Oversigt over Landsforsøgene 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Landsforsøgene 2012"

Transkript

1 Oversigt over Landssøgene 2012

2 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt afsnittet om Sponsorer og uvildighed. Foto på omslaget: Søren Hesselbjerg Sørensen, AgroTech.

3 sorter Sorter Konklusion Hele syv af de afprøvede hybridsorter giver i 2012 udbytter, der er mere end 15 procent større end udbyttet i den konventionelle målesort. Fem sorter præsterer udbytter på over 100 ha som gennemsnit af årets syv søg. Det største nettomerudbytte vækstregulering i årets søg på 4,1 ha er opnået i hybridsorten SU Skaltio, der også er sorten med den højeste karakter lejesæd i årets observationsparceller. Det største udbytte af foderenheder til svin (FEsv ha) blev i 2011 målt i de to hybridsorter Palazzo og KWS Magnifico. Det var en gentagelse af resultatet fra I søgene med såtider og udsædsmængder i hybridrug er der i 2012 ingen skel mellem såtidspunkterne primo september og medio september, og heller ingen sikre skelle mellem de tre afprøvede udsædsmængder. Landssøg KWS Tronno, der er en hybridsort, giver det største udbytte i årets landssøg med sorter af vinterrug. Sorten er med i landssøgene første gang og giver et 21 procent større udbytte end den konventionelle målesort Marcelo. Lige efter følger hybridsorten KWS Bono, der giver Tabel 1. Oversigt over flere års søg med sorter af vinterrug, holdstal udbytte Marcelo Palazzo 2) Evolo 2) Kapitaen KWS Magnifico 2) SU Skialto 2) Helltop 2) Herakles SU Mephisto 2) SU Drive 2) KWS Tronno 2) 121 KWS Bono 2) 120 KWS-H124 2) 119 Vivaldie 114 SU Santini 2) 114 Målesort : Rotari; : Marcelo. 2) et udbytte, der er 20 procent større end målesortens, samt KWS Magnifico, SU Mephisto og KWS-H124, der alle giver 19 procent mere end målesorten. Merudbyttet den gennemførte vækstregulering af vinterrugsorterne varierer fra 0,6 Strategi Vælg altid en vinterrugsort, der har givet et stort udbytte i flere års søg har en god stråstivhed er blandt de mindst modtagelige over meldug, og skoldplet. Vælg en hybridsort, hvor der ventes et udbytte på over 50 ha kan opnås en ensartet plantebestand. Angreb af meldrøjer i vinterrug. Meldrøjen har været knap så udbredt i 2012 som sidste år. I moderne hybrider af vinterrug modvirkes angreb af svampen gennem en øget pollenproduktion, enten via det såkaldte PollenPlus system eller via en 10 procent iblanding af en pollenproducerende liniesort. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret Landbrug). 37

4 sorter Tabel 2. sorter, landssøg 2012, med vækstregulering. (C Udbytte og merudb., ha Øerne Jylland Udb. og merudb., ha Hele landet Fht. udbytte Kar. lejesæd Rumvægt, kg hl Antal søg Marcelo 86,0 84,1 84, ,0 75,7 KWS Tronno 2) 14,4 18,7 17, ,0 77,5 KWS Bono 2) 14,2 18,3 17, ,0 77,0 SU Mephisto 2) 15,0 17,1 16, ,0 75,8 KWS Magnifico 2) 12,8 17,6 16, ,0 77,0 KWS-H124 2) 12,5 17,7 16, ,0 76,4 Palazzo 2) 13,0 15,5 14, ,0 76,7 SU Skialto 2) 9,0 16,0 14, ,0 75,2 SU Drive 2) 12,2 13,4 13, ,0 76,2 Vivaldie 11,7 12,3 12, ,0 77,2 SU Santini 2) 12,6 11,1 11, ,0 76,3 Helltop 2) 10,2 10,7 10, ,0 77,2 Evolo 2) 9,9 10,6 10, ,0 76,6 Herakles 3,8 4,7 4, ,0 75,4 Kapitaen 4,4 3,9 4, ,0 76,3 LSD 4,9 3,4 2,8 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) ha i hybridsorten SU Santini til 6,6 ha i hybridsorten SU Skaltio og er rentabelt i 12 af de 15 sorter i årets afprøvning. I 2012 er der afprøvet fire konventionelle sorter og 11 hybridsorter i landssøgene med vinterrugsorter. Det er en fremgang på to sorter i hold til i 2011, og dermed sætter de seneste års stigende interesse afprøvning af vinterrugsorter. I år er syv af de otte anlagte søg gennemført med et tilfredsstillende resultat. I det sidste søg har der været en del lejesæd, hvilket sandsynligvis har resulteret i den store statistiske variation i udbyttet i dette søg. Den konventionelle sort Marcelo er målesort andet år og giver som gennemsnit af de syv gennemførte søg et udbytte på 84,6 ha. Det er ny en udbytterekord i landssøgene og 15,4 ha mere end udbyttet i 2011 samt hele 18,7 ha mere end i Resultaterne af årets landssøg med vinterrugsorter fremgår af tabel 2, hvor der er opdelt på Øerne, Jylland og hele landet. Der er i 2012 gennemført tre søg med og uden vækstregulering af vinterrugsorterne. Resultaterne er vist i tabel 3. Der har været en del lejesæd i søgene, og den gennemførte behandling med vækstreguleringsmidler har Tabel 3. Vækstregulering af vinterrugsorter (C2) A: Ingen vækstregulering B: 1,5 liter Cycocel ,0 liter Terpal ha Karakter lejesæd Strålængde, cm Udbytte, ha Merudbytte vækstregulering, B-A A B A B A B brutto netto Antal søg Marcelo ,6 86,5 2,9 0,4 KWS Tronno 2) ,2 103,7 5,5 3,0 KWS Bono 2) ,1 103,3 5,2 2,7 SU Mephisto 2) ,5 102,8 5,3 2,8 KWS Magnifico 2) ,3 102,3 4,0 1,5 SU Skialto 2) ,7 101,3 6,6 4,1 KWS-H124 2) ,9 101,0 4,1 1,6 SU Drive 2) ,6 99,4 4,8 2,3 Vivaldie 2) ,2 98,9 2,7 0,2 Palazzo 2) ,0 98,3 2,3-0,2 Helltop 2) ,1 96,9 2,8 0,3 Evolo 2) ,1 96,5 5,4 2,9 SU Santini 2) ,9 96,5 0,6-1,9 Herakles ,9 89,9 2,0-0,5 Kapitaen ,9 89,7 3,8 1,3 LSD, sorter 3,3 LSD, vækstregulering 1,2 LSD, vekselvirkning mellem sorter og vækstregulering ns Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) generelt været effektiv. Behandlingen svarer til en udgift på 2,5 ha og har givet statistisk sikre merudbytter vækstregulering i alle de afprøvede sorter, på nær SU Santini. Den ret intensive vækstregulering har som gennemsnit af årets tre søg været rentabel i 12 af de 15 afprøvede sorter. Den stråkortende effekt, vurderet ud fra effekten på strålængden, har i årets søg varieret fra 9 cm i sorten KWS Bono til 17 cm i sorterne Helltop, Herakles og Vivaldie. Det er næsten på niveau med den stråkortende effekt, der blev målt i landssøgene Resultaterne af dette års søg med og uden vækstregulering af vinterrugsorterne kan studeres i detaljer i Tabelbilaget, tabel C2, hvor der opdelt i søg med og uden lejesæd. Foderværdi i vinterrugsorter 2011 Ligesom årene før blev udvalgte vinterrugsorter i landssøgene 2011 analyseret indholdet af foderenheder til svin. Der blev analyseret prøver af tre sorter fra tre lokaliteter. Som de egå- 38

5 sorter Tabel 4. sorternes rangering i hold til udbyttet af foderenheder, FEsv ha, landssøg Se afsnittet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og FEso FEsv FEso Rumvægt, kg hl Fht. udbytte Udbytte, ha FEsv ha FEso ha Antal søg Marcelo 110,9 109,9 76, , KWS Magnifico 112,3 110,9 77, , Palazzo 110,0 109,1 76, , LSD ns ns 2,8 Tabel 5. sorter, supplerende søg 2012, med vækstregulering. (C3) Pct. dækning med skoldplet Pct. dækning med Karakter lejesæd Udb. og merudb., ha Fht. udbytte Rumvægt, kg hl Antal søg Marcelo , ,2 Palazzo 2) , ,3 KWS Magnifico 2) , ,8 Evolo 2) , ,6 SU Mephisto 2) , ,9 Kapitaen , ,2 Helltop 2) , ,2 LSD 5,5 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) ende år blev der udvalgt lokaliteter, hvor der var opnået normale udbytter, dvs. de ikke var præget af tørke, sygdomme eller tilsvarende. Det er med til at sikre, at analyserne med størst mulig sikkerhed viser skelle i sorternes kvalitet. Prøver fra høst 2012 er i øjeblikket ved at blive analyseret indhold af foderenheder til svin, og resultaterne af disse analyser vil blive publiceret, så snart de eligger. Analyseresultaterne fra høst 2011 ses i tabel 4. Det største udbytte af foderenheder til svin (FEsv ha) blev igen i 2011 opnået i hybridsorterne Palazzo og KWS Magnifico. Supplerende søg med vinterrugsorter Resultaterne af årets seks supplerende søg med vinterrugsorter er vist i tabel 5. Udbyttet i den konventionelle målesort Marcelo ligger som gennemsnit af de supplerende søg 11,6 ha lavere end rekordudbyttet i årets landssøg. De højest ydende sorter i de supplerende søg er hybridsorterne Palazzo, KWS Magnifico og Evolo, efterfulgt af SU Mephisto, der er med i de supplerende søg første gang. De fire hybridsorter er også blandt de højest ydende i landssøgene Sorterne i de supplerende søg ligger således i nogenlunde samme rækkefølge som i landssøgene, når de rangeres efter udbytte. sorternes egenskaber og flere års resultater Registreringerne i årets observationsparceller med vinterrugsorter ses i tabel 6. I 2012 er der observeret to dages skel mellem de tidligste sorter og den sildigste sort Palazzos dato modenhed. Der er i 2012 målt en skel på 17 cm i strålængden mellem de to korteste sorter, hybridsorterne Evolo og KWS Bono, og den mest langstråede sort, den konventionelle sort Vivaldie. Der er observeret en del lejesæd i observationsparcellerne med vinterrugsorter i Mest lejesæd er set i hybridsorten HYH239 med karakteren 6,5 og mindst i den konventionelle målesort Marcelo med karakteren 1,8. I 2012 er der, i modsætning til sidste år, registreret angreb af meldug i observationsparcellerne. Tabel 6. sorternes egenskaber i observationsparcellerne 2012 Dato modenhed Strålængde, cm Kar. lejesæd Procent dækning med meldug skoldplet Antal søg Marcelo 12/ ,8 0,2 7 3,2 Evolo 2) 13/ ,5 0, Helltop 2) 12/ ,8 1,5 6 3,5 Herakles 13/ ,3 0,9 8 4,8 Kapitaen 13/ ,1 0,9 9 9 KWS Bono 2) 12/ ,4 1,3 8 1,7 KWS Magnifico 2) 13/ ,4 2, KWS Tronno 2) 12/ ,6 2,9 7 3,4 KWS-H124 2) 12/ ,3 1,4 8 0,8 Palazzo 2) 14/ ,6 0, SU Drive 2) 12/ ,5 7 3,7 2,8 SU Mephisto 2) 12/ ,1 0,3 9 8 SU Santini 2) 12/ ,1 0,1 8 2 SU Skialto 2) 12/ , Vivaldie 12/ ,3 1,5 7 2,9 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) 39

6 sorter Angrebene varierer fra 0,1 procent dækning i hybridsorten SU Santini og op til 8 procent dækning i hybridsorten HYH239. Angrebene af skoldplet er i 2012 næsten på niveau med det seneste par års relativt kraftige angreb og varierer fra 3,7 procent dækning i hybridsorten SU Drive til 9 procent dækning i sorterne Evolo, Kapitaen og SU Mephisto. Sidstnævnte sort var også kraftigst angrebet i Angrebene af er generelt kraftigere i årets observationsparceller end i Angrebene varierer fra 0,8 procent dækning i hybridsorten KWS-H124 til 17 procent dækning i hybridsorten Evolo, der også har været kraftigst angrebet i de to egående år. Udbyttestabiliteten er en afgørende parameter ved valg af vinterrugsort, og sorter, der har givet et stort og stabilt udbytte igennem flere års søg, bør altid etrækkes. De gennemsnitlige holdstal udbytte i de seneste to til fem års landssøg med vinterrugsorter er vist i tabel 7 de sorter, der har været med i perioden. Resultaterne i tabel 7 er, når de sammenholdes med de enkelte års resultater i tabel 1, med til at give et overblik over, hvordan sorterne har klaret sig gennem flere års afprøvning. Otte vinterrugsorter udgør mere end 1,0 procent af salget af certificeret såsæd til høst De enkelte sorters procentandel af udsædssalget fremgår af tabel 8. Hybridsorternes andel af salget har været stigende de seneste år og udgør til høst 2012 hele 86 procent af salget. Den mest solgte sort er som sidste år hybridsorten Palazzo, der dækker omkring 51 procent af salget. Tabel 7. sorter, holdstal udbytte, gennemsnit over to til fem år Marcelo Palazzo 2) Evolo 2) Kapitaen KWS Magnifico 2) HYH239 2) Helltop 2) Herakles SU Mephisto 2) 119 SU Drive 2) 117 Målesort, : Rotari; : Marcelo. 2) Tabel 8. sorter, der har udgjort mere end 1,0 procent af den solgte udsæd til høst Tabellen viser sortens procentandel af den solgte udsæd Høstår Palazzo Evolo Kapitaen Visello KWS Magnifico Carotop Marcelo Gonello 1 Andre sorter Såtid og udsædsmængde i hybridrug Der er som gennemsnit af årets fem søg med såtid og udsædsmængde i hybridrug opnået næsten samme nettoudbytte ved såning i perioden fra 26. august til 5. september og ved såning i perioden fra 15. til 19. september. I sidste års søg blev det største udbytte derimod opnået ved såning i starten af september. I 2012 har der ikke været tydelige skelle mellem de tre udsædsmængder i søgene. I 2011 kostede det som gennemsnit af tre søg omkring 4 ha netto at reducere udsædsmængden fra 250 til 150 spiredygtige kerner m 2 ved såning i begyndelsen af september. I 2012 har der, ligesom i sidste års søg, været et statistisk sikkert udbyttetab, når såtidspunktet udskydes til oktober. Resultaterne af årets fem søg ses i tabel 9. Ved beregning af nettoudbyttet er omkostningen til udsæden fratrukket. Udsædsprisen er sat Tabel 9. Såtid og udsædsmængde i hybridrug. (C4) 26. aug sept. Bruttoudbytte, ha Nettoud- bytte, ha 2) sept okt. Bruttoudbytte, ha Nettoud- bytte, ha 2) Bruttoudbytte, ha Nettoud- bytte, ha 2) søg 150 spiredygtige kerner m 2 75,4 71,3 77,4 73,3 64,3 60,2 200 spiredygtige kerner m 2 76,8 71,3 77,6 72,1 68,7 63,2 250 spiredygtige kerner m 2 78,6 71,8 78,0 71,2 69,9 63,1 LSD, udsædsmængde = ns; LSD, sådato = 6,0; LSD, vekselvirkning mellem sort og sådato = ns. 2) Når omkostning til udsæd er fratrukket. 40

7 sygdomme til 390 kr. unit (1 unit = kerner) og prisen på vinterrug til 150 kr.. Der er anlagt fire nye søg efter samme søgsplan til høst Sygdomme Konklusion I gennemsnit af fire søg i sorterne KWS Magnifico og SU Mephisto er der opnået omkring 2 til 3 ha i nettomerudbytte svampebekæmpelse, hvilket hovedsageligt tillægges en bekæmpelse af skoldplet. Det har ikke været rentabelt at hæve dosis af Folicur fra 0,3 liter til 0,6 liter ha. Registreringsnet I figur 1 til 3 ses udviklingen af svampesygdomme i rug i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. Skoldplet har været mest udbredt, og mange steder har der været kraftige angreb. Angrebene af meldug har været moderate, og har først udviklet sig meget sent. Pct. obs. med > 25 % angrebne planter Rug , skoldplet Uge nr Figur 2. Udviklingen af skoldplet i de seneste seks år i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. Svampestrategi i sorter I tabel 10 ses resultatet af søg efter en ny søgsplan med skellige strategier svampebekæmpelse i rugsorterne KWS Magnifico og SU Mephisto. I tabel 11 ses de to sorters modtagelighed svampesygdomme, og i tabel 12 ses sygdomsudviklingen i de to sorter i søgene. Det fremgår, at skoldplet har været mest udbredt i begge sorter. Ved en fejl er der kun bedømt ved den sene bedømmelse omkring 14. juni, og her har der ikke været ret meget. Der har ikke optrådt meldug indtil sidste bedømmelse omkring 23. maj. Ved at sammenholde søgsled 2 og 3 fremgår det, Pct. obs. med > 25 % angrebne planter Rug Uge nr. Brunrust Meldug Skoldplet Figur 1. Udviklingen af skadegørere i rug i 2012 i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. Pct. obs. med > 25 % angrebne planter Rug , Uge nr Figur 3. Udviklingen af i de seneste seks år i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. 41

8 sygdomme Tabel 10. Svampebekæmpelse i rug. (C5) Pct. dækning med ca. 23/5 ca. 14/6 Hkg kerne ha meldug skoldplet Udbytte og merudb. Nettomerudb. Nettomerudb., ny afgift Pct. dækning med ca. 23/5 Hkg kerne ha søg KWS Magnifico SU Mephisto 1. Ubehandlet , ,06 81, ,25 l Flexity 0,3 l Folicur EC 250 0,3 l Folicur EC ,7 3,4 3, ,6 1,3 1,2 3. 0,3 l Folicur EC 250 0,3 l Folicur EC ,9 2,2 2, ,7 2,0 1,8 4. 0,3 l Folicur EC ,0 3,1 3, ,9 2,0 1,9 5. 0,6 l Folicur EC ,9 2,6 2, ,9 0,6 0,5 6. 0,3 l Rubric 0,3 l Rubric ,5 1,1 0, ,4 3,0 2,5 LSD 1-6 2,4 2,9 LSD 2-6 1,9 ns Led 2 behandlet i stadium 31-32, og Led 3 og 6 behandlet i stadium og Led 4 og 5 behandlet i stadium ca. 14/6 meldug skoldplet Udbytte og merudb. Nettomerudb. Nettomerudb., ny afgift at der er opnået et sikkert nettomerudbytte på 1,2 ha ved at tilsætte Flexity ved behandlingen i sorten KWS Magnifico, hvilket måske kan skyldes sene angreb af meldug. I sorten SU Mephisto er der ikke opnået noget nettomerudbytte meldugbekæmpelse. Ved at sammenholde søgsleddene med skellige strategier med Folicur i KWS Magnifico fremgår det, at en enkelt behandling med 0,3 liter Folicur ha efter skridning har været tilstrækkelig, og det har ikke været rentabelt at hæve dosis fra 0,3 til 0,6 liter ha. Rubric har lidt bedre effekt mod skoldplet end Folicur, men nettomerudbyttet er ikke øget ved at anvende Rubric frem Folicur. Tabel 11. De to vinterrugsorters modtagelighed svampesygdomme. (SortInfo) Meldug Brunrust Skoldplet KWS Magnifico SU Mephisto (2) 2 2 ( ) = eløbig indgruppering. Skala 0-3, 0 = ikke modtagelig, 3 = meget modtagelig. Tabel 12. Sygdomsudviklingen i søg med svampebekæmpelse i to vinterrugsorter Sygdomsangreb Pct. dækning, ubehandlet 28/4 12/5 23/5 14/ søg KWS Magnifico Meldug Brunrust Skoldplet 0, Skoldplet i rug. I flere marker har der optrådt kraftige angreb i (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret Landbrug). SU Mephisto Meldug Brunrust ,06 Skoldplet 0, Vækststadium

9 sygdomme 90,0 Rug, svampestrategier 85,0 Hkg ha 80,0 75,0 70, KWS Magnifico SU Mephisto Nettoudbytte Omkostning til svampemiddel og kørsel Figur 4. Opnåede brutto- og nettoudbytter skellige svampestrategier i gennemsnit af de fire søg i tabel 10. De respektive søgsled er markeret med tallene 1 til 6 umiddelbart under søjlerne. I nogle marker har der optrådt kraftige angreb af i 2012, men angrebene er kommet meget sent og har først bredt sig efter midten af juni, hvor de kun tillægges mindre betydning udbyttet. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret Landbrug). Det højeste nettomerudbytte i enkeltsøgene i KWS Magnifico er 6,4 ha i søgsled 2. I SU Mephisto er der opnået sikre merudbytter svampebekæmpelse, men der har ikke været sikre skelle mellem behandlingerne. Det fremgår, at nettomerudbytterne ikke ændrer sig særlig meget ved de ventede afgiftsændringer. I Tabelbilaget, tabel C5 ses resultatet af endnu et søg, hvor sidste sprøjtning ikke er udført. I figur 4 ses de opnåede brutto- og nettoudbytter i gennemsnit af de fire søg. Det højeste nettoudbytte er i gennemsnit af søgene i KWS Magnifico opnået i søgsled 2 og i SU Mephisto i søgsled 6. 43

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

BÆLGSÆD Markært, sorter

BÆLGSÆD Markært, sorter BÆLGSÆD Markært, sorter > > JON BIRGER PEDERSEN, SEGES Kommende sorter med lovende udbytter I 2017 har der deltaget ni sorter i landssøgene med markært, det er tre mere end i 2016. Nummersorten NOS3009-052-039/1

Læs mere

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N & S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2017/18 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN

Læs mere

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De højestydende vinterbygsorter er i årets landsforsøg de seksradede nummersorter KW 6-329 og SY 211-98, med et forholdstal for udbytte på 110

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING Flakkebjerg 1. november 215 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING 2... Ældre søg VÆKSTREGULERING 26 ALM. RAJGRÆS Tabel 14. Vækstregulering af alm. rajgræs. (J23, J24,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2018/19 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterbyg Med den nye sort Valerie, kan vi tilbyde markedets

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2019 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Nielsen

Læs mere

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD VINTERSÆD2019 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v.

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sorter af vintersæd og vinterraps Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf. 5144 5967 jakob.jensen@kws.com BUTTERFLY Højestydende af alle sorter i landsforsøgene BUTTERFLY Sortstype, dyrkning og udbytte (Landsforsøg)

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS BINNTTO -sort med topudbytte og -stråstyrke 00 03 3 (OBS parceller, 08) 0,8 6 Kvalitet (Landsforsøg, 08) 78,7 9, BSA i Tyskland: Højest karakteren. = markedets bedste middel mod meldrøjer Hybrid med

Læs mere

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008 1 Markfrø side 143 tabel 3. Tabel 3. Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs om efteråret. (J5 J6) Engrapgræs Bendlingstidspunkt Bendlingsindeks Netto- merud- bytte 2008. 1 forsøg 1. Ubendlet - 0 1.581-2.

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vårsæd 216 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og udenlandske malterier efterspørger.

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Status Landmandens økonomi Kan vi reducere forbruget yderligere? Mekanisk

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Sejet/DLG v. Ole Andersen

Vintersæd 2016/17. Sejet/DLG v. Ole Andersen Vintersæd 2016/17 Sejet/DLG v. Ole Andersen 1 Vintersæd 2017 dlg s sortiment Vinterhvede Vinterbyg Benchmark Pistoria Sheriff Substance Hereford KWS Dacanto KWS Cleveland Hejmdal Frigg Matros nyhed nyhed

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen. Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen. Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES Purløg Pesticider, hvorfor? Fordi vi skal have tiden til at gå? Fordi nu har vi investeret i en marksprøjte?

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

HYVIDO HYBRID VINTERBYG

HYVIDO HYBRID VINTERBYG HYVIDO HYBRID VINTERBYG STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS l Kernekvalitet på linje med de bedste toradede sorter l Tidlig høst = mere tid til rapssåning l Særdeles robuste og stresstolerante TM Grobund for

Læs mere

Sukkerroer. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet

Sukkerroer. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet Sort Sortsvalg En oversigt over de seneste fire års afprøvning af sorter ses i tabel 1. Sorterne er rangeret efter deres udbytte af polsukker

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

VINTERHVEDE Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Nummersorten Br 10101p83 giver med forholdstal 107 det største udbytte i årets landsforsøg med vinterhvedesorter. Det er første gang, sorten

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 Nyhedsbrev nr. 16/2017 Sortsvalg Vintersæd 2017...1 Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 19. juni 2017 Sortsvalg Vintersæd 2017 Igen i 2017 kan tidlig såning (senest 7. september) af

Læs mere

Sygdomme og skadedyr i korn

Sygdomme og skadedyr i korn Sygdomme og skadedyr i korn Ghita Cordsen Nielsen Jeg har valgt at koncentrere mig om svampebekæmpelse i hvede og bekæmpelse af agersnegle. Forsøgene med bladlusbekæmpelse i hvede og vårbyg er der ikke

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Der er kommet nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler.

Der er kommet nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler. AfgrødeNyt NR. 20-24. august 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Bekæmpelse af rapsjordlopper Vinterbyg hybrid- eller linjesort? Endelige forsøgsresultater for vinterhvede Endelige forsøgsresultater for vinterrug

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper VÆKSTREGULERING En nødvendighed i 2019 Vækstregulering i korn fordele/ulemper A Tab ved lejesæd, i hvede 20 % af arealet går i leje 50 dage før høst i 65 grader Primo juli, udbytte tab ca. 20% Forventet

Læs mere

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Anvendelsesorienteret Planteværn 213 VI Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Lise Nistrup Jørgensen & Peter Kryger Jensen I et GUDP projekt ønsker man at undersøge, om behovet for svampebekæmpelse

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY TM BELFRY STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid,

Læs mere

Afrapportering af KAF-projekt 2015

Afrapportering af KAF-projekt 2015 Kartoffelafgiftsfonden 15 Afrapportering af KAF-projekt 15 Titel. Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler. Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere