Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave"

Transkript

1 Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes. Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

3 Indhold 1. Introduktion... 6 Trådløs Bluetooth-teknologi... 6 Bluetooth-adgangskode Oversigt... 8 Headsetdele... 8 Standby- og billedtilstande... 9 Indikatorer i standbytilstand Sådan kommer du i gang Opladning af batteriet Sådan tændes og slukkes headsettet Sådan tændes headsettet den første gang Afsendelse af program til hentning til mobiltelefonen Opkaldsfunktioner Opkald Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Banke på Brug af menuen Navigering i menuen Brug af tekstredigeringsprogrammet Angivelse af klokkeslæt, dato og adgangskode Liste over menufunktioner Menufunktioner

4 Opkaldsinfo Lister over seneste opkald Opkaldsvarighed Telefonbog Valg af telefonbogsvisningen Lagring af navne og telefonnumre Lagring af flere numre pr. navn Redigering af et navn eller et nummer Sletning af navne og numre Kopiering fra telefonbogen på mobiltelefonen Afsendelse og modtagelse af et visitkort Galleri Billeder og tekstfiler Visninger Modtagelse og lagring af nye billeder Indstillinger Bluetooth-forbindelser Ur- og datoindstillinger Ur Dato Oversigt efter opkald Sprog Automatisk tastaturlås Aktivering af hjælpetekst Displayindstillinger Baggrund Billedtilstand Farveskemaer Lysstyrke for display

5 Timeout for displaybaggrundslys Toneindstillinger Indstillinger for stemmeopkald Hukommelsesstatus Program til hentning Gendannelse af fabriksindstillinger Tastaturlås Batterioplysninger Opladning og afladning PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

6 1. Introduktion Det trådløse headset med display fra Nokia anvender trådløs Bluetooth-teknologi, så du nemt kan håndtere opkald og få vist dine yndlingsbilleder. Headsettet har sin egen hukommelse til lagring af telefonnumre og data. Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger. De oplysninger, der gemmes på headsettet, gemmes ikke på mobiltelefonen. Du kan bære headsettet rundt om halsen vha. den medfølgende rem eller fastgøre det til dit tøj med den clips, der er bag på enheden. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Du kan få yderligere oplysninger om almindelig brug i brugervejledningen til din mobiltelefon. Denne brugervejledning erstatter ikke brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse. Trådløs Bluetooth-teknologi Det trådløse headset med display fra Nokia understøtter trådløs Bluetoothteknologi, der gør det muligt at oprette forbindelse mellem headsettet og en kompatibel enhed, der befinder sig inden for en radius af ti meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.1, der understøtter følgende profiler: Generic Access Profile, Hands-Free Profile, Generic Object Exchange Profile, Object 6

7 Push Profile og File Transfer Profile. Profil betyder i denne forbindelse de trådløse Bluetoothkommandoer, som anvendes af telefonen til styring af headsettet. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed. Der kan være begrænsninger i brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder. Bluetooth-adgangskode Du skal bruge en Bluetooth-adgangskode for at oprette en binding mellem det trådløse headset med display fra Nokia og kompatible enheder. Adgangskoden er 0000 og kan ikke ændres. Derudover kan adgangskoden bruges til at begrænse brugen af headsettet. Oplysninger om indtastning af adgangskoden finder du under Angivelse af klokkeslæt, dato og adgangskode på side 19. 7

8 2. Oversigt Headsetdele Headsettet har følgende dele og taster. Clips til hovedtelefon (1) Rem (2) Navigeringstast,,, og (3) I standbytilstanden fungerer og som genveje til telefonbogen. Funktionerne og afhænger af den vejledende tekst, der vises på displayet, f.eks. Menu og St.opkald i standbytilstanden. har samme funktion som undtagen ved angivelse af data. Se Brug af tekstredigeringsprogrammet på side 18. Display (4) Summer (5) 8

9 Clips (6) Cover til stik til opladning (7) Mikrofon (8) Tænd/sluk-knap (9) Hvis du trykker kortvarigt på tænd/sluk-knappen, tændes lyset i displayet, og du kan herefter slå lyden til eller fra. Standby- og billedtilstande Headsettet er i standbytilstanden, når det er klar til brug, og du endnu ikke har åbnet for menuen. Signalindikator (1) for det mobilnetværk, du befinder dig inden for. Indikator for batteriopladning (2). Jo højere søjlen er, desto mere strøm er der på batteriet. I standbytilstanden giver den venstre valgtast (3) adgang til Menu. I standbytilstanden giver den højre valgtast (4) adgang til St.opkald. Billedtilstanden aktiveres automatisk, når standbytilstanden har været aktiv i mere end 30 sekunder, eller når tastaturlåsen aktiveres. Se Tastaturlås på side 42. Billedtilstanden aktiveres kun, hvis Billedtilstand er aktiveret. Se Billedtilstand på side 38. 9

10 I billedtilstanden vises et enkelt billede, en tekst eller en visning, der er gemt i headsettet. Yderligere oplysninger om, hvordan du angiver de billeder, der vises i billedtilstanden, finder du under Billedtilstand på side 38. Tryk på navigeringstasten for at afslutte billedtilstanden. Indikatorer i standbytilstand Tastaturet er låst. Se Tastaturlås på side 42. Lyden på headsettet er slået fra. Se Toneindstillinger på side 39. Bluetooth er aktiveret. Se Bluetooth-forbindelser på side 33. Headsettet er forbundet med enheden. Se Bluetooth-forbindelser på side

11 3. Sådan kommer du i gang Opladning af batteriet Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra opladerne Nokia ACP-12, ACP-8 og LCH-12. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn. 1. Åbn coveret til stikket til opladning på enheden, og tilslut ledningen fra opladeren til stikket til opladning. 11

12 2. Sæt opladeren i en stikkontakt i væggen. Teksten Oplader vises kort, hvis headsettet er tændt. Indikatoren for batteriopladning vises på skærmen, indtil batteriet er fuldt opladet. Hvis batteriet er løbet fuldstændig tør for strøm, kan det tage nogle få minutter, før indikatoren vises på skærmen. Headsettet kan bruges, mens opladeren er tilsluttet. Sådan tændes og slukkes headsettet Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede. Den trådløse Bluetooth-teknologi aktiveres som standard, når headsettet tændes den første gang. Advarsel! Undlad at tænde for enheden, når trådløs brug er forbudt, eller når det kan forårsage forstyrrelser eller være til fare. Sådan tændes headsettet den første gang Når du tænder headsettet den første gang, skal du forbinde det med mobiltelefonen. Det er vigtigt at oprette en binding, fordi headsettet automatisk forsøger at oprette forbindelse til den første enhed, det blev forbundet med. Opret en forbindelse fra mobiltelefonen til headsettet vha. trådløs Bluetoothteknologi. Følg anvisningen i brugervejledningen til telefonen. Adgangskoden til headsettet er

13 Afsendelse af program til hentning til mobiltelefonen Hvis mobiltelefonen ikke har det program, der er nødvendigt for at kopiere telefonbogen til headsettet, forsøger headsettet automatisk at sende programmet til telefonen. Ca. 30 sekunder efter at den første Bluetooth-forbindelse er oprettet, vises Skal programmet til hentning af kontakter sendes til telefonen? på headsettets display, hvis headsettet er i standbytilstand. Tryk på Ja. Hvis programmet skal sendes til telefonen på et senere tidspunkt, skal du trykke på Nej. Yderligere oplysninger om afsendelse af programmet på et senere tidspunkt finder du under Program til hentning på side 41. Når programmet er hentet til telefonen, modtager du en meddelelse i telefonens indbakke. Installer programmet efter anvisningerne i meddelelsen. Yderligere oplysninger om kopiering finder du under Kopiering fra telefonbogen på mobiltelefonen på side

14 4. Opkaldsfunktioner Opkald Du kan foretage opkald vha. stemmestyrede opkald eller ved at bruge de numre, der er gemt i telefonbogen eller på listen over seneste opkald. Tryk på under et opkald for at øge lydstyrken eller på for at mindske den. Opkald vha. telefonbogen Vælg Menu > Kontakter > Navne (eller tryk på i standbytilstanden). Rul til det ønskede navn eller nummer, og vælg Valg > Ring op. Opkald vha. listen over seneste opkald Vælg Menu > Opkaldsinfo > Udgående opkald, Ubesvarede opkald eller Indgående opkald. Rul til det ønskede navn eller nummer, og vælg Valg > Ring op. Bemærk! Hvis du bruger Opkaldsinfo til at foretage et internationalt opkald, skal du sørge for, at nummeret har det korrekte internationale præfiks og den korrekte landekode. Listen over seneste opkald indeholder de seneste ti ubesvarede opkald, de seneste ti indgående opkald og de seneste 20 udgående opkald. Se Opkaldsinfo på side 22. Opkald vha. stemmestyrede opkald Før du benytter stemmestyrede opkald, skal du ændre sproget for stemmestyrede opkald til det sprog, du taler. Se Indstillinger for stemmeopkald på side

15 Tryk på St.opkald. Når meddelelsen Tal nu vises på displayet, og der høres en tone, skal du sige navnet på den person, du vil ringe op til. Stemmekoden for navnet afspilles, navnet og standardnummeret vises, og opkaldet foretages automatisk efter en kort pause. I pausen kan du annullere opkaldet ved at trykke på Afslut eller ændre nummeret eller personen, du ringer op til. Hvis det viste navn er korrekt, men du ønsker at ringe op til et andet nummer, f.eks. privat- eller hjemmenummeret i stedet for mobiltelefonnummeret, skal du trykke på eller for at vælge det korrekte nummer. Hvis det viste navn er forkert, skal du trykke på Skift og vælge det korrekte navn på en liste over lignende navne. Da stemmekoden oprettes automatisk, hver gang et navn gemmes i telefonbogen, behøver du ikke optage stemmekoderne særskilt. Bemærk! Brug af stemmekoder kan være vanskeligt i støjfyldte omgivelser eller ved nødopkald, så du bør ikke kun benytte stemmestyrede opkald. Du kan kun benytte stemmestyrede opkald, hvis navnet på den person, du vil ringe op til, er i headsettets telefonbog. Stemmekoden afspilles kun, hvis afspilning af stemmekoder er aktiveret. Se Indstillinger for stemmeopkald på side 40. Afslutning af opkald Hvis du vil afslutte opkaldet eller annullere forsøget på at foretage et opkald, skal du trykke på Afslut. Hvis indstillingen Afslut ikke er tilgængelig, f.eks. hvis opkaldet er angivet til lydløs tilstand, skal du vælge Valg > Afslut opkald. 15

16 Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Hvis du vil besvare eller afvise et indgående opkald, skal du trykke på Besvar eller Afvis. Hvis indstillingerne Besvar og Afvis ikke er tilgængelige, skal du vælge Valg > Besvar eller Afvis. Når du modtager et opkald, vises navnet og nummeret på den, der ringer, hvis det er en, du kender, eller også vises teksten Opkald. Hvis der er flere end et navn i headsettets telefonbog med det samme telefonnummer, er det kun telefonnummeret, der vises. Banke på Tryk på Besvar under et opkald, eller vælg Valg > Besvar for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes på standby. Vælg Valg > Afslut opkald for at afslutte det aktive opkald. Funktionen Banke på skal være aktiveret, før du kan benytte den. Du kan aktivere funktionen fra den forbundne mobiltelefon. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til mobiltelefonen. 16

17 5. Brug af menuen Det trådløse headset med display fra Nokia har en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. Størstedelen af menufunktionerne er forsynet med en kort hjælpetekst. Rul til den ønskede menufunktion, og vent 14 sekunder for at få vist hjælpeteksten. Tryk på Afslut for at afslutte hjælpeteksten. Se Aktivering af hjælpetekst på side 37. Navigering i menuen 1. Tryk på Menu. 2. Rul med eller gennem menuen, og vælg f.eks. Indstillinger ved at trykke på Vælg. 3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede menu, f.eks. Displayindstillinger. 4. Hvis undermenuen indeholder flere undermenuer, skal du vælge den ønskede menu, f.eks. Baggrund. 5. Vælg den ønskede indstilling. 6. Tryk på Tilbage eller Afslut for at vende tilbage til det forrige niveau i menuen og for at afslutte menuen. Tryk på og hold Tilbage nede for at afslutte menuen, uafhængigt af den aktuelle placering i menuen. 17

18 Brug af tekstredigeringsprogrammet Hvis du har brug for at angive data på headsettet, vises tekstredigeringsprogrammet. Skærmbilledet for tekstredigeringsprogrammet er opdelt i: 1. Oplysningsområde viser formålet med skærmbilledet. 2. Redigeringsområde viser den tekst, du har skrevet. 3. Tegnområde viser de tegn, du kan vælge. Indholdet på listen kan variere. Hvis du f.eks. angiver et telefonnummer, er det kun de tegn, der er tilladt i et telefonnummer, der vises. 4. Kommandoområde viser de tilgængelige handlinger, du kan foretage. Med ikonerne og kan du f.eks. flytte markøren i redigeringsområdet. Tryk på eller for at skifte mellem områderne. Tryk på eller for at flytte rundt i et område. Sådan angiver du data: 1. Vælg redigeringstilstanden (f.eks. små bogstaver, store bogstaver og tal): Tryk på eller for at gå til kommandoområdet, og tryk på eller, indtil ikonet markeres. Tryk på gentagne gange, indtil den ønskede tilstand vises øverst på skærmen. 18

19 2. Angiv det første tegn: Tryk på for at gå til tegnområdet, og tryk på eller, indtil det korrekte tegn markeres. Tryk på for at vælge tegnet. Det valgte tegn føjes til redigeringsområdet. 3. Gentag trin to, indtil du har angivet den ønskede tekst. 4. Hvis du vil gemme dataene, skal du i kommandoområdet vælge Valg, trykke på og vælge Gem. Hvis du vil afslutte redigeringsprogrammet uden at gemme, skal du i kommandoområdet vælge Valg, trykke på og vælge Afslut editor. Angivelse af klokkeslæt, dato og adgangskode Hvis du har brug for at angive klokkeslættet, datoen eller en adgangskode, åbnes der et særligt redigeringsprogram. Gør følgende for at angive klokkeslættet, datoen eller en adgangskode: 1. Tryk på eller gentagne gange, indtil det ønskede tal vises i det område, der er markeret af markøren. 2. Vælg Næste for at gå til det næste tal, og gentag trin ét. 3. Gentag trin to, indtil du har angivet alle de ønskede oplysninger. 4. Vælg OK for at godkende indtastningen, eller vælg Tilbage for at vende tilbage til menuen uden at gemme indtastningen. 19

20 Liste over menufunktioner 1. Opkaldsinfo 1. Udgående opkald 2. Ubesvarede opkald 3. Indgående opkald 4. Slet seneste opkaldslister 5. Opkaldsvarighed 1. Varighed af seneste opkald 2. Varighed af indgående opkald 3. Varighed af udgående opkald 4. Varighed af alle opkald 5. Nulstil tidstællere 2. Kontakter 1. Navne 2. Tilføj ny kontakt 3. Rediger navn 4. Slet 5. Kopier fra telefon 6. Tilføj nummer 7. Send visitkort 8. Kontaktvisning 3. Galleri 1. Grafik 2. Tekster 3. Visninger 1. Alle billeder 2. Alle tekster 3. Min visning1 4. Min visning2 5. Digitalt ur 6. Analogt ur 4. Indstillinger 1. Bluetooth 1. Bluetooth 2. Søg efter Bluetooth-enhed. 3. Aktiv enhed 4. Forbundne enheder 5. Indstillinger for Bluetooth 2. Ur- og datoindstillinger 1. Ur 2. Dato 3. Oversigt efter opkald 4. Sprog for headset 5. Automatisk tastaturlås 6. Aktivering af hjælpetekst 7. Displayindstillinger 1. Baggrund 20

21 2. Billedtilstand 3. Farveskemaer 4. Lysstyrke for display 5. Lys 8. Toneindstillinger 1. Lyd i headset 2. Ringesignal 3. Ringetone 4. Ringestyrke 5. Tastaturtoner 6. Advarselstoner 9. Indstillinger for stemmeopkald 1. Sprog til stemmeopkald 2. Gentag navnet, der ringes til 3. Nulstil indstillinger for stemmeopkald 10.Enhedsindstillinger 1. Kontaktstatus 2. Galleristatus 11.Send program til telefon 12.Gendan fabriksindstillinger 5. Tastaturlås 21

22 6. Menufunktioner Opkaldsinfo Telefonnumrene for og den omtrentlige varighed af de ubesvarede og indgående opkald samt de udgående opkald, du har foretaget vha. headsettet, registreres. Derudover indeholder Opkaldsinfo de ubesvarede og indgående opkald, du har modtaget via den telefon, der er forbundet med headsettet. Ubesvarede og indgående opkald registreres kun, hvis netværket understøtter disse funktioner, hvis headsettet og telefonen er tændt og er inden for det område, netværkstjenesten dækker, og hvis Bluetooth-forbindelsen mellem telefonen og headsettet er aktiv. Hvis du trykker på Valg i menuerne Ubesvarede opkald, Indgående opkald og Udgående opkald, kan du f.eks. få vist dato og klokkeslæt for opkaldet. Bemærk! Hvis du bruger Opkaldsinfo til at foretage et internationalt opkald, skal du sørge for, at nummeret har det korrekte internationale præfiks og den korrekte landekode. Lister over seneste opkald Vælg Menu > Opkaldsinfo og en af følgende indstillinger: Udgående opkald for at få vist listen over de seneste 20 telefonnumre, du har foretaget opkald til eller forsøgt at foretage opkald til. 22

23 Ubesvarede opkald for at få vist en liste over de seneste ti telefonnumre, som nogen har forsøgt at ringe til dig fra (netværkstjeneste). Tip! Når der vises en meddelelse om ubesvarede opkald, skal du trykke på Liste for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil foretage et opkald til, og vælg Valg > Ring op. Indgående opkald for at få vist en liste over de seneste ti telefonnumre, som du har modtaget eller afvist opkald fra (netværkstjeneste). Slet seneste opkaldslister for at slette de seneste opkaldslister. Vælg, om du vil slette alle telefonnumrene på de seneste opkaldslister, eller om du kun vil slette numrene på listerne over ubesvarede, indgående eller udgående opkald. Handlingen kan ikke fortrydes. Opkaldsvarighed Vælg Menu > Opkaldsinfo > Opkaldsvarighed. Rul for at få vist den omtrentlige varighed af dine indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder. Hvis du vil nulstille tidstællerne, skal du bruge Bluetooth-adgangskoden. Se Bluetooth-adgangskode på side 7. Telefonbog Du kan gemme navne og telefonnumre i telefonbogen i headsettets hukommelse. Du kan højst gemme 250 navne med to numre for hvert navn. 23

24 Du kan få adgang til telefonbogen ved at vælge Menu > Kontakter eller ved at trykke på eller i standbytilstanden. Valg af telefonbogsvisningen Hvis du vil angive, hvordan navne og numre vises, skal du vælge Menu > Kontakter > Kontaktvisning. Lagring af navne og telefonnumre 1. Vælg Menu > Kontakter > Tilføj ny kontakt. 2. Indtast navnet, og gem det. Se Brug af tekstredigeringsprogrammet på side Indtast telefonnummeret, og gem det. Se Brug af tekstredigeringsprogrammet på side Tryk på Udført. Der oprettes automatisk en stemmekode for det nye navn. Lagring af flere numre pr. navn Du kan gemme to typer telefonnumre pr. navn i telefonbogen. Tilføjelse af et andet nummer 1. Vælg Menu > Kontakter > Tilføj nummer. 2. Rul til det navn, du vil føje et nyt nummer til, og tryk på Tilføj. 3. Vælg en af følgende nummertyper: Normal, Mobil, Hjem eller Kontor. 24

25 4. Indtast nummeret, og gem det. 5. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til menuen. Det første nummer, du gemmer, angives automatisk som standardnummeret. Når du vælger et navn fra telefonbogen, f.eks. for at foretage et opkald, bruges standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer. Standardnummeret står altid øverst på listen. Hvis du vil ændre standardnummeret, skal du vælge Menu > Kontakter > Navne. Rul til det ønskede navn, og vælg Valg > Vis detaljer. Rul til det nummer, du vil angive som standardnummer, og vælg Valg > Standardnummer. Redigering af et navn eller et nummer Hvis du vil redigere et navn, skal du vælge Menu > Kontakter > Rediger navn. Rul til den post i telefonbogen, du vil redigere, og tryk på Rediger. Hvis du vil redigere et nummer, skal du vælge Menu > Kontakter > Navne. Rul til det ønskede navn, og vælg Valg > Vis detaljer. Rul til det nummer, du vil redigere, og vælg Valg > Rediger nummer. Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal finder du under Brug af tekstredigeringsprogrammet på side 18. Hvis du vil afspille stemmekoden for at høre, hvordan systemet udtaler navnet på en kontakt, skal du vælge Valg > Afspil stem.kode. Sletning af navne og numre Vælg Menu > Kontakter > Slet. 25

26 Hvis du vil slette navne og numre enkeltvist, skal du vælge Enkeltvis og rulle til det navn og nummer, du vil slette. Tryk på Slet og Ja for at bekræfte valget. Hvis du vil slette alle navne og numre i telefonbogen på én gang, skal du vælge Slet alle. Bekræft sletningen, og angiv Bluetooth-adgangskoden. Se Bluetoothadgangskode på side 7. Kopiering fra telefonbogen på mobiltelefonen Du kan kopiere navne og numre til headsettet fra den mobiltelefon, headsettet er forbundet med. Du kan enten kopiere hele telefonbogen eller nogle udvalgte navne og numre. Det er kun navnet og de to første telefonnumre, der kopieres til telefonbogen i headsettet. Alle tekstelementer og ekstra telefonnumre ignoreres. Hvis din telefon ikke understøtter profilen til filoverførsel eller ikke er udstyret med et program til hentning af telefonbogen, skal headsettet sende programmet til hentning til telefonen for at muliggøre kopiering. Hvis programmet til hentning ikke blev sendt til telefonen, da du oprettede forbindelse til headsettet den første gang, kan du få yderligere oplysninger under Program til hentning på side 41. Programmet til hentning af telefonbogen skal køre, når du kopierer poster i telefonbogen fra mobiltelefonen til headsettet. Bemærk! Hvis det samme navn findes både i headsettet og i kildehukommelsen, og navnet eller nummeret er ændret i kildehukommelsen, slettes posten i headsettet og erstattes under kopieringsprocessen. 26

27 1. Vælg Menu > Kontakter > Kopier fra telefon. Hvis der ikke er oprettet forbindelse mellem headsettet og telefonen, eller hvis telefonen ikke understøtter denne funktion, er menuen Kopier fra telefon ikke tilgængelig. 2. Vælg den hukommelse, du vil kopiere fra: telefonens interne hukommelse (Telefon) eller SIM-korthukommelsen (SIM-kort). Hvis SIM-korthukommelsen ikke er tilgængelig, er menuelementet SIM-kort ikke tilgængeligt. 3. Vælg Alle poster eller Markerede poster. Hvis telefonen ikke understøtter funktionen Markerede poster, er menuelementet ikke tilgængeligt. Hvis du vælger Markerede poster, vises listen over alle navne i kildehukommelsen. Rul gennem listen, og markér alle de poster, du vil kopiere, ved at trykke på Markér. Hvis du vil slette et valg, skal du trykke på Fjern mar.. Tryk på Udført, når du har foretaget dine valg. 4. Tryk på OK for at begynde kopieringen. Du kan afslutte kopieringsprocessen ved at trykke på Afslut. Når kopieringen er fuldført, vises antallet af kopierede poster samt antallet af poster, der ikke blev kopieret. Tryk på Tilbage for at afslutte. Der oprettes automatisk en stemmekode for alle de kopierede navne. 27

28 Afsendelse og modtagelse af et visitkort Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger (visitkort) vha. trådløs Bluetooth-teknologi. Modtagelse af et visitkort 1. Når du modtager et visitkort på headsettet, vises der en meddelelse. 2. Tryk på Vis for at få vist visitkortet. Tryk på Afslut og OK for at afvise visitkortet. 3. Hvis du vil gemme visitkortet i telefonbogen i headsettet, skal du vælge Valg > Gem. Bemærk! Hvis du forsøger at sende et visitkort fra den mobiltelefon, der er forbundet med headsettet, og telefonen ikke understøtter flere samtidige Bluetooth-forbindelser, skal du afbryde forbindelsen til telefonen, sende visitkortet og derefter aktivere forbindelsen igen. Afsendelse af et visitkort 1. Søg efter det navn og telefonnummer, du vil sende fra telefonbogen, og vælg Valg > Send visitkort. 2. Headsettet søger efter kompatible enheder, som derefter vises på en liste. Vælg den enhed, du vil sende visitkortet til. Bemærk! Hvis du forsøger at sende et visitkort til den mobiltelefon, der er forbundet med headsettet, og ikke kan se telefonen på den viste liste, skal du afbryde forbindelsen til telefonen, sende visitkortet og derefter aktivere forbindelsen igen. 28

29 Galleri Du kan gemme billeder, visninger og tekstelementer i de mapper, der er i Galleri. Billeder og tekstfiler Hvis du vil have vist en liste over billeder eller tekstfiler, skal du vælge Menu > Galleri > Grafik eller Tekster. Rul til den ønskede fil, og tryk på Valg Nogle af følgende indstillinger er derefter tilgængelige: Tilføj (kun synlig i mappen Tekster) for at oprette en ny tekstfil. Rediger (kun synlig i mappen Tekster) for at redigere en eksisterende tekstfil. Åbn for at åbne den valgte fil. Slet for at slette den valgte fil. Send eller Send billeder (kun synlige i mappen Grafik) for at sende et eller flere billeder til en kompatibel enhed vha. trådløs Bluetooth-teknologi. Headsettet søger efter kompatible enheder, som derefter vises på en liste. Vælg den enhed, du vil sende filerne til. Hvis du vælger Send billeder, skal du markere de billeder, du vil sende. Rul gennem listen, og markér de billeder, du vil sende, ved at trykke på Markér. Hvis du vil slette et valg, skal du trykke på Fjern mar.. Tryk på Gem, når du har foretaget dine valg, og bekræft valgene. Omdøb (kun synlig i mappen Grafik) for at give filen et nyt navn. 29

30 Brug til baggrund (kun synlig i mappen Grafik) hvis den valgte fil skal vises som baggrund i standbytilstanden. Indstil billedtilst. hvis den valgte fil skal vises i billedtilstanden. Billedretning for at angive, om visningen skal vises for andre (1) eller for dig selv (2). Skriftstørrelse (kun synlig i mappen Tekster) for at ændre skriftstørrelsen i tekstfilerne. Detaljer (kun synlig i mappen Grafik) for at få vist filoplysninger, f.eks. filens navn. Sortér (kun synlig i mappen Grafik) for at sortere filer og mapper efter navn, dato eller størrelse. Visninger Headsettet indeholder følgende fire forudkonfigurerede visninger og to visninger, du kan ændre: Alle billeder viser alle de billeder, der er gemt i mappen Grafik. Alle tekster viser alle de tekstfiler, der er gemt i mappen Tekster. Min visning1 og Min visning2 er brugerdefinerbare visninger, som du kan ændre indholdet i. Digitalt ur viser et digitalt ur med det aktuelle klokkeslæt. Analogt ur viser et analogt ur med det aktuelle klokkeslæt. 30

31 Valg og håndtering af visninger: 1. Vælg Menu > Galleri > Visninger. 2. Vælg den ønskede visning, og vælg mellem følgende indstillinger: Åbn for at åbne en liste over visningsfiler. Vælg billeder for at føje nye billeder til en brugerdefinerbar visning. Rul gennem listen, og markér alle de billeder, du vil tilføje, ved at trykke på Markér. Hvis du vil slette et valg, skal du trykke på Fjern mar.. Tryk på Udført, når du har foretaget dine valg, og gem ændringerne. Vælg tekster for at føje nye tekstfiler til en brugerdefinerbar visning. Rul gennem listen, og markér alle de tekstfiler, du vil tilføje, ved at trykke på Markér. Hvis du vil slette et valg, skal du trykke på Fjern mar.. Tryk på Udført, når du har foretaget dine valg, og gem ændringerne. Åbn i rækkefølge for at få vist visningen. Ryd for at slette alle billederne i en brugerdefinerbar visning. Indstil billedtilst. for at få vist den valgte visning i billedtilstanden. Angiv billedint.val for at angive det tidsrum, der skal gå, før den næste fil i visningen vises. Vælg en af de forudkonfigurerede timeoutperioder eller Anden. Hvis du vælger Anden, skal du angive den ønskede timeout. Tryk på eller gentagne gange, indtil det korrekte tal vises, for at angive timeoutperioden. Vælg Næste for at gå til det næste tal og OK for at afslutte. 31

32 Billedretning for at angive, om visningen skal vises for andre (1) eller for dig selv (2). Sortér for at sortere billederne. Modtagelse og lagring af nye billeder Du kan modtage nye billeder fra kompatible enheder vha. trådløs Bluetooth-teknologi og gemme de billeder, du har modtaget, i Galleri. 1. Når du modtager filer på headsettet, vises der en meddelelse. 2. Tryk på Vis for at få vist listen over de filer, du har modtaget. Hvis du vil slette filerne uden at se dem, skal du trykke på Afslut og OK for at bekræfte sletningen. 3. Rul til den ønskede fil, og vælg mellem følgende indstillinger: Gem for at gemme den fil, du har modtaget. Acceptér det oprindelige navn, eller angiv et nyt navn til filen, og vælg Valg i kommandoområdet, tryk på, og vælg Gem. Åbn eller Slet for at åbne eller slette den fil, du har modtaget. Detaljer for at få vist oplysninger om den fil, du har modtaget. 32

33 Indstillinger Bluetooth-forbindelser Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Du kan bruge trådløs Bluetooth-teknologi til at oprette forbindelse mellem headsettet og andre kompatible enheder. Via forbindelsen kan du sende og modtage billeder og visitkort. Før du kan oprette en forbindelse til en kompatibel enhed, skal du forbinde enheden med headsettet. Hvis det er påkrævet, skal du angive adgangskoden for enheden for at muliggøre bindingen. Du kan højst gemme 10 bindinger i headsettet. Når du forsøger at oprette forbindelse til en enhed, du allerede har oprettet en binding til, er det ikke nødvendigt at bruge en adgangskode. Du kan have én aktiv lydforbindelse og én aktiv dataforbindelse ad gangen. Når du tænder headsettet, forsøger det automatisk at oprette forbindelse til standardenheden (den første enhed, som headsettet blev forbundet med, den første gang det blev brugt). Hvis standardenheden ikke findes, eller hvis standardenheden afviser forbindelsen, forsøger headsettet at oprette forbindelse til den seneste enhed, headsettet var forbundet med. 33

34 Vælg Menu > Indstillinger > Bluetooth og en af følgende indstillinger: Bluetooth for at slå Bluetooth til eller fra. Bluetooth aktiveres automatisk, når du tænder for enheden. Selvom du slår Bluetooth fra, aktiveres Bluetooth automatisk til overførsel af billeder eller visitkort. Hvis du vil oprette forbindelse fra en ekstern enhed til headsettet, skal Bluetooth være aktiveret. Søg efter Bluetooth-enhed. for at søge efter kompatible enheder og oprette forbindelse til dem. De enheder, der bliver fundet, vises på en liste på displayet. Når du finder den ønskede enhed, skal du trykke på Stop og vælge enheden. Hvis enheden ikke allerede er blevet forbundet med headsettet, og en adgangskode er nødvendig, bliver du bedt om at angive den. Angiv adgangskoden til enheden for at aktivere forbindelsen. Oplysninger om indtastning af tal finder du under Bluetooth-adgangskode på side 7. Aktiv enhed for at få vist oplysninger om den enhed, som headsettet aktuelt er forbundet med. Vælg Valg > Afbryd forbindelse for at afslutte forbindelsen. Forbundne enheder for at få vist en liste over de enheder, der er blevet forbundet med headsettet. Du kan højst have 10 forbundne enheder ad gangen. Hvis du vil slette en binding, skal du vælge bindingen og derefter vælge Valg > Slet binding > OK. Indstillinger for Bluetooth for at angive ekstra indstillinger. Hvis du vil angive de enheder, som headsettet skal være synligt for, skal du vælge Mit headsets synlighed. Hvis du vælger Vist for alle, er headsettet synligt 34

35 for alle enheder, der benytter trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du vælger Skjult, er headsettet kun synligt for de enheder, det er forbundet med, selvom du stadigvæk kan se alle kompatible enheder. Hvis du vil ændre det navn på headsettet, der gør det muligt for kompatible enheder at genkende headsettet, skal du vælge Navn på mit headset. Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal finder du under Brug af tekstredigeringsprogrammet på side 18. Når andre enheder prøver at oprette forbindelse til headsettet, vises der en meddelelse på displayet. Tryk på Acceptér for at acceptere og Afvis for at afvise forbindelsen. Ur- og datoindstillinger Ur Vælg Menu > Indstillinger > Ur- og datoindstillinger > Ur. Hvis du vil have vist eller skjule klokkeslættet på displayet i standbytilstanden, skal du vælge Vis uret eller Skjul uret. Hvis du vil stille uret, skal du vælge Indstil tiden. Se Angivelse af klokkeslæt, dato og adgangskode på side 19. Hvis du vil vælge et 12-timers eller et 24-timers tidsformat, skal du vælge Tidsformat. Dato Vælg Menu > Indstillinger > Ur- og datoindstillinger > Dato. Hvis du vil have vist eller skjule datoen på displayet i standbytilstanden, skal du vælge Vis dato eller Skjul dato. Hvis du vil ændre datoen, skal du vælge Indstil 35

36 datoen. Se Angivelse af klokkeslæt, dato og adgangskode på side 19. Du kan også vælge datoformat og -separator. Oversigt efter opkald Hvis du vil have vist varigheden af opkaldet efter hvert opkald, skal du vælge Menu > Indstillinger > Oversigt efter opkald > Til. Sprog Hvis du vil vælge sprog for displayteksterne, skal du vælge Menu > Indstillinger > Sprog for headset. Når du har ændret sproget, bliver du spurgt, om du også vil ændre sprog for stemmestyrede opkald. Se Indstillinger for stemmeopkald på side 40. Automatisk tastaturlås Du kan angive, at tastaturet på headsettet låses efter en forudkonfigureret forsinkelsestid, når headsettet er i standbytilstanden, og funktionerne ikke er blevet brugt. Vælg Menu > Indstillinger > Automatisk tastaturlås. Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge Til, hvorefter meddelelsen Indstil forsinkelse: vises på displayet. Angiv tidsrummet, og tryk på OK. Tryk på eller gentagne gange, indtil det korrekte tal vises, for at indtaste tal. Vælg Næste for at gå til det næste tal og OK for at afslutte. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge Fra. Se også Tastaturlås på side

37 Aktivering af hjælpetekst Hvis du vil skjule eller have vist hjælpeteksterne, skal du vælge Menu > Indstillinger > Aktivering af hjælpetekst. Se også Brug af menuen på side 17. Displayindstillinger Baggrund Du kan indstille headsettet til at vise et baggrundsbillede, når det er i standbytilstanden. Der er allerede gemt nogle billeder i Galleri. Du kan også modtage billeder via trådløs Bluetooth-teknologi og gemme dem i Galleri. Headsettet understøtter JPEG- og GIF-formater. Sådan vælger du et baggrundsbillede: 1. Vælg Menu > Indstillinger > Displayindstillinger > Baggrund. 2. Vælg Vælg baggrund, hvorefter indholdet i mappen Grafik i Galleri vises. 3. Rul til det ønskede billede. 4. Hvis du vil angive billedet som baggrund, skal du vælge Valg > Brug til baggrund. Baggrunden vises ikke, når billedtilstanden er aktiveret. Hvis du vil aktivere eller deaktivere baggrunden, skal du vælge Menu > Indstillinger > Displayindstillinger > Baggrund > Til eller Fra. 37

38 Billedtilstand Vælg Menu > Indstillinger > Displayindstillinger > Billedtilstand, og vælg en af følgende indstillinger: Til for at aktivere billedtilstanden. Når billedtilstanden er valgt, aktiveres den, når timeoutperioden for billedtilstanden er udløbet i standbytilstanden, eller når tastaturlåsen aktiveres. Fra for at deaktivere billedtilstanden. Vælg billede for at få vist mapperne i Galleri. Vælg en mappe, rul til det ønskede billede eller den ønskede visning, og vælg Valg > Indstil billedtilst.. Timeout for billedtilstand for at angive det tidsrum i standbytilstanden, der skal gå, inden billedtilstanden aktiveres. Vælg en af de forudkonfigurerede timeoutperioder eller Andet. Hvis du vælger Andet, skal du angive den ønskede timeout. Tryk på eller gentagne gange, indtil det korrekte tal vises, for at angive timeoutperioden. Vælg Næste for at gå til det næste tal og OK for at afslutte. Farveskemaer Du kan ændre farven for nogle af komponenterne på displayet som f.eks. indikatorer og signalsøjler. Vælg Menu > Indstillinger > Displayindstillinger > Farveskemaer. Vælg det ønskede farveskema. 38

39 Lysstyrke for display Du kan ændre displayets lysstyrkeniveau. Vælg Menu > Indstillinger > Displayindstillinger > Lysstyrke for display. Rul med og for at mindske eller øge lysstyrkeniveauet, og tryk på OK for at gemme det nye niveau. Timeout for displaybaggrundslys Du kan angive, hvor lang tid baggrundslyset i displayet skal være tændt, hvis der ikke trykkes på navigeringstasten. Vælg Menu > Indstillinger > Displayindstillinger > Lys. Vælg en af de forudkonfigurerede timeoutperioder eller Andet. Hvis du vælger Andet, skal du angive den ønskede timeout. Tryk på eller gentagne gange, indtil det korrekte tal vises, for at angive timeoutperioden. Vælg Næste for at gå til det næste tal og OK for at afslutte. Toneindstillinger Vælg Menu > Indstillinger > Toneindstillinger, og vælg en af følgende indstillinger: Lyd i headset for at slå lydtoner til eller fra. Hvis tonerne er slået fra, afspilles der ingen tone for indgående opkald eller advarselstoner. Denne indstilling påvirker ikke den lyd, der høres gennem hovedtelefonen, da den sendes automatisk fra telefonen. 39

40 Ringesignal for at vælge, hvordan du får besked om et indgående taleopkald. Du har følgende valgmuligheder: Ringetoner, Stigende, Ring én gang, Enkelt bip og Fra. Ringetone for at vælge ringetonen for indgående taleopkald. Ringestyrke for at angive lydstyrken for indgående taleopkald. Tastaturtoner for at angive, om der skal afspilles en tone, hver gang du trykker på en tast. Advarselstoner for at angive, om headsettet skal afgive toner, f.eks. når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Indstillinger for stemmeopkald Vælg Menu > Indstillinger > Indstillinger for stemmeopkald, og vælg en af følgende indstillinger: Sprog til stemmeopkald for at angive sproget for stemmestyrede opkald. Hvis sproget er angivet korrekt, kan headsettet genkende navne med større nøjagtighed. Når du har ændret sproget, bliver du spurgt, om du også vil ændre sprog for displayteksterne. Gentag navnet, der ringes til for at indstille headsettet til at gentage navnet, når du har sagt det, til bekræftelse af dit valg, før opkaldet foretages. Nulstil indstillinger for stemmeopkald for at nulstille ændringerne. Indstillingen for sprog ændres ikke. 40

41 Hukommelsesstatus Vælg Menu > Indstillinger > Enhedsindstillinger, og vælg en af følgende indstillinger: Kontaktstatus for at få vist, hvor mange kontakter der er gemt i telefonbogen, og hvor mange nye kontakter der endnu er plads til. Galleristatus for at få vist, hvor meget hukommelse der bruges til filer i Galleri, og hvor meget ledig hukommelse der er til lagring af nye billeder og tekstfiler. Program til hentning Du er muligvis nødt til at bruge programmet til hentning, hvis du vil hente navne og telefonnumre til headsettet. Yderligere oplysninger finder du under Kopiering fra telefonbogen på mobiltelefonen på side 26. Hvis du vil sende programmet til hentning til den forbundne telefon, skal du vælge Menu > Indstillinger > Send program til telefon. Bekræft valget ved at trykke på Ja. Når programmet er hentet til telefonen, modtager du en meddelelse i telefonens indbakke. Installer programmet efter anvisningerne i meddelelsen. Gendannelse af fabriksindstillinger Hvis du vil gendanne nogle af menuindstillingernes oprindelige værdier, skal du vælge Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindstillinger. Angiv Bluetoothadgangskoden, og tryk på OK. Se Bluetooth-adgangskode på side 7. 41

42 De data, du har angivet eller kopieret fra telefonen som f.eks. de navne og telefonnumre, du har gemt i telefonbogen, slettes ikke. Tastaturlås Du kan låse tastaturet for at undgå, at der trykkes på tasterne ved et uheld. Hvis du vil låse tastaturet, skal du vælge Menu > Tastaturlås i standbytilstanden. Billedtilstanden aktiveres kun, hvis den er valgt. Se Billedtilstand på side 38. Hvis du vil låse tastaturet op, skal du trykke på en af pilene på navigeringstasten for at afslutte billedtilstanden. Tryk på Lås op i standbytilstanden og derefter på OK inden for 1,5 sekunder. Hvis du modtager et indgående opkald, når tastaturlåsen er aktiveret, deaktiveres låsen automatisk. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk igen. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan tastaturlåsen automatisk aktiveres, når der ikke er blevet trykket på tasterne i et stykke tid, under Automatisk tastaturlås på side

43 7. Batterioplysninger Opladning og afladning Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Når tale- og standby-tiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du tage enheden med til den nærmeste autoriserede servicevirksomhed for at få udskiftet det gamle batteri. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad ikke batteriet være tilsluttet til en oplader. Overopladning kan forkorte dets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15 C og 25 C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. 43

44 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne enheden. Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken. Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. 44

45 Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr. Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service. 45

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i 9249001 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-244D er i

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 2.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere