I vintersæden er det også tid til at begynde at holde øje med nyfremspiret ukrudt. Nyfremspiret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I vintersæden er det også tid til at begynde at holde øje med nyfremspiret ukrudt. Nyfremspiret"

Transkript

1 AfgrødeNyt NR april INDHOLD Aktuelt Lys bladplet breder sig fortsat i mange vinterrapsmarker Vækstregulering i rajgræs og rødsvingel Svampebekæmpelse i vintersæd Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er ikke meget forår i luften, og det er da også for koldt til en eventuel sprøjtning i vinterrapsen med Matrigon. I de fleste marker er det samtidigt for sent lovligt at sprøjte med Matrigon. Men det er tid til at afslutte gødskningen af vinterraps og også vinterbyg. Endvidere bør du holde øje med lys bladplet, der breder sig i nogle vinterrapsmarker. Se mere i dette nummer af AfgrødeNyt. Vejret har også drillet i forhold til at få sået vårbyggen. Ved såning på nuværende tidspunkt bør udsædsmængden hæves til planter pr. m2. Det er nu ved at være tiden til, at vi skal holde øje med sygdomme i vintersæden. Bortset fra gulrust i triticale og enkelte steder gulrust i modtagelige hvedesorter, er der endnu ikke set sygdomsangreb af betydning. På ældre blade i hvede kan man nemt finde gammelt septoria. Det har ingen betydning for udbyttet og er ikke lønsomt at bekæmpe. I vintersæden er det også tid til at begynde at holde øje med nyfremspiret ukrudt. Nyfremspiret græs bør bekæmpes nu, mens bekæmpelse af snerle-pileurt og burresnerre kan vente. I spinat bør første bladsprøjtning udføres, når det første ukrudt er under fremspiring, uanset om spinaten er fremspiret. Der anvendes 1,5 l Betanal pr. ha + evt. 0,1 0,2 l olie. Ved forholdsvis meget regn efter anvendelse af en relativ høj dosis jordmiddel, skal der passes på. Anvend da 1,0 1,5 l Betanal pr. ha + 0,1 l olie og gentag sprøjtningen efter 4 7 dage. Pas på med for meget olie, især hvis spinaten er fremspiret, og der er tale om lyse typer af spinat. I tidligt såede marker, der er klar til 2. ukrudtsbekæmpelse anvendes samme dosis, dog lidt lavere dosis 2. gang, hvis der er mærker efter 1. sprøjtning. Ved forekomst af spildraps eller andet korsblomstret kan der anvendes 1,0 til 1,25 l Betanal + 0,25 l Asulox pr. ha under lune forhold i anden bladsprøjtning.

2 Lys bladplet breder sig fortsat i mange vinterrapsmarker Svampesygdommen lys bladplet er mere udbredt i vinterraps i år end i et normalt år. Det er usædvanligt, at svampen optræder i så mange marker og så udbredt. Sidst der optrådte så udbredte angreb af lys bladplet i Danmark var i Den milde og fugtige vinter, og det fugtige og kølige forår har fremmet svampen. På nuværende tidspunkt ses friske angreb på de øvre blade i flere marker, og der er risiko for angreb på knopperne. Se billeder nedenfor fra 18. april i år. Svampen kan ved kraftige angreb angribe knopper og skulper og derved være meget tabsvoldende. I England er lys bladplet den vigtigste svampesygdom i vinterraps, og i mange forsøg med kraftige angreb er der opnået over 10 hkg pr. ha i merudbytte for bekæmpelse. Udbyttetabet estimeres som 33 % x % angrebne planter. Vi ser flere steder % angrebne planter, hvilket vil svare til et udbyttetab på 8-11 hkg frø pr. ha ved et forventet udbytte på 5 tons pr. ha. Erfaringerne fra England er, at hvis svampen er veletableret, er det svært at opnå god effekt, fordi svampemidlerne er bedre til at forebygge end til at helbrede. Der er ikke nogen fast bekæmpelsestærskel, men bekæmpelse anbefales ved over % angrebne planter. Hvis der er kraftige angreb, endnu ikke udført bekæmpelse og ikke udsigt til fuld blomstring (st. 65) indenfor ca. 8 dage, udføres bekæmpelse nu. Mod lys bladplet har følgende midler bedst effekt: Orius, Folicur Xpert og Prosaro. Midlerne får 3 stjerner på en 0-4 skala. Herefter kommer Juventus med 2,5 stjerner og Efilor med 2 stjerner. Mod lys bladplet anbefaler vi procent af dosering afhængig af angrebsgrad, dvs. 0,625-0,95 l Orius, 0,5-0,75 l Folicur Xpert eller 0,5-0,75 l Prosaro pr. ha. Mod de øvrige svampe anbefales 70 procent normaldosering under blomstring. Hvis der f.eks. ønskes anvendt 0,35 l Amistar + 0,45 l Orius pr. ha mod øvrige svampe, anvendes ved betydende angreb af lys bladplet i stedet 0,35 l Amistar + (0,625-0,95) l Orius pr. ha eller der vælges udelukkende 0,95 l Orius pr. ha eller udelukkende 0,75 l Folicur Xpert/ Prosaro pr. ha, hvis triazolreglerne og de øvrige regler tillader det. Husk triazolreglerne Orius, Folicur Xpert og Prosaro tæller med i triazolreglerne. Hvis der er anvendt Orius, Folicur Xpert eller Prosaro efterår må der hele sæsonen maks. anvendes 175 g tebuconazol pr. ha. Hvis det ikke er tilfældet, må der hele sæsonen anvendes i alt 250 g tebuconazol pr. ha. For Orius gælder, at det kun må anvendes enten efterår eller forår. Forår maks. 1,25 l pr. ha. 1,0 l indeholder 200 g tebuconazol. For Folicur Xpert gælder, at der maks. må anvendes 2 x 0,78 l pr. ha dog kun maks. 1,1 l pr. ha, hvis behandlet med Folicur Xpert efterår. 1,0 l indeholder 160 g tebuconazol. For Prosaro gælder, at der maks. må udføres 2 behandlinger pr. sæson med minimum 14 dages mellemrum. Maks. 2,0 l pr. ha pr. sæson, dog kun maks. 1,4 l pr. ha, hvis der er behandlet med Prosaro efterår. Maks. 1,0 l pr. ha pr. behandling. 1,0 l indeholder 125 g tebuconazol. 2

3 Vækstregulering i rajgræs og rødsvingel Vækstregulering har udviklet sig til én af de vigtigste opgaver i frøgræsmarken og er ikke blevet mindre aktuelt, hvis man har skruet lidt op på kvælstofmængden efter kvoteændringerne. Lejesæd koster udbytte, men samtidig er det vigtigt, at spildsomme arter som alm. rajgræs og strandsvingel går i leje inden høst for at reducere dryssespildet til et minimum. Strategien for vækstregulering fastlægges ud fra gødningsniveau, sort, og mængden af biomasse ved begyndende strækningsvækst. I tilfælde med højt gødningsniveau og en stor biomasse vil der være behov for højere dosering af vækstreguleringsmiddel eller evt. en strategi med delt vækstregulering. En afgrøde med stor biomasse skal tilføres en højere dosis vækstregulering for at få den samme effekt, alene på grund af fortyndingseffekten. Vækstregulering hæmmer planternes stræknings-vækst. Ved en tidligt tildeling i st , reducerer vi internodierne, hvilket giver en kortere og tykkere stængel tæt ved jorden, ligesom i korn. Vækstregulering ved begyndende skridning påvirker primært den øverste del af frøstænglen. I tilfælde hvor vækstreguleringen deles, køres der første gang ved begyndende strækning, typisk i anden halvdel af april - start maj. Ca. 2-3 uger efter ved begyndende skridning (st.47-49) køres anden gang, hvor afgrødens vækst og udbyttepotentiale igen vurderes, og der afsluttes med en tilpasset dosering. I rajgræs vil det ofte være i de tetraploilde sorter, og navnlig i fodertyperne, hvor en delt strategi kan være aktuel. Her startes der med 0,2-0,4 l Moddus M/Trimaxx/ Cuadro 25 EC (Trinexaxpac produkter) eller 0,5-0,7 l Medax Top pr. ha. Den maksimale dosering er 0,8 l pr. ha af ét trinexepac-produkt, så derfor anvendes to forskellige trinexaxpac-produkter eller Medax Top, hvis der samlet er behov for mere end 0,8 l pr. ha. Alle produkter bør tilsættes spredeklæbemidler, hvis der ikke blandes med svampemidler eller andre formulerede produkter. En forudsætning for at foretage en vækstregulering er, at afgrøden er i god vækst. Udbring helst trinexepac-produkterne om formiddagen, på en solrig dag - det øger effekten Hvis der anvendes en delt strategi i rødsvingel, kunne første behandling være 0,5 l Moddus Start, 0,75 l Medax Top eller 0,5 l Trimaxx pr. ha. Ved anden kørsel suppleres der efter behov. Ved én behandling omkring skridning kan den gamle standardløsning løsning på1,25 l CCC + 0,4 l Moddus M pr. ha stadig anvendes. Den er dog mest oplagt, hvis man har CCC på lager. Alternativet vil være 0,8 l pr. ha af et rent trinexacpacprodukt. 3

4 Svampebekæmpelse i vintersæd Igennem sæsonen vil du løbende kunne læse om hvilke svampesygdomme, du skal holde øje med under Aktuelt i marken, og finde vores anbefalinger under Aktuelle løsninger. I denne artikel kan du læse om sorternes modtagelighed og de enkelte sygsomme og skadetærskler. Aktuelt i hvede De fleste marker er nu i st (begyndende strækning). Det betyder, at der holdes øje med meldug, hvedebladplet og rust. Udløser meldug en bekæmpelse anvendes 0,25 l Flexity pr. ha. Dyrkes hveden pløjefrit og er der hvede efter hvede, skal der især holdes øje med hvedebladplet. Udløser hvedebladplet en bekæmpelse anvendes 0,15 l Bumper pr. ha. Der skal især holdes øje med gulrust i sorterne Substance og JB Asano. Udløser gulrust en sprøjtning anvendes 0,25 l Orius eller 0,3 l Comet Pro pr. ha. Det er endnu for tidligt at bekæmpe septoria. Nedenfor kan du læse mere om hvedesorternes modtagelighed, skadetærksler for de enkelte sygdomme mm. Hvedesorternes modtagelighed De mest udbredte hvedesorters modtagelighed over for svampesygdomme. Sort Pct. af hvede-areal 2016 Meldug Gulrust Septoria Brunrust Hvedebladplet (0-4) 1) (0-4) 1) (0-4) 1) (0-4) 1) (0-4) 1) 1) 0 = ikke modtagelig, 4 = ekstrem modtagelig. - = kun få data Fusarium (0-4) 1) Torp 22, Mariboss 16, KWS Dacanto 16, Pistoria 9, Hereford 9, Benchmark 5, KWS Cleveland 5, Substance 3, Jensen 3, Nakskov 2, Ohio 1, Creator 1, Fortsættes på side 9 4

5 Aktuelle løsninger uge Indhold: Ukrudtsbekæmpelse Skadedyr Vækstregulering 5

6 6

7 7

8 8

9 Fortsat fra side 4 Meldug Meldug udvikler sig hurtigst i lunt vejr. Der er forskelle på sorternes modtagelighed, men er marken disponeret for meldug (sen såning, let jord, tæt kraftig afgrøde), kan alle sorter få meget meldug. I modtagelige sorter (Torp, Mariboss, KWS Dacanto, Hereford, Benchmark, KWS Cleveland, Nakskov og Ohio) anbefales meldug bekæmpet ved over 10 % angrebne planter i st (til og med udvikling af første knæ) og senere ved over 25 % angrebne planter. I de mindre modtagelige sorter (Pistoria, Substance, Jensen og Creator ) anbefales meldug bekæmpet ved over 25 % angrebne planter i st og senere ved over 50 % angrebne planter. Hvedemeldug anbefales kun bekæmpet indtil skridning. Gulrust Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret angreb i marken eller i området, og når der er begyndende vækst. Det fremgår af ovenstående tabel, at Substance er ekstrem modtagelig, og her opformerer gulrust sig uhyre hurtigt. Benchmark er også relativ modtagelig, men mindre modtagelig end Substance. Sorter med karakteren 2 i modtagelighed (Jensen, Nakskov og Creator) er også modtagelige, men gulrusten opformerer sig meget langsommere i disse sorter. Der er i 2015 fundet en ny smitterace, som kan angribe Hereford, så måske kan sorten få lidt mere gulrust i 2016 end i Der er i år observeret tidlige angreb af gulrust i sorten Torp, der indgrupperet som 1 i modtagelighed. Torp har voksenplante resistens, dvs. Torp er helt eller delvis modtagelig som småplante, men sorten har god resistens under og efter strækning. Effekten af en gulrustbekæmpelse med et effektivt middel holder sig ved et højt smittetryk i ca. to uger. Brunrust Brunrust ses kun med års mellemrum og dukker normalt først op efter skridning, fordi svampen trives bedst ved høje temperaturer. Tidlige angreb kan dog forekomme og ses især efter milde vintre. Angreb bekæmpes, hvis der er over 25 % angrebne planter i st (første knæ udviklet) og herefter ved over 10 % angrebne planter. Angrebene har de senere år været svage. Septoria (hvedegråplet) Det er næsten altid rentabelt at bekæmpe Septoria ved en akssprøjtning, men den nødvendige dosering varierer. Behovet for at bekæmpe Septoria følges fra st. 32 (andet knæ dannet). I dette vækststadium er tredje øverste blad ved at komme frem og kan derfor smittes med Septoria. I st. 33 er det, som bliver til det 2. øverste blad, fremme og kan smittes. Det er derfor vigtigt at anvende midler med god effekt mod Septoria fra st. 32, også selv om meldug eller rust udløser en bekæmpelse. Da der på samme tid kan være planter i både st. 31 (1 knæ udviklet) og 32 i marken, skal udviklingen følges fra st De dyrkede sorter er alle mere eller mindre modtagelige, og Hereford, KWS Dacanto og KWS Cleveland er mest modtagelige. 4 dage med nedbør fra st udløser en bekæmpelse af Septoria. Creator er den mindst modtagelige sort, og her udløser 5 dage med nedbør fra st. 37 (fanebladet synligt) en bekæmpelse. Der går ca. 3 uger, fra smitten med Septoria er sket (nedbør), og indtil symptomerne ses. Bekæmpelse af Septoria og rust er senest aktuel i st. 71 (kerneindhold vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse). Hvedebladplet Hvedebladplet også kaldet DTR er først og fremmest et problem ved reduceret jordbearbejdning og samtidig forfrugt hvede, fordi smitstof sidder på planterester af hvede. Ved pløjning er hvedebladplet normalt ikke noget problem, men angreb kan forekomme ved mange planterester af hvede, og i visse år kan der ske fjernsmitte til pløjede marker relativ sent i vækstsæsonen. Strategi for svampebekæmpelse i hvede Ved fastlæggelse af strategi og middelvalg skal der både tages hensyn til effekter, triazolregler, maksimal antal behandlinger pr. sæson og regningslinjer for antiresistensregler. De normale 2 til 3 svampesprøjtninger iværksættes normalt først i starten af maj måned. Sprøjtningerne holder som regel 2-3 uger. Ved tidlige angreb i modtagelige sorter kan en ekstra tidlig sprøjtning være relevant. Følges nedenstående plan sikrer man, at sprøjtningerne som regel når sammen og man undgår, at sygdomsangreb kommer ud af kontrol. 9

10 Ca april, fra st. 29 begyndende strækning De fleste steder kan denne sprøjtning undlades, dog kan der være behov ved tidlige angreb af gulrust, hvedebladplet eller meldug i modtagelige sorter, se ovenfor. Kan kombineres med CCC-midler, Moddus Start og evt. sen opfølgning på græsukrudt. Ca maj, st , 2 til 3 knæ og anden øverste blad på vej eller helt fremme Denne sprøjtning er normalt den første svampesprøjtning i de fleste hvedemarker. Sprøjtningen udføres mange steder, som en forebyggende sprøjtning og er især rettet mod gulrust, meldug, DTR og tidlige angreb af septoria. Ved meget lavt smittetryk og i en sund sort kan denne sprøjtning i nogle tilfælde undlades. Kan kombineres med opfølgende ukrudtssprøjtning og vækstregulering med Medax Top, Moddus M og lignede midler. Ca maj, st. 39, fanebladet beskyttes Første del af delt aksbeskyttelse, primært mod septoria og gulrust. Det er en meget vigtig sprøjtning og bør ikke undlades. Kan kombineres med ukrudtssprøjtninger mod tidsler, burresnerre o.l. Sidste chance for vækstregulering med Medax Top, Moddus M og lignede midler. Ca juni, st , omkring skridning, akset beskyttes Sidste del af aksbeskyttelsen, primært mod septoria, gulrust, brunrust og DTR også en ekstrem vigtig sprøjtning der ikke bør undlades. Kan, hvis akset er fuldt gennemskredet, eventuelt kombineres med en forebyggende lusesprøjtning. Aktuelt i vinterbyg De fleste marker er i st Svampesygdomme i vinterbyg anbefales tidligst bekæmpet fra st. 32 (2. knæ udviklet) dog kan bekæmpelse af skoldplet være aktuel fra st. 31 (1 knæ udviklet). Bekæmpelse udføres i de tidlige vækststadier ved følgende angrebsgrader i modtagelige sorter: Bygrust: Over 10 % angrebne planter. Meldug: Over 25 % angrebne planter. Bygbladplet: Over 50 % angrebne planter. Skoldplet: Over 10 % angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør inden for de seneste 14 dage (optalt fra st. 31). I vinterbyg er det ofte bedst at udføre en enkelt svampesprøjtning omkring begyndende skridning med omkring halv dosering. Ved højt smittetryk af sygdomme kan behandlingen med halv dosis omkring skridning evt. fordeles på to behandlinger med kvart dosis med dages mellemrum for at få længere virkningstid. Aktuelt i vinterrug De fleste marker er i st Meldug bekæmpes i modtagelige sorter i st (1. knæ udviklet indtil begyndende skridning) ved over 25 % angrebne planter. Herefter ved over 50 % angrebne planter til og med gennemskridning. Skoldplet bekæmpes i st (2 knæ udviklet til fuld gennemskridning) efter en periode med fugtige forhold, og når angrebet breder sig op ad planterne. Brunrust bekæmpes, hvis der er over 10 % angrebne planter. Efter milde vintre som i år kan der være risiko for tidligere angreb af brunrust end normalt. Brunrust er den mest tabsgivende svampesygdom i rug, og selv ret sene angreb kan være tabsvoldende. Aktuelt i triticale Triticalen er nu i st (1-2 knæ udviklet). Gulrust er nu udbredt mange steder i sorterne Gringo, Ragtac og Jura. Gulrust bekæmpes ved angreb med 0,3 l Orius pr. ha. 10

11 Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd Vi ser mange vintersædsmarker, hvor der er behov for isåning af vårsæd på grund af snegleangreb eller ødelagte planter som følge af længerevarende perioder med våde områder. Det kan det være nødvendigt at tage visse hensyn ved sprøjtning mod ukrudt og evt. ved andre planteværnsopgaver. Er der ikke bekæmpet ukrudt i efteråret, vil det oftest være mest hensigtsmæssigt, at ukrudtet i den overlevende vintersæd bekæmpes først. Godkendte midler Start med at undersøge, om de midler du har planlagt at bruge, er godkendt i både vintersæds- og vårsædsafgrøden. Er midlerne godkendt i begge afgrøder, har du sikret dig, at der ikke sker skade på det isåede, og at reglerne for anvendelse, sprøjtefrister med videre kan overholdes. I nogle få tilfælde skal man være opmærksom på, at doseringen ikke overskrides. Eksempelvis er den godkendte dosis af Ally SX 20 gram pr. ha i vårbyg, men 30 gram pr. ha i vinterhvede. Ukrudtsmidler Hvis et middel kun er godkendt i vintersædsafgrøden, vil det være nødvendigt at bekæmpe ukrudtet i afgrøderne hver for sig. Dels fordi man ifølge lovgivningen kun må anvende godkendte midler, og dels fordi der i nogle tilfælde vil ske skade på vårafgrøden. Midler til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt vil sjældent skade vårsæd, mens midler til græsukrudt i vintersæd ofte kan skade vårsæd, hvis det rammes. Atlantis OD er ikke skånsom i vårbyg, så undgå at ramme pletter med isået vårbyg. Efter en gulfarvning vil byg komme igen, men det kan gå ud over udbyttet. Havre tåler ikke Atlantis. Sprøjtning før fremspiring medfører en vis risiko for hæmning af byg og især af havre. Broadway vil ikke være tilstrækkelig skånsom over for vårbyg, så det må anbefales helt at undgå at ramme pletter med isåning. Broadway kan heller ikke anvendes i havre eller vårhvede. Udføres Broadway-behandling af hveden, inden isået vårbyg spirer frem, vil vårbyggen ikke blive skadet, da Broadway praktisk taget ingen jordeffekt har. Cossack OD er ikke skånsom i vårbyg, så undgå at ramme pletter med isået vårbyg. Efter en gulfarvning vil byg komme igen, men det kan gå ud over udbyttet. Havre tåler ikke Cossack OD. Sprøjtning før fremspiring medfører en vis risiko for hæmning af byg og især af havre. Hussar OD/Hussar Plus OD kan anvendes i både vintersæd, vårbyg og -hvede. Vær opmærksom på, at havre ikke tåler Hussar OD/Hussar Plus OD. Den godkendte dosis i vårsæd er 0,035 l pr. ha for Hussar OD og 0,07 l pr. ha for Hussar Plus OD, men vårbyg- og hvede tåler samme dosis som vinterhvede. Der sker altså ikke skade på byg eller vårhvede, der er spiret frem i en tynd bestand af hvede, men undgå høj dosis under selve fremspiringen. Det kan foreslås, at man ved sprøjtning hen over områder med vårbyg eller -hvede øger hastigheden eller på sprøjter med trinløs doseringsjustering, justerer dosis ned. Vær opmærksom på at 0,035 l Hussar OD eller 0,07 l Hussar Plus OD pr. ha ikke er tilstrækkeligt til bekæmpelse af overvintrede græsser. Monitor i vinterhvede er skånsom over for vårhvede, men vil bekæmpe vårbyg og havre. Skal der sprøjtes med Monitor i hveden, er det altså nødvendigt at undgå at sprøjte de områder, hvor vårbyg eller havre gerne skal fylde pladsen ud i en tynd bestand af hvede. Monitor har en betydelig jordvirkning, så vårbyg/havre vil også blive skadet, hvis der sprøjtes før fremspiring. Topik har kun bladeffekt og er godkendt i vårhvede, men vårbyg og havre, der rammes, vil blive bekæmpet. Topik har ikke nogen jordeffekt, og derfor vil behandling af vintersæd inden isået vårbyg spirer frem, ikke skade byggen. Svampe og skadedyr De fleste skadedyrs- og svampemidler er tilladt i alt korn. Folpan, Juventus og Osiris Star er dog ikke godkendt i havre, ligesom Armure kun er godkendt i vinterhvede og vinterbyg. Folpan er ikke godkendt i rug. Skadedyrsmidlet Teppeki er kun godkendt i hvede. Vækstregulering Cycocel 750, CCC 750, Trece 750 og andre CCC-produkter er ikke godkendt til brug i vår- og vinterbyg. Cerone er ikke godkendt i havre, og Terpal er ikke godkendt i vårhvede og havre. Sprøjtejournal Der er ingen specifikke krav til notater i sprøjtejournalen for marker med pletvis isåning af en ny afgrøde, men generelt foreslår man i vejledningen til reglerne, at man noterer antal ha eller den procent af arealet, der er sprøjtet, hvis der er tale om pletsprøjtning. Hvis det er større dele af marken, der omsås, kan marken med fordel opdeles i to, så der føres separate sprøjtejournaler for de to undermarker. Ved omsåning af hele marker, skal du opbevare sprøjtejournal for eventuelle sprøjtninger i den afgrøde, der har været årsag til omsåning. I f.eks. Mark Online oprettes den omsåede afgrøde som en ny afgrøde i samme høstår. 11

12 VIGTIGE DATOER 15. april: Frem til 31. maj er det tilladt at reetablere plantedækket på udyrkede arealer også med pløjning. 21. april: Sidste frist for gødningsplanlægning 2015/ april: Sidste frist for indsendelse af Fællesskemaet (Ansøgning om Enkeltbetaling mm) 21. april: Sidste frist for at ansøge om betalingsrettigheder fra National Reserve 30. april: Sidste frist for at etablere blomsterbrak 16. maj: Sidste frist for at indsende ændringer til Fællesskema og markkort 16. maj: Sidste frist for forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 27. april Med venlig hilsen Planteavlskontoret 12

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen.

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen. AfgrødeNyt NR. 4-11. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Triazolreglen Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vinterrug Ukrudt i vårbyg Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 5-13. april 2016 INDHOLD Aktuelt Vigtige datoer Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Knækkefodssyge i vintersæd Ally og Express har mange navne Aktuelt i marken Selvom vi snart

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

har optimum ved C, og vinterbyggen må endnu ikke have et knæ. Det betyder, at det allerede er for sent i de tidligst udviklede marker

har optimum ved C, og vinterbyggen må endnu ikke have et knæ. Det betyder, at det allerede er for sent i de tidligst udviklede marker AfgrødeNyt NR. 4-15. april 2015 INDHOLD Aktuelt Svampesygdomme i vintersæd Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps Svampebekæmpelse i vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i spinat Vigtige datoer Aktuelt i marken Vinteren

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

når temperaturen stiger, så det er tid til at holde øje med denne sygdom i vårbyggen.

når temperaturen stiger, så det er tid til at holde øje med denne sygdom i vårbyggen. AfgrødeNyt NR. 11-03. juni 2015 INDHOLD Aktuelt Bejdsning af vinterrapsfrø 2015 Oprydning i kemirummet Vigtige datoer Aktuelt i marken Hvis du synes, at maj har været våd, så har du helt ret. Maj-måned

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj Af planterådgiver Christian Hansen. Aktuelt i marken

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj Af planterådgiver Christian Hansen. Aktuelt i marken TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken REGLER OG TILSKUD Oprydning i dine beholdninger af planteværnsmidler VANDING Vandbalancen MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Det er varmt og efterhånden også tørt mange steder. Vi har så sandelig ofte periodevejr!

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 ARRANGEMENTER OG KURSER SØRVAD - Opfølgning på så-demo Sprøjteopfølgningskursus - Herning 8.

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

MARK. Indhold. Svampesygdomme i korn. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Svampesygdomme i korn. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16, 20. juni 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Aflugning af flyvehavre De problematiske græsser VANDING Vandbalancen MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver Marie Uth Svampesygdomme

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

tørkestresset, også være opmærksom på sprøjtefristerne. Cerone og Terpal må bruges til og med st. 49 (første stak synlig).

tørkestresset, også være opmærksom på sprøjtefristerne. Cerone og Terpal må bruges til og med st. 49 (første stak synlig). AfgrødeNyt NR. 12-7. juni 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Svampemidlernes anvendelse Hvad koster det at producere korn? Vigtige datoer Aktuelt i marken Tørkeindekset er ved at være højt på Fyn, og mange

Læs mere

Billede 1: Majsmark den 21. maj efter 40 mm regn/hagl på en time (Foto: Christina S. Jørgensen, SAGRO).

Billede 1: Majsmark den 21. maj efter 40 mm regn/hagl på en time (Foto: Christina S. Jørgensen, SAGRO). TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 13, 23. maj 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vårsæd Skadedyr i korn Vanding MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver Henning Frostholm Så kom der endelig

Læs mere

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 11 11. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Efter en lang periode med varmt og tørt vejr lover vejrudsigten ustabilt vejr fra midt på ugen. Generelt har vi sunde afgrøder med en lav angrebsgrad

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

så er det lys bladplet, og du bør bekæmpe hurtigst muligt. Se mere i AfgrødeNyt nr. 2.

så er det lys bladplet, og du bør bekæmpe hurtigst muligt. Se mere i AfgrødeNyt nr. 2. AfgrødeNyt NR. 3-5. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Vækstregulering i vintersæd Kontrollér vintersæden for næringsstofmangel Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken Det lune vejr har

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper

VÆKSTREGULERING. En nødvendighed i Vækstregulering i korn fordele/ulemper VÆKSTREGULERING En nødvendighed i 2019 Vækstregulering i korn fordele/ulemper A Tab ved lejesæd, i hvede 20 % af arealet går i leje 50 dage før høst i 65 grader Primo juli, udbytte tab ca. 20% Forventet

Læs mere

Læs mere om skulpesnudebiller i dette AfgrødeNyt skadetærsklen er netop justeret ned til 1 pr. plante.

Læs mere om skulpesnudebiller i dette AfgrødeNyt skadetærsklen er netop justeret ned til 1 pr. plante. AfgrødeNyt NR. 9-11. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Skadetærsklen for skulpesnudebiller er ændret Svampebekæmpelse i korn Sortsvalg i vinterhvede Sortsvalg i vinterbyg Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt

Læs mere

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen.

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen. AfgrødeNyt NR. 7-6. maj 2015 INDHOLD Aktuelt Nyt om frøgræs Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Bekæmpelse af rodukrudt i korn Timers tørvejr Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er stor forskel

Læs mere

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Highlights 2016 Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Planteavlsåret 2015/2016 - skuffende for mange men store variationer Mod nye højder..

Læs mere

marker, inden den forventede periode med ustabilt vejr.

marker, inden den forventede periode med ustabilt vejr. AfgrødeNyt NR. 5-22. april 2015 INDHOLD Aktuelt Ukrudtsbekæmpelse i spinat Delt vækstregulering i rajgræs og rødsvingel Blanding af plantebeskyttelsesmidler Vigtige datoer Aktuelt i marken Starten på ugen

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

MARK. Indhold. Hvede. Rug. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 15, 6. juni Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

MARK. Indhold. Hvede. Rug. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 15, 6. juni Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 15, 6. juni 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner omkring blomstring VANDING Vandbalancen ARRANGEMENTER OG KURSER SØRVAD - Markvandring

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Afstandskrav og sprøjtejournal Vildt- og bivenlige tiltag Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Afstandskrav og sprøjtejournal Vildt- og bivenlige tiltag Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 7-3. maj 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Afstandskrav og sprøjtejournal Vildt- og bivenlige tiltag Vigtige datoer Aktuelt i marken Så er frosten overstået i denne omgang, og de højere temperaturer

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Planteværn Online Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Per Rydahl og Leif Hagelskjær Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for Plantebeskyttelse Indledning n PVO frigivet vinteren 2002 n ingen

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Side 1 af 10 En fantastisk god vækstsæson Ja det vil jeg faktisk driste mig til at

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Sygdomme og skadedyr i korn

Sygdomme og skadedyr i korn Sygdomme og skadedyr i korn Ghita Cordsen Nielsen Jeg har valgt at koncentrere mig om svampebekæmpelse i hvede og bekæmpelse af agersnegle. Forsøgene med bladlusbekæmpelse i hvede og vårbyg er der ikke

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 4-6. april 2016 INDHOLD Aktuelt Vækstregulering af vinterraps Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps Lys bladplet i vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Kunsten at vækstregulere

Kunsten at vækstregulere Kunsten at vækstregulere En guide til at vækstregulere efter behov og på det rigtige tidspunkt 1 2 3 For advarselssætninger og symboler læs etiketten eller se www.syngenta.dk. Medlem af Dansk Planteværn

Læs mere

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus Du Pont har afmeldt midlet pr.: 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 Grovvare må sælge indtil Landmanden må ikke have det på lager efter: Fremtidigt navn

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Side 1 af 11 Æv hvor det driller! En ting er, at det er og har været svært at få

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Kunsten at vækstregulere

Kunsten at vækstregulere Kunsten at vækstregulere En guide til at vækstregulere efter behov og på det rigtige tidspunkt For advarselssætninger og symboler læs etiketten eller se www.syngenta.dk. Medlem af Dansk Planteværn Kunsten

Læs mere

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden Nr. 11 19. april 2016 Svampebekæmpelse i vintersæd 2016 Aktuelt i vinterraps o Er din raps velforsynet med næringsstoffer o Hold rapsen sund med svampebekæmpelse Vær i år også opmærksom på lys bladplet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10 Foråret er nu ved at indfinde sig, og jeg vil opfordre jer til at tage en tur i marken,

Læs mere

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet AfgrødeNyt NR. 23-16. september 2015 INDHOLD Aktuelt Havrerødsot i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på vinterrapsmarkerne. I øjeblikket ser vi marker på kimbladstadiet

Læs mere

med MCPA i vinterhveden, så husk at det skal ske inden skridning, ellers risikerer du at skade kornet.

med MCPA i vinterhveden, så husk at det skal ske inden skridning, ellers risikerer du at skade kornet. AfgrødeNyt NR. 11-25. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Virkning af svampemidler i korn Bekæmpelse af fritfluer i sent sået havre Kommende arrangementer

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere