SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011

2 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i Samtidig er den en evaluering af de resultatmål for beskæftigelsesindsatsen, som Byrådet besluttede i dets beskæftigelsesplan for Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcenter Solrøds beskæftigelsesindsats, og den gør status over indsats og resultater i Jobcenteret i det forgangne år. Derudover sammenligner Resultatrevisionen Jobcenteret med de andre jobcentre, som befinder sig i samme klynge som Jobcenter Solrød, det vil sige jobcentre, der som udgangspunkt skønnes at have samme rammebetingelser. Jobcenter Solrød er i klynge med jobcentrene i Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år fælles landsdækkende mål for alle jobcentre. I beskæftigelsesplanen fastsættes de lokale resultatkrav i forhold til ministerens mål. Herudover beslutter Byrådet yderligere lokale mål i relation til den borgerrettede indsats, den virksomhedsrettede indsats og inddragelse af andre aktører. Disse mål omfatter de områder, som Solrød Kommune har set som særlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen for Til Resultatrevisionen hører en række tabeller. En enkelt af disse tabeller (Resultatoversigten) er placeret til sidst i Resultatrevisionen som bilag og fungerer samtidig som baggrundsinformation. Alle tabeller er baseret på tal fra I tabellerne er udvalgt tal fra december 2011, og disse tal sammenlignes med måneden før og samme måned året før. Man skal dog generelt være opmærksom på, at det er problematisk at anvende tal fra en enkelt måned og bruge dem som udtryk for Jobcenterets udvikling over et helt år. Især for et jobcenter som Solrød med relativt få borgere er forskellene mellem de enkelte måneder for store til, at tallene for en enkelt måned generelt kan anvendes løsrevet var en meget usikker periode på arbejdsmarkedet, hvilket gjorde det vanskeligt at forudsige effekten af indsatsen. Hertil kommer, at målene for Beskæftigelsesplan 2011 skulle fastlægges allerede i foråret På dette tidspunkt var der i Finansministeriets prognoser for ledighedsudviklingen en forventning om, at den negative udvikling på arbejdsmarkedet siden sensommeren 2008 ville blive erstattet af en positiv udvikling i Denne positive udvikling blev dog væsentligt svagere end forventet. På denne baggrund har Jobcenter Solrød opfyldt målet om antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse fuldt ud, Jobcenteret har delvist opfyldt målene om arbejdskraftreserven, unge på offentlig forsørgelse og antallet af sygedagpengemodtagere (her er der forholdsvis få borgere flere end målsat), mens Jobcenteret er længere væk fra opfyldelse af målet om ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Den usikre periode på arbejdsmarkedet taget i betragtning finder Jobcenter Solrød resultaterne tilfredsstillende. 1

3 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige i matchgruppe 1 (jobklare ledige) med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Disse personer udgør en målgruppe, som risikerer at ende i langtidsledighed og dermed på sigt blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Dette ministermål blev udmøntet i Solrød Kommunes konkrete mål for arbejdskraftreserven: Jobcentermål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 317 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 5 % fra december 2009 til december I december 2009 havde Jobcenter Solrød 304 personer i arbejdskraftreserven. Ifølge Resultatoversigten (bilag 1) var antallet af personer i arbejdskraftreserven i december 2011 steget med 27 til 331 personer, hvilket er 14 personer mere end målsat. Stigningen fra 304 personer til 331 personer svarer til en stigning på 8,9 % Arbejdskraftreserven Jobcenteret havde forudset, at målet i højere grad var blevet opfyldt, end det blev. Der skete dog en betydelig stigning i arbejdskraftreserven i slutningen 2010 og starten af Stigningen i arbejdskraftreserven var især resultatet af en stigning blandt a-dagpengemodtagerne. Således var der en stigning i antallet af a- dagpengemodtagere på 15,5 % i december 2011 i forhold til december 2009, hvilket i høj grad hænger sammen med de dårlige konjunkturer, som rammer borgerne tættest på arbejdsmarkedet hårdest. Derimod oplevede kontant- og starthjælpsmodtagerne et fald på 15,1 % i samme periode. Det er Jobcenterets vurdering, at det er Jobcenterets store fokus på ordinær beskæftigelse og virksomhedsvendt aktivering gennem virksomhedspraktik og løntilskud, der har holdt antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven nede, mens det har været vanskeligere for a-dagpengemodtagerne at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. 2

4 Det er værd at bemærke, at der samlet skete et fald i arbejdskraftreserven på 6 % fra december 2010 til december 2011, mens det gennemsnitlige fald i klyngen var 4 % (jf. Resultatoversigten i bilag 1). Jobcenter Solrød havde også i hele 2011 stort fokus på arbejdskraftreserven og på at få nyledige tilbage på arbejdsmarkedet for at undgå, at disse nyledige bliver en del af arbejdskraftreserven. Jobcenterets indsats over for både de nyledige og de ledige i arbejdskraftreserven fokuserer på ordinær beskæftigelse og virksomhedsvendt aktivering, således at den tætte tilknytning til arbejdsmarkedet bevares. Indsatsen har i 2011 bestået hovedsagelig af tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud samt fokus på jobsøgning. Med den økonomiske afmatning i Danmark og den manglende positive udvikling på arbejdsmarkedet, som ellers var forventet, finder Jobcenter Solrød resultatet tilfredsstillende. 3. Unge ledige Ungeområdet er en generel udfordring i hele landet. I en tid med negativ ledighedsudvikling udgør de unge under 30 år en særligt udsat gruppe, og især unge uden uddannelse er i fare for at ende i langtidsledighed og dermed på sigt blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Dette ministermål blev udmøntet i Solrød Kommunes konkrete mål for unge under 30 år på offentlig forsørgelse: Jobcentermål: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 173 fuldtidspersoner (herunder fuldtidspersoner i aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 til december Jobcenter Solrød havde ifølge Resultatoversigten (bilag 1) i december fuldtidspersoner under 30 år på offentlig forsørgelse, hvilket svarer til en stigning på 9,2 %. I december 2011 havde Jobcenteret således 17 unge ledige mere end målsat. 3

5 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec Unge under 30 år på off. forsørgelse Jobcenteret havde forventet, at dette mål i højere grad var blevet opfyldt, end det blev. Der skete dog også her en betydelig stigning i slutningen af 2010 og starten af Stigningen i antallet af unge på offentlig forsørgelse fandt især sted blandt unge i matchgruppe 2 og 3 (ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere), som det er vanskeligt at få ud på et i forvejen presset arbejdsmarked. Til gengæld lå antallet af unge a- dagpengemodtagere i december 2011 på niveau med december 2009, hvilket må betragtes som positivt set i lyset af, at a-dagpengemodtagere normalt rammes hårdt i tider med dårlige konjunkturer. Derudover er det positivt, at der er sket et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 10 % fra december 2010 til december 2011, mens der i samme periode har været en stigning på 1 % i klyngen. Jobcenter Solrøds indsats over for de unge fokuserer på ordinær uddannelse og ordinær beskæftigelse, således at det sikres, at de unge har eller får en så tæt tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. Derudover har Jobcenteret øget sit fokus på de unge, ikke-jobklare ledige og deres muligheder for at opnå tilknytning til uddannelsessystemet og/eller arbejdsmarkedet. Jobcenteret har i stigende grad lagt vægt på en langsigtet, intensiv aktiveringsindsats af de grupper af unge, som har svært ved at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Hertil kommer, at Solrød Kommune har etableret en tværgående indsats over for de årige, som skal reducere tilgangen af unge til kontanthjælp. Som nævnt var det med den økonomiske afmatning i Danmark vanskeligt at forudsige udviklingen i ledigheden, og på denne baggrund finder Jobcenter Solrød resultatet tilfredsstillende. 4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter Solrød skelnede i 2011 på den ene side ikke mellem borgere med dansk oprindelse og borgere med anden oprindelse og fokuserede derfor så vidt muligt på fuld integration af alle ledige. På den anden side tager Jobcenteret altid individuelle hensyn og vurderer, om der er brug for særlige tilbud til borgere med anden oprindelse. 4

6 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Dette ministermål blev udmøntet i Solrød Kommunes konkrete mål for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere: Jobcentermål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 122 fuldtidspersoner (herunder fuldtidspersoner i aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 5,2 % fra december 2009 til december Jobcenter Solrød havde i december ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner). Ifølge Resultatoversigten (bilag 1) var dette tal steget med 41 til 156 fuldtidspersoner i december 2011, svarende til en stigning på 35,7 % Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på off. forsørgelse Den store stigning skyldes især en stor stigning i antallet af ledige, ikke-vestlige indvandrere, både a-dagpenge- og kontant- og starthjælpsmodtagere. Således er antallet af ikke-vestlige a-dagpengemodtagere steget med 63,6 %, mens antallet af ikke-vestlige kontant- og starthjælpsmodtagere er steget med 44,7 %. Jobcenteret har især tre overordnede fokusområder i forbindelse med ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere: Fokus på jobsøgning, fokus på målrettet sproglig opkvalificering, og at ikke-jobklare skal bringes tættere på arbejdsmarkedet På grund af stigningen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse styrker Jobcenter Solrød nu sin integrationsindsats. Dette sker for det første gennem en specialisering af sagsbehandlingen og for det andet gennem brugen af integrations-/sprogmentorer og jobklubber over for de ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere. 5. Personer på permanente forsørgelsesordninger Tilgangen af personer til permanente offentlige forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) kommer fra alle ikke-jobklare 5

7 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 ydelsesgrupper. Jobcenter Solrød har stort fokus på at bevare den enkelte borgers tilknytning til arbejdsmarkedet, så vidt det overhovedet er muligt. Jobcenter Solrød har derfor stort fokus på forebyggende indsatser, og således er andelen af personer i alle tre målgrupper (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) i forhold til arbejdsstyrken lavere i Solrød Kommune end i Østdanmark. Således forventede Jobcenteret ikke på forhånd at kunne reducere antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger. Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Dette ministermål blev udmøntet i Solrød Kommunes konkrete mål for personer på permanente forsørgelsesordninger: Jobcentermål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 600 personer i december 2011, svarende til samme antal som i december Jobcenter Solrød havde ifølge Resultatoversigten 594 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse i december 2011, hvilket svarer til et fald på 1 % i forhold til det målsatte uændrede antal på Personer på permanente forsørgelsesordninger Det er især Jobcenterets fokus på, at alle, der er i stand til at have tilknytning til arbejdsmarkedet, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, der holder antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger nede. Dette gælder især over for ikkejobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (matchgruppe 2 og 3) og sygedagpengemodtagere. Derudover er det Jobcenterets vurdering, at en målrettet brug af sociale mentorer har bidraget til at holde tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger nede. Det er især positivt at bemærke, at tilgangen af personer til de permanente forsørgelsesordninger er faldet med 13 % fra 2010 til 2011, mens det gennemsnitlige fald i klyngen er på 5 %. Samtidig er antallet af fuldtidspersoner på førtidspension 6

8 reduceret fra 479 i december 2010 til 457 i december 2011, mens antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget en smule. Jobcenteret finder, at anvendelsen af fleksjob fortsat er en relevant foranstaltning for de borgere, der har varige funktionsnedsættelser. Generelt afspejler udviklingen i dette mål, at det er gruppen af personer helt uden tilknytning til arbejdsmarkedet, der er faldet i Solrød Kommune. På denne baggrund finder Jobcenteret resultatet tilfredsstillende. 6. Sygedagpenge Der var for 2011 ikke formuleret et eksplicit ministermål for sygedagpengeområdet (sygedagpengeområdet indgik derimod implicit i ungemålet, indvandrermålet og målet om permanente forsørgelsesordninger). Solrød Kommune valgte dog selv at formulere eksplicitte mål for sygedagpengeområdet: Jobcentermål: Antallet af sygedagpengeforløb mellem 27 og 52 uger nedbringes til 66 fuldtidspersoner i december 2011, svarende til et fald på 12 % fra december 2009 til december Og Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes til 39 fuldtidspersoner i december 2011, svarende til et fald på 15 % fra december 2009 til december På måles under ministermål fuldtidspersoner, der har modtaget sygedagpenge i over 26 uger samlet, og lægges de to måltal sammen svarer det til, at Jobcenteret havde et mål om at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger til 105 fuldtidspersoner. I december 2011 var der ifølge fuldtidspersoner, der havde modtaget sygedagpenge i over 26 uger, svarende til et fald på 12,3 %. Der var således 2 forløb mere end målsat. Det vurderes, at den forventede afkortning af a- dagpengeperioden kan have resulteret i et højere antal sygedagpengemodtagere end ellers. Dette skyldes, at a-dagpengemodtagere i 2011 fik større fokus på, at sygemeldinger pga. uarbejdsdygtighed forlængede a-dagpengeperioden. Således var der et større incitament for a-dagpengemodtagere til at sygemelde sig ved uarbejdsdygtighed. 7

9 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Sygedagpenge over 26 uger Set i lyset af den forventede, afkortede a-dagpengeperiode samt den økonomiske afmatning med afskedigelser til følge vurderer Jobcenter Solrød udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere tilfredsstillende, da også afskedigelser ofte medfører sygemeldinger. 7. Den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Solrød har stort fokus på den virksomhedsrettede indsats og havde således i 2011 to mål for denne indsats. Jobcentermål: 23 ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er som led i den landsdækkende virksomhedskampagne i virksomhedsvendt aktivering i juni Jobcentermål: 120 borgere er i virksomhedsvendt aktivering i december Ikke-jobklare borgere i virksomhedsvendt aktivering jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 8

10 Samlet antal borgere i virksomhedsvendt aktivering Jobcenter Solrød havde i juni ikke-jobklare borgere i virksomhedsvendt aktivering og i december borgere i virksomhedsvendt aktivering, og således blev begge mål opfyldt. Som led i den landsdækkende virksomhedskampagne styrkede Jobcenteret sit fokus på den virksomhedsvendte aktivering for matchgruppe 2 (indsatsklare/ikke-jobklare borgere). Derudover fortsatte Jobcenteret med at styrke sit generelle samarbejde med virksomhederne i Jobcenterets område. Dette skete gennem indgåelse af aftaler med virksomheder omkring virksomhedscentre, nye partnerskabsaftaler, virksomhedsnetværk mm. 8. Inddragelse af andre aktører Jobcentermål: Jobcenter Solrød visiterer 120 borgere til anden aktør i Jobcenter Solrød visiterede 39 borgere til anden aktør i 2011, og således blev målet ikke opfyldt. Jobcenter Solrød har siden slutningen af 2010 valgt gradvist at reducere brugen af anden aktør. Dette er sket på baggrund af vigende resultater fra anden aktørs side samt på baggrund af den store refusionsomlægning primo Således valgte Jobcenter Solrød i 2011 alene at opfylde sin lovmæssige forpligtelse til at lægge LVUgruppen (langvarigt uddannelse) ud til anden aktør. 9. Aktiveringsgrad Som det fremgår af Resultatrevisionen (bilag 1) havde Jobcenter Solrød i december 2011 en samlet aktiveringsgrad på 34 %, hvilket er lidt bedre end gennemsnittet i klyngen, hvor aktiveringsgraden samlet set var 31 %. Aktiveringsgraden for a- dagpengemodtagere var 35 %, hvilket var det højeste niveau i klyngen, hvor gennemsnittet var 31 %. Aktiveringsgraden for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere var på 50 %, hvilket var væsentligt bedre end gennemsnittet af klyngen på 33 %, mens aktiveringsgraden for ikke-jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere var 22 %, hvilket var under gennemsnittet i klyngen. Dog har Jobcenter Solrød en forholdsvis høj selvforsørgelsesgrad for ikke-jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere efter endt aktivering. 9

11 10. Rettidighed Jobcenter Solrød har en relativt høj målopfyldelse på jobsamtaler og aktiveringstilbud til kontant- og starthjælpsmodtagere og lå det meste af 2011 i top i hele Østdanmark. Således havde Jobcenteret en manglende rettidighed på samtaler på 2 %, mens gennemsnittet af manglende jobsamtaler i klyngen var 6 %. Den manglende rettidighed på aktiveringstilbud var 6 % i Jobcenter Solrød, mens gennemsnittet af manglende aktiveringstilbud til tiden i klyngen var 9 %. Jobcenter Solrød har en udfordring med at overholde rettidigheden på a- dagpengeområdet. Her var der i december 2011 en manglende rettidighed for jobsamtaler på 5 % mod klyngens 4 %. Derudover havde Jobcenteret en manglende rettidighed på aktiveringstilbud på 8 % mod klyngens 5 %. For at imødekomme denne udfordring og for at kvalitetsudvikle indsatsen har Byrådet den 26. marts 2012 besluttet at gennemføre en budgetomlægning, således at der kan ansættes en yderligere sagsbehandler inden for a-dagpengeområdet. 10

12 11. Scorecard ministerens mål Nedenstående scorecard viser Jobcenterets udvikling inden for de fire ministermål fra december 2010 til december 2011 samt den tilsvarende udvikling i klyngen af sammenlignelige jobcentre. Data opdateret den 07/02/2012 Scorecard - Solrød Minister ens mål Arbejdskraftre serven Dec 2011 Personer på permanente forsørgelsesord ninger Dec 2011 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Dec 2011 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2011 Jobcente r Antal perso ner Udvikli ng ift. samme måned året før, Antal fuldti dsperso ner Udvikli ng ift. samme måned året før, Antal fuldti dsperso ner Udvikli ng ift. samme måned året før, Antal fuldtidspersone r Udvikli ng ift. samme måned året før, Place ring Hørshol m Rudersd al , , , , , , , ,8 2 Solrød 331-5, , , ,6 3 Allerød 280-5, , , ,7 4 Egedal 568-1, , , ,2 5 Lejre , , , ,5 6 Lyngby- Taarbæk 709-4, , , ,1 6 Gentofte 909 5, , , ,8 7 Hele klyngen , , , ,2. Kilde: jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. I december 2011 var der som tidligere nævnt 331 personer i arbejdskraftreserven, hvilket er et fald på 5,7 % i forhold til december Der var 594 fuldtidspersoner 11

13 på permanent offentlig forsørgelse i december 2011, hvilket svarer til et fald på 3 % i forhold til samme tidspunkt året før. Antallet af unge på offentlig forsørgelse var 190 fuldtidspersoner i december 2011, hvilket svarer til et fald på 9,9 % i forhold til december Til gengæld var der 156 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i december 2011, hvilket svarer til en stigning på 10,6 % i forhold til samme tidspunkt året før. 12. Besparelsespotentiale I lighed med de senere år er der på udregnet et såkaldt besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet viser ifølge hvor mange penge kommunen i teorien kunne spare på forsørgelsesudgifter i løbet af et år, hvis kommunen nedbragte andelen af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. I tabellen vises besparelsespotentialet i millioner kr. opdelt i ydelsesgrupperne a- dagpenge, kontanthjælp, revalidering inkl. forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. De kommunale udgifter, der benyttes i beregningen af besparelsespotentialet, er fratrukket statslige refusioner. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb. Negative beløb er udtryk for, at kommunen allerede sparer penge i forhold til gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale. Data opdateret den Besparelsespotentiale - Solrød Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Potentiel Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner reduktion af på ydelsen i på ydelsen i antal af befolkningen i af befolkningen i fuldtidspersoner jobcentret klyngen ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,77 2, ,6 Kontanthjælp 2,00 1, ,3 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,14 0, ,9 Sygedagpenge 2,01 1, ,9 Ledighedsydelse 0,22 0,17 7 0,9 Fleksjob 0,77 0, ,1 Førtidspension 3,43 3, ,2 I alt 11,34 10, ,7 12

14 Besparelsespotentialet er i meget høj grad en afspejling af de enkelte kommuners befolkningssammensætning og forskellene heri. Det økonomiske tilbageslag har særligt ramt de grupper, der har været tættest på arbejdsmarkedet, herunder især a- dagpengemodtagerne. Denne udvikling har også været meget markant i Solrød Kommune, som i det hele taget har mange forsikrede borgere. Det forholdsvis høje besparelsespotentiale på a-dagpengeområdet skyldes således, at Solrød Kommune har en høj andel af forsikrede ledige i forhold til den samlede befolkning i Solrød Kommune. Besparelsespotentialet er således afhængigt af de givne målgruppers andel af den samlede befolkning i Solrød Kommune og ikke alene af Jobcenter Solrøds indsats. Derudover kan fordelingen af besparelsespotentialet afspejle de enkelte jobcentres individuelle prioritering. Jobcenter Solrød prioriterer at holde borgernes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet åbne så længe som muligt. Således er antallet af og dermed udgifterne til førtidspensioner lavere end gennemsnittet i klyngen. På den anden side er udgifterne til eksempelvis sygedagpenge og kontanthjælp højere. Jobcenteret har fortsat fokus på besparelsesmuligheder på både sygedagpenge-, a- dagpenge- og kontanthjælpsområdet og vil undersøge, om yderligere tiltag kan føre til yderligere besparelser på området. 13

15 Bilag 1 Data opdateret den Resultatoversigt - Solrød Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. samme Ift. udvikling i Gnsn. udvikling i måned Antal måneden klyngen ift. klyngen ift. året før, året før, før, året før, Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, Ift. samme måned året før, Bedste udvikling i klyngen ift. året før, Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner

16 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./lavest Ift. Ift. samme e niveau i Gnsn. niveau i måneden måned klyngen Procent klyngen i samme før, året før, i samme måned, point point måned, Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 15

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2009

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2009 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2009 1. Indledning Denne Resultatrevision 2009 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Solrød i 2009.

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus BILAG 1 Notat Resultatrevision 2011 for Jobcenter Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2011 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1.

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere