886) Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase 2-forsøg på flere centre til undersøgelse af GL-3196 hos patienter med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi. Eudract nr øren ein indrup Kristian Korsgaard Thomsen Acadre 17/ Et fase 2, multicenter, Ikke-blindet forsøg med det formål at fastslå sikkerheden og effekten ved kombinationen af durvalumab (DURVA) og daratumumab (DARA) (D2) hos forsøgspersoner med recidiverende eller refraktær myelomatose (RR) (FUION - 003). Eudract nr.: Et fase 3, multicenter, randomiseret dobbeltblindet, placebokontrolleret, parallelgruppe-, effektog sikkerhedsforsøg, der sammenligner EG-1962 med oral nimodipin til standardbehandlinger på voksne med aneurismatisk subarachnoidal blødning. Eudract nr.: ,, Torben Plesner Jesper Kelsen Randomiseret klinisk sammenligning af en polymerfri biolimus-eluting BIOFREEDO stent og en bioresorberbar polymer sirolimus-eluting ORIRO stent hos uselekterede patienter med Tsegment elevations myokardieinfarkt (OCT ORT OUT IX studiet),, Lisette Okkels Jensen (Acadre 17/37736) Et randomiseret, dobbeltblindt, double-dummy parallelgruppeforsøg til sammenligning af effekten og sikkerheden med ofatumumab versus teriflunomid hos patienter med recidiverende multipel sklerose. Eudract no ,, elle vilsted Nielsen

22 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase III-forsøg med alpelisib i kombination med fulvestrant til mænd og postmenopausale kvinder med hormonfølsom, ER2-negativ fremskreden brystcancer, der er forværret under eller efter behandling med antihormon. Eudract nr.: (Acadre 18/4979). Undersøgelse af Aroniabærs effekt på oxidativt stress, kolesterol, blodtryk og sædkvalitet Acadre 18/ Et åbent randomiseret fase 3 forsøg med kombination af Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid og Dexamethason til behandling af myelomatose med tilbagefald og uden virkning af behandling. Eudract nr.: ensorisk udbredelse af nervus cutaneous femoris lateralis blokade - Et randomiseret, blindet, parret studie på raske forsøgspersoner.,,,n,, J arianne Ewertz Jens Fedder Niels Abildgaard Daniel ägi-pedersen DEXRAR: DEXamethasone in Revision ARthroplasty: A randomised, blinded, 2-group clinical trial J Daniel ägi-pedersen "Kutane T-celle lymfoproliferationer med særlig klinisk præsentation" J Lise ette Rahbek Gjerdrum Validering af potentielle prognostiske markører i kutane T-celle lymfomer J Lise ette Rahbek Gjerdrum istopatologiske karakteristika af pt1n+ og pt2n+ tumorer som prognostiske prediktorer for patienter med kræft i tyk- og endetarm J Ismail Gögenur Perfusions-CT og tekstur analyse som prædiktor og tidlig indikator for respons ved behandling af lungecancer med Nivolumab The effect of Vibro-acoustic treatment (ALFI) on cowhage induced pruritis in healthy subjects Kan Dynamisk Optisk Kohærens Tomografi (D-OCT) bruges til at monitorere behandling af psoriasis? Protocol : A Phase 4, Double-Blind, Randomised, Placebo Controlled ulticenter tudy to Assess the afety and Efficacy of Adalimumab Used in Conjunction with urgery in ubjects with oderate to evere idradenitis uppurativa J J J J, ichael Brun Andersen Gregor Borut Ernst Jemec Lotte Themstrup Gregor Jemec Effekten og sikkerheden af Lifeseal -Kit til forsegling af staplerlinjer i kolorektale og koloanale anastomoser: Et prospektivt randomiseret studie J, Ismail Gögenür Operationsteknik ved lukning af livmoderen ved kejsersnit J,, Lone Krebs Tidlige markører for kræft et studie under Det Danske Bloddonorstudie J,,,,N Ole Birger Vesterager Pedersen Tidligt cirkulerende biomarkører til påvisning af kræft i bugspytkirtlen J,J Thorsten Brodersen onitorering af en appliceret ikke-patogen bakterieflora i idradenitis uppurativa J,J Gregor BE Jemec

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Sammenhængen mellem diabetes og demens

Sammenhængen mellem diabetes og demens Sammenhængen mellem diabetes og demens Et epidemiologisk perspektiv Jesper Skov Neergaard, cand.pharm, PhD Den demografiske transition Life expectancy Dementia prevalence Source: Int J Geriatr Psychiatry

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

Ensomhed og hjertesygdom

Ensomhed og hjertesygdom Ensomhed og hjertesygdom - resultater fra det nationale DenHeart studie Anne Vinggaard Christensen PhD studerende 1 1) Ensomhed er et resultat af selvopfattet utilstrækkelighed i en persons sociale forhold.

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Myelodysplastisk syndrom

Myelodysplastisk syndrom Myelodysplastisk syndrom Forskning og fremtidig MDS Foundation & LyLe København, d. 11. maj 2019 Stine Ulrik Mikkelsen Læge, ph.d.-studerende Hæmatologisk Klinik / Epigenom Laboratoriet Rigshospitalet

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Digitalt understøttede varme hænder flytter sundhed hos diabetikere og overvægtige. Af praktiserende læge Carl J. Brandt, Ph.D.

Digitalt understøttede varme hænder flytter sundhed hos diabetikere og overvægtige. Af praktiserende læge Carl J. Brandt, Ph.D. Digitalt understøttede varme hænder flytter sundhed hos diabetikere og overvægtige Af praktiserende læge Carl J. Brandt, Ph.D. oktober 2018 esundhed i form af et digitalt dialogværktøj (LIVA) til understøttelse

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Det samlede ostestudie. Ost og hjertesundhed evidens fra: kost

Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Det samlede ostestudie. Ost og hjertesundhed evidens fra: kost kost Hvorfor ost? Hvad er ostens virkning? Tine Tholstrup, Observationelle undersøgelser tydede på, at ost adskilte sig fra andre mejeriprodukter i relation til CVD Institut for idræt og ernæring, det

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund?

Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund? Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund? Forebyggelse af overvægt og fedme hos børn hvad ved vi fra kontrollerede randomiserede undersøgelser? Berit L Heitmann, Professor PhD Enheden for Epidemiologisk

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Lungekræftpatienten - det kliniske forløb. 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH

Lungekræftpatienten - det kliniske forløb. 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH Lungekræftpatienten - det kliniske forløb 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH Lungekræft i tal Stadieinddeling Program SCLC 15% Behandlingsalgoritme 3 kliniske forløb:

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Enriched Environments i Neurorehabilitering

Enriched Environments i Neurorehabilitering Enriched Environments i Neurorehabilitering Fra laboratoriet til patienten Enriched Environments Hvad er Enriched Environments (EE) Hvorfor er EE relevant for rehabiliteringen Tidligere forskning Implementering

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT) er mere end næseblødning Hvad ØNH personalet bør vide om HHT og hvorfor

Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT) er mere end næseblødning Hvad ØNH personalet bør vide om HHT og hvorfor Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT) er mere end næseblødning Hvad ØNH personalet bør vide om HHT og hvorfor HHT1:2, HHT2:3 Professor Anette Kjeldsen MD Ph.d. Department of Otorhinolaryngology

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

Behandlingsfremskridt inden for kræft

Behandlingsfremskridt inden for kræft NATIONAL EXPERIMENTAL THERAPY PARTNERSHIP Behandlingsfremskridt inden for kræft Ulrik Lassen, professor, overlæge, ph.d. Fase 1 Enheden, onkologisk klinik, Rigshospitalet Formand for Dansk Selskab for

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Morbidity and Mortality

Morbidity and Mortality There is a need for biomarkers in patients with multiple medical diseases Chronic Acute Complications Morbidity and Mortality supar = soluble form of upar D1 D1 upar D1 D2 D3 D3 D2 D3 D2 Immune cells Endothelial

Læs mere

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i utredning av uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom Er

Læs mere

Novo Nordisk virksomhedscase. Martin Kristiansen

Novo Nordisk virksomhedscase. Martin Kristiansen Novo Nordisk virksomhedscase Martin Kristiansen Et hurtigt blik på Novo Nordisk Ca. 28.000 medarbejdere i 81 lande Verdens førende inden for diabetesbehandling siden 1923 Førende inden for: Blødningsbehandling

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Arbejdsdokument Evidenstabel

Arbejdsdokument Evidenstabel Arbejdsdokument Evidenstabel Dette arbejdspapir kan anvendes til kritisk gennemgang af den litteratur, der skal danne grundlag for retningslinjens anbefalinger. DMCG: DMCG-PAL Retningslinjens titel: Farmakologiske

Læs mere

Prædiabetes: findes det? hvor mange har det, hvor farligt er det og hvad kan gøres?

Prædiabetes: findes det? hvor mange har det, hvor farligt er det og hvad kan gøres? Prædiabetes: findes det? hvor mange har det, hvor farligt er det og hvad kan gøres? Marit Eika Jørgensen Overlæge, Professor Steno Diabetes Center Copenhagen Marit.eika.joergensen@regionh.dk Diabetesforeningen

Læs mere

Habenula og depression. Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning

Habenula og depression. Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning Habenula og depression Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning Habenula (Hb) hvad, hvor??? Saggitalt rottesnit MHb: 5 subkerner LHb: 10 subkerner Coronalt rottesnit Medial/lateral

Læs mere

Samlet statusliste opdateret april 2019

Samlet statusliste opdateret april 2019 Samlet statusliste opdateret april 2019 Telemedicinske områder Titel Status/Hvad Hvor Kontaktperson Lungesygdomme TeleKOL/KOL 2019 ØA/Udvikling/udbredelse Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Resultatliste - Sommerstævne - Viborg 2015

Resultatliste - Sommerstævne - Viborg 2015 Side 1 af 7 07-06-2015 19:49:45 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Sommerstævne - Viborg 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 113123 Emilie Louise Rasmussen 06-026 Kjellerup Skytteforening 198/09 199/12

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Ved Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Indsatsområder MFF fokuserer sin indsats indenfor 3 hovedområder som har særlig betydning for udvikling i mejerierhvervet: Fødevaresikkerhed og

Læs mere

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003 Eksperimentelle undersøgelser Svend Juul Forår 2003 1 Observationelle studier: $ Studier af forekomst (incidens, prævalens) $ Studier af sammenhænge eller kontraster "i naturen" Eksperiment, forsøg: $

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Resultatliste - TKL Julestævne 2014

Resultatliste - TKL Julestævne 2014 Side 1 af 6 16:47:59 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Julestævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 107452 Sara Alexis 06-001 Viborg Skytteforening 200/10 200/13 400/23 2 102884 Marica Clausen 06-020

Læs mere

Opdateret november 2018

Opdateret november 2018 Opdateret november 2018 Telemedicinske områder Titel Status/Hvad Hvor Kontaktperson Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) KOL 2019 ØA/Udvikling Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Annette

Læs mere

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Sanne K Poulsen, Anette Due, Andreas B Jordy, Bente Kiens, Ken D Stark, Steen Stender, Claus Holst, Arne Astrup, Thomas M Larsen

Læs mere

Viden i sundhedsregistrene til rådighed for virksomhederne? - Et par eksempler fra vellykket offentlig-privat samarbejde

Viden i sundhedsregistrene til rådighed for virksomhederne? - Et par eksempler fra vellykket offentlig-privat samarbejde Viden i sundhedsregistrene til rådighed for virksomhederne? - Et par eksempler fra vellykket offentlig-privat samarbejde Reimar W. Thomsen, overlæge, lektor, ph.d., rwt@clin.au.dk Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Research & Innovation Presentation. Dr Elizabeth Price R&I Director

Research & Innovation Presentation. Dr Elizabeth Price R&I Director Research & Innovation Presentation Dr Elizabeth Price R&I Director Introduction Research is an integral part of NHS activity and is essential for finding new and better ways of preventing, diagnosing and

Læs mere

Første trimester screening for svangerskabsforgiftning

Første trimester screening for svangerskabsforgiftning Første trimester screening for svangerskabsforgiftning Kan vi tidligt i graviditeten finde de kvinder, der har øget risiko for udvikling af svangerskabsforgiftning senere i graviditeten? Tillykke med din

Læs mere

Resultatliste Viborg sommerstævne 2018

Resultatliste Viborg sommerstævne 2018 Riffel, 50m - Mesterskab BK1 1 123230 Keven Axel Sørensen Viborg Skytteforening 199/11 200/14 399/25 2 113665 Chris Nielsen Viborg Skytteforening 200/14 199/10 399/24 3 107475 Rikke Norup Bertelsen Viborg

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Epidemiology of Headache

Epidemiology of Headache Epidemiology of Headache Birthe Krogh Rasmussen MD, DMSc Denmark Prevalences Distribution in the population Risk factors Consequences The thesis is based on the following publications: 1. Rasmussen BK,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Det randomiserede kontrollerede forsøg og evidens-baseret medicin

Det randomiserede kontrollerede forsøg og evidens-baseret medicin Det randomiserede kontrollerede forsøg og evidens-baseret medicin Laust Hvas Mortensen Institut for Folkesundhedsvidenskab E-mail: lamo@sund.ku.dk Epi forelæsning 2 Dias 1 Hvordan ved vi om behandlingen

Læs mere

SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN

SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN DEN ONKOLOGISKE VÆRKTØJSKASSE 8. FEBRUAR 2018 Afdelingslæge, phd, Onkologisk afd., Rigshospitalet Benedikte Hasselbalch PROGRAM Ø Hvad er kræft? Ø Hvilke behandlingsmuligheder

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Godkendte projekter Periode: Rapport modtaget

Godkendte projekter Periode: Rapport modtaget Forkortelser: = Den Videnskabsetiske Komité for Københavns Amt KF = Den Videnskabsetiske Komité for Københavns og Frederiksberg kommune Ø = Den Videnskabsetiske Komité for Bornholms, Frederiksborg, Storstrøms

Læs mere

ASCO Brystkræft

ASCO Brystkræft ASCO 2016 - Brystkræft Abstract LBA1: A Randomized Trial (MA17R) of Extending Adjuvant Letrozole for 5 Years of Aromatase Inhibitor Therapy alone or Preceded by Tamoxifen in Postmenopausal Women with Early-stage

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

KORA, 15. maj 2014 Iben Holbæk Lundager Projektleder Tjek dit helbred Randers Sundhedscenter

KORA, 15. maj 2014 Iben Holbæk Lundager Projektleder Tjek dit helbred Randers Sundhedscenter KORA, 15. maj 2014 Iben Holbæk Lundager Projektleder Tjek dit helbred Randers Sundhedscenter Birger og Birthe Randers Kommune 30.000 borgere 30-49 år Birger tømmer postkassen og går en tur på www.tjekdithelbred.dk

Læs mere

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital

Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Fodbold som behandling af forhøjet blodtryk Peter Riis Hansen Overlæge, dr. med. Kardiologisk afdeling P Gentofte Hospital Seminar om boldspil og sundhed, d. 2. februar 2010 1 HYPERTENSION Vigtigste modificerbare

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

FJORDLØBERNES KLUBMESTERSKAB 2019

FJORDLØBERNES KLUBMESTERSKAB 2019 PIGER 0-14 ÅR DRENGE 0-14 ÅR Nikolaj Duval Larsen 2008 00:57:33 Jonas Blæsbjerg 2009 17:14,21 PIGER 15-19 ÅR Maria Holm Hansen 2003 00:58:43 DRENGE 15-19 ÅR Lasse Ibsen 2003 11:31,67 20:24,55 Tim Dannemand

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

KIA Post doc stilling, 3 år Differential expression of HLA class I A, B and C on stem cells and differentiated

KIA Post doc stilling, 3 år Differential expression of HLA class I A, B and C on stem cells and differentiated Oversigt over udmøntede midler fra OUH s Forskningspulje 2008, frie forskningsmidler Nr. Ansøger Afdeling Projekttitel Bevilling 2008 Bevilling 2009 Bevilling 2010 1 Niels Abildgaard, specialeansvarlige

Læs mere

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud!

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! DEMC7 24.11.2016 Trends i Akutforskningen i Danmark Hvor skal vi hen med den akutmedicinske forskning Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! v. Erika Frischknecht Christensen Professor,

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Opus Topmøde - Krogerup. Ny Nordisk Hverdagsmad resultater fra Butiksprojekt med voksne. Onsdag 10. September 2014

Opus Topmøde - Krogerup. Ny Nordisk Hverdagsmad resultater fra Butiksprojekt med voksne. Onsdag 10. September 2014 Opus Topmøde - Krogerup Ny Nordisk Hverdagsmad resultater fra Butiksprojekt med voksne Onsdag 10. September 2014 Thomas Meinert Larsen Lektor Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Sanne

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Side 1. Overordnet (medlem af bestyrelsen) Fredag d. 8. august 2014 kl

Side 1. Overordnet (medlem af bestyrelsen) Fredag d. 8. august 2014 kl ide 1 verordnet (medlem af bestyrelsen) kl. 10.30-15.00 konomi Per Adelhart Christensen astbar Pia Adelhart Christensen appe Jeanne Dahl R Rullebar olveig Christensen B Bakke P Bente Nielsen kaffer Jan

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Stilling score point Viborg Ok : Mariager Fjord Ok : Ok Vendelboerne : Randers/djurs Ok :

Stilling score point Viborg Ok : Mariager Fjord Ok : Ok Vendelboerne : Randers/djurs Ok : Matcher (2-3 division) -------------------- 1 : Viborg Ok - Mariager Fjord Ok : 115-75 2 : Viborg Ok - Ok Vendelboerne : 123-76 3 : Viborg Ok - Randers/djurs Ok : 128-41 4 : Mariager Fjord Ok - Ok Vendelboerne

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

Aurikellukning ved atrieflimmer (AF) Grethe Andersen Professor dr. med Aarhus Universitets Hospital

Aurikellukning ved atrieflimmer (AF) Grethe Andersen Professor dr. med Aarhus Universitets Hospital Aurikellukning ved atrieflimmer (AF) Grethe Andersen Professor dr. med Aarhus Universitets Hospital Orale antikoagulantia og Atrieflimmer (AF) CHADS 2 DS 2 -VASc score > 1 Orale antikoagulantia; klasse

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Menneskets hjerne. Fra aldringsprocesser til Alzheimers hjernesygdom. ca 1500 g. 78% vand, 10% fedt, 12% protein. < 2 % af kropsvægten

Menneskets hjerne. Fra aldringsprocesser til Alzheimers hjernesygdom. ca 1500 g. 78% vand, 10% fedt, 12% protein. < 2 % af kropsvægten PROGRAM 9. sept. 2009: Aldringens biologi Fra aldring til Alzheimers (AD) AD hjerneskader og udfordringer Medicinsk udvikling ift. AD Anti-ageing livsstil og AD Milena Penkowa Afdelingsleder Læge, Dr.

Læs mere