Trykregulator model Type Pneumatisk sætpunktsindstilling Type Manuel sætpunktsindstilling. Typeark T 2640.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trykregulator model Type Pneumatisk sætpunktsindstilling Type Manuel sætpunktsindstilling. Typeark T 2640."

Transkript

1 Trykregulator model 2371 Reduktionsventil til fødevare- og medicinalindustrien Type Pneumatisk sætpunktsindstilling Type Manuel sætpunktsindstilling Anvendelse Reduktionsventil til fødevare- og medicinalindustrien Sætpunktsområder fra 0,4 til 6 bar (6 til 90 psi) K VS fra 0,1 til 16 (C V fra 0,12 til 20) Nom. bredde DN 15 til 50 (NPS ½ til 2) Til væsker og gasser fra 0 til +160 C Maks. driftstryk (indgangstryk) 10 bar (150 psi) Ventilen lukker ved stigende udgangstryk. Kendetegn Proportional trykregulator til brug i fødevareog lægemiddelindustrien Produktberørte indvendige flader med overfladerughed R a 0,8; udvendigt glasblæsning Rustfrit stål (316L) eller (CF3M) Materialer i overensstemmelse med FDA Vinkelhus Hus uden hulrum Lækageovervågning af membranen Model Reduktionsventil med membran til regulering af udgangstrykket til sætpunktet, der kan indstilles. Sætpunktet indstilles pneumatisk ved type ). Ved type indstilles sætpunktet manuelt via sætpunktsfjederen. Vinkelventil Massiv udførelse DN 15 til 50 (NPS ½ til 2) Som standard med kegle med metallisk tætning eller valgfrit med specialkegle med blød tætning Maks. tryk 10 bar (150 psi) Kan forsynes med spindellås, så der er garanti for, at keglen holdes åben ved CIP (Cleaning In Place) eller SIP (Sterilisation In Place) Lækageåbning af membranen via kontrolboring Ventiler uden hulrum giver mulighed for fagligt forsvarlig og korrekt indvendig rengøring. Tilslutninger Gevindtilslutninger: DIN GS form A, serie A, B, C/DIN A serie 1/ISO 2853 = IDF/SMS 1146 Clamptilslutninger: DIN NKS form A, serie A, B, C/DIN serie A, B, C/ISO 2852/BS 4825 Part 3 = ASME BPE Flangetilslutninger: DIN NF form A, serie A, B, C Specialudførelser Materiale: Hus og kegle i , andre materialer på forespørgsel 1) Dette kræver ekstern hjælpeenergi (f.eks. trykluft). Bill.1: Reduktionsventil type Størrelse: Hus med DN-65-tilslutninger Kegletætning: Ren PEEK (Victrex 450G) Overflader: Ruhed indvendigt: R a 0,6 (poleret) eller R a 0,4 (silkeglans - eller højglanspoleret); ruhed udvendigt: R a 0,6 (poleret) Tilslutninger: Flange DIN EN B2, ASME B16.5 Class 150, andre tilslutninger på forespørgsel Tilhørende oversigtsark T 2500 Version februar 2015 Typeark T 2640

2 Virkemåde (jf. Bill.2 og Bill.3) Ventilhuset (1) gennemstrømmes i den retning, hvor keglen lukker (pileretning). Keglens position (3) påvirker i så fald gennemstrømningen i det frie område mellem kegle og ventilsæde (2) Ventilen lukker, hvis trykket p 2 efter ventilen stiger via det indstillede sætpunktstryk. Det fremkomne udgangstryk p 2 afhænger af gennemstrømningen. 7 Kontrolboringen (11) viser udstrømmende driftsmedium og dermed en eventuel utæthed eller et brud på styremembranen (4). Ved type er der tilsluttet en bevægelig rørbue via denne boring. Via denne kan medie, der måtte trænge ud, ledes bort Type Udførelse med manuel sætpunktsindstil- 9 ling (jf. Bill.2) I hviletilstanden holder sætpunktsfjederen (7) ventilen åben. Hvis det tryk p 2, der påvirker membranen (4), og den 1 kraft, der følger heraf, overstiger den indstillede sætpunkt- 2 p 2 skraft, lukker ventilen. 3 Sætpunktet indstilles med en unbrakonøgle (str. 8), der sættes på sætpunktsskruen (6) via indstillingsåbningen (6.1) på husets overside. Fjern først skrueproppen. Med stilleskruen (12) kan sætpunktsskruen om nødvendigt låses i keglens overdel. Det forhindrer, at sætpunktsskruen drejer sig løs, f.eks. ved vibrationer, så sætpunktet ændres. p 1 Skiven (15) fungerer som nedre anslag til beskyttelse af Bill.2: Virkemåde type (manuel sætpunktsindstilling) membranen mod overbelastning og som sikring af, at den ikke trækkes ud ved afmonteringen. 15 Når sætpunktsskruen drejes med uret, trækker fjederskiven (7.1) med og øger dermed fjederkraften og sætpunktet. Hvis der drejes mod uret, afspændes fjederen, og sætpunktet bliver mindre. Type Udførelse med pneumatisk sætpunktsindstilling (jf. Bill.3) I hviletilstanden holder det eksterne sætpunktstryk p c (try p c 4.1 kluft) ventilen åben (p c max = 8 bar). Hvis den kraft, der p 2 2 frembringes via udgangstrykket p 2 på styremembranen, 3 overstiger den kraft, der fremkommer af pc, bevæger keglen (3) sig mod sædet (2) og lukker gennemgangen. Forholdet p 1 /p C er ikke altid 1. Hvis udgangstrykket p 2 falder, bliver den kraft, som dette resulterer i, igen mindre. Hvis det sætpunkt, der er indstillet med værdien for tryk p C, un- derskrides, åbner ventilen igen. Dobbeltmembranen (4.1) yder begrænset sikkerhed ved et eventuelt brud på membranen og forhindrer, at styremediet og det eksterne trykmedium blandes. Skruen (12) sikrer mod, at delene falder fra hinanden ved afmontering af regulatorens indvendige dele. Skruen (15) fungerer som nedre anslag til beskyttelse af membranen mod overbelastning og som sikring af, at delene ikke falder fra hinanden ved afmonteringen. p 1 Bill.3: Virkemåde type (pneumatisk sætpunktsindstilling) 2 T 2640

3 Spindellåsen til CIP- eller SIP-drift (jf. Bill.4) Type og type kan hver især forsynes med en løfteblokering, der sikrer, at keglen holdes åben. Keglen kan låses i åben-stillingen. Det giver mulighed for at rengøre, mens ventilen er åben (CIP = Cleaning In Place eller SIP = Sterilisation In Place). Løftet kan blokeres pneumatisk med en ekstra pneumatisk aktuator med trykluftstilslutning (til type og ) eller manuelt med en justerbolt (kun til type ). Hverken den pneumatiske eller manuelle spindellås påvirker styringen, medmindre spindellåsen er i indgreb. Trykenheden til den pneumatiske spindellås sættes på husets overdel. Aktuatorens position kan vælges frit, eftersom aktuatorens aksiale fastgørelse tillader en drejning på 360. Ved den manuelle spindellås drejes justerboltene (13) ind i indstillingsåbningen i stedet for skrueproppen (6.1). Pneumatisk spindellås (jf. Bill.4.1 og Bill.4.2) Type : Aktuatoren påføres et tryk på p v = 1 bar til åbning af ventilen. Dermed bevæger keglestangen med kegle sig fra ventilsædet til åben-stillingen. Der må ikke være et sætpunktstryk p c. Fjern trykket p V = 1 bar for at stille ventilen tilbage i styrefunktionen. Returfjederen (16) trækker styreenheden tilbage, så keglestangen igen kan bevæges frit til styring (jf. Bill.4.2). Type : Et tryk på p V = 6 bar i den pneumatisk trykenhed åbner ventilen. Dermed bevæger keglestangen med kegle sig fra ventilsædet til åben-stillingen. Fjern trykket p V = 6 bar for at stille ventilen tilbage i styre- funktionen. Returfjederen (16) trækker styreenheden tilbage, så keglestangen igen kan bevæges frit til styring (jf. Bill.4.2). Manuel spindellås kun type (jf. Bill.4.3): Skru justerbolten (13) ind i indstillingsåbningen (6.1) i stedet for skrueproppen for at blokere løftet. Enden af justerbolten sætter sig i den forbindelse på hovedet af sætpunktsskruen (6). Alt efter hvor langt bolten drejes ind, flytter denne keglen via sætpunktsskruen (6) og keglens overdel (5) til åben-stillingen. Et mekanisk anslag (15) forhindrer, at den drejes yderligere, og beskytter membranen mod for kraftig udstrækning eller brud. Positionen låses med kontramøtrikken (14). Hvis justerboltens not er helt skjult, er løfteblokeringen i indgreb; hvis noten er synlig, er den koblet fra. Montering Regulatoren er udført som en vinkelventil. Montér ventilen uden spænding i rørledningen, og overhold følgende punkter: Ventilaksen skal stå lodret (aktuatorhuset opad), og derfor skal udgangstilslutningen ligge vandret. Spindellås i indgreb p V Pneumatisk trykenhed til Spindellås Bill.4.1: Pneumatisk spindellås Type /-11 Spindellås trukket tilbage p V Gennemstrømsretningen skal være i overensstemmelse med pilen på huset (indgang forneden, udgang på siden) Pneumatisk trykenhed til spindellås Bill.4.2: Pneumatisk spindellås Type / Spindellås i indgreb Bill.4.3: Manuel spindellås Type p v p c Tryk til spindellås Sætpunktstryk, eksternt Bill.4: spindellås T

4 Tabel 1: Tekniske data Alle tryk som overtryk Reduktionsventil type /-11 DIN ANSI Nom. bredde DN 15 DN 20 DN 25 NPS ½ NPS ¾ NPS 1 Sætpunktsområder Type Type K VS 10 (C V 12) 0,5 til 6 bar 7,5 til 90 psi K VS 16 (C V 20) 2,5 til 6 bar 37,5 til 90 psi 0,4 til 1,2 bar 1 til 3 bar 2,5 til 4,5 bar 4 til 6 bar 6 til 18 psi 15 til 45 psi 35 til 65 psi 60 til 90 psi Maks. tryk 10 bar 150 psi Maks. till. temperaturer Lækageklasse DIN EN/ANSI Ruhedsdybde og overfladebehandling 1) Standardudførelse Driftstemperatur 0 C til +160 C 32 F til 320 F Steriliseringstemperatur 180 C op til 30 minutter 356 F op til 30 minutter Metallisk tætning Blød tætning Udvendigt Indvendigt Tabel 2: K VS - og C V -værdier Type Klasse I ( 0,05 % af hhv. K VS - og C V -værdi) Klasse IV ( 0,01 % af hhv. K VS - eller C V -værdi) glasblæsning 1) Ra 0,6 mm, poleret Ra 0,8 mm, finpudsning 1) Ra 0,6 mm, poleret Ra 0,4 mm, glanspoleret, Ra 0,4 mm, højglanspoleret Udførelse DIN (K VS -værdi) ANSI (C V -værdi) Nom. bredde DN 15 DN 20 DN 25 NPS ½ NPS ¾ NPS 1 K VS -/C V -værdi Type K VS -/C V -værdi: Standard 2 3 3,5 4 4,5 5,2 2,5 3, ,3 6 K VS -/C V -værdi: reduceret 0,1 til 1 (0,63 1) ) 2 0,12 til 1,2 (0,75 1) ) 2,5 1) Kegle med blød tætning Tabel 3: Materialer Materiale-nr. iht. DIN EN og ASTM Reduktionsventil Type Type Udførelse DIN ANSI DIN ANSI Hus CF3M L Kegle Metallisk tætning L L Pakring ved blød tætning EPDM Membran EPDM, PTFE-belagt Kappe CF3M L Fjedre T 2640

5 Mål type (mål i Tabel 4 til Tabel 7) H3 7 mm 52 H3 H1 H1 L1 L1 A L2 A L2 Type standardudførelse Type med manuel spindellås ØD H3 10,5 mm H H1 Regulatorer af typen med clamptilslutninger. Ved levering er clampforskruningen (forbindelse aktuatorhus/ ventil) forskudt med 90 i forhold til visningen. L1 A L2 Type med pneumatisk spindellås Bill.5: Målbilleder type T

6 Mål type (mål i Tabel 4 til Tabel 7) ØD H3 H3 41,3 mm H 10,5 mm H1 H1 L1 L1 A L2 A L2 Type standardudførelse Type med pneumatisk spindellås Regulatorer af typen med clamptilslutninger. Clamptilslutning Øint Øext Øint Øext Flangetilslutning L1 (L2) L1 (L2) Gevindtilslutning iht. DIN... Øint Øext L1 (L2) Gevindtilslutning iht. ISO/SMS... Øint Øext L1 (L2) Bill.6: Målbilleder type Tilslutningsvarianter 6 T 2640

7 Tabel 4: Gevindtilslutninger Alle mål i mm (jf. Bill.5 og Bill.6) Reduktionsventil Type Type Nom. bredde DN 15 NPS ½ DIN GS Form A Serie A DIN GS Form A Serie B DIN GS Form A Serie C DIN A Serie 1 ISO 2853 = IDF SMS 1146 DN 20 NPS ¾ DN 25 NPS 1 Øint Øext RD 34x 1 /8 RD 44x 1 /6 RD 52x 1 /6 RD 58x 1 /6 RD 65x 1 /6 RD 78x 1 /6 RD 58x 1 /6 RD 65x 1 /6 RD 78x 1 /6 Øint 18,1 23,7 29,7 38,4 44,3 56,3 38,4 44,3 56,3 Øext RD 44x 1 /6 RD 52x 1 /6 RD 58x 1 /6 RD 65x 1 /6 RD 78x 1 /6 RD 95x 1 /6 RD 65x 1 /6 RD 78x 1 /6 RD 95x 1 /6 L L Øint 15,75 22,1 34,8 47,5 34,8 47,5 Øext RD 34x 1 /8 RD 52x 1 /6 RD 65x 1 /6 RD 78x 1 /6 RD 65x 1 /6 RD 78x 1 /6 Øint Øext RD 34x 1 /8 RD 44x 1 /6 RD 52x 1 /6 RD 58x 1 /6 RD 65x 1 /6 RD 78x 1 /6 RD 58x 1 /6 RD 65x 1 /6 RD 78x 1 /6 L L Øint 22,6 31,3 35,6 48,6 31,3 35,6 48,6 Øext 37x 1 /8 45,9x 1 /8 50,6x 1 /8 64,1x 1 /8 45,9x 1 /8 50,6x 1 /8 64,1x 1 /8 L L Øint 22,6 29,6 35,6 48,6 29,6 35,6 48,6 Øext RD 40x 1 /6 RD 48x 1 /6 RD 60x 1 /6 RD 70x 1 /6 RD 48x 1 /6 RD 60x 1 /6 RD 70x 1 /6 T

8 Tabel 5: Clamptilslutninger Alle mål i mm (jf. Bill.5 og Bill.6) Reduktionsventil Type Type Nom. bredde DN 15 NPS ½ DIN NKS Form A Serie A DIN NKS Form A Serie B DIN NKS Form A Serie C DIN Serie A DIN Serie B DIN Serie C ISO 2852 BS 4825 Part 3 = ASME BPE DN 20 NPS ¾ DN 25 NPS 1 Øint Øext 34 50,5 50,5 50, ,5 50, ,5 Øint 18,1 23,7 29,7 38,4 44,3 56,3 38,4 44,3 56,3 Øext 34 50,5 50, L L Øint 15,75 22,1 34,8 47,5 34,8 47,5 Øext 34 50, , ,5 Øint Øext ,5 50,5 50, ,5 50,5 64 Øint 18,1 23,7 29,7 38,4 44,3 56,3 38,4 44,3 56,3 Øext 50,5 50,5 50, , ,5 L L Øint 15,75 22,1 34,8 47,5 34,8 47,5 Øext 25 50,5 50, ,5 64 L L Øint 22,6 31,3 35,6 48,6 31,3 35,6 48,6 Øext 50,5 50,5 50, ,5 50,5 64 L1 55 1) L2 90 1) Øint 15,75 1) 22,2 34,9 47,6 34,9 47,6 Øext 25 1) 50,5 50, ,5 64 1) Kun til udførelse iht. ASME BPE 8 T 2640

9 Tabel 6: Flangetilslutninger Alle mål i mm (jf. Bill.5 og Bill.6) Reduktionsventil Type Type Nom. bredde DN 15 NPS ½ DIN NF Form A Serie A DIN NF Form A Serie B DIN NF Form A Serie C DN 20 NPS ¾ DN 25 NPS 1 L L Øint Øext L L Øint 18,1 23,7 29,7 38,4 44,3 56,3 38,4 44,3 56,3 Øext DIN EN B2 eller ASME B16.5 CI 150 L L Øint 15,75 22,1 34,8 47,5 34,8 47,5 Øext på forespørgsel Tabel 7: Generelt Alle mål i mm (jf. Bill.5 og Bill.6) Reduktionsventil Type Type Nom. bredde DN 15 NPS ½ DN 20 NPS ¾ DN 25 NPS 1 Fælles mål A Vægt, ca. 1) H 80 H H3 200 ØD 150 Type /-11 8,5 kg 11 kg 15 kg Spindellås Pneumatisk trykenhed Skrue (justerbolt) 1) Med svejseender 2,5 kg 0,1 kg T

10 Danish/dansk Bestillingstekst Reduktionsventil Type /Type Type Sætpunktsindstilling: pneumatisk Sætpunktsområde 0,5 til 6 bar eller 2,5 til 6 bar 7,5 til 90 psi eller 37,5 til 90 psi, afhængigt af K VS -værdien (C V -værdi) Type Sætpunktsindstilling: manuelt Sætpunktsområde 0,4 til 1,2 bar/1 til 3 bar/2,5 til 4,5 bar/4 til 6 bar 6 til 18 psi/15 til 45 psi/35 til 65 psi/60 til 90 psi K VS -værdi..., C V -værdi... Nom. diameter DN..., NPS... Kegle med metallisk tætning/blød tætning Tilslutningsart: Gevindtilslutning iht..../clamptilslutning iht..../flangetilslutning iht. /svejseender iht.... Spindellås: pneumatisk/manuel Med forbehold for tekniske ændringer! SAMSON Reguleringsteknik A/S Blokken 55, 3460 Birkerød Tlf.: Fax: T 2640

Monterings- og betjeningsvejledning EB Trykregulator model 2371

Monterings- og betjeningsvejledning EB Trykregulator model 2371 Trykregulator model 2371 Reduktionsventil til fødevare- og medicinalindustrien Type 2371-10 Pneumatisk sætpunktsindstilling Type 2371-10 Manuel sætpunktsindstilling Reduktionsventil type 2371-11 Manuel

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3347-1 og Type 3347-7 Vinkelventil Type 3347

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3347-1 og Type 3347-7 Vinkelventil Type 3347 Serie 20 Pneumatisk reguleringsventil Type 7-1 og Type 7-7 Vinkelventil Type 7 Anvendelse Reguleringsventil for levnedsmiddel- og pharmaindustrien Størrelse DN 15 til 125 12 til 5 Tryktrin PN 16 Class

Læs mere

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Anvendelse Overstrømningsventil for setpunkt i området 5 mbar til 8 bar Ventilstørrelser DN 15 til 100 Tryktrin PN 16 til 40 for flydende medier, gas-

Læs mere

Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-23

Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-23 Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-3 Anvendelse Trykområde fra 5 mbar til 8 bar Ventilstørrelse DN 15 til 100 Tryktrin PN 16 til 40 for flydende medier. Gas- og dampformige medier op

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244

Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244 Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244 Anvendelse Reguleringsventilen anvendes inden for et bredt område

Læs mere

Sanitær reguleringsventil Type & Type

Sanitær reguleringsventil Type & Type Sanitær reguleringsventil Type 3347-1 & Type 3347-7 Fig. 1 Type 3347-7 Reguleringsventil Type 3277 Pneumatisk Aktuator og Type 3767 Elektropneumatisk Positioner. 1. Opbygning og virkemåde Type 3347-1 og

Læs mere

Skråsædeventil Type 3353

Skråsædeventil Type 3353 Skråsædeventil Type 3353 Anvendelse On/Off-Ventil med pneumatisk kolbeaktuator Størrelse DN 15 (1/2 ) til 50 (2 ) Tryktrin PN Temperaturområde 10 til 180 C Ligeløbsventil med skråsædehus og blød tætnende

Læs mere

Reduktionsventil og Reduktionsstation Type 708

Reduktionsventil og Reduktionsstation Type 708 Reduktionsventil og Reduktionsstation Type 08 Anvendelse Reduktionsventilen sørger for et konstant tryk til pneumatiske instrumenter Indstillig i området 0 til 6 bar eller 0 til 90 psi. Reduktionsventilen

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Mikroventil Type 3510

Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Mikroventil Type 3510 Pneumatisk reguleringsven Type 3510-1 og Type 3510-7 Mikroven Type 3510 Anvendelse Reguleringsven regulering af små mængder. Størrelser G 1/4 3/8 1/2 NPT 1/4 3/8 1/2 Tryktrin 400 Temperatur 200ºC +450ºC

Læs mere

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824 Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Pneumatiske reguleringsventiler Type 3226/2780-1 og Type 3226/2780-2 Trevejsventil Type 3226 nvendelse Reguleringsventiler for varme- luft-

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Trevejsventil Type 3244

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Trevejsventil Type 3244 Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3244-1 Type 3244-7 Trevejsventil Type 3244 DIN- ANSI-udførelse Anvendelse Mix- eller fordelerventil til industriel brug Størrelse DN 15 til 1 DN ½ til 6 Tryktrin

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske ventil Type 3351 består af en On/Off-Ventil og en pneumatisk aktuator, der kan suppleres med et håndhjul.

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 5863 DA. Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825

Montage- og Betjeningsvejledning EB 5863 DA. Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Pneumatiske reguleringsventiler Type 3226/2780-1 og Type 3226/2780-2 Fig.1 Elektrisk reguleringsventil Type 3226/5824 Fig.2 Pneumatisk reguleringsventil

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Ligeløbsventil Type 241

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Ligeløbsventil Type 241 Serie 240 Pneumatisk reguleringsven Type 241-1 og Type 241-7 Ligeløbsven Type 241 Anvendelse Reguleringsven industrien Størrelserne DN 15 DN 250 Tryktrin PN 10 PN 40 Temperaturområde fra 196 +450 o C Ligeløbsven

Læs mere

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Anvendelse Reguleringsventil til maskinbygning og fabriksanlæg. Til flydende medier samt damp. Størrelse DN 15 til DN 100 Tryktrin

Læs mere

KLINGER KUGLEHANER. For fødevare- & farmaindustrien

KLINGER KUGLEHANER. For fødevare- & farmaindustrien KLINGER KUGLEHANER For fødevare- & farmaindustrien KLINGER 3-DELT KUGLEHANE TYPE AC-305 GODKENDELSER IHT. FDA CFR21 177.1550 EC1935/2004 Atex anti statisk spindel 2014/68/EU Trykdirektivet EN10204 3.1

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

Trykreduktionsventiler

Trykreduktionsventiler Trykreduktionsventil(DRV), selvvirkendetype : 303-6/302-6 TRYKREDUKTIONSVENTILERTrykreduktionsventilerTRYKREDUKTIONSVENTIL(DRV), SELVVIRKENDE Anvendelse: Primært: Drikkevand og ikke aggressive/klæbende

Læs mere

Armatec sikkerhedsventil LESER

Armatec sikkerhedsventil LESER Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25-100 (TC 1 1/2" - TC 4 1/2") 16-45 - 150 ºC Rustfrit stål Anvendelse Sikkerhedsventil med stor afblæsningskapacitet, til tryksikring af anlæg med specielle

Læs mere

Reduktionsstation Type 708

Reduktionsstation Type 708 Reduktionsstation Type 708 Fig. Reduktionsventil Type 708-00 Fig. Reduktionsstation Type 708-0 Bild Reduktionsstation Type 708- med manometer. Funktion og opbygning Reduktionsventilen sørger for at pneumatiske

Læs mere

Armatec sikkerhedsventil LESER

Armatec sikkerhedsventil LESER Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25-40 (TC 1" - TC 1 1/2") 16-45 - 150 ºC Rustfrit stål Anvendelse Sikkerhedsventil til tryksikring af anlæg med medium størrelse kapaciteter og specielle

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Armatec sikkerhedsventil LESER

Armatec sikkerhedsventil LESER Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25 (TC 1") 16/68-45 - 150 ºC Rustfrit stål Anvendelse Sikkerhedsventil til tryksikring af anlæg med specielle krav på renhed og lave kapacitetskrav, f.eks.:

Læs mere

PROFLEX ventilreguleringsprogram

PROFLEX ventilreguleringsprogram PROFLEX ventilreguleringsprogram 2-vejs reguleringsventiler 3-vejs reguleringsventiler Pneumatiske aktuatorer, type T Pneumatiske aktuatorer, type S Indstikstermostater Driftsinstruktion Udgave Juni 2002

Læs mere

Betjeningsvejledning. Type 43-1 & Type SAMSON Termostatventil Serie 43. Sondex Teknik A/S CVR Nr

Betjeningsvejledning. Type 43-1 & Type SAMSON Termostatventil Serie 43. Sondex Teknik A/S CVR Nr SAMSON Termostatventil Serie 43 Type 43-1 & Type 43-2 Betjeningsvejledning Sondex Teknik A/S CVR Nr. 30536355 Naverland 32 2600 Glostrup Tel. 70 200 609 www.sondexteknik.dk info@sondexteknik.dk Side 2

Læs mere

Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323

Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323 Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323 Fig. 1 Ventil Type 3323 med søjlelaterne Udgave Januar 1999 Montage- og betjeningsvejledning E 8113/8114 D 1. Opbygning og virkermåde Trevejsventilen Type 3323

Læs mere

Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16)

Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16) Datablad Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16) AVQM retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil med justerbar mængdebegrænser, tilslutningshals for elektrisk

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Ballorex. Delta B. Støbejern (Ventilhus) / Aluminium (Fjederhus)

Ballorex. Delta B. Støbejern (Ventilhus) / Aluminium (Fjederhus) Tekniske data for Ballorex Materiale: Støbejern (Ventilhus) / Aluminium (Fjederhus) Størrelser: DN65- DN150 Pakninger og membraner: EPDM* Overflade: Epoxy-coating Applikationer: Lukkede varme- og køleanlæg

Læs mere

Dampreduktionsventil Type 39-2

Dampreduktionsventil Type 39-2 Dampreduktionsven Type 39-2 Fig. 1 Type 39-2 1. Opbygning og virkemåde Reduktionsvenen består i grove træk af et venhus med sæde, keglestang med kegle og aflastningsbælg samt aktuator med en arbejdsmembran.

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Armatec reguleringsventil Somas

Armatec reguleringsventil Somas Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25/2 - DN 250 PN16-PN50, ANSI150-ANSI300-50/+350 C Rustfrit stål Anvendelse kalottventiler, typerne KVT og KVX, er reguleringsventiler, der også kan lukke

Læs mere

Armatec reduktionsventil Bailey

Armatec reduktionsventil Bailey Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN -0, /2" - 2" 2/0 9 C Bronze Anvendelse Type Class T og Class T LP er egnet til luft, vand, havvand, olie og gasser. Kvalitetssikring CE-mærkning Ventilerne

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

Butterflyventiler, blødtættende

Butterflyventiler, blødtættende er Type : 3430 BUTTERFLYVENTILer, blødtættendebutterflyventilerwafer m/centreringshuller for PN10/16 Wafer m/centreringshuller for PN10/16 Anvendelse: Væsker, gasser og pulverformige medier. Afhængig af

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange

Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange Datablad Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange Beskrivelse Funktioner: Logaritmisk karakteristik. Reguleringsområde >100:1 Trykaflastet kegle Ventil til varme- og fjernvarmeanlæg samt kølesystemer. Hoveddata:

Læs mere

Armatec reguleringsventil Somas

Armatec reguleringsventil Somas Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 80-400 10-50 -50/+350 C Rustfrit stål Anvendelse kalottventiler, typerne og KVTF/KVXF, er reguleringsventiler, der også kan lukke tæt. Ventilerne kan anvendes

Læs mere

Temperaturstyret vandventil WVTS

Temperaturstyret vandventil WVTS Datablad Temperaturstyret vandventil WVTS Temperaturstyret vandventil type WVTS er velegnet til regulering af temperaturen af en vandstrøm eller neutral brine. WVTS åbner ved stigende sensortemperatur

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

Datablad AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator

Datablad AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator Anvendelse AFP/VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til anvendelse i større fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk.

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Elektropneumatisk positioner og Pneumatisk positioner Type 3760 JIS

Elektropneumatisk positioner og Pneumatisk positioner Type 3760 JIS Elektropneumatisk positioner og Pneumatisk positioner Type 3760 Anvendelse Enkeltvirkende positioner for direkte påbygning på den pneumatiske reguleringsventil. Styresignalet er enten et elektrisk signal

Læs mere

Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25)

Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25) Datablad Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25) Beskrivelse AVPA er en selvvirkende trykaflastnings regulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og åbner ved stigende

Læs mere

Armatec butterflyventil Wouter Witzel

Armatec butterflyventil Wouter Witzel Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 50-1600 6-10-16-30 - 200 ºC Støbejern/sejjern/stål Markeds bedste butterflyventil der kan anvendes til både afspærrings og simple reguleringsopgaver. Typiske

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange Datablad Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil flange VF 3 3-vejs ventil flange Beskrivelse VF 2 VF 3 VF 2- og VF 3-ventilerne er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til de fleste varme- ventilations-

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar.

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar. Side 2-13 Fjederbelastede sikkerhedsventiler for varme. Membransikkerhedsventiler med hus af rødgods, fjederhus af messing med letteanordning til afblæsning af varme max 120. Indstilling 1-4 bar. VVS nr.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 DA 50 Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 IMI TA / Differenstrykregulatorer / DA 50 DA 50 Denne differenstrykregulator er beregnet til varme- og køleanlæg

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Teflonlinede kugleventiler

Teflonlinede kugleventiler Teflonlinede kugleventiler Kugle- og reguleringskugleventiler, beklædte med PFA, er ideelle afspærrings- og reguleringsventiler i rørsystemer med korrosive væsker og gasser. Ventilerne anvendes bl.a. indenfor

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

Anvendelse. Beskrivelse. Pumpen er godkendt i.h.t. 3-A standarden. Options er også muligt med 3-A standarden. Tekniske specifikationer

Anvendelse. Beskrivelse. Pumpen er godkendt i.h.t. 3-A standarden. Options er også muligt med 3-A standarden. Tekniske specifikationer MS Anvendelse pumpen er en loberotor pumpe med positiv fortrængning og et sanitært design velegnet til anvendelse i mejerier, føde- og drikkevare industri samt farmaceutisk og kosmetisk industri. Pumpen

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk Lavere trykstød Lavere omkostninger Magnetventiler, skråsædeventiler og termostatisk styrede ventiler en oversigt over produkter til væskestyring 17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

DYNAMISK REGULERINGSVENTIL mm FLOWCON SM

DYNAMISK REGULERINGSVENTIL mm FLOWCON SM DIMENSIONER (NOMINEL) DYNAMISK SELVBALANCERENDE REGULERINGSVENTIL VENTIL SPECIFIKATIONER Trykklasse: PN 40 Medietemperatur: -20 til +120 C Omgivelsestemperatur: -10 til +50 C Materialer: - membran: Hydrogeneret

Læs mere

CV216/316 RGA. Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN 15-50, bronze

CV216/316 RGA. Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN 15-50, bronze CV216/316 RGA Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN 15-50, bronze IMI TA / Reguleringsventiler / CV216/316 RGA CV216/316 RGA Velegnet i bygningsapplikationer til varme- og køleanlæg. Fås i dimensioner

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Reservedelssæt for aktuator. Pneumatisk aktuator dobbeltvirkende

Reservedelssæt for aktuator. Pneumatisk aktuator dobbeltvirkende 90 drejende pneumatisk aktuator Dobbelvirkende (luft begge veje) eller enkeltvirkende (fjeder retur) Fremstillet i specialcoated aluminium Montage iht ISO 5211 og VDI/VDE 3845 Endestop med -5 til +15 justeringsmulighed

Læs mere

Saunders HC4 Membranventiler

Saunders HC4 Membranventiler Saunders HC4 Membranventiler KLINGER Denmark a/s - Nyager 12-14, DK-2605 Brøndby - T +45 43 64 66 11 - www.klinger.dk Indholdsfortegnelse Installation & Drift Manuelle ventiler Side 3-6 Aktuerede ventiler

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VR 2 2-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind VR 3 3-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind eskrivelse Funktioner: obletæt design Mekanisk lynkobling sammen med

Læs mere

Magnetventiler 2/2-vejs servostyrede Type EV220B 15-50

Magnetventiler 2/2-vejs servostyrede Type EV220B 15-50 Magnetventiler 2/2-vejs servostyrede Type EV22B 15-5 Egenskaber EV22B NC og NO Til robust industriel anvendelse Til vand, damp, olie, trykluft og luftarter Flowområde for vand: 2,2 til m³/h Differenstryk:

Læs mere

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk Lavere trykstød Lavere omkostninger Magnetventiler, skråsædeventiler og termostatisk styrede ventiler en oversigt over produkter til væskestyring 17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden

Læs mere

Flerpatrons filterhuse Serie CB40.

Flerpatrons filterhuse Serie CB40. Flerpatrons filterhuse Serie CB40. Oversigt CB40 Serien Filterhus CB40 serien af flerpatrons filterhuse, har sat standarden for letvægts filterpatron opgaver i proces industrien. Designet til at være lette

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3277

Pneumatisk aktuator Type 3277 Pneumatisk aktuator Type 3277 Fig. 1 Type 3277 Pneum. aktuator Fig. 2 Type 3277-5 Pneum. aktuator 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske aktuator Type 3277 (Fig. 1) bliver primært brugt på SAMSON Ventil

Læs mere

Gevindtilslutning, PN 25, fuldboret. Type : 3-star

Gevindtilslutning, PN 25, fuldboret. Type : 3-star , gevind, gevindkuglehane, MESSINGGevindtilslutning, PN 25, fuldboret Kuglehane, messing Type : 3-star Gevindtilslutning, PN 25, fuldboret Anvendelse: vand, olie og luft. * Kvalitetsmessinghane. Type :

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Type-oversigt. Tekniske data

Type-oversigt. Tekniske data Teknisk datablad Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, udvendig gevind Til åbne lukkede koldt- og varmtvands-systemer Til modulerende regulering på vandsiden på luft-aggregater og varmeanlæg Luftbobletæt

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

Auto-line R Automatfiltre

Auto-line R Automatfiltre Auto-line R Automatfiltre 30-1000 mikron HiFlux Auto-line R filtre er designet som kompakte selvrensende automatfiltre i rustfrit syrefast stål EN 1.4404 med mange anvendelsesmuligheder. Filterets robuste

Læs mere

Somas reguleringsventil KVTW-D/KVXW-D

Somas reguleringsventil KVTW-D/KVXW-D Somas reguleringsventil VTW-D/VW-D Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN25-250 25/50-50 /+350 Rustfrit stål Typiske anvendelser Somas kalottventiler, VTW-D/VW-D, er reguleringsventiler, der

Læs mere

AQL AKTUATOR SWITCH UDFØRSEL

AQL AKTUATOR SWITCH UDFØRSEL AQL AKTUATOR SWITCH UDFØRSEL Opstart, opbevaring, drift og vedligeholdelse IN310 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed... 3 2 Opbevaring og vedligeholdelse... 3 Opbevaring... 3 Vedligeholdelse... 3 3 Montering...

Læs mere

Magnetventiler med FKM skillemembran 2/2-vejs direkte styrede Type EV212B

Magnetventiler med FKM skillemembran 2/2-vejs direkte styrede Type EV212B Datablad Magnetventiler med FKM skillemembran 2/2-vejs direkte styrede EV212B Skillemembranens design sikrer, at der ikke kommer væske ind i ankerområdet, hvilket gør ventilerne brugbare til aggressive

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies 7 632 Spjældventiler VKF41.xxxC Spjældventiler i mellemflangekonstruktion til montering i gasveje Metallisk tætnende spjæld DN40...DN200 Drejevinkel 85 Vedligeholdelsesfri Egnet til gasser af familie I...III

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Reguleringsventil. Teknisk Info

Reguleringsventil. Teknisk Info Teknisk Info 2 Teknisk Info 1 Produktbeskrivelse SKOV A/S kan levere varmereguleringsventiler som enten 2-vejs eller 3-vejs reguleringsventil med aktuator. 2-vejs og 3-vejs reguleringsventiler er med indbygget

Læs mere

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt TA-PILOT-R Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R er en højtydende differenstrykregulator

Læs mere

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.com

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.com Lavere trykstød Lavere omkostninger Magnetventiler, skråsædeventiler og termostatisk styrede ventiler en oversigt over produkter til væskestyring 17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden

Læs mere

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Datablad Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Beskrivelse AVT / VG AVT / VGF AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet

Læs mere

SPECIALVENTILER. Udvikling og produktion af kundespecifikke ventilløsninger. www.evmetal.dk

SPECIALVENTILER. Udvikling og produktion af kundespecifikke ventilløsninger. www.evmetal.dk SPECIALVENTILER Nåleventiler Sædeventiler Kugleventiler Kontraventiler Sikkerhedsventiler Udluftningsventiler Udvikling og produktion af kundespecifikke ventilløsninger www.evmetal.dk kunden i centrum SÆRLIGE

Læs mere

Armatec reduktionsventil LESER

Armatec reduktionsventil LESER Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15-100 40 max 300 C Stål, støbejern Anvendelse Til trykreduktion af damp. Højtryk max. 25 bar (o). Temperatur max. 300 C. Lavtryk 0,15-13 bar (se tabel

Læs mere

Armatec. Type FQ. El-aktuator 90 -drejende "fjederretur" for nødlukning eller åbning

Armatec. Type FQ. El-aktuator 90 -drejende fjederretur for nødlukning eller åbning Armatec El-aktuator 90 -drejende "fjederretur" for nødlukning eller åbning Type FQ L. Bernard 90 - drejende el-aktuator type FQ med "fail-safe" funktion er en kompakt og robust kombination af selvspærrende

Læs mere

ISOLERFLANGE. - RMA isolerflange er en kraftig flangesamling med elektrisk isolering til rørledninger.

ISOLERFLANGE. - RMA isolerflange er en kraftig flangesamling med elektrisk isolering til rørledninger. SOLERFLANGE Type F - RMA isolerflange er en kraftig flangesamling med elektrisk isolering til rørledninger. - RMA isolerflange i standardversion er samlet på fabrikken og testet for dielektrisk styrke.

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Teknisk datablad. Type-oversigt. Tekniske data. Sikkerhed

Teknisk datablad. Type-oversigt. Tekniske data. Sikkerhed Teknisk datablad 5.. Til åbne og lukkede koldt- og varmtvands-systemer Til modulerende regulering på vandsiden på luft-aggregater og varmeanlæg -oversigt [ ] kvs [ m³/h] Slaglængde PN Sv min. 511 15 1

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere