I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt"

Transkript

1 Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms) (Sta.æn) (Ult) Der medregnes beløb fra kasseregistrering og efterposteringer Der medregnes beløb fra ultimo balance minus primo balance Der medregnes beløb fra ultimo (I primokolonnen i balancen medregnes beløb fra primo balance) 1. Resultatopgørelse Note Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr. 1 Nettoomsætning Kun i landbrug (Korn) X (Oms) 3880 (sp 10) 3883 (sp 10-29) (Frøafgrøder) X (Oms) (sp 30-34) (Handelsroer) X (Oms) 3883 (sp 35-39) (Kartofler) X (Oms) 3883 (sp 40-44) (Raps) X (Oms) 3883 (sp 45-49) (Ærter mv.) X (Oms) (sp 50-54) (Andre industriafgrøder mv.) X (Oms) (sp 55-64) (Gartneriafgrøder) x (Oms) 3883 (sp 65-69) (Grovfoder) x (Oms) (Energiafgrøder mv.) x (Oms) af 19

2 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr (sp 70-74) (Mælk) x (Oms) 3880 (sp 11) 3884 (sp 80-89) (Kvæg) x (Oms) (sp 12) 3884 (sp 90-99) (Svin) x (Oms) (sp 13) 3885 (sp 00-09) (Fjerkræ) x (Oms) 3594 (sp 10-19) 3599 (sp 10-19) 3880 (sp 14) 3885 (sp 10-19) (Pelsdyr) x (Oms) 3594 (sp 20-29) 3599 (sp 20-29) 3885 (sp 20-29) (Får) x (Oms) 3594 (sp 30-39) 3599 (sp 30-39) 3880 (sp 15) 3885 (sp 30-39) (Husdyr i øvrigt) X (Oms) (sp 00-09) 3594 (sp 40-99) (sp 00-09) 3599 (sp 40-99) 3880 (sp 16) 3885 (sp 40-79) (Maskinstationsindtægter HE) x 3804 (Oms) (Skov, råstoffer mm. HE) X (Oms) (Andet hovedområde HE) X 3839 (Oms) (Anden virksomhed 1) X 5000 (Saldo) (sp 81) (rel.til ) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) X 5000 (Saldo) (sp 82) (rel.til ) 5001 (sp 82) 2 af 19

3 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr. (Anden virksomhed 3) X 5000 (Saldo) (sp 83) (rel.til ) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) X 5000 (Saldo) (sp 84) (rel.til ) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) X 5000 (Saldo) (sp 85) (rel.til ) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) X 5000 (Saldo) (sp 86) (rel.til ) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) X 5000 (Saldo) (sp 87) (rel.til ) 5001 (sp 87) (Udlejning) X 5000 (Saldo) (sp 88) (rel.til ) 5001 (sp 88)??? ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) (Afrunding) 4759 (Oms) 1 Nettoomsætning Kun i forretning (Varesalg) X (Oms) (Varesalg 2) X (Oms) (Varesalg 3) X (Oms) 3886 (sp 50-67) (Engrossalg) X (Oms) (Engrossalg 2) X (Oms) (Engrossalg 3) X (Oms) 3886 (sp 80-89) (Arbejde efter regning) X (Oms) (Arbejde efter regning 2) X (Oms) (Entreprise) X (Oms) (Entreprise 2) X (Oms) (Tilbudsarbejde) X (Oms) (Tilbudsarbejde 2) X (Oms) (Arbejde i øvrigt) X (Oms) (Kørsel) X (Oms) 3 af 19

4 Var For- Kontonummer Type Sp. Nr. Txt tegn (Kørsel 2) X (Oms) (Honorar, salær, provision m.v.) X (Oms) (Maskinstationsindtægter HE) X 3804 (Oms) (Skov, råstoffer mm. HE) X (Oms) (Andet hovedområde HE) X 3839 (Oms) (Anden virksomhed 1) X 5000 (Saldo) (sp 81) (rel.til ) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) X 5000 (Saldo) (sp 82) (rel.til ) 5001 (sp 82) (Anden virksomhed 3) X 5000 (Saldo) (sp 83) (rel.til ) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) X 5000 (Saldo) (sp 84) (rel.til ) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) X 5000 (Saldo) (sp 85) (rel.til ) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) X 5000 (Saldo) (sp 86) (rel.til ) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) X 5000 (Saldo) (sp 87) (rel.til ) 5001 (sp 87) (Udlejning) X 5000 (Saldo) (sp 88) (rel.til ) 5001 (sp 88)?? ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) (Afrunding) 4759 (Oms) 2 Ændring i varelager (Ændring i flerårige afgrøder) (Sta.æn) (Ændring i varer under fremstilling) (Sta.æn) (Stambesætning) x (Sta.æn) (sp 10) 1580 (sp 15) (Handelsbesætning) x (Sta.æn) af 19

5 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr (sp 00-09) 1580 (sp 11-14) 1580 (sp 16-99) (Ændring i fremstillede varer) (Sta.æn) Konjunktur besætning (Saldo) 3 Private indtægter X (Saldo) 4 Andre driftsindtægter (Tilskud) (Oms) (Saldo) (Sygedagpenge) (Saldo) (Maskinstationsindtægter) X (Oms) (Skov og råstoffer) X (Oms) (Lejeindtægter) x (Oms) (Saldo) (Anden virksomhed 1 fri) X 5000 (Saldo) (sp 00-69) (Anden virksomhed 2 fri) X 5001 (Saldo) (sp 00-69) (sp 00-90) 5080 (sp 99) (Anden virksomhed 1) X 5000 (Saldo) (sp 71) (rel.til ) 5001 (sp 71) (Anden virksomhed 2) X 5000 (Saldo) (sp 72) (rel.til ) 5001 (sp 72) (Anden virksomhed 3) X 5000 (Saldo) (sp 73) (rel.til ) 5001 (sp 73) (Anden virksomhed 4) X 5000 (Saldo) (sp 74) 5 af 19

6 Var For- Kontonummer Type Sp. Nr. Txt tegn (rel.til ) 5001 (sp 74) (Anden virksomhed 5) X 5000 (Saldo) (sp 75) (rel.til ) 5001 (sp 75) (Anden virksomhed 6) X 5000 (Saldo) (sp 76) (rel.til ) 5001 (sp 76) (Anden virksomhed 7) X 5000 (Saldo) (sp 77) (rel.til ) 5001 (sp 77) (Udlejning) X 5000 (Saldo) (sp 78) (rel.til ) 5001 (sp 78) (Anden indtjening) (Oms) (sp 00-09) 3880 (sp 17-99) (sp 00-09) (kun i forretning) 3883 (sp 10-74) 3883 (sp 75-99) 3884 (sp 00-79) (kun i forretning) 3884 (sp 80-99) (kun i forretning) 3885 (sp 00-79) 3885 (sp 80-99) 3886 (sp 00-49) (kun i landbrug) 3886 (sp 50-67) 3886 (sp 68-79) (kun i landbrug) 3886 (sp 80-89) 3886 (sp 90-99) (Saldo) Omkostninger til råvare og hjælpematerialer Kun i landbrug (Omkostninger mark) (Oms) (sp 00-39) (Indkøb besætning) ((Kvæg)) (Oms) (Omkostninger husdyr) (Oms) 4895 (sp 80-89) 1634 (sp 40-49) (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) X (Oms) 6 af 19

7 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr (sp 50-99) (Ændring i indkøbt varelager) (Sta.æn) Omkostninger til råvare og hjælpematerialer Kun i forretning (Vare- og materialekøb) (Oms) 1630 (Råvarekøb) (Oms) 1631 (sp 00-49) (Køb af halvfabrikata) (Oms) 1631 (sp 50-99) (Hjælpematerialer) (Oms) (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) X (Oms) (sp 50-99) (Ændring i indkøbt varelager) (Sta.æn) Andre eksterne omkostninger Kun i landbrug: (Maskinstation mv.) X (Oms) 1633 Kun i forretning: (Tjenesteydelser til videresalg) X (Oms) 1633 (sp 00-19) (Underentreprenører) X (Oms) 1633 (sp 20-99) (Garanti- og serviceomkostninger) X (Oms) (Div.vedr. varekøb og materialer) X 4430 (Oms) 1634 (sp 00-99) (Tab på debitorer) X 4750 (Oms) (Salgsomkostninger og produktudv) X (Oms) 1638 (sp 30-39) (Vedligeholdelse) X (Oms) (sp 10-19) 4899 (sp 03) (Investeringer over driften) X 4680 (Oms) 7 af 19

8 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr. (Energi) X (Oms) 4899 (sp 10-12) 4899 (sp 18) 4895 (sp 40-79) 1635 (Lejeudgifter) X (Oms) 4896 (sp 00-09) 1638 (sp 20-29) (Forsikringer) X (Oms) 4899 (sp 14) 4896 (sp 10-19) 1638 (sp 10-14) (Kontor, administration mv.) X (Oms) 4895 (sp 20-39) 4899 (sp 05-07) (Skatter mv.) X (Oms) (sp 15) 4896 (sp 20-29) 1638 (sp 15-19) (Diverse omkostninger) X (Oms) (sp 00-02) 4899 (sp 04) 4899 (sp 08-09) 4899 (sp 13) 4899 (sp 16-17) 4899 (sp 19-99) 4895 (sp 00-09) 4895 (sp 90-99) 4896 (sp 30-39) 4896 (sp 40-49) 4896 (sp 50-99) 1638 (sp 40-99) Bruttoresultat Personaleomkostninger (Lønninger) X (Oms) (kun sum) (Værdi af kost og logi) X (Oms) (Tilskud til personale) X (Oms) (Pensioner) X 4725 (Oms) (sp 10-19) (Andre omkostninger til social sikring) X (Oms) 4725 (sp 00-09) 4725 (sp 20-99) af 19

9 Var Txt Kontonummer Type Sp. Nr. (Øvrige personaleomkostninger) X (Oms) (sp 00-09) Heraf løn bestyrelse X (Oms) (sp 80-89) Heraf løn direktion X (sp 90-99) Gennemsnitligt antal ansatte (1 dec.) SupOpl 8 Af- og nedskrivning anlægsaktiver (Afskrivning immaterielle aktiver) 4948 (Oms) 1639 (sp 00-09) (Afskrivning af materielle anlægsaktiver) 4950 (Oms) (sp 00-19) 4950 (sp 21-99) (sp 10-89) (sp 00-09) (sp 00-10) (Saldo) (Nedskrivning immaterielle aktiver) (neg) 4930 (Oms) (sp 20-99) (Nedskrivning materielle aktiver) (neg) 4930 (Oms) (sp 00-19) (neg) (neg) 4950 (sp 20) (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) (pos) 4930 (Oms) (sp 20-99) (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) (pos) 4930 (Oms) (sp 00-19) (pos) (Oms) (pos) 4950 (sp 20) 9 Gevinst, tab salg af anlægsaktiver (Gevinst ved salg af anlægsaktiver) (Oms) (Tab ved salg af anlægsaktiver) (Oms) 4991 (sp 10-99) 4998 (sp 11-99) 10 Andre driftsomkostninger x 4758 (oms) 25 Nedskrivninger skat (Saldo) Driftsresultat Indtjening tilknyttet virksomhed (Anden virksomhed 1) X 5000 (Saldo) (sp 91) (rel.til ) 5001 (sp 91) 5080 (sp 91) 9 af 19

10 Var For- Kontonummer Type Sp. Nr. Txt tegn (Anden virksomhed 2) X 5000 (Saldo) (sp 92) (rel.til ) 5001 (sp 92) 5080 (sp 92) (Anden virksomhed 3) X 5000 (Saldo) (sp 93) (rel.til ) 5001 (sp 93) 5080 (sp 93) (Anden virksomhed 4) X 5000 (Saldo) (sp 94) (rel.til ) 5001 (sp 94) 5080 (sp 94) (Anden virksomhed 5) X 5000 (Saldo) (sp 95) (rel.til ) 5001 (sp 95) 5080 (sp 95) (Anden virksomhed 6) X 5000 (Saldo) (sp 96) (rel.til ) 5001 (sp 96) 5080 (sp 96) (Anden virksomhed 7) X 5000 (Saldo) (sp 97) (rel.til ) 5001 (sp 97) 5080 (sp 97) (Udlejning) X 5000 (Saldo) (sp 98) (rel.til ) 5001 (sp 98) 5080 (sp 98) 12 Finansielle indtægter (Renteindtægter) X (Saldo) (oms) (sp 90-94) (Aktieudbytte) X (Saldo) (Realiseret gevinst/tab finansaktiver) x (pos) (Saldo) (pos) Ekskl. sp. 30,36,39-44 (pos) (pos) (Realiseret gevinst/tab gæld) X (pos) (Saldo) (Urealiseret regulering finansaktiver) (pos) (Saldo) sp. 30,36, Finansielle omkostninger (Renteudgifter) X (Saldo) (oms) (sp 95-99) (Prioritetsomkostninger) X (Saldo) (Realiseret gevinst/tabgæld) X (neg) (Saldo) 10 af 19

11 Var For- Kontonummer Type Sp. Nr. Txt tegn (Realiseret gevinst/tab finansaktiver) X (neg) (Saldo) (neg) Ekskl. sp. 30,36,39-44 (neg) (neg) ?? (Urealiseret regulering finansaktiver) X (neg) (Saldo) sp. 30,36,39-44 Årets skattepligtige resultat Resultatdisponering: Udbytte for regnskabsåret 7185 (Saldo) Reserve for opskrivning indre værdi s metode 7186 (Saldo) (sp 10-14) Øvrige reserver 7186 (Saldo) (sp 00-09) 7186 (sp 15-99) Overført overskud (neg) 7180 (Saldo) (sp 00-89) 7180 (sp 91-99) Overført underskud (pos) 7180 (Saldo) (sp 00-89) 7180 (sp 91-99) Balance Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. 16 Immaterielle anlægsaktiver (Rettigheder, udvikling mv.) 9088 (Ult) vf 9059vf af 19

12 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. (Projekter under udførelse) (Ult) 17 Offentlig vurdering mm i alt 1000 (Ult) vf vf Produktionsanlæg, driftsmateriel og Inventar 9438 (Ult) Flerårige afgrøder (Ult) 17 Stambesætning (Ult) Flyttes til handelsbesætning, hvis ja til dette (sp 10) 1580 (sp 15) 17 Øvrige materielle aktiver 1650 (Ult) (sp 00-89) (sp 00-89) (pos) (pos) Projekter under udførelse (Ult) Materielle anlægsaktiver Andel i tilknyttet virksomhed 1651 (Ult) (sp 90-99) Værdipapirer (Ult) af 19

13 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. 18 Pensioner (Ult) Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer (Ult) Varer under fremstilling (Ult) 21 Fremstillede varer (Ult) Øvrig varelager (Ult) 23 Handelsbesætning Stambesætning flyttes hertil, hvis ja til dette (Ult) (sp 00-09) 1580 (sp 11-14) 1580 (sp 16-99) Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser ((Tilgodehavende)) (V-kd=1) (pos) (Ult) (pos) (pos) (pos) (pos) ((Moms og afgifter)) (pos sum (Ult) af alle 8403 (sp 00-98) moms konti) Hensættelse til tab på tilgodehavende 2269 (Ult) 25 Igangværende arbejde (Ult) 26 Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed (pos) 2180 (Ult) (sp 00) (pos) (sp 00-49) 13 af 19

14 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. 27 Tilgodehavende hos virksomheds deltagere og ledelse 2189 (Ult) (sp 00-49) (pos) 2180 (sp 01-99) 28 Periodeafgrænsningsposter (pos) (Ult) (pos) (pos) (pos) Tilgodehavende selskabsskat (pos) 2747 (Ult) (pos) Udskudt skatteaktiv (pos sum) (Ult) Tilgodehavender Værdipapirer (Ult) Likvide beholdninger (pos) (Ult) (pos) Omsætningsaktiver Aktiver Virksomhedskapital vf 2270 (Ult) (Sp 00-79) 2271 Overkurs ved emission vf 2270 (Ult) (Sp 80-99) Reserve for opskrivninger vf 2272 (Ult) vf 2273 (sp ) vf 2273 (sp ) Reserve efter indre værdi s metode vf 2273 (Ult) (sp ) Øvrige lovpligtige reserver vf 2273 (Ult) (sp ) Vedtægtsmæssige reserver vf 2273 (Ult) (sp ) Øvrige reserver vf 2273 (Ult) (sp ) vf 2273 (sp ) vf 2273 (sp ) vf 2273 (sp ) vf af 19

15 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. Overført overskud eller underskud vf 2273 (sp 40-49) vf (Ult) Egenkapital Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat vf (neg sum) (Ult) Andre hensatte forpligtelser vf (Ult) vf vf vf vf Andre hensatte-ikke erhvervsmæssige 36 Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital vf 2305 (Ult) vf 2391 (sp 02) vf 2391 (sp 65-69) Realkreditinstitutter vf (Ult) vf 2391 (sp 00-01) vf 2391 (sp 03-64) Pengeinstitutter vf (Ult) vf vf 2391 (sp 70-74) vf 2773 vf 2777 Pante- og gældsbreve vf (Ult) vf 2391 (sp 75-79) vf 2774 Anden langfristet gæld vf (Ult) vf vf 2391 (sp 80-84) vf vf 2778 Leasingforpligtelser vf (ult) vf 2391 (sp 90-99) Øvrig gæld vf (Ult) (sp 00-89) vf vf vf 2391 (sp 85-89) vf Langfristet gældsforpligtelse af 19

16 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. 38 Kortfristet del af langfristet gæld vf 2391 (Ult) 39 Pengeinstitutter vf (neg) (Ult) vf (neg) Leverandører af vare tjenesteydelser vf (neg) (Ult) 41 Gæld til tilknyttet virksomhed vf (neg) 2180 (Ult) (sp 00) vf (neg) vf 2188 (sp 50-99) 42 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse vf (neg) 2180 (Ult) (sp 01-99) vf 2189 (sp 50-99) 43 Selskabsskat vf (neg) 2747 (Ult) (sp 00-89) vf (neg) Anden gæld (Anden gæld) vf (neg) (Ult) vf (neg) vf (neg) vf vf vf (neg) vf (neg) (Moms og afgifter) vf (neg sum (Ult) vf af alle 8403 (sp 00-98) vf moms vf konti) Periodeafgrænsningsposter vf (neg) (Ult) vf (neg) vf (neg) vf (neg) vf (neg) vf (neg) vf (neg) Forslag til udbytte for regnskabsåret vf (neg) 2747 (Ult) (sp 90-99) Kortfristet gældsforpligtelse Gældsforpligtelser Passiver i alt Eventualforpligtelser Tekstnoter 49 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Tekstnoter 50 Nærtstående parter Tekstnoter 51 Ejerforhold Tekstnoter 52 Øvrige forhold Tekstnoter 16 af 19

17 Spec. Var. txt Kontonummer Type Sp. Nr. 3. Kapitalforklaring Egenkapital primo Skattepligtig indkomst Kontonummer TYpe Sp.nr. jf. ovenfor 500 Tilbageførsel af indkomstregulering (Saldo) Skattefri indtægter (Saldo) Indtægter, der påvirker balancesummen. 525 Ikke fradragsberettigede udgifter 7361 (Saldo) Skatter (Saldo) Udbytte for regnskabsåret 7185 (Saldo) Udgifter, der påvirker balancesummen Værdiændring fast ejendom 1000 (Saldo) vf vf vf (Sp 00-19) vf vf vf 4940 (Sp 00-19) vf 4941 vf 4943 (Sp 00-19) vf 4944 vf (Sp 20-89) (Oms) af 19

18 Konjunktur besætning (Saldo) 555 Konjunktur andre aktiver (Saldo) Konjunktur aktiver anden virksomhed 1020 (Saldo) vf (Sp 90-99) 4950 (Sp 90-99) 4955 (Sp 90-99) 4960 (Sp 90-99) 4996 (Sp 90-99) Konjunktur finansaktiver (Saldo) Kursændringer gæld (Saldo) (Sp 90-99) 2305 (Sp 90-99) (Sp 90-99) (Sp 90-99) (Sp 90-99) (Sp 90-99) Konjunkturændringer til balancesummen Ind- og udbetaling af egenkapital Vf 2270 (Sta.æn) (Sp 00-86) Vf 2270 (Sp 90-99) Ændringer til balancesum i alt Overført til balancen (Saldo) Nettoændringer udbyttehensættelser 2275 (Sta.æn) (Sp 90-99) 18 af 19

19 590*) Egenkapital ultimo *) Note 590 indeholder en specifikation af egenkapitalen af 19

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition årsrapport B, drift

Definition årsrapport B, drift Definition årsrapport B, drift Dato: 27-11-2009 I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

Note Indhold Fortegn Konto Spec Type

Note Indhold Fortegn Konto Spec Type Definition skattebilag selskab 17.11.2017 1. Skattemæssig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 5. Skatteafstemning Fortegn I kolonnen fortegn bruges: pos Kun positive beløb pr.

Læs mere

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser:

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: Definition årsrapport B, landbrug, forretning (Udkast) Dette afsnit indeholder definition af kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 17.11.2017 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Traitsense IVS. Præstegårdsvej Agerskov. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 21/06/2018

Traitsense IVS. Præstegårdsvej Agerskov. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 21/06/2018 Traitsense IVS Præstegårdsvej 9 6534 Agerskov Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er godkendt den 21/06/2018 Klaus Rose Johansen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Rothbuhr Johnson Holding IVS

Rothbuhr Johnson Holding IVS Rothbuhr Johnson Holding IVS Slotshusene 3, st 3 3400 Hillerød Årsrapport 1. november 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/06/2018

Læs mere

PN1 HOLDING IVS. Lemnosvej København S. Årsrapport 1. januar december 2018

PN1 HOLDING IVS. Lemnosvej København S. Årsrapport 1. januar december 2018 PN1 HOLDING IVS Lemnosvej 5 2300 København S Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06/2019 Andre Nesgaard Dirigent

Læs mere

Johan Juul Holding IVS

Johan Juul Holding IVS Johan Juul Holding IVS Nørrebrogade 36, 5 tv 2200 København N Årsrapport 20. september 2017-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2019

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

Revisorerne Bastian og Krause. Årsrapport 2016/17

Revisorerne Bastian og Krause. Årsrapport 2016/17 Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8 st. tv. 2000 Frederiksberg CVR-nr. 27335616 Årsrapport 2016/17 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TTC ApS. Roholmsvej Albertslund. Årsrapport 1. januar december 2016

TTC ApS. Roholmsvej Albertslund. Årsrapport 1. januar december 2016 TTC ApS Roholmsvej 14 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/06/2017 Martin Tage Nielsen Dirigent

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

BRDR. BJØRN ApS. Holbergsgade Slagelse. Årsrapport 1. oktober september 2016

BRDR. BJØRN ApS. Holbergsgade Slagelse. Årsrapport 1. oktober september 2016 BRDR. BJØRN ApS Holbergsgade 15 4200 Slagelse Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/03/2017 Teis Bjørn Nielsen

Læs mere

TTC ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015

TTC ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 TTC ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Casper Juhl Kristensen Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jonas Lind-Bendixen. Njalsgade 21 F. 6. sal 16, 4 tv 1653 København V. Årsrapport 1. januar december 2016

Jonas Lind-Bendixen. Njalsgade 21 F. 6. sal 16, 4 tv 1653 København V. Årsrapport 1. januar december 2016 Jonas Lind-Bendixen Njalsgade 21 F. 6. sal 16, 4 tv 1653 København V Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/06/2017

Læs mere

Selskaber, intern årsrapport (D5)

Selskaber, intern årsrapport (D5) Selskaber, intern årsrapport (D5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret og indeholder skattemæssige opgørelser,

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Revisionsfirmaet Per Kronborg ApS. Årsrapport for 2017

Revisionsfirmaet Per Kronborg ApS. Årsrapport for 2017 Fuglebækvej 3A, 1 2770 Kastrup CVR-nr. 26659817 Årsrapport for 2017 16. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10-07-2018 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møller og Wulff Logistik ApS

Møller og Wulff Logistik ApS Møller og Wulff Logistik ApS Teglvænget 89 7400 Herning Årsrapport 28. oktober 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/03/2018 Daniel

Læs mere

RISØR S.M.B.A. Årsrapport 2016/17

RISØR S.M.B.A. Årsrapport 2016/17 Bolandsvej 18 Meløse 3320 Skævinge CVR-nr. 34487308 Årsrapport 2016/17 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. oktober 2017 Lotte Risør Helms

Læs mere

Steno Group IVS. Drosselvangen Farum. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er godkendt den 25/01/2018

Steno Group IVS. Drosselvangen Farum. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er godkendt den 25/01/2018 Steno Group IVS Drosselvangen 16 3520 Farum Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er godkendt den 25/01/2018 Rolf Steno Petersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BUSINESS 88 ApS. Center Boulevard København S. Årsrapport 1. juli juni 2018

BUSINESS 88 ApS. Center Boulevard København S. Årsrapport 1. juli juni 2018 BUSINESS 88 ApS Center Boulevard 5 2300 København S Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2018 thorbjørn henriksen

Læs mere

EVENTS FYN ApS. Sdr. Højrupvejen Ringe. Årsrapport 1. januar december 2017

EVENTS FYN ApS. Sdr. Højrupvejen Ringe. Årsrapport 1. januar december 2017 EVENTS FYN ApS Sdr. Højrupvejen 114 5750 Ringe Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2018 Pia Vind Dirigent

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012 c/o Michael S. Lund Højleddet 17 2840 Holte CVR-nr. 21252484 Årsrapport for 2012 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31-05-2013 Michael Stig

Læs mere

DAB SECURITY ApS. Brolandvej Agedrup. Årsrapport 1. januar december 2017

DAB SECURITY ApS. Brolandvej Agedrup. Årsrapport 1. januar december 2017 DAB SECURITY ApS Brolandvej 82 5320 Agedrup Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2018 Salam Chini Dirigent

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsgruppen Sønderborg ApS

Udviklingsgruppen Sønderborg ApS Udviklingsgruppen Sønderborg ApS CVR-nr. 78 33 54 16 Årsrapport 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16.06.2018 Claus Schmidt Dirigent Udviklingsgruppen

Læs mere

EBBERUP HUS ApS. Ebberupvej Ebberup. Årsrapport 1. januar december 2017

EBBERUP HUS ApS. Ebberupvej Ebberup. Årsrapport 1. januar december 2017 EBBERUP HUS ApS Ebberupvej 70 5631 Ebberup Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2018 Gert Andersen Dirigent

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Vest Frugt og Grønt IVS. Årsrapport 22. februar december 2018

Vest Frugt og Grønt IVS. Årsrapport 22. februar december 2018 Edwin Rahrs Vej 32 B, st. 32. 8220 Brabrand CVR-nr. 39373122 Årsrapport 22. februar 2018-31. december 2018 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NEBBIOLO WINEBAR A/S. Store Strandstræde København K. Årsrapport 1. juli juni 2017

NEBBIOLO WINEBAR A/S. Store Strandstræde København K. Årsrapport 1. juli juni 2017 NEBBIOLO WINEBAR A/S Store Strandstræde 18 1255 København K Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/09/2017 Kåre Uffe

Læs mere

L&K ENTREPRISE - ISOLERING APS. Bakkeledet 9. Årsrapport for 2014/15 (Selskabets 3. regnskabsår)

L&K ENTREPRISE - ISOLERING APS. Bakkeledet 9. Årsrapport for 2014/15 (Selskabets 3. regnskabsår) Bakkeledet 9 4600 Køge Årsrapport for 2014/15 (Selskabets 3. regnskabsår) CVR-nr. 34351090 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Køge, den 23. december 2015 Lene

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Sumondo IVS. Ole Maaløes Vej København N. Årsrapport 1. januar december 2017

Sumondo IVS. Ole Maaløes Vej København N. Årsrapport 1. januar december 2017 Sumondo IVS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2018 Ivan Hauser Dirigent

Læs mere

Heuer Leasing ApS. Rådhustorvet 9, 2 th 8700 Horsens. Årsrapport 1. marts december 2017

Heuer Leasing ApS. Rådhustorvet 9, 2 th 8700 Horsens. Årsrapport 1. marts december 2017 Heuer Leasing ApS Rådhustorvet 9, 2 th 8700 Horsens Årsrapport 1. marts 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2018 John Rosendorf

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET HANNE OG ERLING LUND ApS

REVISIONSFIRMAET HANNE OG ERLING LUND ApS REVISIONSFIRMAET HANNE OG ERLING LUND ApS Vestergade 23 7323 Give Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/07/2018

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Nadoc 2015 ApS. Årsrapport for 2016

Nadoc 2015 ApS. Årsrapport for 2016 Borgbjergsvej 15-17 2450 København SV CVR-nr. 34705704 Årsrapport for 2016 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29-06-2016 Cornel-Paul Oancia

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

CR Construction ApS. Årsrapport for 2014/15

CR Construction ApS. Årsrapport for 2014/15 Neptunvej 14 4040 Jyllinge CVR-nr. 34053847 Årsrapport for 2014/15 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. august 2015 Christian Nissen Riisberg

Læs mere

Thai Køkken & Butik ApS

Thai Køkken & Butik ApS Thai Køkken & Butik ApS Silkeborgvej 27 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2017 Henrik Linde

Læs mere

Start up Central ApS. Skovvejen Brædstrup. Årsrapport 8. februar december 2018

Start up Central ApS. Skovvejen Brædstrup. Årsrapport 8. februar december 2018 Start up Central ApS Skovvejen 65 8740 Brædstrup Årsrapport 8. februar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/05/2019 Anders Fogh Ristock

Læs mere

LH HANDEL & LOGISTIK ApS

LH HANDEL & LOGISTIK ApS LH HANDEL & LOGISTIK ApS Gestenvej 33 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2017 Lars Erik Højbjerg

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

NK BILER ApS. Porthusvænget Svendborg. Årsrapport 1. januar december 2017

NK BILER ApS. Porthusvænget Svendborg. Årsrapport 1. januar december 2017 NK BILER ApS Porthusvænget 14 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2018 Korosh Dalaei Dirigent

Læs mere

J. Enggaard ApS. Springbjergvej Randbøl. Årsrapport 1. januar december 2018

J. Enggaard ApS. Springbjergvej Randbøl. Årsrapport 1. januar december 2018 J. Enggaard ApS Springbjergvej 16 7183 Randbøl Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2019 Joachim Enggaard

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Godkendt Revisionsaktieselskab CVR-nr

Godkendt Revisionsaktieselskab CVR-nr Godkendt Revisionsaktieselskab CVR-nr. 26267439 Skanderborgvej 27 8680 Ry Tlf. 8689 2244 www.revisionry.dk Norgesvej 2 8450 Hammel Tlf. 8696 3211 www.revisionhammel.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Revision. Årsrapport

AC Revision. Årsrapport AC Revision Registreret revisionsanpartsselskab Vejlegade 41 4900 Nakskov CVR-nr. 35050469 Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 (Opstillet uden revision eller review) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2015 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

MD Thai Cucine ApS. Knabrostræde København K. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 19/09/2018

MD Thai Cucine ApS. Knabrostræde København K. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 19/09/2018 MD Thai Cucine ApS Knabrostræde 3 1210 København K Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er godkendt den 19/09/2018 Kritsakda Suraphut Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SP BITUM ApS. Udholmvej Brovst. Årsrapport 1. januar december 2016

SP BITUM ApS. Udholmvej Brovst. Årsrapport 1. januar december 2016 SP BITUM ApS Udholmvej 10 9460 Brovst Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/06/2017 Jørn Sand Poulsen Dirigent

Læs mere

BIOVERO IVS. Nyvej Fredericia. Årsrapport 25. februar marts Årsrapporten er godkendt den 26/04/2016. Claus Weber Dirigent

BIOVERO IVS. Nyvej Fredericia. Årsrapport 25. februar marts Årsrapporten er godkendt den 26/04/2016. Claus Weber Dirigent BIOVERO IVS Nyvej 4 7000 Fredericia Årsrapport 25. februar 2015-31. marts 2016 Årsrapporten er godkendt den 26/04/2016 Claus Weber Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DANSKOV VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DANSKOV VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DANSKOV VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Gunnar Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

BILPAVILLONEN ApS. Skovholmvej 7 A 2920 Charlottenlund. Årsrapport 1. oktober september 2018

BILPAVILLONEN ApS. Skovholmvej 7 A 2920 Charlottenlund. Årsrapport 1. oktober september 2018 BILPAVILLONEN ApS Skovholmvej 7 A 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. oktober 2017-30. september 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2019 Joanna Stuhr

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015 c/o Ole Kjærgård Husebyvej 19 3200 Helsinge CVR-nr. 25314123 Årsrapport for 2015 16. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27-05-2016 Ole Kjærgård

Læs mere

Happy Legeland ApS. Årsrapport for 2017

Happy Legeland ApS. Årsrapport for 2017 Hørkær 3 2730 Herlev CVR-nr. 32657982 Årsrapport for 2017 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12-06-2018 Nadia Figuigui Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

SEE BEYOND ADVISORY & INVESTMENT ApS

SEE BEYOND ADVISORY & INVESTMENT ApS SEE BEYOND ADVISORY & INVESTMENT ApS Rådmand Steins Alle 11, 1 th 2000 Frederiksberg Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RAVN BANE ApS. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt. Smedeland Glostrup

RAVN BANE ApS. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt. Smedeland Glostrup Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 175 Offentligt RAVN BANE ApS Smedeland 28 2600 Glostrup Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere