Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne"

Transkript

1 Bilagsrapport Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne

2

3 Bilagsrapport Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne 2016

4 Bilagsrapport 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

5 Indhold 1 Indledning 5 2 Bilag til kapitel Uddannelserne for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Sammenligning af tilstedeværelsesuddannelsen og netuddannelsen Uddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet Sammenligning af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator netuddannelsen 11 3 Bilag til kapitel Uddannelserne for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen tilstedeværelsesuddannelsen Uddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet tilstedeværelsesuddannelsen Sammenligning af uddannelserne for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og uddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet Sammenligning af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen og tilstedeværelsesuddannelsen Sammenligning af koordinator netuddannelsen og netuddannelsen 21

6

7 1 Indledning Denne bilagsrapport viser kursisternes svar på samtlige evalueringsspørgsmål gennem figurer med liggende søjlediagrammer. Figurerne viser svarfordelingerne på de spørgsmål som er stillet til kursister på flere uddannelsestyper. Dermed kan man bruge figurerne til at sammenligne de forskellige uddannelsestyper. I kapitel 2 fremgår de figurer, der knytter sig til kapitel 4 i evalueringsrapporten, og viser vurderingerne af uddannelsernes indhold. Fordi der er forskel på indholdet på de kurser, der gennemføres for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen ( uddannelsen) og kurser for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet (koordinatoruddannelsen) afrapporteres resultater særskilt for de to målgrupper. Således samles besvarelser fra tilstedeværelseskurser og netbaserede kurser inden for henholdsvis uddannelser og koordinatoruddannelser. Kapitel 3 viser de figurer, der hører til kapitel 5 i evalueringsrapporten, som omhandler kursisternes vurderinger af pædagogikken på uddannelserne. Her er der to spørgsmål, som alene er stillet til kursisterne på hhv. tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator tilstedeværelsesuddannelsen. De kan derfor ikke sammenlignes med besvarelser fra de netbaserede uddannelser. Med undtagelse af disse to spørgsmål kan kursisternes vurderinger af pædagogikken sammenlignes for henholdsvis de to tilstedeværelsesuddannelser og de to netuddannelser. tilstedeværelsesuddannelsen sammenlignes således med tilstedeværelsesuddannelsen, og koordinator netuddannelsen sammenlignes med netuddannelsen. Fra januar 2015 trådte nye evalueringsskemaer i kraft. Formålet med revisionen af de tidligere evalueringsskemaer var dels at afspejle bekendtgørelsesændringen nr. 114 af 05/02/2013, vedrørende indholdet i koordinatoruddannelsen, dels for at lave mindre sproglige justeringer på baggrund af løbende henvendelser fra udbydere. Spørgeskemaerne blev udarbejdet med udgangspunkt i input fra parterne i Det Centrale AMO-udvalg. EVA har forestået metodisk sparring i forhold til formulering af de konkrete spørgsmål, samt kvalitetssikret spørgeskemaet gennem pilotinterviews med personer, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. De endelige skemaer er godkendt af Arbejdstilsynet. I samtlige evalueringsskemaer er der således foretaget mindre justeringer af formuleringer, mens der i skemaerne til koordinatoruddannelserne er tilføjet en række ekstra spørgsmål. De tidligere spørgsmålsformuleringer fremgår af en note under hver tabel. Gennemgående bedes kursisterne på koordinatoruddannelsen i det nye spørgeskema vurdere deres forståelse af en række forhold adskilt for henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. Ved læsning af figurerne skal man som læser desuden være opmærksom på, at for koordinatoruddannelserne vil en række spørgsmål om indholdet i uddannelserne i det nye skema være opdelte i henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. Ved læsning af tabellerne i indeværende bilagsrapport skal man som læser derfor være opmærksom på, at for koordinatoruddannelserne vil en række spørgsmål om indholdet i uddannelserne være opdelte i henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. Bilagsrapport 5

8 Et andet opmærksomhedspunkt ved læsning af rapporten er, at det ikke er alle udbydere, der har brugt de nye evalueringsskemaer, på trods af en stor indsats for at informere alle udbydere. Det betyder for tabeller vedrørende koordinatoruddannelsen, at nogle spørgsmål både afrapporteres med den gamle formulering og de nye formuleringer for hvert enkelt samme spørgsmål. Til evalueringerne af den netbaserede koordinatoruddannelse er der desværre udelukkende brugt gamle evalueringsskemaer, hvorfor det ikke vil være muligt at afspejle bekendtgørelsesændringen i evalueringen for denne uddannelsestype. Samlet har fem udbydere á seks uddannelser indleveret gamle evalueringsskemaer for i alt kursister, på henholdsvis uddannelsen, 22- timers netuddannelsen og koordinator netuddannelsen. Det er indskærpet overfor samtlige udbydere, at det er afgørende for en evaluering af høj kvalitet, at de nye evalueringsskemaer benyttes fremadrettet. Bilagsrapport 6

9 2 Bilag til kapitel Uddannelserne for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Sammenligning af tilstedeværelsesuddannelsen og netuddannelsen Figur 1 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke opgaver arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har? (N = ) (N = 267) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke opgaver arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal løse? Figur 2 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvem AMO kan samarbejde med internt i virksomheden (f.eks. samarbejdsudvalg, personaleafdeling)? (N = ) (N = 266) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvem AMO kan samarbejde med internt i virksomheden? Bilagsrapport 7

10 Figur 3 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan virksomheden kan arbejde langsigtet med arbejdsmiljø blandt andet via den årlige arbejdsmiljødrøftelse? (N = ) (N = 267) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan virksomheden kan arbejde langsigtet med arbejdsmiljø? Figur 4 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan arbejdsmiljøgruppen kan påvirke holdningen til arbejdsmiljøet i virksomheden? (N = ) (N = 266) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan AMO kan påvirke holdningen til arbejdsmiljøet i virksomheden? Figur 5 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan I kan få samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen til at fungere? (N = ) (N = 266) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan I kan få samarbejdet i AMO til at fungere? Bilagsrapport 8

11 Figur 6 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilken rolle du som arbejdsmiljørepræsentant eller leder har i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø? (N = ) (N = 266) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan AMO kan bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø? Figur 7 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan arbejdsmiljøgruppen arbejder med arbejdspladsvurderingen (APV)? (N = ) (N = 266) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan AMO kan arbejde med arbejdspladsvurderingen (APV)? Figur 8 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke metoder arbejdsmiljøgruppen kan bruge i det forebyggende arbejde (f.eks. arbejdsmiljøgennemgange, risikovurderinger og problemløsning)? (N = ) (N = 267) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke metoder AMO kan bruge i det forebyggende arbejde (fx arbejdsmiljøgennemgange, risikovurderinger og problemløsning)? Bilagsrapport 9

12 Figur 9 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke opgaver arbejdsmiljøgruppen har i forbindelse med ulykker eller erhvervssygdomme? (N = ) (N = 266) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvad AMO skal gøre i forbindelse med ulykker eller arbejdsbetingede lidelser? Figur 10 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvad arbejdsmiljøgruppens rolle er i den årlige arbejdsmiljødrøftelse? (N = ) (N = 267) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvad AMO s rolle er i den årlige arbejdsmiljødrøftelse? Figur 11 I hvilken grad har uddannelsen givet dig information om din ret til fremover at vælge supplerende kurser eller uddannelse? (N = ) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke (N = 142) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Dette spørgsmål er ikke stillet kursisterne de tidligere år, hvilket forklarer det lavere N. Bilagsrapport 10

13 Figur 12 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke eksterne samarbejdspartnere arbejdsmiljøgruppen kan hente bistand hos (f.eks. arbejdsmiljørådgivere og Arbejdstilsynet)? (N = ) (N = 265) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, hvilket gælder for 125 kursister på netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke eksterne samarbejdspartnere AMO kan inddrage, fx arbejdsmiljørådgivere og Arbejdstilsynet? Figur 13 I hvilken grad har uddannelsen klædt dig på til arbejdet i AMO? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke (N = ) (N = 267) 2.2 Uddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet Sammenligning af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator netuddannelsen Figur 14 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke opgaver koordinatoren skal løse ift. projekteringsfasen? (N = 921) netudd. (N=146) Bilagsrapport 11

14 Figur 15 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke opgaver koordinatoren skal løse ift. byggefasen? (N = 921) netudd. (N=146) Figur 16 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan arbejde systematisk med arbejdsmiljøarbejde i bygge- og anlægsprojektet? (N = 921) netudd. (N=146) Figur 17 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan samarbejde med de andre aktører i bygge- og anlægsprojektet (N = 916). i forbindelse med projekteringsfasen? (N = 917). i forbindelse med udførelsesfasen? netudd. (N=146) Note: Kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen blev stillet to adskilte spørgsmål med henblik på henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. Kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret det gamle spørgsmål: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan samarbejde med de andre aktører i bygge- og anlægsprojektet? Bilagsrapport 12

15 Figur 18 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan påvirke holdningerne til arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojektet (N = 918). i forbindelse med projekteringsfasen? (N = 917). i forbindelse med udførelsesfasen? netudd. (N=146) Note: Kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen blev stillet to adskilte spørgsmål med henblik på henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. Kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret det gamle spørgsmål: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan påvirke holdningerne til arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojektet? Figur 19 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan (N=913) lave planen for sikkerhed og sundhed i projekteringsfasen? (N=916) bruge planen for sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen? netudd. (N=145) lave og bruge planen for sikkerhed og sundhed? Note: Kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen blev stillet to adskilte spørgsmål med henblik på henholdsvis projekteringsfasen (lave planen for sikkerhed og sundhed) og udførelsesfasen (bruge planen for sikkerhed og sundhed). Kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret det gamle spørgsmål: hvordan du kan lave og bruge planen for sikkerhed og sundhed. Bilagsrapport 13

16 Figur 20 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan lede og gennemføre sikkerhedsmøder? (N = 916). netudd. (N=146) Figur 21 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan lede og gennemføre opstartsmøder? (N = 913). Note: Dette spørgsmål indgår kun i det nye evalueringsskema og er kun besvaret af kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen. Bilagsrapport 14

17 Figur 22 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke metoder du kan bruge i det forebyggende arbejde (N=882) i projekteringsfasen (f.eks. arbejdsmiljøgranskni ng og risikoanalyse)? (N=878) i det forebyggende arbejde i udførelsesfasen (f.eks. sikkerehedsrunderin ger og APV)? netudd. (N=146) på bygge- og anlægsprojektet (f.eks. arbejdsmiljøgranskni ng, arbejdsmiljørunderin ger og APV)? Note: Kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret det gamle spørgsmål: Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke metoder du kan bruge i det forebyggende arbejde på bygge- og anlægsprojektet (fx arbejdsmiljøgranskning, arbejdsmiljørunderinger og APV)?. Figur 23 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke eksterne samarbejdspartnere du kan bruge (f.eks. arbejdsmiljørådgivere og Arbejdstilsynet)? (N = 921) netudd. (N=146) Bilagsrapport 15

18 Figur 24 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvad du skal gøre som koordinator, hvis der sker ulykker eller opstår erhvervsskader? (N = 896) netudd. (N=146) Figur 25 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvad du kan gøre som koordinator, hvis der er sundhedsfarer i bygge- og anlægsprojektet? (N = 898) netudd. (N=146) Figur 26 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på rollefordelingen i projekteringsfasen, herunder lovgivningen herom? (N = 897) Note: Dette spørgsmål indgår kun i det nye evalueringsskema og er kun besvaret af kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen. Figur 27 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, rollefordelingen i udførelsesfasen, herunder lovgivningen herom? (N = 896) Note: Dette spørgsmål indgår kun i det nye evalueringsskema og er kun besvaret af kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen. Bilagsrapport 16

19 Figur 28 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan lave og bruge journalen i projekteringsfasen? (N = 895) Note: Dette spørgsmål indgår kun i det nye evalueringsskema og er kun besvaret af kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen. Figur 29 Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, kontakt til og samarbejde med bygherren som opgavestiller? (N = 893) Note: Dette spørgsmål indgår kun i det nye evalueringsskema og er kun besvaret af kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen. Bilagsrapport 17

20 Figur 30 I hvilken grad har uddannelsen klædt dig på til at I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke (N = 896). varetage arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen? (N = 896). varetage arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsesfasen? netudd. (N = 146) arbejde med arbejdsmiljø? Bilagsrapport 18

21 3 Bilag til kapitel Uddannelserne for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen tilstedeværelsesuddannelsen Figur 31 Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for, at forbinde undervisningen med hverdagen på din arbejdsplads? Rigtig gode Gode Mindre gode Dårlige (N = ) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan synes du underviseren har været til at forbinde undervisningen med hverdagen på din arbejdsplads? 3.2 Uddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet tilstedeværelsesuddannelsen Figur 32 Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for, at bruge praktiske eksempler fra bygge- og anlægsområdet til at vise forskellige løsninger på arbejdsmiljøproblemer? Rigtig gode Gode Mindre gode Dårlige (N = 891) Bilagsrapport 19

22 3.3 Sammenligning af uddannelserne for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og uddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet Sammenligning af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen og tilstedeværelsesuddannelsen Figur 33 Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for, at bruge den viden, du på forhånd havde om arbejdsmiljø? Rigtig gode Gode Mindre gode Dårlige Jeg havde ingen forhåndsviden om arbejdsmiljø (N = ) (N = 919) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan synes du underviseren har været til at tage højde for den viden du på forhånd havde om arbejdsmiljø? Figur 34 Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for, at inddrage praktiske eksempler fra din eller andres arbejdspladser/dit eller andres bygge- og anlægsprojekter? (N = ) Rigtig gode Gode Mindre gode Dårlige (N = 891) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvordan synes du underviseren har været til at inddrage praktiske eksempler fra din eller andres arbejdspladser? Figur 35 Hvor svær eller let var undervisningen? (N = ) For svær Tilpas For let (N = 920) Bilagsrapport 20

23 Figur 36 Hvordan synes du, underviseren har været til at skifte mellem oplæg og opgaver? Rigtig god God Mindre god Dårlig (N = ) (N = 896) Figur 37 Hvor meget forventer du, at du vil kunne bruge erfaringer fra den obligatoriske praktiske opgave i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder/koordinator? Meget Noget Lidt Intet (N = ) (N = 869) Note: På tilstedeværelsesuddannelsen har kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle spørgsmålsformulering er: Hvor meget har du lært af arbejdet med den praktiske opgave/hjemmeopgaven? Note: Denne figur er fratrukket den andel af kursisterne som ikke har udført den praktiske opgave/hjemmeopgaven på tidspunktet, hvor de udfyldte spørgeskemaet, hvilket gælder for 983 kursister på 22- timers tilstedeværelsesuddannelsen, og 23 kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Sammenligning af koordinator netuddannelsen og netuddannelsen Figur 38 I hvilken grad gav tilstedeværelsesundervisningen dig et overblik over indholdet af uddannelsen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke (N = 266) netudd. (N = 146) Note: På netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle spørgsmålsformulering er: I hvilken grad gav tilstedeværelsesundervisningen dig et overblik over indholdet af uddannelsen? Bilagsrapport 21

24 Figur 39 I hvilken grad gav tilstedeværelsesundervisningen dig et overblik over arbejdsmiljøområdet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke (N = 258) netudd. (N = 145) Note: På netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle spørgsmålsformulering er: I hvilken grad gav tilstedeværelsesundervisningen dig et overblik over arbejdsmiljøområdet? Figur 40 I hvilken grad var du klar til at gå i gang med netperioden af uddannelsen efter tilstedeværelsesundervisningen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke (N = 266) netudd. (N = 146) Note: På netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle spørgsmålsformulering er: Var du klar til at gå i gang med netperioden af uddannelsen efter tilstedeværelsesundervisningen?, hvilket samtlige kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret. Figur 41 Hvordan fungerede aktivitetsplanen som ramme for netperioden? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke (N = 267) netudd. (N = 144) Bilagsrapport 22

25 Figur 42 Hvor relevante synes du opgaverne i aktivitetsplanen var? Meget relevante Forholdsvis relevante Mindre relevante Ikke relevante (N = 266) netudd. (N = 146) Note: På netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle spørgsmålsformulering er: I hvilken grad synes du opgaverne i aktivitetsplanen var relevante?, hvilket samtlige kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret. Figur 43 I hvilken grad var det klart for dig, hvad der skulle til, før opgaverne var løst tilfredsstillende? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke (N = 265) netudd. (N = 146) Note: På netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle spørgsmålsformulering er: Var det klart for dig, hvad der skulle til, før opgaverne var løst tilfredsstillende?, hvilket samtlige kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret. Figur 44 I hvilken grad har du drøftet opgaverne med arbejdsmiljørepræsentanten/ arbejdslederen på din arbejdsplads? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke (N = 267) netudd. (N = 145) Note: På netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle spørgsmålsformulering er: Har du drøftet opgaverne med den anden part i arbejdsmiljøorganisationen, hvilket samtlige kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret. Bilagsrapport 23

26 Figur 45 Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med underviserens vejledning i løbet af netperioden? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds (N = 266) netudd. (N = 146) Figur 46 Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med it-systemets driftsstabilitet? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds (N = 267) netudd. (N = 182) Figur 47 Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med it-systemets brugervenlighed? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds (N = 267) netudd. (N = 146) Figur 48 Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med mulighederne for dialog med andre deltagere via it-systemet? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds (N = 262) netudd. (N = 145) Bilagsrapport 24

27 Figur 49 Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med det undervisningsmateriale, der anvendes på kurset? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds (N = 265) netudd. (N = 145) Figur 50 Vil du anbefale den netbaserede uddannelse til andre inden for din branche? Ja, ubetinget Ja, men med mange forbehold Ja, men med nogle forbehold Nej, jeg vil ikke anbefale dem netuddannelsen (N = 261) netudd. (N = 145) Bilagsrapport 25

28

29 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport 2017 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2017 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2017 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 27 Arbejdsmiljøuddannelserne INDHOLD Bilagsrapport Indledning 4 2 Bilag til kapitel 4 5 2. Uddannelserne for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen 5 2.2 Uddannelserne for koordinatorer

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Det er vigtigt, at du kun sætter ét kryds ved hvert spørgsmål. Vær opmærksom på, at krydsene skal sættes i de afmærkede bokse. Kryds sat uden for de

Læs mere

Evaluering af koordinator netuddannelsen

Evaluering af koordinator netuddannelsen Evaluering af koordinator netuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2012

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2012 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2012 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2012 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2017

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2017 Evalueringsrapport 2017 INDHOLD Arbejdsmiljøuddannelserne 1 Indledning 4 1.1 Metode og datagrundlag 5 1.2 Rapportens opbygning 9 2 Sammenfatning 10 2.1 Kursusudbud og kursister 10 2.2 Uddannelserne for

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2016

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2013

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Vurdering og kvalitetssikring

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Vurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Hvert år siden 1991 er der blevet uddannet

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund Kortlægning for Dansk El-Forbund på baggrund af LO s AMR-undersøgelse Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Grove Vejlstrup Juni 2018 1 INTRODUKTION

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

De lovpligtige arbejds iljøudda else

De lovpligtige arbejds iljøudda else Uddaelsespla 7-9 De lovpligtige arbejdsiljøuddaelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN... 3 3. LÆRINGSMÅL... 3 1. SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN...

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR ONLINE ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR ONLINE ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR ONLINE ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN 2018-2020 ikrafttræden d.1. december 2017 Arbejdsmiljøgruppen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen 4 3. Tre overordnede

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer AAU's APV for 2012 2015 HR orienterer APV'ens fem faser 0 Afklare og forberede 4 Følge op, konkludere APV 1 Kortlægge 3 Prioritere og handle 2 Beskrive og vurdere APV'ens fem faser SU / AMiU samarbejdsudvalg

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler Tabelrapport INDHOLD Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 1 Indledning 4 2 Frie grundskoler

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Kortlægning af supplerende undervisning på EUD. Tabelrapport

Kortlægning af supplerende undervisning på EUD. Tabelrapport Kortlægning af supplerende undervisning på EUD Tabelrapport INDHOLD Kortlægning af supplerende undervisning på EUD 1 Ledere på EUD - frekvenstabeller 4 2 Ledere på VUC - frekvenstabeller 12 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Indhold Velkommen til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant!... 1 Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

Arbejdsmiljø 2019 ARBEJDSMILJØ 2019

Arbejdsmiljø 2019 ARBEJDSMILJØ 2019 Arbejdsmiljø 2019 ARBEJDSMILJØ 2019 INDHOLD Vi udbyder kuser og uddannelser i: Helsingør København Roskilde Odense Kolding Aarhus Aalborg Kontakt os for information om kurser i andre byer i nærheden af

Læs mere

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2011 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2010 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse fra 1. oktober 2010 ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØ. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Supplerende arbejdsmiljøkurser. Temadage. Akademiuddannelse i ledelse

ARBEJDSMILJØ. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Supplerende arbejdsmiljøkurser. Temadage. Akademiuddannelse i ledelse ARBEJDSMILJØ Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Supplerende arbejdsmiljøkurser Temadage Akademiuddannelse i ledelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 3 - Uddannelsens opbygning

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Januar 2016 Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Resumé over arbejdsgange vedrørende arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Generelt Lokal arbejdsmiljøaftale Dokumentation Der findes en

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1 QSE Introduktion til nye medarbejdere Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK AMO 6.0.B2, version 1 QSE afdelingen: QSE afdelingen koordinerer, supporterer og hjælper alle afdelinger i

Læs mere

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a svarfordelinger virksomhedssurvey Udarbejdet af Oxford

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel!

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Guide til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter KÆRE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT Først og fremmest tillykke med valget som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere