Sammen om sundhed - mere af det der virker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen om sundhed - mere af det der virker"

Transkript

1 Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe rammerne for det gode liv. Det vigtigste for mig er en hverdag der hænger sammen. Malene, 50 år Sammen om sundhed hele livet 7 Lighed i sundhed 9 De største sundhedsudfordringer 10 Mere sundhed for pengene 12 Man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar for hinanden. Jens, 59 år Sammen om sundhed mere af det der virker. Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Kontakt: Yderligere information: og Tegninger: Peter Maltha Grafisk design: Anders Gejl, Sundhed og Omsorg Citater: Stammer fra borgerinddragelsesproces, der er gennemført i samarbejde med Sager der Samler (navnene er anonymiseret) Fakta om aarhusianernes sundhed: Stammer fra danskernessundhed.dk, Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner samt Børn og Unge Aarhus Kommune

3 Forord Sundhed er noget vi giver til hinanden. Socialt samvær - at være noget for hinanden. - Morten, 65 år Jette Skive Rådmand for Sundhed og Omsorg Her har du Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik. Politikken er skrevet til alle aarhusianere. Sundhed handler i bund og grund om at nyde livet på en måde, der ikke skader helbredet. Man skal ikke leve sundt, fordi man er bange for at dø, men fordi man er glad for at leve. Sammen om sundhed mere af det der virker er 3. generation af sundhedspolitik i Aarhus. Vi er gået fra primært at forebygge usund livsstil til i højere grad at se sundhed som den enkelte aarhusianers trivsel og livskvalitet. Med den nye sundhedspolitik ønsker vi i endnu højere grad at samarbejde på tværs og med den enkelte aarhusianer, de frivillige samt de medarbejdere, der har daglig kontakt med borgerne. De valg og handlinger, som skaber sundhed og trivsel, er den enkeltes ansvar. Det er dog et fælles anliggende at støtte den enkelte i at have muligheden for at tage ansvar for sin egen sundhed. De indsatser, der skal fremme sundheden i Aarhus, skal skabes i samarbejde med aarhusianerne og deres familie og netværk, lokale kræfter, frivillige foreninger, kommunen, erhvervslivet, hospitalerne og de praktiserende læger. Godt naboskab og medborgerskab er vigtigt for os alle ikke mindst når det drejer sig om at passe godt på hinanden. De fleste mennesker kan selv finde vej til et godt liv og de der kan selv, skal selv. Andre derimod har behov for hjælp og støtte dem skal vi have særligt fokus på. Det vil vi gøre med troværdighed, respekt og engagement. Det enkelte menneske skal i centrum, og jeg glæder mig til at se politikken blive til gode muligheder for alle os aarhusianere. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer, der har været med til at lave sundhedspolitikken, og til alle jer, der vil bidrage til at gøre den levende de næste fire år. Sammen om sundhed - 3

4 Fakta om aarhusianernes sundhed De fleste aarhusianere er sunde og trives godt. Region Midtjyllands sundhedsprofil viser, at aarhusianernes generelle sundhedstilstand har bevæget sig i en positiv retning fra 2010 til Samtidig viser sundhedsprofilen, at vi på de fleste områder klarer os lige så godt eller bedre end gennemsnittet i Region Midtjylland og på landsplan. Særligt positivt ser det ud for kostvaner, motion, rygning og overvægt, mens der på alkoholområdet er store udfordringer i Aarhus. På trods af de positive tendenser er der fortsat et stort potentiale i sundhedsfremme og forebyggelse. Den sociale ulighed i sundhed betyder, at der er store sundhedsudfordringer blandt sårbare og udsatte grupper, herunder også aarhusianere med handicap eller langvarig sygdom. Regeringen har opstillet syv nationale mål for danskernes sundhed, der fokuserer på ulighed, trivsel, rygning, alkohol, overvægt og bevægelse. De nationale mål afspejler sig på følgende måde i aarhusianernes sundhed: Ulighed i sundhed Middellevetiden i Aarhus er 80,3 år (82,1 år for kvinder og 78,4 år for mænd). Landsgennemsnittet er 80 år (81,9 år for kvinder og 78 år for mænd) Trivsel - for børn og voksne 97 % af eleverne i klasse trives, mens det er 94 % i klasse og 92 % i klasse 4 % af børnene i klasse bliver mobbet, hvilket gælder for 9 % i klasse og 4 % i klasse 76 % af de voksne har god livskvalitet 6 % af de voksne er ofte uønsket alene og 6-7 % har begrænset kontakt med venner og familie Røgfrit liv 15 % af aarhusianerne ryger (16 % af mændene og 13 % af kvinderne) 3 % af pigerne og 5 % af drengene i folkeskolens 9. klasse ryger Alkoholforbrug 10 % af aarhusianerne drikker mere end 14 og 21 genstande om ugen (8 % af kvinderne og 11 % af mændene) 38 % af de unge aarhusianere rusdrikker (flere end 5 genstande ved samme lejlighed), hvilket er betydeligt over regionsgennemsnittet på 28 % 12 % af drengene og 8 % af pigerne i 9. klasse har været rigtig fulde mere end 10 gange Overvægtige børn 14 % af pigerne og 10 % af drengene i 0. klasse er overvægtige. I 6. klasse er det 18 % af pigerne og 17 % af drengene. I 9. klasse er det 15 % af pigerne og 17 % af drengene 48 % af børnene i 4.-6.klasse dyrker sport eller motion i fritiden. I klasse gælder det for 53 % Bevægelse i dagligdagen 35 % af aarhusianerne dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden (41 % af mændene og 28 % af kvinderne) 16 % af aarhusianerne er overvejende stillesiddende i fritiden (17 % af mændene og 15 % af kvinderne) 4 - Sammen om sundhed

5 Livsstil og vaner Uddannelse En smuk by Byplanlægning Sygdom og sundhedsvæsen Levevilkår og arbejdsvilkår Luft Natur Fællesskaber Borgerinddragelse Sociale relationer Sundhed igennem hele livet Et bredt sundhedsbegreb Jord Social ulighed og udsathed Drikkevand Socialt nærmiljø Spildevand Social kapital Vand Forurening Affald Ulykker Støj Transport Bæredygtighed Sammen om sundhed - 5

6 Indledning Sundhedspolitikken har alle borgere i Aarhus som målgruppe og den sætter rammen for det samlede arbejde med at styrke aarhusianernes sundhed og trivsel. I Aarhus Kommune forstår vi sundhed som en sidegevinst ved at leve et godt og aktivt liv. For os er sundhed mere end blot fravær af sygdom. Vi opfatter sundhed som et samlet hele og adskiller ikke den fysiske og den mentale sundhed, ligesom vores sundhedsopfattelse også rummer sociale og kulturelle faktorer. Det handler om, at alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. Sundhedspolitikken bidrager til Aarhus Kommunes vision Aarhus - en god by for alle ved at sikre rammer og strukturer der gør de sunde valg lette og attraktive. Dertil kommer målrettede indsatser til de grupper af aarhusianere der har store sundhedsudfordringer. Samlet betyder det, at alle aarhusianere får en reel mulighed for at leve et sundt liv. Sundhed skabes blandt andet på tværs af de kommunale forvaltningsområder. Derfor skal sundhedspolitikken ses i sammenhæng med en lang række af kommunens øvrige politikker og strategier, der bidrager væsentligt til borgernes sundhed og dermed til opfyldelse af sundhedspolitikkens målsætning. Aarhus Kommunes indsatser fokuserer overordnet på de faktorer der understøtter, at borgerne trives og har det godt samt øger lighed i sundhed. Det drejer sig blandt andet om at understøtte borgerens egne evner til at håndtere stress og daglige udfordringer, om et godt netværk med mulighed for støtte og hjælp, om deltagelse i fællesskaber, om positive erfaringer med uddannelse og beskæftigelse samt gode boligforhold. Samtidig skal indsatserne også tage hånd om de risikofaktorer, der kan påvirke den enkeltes sundhed og trivsel. Det drejer sig blandt andet om psykiske lidelser, mistrivsel, stress, belastende begivenheder, livsstil og vaner. Sundhedspolitikken benytter regeringens nationale mål for danskernes sundhed til at sikre aarhusianerne flere gode leveår og reducere ulighed i sundhed. I Aarhus er målet, at vi skal have en mere positiv udvikling end landsgennemsnittet på de syv nationale mål. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes Flere børn skal trives og have god mental sundhed Flere voksne skal trives og have god mental sundhed Flere skal vælge et røgfrit liv Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge Færre børn skal være overvægtige Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen Vejen hertil går via sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering, hvilket skal foregå via partnerskaber og samarbejde på tværs af 6 - Sammen om sundhed

7 myndigheder, civilsamfund og private aktører. På denne baggrund er sundhedspolitikkens fire satsningsområder udvalgt. Det er vores bud på de største sundhedsudfordringer i Aarhus samt på løsningen heraf. De fire satsningsområder skal ses i sammenhæng: Sammen om sundhed hele livet. Udvikling af sundhedsindsatser gennem partnerskaber og samarbejde på tværs Lighed i sundhed. Målrettede indsatser, der kan bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed De største sundhedsudfordringer. Generelle og målrettede indsatser inden for trivsel, bevægelse, rygning, alkohol samt mad og måltider Mere sundhed for pengene. Styrket kompetenceudvikling af medarbejdere med borgerkontakt og brug af den bedste viden Udmøntningen af sundhedspolitikken og de fire satsningsområder vil foregå i handleplaner, hvori konkrete indsatser beskrives og iværksættes. Handleplanerne er dynamiske og skal udarbejdes på tværs af Aarhus Kommune og i samarbejde med interessenter fra eksempelvis lokalområder, frivillige foreninger, erhvervslivet, hospitalerne, de praktiserende læger, regionen og staten. Kommunen skal inspirere til at leve sundt og vi skal selv tage ansvar for vores liv. Niels, 74 år Vi må respektere, vi har forskellige billeder af, hvad sundhed er. Måden der kommunikeres om sundhed på skal give mening for DIG og for MIG. Jørgen, 62 år Sundhed bliver nogle gange et ideal, man bliver banket i hovedet med. Man skal i stedet give folk handlekraft til at ændre ting. Helle, 39 år Sammen om sundhed - 7

8 Sammen om sundhed hele livet Hvis vi skal nå vores mål om at forbedre aarhusianernes sundhed og trivsel og samtidig mindske ulighed i sundhed, er der behov for at tænke sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering ind i nye samarbejdsrelationer og partnerskaber. Den enkeltes sundhed påvirkes af en lang række forhold, lige fra opvækst, skolegang og uddannelse, vaner og livsstil, til arbejdsmiljø, nærområde, sociale relationer og tilknytning til arbejdsmarkedet. Sundhed og trivsel er et fælles anliggende, der ud over den enkelte aarhusianer selv og hans eller hendes familie og netværk, også involverer lokalområdet, de frivillige foreninger, kommunen, erhvervslivet, hospitalerne, de praktiserende læger, regionen og staten. Partnerskaber og fælles indsatser som en del af løsningen Aarhus Kommune vil styrke samarbejde og partnerskaber på tværs af traditionelle sektor- og faggrænser, så der kan findes nye veje og ideer til, hvordan flere får et godt liv. Der er brug for at samarbejde med aktører med forskellige ressourcer, kompetencer og tilgange i arbejdet med at finde nye veje til at styrke aarhusianernes sundhed og trivsel, samt til at nå grupper af borgere vi ikke tidligere har nået. Styrkede partnerskaber med civilsamfundet og foreninger giver blandt andet mulighed for nye løsninger og muligheder i kampen mod den sociale ulighed i sundhed. Samtidig er det en mulighed for at styrke aarhusianernes netværk og sociale relationer. Som en del af målsætningen om at forbedre aarhusianernes trivsel og livskvalitet vil vi styrke aarhusianernes muligheder for at tage aktivt del i livet i kommunen og indgå i fællesskaber med andre borgere og herved styrke den enkeltes evne til at tage ansvar for eget liv. Aarhusianerne har ressourcer, som kan og skal inddrages mere i sundhedsindsatsen. Vi har brug for aarhusianernes bidrag og medvirken til at udvikle et levende lokalsamfund, hvor vi styrker sammenholdet, den enkeltes og fællesskabets trivsel og på den måde sikrer, at alle har mulighed for et sundt og godt liv. Fællesskaber og sociale relationer er afgørende for sundhed og trivsel, og så er det et værn mod ensomhed og social isolation. Den stigende andel af ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme betyder desuden, at der er behov for et mere forpligtende samarbejde på tværs af kommune, hospital og praktiserende læge. Dette omfatter også borgere i plejeboligerne samt borgere med psykiatriske lidelser, der også ofte har en række andre sygdomme. Erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter udgør ligeledes stærke aktører, der kan bidrage væsentligt til arbejdsstyrkens sundhed. Partnerskaber mellem Aarhus Kommune og disse aktører skal derfor styrkes. Vi vil arbejde for: At det offentlige, det private erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, de frivillige og resten af civilsamfundet sammen arbejder for at skabe en god by for alle 8 - Sammen om sundhed

9 At understøtte aarhusianernes sundhed gennem samarbejde og fælles indsatser med uddannelsesinstitutioner samt offentlige og private virksomheder At samarbejdet mellem kommunens sociale og sundhedsfagligheder og regionens medicinske fagligheder styrkes, så sammenhængen mellem de mange kontakter til borgerne forbedres At fremme sundhed og forebygge sygdom i samarbejdet om sundhedsaftalen med Region Midtjylland og de alment praktiserende læger. Herunder at sikre øget fokus på borgere med psykiske og psykiatriske lidelser, generelt fokus på gode patientforløb samt reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser At den enkelte borgers ressourcer bruges aktivt i Aarhus Kommunes sundhedsindsatser. Alle skal mødes med respekt for de ressourcer, de har at bidrage med At flere skal føle sig som en del af lokalsamfundet og deltage i samfundslivet både lokalt og på tværs af kommunen og indgå som aktive medborgere At skabe muligheder for, at aarhusianerne tager medansvar for egne og andres livsvilkår, og er kritiske og konstruktive overfor nye ideer og tiltag Vi skal skabe mulighed for, at forskellige fagligheder lærer af hinanden. Mette, 61 år Vi skal have fællesskaber der ikke kun fokuserer på sundhed. Hvad kan det offentlige, de frivillige foreninger og private sammen? Hanne, 27 år Sammen om sundhed - 9

10 Lighed i sundhed Den sociale ulighed i sundhed er en kendt udfordring. I Danmark er uligheden i dødelighed gradvist vokset siden 1970 erne. Der er også store forskelle i aarhusianernes sundhed. De sundhedsmæssige udfordringer klumper sig ofte sammen hos sårbare og udsatte borgere, hvorfor der ofte ikke er tale om et sundt liv som et frit valg. Ulighed i sundhed starter allerede ved fødslen og fortsætter livet igennem. Det handler om forhold tidligt i livet, som på den ene side øger risikoen for at have vanskelligheder med skolegang og uddannelse, og som samtidig øger risikoen for at få psykiske symptomer i skolealderen. Derudover handler det om nærmiljø, indkomst, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, livsstil, funktionsevne, samt brug af sundhedsvæsnet og tilknytning til arbejdsmarkedet. Den sociale ulighed i sundhed kommer til udtryk blandt aarhusianere i socialt udfordrede boligområder, aarhusianere udenfor arbejdsmarkedet, nogle grupper af etniske minoriteter, aarhusianere med lav uddannelse, aarhusianere med handicap, samt aarhusianere med langvarig sygdom herunder psykiske lidelser. Ulighed i sundhed er ikke til gavn for nogen og kan kun betragtes som uhensigtsmæssig både for samfundet og den enkelte. I Aarhus, hvor sundheden generelt er rigtig god, er opgaven primært at fokusere den målrettede indsats til sårbare og udsatte grupper. Fokus skal være på lige muligheder ved at behandle mennesker forskelligt. Ligheden skal styrkes ved, at de aarhusianere, der har de største sundhedsudfordringer, oplever den største forbedring i deres sundhed og trivsel. For at kunne gøre op med den sociale ulighed i sundhed, skal de sociale udfordringer tænkes ind i politikker og indsatser på tværs af Aarhus Kommune. Vi vil arbejde for: At sikre en tidlig forebyggende indsats, der giver alle borgere de bedste betingelser for at opnå en bedre sundhed og trivsel At alle skal have lige muligheder for et sundt og langt liv At alle reelt får lige adgang til offentlige sundhedsydelser blandt andet gennem øget viden om at begå sig i sundhedsvæsnet At indsatser tilpasses borgeren og hans eller hendes ressourcer, ønsker, behov og muligheder At den sociale ulighed i sundhed mindskes gennem en forbedret sundhedstilstand blandt sårbare og udsatte grupper herunder også aarhusianere med handicap At fritids- og foreningslivet i de socialt udfordrede bydele styrkes gennem en helhedsorienteret indsats Der er brug for forskellig hjælp til forskellige grupper - kommunen skal være opsøgende og finde de allermest udsatte. Fatma, 55 år 10 - Sammen om sundhed

11 Der er ikke lighed i muligheder lige nu. Man bliver koblet af, fordi man ikke forstår at bruge tilbuddene. Anders, 45 år Alle har værktøjer til at tage vare på eget liv. Kommunen må for alt i verden ikke tage min identitet. Hans, 63 år Vi skal arbejde med fokus på ressourcer i stedet for på problemer. Lone, 55 år Sammen om sundhed - 11

12 De største sundhedsudfordringer De største sundhedsudfordringer hænger nøje sammen med den befolkning, der bor i Aarhus. Aarhusianerne er en relativt ung befolkning med et højt uddannelsesniveau. I Aarhus er der en stor befolkningstæthed og i sammenligning med resten af Region Midtjylland er der mange både socialt svage og socialt stærke geografiske områder. Der er mange faktorer der spiller ind på den sociale ulighed i sundhed særligt i forhold til trivsel og god mental sundhed. De væsentligste faktorer er dog fortsat rygning og alkohol, der forklarer op mod 70 % af den sociale ulighed i dødelighed der er blandt aarhusianerne. Men også kost og motion er af stor betydning. For at gøre noget ved de største sundhedsudfordringer og mindske den sociale ulighed i sundhed, skal sundhedsindsatserne målrettes sårbare og udsatte grupper og tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og ressourcer. Herudover skal der sikres rammer og strukturer der gør de sunde valg lette og attraktive for alle aarhusianere. Indsatsen målrettet de største udfordringer trivsel, bevægelse, rygning, alkohol samt mad og måltider skal laves med udgangspunkt i: At sundhed skal anskues som et samlet hele, der rummer både fysisk og mental sundhed samt sociale og kulturelle faktorer. At de største sundhedsudfordringer er udgangspunktet for arbejdet med sunde rammer og målrettede indsatser At der udvikles redskaber, der understøtter lokal prioritering og implementering af sunde rammer og virkningsfulde, målrettede indsatser Trivsel Vi vil arbejde for: At trivsel og mental sundhed indgår i de kommunale sundhedsstrategier At der kommer særligt fokus på psykisk sårbare aarhusianere samt aarhusianere med psykiske lidelser At indsatsen bygger på en sundhedsfremmende tilgang med fokus på den enkeltes ressourcer, kompetencer til at mestre dagligdagen samt mulighed for at indgå i sociale relationer At børn og unge har mulighed for at vokse op i trygge omgivelser med støttende og fortrolig voksenkontakt og uden mobning At understøtte fællesskaber, sociale relationer og netværk for at styrke aarhusianernes trivsel samt forebygge ensomhed og social isolation Bevægelse Vi vil arbejde for: At fysisk aktivitet og bevægelse bliver en naturlig del af flere aarhusianeres hverdag blandt andet ved at kombinere oplevelser og fysisk aktivitet At der skal særligt fokus på motionsuvante grupper, samt fysisk aktivitet og bevægelse for børn, unge og ældre generelt At omgivelserne inspirerer og motiverer til bevægelse og at flere transporterer sig aktivt At der er en sund og naturlig bevægelseskultur i alle Aarhus Kommunes institutioner 12 - Sammen om sundhed

13 Rygning Vi vil arbejde for: At der er de rigtige tilbud til de aarhusianere, der ønsker hjælp til at stoppe med at ryge At færre begynder at ryge At der fokuseres på røgfri arbejds- og skoletid At der fortsat er fokus på dialog og indsatser i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i Aarhus Alkohol Vi vil arbejde for: At alle aarhusianere får sundere alkoholvaner En sundere alkoholkultur, hvor det er socialt acceptabelt at takke nej til alkohol Et trygt natteliv med trygge rammer for de unges færden En systematisk tidlig indsats for at forebygge alkoholskader hos den der drikker, samt indsatser målrettet de pårørende særligt børnene Mad og måltider Vi vil arbejde for: En mad- og måltidskultur, hvor det sunde valg er let og attraktivt i hverdagen, på arbejdspladser og i de kommunale institutioner At borgerne har den nødvendige viden og støtte til at vælge sund mad Gode rammer i daginstitutioner, skoler og familier for udvikling af børn og unges bevidsthed om sund mad og sunde vaner At sundhedsindsatsen samtænkes med Aarhus Kommunes satsning på økologisk mad Det er uoverskueligt hvilke tilbud der er i Aarhus Kommune det hele skal samles ét sted. Trine, 31 år Vi skal møde folk med respekt, nysgerrighed og vise interesse. Louise, 32 år Jeg oplever ofte at jagten på sundhed bliver usund. Betina, 27 år Vi må godt bekymre os om hinanden. Leif, 54 år Sammen om sundhed - 13

14 Mere sundhed for pengene Aarhus Kommune vil øge kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats gennem kompetenceudvikling samt systematisk vidensbasering og dokumentation. Medarbejderne som ressource Målene for aarhusianernes sundhed nås kun, hvis de kommunale medarbejdere føler sig klædt på med viden og redskaber, der gør, at de kan understøtte borgernes sundhed. De medarbejdere i Aarhus Kommune, der har kontakt med borgerne, har mulighed for tidligt at opdage mistrivsel og risikabel adfærd samt sygdomme hos den enkelte borger. Medarbejdernes indsats kan derfor være afgørende for borgernes sundhed og trivsel. Aarhus Kommune har en stor udfordring i at gøre lokale, kommunale og regionale sundhedstilbud tilgængelige for de grupper af aarhusianere, der har de største sundhedsudfordringer. Det handler bl.a. om at synliggøre tilbuddene samt at indgå i dialog med borgerne om muligheden for at benytte tilbuddene. Viden til handling Aarhus Kommune har de sidste mange år bestræbt sig på at lave indsatser som virker, så aarhusianernes sundhed og trivsel bliver bedre. Der skal fortsat være fokus på, at både eksisterende og nye indsatser skal baseres på den bedst tilgængelige viden og høj faglig kvalitet, samt tilpasses Aarhusforhold. Der skal skabes ny viden gennem systematisk dokumentation af indsatser, så Aarhus Kommune kan bidrage med værdifuld viden, der skal deles med alle relevante og interesserede aktører. Vi vil arbejde for: At medarbejderne tilbydes kompetenceudvikling indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, der er afstemt efter deres behov At sundhedsfremme og forebyggelse integreres i borgernes kontakter med kommunen, hvor det giver mening for borgeren At der udvikles redskaber til medarbejderne, så de kan lave tidlig opsporing samt henvise og rådgive borgerne ved behov At sundhedsindsatser baseres på den bedste tilgængelige viden og evidens, og at indsatser dokumenteres systematisk, så de kan bidrage til at generere ny viden og øge kvaliteten At den bedst tilgængelige viden anvendes i prioriteringen af nye og eksisterende sundhedsindsatser At de kommunale tilbud er synlige og tilgængelige for aarhusianerne, sundhedsvæsnet, civilsamfundet og lokale virksomheder At økonomitænkningen styrkes i forbindelse med videnbasering og dokumentation. Det kan eksempelvis være gennem et styrket fokus på økonomiske omkostninger og gevinster som følge af sundhedsudfordringer og indsatser 14 - Sammen om sundhed

15 Det er nødvendigt, at vi er ude på gaden, hvor folk er. Karen, 45 år Vi skal turde spørge og selv være opsøgende. Anne, 70 år Vi skal ikke måle og veje alt, men vi skylder hinanden at undersøge hvad der virker. Lotte, 49 år Der er mange tilbud til borgerne, men fordi personalet ikke kender dem, ender borgerne med ikke at føle sig hjulpet. Merethe, 31 år Sammen om sundhed - 15

16 Tilbud og viden samlet på Aarhus Kommune har en række sundhedstilbud til aarhusianerne måske er der også noget, som du synes er interessant. Læs mere på Er du medarbejder i Aarhus Kommune, kan du også finde inspiration til, hvordan du kan understøtte borgernes sundhed i dit arbejde på Har du en god idé, der kan være med til at gøre aarhusianerne sundere, eller har du et spørgsmål, så vil vi gerne høre fra dig. Du kan skrive til os på denne mailadresse:

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2,

Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 1 Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Kontakt: sundhedspolitik@mso.aarhus.dk

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Forklaringer til opsætning og layout

Forklaringer til opsætning og layout 0 Forklaringer til opsætning og layout For at gøre politikken indbydende at læse og for at visualisere centrale pointer, begreber mm. vil dette foreløbige udkast bliver sat korrekt op og illustreret af

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Sundhed på tværs. 27. februar 2014

Sundhed på tværs. 27. februar 2014 Sundhed på tværs 27. februar 2014 Program I 10.00-10.45 Morgenmad og netværk 10.45-10.50 Velkomst Jes Bak Sørensen, Aarhus Kommune kl. 10.00 morgenmad Del I: Udvikling af sundhedspolitikker udfordringer

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedspolitikken har tre overordnede pejlemærker:

Sundhedspolitikken har tre overordnede pejlemærker: At nyde livet er sundt Sundhedspolitikken blev vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2015. Formålet med en årlige rapport er at gøre status på implementeringen af

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Frem mod næste sundhedspolitik 1. Formål 2. Indledning SUNDHED OG OMSORG Sekretariat

Frem mod næste sundhedspolitik 1. Formål 2. Indledning SUNDHED OG OMSORG Sekretariat Frem mod næste sundhedspolitik Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 1. Formål Dette notat kommer i sidste ende til at være byggestenen for den endelige politik.

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET

FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Bo Abildgaard Rammer og vision Guldborgsund Kommune vil gerne, at borgerne forener det gode liv med det sunde liv - og at flere borgere oplever

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL. 18.00-20.30 PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK 2018-19 Sammen om Sundhed Kommunalbestyrelsen ønsker med dette debatoplæg at sætte retning for det forebyggende

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden Sammen er vi stærkere I foråret

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Bilag 1 Sundhedspolitik 2019-2022 Vores sunde Frederiksberg Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte det skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste fire år har vi målrettet arbejdet mod at

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2019-22 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Fra vision til handling... 3 Sunde rammer... 5 Lighed i sundhed... 6 Mental sundhed... 7 Sundhed i fællesskab... 8 Fra politik til konkrete indsatser...

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor

Social ulighed i sundhed. Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Social ulighed i sundhed Tine Curtis, Forskningschef Adjungeret professor Danskernes sundhed De fleste har et godt fysisk og mentalt helbred men der er store sociale forskelle i sundhed Levealderen stiger,

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune

Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune #RMsundhedsprofil @DKfact Hvordan har du det? 2017 Skanderborg Kommune Jes Bak Sørensen, forsker, ph.d. Program Kort om undersøgelsen Tendenser i Region Midtjylland Overblik over sundheden i Skanderborg

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Sundhedspolitik. Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv

Sundhedspolitik. Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv Sundhedspolitik Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv Indhold Indledning...Side 4 Politikkens opbygning... 5 Gennemgående værdier... 6 Samskabelse Lighed i sundhed Tidlig indsats Tilgængelighed

Læs mere