Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål."

Transkript

1

2 Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et instrument... 8 Sådan ændrer man kalibreringsintervallet... 9 Sådan ændrer man næste kalibreringsdato Sådan kobler man en afdeling på et instrument Sådan kobler man en instrumentansvarlig på et instrument Sådan kobler man en placering på et instrument Sådan kobler man en ejer på et instrument Sådan lægger man et kalibreringscertifikat ind Sådan uploader man en fil på et instrument Sådan godkender man et certifikat i MIO Sådan opdaterer man MIO, når man selv kalibrerer Sådan tilføjer man et nyt instrument Ofte stillede spørgsmål

3 Indledning Metech Instrument Organiser (MIO) giver mulighed for on-line, interaktiv styring af virksomhedens måleudstyr. Systemet er tilgængeligt via et direkte link samt et link på MIO kan håndtere måleværktøjer og -instrumenter, som enten kører i faste kalibreringsrutiner eller blot er registreret for at have alt samlet i ét system. Oprettelse af nye instrumenter kan enten ske enkelvist eller via import fra eks. en Excel fil. Login til MIO kan enten give fuld adgang til at læse og redigere i systemet eller blot til at kun læse. På denne måde er det muligt at oprette ét eller flere login, der giver fuld adgang til systemet og et fælles login til resten af virksomheden, der blot giver adgang til at søge, printe, åbne certifikater o.s.v. MIO betragtes ikke som et kommunikationssystem mellem kunden og Element Metech. Den eneste information, som Element Metech anvender fra MIO, er det konkrete kalibreringsinterval på tidspunktet, hvor instrumentet kalibreres. Dette interval bruges for at kunne angive næste kalibreringsdato på instrumentet efter kalibrering. I MIO anvendes foruddefinerede betegnelser på instrumenter og værktøjer. Disse betegnelser fastlægges af Element Metech, da de danner grundlag for, hvilken skabelon det pågældende måleudstyr skal kalibreres efter. Derfor er det ikke muligt, hvis Element Metech skal kalibrere instrumentet, at definere egne betegnelser. Til gengæld opnås en ensartethed i betegnelser, således søgning gøres langt mere effektivt. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. 3

4 Søgefunktioner I MIO er der to muligheder for at søge. Den ene findes på forsiden via rullepanelet List alle instrumenter hvor og den anden findes under menupunktet Instrument. Fælles for de to søgemuligheder er, at der søges på præcist det indtastede med mindre man benytter et procenttegn (%) som et såkaldt wildcard. Ved at anvende procenttegnet i søgningen, beder man MIO om at se bort fra, hvad der kommer før og / eller efter det søgeord, man indtaster. Eksempel: - Hvis man ønsker at søge eks. ID-nummeret begynder med "245", indtastes "245%" - Hvis man ønsker at se alle instrumenter, hvor ID-nummeret ender på "245", indtastes "%245" - Hvis man ønsker at se alle instrumenter, hvor ordet "moment" indgår i beskrivelsen, indtastes "%moment%" OBS! Hvis man ønsker at se alle instrumenter i MIO, indtastes blot "%" uden andet foran og bag efter. Procenttegnet kan anvendes som wildcard i fm. alle søgninger i MIO. Beskrivelsen af de to søgemuligheder følger på de kommende to sider. 4

5 Søgning fra forsiden 1. Klik på rullepanelet og vælg, hvad der skal søges på. 2. Indtast søgeordet (brug evt. procenttegnet (%) som beskrevet tidligere) og klik på Søg. 3. Nu vises søgeresultatet. 4. Giver søgeresultatet mere end én side, kan man bladre frem og tilbage i siderne ved at klikke på pilene eller sidenumrene nederst til venstre. Hér kan man endvidere klikke på PDF-ikonet, hvor efter der genereres en PDF-fil med søgeresultaterne. 5. For at sortere kolonnerne, klikkes på den pågældende overskrift. Sorteringen vises med en pil i den / de pågældende kolonne(r). Bemærk! Hver gang, man sorterer på en ny kolonne, husker MIO de tidligere sorteringer. For at nulstille sorteringen, og starte på en ny, klikkes på Nulstil sortering. 5

6 Søgning under menupunktet Instrument 1. Klik på Søgefunktion. 2. Det er nu muligt at indtaste og / eller vælge søgeord i alle de viste, tomme felter. Dette gælder også på tværs af de fire faneblade. 3. Når man er færdig med at indtaste og / eller vælge søgeordene, klikkes på Søg eller der trykkes på ENTER på tastaturet. Nu kan man enten bladre i søgeresultaterne vha. pilene eller klikke på menupunktet Instrumentliste for at få vist søgningen i listeform. Eksempelvis søges her på alle aktive instrumenter i en bestemt afdeling og med et kalibreringsinterval på 12 måneder. På denne måde har man langt flere muligheder for at indsnævre sin søgning end man har, hvis man bruger søgefunktionen på forsiden.. 6

7 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling 1. Klik på pilen i højre side af søgefeltet og vælg Afdeling. 2. Indtast afdelingen og klik på Søg. Hér kan man med fordel bruge procent-tegnet (%) som wildcard. 3. Nu vises kun de instrumenter i den afdeling, som man har indtastet. Man kan få det bekræftet ved at trykke på fanebladet Placering. 4. Giver søgeresultatet mere end én side, kan man bladre frem og tilbage i siderne ved at klikke på pilene eller sidenumrene nederst til venstre. 7

8 Sådan ændrer man status på et instrument 1. Tryk på Redigér på det instrument, status ønskes ændret på. Bemærk! Der er også en Redigér længere nede på siden, men den er til redigering af data dér i stedet. 2. Klik på rullepanelet Status. 3. Vælg status. 4. Tryk Gem og status er nu ændret. Bemærk! Vælges Slettes / To be deleted, slettes instrumentet i løbet af den kommende nat. Fortrydes sletningen, kontaktes vort Kundecenter, som har mulighed for at genskabe instrumentet og dets historik. 8

9 Sådan ændrer man kalibreringsintervallet 1. Tryk på Redigér på det instrument, næste kalibreringsdato ønskes ændret på. Bemærk! Der er også er Redigér længere oppe på siden, men den er til redigering af data dér i stedet. 2. Vælg fanebladet Vedligeholdelsesplan 3. Ret kalibreringsintervallet eller sæt kryds i Kalibrering ikke nødvendig. 4. Tryk på Gem og kalibreringsintervallet er nu ændret. Bemærk! Når kalibreringsintervallet ændres, ændres datoen for Næste kalibrering ikke automatisk. Se evt. Sådan ændrer man næste kalibreringsdato på næste side. 9

10 Sådan ændrer man næste kalibreringsdato 1. Tryk på Redigér på det instrument, næste kalibreringsdato ønskes ændret på. Bemærk! Der er også er Redigér længere nede på siden, men den er til redigering af data dér i stedet. 2. Indtast den nye dato for Næste kalibrering. Formatet skal være årstal-måned-dato som på billedet. 3. Tryk Gem og næste kalibreringsdato er nu ændret. 10

11 Sådan kobler man en afdeling på et instrument Hvis afdelingen allerede er oprettet under Departments under menupunktet Grundoplysninger, springes videre til punkt Tryk på menupunktet Grundoplysninger. 2. Under formularen Departments trykkes på Add new. 3. Udfyld oplysningerne i den tomme linje. 4. Tryk på Save. 5. Tryk på menupunktet Instrument. 6. Tryk på Redigér på det instrument, afdelingen ønskes koblet på. Bemærk! Der er også er Redigér længere oppe på siden, men den er til redigering af data dér i stedet. 7. Tryk på rullepanelet ud for Afdeling og vælg afdelingen. 8. Tryk på Gem og afdelingen er nu koblet på instrumentet. 11

12 Sådan kobler man en instrumentansvarlig på et instrument Hvis personen allerede er oprettet under Responsible for instrument under menupunktet Grundoplysninger, springes videre til punkt Tryk på menupunktet Grundoplysninger. 10. Under formularen Responsible for instrument trykkes på Add new. 11. Udfyld oplysningerne i den tomme linje. 12. Tryk på Save. 13. Tryk på menupunktet Instrument. 14. Tryk på Redigér på det instrument, personen ønskes koblet på. Bemærk! Der er også er Redigér længere oppe på siden, men den er til redigering af data dér i stedet. 15. Tryk på rullepanelet ud for Instrumentansvarlig og vælg personen. 16. Tryk på Gem og personen er nu koblet på instrumentet. 12

13 Sådan kobler man en placering på et instrument 1. Tryk på Redigér på det instrument, placeringen ønskes koblet på. Bemærk! Der er også er Redigér længere oppe på siden, men den er til redigering af data dér i stedet. 2. Indtast placeringen i feltet Placering. Bemærk! Hvis der tidligere er blevet tilføjet placeringer på andre instrumenter i MIO, vil disse fremkomme i et rullepanel, når indtastningen startes. Findes placeringen findes i denne liste, vælges den dér i stedet. 3. Tryk på Gem og placeringen er nu gemt. 13

14 Sådan kobler man en ejer på et instrument 4. Tryk på Redigér på det instrument, ejeren ønskes koblet på. Bemærk! Der er også er Redigér længere oppe på siden, men den er til redigering af data dér i stedet. 5. Indtast placeringen i feltet Placering. Bemærk! Hvis der tidligere er blevet tilføjet placeringer på andre instrumenter i MIO, vil disse fremkomme i et rullepanel, når indtastningen startes. Findes placeringen findes i denne liste, vælges den dér i stedet. 6. Tryk på Gem og placeringen er nu gemt. 14

15 Sådan lægger man et kalibreringscertifikat ind 1. På det pågældende instrument rulles helt ned i bunden af skærmen og der klikkes på Ny hændelse. 2. Nu åbnes der op for at man kan indtaste informationerne Hér indtastes den kalibreringsdato, der fremgår af certifikatet. Formatet skal være dato-måned-årstal som på billedet. 2 Her beholder man teksten Kalibrering. 3 Hvis instrumentet er blevet justeret i fm. kalibreringen, klikkes i dette felt. 4 Klik på Browse for at søge efter filen med certifikatet på din computer eller netværk. 5 Her indtaster man certifikatnummeret, som fremgår af certifikatet. Vigtigt! Fil-navnet må ikke findes på et andet instrument i MIO, så derfor kan det være en god idé eks. at tilføje datoen, hvis man tror, at navnet findes på et andet instrument. 6 Klik evt. på og vælg den status, som instrumentet havde, inden kalibreringen blev udført. 7 Klik på og vælg den status, som instrumentet havde, da kalibreringen var udført. Hvis man vælger Inden for tolerancen og man i forvejen har indtastet et kalibreringsinterval under fanebladet Vedligeholdelsesplan, så vil feltet Næste kalibrering blive opdateret med næste kalibreringsdato og den rigtige farve (grøn, gul eller rød). 8 Her indtastes eventuelle bemærkninger til kalibreringen. 9 Tryk på Gem for at gemme oplysningerne eller Annullér for at afbryde uden at gemme oplysningerne. 15

16 Sådan uploader man en fil på et instrument Det er muligt at uploade dokumenter af typen PDF, Microsoft Office (eks. Word og Excel), s samt billeder af typen JPG. Før en kan uploades, skal den være gemt i HTML-format. Dette gøres i Microsoft Outlook ved at klikke File, der efter Save As og så vælge HTML under Save as type. 1. På det pågældende instrument rulles helt ned i bunden af skærmen og der klikkes på Ny hændelse. 2. Nu åbnes der op for at man kan indtaste informationerne Hér indtastes datoen, hvor hændelsen oprettes. Formatet skal være dato-måned-årstal som på billedet. 2 Hér vælges teksten Øvrigt / Etc.. Vigtigt! Hvis man glemmer at ændre dette fra Kalibrering, vil MIO tro, at instrumentet er blevet kalibreret og derfor ændre næste kalibreringsdato. 3 Klik på Browse for at søge efter filen på din computer eller netværket. 4 Hér indtastes et navn på dokumentet, billedet eller en. Det kan eks. være Brugervejledning Vigtigt! Filnavnet må ikke findes på et andet instrument i MIO, så derfor kan det være en god idé eks. at tilføje datoen i filnavnet. 5 Her indtastes eventuelle bemærkninger til hændelsen. 6 Tryk på Gem for at gemme oplysningerne eller Annullér for at afbryde uden at gemme oplysningerne. 16

17 Sådan godkender man et certifikat i MIO Der er i MIO ikke et decideret afkrydsningsfelt til godkendelse af et kalibreringscertifikat, men følgende procedure kan evt. bruges i stedet. 1. På det pågældende instrument rulles helt ned i bunden af skærmen og der klikkes på Ny hændelse. 2. Nu åbnes der op for at man kan indtaste informationerne Hér indtastes datoen, hvor hændelsen oprettes. Formatet skal være dato-måned-årstal som på billedet. 2 Hér vælges teksten Øvrigt / Etc.. Vigtigt! Hvis man glemmer at ændre dette fra Kalibrering, vil MIO tro, at instrumentet er blevet kalibreret og derfor ændre næste kalibreringsdato. 3 Hér indtastes en tekst. Eks. Certfikat godkendt og evt. efterfulgt af initialer. 4 Tryk på Gem for at gemme oplysningerne eller Annullér for at afbryde uden at gemme oplysningerne. 17

18 Sådan opdaterer man MIO, når man selv kalibrerer 1. På det pågældende instrument rulles helt ned i bunden af skærmen og der klikkes på Ny hændelse. 2. Nu åbnes der op for, at man kan indtaste informationerne Hér indtastes datoen for, hvornår man har kalibreret instrumentet. Formatet skal være dato-måned-årstal som på billedet. 2 Her beholder man teksten Kalibrering. 3 Hvis man har justeret instrumentet i fm. kalibreringen, klikkes i dette felt. 4 Hvis man har lavet et kalibreringscertifikat eller andet, som man gerne vil have koblet på instrumentet, har man mulighed for at gøre det hér. Klik på Browse for at søge efter filen på din computer eller netværk. 5 Her indtaster man certifikatnummeret, som man har givet certifikatet. Det kan eks. være Kalibrering Vigtigt! Filnavnet må ikke findes på et andet instrument i MIO, så derfor kan det være en god idé eks. at tilføje datoen i filnavnet. 6 Klik evt. på og vælg den status, som instrumentet havde, inden man gik i gang med kalibreringen. 7 Klik på og vælg den status, som instrumentet har, efter man har kalibreret det. Hvis man vælger Inden for tolerancen og man i forvejen har indtastet et kalibreringsinterval under fanebladet Vedligeholdelsesplan, så vil feltet Næste kalibrering blive opdateret med næste kalibreringsdato og den rigtige farve (grøn, gul eller rød). 8 Her indtastes eventuelle bemærkninger til kalibreringen. 9 Tryk på Gem for at gemme oplysningerne eller Annullér for at afbryde uden at gemme oplysningerne. 18

19 Sådan tilføjer man et nyt instrument 1. Tryk på menupunktet Grundoplysninger. 2. Tryk på New instrument. 3. Udfyld nu formularen med de nødvendige informationer. 4. Tryk på Send. Metech's Kundecenter modtager her efter en med informationerne. Inden for 48 timer returneres et svar om, at instrumentet er oprettet i MIO. Baggrunden for, at oprettelsen af det nye instrument ikke sker automatisk, er, at MIO arbejder med forud definerede betegnelser, som skrevet i indledningen. Kundecenteret sikrer derfor, at betegnelsen er korrekt, hvor efter instrumentet oprettes. På denne måde opnås en ensartethed i MIO, således søgning gøres langt mere effektivt. På måleudstyr, som Metech ikke skal kalibrere, kan man dog oftest vælge en betegnelse, som ikke findes i den forud definerede liste. 19

20 Ofte stillede spørgsmål Spørgsmål: Når jeg har klikket på Redigér, kan jeg stadig ikke rette i teksten. Svar: Der findes én Redigér øverst på siden til redigering af stamdata og en anden midt på siden til redigeringen af øvrige data. Kontroller, at du har klikket på den rigtige Redigér. Spørgsmål: Jeg har tastet min adgangskode forkert 3 gange og nu står der Du har forgæves forsøgt at logge ind 3 eller flere gange.. Svar: Luk Internet Explorer ned og prøv igen. Hvis du har glemt din adgangskode, klik da på Har du glemt din adgangskode? og følg vejledningen på skærmen. Spørgsmål: Når jeg er logget ind i MIO via Internet Explorer, ser jeg ingen faneblade og brugerfladen ser meget underlig ud. Svar: Siden exovametech.com skal være tilføjet under Kompabilitetsvisning i Internet Explorer. Dette gøres typisk ved at klikke på tandhjulet i øverste, højre hjørne i Internet Explorer, vælge Kompabilitetsvisning og klikke på Tilføj. exovametech.com skal nu gerne være tilføjet listen og der kan klikkes på Luk. Hvis siden ikke automatisk opdateres, så faneblade og andet ser normalt ud, lukkes Internet Explorer ned og startes igen. Spørgsmål: Når jeg er logget ind i MIO via Google Chrome, ser jeg ingen faneblade og brugerfladen ser meget underlig ud. Svar: Dette kan løses ved at installere et plug-in til Google Chrome kaldet IE Tab. MIO er optimeret til Internet Explorer, hvorfor det anbefales at køre den på denne måde. Spørgsmål: Når jeg er logget ind i MIO via Mozilla Firefox, ser jeg ingen faneblade og brugerfladen ser meget underlig ud. Svar: Der findes desværre ingen løsning til dette. MIO er optimeret til Internet Explorer, hvorfor det anbefales at køre den på denne måde. Har De andre spørgsmål til brugen af systemet, er De naturligvis meget velkommen til at kontakte vort Kundecenter Telefon

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brugervejledning til. Vejleder

Brugervejledning til. Vejleder Brugervejledning til Vejleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 KALENDER... 8 KOMPETENCEOVERSIGT... 9 UDDANNELSESLÆGER... 10 KOMPETENCER

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Online edit i ibinder

Online edit i ibinder Online edit i ibinder Introduktion Du kan benytte online edit til redigering af Word, Excel og PowerPoint filer direkte fra et ringbind på ibinder, hvis du har en Office 365 licens. I denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet Brugervejledning til Videreuddannelsessekretariatet UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 MIN PROFIL... 2 ÆNDRING AF KODEORD... 3 SKIFT PROFIL/ BRUGERRETTIGHEDER... 4 BRUGERE... 6 NULSTIL LOGIN... 11

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger. SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af ATA- Carnet. Dokumentet indeholder en

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Quick guide til oprettelse af Oprindelsescertifikater

Quick guide til oprettelse af Oprindelsescertifikater Quick guide til oprettelse af Oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af Oprindelsescertifikater. Dokumentet indeholder

Læs mere

Brugervejledning Brugervejledning Opret et event. 10 Steps. Sådan slår du et event op på. eventplatformen.dk. Eventplatformen.dk

Brugervejledning Brugervejledning Opret et event. 10 Steps. Sådan slår du et event op på. eventplatformen.dk. Eventplatformen.dk Brugervejledning 10 Steps Sådan slår du et event op på eventplatformen.dk 1 Eventplatformen.dk Contents Partnerevents 2 1. Log in på eventplatformen 3 2. Udfyld din brugerprofil 3 3. Opret nyt event 4

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Login side 3. Visninger i mediebiblioteket side 5. Opdater din crawl side 7. Upload af billeder side 9. Upload billeder via Drag&Drop side 14

Login side 3. Visninger i mediebiblioteket side 5. Opdater din crawl side 7. Upload af billeder side 9. Upload billeder via Drag&Drop side 14 Indholdsfortegnelse: Login side 3 Visninger i mediebiblioteket side 5 Opdater din crawl side 7 Upload af billeder side 9 Upload billeder via Drag&Drop side 14 Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Brevfletning, mail på Smartphone mm... 3 Hent din UCL mail på din smartphone/tablet... 4 Skift password til din UCL mail - og dine andre UCL

Brevfletning, mail på Smartphone mm... 3 Hent din UCL mail på din smartphone/tablet... 4 Skift password til din UCL mail - og dine andre UCL IT, MAIL MM. Table of Contents Brevfletning, mail på Smartphone mm... 3 Hent din UCL mail på din smartphone/tablet... 4 Skift password til din UCL mail - og dine andre UCL services... 8 Send og modtag

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Internettet. Tema. på ipad Opdateret d Ældresagens datastue Aktivitetscentret Bavnehøj. Nørre Snede Tema: Internettet på ipad

Internettet. Tema. på ipad Opdateret d Ældresagens datastue Aktivitetscentret Bavnehøj. Nørre Snede Tema: Internettet på ipad n Tema Internettet på ipad Opdateret d. 14.10.2017 Sofus Opdateret d. 31. januar 2017 Side 1 Indhold Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Pr. 5-01-2017 1 Generelt om udfyldelse af formularen. Lønindberetning fra aftenskolerne skal fra 1. jan 2017 udfyldes hver måned online. Systemet er

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 1

TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 LOGIN Åbn din browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox eller en helt tredie) og skriv: ale.dk/typo3 i ADRESSELINIEN og tast ENTER så får du dette skærmbillede: Skriv Brugernavn

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST)

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Oprettet: 10. februar 2018 Version: 1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Første gang du logger på shoppen, kan du følge denne vejledning, for at komme godt i gang: 1. Gå ind på shop.mto-electric.dk 2. Klik på login i menu-linien 3. Indtast eller kopiér

Læs mere

Afregning af rejser på Mit HK

Afregning af rejser på Mit HK Afregning af rejser på Mit HK HK 28-06-2018 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. INDLEDNING 3 2.1 Find afregning på Mit HK 3 3. UDFYLDNING AF AFREGNING 4 3.1 Kørsel i egen bil 5 3.2 Udgiftsposter 8 3.3 Intet

Læs mere

ISOWARE release note

ISOWARE release note ISOWARE 7.0.0 release note Indhold Vigtig information... 2 Forbedringer og nye features... 2 Processer... 2 Nemmere oversættelse i processer... 2 Vis og rediger uploadede filer i Microsoft Office Online...

Læs mere

SARA. Kvik Guide 2. udgave. Denne vejledning vil på mindre end en time vise dig, hvordan du kommer i gang med at bruge SARA.

SARA. Kvik Guide 2. udgave. Denne vejledning vil på mindre end en time vise dig, hvordan du kommer i gang med at bruge SARA. SARA Kvik Guide 2. udgave Denne vejledning vil på mindre end en time vise dig, hvordan du kommer i gang med at bruge SARA. Du vil lære at: Søge poster; Fremvise poster; Redigere en eksisterende post; Oprette

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2 26. januar 2014 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelse af en filliste...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere