Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses"

Transkript

1 Velkommen til Sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses en moderne børnefamilies behov. Derfor gennemfører Sundhedsplejen i 2018 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt de brugere der i 2018 har haft kontakt med Sundhedsplejen. De spørgsmål du får stillet er bestemt af, om du har anvendt tilbud fra sundhedsplejen før fødslen, småbørnssundhedsplejen eller skolesundhedsplejen. Din besvarelse er vigtig. Sundhedsplejen opfordrer derfor til at du bruge minutter på at besvare spørgeskemaet. det er meget værdifuldt for os. Undersøgelsen gennemføres anonymt. Det betyder at den enkelte besvarelse når den er gennemført er anonym og ikke kan henføres til en bestemt respondent. Der offentliggøres ikke resultater fra undersøgelsen der kan henføres til enkeltpersoner. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen kan Sundhedsplejen kontaktes på eller Med venlig hilsen Sundhedsplejen Side 1 af 25

2 Har du i 2018 benyttet (1) Tilbud før fødslen (2) Småbørnssundhedsplejen (0-5 år) (3) Skolesundhedsplejen (6+ år) (4) Andet (5) Ingen af ovenstående Du har svaret andet, beskriv hvad Hvor mange børn er hjemmeboende (Sæt evt. flere kryds) (1) Jeg er gravid (2) 1 barn (3) 2 børn (4) 3 børn (5) 4 eller flere Side 2 af 25

3 Følgende spørgsmål stilles kun, hvis du har markeret at du har brugt tilbud før fødslen Hvilke tilbud før fødslen har du brugt (1) Graviditetsbesøg (2) Telefonisk kontakt til Sundhedsplejen (3) Forældreklasse (4) Andet Du har svaret andet, beskriv hvad Hvor hørte du om Frederiksberg Kommunes tilbud til gravide fra (1) Hospitalet (2) Hos egen læge (3) Kommunal information (Hjemmeside, annoncer, flyers m.v.) (4) Fra venner (5) Andet Side 3 af 25

4 Du har svaret andet, beskriv hvorfra Hvem tog initiativ til graviditetsbesøget (1) Jeg kontaktede sundhedsplejen (2) Sundhedsplejen kontaktede mig (3) Husker det ikke Hvor lang tid var der til termin (forventet) ved graviditetsbesøget (1) 1 til 2 uger (2) 3 til 4 uger (3) 5 til 7 uger (4) Mere end 2 måneder (5) Husker det ikke Hvor tilfreds er du alt i alt med graviditetsbesøgene (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Hverken/eller (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Side 4 af 25

5 Har du benyttet private tilbud under graviditeten (2) Nej (3) Ved ikke Du har benyttet private tilbud under graviditeten, hvilke? (Angiv evt. flere svar) (1) Privatpraktiserende jordemoder (2) Privatpraktiserende sundhedsplejerske (3) Psykolog (4) Terapeut (f.eks. Kranio-sakral mv.) (5) Kostvejleder (7) Kiropraktor (8) Zoneterapeut (6) Andet Du har svaret andet, beskriv hvilke Side 5 af 25

6 Hvorfor valgte du at bruge private tilbud Følgende spørgsmål stilles kun, hvis du har markeret at du har brugt småbørnssundhedsplejen Hvor mange besøg har du fået af småbørnssundhedsplejen i 2018 (1) 1 til 3 besøg (2) 4 til 7 besøg (3) 8 eller flere besøg Hvis du har født i angiv fødested (1) Hjemme (Med privat jordemoder) (8) Hjemme (Med jordemor fra hospital) (5) Herlev (2) Rigshospitalet (3) Hvidovre (4) Gentofte (9) Privat klinik eller lignende (7) Andet Side 6 af 25

7 Du har svaret andet, hvilket Hvor lang tid gik der fra du var hjemme med barnet til sundhedsplejen besøgte dig første gang hjemme? (1) 0 til 5 hverdage (2) 6 til 10 hverdage (3) 11 eller flere hverdage (4) Husker det ikke Hvordan oplevede du tiden fra hjemkomsten efter fødslen til sundhedsplejens første besøg (1) For lang (2) Tilfredsstillende (3) Kunne godt have ventet (4) Ved ikke Hvordan oplevede du varigheden af sundhedsplejens første besøg (1) For kort (2) Tilfredsstillende (3) For langt (4) Ved ikke Side 7 af 25

8 Hvordan oplever du sundhedsplejerskens fleksibilitet i forhold til planlægning af besøg (1) Jeg oplever dem som meget fleksible, f.eks. for at begge forældre kan deltage (2) Jeg oplever at de gerne vil være fleksible, men det er svært i praksis (3) Jeg oplever dem som meget lidt fleksible (4) Ved ikke Er det vigtig for jer, at begge forældre kan være til stede ved de første besøg fra sundhedsplejen (2) Nej (3) Ved ikke Oplever du, at fædrene bliver inddraget i sundhedsplejens besøg (2) Nej (3) Ikke relevant (4) Ved ikke Hvad har du behov for at småbørnssundhedsplejen vejleder og rådgiver om? (Angiv gerne flere svar) (2) Amning (1) Døgnrytme og søvn (3) Pasning og pleje (4) Stimulation af barnet (5) Helbredsmæssige forhold (6) Barnets sovested (7) Alkoholvaner under amningen (8) Rygning i hjemmet Side 8 af 25

9 (9) Reaktioner på fødslen fra søskende (10) Reaktioner på fødslen fra samlever, familien, venner m.v. (19) Barnets kost (Overgang fra amning/flaske til anden kost) (12) Daginstitution (13) Barnets brug af praktiserende læge (14) Moderens brug af praktiserende læge (15) Barnets udvikling og trivsel (11) Sundhedsplejens tilbud (17) Sikkerhed i hjemmet (18) Vaccinationer (16) Andet Du har svaret andet, uddyb venligst Har du deltaget i mødregruppe i 2018 (2) Nej (3) Tilmeldt, men ikke mødtes endnu (4) Ved ikke Side 9 af 25

10 Følgende spørgsmål stilles kun, hvis du har deltaget i mødregruppe i 2018 Hvordan vurderer du udbyttet af 1. mødegang i mødregruppen (Typisk 6 uger efter fødslen) (1) Meget tilfredsstillende (2) Tilfredsstillende (3) Hverken/eller (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Hvordan vurderer du udbyttet af 2. mødegang i mødregruppen (Typisk 4 måneder) (1) Meget tilfredsstillende (2) Tilfredsstillende (3) Hverken/eller (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Er udbyttet/værdien af deltagelse i mødregruppe tilstrækkelig for 2. gangs fødende, bør være tilbud til alle (2) Nej, tilstrækkeligt med tilbud til førstegangsfødende (3) Andet Side 10 af 25

11 Du har svaret andet, beskriv Har du benyttet private tilbud efter fødslen (2) Nej (3) Ved ikke Du har benyttet private tilbud efter fødslen, hvilke? (Angiv evt. flere svar) (1) Privatpraktiserende jordemoder (2) Privatpraktiserende sundhedsplejerske (4) Terapeut (f.eks. Kranio-sakral mv.) (3) Psykolog (5) Kostvejleder (7) Kiropraktor (8) Zoneterapeut (6) Andet Side 11 af 25

12 Du har svaret andet, beskriv hvilke Hvorfor valgte du at bruge private tilbud Hvordan vurderer du (Småbørns)sundhedsplejens tilgængelighed (1) Det er let at komme i kontakt med sundhedsplejen (3) Det er svært at komme i kontakt med sundhedsplejen (4) Andet Side 12 af 25

13 Du har svaret andet, uddyb Du har svaret andet, uddyb Hvor tilfreds er du alt i alt med småbørnssundhedsplejen i Frederiksberg Kommune (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Hverken/eller (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Side 13 af 25

14 Følgende spørgsmål stilles kun, hvis du har markeret at du har brugt skolesundhedsplejen Hvilke ydelser har du eller dit/jeres barn modtaget fra skolesundhedsplejen i 2018 (1) Indskolingssamtalen i 0. klasse (2) Sundhedssamtale i 1. klasse (3) Sundhedssamtale i 4. klasse (4) Sundhedssamtale i 7. klasse (5) Udskolingssamtale i 9. klasse (7) Ved ikke (6) Andet Hvordan blev du informeret om indskolingssamtalen og formålet med den (1) Ved første forældremøde (2) Gennem besked i SkoleIntra (3) I nyhedsbrev fra klasselærer (4) Med indbydelse fra Sundhedsplejen (5) Husker det ikke Deltog du i indskolingssamtalen i 0. klasse (2) Nej Side 14 af 25

15 Du har svaret, at du ikke deltog i indskolingssamtalen, beskriv hvorfor (1) Var arbejdsmæssigt forhindret (2) Forberedte samtalen med min søn/datter, vurderede ikke det var nødvendigt at deltage (3) Havde ikke modtaget information om samtalen og tidspunktet for denne (4) Har løbende kontakt med sundhedsplejen og har derfor fået informationen af anden vej (5) Andet Hvilke emner talte I om ved indskolingssamtalen (Sæt gerne flere kryds) (1) Barnets søvn/døgnrytme (2) Kost (Herunder madpakke, skolemælk) (8) Læskedrikke (i relation til overvægt m.v.) (3) Vægt (BMI, kost, motion, særlige tilbud) (4) Transport mellem hjem og skole (5) Vaccination (og årsager til eventuelt manglende vaccinationer) (6) Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred (7) Vejledning om familiens kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne) (10) Barnets trivsel i skolen (11) Astma/Alergier (12) Fritidsaktiviteter (9) Andet Du har svaret andet, du må gerne uddybe Side 15 af 25

16 Hvordan blev du informeret om sundhedssamtalen i 1. klasse og formålet med den (1) På et forældremøde (2) Gennem besked på SkoleIntra (3) I nyhedsbrev fra klasselærer (4) Med indbydelse fra Sundhedsplejen (5) Husker det ikke Deltog du i sundhedssamtalen i 1. klasse (2) Nej Du har svaret, at du ikke deltog i sundhedssamtalen i 1. klasse, beskriv hvorfor (1) Var arbejdsmæssigt forhindret (2) Forberedte samtalen med min søn/datter, vurderede ikke det var nødvendigt at deltage (3) Havde ikke modtaget information om samtalen og tidspunktet for denne (6) Havde kontaktet sundhedsplejersken forinden omkring samtalen (4) Har løbende kontakt med sundhedsplejen og har derfor fået informationen af anden vej (5) Andet Hvilke emner talte I om ved sundhedssamtalen i 1. klasse (Sæt gerne flere kryds) (1) Barnets søvn/døgnrytme (2) Kost (Herunder madpakke, skolemælk) (8) Læskedrikke (i relation til overvægt m.v.) (3) Vægt (BMI, kost, motion, særlige tilbud) (4) Transport mellem hjem og skole (5) Vaccination (og årsager til eventuelt manglende vaccinationer) Side 16 af 25

17 (6) Konkrete problemstillinger i forhold til barnets helbred (7) Vejledning om familiens kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne) (9) Andet Du har svaret andet, du må gerne uddybe Du har svaret, at du ikke deltog i sundhedssamtalen i 1. klasse. Har du fået en tilbagemelding fra sundhedsplejersken omkring samtalen (2) Nej (3) Husker ikke Talte du med barnet/den unge om eventuelle emner som kunne drøfte med sundhedsplejersken ved samtalen (2) Nej (3) Husker ikke Side 17 af 25

18 Har dit barn/den unge eller sundhedsplejen givet dig en tilbagemelding efter sundhedssamtalen i 4. eller 7. klasse, mit barn/den unge har informeret mig (2) Ja, Sundhedsplejen har informeret mig (3) Nej Har den unge fortalt dig om udskolingssamtalen i 9.klasse før samtalen skulle finde sted (2) Nej (3) Husker ikke Talte du med den unge om eventuelle emner som den unge kunne drøfte med børne- og ungelægen ved samtalen (2) Nej (3) Husker ikke Har den unge eller børne- og ungelægen givet dig en tilbagemelding efter udskolingssamtalen i 9. klasse, den unge har informeret mig (2) Ja, børne- og ungelægen har informeret mig (3) Nej Side 18 af 25

19 Hvor tilfreds er du alt i alt med skolesundhedsplejen i Frederiksberg Kommune (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Hverken/eller (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Kender du skolesundhedsplejens tilbud, i rimelig grad (2) Ja, i nogen grad (3) Nej, ikke særlig godt (4) Nej, slet ikke (5) Ved ikke Har dit barn/den unge brugt sundhedsplejens tilbud om deltagelse i skilsmissegruppe på skolen (2) Nej (3) Ved ikke Du har svaret ja til, at dit barn har brugt sundhedsplejens tilbud om skilsmissegruppe på skolen. Hvilke af disse udsagn passer på din vurdering af tilbuddet (1) Det har været rigtig godt for mit barn (2) Tilbuddet er "Usynligt" på skolen, svært at finde information om (3) Tilbuddet var godt koordineret med skolearbejdet (4) Tilbuddet var ikke tilstrækkeligt koordineret med skolearbejdet (5) Tilbuddet skal være mere opsøgende i forhold til børn der rammes af skilsmisse (6) Andet Side 19 af 25

20 Vurderer du, at dit barn/den unge er overvægtig, meget overvægtig (2) Ja, men ikke meget (3) Nej (4) Ved ikke Har du som forældre talt med sundhedsplejersken om overvægt, jeg kontaktede sundhedsplejersken (2) Ja, sundhedsplejersken kontaktede mig (3) Nej (4) Husker ikke Har samtalen med sundhedsplejersken ændret positivt på familiens livsstil, med vægttab til følge (2) Ja, men for tidligt at sige noget om resultatet (3) Nej, vi har ikke ændret livsstil endnu (4) Nej, vi ændrer ikke livsstil (5) Ved ikke Side 20 af 25

21 Følgende spørgsmål er gentagelse fra 2013 for at etablere et sammenligningsgrundlag Hvor enig er du i følgende udsagn, som handler om sundhedsplejens hjemmebesøg Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke Jeg har tillid til sundhedsplejen Der er tid til, at jeg kan få tilstrækkelig vejledning Sundhedsplejersken lytter og vejleder ud fra mine ønsker og behov Sundhedsplejersken og jeg kan tale om alle relevante emner Hvor enig er du i følgende udsagn, som handler om din oplevelse af sundhedsplejen generelt Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke Sundhedsplejen er tilgængelig Sundhedsplejen har mulighed for at komme hurtigt, når du Side 21 af 25

22 Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke oplever et akut problem Sundhedsplejen er god til at skabe kontinuitet (Fast sundhedsplejerske, genkender barn og problemstillinger fra gang til gang m.v.) Sundhedsplejen er fleksibel i.f.t. den moderne småbørnsfamilie Sundhedsplejen er fleksibel i.f.t. familiens specifikke behov Sundhedsplejen har fokus på netværksdannelse mellem småbørnsfamilier Sundhedsplejens samarbejde med andre sundhedsmyndigheder (Fødeafdelinger, familielægen, tandplejen m.v. opleves velfungerende Sundhedsplejens samarbejde med Side 22 af 25

23 Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke daginstitutionen/dagplejen opleves som velfungerende Sundhedsplejens samarbejde med skolen opleves som velfungerende Sundhedsplejens trykte informationsmaterialer dækker behovet Sundhedsplejens hjemmeside er nem at bruge og dækker informationsbehovet Sundhedsplejens muligheder for elektronisk selvbetjening er velfungerende og dækker behovet. Andet Side 23 af 25

24 Hvor tilfreds er du alt i alt med sundhedsplejen i Frederiksberg Kommune (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Hverken/eller (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Oplever du, at du får den nødvendige støtte fra sundhedsplejen? eller var der noget du savnede? Tak for din medvirken, som sundhedsplejen i Frederiksberg Kommune vil bruge i det Side 24 af 25

25 løbende arbejde på at forbedre ydelserne så den imødekommer behovet hos moderne børnefamilier. Når du trykker på krydset registreres din besvarelse. Du kan udskrive din besvarelse ved at trykke på printerikonet. Side 25 af 25

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov.

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Velkommen til sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Som led i dette arbejde

Læs mere

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov.

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Velkommen til sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Som led i dette arbejde

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste graviditet, fødsel og

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste graviditet, fødsel og

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.165 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2018. 616 kvinder (53%) har

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 584 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2018. 296 kvinder (51%) har svaret

Læs mere

Kurserne starter midt i graviditeten og med et forløb på 15 mødegange frem til barnet er ca. et år.

Kurserne starter midt i graviditeten og med et forløb på 15 mødegange frem til barnet er ca. et år. NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Børn og Familier Sundhedsplejen Souschef: Anette Bjerring Jensen Dato: 3. juli 2018/avb Statusnotat vedrørende Familieliv Hvidovre 2018 Indledning Familieliv Hvidovre

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer Hvis du har blodtype Rh negativ, er det meget vigtigt, at du i forbindelse med lægeundersøgelse i graviditetsuge 25 får taget en blodprøve. I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en

Læs mere

Sundhedsplejens ydelsesprofil Sundhedsplejens ydelser er fordelt på tre hovedområder:

Sundhedsplejens ydelsesprofil Sundhedsplejens ydelser er fordelt på tre hovedområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 28. februar 2019 Sundhedsplejens ydelsesprofil Sundhedsplejens ydelser er fordelt på tre hovedområder: små- og spædbørn dagtilbud

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen Rigshospitalet Spørgeskemaet er udsendt til 1333 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten.

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Tilbud om graviditetsbesøg Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8-14 på telefon nr. 7259 6720. E-mail: sundhedstjenensten@egekom.dk

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus niversitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.201 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2017. 680 kvinder (57%) har

Læs mere

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 825 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2016. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Hvordan får du sundhedspleje? Hvem kan få sundhedspleje?

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Hvordan får du sundhedspleje? Hvem kan få sundhedspleje? Sundhedspleje Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om sundhedspleje. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det service niveau, som tilbydes i Sønderborg

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer Hvis du har blodtype Rh negativ, er det meget vigtigt, at du i forbindelse med lægeundersøgelse i graviditetsuge 25 får taget en blodprøve. I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Fædres deltagelse i sundhedsplejerskebesøg

Fædres deltagelse i sundhedsplejerskebesøg Fædres deltagelse i sundhedsplejerskebesøg, PSYKOLOG, FORSKNINGSLEDER, PH.D. RIGSHOSPITALET 2017?? Statens vejledning fra 1998 "partner" "kvinden og familien"' "kvinden, barnet og den øvrige familie" "kvinden/forældrene"

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Børne- og Familiecenteret Vasen 14 B 7620 Lemvig tlf.: 96 63 13 30 Mail : bfc@lemvig.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

Sundhedsplejerskeundersøgelsen 2018

Sundhedsplejerskeundersøgelsen 2018 Emilie Dalsgaard Milling, Louise Kryspin Sørensen Oktober 2018 Sundhedsplejerskeundersøgelsen 2018 I perioden 3. september til 13. september 2018 har DSR Analyse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011 Jægerspris Skole DEU Dokumentation - Evaluering - Udvikling Februar 2011 INFORMATION FRA SKOLEN FORÆLDREINTRA Jeg bruger skolens hjemmeside Jeg bruger ForældreIntra En eller flere gange om ugen 51% 152

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Sundhedsplejen. Specialister i børnesundhed

Sundhedsplejen. Specialister i børnesundhed Sundhedsplejen Specialister i børnesundhed Sundhedsplejen Sundhedsplejen arbejder ud fra Sundhedsloven : Formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn og

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Sundhedsplejen Lemvig. Vasen 10B, 7620 Lemvig. 1 Klinisk uddannelsesplan Som sygeplejestuderende i Lemvig Kommune, vil der være mulighed for

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Bilag 3. Metode i de to undersøgelser med vedhæftede spørgeskemaer Metode telefonisk spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3. Metode i de to undersøgelser med vedhæftede spørgeskemaer Metode telefonisk spørgeskemaundersøgelse Bilag 3. Metode i de to undersøgelser med vedhæftede spørgeskemaer Metode telefonisk spørgeskemaundersøgelse Undersøgelsen er en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og pårørende, der har

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

Børneundersøgelsen - forældre udfylder

Børneundersøgelsen - forældre udfylder Børneundersøgelsen - forældre udfylder Forhåbentligt har du lyst til at deltage i denne undersøgelse og besvare dette spørgeskema, der handler om den børneundersøgelse dit barn har været til i dag. Dine

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Overgangsmodellen er obligatorisk. Sundhedsplejen Sundhedspleje er et tilbud til alle forældre http://kommune.viborg.dk/borger/boern,-unge-og-familie/sundhed/sundhedspleje/spaed-og-smaaboern-0-til-1-aar

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Børne-, kultur- og fritidsforvaltningen Horsedammen 42 2605 Brøndby Uddannelsesansvarlig

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Hillerød Kommune ca. 50.000 indbyggere og ca. 500 fødsler pr. år. En kommune i vækst med mange nye boliger og mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHEDSTJENESTEN

VELKOMMEN TIL SUNDHEDSTJENESTEN VELKOMMEN TIL SUNDHEDSTJENESTEN Kære forældre Tillykke med jeres lille barn. Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune vil gerne byde jer og jeres barn velkommen, og ønske hele familien en god start i livet.

Læs mere

Omkodning af svar og svarkategorier

Omkodning af svar og svarkategorier Omkodning af svar og svarer I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes

Læs mere

TOPI SAMMENHÆNGSKRAFT MELLEM SUNDHEDSPLEJEN OG DAGTILBUD 0-3 ÅR

TOPI SAMMENHÆNGSKRAFT MELLEM SUNDHEDSPLEJEN OG DAGTILBUD 0-3 ÅR SAMMENHÆNGSKRAFT MELLEM SUNDHEDSPLEJEN OG DAGTILBUD 0-3 ÅR OVERGANGSMODELLEN ER OBLIGATORISK Sundhedsplejersken informerer forældrene om overgangsmodellen senest ved 7 ugers konsultationen/hjemmebesøg

Læs mere

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele. Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Sundhedsplejen, Center Sundhed Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Tlf.nr.: 99 88 84 50 Mail: centersundhed@rebild.dk

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN CSA og MCL

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere,

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Sundhedsplejen. Sundhedsplejen. i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier

Sundhedsplejen. Sundhedsplejen. i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier Sundhedsplejen Sundhedsplejen i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier Sundhedspleje er et tilbud til gravide og børnefamilier Formål at børn og unge får mulighed for et sundt liv at skabe forudsætninger

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Bilag 3: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. familiekurser

Bilag 3: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. familiekurser Bilag 3: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. familiekurser Baggrund Samarbejdsaftale om forældreuddannelse Aftale parter Baggrund Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse

Læs mere

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål.

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål. Læsevejledning Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles e spørgsmål. Bilaget omfatter alle spørgsmål der kan stilles Velkommen til Frederiksberg

Læs mere

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Udarbejdet af Lone Rosenberg Sørensen i samarbejde med ledende sundhedsplejerske Pia Ballentin 1 Resumé

Læs mere

Sundhedsplejens serviceniveau 2018

Sundhedsplejens serviceniveau 2018 27-01-2018 Ref.: Berit Østergaard Nielsen Sagsnr.: 18/1293 Dokumentnr.: 16316/18 Sundhedsplejens serviceniveau 2018 Dette notat er udarbejdet med henblik på at beskrive, hvordan Varde Kommune fremadrettet

Læs mere

Gode sammenhænge. Barnets spor SKIVE.DK

Gode sammenhænge. Barnets spor SKIVE.DK Gode sammenhænge Barnets spor SKIVE.DK Forord: Den Sammenhængende Børnepolitik i Skive kommune handler om alle vores børn og har fokus på det hele børneliv. Vores vision er, at alle børn i Skive Kommune

Læs mere

Bilag 1. Børneudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik

Bilag 1. Børneudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik Bilag 1 Børneudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik 2019-2022 1 BEDRE DÆKNING I FORHOLD TIL BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET Indsatsområde fra sundhedspolitikken (sæt kryds) Sundt byliv

Læs mere

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen?

3. Hvis du spoler tiden tilbage, ville du så søge job hos Hørsholm kommunes ældrepleje igen? Hørsholm Kommune: Medarbejdere 1. Hvor tilfreds er du generelt med din ansættelse i Hørsholm kommunes Ældrepleje? Overordentlig tilfreds 1. Meget tilfreds Tillfreds Ikke særligt tilfreds Slet ikke tilfreds

Læs mere