Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse"

Transkript

1 NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre sig i de kommende år. Som professionshøjskoler har UCC og Metropol en særlig forpligtigelse til at imødekomme denne udfordring - en udfordring, der forudsætter en ambitiøs indsats og investeringer i uddannelse. En fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol giver de bedste forudsætninger for fremtidens faglige udvikling. En fusioneret institution vil sikre en betydelig udviklingskraft, som UCC og Metropol ikke ville kunne mobilisere enkeltvis. På denne baggrund traf bestyrelserne for professionshøjskolerne UCC og Metropol i marts 2017 beslutning om, at igangsætte en proces, der kan føre til en fusion mellem UCC og Metropol. Rationalet for fusionen er sammenfattet i en fælles vision Stærke professionelle forudsætter stærke uddannelsesmiljøer. Grundlaget for fusionen fremlægges for de respektive bestyrelser til godkendelse i oktober Ansvaret for udarbejdelse af fusionsgrundlaget er forankret i en styregruppe, der består af de to bestyrelsesformandsskaber samt de to rektorer. Herunder er etableret et fusionssekretariat, der omfatter de to direktører samt de to sekretariatschefer. Som et helt centralt fundament for fusionsgrundlaget skal der formuleres tydelige visioner og ambitioner for grunduddannelserne, efter- og videreuddannelserne, for forskning- og udvikling samt for institutionens støttefunktioner. På denne baggrund har styregruppen besluttet, at der nedsættes et antal arbejdsgrupper, der skal bidrage med input til det videre arbejde med at udfolde visionen for fusionen mellem Metropol og UCC. Rammer Styregruppen har gennem rektorerne besluttet, at der nedsættes 6 arbejdsgrupper, der overordnet kan sammenfattes inden for 2 hovedkategorier: A. Kerneopgaven: 1. Arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse 2. Arbejdsgruppe vedrørende efter- og videreuddannelse 3. Arbejdsgruppe vedrørende forskning og udvikling

2 B. Indre relationer: 4. Studieliv, undervisning og rammer for læring 5. Arbejdsfællesskaber 6. Support og service Arbejdsgrupperne refererer til styregruppen. Hver arbejdsgruppe har en formand, der skal lede gruppens arbejde og sikre progression således, at arbejdsgruppen når det forventede resultat inden for den fastlagte tidsramme. Formanden udpeges af styregruppen. Arbejdsgrupperne sekretariatsbetjenes af fusionssekretariatet. Arbejdsgrupperne er nedsat af styregruppen og sammensat således, at de omfatter såvel medarbejdere og ledere. De studerende indgår i arbejdsgruppen vedrørende studieliv, undervisning og rammer for læring. Hver arbejdsgruppe omfatter 8 medlemmer fra de to institutioner. Medlemmerne er udpeget ud fra en konkret vurdering, der bl.a. omfatter kompetencer og erfaring i forhold til arbejdsgruppens opgaver. Formål med arbejdet i arbejdsgruppen Formålet med arbejdet i arbejdsgruppen er at udfolde, kvalificere og tydeliggøre indholdet i den fælles vision Stærke professionelle forudsætter stærke uddannelsesmiljøer. Dette notat indgår som bilag 1 til dette kommissorium. Resultatet af arbejdsgruppernes indsats vil blive forelagt styregruppen og give input til det videre arbejde med fusionsgrundlaget, og dermed for det videre arbejde med formuleringen af den endelige og samlede vision for den nye institution. Arbejdsgruppens opgave Det er arbejdsgruppens opgave visionært og ambitiøst at give et billede af den fremtidige position og kendetegn for grunduddannelserne i den fusionerede institution om eksempelvis fem til ti år. Visionen skal definere en fælles retning for studerende, medarbejdere, ledere samt eksterne interessenter. Det er centralt, at visionen fokuserer på det vi vil stræbe efter, og som endnu ikke er opnået fuldt ud. De pejlemærker der formuleres skal give mening og være inden for rækkevidde og tydelige på, hvordan de studerende og medarbejdere samt andre interessenter kan indgå i realiseringen heraf. Arbejdet i arbejdsgrupperne indledes ved et fælles seminar den august. Arbejdsgrupperne vil her blive præsenteret for den overordnede baggrund for den fælles vision for fusionen og for eksempler på de centrale udviklingstendenser, der vil præge og påvirke fremtidens velfærdssamfund. Denne rammesætning vil være det fælles kick-off for alle arbejdsgrupper og lægge de første Side 2 af 5

3 trædesten for arbejdsgruppernes refleksioner og arbejde med at udfolde visionen. Arbejdsgruppen for grunduddannelse forventes med udgangspunkt i rammesætningen at drøfte og forholde sig til bl.a. følgende spørgsmål: 1. Hvad bliver og/eller bør være kendetegnende for dimittendernes professionsfaglighed? a. Hvilke pejlemærker vil være de centrale og hvorfor? Stikord: Hvordan ser fremtidens professionsrettede grunduddannelser ud. Hvordan forberedes dimittenderne til fremtiden? (Professionsidentitet, dannelse og myndighed). b. Hvilken betydning har ovenstående for de tværprofessionelle elementer i vores grunduddannelser? Hvilke pejlemærker vil være de centrale og hvorfor? 2. Hvilke faglige udviklingsbehov kan identificeres og hvilke nye kompetencer vil dette efterspørge? a. Hvilke pejlemærker vil være centrale og hvorfor? Stikord: Relations-kompetencer, kommunikation, teknologi m.m. Future-labs, simulation, træning og peer-learning 3. Hvilke undervisningsformer vil bedst understøtte udviklingen af fremtidens kompetencer. a. Hvilke pejlemærker vil være centrale og hvorfor? 4. Hvilke udviklingsperspektiver og hvilke vækstmuligheder kan vi udlede af de væsentligste udviklingstendenser a. Hvilke pejlemærker vil derfor være centrale og hvorfor? Stikord: Nye uddannelser og uddannelseselementer, efter- og videreuddannelse? Nye måder at tilrettelægge uddannelserne på? Nye relationer til omverdenen og nye partnerskaber. Overgange fra grunduddannelse til praksis. (Erhvervskandidat, professionsmaster m.m.) 5. Hvad giver ovenstående anledning til af refleksioner ift. til den tværgående sammenhæng mellem grunduddannelse, EVU og forskning. a. Hvilke strategiske pejlemærker vil derfor være centrale og hvorfor? Stikord: livslang læring og karriereudvikling Output og format På seminaret den august vil formatet for afrapporteringen blive præsenteret nærmere. Den første del af afrapporteringen forventes at udgøre i størrelsesorden 10 sider. Afrapporteringen ultimo september forventes at have et tilsvarende omfang og format. Side 3 af 5

4 Arbejdsform og proces Arbejdet i arbejdsgruppen igangsættes ved det fælles seminar, der gennemføres for alle arbejdsgrupper i dagene august Arbejdsgruppernes arbejde på seminaret vil i første omgang danne grundlag for en visionsworkshop i styregruppen den 28. august. Herefter vil der frem mod medio september være et arbejde baseret på tilbagemeldingerne fra styregruppen. Arbejdet kunne være at udfolde visionen yderligere eller at sætte fokus på udvalgte pejlemærker. Arbejdsgruppernes samlede arbejde skal afsluttes, så det kan præsenteres for styregruppen den 25. september. Processen herfor følger snarest og senest lige efter styregruppemødet den 28. august. I oversigten nedenfor er tidsplanen nærmere illustreret i forhold til styregruppens møder. Side 4 af 5

5 Oversigt over arbejdsgrupperne: Bilag Bilag 1.: Stærke professionelle forudsætter stærke uddannelsesmiljøer Side 5 af 5

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Arbejdsfællesskaber

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Arbejdsfællesskaber NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Arbejdsfællesskaber Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende efter- og videreuddannelse

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende efter- og videreuddannelse NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende efter- og videreuddannelse Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol

Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol LUKKET PUNKT Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol Denne indstilling fremlægges parallelt for bestyrelserne for professionshøjskolerne UCC og Metropol på møder henholdsvis den 30.

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Arbejdsfællesskaber Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? TEMA 1 TEMA 2 Arbejdsfællesskaber

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. [Sted] [Dato] København [Dato] Bestyrelsesformand

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Jesper Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. 3. juli 2018 København København den 5. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Efter- og videreuddannelse I nedenstående beskrives arbejdsgruppens overvejelser i forhold til ambitionerne for den nye professionshøjskole

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Velkommen til cafémøde. Fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol

Velkommen til cafémøde. Fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol Velkommen til cafémøde Fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol Cafémødet i dag Kl.16.00 Velkomst Kl.16.20 Arbejdsgruppernes arbejde kort fortalt Kl.16.55 Dialog i de seks arbejdsgrupper 1

Læs mere

STRATEGI FOR KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

STRATEGI FOR KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE STRATEGI FOR KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE Uddannelsesudvalget for BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 12. September Indhold Strategiens formål Strategimodellen Strategiprocessen i hovedtræk 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne

Læs mere

EN STÆRK PÆDAGOGPROFESSION I BEVÆGELSE BUPL s professionsstrategi

EN STÆRK PÆDAGOGPROFESSION I BEVÆGELSE BUPL s professionsstrategi EN STÆRK PÆDAGOGPROFESSION I BEVÆGELSE BUPL s professionsstrategi STYRK FAGET OG DØMMEKRAFTEN SÆT AFTRYK PÅ VELFÆRDS- SAMFUNDET STYRK PÆDAGOGERS UDDANNELSE Vedtaget på BUPL s kongres 2018 En stærk pædagogprofession

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2015\Bestyrelsesmøde marts\bilag 4.2 20150325 Kapacitetsopbygning for grunduddannelser.docx Bilag 4.2 20150325 Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer

Læs mere

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitikkens grundlag I Metropol vil vi uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Dette fordrer de bedste medarbejdere. At udfolde denne

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

STRATEGI FOR KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

STRATEGI FOR KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE STRATEGI FOR KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE Uddannelsesudvalget for LABORANTUDDANNELSEN & PB i LABORATORIETEKNOLOGI 6. September Indhold Strategiens formål Strategimodellen Strategiprocessen i hovedtræk

Læs mere

Velkommen til HSU/SU og ledere i UC Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Velkommen til HSU/SU og ledere i UC Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Fælles HSU/SU- og lederseminar 27. juni 2017 Velkommen til HSU/SU og ledere i UC Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Fælles HSU/SU-ledelsesseminar mellem EAL og UCL 27. juni 2017 Velkomst, formål

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv.

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv. :\Users\anwa\Desktop\Forårets proces 2016\Notat organisering og proces forår 2016.docx Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR.

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. I Styregruppen

Læs mere

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen MOVE Idébeskrivelse (uddybende) MOVE program Pilot på egen læring Ansøger/projektleder Lone Guldbrandt Tønnesen Ansøger e-mail adresse logt@ucl.dk Ansvarlig leder Lars Breinholt Søndergaard Afdeling Læreruddannelsen

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Seminar om Campusutvikling

Seminar om Campusutvikling Oplæg d. Seminar om Campusutvikling Erik Knudsen Rektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Danmark Disposition UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole hvem er vi? Hvordan har vi arbejdet med

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge Mødetidspunkt 13-01-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21.00

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i Folkeskolereformen af 13. juni 2013. For at understøtte planlægningen

Læs mere

Direktøren. Kære bestyrelsesformænd og rektorer

Direktøren. Kære bestyrelsesformænd og rektorer Direktøren Til bestyrelsesformænd og rektorer for universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner og kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner Kære bestyrelsesformænd

Læs mere

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI 2019-2023 SIDE 2 FORORD FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING Københavns Professionshøjskole har valgt en strategisk retning. Den peger ind i hjertet af vores uddannelser

Læs mere

NOTAT. Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015

NOTAT. Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015 NOTAT Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft

Læs mere

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg Dato 29. oktober 2012 Initialer Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg 1.0 Tema: Integration af praksis Omdrejningspunktet for seminaret mellem

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Strategimøde10. januar 2019 Laborant- og PB i laboratorietek. Københavns Professionshøjskole

Strategimøde10. januar 2019 Laborant- og PB i laboratorietek. Københavns Professionshøjskole Strategimøde10. januar 2019 Laborant- og PB i laboratorietek. Københavns Professionshøjskole 21-01-2019 Strategihæfte På bordene ligger et lille strategihæfte til alle Vi skal arbejde med de ting der er

Læs mere

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst 0 Fællesforvaltning Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2017 Sagsid Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst Notatet er et oplæg til drøftelse af processen mod en ny Vision 2025 for velfærd

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse

Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge Mødetidspunkt 21-10-2015 19:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus, udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Udkast - Procesplan udarbejdelse af Frivilligpolitik

Udkast - Procesplan udarbejdelse af Frivilligpolitik Revideret Frivilligpolitik Der er i 1. kvartal 2013 igangsat en proces for at sikre en revidering af frivilligpolitikken i Rebild Kommune. Den reviderede politik skal blive den overordnede holdnings- og

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden Dato & tid 5.12 2012 kl. 15-17 Referent Lisbeth Ahl Afbud Ingrid Poulsen, Allan Kjær Andersen, Rene Priess, Gyrit Poulsen Deltagere Helle Stang Traasdahl, Katia Dupret Søndergaard,Vibeke Schaltz, Bente

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

Fusionsgrundlag Opsummering Fusion mellem Professionshøjskolerne UCC og Metropol

Fusionsgrundlag Opsummering Fusion mellem Professionshøjskolerne UCC og Metropol Fusionsgrundlag Opsummering Fusion mellem Professionshøjskolerne UCC og Metropol Indledning Hermed fremlægges grundlaget for beslutning om fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol. Bestyrelserne

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Konceptualisering, design og produktion af fremtidslaboratorium og scenarier i Boxing Future Health for Dansk Design Center

KRAVSPECIFIKATION. Konceptualisering, design og produktion af fremtidslaboratorium og scenarier i Boxing Future Health for Dansk Design Center KRAVSPECIFIKATION Konceptualisering, design og produktion af fremtidslaboratorium og scenarier i Boxing Future Health for Dansk Design Center 1 1. INDLEDNING 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Dansk Design

Læs mere

Fusionsgrundlag UCC/Metropol. 23. oktober 2017

Fusionsgrundlag UCC/Metropol. 23. oktober 2017 Fusionsgrundlag UCC/Metropol 23. oktober 2017 Fusionsgrundlaget består af syv kapitler Kapitel 1: Vision og principper for ligeværdig fusion I dette kapitel præsenteres fusionens rationale og den fælles

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 Forord Metropol har en klar ambition. Vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Projektbeskrivelse - Udvikling og Omstilling på handicapområdet

Projektbeskrivelse - Udvikling og Omstilling på handicapområdet Baggrund og formål Som konsekvens af budgetforliget for 2014-2017 har byrådet besluttet, at det igangsatte udviklingsarbejde på handicapområdet skal styrkes. Dette skal sikre, at der i løbet af budgetperioden

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere

Udkast: Projektoplæg vedrørende visionsproces for Aalborg Kommune MAR18

Udkast: Projektoplæg vedrørende visionsproces for Aalborg Kommune MAR18 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Borgmesterkontoret Sagsnr./Dok.nr. 2018-004065 / 2018-004065-32 Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: LBS 22-03-2018

Læs mere

Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis

Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis NOTAT Revideret pr. 11. januar 2018 Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis Formål Med baggrund i overenskomstaftale af 14. september 2017 mellem PLO og RLTN skal der etableres et

Læs mere

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Kommissorium for: Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Opgaven Direktionen fik med budgetaftalen for 2018 til opgave at: Styrke den forebyggende indsats

Læs mere

Bilag Kultur, kommunikation og ledelse af forandringen

Bilag Kultur, kommunikation og ledelse af forandringen Kultur, kommunikation og ledelse af forandringen Kultur, kommunikation og ledelse af forandringen Hvordan vi i fusionsprocessen sikrer fokus på den forandring, som ledere, medarbejdere og studerende kommer

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Afrapportering på institutionernes arbejde med pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet i dagtilbud

Afrapportering på institutionernes arbejde med pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet i dagtilbud KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Afrapportering på institutionernes arbejde med pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet i dagtilbud, samt orientering om Børneog

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Opfølgning på bestyrelsesseminar

Opfølgning på bestyrelsesseminar 4.2 Dato 11. oktober 2011 Initialer Opfølgning på bestyrelsesseminar Metropols bestyrelse har på sit seminar 5. september 2011 forholdt sig overordnet og strategisk til Metropols situation i forhold til

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering PROFIL for Arkitektur, Design og Konservering Historie, hjemsted og nøgletal (KADK) blev i 2011 dannet på baggrund af en fusion mellem Kunstakademiets Arkitektskole, s Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole.

Læs mere

alh@langelandkommune.dk Oplæg til midlertidig organisering af arbejdet vedr. nyt museum Langeland indtil ophør af samdriftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgangsperioden. 1 Udgangspunktet Udgangspunktet

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

REFERAT. Uddannelsesudvalg for Psykomotorikuddannelsen. 7. maj 2019

REFERAT. Uddannelsesudvalg for Psykomotorikuddannelsen. 7. maj 2019 REFERAT Uddannelsesudvalg for Psykomotorikuddannelsen Københavns Professionshøjskole 7. maj 2019 Til stede: Afbud: Mødeleder Referent: Ghita Felding Jensen (Hillerød Kommune), Kamilla Nørtoft (KU), Anne

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

KP og vores omverden - kort fortalt

KP og vores omverden - kort fortalt KP og vores omverden - kort fortalt 25. september 2018 KP og vores omverden - kort fortalt Københavns Professionshøjskole skal have sin første strategi. Den skal være ambitiøst realistisk, og den skal

Læs mere

tværs af professionshøjskolerne. Det vil være de monofaglige udviklingsgrupper, der beskriver disse uddannelseselementer.

tværs af professionshøjskolerne. Det vil være de monofaglige udviklingsgrupper, der beskriver disse uddannelseselementer. Notat Modtager(e): Koordinationsgruppen udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Monofaglige udviklingsgruppers arbejde: Leverancer, bemanding og proces Formål med notatet Dette notat

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg vedrørende en tværgående kommunal ungeindsats i Esbjerg Kommune

Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg vedrørende en tværgående kommunal ungeindsats i Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato November 2017 Sagsid 17/14431 Sagsbehandler Sofie Valbjørn Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg vedrørende en tværgående kommunal ungeindsats i Esbjerg Kommune A. Titel på

Læs mere

Proces for drøftelse af personalepolitik for Viborg Kommune

Proces for drøftelse af personalepolitik for Viborg Kommune VIBORG STORKOMMUNE 15. september 2006 /LPO - KSJ Notat om Proces for drøftelse af personalepolitik for Viborg Kommune 1. Baggrund besluttede på sit møde den 31. maj 2006 at nedsætte en arbejdsgruppe til

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Grunduddannelser Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? TEMA 1 Velfærdsprofessionelle som

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Statusnotat vedr. fusionsproces

Statusnotat vedr. fusionsproces Oprettet af Sine Rudfeld Oprettelsesdato 09-05-2017 Dokumentnavn Statusnotat vedr. fusionsproces Statusnotat vedr. fusionsproces 1.1 Processen indtil nu På bestyrelsesmøderne i marts og april drøftedes

Læs mere

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknologi d. 7. marts 2019

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknologi d. 7. marts 2019 Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknologi d. 7. marts 2019 Forfatters navn 8. marts 2019 08-03-2019 2 Analyser Tendenser og omverden Ressourcer

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

MARTS, 2019 ANDELSBOLIGFORENINGEN ODINSGAARD OG HORSENS KOMMUNE STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR SUNDPARKEN OPGAVEBESKRIVELSE

MARTS, 2019 ANDELSBOLIGFORENINGEN ODINSGAARD OG HORSENS KOMMUNE STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR SUNDPARKEN OPGAVEBESKRIVELSE STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR SUNDPARKEN MARTS, 2019 ANDELSBOLIGFORENINGEN ODINSGAARD OG HORSENS KOMMUNE STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR SUNDPARKEN FO TO :C O W I 1 STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN SUNDPARKEN PROCES

Læs mere

Forventninger, opgaver og retningslinjer - uddannelsesudvalg Professionshøjskolen Absalon

Forventninger, opgaver og retningslinjer - uddannelsesudvalg Professionshøjskolen Absalon Forventninger, opgaver og retningslinjer - uddannelsesudvalg Professionshøjskolen Absalon Indhold 1. Formål og opgaver... 2 2. Forventninger til medlemmer og output... 3 3. Møder - indhold og form... 4

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Udkast. Udbudsmateriale for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen

Udkast. Udbudsmateriale for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen Udkast Udbudsmateriale for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen Dette dokument udgør grundlaget for evaluering af kompetencemålsstyring i læreruddannelsen. Dokumentet beskriver følgende:

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 10. januar Klokken: Sted: Regionsgården, Hillerød. Mødelokale: H 5. Møde nr.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 10. januar Klokken: Sted: Regionsgården, Hillerød. Mødelokale: H 5. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Tirsdag den 10. januar 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården, Hillerød Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Lars Gardhøj Lise Rask Abbas

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Alle unge i uddannelse eller job Partnerskab om en ny sammenhængende kommunal ungeindsats

Alle unge i uddannelse eller job Partnerskab om en ny sammenhængende kommunal ungeindsats Alle unge i uddannelse eller job Partnerskab om en ny sammenhængende kommunal ungeindsats 1. Projektets baggrund og formål Baggrund Med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" og den efterfølgende

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. oktober 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. oktober 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. oktober 2011 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 5.-6. september 2011 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1

Læs mere

Temaer og fyrtårne. Forskning med forskel. Innovation og vidensformidling. PBL næste generation. Uddannelse med forskel.

Temaer og fyrtårne. Forskning med forskel. Innovation og vidensformidling. PBL næste generation. Uddannelse med forskel. NY STRATEGI FOR AAU Analyse og vurdering af den nuværende, samlede administrative opgavevaretagelse Op g a v e / k o m m i s s o r i u m o g p r o c e s / p r o j e k t p l a n f o r a d m i n i s t r

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Denne plan angiver rammerne for arbejdet med implementering af Social Strategi i 2014.

Denne plan angiver rammerne for arbejdet med implementering af Social Strategi i 2014. Psykiatri og Social Administrationen Social Strategi Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag til implementeringsplan 2014 -

Læs mere