Tilstandsvurdering VRIDSLØSE KIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering VRIDSLØSE KIRKE"

Transkript

1 Tilstandsvurdering CHA VRIDSLØSE KIRKE Fr.nr. 3725:17 HISTORIE Vridsløse blev sogneby allerede i 1000-årene og havde oprindeligt sandsynligvis en trækirke. Denne afløstes en gang i 1100-årene af en stenkirke bestående af kor og skib, opført af granit og Faksekalk. Senere i middelalderen udskiftedes det romanske kor med et gotisk kor af samme bredde som skibet. Kirken fik også et tårn med påbygget trappetårn, samt et våbenhus på skibets sydside. Kirken var i 1370 ejet af Roskildebispen, som i 1460 mageskiftede kirken bort til Skovkloster. I 1560 blev Skovkloster til Herlufsholm og Vridsløse sogn blev da, sammen med Ladby sogn, lagt ind under Herlufsholm og gik hermed gradvist ud af brug. Senest i 1738 var kirken helt nedbrudt. Kirken består af kor, skib og tårn, med rester af tilbygningerne, opført af rå og kløvede granitsten. Døråbningernes placering er fortsat synlige i murværket, der er bevaret i op til 4-5 skifters højde. Et stensat kirkegårdsdige omkranser kirkegården. Kirkeruinen blev fredet i SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI De bevarede ruiner af Vridsløse kirke, højt beliggende på kirkegårdsareal afgrænset af velbevaret stendige, indgår i sammenhæng med gårdene omkring, i et autentisk kulturmiljø med høj integritet og formidlingsværdi. Store dele af ruinens murværk og bygningsdetaljer er originalt. Som en vigtig del af forholdene omkring Roskildebispens og senere Skovklosters besiddelser, samt landsbykirkernes historie, har Vridsløse, sammen med den nærliggende Ladby kirke(ruin), høj signifikans. Ruinens indre, set fra øst Ruinens nordvestre del, hvor muren er bedst bevaret. ADMINISTRATION Stiftelsen Herlufsholm, Næstved kommune. ADGANGSFORHOLD Besøg Vridsløse kirke besøges årligt af min gæster. Med Naturstyrelsen og Næstved Kommunes etablering af over 70 ha skov- og naturområder omkring Vridsløse, bl.a. vest og sydvest for ruinen, med motionssti, der løber ned langs ruinens vestside, vil besøgstallet sikkert Besøgende på ruinen.

2 stige en del. I forb. hermed er der opstillet pæl m. piktogrammer, et meget stort skilt og et mindre skilt med folderboks under på græsarealet vest for kirken. Der holdes gudstjeneste i kirkeruinen 4 gange årligt. Vejskiltning Ingen vejskiltning. Parkering Ingen parkeringsplads, men i forb. m. etablering af kondisti er det nu muligt, at parkere på græsarealet langs grusvej ved vestre kirkedige. Ellers må parkering ske langs vejen ved nordre kirkedige. Det stensatte kirkegårdsdige mod vest. Information Fortidsmindeskilt opsat af Herlufsholm Skole og Gods. FM sten øst for kirkeruinen. Adgangsveje Tilkørsel sker ad landevej gennem Vridsløse by. Adgang til kirken ad trappe i kirkegårddigets sydøsthjørne eller ad uautoriseret åbning nordligst i kirkegårdsdigets østside. PLEJE FORMIDLENDE Kraftig tilgroning af løvfældende bevoksning, herunder genopvækst af plantede syrener, der vokser på ruinen og udvendigt på og ved kirkegårdsdiget. Bevoksningen skal fjernes undtagen større træer for at fortidsmindet visuelt kan formidles. Desuden skal fodposerne omkring de større træer holdes nede. En stor kastanje sydøstligt på kirkegårdsarealet taber store grene og bør beskæres eller fældes. Vestligt på kirkegårdsarealet er henlagt flere kvasbunker, som skalt fjernes. Der er slået tæt til murene inde i kirkerummet og i en bræmme tæt omkring kirken, samt på begge sider af kirkegårdmuren, undtagen mod øst, hvor en stor del af muren er helt tilgroet. På den øvrige del af kirkegårdsarealet er der slået stier. Disse arealer bør holdes tætklippede ved slåning flere gange (min. 2 x) i sommerhalvåret. Det øvrige kirkegårdsareal bør slås en gang årligt, for at holde opvækst af træer nede. Kirken ligger højt i den vestlige udkant af Vridsløse by, med udsigt til Næstved og måske til Ladby. Nord og vest for kirken grænser markerne op til kirketomten. Den stjerneformede markplan og den frie sigt er vigtig at friholde for bebyggelse. BEVARENDE Busk og trævækst sprænger murværket og stendiget. Murværket og diget bør gås efter for nyopvækst af træer og buske. På nabogrunden mod øst bruges arealet op mod kir- Adgang til kirkeruinen ad trappe i digets sydøsthjørne. Kirkens mure er kraftigt overgroet af bl.a. syrener. Græsset er slået tæt til murene og der er slået stier på kirkegårdsarealet.

3 kegården som oplagsplads, hvor der er henlagt en del materiel og materialer lige op ad og ind over kirkegårdsmuren. Alt henlagt fjernes og kirkegårdsmuren friholdes fremover i en afstand af min. 2 m fra murens yderside. En stor hjørnesten på kirkegårdsmurens nordøsthjørne er faldet ud, måske pga. aktiviteter i forb. med oplagspladsen. Udgiften til en rimelig pleje af arealet (kirkegården omkr m²) anslås til omk. kr årligt. Engangsudgift til rydning og oprydning TILSTAND Oplagsplads op ad kirkegårdsdigets stensatte østside. Kirkeruinen RØD Facader og murkerne er i opløsning. Der mangler kiler og fuger i facaderne og vegetationen sprænger murværket så facadesten falder ud. Frost- og vegetationssprængt murværk skal reetableres. 2 mand i 30 uger Kirkegårdsdige Kirkens sydmur sprængt af vegetationen og i opløsning. RØD Diget er, særligt på hele sydsiden samt i lidt mindre grad på øst og vestsiden, i stærk opløsning med mange nedfaldne partier. På nordsiden er løse sten og udskudte partier. Der er kraftig nyopvækst af kastanjetræer. 2 mand i 22 uger GUL Mindre huller og løse sten. 2 mand i 5 uger Kirkens nordmur undernedbrydning. Formidling Fjernelse af bevoksning og oprydning. 2 mand i 1 uge Kirkegårdsdigets sydvesthjørne under hastig ødelæggelse.

4 BUDGET I ALT Formidling Bevoksning 2 mand i 1 uge I alt Pleje Almindelig pleje årligt Engangsforanstaltning I alt Restaurering Rød Kirkeruinen 2 mand i 30 uger Kirkegårdsdige (205) 2 mand i 22 uger I alt Kirkegårdsdigets stensatte vestside med løse og nedfaldne sten. Gul Kirkegårdsdige 2 mand i 5 uger I alt Samlet istandsættelse Rød: 2 mand i 52 uger Gul: 2 mand i 5 uger Håndværkerpriser i alt Kirkegårddigets nordside. Nedfaldet sten fra nø-hjørnet. Projektering og dokumentation 35% Uforudsete 20% Restaurering i alt Kirkegårdsdigets stensatte nordside Besigtiget af Charlotte Haas Kirkeruinen set fra øst.

5

Tilstandsvurdering KALUNDBORG SLOT

Tilstandsvurdering KALUNDBORG SLOT Tilstandsvurdering 18-08-2016 CHA KALUNDBORG SLOT Fr.nr3120:43 HISTORIE Kalundborg er ifølge Saxo anlagt af Esbern Snare omk. 1170. Slottet eller østborgen er dog sikkert kommet til senere, måske først

Læs mere

Tilstandsvurdering BASTRUPTÅRNET

Tilstandsvurdering BASTRUPTÅRNET Tilstandsvurdering 22-05-2015 CHA BASTRUPTÅRNET Fr.nr. 2928:34 HISTORIE Bastruptårnet er beliggende ved nordbredden af Bastrup Sø. Det runde tidlige middelalderlige tårn har en diameter på ca. 21 meter

Læs mere

Tilstandsvurdering KALUNDBORG VESTBORG OG BYMUR HISTORIE SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg.

Tilstandsvurdering KALUNDBORG VESTBORG OG BYMUR HISTORIE SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg. Tilstandsvurdering 18-08-2016 CHA KALUNDBORG VESTBORG OG BYMUR Fr.nr. 3120:42 HISTORIE Kalundborg er ifølge Saxo anlagt af Esbern Snare omk. 1170. Vestborgen er dog sikkert kommet til senere, måske først

Læs mere

Tilstandsvurdering MARIBO BIRGITTINER- KLOSTER HISTORIE SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg.

Tilstandsvurdering MARIBO BIRGITTINER- KLOSTER HISTORIE SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg. Tilstandsvurdering 04-11-2015 CHA MARIBO BIRGITTINER- KLOSTER Fr.nr.4523:7 HISTORIE Maribo birgittinerkloster stiftedes i 1416. Klosteret bestod af den centrale klosterkirke og nord herfor et søsterkloster

Læs mere

Tilstandsvurdering SKOVGÅRD

Tilstandsvurdering SKOVGÅRD Tilstandsvurdering 17-02-2016 JFR SKOVGÅRD Fr.nr. 1917:35 HISTORIE Senmiddelalderligt firkantet borgbanke fra formodentligt ca. år 1500 med stensatte sider og delvis tørlagt grav. Borgbanken har ensidet

Læs mere

Tilstandsvurdering BØNNET SLOTSRUIN. HISTORIE Bønnet slot blev opført i 1501 for Oluf Holgersen Ulfstand.

Tilstandsvurdering BØNNET SLOTSRUIN. HISTORIE Bønnet slot blev opført i 1501 for Oluf Holgersen Ulfstand. Tilstandsvurdering 02-11-2016 CHA BØNNET SLOTSRUIN F.nr.4427:107 HISTORIE Bønnet slot blev opført i 1501 for Oluf Holgersen Ulfstand. Slottet plyndres og beskadiges under svenskekrigene i 1658-60. Genopføres

Læs mere

Tilstandsvurdering GURRE SLOTSRUIN HISTORIE SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg. Vejskiltning.

Tilstandsvurdering GURRE SLOTSRUIN HISTORIE SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg. Vejskiltning. Tilstandsvurdering 09-03-2016 CHA GURRE SLOTSRUIN Fr.nr. 2630:2 HISTORIE Gurre Slot lå i middelalderen på en holm i Gurre sø. Kampestenstårnet i borgens midte udgør den ældste del af anlægget, og er sandsynligvis

Læs mere

Tilstandsvurdering. Lilleborg

Tilstandsvurdering. Lilleborg Tilstandsvurdering 10-02-2016 KBV Lilleborg Fr.nr. 5234:40 HISTORIE Lilleborg var kongens borg på Bornholm. Sandsynligvis bygget i første halvdel af 1100 tallet. Efter traditionen var det den borg ærkebispen

Læs mere

Tilstandsvurdering ANTVORSKOV KLOSTER

Tilstandsvurdering ANTVORSKOV KLOSTER Tilstandsvurdering 15-09-2016 CHA ANTVORSKOV KLOSTER Fr.nr.3622:18 HISTORIE Antvorskov kloster blev stiftet som et Johanniterkloster af Valdemar I omkring 1164. Efter reformationen blev Antvorskov ved

Læs mere

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV Tilstandsvurdering 08-03-2016 JFR GL. BARRITSKOV F.nr.3112:8 HISTORIE Barritskov nævnes første gang i 1261. De bevarede ruiner af Gl. Barritskov stammer fra 1500-tallet og var oprindeligt et firelænget

Læs mere

Tilstandsvurdering RAVNSBORG

Tilstandsvurdering RAVNSBORG Tilstandsvurdering 22-06-2016 JFR RAVNSBORG Fr.nr.4322:90 HISTORIE Ravnsborg er formodentligt startet opført i 1330-erne af Johan den Milde. Borgen en anlagt på en borgbanke omgivet af grav og vold på

Læs mere

Tilstandsvurdering DRONNINGHOLM HISTORIE SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg. Vejskiltning.

Tilstandsvurdering DRONNINGHOLM HISTORIE SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg. Vejskiltning. Tilstandsvurdering 07-04-2015 CHA DRONNINGHOLM Fr.nr.2727:39 HISTORIE Dronningholm blev oprindelig anlagt på en holm beliggende i en lille vig, der skar sig ind i Auderødhalvøen. Borgen blev antageligt

Læs mere

Tilstandsvurdering TRØJBORG

Tilstandsvurdering TRØJBORG Tilstandsvurdering 22-05-2016 JFR TRØJBORG Fr.nr.4104:43 HISTORIE Det ældste Trøjborg blev opført i første halvdel af 1300- tallet på en kunstig holm og bestod af et stort hovedtårn med udvendigt mål på

Læs mere

Tilstandsvurdering SKT. LAURENTII

Tilstandsvurdering SKT. LAURENTII Tilstandsvurdering 07-07-2016 CHA SKT. LAURENTII Fr.nr. 3227:17 HISTORIE Skt. Laurentii kirke lå i Roskilde bys centrum ved byens gennemgående hovedstrøg. Kirken opførtes i begyndelsen af 1100-tallet af

Læs mere

Tilstandsvurdering ÆBELHOLT KLOSTER

Tilstandsvurdering ÆBELHOLT KLOSTER Tilstandsvurdering 30-01-2008 CHA ÆBELHOLT KLOSTER Fr.nr.2728:11 HISTORIE Æbelholt kloster blev stiftet omkring 1175 som et Augustinerkloster. Biskop Absalon havde omkring 1165 kaldt abbed Vilhelm fra

Læs mere

SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI

SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI Tilstandsvurdering 08-03-2016 JFN KALØ Fr.nr.2316:42 HISTORIE Borgen på Kalø blev opført 1313 af Kong Erik Menved efter et jysk bondeoprør. Muligvis delvist nedrevet i 1320. Borgen ejes i 1340 af Valdemar

Læs mere

Tilstandsvurdering. Hald III (BISPENS HALD)

Tilstandsvurdering. Hald III (BISPENS HALD) Tilstandsvurdering 10-03-2016 JFR Hald III (BISPENS HALD) Fr.nr. 2109:159 HISTORIE Borgen fra ca. 1528 opførtes af Viborgs sidste katolske biskop Jørgen Friis ude i Hald Sø. Borgen var omgivet af svære

Læs mere

Tilstandsvurdering HAGENSKOV VOLDSTED HISTORIE ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA/JFR

Tilstandsvurdering HAGENSKOV VOLDSTED HISTORIE ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA/JFR Tilstandsvurdering 09-06-2009 CHA/JFR HAGENSKOV VOLDSTED Fr.nr. 3813:5a HISTORIE Hagenskov er første gang omtalt i 1251. I senmiddelalderen har der stået et firfløjet anlæg på den rektangulære borgbanke.

Læs mere

Tilstandsvurdering ÆBELHOLT KLOSTER

Tilstandsvurdering ÆBELHOLT KLOSTER Tilstandsvurdering 16-06-2015 CHA ÆBELHOLT KLOSTER Fr.nr.2728:11 HISTORIE Æbelholt kloster blev stiftet omkring 1175 som et Augustinerkloster. Biskop Absalon havde omkring 1165 kaldt abbed Vilhelm fra

Læs mere

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV Tilstandsvurdering 10-06-2008 JTJ GL. BARRITSKOV F.nr.3112:8 Koordinat: 55 42 20 N 09 55 07 E HISTORIE Barritskov nævnes første gang i 1261. De bevarede ruiner af Gl. Barritskov stammer fra 1500-tallet

Læs mere

Tilstandsvurdering STAKSEVOLD HISTORIE. ADMINISTRATION Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet. ADGANGSFORHOLD JTJ

Tilstandsvurdering STAKSEVOLD HISTORIE. ADMINISTRATION Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet. ADGANGSFORHOLD JTJ Tilstandsvurdering 04-06-2008 JTJ STAKSEVOLD F.nr.3112:7 Koordinat: 55 40 44,70 N 09 50 48,40 E HISTORIE Ingen sikre kilder. Antageligvis røverborg fra ca. 1300-1400. Ved Nationalmuseets restaurering i

Læs mere

Tilstandsvurdering KALØ

Tilstandsvurdering KALØ Tilstandsvurdering 10-01-2008 JFN KALØ Fr.nr.2316:42 HISTORIE Borgen på Kalø blev opført 1313 af Kong Erik Menved efter et jysk bondeoprør. Muligvis delvist nedrevet i 1320. Borgen ejes i 1340 af Valdemar

Læs mere

Tilstandsvurdering ANTVORSKOV KLOSTER

Tilstandsvurdering ANTVORSKOV KLOSTER Tilstandsvurdering 15-06-2009 KBV ANTVORSKOV KLOSTER Fr.nr.3622:18 HISTORIE Antvorskov kloster blev stiftet omkring 1164 som et Johanitterkloster af Valdemar I. Efter reformationen blev Antvorskov ved

Læs mere

Tilstandsvurdering RAVNSBORG

Tilstandsvurdering RAVNSBORG Tilstandsvurdering 01-02-2008 RAVNSBORG Fr.nr.4322:90 HISTORIE Ravnsborg er formodentligt startet opført i 1330-erne af Johan den Milde. Borgen en anlagt på en borgbanke omgivet af grav og vold på de tre

Læs mere

Tilstandsvurdering SØBORG SLOTSRUIN

Tilstandsvurdering SØBORG SLOTSRUIN Tilstandsvurdering 30-10-02 KBV/CHA SØBORG SLOTSRUIN Fr.nr. 2528-21 HISTORIE Søborg var i middelalderen en stærk borg beliggende i Søborg sø. Ved borgen opstod købstaden Søborg. Anlægget er opført i flere

Læs mere

Tilstandsvurdering HAMMERSHUS

Tilstandsvurdering HAMMERSHUS Tilstandsvurdering 18-02-2008 KBV HAMMERSHUS Fr.nr. 5033:37 HISTORIE Efter traditionen er Hammershus opført af Ærkebispen i Lund, Jacob Erlandsen omkring 1249. Hammershus kom til at fungere som borg og

Læs mere

Inderside. Østre fæstningsmur foran Smørkælderen og Magasinbygningen. Mellem Magasinbygningen og Blommetårnet. Søndre fæstningsmur foran staldene

Inderside. Østre fæstningsmur foran Smørkælderen og Magasinbygningen. Mellem Magasinbygningen og Blommetårnet. Søndre fæstningsmur foran staldene Inderside Enkelte løse kiler og fuger. Fuger renses og efterfuges. 2 mand i 1 uger 30.000 Østre fæstningsmur foran Smørkælderen og Magasinbygningen Løse sten på murkronen og løse partier omkring vinduesfalse

Læs mere

Tilstandsvurdering SØBORG SLOTSRUIN

Tilstandsvurdering SØBORG SLOTSRUIN Tilstandsvurdering 16-04-09 JTJ/CHA SØBORG SLOTSRUIN Fr.nr. 2528-21 HISTORIE Søborg var i middelalderen en stærk borg beliggende i Søborg sø. Ved borgen opstod købstaden Søborg. Anlægget er opført i flere

Læs mere

Tilstandsvurdering. Hald III (BISPENS HALD)

Tilstandsvurdering. Hald III (BISPENS HALD) Tilstandsvurdering 22-02-2008 JTJ/JFR Hald III (BISPENS HALD) Fr.nr. 2109:159 HISTORIE Borgen fra ca. 1528 opførtes af Viborgs sidste katolske biskop Jørgen Friis ude i Hald Sø. Borgen var omgivet af svære

Læs mere

Inderside. Østre fæstningsmur foran Smørkælderen. Østre fæstningsmur foran Magasinbygningen

Inderside. Østre fæstningsmur foran Smørkælderen. Østre fæstningsmur foran Magasinbygningen Inderside Et parti med løse sten. Løse sten skal fastmures, alt efterfuges. Enkelte løse kiler og fuger. Fuger renses 2 mand i 1 uger 30.000 Østre fæstningsmur foran Smørkælderen Nordre fæstningsmur ved

Læs mere

Tilstandsvurdering HAMMERSHUS

Tilstandsvurdering HAMMERSHUS Tilstandsvurdering 13-02-2005 KBV HAMMERSHUS Fr.nr. 5033:37 HISTORIE Efter traditionen er Hammershus opført af Ærkebispen i Lund, Jacob Erlandsen omkring 1249. Hammershus kom til at fungere som borg og

Læs mere

Tilstandsvurdering. Højerup kirke HISTORIE SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD KBV/CHA. Besøg.

Tilstandsvurdering. Højerup kirke HISTORIE SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD KBV/CHA. Besøg. Tilstandsvurdering 17-03-2015 KBV/CHA Højerup kirke Fr.nr. 3729:10 HISTORIE Kirken er sandsynligvis opført i slutningen af 1200- tallet. Tårnet, våbenhuset og sakristiet et tilføjet i slutningen af 1400-tallet.

Læs mere

Tilstandsvurdering SØBORG SLOTSRUIN

Tilstandsvurdering SØBORG SLOTSRUIN Tilstandsvurdering 02-03-2016 CHA SØBORG SLOTSRUIN Fr.nr. 2528-17 HISTORIE Søborg var i middelalderen en stærk borg beliggende i Søborg sø. Ved borgen opstod købstaden Søborg. Anlægget er opført i flere

Læs mere

Tilstandsvurdering KNUTHENBORG SLOTSRUIN HISTORIE

Tilstandsvurdering KNUTHENBORG SLOTSRUIN HISTORIE Tilstandsvurdering 10-12-2008 JTJ KNUTHENBORG SLOTSRUIN 4423: (Fr.nr. ikke tildelt) Koordinat: 54 49 21 N 11 30 42 E HISTORIE Opr. Aarsmarke (Aarsmarkæ, 1389, tilskrevet Niels Sivertsen) Hovedbygningens

Læs mere

Grene gamle kirke Oversigtsfoto fra nordvesthjørnet af den stemningsfyldte kirkeplads for Grene gamle Kirke. Kirkegården med dens grave omsluttes af et stort stendige og tomten af den gamle kirke er markeret

Læs mere

Tilstandsvurdering RUINERNE UNDER CHRISTIANSBORG HISTORIE SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg.

Tilstandsvurdering RUINERNE UNDER CHRISTIANSBORG HISTORIE SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg. Tilstandsvurdering 18-08-2016 CHA RUINERNE UNDER CHRISTIANSBORG Fr.nr. 3130:22 HISTORIE Københavns første borg blev grundlagt af Biskop Absalon i 1167-71. I 1369 blev borgen indtaget af Valdemar Atterdags

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Fosdal-Telling-Lerup. Sted/Topografi Lerup sogn. Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning

Fosdal-Telling-Lerup. Sted/Topografi Lerup sogn. Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning Fosdal-Telling-Lerup Kulturmiljø nr. 61 Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning landet Emner Højkoncentrationer, agersystemer, rejst sten, landsby, kirke Sted/Topografi Lerup sogn Kulturmiljøarealet

Læs mere

Ruinerne under Slotspladsen

Ruinerne under Slotspladsen Ruinerne under Slotspladsen 01. Absalons Ringmur Fundament i opløsning, kridtsten er løse. Afrensning, fastlægning af løse sten og stabilisering af fundament 23. Fundament til Absalons Tårn Fundament i

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Stavning Kirke den 26. januar 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Stavning Kirke den 26. januar 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Stavning Kirke den 26. januar 2011 Stavning sogn, Bølling hrd., Ringkøbing amt., Stednr. 18.01.09 Rapport ved arkæolog Heidi Maria Møller Nielsen 5. februar 2011

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

Mariagers middelalderlige sognekirke

Mariagers middelalderlige sognekirke 56 Af Christian G. Klinge Mariagers middelalderlige sognekirke Det er ikke ofte, at Nordjyllands Historiske Museum får lejlighed til at lave en arkæologisk udgravning i den lille købstad Mariager. Denne

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse Raklev Kirke, Ars Herred, Holbæk Amt, d. 29. september og 7. oktober 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse Raklev Kirke, Ars Herred, Holbæk Amt, d. 29. september og 7. oktober 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse Raklev Kirke, Ars Herred, Holbæk Amt, d. 29. september og 7. oktober 2009. J. 685/2009 Stednr. 03.01.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 4. marts 2010.

Læs mere

Tilstandsvurdering VORDINGBORG SLOTSRUIN HISTORIE

Tilstandsvurdering VORDINGBORG SLOTSRUIN HISTORIE Tilstandsvurdering 30-01-2009 CHA/KBV VORDINGBORG SLOTSRUIN Fr.nr. 4126-14 HISTORIE Vordingborg slot har været en af Danmarks største kongeborge. Borgen er grundlagt af Valdemar d. Store omkring år 1160.

Læs mere

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 11 i siv 1 2-1 12 2-3 2-2 12A 2 2A 13 14 3 7 8 15 4 5 10 9 6 39 33A 40B 41B 34 40 35B 37 33B 32B 35A 32A 32C 31 17 41A 18 38 16 40A 19 30 36 29 Anbefalet

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets vestre del sep

Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets vestre del sep Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets vestre del 26.-30. sep. 2011. Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Stednr. 10.06.09. Rapport ved Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker Thomas Bertelsen

Læs mere

Naturstyrelsen har købt et areal ved Ladby ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1).

Naturstyrelsen har købt et areal ved Ladby ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1). Storstrøm J.nr. NST-4161-00037 Ref. MRO Den 17. juni 2013 SKOVREJSNINGSPLAN - LADBYSKOVEN Indledning Naturstyrelsen har købt et areal ved Ladby ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se

Læs mere

Beplantningsplan for Hulvejen 2014

Beplantningsplan for Hulvejen 2014 Beplantningsplan for Hulvejen 2014 Indholdsfortegnelse GENERELT... 2 OMRÅDERNE 1, 2, 3 OG 4... 3 OMRÅDE 5... 4 OMRÅDE 6... 5 OMRÅDE 7 OG 8... 6 OMRÅDE 9... 7 OMRÅDE 10... 8 OMRÅDE 11... 9 OMRÅDE 12...

Læs mere

Tilstandsvurdering VORDINGBORG SLOTSRUIN HISTORIE SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION. ADGANGSFORHOLD Besøg CHA.

Tilstandsvurdering VORDINGBORG SLOTSRUIN HISTORIE SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION. ADGANGSFORHOLD Besøg CHA. Tilstandsvurdering 15-08-2016 CHA VORDINGBORG SLOTSRUIN Fr.nr. 4126-14 HISTORIE Vordingborg slot har været en af Danmarks største kongeborge. Borgen er grundlagt af Valdemar d. Store omkring år 1160. I

Læs mere

Bringstrup-Sigersted Bringstrup Kirkegrd omlægges nordside Projekt udskudt af menighedsrådet Kirke renovering af lysekroner

Bringstrup-Sigersted Bringstrup Kirkegrd omlægges nordside Projekt udskudt af menighedsrådet Kirke renovering af lysekroner Menighedsråd Projekter Prioritet Priotitet Prioritet Beløb Bemærkninger PU2019 PU2020 MR 2019 Benløse Erhverve jord til ny kirkegård Hvornår vides ikke, vil først gerne være færdig med den del, som ligger

Læs mere

Rapport fra arkæologisk overvågning af geotekniske boringer på 10 kirkegårde i Horsens Kommune i foråret 2013

Rapport fra arkæologisk overvågning af geotekniske boringer på 10 kirkegårde i Horsens Kommune i foråret 2013 Rapport fra arkæologisk overvågning af geotekniske boringer på 10 kirkegårde i Horsens Kommune i foråret 2013 Vejle og Skanderborg amter. Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro juli 2013 J.nr.

Læs mere

Plejeplan for fortidsminde Aldersro-jættestuerne. plan for fortidsminde

Plejeplan for fortidsminde Aldersro-jættestuerne. plan for fortidsminde Plejeplan for fortidsminde Aldersro-jættestuerne plan for fortidsminde Frednings nr. Kommune Reg. nr. 3221:6+7 Kalundborg 317-10-010 Navn/lokalitet Matr. nr. Førstegangspleje, år Alderso-jættestuerne 4

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Tilstandsvurdering RUINERNE UNDER CHRISTIANSBORG. ADMINISTRATION Christiansborg forvaltning og Slots- og Ejendomsstyrelsen. ADGANGSFORHOLD PLEJE

Tilstandsvurdering RUINERNE UNDER CHRISTIANSBORG. ADMINISTRATION Christiansborg forvaltning og Slots- og Ejendomsstyrelsen. ADGANGSFORHOLD PLEJE Tilstandsvurdering 12-03-02 JFR/KBV RUINERNE UNDER CHRISTIANSBORG Fr.nr. Ruinerne af Absalons borg 1167-71 og Københavns Slot i kælderen under Christiansborg. ADMINISTRATION Christiansborg forvaltning

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Langtidsplanlægningsmøde i Ringsted Ligningsområde Tirsdag den 28. februar 2017

Langtidsplanlægningsmøde i Ringsted Ligningsområde Tirsdag den 28. februar 2017 PU2016 MR 2017 Benløse Erhverve jord til ny kirkegård Hvornår vides ikke, vil først gerne være færdig med den del, som ligger inden for murene Bringstrup-Sigersted Bringstrup Kirkegrd omlægges nordside

Læs mere

Mårup Kirke (skov nr. 50)

Mårup Kirke (skov nr. 50) Mårup Kirke (skov nr. 50) Beskrivelse Generelt Mårup Kirke er opført i midten af 1200-tallet. Da den blev opført, lå Mårup Kirke centralt i sognet et godt stykke inde i landet, men kystnedbrydningen har

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets langmure aug

Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets langmure aug Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets langmure 18.-21. aug. 2014. Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Stednr. 10.06.09. Rapport af Thomas Bertelsen, Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker,

Læs mere

Plejeplan for beplantningen i området ved Elbæk kolonihavehuse

Plejeplan for beplantningen i området ved Elbæk kolonihavehuse Plejeplan for beplantningen i området ved Elbæk kolonihavehuse Oversigtskort Forhistorie om plejen og områdets udvikling Området for fældning- og plejeplanen illustreres af kortudsnittet herover og omfatter

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Taps kirkegård d. 29. februar 2016

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Taps kirkegård d. 29. februar 2016 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Taps kirkegård d. 29. februar 2016 Taps Kirke, Nørre Tyrstrup hrd., Vejle amt. Stednr. 17.07.05-1 Rapport ved studentermedhjælp Kirstine Schrøder Hansen d. 15. november

Læs mere

Plejeplan for fortidsminde Regnershøj. plan for fortidsminde

Plejeplan for fortidsminde Regnershøj. plan for fortidsminde Plejeplan for fortidsminde Regnershøj plan for fortidsminde Frednings nr. Kommune Reg. nr. 3321:1 Kalundborg 309-08-020 Navn/lokalitet Matr. nr. Førstegangspleje, år Regnershøj 10 d, Bjerge 1983 Adresse

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj, 147 meter over havet. Her set fra nordøst. Lige ved siden af den store telemast nordøst for Sorring, ligger gravhøjen Sorring Loddenhøj.

Læs mere

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Etape 6 Næstved Vordingborg 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6 Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Side 77 Side 78 Side 79 Side 80 Side 81 Side 82 Side 83 Side

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

Plejeplan for fortidsminde Dysse ved Faurbo. plan for fortidsminde

Plejeplan for fortidsminde Dysse ved Faurbo. plan for fortidsminde Plejeplan for fortidsminde Dysse ved Faurbo plan for fortidsminde Frednings nr. Kommune Reg. nr. 3122:32 Kalundborg 301-08-030 Navn/lokalitet Matr. nr. Førstegangspleje, år Dysse ved Faurbo 7 a, Favrbo

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009. J. 879/2009 Stednr. 12.07.02 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 27. november

Læs mere

Plejeplan for fortidsminde Nordenhøj. plan for fortidsminde

Plejeplan for fortidsminde Nordenhøj. plan for fortidsminde Plejeplan for fortidsminde Nordenhøj plan for fortidsminde Frednings nr. Kommune Reg. nr. 3221:24 Kalundborg 317-06-001 Navn/lokalitet Matr. nr. Førstegangspleje, år Nordenhøj 7 i & 5 i 1984 Adresse Sogn

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Provstiudvalgsmøde, 18. maj 2017 kl i Kirkehuset, Skjern

Provstiudvalgsmøde, 18. maj 2017 kl i Kirkehuset, Skjern 146 Provstiudvalgsmøde, 18. maj 2017 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Åben dagsorden: Afbud: Peder Vestersager. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt. EN efterlyser procedure for afregning

Læs mere

Plejeplan for fortidsminde Tvold. plan for fortidsminde

Plejeplan for fortidsminde Tvold. plan for fortidsminde Plejeplan for fortidsminde Tvold plan for fortidsminde Frednings nr. Kommune Reg. nr. 3120:1 Kalundborg Navn/lokalitet Matr. nr. Førstegangspleje, år Tvold 6c Kongstrup 1986 Adresse Sogn Sb. nr. Røsnæsvej

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

2564 HJERM HERRED. Fig. 12. Ydre set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Exterior seen from the south east.

2564 HJERM HERRED. Fig. 12. Ydre set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Exterior seen from the south east. 2562 HJERM HERRED Fig. 8-9. 8. Prospekt set fra nordøst. Tegnet af V. Koch 1891. 9. Plan. 1:300. Målt og tegnet af V. Koch 1891. 8. View from the north east. 9. Plan. BUR KIRKE 2563 Fig. 10-11. Snit og

Læs mere

GF Fyrrelunden 10. april 2010. Rapport vedr. udnyttelse og vedligehold af fællesarealet.

GF Fyrrelunden 10. april 2010. Rapport vedr. udnyttelse og vedligehold af fællesarealet. GF Fyrrelunden 10. april 2010 Rapport vedr. udnyttelse og vedligehold af fællesarealet. 1. Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 10. maj 2009 blev det besluttet.. at der nedsættes

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Forløbigt budget 2015

Forløbigt budget 2015 t budget drift Bakkendrup 334.625 Kalkning af kirken Ligning i alt: 334.625 334.625 Bregninge-Bjergsted-Alleshave. 2.297.355 Bregninge: Kalkning af kirken Kirken - autostyring af ur (også Alleshave) 50.000

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Nim kirkegård d. 30/8 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Nim kirkegård d. 30/8 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Nim kirkegård d. 30/8 2011 Nim sogn, Nim hrd., Aarhus amt., Stednr. 16.03.05 Rapport ved museumsinspektør Anders C. Christensen nov. 2011 J.nr. 602/2011 Indhold:

Læs mere

Kongehøjen ved Voldstedlund

Kongehøjen ved Voldstedlund Kongehøjen ved Voldstedlund Kongehøjen set fra sydøst med de to kammeråbninger mellem randstenene Kongehøjen er en af de flotteste og bedst bevarede stenaldergrave vi har i Danmark og er virkelig sit navn

Læs mere

KIRKEOMGIVELSER REGISTRERING AF KIRKEOMGIVELSER I RIBE AMT

KIRKEOMGIVELSER REGISTRERING AF KIRKEOMGIVELSER I RIBE AMT KIRKEOMGIVELSER REGISTRERING AF KIRKEOMGIVELSER I RIBE AMT Udgiver: Ribe Amt Udgivet: November 2005 Oplag: 75 stk ISBN: 87-7941-786-8 ISBN internet: 87-7941-787-6 Tekst og fotos: Den Antikvariske Samling

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg 1378 rudkøbing kirke En ejendommelig, større niche sydligst i østvæggen (fig. 22) rækker dybt ind i muren, hvor den udgør et lille, hvælvet kammer, 95 cm bredt, 42 cm dybt og 110 cm højt; den fladbuede

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år er der

Læs mere

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1).

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1). Storstrøm J.nr. NST-4161-00037 Ref. MRO Den 27. juni 2013 SKOVREJSNINGSPLAN - FÆLLESEJESKOVEN Indledning Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov

Læs mere

Kokkedal Slot. Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård. Kulturmiljø nr. 58

Kokkedal Slot. Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård. Kulturmiljø nr. 58 Kokkedal Slot Kulturmiljø nr. 58 Tema Bosætning landet Emne(-r) Herregård Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn Kulturmiljøet omfatter Herregården Kokkedal med voldsted, park, omkringliggende skove,

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Mangehøje ved Grindsted

Mangehøje ved Grindsted Mangehøje ved Grindsted Mangehøje -gravpladsen i Ågeslund Plantage lige nord for Grindsted er et sjældent fl ot eksempel på et sammenhængende gravfelt fra den såkaldte Enkeltgravskultur i afslutningen

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER JULI 2013 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2013 Thisted Præstegård Projekt Istandsættelse 2013 Tilsted Kirke Projekt Tagværk 2013 Nautrup Kirke

Læs mere

Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65

Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65 Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65 Tema Råstofudnyttelse Emne(r) Kalkindvinding Sted/topografi Klim Bjerg er en limstensbakke, der hæver sig op til 20 m over de omgivne flade havaflejringer. Mod vest ligger

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2011 Vester Vandet Kirke Projekt Nyt orgel 2011 Østerild Kirke Projekt Konfirmand- og graverfaciliteter

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

SVM Bjernede kirke, Bjernede sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 51.

SVM Bjernede kirke, Bjernede sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 51. SVM2004 062 Bjernede kirke, Bjernede sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.02. Sb.nr. 51. Registrering af detektorfund af 3 mønter og et smykke fundet nord og øst for Bjernede kirke. Den

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere