DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler -"

Transkript

1 DESIK SlutRapport Februar 26 DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - Hovedforfatter : Arne Jakobsen Datering: Februar 26 Rapporten er en del af rapporteringen af projekt finansieret af ELFOR. Projektets titel er " Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler". Projektperioden er Marts 23 til December 25. Slutrapportering er foretaget i Januar & Februar 26. Projektdeltagerne er: Grundfos, Danfoss, YORK, tt-coil, Christian Berg, Teknologisk, DTU (MEK), Birch & Krogboe og IPU (projektleder). Side 1 af 152

2 DESIK SlutRapport Februar 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Begrebsafklaring og terminologi Sekundære kølemidler Oversigt Handelsnavne Valgkriterier Temperaturniveauer Korrosionsforhold Vedligehold Forhold omkring håndtering, sikkerhed og lovgivning Oversigt: Gængse sekundære kølemedier Kilder: Guideline til energifokuseret design og regulering Myter der hæmmer energioptimering Energioptimalt systemsamspil Supermarkedskøleanlæg Opbygning af supermarkedskøleanlæg Mulige udformninger af køleanlæg med kuldioxid Energioptimal regulering af kaskadeløsninger i Supermarkedskøleanlæg A/C til kontorbygninger Design elementer for indirekte kølesystemer til komfortkøling Principiel opbygning af kølesystemet Buffersystemer Pumper Kompressortyper Kondensator Frikøling CO 2 som sekundært kølemiddel Pumpe versus naturlig cirkulation Temperaturregulering af kølemøbler på pumpecirkulerede CO 2 anlæg Energiforbrug i alternative pumpekoblinger i air-conditioningsanlæg Indledning Pumpekoblinger Energiberegning Resultater...96 Side 2 af 152

3 DESIK SlutRapport Februar Konklusion Litteraturliste Samspil mellem pumpe og chiller Reguleringsventiler Krav til reguleringsventiler Type af reguleringsventiler Ventil dimensionering Kvs ( DN ) Ventildimensionerings diagram Indregulering af anlæg Støj Kavitation Typiske Z værdier Brug af bufferbeholdere Hvorfor en buffertank? To-kredssystemet Afrunding Checkliste praktiske forhold Design Efter montage Vedligehold / Service Konklusion Sammenfatning Appendix A Litteraturliste Appendix B Oversigt DESIK seminarer Appendix C Indlæg Danske Køledage 25, Design af indirekte køleanlæg Side 3 af 152

4 DESIK SlutRapport Februar 26 1 Indledning Denne rapport er en samling af beskrivelser som DESIK projektgruppen har fundet relevant for projektets udfordring, nemlig at frembringe viden og værktøjer, hvis brug vil lede til sekundære køleanlæg med reduceret energiforbrug - eller mere ydmygt undgå mer-energiforbrug pga. manglende relevant faglig baggrund hos de involverede parter. Da projektets resultater er en slags "patch-work" med stor spænvidde fra simuleringsværkøjer til beskrivelse af praktiske forhold ved indkøring af sekundære anlæg er det fundet hensigtsmæssigt også at samle brudstykkerne i et PC-værktøj: En CD med dette værktøj er vedlagt denne rapport, men kan ellers rekvireres ved kontakt til Arne Jakobsen på mail: Indholdet i denne rapport er i nogen grad sammensat af afsnit/indlæg som kan læses uafhængigt af hinanden. I de tilfælde hvor et indlæg i særlig grad har haft en hovedforfatter er vedkommendes navn nævnt. Projektet har omhandlet nogle generelle aspekter ved sekundære anlæg, samt to anvendelsesområder nemlig supermarkedskøleanlæg og air-conditioning af kontorbygninger. I det næste kapitel gives en kort introduktion til terminologien som anvendes, hvorefter "sekundære kølemidler" behandles" i kapitel 3. Her gives en oversigt over typer af sekundære kølemidler, samt deres karakteristiske egenskaber. Tilgængeligheden til valide termofysiske data til brug for dimensionering etc. er meget væsentlig, hvorfor der i projektet er udviklet et pc-program "SecCool". Dette er til rådighed på den CD som følger denne rapport, og er også en integreret del af DESIKpack. I forbindelse med udformning og regulering af sekundærkredse er der en del traditioner og myter. Nogle af disse kan være hæmmende i forhold til brug af principper, der kan og vil lede til et reduceret energiforbrug. Endvidere vil delsystemer påvirke hinanden, sådan at et mindre energiforbrug på et delsystem i nogle tilfælde vil lede til væsentligt større energiforbrug andetsteds - sådan at det samlet set ikke kan betale sig. Disse forhold er behandlet i kapitel 4. Da supermarkedskøleanlæg i mange tilfælde fremover vil blive med sekundærkredse (pga. udfasning af HFC'er) er udformning og regulering af disse valgt som case - og er beskrevet i kapitel 5. Aiconditioning har generelt en stigende udbredelse, og moderne kontorbyggeri stiller store krav til effektiv ventilation og køling. Dette emne er behandlet i kapitel 6 - med hovedvægt på energirigtig udformning af sekundærsiden. CO 2 er et meget effektivt - og er blevet et meget populært - sekundært kølemiddel. Cirkulation og regulering af flow af CO 2 er temaet i kapitel 7. Valg af pumpekredse til sekundærsiden er et meget omdiskuteret emne. Særligt i ASHRAE regi har der i flere år været diskuteret, hvor mange pumpekredse det er hensigtsmæssigt at anvende. I DESIK er er udført et sammenlignende simuleringstudie af forskellige løsninger - se venligtst kapitel 8. En bekymring ved anvendelse af variabelt flow på sekundærsiden af fordamperen har været forstyrrelser af Chillerens dynamik. I DESIK er der udført en lille forsøgsrække for at få en fornemmelse for om dette er en myte eller (altid) et reelt problem - se kapitel 9. Side 4 af 152

5 DESIK SlutRapport Februar 26 Der indgår ventiler med mange forskellige funktioner i sekundærkredse. Endvidere er der en række gængse begreber som er nødvendige at kende ved dimensionering og indregulering. Dette er emnet i kapitel 1. Bufferbeholdere er ligeledes nogle gange en komponent, som anvendes i sekundærkredse. De kan indsættes flere forskellige steder og have forskellige funktioner - se kapitel 11. Udover kendskab til teori, begreber og beregninger, så knytter der sig en hel række praktiske forhold til sekundærkredse som skal tages i ed for at sikre en problemløs drift. Dette er behandlet i kapitel 12. De overordnede konklusioner er sammenfattet i det sidste kapitel - kapitel 13. Endelig skal der peges på bilag C, som er et skriftligt indlæg til Danske Køledage Marts, 25 med titlen "Design af indriekte køleanlæg". Følgende personer og parter har deltaget i projektet. Grundfos: Ivan Knudsen, Niels Bidstrup, Erik Olsen, Torben Kynde Nielsen og Gunnar Langgaard Danfoss: Bjarne D. Rasmussen, Christian Bendtsen, Lars Mou Jessen og Thorkild Jessen YORK: Alexander Cohr Pachai og Lennart Rolfsmann tt-coil: Shaun Nash, Peter Rasmussen Christian Berg: Mogens Grube Birch og Krogboe: Martin Lykke Jensen og Nikolaj Haaning Teknologisk: Torben Hansen og Kenneth B. Madsen DTU/MEK: Hans Jørgen Høgaard Knudsen, Joachim Paul IPU: Morten Juel Skovrup og Arne Jakobsen Side 5 af 152

6 DESIK SlutRapport Februar 26 2 Begrebsafklaring og terminologi Den kolde sekundær side transporterer kulden fra fordamperen ud til brugstederne - f. eks. de distribuerede luftkølere. Den varme sekundær side transporterer varmen fra kondensatoren til omgivelserne. I DESIK projektet er der fokuseret på den "kolde sekundære side", men resulater og erkendelser er også gældende for den "varme side". Ved beskrivelse af sekundære køleanlæg opereres der med følgende terminologi: Primært Kølemiddel: Kølemidlet i kredsen som drives af kompressorerne. Eksempelvis R44A i en Chiller. Sekundær kreds: Her kan både være tale om den varme side og den kolde side der tales så om indirekte systemer, idet der er skudt en varmevekslende kreds ind mellem fordamperen og kølestederne og/eller en kreds mellem kondensatoren om omgivelserne. Sekundært kølemiddel: Kølemidlet i sekundær kredsen. Eksempelvis en Propylenglykol blanding i den kolde sekundær kreds. Opdeling sekundære kredse: Her er typisk tale om pumpedrevne kredse. I tilfælde af at disse er opdelt i flere (mere eller mindre) hydraulisk adskilte kredse, så nummereres fra nærmest fordamperen (eller kondensatoren). Eksemplevis vil pumpen der driver Propylenglykolen fra en bufferbeholder til køling i fordamperen benævnes primær pumpen, mens pumpen der driver den kolde Propylen Glykol fra bufferbeholderen ud til kølestederne (eksempelvis nogle luftkølere) benævnes sekundær pumpen. Styring: Et aktuator-indgreb som ikke er baseret på en målt procesvariable. Eksempelvis en sekvensstyring baseret på tid (Åben sløjfe). Regulering: Et aktuator-indgreb som er baseret på en målt procesvariable. Eksempelvis on/off regulering af en målt temperatur (Lukket sløjfe). Side 6 af 152

7 DESIK SlutRapport Februar 26 3 Sekundære kølemidler Hovedforfattere: Torben Hansen,Ebbe Nørgård Teknologisk Morten Juel Skovrup, IPU Indledningsvis skal der henvises til programmet SecCool i regne på termofysiske data for alverdens sekundære kølemidler., hvor der er mulighed for at 3.1 Oversigt Sekundære kølemedier kan dannes af vandige opløsninger af en langrække stoffer med frysepunktsænkende egenskaber. Gennem de seneste årtier er der dannet praksis for at anvende andre medier, som ikke er vandbaserede, eksempelvis CO 2 og termiske olier. Figur: Klassificeringsoversigt over gængse sekundære kølemedier I praksis skelnes mellem en-fasede medier (baseret på vand eller termisk olier) og to-fasede medier, hvor det kølebærende medie udnytter den latente størkningsethalpi ved smeltning eller fordampningsenthalpi ved fordampning. Side 7 af 152

8 DESIK SlutRapport Februar 26 En-fase medier To-fase medier Fordampende medier Vand Glykoler Alkoholer Brine (salt baseret) Olier Kølemidler: CO2 Smeltende medier Sjapis PCM (faseskifte medier over C) Figur 3.1: En-fasede og to-fasede sekundære kølemedier 3.2 Handelsnavne Sekundære kølemedier baseret på ovennævnte additiver findes på markedet under en bred vifte af handelsnavne. Nedenstående tabel opsummere udvalgte producenter og handelsmærker. De kommercielt tilgængelige produkter er forskellige fra den vandige opløsning af det frysepunktsænkende additiv, idet der altid skal tilsættes hjælpestoffer som forhindrer korrosion, bakterievækst, skumdannelse, misfarvning o.s.v. Som bruger bør man være opmærksom på, at anvende en industrikvalitet, som sikrer lang levetid og bred materiale kompatibilitet. Ved valg af glykoler bør man som køleanlægsbygger være opmærksom på, at mange af de markedsførte glykoler er udviklet til automobil industrien, hvor kravene til levetider og materialevariationer er begrænsede i forhold til industrielle køleanlæg. Mange problemer i praksis kan undgås, ved at vælge et vel dokumenteret og gennemprøvet sekundært kølemedie. Køleanlæg skal holde i mange år og det kan være dyrt at gå på kompromis med kvaliteten! Tabel: Oversigt over kommercielle sekundære kølemedier (kan udbygges gennem projektet) Frysespunktsænkende Handelsnavn Producent/forhandler additiv Propylenglykol Dowcal DOW/SvedaKemi Tyfocor L Tyforop Ethylenglykol Dowcal DOW/SvedaKemi Tyfocor Tyforop Alkohol (ethanol) Svedol KBS SvedaKemi Side 8 af 152

9 DESIK SlutRapport Februar 26 Kalium Acetat Tyfoxit 1.2x Tyforop Kalium Formiat Tyfoxit F15 F6 Tyforop Antifrogen KF Hoechst/SvedaKemi Hycool Hydro Freezium Kemira Kalium Formiat/Acetat Temper Aspen/AirCon Kalciumklorid Kølsator Reinholdt Kemi BrineGuard SvedaKemi Termiske olier Dowtherm (flere var.) Syltherm 3.3 Valgkriterier Mange faktorer er væsentlige ved valg af sekundært kølemedie. Valget af sekundært kølemedier fører som tilbage til anlægsprisen og medier med velafprøvede egenskaber i praksis pga. overvejelser om sikkerhed for drift og uheld. Ved relativt høje anvendelsestemperaturer (f.eks. >-1 C) er stofegenskaberne som regel præget af vands stofdata og termofysiske forskelle mellem en-fasede kølemedier har lille indflydelse på anlægsudformingen. Der er en mangfoldighed af sekundære medier til rådighed over 1 C, men ofte falder valget på propylenglykol grundet lav toksistet, mangeårs veldokumenterede driftserfaringer, fornuftig Life Cycle Cost (total økonomi). På længere sigt må det forventes at anvendelsen af to-fase medier stiger og erstatter en del områder, hvor enfase medier benyttes. I temperaturintervallet mellem 1 C og C vil sjapis eller CO 2 indtage en stigende rolle på områder hvor faseskiftemedierne medfører reducerede omkostninger for anlæg og drift. Der er ikke grundlag for at opstille tommelfingerregler for, hvornår CO 2 er at foretrække fremfor sjapis eller vice versa. Der er dog en tendens til, at anlæg med CO 2 pga. driftstryk på mellem 25 og 35 bar vil blive mindre kompetitive ved stigende anlægsdimensioner i forhold lavtrykssystemer med sjapis. Ved lavere temperaturer (f.eks < 1 C) forringes de termofysiske egenskaber for glykoler og alkoholer, især slår effekten af stigende viskositet, faldende specifik varmekapacitet og faldende varmeledningsevnen igennem på anlægsudførelsen og driftsøkonomien. Trykfald og pumpearbejde stiger, mens varmeovergang i fordamper og ved kølesteder falder alt i alt medvirkedne til øgede Side 9 af 152

10 DESIK SlutRapport Februar 26 anlægsomkostninger (større pumper og større varmeveksler) og øgede driftsomkostninger (mere elforbrug på kompressoranlæg, pumper og ventilatorer på køleflader). I stedet for glykoler og alkoholer kan der med fordel anvendes organiske eller inorganiske saltbriner. CaCl 2 har en lang årrække spillet en rolle ved lavtemperatursystemer, men grundet den høje korrosivitet af CaCl 2 og lovmæssige afskaffelse af typiske korrosionsinhibitorer så som kromater, er der vundet udbredelse af kaliumacetat og kaliumformiat briner, som kan anvendes ned til 5 C. Der er imidlertid endnu ikke et fuldstændigt klart billede af driftserfaringer og nødvendige foranstaltninger omkring anlægsudformning. Det må fastslås, at kravet til god praksis og omhyggelighed ved materialevalg, vedligehold og håndtering stiger i forhold til glykoler. Der findes skandinaviske artikler omhandlende sammenligninger af anlægs- og driftsøkonomiske forhold på anlæg med hhv. propylenglykol og organiske saltbriner, som viser besparelse mellem 1-2% for sidstnævnte, men det må fremhæves, at der skal tages forbehold for forudsætninger bag sammenligningsgrundlaget ved sådanne analyser. I Sverige er der i løbet af de seneste 1 år skabt praksis for anvendelse af CO 2 som faseskifetende kølemedie i lavtemperatur systemer, og denne praksis er ved at vinde udbredelese i også i Danmark. I lukkede trykbærende systemer, kan der i mange sammenhænge opnås betragtelig anlægsbesparelser ved at anvende CO 2 i temperaturområdet 25 C til 5 C. I åbne systemer (eksempelvis iskremfrysere og imersionsfrysere) er det ikke muligt at anvende CO 2. I den laveste ende af temperaturskalaen eksisterer termiske olier, som kan anvendes ned til 8 C. Den typiske anvendelse er i specialapplikationer i den kemiske industri, eksempelvis ved gummigrunelering og indkondensering af meget flygtige opløsningsmidler i aftrækssystemer fra kemiske processer. Figur: Betydende kriterier ved valg af sekundært kølemedie 3.4 Temperaturniveauer Normalt spiller frysepunktssænkningen en stor rolle ved valget af sekundært kølemedie. Imidlertid skal der også i visse installationer tages højde for den maksimalt tilladelige anvendelsetemperatur. Dette er især vigtigt, hvis der indgår afrimning med varmt kølemedie eller hvis temperaturen af mediet stiger i blandsløjfer, fejlafspærrede pumper, eller ved stilstand i afspærrede varmeveklsere. Side 1 af 152

11 DESIK SlutRapport Februar 26 Ved høj temperatur forøges korrosionshastigheden og inhibitorvirkning bliver i mange tilfælde mangelfuld ved længere tids høj temperatur. Der findes mange praktiske eksempler på anlægshavarier af denne årsag. Den øvre temperaturgrænse er især udtalt ved salt baserede systemer. Figur: Temperaturområder for anvendelse Risiko for frostsprængning Ved lave koncentrationer af additiv er der med vandige sekundære kølemedier risiko for frostsprænging af rør og varmevekslere, hvis temperaturen kommer under frysepunktssænkningen. Imidlertid er problemet ikke udtalt i praksis, idet de fleste handelsmærker baseret på glykol og organiske salte indeholder har så høj additiv koncentration, at væsken under frysepunktet danner en pumpebar suspension (lignende sjapis). For 3% propylen glykol (frysepunkt ca. 13 C), som er minimum koncentrationen af hensyn til bakteriologisk og korrosionsmæssig kontrol, haves en sprængningsgaranti ned til 76 C. 3.5 Korrosionsforhold Forskellige typer korrosion - Fladekorrosion - Spaltekorrosion Side 11 af 152

12 DESIK SlutRapport Februar 26 - Pitting - Stress korrosion - Galvanisk korrosion - Mikrobiologisk korrosion - Strømningskorrosion (erosion) Korrosion er en naturlig tilstand for metaller udvundet af metaloxider og vil altid forekomme. Det afgørende er hastigheden, hvormed det sker Den elektrokemisk korrosionsproces foregår ved at en del af metallet virker som anode og en anden som katode (batteri). Den tilstedeværende væske virker som katalysator. Anoden tæres ved afgivelse elektroner til katoden og anoden tæres. Faktorer som bestemmer korrosionshastigheden - Mængden af tilstedeværende ilt - Temperaturen (jo højere des værre) - Tilstedeværelsen af syrer eller klor og/eller sulfat ioner - ph værdi Korrosionsinhibitorer Selvom alle forhold er udført med henblik på minimering af korrosionsrisikoen skal det sekundære kølemedie korrosionssikres. Glykoler, alkoholer og organiske saltbriner kan tilsættes inhibitorer som modvirker den kraftige korrosion som de rene stoffer ellers foranlediger. Forskellige inhibitorer danner en korrosionsbeskyttende overflade på metallet, men virkningen af en specifik inhibitor er specifik for et metal, og der er således tale om en inhibitorpakke. Eksempelvis anvendes salte af carboxylsyrer og borax til beskyttelse af stål og støbejern, og silikater til beskyttelse af aluminium. Det er vigtigt at inhibitorerne er stabilt opløselige i kølemediet, hvilket ofte kræver yderligere hjælpestoffer. Der anvendes forskellige inhibitorpakker for hver enkel type sekundært kølemiddel. De er primært ved den samlede kvalitet af inhibitorpakken, at de enkelte producenter af sekundære kølemedier adskiller sig fra hinanden. Uorganiske saltbriner er vanskelige at beskytte med miljøvenlige korrosionsinhibitorer, og korrosion er en faktor man må kalkulere med og bedst mulig forebygge gennem materiale valg Målestok for korrosion Den mest udbredte målestok for sekundært kølemedier er test udført i henhold til standarden ASTM D Ved testen anbringes metaller i mediet ved 8 C og eksponeres for en konstant lufttilførelse på 1 liter/minut i 336 timer. Ved vejning af metalprøven kan korrosionsvirkningen angives som enten [g/m²], [mm/år], [mm²/år], [mm³/år] eller lign.. Angivelsen varierer afhængig af kilde, som det fremgår af tabellen på næste side. Bemærk, at negativ værdier viser en vægt forøgelse. Side 12 af 152

13 DESIK SlutRapport Februar 26 Som det fremgår, vil det være ønskeligt, hvis der kunne opnås enighed om en standard for angivelse af korrosionsdata for sekundære kølemedier! Resultaterne kan anvendes som komparativ målestok for inhibitorvirkningen og den potentielle korrosivitet af kølemediet uden inhibitorer, men viser ikke stabiliteten af inhibitorpakken. Figur: Visuel sammenligning af metalprøver efter ASTM 1384 test for Tyfoxit F-4 og uinhibiteret kaliumformiat. Ved ph<7 (syre) accelereres oxidering af metaller, og ph vædien af det sekundære kølemedie justeres derfor til et basisk nivaeu mellem 7-1. Imidlertid korroderes zink kraftigt under basiske forhold og i modsætning til vandsystsmer, skal zink undgås i alle anlæg med sekundære kølemedier. På billederne ovenfor ses tydelig udvaskning af zink og dannelse af oxideret af jern (Fe). Side 13 af 152

14 DESIK SlutRapport Februar 26 Tabel: ASTM 1384 korrossionstest data for forskellige sekundære kølemedier. Fremhævede værdier indikerer korrosivitet højere end standardens grænseværdier. Reference DOW Tyforop Tyforop DOW DOW Tyforop Tyforop Tyforop Tyforop Kemira Temper DOW Tyforop Tyforop Additiv Propylen Propylen Propylen Ethylen Ethylen Kalium Tyfoxit Kalium Tyfoxit Freezium Kalium CaCl2 CaCl2 CaCl2 glykol glykol glykol glykol glykol acetat 1.2 formiat F4 formiat/ inhib. acetat Koncentration 33 vol% 54 % Tyfocor 33 vol % 5 vol% 39% 39% 41 vægt 41vægt 43%? 3 vol % 28.3 % 28.3 % L % % Materiale g/mm² mm/år mm/år g/mm² g/mm³ mm/år mm/år mm/år mm/år mg/sam g/m² g/mm³ mm/år mm/år ple Kobber (SF Cu) Loddetin (L SN 3) Messing (Ms. 3) Støbejern (GG26) Stål (Hl) Støbealuminium (GAlSi6Cu4) Side 14 af 152

15 3.6 Vedligehold Opblanding Handelsprodukter sælges som oftest som færdige opløsninger for en given frysepunktsænkning. Ved påfyldning og ændring i anlæggets additiv koncentration skal rådes til forsigtighed, hvis der afviges fra vedligehold med færdige handelsblandinger. Dette skyldes dels hensynet til koncentrationen af stoffer i inhibitorpakken, som ved fortyndingen kan øge risiko for anlægsnedbrud. Endvidere eksisterer der en risiko for fejlvurdering af frostsikringen ved egen opblanding i anlægget, da blandbarhed og opløselighed ikke er fuldstændig. Eksempevis vil påfyldning af koncentreret glykol, som ikke er 1% blandbar med vand, og tilsætning af rene salt, som kan udfælde lokalt ved påfyldningsstedet, have en tidsforsinkelse i forhold til koncentrationsudjævning og kan give lokale variationer indtil ligevægt er etableret i anlægget. Mange driftsansvarlige er i tidens løb blevet overrasket over, hvad additiv koncentrationen i virkeligheden var i anlægget. Krav til kvaliteten af vand varierer afhængig af additivtype og leverandør. I visse tilfælde kan accepteres almindelig tappevand, men af hensyn til lokale variationer i hårdhedsgrad og ledningsevne, må der kraftigt tilrådes, at der benyttes ionbyttet eller demineraliseret vand for at undgå kalkaflejring og minimere korrosionsrisikoen Stabilitet og reaktivitet. Stabiliteten påvirkes i høj grad af tilstedeværelsen af ilt og stilstand ved høje temperaturer. Ilt, som kan hidrøre fra slet praksis i ved påfyldning, manglende luftudskillere i anlægget, iltdiffunderende elastomerer og opløst ilt i spædevand, vil nedbryde inhibitorpakken. Kølemediets tilstands bør kontrolleres løbende efter aftale med leverandør Opbevaring De fleste vandbaserede produkter kan opbevares ved almindelige indekonditioner i originalemballage eller polyethylen beholdere i minimum 3 år. Vær opmærksom på producentens datablad i hvert tilfælde. CO 2 trykflasker skal opbevares i aflåst gitterskab eller lignende. Side 15 af 152

16 3.7 Forhold omkring håndtering, sikkerhed og lovgivning Håndtering Håndtering ved fyldning og servicering af anlæg med sekundære kølemedier bør altid foregå i overensstemmelse med den medfølgende vejledning Sikkerhed Uanset kølemedie bør man være forberedt foranstaltninger mod eventuelle lækager/uheld. Af vejledningen skal fremgå om der skal anvendes åndedrætsværn, øjenbeskyttelse, handsker og anden nødvending beklædning. Det kan generelt anbefales at anvende øjenbeskyttelse og gummihandsker ved enhver håndtering Lækage I tilfælde af lækage bør der forud for fyldning sikres, at afløb fra rum i videst mulig omfang er afspærret, samt at der på lokaliteten forefindes de rette rekvisitter for rengøring. I de fleste tilfælde vil et absorberende materiale (f.eks. savsmuld) være velegnet til grov rengøring. Efterfølgende kan rengøres med vand. Man skal være opmærksom på potentielle skader på bygninger og bygningsinstallationer, som kan beskadiges ved lækage. Eksempelvis galvaniserede kabelbakker, drypbakker og rør kan lide kraftig beskadigelse ved lækage. Som god praksis bør enhver forekommende lækage rapporteres til den bygningsansvarlige, især i ofrbindelse med nye sekundære kølemedier baseret på organiske salte. De fleste leverandørers datablade indeholder oplysninger om biologisk nedbrydelighed, økotoksiske effekter og håndteringsanbefalinger ved afskaffelse. I de fleste tilfælde kan meget små mængder (få liter) bortledes gennem kloaksystemet, men afskaffelse af det sekundære kølemiddel skal det altid aftales med den lokale miljøinstans. Større mængder skal normalvis destrueres Toksitet: Giftigheden af sekundære kølemedier udtrykkes ofte ved det begrebet LD 5 [mg/kg], som står for Lethal Dosis 5%. Metoden referer til den koncentration af stoffet pr kg kropsvægt, hvor 5% af den eksponerede population dør (typisk rotter) og kan anvendes til sammenligning mellem stoffer, men er svær at anvende som praktisk målestok Andet Risiko for elektrostatisk gnist dannelse ved termiske olier og i nogen omfang også rene glykoler. Side 16 af 152

17 3.8 Oversigt: Gængse sekundære kølemedier Glykoler Temperatur forhold Bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end - 1 C. Kan anvendes op til 14 C (propylen glykol fra Tyforup Gmbh). Ethylen glykol kan anvendes ned til - 4 C Korrosionsforhold Gykoler skal altid korrosions inhibiteres Anvendes i koncentrationer > 2 % vol. Ved høje koncentrationer forøges korrosion af zink, tin og messing. Ved høje koncentrationer (> 25% vol) forhindres bakterievækst pga. højt osmotisk tryk Vedligehold Ved korrekt brug bevares egenskaberne i 2 år Sikkerhed/lovkrav Ethylenglykol er giftig (LD 5 = 5ppm), mens andre glykoler gerne må anvendes i f.eks. Fødevareindustrien. Ethylenglykol findes på listen over uønskede stoffer Termisk olier Temperatur forhold Specielt anvendelige ved lavtemperatur applikationer (-5 C og derunder) Korrosionsforhold Skal korrosions inhibiteres Vedligehold Kan udfælde benzen Sikkerhed/lovkrav Brandfare især ved statisk elektricitet. Nogle er giftige Andet Høj LCC Side 17 af 152

18 3.8.3 Uorganiske salte Temperatur forhold Gode stofegenskaber ved temperatur niveauer højere end - 5 C (CaCl 2 ) Korrosionsforhold Korrosive overfor mange metaller p.g.a klorid ioner. Specielt aggressivt ved høje temperaturer. Bør ikke anvendes ved temperatur niveauer højere end C Vedligehold ph værdien bør kontrolleres 1 gang årligt Sikkerhed/Lovkrav Må anvendes i fødevare industrien Calciumklorid LD 5 = 1 (ikke giftig) Kaliumkarbonat LD 5 = 187 (ikke giftig) Andet Høj LCC Side 18 af 152

19 3.8.5 Organiske salte Temperatur forhold Gode stofegenskaber ved temperaturer fra -6 C til 2 C. Kan dog godt tåle højere temperaturer i kortere perioder (afrimning), op til 8 C hvis materialet er rustfast stål Korrosionsforhold Indeholder ikke klor ioner, hvorfor de ikke er nær så korrosive som de uorganiske, dog korrosive og inhibitor pakken bør holdes intakt. OBS omkring temperaturer for afrimning Vedligehold ph værdien bør kontrolleres en gang årligt Sikkerhed/Lovkrav Mange må anvendes i fødevareindustrien Andet Medium LCC Alkoholer Temperatur forhold Relativt gode stofegenskaber fra - 3 C og opefter, men kan anvendes ved meget lave temperaturer Alkoholen fordamper i åbne systemer, specielt ved temperaturer over ca. 1 C Korrosionsforhold Angriber metaller Gode vækstbetingelser for bakterier, som kan give spaltekorrosion, hvis ikke der er inhibiteret korrekt Visse blødgjorte plasttyper bør ikke anvendes da alkoholen kan opløse disse Vedligehold Bør kontrolleres for bakterie vækst, og koncentration ved årligt eftersyn Sikkerhed/lovkrav Brandfare ved høje koncentrationer Ethanol må anvendes i fødevare industrien Methylalkohol (methanol) er giftig (LD 5 = 786) Side 19 af 152

20 Andet Middel LCC CO Temperatur forhold Anvendes typisk ved lave temperaturer p.g.a. højt tryk. -55 C til -1 C Har meget gode stofegenskaber ved disse temperaturer Korrosionsforhold Tilstedeværelse af vand kan danne kulsyre Vedligehold Permeabilitet af elastomerer Fyldning skal kontrolleres jævnligt, mindst én gang årligt Sikkerhed/lovkrav Kan anvendes overalt. Specielle hensyn til det høje tryk Lækage detektor: 5%: hyperventilation, forhøjet puls, 1%: rødmen, hovedpine, svimmelhed, træthed Andet Stor kølekapacitet idet man udnytter den latente fordampningsvarme Små strømningsmængder Lavere anlægsinvestering i.f.t. traditionelle sekundære medier Anvendes kun i lukkede systemer Lav LCC Sjapis Temperatur forhold Kan anvendes ved temperaturer mellem -4 C til -2 C. Primært mellem -1 C og -2 C Korrosionsforhold Afhænger af additiv (salt, alkohol eller glykol). Side 2 af 152

21 Vedligehold Afhænger af additiv (salt, alkohol eller glykol) Sikkerhed/lovkrav Kan anvendes overalt afhængig af additiv Andet Dyr fordamper men. Stor kølekapacitet idet man udnytter den latente smeltevarme Små strømningsmængder I visse tilfælde forøget anlægsinvestering i.f.t. traditionelle sek. km. Mulighed for lagring Bedre varmeoverføring og højere tryktab end traditionelle sek. km. 3.9 Kilder: Hillerns, Frank, Thermophysical Properties and Corrosion Behavior of Secondary Coolant, 21 ASHRAE Winter Meeting, Atlanta GA, Jan. 21 Aspen Temper, produktblad Freezium, produktblad Side 21 af 152

22 4 Guideline til energifokuseret design og regulering 4.1 Myter der hæmmer energioptimering Hovedforfatter: Arne Jakobsen IPU Formål Hensigten med dette notat er - ud fra et energimæssigt synspunkt - dels at beskrive ideelt design af sekundærsiden af et køleanlæg dels at beskrive de tab som opstår under faktiske forhold Begrebsafklaring Den kolde sekundær side transporterer kulden fra fordamperen ud til brugstederne - f. eks. de distribuerede luftkølere. Den varme sekundær side transporterer varmen fra kondensatoren til omgivelserne. I det følgende fokuseres på den kolde sekundær side, men de generelle betragtninger er også gældende for den varme sekundær side. Kompressor Returløb Pumpe Kølested Fordamper Fremløb Sekundært kølemiddel Kolde sekundær side Det ideelle system og afvigelser herfra I forhold til et såkaldt "direkte system", så er der tilføjet en pumpe (eller flere pumper) til systemet. Umiddebart kan en energioptimeringsopgave så formuleres som at minimere energiforbruget til pumpen, hvilket leder til ønske om små flow og små tryktab. Der er dog den kompleksitet at lavere flow af sekundært kølemiddel gennem fordamperen vil nødvendiggøre en Side 22 af 152

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift.

Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift. Temadag om Flowmåling i udvikling. Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift. Ebbe Nørgaard Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik Ebbe.norgaard@teknologisk.dk Tlf 72201273 Indhold Relevante

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Chillere med kulbrinter og ammoniak

Chillere med kulbrinter og ammoniak 2 3 4 August 2007 Chillere med kulbrinter og ammoniak Baggrund Diskussionen om et forbud startede i september 1996, hvor Miljøminister Svend Auken forudsagde de syntetiske kølemidlers forsvinden inden

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Break Even vejledning

Break Even vejledning Break Even vejledning Formål med vejledningen og Break Even regneark: At give rådgiver og kølefirmaer et simpelt værktøj til hurtigt at bestemme, hvorvidt et ammoniakanlæg er økonomisk fordelagtigt at

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering This page intentionally left blank Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering 2. UDGAVE Af Søren Gundtoft og Aage Birkkjær

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING EHSAN B. HAGHIGHI PhD, Thermal Specialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJECT MANAGER, ELECTRONICS DANTHERM

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til industri

Miljøvenlige køleanlæg til industri compindustri Miljøvenlige køleanlæg til industri Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg Generel information compindustri Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Institution: Afprøvning udført for Videncenter for Dansk svineprduktion Forfatter: Jesper Kirkegaard Dato: 18.06.2010 Det er afgørende for grisenes tilvækst

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Frigor A/S Teknologisk Institut Kontakt-information: Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: KO 2 Olie Produktkode: 20630 CAS nummer: Produkttype & anvendelse: Identifikation af selskab:

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier Side 1/7 1. IDENFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG SELSKABET Handelsnavn: Hydraulikolie 32 D 10 Produkttype og anvendelse: Antislid hydraulikolie Identifikation af selskabet: L.C. Glad & Co A/S Adresse og

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Guideline til branchen

Guideline til branchen Guideline til branchen Svenn Hansen Videncenter for klimavenlige kølemidler Temadag 29/8 2017 ved Teknologisk Institut i Tåstrup: Klimavenlige og energieffektive køle- og varmepumpeinstallationer Copyright

Læs mere

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER VÆSKE-VAND VARMEPUMPER 26-336 kw - 300-20.000 m 2 GeoNova JORDVARME GYLLEKØLING MÆLKEKØLING VARMEGENVINDING MADE IN DENMARK Effektiv produktion op til 65 C MADE IN DENMARK Smart liquid injection med ekstra

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

Glad Nyt. Værdifulde tips til vedligeholdelse af dit køleanlæg. Trænger du til kølervæske? Her er det du bør vide, før du køber det

Glad Nyt. Værdifulde tips til vedligeholdelse af dit køleanlæg. Trænger du til kølervæske? Her er det du bør vide, før du køber det Glad Nyt 20. udgave, november 2015 NYHEDER: LC Glad har fået et nyt logo og hjemmeside, hvad synes du om dem? Long Life inhibitorer, hvad er det og hvor længe lever de? Trænger du til kølervæske? Her er

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Udskiftning af større cirkulationspumper

Udskiftning af større cirkulationspumper Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af større cirkulationspumper I mange ejendomme cirkuleres varmen stadig med en cirkulationspumpe af en ældre type,

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Dansk Betondag. 3. sept. 2009. Lars A. Reimer

Dansk Betondag. 3. sept. 2009. Lars A. Reimer Dansk Betondag Termoaktive dæk 3. sept. 2009 Lars A. Reimer Termoaktive dæk Termoaktive konstruktioner imidd Middelfart Sparekasse Baggrund Projektet Forventning Produktion Montage Installation Opfølgning

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

SEG A/S. Mulige anvendelser af absorptionskøling

SEG A/S. Mulige anvendelser af absorptionskøling Mulige anvendelser af absorptionskøling Absorptionskøling evner i grundprincippet at tage varme fra to temperaturniveauer (en lavtemperatur energikilde og en højtemperatur energikilde) og aflevere hele

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning GUIDELINE Køleanlæg med reduceret miljøbelastning - en god forretning for dig og et plus for miljøet 2 Introduktion til denne guideline Køleanlæg er i dag underlagt strenge krav til valg af kølemiddel,

Læs mere

ATES kan spare 50% på regningen til køling og opvarmning af bygninger i Danmark.

ATES kan spare 50% på regningen til køling og opvarmning af bygninger i Danmark. ATES kan spare 50% på regningen til køling og opvarmning af bygninger i Danmark. Stig Niemi Sørensen Energi & Miljø A/S Eggersvej 36 2900 Hellerup Danmark INDLEDNING Det nye bygningsreglement er trådt

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Teknik i to passivhuse

Teknik i to passivhuse Teknik i to passivhuse Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi- og miljøvenligt byggeri VVS- og ventilationsanlæg Elektriske

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31.

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31. Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs Teknologisk Institut skyggegraddage For kalenderåret 2014 Periode 1. januar 31. december 2014 Faktuelt om graddagetal udregnet fra 1. januar 2014 indtil

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Hybridvarmepumpe En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Agenda Historie Hvordan arbejder en Hybrid Varmepumpe Hvilke komponenter

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere