OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE"

Transkript

1 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014

2 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Tønder Kommune. Indledningsvist beskrives udviklingen i beskæftigelsen, hvorefter rapporten sætter fokus på to væsentlige fokusområder i beskæftigelsesindsatsen. Afslutningsvist indeholder rapporten en kort status for de fire ministermål. I nærværende rapport belyses følgende to fokusområder: Ny indsats for dagpengemodtagere i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Kontant- og uddannelseshjælp for unge I rapporten sammenlignes Tønder med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Tønder. Kommunerne i klyngerne varierer afhængigt af hvilke ydelsestyper man ser på. Kort om arbejdsmarkedet i Tønder Figur 1: Udvikling i antal lønmodtagere med bopæl i Tønder, maj maj ,8-0,7 0,7 0 0,4-1,9 0,7 0,8 0,7 1,3 1,2 1,8 Fald i beskæftigelsen Antallet af lønmodtagere med bopæl i Tønder kommune var i maj 2014 på fuldtidspersoner. Antallet af lønmodtagere er faldet med 0,6 pct. det seneste år, hvilket svarer til at der i dag er ca. 80 færre end for et år siden. Til sammenligning har Syddanmark oplevet en stigning i beskæftigelsen på 0,4 pct. i samme periode. 0,4 0 Der ventes fremgang på arbejdsmarkedet i de kommende 1,1 0,5 år. Det viser regeringens seneste prognose i Økonomisk 0,2-0,6 Redegørelse, maj Syddanmark ventes beskæftigelsen at stige til i ultimo 2014 og til i ultimo -0,7 0,1-1, Det er en stigning på beskæftigede svarende til en stigning på 0,7 pct. i i 2015 ventes beskæftigelsen at stige med svarende til en stigning på 0,5 pct. Beskæftigelsen ventes især at stige indenfor privat service og det er især handel, vidensservice (reklame, forskning og rådgivning mv.) og operationel service (rengøring, rejsebureauer mv.). Derudover ventes beskæftigelsen at stige inden for byggeog anlæg. Industrien som helhed forventes at have en mindre tilbagegang. Der er dog underbrancher i industrien som forventes at have fremgang, mens andre brancher i industrien har tilbagegang. Reduktion i antallet af offentligt forsørgede I Tønder har der det seneste år været en reduktion i antallet af offentligt forsørgede med ca. 6 pct., hvilket er en større reduktion end i klyngen. Når de enkelte ydelsesgrupper anskues ses især en reduktion i antallet af dagpenge- og sygedagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og borgere på førtidspension. Tabel 1: Omfang af offentlige forsørgede i Tønder og klyngen. Periode Antal Andel af bef. (16-64 år) Udvikling seneste år Tønder Tønder Tønder Klynge Tønder Klynge Dagpenge jun ,5 2,6-15,6-12,2 Uddannelsesydelse jun ,1 0,1-36,2-58,9 Arbejdsmarkedsydelse jun ,2 0,2 Kth og udd.hjælp i alt. maj ,0 4,2-6,8 1,6 - Kontanthjælp maj ,9 2,8 - Uddannelseshjælp maj ,0 1,4 Sygedagpenge maj ,8 2,2-21,6-0,9 For- og revalidering jul ,1 0,3-6,1-9,1 Ledighedsydelse maj ,3 0,4-25,0-14,7 Fleksjob maj ,4 1,8 12,3 5,5 Ressourceforløb jul ,2 0,2 Førtidspension jul ,8 8,1-5,6-4,6 Forsørgede i alt ,6 20,1-6,1-3,4 Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Note: I alt målingen summerer de nyeste månedstal fra hver måling. 2

3 Beskæftigelsesreformen og indsatsen for dagpengemodtagere Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en reform af indsatsen for dagpengemodtagere. Reformen skal bl.a. sikre at ledige kommer hurtigt i varig beskæftigelse, at ledige får en individuel og målrettet indsats og en målretning af uddannelsesindsatsen. Nedenfor sættes fokus på den nuværende indsats for dagpengemodtagere og på centrale ændringer i indsatsen som følge af reformen. Fokusområder i forhold til indsatsen for dagpengemodtagere: Individuel indsats målrettet den enkelte lediges behov Hyppig kontakt i første del af ledighedsforløbet Virksomhedsrettede tilbud særligt i private virksomheder Målrettet opkvalificering ift. behovene på arbejdsmarkedet, for ledige der mangler kompetencer I juni 2014 var 626 borgere på dagpenge i Tønder. Det er ca. 120 færre end i juni Tønder har dog en ledighedsprocent, der er højere end niveauet for Syddanmark generelt. Fælles og intensiveret kontaktforløb Med aftalen om en reform af beskæftigelsesindsatsen skal de ledige have et intensivt kontaktforløb med 6 samtaler inden for de første 6 måneders ledighed og en kontakt, der er koordineret med og inddrager a-kassen. Den enkelte ledige får samtidig større indflydelse for indsatsen, f.eks. ved selv at have ansvar for at booke samtaler. Det er væsentligt flere samtaler end de ledige typisk får i dag. I 2013 fik de ledige i Syddanmark i gennemsnit ca. 2 samtaler i løbet af de første 6 måneders ledighed. Mange undersøgelser dokumenterer, at samtaler er et effektivt redskab til at hjælpe ledige i job særligt i første del af ledighedsforløbet 1. 8 syddanske kommuner har i 2013 og -14 deltaget i et projekt med hyppig kontakt i første del af ledighedsforløbet og tilknytning af en personlig jobformidler til ledige i risiko for langtidsledighed. Projektet har givet gode erfaringer, med gennem samtaler, at hjælpe ledige i risiko for langtidsledighed hurtigere i job. Individuel indsats med fokus på virksomhedsrettede tilbud Figur 2. Hvordan aktiveres En tidlig, aktiv og individuel indsats kan ligeledes hjælpe dagpengemodtagerne? Fuldtidsaktiverede, ledige hurtigere i job. Med reformen får alle ledige ret og 2. kvt pligt til ét aktivt tilbud senest efter 6 måneders ledighed 100% for årige og senest efter 3 måneders ledighed for 80% under 30-årige og over 50-årige. I 2013 fik 42 pct. af de 60% ledige i Tønder første tilbud inden for disse perioder 2. 40% 20% 0% Middelfart Fredericia Vejle Billund Vejen Aabenraa Kerteminde Tønder Langeland Esbjerg/Fanø Ærø Nyborg Sønderborg Faaborg-M. Assens Haderslev Nordfyns Kolding Varde Odense Svendborg Syddanmark Vejledning og opkval. Off. Løntilskud Jobrotation Privat løntilskud Virksomhedspraktik relativt få dagpengemodtagere, der kommer i jobrotation. Jobcenteret fastlægger i dialog med den enkelte ledige, hvilket indhold den enkelte har behov for i det aktive tilbud. Hele den eksisterende tilbudsvifte kan anvendes. Mange undersøgelser viser, at virksomhedsrettede tilbud særligt i private virksomheder er den mest effektive aktiveringsform til at hjælpe ledige i job, og reformen lægger også op til at virksomhedsrettede tilbud skal prioriteres. Som figur 2 viser, anvender Tønder især offentligt løntilskud til dagpengemodtagerne, mens det er Målretning af uddannelsesindsatsen Aftalen betyder samtidig at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færre kompetencer og til forløb målrettet behovene på arbejdsmarkedet. Det indebærer bl.a. at 6 ugers selvvalgt uddannelse erstattes af ret til 6 ugers uddannelse for ufaglærte og faglærte ledige og en mulighed for ufaglærte ledige til at tage uddannelse på 80 pct. af dagpengesatsen. 1 Se bl.a. Rosholm og Svarer (2010): Effekter af samtaler i den aktive arbejdsmarkedspolitik 2 Opgjort for dagpengemodtagere der blev ledige i perioden 3. kvt kvt og som var på dagpenge 3/6 måneder efter nyledighed. I hele regionen fik 43 pct, tilbud inden for 3/6 mdr. 3

4 Kontant- og uddannelseshjælp i Tønder Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft, hvilket bl.a. indebærer en ny indsats for de unge på kontanthjælp, og at unge kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse fremover skal modtage uddannelseshjælp. Nedenfor sættes fokus på udviklingen i unge på kontant- og uddannelseshjælp i Tønder i de første måneder efter, at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft. Fokusområder i forhold til indsatsen for unge på kontant- og uddannelseshjælp: Sætte fokus på at udvikle den uddannelsesrettede indsats, f.eks. i forhold til brobygningsforløb og ved at fastholde og udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Tværgående og koordineret indsats og brug af mentorer for at hjælpe unge med barrierer i uddannelse eller job. Brug af virksomhedsrettede tilbud bl.a. til uddannelsesafklaring og til at lade de åbenlyst uddannelsesparate og jobparate arbejde for ydelsen. Kontanthjælpsreformen styrker den uddannelsesrettede indsats Med kontanthjælpsreformen styrkes uddannelsesfokus for de unge uden uddannelse. Alle unge under 30 år skal have et uddannelsespålæg tidligere var det kun de unge under 25 år. Den uddannelsesrettede indsats styrkes bl.a. gennem vejledningsindsats, brobygningsforløb og ved at lade indsatsen foregå i et uddannelsesmiljø. Unge med f.eks. sociale og psykiske barrierer skal hjælpes i uddannelse bl.a. gennem brug af mentorer og en koordineret og tværgående indsats. De unge, der har en uddannelse, modtager fortsat kontanthjælp. For dem er målet hurtigst muligt at komme i job. Færre unge modtager kontant- eller uddannelseshjælp i Tønder Figur 3. Udvikling i unge på kontant- og uddannelseshjælp, fuldtidspersoner, jul 13 jul 14, pct. I juli 2014 fik ca. 300 unge enten kontant- eller uddannelseshjælp i Tønder. Andelen af unge, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp i Tønder (5 pct.) er lidt lavere end andelen af unge, der modtager ydelsen i sammenlignelige kommuner (5,2 pct.). Størstedelen af de unge er uden uddannelse ca. 90 pct. og dermed på uddannelseshjælp. Det er især de helt unge under 25 år, der modtager uddannelseshjælp (60 pct. af uddannelseshjælpsmodtagerne er under 25 år). Som det ses i figur 3 er antallet af unge på kontant- eller uddannelseshjælp faldet over det seneste år. Til sammenligning er reduktionen større end i Syddanmark og i klyngen generelt. Figur 4. Antal påbegyndte forløb på kontant- og uddannelseshjælp, Tønder En analyse foretaget af Beskæftigelsesministeriet viser, at andelen af unge, der er gået fra kontant- eller uddannelseshjælp til uddannelse på landsplan er steget fra 2013 til 2014 særligt blandt de årige. Det generelle fald i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere på landsplan og i Syddanmark, skyldes dog også, at færre unge i 2014 starter i et forløb på kontant- eller uddannelseshjælp. Som figur 4 viser, er dette også tilfældet i Tønder, hvor antallet af påbegyndte forløb på kontant- eller uddannelseshjælp er lavere i 2014 end i

5 Kort status for de nye Ministermål Fig. 5: Udvikling i antallet af unge dagpenge- og uddannelseshjælps-, kontanthjælpsmodtagere, juni. 13 juni. 14. Flere unge skal have en uddannelse. Udvikling i antallet af unge på dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp Tønder har en større reduktion i antallet af unge på dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp end både klyngen og Syddanmark. Tønder har samtidigt en lidt mindre andel af unge på offentlig forsørgelse end klyngen og Syddanmark generelt. Fig. 6: Udvikling i tilgangen til førtidspension, jul. 13 jul. 14 (rullende år) Tilgang til førtidspension Tilgangen til førtidspension er det seneste år reduceret med ca. 66 pct. i Tønder, hvilket er mere end i Syddanmark og lidt mere end i klyngen. Desuden er tilgangen til førtidspension også mindre i Tønder end i Syddanmark og klyngen, når der er taget højde for befolkningens størrelse. Fig. 7: Udvikling i antallet af langtidsledige, maj. 13 maj. 14 Langtidsledige Det seneste år er antallet af langtidsledige i Tønder steget med ca. 3 pct. Stigningen er modsat udviklingen i både Syddanmark og klyngen generelt, hvor der har været en faldende udvikling. Fig. 8: Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder, jan.13 dec. 13 Virksomhedssamarbejdet Andelen af Tønders virksomheder, der samarbejder med et jobcenter om f.eks. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og fleksjob er lidt under niveauet for både Syddanmark og klyngen. 5