Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk"

Transkript

1 Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Der blev i foråret 2009 udbudt undervisning på to moduler på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk: Tekst og mundtlighed tekst og og. På Tekst og mundtlighed tekst og var der 14 studerende tilmeldt, hvoraf 9 har besvaret evalueringsskemaerne. Derved er svarprocenten for dette modul 64,3, hvilket er langt over den gennemsnitlige svarprocent for kandidatuddannelserne (23,9). På var der 16 studerende tilmeldt fra denne uddannelse. Af de 16 studerende har 7 besvaret evalueringsskemaer, hvilket betyder, at svarprocenten for dette modul er 43,8. Den samlede svarprocent for kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk er 53,3, hvilket vil sige, at svarprocenten her er 30 procentpoint højere sammenlignet med gennemsnittet på kandidatuddannelserne (23,9 %). Tabel 10.1 Svarprocent, Kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Besvarelser Tilmeldte Svarprocent ,3% ,8% ,3% ,9% Som det fremgår af tabellens nederste række er der også medtaget et. Dette er gennemsnittet for samtlige evalueringer fra kandidatuddannelserne i foråret Det skal påpeges, at dette gennemsnit dækker over store variationer, hvorfor der skal tages højde for dette i tolkningen af tallene. Undervisningens organisering og formidling Vi vil her lægge ud med at se på de studerendes vurderinger af de praktiske og læringsmæssige rammer for undervisningen. For at få en større indsigt i disse rammer, er de studerende blevet stillet spørgsmål angående følgende forhold: Servicen fra Studie*Service, omfanget af praktiske informationer, dialogen mellem studerende og undervisere, formidlingen af stoffet, variationen og dynamikken i forløbet, kontinuitet i modulet, progression i modulet, vejledningens bidrag til læring, samarbejdet om vejledningen og brugen af Blackboard i modulet. 1

2 Tabel Service fra Studie*Service Har servicen fra Studie*Service været tilfredsstillende? I høj 22,2% 55,6% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 100,0% ,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 68,8% 0,0% 6,3% 6,3% 0,0% 100,0% ,0% 48,1% 11,0% 9,4% 3,6% 2,9% 100,0% ,8 % af de studerende på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk vurderer, at servicen fra Studie*Service i nogen har været tilfredsstillende. Yderligere 18,8 % af de studerende vurderer endog, at servicen i høj har været tilfredsstillende. En enkelt studerende (6,3 %) vurderer, at den service, Studie*Service har ydet, i mindre har været tilfredsstillende, og endnu en studerende (6,3 %) vurderer, at den slet ikke har været tilfredsstillende. Tabel Omfanget af praktiske informationer Har de praktiske informationer fra underviserne været tilstrækkelige? I høj 33,3% 44,4% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 43,8% 6,3% 6,3% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 45,8% 11,0% 9,4% 4,2% 0,6% 100,0% Med hensyn til tilstrækkeligheden af praktiske informationer fra underviserne er de studerende på Tekst og mundtlighed tekst og ikke helt enige. 33,3 % af de studerende mener, at de praktiske informationer fra underviserne i høj har været tilstrækkelige, mens 44,4 % mener, at de i nogen har været tilstrækkelige. Yderligere én studerende (11,1 %) mener, at omfanget af praktiske informationer hverken har været tilstrækkeligt, og én studerende (11,1 %) mener, at disse informationer kun i mindre har været tilstrækkelige. På er de studerende nogenlunde ligeligt delt mellem at mene, at de praktiske informationer fra underviserne i høj (57,1 %) og i nogen (42,9 %) har været tilstrækkelige. 2

3 Tabel Dialogen mellem studerende og undervisere Har der været en god dialog mellem studerende og undervisere? I høj 88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,7% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 40,3% 7,1% 7,8% 2,9% 0,0% 100,0% Langt de fleste studerende (87,5 %) på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk mener, at der i høj har været en god dialog mellem studerende og undervisere. Derudover mener to studerende (12,5 %), at der i nogen har været en god dialog mellem studerende og undervisere. Sat i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne har de studerende på denne uddannelse i langt højere oplevet, at der har været en god dialog mellem studerende og undervisere. Tabel Formidling af stoffet Er stoffet blevet formidlet tydeligt og forståeligt? I høj 55,6% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 43,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 46,6% 9,8% 7,2% 1,6% 0,0% 100,0% På både Tekst og mundtlighed tekst og og er de studerende nogenlunde ligeligt delt mellem at mene, at stoffet enten i høj i nogen er blevet formidlet tydeligt og forståeligt. På Tekst og mundtlighed tekst og mener 55,6 % af de studerende, at stoffet i høj er blevet formidlet tydeligt og forståeligt, mens de øvrige 44,4 % af de studerende mener, at stoffet i nogen er formidlet på en sådan måde. På mener 57,1 % af de studerende, at stoffet i høj er blevet formidlet tydeligt og forståeligt, mens yderligere 42,9 % af de studerende mener, at stoffet i nogen er blevet formidlet sådan. Sætter vi dette i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne, kan vi konstatere, at de studerende på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk i højere har oplevet, at stoffet er blevet formidlet tydeligt og forståeligt. Især andelen af studerende, der mener, at stoffet i høj er blevet formidlet på denne måde er højere på denne uddannelse end på gennemsnittet af kandidatuddannelserne (56,3 % i forhold til 34,9 %). 3

4 Tabel Variation og dynamik i forløbet Har undervisningens forskellige elementer - forelæsning, gruppearbejde/ øvelser og fælles diskussioner - skabt variation og dynamik i forløbet? I høj 11,1% 44,4% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,5% 62,5% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 40,7% 14,4% 13,1% 3,3% 1,3% 100,0% Undervisningens forskellige elementer forelæsning, gruppearbejde/øvelser og fælles diskussion har ifølge de studerende skabt variation og dynamik i lidt forskellig på de to moduler. På Tekst og mundtlighed tekst og mener flest studerende, at de forskellige elementer i undervisningen enten i nogen (44,4 %) hverken (44,4 %) har skabt variation og dynamik i forløbet. Èn studerende (11,1 %) mener, at de forskellige undervisningselementer i høj har haft denne effekt på forløbet. På mener langt de fleste studerende (85,7 %), at de forskellige elementer i undervisningen i nogen har skabt variation og dynamik i forløbene. En enkelt studerende (14,3 %) mener, at dette i høj har været tilfældet. Tabel Kontinuitet i modulet Har der været kontinuitet i modulet? I høj 22,2% 33,3% 33,3% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,1% 28,6% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,5% 31,3% 25,0% 6,3% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 37,9% 14,7% 9,2% 4,6% 0,3% 100,0% De studerende har på i højere end på Tekst og mundtlighed tekst og oplevet, at der har været kontinuitet i modulet. Mere end halvdelen af de studerende (57,1 %) på har således oplevet, at der i høj har været kontinuitet i modulet, mens yderligere 28,6 % har oplevet denne kontinuitet i nogen. Endelig har én studerende (14,3 %) hverken oplevet denne kontinuitet i modulet. På Tekst og mundtlighed tekst og har 22,2 % af de studerende oplevet, at der i høj har været kontinuitet i modulet, 33,3 % har oplevet, at der i nogen har været kontinuitet i modulet og yderligere 33,3 % har oplevet, at der hverken har været kontinuitet i modulet. Èn studerende (11,1 %) på modulet har oplevet, at modulet kun i mindre har været præget af kontinuitet. 4

5 Tabel Progression i modulet Har der været progression i modulet? I høj 22,2% 44,4% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 43,8% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 36,5% 16,4% 8,6% 4,9% 0,3% 100,0% Ud fra de studerendes vurderinger har der i højere været progression i end i Tekst og mundtlighed tekst og. set for kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk har en af progression i modulerne dog været tilsvarende gennemsnittet for alle moduler på kandidatuddannelserne. På har langt de fleste studerende oplevet, at der enten i høj (42,9 %) i nogen (42,9 %) har været progression i modulet. En studerende (14,3 %) derudover har oplevet, at der hverken har været progression i modulet. På Tekst og mundtlighed tekst og har flest studerende oplevet, at der i nogen (44,4 %) har været progression i moduler, mens næsten lige så mange studerende (33,3 %) har oplevet, at der hverken har været progression i modulet. Omvendt har 22,2 % oplevet, at modulet i høj har været præget af progression. Tabel Vejledningens bidrag til læring Har vejledningen bidraget til, at du har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver? I høj 37,5% 62,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 40,9% 9,5% 7,0% 4,5% 100,0% Alle studerende på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk har enten i høj i nogen oplevet, at vejledningen har bidraget til, at de har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver. På Tekst og mundtlighed tekst og har 37,5 % af de studerende oplevet, at vejledningen i høj har bidraget til, at de har oparbejdet de læringsmål, som er beskrevet i studieordningen, mens de øvrige 62,5 % af de studerende i nogen har oplevet dette. På er de studerende ligeligt delt mellem at have oplevet, at vejledningen i høj (50 %) og i nogen (50 %) har bidraget til, at de har oparbejdet de beskrevne læringsmål. 5

6 Tabel Samarbejdet om vejledningen Har samarbejdet om vejledningen fungeret godt? (enighed om "spillereglerne", overensstemmelse mellem forventninger m.v.) I høj 50,0% 12,5% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0% ,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,1% 21,4% 21,4% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 28,3% 12,3% 9,0% 6,6% 100,0% Præcis halvdelen af de studerende (50 %) på Tekst og mundtlighed tekst og vurderer, at samarbejdet om vejledningen (enighed om spillereglerne, overensstemmelse mellem forventninger m.v.) i høj har fungeret godt, mens næsten lige så mange vurderer, at det hverken har fungeret godt. Endelig vurderer en enkelt studerende (12,5 %), at samarbejdet om vejledningen i nogen har fungeret godt. På er det to ud af tre studerende (66,7 %) der vurderer, at samarbejdet om vejledningen i høj har fungeret godt. Den sidste tredjedel af de studerende (33,3 %) vurderer, at samarbejdet i nogen har fungeret godt. Sammenligner vi kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk med gennemsnittet for kandidatuddannelserne, kan vi konstatere, at en større andel af studerende på denne specifikke uddannelse vurderer, at samarbejdet om vejledningen i høj har fungeret 57,1 % i forhold til 43,9 %. Især trækker uddannelsen op i forhold til gennemsnittet for kandidatuddannelserne. Tabel Brugen af Blackboard i modulet I Har Blackboard været anvendt i modulet? Ja Nej 100,0% 0,0% 100,0% % 0% 100% % 0% 100% ,2% 7,8% 100,0% Samtlige studerende (100 %) på både Tekst og mundtlighed tekst og og Humanistisk videnskabsteori og har oplevet, at Blackboard har været anvendt i forbindelse med modulerne. 6

7 Tabel Brugen af Blackboard i modulet II Hvem er Blackboard anvendt af? Studerende Undervisere 83,3% 83,3% 100,0% ,7% 83,3% 100,0% ,0% 83,3% 100,0% ,8% 84,3% 100,0% På begge moduler angiver en stor del af de studerende, at både undervisere og studerende har anvendt Blackboard. Samlet set angiver tre ud af fire studerende (75 %), at de studerende selv har anvendt Blackboard, mens endnu flere (83,3 %) angiver, at underviserne har anvendt Blackboard. Andelen af studerende, der her angiver at underviserne har anvendt Blackboard, er næsten lig den tilsvarende andel på tværs af kandidatuddannelserne (83,3 i forhold til 84,3 %). Men andelen af studerende, der ifølge de studerendes egne udsagt har anvendt Blackboard, er ca. 20 procentpoint større på denne uddannelse end på gennemsnittet af kandidatuddannelserne (75 % i forhold til 55,8 %). Bemærk, at de studerende til dette spørgsmål har haft mulighed for at angive mere end et svar. Tabel Brugen af Blackboard i modulet III Hvordan er Blackboard anvendt? Info Vejledning Undervisningsmaterialer Kommunikation, studiegruppe 33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 100,0% % 50% 0% 0% 100% ,7% 41,7% 0,0% 16,7% 100,0% ,2% 42,6% 7,1% 17,3% 100,0% På Tekst og mundtlighed tekst og er Blackboard i lige høj anvendt som kilde til informationer (33,3) og undervisningsmaterialer (33,3 %) og som platform for kommunikation internt i studiegrupper (33,3 %). På har de studerende anvendt Blackboard som kilde til informationer (50 %) og undervisningsmaterialer (50 %). Sammenholder vi de studerendes brug af Blackboard på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk med øvrige kandidatstuderendes brug af Blackboard, kan vi konstatere, at det ikke adskiller sig markant. Dog har ingen studerende (0 %) på denne uddannelse anvendt Blackboard i forbindelse med vejledning modsat 7 % af de kandidatstuderende i gennemsnit. Bemærk, at de studerende til dette spørgsmål har haft mulighed for at angive mere end et svar. 7

8 Fagligt indhold og niveau For at få indsigt i de studerendes oplevelse af undervisningens faglige dimensioner, er de blevet bedt om forholde sig til undervisningens faglige indhold og niveau. Det har de gjort ved at besvare spørgsmål angående følgende aspekter af undervisningen: Formidlingen af modulets mål, relationen mellem modulets mål og undervisningens indhold, undervisningens faglige niveau, omfanget af anbefalet litteratur og undervisningsmaterialets faglige niveau. Tabel Formidling af modulets mål Er modulets mål blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde? I høj 33,3% 44,4% 22,2% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 56,3% 12,5% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 46,9% 8,7% 7,1% 1,6% 100,0% På begge moduler mener flest studerende, at modulets mål i nogen er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde; på Tekst og mundtlighed tekst og er der tale om 44,4 % af de studerende, mens der på er der tale om 71,4 %. De øvrige studerende på Tekst og mundtlighed tekst og er delt mellem at mene, at modulets mål i høj (33,3 %) og hverken (22,2 %) er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. På mener de øvrige studerende (28,6 %), at modulets mål I høj er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. Tabel Relationen mellem modulets mål og undervisningens indhold Har undervisningens indhold været relateret til modulets mål? I høj 33,3% 55,6% 0,0% 11,1% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,5% 56,3% 0,0% 6,3% 0,0% 100,0% ,8% 40,2% 8,2% 4,9% 1,0% 100,0% Også med hensyn til hvorvidt undervisningens indhold har været relateret til modulets mål, mener flest studerende, at det i nogen har været tilfældet. På Tekst og mundtlighed tekst og mener 55,6 % af de studerende, at undervisningens indhold i nogen har været relateret til modulets mål, mens 33,3 % mener, at det i høj har været relateret til modulets mål. Èn studerende (11,1 %) mener, at denne relation kun i mindre har været eksisterende. 8

9 På mener 57,1 % af de studerende, at undervisningens indhold i nogen har været relateret til modulets mål, mens de øvrige 42,9 % af de studerende mener, at det i høj har været relateret til modulets mål. 9

10 Tabel Undervisningens faglige niveau Hvordan vurderer du undervisningens faglige niveau? For højt Tilpas For lavt 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 89,3% 6,8% 1,0% 100,0% Samtlige studerende (100 %) på både Tekst og mundtlighed tekst og og Humanistisk videnskabsteori og vurderer, at undervisningens faglige niveau har været tilpas. Dermed har de studerende på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk i endnu højere end gennemsnittet af kandidatstuderende fundet undervisningens faglige niveau tilpas (100 % i forhold til 89,3 %). Tabel Omfanget af anbefalet litteratur Hvordan vurderer du omfanget af litteraturen til de enkelte undervisningsgange? For højt Tilpas For lavt 11,1% 66,7% 22,2% 0,0% 100,0% ,3% 85,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,5% 75,0% 12,5% 0,0% 100,0% ,9% 89,3% 6,8% 1,0% 100,0% På Tekst og mundtlighed tekst og har to ud af tre studerende (66,7 %) fundet omfanget af litteratur til de enkelte undervisningsgange tilpas hvilket er en del færre end på gennemsnittet af kandidatuddannelserne (89,3 %). De øvrige studerende på dette modul er delt ved, at 22,2 % mener, at omfanget har været for lavt, mens én studerende (11,1 %) mener, at det har været for højt. På har alle undtagen en studerende (85,7 %) fundet, at omfanget af litteratur til de enkelte undervisningsgange har været tilpas. Den sidste studerende (14,3 %) har fundet omfanget for højt. 10

11 Tabel Undervisningsmaterialets faglige niveau Hvordan vurderer du undervisningsmaterialets faglige niveau? For højt Tilpas For lavt 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 91,6% 3,6% 1,0% 100,0% Med hensyn til undervisningsmaterialernes faglige niveau har alle studerende (100 %) fundet det tilpas. Læringsudbytte Afslutningsvis er de studerende blevet bedt om at vurdere deres læringsudbytte. I denne forbindelse er de blevet bedt om at forholde sig til følgende: Hvorvidt de har sat sig ind i målene med modulet, hvorvidt undervisningen har ledt til en oparbejdelse af kompetencer, hvorvidt undervisningen har bidraget med nye perspektiver i modulets fagområde, hvorvidt de er blevet i stand til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet, hvorvidt undervisningen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb, hvorvidt undervisningen har forberedt dem til eksamen, hvorvidt eksamen har givet et reelt billede af deres kunnen og hvorvidt de har fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning. Tabel Kendskab til målene med modulet Har du sat dig ind i målene med modulet? I høj 77,8% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 100,0% ,1% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 25,0% 0,0% 6,3% 0,0% 100,0% ,1% 49,7% 1,3% 1,6% 0,3% 100,0% På begge moduler har flertallet af de studerende i høj sat sig ind i målene med modulet; på Tekst og mundtlighed tekst og gælder det 77,8 % og på gælder det 57,1 %. Dermed har langt flere studerende i høj sat sig ind i målene med modulet på denne uddannelse end på gennemsnittet af kandidatuddannelserne. De øvrige studerende på Tekst og mundtlighed tekst og har i nogen (11,1 %) og i mindre (11,1 %) sat sig ind i målene med modulet, mens de øvrige studerende på Humanistisk videnskabsteori og i nogen (42,9 %) har sat sig ind i disse mål. 11

12 Tabel Undervisningens rolle i oparbejdelsen af kompetencer Har undervisningen ledt til, at du har oparbejdet de kompetencer, som studieordningen beskriver? I høj 11,1% 77,8% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 75,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 100,0% ,7% 59,7% 7,5% 5,8% 2,3% 0,0% 100,0% På begge moduler mener cirka tre fjerdedele af de studerende, at undervisningen i nogen har ledt til, at de har oparbejdet de kompetencer, som studieordningen beskriver. På Tekst og mundtlighed tekst og mener 77,8 % af de studerende, at undervisningen i nogen har ledt til, at de har oparbejdet de kompetencer, studieordningen beskriver, mens én studerende (11,1 %) mener, at undervisningen i høj har ledt til dette, og én studerende (11,1 %) mener, at undervisningen i mindre har ledt til dette. På er det 71,4 % af de studerende, der mener, at undervisningen i nogen har ledt til, at de har oparbejdet de kompetencer, som studieordningen beskriver, mens de øvrige 28,6 % af de studerende mener, at undervisningen i høj har ledt til en sådan oparbejdelse af kompetencer. Tabel Undervisningens bidrag med nye perspektiver i modulets fagområde Har undervisningen bidraget til, at du nu ser nye perspektiver i modulets fagområde? I høj 55,6% 33,3% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 50,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 37,2% 3,9% 4,5% 1,6% 0,0% 100,0% På Tekst og mundtlighed tekst og mener lidt over halvdelen af de studerende (55,6 %), at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde, mens yderligere 33,3 % mener, at undervisningen i nogen har bidraget på denne måde. Èn studerende (11,1 %) på modulet mener, at undervisningen kun i mindre har bidraget med disse nye moduler. På mener et klart flertal blandt de studerende (71,4 %), at undervisningen i nogen har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde. De sidste 28,6 % af de studerende på modulet mener, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser disse nye perspektiver. Tabel Evne til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet 12

13 Har undervisningen bidraget til, at du bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet? I høj 33,3% 55,6% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,5% 56,3% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 48,2% 9,7% 6,5% 1,6% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (56,3 %) på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk er af den holdning, at undervisningen i nogen har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet. De fleste studerende (37,5 %) derudover mener, at undervisningen i høj har bidraget til dette. Endelig mener en studerende (6,3 %), at undervisningen kun i mindre har bidraget til, at vedkommende bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet. Tabel Kvalificering til videre studieforløb Har undervisningen kvalificeret dig til dit videre studieforløb? I høj 66,7% 11,1% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 18,8% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 36,4% 6,2% 5,2% 2,6% 0,6% 100,0% En god del af de studerende vurderer, at undervisningen i høj har kvalificeret dem til deres videre studieforløb; på Tekst og mundtlighed tekst og gælder det 66,7 %, mens det på Humanistisk videnskabsteori og gælder 71,4 %. Dermed er andelen af studerende, der vurderer, at undervisningen i høj har kvalificeret dem til deres videre studieforløb, en del højere på disse to moduler end på gennemsnittet af kandidatuddannelserne, hvor den tilsvarende andel er 49 %. De øvrige studerende på Tekst og mundtlighed tekst og vurderer, at undervisningen enten i nogen (11,1 %) hverken (22,2 %) har kvalificeret dem til deres videre studieforløb, mens de øvrige studerende på alle vurderer, at undervisningen i nogen (28,6 %) har forberedt dem til deres videre studieforløb. 13

14 Tabel Undervisning som forberedelse til eksamen Har undervisningen forberedt dig til eksamen? I høj 33,3% 44,4% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,7% 40,0% 6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 40,7% 12,5% 8,2% 4,9% 0,3% 100,0% Med hensyn til i hvor høj undervisningen har forberedt til eksamen, viser der sig ikke et lige så tydeligt flertal blandt de studerende på Tekst og mundtlighed tekst og. Her mener 33,3 % af de studerende, at undervisningen i høj har forberedt dem til eksamen, mens 44,4 % mener, at den i nogen har forberedt dem til eksamen. Èn studerende (11,1 %) mener, at undervisningen hverken har forberedt dem til eksamen, mens èn studerende (11,1 %) mener, at den i mindre har forberedt til eksamen. På er der lidt større enighed blandt de studerende. Her mener to tredjedele af de studerende (66,7 %), at undervisningen i høj har forberedt dem til eksamen, mens den sidste tredjedel af de studerende mener, at undervisningen i nogen har forberedt dem til eksamen. Tabel Eksamensformens afspejling af den studerendes kunnen Mener du, at eksamensformen har givet et reelt billede af det, du kan? I høj 33,3% 16,7% 0,0% 33,3% 16,7% 100,0% ,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,5% 25,0% 0,0% 25,0% 12,5% 100,0% ,9% 49,6% 14,8% 10,5% 3,1% 100,0% De studerende på Tekst og mundtlighed tekst og har haft meget forskellige oplevelser af, i hvilken modulets eksamensform har givet et reelt billede af det, de kan. 33,3 % af de studerende har oplevet, at den aktuelle eksamensform i høj har givet et reelt billede af deres kunnen, mens 16,7 % i nogen har oplevet dette. Modsat har yderligere 33,3 % af de studerende kun i mindre oplevet, at eksamensformen har formået at give et reelt billede af det, de kan, én studerende (16,7 %) har oplevet det i nogen, mens én studerende (16,7 %) mener, at eksamensformen slet ikke har formået dette. På er de studerende ikke i samme uenige om eksamensformens evne til at afspejle den studerendes kunnen. Her er de studerende delt ligeligt mellem at have oplevet, at eksamensformen i høj (50 %) (én studerende) og i nogen har givet et reelt billede af det, de kan. 14

15 Tabel Udbytte af undervisning i akademisk skrivning Har du fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning? I høj 40,0% 40,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% ,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0% ,4% 33,3% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 100,0% ,0% 36,2% 11,7% 12,8% 4,3% 2,1% 100,0% I alt ni studerende på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk har besvaret spørgsmålet angående udbytte af undervisningen i akademisk skrivning. Af disse ni studerende har flest i høj (44,4 %) fået udbytte af undervisningen, mens næsten lige så mange (33,3 %) i nogen har fået udbytte af undervisningen. Yderligere 22,2 % af de studerende har dog slet ikke fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning. 15

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur I efteråret 2009 havde de studerende på Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur, mulighed for at følge disse fire moduler:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk På Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk, blev der undervist på tre moduler i efteråret 2009: Almen didaktik, Litteratur og læsemåder tekst og og Danskfagenes

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi: : Aktuelle

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende tre moduler indenfor kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi For Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi foreligger der evalueringer af undervisningen på tre moduler: perspektiver i pædagogisk-antropologi,

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 På Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på de tre følgende

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik I efteråret 2009 blev der på Masteruddannelsen i socialpædagogik udbudt undervisning på modulet. Der var 22 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på fire moduler: Introduktion, Læring, kognition og

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi:

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på Masteruddannelsen i Socialpædagogik udbudt undervisning på to moduler og Udviklingsog/. På disse moduler var

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Der blev i efteråret 2008 udbudt undervisning i et modul på masteruddannelsen i sundhedspædagogik. Det var i modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor Pædagogisk Sociologi:, : Globalisering, videnssamfund

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende otte moduler indenfor Pædagogisk Sociologi: Offentlige organisationer

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På Master in Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler: og Leading Innovation in a Global

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Som en del af kvalitetssikringen af Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles uddannelser foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering af undervisningen.

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Læringsudbytte 1 Du har netop afsluttet semester 5. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen i det

Læs mere

Resultater for Semester (syde17) - E17 1

Resultater for Semester (syde17) - E17 1 Resultater for Semester 01 2017 (syde17) - E17 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %.

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %. Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Relationer og interaktioner, kursus Kandidatuddannelse i Sygepleje. semester - Emdrup - Forår 5 Svarprocent: /5 = svarprocent 6 %. Jeg er overordnet set tilfreds

Læs mere

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet den teoretiske del af semester 4. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes

Læs mere

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget kirkeforskning. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Aalborg),

Læs mere

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 Udsendt til 32 respondenter (11 sociologi + 21 HUM) Svar: 10 respondenter (9 Fuldført og 1 Nogen svar ) Koordinatorer: Anders Petersen Hvilken uddannelse

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1

Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1 Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget Cosmopolitanism. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse:Besvarelsesprocent:38,4% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser Fuldtidsstuderende, 1. og 3. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser Fuldtidsstuderende, 1. og 3. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser Fuldtidsstuderende, 1. og 3. semester, forår 2014. Spørgeskemaet er sendt til 3 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere to gange

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende Navigating in Higher Education - NiHE Et to-delt blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen Bilag 1: Komplet spørgeskema med fra studerende au AARHUS

Læs mere

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU v. Kirsten Hyldgaard Studieleder Notatet opsummerer de væsentligste resultater af

Læs mere

Quality of Life semester - Forår Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Quality of Life semester - Forår Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse Studienævnets evalueringsskema - Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse Quality of Life. +. semester - Forår Svarprocent: / deltagere = svarprocent 66 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet

Læs mere

Handleplan på baggrund af slutevaluering af undervisningsforløb 2015

Handleplan på baggrund af slutevaluering af undervisningsforløb 2015 Få tankerne ned VIA University College Dato: 4. februar 2016 Handleplan på baggrund af slutevaluering af undervisningsforløb 2015 VIA Bygningskonstruktør Horsens VIA Byggetekniker Horsens I 2015 er følgende

Læs mere

Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode

Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode. semester - Efterår Svarprocent: / = svarprocent. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet Læringsmål %

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Denne version af rapporten er UDEN kommentarer fra de

Læs mere

Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. 2. modul - Forår Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje

Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. 2. modul - Forår Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. modul - Forår 5 /6= svarprocent 9 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer udeladt)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer udeladt) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer udeladt) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 66 studerende

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Patologisk optik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab. Svarprocent: 8/15 = svarprocent 53 %.

Patologisk optik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab. Svarprocent: 8/15 = svarprocent 53 %. Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Patologisk optik. semester - Efterår 4 Svarprocent: 8/ = svarprocent 3 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet % % Læringsmål %

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 05-12-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 3 [TARGET_GROUP] 3 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0%

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0% Modul 3 - Evidensbaseret praksis - projektledelse - F16 [svarprocent = 50%] Fysioterapi Der var klar sammenhæng mellem modulets mål og undervisningens indhold Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MLP 3. semester, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Evaluering af forårssemestret 2013 på musikuddannelsen

Evaluering af forårssemestret 2013 på musikuddannelsen Studienævnet for musik Musikkens Hus 9000 Aalborg Evaluering af forårssemestret 2013 på musikuddannelsen Generelt Nogle tal for Musikuddannelsen i foråret 2013 18 aktive studerende på første studieår,

Læs mere

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal):

Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene fordeler sig som følger (procenter afrundet til nærmeste hele tal): Afrapportering af undervisningsevaluering, SIV, engelsk, foråret 2011 Fagkoordinator: Lise-Lotte Holmgreen 1. november 2011 Kursusevaluering, 2. semester Der er i alt indkommet 125 evalueringer, og svarene

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 27-10-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 5 [TARGET_GROUP] 5 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi

Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2012 Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi Hold A10 april 2012 Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Lise Lotte Krogh Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Lise

Læs mere

Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant Lone Krogh Studiesekretær Inger-marie Brun blev syg, deltog ikke.

Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant Lone Krogh Studiesekretær Inger-marie Brun blev syg, deltog ikke. Semesterevaluering 1 semester LOOP 2016 Evaluering af Masteruddannelse i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi, 1. semester, forårssemesteret 2016 Dato: 8. december. 2016

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere