Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik"

Transkript

1 Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Der blev i efteråret 2008 udbudt undervisning i et modul på masteruddannelsen i sundhedspædagogik. Det var i modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy (herefter benævnt Sundhedspædagogik og sundhedsfremme). Der var 42 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf 31 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed er svarprocenten 73,8. Tabel 9.1 Svarprocent, Sundhedspædagogik Besvarelser Tilmeldte Svarprocent Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy ,8% ,2% Som det fremgår af tabellens nederste række er der også medtaget et. Dette er gennemsnittet for samtlige af de moduler, der i efteråret 2008 blev udbudt på masteruddannelserne. Det skal påpeges, at dette gennemsnit dækker over store variationer, hvorfor der skal tages højde for dette i tolkningen af tallene. Undervisningens organisering og formidling Vi vil her lægge ud med at se på de studerendes vurderinger af de praktiske og læringsmæssige rammer for undervisningen. For at få en større indsigt i disse rammer, er de studerende blevet stillet spørgsmål angående følgende forhold: Servicen fra Studie*Service, dialogen mellem studerende og undervisere, formidlingen af stoffet, variationen og dynamikken i undervisningen, undervisningsforløbets kontinuitet og progression, underviserens brug af Blackboard og vejledningens gavn i forhold til eksamen. Tabel Service fra Studie*Service I høj Har servicen fra Studie*Service været tilfredsstillende? Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 39,3% 46,4% 7,1% 7,1% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,3% 51,0% 13,3% 8,4% 100,0% ,3 % af de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme mener, at Studie*Service i høj har ydet en tilfredsstillende service i forbindelse med modulet. Dertil kommer, at 46,4 % af de studerende mener, at Studie*Service i nogen har ydet en tilfredsstillende service. 7,1 % af de studerende mener kun, at Studie*Service i mindre har ydet en tilfredsstillende service, mens de resterende 7,1 % slet ikke mener den har været tilfredsstillende.

2 Tabel Dialogen mellem studerende og undervisere Har der været en god dialog mellem studerende og undervisere? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 70,0% 30,0% 0,0% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,4% 41,2% 7,4% 0,0% 100,0% De studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme har været godt tilfredse med dialogen med underviserne. Således svarer hele 70 % af de studerende, at de i høj mener, der har været en god dialog mellem de studerende og underviserne. De øvrige 30 % af de studerende mener, at der i nogen har været en god dialog. Dermed har de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i højere end gennemsnittet af de masterstuderende ment, at der har været en god dialog mellem studerende og underviser. Bemærkelsesværdigt er det især, at 70 % af de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme mener, at der i høj har været en god dialog med underviserne. Det tilsvarende tal for masteruddannelserne samlet er 51,4 %. Tabel Formidling af stoffet I høj Er stoffet blevet formidlet tydeligt og forståeligt? Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 66,7% 26,7% 6,7% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,8% 49,3% 8,9% 0,0% 100,0% To ud af tre studerende (66,7 %) mener, at stoffet i Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i høj er blevet formidlet tydeligt og forståeligt. 26,7 % af de studerende mener, at stoffet i nogen er blevet formidlet tydeligt og forståelig, mens de resterende 6,7 % kun mente dette var tilfældet i mindre. Sat i forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne, mener de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i højere, at stoffet er blevet formidlet tydeligt og forståeligt. Især mener mange studerende på dette modul, at det er sket i høj. Tabel Variation og dynamik i forløbet Har undervisningens forskellige elementer - foredrag, gruppearbejde/øvelser og fælles diskussioner - skabt variation og dynamik i forløbet? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 33,3% 60,0% 6,7% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,3% 47,6% 21,1% 2,0% 100,0% En ud af tre studerende (33,3 %) på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme har følt, at de forskellige elementer i undervisningen foredrag, gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner i høj har været med til at skabe variation og dynamik i forløbet. 60 % har følt, at de forskellige undervisningselementer i

3 nogen har skabt variation og dynamik i undervisningsforløbet, mens de resterende 6,7 % har følt, at de forskellige undervisningselementer kun i mindre har gjort dette. Tabel Kontinuitet og progression Har der været kontinuitet og progression i undervisningsforløbet? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 46,7% 53,3% 0,0% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,2% 47,0% 18,8% 2,0% 100,0% De studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme fordeler sig nogenlunde ligeligt i mellem at mene, at der i høj (46,7 %) har været kontinuitet og progression i undervisningsforløbet, og at der i nogen (53,3 %) har været kontinuitet og progression i undervisningsforløbet. Ingen af de studerende har ment, at der kun i mindre (0 %) eller slet ikke (0 %) har været kontinuitet og progression i forløbet. Dette skal ses i forhold til, at i alt 20,8 % af de masterstuderende ellers i gennemsnit mener dette (18,8 % + 2 %). Tabel Undervisernes brug af Blackboard Har underviserne brugt Blackboard i forbindelse med modulet? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 56,7% 40,0% 3,3% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,0% 44,0% 16,0% 2,0% 100,0% ,7 % af de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme mener, at underviserne i høj har brugt Blackboard i forbindelse med modulet. Yderligere 40 % af de studerende mener, at underviserne i nogen har brugt Blackboard, mens de resterende 3,3 % af de studerende mener, at det kun er sket i mindre. Hvis vi anskuer det i forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne, ser vi, at de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i højere end gennemsnittet mener, at deres undervisere har brugt Blackboard. Tabel Vejledning i forhold til eksamen I høj Har vejledningen forberedt dig til eksamen? Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 39,3% 46,4% 7,1% 7,1% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,9% 49,6% 17,1% 5,4% 100,0% Flest studerende (46,4 %) har vurderet, at vejledningen i nogen har forberedt dem til eksamen. Dernæst har 39,3 % af de studerende vurderet, at vejledningen i høj har forberedt dem til eksamen. De resterende 7,1 % af de studerende har kun i mindre vurderet, at vejledningen har forberedt dem til eksamen.

4 I forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne, er der flere studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, der har følt at vejledningen i høj har forberedt dem til eksamen. Deltagelse og engagement Dette afsnit har til formål at give indsigt i de studerendes egen indsats i forbindelse med modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme. De studerende er blevet bedt om at vurdere deres egen indsats i forhold til følgende aspekter af undervisningen: Forberedelse til undervisningen, aktivitet i forbindelse med foredrag/gruppearbejde/plenumdiskussioner, studiegruppearbejde, aktivitet på Blackboard og brug af øvrige faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.). Tabel Indsats i forhold til forberedelse til undervisning - forberedelse til undervisningen Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 23,3% 60,0% 16,7% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,5% 65,1% 13,4% 0,0% 100,0% Flest studerende (60 %) har været aktive i forbindelse med forberedelse til undervisningen. Dertil kommer, at 23,3 % af de studerende endda har været meget aktive i deres forberedelse til undervisningen. 16,7 % af de studerende definerer dog deres egen indsats i forhold til forberedelse til undervisningen som mindre aktiv. I forhold til de masterstuderendes generelle aktivitetsniveau, når det kommer til undervisningsforberedelse, har de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme været nogenlunde lige så aktive som de øvrige masterstuderende. Tabel Aktivitet i forbindelse med foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner - aktivitet ved foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 33,3% 40,0% 26,7% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,1% 52,0% 14,9% 0,0% 100,0% En tredjedel af de studerende (33,3 %) har været meget aktive i forbindelse med foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner. 40 % af de studerende har været aktive i forbindelse med disse forskellige aspekter af undervisningen, mens 26,7 % kun har været mindre aktive.

5 Tabel Aktivitet i studiegruppe - studiegruppearbejdet Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 23,3% 43,3% 33,3% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,9% 38,8% 26,5% 21,8% 100,0% Flest studerende (43,3 %) definerer deres eget aktivitetsniveau i studiegrupperne som aktivt. Dernæst har 33,3 % af de studerende defineret deres egen indsats som mindre aktiv i forbindelse med studiegruppearbejde. De øvrige 23,3 % af de studerende definerer deres egen indsats i studiegruppearbejde som meget aktivt. Alt i alt betyder det, at de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme har været mere aktive i studiegruppearbejde end den gennemsnitlige masterstuderende. Bemærkelsesværdigt er det, at ingen studerende på dette modul har været ikke aktiv i studiegruppearbejde modsat 21,8 % af de masterstuderende generelt. Tabel Aktivitet på Blackboard - aktivitet på Blackboard Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 13,3% 50,0% 33,3% 3,3% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,5% 41,5% 34,7% 16,3% 100,0% Halvdelen af de studerende (50 %) på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme har været aktive på Blackboard. Yderligere 13,3 % af de studerende har endog været meget aktive, mens 33,3 % af de studerende kun har været mindre aktive. En enkelt studerende (3,3 %) har slet ikke været aktiv på Blackboard. Sat i forhold til den gennemsnitlige masterstuderende har de studerende op Sundhedspædagogik og sundhedsfremme været mere aktive på Blackboard. Tabel Brug af øvrige faciliteter - øvrig brug af faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.) Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 0,0% 40,0% 50,0% 10,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,7% 35,6% 34,2% 25,5% 100,0% Halvdelen af de studerende (50 %) er mindre aktive når det kommer til brugen af øvrige faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.). Den anden halvdel fordeler sig således: 40 % af de studerende er aktive, mens 10 % dog slet ikke er aktive i forbindelse med de øvrige faciliteter. Ingen af de studerende (0 %) bruger de øvrige faciliteter meget aktivt. Set i relation til de masterstuderendes generelle brug af øvrige faciliteter, er der færre på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, der slet ikke er aktive i forbindelse med disse øvrige faciliteter.

6 Fagligt indhold og niveau For at få indsigt i de studerendes oplevelse af undervisningens faglige dimensioner, er de blevet bedt om forholde sig til undervisningens faglige indhold og niveau. Det har de gjort ved at besvare spørgsmål angående følgende aspekter af undervisningen: Formidlingen af modulets mål, relationen mellem modulets mål og undervisningens temaer/fokus, undervisningens faglige niveau, omfanget af anbefalet litteratur og sværhedsen af undervisningsmaterialet. Tabel Formidling af modulets mål Er modulets mål blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 55,2% 37,9% 6,9% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,2% 50,0% 13,7% 2,1% 100,0% Mere end halvdelen af de studerende (55,2 %) på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme mener, at målene for modulet i høj er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. 37,9 % af de studerende mener, at modulets mål i nogen er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde, mens de resterende 6,9 % kun mener, at dette er sket i mindre. Set i forhold til gennemsnittet er modulets mål dermed i højere blevet formidlet tydeligt og forståeligt på dette modul, end på det gennemsnitlige modul på masteruddannelserne. Tabel Undervisningens temaer og fokus Har undervisningens temaer og fokus været relateret til modulets mål? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 70,0% 26,7% 3,3% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,8% 45,2% 11,0% 0,0% 100,0% Syv ud af ti studerende (70 %) på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme mener, at undervisningens temaer og fokus i høj har været relaterede til modulets mål. 26,7 % af de studerende mener, at temaer og fokus i undervisningen i nogen har været relateret til modulets mål, mens de resterende 3,3 % af de studerende kun mener, at dette har været tilfældet i mindre. Dette betyder, at de studerende på dette modul i langt højere end gennemsnittet af masterstuderende har følt, at der har været relation mellem modulets mål og undervisningens temaer og fokus. Tabel Undervisningens faglige niveau I høj Har undervisningens faglige niveau været passende? Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,0% 42,2% 8,8% 0,0% 100,0%

7 To ud af tre studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme mener i høj, at det faglige niveau har været passende. Den resterende tredjedel af de studerende mener, at det faglige niveau i nogen har været på et passende niveau. Dermed har de studerende på dette modul i større omfang end gennemsnittet af de masterstuderende været tilfredse med det faglige niveau på det modul, de har fulgt i efteråret Tabel Omfanget af anbefalet litteratur I høj Har omfanget af anbefalet litteratur til de enkelte undervisningsgange været passende? Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 76,7% 20,0% 3,3% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,6% 50,3% 10,7% 1,3% 100,0% Med hensyn til omfanget af anbefalet litteratur til de enkelte undervisningsgange, er de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme godt tilfredse. Således mener 76,7 % af de studerende, at omfanget af anbefalet litteratur til den enkelte undervisningsgang i høj har været passende. 20 % af de studerende mener i nogen, at omfanget af anbefalet litteratur har været passende, mens de resterende 3,3 % kun i mindre har fundet det passende. I sammenligning med gennemsnittet for masteruddannelserne kan vi se, at mængden af studerende, der i høj har fundet omfanget af anbefalet litteratur passende, er dobbelt så stor på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme som på det gennemsnitlige modul (37,6 %). Tabel Undervisningsmaterialets sværheds Har undervisningsmaterialet haft en passende sværheds? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 76,7% 20,0% 3,3% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,3% 43,0% 6,7% 2,0% 100,0% Med hensyn til sværhedsen af undervisningsmaterialet, er tre ud af fire studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme yderst tilfredse. Således svarer 76,7 % af de studerende, at de i høj har fundet undervisningsmaterialets sværheds passende. 20 % af de studerende har i nogen fundet, at undervisningsmaterialets sværheds har været passende, mens de resterende 3,3 % af de studerende kun i mindre har fundet den passende. Læringsudbytte Afslutningsvis er de studerende blevet bedt om at vurdere deres udbytte af modulet. I denne forbindelse er de blevet bedt om at forholde sig til følgende: Hvorvidt de har sat sig ind i modulets studieordning og mål, om udbyttet af modulet har været som forventet, om undervisningen har bidraget med nye perspektiver i modulets fagområde, om de er blevet i stand til at arbejde inden for fagområdet, om undervisningen har kvalificeret dem i forhold til eksamen og det videre studieforløb, om undervisningen har forberedt dem til eksamen, om eksamen har givet et reelt billede af deres kompetencer, om de har forberedt sig til eksamen og om de har fået udbytte af undervisningen i akademisk læsning/skrivning.

8 Tabel Kendskab til modulets studieordning og mål Har du læst studieordningen og sat dig ind i målene med modulet? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 69,0% 31,0% 0,0% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,5% 38,5% 2,0% 0,0% 100,0% Når det kommer til at have kendskab til studieordninger og mål med modulet, har 69 % af de studerende i høj læst studieordningen og sat sig ind i målene med Sundhedspædagogik og sundhedsfremme. De øvrige 31 % af de studerende har i nogen sat sig ind i disse rammer for modulet. Dermed har de studerende på dette modul sat sig mere ind i studieordningen og modulets mål end den gennemsnitlige masterstuderende på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Tabel Udbytte af modulet i relation til studieordningen Har dit udbytte af modulet været som forventet - set i relation til studieordningen? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 51,7% 48,3% 0,0% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,7% 49,7% 13,6% 0,0% 100,0% Da de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme generelt har godt styr på studieordningen for modulet (jf. Tabel 9.5.1), har de derfor også et solidt grundlag for at vurdere, om udbyttet af modulet har været som forventet set i relation til netop studieordningen. Det viser sig, at halvdelen af de studerende (51,7 %) i høj har fået det forventede udbytte af modulet, mens den anden halvdel af de studerende (48,3 %) i nogen har fået det forventede udbytte af modulet. Tabel Nye perspektiver i modulets fagområde Har undervisningen bidraget til, at du nu ser nye perspektiver i modulets fagområde? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 75,9% 20,7% 3,4% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,2% 37,7% 6,2% 0,0% 100,0% Tre ud af fire studerende (75,9 %) på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme føler, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde. Dette føler 20,7 % af de studerende i nogen er tilfældet, mens 3,4 % af de studerende kun i mindre føler, at undervisningen har bidraget med nye perspektiver i modulets fagområde. Hvis vi ser på andelen af studerende, der føler, at undervisningen i høj har bidraget på denne måde, kan vi konstatere, at denne andel er langt større på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme end generelt på masteruddannelserne (56,2 %).

9 Tabel Evne til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet Har undervisningen bidraget til, at du bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 31,0% 58,6% 10,3% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,3% 53,7% 12,9% 0,0% 100,0% Næsten hver tredje studerende (31 %) på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme mener i høj, at undervisningen har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for deres fagområde. Dette mener yderligere 58,6 % af de studerende i nogen er tilfældet, mens de resterende 10,3 % af de studerende kun i mindre mener, at dette er tilfældet. Denne vurdering af undervisningens bidrag til de studerendes evner til at arbejde inden for fagområdet, ligger fint i tråd med den generelle vurdering af dette på tværs af masteruddannelserne. Tabel Kvalificering til videre studieforløb Har undervisningen kvalificeret dig til dit videre studieforløb? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 44,8% 55,2% 0,0% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,2% 47,3% 8,9% 0,7% 100,0% Alle de studerende mener i en eller anden, at undervisningen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb. 44,8 % af de studerende mener, at undervisningen i høj har kvalificeret dem til deres videre studieforløb, mens de øvrige 55,2 % af de studerende i nogen mener, at dette er tilfældet. Tabel Har undervisningen forberedt til eksamen I høj Har undervisningen forberedt dig til eksamen? Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 31,0% 55,2% 13,8% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,0% 52,4% 24,5% 4,1% 100,0% Over halvdelen af de studerende (55,2 %) mener, at undervisningen i nogen har forberedt dem til eksamen. 31 % mener, at undervisningen endda i høj har forberedt dem til eksamen, mens de resterende 13,8 % af de studerende dog kun mener, at undervisningen i mindre har forberedt dem til eksamen. Dermed har de studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i højere end gennemsnittet af masterstuderende følt, at undervisningen har forberedt dem til eksamen.

10 Tabel Giver eksamen et reelt billede af kunnen Mener du, at eksamensformen har givet et reelt billede af det, du kan? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 33,3% 38,9% 22,2% 5,6% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,0% 51,0% 22,0% 3,0% 100,0% De studerende på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme har ikke den samme oplevelse af, om eksamensformen har givet et reelt billede af deres kunnen. 33,3 % af de studerende mener i høj, at eksamensformen har givet et reelt billede af deres kunnen, mens 38,9 % mener at den i nogen har gjort det. Yderligere 22,2 % af de studerende mener kun, at eksamensformen i mindre har afspejlet deres kunnen. 5,6 % af de studerende mener slet ikke, at eksamensformen har formået at gøre dette. Denne diversitet i de studerendes vurdering af eksamensformens evne til at give et reelt billede af den studerendes kunnen går igen på det generelle niveau for masteruddannelserne. Tabel Forberedelse til eksamen I høj Har du forberedt dig til eksamen? Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 70,6% 29,4% 0,0% 0,0% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,7% 29,3% 3,0% 1,0% 100,0% Syv ud af ti studerende (70,6 %) på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme har i høj forberedt sig til eksamen i modulet. De øvrige 29,4 % af de studerende har i nogen forberedt sig til eksamen. Dermed har de studerendes forberedelsesniveau i forhold til eksamen på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme været svarende til det generelle forberedelsesniveau blandt de masterstuderende. Tabel Udbytte af undervisning i akademisk læsning/skrivning Har du fået udbytte af undervisningen i akademisk læsning/skrivning? I høj Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 16,7% 44,4% 33,3% 5,6% 100,0% Ideologier, værdier og policy ,0% 53,2% 25,5% 4,3% 100,0% Næsten halvdelen af de studerende (44,4 %) på Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, der har fulgt undervisningen i akademisk læsning/skrivning, føler, at de i nogen har fået udbytte af det. 33,3 % af de studerende føler kun i mindre, at de har fået udbytte af at følge denne undervisning, mens 16,7 % af de studerende til gengæld føler, at de i høj har fået noget ud af den. En enkelt studerende (5,6 %) har dog slet ikke fået udbytte af undervisningen i akademisk læsning/skrivning. Denne variation i de studerendes udbytte af undervisningen i akademisk læsning/skrivning stemmer fint overens med gennemsnittet for masteruddannelserne.

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 På Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på de tre følgende

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på Masteruddannelsen i Socialpædagogik udbudt undervisning på to moduler og Udviklingsog/. På disse moduler var

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik I efteråret 2009 blev der på Masteruddannelsen i socialpædagogik udbudt undervisning på modulet. Der var 22 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Der blev i foråret 2009 udbudt undervisning på to moduler på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk: Tekst og mundtlighed tekst og og. På Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi For Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi foreligger der evalueringer af undervisningen på tre moduler: perspektiver i pædagogisk-antropologi,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur I efteråret 2009 havde de studerende på Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur, mulighed for at følge disse fire moduler:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På Master in Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler: og Leading Innovation in a Global

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på fire moduler: Introduktion, Læring, kognition og

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk På Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk, blev der undervist på tre moduler i efteråret 2009: Almen didaktik, Litteratur og læsemåder tekst og og Danskfagenes

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi: : Aktuelle

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende tre moduler indenfor kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor Pædagogisk Sociologi:, : Globalisering, videnssamfund

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende otte moduler indenfor Pædagogisk Sociologi: Offentlige organisationer

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Som en del af kvalitetssikringen af Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles uddannelser foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering af undervisningen.

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 Udsendt til 32 respondenter (11 sociologi + 21 HUM) Svar: 10 respondenter (9 Fuldført og 1 Nogen svar ) Koordinatorer: Anders Petersen Hvilken uddannelse

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Udført af: University College Lillebælt: Lenda Ballum (UCL) Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 17 Antal inviterede respondenter (pr.

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011

7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011 7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011 Udsendt til 16 respondenter Svar: 9 respondenter (8 fuldført + 1 Nogen svar ) Koordinatorer: Trine Lund Thomsen Har du afleveret eksamensopgave? Ja 9 100,0%

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering, Strategisk HRM E14

Evaluering, Strategisk HRM E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 05-12-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 3 [TARGET_GROUP] 3 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 27-10-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 5 [TARGET_GROUP] 5 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Evaluering, Ledelse af professionelle vidensorganisationer E14

Evaluering, Ledelse af professionelle vidensorganisationer E14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Personligt Udviklingsforløb (PUF), E : Distributionsmail sendt til 41 respondenter : Rykkermail sendt til 35 respondenter

Personligt Udviklingsforløb (PUF), E : Distributionsmail sendt til 41 respondenter : Rykkermail sendt til 35 respondenter Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 06.02.2016/Lis

Læs mere

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse:Besvarelsesprocent:38,4% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 1 19.06.2018/Pia

Læs mere

5. semester, modul 1, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Udsendt til: 163 Besvaret af: 89 Svarprocent: 54,6% Hvilken storgruppe deltog du i?

5. semester, modul 1, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Udsendt til: 163 Besvaret af: 89 Svarprocent: 54,6% Hvilken storgruppe deltog du i? 5. semester, modul 1, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Udsendt til: 163 Besvaret af: 89 Svarprocent: 54,6% Hvilken storgruppe deltog du i? Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Er

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Evaluering modulet Magt og Etik, E12

Evaluering modulet Magt og Etik, E12 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Modulet Evaluering, E13

Modulet Evaluering, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Evalueringsrapport Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation Efterår 2012

Evalueringsrapport Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation Efterår 2012 Evalueringsrapport, Psykologi, pædagogik og sundhedskom., 3sem., E2012 Studiemålene i faget: Faget omfatter introduktion til almen psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation. Formålet

Læs mere

Modulet Forandrings- og Projektledelse, E12

Modulet Forandrings- og Projektledelse, E12 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 6 Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage. Hvad synes du om antallet

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Modulet Fra Velfærdsstat til konkurrencestat, F13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 1 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 3. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 71 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evaluering Sundhedsvæsenets organisation og ledelse, MPG/MPA-uddannelsen, F10 Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Evaluering Sundhedsvæsenets organisation og ledelse, MPG/MPA-uddannelsen, F10 Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? gode interessante oplæg. Meget relevante for mig. Det har givet overblik over den hverdag jeg arbejder i, og en sikkerhed i, hvad jeg vil, fremadrettet. Godt

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema LFG, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema LFG, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere