Form No Rev A. Finplaneringssæt. Sand/In eld Pro 3040 og Modelnr Serienr og højere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Form No Rev A. Finplaneringssæt. Sand/In eld Pro 3040 og Modelnr Serienr og højere"

Transkript

1 Form No Rev A Finplaneringssæt Sand/In eld Pro 3040 og 5040 Modelnr Serienr og højere Registrer dit produkt på Oversættelse af original (DA)

2 Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Du kan kontakte Toro direkte på for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt. Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette. opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til. Indhold Indledning... Sikkerhed... 3 Sikkerheds- og instruktionsmærkater... 3 Opsætning... 4 Montering af finplaneringsenheden... 4 Justering af forbindelsesledenheden Gennemførsel af opsætning... 5 Betjening... 6 Betjening af finplaneringsenheden... 6 Eftersyn og rengøring... 6 Vedligeholdelse... 7 Smøring af redskabsadapteren... 7 Justering af drivstangens fjedre... 7 Afretning af finplaneringsenhedens blad... 7 Vending af skraberbladet... 7 Ekstraudstyr... 7 Figur. Model- og serienummerets placering Modelnr. Serienr. Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med advarselssymbolet (Figur ). Dette angiver en farekilde, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.. Advarselssymbol Figur Denne betjeningsvejledning bruger to andre ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder 006 The Toro Company 8 Lyndale Avenue South Bloomington, MN 5540 Kontakt os på Trykt i USA. Alle rettigheder forbeholdes

3 Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes Advarsel rør ikke ved den varme over ade. 3

4 Opsætning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret. Trin Beskrivelse Antal Anvendelse Finplaneringsenheden Kræver ingen dele Reservedelskatalog 3 Monteringsvejledning Montering af nplaneringsenheden. Justering af forbindelsesledenheden. Gennemførsel af opsætning. Montering af nplaneringsenheden Dele, der skal bruges til dette trin: Finplaneringsenheden Fremgangsmåde. Fjern eventuelle redskaber fra bagenden af maskinen.. Bak traktionsenheden, så den er placeret foran redskabsadapteren. Sænk trakationsenhedens adapter. Bemærk: Sørg for, at løftegrebet (Figur 3) er drejet mod venstre (ulåst position) set fra maskinens bagende. 3. Hæv traktionsenhedens adapter, så den forbindes med redskabsadapteren. 4. Drej løftegrebet mod højre for at låse adapterne sammen. Figur 3 G Maskinens bagende. Redskabsadapter. Løftegreb Justering af forbindelsesledenheden Kræver ingen dele Fremgangsmåde. Når redskabet er monteret og fastgjort på traktionsenheden, skal du hæve redskabet.. Mål afstanden mellem den øverste skive og afstandsklodsen i forbindelsesledenheden på redskabsadapteren som vist i Figur 4. 4

5 Bemærk: Der skal være en afstand mellem skiven og ansatsen på,5 til mm. 3 Gennemførsel af opsætning 3 Dele, der skal bruges til dette trin: Reservedelskatalog Monteringsvejledning Fremgangsmåde Gennemgå følgende materiale, og opbevar det på et sikkert sted: Reservedelskatalog Monteringsvejledning G00365 Figur 4.,5 til mm 3. Justermøtrik. Kontramøtrik 5

6 Betjening Betjening af nplaneringsenheden Hæv eller sænk finplaneringsenheden for at kontrollere planeringen eller rivedybden. Ved planering skal opriveren drejes, så den er i øverste position, og hver ende skal fastgøres med en gaffelbolt og en låseclips (Figur 5). 3 uden dyse. Et højt vandtryk kan presse sandet ind i slidte områder, hvor det kan optræde som en slibende blanding. Bemærk: Hvis redskabsadapteren sætter sig fast til traktionsenhedens adapter, indsættes en skruetrækker eller lignende i vristerillen for at skille delene ad (Figur 6). G00365 Figur 5. Opriver 3. Oprivningsposition (nederste). Planeringsposition (øverste). Vristerille G Figur 6 Ved oprivning skal opriveren drejes, så den er i nederste position, og hver ende skal fastgøres med en gaffelbolt og en låseclips (Figur 5). Graden af opriverens aggressive behandling kan ændres ved at justere længden af fjedrene (Figur 8). Ved at forlænge fjedrene gøres opriveren mindre aggressiv. Ved at forkorte fjedrene gøres opriveren mere aggressiv. Et justerbart målesæt, del nr. -433, kan fås til at regulere hæve-/sænkehastigheden, således at man kan opnå endelig planering/udjævning. Eftersyn og rengøring Når du er færdig med at foretage planering, skal maskinen rengøres grundigt. Da maskinen primært bruges i sand, og sand er meget slibende, skal sandet skylles af efter hvert brug. Hvis maskinen rengøres hyppigt, (før sandet klumper sig sammen), kan den rengøres med en vandslange 6

7 Vedligeholdelse Smøring af redskabsadapteren Hvis løftegrebet på redskabsadapteren ikke drejer frit og nemt, kan et tyndt lag fedt påføres på det område, der er vist i Figur 7 Afretning af nplaneringsenhedens blad For at afrette bladet i forhold til traktionsenheden skal enheden placeres på en jævn overflade (f.eks. en indkørsel med betonbelægning), og trykket i bagdækkene skal ændres efter behov. Vending af skraberbladet Skraberbladet (Figur 9) kan vendes om, således at der fås en ny slidoverflade, når den oprindelige kant er slidt, og de acceptable slidgrænser er overskredet. Figur 7 Justering af drivstangens fjedre Fjedrene og drivstængerne justeres på fabrikken. Hvis der imidlertid monteres nye dele, eller hvis fjedrene fjernes, skal fjederlængden justeres til 3,3 cm (Figur 8). Skraberblad G Figur 9 Ekstraudstyr Ukrudtsopriver med rivetænder Opriver med tænder af hårdmetal Delnr Delnr (kræves 5 til hver) G Figur 8 7

8 Toros generelle produktgaranti To års begrænset garanti Fejl og produkter, der er dækket The Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab i henhold til en aftale parterne imellem, at dit Toro-produkt ( produktet ) er frit for materialefejl og fejl i håndværksmæssig udførelse i to år eller 500 driftstimer*, hvad end der måtte indtræde først. Hvis der forekommer en fejl, som er dækket af garantien, vil vi reparere produktet uden omkostninger for dig. Dette inkluderer fejldiagnose, arbejdsløn, reservedele og transport. Denne garanti træder i kraft på den dato, produktet leveres til den person, som oprindeligt køber det i detailleddet. Produkt udstyret med timetæller Sådan får du udført service, der er dækket af garantien Det påhviler dig at underrette produktforhandleren eller den autoriserede produktforhandler, som du har købt produktet hos, så snart du tror, der er opstået en fejl, som er dækket af garantien. Hvis du har brug for hjælp til at nde frem til en produktforhandler eller en autoriseret forhandler, eller hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder eller ansvar i henhold til garantien, kan du kontakte os her: på sprøjter som f.eks. membraner, dyser og kontraventiler osv. Fejl, der forårsages af eksterne forhold. Forhold, der anses for at være eksterne forhold, omfatter men er ikke begrænset til vejrlig, opbevaringsforhold, forurening, brug af ikke godkendte kølevæsker, smøremidler, tilsætningsstoffer eller kemikalier osv. Normalt slid. Normalt slid omfatter men er ikke begrænset til beskadigelse af sæder som følge af slitage eller afslidning, slid på malede over ader, ridsede mærkater eller vinduer osv. Reservedele Reservedele, der planmæssigt skal udskiftet i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse, er kun dækket af garantien i tidsrummet frem til det planmæssige tidspunkt for udskiftning af den pågældende reservedel. Reservedele, der er udskiftet i henhold til denne garanti, bliver Toros ejendom. Toro træffer den endelige beslutning om, hvorvidt en eksisterende reservedel eller samlet enhed skal repareres eller udskiftes. Toro kan bruge fabriksrenoverede reservedele i stedet for nye reservedele til visse reparationer, der er dækket af garantien. Toro Commercial Products Service Department Toro Warranty Company 8 Lyndale Avenue South Bloomington, MN , USA (+00) eller (+00) Ejerens ansvar Du er som ejer af produktet ansvarlig for at udføre den vedligeholdelse og de justeringer, som er nødvendige i henhold til din betjeningsvejledning. Hvis du ikke udfører den nødvendige vedligeholdelse og de nødvendige justeringer, kan dette danne grundlag for at afvise en reklamation i henhold til garantien. Genstande og fejl, der ikke er dækket Der er ikke alle produktfejl eller funktionsfejl, der måtte opstå i garantiperioden, som udgør materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. Denne udtrykkelige garanti dækker ikke følgende: Produktfejl, som er en følge af brug af ikke-originale Toro-reservedele eller af installation og brug af ekstra, modi ceret eller ikke godkendt tilbehør Produktfejl, som er en følge af manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse og/eller justering Produktfejl, som er en følge af at have betjent produktet på en ødelæggende, uagtsom eller hensynsløs måde Reservedele, som forbruges ved brug, medmindre de skønnes at være defekte. Eksempler på reservedele, som forbruges eller opbruges ved normal drift af produktet, omfatter men er ikke begrænset til knive, knivcylindre, bundknive, piber, tændrør, styrehjul, dæk, ltre, remme og visse komponenter Generelle betingelser Det eneste retsmiddel, du har til rådighed i henhold til nærværende garanti, er reparation hos en autoriseret Toro-forhandler. Hverken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte-, hændeligeeller følgeskader i forbindelse med brugen af de Toro-produkter, der er dækket af nærværende garanti, herunder omkostninger eller udgifter til at fremskaffe erstatningsudstyr eller service i de perioder, der med rimelighed medgår i forbindelse med funktionsfejl eller manglende rådighed over produktet, mens der udføres reparationer i henhold til garantien. Bortset fra den emissionsgaranti, der er nævnt nedenfor, og kun såfremt denne måtte nde anvendelse, gives ingen anden udtrykkelig garanti. Alle underforståede garantier om salgbarhed og brugsegnethed er begrænset til denne udtrykkelige garantis varighed. I visse stater er det ikke tilladt at fragå ansvar for hændelige skader og følgeskader eller at begrænse tidsrummet for en underforstået garantis varighed, så ovenstående ansvarsfragåelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, men derudover kan du også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Bemærk vedrørende motorgaranti: Emissionskontrolsystemet på dit produkt kan være dækket at en separat garanti, som overholder de krav, der er fastsat af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og/eller rådet for luftressourcer i Californien (California Air Resources Board, CARB). De timemæssige begrænsninger, der er anført ovenfor, gælder ikke for garantien på emissionskontrolsystemet. Der henvises til garantierklæringen om motoremissionsgaranti, som er trykt i betjeningsvejledningen eller indeholdt i motorfabrikantens dokumentation, for yderligere oplysninger. Andre lande end USA og Canada Kunder, som har købt Toro-produkter, der er eksporteret fra USA eller Canada, skal kontakte deres Toro-forhandler for at få en garantipolice, som gælder for deres land, provins eller stat. Såfremt du af en eller anden grund er utilfreds med din forhandlers service eller har problemer med at få oplysninger om garantien, bedes du kontakte Toro-importøren. Hvis alt andet svigter, kan du kontakte os hos Toro Warranty Company Rev C

Indledning. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning

Indledning. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning Form No. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08756 Serienr. 26000000 og derover 3406-766 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold

Læs mere

Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. 3357-229 Rev B Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08751 Serienr. 260000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller

Læs mere

Frontmonteret løfteramme Sand/Infield Pro 5040-traktionsenhed Modelnr Serienr og derover

Frontmonteret løfteramme Sand/Infield Pro 5040-traktionsenhed Modelnr Serienr og derover Frontmonteret løfteramme Sand/Infield Pro 5040-traktionsenhed Modelnr. 08712 Serienr. 260000001 og derover Form No. 3357-184 Rev B Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set

Læs mere

Montering. Lad i fuld størrelse Heavy-Duty Workman -arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Lad i fuld størrelse Heavy-Duty Workman -arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Lad i fuld størrelse Heavy-Duty Workman -arbejdskøretøj Modelnr. 07301 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3393-678 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom

Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom Modelnr. 41602 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3406-566 Rev A Betjeningsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere,

Læs mere

E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere

E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere Form No. 3407-159 Rev B E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere Modelnr. 78574 Serienr. 400010798 og derover Modelnr. 78575 Serienr. 400010798

Læs mere

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne. Serviceklippeenhed Groundsmaster 4100-D model og ADVARSEL. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne. Serviceklippeenhed Groundsmaster 4100-D model og ADVARSEL. Monteringsvejledning Serviceklippeenhed Groundsmaster 4100-D model 30447 og 30449 Modelnr. 30451 Serienr. 401400001 og derover Form No. 3426-817 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Modelnr Serienr og højere

Modelnr Serienr og højere Form No. 3357-211 Rev A Midtermonteret rivesystem Sand Pro /In eld Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08731 Serienr. 260000001 og højere Installationsvejledning Vigtigt: Inden montering af det

Læs mere

Sikkerhed. CE-sæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte. Sikkerheds- og instruktionsmærkater ADVARSEL. Monteringsvejledning

Sikkerhed. CE-sæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte. Sikkerheds- og instruktionsmærkater ADVARSEL. Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 750-plænesprøjte Modelnr. 4202 Form No. 3383-693 Rev B Monteringsvejledning Sikkerhed ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere

Læs mere

QAS-bunkerpumpe Sand/Infield Pro og traktionsenhed

QAS-bunkerpumpe Sand/Infield Pro og traktionsenhed Form No. 3360-580 Rev A QAS-bunkerpumpe Sand/Infield Pro 3040- og 5040- traktionsenhed Modelnr. 08765 Serienr. 280000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA)

Læs mere

ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er

ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er Enkeltdysesæt Multi-Pro -plænesprøjte Modelnr. 41023 Form No. 3389-444 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier,

Læs mere

Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer til ADVARSEL

Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer til ADVARSEL Form No. Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer 315000001 til 316999999 Modelnr. 136-4450 3412-992 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet

Læs mere

Sikkerhed. Opsætning. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Sikkerhed. Opsætning. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne Form No. 3414-229 Rev A Skummarkørsæt Multi Pro 1750-, 5800- og WM-plænesprøjte med serienummer 400000000 og derefter Modelnr. 41249 Serienr. 317000001 og derover Betjeningsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, ADVARSEL

Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, ADVARSEL Form No. 3385-504 Rev A Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, 2011-2013 Modelnr. 127-7385 Modelnr. 127-7386 Monteringsvejledning Sikkerhed

Læs mere

Lodret klipperedskab på 69 cm DPA-klippeenhed i Reelmaster 3100 D-serien

Lodret klipperedskab på 69 cm DPA-klippeenhed i Reelmaster 3100 D-serien Form No. 3363-343 Rev A Lodret klipperedskab på 69 cm DPA-klippeenhed i Reelmaster 3100 D-serien Modelnr. 03184 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr Form No. 66-8 Rev B Forbindelsessæt til hastighedsstyring 009 GrandStand -plæneklipper Modelnr. 9-8770 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

Indledning. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning

Indledning. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning Form No. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder Modelnr. 08762 Serienr. 314000001 og derover 3394-567 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel

Læs mere

Opsætning. Midtermonteret rivesystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder. Løsdele. Betjeningsvejledning

Opsætning. Midtermonteret rivesystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder. Løsdele. Betjeningsvejledning Form No. Midtermonteret rivesystem Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08731 Serienr. 312000001 og derover 3372-401 Rev C Betjeningsvejledning Vigtigt: Inden montering af det

Læs mere

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr. 120-6640 Form No. 3370-992 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 120-067 Form No. 69-41 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren

Læs mere

Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien

Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Form No. 3390-562 Rev B Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Modelnr. 04723 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA)

Læs mere

Sikkerhed. Montering. Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Montering. Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner Modelnr. 130-8716 Modelnr. 130-8717 Modelnr. 130-8718 Form No. 3386-932 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Blæsemaskine Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder

Blæsemaskine Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder Form No. 3390-575 Rev A Blæsemaskine Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08759 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA)

Læs mere

Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper. Kontrol af brændstoftanken. Løsdele. Monteringsvejledning

Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper. Kontrol af brændstoftanken. Løsdele. Monteringsvejledning Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper Modelnr. 119-9925 Form No. 3375-941 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

Lodret klipperedskab Klippeenheder i Reelmaster og 6700-serien

Lodret klipperedskab Klippeenheder i Reelmaster og 6700-serien Form No. 3358-297 Rev A Lodret klipperedskab Klippeenheder i Reelmaster 6500- og 6700-serien Modelnr. 03877 Serienr. 270000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før ADVARSEL

Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før ADVARSEL Form No. Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før Modelnr. 131-3457 3386-217 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Styrtbøjleforlængersæt med 2 stolper Groundsmaster -traktionsenhed i 360-serien ADVARSEL

Styrtbøjleforlængersæt med 2 stolper Groundsmaster -traktionsenhed i 360-serien ADVARSEL Styrtbøjleforlængersæt med 2 stolper Groundsmaster -traktionsenhed i 360-serien Modelnr. 31350 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3405-977 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250 D

Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250 D Form No. 3326-879 Cylinderklippere med hhv. 8 og skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250 D Modelnr. 04470 Serienr. 22000000 og højere Modelnr. 0447 Serienr. 22000000 og højere Betjeningsvejledning Dansk

Læs mere

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman GTX-arbejdskøretøj

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman GTX-arbejdskøretøj Form No. Monteringssæt til bremse- og signallys Workman GTX-arbejdskøretøj Modelnr. 13-8579 3404-795 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt

Læs mere

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Modelnr. 131-3285 Form No. 3386-247 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Bagrullebørste til Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex og 3400-serien af DPA-klippeenheder med universaltrimmer ADVARSEL

Bagrullebørste til Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex og 3400-serien af DPA-klippeenheder med universaltrimmer ADVARSEL Form No. Bagrullebørste til Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex 3300- og 3400-serien af DPA-klippeenheder med universaltrimmer Modelnr. 04650 3412-948 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

Montering. CE-sæt 122 cm og 132 cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. CE-sæt 122 cm og 132 cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. -89 Rev A CE-sæt cm og cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper Modelnr. 6-960 Modelnr. 6-96 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 6 Dette produkt

Læs mere

Montering. Bugsertræk ProCore -processor. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Serienr og derover

Montering. Bugsertræk ProCore -processor. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Serienr og derover Bugsertræk ProCore -processor Modelnr. 09750 Serienr. 280000001 og derover Form No. 3386-424 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Stråklippeenhed til Greensmaster 3000-serien

Stråklippeenhed til Greensmaster 3000-serien Form No. 3359-421 Rev A Stråklippeenhed til Greensmaster 3000-serien Modelnr. 04496 Serienr. 260000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) Indledning Læs disse

Læs mere

Montering. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 2000-serien af plæneklippere. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 2000-serien af plæneklippere. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 000-serien af plæneklippere Modelnr. 9-990 -9 Rev A Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien Form No. 3399-949 Rev C Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien Modelnr. 04293 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med

183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med Form No. 3373-523 Rev A 183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med roterende skæreknive Groundsmaster -traktionsenhed i 360- og 7200-serien

Læs mere

SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive Greensmaster 3250-D

SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive Greensmaster 3250-D Form No. 3326-892 SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og skæreknive Greensmaster 3250-D Modelnr. 04472 Serienr. 22000000 og højere Modelnr. 04473 Serienr. 22000000 og højere Betjeningsvejledning Dansk (DK)

Læs mere

Pro Force-blæsemaskine Groundsmaster -traktionsenheder i 320- eller 3280-serien

Pro Force-blæsemaskine Groundsmaster -traktionsenheder i 320- eller 3280-serien Form No. 3387-885 Rev A Pro Force-blæsemaskine Groundsmaster -traktionsenheder i 320- eller 3280-serien Modelnr. 44549 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

Kontaktpanel Traktionsenhed med universalsolskærm i Groundsmaster- og Reelmaster -serien

Kontaktpanel Traktionsenhed med universalsolskærm i Groundsmaster- og Reelmaster -serien Form No. 3422-936 Rev A Kontaktpanel Traktionsenhed med universalsolskærm i Groundsmaster- og Reelmaster -serien Modelnr. 03248 Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere,

Læs mere

Hydraulisk og elektrisk monteringssæt til opsamling med højt løft Kubota-drevet Groundsmaster 360-universalmaskine med 4-hjulstræk ADVARSEL

Hydraulisk og elektrisk monteringssæt til opsamling med højt løft Kubota-drevet Groundsmaster 360-universalmaskine med 4-hjulstræk ADVARSEL Form No. Hydraulisk og elektrisk monteringssæt til opsamling med højt løft Kubota-drevet Groundsmaster 360-universalmaskine med 4-hjulstræk Modelnr. 30801 3402-278 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Sæt til myturf BaseStation-enheden Trådløst timetællersystem

Sæt til myturf BaseStation-enheden Trådløst timetællersystem Sæt til myturf BaseStation-enheden Trådløst timetællersystem Modelnr. 114-5144 Modelnr. 114-5145 Modelnr. 115-4754 Modelnr. 115-9524 Modelnr. 115-9542 Modelnr. 115-9543 Form No. 3415-168 Rev A Quick Start

Læs mere

Opsætning. Pigsæt Greensmaster 3000-serien. Afmontering af enkeltpunktstrækrammerne ADVARSEL. (hvis monteret) Betjeningsvejledning

Opsætning. Pigsæt Greensmaster 3000-serien. Afmontering af enkeltpunktstrækrammerne ADVARSEL. (hvis monteret) Betjeningsvejledning Pigsæt Greensmaster 3000-serien Modelnr. 04495 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3390-875 Rev B Betjeningsvejledning Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger

Læs mere

Opsætning. Tri-Roller Greensmaster 3000-serien. Montering af trækarmsstøddæmpere. 3100, 3150 og 3200) ADVARSEL. Betjeningsvejledning

Opsætning. Tri-Roller Greensmaster 3000-serien. Montering af trækarmsstøddæmpere. 3100, 3150 og 3200) ADVARSEL. Betjeningsvejledning Tri-Roller Greensmaster 3000-serien Modelnr. 04495 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3390-888 Rev B Betjeningsvejledning Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer og senere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer og senere Form No. Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer 400000000 og senere Modelnr. 04063 Modelnr. 04064 3415-337 Rev A Monteringsvejledning

Læs mere

Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj

Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6338 Form No. 3397-346 Rev A Monteringsvejledning Dette sæt er til en 2013 Workman MD med et serienummer på 313000401 og opefter. Dette sæt er til

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Afmontering af det eksisterende hjul. Løsdele ADVARSEL. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde

Afmontering af det eksisterende hjul. Løsdele ADVARSEL. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde Form No. 67-90 Rev B Trehjulstrækssæt til Greensmaster 00 Triflex-, 00 Triflex-, 0 Triflex-, Triflex Hybrid- og 0 Triflex-traktionsenheder Modelnr. 07 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder

Læs mere

Afmontering af trimmerdrevboksen. Afmontering af trimmerbørsten. Drivakseladaptersæt til universaltrimmer. Fremgangsmåde.

Afmontering af trimmerdrevboksen. Afmontering af trimmerbørsten. Drivakseladaptersæt til universaltrimmer. Fremgangsmåde. Drivakseladaptersæt til universaltrimmer Modelnr. 133-9230 Form No. 3412-238 Rev A Monteringsvejledning 1 Afmontering af trimmerbørsten 2 Afmontering af trimmerdrevboksen 1. Hvis knivcylinderen er monteret

Læs mere

Flex-rive (QAS lynkoblingssystem) Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL

Flex-rive (QAS lynkoblingssystem) Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL Form No. Flex-rive (QAS lynkoblingssystem) Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08767 Serienr. 316000001 og derover 3401-366 Rev A Betjeningsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Form No. Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Modelnr. 04730 3373-332 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at

Læs mere

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj Modelnr. 07356 Modelnr. 07393 Form No. 3385-462 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt 2009 og derefter Groundsmaster 4500-D/4700-D og Reelmaster 7000-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning

Gennemstrømningsfordelersæt 2009 og derefter Groundsmaster 4500-D/4700-D og Reelmaster 7000-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning Form No. 3369-766 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt 2009 og derefter Groundsmaster 4500-D/4700-D og Reelmaster 7000-D traktionsenhed Modelnr. 30871 Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Form No. Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Modelnr. 133-2808 3404-504 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien

Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Form No. 3402-427 Rev A Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Modelnr. 04720 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

22" roterende klippeenhed til Groundsmaster 4300-D-traktionsenheder

22 roterende klippeenhed til Groundsmaster 4300-D-traktionsenheder Form No. 3362-845 Rev A 22" roterende klippeenhed til Groundsmaster 4300-D-traktionsenheder Modelnr. 30845 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Blæsemaskine Traktionsenhed i Groundsmaster 7200/7210-serien

Blæsemaskine Traktionsenhed i Groundsmaster 7200/7210-serien Form No. 88-974 Rev A Blæsemaskine Traktionsenhed i Groundsmaster 7200/720-serien Modelnr. 09 Serienr. 500000 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *88-974* A

Læs mere

5 Stor fjeder 1. Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj. Klargøring af maskinen. Løsdele. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde. Monteringsvejledning

5 Stor fjeder 1. Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj. Klargøring af maskinen. Løsdele. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde. Monteringsvejledning Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj Modelnr. 119-9534 Form No. 3366-101 Rev B Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Bemærk: Hvis

Læs mere

Montering. EU-lygtesæt Groundsmaster 4300-D- eller Reelmaster 5010-H-traktionsenhed. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr

Montering. EU-lygtesæt Groundsmaster 4300-D- eller Reelmaster 5010-H-traktionsenhed. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Form No. 3423-506 Rev B EU-lygtesæt Groundsmaster 4300-D- eller Reelmaster 5010-H-traktionsenhed Modelnr. 31579 Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle

Læs mere

Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster eller 3420-TriFlex -traktionsenhed

Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster eller 3420-TriFlex -traktionsenhed Form No. 3396-467 Rev A Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster 3320- eller 3420-TriFlex -traktionsenhed Modelnr. 132-6967 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold

Læs mere

Sikkerhed. Opsætning. Skummarkørsæt Multi-Pro 5800-, og WM-plænesprøjte. Sikkerheds- og instruktionsmærkater ADVARSEL.

Sikkerhed. Opsætning. Skummarkørsæt Multi-Pro 5800-, og WM-plænesprøjte. Sikkerheds- og instruktionsmærkater ADVARSEL. Skummarkørsæt Multi-Pro 5800-, 1750- og WM-plænesprøjte Modelnr. 41232 Serienr. 314000001 og derover Form No. 3378-332 Rev B Betjeningsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Mauser KS-534 monteringssæt til fuldt sikkerhedsførerhus CT2120/CT2140/LT3340 og Groundsmaster 3400-D-plæneklippere

Mauser KS-534 monteringssæt til fuldt sikkerhedsførerhus CT2120/CT2140/LT3340 og Groundsmaster 3400-D-plæneklippere Form No. 3373-484 Rev A Mauser KS-534 monteringssæt til fuldt sikkerhedsførerhus CT2120/CT2140/LT3340 og Groundsmaster 3400-D-plæneklippere Modelnr. 02890 Serienr. 312000001 og derover Du kan registrere

Læs mere

Stråklippeenhed Traktionsenhed i Greensmaster 3000-serien

Stråklippeenhed Traktionsenhed i Greensmaster 3000-serien Form No. 3391-377 Rev A Stråklippeenhed Traktionsenhed i Greensmaster 3000-serien Modelnr. 04479 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3391-377*

Læs mere

152 cm og 183 cm blæsersæt Groundsmaster 360- og 7200-serien Triple-opsamlertragt ADVARSEL

152 cm og 183 cm blæsersæt Groundsmaster 360- og 7200-serien Triple-opsamlertragt ADVARSEL Form No. 152 cm og 183 cm blæsersæt Groundsmaster 360- og 7200-serien Triple-opsamlertragt Modelnr. 31212 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 31213 Serienr. 316000001 og derover 3405-722 Rev A Monteringsvejledning

Læs mere

Cylindre med 5 og 8 knive til Reelmaster 5000-serien

Cylindre med 5 og 8 knive til Reelmaster 5000-serien Form No. 3323 82 Cylindre med 5 og 8 knive til Reelmaster 5000-serien 03527 24000000 og højere 03528 24000000 og højere Betjeningsvejledningen Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning.................................

Læs mere

Håndholdt sprøjtestavssæt Multi Pro 1750-, Multi Pro eller Multi Pro WM-plænesprøjte fra 2015 og opefter

Håndholdt sprøjtestavssæt Multi Pro 1750-, Multi Pro eller Multi Pro WM-plænesprøjte fra 2015 og opefter Form No. 3393-262 Rev B Håndholdt sprøjtestavssæt Multi Pro 1750-, Multi Pro 5800- eller Multi Pro WM-plænesprøjte fra 2015 og opefter Modelnr. 41118 Serienr. 315000001 og derover Betjeningsvejledning

Læs mere

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden Form No. Transportramme, skinnerampe og flad rampe Trukket Trans Pro 80-anhænger Modelnr. 04238 Serienr. 230000801 og derover Modelnr. 04244 Modelnr. 04245 Modelnr. 04247 3370-216 Rev B Monteringsvejledning

Læs mere

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse.

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse. Form No. 3403-657 Rev A Førerhussæt 2015 og derefter Groundsmaster 4500-D/4700-D eller Reelmaster 7000-D traktionsenhed Modelnr. 30901 Serienr. 316000001 og derover Betjeningsvejledning Sikkerhed ADVARSEL

Læs mere

69 cm roterende klippeenhed Groundsmaster 3500-D/3500-G/3505- D/4500-D/4700-D

69 cm roterende klippeenhed Groundsmaster 3500-D/3500-G/3505- D/4500-D/4700-D Form No. 3363-478 Rev B 69 cm roterende klippeenhed Groundsmaster 3500-D/3500-G/3505- D/4500-D/4700-D Modelnr. 30834 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning Form No. 3366-119 Rev B Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr. 115-7749 Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Læs mere

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning Udskiftningssæt til styreenhed 2008-09 Pro Force-blæsemaskine Modelnr. 121-2813 Form No. 3373-364 Rev A Monteringsvejledning Montering 1. Frakobl det negative batterikabel først og frakobl derefter det

Læs mere

Montering. Skummarkørfinishingsæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og derefter ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Skummarkørfinishingsæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og derefter ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Skummarkørfinishingsæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og derefter Modelnr. 130-8292 Form No. 3395-812 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette

Læs mere

Form No Rev A. Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover * * A

Form No Rev A. Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover * * A Form No. 3391-959 Rev A Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 5210/5410-serien med 12,7 cm knivcylinder eller Reelmaster 5510/5610-serien Klippeenhed med 17,8 cm knivcylinder Modelnr. 03664 Serienr.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

27" roterende klippeenhed Groundsmaster 3500-D/3505-D/4500- D/4700-D

27 roterende klippeenhed Groundsmaster 3500-D/3505-D/4500- D/4700-D Form No. 3393-165 Rev A 27" roterende klippeenhed Groundsmaster 3500-D/3505-D/4500- D/4700-D Modelnr. 30834 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

Pro Sweep 5200-plænefejer Modelnr. 07066 Serienr. 310000001 og derover

Pro Sweep 5200-plænefejer Modelnr. 07066 Serienr. 310000001 og derover Form No. 3362-389 Rev A Pro Sweep 5200-plænefejer Modelnr. 07066 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis på

Læs mere

Sportsbanekantklipper Sand Pro og 5040-traktionsenhed

Sportsbanekantklipper Sand Pro og 5040-traktionsenhed Form No. 3394-544 Rev A Sportsbanekantklipper Sand Pro 3040- og 5040-traktionsenhed Modelnr. 08766 Serienr. 315000201 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3394-544*

Læs mere

Varmeapparatsæt Væskekølet Workman MD/HD-arbejdskøretøj. Til HDX, HDX-D og HDX Auto ADVARSEL. Klargøring af maskinen. Monteringsvejledning

Varmeapparatsæt Væskekølet Workman MD/HD-arbejdskøretøj. Til HDX, HDX-D og HDX Auto ADVARSEL. Klargøring af maskinen. Monteringsvejledning Varmeapparatsæt Væskekølet Workman MD/HD-arbejdskøretøj Modelnr. 07349 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3389-555 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm

Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm Form No. 3395-553 Rev A Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm Modelnr. 03618 Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 03619 Serienr. 315000001

Læs mere

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY DANSK Betjenings- og installationsvejledning Sunwood Marino MANUFACTURER CONTACT DETAILS Sunwood Dutch Design Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk The Netherlands

Læs mere

Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250-D Modelnr og højere Modelnr og højere

Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250-D Modelnr og højere Modelnr og højere Form No. 335-835 Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 350-D Modelnr. 04470-10000001 og højere Modelnr. 04471-10000001 og højere Betjeningsvejledning Dansk (DK) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE FORM NO. 3318-296 DK Rev A MODEL NR. 03741-60001 & Opefter MODEL NR. 03753-60001 & Opefter MODEL NR. 03751-60001 & Opefter MODEL NR. 03754-60001 & Opefter MODEL NR. 03752-60001 & Opefter MODEL NR. 03756-60001

Læs mere

Håndholdt sprøjtestavssæt Multi Pro 1750-, Multi Pro WM- eller Multi Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og senere

Håndholdt sprøjtestavssæt Multi Pro 1750-, Multi Pro WM- eller Multi Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og senere Form No. 3402-573 Rev A Håndholdt sprøjtestavssæt Multi Pro 1750-, Multi Pro WM- eller Multi Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og senere Modelnr. 41118 Serienr. 316000001 og derover Betjeningsvejledning Dette

Læs mere

LADYBIRD 41EL /0

LADYBIRD 41EL /0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

STIGA PARK 92 M 107 M

STIGA PARK 92 M 107 M STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet

Læs mere

Sæt til forblanding af kemikalier Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og derefter

Sæt til forblanding af kemikalier Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og derefter Sæt til forblanding af kemikalier Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra 2015 og derefter Modelnr. 41622 Serienr. 400000000 og derover Form No. 3413-916 Rev A Monteringsvejledning Dette sæt er fremstillet til

Læs mere

Cylinderplæneklipper med 8 knive/11 knive og 4 bolte Greensmaster 3000 serien

Cylinderplæneklipper med 8 knive/11 knive og 4 bolte Greensmaster 3000 serien Form No. 6-65 Cylinderplæneklipper med 8 knive/ knive og bolte Greensmaster 000 serien Modelnr. 00 Serienr. 000000 og højere Modelnr. 006 Serienr. 000000 og højere Modelnr. 008 Serienr. 000000 og højere

Læs mere

Indledning. Indhold. ProStripe 560-plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. ProStripe 560-plæneklipper Modelnr Serienr og derover. Betjeningsvejledning ProStripe 560-plæneklipper Modelnr. 02656 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3392-605 Rev C Betjeningsvejledning Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 6000-D-serien

Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 6000-D-serien Form No. 3392-161 Rev A Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 6000-D-serien Modelnr. 03877 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3392-161*

Læs mere

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse. Lynmonteret forreste stel Groundsmaster 360-universalmaskine Modelnr. 30509 Serienr. 3500000 og derover Form No. 3394-625 Rev A Monteringsvejledning Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver.

Læs mere