Fattigdom i Kina i 1990 erne. - Den nye udvikling. Opgave i U-landslære sommeren 2001 Af Simon Rom Gjerø Vejleder Frands Dolberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdom i Kina i 1990 erne. - Den nye udvikling. Opgave i U-landslære sommeren 2001 Af Simon Rom Gjerø Vejleder Frands Dolberg"

Transkript

1 Fattigdom i Kina i 1990 erne - Den nye udvikling Opgave i U-landslære sommeren 2001 Af Simon Rom Gjerø Vejleder Frands Dolberg

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering og opgavens struktur Kildekritik Teori Hvad er fattigdom? Mål af fattigdom Kritik Baggrund for fattigdomssituationen i Kina Historisk rids Delkonklusion Situationen i 1990 erne Økonomiske indikatorer Korruption Sociale indikatorer Sundhed Uddannelse Fordelingen af fattigdommen ernes forandringer og nye inddelinger Rural fattigdom Urban fattigdom Statsansatte, fyrede og pensionister Den flydende befolkning Kvinder Land kontra by Regionale forskelle Sammenfatning og konklusion Perspektivering...24 Litteraturliste...27 Bilag Bilag Bilag Bilag

3 1 Indledning For tyve år siden ændrede Kinas nye leder, Deng Xiaoping, kursen for Kinas økonomi med et par simple observationer. At blive rig er glorværdigt, var det nye slogan, men ikke alle i Kina kunne blive rige fra den ene dag til den anden. Nogle kinesere og nogle regioner blev tilladt at blive rige først. Og nogle kinesere og nogle regioner blev rige. I dag, hvor man på den ene side fejrer årsdagen for Dengs reformer og disses succeser, kæmper Kinas regering til stadighed med at afhjælpe de store uligheder som reformerne også resulterede i. Forskellene er store, både mellem by og land, internt i begge områder og også regionalt, målt som personlig indkomst, økonomisk udbytte, grad af analfabetisme, gennemsnitlevealder etc. Som Deng måske eller måske ikke havde forventet, men helt sikkert ikke dvælede ved, har disse forskelle skabt grobund for en voksende jalousi. Fattigdom i Kina er stadig mest et ruralt problem, men også byerne har i de senere år udviklet en større og større fattig social underklasse. Selvom Verdensbanken i dag regner med, at der er ca. 270 millioner fattige kinesere 1 ud af 1,2 milliarder fattige mennesker i verden, der lever for under en dollar om dagen 2, er dette tal dog set over en bred række af analyser for nedadgående, men hvorfor er trickle-down effekten ikke slået igennem alle steder i samfundet og hvorfor er der blevet nye fattige? Dette leder mig frem til min problemformulering: 1.1 Problemformulering og opgavens struktur Hvordan ser den generelle fattigdomssituation ud i Kina i 1990 erne og hvad har de vigtigste årsager været til den nye udvikling af fattigdom? Efter først at have defineret fattigdom og hvordan man kan måle det, samt givet en indledende kildekritik, vil jeg give en baggrundsforståelse for situationen som den ser ud i 1990 erne. Dernæst vil jeg udfra en analyse af en række fattigdomsindikatorer give et generelt billede på den nationale fattigdomssituation i Kina 1990 erne, det vil så vidt muligt primært være midt til slutningen af 1990 erne, da jeg ønsker et så aktuelt billede som muligt. Jeg vil herefter prøve at koncentrere mig 1 Dette tal divergerer dog væsentligt fra forsker til forsker og institution til institution, som min opgave også vil vise. 2 Den internationale standard som Verdensbanken og FN burger til at definere fattigdomsgrænsen i mange udviklingslande.

4 om at se på den nye udvikling af fattigdom i Kina, da afviklingen af fattigdom, generelt set, på trods af meget divergerende tal, dog ser ud til at være en uomtvistelig realitet. Jeg vil koncentrere mig om at udspecificere hovedgrupperne i den urbane fattigdom, da kernen for denne opgave er at finde frem til hvorfor der er kommet nye fattige som ikke har fået gavn af trickle-down effekten, og disse nye fattige grupper primært er opstået i byerne. 1.2 Kildekritik Med den tidligere guvernør for Hong Kong, Chris Pattens ord: Chinese economic statistics are notoriously unreliable (Patten 1998:143). Dette er måske en overdrivelse, men der er flere forskere der peger på, at tallene og definitionerne i de kinesiske kilder ofte er behæftet med fejl, men også ofte bare med meget store måleusikkerheder. Alene landets størrelse taget i betragtning er det kun naturligt. F.eks. regner flere demografiske eksperter med, at flere end en tredjedel af alle fødsler ikke bliver rapporteret, hvilket betyder at der reelt er mere end 100 millioner flere mennesker i Kina, end hvad de officielle statistikker nævner. Mens andre hævder at myndighederne i Kina har mere styr på den kinesiske befolkning end f.eks. de amerikanske myndigheder har på sin. Derudover er den såkaldte flydende befolkning 3 utrolig vanskelig at tælle, selvom den selv skulle ønske at blive talt, er det praktisk næsten umuligt. Også fordi mange kommunale myndigheder er bange for at rapportere det reelle befolkningstal, enten for at miste statstilskud eller for at blive krævet at øge budgettet for sociale udgifter (Beijing Environment, Science and Technology Update 2001). Ligeledes er den reelle arbejdsløshed meget større, da mange statsinstanser, særligt i mindre byer, ikke har råd til at udbetale lønninger, og folks jobfunktion reelt er udspillet, mens de stadig på papiret har arbejde. Som tidligere nævnt har jeg så vidt muligt valgt de nyeste kilder, men god forskning tager som bekendt tid og mange af mine kilder bruger data, der er nogle år gamle. 3 Betegner den gruppe af kinesere, der flyder rundt i landet, primært til de større byer, i deres søgen efter arbejde. Gruppen består af et sted mellem 80-og 200 millioner mennesker, primært fattige mænd, der er er blevet til overs på landet.

5 2 Teori 2.1 Hvad er fattigdom? Fattigdom har mange ansigter og ændrer sig meget fra sted til sted og over tid og den er blevet beskrevet og målt på ligeså mange forskellige måder. 4 Amartya Sen relaterer fattigdom til frihed, hvor fattigdom er mangel på frihed til at vælge fra og til. Han pointerer også, at fattigdom ikke behøver at være økonomisk, men findes i mange former (Sen A. 1999:3-4). Shujie Yao beskriver absolut fattigdom i Kina således: [ ] absolute poverty in China means that a household does not have enough staple food to eat, cannot afford to buy enough warm clothing, and are unable to have their children educated up to primary school level (Yao 1999). Selvom fattigdom kan beskrives på mange måder, som ovenfor nævnt, er der dog rimelig enighed om, hvad det indbefatter, og den absolutte fattigdom i Kina, som Yao beskriver den, er den definition jeg vil bruge for denne opgave. 2.2 Mål af fattigdom Inden FNs udviklingsprogram begyndte at udgive Human Development Report, var det meste af fattigdomsproblematikken koncentreret omkring sammenligninger af forbrug og indkomst, men med udgivelsen af disse fra 1990 og fremefter har man fået et meget bedre billede af fattigdom som også havende en ikke-indkomst baseret dimension. Der er en del studier af indkomstulighed i Kina af både kinesiske og udenlandske forskere og her ser man ofte Gini-coefficienten 5 blive meget brugt som metode til at måle indkomstuligheder mellem individer eller husholdninger. Selvom denne metode utvivlsomt er en god måde at vise indkomstskel blandt førnævnte, da bør denne metode ikke være det eneste værktøj til en analyse, fordi den er en statisk måleenhed, der ser bort fra den virkelige vækst i indkomst. I realiteten kan et land med en relativ god Gini-coefficient stadig have millioner af meget fattige mennesker. Ingen 4 Verdensbanken opsummerer f.eks. at: Fattigdom er sult. Fattigdom er mangel på husly. Fattigdom er at være syg og ikke kunne komme til lægen. Fattigdom er ikke at kunne komme i skole og ikke kunne læse. Fattigdom er ikke at have arbejde, frygt for fremtiden og leve livet en dag af gangen. Fattigdom er at miste et barn på grund af en sygdom, der er kommet med det urene drikkevand. Fattigdom er magtesløshed og mangel på repræsentation og frihed ( 5 Der er mange forskellige definitioner; G. Pyatt giver sin definition på Gini-coefficienten således: [ ] the ratio of the expected gain of a randomly selected individual in the population to the average income of that population. (Pyatt, G. (1976). On the Interpretation and Disaggregation of Gini Coefficients, Economic Journal, vol. 86, s i Yao 1999). En Gini-coefficient på nul (0) refererer til en perfekt ligelig indkomstfordeling. For optimal ulighed, hvor kun en person har en indkomst (hvis dette var muligt) ville Gini-coeficienten være en (1). Reelt betegner man en Gini coefficient på under 0,2 som absolut lige, mellem 0,2 og 0,3 relativt lige, mellem 0,3 og 0,4 relativt ulige, mellem 0,4 og 0,5 er skellet relativt stort, og over 0,5 er det meget stort. Kina 1996: 0,28 (Qian et al. 2000:113).

6 har endnu fundet den perfekte metode, der kan tage højde for alle aspekter. Choi (1996) argumenterer herfor ved at citere adskillige metoder, der er blevet brugt i andre studier og hvor analyserne af Kinas indkomstuligheder er faldet vidt forskelligt ud. Han og flere andre forskere efterlyser nødvendigheden af en ny metode, der bedre kan tage højde for de dynamiske karakteristika. Jeg har derfor valgt at se på en række forskellige indikatorer for at få et så bredt grundlag for min analyse som muligt. I 1986 etablerede man i Kina et nationalt fattigdomsreduktionsprogram, der skulle afhjælpe fattigdomsproblemer ved primært at hæve produktionen i udpegede fattige regioner og man anlagde en national absolut fattigdomsgrænse for at kunne bestemme hvilke amter, der kunne få assistance. Baseret på indsamlede tal for indkomst og produktion på landet i 1985, blev et amt karakteriseret som fattigt når den gennemsnitlige årlige pr. capita indkomst lå under 200 yuan eller den gennemsnitlige årlige kornproduktion pr. capita var under 200 kg. Hermed kunne man udpege 328 officielt fattige amter nationalt, der fik adgang til positiv særbehandling fra regeringen; derudover blev 368 amter udpeget provinsielt, baseret på provinsernes egne fattigdomsgrænser, der gik fra yuan. Disse tal blev revideret igen i 1994, 1996 og fra 1999 har den nationale fattigdomsgrænse været 635 yuan 6 og har udgjort 592 amter 7 (ud af Kinas i alt 2142 amter) (Cook et al 1998). Og disse amter fortsætter med at være kernen i regeringens fattigdomsreduktionsprogram og man har ligeledes fortsat med at bruge de relativt snævre fattigdomsdefinitioner som indkomst til at bestemme sine politikker ud fra. 2.3 Kritik Dette har flere ulemper, bl.a. har valget af amtet som den grundlæggende enhed, betydet en udviskning af signifikante variationer mellem og indenfor husholdninger, landsbyer og mellem kønnene. Denne definition ignorerer desuden den store ikke-indkomst baserede del af de fattiges økonomi, særligt på landet, og skjuler dermed den stigende kompleksitet i fattigdommen i Kina. Desuden har flere forskningsresultater bevist, at op i mod halvdelen af alle fattige bor udenfor disse udpegede amter (The World Bank 1997:46 & Asian Development Bank 2000). Samtidig er en fastsættelse af et beløb problematisk, da man i stedet skulle se på købekrafts paritet (KKP), da de regionale forskelle gør at en sammenligning i virkeligheden er umulig. 6 Dette tal er dog væsentligt under den af Verdensbanken et al. vedtagne grænse på 1 $ om dagen, i f.eks. Gansu er den helt nede på ti cents! (Liao 1999). 7 Se bilag 1.

7 Men som opgaven også viser er der store udsving i målingen af antallet af fattige, og det illustrerer med al tydelighed forskernes og regeringers frihed til at vælge deres egne parametre for fattigdom. Det er sandsynligvis også derfor Kina ofte bliver holdt udenfor internationale statistikker, da kineserne ofte har deres helt særegne måleenheder. En simpel ændring af måleenhed kan hæve eller sænke antallet af fattige adskillige gange, og de underliggende definitioner og mål er ofte politisk betingede. Derfor har jeg valgt en række af indikatorer for fattigdom for at få et så nuanceret billede som muligt. Tallene i mine kilder svinger væsentligt mellem ca. 40 og 270 millioner fattige i perioden Hvor det laveste tal kun medregner folk der lever på eller under den officielle fattigdomsgrænse i de udpegede fattigdomsområder. 3 Baggrund for fattigdomssituationen i Kina 3.1 Historisk rids Frem til 1978 eksisterede der en bagvedliggende egalitær ideologi, der skulle sørge for at alle basale velfærdsgoder var kollektivt sikrede. En minimum levestandard blev opretholdt igennem institutionelle arrangementer for at forhindre den værste fattigdom. Fra starten af 50 erne opdelte man befolkningen i en land- og bybefolkning; man fik en såkaldt hukou-registrering, der stort set fulgte en hele livet og sikrede en slags stavnsbinding, der gjorde at urbaniseringsgraden er forblevet meget lav frem til i dag. På landet, hvor langt størstedelen af befolkningen levede, involverede disse arrangementer den kollektive organisation af landbrugsproduktionen, hvor kollektivet leverede de mest basale sociale serviceydelser. Man undgik de værste mangelsituationer undtagen når der var tale om udbredt hungersnød ved at overføre korn til de fattigste regioner. Levestandarden i byerne blev opretholdt igennem en jernskål af ris -systemet, hvori bybefolkningen var garanteret arbejde i stats- og kollektive arbejdsenheder, adgang til bolig, pensioner, sundhed og uddannelse, samt rationeringer på mad og tøj (det såkaldte danwei-system). Selvom lønningerne i byerne var underlagt en lavt løns strategi, var levestandarden i byerne langt over den på landet. Derudover sørgede staten også for at hjælpe de mest nødstedte både på landet og i byerne med målrettede indsatser. 8 Det er ikke mit formål at definere hvilket tal, der er det mest rigtige, blot at se på trenden og gøre opmærksom på de store udsving.

8 Trods sine mange uovertrufne sider regner man dog stadig med, at mindst 250 millioner kinesere (30 % af landbefolkningen) levede i absolut fattigdom på tærsklen til den nye reformperiodes start i 1978 (Cook et al. 1998). Siden begyndelsen på reformperioden i 1978 er den ideologiske forpligtelse til at udradere fattigdom forblevet den samme, men midlet til at nå målet er blevet et andet. Nu drejede det sig pludselig om at øge produktionen og væksten, samt tillade at nogle blev rige først for at give et incitament til øget konkurrence. Op til midten af 80 erne havde man da heller ingen grund til at anfægte denne antagelse, da produktionen på landet nærmest eksploderede og pr. capita indkomsterne ligeså, og dermed faldt andelen af Kinas fattige hastigt. Skellet mellem indkomster på landet og i byerne var blevet reduceret væsentligt, men herefter havde man nået et midlertidigt loft for vækst i landbrugsområderne og man skiftede fokus til udviklingen af østkysten og finansiel decentralisering. Fra da af blev væksten lagt over i eksportsektoren. Denne udvikling førte til en acceleration af økonomisk vækst nationalt, men forværrede samtidig forholdene for mange fattige på landet og nedsatte farten af fattigdomsreduktionen 9. Uligheden af indkomstfordelingen og arbejdsløsheden steg meget i samme periode. Men i den samme kontekst skal det siges, at Kinas BNP mere end firedobledes mellem 1978 og 1996 under de økonomiske reformer og den disponible indkomst pr. capita mere end tredobledes i byerne og næsten firedobledes på landet (Piazza 1998; Cook et al. 1998; Fan et al. 2000). Fra 1978 og frem til i dag regner den kinesiske regering samt flere forskere med at mere end 200 millioner kinesere er sluppet ud af den absolutte fattigdom. Dette, mener jeg, er et resultat af den kinesiske regerings initiativer, men jeg må konkludere at det ikke har været pga. deciderede antifattigdoms programmer eller udvidede offentlige arbejder, men primært som et resultat af udvidelsen af markeder, stigende stats-købspriser på landbrugsprodukter sidst i 70 erne og starten af 80 erne, ændringen af landbruget fra et kollektivt baseret til et enkelt husholdnings baseret med hver sin kontrakt, udviklingen af township and village enterprises (TVE), samt en slækken på de skrappe regler om by- og landregistrering, der gjorde det muligt for den overskydende landbefolkning at finde arbejde i de nyåbnede fabrikker i de større byer og langs østkysten i de nye specielle økonomiske zoner. Kort sagt var det altså en række faktorer, der var et resultat af en ekspanderende økonomi, der har bragt andelen af kinesere, der lever i absolut fattigdom, ned under 9 Antallet af kinesere, der levede under den officielle fattigdomsgrænse, faldt med 18 millioner om året i årene , men kun med 6 millioner mellem , med de allerlaveste rater i starten af 90 erne (Selden 1997).

9 10 %. Fra at have haft store regioner i Kina, der har levet i absolut fattigdom har man nu formået at reducere problemet til lommer rundt omkring i fjerne, ressource-svage områder, primært på landet, men i stigende grad ses også lommer af urban fattigdom (Selden 1997). Set over en bred kam har den kinesiske befolkning dog oplevet en utrolig udvikling, økonomisk, de sidste par og tyve år, men når det er sagt, er det dog klart, at markedsreformerne ikke er kommet alle sociale klasser til gode og der er tegn på en yderligere polarisering i det kinesiske samfund (Qian 2000). De fattige misunder de heldige, rige byboer og kontrasterne mellem land by og kyst indland kan komme til at true den økonomiske vækst, samt den sociale og politiske stabilitet. 10 Men som billede på national fordeling af indkomsterne i Kina ses her nedenfor kort 1, der viser Kina, med fordelingen af BNP indtægter i Kort 1: De rige er anderledes (Economist 1999:2). 3.2 Delkonklusion Der er sket en fantastisk udvikling i Kina over perioden beskrevet her, men den øgede liberalisering og hovedparten af de initiativer, som den kinesiske regering har sat i gang og som har medført den generelle nedgang i antallet af fattige, fandt sted i starten af 80 erne. Og det var også i denne periode (ca ), at langt de fleste kinesere her mener jeg bønderne - slap ud af fattigdommen. Til dels som følge af de samme reformer er der så i stedet fulgt en lang række af nye fattige grupper. 10 Som man f.eks. kunne se allerede på den Himmelske Freds Plads tilbage i april- juni 1989.

10 4 Situationen i 1990 erne I dette afsnit vil jeg give et billede af fattigdomssituationen i Kina ved hjælp af en beskrivelse og analyse af en række økonomiske og sociale indikatorer. Da de politiske forandringer i form af f.eks. øget grad af demokrati i reformperioden har været begrænsede, trods en øget demokratisering har fundet sted på landsbyplan i de seneste år, er det dog for tidligt endnu til at kunne måle om det har haft en indvirkning på fattigdomssituationen, derfor har jeg valgt at udelade tal for dette. 4.1 Økonomiske indikatorer En lang række økonomiske faktorer har indflydelse på en befolknings generelle velfærd. Kinas generelle positive økonomiske udvikling 11 har medført en lang række af positive trickle-down effekter, der bredt har gavnet hele samfundet. Men som jeg allerede har nævnt er uligheden stor i Kina, men hvor alvorlig er den sammenlignet med andre lande? Er Kinas Gini-coefficient høj når man sammenligner med andre lande? Den følgende tabel viser at Gini-coefficienten ikke er så høj når man sammenligner den med tal fra udvalgte økonomier. Faktisk er den lavere end både USA og flere udviklingslande. Desværre er den dog stigende for Kina. I 1996 var den 0,28, men i 1998 var den steget til 0,403! Tabel 1: Sammenligning af GINI-coefficient med andre lande: Kina Brasilien Korea Indien Danmark USA Chile År Ginicoefficient 0,403 0,600 0,316 0,378 0,247 0,462 0,565 Kilde: World Bank (2000/01). Som bilag 2 viser nåede man i Kina i år 1999 op på et BNI pr. capita på US$ 780, hvilket er steget fra US$ 620 i 1995, med en årlig gennemsnitlig vækstrate på 8% fra , men som tabellen også viser og som jeg senere vil uddybe, er der store forskelle mellem rig og fattig. Tal for 1995 viser også, at Kinas 20 % rigeste ejede 48 % af alle finansielle aktiver, mens de fattigste 20 % kun ejede 4 %. Dette sammenholdt med tal fra 1998, der viser at de fattigste 20 % s andel af indkomst og forbrug kun var 5,9 %, mens de rigeste 20 % stod for 46,6 %. (Tallene for Indien, der som regel 11 De senere år har økonomien dog været karakteriseret af faldende vækst- og FDI-rater, stagnerende eksport og faldende forbrug. Det ser dog ud til at økonomien i år vender til det positive igen med en forventet handel med udlandet på US$ 400 milliarder.

11 bliver betragtet som et meget ulige og kastefyldt samfund havde faktisk i 1997 bedre tal) (World Bank 2000/2001: & Qian et al. 2000:113-15). Det viser alt i alt at forskellene mellem rig og fattig er alt for store også når man sammenholder med udviklingen over tid, viser det at indkomstskellet er støt voksende. Jeg vil ikke her gå videre ind i en analyse af andre faktorer, såsom FDI, human resources og lignende; disse vil til dels blive behandlet under emnet regional fordeling. Men måske er problemet med indkomstfordeling i Kina ikke så alvorligt som det lyder og indkomstkløften i øjeblikket er meget rimelig, når et land er ved at overgå fra plan- til markedsøkonomi. Rent faktisk peger flere studier på at problemerne ikke er så alvorlige når man sammenligner med naboøkonomierne. Ifølge Standard Chartered Bank, er indkomstfordelingen f.eks. bedre end i Hong Kong og Singapore i starten af firserne. Banken siger endvidere, at indkomstfordelingen er mindre ulige end i mange andre landes, både I- og Ulande (South China Morning Post 1998) 12. Verdensbanken har også pointeret, at selv i Østasien og NIC-landene, specielt, er ulighed blevet et udbredt problem på trods af den enorme succes, der har trukket millioner ud af den absolutte fattigdom. Rapporten fremhæver det voksende skel i indtjeningsevne mellem uudannede og uddannede i økonomier, der bliver mere og mere avancerede (World Bank 1997). Det er sådanne forhold, der ofte karakteriserer samfund på landet og hele landbrugssektoren i Kina, hvor det er typisk at folk har lav grad af uddannelse og endnu relativt få muligheder for alternativ beskæftigelse. 4.2 Korruption Korruption og herunder det kinesiske begreb guanxi, der løst oversat betyder forbindelser, der ofte er en stor gråzone af personlige vennetjenester og gentjenester, og dermed egentlig både indgår i økonomiske og sociale analyser, bliver af mange fremhævet som havende en stærk korrelation med afskaffelse af fattigdom, da argumentet er, at en høj grad af korruption, der ofte hænger sammen med et svagt juridisk system, gør regeringer ude af stand til eller uvillige til at maksimere velfærd og dermed forbedre forholdene for de fattige. Omvendt fører øget uddannelse til lavere grad 12 Der er dog også flere forskere, der har påpeget andre trends, der kan tolkes som det modsatte, f.eks He Qinglian (1997). Zhongguo de Xianjing. Hong Kong. Se også perspektiveringen.

12 af korruption og flere midler ender i de reelle projekter i stedet for i embedsmænds lommer. Men samtidig siger flere, at korruption i et samfund ikke nødvendigvis er dårlig, som He siger: [ ] when a society and economy are stultified by political terror the unofficial trading of favours can indeed have a part in loosening up the system. But this stage has long since passed, and the effects of the corruption of the 1980s and 1990s have badly hurt the economy (He i Liu et al. 1998:22). Hvis man tager data fra Internet Center for Corruption Research for årene 1995, 1998, 1999 og 2000 kan man se en generel tendens til, at Kina klarer sig dårligere og dårligere ( 4.3 Sociale indikatorer Sundhed Den generelle sundhedssituation i Kina er rigtig god. Man har formået at hæve gennemsnitsalderen fra 40 i 1949 til over 71 i år Dette har primært været pga. kommunisternes indføring af et offentligt finansieret sundhedssystem, der har gjort det muligt på få at udrydde en række smitsomme sygdomme, og investere bredt i sundhedsuddannelse, sanitet og forbedret ernæring. Den generelle høje standard har dog primært været forbeholdt byerne og i 90 erne har man set en øget investering i sundhedssystemet, (med en årlig gennemsnitlig andel af BNP på 2 % ( ) stigende fra 0,9 % i 1981) (World Bank 2000/01:286), men en investering der nu i højere grad skal finansieres af brugerbetaling 13. UNDP angiver andelen af kinesere, der har adgang til rent drikkevand i 1996 som 67 %, mens de tilbage i 1994 nævnte et tal på 83 % (i Cook et al og Benewick 1999), men under alle omstændigheder er det meget skævt fordelt mellem land og by 14. Næsten alle i byerne har adgang til lægehjælp, hvis de har råd, mens tallet på landet er noget lavere. De generelle sanitære forhold er ikke helt så gode, 74 % af den urbane befolkning, men kun 7 % af rurale befolkning var i 1994 tilsluttet kloaknettet. Det generelle konsum af mad er steget kraftigt set over hele reformperioden, indtag af luksusvarer som kød og spiritus er siden 1978 steget henholdsvis med over 50 og 700 %, men igen er fordelingen meget skæv på tværs af befolkningsgrupper og regioner. Optil 1979 varetog landbrugskooperativerne sundhedsforpligtelserne for 85 % af den rurale befolkning, i 1985 var tallet under 5 %! Og dårligt helbred bliver nu i stigende grad taget som fattigdomsindikator, da den stigende brugerbetaling har ført til at op i mod 20 % af landbefolkningen ikke har råd til at blive behandlet når de er syge (Ibid.). 13 Før reformerne lå andelen af brugerbetaling på 2%, i 1999 var den steget til 42%! (Stearns 2001). 14 Det kan skyldes forskellige definitioner på rural og urban.

13 Spædbarnsdødeligheden og moderdødeligheden i meget fattige amter, som overstiger henholdsvis 10 og 0,3 procent respektive, er mindst 50 til 100 % større end det nationale gennemsnit, og tallene er endnu større for de fattigste byer og landsbyer. Hyppigheden af smitsomme og endemiske sygdomme, inklusiv tuberkulose, lungebetændelse og sygdomme afledt af jodmangel, der kan give mentalt handicappede børn, er koncentreret i fattige og fjerne egne. Omkring 50 % af børn under fem år, der bor i husholdninger med en indkomst på eller under fattigdomsgrænsen er mindst mildt underernæret (stunted) (hvor det nationale gennemsnit ligger på 17 %) og mangel på jern, a-vitamin og andre mikronæringsstoffer, er fortsat et alvorligt problem blandt de fattige. Så mange som 90 % af de fattige børn lider af kroniske ormeinfektioner (Piazza et al. 1998:255-56). I disse år forværres situationen mange steder som følge en stigende forurening af både luft og vand, samt en spredning af hidtil ukendte sygdomme som HIV/AIDS Uddannelse De fleste af mine kilder er enige om at højere og mere uddannelse er den vigtigste enkeltfaktor til at afskaffe fattigdom 16. Set over en bred kam har langt hovedparten af kineserne adgang til basal uddannelse. Allerede i 1983 gik mere end 90 % af alle børn på landet i skole, kun en anelse lavere end i byerne, hvor tallet var 98 % 17. Siden 1978 har den kinesiske regering haft et nine-year compulsory schooling system som politisk mål for uddannelse. Dette er dog endnu ikke gennemførligt, da flere fattige familier ikke har råd til at få deres børn i skole, da man samtidig har indført større og større brugerbetaling 18, og i fattige områder er målet da også blevet reduceret til seks års skolegang. Den kinesiske regering har op igennem 90 erne brugt ca. to % af det totale nationale BNP på uddannelse, hvilket er meget højere end mange andre udviklingslande. Tallet er i virkeligheden endnu højere da uddannelse på landet også støttes af de lokale samfund og disse tal bliver ikke medregnet i det officielle regeringsbudget. Relativt set når uddannelse ud til en bred masse, men der 15 De kinesiske myndigheder har ikke noget officielt overblik over antallet af HIV/AIDS tilfælde, men forskellige skøn regner med et antal op i mod i Generelt set bruger 85 % af kvinder i den fødedygtige alder svangerskabsforebyggende midler, men af befolkningen på landet og særligt i de fattigste amter, er det meget mindre udbredt og det er endog meget almindeligt for kinesiske mænd at opsøge prostituerede udenfor ægteskab, særligt for mænd der er bortrejst. 16 Se f.eks. Fan et al Dette tal skal dog ikke regnes for korrekt, da det ikke angiver antallet af drop-outs, repetition og reelle eksamener, ej heller passer det på Kinas fattige egne. 18 Andelen af brugerbetaling er steget fra 5,1 % i 1992 til 12,9 % i 1997 af den samlede pengemængde brugt på uddannelse(benewick 1999).

14 bliver af flere forskere peget på, at mange fattige aldrig kommer i forbindelse med regeringens gode intentioner (Piazza 1998 & Fan 2000). På trods af det har man dog set et drastisk fald i antallet af analfabeter blandt den voksne befolkning for hele landet, fra 48 % i 1970 til under 10 % i 1997 (Fan 2000). Dette er dog meget uligeligt fordelt på tværs af regionerne, f.eks. er der stadig over 60 % af befolkningen i Tibet, der er analfabeter (Benewick 1999). Mens det gennemsnitlige antal af års uddannelse for den urbane befolkning var i ,6 år, var det på landet kun 5,5 år. Dette kan være en medvirkende forklaring på den store forskel i urbane og rurale indkomster. Men Piazza gør opmærksom på, at mindst 50 % af drengene i nogen af Kinas fattigste egne, særligt i minoritetsområder, og næsten 100 % af pigerne aldrig kommer i skole og dermed forbliver analfabeter (Piazza et al. 1998:255). Den trods alt meget forbedrede rurale 'human capital' har generelt ført til at bl.a. bønderne kan bruge mere moderne teknologi i landbruget samt forøge deres chancer for at indgå i andre aktiviteter udover landbrug, både i TVE er og i industrien i byerne (Fan 2000). Men generelt er lønstigningen kommet hurtigere i byerne, da man her har større mulighed for at bruge sin uddannelse til noget 19 (World Bank 1997a:33). 5 Fordelingen af fattigdommen I dette afsnit vil jeg identificere hvortil og til hvem fattigdommen fordeler sig, samt hvilke grupper der har udviklet sig til at være de mest sårbare i det moderne Kina. Herunder vil jeg behandle de største grupper af fattige i byerne, hvorefter jeg vil sammenligne grupperne by og land. Udover fordelingen mellem land og by vil jeg også behandle den regionale fordeling ernes forandringer og nye inddelinger Leung og Nann (1995) og Cook og White (1998) m.fl. har identificeret hvilke forandringer, der har medført at nye fattigdomsgrupper er opstået, der hvor man før ikke regnede disse grupper for fattige eller specielt udsatte, samt hvem det er som ikke har fået del i goderne efter de økonomiske reformer. Jeg har sammensat deres fund til nedenstående opstilling. Forandringer Svækkelsen eller afskaffelsen af kollektivt velfærd på landet og introduktionen af brugerbetaling for basale serviceydelser. Større afhængighed af markeder og dermed større udsathed for markedets flygtighed, specielt ift. 19 Se her bilag 2 for konkrete tal for økonomiske og sociale indikatorer.

15 landbrugsprodukter. Migration og arbejdsmarkedets mobilitet. Reduktion af statens urbane beskæftigelse, dens garantier og medfølgende goder, så som bolig, uddannelse og sundhedsvæsen. Forflytning af befolkningsgrupper pga. infrastruktur- og udviklingsprojekter. Nye sundhedsproblemer så som dem relateret til den stigende forurening og spredningen af HIV- AIDS. Midlertidig fattigdom er et stort problem, specielt for den gruppe der i forvejen er karakteriseret som næsten fattige, der lever meget tæt på fattigdomsgrænsen og dermed er meget sårbar overfor selv små ændringer i indkomst. Inddeling Grupper der er fattige og grupper der i stigende grad bliver anerkendt som fattige og sårbare kan inddeles som følgende: Personer der slet ikke er blevet berørt af de økonomiske reformer. Det er primært bønder og minoritetsgrupper i de indre regioner af Kina. Personer, der godt nok er blevet berørt af de økonomiske og sociale reformer, men ikke specielt har kunnet nyde godt af dem. Eksempler på dette er de ældre over 60, de unge under 25, samt syge og handicappede, der mangler støtte i familien og er specielt udsat ift. nedskæringen i den kollektive velfærd. Personer, der slet ikke har fået gavn af reformerne, men snarere har lidt under de økonomiske og sociale forandringer de har medført. Her er eksemplerne nye arbejdsløse i byerne, der førhen slet ikke eksisterede, dele af den flydende befolkning, særligt fra fattige regioner. Kvinder i det hele taget og børn, specielt efterladte og forældreløse særligt ofte også piger og herunder er handicappede børn en særlig udsat gruppe, der endnu ikke er blevet tildelt særlig opmærksomhed. Forflyttede befolkningsgrupper, der ofte ikke modtager nok i kompensation og lider under, at ens familie og lokalsamfunds netværk er blevet hevet op med rode. Denne opdeling er selvfølgelig meget generel og der er stor forskel internt i disse grupper, men efter at have analyseret mine kilder, virker det som om opdelingen er holdbar.

16 Her følger en uddybning af de vigtigste førnævnte mest udsatte grupper og deres situation som den ser ud i dag. 5.2 Rural fattigdom Langt størsteparten af Kinas fattige bor på landet, i modsætning til mange andre udviklingslande 20, og lige meget hvilken målestandard man vælger, er det tydeligt at rural fattigdom er faldet betydeligt generelt set siden 1994 da man igangsatte 8-7 Poverty Reduction Program 21. Selve tallet svinger en del afhængig af udregningsmetode, fra 106 millioner hos bl.a. Verdensbanken i 1998 til 34 millioner i 1999 hos den kinesiske regering, til 250 millioner også hos Verdensbanken i 2000 bare udregnet på en anden måde, men den generelle trend er tydeligvis for nedadgående, som nedenstående figur også viser: Figur 1: Procentdel af rurale husholdninger grupperet efter årlig pr. capita indkomst China Annual Statistics Book, Se bl.a. The World Bank 1997:50 21 Jeg vil her give en kort opsummering af de vigtigste træk: Infrastruktur investeringer for at overkomme alvorlige vandforsyningsproblemer, udvikle veje på landet og levere elektricitet til fjerne fattige områder. Eksport og migration af fattige fra lommer med kronisk fattigdom i fjerne og tørre områder til industrielle zoner og andre høj-vækst områder, hvor man kan finde bedre betalt arbejde. Udviklingen af township and village enterprises (TVE) 21. Programmet prioriterer også opnåelsen af universel grundskoleundervisning, afskaffe analfabetisme blandt teenagere og forbedret adgang for fattige familier til basal sundhedstjeneste. En speciel central fund med mere end 10 milliarder Yuan (ca. 10 milliarder kr.) er blevet allokeret til de 592 fattige amter hvert år (UNChina).

17 De fattige på landet lever mest i Central- og Vestkina, og minoritetsbefolkninger, der oftest bor i de mest afsides områder, er proportionelt overrepræsenteret blandt de rurale fattige 22. Omkring halvdelen af de rurale fattige bor i de 592 udpegede fattigdomsamter 23. Derudover er der omkring 10 millioner fattige handicappede, inklusiv gamle mennesker uden ægtefælle og indkomst, der bor primært i afsides områder (Asian Development Bank 2000). I øjeblikket er problemet på landet dog at mangel på basal infrastruktur og begrænset landbrugsmæssig ressourcebasis sammen med et generelt lavt uddannelses- og sundhedssektorniveau, gør regeringens politikker mindre effektive og svære at gennemføre i disse områder (Piazza 1998). 5.3 Urban fattigdom Mens den generelle fattigdom på landet er faldende, har den urbane fattigdom været stigende siden midten af 90 erne. Samtidig er der også opstået en stor nyrig befolkning 24. Dette fører til at man kan se en alvorlig tendens internt i Kina når man sammenligner de 10 % rigeste med de 10 % fattigste af de urbane husholdninger, da skellet i disponibel indkomst var fordoblet i 1981, var det firedoblet i 1995 (Qian et al 2000:113). Som man kan se af bilag 3 varierer den urbane fattigdom meget fra region til region. 82,9 % boede i 1995 i Central- og Vestkina, og den respektive fordeling af urbane fattige var 3,5, 14,9 og 15,3% i regionerne Øst-, Central- og Vestkina. Befolkningstætheden er størst i øst 25 og den falder når man går mod vest, men heraf følger alligevel, at det absolutte antal af urbane fattige stiger i antal fra østkysten og ind mod vest. Kina har ikke vedtaget en officiel urban fattigdomsgrænse, men flere forskere peger på en grænse på 1,700 yuan (1997). Baseret på disse tal, divergerer antallet af urbane fattige mellem ca millioner (ca. 4 % af bybefolkningen) (Qian et al. 2000:113 & Cook et al. 1998:12-13). Men i disse tal er byer under indbyggere ikke regnet som byer, og oftest er migrantarbejdere ikke medregnet, da de som tidligere nævnt, er utrolig svære at putte ind i statistikkerne, og dermed vil 22 Et studie fra 1991 fandt at 43 % af alle amterne, der blev klassificeret som fattige, var såkaldte minoritets-amter og 70 % af husholdningerne i disse fattige amter tilhørte en minoritetsgruppe. Dvs. at den rurale fattigdom ofte er koncentreret omkring nationale minoriteter (Selden 1997). Målt på en lang række af parametre er disse regioner langt tilbage på mange områder, både industriel udvikling, urbanisering, sundheds- og uddannelsesniveau, infrastruktur som kommunikation og transport, og den generelle levestandard. 23 Dette problem har man dog indset og fra maj 2000 har man vedtaget at styrke indsatsen også her. 24 I 1995 var der 4,33 millioner familier, der tjente mere end 50,000 yuan om året, men over 7,6 millioner familier, der tjente under 5500 yuan om året. = henholdsvis 5 og 7,6% af alle urbane husholdninger. 25 Befolkningstæthed 1995, antal pr. km²: Øst: 383; Central: 147; Vest:51 (Benewick 1999:14-15).

18 tallet reelt være meget højere. 26 Ligeledes er den virkelige arbejdsløshed i byerne også meget større, da mange reelt er ansat et sted, og stadig har en bolig tildelt af arbejdsenheden, men ingen løn får, da arbejdsstedet ikke har råd til at udbetale løn. Dermed vil den urbane fattigdom meget hurtigt stige yderligere, da mange af disse mennesker hurtigt vil have opbrugt eventuelle reserver (egen observation). De urbane fattige, der i 1995 havde en gennemsnitlig indkomst pr. husholdning på 1360 yuan, hvilket er lig med 35 % af gennemsnitlig urban indkomst. Som tidligere nævnt er forbruget af luksusvarer generelt steget, mens det for den fattige urbane befolkning er faldet og man er nødt til at bruge det meste af indkomsten på mad og billige varer. F.eks. er forbruget af oksekød og lammekød, der er relativt dyrt i Kina, faldet henholdsvis 19,1 og 16,5% mellem 1991 og 95. Ligeledes bliver de fattige også hårdest ramt af inflation, i 1995 skulle de fattige familier bruge 390 yuan ekstra pr. capita ift. året før for at dække inflationen (Cook et al og Qian et al. 2000). I det følgende afsnit vil jeg lave en karakteristik og analyse af de fattige i byerne og først se på statsansatte og herunder pensionister, dernæst den flydende befolkning og sidst vil jeg behandle kvinder særskilt Statsansatte, fyrede og pensionister Kravet om økonomisk restrukturering og effektivitet for de statsejede virksomheder har været ansvarlig for, at optil 1997 var mere end 70 millioner statsansatte blevet fyret 27, hvilket svarer til over 20 % af alle statsansatte, men nogle forskere mener at op i mod 30 40% af arbejdsstyrken burde fyres, hvis virksomheden skulle være økonomisk rentabel. Blandt statsembedsmænd skal man fyre ca. 50%, ift. redefineringen af statens rolle, da staten nu kun skal tage sig af de væsentligste områder. Bl.a. derfor kalkuleres det også, at yderligere mindst 25 millioner statsansatte reelt var uden job i år 2000 (Qian et al. 2000: & Benewick 1999:26-27). Bagved dette ligger, at fyringerne også har været meget ulige fordelt mellem de forskellige industrier. Størstedelen af disse fyrede arbejdere var ansat i den arbejdsintensive produktionsindustri, kulminer, maskiner og tekstiler. Disse arbejdsintensive industrier bliver udfaset 26 En fattigdomskonference i maj 2000 enedes om, at den urbane fattigdomsgrænse skulle være to til tre gange den rurale. Det fører Asian Development Bank (ADB) til at bruge en grænse på 2,000 yuan i byer inde i landet og 3,000 yuan i kystregionen (Asian Development Bank 2000). Dermed ville tallet også blive hævet yderligere. 27 Termen arbejdsløshed shiye er først kommet ind i de officielle statistikker fra 1994, før det blev det kaldet daiye (at vente på arbejde), hvilket bare refererede til den periode en byborger ventede på at få anvist et nyt job af den lokale myndighed.

19 i Østkina og flyttet længere ind i landet og bliver overtaget af mere kapital- og teknologiintensive industrier. Man har valgt strategiske nøgleindustrier ud som f.eks. banker, forsikring, post og telekommunikation, tobak og petrokemi. Disse har langt større privilegier og er i høj grad monopolistiske, ansatte får højere lønninger og bedre frynsegoder. Det viser at meget af den urbane fattigdom er direkte relateret til type af beskæftigelse. Da pensionsalderen for arbejdere er 50 for mænd og 45 for kvinder er pension en meget stor udgift for virksomhederne. Det medfører at pensionerede medarbejdere ofte er dem, der først berøres af økonomisk nedtur. De bliver skåret helt eller delvist i deres pension og derfor ofte meget hårdt ramt, hvis de ikke har familie der kan forsørge dem. Dette problem vil vokse støt, da antallet af ældre som del af befolkningen bliver større og større i de næste 30 til 50 år. Procentvis opdelt var den største andel af urbane fattige i 1998 arbejdere ramt af recessionen (30%) dvs. de stadig er ansat af staten, men typisk ingen løn får, dernæst fyrede statsansatte, særligt arbejdere fra stats- og kollektivt-ejede virksomheder (20%), pensionister (17%), lavtlønsarbejdere (oftest migranter) (10%), afhængige af social velfærd (5%), mens de resterende 18% består af alle mulige mindre grupper (Qian et al 2000:124) Den flydende befolkning Den flydende befolkning den nye sociale underklasse - består primært af mænd, men også flere og flere kvinder, der som overskydende arbejdskraft i landområderne søger ind til byerne, de fleste internt i provinserne 28, men den generelle trend er fra vest mod øst. Skøn på størrelsen af denne befolkningsgruppe varierer fra mellem 80 og 200 millioner 29. Den store forskel i målingen af antallet skal også ses ift. at man regner med at ca. 80 % disse migranter kun arbejder væk fra hjemmet uden for høstsæsonen og der dermed også her kan opstå forskel på optællinger. Mens mange migranter ikke er de fattigste set i forhold til der hvor de migrerer fra og at hjembyerne ofte drager fordel af disses hjemsendelse af penge, står de dog oftest i en usikker arbejdssituation i byen. Som oftest uden lovlig registrering i byen, manglende sociale netværk eller 28 Det er nemmere at migrere internt i provinserne, sammenlignet med de institutionelle og andre besværligheder forbundet med at migrere fra indland til kyst. 29 Det måske værst tænkelige problem økonomisk og socialt for Kina i dag ville være at give tilladelse til fri bevægelse mellem land by og regionerne, det ville sandsynligvis medføre en strøm af flere hundrede millioner kinesere, der ville migrere til kysten. Det ville ganske sikkert hæve pr. capita indkomsterne i de indre provinser og sænke den i kystområderne, men sådan en migration ville i nærmeste fremtid også overvælde kapaciteten for alle typer af infrastruktur, specielt sanitære- og transportfaciliteter og boliger (Chen et al. 1996:157).

20 adgang til regeringens serviceydelser, udsatte ofre for andres grådighed og specielt udsatte er kvindelige migranter 30. Migranterne udfører som hovedregel de jobs som den forkælede urbane arbejdsstyrke ikke længere vil tage. Det drejer sig oftest om jobs der kan karakteriseres med de tre D er: dirty, difficult and dangerous (dårligt betalte jobs der ingen uddannelse kræver, stilladsarbejder, bygningsarbejder, fabriksarbejder og lign.) (Cook et al. 1998; Smith 2000 & Messkoub 2000). Der kunne være tale om en psykologisk faktor, der betyder at den urbane befolkning ikke tager hvilket som helst job, grundet at man har været vant til den ligelige indkomstfordeling og derfor ikke vil gå ned i anseelse og antallet af arbejdsgoder Kvinder Skønt man ikke direkte har kunnet måle denne gruppe som mere fattig, grundet føromtalte opdeling i husholdninger kan man ikke se kvinderne i officielle statistikker, men man kan dog se en tydelig udvikling, der går i retning af, at kvinder er blevet en mere udsat gruppe efter reformerne pga. en lang række forhold i samfundet, der har ændret sig. En række indikatorer peger på kønsforskelle set ift. graden af fattigdom. Overordnet set gælder dette både på landet og i byerne. Man foretrækker stadig drenge frem for piger på landet i Kina, pga. af arveforholdene, bl.a. derfor er landsgennemsnittet 115 drenge pr. 100 nyfødte piger. Børnedødeligheden er højere for piger, bl.a. fandt man i et studie, at af døde spædbørn bliver ca. 60% af alle drenge behandlet indenfor de sidste 24 timer før de dør, mens tallet kun er 40% for piger. I uddannelse på alle niveauer er drenge favoriseret. Dvs. man foretrækker at bruge penge på uddannelse til drenge, da det er den bedste investering, da pigerne bare skal giftes væk. Det fører til at op i mod 80% af alle analfabeter er kvinder (Cook et al. 1998:14-15 & Sen G.1999). Tan Shen skriver om kvindernes generelle situation på arbejdsmarkedet efter reformerne for alvor slog igennem i arbejdsmarkedssystemet: Once reform of the economic structure had led to reform of the labor system, and especially after the labor market outside the state system appeared, the employment of women immediately became a difficult problem. In the rush to get rid of workers from publicly-owned enterprises, many female workers were removed from their posts in the mining industry, from oil fields and smelters and the machine building industry; if they were able to find new jobs they were usually ones where women traditionally concentrated (Shen 1998:75). Selvom kvinder officielt har den samme ret til at arbejde som mænd, har de ikke samme type jobs eller jobs på samme niveau og de får mindre i løn. Ligeså snart arbejdsmarkedet erstattede 30 Her tænker jeg specielt på kriminalitet og prostitution.

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Supplerende notat om opfølgning på antallet af borgere, der lever i fattigdom i Københavns Kommune

Supplerende notat om opfølgning på antallet af borgere, der lever i fattigdom i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Supplerende notat om opfølgning på antallet af borgere, der lever i fattigdom i Københavns Kommune Socialudvalget

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Emner. Velfærdsmål Fattigdomsgrænsen Målemetoder. Fattigdom og ulighed Ikke-monetære mål. Traditionelle Andre mål. Afsavn Multidimensionale mål

Emner. Velfærdsmål Fattigdomsgrænsen Målemetoder. Fattigdom og ulighed Ikke-monetære mål. Traditionelle Andre mål. Afsavn Multidimensionale mål Fattigdom og andre fordelingskriterier M. Azhar Hussain Lektor, azharh@ruc.dk Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Seminar: Øget Ulighed hvorfor? Fredag 26/9-2014, kl. 9-15. Netværk

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Landbrug i Kina visioner og politik. De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson

Landbrug i Kina visioner og politik. De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson Landbrug i Kina visioner og politik De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson Nogle af Kinas udfordringer Migration fra land til by har efterladt mange landområder relativt

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Udvikling i fattigdom i Danmark

Udvikling i fattigdom i Danmark Udvikling i fattigdom i Danmark Målt ud fra en definition af relativ fattigdom er andelen af fattige steget markant i perioden 21-27. Fattigdommen er steget, uanset om man ser på alle fattige, fraregner

Læs mere

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Af Direktør Henrik Zobbe Fødevareøkonomisk Institut Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Disposition Indledning Malthus

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Ivan Erik Kragh (+45) Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 2016) Resumé

Ivan Erik Kragh (+45) Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 2016) Resumé Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli, 16) (+5) 6 68 13 5 Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 16) Resumé Side 1 af 9 Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli, 16) (+5) 6 68 13 5 Danmark: Mest

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 OVERBLIK OG GENNEMGANG KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side INKLUSIONSBAROMETRET - JANUAR 2013 - OVERBLIK For hvert mål vises,

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Offentlige udgifter i Danmark Udviklingen over tid:

Offentlige udgifter i Danmark Udviklingen over tid: Makroøkonomi Økonomisk Rapport HA 2. del Class No. 06-HA Studienr: 201405375 Forfatter: Michael Witt Kristiansen Vejleder: Henrik Lønbæk 09-11-2015 Offentlige udgifter i Danmark Udviklingen over tid: 2000-2014

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Capital in the 21st Century

Capital in the 21st Century Capital in the 21st Century Af Thomas Piketty Seminar om ulighed, Netværk for politisk økonomi Christian Gormsen, Økonom, Cevea Indkomster og den vestlige verdens historie siden 1900 30 25 20 15 Databrud

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

BORGER- PANEL. Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem. August 2015

BORGER- PANEL. Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem. August 2015 BORGER- PANEL August 2015 Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem Mange boligejere i Region Syddanmark frygter, at det kan blive vanskeligt at sælge deres bolig. Det gælder især i landområder, hvor

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset Det førindustrielle Danmark, ca. 1730-1870 Danmarks Økonomiske Historie Forelæsning 3/9-2009 Paul Sharp, paul.sharp@econ.ku.dk Om mig Cand.Polit og ph.d. i økonomi Afhandling om international økonomisk

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 September 2015 ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Det er velkendt, at danskernes middellevealder er støt stigende. Beregningerne i dette

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Mobilitet på tværs af generationer

Mobilitet på tværs af generationer Mobilitet på tværs af generationer I Danmark er der høj indkomstmobilitet mellem generationerne, hvilket betyder, at børns indkomst som voksne i forholdsvis beskedent omfang afhænger af deres forældres

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere