Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011"

Transkript

1 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011 Indhold 1. Udviklingen i enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark fra 2010 til Udviklingen i omkostningerne fra 2010 til Udviklingen i antallet og typen af særydelser fra 2010 til Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i Opsummering af analysens konklusioner særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt på udbyder og målgruppe Gennemsnitstakst, varighed og omkostning per år opdelt på målgruppe Særydelser med en årlig omkostning over 3 mio. kr Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i Opsummering af analysens konklusioner særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt på udbyder og målgruppe Gennemsnitstakst, varighed og omkostning per år opdelt på målgruppe Særydelser med en samlet omkostning over 3 mio. kr

2 1. Udviklingen i enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark fra 2010 til Udviklingen i omkostningerne fra 2010 til 2011 De samlede omkostninger var i 2011 ca. 334,4 mio. kr. fordelt på mio. til særforanstaltninger og 80.8 mio. kr. til enkeltmandsprojekter. De samlede omkostninger var i 2010 ca mio. kr. fordelt på mio. kr. til særforanstaltninger og 76.2 mio. kr. til enkeltmandsprojekter. Korrigeres dette beløb med KLs løn- og prisfremskrivningsprocent er det samlede beløb ca. 293,4 mio. kr. Omkostningerne er således fra 2010 til 2011 steget med ca. 41 mio (korrigeret for løn-og prisstigninger), hvilket svarer til en stigning på 14 %, se tabel 1.1. Tabel 1.1: Udvikling i omkostninger til særydelser fra 2010 til 2011 fordelt på udbyder Udvikling i procent (løn og prisfremskrevet med 0,9%) Syddanmark , , ,00 14% Assens , , ,00-5% Billund , , ,00 31% Esbjerg , , ,00 31% Fredericia , , ,00 22% Faaborg Midtfyn , , ,00-34% 1 Haderslev *---- * ,00 * Kolding , , ,00 105% 3 Odense , , ,00-1% Region Sydd , , ,00 4% Svendborg , , ,00-2% Sønderborg , , ,00-1% 1 Faaborg- Midtfyn Kommune: 2 af de 3 hjerneskadede stopper i Den tredje var i 2010 registeret som 108 og er derfor med på listen i Det er 85 støtte han får i 2011, så han er ikke med på listen for Haderslev Kommune: Haderslev Kommune har ikke udbudt særydelser i 2010, men har i 2011 en enkelt foranstaltning som er iværksat Kolding Kommune: Grunden til at særydelserne er steget i Kolding Kommune fra 2010 til 2011 skyldes, at Kolding Kommune har overtaget institutionen Trindvold pr Side 2 af 22

3 Tønder , , ,00-45% Varde , , ,00 58% Vejen , , ,00 10% Vejle , , ,00 62% Aabenraa , , ,00 193% Andre økonomiske måltal fra 2010 til Budgetudviklingen var fra 2010 til 2011 på -5,1 % (inklusiv reguleringer) hvilket svarer til et fald på 174 mio. kr. I samme periode faldt normeringen med 2,9 %. Taksterne faldt fra med 1 % inklusiv reguleringer 5 Taksterne faldt fra med 1,89 % eksklusiv reguleringer Udviklingen i antallet og typen af særydelser fra 2010 til 2011 let af særydelser er steget fra 180,9 helårspladser i 2010 til 229,7 helårspladser i 2011 Den gennemsnitlige varighed er faldet fra 268 dage i 2010 til 240 dage i 2011 Målgruppen Udviklingshæmmede s andel er faldet fra 52 % af helårspladserne i 2010 til 48 % af helårspladserne i 2011 Der ses en procentvis stor tilgang af ydelser for følgende målgrupper: o Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge er steget fra 7,2 helårspladser i 2010 til 14,8 helårspladser i 2011 o Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner er steget fra 19,6 helårspladser i 2010 til 32,2 helårspladser i 2011 o Sindslidende er steget fra 16,6 helårspladser i 2010 til 23 helårspladser i Kilde: Analyse af udviklingen af takster og normeringer for rammeaftalens område 5 I analysen udviklingen i taksterne fra indgår 93 % af alle indberettede ydelser 6 I analysen udviklingen i taksterne fra indgår 93 % af alle indberettede ydelser Side 3 af 22

4 Gennemsnitstaksten for målgruppen Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge er steget markant. På døgntilbuddene er gennemsnittaksten steget fra 7690 kr. i 2010 til kr. i På dagtilbuddene er gennemsnitstaksten steget fra 1807 kr. i 2010 til kr. i Særydelsernes varighed er for døgntilbud faldet fra 73 % i 2010 til 65 % i Særydelsernes varighed er for dagtilbud faldet fra 74 % i 2010 til 67 % i Side 4 af 22

5 2. Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i Opsummering af analysens konklusioner Følgende er en analyse af samtlige enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger (herefter: særydelser), der har eksisteret i Syddanmark under rammeaftalen i Der har i 2010 været 151,7 helårspladser for særforanstaltningerne og 29,2 helårspladser for enkeltmandsprojekterne. Det svarer til ca. 2 % af det samlede pladstal indenfor rammeaftalen. Der har været 208 særforanstaltninger og 38 enkeltmandsprojekter. - Fire udbydere står for 75 % af ydelserne opgjort i helårspladser. Disse er Region Syddanmark, Esbjerg, Vejle og Odense - Særydelsernes gennemsnitlige varighed i 2010 er 268,4 dage svarende til lige knap 9 måneder. - De samlede omkostninger til særforanstaltninger (inkl. den ordinære grundtakst) og enkeltmandsprojekter i 2010 var i alt kr. svarende til ca. 9 % af de samlede budgetterede omkostninger på rammeaftaleområdet. - Målgruppen udviklingshæmmede står for 52 % af helårspladserne og 50 % af omkostningerne - Der har i 2010 været 5 særforanstaltninger og 10 enkeltmandsprojekter med en årlig omkostning over 3 mio. kr., disse svarer til 14,32 helårspladser Analysen omhandler de særydelser, der er udbudt i Syddanmark. Nogle af særydelserne i analysen kan således være købt af kommuner fra andre steder i landet, ligesom de syddanske kommuner kan have købt særydelser af udbydere udenfor Syddanmark. Dataindsamlingen har givet indtryk af, at der benyttes forskellige definitioner på særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter hos de forskellige udbydere. De enkelte udbyderes egen angivelse af om en særydelse er en særforanstaltning eller et enkeltmandsprojekt er benyttet særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt på udbyder og målgruppe Alle kommuner samt regionen i Syddanmark har indberettet hvilke særydelser, der har eksisteret i 2010 under rammeaftalen. Ud af de 22 kommuner er der 8 kommuner, der ikke har udbudt særydelser i Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Middelfart Kommune, Nyborg Kommune, Nordfyns Kommune og Ærø Kommune har ikke udbudt særydelser i Der er således indberetninger fra: Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg- Midtfyn Kommune, Kolding Kommune, Odense Kommune, Region Syddanmark, Svendborg Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Vejle Kommune og Aabenraa Kommune. Side 5 af 22

6 Der har i alt været udbudt 208 særforanstaltninger og 38 enkeltmandsprojekter i løbet af Heraf er de 199 på døgntilbud og de 47 på dagtilbud. Region Syddanmark er den udbyder, der har haft flest særydelser i Her har været 109 særforanstaltninger og 16 enkeltmandsprojekter svarende til 51 % af det samlede antal særydelser. Herefter er de udbydere med flest særydelser Esbjerg med 11 %, Vejle med 11 % og Odense med 7 % af særydelserne. Særydelserne er fordelt på 9 målgrupper, som vist i tabel 1. Langt den største målgruppe indenfor særydelserne er udviklingshæmmede. 124 af de 246 særydelser er til denne gruppe, hvilket svarer til 50 % af særforanstaltningerne og 53 % af enkeltmandsprojekterne. Tabel 2.1 viser, hvordan antallet af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter er fordelt mellem udbydere og målgrupper. 7 Hvis en særydelses takst er ændret én gang i løbet af året ved en genforhandling, vil den tælle som to ydelser i denne opgørelse. Side 6 af 22

7 Tabel 2.1: særydelser i 2010 fordelt på udbyder og målgruppe særydelser i 2010 T: Total S: Særforanstaltning E:Enkeltmandsprojekt I alt Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Personer med udviklingsforstyrrelser Sindslidende Handicappede børn og unge Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Fysisk handicappede Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning * Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E I alt Assens Billund Esbjerg Fredericia Faaborg- Midtfyn Kolding Odense Region Sydd Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa * på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne Varigheden i 2010 af særydelserne varierer fra 1 dag til hele året, med en gennemsnitsvarighed på 268,4 dage svarende til lige knap 9 måneder. Nedenfor er antallet af særydelser opgjort i helårspladser. Tabellen er bygget op ligesom den ovenfor. Side 7 af 22

8 Tabel 2.2: særydelser i 2010 fordelt på udbyder og målgruppe i helårspladser særydelser i 2010 i helårspladser T: Total S: Særforanstaltning E: Enkeltmandsprojekt I alt Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Personer med udviklingsforstyrrelser Sindslidende Handicappede børn og unge Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Fysisk handicappede Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning * Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E I alt 180,9 151,7 29,2 94,6 77,7 16,9 15,2 15,2-12,7 12,7-16,6 12,5 4,1 10,0 7,2 2,8 7,2 3,8 3,4 3,0 2,0 1,0 19,6 18,6 0,9 2,0 2,0 - Assens 3,0 3,0-3,0 3, Billund 3,0-3,0 3,0-3, Esbjerg 20,0 13,9 6,0 17,7 13,8 3, ,1-2,1 0,2 0, Fredericia 1,2 1,2-1,2 1, Faaborg- Midtfyn 8,3 8,3-6,2 6,2-1,5 1, ,7 0, Kolding 3,0 2,0 1, ,0 2,0 1, Odense 16,7 15,7 1,0 9,7 9, ,0 5,0-2,0 1,0 1, Region Sydd. 76,4 67,3 9,2 38,1 35,0 3,0 10,7 10,7-7,7 7,7-4,9 4,9-7,9 5,1 2,8 7,2 3,8 3, Svendborg 7,0 7,0-4,0 4, ,0 3, Sønderborg 5,0 4,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3, Tønder 7,7 4,7 3,0 4,8 1,8 3, ,9 2, Varde 2,0 2, ,0 2, Vejen 4,0 1,0 3,0 4,0 1,0 3, Vejle 22,6 20,6 1, ,0-1, ,6 18,6 0,9 2,0 2,0 - Aabenraa 1,0 1,0-1,0 1, * på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne Tabel 2.2 viser, at de 246 særydelser svarer til 180,9 helårspladser, heraf er 145,9 døgnpladser mens 35 er dagpladser. De 208 særforanstaltninger svarer til 151,7 helårspladser og de 38 enkeltmandsprojekter svarer til 29,2 helårspladser Fordelingen mellem særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter er således stort set identisk uanset om særydelserne opgøres i antal ydelser eller i helårspladser. Side 8 af 22

9 Udviklingshæmmede udgør også i helårspladser langt den største målgruppe, og fordelingen er stort set identisk med fordelingen opgjort i antal ydelser. Andelen af særydelser til denne målgruppe er fra tabel 2.1 til tabel 2.2 steget fra 50 % til 52 %. Der er størst forskel mellem opgørelsen i antal særydelser og opgørelsen i helårspladser blandt særydelserne til socialt truede børn og unge. Her har der i alt været 18 særydelser i 2010, men det svarer kun til 7,2 helårspladser. Varigheden for disse ydelser er væsentlig kortere end for gennemsnittet. Ovenstående viser, at Region Syddanmark, Esbjerg, Vejle og Odense udbød størstedelen af det samlede antal særydelser i helårspladser I tabel 2.3 ses udbydernes andel af særydelserne i helårspladser set i forhold til det samlede antal pladser indenfor rammeaftalens område. Tabel 2.3: Udbydernes andel af særydelserne i helårspladser set i forhold til det samlede antal pladser indenfor rammeaftalens område 2010 Særydelser i helårspladser Alle pladser (inkl. ordinære) 8 Andelen af det samlede antal særydelser i helårspladser Andelen af de samlede antal pladser (inkl. de ordinære). Særydelsernes andel af det samlede antal pladser (inkl. ordinære) I alt for de 15 udbydere 180,9 9090,1 100,0% 100,0% 2,0% Assens ,7% 3,1% 1,1% Billund ,7% 1,5% 2,2% Esbjerg ,1% 14,4% 1,5% Fredericia 1, ,7% 4,2% 0,3% Faaborg- Midtfyn 8,3 278,1 4,6% 3,1% 3,0% Kolding ,7% 5,1% 0,6% Odense 16,7 1820,5 9,2% 20,0% 0,9% Region Sydd. 76,4 1297,5 42,2% 14,3% 5,9% Svendborg ,9% 6,3% 1,2% Sønderborg ,8% 3,5% 1,6% Tønder 7, ,3% 4,4% 1,9% Varde 2 196,5 1,1% 2,2% 1,0% Vejen ,2% 1,3% 3,4% Vejle 22, ,5% 13,5% 1,8% Aabenraa 1 287,5 0,6% 3,2% 0,3% 8 Kilde: Analyse af udviklingen af takster og normeringer for rammeaftalens område. Der blev i 2010 alt udbudt 9754,6 pladser inklusiv pladser i Haderslev Kommune (255,0), Langeland Kommune(31,0), Middelfart Kommune (254,5), Nordfyn Kommune (28,0) Nyborg Kommune (80,0) og Ærø Kommune (16,0) Side 9 af 22

10 Tabel 2.2 samt tabel 2.3 viser det samme generelle billede med Region Syddanmark som den største udbyder efterfulgt af Vejle, Esbjerg og Odense. Region Syddanmarks andel af særydelserne er faldet fra en andel på 51 % ved opgørelse af antal pladser (tabel 1) til en andel på 42 % ved opgørelse af helårspladser (tabel 2.2 og tabel 2.3). Tabel 2.3 viser, at de udbudte særydelser for de 15 udbydere svarer til 2 % af det samlede pladstal indenfor rammeaftalen. Hvis der ses på alle udbudte pladser i Syddanmark inklusiv de ordinære pladser der udbydes af de 6 kommuner, der ikke udbyder særydelser, svarer særydelserne til 1,9 % af det samlede pladstal indenfor rammeaftalen Gennemsnitstakst, varighed og omkostning per år opdelt på målgruppe I tabel 2.4 er en oversigt opdelt på målgrupper over antallet af særydelser, deres gennemsnitlige varighed, antallet opgjort i helårspladser, gennemsnitstaksten samt omkostningerne til målgruppen per år. Oversigten er opdelt på døgn- og dagtilbud. Øverst er en sum for samtlige særydelser samt summer for særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Side 10 af 22

11 Omk. Pr. år Varighed af året i pct. Dagtilbud Tabel 2.4: Særydelser i 2010 opdelt på døgntilbud og dagtilbud. Døgn tilbud Varighed Helårspladsetakst Gennemsnits- af året i 2010 pct. Gennemsnitstakst Omk. Pr. år Særydelser i alt % 145, % 35, Særforanstaltninger % 117, % 34, Enkeltmandsforanstaltninger 36 78% 28, % 1, Udviklingshæmmede 94 77% 72, % 22, Sindslidende 23 68% 15, % 1, Senhjerneskadede 15 87% 13, % 2, Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge 14 42% 5, % 1, Handicappede børn og unge 17 53% 9, % 1, Personer med udviklingsforstyrrelser 10 97% 9, % 3, Fysisk handicappede 5 60% 3, Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning * 2 100% 2, Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning* 19 82% 15, % 4, * på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne Side 11 af 22

12 Den samlede gennemsnitstakst på døgntilbud er kr., mens den for dagtilbud er kr. De gennemsnitstakster, der ligger over den samlede gennemsnitstakst for døgntilbud, er kr. per døgn for målgruppen socialt truede børn og unge samt kr. per døgn for målgruppen udviklingshæmmede. De samlede årlige omkostninger til særydelserne i 2010 var kr. fordelt på kr. til døgntilbud og kr. til dagtilbud. Målgruppen udviklingshæmmede står for 50 % af omkostningerne med kr. fordelt på kr. på døgntilbud og på dagtilbud. Med hensyn til varigheden af ydelserne viser ovenstående tabel, at særydelser til børn og unge generelt er kortere end til voksne. Dette gælder både for socialt truede og for handicappede børn og unge og både for dag- og døgntilbud. Tabel 2.4 viser desuden, at varigheden på enkeltmandsprojekter er længere end ved særforanstaltninger ved døgntilbud, hvorimod det modsatte er gældende ved dagtilbud. Indenfor dagtilbud findes der kun 1 enkeltmandsprojekt, og der kan derfor ikke drages nogen generelle konklusioner Særydelser med en årlig omkostning over 3 mio. kr. Der har i 2010 eksisteret 15 særydelser under rammeaftalen med en årstakst på over 3 mio. kr. heraf 10 enkeltmandsprojekter og 5 særforanstaltninger. De 15 ydelser svarer til 14,32 helårspladser heraf svarer særforanstaltningerne til 5 helårspladser og enkeltmandsprojekterne svarer til 9,3 helårspladser. Tabel 2.5 viser fordelingen mellem udbydere og målgrupper. Side 12 af 22

13 Tabel 2.5: særydelser i 2010 med årlig omkostning over 3. mio. kr. fordelt på udbyder og målgruppe særydelser i 2010 med årlig omk. over 3. mio. T: Total S: Særforanstaltning E: Enkeltmandsprojekt I alt Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Personer med udviklingsforstyrrelser Sindslidende Handicappede børn og unge Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning * I alt 15 14, ,75 2 1,62 3 2,94 Assens Billund Esbjerg Fredericia Faaborg-Midtfyn Kolding Odense Region Sydd. 6 5, ,75 2 1,62.. Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle 4 3, ,94 Aabenraa * på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne Der tegner sig det samme generelle billede for de dyreste særydelser som for ydelserne generelt, at Region Syddanmark er den største udbyder med 5,37 helårspladser, og at udviklingshæmmede er den største målgruppe. Side 13 af 22

14 3. Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i Opsummering af analysens konklusioner Følgende er en analyse af samtlige enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger (herefter: særydelser), der har eksisteret i Syddanmark under rammeaftalen i Der har i 2011 været 191,2 helårspladser for særforanstaltningerne og 38,4 helårspladser for enkeltmandsprojekterne. Det svarer til 2,4 % af det samlede pladstal indenfor rammeaftalen. Der har været 288 særforanstaltninger og 62 enkeltmandsprojekter. - Fire udbydere står for 75,6 % af ydelserne opgjort i helårspladser. Disse er Region Syddanmark, Esbjerg og Vejle og Odense. - Særydelsernes gennemsnitlige varighed i 2011 er ca. 240 dage, hvilket svarer til ca. 8 måneder - De samlede omkostninger til særforanstaltninger (inkl. den ordinære grundtakst) og enkeltmandsprojekter i 2011 var i alt ca. 334,4 mio. kr. svarende til ca. 10 % af de samlede budgetterede omkostninger på rammeaftaleområdet. - Målgruppen udviklingshæmmede står for 48 % af helårspladserne og 45 % af omkostningerne - Der har i 2011 været 7 særforanstaltninger og 6 enkeltmandsprojekter med en samlet årlig omkostning på over 3 mio. kr., disse svarer til 12,66 helårspladser Analysen omhandler de særydelser, der er udbudt i Syddanmark. Nogle af særydelserne i analysen kan således være købt af kommuner fra andre steder i landet, ligesom de syddanske kommuner kan have købt særydelser af udbydere udenfor Syddanmark. Særydelserne er defineret på følgende måde: En særforanstaltning er en foranstaltning, som etableres i en eksisterende plads, men til en særlig takst, der afviger fra den godkendte takst for pladsen. Ved ophør af en særforanstaltning kan pladsen benyttes af en ny borger til almindelig takst. Et enkeltmandsprojekt er en foranstaltning, hvor der oprettes en ny plads udover de godkendte pladser og til en særlig takst. Pladsen der er knyttet til et enkeltmandsprojekt bortfalder, når enkeltmandsprojektet ophører. De enkelte udbydere har selv vurderet, hvorvidt særydelsen ud fra ovenstående definitioner kan karakteriseres som en særforanstaltning eller et enkeltmandsprojekt. Side 14 af 22

15 3.2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt på udbyder og målgruppe Alle kommuner samt regionen i Syddanmark har indberettet hvilke særydelser, der har eksisteret i 2011 under rammeaftalen. Ud af de 22 kommuner og regionen i Syddanmark er der 7, der ikke har udbudt særydelser i Disse er Fanø Kommune, Kerteminde Kommune Langeland Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyn Kommune, Nyborg Kommune og Ærø Kommune. Hos de øvrige 16 udbydere har der i alt været udbudt 288 særforanstaltninger og 62 enkeltmandsprojekter i løbet af Heraf er de 281 på døgntilbud og de 69 på dagtilbud. Region Syddanmark er den udbyder, der har haft flest særydelser i Region Syddanmark har i 2011 udbudt 144 særforanstaltninger og 17 enkeltmandsprojekter svarende til 46 % af det samlede antal særydelser. Herefter er de udbydere med flest særydelser Esbjerg med 14 % og Vejle med 15 % af særydelserne. Særydelserne er fordelt på 8 målgrupper, som vist i tabellen nedenfor 10. Langt den største målgruppe indenfor særydelserne er udviklingshæmmede. 158 af de 350 særydelser er til denne gruppe, hvilket svarer til 47 % af særforanstaltningerne og 35 % af enkeltmandsprojekterne. Nedenstående tabel viser, hvordan antallet af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter er fordelt mellem udbydere og målgrupper. 9 Hvis en særydelses takst er ændret én gang i løbet af året ved en genforhandling, vil den tælle som to ydelser i denne opgørelse. 10 Der er i 2011 ingen særydelser indenfor målgrupperne: fysisk handicappede, hjemløse og personer med sociale problemer, voldsramte kvinder, personer med misbrug, hjælpemiddelområdet, specialpædagogisk bistand til børn på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen, Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 3 og Andet på det sociale område. Side 15 af 22

16 Tabel 3.1: særydelser i 2011 fordelt på udbyder og målgruppe særydelser i 2011 T: Total S: Særforanstaltning E: Enkeltmandsprojekt I alt Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Personer med udviklingsforstyrrelser Sindslidende Handicappede børn og unge Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning * Specialundervisning af børn og unge under 18 år* T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E I alt Assens Billund Esbjerg Fredericia Faaborg- Midtfyn Haderslev Kolding Odense Region Sydd Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa *på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner Varigheden i 2011 af særydelserne varierer fra 2 dage til hele året med en gennemsnitsvarighed på 239,5 dage svarende til ca. 8 måneder. Nedenfor er antallet af særydelser opgjort i helårspladser. Tabellen er bygget op ligesom den ovenfor. Side 16 af 22

17 Tabel 3.2: særydelser i 2011 fordelt på udbyder og målgruppe i helårspladser særydelser i 2011 T: Total S: Særforanstaltning E: Enkeltmandsprojekt I alt Udviklingshæmmede Senhjerne-skadede Personer med udviklingsforstyrrelser Sindslidende Handicappede børn og unge Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning * Specialundervisning af børn og unge under 18 år * T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E T S E I alt 229,7 191,2 38,4 111,2 94,8 16,3 20,1 16,9 3,2 15,2 15,2-23,0 15,2 7,8 10,9 9,2 1,7 14,8 5,4 9,3 32,2 32,2-2,4 2,4 - Assens 3,4 3,4-3,4 3, Billund 5,2 2,2 3,0 5,2 2,2 3, Esbjerg 34,4 20,8 13,7 23,4 18,7 4,7 2,2-2, ,8-6,8 2,0 2, Fredericia 2,0 2,0-2,0 2, Faaborg- Midtfyn 8,0 8,0-7,0 7, ,0 1, Haderslev 0,2-0,2 0,2-0, Kolding 7,0 6,0 1,0 7,0 6,0 1, Odense 17,6 16,6 1,0 10,0 10, ,6 5,6-2,0 1,0 1, Region Sydd. 85,7 76,2 9,5 37,3 35,3 2,0 12,9 12,9-7,6 7,6-9,0 9,0-5,6 3,8 1,7 11,1 5,3 5, ,4 2,4 - Svendborg 6,9 6,9-3,2 3, ,6 3, Sønderborg 5,0 4,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3, Tønder 4,6 3,6 1,0 4,0 3,0 1, ,6 0, Varde 4,8 3,3 1,5 0,5 0,5 1,0-1, ,3 3, Vejen 4,0 1,0 3,0 4,0 1,0 3, Vejle 35,8 32,2 3, ,6 0,1 3,6 32,2 32, Aabenraa 5,0 5,0-2,0 2,0-1,0 1,0-2,0 2, *på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner Tabel 3.2 viser, at de 350 særydelser svarer til 229,7 helårspladser, heraf er 183,4 døgnpladser mens 46,3 er dagpladser. De 288 særforanstaltninger svarer til 191,2 helårspladser og de 62 enkeltmandsprojekter svarer til 38,4 helårspladser. Fordelingen mellem særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter er således stort set identisk uanset om særydelserne opgøres i antal ydelser eller i helårspladser. Side 17 af 22

18 Udviklingshæmmede udgør også i helårspladser langt den største målgruppe, og andelen af særydelser til denne målgruppe er fra tabel 3.1 til tabel 3.2 steget fra 45 % til 48 %, hvilket vil sige, at disse ydelser har en længere varighed end gennemsnittet. Der er størst forskel mellem opgørelsen i antal særydelser og opgørelsen i helårspladser blandt særydelserne til socialt truede børn og unge. Her har der i alt været 38 særydelser i 2011, men det svarer kun til 14,8 helårspladser, da varigheden for disse ydelser er væsentlig kortere end gennemsnittet. Tabel 3.3: Udbydernes andel af særydelserne i helårspladser set i forhold til det samlede antal pladser indenfor rammeaftalens område 2011 Særydelser i helårspladser Alle pladser (inkl. ordinære) 11 Andelen af det samlede antal særydelser i helårspladser Andelen af det samlede antal pladser (inkl. de ordinære). Særydelsernes andel af det samlede antal pladser (inkl. ordinære) I alt for de 16 udbydere 229,7 9047,6 100% 100% 2,5% Assens 3, ,50% 3,10% 1,20% Billund 5, ,30% 1,30% 4,50% Esbjerg 34, ,00% 14,60% 2,60% Fredericia ,90% 4,80% 0,50% Faaborg- Midtfyn 8 284,1 3,50% 3,10% 2,80% Haderslev 0, ,10% 3,00% 0,10% Kolding ,00% 5,00% 1,60% Odense 17,6 1798,5 7,70% 19,90% 1,00% Region Sydd. 85,7 1164,5 37,30% 12,90% 7,40% Svendborg 6, ,00% 6,30% 1,20% Sønderborg ,20% 3,50% 1,60% Tønder 4, ,00% 4,00% 1,30% Varde 4, ,10% 2,20% 2,40% Vejen ,70% 1,20% 3,50% Vejle 35, ,60% 12,00% 3,30% Aabenraa 5 269,5 2,20% 3,00% 1,90% Tabel 3.2 samt tabel 3.3 viser det samme generelle billede, med Region Syddanmark som den største udbyder efterfulgt af Vejle og Esbjerg. Region Syddanmarks andel af særydelserne faldet fra en andel på 46 % ved opgørelse af antal pladser (tabel 3.1) til en andel på 37 % 11 Kilde: Analyse af udviklingen af takster og normeringer for rammeaftalens område. Der blev i 2011 alt udbudt 9468,1 pladser inklusiv pladser i Langeland Kommune (31,0), Middelfart Kommune (265,5), Nordfyn Kommune (28,0) Nyborg Kommune (80,0) og Ærø Kommune (16,0) Side 18 af 22

19 ved opgørelse i helårspladser (tabel 3.2 og tabel 3.3). Esbjergs og Vejles andele er stort set uændrede. Det vil sige, at Region Syddanmarks særydelser generelt har en kortere varighed end gennemsnittet. Tabel 3.3 viser, at de udbudte særydelser for de 16 udbydere svarer til 2,5 % af det samlede pladstal indenfor rammeaftalen. Hvis der ses på alle udbudte pladser i Syddanmark inklusiv de ordinære pladser der udbydes af de 5 kommuner, der ikke udbyder særydelser, svarer særydelserne samlede antal helårspladser til 2,4 % af det samlede pladstal indenfor rammeaftalen. Side 19 af 22

20 3.3. Gennemsnitstakst, varighed og omkostning per år opdelt på målgruppe Nedenfor er en oversigt opdelt på målgrupper over antallet af særydelser, deres gennemsnitlige varighed, antallet opgjort i helårspladser, gennemsnitstaksten samt omkostningerne til målgruppen per år i kr. Tabel 3.4: Særydelser i 2011 opdelt på døgntilbud og dagtilbud 2011 Varighed af året i pct. Døgn tilbud Omk. Pr. år Varighed af året i pct. Dagtilbud Gennemsnitstakst Gennemsnitstakst Omk. Pr. år Særydelser i alt ,3% 183, ,1% 46, Særforanstaltninger ,5% 150,0 4889, ,9% 41, Enkeltmandsforanstaltninger 52 64,2% 33, ,6% 5, Udviklingshæmmede ,2% 81, ,8% 29, Sindslidende 39 56,5% 22, ,0% 1, Senhjerneskadede 24 77,0% 18, ,0% 1, Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge 28 36,3% 10, ,9% 4, Handicappede børn og unge 25 43,7% 10, Personer med udviklingsforstyrrelser 16 76,2% 12, ,0% 3, Specialundervisning af børn og unge under 18 år * 5 47,1% 2, Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning 31 82,8% 25, ,4% 6, *på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner Side 20 af 22

21 Den samlede gennemsnitstakst for døgntilbud er kr. Den gennemsnitstakst, der ligger over den samlede gennemsnitstakst for døgntilbud, er kr. per døgn for målgruppen socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge. Den samlede gennemsnitstakst for dagtilbud er kr. Den gennemsnitstakst, der ligger over den samlede gennemsnitstakst for dagtilbud, er kr. per dag for målgruppen socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge. De samlede årlige omkostninger til særydelserne i 2011 var 334,4 mio. kr. fordelt på 303,8 mio. kr. til døgntilbud og 30,6 mio. kr. til dagtilbud. 334,4 mio. kr. svarer til ca. 10 % af de samlede budgetterede omkostninger indenfor rammeaftaleområdet. Målgruppen udviklingshæmmede står for 45 % af omkostningerne med 149,4 mio. kr. fordelt på ca. 136,7 mio. kr. på døgntilbud og ca. 12,7 mio. kr. på dagtilbud. Med hensyn til varigheden af ydelserne viser tabel 3.4, at særydelser til børn og unge generelt er kortere end til voksne. Dette gælder både for socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge og for handicappede børn og unge og både for dag- og døgntilbud. Side 21 af 22

22 3.4. Særydelser med en samlet omkostning over 3 mio. kr. Der har i 2011 eksisteret 13 særydelser under rammeaftalen med en samlet omkostning på over 3 mio. kr. heraf er 7 særforanstaltninger og 6 er enkeltmandsprojekter. De 13 ydelser svarer til 12,66 helårspladser heraf svarer særforanstaltningerne til 6,66 helårspladser og enkeltmandsprojekterne svarer til 6 helårspladser. Tabel 3.5 viser fordelingen mellem udbydere og målgrupper på antal pladser samt antal helårspladser. Tabel 3.5: særydelser i 2011 med årlig omkostning over 3. mio. kr. fordelt på udbyder og målgruppe særydelser i 2011 med årlig omkostning på over 3. mio. kr. I alt Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Personer med udviklingsforstyrrelser Sindslidende Handicappede børn og unge Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning * I alt 13,00 12,66 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 2,00 1,74 4,00 4,00 Assens Billund Esbjerg Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Odense Region Sydd. 7,00 6,66 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 2,00 1, Svendborg Sønderborg 1,00 1,00 1,00 1, Tønder 1,00 1,00 1,00 1, Varde Vejen Vejle 4,00 4, ,00 4,00 Aabenraa Tabellen viser, at Region Syddanmark er den største udbyder med 6,66 helårspladser. Den målgruppe, hvor der er flest særydelser med en samlet omkostning over 3 mio. kr. er Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner. Side 22 af 22

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

1. Opsummering af analysens konklusioner

1. Opsummering af analysens konklusioner Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner...1 2. Normeringsændringer...1 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009...3

Læs mere

Analyse af udviklingen i takster og normeringer for rammeaftalens område

Analyse af udviklingen i takster og normeringer for rammeaftalens område Analyse af udviklingen i takster og normeringer 2010-2011 for rammeaftalens område Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. Datagrundlag og frafald... 2 3. Takstudviklingen

Læs mere

Bilag 1 til notat vedr. volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Bilag 1 til notat vedr. volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Bilag 1 Bilag 1 viser udviklingen i antal pladser som kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark er driftsherre for i perioden 2007-2010. Tabellerne er opdelt på målgruppeområder, antal dag- og døgnpladser

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9 Indledning... 4 Kapitel 1: Baggrund for rammeaftalen... 5 Rammeaftalens opbygning og indhold... 5 Lovgrundlag... 6 Rammeaftalens parter og aktører... 6 Proces og tidsplan i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Oplæg for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune

Oplæg for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune Oplæg for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune RESULTATER FRA ANALYSE AF DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE 9. maj 2017 Oplæggets indhold 1. Sammenfatning: Analysens resultater 2. Udviklingen

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet 1 Det Sociale Nævn 7 Skemaoversigt Skema 1. Skema 2. Skema 3. Skema 4. Skema 5. Skema 6. Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS SYD

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS SYD BØRNEHUS SYD BØRNEHUS SYD BØRNEHUS SYD BISTÅR KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal

Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal Indhold Forord... 2 Sikrede og kapaciteter i regionerne... 2 Sikrede og kapaciteter i Region Syddanmark... 2 Praksistyper og fordeling i Region

Læs mere

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune FTU 2019 Assens Kommune Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2019 - Assens Kommune Det politiske mål er, at alle unge i Danmark skal have en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner Baggrund I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn Årsstatistik for 2011 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Skema 1... 2 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet i 2011, opgjort efter afgørelsestyper... 2 Skema 2... 3 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i april 2008 i % Ledighed i alt 8.268-7.789-48,5%

Læs mere

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner.

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner. Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1993 Dato: 22. oktober 2008 Notat vedr. Nøgletal for

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Ledelsessekretariatet BSF Politik og Strategi BSF Der er fremgang på det danske arbejdsmarked,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 20 20 20 i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark bliver ved med at falde Danmarks Statistik introducerer ny opgørelsesmetode

Ledigheden i Syddanmark bliver ved med at falde Danmarks Statistik introducerer ny opgørelsesmetode 28. februar 2008 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark bliver ved med at falde Danmarks Statistik introducerer ny opgørelsesmetode Danmarks Statistik introducerer en ny opgørelsesmetode for ledighedstallene.

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2018

STATISTIK. Huslejestatistik 2018 STATISTIK statistik statistik Forord statistikken for den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar i Landsbyggefondens

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vi vil også gerne vide lidt om dine forventninger og din motivation for at vælge uddannelsen.

Vi vil også gerne vide lidt om dine forventninger og din motivation for at vælge uddannelsen. UC SYD Dimittendundersøgelse Det er nu ca. ½ år siden, du dimitterede fra videreuddannelsen på UC SYD. Vi ønsker med denne spørgeskemaundersøgelse at følge op på, hvilken betydning uddannelsesforløbet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 2016 2017 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * * 30 pct. 30 pct. 30 pct.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tabel 1: Fortsættes:

Tabel 1: Fortsættes: Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden fratrukket

Læs mere

Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010

Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 Kontaktforum 15. juni 2009 Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 En årlig lovpligtig rammeaftale i hver af de 5 regioner (SEL 6) 1 Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj som skal

Læs mere

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark

Læs mere

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse.

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud KOL Artrose

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Ministeren Dato 14. januar 2019

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere