Målopfølgning og ledelsesinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målopfølgning og ledelsesinformation"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen /jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende mål i Beskæftigelsesplanen 20 samt Gladsaxe Kommunes resultatkrav på beskæftigelsesområdet. Der indgår desuden et afsnit vedrørende udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe i rapporten. J. nr P05 Sag: 2010/07902

2 Indhold Samlet forsørgertryk... 3 Kommunens resultatkrav:... 3 Arbejdskraftreserven... 4 Ministermål:... 4 Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe:... 5 Permanente forsørgelsesordninger... 6 Ministermål:... 6 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe:... 7 Unge på offentlig forsørgelse... 8 Ministermål:... 8 Kommunens resultatkrav:... 9 Nydanskere på offentlig forsørgelse...10 Ministermål:...10 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe:... Kommunens resultatkrav:... Kommunens resultatkrav:...12 Sygedagpenge...12 Kommunens resultatkrav:...12 Løntilskud og førtidspension...13 Kommunens resultatkrav:...13 Aktivering...14 Kommunens indsatskrav:...14 Udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe...15 J. nr P05 2

3 Samlet forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter pr. indbygger i alderen år skal i 20 ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Ydelser (mar mar. ) Gladsaxe Klyngekommuner Difference A-dagpenge samlet kr kr kr -658 Kontanthjælp samlet kr kr kr 789 Sygedagpenge kr kr kr -368 Ledighedsydelse kr 491 kr 656 kr -165 Førtidspension kr kr.349 kr -427 Revalidering kr 187 kr 487 kr -300 Samlet kr kr kr Kilde: Opdateret: Maj 20. Kommentar: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter er lavere end gennemsnittet i klyngekommunerne. Det forventes at kommunens resultatmål i 20 kan overholdes. Niveau og udvikling Kilde: Opdateret: Maj 20. Kommentar: Niveau: Figuren viser, at udgifterne til både førtidspension, A-dagpenge og sygedagpenge ligger under niveauet i klyngekommunerne. Til gengæld er udgifterne til kontanthjælp over 20 pct. højere i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Samlet set har Gladsaxe et lavere udgiftsniveau end klyngekommunerne set over 13 mdr. Udvikling: Udviklingen for udgifter til A-dagpenge og kontanthjælp har været større i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Udviklingen i udgifterne til førtidspension og sygedagpenge har været mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Samlet set har udviklingen i udgifter været mere gunstig i Gladsaxe sammenlignet med klyngekommunerne. J. nr P05 3

4 Arbejdskraftreserven - jobklare ledige med minimum 13 ugers sammenhængende ledighed indenfor de sidste 52 uger. Ministermål: Arbejdskraftreserven begrænses til personer i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Arb.kraftreserven Milepælsplan dec- 09 Milepælsplan ift. arbejdskraftreserven okt- 10 jan- feb- mar- apr- AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Realiseret AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference (realiseret-milepæl) maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference ift. ministermål dec. 20 Kilde: Note: og Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20 Opdateret: Kommentar: Arbejdskraftreserven er i marts flere end målet for december 20. I forhold til milepælsplanen er det 106 flere end hensigten. Det er primært antallet af A- dagpengemodtagere, der er steget mere end ift. milepælsplanen. Arbejdskraftreserven i Gladsaxe forventes at falde i flere måneder fremover på baggrund af Beskæftigelsesministeriets udmeldinger om at der allerede kan konstateres faldende ledighed. Der er i perioden februar til marts 20 sket en udvikling der underbygger ovenstående. J. nr P05 4

5 Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe: Andelen af arbejdskraftreserven af den samlede arbejdsstyrke i Gladsaxe er minimum 15 pct. lavere end den tilsvarende andel i Østdanmark i december 20. Note: Det supplerende mål er udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: Maj 20. Kommentar: Andelen af arbejdskraftsreserven i Gladsaxe er 20 pct. lavere end den tilsvarende andel i Østdanmark. Resultatmålet forventes overholdt i 20. J. nr P05 5

6 Permanente forsørgelsesordninger Ministermål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af borgere på permanente forsørgelsesordninger Permanent forsørgelse Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Realiseret Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Difference (realiseretmilepæl) Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Difference ift. ministermål dec Kilde: og Note: Opdateret: Kommentar: apr- maj- Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20 Tabellen viser, at i marts 20 er der 39 færre på permanent forsørgelse ift. det endelige ministermål i 20. I forhold til milepælsplanen i marts 20 er det 37 færre borgere. jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- J. nr P05 6

7 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af personer på permanente ydelser i Gladsaxe er mindre end i Østdanmark 20. Note: Det supplerende mål er udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: Maj 20. Kommentar: Andelen af borgere på permanente ydelser er samlet 2 procent mindre i Gladsaxe end i Østdanmark. Andelen af borgere på fleksjob og ledighedsydelse er 18 procent højere i Gladsaxe end i Østdanmark. J. nr P05 7

8 Unge på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af unge personer på offentlig forsørgelse begrænses til 966 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Unge på off. forsørgelse Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec 20 Kilde: apr- maj- og Note: Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Kontanthjælp og dagpenge opskrives med 8 pct. i perioden, samtidig med at der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplanen 20. Opdateret: Kommentar: Antallet af forsørgede borgere under 30 er i marts højere end målet for december 20. Ift. milepælsplanen ses det, at det er antallet af unge på kontanthjælp og dagpenge, der udgør en relativ stor del, idet der ift. milepælsplanen er hhv. 87 og 26 for mange på disse ydelser. Til gengæld er der færre på sygedagpenge, førtidspension og andet set ift. milepælsplanen. Beskæftigelsesministeriet forventer faldende ledighed blandt de unge i den nærmeste fremtid, hvilket forbedrer Gladsaxes mulighed for at nå ministermålet i december 20. jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- J. nr P05 8

9 Kommunens resultatkrav: Gladsaxe Kommune skal være i den bedste fjerdedel sammenholdt med klyngekommunerne ift. at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Da resultatkravet blev formuleret blev der benyttet et andet sammenligningsgrundlag end det der er aktuelt i dag. Tidligere var Gladsaxe placeret i en klynge med 8 kommuner hvor Gladsaxe placerede sig som nr. 2. Kravet var derfor at fastholde placeringen i den bedste fjerdedel. På tidspunktet hvor resultatmålet blev vedtaget, ville Gladsaxe placere sig som nr. 6 ud af 15 i den nuværende klynge. Det må derfor forventes, at Gladsaxe skal kunne fastholde samme placering i den nye klynge, som var målet i forhold til den gamle klynge. Figuren viser, at Gladsaxe i januar 20 fortsat er placeret som nr. 6 ud af 15 kommuner. På baggrund af ovenstående forventes det, at Gladsaxe er i stand til at overholde resultatkravet for 20. J. nr P05 9

10 Nydanskere på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1226 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af nydanskere på offentlig forsørgelse Nydanskere Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- apr- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseret-milepæle) Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec Kilde: Note: Opdateret: maj- og Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Kontanthjælp og dagpenge opskrives med 8 pct. i perioden, samtidig med at der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplanen 20. jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Kommentar: Det samlede antal nydanskere på off. forsørgelse følger i marts 20 ikke milepælsplanen. Antallet af førtidspensionister og dagpengemodtagere er højt ift. milepælsplanen, hvorimod antallet af sygedagpengemodtagere er lavt (32 færre end milepælsplanen). Beskæftigelsesministeriets forventninger om færre ledige i den nærmeste fremtid, gavner muligheden for at opnå ministermålet i december 20. J. nr P05 10

11 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal være minimum 6 pct. lavere i Gladsaxe end den tilsvarende andel i Østdanmark i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: Maj 20. Kommentar: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er pct. lavere end tilsvarende andel i Østdanmark. Dermed er der 5 pct. point færre ift. det supplerende mål. Kommunens resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og indvandrere fra ikkevestlige lande skal i 20 falde til 19 procent. Herkomst Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 80,2 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 59,8 Forskel 20,4 Kilde: Note: Data er fra 2009 og opdateres en gang årligt. På jobindsats.dk er det endnu ikke muligt at trække tallene, hvilket er grunden til at de trækkes på danmarks statistik. Opdateret: Maj 20 Kommentar: Resultatkravet for 20 overholdes endnu ikke. Der tages forbehold for anden metode til at måle på når tal fra jobindsats.dk er tilgængelige J. nr P05

12 Kommunens resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal i 20 falde til 13 procent. Herkomst Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 80,2 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 70,1 Forskel 10,1 Kilde: Note: Data er fra 2009 og opdateres en gang årligt. På jobindsats.dk er det endnu ikke muligt at trække tallene, hvilket er grunden til at de trækkes på danmarks statistik. Opdateret: Maj 20 Kommentar: Resultatkravet for 20 overholdes. Der tages forbehold for anden metode til at måle på når tal fra jobindsats.dk er tilgængelige Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 70 fuldtidspersoner set som et gennemsnit over hele året. NB: Grundet ændrede forudsætninger ændres dette mål til 95 fuldtidspersoner i Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Kilde: KMD Opdateret: Maj 20 Kommentar: Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager for 20 er 99 og dermed 29 højere end målet. En af forklaringerne på det høje antal sygedagpengesager over 52 uger er, at reglerne på området er blevet lempet. Derfor er forudsætningerne for resultatkravet ændret, hvilket påvirker sandsynligheden negativt ift. at overholde det. Resultatkravet for 2012 er tilpasset disse ændringer i forudsætninger. J. nr P05 12

13 Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 20 stige til 73. NB: Resultatkravet for 2012 ændres til 69 pga. ændrede forudsætninger. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Kilde: Opera Opdateret: Maj 20. Kommentar: På grund af fejlregistreringer, har antallet af førtidspensionister tidligere været vurderet for højt. Fejlen er rettet i KMD Opera og tallene i 20 er derfor retvisende. Sandsynligheden for at nå resultatkravet er derfor væsentligt mindsket. Der mangler 20 førtidspensionister i skånejob før resultatkravet er opfyldt. J. nr P05 13

14 Aktivering Kommunens indsatskrav: Jobcenter Gladsaxes aktiveringsgrad skal i 20 ligge i den bedste halvdel blandt sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Kilde: Opdateret: Maj 20 Kommentar: Gladsaxe placerer sig i marts 20 som nr. 14 ud af 15 klyngekommuner og overholder dermed ikke resultatkravet. J. nr P05 14

15 Udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe I dette afsnit beskrives udviklingen i antallet af personer med et kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe. Notatet gennemgår tabeller med tilgang og afgang af kontaktforløb opgjort via datatræk fra sagsbehandlingssystemet KMD Opera. Notatet opdateres i takt med oversigter over tilgang og afgang på personnummerniveau på månedsbasis distribueres til de målgruppeansvarlige teamledere i Jobcenter Gladsaxe. Notatet beskriver den seneste måned og de generelle tendenser. Det samlede antal personer i KMD Opera er ved udgangen af april 20 i alt 86 færre end ved udgangen af marts 20. Den gennemsnitlige nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder fremgår af tabellen på næste side. I tabellen nedenfor er nettotilgangen af personer i løbet af april 20 opdelt på målgrupper samt opdelt på alder for kontanthjælpsmodtagere. Periode: april 20 Antal Tilgang Afgang Netto Brutto LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.4, revalidering og forrevalidering LAB 2.5, sygedagpengemodtagere LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.9, ung under LAB 2.10, selvforsørgere INL, integration Ingen Ydelse I alt Antallet som angives i den første kolonne fra venstre er antallet af personer i målgruppen på den sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden. Brutto angiver ændringen i kontaktforløb som tilgang plus afgang, hvor netto angiver ændringen som tilgang minus afgang. I april sker en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 7 personer. I tabellen ovenfor er tilgang og afgang af kontanthjælpsmodtagere i løbet af april 20 opdelt på alder og efter målgruppe LAB 2.2 eller LAB 2.3, det vil sige om personerne har ledighed som det eneste problem eller personerne har problemer udover ledighed. For kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed er antallet af personer uændret i forhold til foregående måned. J. nr P05 15

16 I tabellen nedenfor ses den månedsvise nettotilgang af kontaktforløb i løbet af de seneste 6 måneder. Periode: sen. 6 mån., månedsvis, april År Tilgang Afgang Brutto Netto 20, april , marts , februar , januar , december , november I alt, 6 mån Gns. sen. 6 mån Af tabellen ovenfor fremgår det, at den månedsvise nettotilgang set over de seneste 6 måneder i gennemsnit udgør en tilgang på 10 personer per måned. Samme tal for de seneste 12 måneder er 8 personer per måned. I tabellen nedenfor ses tilgang og afgang opgjort målgruppevis for perioden i løbet af de seneste 6 måneder. Den samlede nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder udgør i alt 61 personer. Periode: sen. 6 mån., målgruppevis Tilgang Afgang Netto Ingen Ydelse LAB 2.10, selvforsørgere LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed LAB 2.4, revalidering LAB 2.5, sygedagpenge LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.9, ung under INL, integration LAB 2.8, person m. handicap Ukendt kommakonverteret I alt Set over de seneste 6 måneder er det tilgangen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som bidrager til tilgang af personer i jobcentret som helhed. J. nr P05 16

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Kvartalsstatistik BIU

Kvartalsstatistik BIU GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Del 1 - seneste måned og generelle tendenser i de seneste 6 måneder

Del 1 - seneste måned og generelle tendenser i de seneste 6 måneder GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Notat vedr. udviklingen i kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe NOTAT Dato: 02.06.2009 Af: Jesper Bøtker Mortensen Indledning I dette

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik 4. kvartal 29 NOTAT Dato 25. januar 21 Af: Morten Østergaard Christensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Kolding Kommune Sidenr. 1

Kolding Kommune Sidenr. 1 Kolding Kommune Sidenr. 1 Status på arbejdsmarkedsområdet, januar 2017 Sagsid.: 13/8530 Resumé Forvaltningen udarbejder månedligt ledelsesinformationen, der viser: Del 1 nøgletal for den generelle udvikling

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere