VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES"

Transkript

1 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De højestydende vinterbygsorter er i årets landsforsøg de seksradede nummersorter KW og SY , med et forholdstal for udbytte på 110 svarende til et udbytte på knap 98 hkg pr. ha. Det fremgår af tabel 1, der viser resultaterne af de seneste fem års forsøg. Der er i 2015 gennemført ni landsforsøg i vinterbyg med 26 sorter, det er seks sorter mere end i Målesortsblandingen består i 2015 af de fire toradede sorter Frigg, Matros, Padura og Zirene. Frigg og Zirene er nye i blandingen i forhold til sidste år. Blandingen giver et gennemsnitligt udbytte på 88,8 hkg pr. ha, det er 10,2 TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte Blanding KWS Meridian 2) Matros Padura Zirene Wootan 2), 3) KWS Kosmos 2) Frigg Trooper 2), 3) Quadra 2), 3) Hejmdal KWS Infinity KWS Tower Capricorn SY ), 3) 110 KW ) 110 SY ), 3) 109 Bella 2) 108 KWSB SJ KWSB Magistral 2) 102 SJ NIC B 101 Surge 101 KWSB Kaylin 2) : Apropos, Anisette, Finlissa, Tasmanien; 2012: Apropos, Anisette, Sandra, Matros; 2013: Anisette, Apropos, California, Matros; 2014: Apropos, California, Matros, Padura; 2015: Frigg, Matros, Padura, Zirene. 2) 6-radet. 3) Hybrid. TABEL 2. sorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. (B Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Øerne Jylland Hele landet Udb. og merudb., Fht. for hkg pr. udbytte ha Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Blanding 100,4 83,0 88, ,9 68,4 KW ) 6,8 10,2 9, ,4 64,7 SY ), 3) 9,3 8,6 8, ,3 65,2 Wootan 2), 3) 8,9 8,3 8, ,4 67,9 KWS Kosmos 2) 9,4 7,8 8, ,3 66,7 KWS Meridian 2) 10,7 6,3 7, ,4 65,7 SY ), 3) 9,0 7,0 7, ,7 65,5 Quadra 2), 3) 8,0 6,9 7, ,5 69,5 Trooper 2), 3) 7,3 6,7 6, ,6 67,4 Bella 2) 6,4 6,9 6, ,3 65,9 Hejmdal 6,2 6,3 6, ,5 68,2 KWS Infinity 5,9 1,9 3, ,6 69,7 SJ ,8 2,8 3, ,7 68,9 KWSB111 4,6 1,9 2, ,7 69,2 KWSB114 3,4 1,4 2, ,7 70,0 Magistral 2) 0,1 2,8 1, ,5 61,5 SJ ,9 2,2 1, ,5 67,9 Frigg 1,4 1,3 1, ,5 67,0 Surge 4,2-0,2 1, ,7 70,7 NIC B 0,4 1,0 0, ,2 69,8 KWS Tower 2,4-0,7 0, ,4 69,0 KWSB115 0,4-0,1 0, ,8 69,8 Matros -2,0-0,4-0,9 99 9,9 68,0 Padura -0,3-1,9-1, ,2 69,9 Kaylin 2) -1,1-1,9-1, ,2 66,0 Capricorn -2,7-1,9-2, ,0 69,0 Zirene -3,9-3,0-3,3 96 9,9 67,9 LSD 6,0 4,2 3,3 Frigg, Matros, Padura, Zirene. 2) 6-radet. 3) Hybrid. hkg pr. ha mere end i 2014, og er aldrig set højere sortsforsøgene. Det fremgår af tabel 2, hvor udbytterne i tre forsøg på Øerne og seks forsøg i Jylland er vist hver for sig og som gennemsnit af alle ni forsøg. Seksradede sorter topper landsforsøgene Seksradede sorter besætter de første ni pladser i årets landsforsøg med vinterbyg. Blandt de ni sorter findes den mest dyrkede af de seksradede sorter, KWS Meridian, med forholdstal 109. Der er også fire hybridsorter, SY og Wootan med forholdstal 110, samt Quadra og Trooper med forholdstal 108. Herefter følger de tora- 24 VINTERBYG Sorter

2 dede sorter Hejmdal med forholdstal 107 og KWS Infinity med forholdstal 104. Tre fjerdedele af arealet med vinterbyg dækkes i 2015 af de toradede sorter Matros og Padura, med henholdsvis forholdstal 99 og 98. Sæsonen har budt på en mild vinter og en lang og kølig vækstsæson uden tørkestress. Det har favoriseret de seksradede sorter, der har haft tilstrækkeligt med ressourcer til at udnytte deres større kernesætning, og producere et stort udbytte, både på ler- og sandjordslokaliteter. Yderst til højre i tabel 2 er råproteinindholdet og rumvægten angivet som et gennemsnit af alle ni forsøg. Proteinindholdet varierer fra 9,3 procent i sorterne Bella, KWS Kosmos og SY til 10,2 procent i NIC B, Padura og Kaylin. Tallene viser en fortyndingseffekt, store udbytter giver lave proteinindhold. Proteinindholdene er lavere end i Rumvægten varierer fra 61,5 kg pr. hl i den seksradede sort Magistral til 70,7 kg pr. hl i den toradede sort Surge. De seksradede sorter har generelt en rumvægt der er lavere end gennemsnittet af alle sorterne. Undtagelsen er de seksradede hybridsorter Wootan og Quadra, der i både 2014 og 2015 udmærker sig ved høje rumvægte, i år er sorternes rumvægt henholdsvis 67,9 og 69,5 kg pr. hl. Der er i 2015 gennemført fem forsøg med og uden svampebekæmpelse i vinterbygsorterne. Resultaterne fremgår af tabel 3. Svampebekæmpelsen i de enkelte forsøg er afpasset efter de mest udbredte sygdomme i vækstsæsonen og efter forekomsten af sygdomme på de enkelte forsøgssteder. Tre af forsøgene er behandlet en gang, og to forsøg er behandlet mod svampe to gange. TABEL 3. sorter med og uden svampebekæmpelse, landsforsøg (B2) A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe B: 0,5 liter Prosaro 250 EC eller 0,3 liter Prosaro 250 EC + 0,15 liter Comet Pro eller 0,4 liter Prosaro 250 EC + 0,1 liter Aproach pr. ha, udbragt på en gang, eller 0,5 liter Prosaro 250 EC eller 0,5 liter Prosaro 250 EC + 0,15 liter Comet Pro pr. ha, udbragt ad to gange Procent dækning i led A med Merudbytte for sv.- bekæmpelse meldug bygrust bygbladplet Udbytte, hkg kerne pr. ha A B B-A Antal forsøg Blanding 0,8 0,09 0,8 0,3 0,6 73,7 82,4 8,7 KWS Meridian 2) 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 85,3 90,5 5,2 KWS Kosmos 2) 0,07 0,7 0,5 0,2 0,2 82,0 90,1 8,1 SY ), 3) 0,1 2 0,3 0,2 0,6 82,3 89,9 7,6 Bella 2) 0,2 0,8 0,5 0,09 0,4 84,5 89,7 5,2 KW ) 0,6 3 0,1 0,1 0,6 80,7 89,7 9,0 SY ), 3) 0,2 1 0,2 0,3 0,3 80,2 89,6 9,4 Hejmdal 1 0,2 0,3 0,3 0,6 84,3 88,7 4,4 Wootan 2), 3) 0,05 2 0,6 0,3 0,4 79,8 88,2 8,4 Quadra 2), 3) 0,06 1 0,3 0,3 0,6 79,4 88,0 8,6 Trooper 2), 3) 0,3 2 0,04 0,3 0,2 81,5 87,3 5,8 KWSB ,2 3 0,3 0,5 78,2 85,9 7,7 KWS Infinity 0,6 0,2 1 0,3 0,8 77,5 85,3 7,8 KWSB ,4 2 0,1 0,5 76,2 85,3 9,1 SJ ,6 0,08 2 0,5 0,6 81,3 85,2 3,9 Surge 2 0,1 8 0,3 0,1 77,1 84,7 7,6 SJ ,4 0,07 0,2 0,5 0,7 77,9 84,3 6,4 NIC B 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 78,7 84,3 5,6 Frigg 0,3 0,04 2 0,04 0,5 79,9 84,2 4,3 KWS Tower 0,6 0,3 3 0,4 0,4 76,4 84,0 7,6 Magistral 2) 0,2 0,2 0,7 0,1 2 78,0 84,0 6,0 KWSB115 0,5 0,2 9 0,3 1 75,1 83,5 8,4 Kaylin 2) 0,05 0,2 0,8 0,09 0,2 77,1 82,4 5,3 Capricorn 0 0,2 3 0,3 1 73,7 81,4 7,7 Padura 3 0,2 2 0,2 0,8 74,8 80,5 5,7 Matros 0,4 0,06 0,5 0,6 0,6 75,8 80,0 4,2 Zirene 0,7 0,2 5 0,4 1 70,6 79,1 8,5 LSD, sorter 3,8 LSD, svampebek. 1,0 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns Frigg, Matros, Padura, Zirene. 2) 6-radet. 3) Hybrid. STRATEGI Vælg en vinterbygsort, der > > har god overvintringsevne > > har et stort udbytte i flere års forsøg med og uden svampebekæmpelse > > har lav modtagelighed for meldug,, bygbladplet og bygrust > > har et højt energiindhold til svinefoder > > er blandt de mest stråstive sorter, så behovet for vækstregulering kan minimeres. Der er i 2015 høstet et merudbytte i alle de afprøvede sorter. Merudbytterne varierer fra 3,9 hkg pr. ha i den toradede sort SJ til 9,4 hkg pr. ha hybridsorten SY Merudbytterne for svampebekæmpelse er lidt højere end i Sygdomsangrebene i forsøgene er noget svagere end i I figur 1 ses en grafisk afbildning af årets fem landsforsøg med og uden svampebekæmpelse i vinterbygsorterne. Figuren viser økonomien i den gennemførte svampebekæmpelse. Den har i forsøgene i gennemsnit kostet, hvad der svarer til 2,5 hkg pr. ha. Der er målt et positivt nettomerudbytte i alle de afprøvede sorter. VINTERBYG Sorter 25

3 sorter med og uden svampebekæmpelse 2015 Hkg pr. ha Blanding, KWS Meridian, 2) KWS Kosmos, 2) SY , 2), 3) NORD 08017/8, 2) FIGUR 1. Udbytte af vinterbygsorter med og uden svampebekæmpelse. Den lyseblå bjælke viser udbyttet, hvor der ikke er gennemført svampebekæmpelse. Hele den flerfarvede bjælke viser udbyttet, når der er behandlet med svampemidler, som det fremgår af tabel 3. Den røde del af bjælken svarer til omkostningen til svampemidlerne. Den gule del svarer til omkostningen til udbringning på 70 kr. pr. ha pr. gang, når man selv står for arbejdet, og den mørkeblå del af bjælken viser nettoudbyttet. Det har i årets forsøg været rentabelt at gennemføre behandlingen i alle sorter. KW 6-329, 2) SY , 2), 3) Hejmdal Wootan, 2), 3) Quadra, 2), 3) Trooper, 2), 3) KWSB111 KWS Infinity KWSB114 SJ Surge SJ NIC B Frigg KWS Tower Magistral, 2) KWSB115 Kaylin, 2) Capricorn Padura Matros Zirene Uden svampebekæmpelse Netto Omk udb Omk Middel Frigg, Matros, Padura, Zirene. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Foderværdi i vinterbygsorter 2014 Syv udvalgte vinterbygsorter fra landsforsøgene høst 2014, blev analyseret for foderværdi til svin. Der blev analyseret prøver fra tre lokaliteter, hvor der var høstet normale udbytter, dvs. de var ikke præget af tørke, sygdomme eller tilsvarende. Derved øges sikkerheden for, at analyserne viser de reelle forskelle i sorternes kvalitet. Der er i øjeblikket ved at blive analyseret prøver fra høsten Resultaterne af disse analyser vil blive publiceret, så snart de foreligger. Analyseresultaterne fra høst 2014 ses i tabel 4. Det største udbytte af foderenheder til svin (FEsv pr. ha) blev i 2014 opnået i hybridsorten Trooper, som følge af både et stort kerneudbytte og et højt indhold af energi. Energiindholdet varierede fra 101,2 FEsv pr. hkg i den toradede sort Hejmdal til 105,2 FEsv pr. hkg i den toradede sort KWS Infinity. Variationen i energindholdet mellem sorterne udgør således omkring 4 procent. Supplerende forsøg med vinterbygsorter I 2015 er der, udover de egentlige landsforsøg, gennemført ni supplerende forsøg med otte af de afprøvede sorter. De otte sorter er udvalgt af de lokale planteavlskonsulenter, der anser dem som særligt interessante, enten fordi de har en stor udbredelse eller på baggrund af lovende udbytteresultater i landsforsøgene. TABEL 4. sorternes udbytte af foderenheder, FEsv pr. ha, landsforsøg Se afsnittet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og FEso FEsv pr. hkg FEso pr. hkg Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Fht. for udbytte Udbytte, hkg pr. ha FEsv pr. ha FEso pr. ha Antal forsøg Blanding 102,5 103,2 10,3 68, , Trooper 2), 3) 104,5 104,6 9,9 67, , Quadra 2), 3) 104,2 104,7 9,9 69, , KWS Infinity 105,2 105,3 10,1 68, , KWS Kosmos 2) 103,6 104,1 9,7 67, , KWS Tower 104,3 104,5 9,9 68, , Frigg 101,4 101,9 10,1 66, , Hejmdal 101,2 102,1 10,1 67, , LSD 2,0 1,8 Apropos, California, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. 26 VINTERBYG Sorter

4 TABEL 5. sorter 2015, supplerende forsøg, med svampebekæmpelse. (B3) FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Den toradede sort Matros har gennem flere år været den mest dyrkede vinterbygsort. Den karakteristiske røde farve skyldes stoffet anthocyanin. Udbytterne i de supplerende forsøg med vinterbygsorter ligger på niveau med rekordudbytterne i landsforsøgene. Den seksradede hybridsort Trooper og den toradede sort KWS Infinity ligger med forholdstal 106 i top, fulgt af den toradede sort Hejmdal med forholdstal 105. De øvrige sorter ligger omkring forholdstal 100. Den største afvigelse i forhold til landsforsøgene findes for den seksradede sort KWS Meridian, der har et lavere udbytte i de supplerende forsøg sammenlignet med landsforsøgene. Sygdomsangrebene i de supplerende forsøg er svage. I et forsøg blev der dog registreret en del ramularia og to andre forsøg var angrebet af havrerødsot. I tabelbilaget B3, er de to forsøg med havrerødsot vist for sig. I disse to forsøg er der lave angrebsgrader i KWS Meridian, Trooper og KWS Infinity, og især de to sidstnævnte sorter giver større udbytter i forhold til de andre sorter, end i forsøgene uden havrerødsot. En del forsøg med vinterbyg har været påvirket af havrerødsot i 2015, men der er ikke fundet nogen sikker sammenhæng mellem angrebsgrad og sort. Det faktum at nogle sorter i nogle forsøg undgår at blive angrebet beror formentlig på tilfældigheder. sorternes egenskaber og flere års forsøg I observationsparcellerne sammenlignes alle de afprøvede sorters modtagelighed for svampesygdomme, og der bedømmes dyrkningsegenskaber som modenhedsdato m.m. Alle sygdomsregistreringer er gennemført af medarbejdere fra Tystoftefonden. Resultaterne af årets bedømmelser ses i tabel 6. gen er modnet meget sent i Datoen for modenhed ligger i gennemsnit 22 dage senere end planter Procent Kar. for dækning med Pct. råprotein ramularia Havrerødsot, pct nedknæk. strå ved høst Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Antal forsøg Blanding 2) 5, , ,7 Hejmdal , ,2 Frigg ,05 3 0, ,3 Zirene 8,5 50 0,1 2-2, ,6 Padura ,1 2-0, ,7 KWS Meridian 3) , ,2 Trooper 3), 4) 0, , ,4 KWS Infinity 0,5 55 0,05 2 5, ,4 Matros ,5 3-0, ,8 LSD 3,9 Skala 0-10, 0 = ingen nedknækning. 2) Frigg, Matros, Padura, Zirene. 3) 6-radet. 4) Hybrid. i 2014, og varierer med seks dage mellem sorterne. Tidligste sort er hybridsorten Wootan, der modner 2. august og den sildigste er SJ , der modner 8. august. gen har som i 2014 et langt strå i observationsparcellerne. Strålængden varierer fra 102 cm i den seksradede sort Bella til 74 cm i den toradede sort Surge. Der er registreret lejesæd i to forsøg. Karakteren har varieret fra 1 i Quadra og SJ til 4,5 i Hejmdal. På to lokaliteter registreres der aks- og strånedknækning, igen i år er der en stor variation i begge karakterer. Karaktererne for nedknækning skal ses over flere år, da der er en del variation mellem årerne. Meldugangrebene i årets observationsparceller er på niveau med Angrebene varierer fra 0,1 procent dækning i Capricorn til 8 procent dækning i Padura. Capricron og Padura var også de henholdsvis mindst og kraftigst meldugangrebne sorter i Bygrustangrebene er ligeledes på niveau med De mest modtagelige sorter er Trooper, SY , KW og Wootan, med dækningsgrader på henholdsvis 12, 13, 15 og 20 procent. En række sorter har under 1 procent dækning med bygrust, det er de toradede sorter Frigg, Matros, Padura, SJ , SJ , Surge og Zirene, samt de seksradede Kaylin og KWS Meridian. Angrebene af varierer fra 0,1 procent dækning i Bella til 13 procent i KWSB115. Angrebene af er på niveau med De kraftigste ramulariaangreb, 38 procent dækning, er registreret i KW 6-329, og det svageste angreb på 0,2 procent er registreret i KWSB115. VINTERBYG Sorter 27

5 TABEL 6. Egenskaber for vinterbygsorter 2015 Dato for modenhed Strålængde, cm Kar. for lejesæd 2) Observationsparceller 2015 Kar.for nedknæk. 2) Aks Strå meldug bygrust Procent dækning af bladareal Beskrivende sortsliste, Landbrugsplanter 2015 Antal forsøg Blanding 3) 7/8 89 2,0 4,0 5,5 3,1 0,2 1,7 6 Bella 4) 5/ ,5 8,0 8,5 0,7 5 0,1 9 Capricorn 4/8 75 3,5 3,5 0,5 0,1 3,9 10,0 0,5 Frigg 5/8 81 3,0 1,5 2,5 0,6 0,03 7 0,6 6 2 Hejmdal 4/8 82 4,5 5,0 4,0 2,7 1,1 0,2 0,8 5 1 Kaylin 4) 5/8 98 2,0 4,0 6,5 1,1 0,7 2 1,3 KW /8 84 3,5 2,5 5,5 3,7 15 1,1 37 KWS Infinity 4/8 79 2,5 3,0 2, KWS Kosmos 4) 3/8 96 3,5 3,5 5,5 0,8 8 2,2 8 KWS Meridian 4) 3/8 98 3,0 6,5 7,0 1,5 0,7 1,5 7 5 KWS Tower 3/8 81 4,0 5,0 2,0 2,9 4,9 3,9 6 KWSB111 5/8 79 1,5 2,5 3, ,8 KWSB114 4/8 83 1,5 1,0 2,5 4,6 10 4,2 1,2 KWSB115 6/8 78 2,0 2,5 1,5 1, ,2 Magistral 4) 3/8 80 3,5 6,0 8,5 6 4,6 0,9 17 Matros 6/8 91 3,0 4,5 7,0 2,1 0,1 0, NIC B 4/8 86 3,0 0,5 1,5 1,3 2,9 0,2 3,3 Padura 6/8 90 2,0 3,5 3,0 8 0,5 1, Quadra 4), 5) 3/8 93 1,0 2,5 4,0 0,9 8 0,7 1,3 SJ /8 80 2,0 0,5 2,5 1 0,2 0,6 3,3 SJ /8 80 1,0 3,0 3,5 1,2 0,04 4,7 0,8 Surge 4/8 74 1,5 1,5 1,5 4,1 0,4 8 0,5 SY ), 5) 6/8 99 3,0 7,5 7,5 0,6 8 0,5 7 SY ), 5) 4/8 98 3,5 5,0 7,5 0,6 13 0,5 4,7 Trooper 4), 5) 5/8 94 1,5 5,5 7,0 0,5 12 1,1 4,8 Wootan 4), 5) 2/8 99 3,0 2,5 7,0 1,3 20 0,9 1,8 Zirene 6/8 85 2,5 2,5 5,5 2,1 0,3 5 3,8 Skala: 1-9, 1 = lave værdier. 2) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd/nedknækning. 3) Frigg, Matros, Padura, Zirene. 4) 6-radet. 5) Hybrid. Kornvægt Sortering TABEL 7. sorter, forholdstal for udbytte, gennemsnit to til fem år Blanding KWS Meridian 2) Matros Padura Zirene Wootan 2), 3) KWS Kosmos 2) Frigg Quadra 2), 3) 108 Trooper 2), 3) 108 Hejmdal 106 KWS Infinity 104 KWS Tower 102 Capricorn : Apropos, Anisette, Finlissa, Tasmanien; 2012: Apropos, Anisette, Sandra, Matros; 2013: Apropos, Anisette, Califonia, Matros; 2014: Apropos, California, Matros, Padura; 2015: Frigg, Matros, Padura, Zirene. 2) 6-radet. 3) Hybrid. TABEL 8. sorter, der har udgjort over 1,0 procent af den solgte udsæd til høst Tabellen viser sorternes andel af salget i procent Høstår Matros KWS Meridian Padura 7 Apropos SY Leoo, 2) 2 Trooper, 2) 2 Wootan, 2) 2 Sandra KWS Tenor 1 Andre sorter radet. 2) Hybrid. De mest dyrkede sorter i 2015, er de toradede sorter Matros og Padura og den seksradede sort KWS Meridian. Disse sorter har alle lave angrebsgrader af bygrust og i observationsparcellerne. Alle sorterne er dog 28 VINTERBYG Sorter

6 modtagelige for ramularia, og Padura er meget meldugmodtagelig. Ved valg af vinterbygsort er udbyttestabilitet en af de afgørende faktorer, og man bør foretrække sorter, der har præsteret et stort og stabilt udbytte gennem flere år. De gennemsnitlige forholdstal for udbytte i de seneste to til fem år er vist i tabel 7 for de vinterbygsorter, der har været med i landsforsøgene i perioden. Resultaterne i tabel 7 kan, sammen med resultaterne i tabel 1 i dette afsnit, give en idé om, hvordan sorterne klarer sig gennem flere års dyrkning, og de kan være et godt udgangspunkt for valg af vinterbygsort. Til høst 2015 har ni vinterbygsorter udgjort mere end 1,0 procent af den solgte udsæd. Det er en fremgang på fire sorter, fremgangen skyldes et øget salg af hybridsorter, der nu udgør ca. 6 procent af salget. Af tabel 8 fremgår, at den mest solgte sort igen er Matros med en markedsandel på 68 procent. Sygdomme > > GHITA CORDSEN NIELSEN OG MARIAN DAMSGAARD THORSTED, SEGES Pct. obs. med > 25 % angrebne planter , bygrust Uge nr FIGUR 3. Udviklingen af bygrust i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i de seneste seks år. har været mest meldug i Padura og mest bygrust i sorterne Wootan og dernæst Trooper. Angrebene af har overvejende været moderate, og angrebene af bygbladplet har overvejende været svage til moderate. I figur 2 til 5 ses udviklingen af svampesygdomme i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet Bygrust og meldug har været mest udbredt. Der Pct. obs. med > 25 % angrebne planter , sygdomme Uge nr. Bygbladplet Bygrust Meldug Skoldplet FIGUR 2. Udviklingen af sygdomme i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Bygrust har været mere udbredt i 2015 end i de foregående år. På bladet ses både de orange sommersporer og de sorte vintersporer af bygrust. VINTERBYG Sygdomme 29

7 Pct. obs. med > 25 % angrebne planter , bygrust Uge nr. KWS Meridian Padura Wootan Matros Trooper FIGUR 4. Udviklingen af bygrust i vinterbyg i forskellige vinterbygsorter i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. Pct. obs. med > 25 % angrebne planter , Uge nr FIGUR 5. Udviklingen af i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i de seneste seks år. Bekæmpelse af svampesygdomme I årets forsøg har der været et varierende smittetryk. I forsøg med lavt smittetryk har svampebekæmpelse ikke været rentabel. I et forsøg med meget bygrust i sorten Trooper har der været høje nettomerudbytter på op til 11,5 hkg pr. ha. I mange forsøg har en enkelt behandling med halv dosering omkring begyndende skridning givet det højeste nettomerudbytte. Der er gennemført forsøg efter to forsøgsplaner med sammenligning af svampemidler og blandinger af svampemidler. Se tabel 9 og 10. Cirka halvdelen af forsøgene er udført i sorten Matros, fordi den i 2015 har dækket cirka 70 procent af vinterbygarealet. Af de afprøvede midler er Azaka for tiden ikke godkendt. 1,0 liter Azaka indeholder samme mængde aktivstof som 1,0 liter Amistar. Bell Super indeholder de samme to aktivstoffer som Bell men i et andet blandingsforhold. Normaldoseringen for Bell Super er 2,5 liter pr. ha, men i forsøgene er 2,0 liter pr. ha valgt som normaldosering pga. et højere indhold af aktivstof end i Bell. Bell Super er godkendt, men er pt. ikke markedsført. I tabel 9 ses resultatet af fem forsøg, hvor forskellige midler og blandinger i forsøgsled 5 til 16 er afprøvet i samlet halv dosis omkring skridning. Prosaro er også afprøvet i kvart og trekvart dosis, ligesom Bell yderligere er afprøvet i kvart dosis. Normaldoseringen for Viverda er 2,5 liter pr. ha, men mængden af aktivstof er meget høj ved denne dosering, hvorfor effekten af 0,75 liter Viverda er afprøvet, da indholdet herved ligger tæt på indholdet i 0,5 liter Bell + 0,15 liter Comet, der tidligere har været afprøvet i forsøgene som halv dosering. Fra 2015 er Comet udskiftet med Comet Pro, men de to midler er afprøvet ved samme aktivstofmængde. Fra 2015 er additivet Ultimate S endvidere tilsat Viverda, ligesom Bell Super også er afprøvet i blanding med Ultimate S. I forsøgsled 2 er effekten af en tidlig sprøjtning i vækststadium (1-2 knæ udviklet) i slutningen af april belyst, og i forsøgsled 3 er effekten af en sen sprøjtning under blomstring belyst. Forsøgene er udført i sorterne Matros (tre forsøg), Trooper og KWS Meridian. I fire forsøg har der været moderate angreb af svampesygdomme. Der har ikke været sikre forskelle på de afprøvede midler, og det højeste nettomerudbytte er opnået med Prosaro i halv dosering. Sammenligning af forsøgsled 2 og 10 viser, at der ikke er betaling for den tidlige behandling i vækststadie Sammenligning af forsøgsled 3 og 10 viser, at der heller ikke er betaling for den sene behandling i vækststadium 65 (blomstring). I et af de fire forsøg var der betaling for enten en tidlig eller en sen behandling, ud over behandlingen i st I et af de fire forsøg med bygrust, meldug og er der høstet op til 6,4 hkg pr. ha i nettomerudbytte, i 30 VINTERBYG Sygdomme

8 TABEL 9. Bladsvampe i vinterbyg. (B4, B5, B6) Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med ca. 15/6 12/06 Hkg kerne pr. ha forsøg forsøg med meget bygrust 1. Ubehandlet - 0,7 0, ,3 81, ,2-2. 0,25 l Prosaro EC 250 0,35 l Prosaro EC ,2 l Comet Pro ,3 0,01 0,03 0,8 0,02 7,0 3,1 0, ,8 12,5 8,7 3. 0,35 l Prosaro EC ,2 l Comet Pro 0,25 l Prosaro EC ,3 0,01 0,03 0,7 0,01 6,6 2,8 0, ,5 13,8 10,0 4. 0,25 l Juventus ,3 l Comet Pro ,3 0 0,2 1 0,01 3,3 0,9 0, ,8 9,5 5. 0,25 l Prosaro EC ,5 l Folpan 500 SC ,4 0,06 0,1 0,8 0,02 5,0 2,9 0, ,8 10,1 7,9 6. 0,5 l Bell Super + 0,3 l Comet Pro + 0,5 l Ultimate S ,3 0 0,3 0,9 0,01 6,4 3,0 0, ,5 8,4 5,0 7. 0,75 l Viverda + 0,75 l Ultimate S ,3 0,01 0,07 0,7 0,01 6,0 1,6 0, ,8 11,4 7,0 8. 0,75 l Prosaro EC ,3 0,01 0,04 0,5 0,01 6,9 3,9 0, ,8 8,4 5,4 9. 0,5 l Prosaro EC ,4 0 0,06 1 0,05 6,2 4,0 0, ,8 10,2 8, ,35 l Prosaro EC ,2 l Comet Pro ,2 0 0,2 0,7 0,02 5,6 3,2 0,3 0, ,5 13,9 11, ,25 l Prosaro EC ,4 0 0,1 0,9 0,01 3,8 2,3 0, ,5 7,6 6, ,75 l Bell ,3 0 0,5 0,4 0,02 5,4 1,7 0, ,7 9, ,375 l Bell ,3 0,01 0,4 1 0,03 4,4 2,2 0, ,4 6, ,3 l Comet Pro + 0,375 l Bell ,3 0,01 0,3 1 0,03 4,8 1,6 0, ,8 9,0 5, ,5 l Folicur Xpert ,3 0 0,1 0,8 0,02 5,0 2,9 0, ,8 11,0 9, ,25 l Aproach + 0,25 l Prosaro EC ,3 0 0,1 0,9 0,02 5,4 3,2 0, ,8 10,0 7,8 LSD 1-16 ns LSD ,9 LSD 2-16 ns forsøg forsøg 1. Ubehandlet ,2 1 0, ,8-2. 0,25 l Prosaro EC 250 0,35 l Prosaro EC ,2 l Comet Pro ,4 0,1 0,5 2 0,4 7,4 3, ,35 l Prosaro EC ,2 l Comet Pro 0,25 l Prosaro EC ,4 0,1 0,5 1 0,2 7,3 3, ,75 l Viverda + 0,75 l Ultimate S 2) ,4 0,1 0,6 2 0,4 5,8 1,4 0,3 0,09 0,4 2 0,7 5,0 0,6 8. 0,75 l Prosaro EC ,7 0,1 0,6 1 0,3 5,7 2,7 0,4 0,09 0,3 1 0,5 5,5 2,5 9. 0,5 l Prosaro EC ,8 0,2 0,7 2 0,4 5,3 3,1 0,5 0,1 0,4 1 0,6 4,8 2, ,35 l Prosaro EC ,2 l Comet Pro ,5 0,07 0,7 2 0,3 6,1 3, ,25 l Prosaro EC ,9 0,1 0,8 2 0,5 3,7 2,3 0,5 0,07 0,5 1 0,7 3,5 2, ,75 l Bell ,6 0, ,4 5,7 2 0,4 0,2 0,6 1 0,9 5,2 1, ,375 l Bell ,7 0, ,5 4,2 2 0,4 0,2 0,7 1 0,9 4,1 1, ,3 l Comet Pro + 0,375 l Bell ,4 0, ,4 4,7 1,5 0,3 0,2 0,6 2 0,7 4,4 1, ,5 l Folicur Xpert ,7 0,1 0,7 1 0,4 4,9 2,9 0,5 0,09 0,4 1 0,6 4,4 2, ,25 l Aproach + 0,25 l Prosaro EC ,6 0,1 0,7 2 0,4 5,5 3,3 0,4 0,07 0,4 1 0,6 4,8 2,6 LSD ,4 LSD ,9 LSD ,4 LSD ,9 Fra 2015 er Comet Pro anvendt i stedet for Comet, men indholdet af aktivstof er uændret 2) Fra 2015 er additivet Ultimate S tilsat Viverda Led 2 er behandlet i vækststadie og Led 3 er behandlet i vækststadie og 65 Led 5-16 er behandlet i vækststadie Stadie bygbladplet bygrust meldug Udbytte og merudb. Nettomerudb. bygbladplet bygrust meldug Udbytte og merudb. Nettomerudb. et andet forsøg med, og meldug et nettomerudbytte på op til 6,1 hkg pr. ha. Et forsøg med meget bygrust i Trooper er vist for sig selv i tabel 9. I forsøget er der opnået nettomerudbytter på op til 11,5 hkg pr. ha. Ved at sammenligne led 2, 3 og 10 ses det, at der ikke har været merudbytter for at tilføje en tidlig behandling i vækststadie eller en sen behandling i vækststadium 65. Der har ikke været sikre forskelle på merudbytterne ved halv dosering, hvorfor de billigste af midlerne kan anvendes. I tabel 9 ses også resultater fra tidligere år. Det fremgår, at der ikke har været sikre forskelle i merudbytterne ved halv dosering i årene , hvorfor de billigste af midlerne kan anvendes. Det ses, at der i gennemsnit af VINTERBYG Sygdomme 31

9 STRATEGI Svampebekæmpelse i vinterbyg På baggrund af forsøgene er anbefalingen ved svampebekæmpelse i vinterbyg: FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Meldug har været udbredt i flere vinterbygmarker i De brune pletter under meldugbelægningen er plantens afværgereaktioner mod meldug. forsøgene ikke har været nettomerudbytter for at udføre en tidlig behandling i vækststadie eller en sen behandling i vækststadium 65, ud over behandlingen i vækststadie I tabel 10 ses resultatet af fire forsøg, hvor forskellige løsninger af svampemidler er afprøvet i halv dosering i forsøgsled 6 til 16. Viverda er afprøvet i tre doseringer. I forsøgsled 2 og 4 er belyst effekten af yderligere en tidlig sprøjtning i vækststadie (et til to knæ udviklet) ultimo april, ligesom effekten af en sen supplerende sprøjtning er belyst i forsøgsled 3. Forsøgene er udført i sorterne Matros, KWS Meridian, Wootan og Padura, og der har været et svagt til moderat smittetryk. De fleste af de afprøvede strategier er ikke rentable eller har kun resulteret i meget lave nettomerudbytter. Det højeste nettomerudbytte er opnået i forsøgsled 15, hvor der er anvendt 0,5 liter pr. ha Folicur Xpert. I et af enkeltforsøgene i serien med angreb af bygbladplet er der op til 6,8 hkg pr. ha i nettomerudbytte. Nederst i tabel 10 ses resultater fra tidligere år. De afprøvede løsninger ved halv dosering har givet merudbytter på samme niveau, hvorfor de billigste midler kan anvendes. Gefion har udført to forsøg efter en egen forsøgsplan med sen svampebekæmpelse i vinterbyg. Der er i de to forsøg ikke opnået sikre merudbytter ved at udføre en tredje og sen behandling i 5 forsøgsled med 25 til 40 procent normaldosering i st. 61 (begyndende blomstring) i begyndelsen af juni. Ud over den sene behandling er der > > En enkelt behandling med cirka halv dosis omkring skridning vil oftest være tilstrækkelig. > > Ved højt smittetryk af bygrust, bygbladplet eller anvendes halv til trekvart dosis. > > Ved højt smittetryk af bygrust, bygbladplet eller kan behandlingen omkring skridning evt. deles i to behandlinger. > > Ved højt smittetryk af meldug anvendes kvart til halv dosis. > > Kun ved tidlige og udbredte angreb af svampesygdomme anbefales en tidlig sprøjtning med kvart dosis omkring vækststadie (et til to knæ udviklet). > > Strobilurinholdige løsninger samt Proline, Proline Xpert, Prosaro og Bell anbefales omkring skridning. Bell anvendes dog ikke ved meldugangreb. Strobilurinholdige løsninger er Comet Pro + andet middel eller Aproach + andet middel. Opera (strobilurinet Comet Pro + Opus) anbefales ikke ved angreb af meldug. Strobilurinet Amistar/Mirador + andet middel kan også anvendes, men Amistar/Mirador har lavere effekt mod og bygbladplet end de øvrige strobiluriner. > > Når der vælges blandingspartner til strobiluriner, skal der vælges midler med god effekt mod de fremherskende sygdomme. > > Der forekommer i mange marker resistens hos bygmeldug mod strobiluriner. > > Der forekommer i flere marker resistens hos bygbladplet mod strobiluriner, men dette har kun påvirket effekten af Aproach og Comet Pro i mindre omfang, mens effekten af Amistar/Mirador derimod er blevet mere nedsat. > > Der er endnu ikke fundet resistens hos bygrust og mod strobiluriner i Danmark. En oversigt over godkendte samt nye svampemidlers effekt mod de enkelte svampesygdomme i korn ses i afsnittet om vinterhvede. behandlet i stadie 31og stadie Se Tabelbilaget, tabel B VINTERBYG Sygdomme

10 TABEL 10. Svampebekæmpelse i vinterbyg. (B7, B8, B9, B10) Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha ca. 10/6 ca. 9/ forsøg forsøg 1. Ubehandlet ,3 0,3 60,2-2 0,5 0,8 3 3,0 66,7-2. 0,625 l Ceando 0,625 l Viverda + 0,625 l Ultimate S ,1 0,01 0,03 0,1 3,9-2,9 0,7 0, ,7 5,9-1,0 3. 0,375 l Ceando 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S dg 1 0,1 0 0,01 0,08 3,6-3,7 0,7 0,06 0 0,9 0,8 6,5-0,7 4. 0,375 l Ceando 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S ,1 0 0,01 0,1 3,5-1,1 0,8 0, ,8 5,7 1,0 5. 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S ,1 0 0,06 0,06 2,7 0,2 0,6 0, ,8 4,4 1,8 6. 0,35 l Folicur Xpert + 0,2 l Comet Pro 2) ,1 0 0,03 0,1 1,8-0,5 1 0, ,9 4,5 2,2 7. 0,35 l Prosaro EC ,2 l Comet Pro 2) ,1 0 0,01 0,09 2,1-0,3 0,8 0, ,7 4,1 1,7 8. 0,5 l Prosaro EC ,2 0,01 0,03 0,1 1,9-0,4 1 0,08 0,04 1 0,7 4,0 1,8 9. 0,2 l Proline EC ,25 l Rubric ,2 0 0,05 0,1 2,6 0,2 0,9 0, ,0 4,7 2, ,4 l Stereo 312,5 EC + 0,25 l Proline Xpert ,2 0,01 0,05 0,08 1,9-0,6 0,8 0, ,8 4,3 1, ,3 l Comet Pro 2) + 0,375 l Bell ,2 0,01 0,02 0,09 1,9-1,2 0,7 0,08 0,05 1 0,9 4,6 1, ,25 l Viverda + 1 l Ultimate S ,2 0,01 0,04 0,06 3,4-3,4 0,7 0,09 0 0,9 0,8 6,4-0, ,75 l Viverda + 0,75 l Ultimate S ,2 0,01 0,02 0,1 2,4-2,0 0,7 0, ,8 5,0 0, ,25 l Azaka + 0,25 l Rubric ,2 0 0,08 0,1 1,3-0,9 0,5 0, ,8 3,4 1, ,5 l Folicur Xpert ,2 0 0,03 0,1 3,6 1,5 0,9 0, ,9 5,2 3, ,375 l Bell + 0,25 l Proline Xpert ,2 0,01 0,04 0,1 2,4-0,7 1 0,1 0,01 1 0,8 4,4 1,3 LSD ,9 LSD ,0 LSD 2-16 ns LSD , forsøg forsøg 1. Ubehandlet - 1 0,3 0, ,4-1 0,3 0, ,0-5. 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S ,3 0,04 0 0,9 2 3,5 0, ,35 l Folicur Xpert + 0,2 l Comet Pro 2) ,6 0, ,3 2, ,35 l Prosaro EC ,2 l Comet Pro 2) ,4 0,04 0 0,8 1 4,5 2,1 0,4 0,05 0,02 0,8 1 4,3 1,9 8. 0,5 l Prosaro EC ,6 0,05 0,02 0,9 1 4,1 1,9 0,6 0,06 0,02 0,8 1 3,8 1,6 9. 0,2 l Proline EC ,25 l Rubric ,5 0, ,9 2,5 0,5 0,06 0 0,9 1 4,4 2, ,3 l Comet Pro 2) + 0,375 l Bell ,4 0,05 0,03 0,9 2 4,4 1,2 0,4 0,06 0,07 0, , ,25 l Viverda + 1 l Ultimate S ,4 0,05 0 0,6 1 6,5-0,3 0,4 0,07 0 0,5 1 5,6-1, ,75 l Viverda + 0,75 l Ultimate S ,4 0,05 0 0,8 1 4,4 0,0 0,4 0,06 0,01 0,7 1 3,8-0,6 LSD ,5 LSD ,3 LSD ,2 LSD ,0 Fra 2015 er additivet Ultimate S tilsat Viverda 2) Fra 2015 anvendes Comet Pro i stedet for Comet, men indholdet af aktivstof er uændret Led 2 og 4 er behandlet i vækststadie og Led 5-16 er behandlet i vækststadie Led 3 er behandlet i vækststadie 31-32, og 14 dage efter vækststadie Stadie bygbladplet bygrust meldug Udbytte og merudb. Nettomerudb. bygbladplet bygrust meldug Udbytte og merudb. Nettomerudb. Skadedyr > > GHITA CORDSEN NIELSEN OG MARIAN DAMSGAARD THORSTED, SEGES I efteråret 2014 har der været helt usædvanligt mange bladlus i vinterbyggen, og angrebene af havrerødsot har derfor også været usædvanligt kraftige i 2015, især i tidligt såede marker. Efteråret har været det næstvarmeste i mere end 140 år, hvilket har givet gode betingelser for opformering af bladlus og spredning af havrerødsotvirus. Hvert år følges forekomsten af bladlus om efteråret i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i vinterbyg og vinterhvede for at vurdere risikoen for angreb af virusset havrerødsot, der overføres af bladlus om efteråret. Der bedømmes derfor hvert efterår angreb af bladlus i risikomarker, dvs. i tidligt såede marker i milde områder af landet. Bladlusene fremmes af tidlig såning og mildt vejr om efteråret. I figur 6 ses forekomsten af bladlus i vinterbyg i efterårene 2007 til I vinterhvedeafsnittet ses tilsvarende data fra vinterhvede. Det fremgår, at der VINTERBYG Skadedyr 33

11 Pct. angrebne planter Forekomst af bladlus i vinterbyg, efterårene Uge nr FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Plet med angreb af havrerødsot i vinterbyg i det tidlige forår. I pletten er mange planter døde, og der er gule planter med dværgvækst. FIGUR 6. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterbygmarker i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i efterårene 2007 til Årligt er der bedømt i omkring 20 marker. i efterårene 2007 og 2011 blev fundet mere udbredte angreb af bladlus i vinterbyg, men flest i efteråret Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet I marker, som indgår i registreringsnettet, skal der efterlades et ubehandlet område, hvis der sprøjtes mod skadedyr om efteråret. Om foråret bedømmes angrebene af havrerødsot i de ubehandlede områder for at sammenholde mængden af bladlus om efteråret med angreb af havrerødsot om foråret. Såfremt marken sprøjtes, skal der også bedømmes angreb i det sprøjtede område om FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Angreb af havrerødsot i vinterbyg til venstre. I efteråret 2014 har der mange steder været megen nedbør, og det har derfor været vanskeligt at køre i markerne især på lerjord. I marken på billedet måtte sprøjtning af den sidste del af marken mod bladlus i efteråret 2014 derfor opgives, og der har derfor vist sig angreb af havrerødsot i foråret. foråret. I tabel 11 ses bedømmelser i usprøjtede områder i vinterbygmarkerne i foråret 2015, og der er fundet 59 procent angrebne planter i gennemsnit. Angrebene har varieret fra procent angrebne planter. På de 11 lokaliteter med 1 sprøjtning er angrebene reduceret fra 53 til 17 procent angrebne planter (ca. 75% bekæmpelse). I tabel 12 ses resultatet af orienterende høstobservationer fra to marker, der har indgået i registreringsnettet i efteråret Både de felter som har været ubehandlede og behandlede i efteråret blev høstet med forsøgsmejetærsker hhv. landmandens mejetærsker. Angreb af havrerødsot har givet store udbyttetab. Der er udbyttetab på ca. 90 hhv 60 procent ved at undlade bekæmpelse af bladlus i observationsfelterne i de to marker. De synlige tegn på havrerødsot blev ved St. Heddinge allerede observeret i efteråret ved begyndende buskning, mens symptomerne ved Ballum først blev synlige i foråret. Der har været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt planteavlskonsulenterne om omsåning mv. af vintersæd grundet angreb af havrerødsot i Resultatet af undersøgelsen ses i vinterhvedeafsnittet. 34 VINTERBYG Skadedyr

12 TABEL 11. Indberetninger fra registreringsnettet i vinterbyg Sådato Procent strå med bladlus, maks. ubehandlet Efterår 2014 Forår 2015 Sprøjtetidspunkter Procent angreb af havrerødsot, ubehandlet Procent angreb af havrerødsot, behandlet Sjælland og Sydhavsøerne Haslev 04/ / Munke Bjergby 06/ / Slagelse 06/ /10 og 13/ St. Heddinge 09/ /10 og 25/ Fyn og sydlige øer Kerteminde 14/ Otterup 10/ /10-30 Rudkøbing 12/ Ærø 07/ / Nord- og Vestjylland Engbjerg 26/ / Gjøl Skørping, usprøjtet 05/ Vandborg 28/ / Midt - og Sydjylland Bjert 05/ / Christiansfeld 08/ / Hornslet 05/ Odder 02/ /9 og 13/ Silkeborg 09/ Tjæreborg 01/ / Varde 30/ / Sønderjylland Ballum 10/ / Blans 13/09 (20) 2) 23/9, 5/10 og 29/10 20 Under 1 Halk 1 01/09 (20) 2) 27/ Halk 1 01/09 (20) 2) 27/9 og 22/ Halk 2 02/09 (20) 2) 20/ Halk 2 02/ /9, 12/10 og 1/ Varnæs Vig 14/ / Manganmangel forekommer også. 2) Hele arealet sprøjtet. TABEL 12. Orienterende undersøgelser vedrørende udbyttetab grundet havrerødsot Udbytte hkg kerne pr. ha Sprøjtet Usprøjtet Procent angrebne planter i efteråret 2014, usprøjtet St. Heddinge, Stevns 56,4 4,1 100 Ballum, Sydvestjylland 55,0 20,0 95 FOTO: HENRY MØLLER ANDERSEN, ØSTDANSK LANDBOFORENING Der er foretaget udbyttemåling i denne mark, hvor der allerede i efteråret har været udbredte symptomer på angreb af havrerødsot. I den højre del af marken er der ikke bekæmpet bladlus i efteråret, og udbyttetabet har været ca. 90 procent. VINTERBYG Skadedyr 35

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder GrovfoderNyt Nr. 5-19.juni 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder Bedriften lige nu 2. slæt græs har været sat i stå under

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Sejet/DLG v. Ole Andersen

Vintersæd 2016/17. Sejet/DLG v. Ole Andersen Vintersæd 2016/17 Sejet/DLG v. Ole Andersen 1 Vintersæd 2017 dlg s sortiment Vinterhvede Vinterbyg Benchmark Pistoria Sheriff Substance Hereford KWS Dacanto KWS Cleveland Hejmdal Frigg Matros nyhed nyhed

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Hoveddata på bygsygdommenes biologi

Hoveddata på bygsygdommenes biologi Bygsygdomme Hoveddata på bygsygdommenes biologi Spredning Krav til vært latentstid Temperatur optimum Meldug Vind, spildkorn Grøn, Biotrof Bygrust Bipolaris Fusarium spp. Skoldplet Bygbladplet Ramularia

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Sygdomme og skadedyr i korn

Sygdomme og skadedyr i korn Sygdomme og skadedyr i korn Ghita Cordsen Nielsen Jeg har valgt at koncentrere mig om svampebekæmpelse i hvede og bekæmpelse af agersnegle. Forsøgene med bladlusbekæmpelse i hvede og vårbyg er der ikke

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Pesticidafprøvning 2010 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Bekæmpelsesstrategier i 6 hvedesorter I 6 forskellige hvedesorter er afprøvet

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår Foto: Demoforsøg med ubehandlede storparceller Haderslev - hvede2017 Konsulenttræf 2018 Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen Nyt til sæsonen Pictor Active Nyt svampemiddel til raps

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

HYVIDO HYBRID VINTERBYG

HYVIDO HYBRID VINTERBYG HYVIDO HYBRID VINTERBYG STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS l Kernekvalitet på linje med de bedste toradede sorter l Tidlig høst = mere tid til rapssåning l Særdeles robuste og stresstolerante TM Grobund for

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Konsulenttræf d. 23. august 2016

Konsulenttræf d. 23. august 2016 Konsulenttræf d. 23. august 2016 PROGRAM Hvordan er det gået med Hyvido i år? Tidlig såning virker det? Er forfrugten ligegyldig til vinterraps? Skal Hyvido efterårs gødskes? LANDSFORSØG DANMARK MARKEDSFØRTE

Læs mere

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Planteværn Online Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Per Rydahl og Leif Hagelskjær Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for Plantebeskyttelse Indledning n PVO frigivet vinteren 2002 n ingen

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sorter af vintersæd og vinterraps Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf. 5144 5967 jakob.jensen@kws.com BUTTERFLY Højestydende af alle sorter i landsforsøgene BUTTERFLY Sortstype, dyrkning og udbytte (Landsforsøg)

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY TM BELFRY STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid,

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn

Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Indlæg på Seminar om Planteværn 3 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning Hvordan bekæmpes

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

Afrapportering af KAF-projekt 2015

Afrapportering af KAF-projekt 2015 Kartoffelafgiftsfonden 15 Afrapportering af KAF-projekt 15 Titel. Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler. Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2018/19 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterbyg Med den nye sort Valerie, kan vi tilbyde markedets

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING Flakkebjerg 1. november 215 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING 2... Ældre søg VÆKSTREGULERING 26 ALM. RAJGRÆS Tabel 14. Vækstregulering af alm. rajgræs. (J23, J24,

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Nairobi er ny topscorer

Nairobi er ny topscorer sorter Nairobi er ny topscorer I årets landsforsøg med vårbygsorter er Nairobi den højestydende. Den giver 3 procent mere end målesortsblandingen. De seks sorter Tamtam, Quench, Columbus, LAN 0861, Keops

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM.

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. Fredericia, den 20. august 2015 Ghita C. Nielsen, Marian D. Thorsted, Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. EMNER Græsukrudt

Læs mere

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg VÅRBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets forsøg er høstet i sorten LG Diablo med forholdstal 107, sorten er med i landsforsøgene for første gang. Den følges af

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 ARRANGEMENTER OG KURSER SØRVAD - Opfølgning på så-demo Sprøjteopfølgningskursus - Herning 8.

Læs mere