OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE"

Transkript

1 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014

2 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Tønder Kommune. Indledningsvist beskrives udviklingen i beskæftigelsen, hvorefter rapporten sætter fokus på to væsentlige fokusområder i beskæftigelsesindsatsen. Afslutningsvist indeholder rapporten en kort status for de fire ministermål. I nærværende rapport belyses følgende to fokusområder: Ny indsats for dagpengemodtagere i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Kontant- og uddannelseshjælp for unge I rapporten sammenlignes Tønder med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Tønder. Kommunerne i klyngerne varierer afhængigt af hvilke ydelsestyper man ser på. Kort om arbejdsmarkedet i Tønder Figur 1: Udvikling i antal lønmodtagere med bopæl i Tønder, maj maj ,8-0,7 0,7 0 0,4-1,9 0,7 0,8 0,7 1,3 1,2 1,8 Fald i beskæftigelsen Antallet af lønmodtagere med bopæl i Tønder kommune var i maj 2014 på fuldtidspersoner. Antallet af lønmodtagere er faldet med 0,6 pct. det seneste år, hvilket svarer til at der i dag er ca. 80 færre end for et år siden. Til sammenligning har Syddanmark oplevet en stigning i beskæftigelsen på 0,4 pct. i samme periode. 0,4 0 Der ventes fremgang på arbejdsmarkedet i de kommende 1,1 0,5 år. Det viser regeringens seneste prognose i Økonomisk 0,2-0,6 Redegørelse, maj Syddanmark ventes beskæftigelsen at stige til i ultimo 2014 og til i ultimo -0,7 0,1-1, Det er en stigning på beskæftigede svarende til en stigning på 0,7 pct. i i 2015 ventes beskæftigelsen at stige med svarende til en stigning på 0,5 pct. Beskæftigelsen ventes især at stige indenfor privat service og det er især handel, vidensservice (reklame, forskning og rådgivning mv.) og operationel service (rengøring, rejsebureauer mv.). Derudover ventes beskæftigelsen at stige inden for byggeog anlæg. Industrien som helhed forventes at have en mindre tilbagegang. Der er dog underbrancher i industrien som forventes at have fremgang, mens andre brancher i industrien har tilbagegang. Reduktion i antallet af offentligt forsørgede I Tønder har der det seneste år været en reduktion i antallet af offentligt forsørgede med ca. 6 pct., hvilket er en større reduktion end i klyngen. Når de enkelte ydelsesgrupper anskues ses især en reduktion i antallet af dagpenge- og sygedagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og borgere på førtidspension. Tabel 1: Omfang af offentlige forsørgede i Tønder og klyngen. Periode Antal Andel af bef. (16-64 år) Udvikling seneste år Tønder Tønder Tønder Klynge Tønder Klynge Dagpenge jun ,5 2,6-15,6-12,2 Uddannelsesydelse jun ,1 0,1-36,2-58,9 Arbejdsmarkedsydelse jun ,2 0,2 Kth og udd.hjælp i alt. maj ,0 4,2-6,8 1,6 - Kontanthjælp maj ,9 2,8 - Uddannelseshjælp maj ,0 1,4 Sygedagpenge maj ,8 2,2-21,6-0,9 For- og revalidering jul ,1 0,3-6,1-9,1 Ledighedsydelse maj ,3 0,4-25,0-14,7 Fleksjob maj ,4 1,8 12,3 5,5 Ressourceforløb jul ,2 0,2 Førtidspension jul ,8 8,1-5,6-4,6 Forsørgede i alt ,6 20,1-6,1-3,4 Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Note: I alt målingen summerer de nyeste månedstal fra hver måling. 2

3 Beskæftigelsesreformen og indsatsen for dagpengemodtagere Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en reform af indsatsen for dagpengemodtagere. Reformen skal bl.a. sikre at ledige kommer hurtigt i varig beskæftigelse, at ledige får en individuel og målrettet indsats og en målretning af uddannelsesindsatsen. Nedenfor sættes fokus på den nuværende indsats for dagpengemodtagere og på centrale ændringer i indsatsen som følge af reformen. Fokusområder i forhold til indsatsen for dagpengemodtagere: Individuel indsats målrettet den enkelte lediges behov Hyppig kontakt i første del af ledighedsforløbet Virksomhedsrettede tilbud særligt i private virksomheder Målrettet opkvalificering ift. behovene på arbejdsmarkedet, for ledige der mangler kompetencer I juni 2014 var 626 borgere på dagpenge i Tønder. Det er ca. 120 færre end i juni Tønder har dog en ledighedsprocent, der er højere end niveauet for Syddanmark generelt. Fælles og intensiveret kontaktforløb Med aftalen om en reform af beskæftigelsesindsatsen skal de ledige have et intensivt kontaktforløb med 6 samtaler inden for de første 6 måneders ledighed og en kontakt, der er koordineret med og inddrager a-kassen. Den enkelte ledige får samtidig større indflydelse for indsatsen, f.eks. ved selv at have ansvar for at booke samtaler. Det er væsentligt flere samtaler end de ledige typisk får i dag. I 2013 fik de ledige i Syddanmark i gennemsnit ca. 2 samtaler i løbet af de første 6 måneders ledighed. Mange undersøgelser dokumenterer, at samtaler er et effektivt redskab til at hjælpe ledige i job særligt i første del af ledighedsforløbet 1. 8 syddanske kommuner har i 2013 og -14 deltaget i et projekt med hyppig kontakt i første del af ledighedsforløbet og tilknytning af en personlig jobformidler til ledige i risiko for langtidsledighed. Projektet har givet gode erfaringer, med gennem samtaler, at hjælpe ledige i risiko for langtidsledighed hurtigere i job. Individuel indsats med fokus på virksomhedsrettede tilbud Figur 2. Hvordan aktiveres En tidlig, aktiv og individuel indsats kan ligeledes hjælpe dagpengemodtagerne? Fuldtidsaktiverede, ledige hurtigere i job. Med reformen får alle ledige ret og 2. kvt pligt til ét aktivt tilbud senest efter 6 måneders ledighed 100% for årige og senest efter 3 måneders ledighed for 80% under 30-årige og over 50-årige. I 2013 fik 42 pct. af de 60% ledige i Tønder første tilbud inden for disse perioder 2. 40% 20% 0% Middelfart Fredericia Vejle Billund Vejen Aabenraa Kerteminde Tønder Langeland Esbjerg/Fanø Ærø Nyborg Sønderborg Faaborg-M. Assens Haderslev Nordfyns Kolding Varde Odense Svendborg Syddanmark Vejledning og opkval. Off. Løntilskud Jobrotation Privat løntilskud Virksomhedspraktik relativt få dagpengemodtagere, der kommer i jobrotation. Jobcenteret fastlægger i dialog med den enkelte ledige, hvilket indhold den enkelte har behov for i det aktive tilbud. Hele den eksisterende tilbudsvifte kan anvendes. Mange undersøgelser viser, at virksomhedsrettede tilbud særligt i private virksomheder er den mest effektive aktiveringsform til at hjælpe ledige i job, og reformen lægger også op til at virksomhedsrettede tilbud skal prioriteres. Som figur 2 viser, anvender Tønder især offentligt løntilskud til dagpengemodtagerne, mens det er Målretning af uddannelsesindsatsen Aftalen betyder samtidig at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færre kompetencer og til forløb målrettet behovene på arbejdsmarkedet. Det indebærer bl.a. at 6 ugers selvvalgt uddannelse erstattes af ret til 6 ugers uddannelse for ufaglærte og faglærte ledige og en mulighed for ufaglærte ledige til at tage uddannelse på 80 pct. af dagpengesatsen. 1 Se bl.a. Rosholm og Svarer (2010): Effekter af samtaler i den aktive arbejdsmarkedspolitik 2 Opgjort for dagpengemodtagere der blev ledige i perioden 3. kvt kvt og som var på dagpenge 3/6 måneder efter nyledighed. I hele regionen fik 43 pct, tilbud inden for 3/6 mdr. 3

4 Kontant- og uddannelseshjælp i Tønder Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft, hvilket bl.a. indebærer en ny indsats for de unge på kontanthjælp, og at unge kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse fremover skal modtage uddannelseshjælp. Nedenfor sættes fokus på udviklingen i unge på kontant- og uddannelseshjælp i Tønder i de første måneder efter, at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft. Fokusområder i forhold til indsatsen for unge på kontant- og uddannelseshjælp: Sætte fokus på at udvikle den uddannelsesrettede indsats, f.eks. i forhold til brobygningsforløb og ved at fastholde og udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Tværgående og koordineret indsats og brug af mentorer for at hjælpe unge med barrierer i uddannelse eller job. Brug af virksomhedsrettede tilbud bl.a. til uddannelsesafklaring og til at lade de åbenlyst uddannelsesparate og jobparate arbejde for ydelsen. Kontanthjælpsreformen styrker den uddannelsesrettede indsats Med kontanthjælpsreformen styrkes uddannelsesfokus for de unge uden uddannelse. Alle unge under 30 år skal have et uddannelsespålæg tidligere var det kun de unge under 25 år. Den uddannelsesrettede indsats styrkes bl.a. gennem vejledningsindsats, brobygningsforløb og ved at lade indsatsen foregå i et uddannelsesmiljø. Unge med f.eks. sociale og psykiske barrierer skal hjælpes i uddannelse bl.a. gennem brug af mentorer og en koordineret og tværgående indsats. De unge, der har en uddannelse, modtager fortsat kontanthjælp. For dem er målet hurtigst muligt at komme i job. Færre unge modtager kontant- eller uddannelseshjælp i Tønder Figur 3. Udvikling i unge på kontant- og uddannelseshjælp, fuldtidspersoner, jul 13 jul 14, pct. I juli 2014 fik ca. 300 unge enten kontant- eller uddannelseshjælp i Tønder. Andelen af unge, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp i Tønder (5 pct.) er lidt lavere end andelen af unge, der modtager ydelsen i sammenlignelige kommuner (5,2 pct.). Størstedelen af de unge er uden uddannelse ca. 90 pct. og dermed på uddannelseshjælp. Det er især de helt unge under 25 år, der modtager uddannelseshjælp (60 pct. af uddannelseshjælpsmodtagerne er under 25 år). Som det ses i figur 3 er antallet af unge på kontant- eller uddannelseshjælp faldet over det seneste år. Til sammenligning er reduktionen større end i Syddanmark og i klyngen generelt. Figur 4. Antal påbegyndte forløb på kontant- og uddannelseshjælp, Tønder En analyse foretaget af Beskæftigelsesministeriet viser, at andelen af unge, der er gået fra kontant- eller uddannelseshjælp til uddannelse på landsplan er steget fra 2013 til 2014 særligt blandt de årige. Det generelle fald i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere på landsplan og i Syddanmark, skyldes dog også, at færre unge i 2014 starter i et forløb på kontant- eller uddannelseshjælp. Som figur 4 viser, er dette også tilfældet i Tønder, hvor antallet af påbegyndte forløb på kontant- eller uddannelseshjælp er lavere i 2014 end i

5 Kort status for de nye Ministermål Fig. 5: Udvikling i antallet af unge dagpenge- og uddannelseshjælps-, kontanthjælpsmodtagere, juni. 13 juni. 14. Flere unge skal have en uddannelse. Udvikling i antallet af unge på dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp Tønder har en større reduktion i antallet af unge på dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp end både klyngen og Syddanmark. Tønder har samtidigt en lidt mindre andel af unge på offentlig forsørgelse end klyngen og Syddanmark generelt. Fig. 6: Udvikling i tilgangen til førtidspension, jul. 13 jul. 14 (rullende år) Tilgang til førtidspension Tilgangen til førtidspension er det seneste år reduceret med ca. 66 pct. i Tønder, hvilket er mere end i Syddanmark og lidt mere end i klyngen. Desuden er tilgangen til førtidspension også mindre i Tønder end i Syddanmark og klyngen, når der er taget højde for befolkningens størrelse. Fig. 7: Udvikling i antallet af langtidsledige, maj. 13 maj. 14 Langtidsledige Det seneste år er antallet af langtidsledige i Tønder steget med ca. 3 pct. Stigningen er modsat udviklingen i både Syddanmark og klyngen generelt, hvor der har været en faldende udvikling. Fig. 8: Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder, jan.13 dec. 13 Virksomhedssamarbejdet Andelen af Tønders virksomheder, der samarbejder med et jobcenter om f.eks. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og fleksjob er lidt under niveauet for både Syddanmark og klyngen. 5

幻灯片 1

幻灯片 1 中 国 传 媒 大 学 本 科 教 学 相 关 工 作 办 理 指 南 学 籍 管 理 相 关 工 作 办 理 指 南 中 英 文 成 绩 单 ( 主 修 专 业 ) 办 理 指 南 时 间 : 每 周 二 四 下 午 14:00-16:00( 节 假 日 除 外 ); 地 点 : 学 生 综 合 服 务 大 厅 (44 号 楼 1 层 ) 教 务 处 学 籍 管 理 科 (1 号 楼 101 室

Læs mere

2013年省局年报 最终.FIT)

2013年省局年报  最终.FIT) 河 南 省 知 识 产 权 局 年 报 荫 2013 第 一 章 会 议 材 料 翌 领 导 讲 话 徐 济 超 副 省 长 2013 河 南 省 知 识 产 权 宣 传 周 活 动 网 络 致 辞 同 志 们 袁 朋 友 们 院 按 照 全 国 知 识 产 权 宣 传 周 活 动 组 委 会 的 统 一 部 署 袁 我 们 坚 持 野 勤 俭 节 约 袁 务 求 实 效 冶 原 则 袁 利 用 网

Læs mere

untitled

untitled 2012 2012 2012 2012 2012 PCT ? " " " " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Læs mere

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx 足 印 门 徒 训 练 课 程 儿 童 / 少 年 篇 ( 组 长 使 用 ) 第 21 课 帮 助 人 和 耶 稣 成 为 朋 友 足 印 : 耶 稣 想 我 们 带 朋 友 去 找 祂 欢 迎 (7 分 钟 ) 当 父 母 生 命 师 傅 和 孩 子 们 来 到 的 时 候, 请 热 情 地 欢 迎 他 们 每 一 个 人 鼓 励 一 位 年 轻 人 与 你 一 同 去 欢 迎 参 加 者 的

Læs mere

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Læs mere

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Læs mere

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Læs mere

投影片 1

投影片 1 中 國 文 學 學 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 教 學 經 驗 分 享 會 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 地 利 亞 修 女 紀 念 學 校 ( 協 和 ) 李 浩 芝 老 師 教 學 經 驗 分 享 會 1 學 校 背 景 直 資 學 校 只 收 新 移 民 全 年 收 生 2 中 三 推 介 困 難 : 欠 缺 興 趣, 認 為 與 日 常 生 活 無 關

Læs mere

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作 安 徽 : 道 德 信 贷 帮 助 想 干 事 的 好 人 干 成 事 摘 要 安 徽 省 实 施 道 德 信 贷 工 程 两 年 多 来, 通 过 对 道 德 模 范 和 身 边 好 人 优 先 评 级 授 信 优 惠 贷 款 利 率 等 举 措, 为 有 需 要 的 道 德 模 范 和 身 边 好 人 化 解 资 金 之 渴 道 德 模 范 和 身 边 好 人 用 善 行 义 举 温 暖 了 社

Læs mere

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项 关 于 申 报 2016 年 度 广 东 省 基 础 与 应 用 基 础 研 究 专 项 资 金 ( 省 自 然 科 学 基 金 ) 项 目 的 通 知 来 源 : 广 东 省 科 技 厅 基 础 研 究 与 科 研 条 件 处 发 布 日 期 : 2015-08-12 粤 科 函 基 字 (2015)1150 号 按 照 广 东 省 省 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 规 定,2016

Læs mere

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢?

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 普 雷 斯 科 特 完 全 没 有 掩 饰 他 的 紧 张, 我 想 那 些 墙 壁 很 厚, 它

Læs mere

untitled

untitled 1 2 3 4 5 A 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2006.1-2007.5 A 1986.1-1991.12 6 7 6 27 WIND A 52.67 2007 44 8 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001-05 2002-02

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63> 伏 牛 山 自 在 禪 師 與 馬 祖 道 一 洪 州 宗 禪 學 思 想 的 發 展 台 灣 高 苑 科 技 大 學 黃 連 忠 撰 目 錄 一 前 言 二 從 六 祖 惠 能 到 洪 州 宗 伏 牛 山 自 在 禪 師 的 傳 承 法 系 南 宗 禪 傳 法 世 系 的 六 祖 與 七 祖 之 爭 宗 密 對 洪 州 宗 禪 史 與 禪 法 的 判 釋 與 批 評 伏 牛 山 自 在 禪 師 的

Læs mere

1 3 6 10 14 16 22 28 30, 32 35 42 46 52 62 65 68 74 81 85 89 96 101 104 110 114 122 123 127 132 135 138 144 148 151 155 157 159 160 162 164 167 175 177 183 187 189 192 194 197 200 202 204 206 208 210 213

Læs mere

200910全文.doc

200910全文.doc 1 2 9 15-18 60 1 2 2 1 2 88 60 30 30 10 1 60 1949 1977 3 1978 60 60 2006 2007 2006-2010 2006 2008 2007 4 5 2008 3 2 6 1982 12 27 1987 1989 1993 8 14 18 1993 10 1 15 1 2-3 3-4 4-5 5-7 6-8 7-10 8-11 9-12

Læs mere

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Læs mere

2-2

2-2 ... 2-1... 2-2... 2-6... 2-9... 2-12... 2-13 2005 1000 2006 20083 2006 2006 2-1 2-2 2005 2006 IMF 2005 5.1% 4.3% 2006 2005 3.4% 0.2% 2006 2005 911 2005 2006 2-3 2006 2006 8.5% 1.7 1.6 1.2-0.3 8.3 4.3 3.2

Læs mere

廣東普法 GUANG DONG THE FRANCO PRUSSIAN 本出版物内容未经许可 不得转载 违者必究 内部资料 免费交流 CONTENTS 以案释法 / P54 目录 工作集锦 / P56 卷首语 / P1 高层声音 / P4 吴爱英 深入扎实抓好司法行政各项改革落实工作 4 主办 广东

廣東普法 GUANG DONG THE FRANCO PRUSSIAN 本出版物内容未经许可 不得转载 违者必究 内部资料 免费交流 CONTENTS 以案释法 / P54 目录 工作集锦 / P56 卷首语 / P1 高层声音 / P4 吴爱英 深入扎实抓好司法行政各项改革落实工作 4 主办 广东 卷 首 语 三 月 如 歌, 万 物 齐 吟 在 和 风 细 雨 的 春 天 里, 在 热 烈 隆 重 的 全 国 两 会 会 场 上, 关 注 法 治 GDP 增 速 供 给 侧 改 革 司 法 体 制 改 革 成 为 热 词 ; 慈 善 法 反 家 庭 暴 力 法 公 益 广 告 促 进 和 管 理 暂 行 办 法 食 品 药 品 投 诉 举 报 管 理 办 法 等 法 律 法 规 正 式 施

Læs mere

目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍

目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 房 地 产 行 业 行 业 研 究 - 行 业 周 报 行 业 评 级 : 增 持 报 告 日 期 :216-9-14 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 沪 深 3 SW 房 地 产 研 究 员 : 宫 模 恒 551-65161836

Læs mere

2 图 1 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 收 入 结 构 图 2 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 毛 利 结 构 印 染 加 工 10.8% 其 他 4.8% 丝 织 品 17.2% 印 染 加 工 7.8% 其 他 4.4% 丝 织 品 19.1% 涤 纶 长 丝 6

2 图 1 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 收 入 结 构 图 2 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 毛 利 结 构 印 染 加 工 10.8% 其 他 4.8% 丝 织 品 17.2% 印 染 加 工 7.8% 其 他 4.4% 丝 织 品 19.1% 涤 纶 长 丝 6 买 入 维 持 上 市 公 司 年 报 点 评 新 民 科 技 (002127) 证 券 研 究 报 告 化 工 - 基 础 化 工 材 料 与 制 品 2011 年 3 月 15 日 2010 年 业 绩 符 合 预 期, 增 发 项 目 投 产 在 即 基 础 化 工 行 业 分 析 师 : 曹 小 飞 SAC 执 业 证 书 编 号 :S08500210070006 caoxf@htsec.com

Læs mere

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Læs mere

华南理工大学广州学院

华南理工大学广州学院 华 南 理 工 大 学 广 州 学 院 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 (2015 届 ) 二 〇 一 五 年 十 二 月 1 / 24 目 录 第 一 部 分 2015 届 毕 业 生 就 业 工 作 总 体 情 况... 4 一 学 校 情 况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不

二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不 互 联 网 传 销 识 别 指 南 (2016 版 ) 征 求 意 见 稿 江 苏 省 互 联 网 金 融 协 会 自 1998 年 国 务 院 颁 布 通 知 全 面 禁 止 传 销 以 来, 在 国 务 院 的 统 一 部 署 下, 工 商 公 安 等 部 门 认 真 履 行 职 责, 对 各 类 传 销 活 动 进 行 了 严 厉 打 击, 取 得 了 显 著 成 效, 大 规 模 公 开 化

Læs mere

untitled

untitled / MS6-SV-...-D-10V24 zh 8043786 1702a [8068989] : : : 1. / 2 Festo MS6-SV-...-D-10V24 1702a 1... 5 2... 5 2.1... 5 2.2... 6 2.3... 6 2.4... 7 2.5 EN ISO 13849... 7 3... 8 3.1... 8 3.2 (Common Cause Failure

Læs mere

投资高企 把握3G投资主题

投资高企 把握3G投资主题 行 业 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 维 持 推 荐 白 酒 行 业 食 品 饮 料 行 业 2016 年 第 21 周 周 报 投 资 摘 要 : 上 周 市 场 表 现 和 下 周 投 资 策 略 上 周 食 品 饮 料 行 业 指 数 下 跌 0.89%, 跑 输 沪 深 300 指 数 1 个 百 分 点 食 品 饮 料 细 分 行 业 1 个 上

Læs mere

目 录 一 制 度 与 机 制 建 设...- 1 - 二 审 批 与 登 记...- 7 - 三 执 法...- 8 - 四 宣 传 活 动... - 15 - 五 培 训 工 作... - 20 -

目 录 一 制 度 与 机 制 建 设...- 1 - 二 审 批 与 登 记...- 7 - 三 执 法...- 8 - 四 宣 传 活 动... - 15 - 五 培 训 工 作... - 20 - 二 〇 一 四 年 甘 肃 省 知 识 产 权 保 护 状 况 甘 肃 省 知 识 产 权 局 目 录 一 制 度 与 机 制 建 设...- 1 - 二 审 批 与 登 记...- 7 - 三 执 法...- 8 - 四 宣 传 活 动... - 15 - 五 培 训 工 作... - 20 - 二 〇 一 四 年 甘 肃 知 识 产 权 保 护 状 况 2014 年, 我 省 知 识 产 权 工

Læs mere

( m+ n) a 6 4 4 4 4 7 4 4 4 48 m n m+ n a a = a 4 a 4 3 a a 4 a 4 3 a = a 4 a 4 4 a 4 == 3 = a ma na ( m+ n) a A 0 a m a n m n a m+n 0 B a m a n m n m>n a m-n C 0 (a m ) n m n a mn D (ab) n n a n b n (

Læs mere

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Læs mere

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 産 産 184 産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 爲 爲 爲 産 爲 爲 爲 産 186 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 顔 爲 産 爲 187 爲 産 爲 産 爲 産 爲 爲 188 産 爲 爲 酰 酰 酰 酰 酰 酰 産 爲 爲 産 腈 腈 腈 腈 腈 爲 腈 腈 腈 腈 爲 産 189 産 爲 爲 爲 爲 19 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 191 産 192 産 爲 顔 爲 腈

Læs mere

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Læs mere

文章题目

文章题目 2007 2006.12 1 1. 2. 3. 2 3 25.8 (1-3Q2006) 42 (1-3Q2006) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1-3Q2006-10% 0% 10% 20%

Læs mere

第六組公文傳閱表

第六組公文傳閱表 入 出 國 及 移 民 署 櫃 檯 服 務 項 目 一 覽 表 更 新 日 期 :96 年 4 月 臺 灣 地 區 人 民 辦 理 項 目 應 備 文 件 處 理 時 限 役 男 申 請 出 國 核 准 已 有 有 效 證 照 申 請 進 入 大 陸 地 區 許 可 在 大 陸 地 區 出 生, 未 曾 在 大 陸 地 區 設 有 戶 籍, 其 父 母 均 為 臺 灣 地 區 人 民 申 請 返 臺

Læs mere

Sector — Subsector

Sector — Subsector Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Dec-14 Jan-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Mar-15 Apr-15 Apr-15 May-15 May-15 Jun-15 Jul-15 证 券 研 究 报 告 调 整 目 标 价 格 买 入 961.CH 价 格 : 人 民 币 18.95 58% 目 标 价 格 : 人

Læs mere

14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 34

14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 34 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 43 43 70% 75% 43 44 45 46 47 47

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313035B248B0D3BFEFBDD2BFEFB2D5AE61AAF8B77CA4E2A555303431342E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313035B248B0D3BFEFBDD2BFEFB2D5AE61AAF8B77CA4E2A555303431342E646F63> 目 錄 親 師 專 線 p1 選 課 選 組 篇 新 北 市 立 淡 水 商 工 104 學 年 度 高 中 部 選 課 選 組 輔 導 實 施 計 畫 p2 新 北 市 立 淡 水 商 工 104 學 年 度 高 一 選 課 選 組 輔 導 重 要 日 程 p3 高 中 部 一 年 級 個 人 學 習 成 績 興 趣 性 向 測 驗 之 選 組 參 考 表 p4 選 課 選 組 Step by Step

Læs mere

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史 对 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 + 李 永 东 摘 要 南 京 大 屠 杀 是 中 外 战 争 史 上 骇 人 听 闻 的 暴 虐 事 件 作 为 创 作 题 材 然 目 前 关 于 南 京 大 屠 杀 的 文 学 研 究 却 相 当 薄 弱 还 不 少 作 家 以 之 停 留 单 个 作 品 分 析 的 阶 段 因 此 有 必 要 从 民 族 国 家 观

Læs mere

当前宏观经济形势和政策倾向

当前宏观经济形势和政策倾向 2008 ?? 2 07 08 3 4 / 0 1 2 3 4 5 6 7 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 (3mma,y/y) -20.0% -15.0% -10.0% -5.0%

Læs mere

宏观与策略研究

宏观与策略研究 --2005 6 2 2005 6 A 86-0755-82943202 zhaojx@ccs.com.cn 86-0755-82960074 huangsx@ccs.com.cn 86-0755-82943566 luxw@ccs.com.cn 86-0755-82960739 jingzz@ccs.com.cn 2005-6-2 1996 2005 A 4 5 6 6 A+H 2005 A, 2005-4-6

Læs mere

平成18年期末決算短信(連結)添付資料

平成18年期末決算短信(連結)添付資料 18 12 1812 115 (20061.112.31) 2006 2007 1 75 14 3 17 411 29 12 1 3 17 1 Sumirubber Vietnam, ltd Dunlop Tire (Thailand) Co.,Ltd Oniris S.A.S. 13 Sumirubber Industries (Malaysia)Sdn.Bhd. Changshu SRI Tech

Læs mere

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文 Vejledning til ansøgning om individuelt visum til Kina Alt Rejser A/S Vesterbrogade 6 D 1620 København V Danmark Telefon + (45) 33 12 20 30 E-mail info@altrejser.dk Hjemmeside www.altrejser.dk Oplysningerne

Læs mere

2004 2,,,, ;,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, 10,,, 292

2004 2,,,, ;,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, 10,,, 292 , 1990,,,,,,, 2003 11 22,,50,,,,,,,,,, 291 2004 2,,,, ;,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, 10,,, 292 ,,,,,,,,,,,,,1930, :,,,20 10,,,,,,,,,,,,,,,,; 293 2004 2,,,,,,,;,,, :,,,,,,,,,;,,,,,,, ;, ;,,, ;, ;,,,,,,,,

Læs mere

出 版 : 會 員 通 訊 網 址 香 港 大 眾 攝 影 會 有 限 公 司 通 訊 地 址 : 香 港 郵 政 總 局 郵 箱 10657 號 非 賣 品 只 供 會 閱 覽 HONG KONG CAMERA CLUB, LT

出 版 : 會 員 通 訊 網 址  香 港 大 眾 攝 影 會 有 限 公 司 通 訊 地 址 : 香 港 郵 政 總 局 郵 箱 10657 號 非 賣 品 只 供 會 閱 覽 HONG KONG CAMERA CLUB, LT 香 港 大 眾 攝 影 會 有 限 公 司 HONG KONG CAMERA CLUB, LTD. 永 遠 榮 譽 會 長 胡 世 光 先 生 陳 海 先 生 任 霖 先 生 永 遠 名 譽 顧 問 簡 慶 福 先 生 連 登 良 先 生 黃 貴 權 醫 生 BBS 2012-13 年 度 本 年 度 榮 譽 會 長 譚 炳 森 先 生 王 健 材 先 生 陳 炳 洪 先 生 廖 群 先 生 翁 蓮

Læs mere

目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 服 务 面 向... 1 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 四 本 科 专 业 设 置 情 况... 2 五 各 类 全 日 制 在

目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 服 务 面 向... 1 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 四 本 科 专 业 设 置 情 况... 2 五 各 类 全 日 制 在 济 南 大 学 泉 城 学 院 2015 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 〇 一 六 年 五 月 目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 学 校 办 学 定 位... 1 二 本 科 人 才 培 养 目 标 服 务 面 向... 1 三 教 学 工 作 中 心 地 位 落 实 情 况... 2 四 本 科 专 业 设 置 情 况... 2 五 各 类 全 日 制

Læs mere

CIP ) /,. :,2005 ISBN 7-5436-3384-1............ -. K928.952.3 CIP ( 2005) 045899 77 (266071) ht tp :/ / 13335059110 ( 0532) 85814611 866

CIP ) /,. :,2005 ISBN 7-5436-3384-1............ -. K928.952.3 CIP ( 2005) 045899 77 (266071) ht tp :/ /  13335059110 ( 0532) 85814611 866 CIP ) /,. :,2005 ISBN 7-5436-3384-1............ -. K928.952.3 CIP ( 2005) 045899 77 (266071) ht tp :/ / www.qdpub.com 13335059110 ( 0532) 85814611 8664 ( 0532) 85814750 2005 7 1 2005 7 1 32 (850mm 1092mm)

Læs mere

东吴证券研究所

东吴证券研究所 证 券 研 究 报 告 公 司 研 究 医 药 行 业 新 华 医 疗 (600587) 多 领 域 强 势 布 局, 将 厚 积 薄 发 增 持 ( 首 次 ) 投 资 要 点 制 药 设 备 体 系 建 成 + 市 场 回 暖 : 制 药 设 备 市 场 波 动 是 公 司 2015 年 利 润 下 降 的 主 要 原 因 公 司 制 药 设 备 板 块 已 形 成 中 药 和 生 物 药 设

Læs mere

Microsoft Word - Software sector_111107 _CN_.doc

Microsoft Word - Software sector_111107 _CN_.doc 软 件 服 务 2011 年 11 月 7 日 证 券 研 究 报 告 板 块 最 新 信 息 软 件 业 的 政 策 春 天 A 增 持 胡 文 洲, CFA* (8621) 2032 8520 eric.hu@bocigroup.com 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S1300200010035 * 周 中 李 鹏 为 本 文 重 大 贡 献 者 中 银 国 际 证 券 有

Læs mere

Microsoft PowerPoint - wu_si_chong_2nd_hua_zu_hun_su

Microsoft PowerPoint - wu_si_chong_2nd_hua_zu_hun_su 1 組 員 名 單 : 吳 嘉 希 ( 組 長 ) 畢 嘉 熹 陳 翠 珊 莊 逸 軒 2 引 言 自 從 決 定 參 加 錦 繡 中 華 這 個 比 賽 後, 我 們 便 上 網 參 閱 有 關 中 華 文 化 的 資 料, 以 訂 定 是 次 專 題 研 習 的 主 題 可 是, 雖 然 中 華 文 化 是 個 闊 大 的 課 題, 但 要 從 中 揀 選 一 個 主 題 亦 非 易 事 經 商

Læs mere

5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2

5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2 Mondeo 2003-03-08 2003 / MondeoGhia-X, 3S71-9H307-FA 310-069 (23-055) ( ) 1. 310-00 2. 310-00 3. 100-02 4. 1 5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2 10 10. 11. 12. 3 13. 1. 2. 14. 310-00 15. 4 16. 17. 18. 19. 20. ( )

Læs mere

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0D2A9B2C4D0D0D2B5C9EEB6C8D1D0BEBFB1A8B8E62DD4A4BCC6BCD2D6D6D6D0D2A9B2C4BCDBB8F1BDABCFC2BDB5A3ACD3D0CDFBB3C9CEAA3133C4EACDB6D7CAD6F7CCE2>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0D2A9B2C4D0D0D2B5C9EEB6C8D1D0BEBFB1A8B8E62DD4A4BCC6BCD2D6D6D6D0D2A9B2C4BCDBB8F1BDABCFC2BDB5A3ACD3D0CDFBB3C9CEAA3133C4EACDB6D7CAD6F7CCE2> 证 券 研 究 报 告 行 业 深 度 报 告 日 用 消 费 医 药 推 荐 ( 维 持 ) 预 计 家 种 中 药 材 价 格 将 下 降, 有 望 成 为 3 年 投 资 主 题 22 年 8 月 4 日 中 药 材 行 业 深 度 研 究 报 告 上 证 指 数 236 行 业 规 模 占 比 % 股 票 家 数 ( 只 ) 52 7.2 总 市 值 ( 亿 元 ) 278 4.9 流 通

Læs mere

1. 食 品 饮 料 本 周 观 点... 4 2. 食 品 饮 料 各 板 块 市 场 表 现... 7 3. 下 周 重 大 事 项... 12 4. 食 品 饮 料 公 司 盈 利 预 测 表... 13 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第

1. 食 品 饮 料 本 周 观 点... 4 2. 食 品 饮 料 各 板 块 市 场 表 现... 7 3. 下 周 重 大 事 项... 12 4. 食 品 饮 料 公 司 盈 利 预 测 表... 13 请 务 必 仔 细 阅 读 正 文 之 后 的 各 项 信 息 披 露 与 声 明 第 / 行 业 及 产 业 食 品 饮 料 行 业 研 究 行 业 点 评 2016 年 07 月 11 日 茅 台 类 商 品 反 身 性 不 断 强 化 直 接 利 好 五 粮 液 看 好 食 品 饮 料 行 业 周 报 160704-160708 证 券 研 究 报 告 相 关 研 究 " 食 品 饮 料 行 业 周 报 160425-160429: 季 报 超 预 期 白 酒 将 是 全 年 投

Læs mere

1. 发 行 情 况 格 力 地 产 于 2014 年 12 月 25 日 发 行 9.8 亿 元 可 转 债 其 中, 原 股 东 优 先 配 售 2.1225 亿 元 (21.225 万 手 ), 占 本 次 发 行 总 量 的 21.66% 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发

1. 发 行 情 况 格 力 地 产 于 2014 年 12 月 25 日 发 行 9.8 亿 元 可 转 债 其 中, 原 股 东 优 先 配 售 2.1225 亿 元 (21.225 万 手 ), 占 本 次 发 行 总 量 的 21.66% 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 衍 生 品 市 场 衍 生 品 市 场 转 债 研 究 转 债 研 究 证 券 研 究 报 告 证 券 研 究 报 告 转 债 定 价 报 告 2015 年 1 月 11 日 格 力 转 债 (110030) 上 市 定 价 分 析 公 司 资 料 : 转 债 条 款 : 发 行 日 到 期 日 期 限 转 股 期 限 起 始 转 股 日 发 行 规 模 净 利 润 2014-12-25 2019-12-24

Læs mere

Microsoft Word - 第四章 資料分析

Microsoft Word - 第四章  資料分析 第 四 章 資 料 分 析 本 研 究 針 對 等 三 報, 在 馬 英 九 擔 任 台 北 市 長 台 北 市 長 兼 國 民 黨 主 席, 以 及 國 民 黨 主 席 之 從 政 階 段 中 ( 共 計 八 年 又 二 個 月 的 時 間, 共 855 則 新 聞, 其 中 179 則, 348 則, 328 則 ), 報 導 馬 英 九 新 聞 時 使 用 名 人 政 治 新 聞 框 架 之

Læs mere

Microsoft Word - 文档 1

Microsoft Word - 文档 1 2 21 189 220 189 1 2 1 (1 2 2. ( 1 ) (2) 1978 1975 ) 1 930 19 43 1949 19 80 1930 1914 93 4 1 (3) 1900 1980 19 82 5 4 19 84 6 28 1946 7 1947 6 1 9 44 4 1933 937 1 7 1938 1939 1940 2 10 1 1 94 2 12 3 11

Læs mere

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378>

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378> 科 別 : 國 文 科 (A 區 ) 分 發 16 名 1 600110129 黃 毅 潔 國 立 豐 原 高 級 商 業 職 業 學 校 2 600110446 鄭 安 芸 國 立 南 投 高 級 中 學 3 600110632 李 孟 毓 桃 園 市 立 大 園 國 際 高 級 中 學 4 600110492 洪 珮 甄 南 投 縣 立 旭 光 高 級 中 學 5 600110262 柯 懿 芝

Læs mere

人民币全球化:走向G3货币之路

人民币全球化:走向G3货币之路 人 民 币 全 球 化 : 走 向 G3 货 币 之 路 在 过 去 四 年 当 中, 随 着 中 国 政 府 持 续 努 力 推 动 人 民 币 的 国 际 化, 人 民 币 交 易 在 全 球 外 汇 市 场 上 显 著 增 长 的 消 息 屡 屡 登 上 新 闻 头 条 根 据 国 际 清 算 银 行 (BIS)2013 年 三 年 度 央 行 调 查 结 果 ( 此 为 有 关 全 球 外

Læs mere

信息管理部2003

信息管理部2003 23 7 3 22 28451642 E-mail wpff@eyou.com 23 1 23 5 22 2 3 4 628 6688 866 62 52 956 46 817 912 696 792 6.5% 1: 2: -2.% -1.5% -19.% -27.6% 33.6 3.45 [2.22%] 5A:6.94 1A:9.89 2A:9.51 3A:8.44 22.14 11.23 1-1-12

Læs mere

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Læs mere

目 錄 一. 簡 介 1. 選 題 動 機 2. 研 究 問 題 二. 旅 遊 承 載 力 定 義 1. 環 境 因 素 2. 社 會 因 素 3. 經 濟 因 素 三. 澳 門 旅 客 及 酒 店 業 主 要 指 標 分 析 1. 旅 客 特 徵 分 析 2. 與 酒 店 業 相 關 的 指 標

目 錄 一. 簡 介 1. 選 題 動 機 2. 研 究 問 題 二. 旅 遊 承 載 力 定 義 1. 環 境 因 素 2. 社 會 因 素 3. 經 濟 因 素 三. 澳 門 旅 客 及 酒 店 業 主 要 指 標 分 析 1. 旅 客 特 徵 分 析 2. 與 酒 店 業 相 關 的 指 標 澳 門 旅 遊 承 載 力 分 析 研 究 ( 住 宿 因 素 對 留 宿 旅 客 的 影 響 ) 澳 門 大 學 經 濟 系 : 郭 宇 麒 馮 振 星 陳 敏 蓉 指 導 老 師 : 關 鋒 博 士 1 目 錄 一. 簡 介 1. 選 題 動 機 2. 研 究 問 題 二. 旅 遊 承 載 力 定 義 1. 環 境 因 素 2. 社 會 因 素 3. 經 濟 因 素 三. 澳 門 旅 客 及 酒

Læs mere

(Microsoft PowerPoint - 03 \253\355\251w\245\315\262\ \301\277\270q.ppt)

(Microsoft PowerPoint - 03 \253\355\251w\245\315\262\ \301\277\270q.ppt) 恆 定 生 產 台 灣 動 物 科 技 研 究 所 動 物 醫 學 組 劉 學 陶 大 綱 前 言 恆 定 生 產 更 新 計 畫 配 種 技 術 分 娩 助 產 離 乳 餵 飼 結 論 4 週 離 乳 案 例 介 紹 20 床 62 床 每 2 週 一 批 次 分 娩 約 20 胎 / 批 離 乳 180 頭 / 批 年 產 肉 豬 4,212 頭 10 週 齡 保 (200 仔 ) 保 (200

Læs mere

~

~ 2011 6 155 No. 6 2011 Journal of Jinan UniversityPhilosophy and Social Sciences Sum No. 155 310036 D929 A 1000-5072201106 - 0130-011 2011-10 - 17 1959 33 6 131 1 3 3 1 3 3 224 258 3 2 6 335 ~ 337 124 3

Læs mere

模 型 更 新 时 间 :2010.03.25 股 票 研 究 原 材 料 建 材 评 级 : 上 次 评 级 : 目 标 价 格 : 24.00 上 次 预 测 : 22.00 当 前 价 格 : 17.15 公 司 网 址 公 司 简 介 公 司 是 一 个 以

模 型 更 新 时 间 :2010.03.25 股 票 研 究 原 材 料 建 材 评 级 : 上 次 评 级 : 目 标 价 格 : 24.00 上 次 预 测 : 22.00 当 前 价 格 : 17.15 公 司 网 址  公 司 简 介 公 司 是 一 个 以 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 插 上 区 域 振 兴 的 翅 膀 :5 大 区 域 规 划 本 身 稀 缺 韩 其 成 021-38676162 hanqicheng@gtjas.com S0880208070351 本 报 告 导 读 : 冀 东 水 泥 经 营 区 域 中 有 环 渤 海 沈 阳 内 蒙 古 陕 西 吉 林 5 个 区 域 涉 及 国 家 振 兴 规 划, 这 本 身

Læs mere

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 推 票 蕴 含 的 投 资 机 会 卖 方 分 析 师 重 点 报 告 效 应 研 究 证 券 分 析 师 刘 均 伟 A0230511040041 夏 祥 全 A0230513070002 2014.4 主 要 内 容 1. 卖 方 分 析 师 推 票 的 时 滞 性 蕴 含 了 事 件 投 资 机 会 2. 卖 方 分 析 师 重 点 报 告 首 次 效 应 3. 卖 方 分 析 师 重 点 报

Læs mere

基金池周报

基金池周报 基 金 研 究 / 周 报 关 注 新 华 优 选 成 长 等 零 存 整 取 型 基 金 民 生 证 券 基 金 池 动 态 周 报 民 生 精 品 --- 基 金 研 究 周 报 2011 年 05 月 03 日 建 议 资 金 充 裕 渴 望 在 中 长 期 获 取 超 额 收 益 的 投 资 者 关 注 华 夏 大 盘 精 选 (000011.OF ) 大 摩 资 源 优 选 混 合 ( 163302.OF

Læs mere

目 录

目    录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Læs mere

1 月 3 日, 昆 明 代 办 处 获 云 南 省 知 识 产 权 局 流 动 红 旗 标 兵, 昆 明 代 办 处 杨 清 强 杜 金 凤 分 别 荣 获 党 员 流 动 红 旗 标 兵 和 优 质 服 务 之 星 称 号 1 月 17 日, 长 沙 代 办 处 被 湖 南 省 知 识 产 权

1 月 3 日, 昆 明 代 办 处 获 云 南 省 知 识 产 权 局 流 动 红 旗 标 兵, 昆 明 代 办 处 杨 清 强 杜 金 凤 分 别 荣 获 党 员 流 动 红 旗 标 兵 和 优 质 服 务 之 星 称 号 1 月 17 日, 长 沙 代 办 处 被 湖 南 省 知 识 产 权 2013 年 第 2 期 增 刊 总 第 172 期 专 利 局 初 审 及 流 程 管 理 部 主 办 2013 年 2 月 28 日 要 闻 2013 年 专 利 审 查 工 作 部 署 会 议 召 开 杨 铁 军 出 席 为 落 实 局 党 组 扩 大 会 议 精 神, 推 动 2013 年 专 利 审 查 工 作 的 开 展, 2 月 26 日, 我 局 召 开 2013 年 专 利 审 查

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D2047CEF7B7C920B9ABCBBED1D0BEBFB1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2047CEF7B7C920B9ABCBBED1D0BEBFB1A8B8E62E646F63> 公 司 研 究 G 西 飞 (000768): 大 股 东 的 飞 机 总 装 资 产 值 得 期 待 增 持 军 工 机 械 行 业 当 前 股 价 :9.74 元 报 告 日 期 :2006 年 7 月 25 日 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 百 万 元 ) 2005A 2006E 2007E 2008E 主 营 业 务 收 入 1,180 1,686 2,163 2,798 (+/-)

Læs mere

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx 2015 注 册 会 计 师 会 计 习 题 班 二 王 翔 肆 大 会 计 高 级 培 训 师 第 二 章 金 融 资 产 1.A 公 司 于 2013 年 1 月 2 日 从 证 券 市 场 上 购 入 B 公 司 于 2013 年 1 月 1 日 发 行 的 债 券, 该 债 券 3 年 期, 票 面 年 利 率 为 4.5%, 到 期 日 为 2016 年 1 月 1 日, 到 期 日 一

Læs mere

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

Læs mere

童话.doc

童话.doc 童 话 目 录 世 界 著 名 童 话...1 知 名 童 话 故 事 网 站...1 童 话 的 简 要 介 绍...2 童 话 的 人 物 形 象...2 童 话 的 逻 辑 性...3 童 话 的 荒 诞 美...4 童 话 的 象 征 美...5 童 话 的 喜 剧 美...8 童 话 的 悲 剧 美...11 流 行 歌 曲 童 话...13 影 视 歌 曲 童 话...14 游 戏 童

Læs mere

一 等 奖 5 项, 二 等 奖 6 项, 三 等 奖 16 项 大 赛 评 审 结 果 在 浙 江 省 青 少 年 科 技 创 新 活 动 服 务 平 台 ( 网 址 : http: / / zhejiang1.xiaoxiaotong.org / ) 进 行 了 为 期 一 个 月 的 公 示,

一 等 奖 5 项, 二 等 奖 6 项, 三 等 奖 16 项 大 赛 评 审 结 果 在 浙 江 省 青 少 年 科 技 创 新 活 动 服 务 平 台 ( 网 址 : http: / / zhejiang1.xiaoxiaotong.org / ) 进 行 了 为 期 一 个 月 的 公 示, 浙 江 省 青 少 年 科 技 活 动 组 织 工 作 委 员 会 文 件 浙 青 科 组 委 发 2014 2 号 关 于 公 布 第 28 届 浙 江 省 青 少 年 科 技 创 新 大 赛 获 奖 名 单 的 通 知 各 设 区 市 科 协 教 育 局 科 技 局 团 委 : 由 浙 江 省 科 协 省 教 育 厅 省 科 技 厅 团 省 委 共 同 主 办 的 第 28 届 浙 江 省 青

Læs mere

25.( 0 在 進 行 水 溫 與 溶 解 量 的 實 驗 時, 每 一 匙 糖 都 要 刮 平 的 主 要 目 的 為 何? 1 避 免 一 次 溶 解 太 多 糖 2 可 以 增 加 溶 解 糖 的 次 數 3 控 制 加 入 的 每 一 匙 糖 都 一 樣 多 4 可 以 減 少 溶 解 量

25.( 0 在 進 行 水 溫 與 溶 解 量 的 實 驗 時, 每 一 匙 糖 都 要 刮 平 的 主 要 目 的 為 何? 1 避 免 一 次 溶 解 太 多 糖 2 可 以 增 加 溶 解 糖 的 次 數 3 控 制 加 入 的 每 一 匙 糖 都 一 樣 多 4 可 以 減 少 溶 解 量 五 上 自 然 與 生 活 科 技 科 第 四 單 元 水 溶 液 一 選 擇 題 01.( 0 下 列 哪 一 種 方 法 可 以 辨 識 出 水 溶 液 的 酸 鹼 性? 1 用 眼 睛 仔 細 觀 察 2 用 電 池 電 線 和 小 燈 泡 來 測 試 3 用 食 鹽 水 來 辨 識 4 用 紫 羅 蘭 花 的 汁 液 來 測 試 02.( 0 下 列 哪 一 種 水 溶 液 不 是 中 性

Læs mere

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 知 识 产 权 公 益 讲 座 培 训 手 册 主 办 单 位 : 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 协 作 四 川 中 心 承 办 单 位 : 成 都 市 知 识 产 权 服 务 中 心 公 益 讲 座 课 程 : 1. 给 天 才 之 火 浇 上 利 益 之 油 简 明 专 利 知 识 概 述 2. 让 智 慧 之 花 凝 结 专 利 之 果 专 利 布 局 与 挖 掘 3.

Læs mere

1 5 7 9 11 13 16 18 20 23 26 28 31 38 42 44 48 53 1 55 58 61 63 65 66 70 74 72 77 82 84 86 89 91 93 95 2 1. 2. 1. 35 55 50 300 2. 25 35 45 55 40 50 200 3. 15 25 30 45 30 40 150 4. 5 25 30 100 5. 5 25 1

Læs mere

`§Ù©u•Z37¥¡-4Æ’ Z.pdf

`§Ù©u•Z37¥¡-4Æ’ Z.pdf 1 9 9 9 2 0 0 3 2 005 WI a b c d e 2.0 -----------(1) 8 March.15.2005 WI a b c d 2. 0 2. 0 1 0 S PA ( m i t i g a t i o n ) 37 9 Wr / R c Rc ( 1 ) Vs (2) R c Ws Wt ----------------------(1) Vs Ns Ws ---------------------------------(2)

Læs mere

,, ;,,, ( CI P ) 1998/. - :,1998.12 IS B N 7-81060 - 011-7........., - -.R 453 CIP ( 1999 ) 02460 : J ay P San fo rd, MD : D avid N G ilbert, M D R ob

,, ;,,, ( CI P ) 1998/. - :,1998.12 IS B N 7-81060 - 011-7........., - -.R 453 CIP ( 1999 ) 02460 : J ay P San fo rd, MD : D avid N G ilbert, M D R ob : Jay P Sanford, MD : David N Gilbert, MD Robert C Moellering, J r, MD Merle A Sande, MD : ,, ;,,, ( CI P ) 1998/. - :,1998.12 IS B N 7-81060 - 011-7........., - -.R 453 CIP ( 1999 ) 02460 : J ay P San

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0D0D2B5D1D0BEBF2DBBFAD0B5303930373233A3BABABDCCECBABDBFD5CAC7D6D8B5E3A3ACD4A2BEFCD3DAC3F1CAC7C7F7CAC6A3A8D4F6B3D6A3A95B315D2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0D0D2B5D1D0BEBF2DBBFAD0B5303930373233A3BABABDCCECBABDBFD5CAC7D6D8B5E3A3ACD4A2BEFCD3DAC3F1CAC7C7F7CAC6A3A8D4F6B3D6A3A95B315D2E646F63> 机 械 / 军 工 行 业 研 究 2009/07/28 深 度 研 究 航 天 航 空 是 重 点, 寓 军 于 民 是 趋 势 行 业 评 级 增 持 / 首 次 评 级 相 关 研 究 我 国 的 安 全 形 势 人 均 军 费 水 平 综 合 国 力 等 多 种 因 素 决 定 了 未 来 一 段 时 间 内 我 军 的 军 费 将 稳 步 增 加 而 随 着 部 队 官 兵 待 遇 的 逐

Læs mere

項 別 檢 核 項 目 檢 核 標 準 備 註 活 動 計 畫 執 行 情 形 效 益 評 估 計 畫 擬 定 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 行 前 準 備 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 內 容 設 計 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進

項 別 檢 核 項 目 檢 核 標 準 備 註 活 動 計 畫 執 行 情 形 效 益 評 估 計 畫 擬 定 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 行 前 準 備 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 內 容 設 計 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 高 雄 市 立 前 鎮 國 中 103 學 年 度 活 動 成 果 報 告 活 動 ( 計 畫 ) 名 稱 :1-3-4-6 親 職 教 育 活 動 項 次 說 明 執 行 時 間 承 辦 組 別 地 點 執 行 方 式 103 年 1 月 ~103 年 12 月 輔 導 組 資 料 組 特 教 組 A 棟 三 樓 會 議 室 活 動 宣 導 競 賽 研 習 其 他 家 庭 訪 視 一 教 育 部

Læs mere

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241])

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241]) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 冬 令 殺 手 冬 令 殺 手 蘇 潔 瑩 醫 生 東 區 尤 德 夫 人 那 打 素 醫 院 內 科 部 呼 吸 科 副 顧 問 醫 生 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 簡 稱 慢 阻 肺 病, 主 要 包 括 慢 性 支 氣 管 炎 和 肺 氣 腫 兩 種 情 況 患 者 的 呼 吸 道 受 阻, 以 致 氣 流 不

Læs mere

第八章 社会事业发展与边疆和谐稳定

第八章  社会事业发展与边疆和谐稳定 附 件 黑 龙 江 和 内 蒙 古 东 北 部 地 区 沿 边 开 发 开 放 规 划 2013 年 8 月 目 录 前 言.1 第 一 章 开 放 基 础 与 发 展 背 景...2 第 一 节 开 放 合 作 条 件... 2 第 二 节 机 遇 与 挑 战... 3 第 三 节 战 略 意 义... 4 第 二 章 战 略 定 位 与 发 展 目 标...4 第 一 节 指 导 思 想...

Læs mere

6 8 12 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 7 10 14 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 22 23 1873 1908~1909 1904 1900 1915 1905 1908 1904-1905 1907 1898-1899 1910 1915~1926 1923 / 1924 1949

Læs mere

Microsoft Word _ doc

Microsoft Word _ doc 213-4-14 家 用 电 器 行 业 研 究 报 告 行 业 研 究 ( 深 度 报 告 ) 评 级 看 好 维 持 家 用 电 器 行 业 4 月 月 报 白 电 总 体 表 现 一 般, 黑 电 依 旧 抢 眼 分 析 师 : 陈 志 坚 联 系 人 : 徐 春 联 系 人 : 杨 靖 凤 (21)68751711 xuchun@cjsc.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S49512112

Læs mere

2016

2016 图 1 国 内 外 发 明 专 利 受 理 状 况 第 1 页 表 1 国 内 外 发 明 专 利 受 理 状 况 表 2016 年 1 月 单 位 : 件 按 国 内 外 当 月 合 计 当 年 累 计 总 累 计 分 组 受 理 量 构 成 受 理 量 构 成 同 比 增 长 受 理 量 构 成 小 计 101109 100.0% 101109 100.0% 31.5% 6458969 100.0%

Læs mere

untitled

untitled 29 12 1 21-53519888-1922 Ch57261821@yahoo.com.cn 11 12.78 1.6 95.36 1 114.88 6 3 6% 8 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% -5.% -1.% -15.% 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-8 9-8 9-8 9-9 9-9 9-1 9-1 9-11 9-11 9-11 9-12

Læs mere

2016 186 2016 9 13 1 2 3 3 9 12 12 13 14 17 17 30 38 46 53 58 63 63 65 67 71 2016 63 2016 6 3 331 1.4 3.5% 0.6 1707 167 40 23 37 31 28 41 130 2011 91.2% 4 2015 95.2% 56 7.5 66 3 1 1 2011 2015 2015 568

Læs mere

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Læs mere

2010 01 23 60.21 29.70 5271.41 300 3366.20 3128.59 12595.94 5792.92 5777 5277 4777 4277 3777 3277 090123 090423 090717 091015 100106 300 1 2010 2010.1.20 2 12, 2010.1.18 (8621)61038269 xieg@gjzq.com.cn

Læs mere

1000110 ARISTON AQM9F洗脫烘洗衣機說明書 300本

1000110 ARISTON AQM9F洗脫烘洗衣機說明書 300本 維 修 服 務 台 北 (0)67-99 新 竹 (0)55-498 台 中 (04)47-0074 台 南 (06)0-40 高 雄 (07)0-05 德 國 LIEBHERR 利 勃 冰 箱 德 國 Miele 精 品 家 電 德 國 嘉 儀 HELLER 家 電 義 大 利 ARISTON 阿 里 斯 頓 家 電 美 國 JENN-AIR 尊 爵 冰 箱 美 國 KitchenAid 冰 箱

Læs mere

9 I 12 II ( ) 15 4 ( ) 16 5 ( ) ) 16 6 ( ) ) 17 7 ( ) ( ) 18 8 ( ) 18 9 ( ) 19 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 21 III 21 IV ( ) ( )

9 I 12 II ( ) 15 4 ( ) 16 5 ( ) ) 16 6 ( ) ) 17 7 ( ) ( ) 18 8 ( ) 18 9 ( ) 19 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 21 III 21 IV ( ) ( ) (6 5 ) 1982-8 The Hong Kong Transition Project 9 I 12 II 13 1 14 2 15 3 ( ) 15 4 ( ) 16 5 ( ) ) 16 6 ( ) ) 17 7 ( ) ( ) 18 8 ( ) 18 9 ( ) 19 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 21 III 21 IV 22 13 ( ) 23 1 24 14 ( ) 24 15

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAFDBEDDCFC2D6DCB9ABB2BC20CAD0B3A1B3E5B8DFC8D4D3D0D5F0B5B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAFDBEDDCFC2D6DCB9ABB2BC20CAD0B3A1B3E5B8DFC8D4D3D0D5F0B5B42E646F63> 2010 年 8 月 8 日 市 场 策 略 第 一 创 业 研 究 所 分 析 师 : 于 海 涛 S1080200010003 电 话 :0755-25832792 邮 件 :yuhaitao@fcsc.cn 沪 深 300 交 易 数 据 年 初 涨 跌 幅 : -18.96% 日 最 大 涨 幅 : 3.78%(5/24) 日 最 大 跌 幅 : -5.36%(4/19) A 股 基 本 数

Læs mere

Microsoft Word - 01_FR_V3_Cover3_C.doc

Microsoft Word - 01_FR_V3_Cover3_C.doc 5.2 地 下 水 5.2.1 关 于 地 下 水 赋 存 状 况 的 讨 论 (1) 太 子 河 流 域 的 地 下 水 开 发 情 况 在 太 子 河 下 游 部, 由 第 四 纪 堆 积 物 广 泛 分 布 的 平 原 地 区 为 主 要 含 水 层 分 布 地 域, 由 于 工 业 用 水 农 业 用 水 和 生 活 用 水 的 需 求, 地 下 水 被 大 量 开 采 利 用 太 子 河

Læs mere

福 建 福 州 市 长 乐 市 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 长 乐 市 吴 航 洪 鸣 家 用 电 器 维 修 店 长 乐 市 西 洋 北 路 69 号 0591-28805221 0591-350200 福 建 福 州 市 平 潭 县 电 视 机 影 音 及 配 件

福 建 福 州 市 长 乐 市 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 长 乐 市 吴 航 洪 鸣 家 用 电 器 维 修 店 长 乐 市 西 洋 北 路 69 号 0591-28805221 0591-350200 福 建 福 州 市 平 潭 县 电 视 机 影 音 及 配 件 市 / 县 可 服 务 产 品 服 务 中 心 名 称 服 务 中 心 地 址 联 系 电 话 传 真 邮 政 编 码 安 徽 安 庆 市 大 观 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 安 庆 市 仁 和 家 用 电 器 维 修 部 安 庆 市 德 宽 路 109 号 0556-5515163 0556-5515163 246004 安 徽 安 庆 市 潜 山 县 小 家 电

Læs mere

江苏知识产权电子政务通讯

江苏知识产权电子政务通讯 江 苏 知 识 产 权 电 子 政 务 通 讯 第 32 期 江 苏 省 知 识 产 权 局 2016 年 1 月 5 日 2015 年 四 季 度 网 站 信 息 刊 用 情 况 四 季 度, 国 家 知 识 产 权 局 门 户 网 站 刊 用 我 省 知 识 产 权 政 务 信 息 28 条, 省 知 识 产 权 局 门 户 网 站 刊 用 知 识 产 权 政 务 信 息 112 条 现 将 省

Læs mere

《佛山市东平新城南片控制性详细规划修编》

《佛山市东平新城南片控制性详细规划修编》 高 明 区 户 外 广 告 专 项 规 划 公 示 稿 为 推 进 户 外 广 告 规 划 管 理 工 作, 满 足 佛 山 市 城 市 管 理 考 核 的 要 求, 促 进 城 市 升 级, 佛 山 市 高 明 区 发 展 规 划 和 统 计 局 组 织 编 制 了 高 明 区 户 外 广 告 专 项 规 划 根 据 中 华 人 民 共 和 国 城 乡 规 划 法, 为 了 保 障 公 民 参 与

Læs mere