HRN HMMWV EFTERSYN DEC03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HRN HMMWV EFTERSYN DEC03"

Transkript

1 HRN HMMWV EFTERSYN DEC03

2

3 Hærens Operative Kommando DEC03 l. Gyldighedsområde Denne publikation Autorisation HRN , "HMMWV" fastsætter reglementariske bestemmelser for eftersyns- og vedligeholdelsestjeneste på ovenstående køretøj. 2. Ikrafttræden: Fra modtagelsen, idet eftersynsfolderen erstatter alle udleverede arbejdsudkast 3. Andet: Sagsbehandler: Kampkøretøjsafdelingen, Hærens Kampsko le. E.b. rg~. E.B.DAM oberst Chef for Hærens Kampskole

4 Denne publikation udsendes i form af en folder i lommefonnat til udlevering til den enkelte kører samt til øvrigt personel, der deltager i eller fører tilsyn med eftersynstjenesten. Publikationen er forbrugsgods og følger ikke de gældende formelle bestemmelser for hærens publikationer. Henvisninger til reglementariske bestemmelser for eftersynstjenesten fremgår af punkt l O l.

5 Indholdsfortegnelse Autorisation Indholdsfortegnelse l. kapitel Grundlag Punkt 101 Reglementarisk grundlag Formålet Eftersynssystemet Eftersynenes iværksættelse Ansvaret for eftersynstjenesten l Definitioner kapitel Daglige eftersyn Punkt 201 Beredskabseftersyn Starteftersyn Holdteftersyn kapitel Særlige eftersyn Punkt 301 Eftersyn efter vadning kapitel Månedlige eftersyn Punkt 401 Eftersyn nr. l Eftersyn nr Eftersyn nr Eftersyn nr HRN DEC03

6

7 l. kapitel Indledning 101. Reglementarisk grundlag. I denne publikation er anført en oversigt over de eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres af køreren. Publikationen anvendes som huskeliste i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte eftersyn. De enkelte eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder skal udføres som fastsat i betjeningsreglementet (HRN ), og under iagttagelse af de advarsler som er anført i denne. Smøreskema samt terminer for smøring og olieskift fremgår af "Kontrolbog for motorkøretøjer". I henhold til Færdselslovens 67 er føreren af et motorkøretøj ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand, således: "Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert og at tilkobling til eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig". HRN DEC03

8 102. Formålet. Formålet med eftersyns- og vedligeholdelsestjenesten er at opretholde materielberedskabet, samt at tilgodese personel-, materiel- og færdselssikkerheden. l 03. Eftersynssystemet Eftersynssystemet består af "Brugereftersyn" og "Faglige eftersyn". a. Brugereftersyn omfatter: (l) Daglige eftersyn: - Beredskabseftersyn. - Starteftersyn. - Holdteftersyn. (2) Særlige eftersyn: Eftersyn efter vadning /kørsel i vand. (3) Månedlige eftersyn: Eftersyn l - 4. b. Faglige eftersyn gennemføres af fagligt personel. Indhold af og terminer for faglige eftersyn fremgår af HMAK publikationer Eftersynenes iværksættelse. a. Daglige eftersyn udføres før, under og efter brug idet omfang og indhold af det enkelte HRN DEC03

9 eftersyn tilpasses den aktuelle benyttelse af køretøjet. Følgende eftersyn anvendes: (l) Beredskabseftersynet udføres som det grundlæggende daglige eftersyn, der skal sikre, at uregelmæssigheder erkendes og rettes. Beredskabseftersynet udføres: - Ved hjemkomst. - Før udkørsel hvis køreren ikke selv har afholdt det sidste beredskabseftersyn. - Ved længere tids konstant brug (f.eks. under øvelser) en gang i døgnet. (2) Starteftersynet udføres før udkørsel, når køreren selv har udført sidst afholdte beredskabseftersyn. (3) Holdteftersynet udføres efter behov i forbindelse med ophold i kørslen. Holdteftersyn udføres altid efter kørsel i terræn før udkørsel i færdselslovens gyldighedsområde. b. Særlige eftersyn: Eftersyn efter vadning/kørsel i vand gennemføres i forlængelse af "holdteftersyn", HRN DEC03

10 når vadning eller kørsel i vand har fundet sted. c. Månedlige eftersyn: - Udføres en gang månedligt. Omfang og indhold af de enkelte eftersyn tilpasses den aktuelle benyttelse af køretøjet siden sidst afholdte månedlige eftersyn, idet køreren noterer væsentlige afvigelser i kontrolbogen. - Såfremt køretøjet ikke har været anvendt i en given kalendermåned, kan eftersynene udelades i pågældende måned. Eftersynene må dog ikke udelades i to på hinanden følgende måneder. - Skal køretøjet henstilles i længere perioder (op til l år) skal enheden kontakte den materielforvaltende myndighed Ansvaret for eftersynstjenesten. Det er underafdelingchefens ansvar, at der planlægges for og afsættes den nødvendige tid til gennemførelse afbrugereftersyn. Køreren er ansvarlig for - At brugereftersynene udføres korrekt og kvitterer herefter i kontrolbogen, HRN DEC03

11 - at melde om konstaterede fejl og mangler og - at køretøjet er i færdselssikkerhedsmæssig forsvarlig stand inden kørsel. Sektions-/delingsføreren er ansvarlig for: At føre tilsyn med afholdelse afbrugereftersyn. Føreren for enhedens faglige led er ansvarlig for: - At vejlede køreren efter behov, - at eftersynene gennemføres under hensyn til sikkerheds- og miljøbestemmelser, - at de faglige eftersyn gennemføres efter de herfor gældende bestemmelser og - at terminer for smøring mv. overholdes. l 06. Definitioner. Afprøv : Under kørsel/drift. Efterfyld : Efter behov. Efterse : Visuel inspektion. Kontroller : Faktisk undersøgelse/afprøvning af komponenters tilstedeværelse, vedligeholdelsestilstand og funktionering. Rengør : I nødvendigt omfang. Vadning : Passage af et vandareal, kørende på bunden og uden særlig klargøring hertil. Tilladt vadedybde i HRN DEC03

12 fredstid uden særlig forberedelse er 2 x dækhøjde. HRN DEC03

13 2. kapitel Daglige eftersyn 201. Beredskabseftersyn. Afholdes beredskabseftersynet som starteftersyn, kan en anden rækkefølge end den anførte være hensigtsmæssig. LB.NR. ARBEJDE l. Kontroller og efterfyld brændstof. 2. Efterse instrumenter og advarsels- /kontrollamper. 3. Kontroller og afprøv bremsepedalen og parkeringsbremsens funktion. 4. Kontroller og afprøv styretøj. 5. Kontroller vinduesviskere og -vasker. 6. Kontroller undertryksmåler. 7. Efterse ildslukker for beskadigelser og fastgørelse. 8. Kontroller og rengør ruder, lygter, blinklys, 9. katastrofeblink, stoplys, nummerplader, reflekser og spejle. lo. Rengør og ryd op i køretøjet. 11. Kontroller og rengør sikkerhedsseler og -remme. 12. Efterse køretøjet udvendigt for beskadigelser. 13. Efterse hjul og dæk, kontroller dæktryk. 14. Kontroller og rengør prodskrogen. HRN DEC03

14 LB.NR. ARBEJDE 15. Efterse i motorrum for tegn på utætheder. 16. Kontroller og efterfyld i nødvendigt omfang: - motorolie, - hydraulikolie på servobeholder (styretøj og bremser), - kølevæske, - sprinklervæske for forrude, - bremsevæske - transmissionsolie. 17. Kontroller anbringelse og fastspænding af ind/udvendig pakning. 18. Kontroller motorklappens lukning. 19. Kontroller radioinstallation. 20. Kontroller indvendig belysning. 21. Kontroller lavettens drejefunktion samt lås. 22. Kontroller at våbnet er låst i side og højde. 23. Kontroller døre. 24. Udfyld kontrolbog (B) og evt. fejlmelding. HRN DEC03

15 202 s tar t e ft ersyn. LB.NR. ARBEJDE l. Efterse for væskespild under køretøjet. Meld om evt. utæthed. 2. Efterse for beskadigelser udenpå køretøjet. 3. Efterse dæk for lufttab. 4. Kontroller anbringelse og fastspænding af ind/udvendig pakning. 5. Kontroller parkerings bremse. 6. Kontroller og rengør lygter, spejle, reflekser, signal- og tegngivningsapparater. 7. Efterse tilstedeværelse af: - ildslukker, - advarselstrekant, - kontrolbog. 8. Efterse instrumenter og advarsels /kontrollamper ved start. 9. Kontroller bremsepedalens funktion. 10. Lyt efter unormale lyde. 11. Kontroller lavettens drejefunktion samt lås. 12. Kontroller at våbnet er låst i side og højde. 13. Opret og kontroller radioinstallation. 14. Kontroller døre. 15. Afprøv fodbremse og styretøj. 16. Udfyld kontrolbog (S). HRN DEC03

16 203 H o Id te f tersyn. LB.NR. ARBEJDE l. Afprøv bremser. 2. Efterse for beskadigelser udvendig på køretøjet. 3. Kontroller drivakslernes manchetter. 4. Kontroller navgears udluftningsslange. 5. Efterse for utætheder under køretøjet. 6. Kontroller fælg/nav og støddæmpere for unormal varmeudvikling. 7. Efterse fælg og dæk for beskadigelser. 8. Efterse for løse hjulmøtrikker. 9. Fjern større ansamlinger af jord. IO. Efterse og rengør ruder, lygter, blinklys, nummerplader, reflekser og spejle. 11. Kontroller og evt. efterfyld brændstof. 12. Efterse for utætheder ved brændstof- og bremsesystem. 13. Efterse styretøj, hjulophæng, fjedre, gearkasser og differentialer m.m. for beskadigelser. 14. Kontroller anbringelse og fastspænding af ind/udvendig pakning. 15. Udfyld kontrolbog (H). HRN DEC03

17 3. kapitel Særlige eftersyn 301. Eftersyn efter vadning. Eftersynet gennemføres i forbindelse med holdteftersyn. LB.NR. ARBEJDE l. Efterse for beskadigelser på undervogn. 2. Efterse ventilator. 3. Kontroller bremsen. 4. Efter hjemkomst: Rengør og gennemsmør chassis/undervogn. 5. Udfyld kontrolbog (EV). HRN DEC03

18

19 4. kapitel Månedlige eftersyn 401 Efi tersyn nr. l LB.NR. ARBRJDE l. *) Rengør køretøjet. 2. Efterse og rengør kølere. 3. Kontroller kølerdæksel og -væske, evt. efterfyld. 4. Efterse ventilator. 5. Efterse drivrem for brud og slid. 6. Rengør og efterse motoren for utætheder og andre fejl. 7.**) Kontroller luftfilter og rens filterhusets dræn. 8. Dræn brændstoffilteret 9. Efterse og kontroller udstødningssystemet for utætheder. 10. Udfyld kontrolbog (l). 11. Smør vognen jf. smøreskema. *) Motorvask og vask med vand under tryk kun efter aftale med MMEK. **l NB! Se betjeningsvejledning. HRN DEC03

20 402 Efi tersyn nr. 2 LB.NR. ARBEJDE l. Efterse akkumulator for beskadigelser og defekte propper. Kontroller udluftningshuller og akkumulatorvæskestand, evt. efterfyld. 2. Rengør og efterse akkumulatorkabler og -sko. 3. Rengør og efterse akkumulatorkurv. 4. Rengør og efterse startkabel, startkabelstik, inspektionslampestik samt stik til påhængsvogn. 5. Kontroller indvendig belysning. 6. Rengør, fastspænd og kontroller radioinstallationen. 7. Udfyld kontrolbog (2). 403 Ef tersyn nr. 3 LB.NR. ARBEJDE l. Efterse hjul og dæk for beskadigelser, fjern småsten i dækkene, kontroller dæktryk. 2. Efterspænd hjulmøtrikker ( Nm) og fælgmøtrikker (170 Nm). 3. Efterse styrehus for utætheder. 4. Kontroller for slør og fastspænding ved alle styreforbindelser og -led (motor startet). 5. Kontroller max. styreudslag. 6. Efterse fjedre og fjederkonsoller. 7. Efterse for utætheder i transmission, fordelergearkasse, for- og bagtøj samt navgear. 8. Kontroller lavettens drejefunktion samt de indvendige låse. HRN DEC03

21 9. Kontroller siddestrop for beskadigelser. l O. Kontroller de udvendige sikringer for den åbne luge. 11. Kontroller hækdørens funktion og låse. 12. Rengør og kontroller våbensystemets affutage. 13. Udfyld kontrolbog (3). 404 Ef tersyn nr. 4 LB.NR. ARBEJDE l. Rengør og efterse karrosseri for beskadige!- ser og rust. 2. Rengør, smør og efterspænd hængsler og beslag. 3. Kontroller ildslukker. 4. Optæl, rengør og kontroller værktøj og tilbehør, herunder advarselstrekant. 5. Kontroller sikkerhedsseler og rengør webbingremme og sædeovertræk. 6. Kontroller prodskrogen. 7. Udfyld kontrolbog (4). HRN DEC03

22

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

Danske Hærhistoriske Museer

Danske Hærhistoriske Museer Uddannelse af kører museumskøretøj (KØMUS) og vognkommandør museumskøretøj (VKMDMUS) på Kampvogn af typen M41 DK-1, herefter M41. Referencer: HRN 131-2/1 af oktober 1986, HKS, Kampvogn let M41DK1, Køreinstallationer,

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Danske Hærhistoriske Museer

Danske Hærhistoriske Museer Uddannelse af kører museumskøretøj (KØMUS) og vognkommandør museumskøretøj (VKMDMUS) på Kampvogn af typen Leopard 1A5. Reference: HRN 131-001/1 af oktober 1998. Formål: At sætte eleven i stand til efter

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

MANUAL TIL CITYELF CE25 OG CE40 E L S C O O T E R

MANUAL TIL CITYELF CE25 OG CE40 E L S C O O T E R MANUAL TIL CITYELF CE25 OG CE40 Forord Tak for dit køb af CityElf elscooter. Elscooteren fås med maks. 25 km/t eller 40 km/t. Denne manual dækker begge modeller. For den bedste oplevelse af din nye scooter

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende

Læs mere

FAGPLAN FOR. Uddannelse af ikke militært personel

FAGPLAN FOR. Uddannelse af ikke militært personel FAGPLAN FOR Uddannelse af ikke militært personel KØRER- og VOGNKOMMANDØR- UDDANNELSE MUSEUMSKØRETØJER, PANSREDE KØRETØJER (KØR/VKMD/MUS, PAN/BÆLT) (PMV M113 A1 Familien ) Reduceret gældende for museumskøretøjer

Læs mere

EMNE Uddannelse af kører og vognkommandør på Let Kampvogn M 24 Chaffee.

EMNE Uddannelse af kører og vognkommandør på Let Kampvogn M 24 Chaffee. BORNHOLMSKE DRAONER Omskoling af personel til kører og vognkommandør på LKV M24 EMNE Uddannelse af kører og vognkommandør på Let Kampvogn M 24 Chaffee. REFERENCE Håndbog for let kampvogn M 24 - af 19 LA-00/

Læs mere

GÆLDENDE TIL 31. JULI 2014

GÆLDENDE TIL 31. JULI 2014 GÆLDENDE TIL 31. JULI 2014 LUK OP OG SE VORES GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG SERVICES Sol, sommer og serviceeftersyn Er du helt klar til sommeren? FÅ REN LUFT I VOGNEN AIRCONDITIONPAKKE Klimaanlæg skal renses

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

FAGPLAN FOR Uddannelse af ikke militært personel

FAGPLAN FOR Uddannelse af ikke militært personel FAGPLAN FOR Uddannelse af ikke militært personel KØRER- og VOGNKOMMANDØR- UDDANNELSE, PANSREDE KØRETØJER (M10 PANSERJAGER) Reduceret UKLASSIFICERET 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Formål 2 Målbeskrivelse

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Brugtbilstest. Tillykke. Reg. Nr. Km. tal: Stelnr. (Forhandlerstempel)

Brugtbilstest. Tillykke. Reg. Nr. Km. tal: Stelnr. (Forhandlerstempel) Brugtbilstest Bilmærke: Dato: Reg. Nr. Km. tal: Stelnr. (Forhandlerstempel) Tillykke Du står lige nu med en Brugtbilstest i hånden. Ved at købe en bil med Brugtbilstest, sikrer du, at en uvildig synsvirksomhed

Læs mere

Kontrolstof til Køreprøven - MC

Kontrolstof til Køreprøven - MC Kontrolstof til Køreprøven - MC Betjeningsudstyr: Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys. Evt. benzinhane Håndtag til gas og choker Greb til

Læs mere

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit pas og evt. din dåbsattest.

Læs mere

LIVET ER FULD AF OVERRASKELSER. SERVICEPRISER BEHØVER IKKE VÆRE EN AF DEM.

LIVET ER FULD AF OVERRASKELSER. SERVICEPRISER BEHØVER IKKE VÆRE EN AF DEM. LIVET ER FULD AF OVERRASKELSER. SERVICEPRISER BEHØVER IKKE VÆRE EN AF DEM. BMW SERVICE INCLUSIVE. FAST PRIS. FULD SERVICE. Ren køreglæde SERVICEEFTERSYN. Dækket. SLIDDELE. Inklusive. UDVIDET GARANTI. Dækket.

Læs mere

Trailerhåndbog.

Trailerhåndbog. Trailerhåndbog www.harald-nyborg.dk Indhold Tillykke med din nye Branford trailer. For at få det fulde udbytte af traileren bør du følge visse råd og anvisninger. Vi opfordrer dig derfor til at læse og

Læs mere

Bilmærke. Volvo v60. Registreringsnr. AV Diverse oplysninger. Priser. Testpris kr. Ialt kr.

Bilmærke. Volvo v60. Registreringsnr. AV Diverse oplysninger. Priser. Testpris kr. Ialt kr. Navn Carswifter Dk Adresse Strandgade 27B Plan 5 1401 København K Telefon 71998484 Medl.nr. 1778732 E-mail fdm@carswifter.dk Bilmærke olvo v60 Registreringsnr. A94035 Registreret første gang 15-07-2015

Læs mere

140-punkts Autotjek. Inspektør 23/ Dato. Michael Andersen Adresse. Bil Starmark Vejle. Mercedes Benz a160 be. Frederik Christiansen CEO Recar

140-punkts Autotjek. Inspektør 23/ Dato. Michael Andersen Adresse. Bil Starmark Vejle. Mercedes Benz a160 be. Frederik Christiansen CEO Recar 140-punkts Autotjek Dato Inspektør 23/02 2018 Michael Andersen Adresse Bil Starmark Vejle Mercedes Benz a160 be Frederik Christiansen CEO Recar 1 / 35 Konklusion Indledende Ingen servicebog Testkørsel

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

LIVET ER FULD AF OVERRASKELSER. SERVICEPRISER BEHØVER IKKE VÆRE EN AF DEM.

LIVET ER FULD AF OVERRASKELSER. SERVICEPRISER BEHØVER IKKE VÆRE EN AF DEM. LIVET ER FULD AF OVERRASKELSER. SERVICEPRISER BEHØVER IKKE VÆRE EN AF DEM. BMW SERVICE INCLUSIVE. FAST PRIS. FULD SERVICE. Ren køreglæde GIV KØREGLÆDEN ET EKSTRA GEAR. Med en engangsydelse giver dig frihed

Læs mere

140-punkts Autotjek. Inspektør 01/ Dato. Manuel Henn Adresse. Bil Uwe Naumann; Rudolstätter Str. 35; Bad. Mercedes ML 63 AMG Blankenburg

140-punkts Autotjek. Inspektør 01/ Dato. Manuel Henn Adresse. Bil Uwe Naumann; Rudolstätter Str. 35; Bad. Mercedes ML 63 AMG Blankenburg 140-punkts Autotjek Dato Inspektør 01/07 2018 Manuel Henn Adresse Bil Uwe Naumann; Rudolstätter Str. 35; 07422 Bad Mercedes ML 63 AMG Blankenburg Frederik Christiansen CEO Recar 1 / 39 Konklusion Indledende

Læs mere

GÆLDENDE TIL 31. DECEMBER 2014 LUK OP OG SE VORES GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG SERVICES WWW.IVECO.DK

GÆLDENDE TIL 31. DECEMBER 2014 LUK OP OG SE VORES GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG SERVICES WWW.IVECO.DK GÆLDENDE TIL 31. DECEMBER 2014 LUK OP OG SE VORES GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG SERVICES WWW.IVECO.DK Sådan går du bedst de kolde måneder i møde! Bliv klar til kolde, våde og glatte veje FÅ EN GOD START PÅ

Læs mere

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10 Privatleasing Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. FDM gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Quality 725,- FÅ TING SLÅR DUFTEN AF NY BIL... ELLER AF NYT SÆDEBETRÆK STÆRK PRIS PÅ FARTSKRIVERE PLUS 5 SERVICE TIL DIN DAILY PRISEKSEMPEL KR.

Quality 725,- FÅ TING SLÅR DUFTEN AF NY BIL... ELLER AF NYT SÆDEBETRÆK STÆRK PRIS PÅ FARTSKRIVERE PLUS 5 SERVICE TIL DIN DAILY PRISEKSEMPEL KR. FRA 1. FEBRUAR TIL 30. APRIL 2015 FÅ TING SLÅR DUFTEN AF NY BIL... ELLER AF NYT SÆDEBETRÆK STÆRK PRIS PÅ FARTSKRIVERE PRISEKSEMPEL KR.: 725,- 8.950,- INKL. MONTERING OG OPSTART PLUS 5 SERVICE TIL DIN DAILY

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være?

1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2 Slidt eller

Læs mere

Færdselsteori Lastbil

Færdselsteori Lastbil 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2. Kileremmen

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9043329 UTV 500 T Traktor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk UTV 500 T3, Traktor Varenummer: 9043329 Beskrivelse: UTV med traktor specifikationer,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Når du leverer bilen tilbage

Når du leverer bilen tilbage Når du leverer bilen tilbage Privatleasing Inspektionstjek Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Inspektionsfirmaet gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13 Erhvervsleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 8 Erhvervsleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Privatleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 7 Privatleasing JF/07.13

Privatleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 7 Privatleasing JF/07.13 Privatleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

KvægKongres 2012. Styr på vedligeholdelsesomkostningerne. Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com

KvægKongres 2012. Styr på vedligeholdelsesomkostningerne. Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com KvægKongres 2012 Styr på vedligeholdelsesomkostningerne Tlf. 30 604 603 Mail.: kjn@maskinraadgivning.com Dieselforbrugets betydning for vedligeholdelse Hvilke enheder er dyrest at vedligeholde? Vedligehold

Læs mere

Bilabonnement Når din bil skal retur

Bilabonnement Når din bil skal retur Bilabonnement Når din bil skal retur Side 1 af 7 Bilabonnement JF/07.13 Når aftalen på din abonnementsbil bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode.

Læs mere

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage Privatleasing Når du leverer bilen tilbage Sådan bliver skader vurderet Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. FDM gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

FS-Autoværksted Tlf: 60708402 fsmail@fsvaerksted.dk www.fsvaerksted.dk. Michelin Continental Goodyear En billig

FS-Autoværksted Tlf: 60708402 fsmail@fsvaerksted.dk www.fsvaerksted.dk. Michelin Continental Goodyear En billig VinterDæk Dækstørrelse Dækmærke Michelin Continental Goodyear En billig mærke 165/70/13 495 kr. 641 kr. 503 kr. 419 kr. 175/70/13 606 kr. 579 kr. 579 kr. 544 kr. 155/65/14 419 kr. 481 kr. 606 kr. 450 kr.

Læs mere

140-punkts Autotjek. Inspektør 05/ Dato. Heinz Junge Adresse. Bil D Ismaning. BMW 430d Coupé. Frederik Christiansen CEO Recar

140-punkts Autotjek. Inspektør 05/ Dato. Heinz Junge Adresse. Bil D Ismaning. BMW 430d Coupé. Frederik Christiansen CEO Recar 140-punkts Autotjek Dato Inspektør 05/03 2018 Heinz Junge Adresse Bil D-85737 Ismaning BMW 430d Coupé Frederik Christiansen CEO Recar 1 / 48 Konklusion Testkørsel Yderligere kommentarer til køreturen Forhandleren

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

November 2018 Side 1

November 2018 Side 1 237.1 GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV... 2 237.1.1... 2 237.1.2 SIKKERHED... 2 237.2 GRUPPE/VÆGT-INDDELING... 2 237.2.1... 2 237.2.2 SUPER TOURING... 2 237.2.3 GT-B... 2 237.2.4 EXTREME... 3 237.2.5 GENERELT

Læs mere

Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter

Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter Gennemgang af: Kørekort Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring Chaufføruddannelsesbevis Handicapbevidstgørende uddannelse Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Vejledning i den tekniske del af din køreprøve.

Vejledning i den tekniske del af din køreprøve. Vejledning i den tekniske del af din køreprøve. Du kan til køreprøven komme ud for en masse forskellige spørgsmål om bilen der alle har at gøre med om bilen er lovlig. For at være en sikker billist skal

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HMMWV BETJENINGSREGLEMENT

HMMWV BETJENINGSREGLEMENT HRN 137-007 HMMWV BETJENINGSREGLEMENT Hærens Operative Kommando Autorisation 1. Gyldighedsområde Nærværende betjeningsreglement HRN 137-007, HMMWV fastsætter reglementariske bestemmelser for betjening,

Læs mere

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk...

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk... DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279B RALLYCROSS 0-1600 Gr. N Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul

Læs mere

Brugsanvisning Kirkegårdsvogn

Brugsanvisning Kirkegårdsvogn Brugsanvisning Lisenborgvej 6, 6900 Skjern Dato: 27/1-2010 Brugsanvisning Side: 2 af 9 1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning 1.1 Brugsanvisning. ADVARSEL: Vær opmærksom på, at SOLUS kirkegårdsvogn

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm polycarbonat (lexan), eller lamineret glas.

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm polycarbonat (lexan), eller lamineret glas. 237.1 GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV... 2 237.1.1... 2 237.1.2 SIKKERHED... 2 237.2 GRUPPE/VÆGT-INDDELING... 2 237.2.1... 2 237.2.2 SUPER TOURING... 2 237.2.3 GT-B... 2 237.2.4 EXTREME... 3 237.2.5 GENERELT

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2012

TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2012 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANISH ENDURANCE CHAMPIONSHIP TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2012 Indhold 5. TEKNISK REGLEMENT.... 2 5.1. Generelle bestemmelser og krav.... 2 5.2. Sikkerhed....

Læs mere

INDHOLD. 279C-0. TILLADTE BILER... 2 279C-1. CHASSIS... 2 279C-2. UNDERVOGN... 2 279C-2.0. Hjul...2 279C-2.1. Affjedring...2 279C-2.2. Hjulophæng...

INDHOLD. 279C-0. TILLADTE BILER... 2 279C-1. CHASSIS... 2 279C-2. UNDERVOGN... 2 279C-2.0. Hjul...2 279C-2.1. Affjedring...2 279C-2.2. Hjulophæng... INDHOLD 279C-0. TILLADTE BILER... 2 279C-1. CHASSIS... 2 279C-2. UNDERVOGN... 2 279C-2.0. Hjul....2 279C-2.1. Affjedring....2 279C-2.2. Hjulophæng...2 279C-3. DRIVSYSTEM... 2 279C-3.0. Motor...2 279C-3.1.

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 87 Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke køretøjer konstrueret udelukkende til kørsel på skinner. 2. Ved?traktorer?

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Sikkerhedsseler skal være FIA homologeret, min. 8853/98, der tillades +5 år fra udløbsdato.

Sikkerhedsseler skal være FIA homologeret, min. 8853/98, der tillades +5 år fra udløbsdato. 231.1 GENERELT... 2 231.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV... 2 231.1.2 SIKKERHED... 2 231.1.3 SIKKERHEDSTANK/TANKSYSTEM... 2 231.1.4 BREMSESYSTEM... 2 231.1.5 KOMMUNIKATION/UDSYN/LYGTER... 2 231.1.6 ANDRE

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

BRUGER MANUAL LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG. Bernards ATVEL12

BRUGER MANUAL LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG. Bernards ATVEL12 BRUGER MANUAL LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG Bernards ATVEL12 ALT INFORMATION & INDHOLD I DENNE MANUAL, SVARER TIL DEN NYESTE MODEL AF DETTE PRODUKT. I HENHOLD TIL DE KRAV DER ER PÅ MARKEDET, ELLER

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Adfærdskodeks Tillæg. Danske Hærhistoriske Museer

Adfærdskodeks Tillæg. Danske Hærhistoriske Museer 2015 Adfærdskodeks Tillæg Danske Hærhistoriske Museer 09-01-2015 Tillæg til DHM VEJLEDENDE ADFÆRDSKODEKS Grundlæggende kodeks og vejledning for anvendelse af militærhistorisk materiel og køretøjer. 1.

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Kontrolliste til rallysyn Brøndby 18/01-2016 1. Stelnummer 1.1. Stemmer stelnummer med registrerings attesten (Hvis der findes en registrerings attest på bilen) 1.2. Stemmer stelnummer med vognbogen 1.3.

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Vejledning i brugen af Historiske køretøjer. FIVA s bidrag til Europakommissionens Road Safety Charter

Vejledning i brugen af Historiske køretøjer. FIVA s bidrag til Europakommissionens Road Safety Charter Vejledning i brugen af Historiske køretøjer FIVA s bidrag til Europakommissionens Road Safety Charter Udgivet af Federation Internationale de Vehicules Anciens. Dansk udgave ved Motorhistorisk Samråd.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken 03/17 Et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken er udviklet i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus Folderens fakta er bl.a. baseret på Havarikommissionens, Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets undersøgelser

Læs mere

2008/1. Kid Road 50S-C. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/1. Kid Road 50S-C. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/1 DK Betjeningsvejledning Kid Road 50S-C Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Advarsler... 3 3. Symboler... 4 4. Vigtige

Læs mere

Bilmærke. Nissan Qashqai. Registreringsnr. AK Diverse oplysninger. Priser. Testpris kr. Ialt kr.

Bilmærke. Nissan Qashqai. Registreringsnr. AK Diverse oplysninger. Priser. Testpris kr. Ialt kr. Navn Carswifter Dk Adresse Brannersveej 292 Charlottenlund 214249 Medl.nr. 1778732 E-mail thomas@carswifter.dk Bilmærke Nissan Qashqai Registreringsnr. AK92156 Registreret første gang 3-2-214 Stelnr. SJNFEAJ11U12991

Læs mere

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve):

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve): Du skal (uden brug af værktøj) kunne kntrllere, at køretøjet er i rden g fri fr fejl eller mangler, herunder kunne frklare, hvrdan kntrllen udføres. Du skal kunne aflæse vigtige kntrllamper, samt udpege

Læs mere