PDT Operating Guide Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de funcionamiento Guida all uso Gebrauchsanweisung Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PDT20-11738. Operating Guide Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de funcionamiento Guida all uso Gebrauchsanweisung Brugervejledning"

Transkript

1 Operating Guide Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de funcionamiento Guida all uso Gebrauchsanweisung Brugervejledning PDT Deluxe Remote Spray Trainer Collier de dressage à jet de luxe Deluxe Spraytrainer met afstandsbediening Collar de adiestramiento deluxe con spray Collare d addestramento deluxe con spray Deluxe Remote-Spray Trainer Luksus fjernspraytræningsenhed Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn Læs venligst hele vejledningen, inden produktet tages i brug

2 EN FR ES NL VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det er brugt til at gøre dig opmærksom på mulige farer for personlig tilskadekomst. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der indledes med dette symbol, så mulig tilskadekomst eller død undgås. ADVARSEL Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig tilskadekomst. FORSIGTIG, angiver sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat tilskadekomst. FORSIGTIG, vist uden sikkerhedsadvarselssymbolet; angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i skade på dit kæledyr. DA DE IT 2

3 Må ikke bruges på aggressive hunde. Dette produkt må ikke anvendes på hunde, der er aggressive eller udviser tegn på aggressiv adfærd. Aggressive hunde kan forårsage personskade eller i værste tilfælde død. Hvis du er usikker på, om produktet er velegnet til din hund, bedes du konsultere en dyrlæge eller uddannet træner. Risiko for eksplosion hvis batteriet udskiftes med et af forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne. AEROSOLER: Indeholder kølemiddel R134a (drivmiddel) og ethylalkohol. Holdes væk fra børn. Indholdet af genopfyldningsbeholderen og sprayhalsbåndet er under tryk. Risiko for eksplosion: Kan eksplodere, hvis det opvarmes; må ikke opvarmes. Aerosolbeholder: beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 º C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Opbevares et køligt sted. Produktet må ikke efterlades i et køretøj, hvor temperaturen kan overstige 50 C. Risiko for forfrysning (fra kølemidlet): Undgå kontakt med det flydende drivmiddel. Det må ikke indtages eller inhaleres. Sker dette, bør du søge læge. Risiko for kvælning: Midlet må kun bruges i områder med god udluftning. Det må kun bruges som anvist. Det må ikke koncentreres og inhaleres. EN FR NL ES IT DE DA PetSafe Luksus fjernspraytræningsenheden er ikke legetøj. Den skal holdes væk fra børn. Den må kun bruges til hundetræning. PetSafe Luksus fjernspraytræningsenheden må kun bruges på sunde hunde. Vi råder dig til at tage din hund til dyrlægen, inden halsbåndet bruges, hvis dens helbred ikke er godt. Halsbåndet må ikke være på i mere end 12 timer i døgnet. Hvis halsbåndet sidder på i for lang tid, kan det føre til hudirritation. 3

4 EN FR ES NL Dansk Tak fordi du har valgt PetSafe. Ved at bruge vores produkter konsekvent får du en hund med en bedre adfærd på mindre tid end med andre træningsværktøjer. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservicecenteret. Der findes en liste over telefonnumrene på kundeservicecentrene på vores hjemmeside, For at få bedst mulig beskyttelse på din garanti bedes du registrere dit produkt inden for 30 dage på Ved at registrere og beholde din kvittering kan du drage fordel af produktets fulde garanti, og hvis du nogenside har brug for at ringe til kundeservicecenteret, vil du være i stand til at få hjælp hurtigere. Hvad der er os magtpåliggende, er at PetSafe aldrig vil videregive eller sælge dine personlige oplysninger til nogen. Den fulde garantiinformation findes online på IT DA DE Indholdsfortegnelse Komponenter...5 Funktioner...5 Sådan virker systemet...5 De vigtigste definitioner...6 Betjeningsvejledning...7 Klargøring af fjernsenderen...7 Klargør modtagerhalsbåndet...8 Påsætning af modtagerhalsbåndet...10 Find det bedste sprayniveau til dit kæledyr...12 Tilbehør...12 Generelle råd...13 Ofte stillede spørgsmål...15 Fejlfinding...18 Indkodning af fjernsender og modtagerhalsbånd...17 Bortskaffelse af batteri...17 Overensstemmelseskrav...18 Anvendelsesbetingelser og ansvarsbegrænsning...19 Træningsvejledning Besøg vores hjemmeside, for at hente en detaljeret træningsvejledning til denne enhed ned, eller kontakt vores kundeservicecenter for at få hjælp. Der findes en liste over telefonnumrene på kundeservicecentrene på vores hjemmeside, 4

5 Komponenter Fjernsender Hundesnor Betjeningsvejledning Universalopladningsadapter Neutral spray (PAC ) Funktioner: Genopladelige batterier i både fjernsenderen og modtagerhalsbåndet Op til 275 meters rækkevidde 4 sprayniveauer Vandtæt fjernsender og modtagerhalsbånd Passer til halsstørrelser på op til 71 cm Til alle størrelser hunde Modtagerhalsbånd Andre genstande du måske har brug for Saks Ikke metallisk halsbånd og en 3 meter lang hundesnor til træningsformål Sådan virker systemet PetSafe Luksus fjernspraytræningsenhed har vist sig at være sikkert, komfortabelt og effektivt for kæledyr af alle størrelser. Med dette system får du hjælp til at styre dit kæledyr uden hundesnor inden for en rækkevidde på 275 meter. Foruden de 4 sprayniveauer har den toneafgivelse til styrkelse af træningen. Med et tryk på en knap sender fjernsenderen et signal, der aktiverer sprayfunktionen i modtagerhalsbåndet. Når fjernspraytræningsenheden bruges konsekvent og korrekt, kan megen dårlig adfærd, som dit kæledyr udviser, korrigeres, og enhver grundlæggende lydighedskommando kan indlæres. EN FR NL ES IT DE DA 5

6 3 DA DE IT ES NL FR EN De vigtigste definitioner Fjernsender: Sender radiosignalet til modtagerhalsbåndet. Den er vandtæt. Indikatorlampe på senderen: Angiver at der trykkes på en knap, og tjener desuden som indikator for lav batteristand. Intensitetsdrejeknap: Giver mulighed for valg af flere sprayniveauer, så du kan tilpasse korrigeringen til dit kæledyrs temperament. Øverste knap: Denne knap er indstillet fra fabrikkens side til udelukkende at afgive en negativ tone. Nederste knap: Denne knap er indstillet fra fabrikkens side til at afgive spraykorrigering på det niveau, der er indstillet på intensitetsdrejeknappen. Knap på siden: Denne knap er indstillet fra fabrikkens side til udelukkende at afgive en positiv tone. Universaloplader: Bruges til at oplade modtagerhalsbånd og fjernsender. Stikforbindelse til opladning: For tilslutning af opladeren. Skønt fjernsenderen og modtagerhalsbåndet er vandtætte uden opladningsklappen, bør du lade klappen sidde på, når du ikke oplader for at holde åbningen fri for fremmedlegemer. Kontinuerlig spray: Du bestemmer, hvornår der skal sprayes og hvor meget spray, der skal afgives til din hund fra modtagerhalsbåndet. Når der trykkes på spraykorrigeringen (nederste knap), afgives sprayen med 1½ sekunders mellemrum. Hvis du holder den nederste knap nede kontinuerligt, stopper sprayen efter 10 sekunder (time-out). Den forbliver i time-out, indtil knappen slippes. Negativ tone: Brug den negative tone (øverste knap) tillige med en spraydosis for at stoppe uønsket adfærd. Timingen er afgørende. Den negative tone efterfulgt af sprayen skal komme, mens den uønskede adfærd foregår eller umiddelbart efter. Når først din hund forbinder den negative tone med sprayen, behøver du kun bruge den negative tone. Positiv tone: Brug den positive tone (knappen på siden) som markør til styrkelse af positiv adfærd. Her er timing også afgørende. Ros din hund, eller giv den en godbid umiddelbart efter den positive tone. Modtagerhalsbånd: Modtager radiosignalet fra fjernsenderen. Det er vandtæt. Indikatorlampe for lav spraystand: Efter at den gule LED lyser op, er der 5-10 spraydoser tilbage, inden halsbåndet er helt tomt. To-farvet LED: Viser hvornår der er tændt eller slukket for modtagerhalsbåndet. Denne lampe tjener også som indikator for lav batteristand. Fjernsender Modtagerhalsbånd Indikatorlampe på sender Antenne på sender Intensitetsdrejeknap Spraydyse 1 2 Genopfyldningsport Knap på siden 4 Nederste knap Gul LED To-farvet LED Tænd-/ Slukknap Øverste knap Stikforbindelse til opladning (med klap) Opladningsstik 6

7 TRIN 1 BETJENINGSVEJLEDNING Klargøring af fjernsenderen Oplad fjernsenderen 1. Vip gummiklappen, der beskytter stikforbindelsen til opladning på fjernsenderen, op. 2. Sæt opladerens stik i stikforbindelsen på fjernsenderen. 3. Sæt den universelle oplader i en almindelig stikkontakt under anvendelse af den adapter, der passer til stikkontakten. 4. Lad på fjernsenderen i 24 timer første gang. Efterfølgende opladninger tager kun 12 timer. Bemærk: Indikatorlampen på senderen lyser uafbrudt efter 12 timers opladning. Første gang der lades skal du fortsætte med at lade på fjernsenderen i yderligere 12 timer. 5. Når opladningen er gennemført, skal gummiklappen sættes på igen. Opladningsstik anbragt i opladningsstikforbindelsen på fjernsenderen Bemærk: Batteriet rækker til mellem 40 og 50 timers drift på en opladning, afhængig af hvor tæt senderen bruges. Indikatorlampe på senderen - Funktion og respons Fjernsenderens funktion Der lades på senderen i op til 12 timer Der lades på senderen i mere end 12 timer Når der trykkes på en af knapperne - batteristand god Når der trykkes på en af knapperne - lav batteristand Indikatorlamperespons Blinker Uafbrudt tændt i farve Uafbrudt tændt i farve Blinker hvert ½ sekund EN FR NL ES IT DE DA Senderfunktion og -toner Fjernsenderens funktion Knap på siden Øverste knap Nederste knap Toner Positiv tone Negativ tone Spraykorrigering indstillet på intensitetsdrejeknappen 7

8 DA DE IT ES NL FR EN TRIN 2 Klargøring af modtagerhalsbåndet Lad på modtagerhalsbåndet 1. Åbn gummiklappen, der beskytter stikforbindelsen til opladning af modtagerhalsbåndet. 2. Sæt stikket til opladeren i stikforbindelsen på modtagerhalsbåndet. 3. Sæt universalopladeren i en almindelig stikkontakt under anvendelse af den korrekte adapter. 4. Lad på modtagerhalsbåndet, indtil den grønne indikatorlampe tænder og lyser uafbrudt. Første gang skal opladningen ske i 2 timer. En genopladning tager kun 4-5 timer. 5. Når opladningen er gennemført, sættes gummiklappen på igen. Opladningsstik anbragt i opladningsstikforbindelsen på modtagerhalsbåndet Sådan tænder du for modtagerhalsbåndet 1. Tryk på tænd-/slukknappen, og hold den nede, indtil den grønne LED tænder og modtagerhalsbåndet bipper med en stigende tonart. 2. Slip tænd-/slukknappen. Den grønne LED blinker en gang hver 5. sekund, indtil der slukkes for modtagerhalsbåndet. Den blinkende lampe angiver, at modtagerhalsbåndet er klar til at modtage et radiosignal fra fjernsenderen. 3. Når der er tændt for modtagerhalsbåndet, trykker du på den øverste knap eller den på siden på fjernsenderen. Når du gør det, skulle modtagerhalsbåndet gerne bippe så længe der trykkes på den Øverste knap eller den på Siden. Hvis det ikke gør det, henvises til afsnittet "Indkodning af fjernsenderen og modtagerhalsbåndet" i afsnittet Fejlfinding. Bemærk: Du forlænger batteriets driftstid, når du slukker for modtagerhalsbåndet, når det ikke er i brug. Sådan slukker du for modtagerhalsbåndet 1. Tryk på tænd-/slukknappen, og hold den nede, indtil den røde LED tænder og modtagerhalsbåndet bipper med en faldende tonart. 2. Slip tænd-/slukknappen. For at forlænge driftstiden mellem opladningerne, bør du slukke for modtagerhalsbåndet, når det ikke er i brug. Den omtrentlige driftstid mellem opladningerne er timer, afhængig af, hvor tit halsbåndet bruges. 8

9 Genopladelige batterier De genopladelige nikelmetalhydridbatterier (NiMH) er ikke hukommelsessensitive, og det er ikke nødvendigt at tømme dem for strøm inden opladning. Batterierne leveres delvist opladet fra fabrikkens side, men skal oplades helt (24 timer), inden de bruges første gang. Husk - Hold altid batterier væk fra åben ild. Når enheden skal opbevares i længere perioder, skal du huske at give dem en fuld opladning (12 timer) med regelmæssige mellemrum. Dette bør gøres hver 4. eller 6. uge. Overdreven ladning på batteriet kan afkorte dets levetid. Efter første opladning må batteriet aldrig være sat til opladning i længere tid end 12 timer. Hvis dit udstyr ikke har været opladet inden for en længere periode, kan driftstiden være reduceret de første gange. Derefter genoprettes batteriets tidligere kapacitet. Du kan forvente, at batterierne kan genoplades hundredevis af gange. Men alle genopladelige batterier mister noget af deres kapacitet med tiden, afhængig af hvor mange gange de er blevet genopladet. Det er normalt. Hvis driftstiden falder til halvdelen af den oprindelige driftstid, bør du kontakte kundeservicecenteret for at købe et nyt batteri. Batterierne skulle kunne holde i 3-5 år. Batteriet til den håndholdte sender kan udskiftes. Du kan bestille et nyt batterisæt på vores kundeservicecenter eller besøge vores hjemmeside, Du bedes ikke åbne den håndholdte sender, før du har modtaget udskiftningsbatteriet. Tre-farvet LED - Funktion og respons Modtagerfunktion LED-respons Modtagerbipperrespons Når der tændes for modtageren Enheden er tændt Sprayaktivering Lav batteristand Den grønne lampe blinker en gang Den grønne lampe blinker en gang hver femte sekund Den røde lampe blinker mellem korrigeringerne, når knappen holdes nede på senderen Den røde lampe blinker tre gange hver femte minut Bip med stigende tonart Ingen Ingen Ingen Positivt tonesignal modtages Den grønne lampe blinker Positivt tonebip Negativt tonebipsignal Den røde lampe blinker Negativt tonebip modtages Advarsel om lav spraystand Den gule LED-lampe lyser Ingen EN FR NL ES IT DE DA 9

10 DA DE IT ES NL FR EN TRIN 3 Påsætning af modtagerhalsbåndet Vigtigt: Det er vigtigt at påsætte og anbringe modtagerhalsbåndet korrekt for at det skal kunne virke effektivt. For at sikre, at halsbåndet passer, skal du følge nedenstående trin: 1. Kontroller at der er slukket for modtagerhalsbåndet. SÍ 2. Start med at få din hund til at stå afslappet. NO 3. Anbring modtagerhalsbåndet højt oppe på din hunds hals, tæt ved ørerne. Centrer modtagerhalsbåndet nede under din hunds hals, så det rører ved huden. Kontroller at PetSafe -logoet foran på enheden vender opad. Bemærk: På hunde med langhåret pels kan det være nødvendigt at klippe lidt af pelsen på halsen langs med sprayens bane. Det er vigtigt, at sprayen når frem til hundens snude for at være effektiv. 4. PetSafe QuickFit -halsbåndet er konstrueret til at kunne sættes på hunden og tages af uden at ændre på den tilpassede størrelse (3A). a. Med klikspændet fastgjort stikkes halsbåndet gennem metalspændet (3B). b. Før den overskydende del af halsbåndet gennem "C"-løkken oven på klikspændet. Dette holder halsbåndet på plads. c. Når halsbåndet er passet til, skal du blot bruge klikspændet til at fjerne og genpåsætte halsbåndet (3C). 5. Modtagerhalsbåndet skulle nu passe lige netop, men løst nok til, at du kan få en finger ind under stroppen. Lad din hund gå rundt med halsbåndet i flere minutter, og tjek dernæst igen, om det passer. Tjek igen om det passer, efterhånden som din hund bliver mere vandt til modtagerhalsbåndet (3D). 6. Afkort halsbåndet som følger: a. Mærk den ønskede længde af med en pen. Lad et stykke mere blive siddende, hvis din hund er ung eller får en tyk pels om vinteren. b. Tag modtagerhalsbåndet af din hund, og skær det overskydende af. 3C 3D 3A 3B 10

11 Sørg for et korrekt spraymønster For at PetSafe Luksus fjernspraytræningsenheden skal kunne fungere korrekt, skal dysen være placeret korrekt, og der skal være fri bane fra spraydysen til din hunds snude. Følge nedenstående trin: 1. Kontroller at PetSafe -logoet foran på enheden vender opad, og at spraydysen vender udad og peger op mod hundens snude. 2. På hunde med langhåret pels kan det være nødvendigt at afkorte pelsen på halsen langs sprayens bane. Det er vigtigt at sprayen når frem til hundens snude for at være effektiv. 3. For at sikre optimal ydelse bør modtagerhalsbåndet genopfyldes før hver brug. Sådan fyldes og genopfyldes på med uparfumeret spray Tag halsbåndet af din hund. Sluk for enheden. Kontroller at genopfyldningshullet er rent. Bemærk: Hvis der kommer snavs eller fremmedlegemer ind i genopfyldningshullet, kan det tilstoppe enheden, så den ikke fungerer rigtigt. Hold beholderen med uparfumeret spray lodret, og før dysen ned i genopfyldningshullet med et fast tryk. Hold den nede i 15 sekunder, og tag den af. Bemærk: Hvis der 15 sekunder slipper spray ud, skal du måske trykke hårdere for at tætne. Tænd for enheden. Vigtigt: For at nulstille spraytælleren skal du sikre dig, at der er tændt for enheden. Tryk på tænd-/slukknappen, og hold den nede, indtil de røde og gule LED lamper slukker. EN FR NL ES IT DE DA Sprayhalsbåndet eller genopfyldningsbeholderen må ikke punkteres eller brændes. De må ikke udsættes for ekstrem varme eller opbevares ved temperaturer over 50 C. 11

12 DA DE IT ES NL FR EN Find det bedste sprayniveau til dit kæledyr Luksus fjernspraytræningsenheden har fire (4) forskellige sprayniveauer. Med dem kan du vælge den mængde spray, der er bedst til dit kæledyr. Bemærk: Begynd altid med det laveste niveau, og gå opad. Når du har anbragt modtagerhalsbåndet på dit kæledyr, er det tid til at finde det sprayniveau, der bedst passer til det. Det kaldes genkendelsesniveauet. En lille ændring i dit kæledyrs adfærd, såsom nysgerrigt at se sig omkring, at skrabe på halsbåndet eller at det slår med ørerne, er tegn på at det genkendelsesniveau, der er bedst for det, er nået. Følg nedenstående trin for at finde dit kæledyrs genkendelsesniveau: 1. Tryk på den øverste knap (negativ tone) i 2 til 3 sekunder. Hvis dit kæledyr reagerer på det, kan du bruge denne knap til træningen og simpelthen bruge den øverste knap (negativ tone), i stedet for den nederste (spray), når denne angives til brug i afsnittet "Generelle råd". Hvis dit kæledyr ikke reagerer, skal du gå til næste trin. 2. Begynd med niveau 1, og tryk på den nederste knap (korrigering) koninuerligt i 2 til 3 skunder. 3. Hvis dit kæledyr ikke reagerer, skal du gå et sprayniveau op og gentage processen. 4. Gentage hvert sprayniveau flere gange, inden du går op til næste niveau. 5. DIT KÆLEDYR SKAL IKKE FREMBRINGE NOGEN LYDE ELLER GÅ I PANIK. I SÅ FALD SKAL DU GÅ TILBAGE OG GENTAGE PROCESSEN. 6. Hvis dit kæledyr stadig ikke reagerer på niveau 4, skal du kontrollere, om modtagerhalsbåndet passer. Hvis alle disse trin er gennemført, og dit kæledyr stadig ikke reagerer på spraykorrigeringen, skal du kontakte kundeservicecenteret. Srayaktiveringstabel Spraytype 1 Kort dosering 2 Mellemstor dosering 3 Lang dosering 4 Maksimal dosering 12

13 Tilbehør Du kan købe ekstra tilbehør til din PetSafe Luksusfjernspraytræningsenhed ved at kontakte kundeservicecenteret eller gå ind på vores hjemmeside, for at finde en forhandler i nærheden af din bopæl. Komponent Genopfyldningsbeholder - uparfumeret (MSDS-ark kan rekvireres) Genopfyldningsbeholder - citronella (MSDS-ark kan rekvireres) Klikspænde Universal opladningsadapter Hundesnor Tilbehørspakke (klapper med skruer til opladningsstikforbindelsen på modtager og sender) Udskiftningsbatteri - sender Udskiftningsmodtager GENERELLE RÅD Varenummer PAC PAC RFA-226 RFA-444 RFA-189 RFA-283 SDT RFA-356 Træningsanvisning Eliminer en dårlig adfærd, eller indlær en lydighedskommando ad gangen. Hvis du går for hurtigt frem med træningen, kan dit kæledyr blive forvirret. Vær konsekvent. Giv dit kæledyr en negativ tone- eller spraykorrigering ved hver dårlig adfærd. Du skal ikke overkorrigere dit kæledyr. Brug så få sprays som muligt til træningen. Medmindre du har opsyn med dit kæledyr, anbefales det at afskære det fra situationer, i hvilke det plejer at udvise dårlig adfærd. Men det kan forbedre din chancer for at lykkes med træningen, hvis du frembringer en sådan situation. Hvis dit kæledyr reagerer på træningen ved at gemme sig eller vise tegn på angst, skal du lede dets opmærksomhed hen på en simpel og passende adfærd, såsom "sit"-kommandoen. Kæledyr bør være mindst 6 måneder gamle, inden fjernspraytræningsenheden benyttes. Lad kun familiemedlemmer med ansvarsfølelse bruge fjernspraytræningsenheden. Det er ikke legetøj! EN FR NL ES IT DE DA Må ikke bruges på aggressive hunde. Brug ikke dette produkt, hvis din hund er aggressiv, eller hvis den er tilbøjelig til at udvise aggressiv adfærd. Aggressive hunde kan påføre deres ejer og andre alvorlig legemsbeskadigelse og endog forårsage deres død. Hvis du ikke er sikker på, om dette produkt er passende for din hun, bedes du rådføre dig med din dyrlæge eller en godkendt hundetrænder. 13

14 DA DE IT ES NL FR EN Indlæring af den positive tone (knap på siden) Inden du bruger træningsenheden til at korrigere dit kæledyr, skal du tilbringe 10 til 15 minutter om dagen i 2 til 3 dage for at hjælpe det med at forbinde den positive tone med belønning og ros. Dette gøres således: 1. Tryk på knappen på siden (positiv tone) i 2 sekunder. 2. Slip knappen, og beløn straks dit kæledyr mundtligt, ved at kærtegne det, eller med en lille godbid. Brug 3 til 5 sekunder på at give belønning. 3. Vent et par minutter, og tryk igen på knappen på siden (positiv tone) i 2 sekunder, og giv belønning. Varier belønnings art for at forhindre, at dit kæledyr forventer en bestemt belønning. Dette stadium på træningen er gennemført, når dit kæledyr viser, at det forventer en Belønning, når det hører den positive tone. Anvendelsen af den negative tone (øverste knap) Så snart dit kæledyr begynder at udvise de første tegn på dårlig adfærd, skal du trykke på den øverste knap (negativ tone). Hvis du f.eks. ønsker at lære din hund ikke at hoppe op på sofaen, skal du trykke på den øverste knap (negativ tone), så snart den sætter en pote på den. Vent ikke til den er helt oppe i sofaen. 1. Hold den øverste knap (negativ tone) nede i op til 2 sekunder ad gangen, og slip knappen, så snart dit kæledyr holder inde med sin dårlige adfærd. 2. Hvis dit kæledyr ikke er holdt inde med den dårlige adfærd efter to sekunders korrigering, skal du slippe den øverste knap (negativ tone) og trykke på den igen i op til to sekunder. 3. Fortsæt med denne sekvens, indtil den dårlige adfærd er ophørt. 4. Når den dårlige adfærd er stoppet, tæller du til 2 (2 sekunder), og trykker på knappen på siden (positiv tone) i to sekunder. 5. Beløn dit kæledyr efter at have trykket på knappen på siden (positiv tone) ca. hver 3. til 5. gang for at hjælpe det med at forbinde den positive tone med belønning. Træning med spraykorrigering (nederste knap) Du bestemmer, hvor lang tid sprayen (nederste knap) skal afgives til dit kæledyr. Spraykorrigeringen afgives med 1½ sekunders intervaller. Hvis du fortsætter med at trykke på den nederste knap, stopper sprayen efter 10 sekunder (time-out). Den forbliver i time-out, indtil knappen slippes. Bemærk: For at nogen af disse træningsmetoder kan være effektive, skal de anvendes konsekvent sammen med den kommando, du prøver at lære dit kæledyr. 14

15 Hvor gammel skal mit kæledyr være, før jeg kan bruge Petafe Luksus fjernspraytræningsenheden? Når mit kæledyr er trænet og har adlydt mine kommandoer, skal det så stadig have modtagerhalsbåndet på? Er modtagerhalsbåndet vandtæt? Kan jeg bruge Luksus fjernspraytræningsenheden på aggressive hunde eller få min hun til at ophøre med at være aggressiv? Får jeg nøjagtig 275 meters rækkevidde med Luksus fjernspraytræningsenheden? Er sprayen skadelig? Er det nødvendigt, at sprayen rammer min hunds næse? Hvad gør jeg, hvis mit kæledyrs hals bliver rød og irriteret? Kan jeg sætte en hundesnor på modtagerhalsbåndet? Ofte stillede spørgsmål Dit kæledyr skal være gammelt nok til at kunne genkende grundlæggende lydighedskommandoer som "sit" eller "bliv". Systemet må kun bruges på kæledyr, der er over 6 måneder gamle. Hvis det har en skade, eller dets bevægelighed på anden vis er nedsat, skal du kontakte din dyrlæge eller professionelle hundetræner inden ibrugtagningen. Sikkert ikke. Du skal måske genopfriske træningen med modtagerhalsbåndet fra tid til anden. Ja. Når du skifter batteri, skal du holde området frit for snavs og fremmedlegemer. Vi fraråder brugen af alle vores produkter på aggressive hunde. Hvis du ikke er sikker på, om din hund er aggressiv, bedes du rådføre dig med din dyrlæge eller en godkendt hundetræner. Rækkevidden på Luksus fjernspraytræningsenheden varierer alt efter terrænet, vejret, vegetationen samt påvirkning fra andre radiosendere. Denne enhed anvender en uparfumeret spray, som hunde finder ubehagelig. Den fordamper hurtigt, og er sikker for mennesker og dyr. Nej. Sprayen er meget fin, og danner simpelthen en sky omkring snuden. Hold inde med brugen af modtagerhalsbåndet et par dage. Hvis fænomenet varer ved længere end 48 timer, skal du gå til dyrlægen med hunden. Når huden bliver normal igen, skal du holde øje med den efterfølgende. Sæt ikke en snor på halsbåndet. Du kan sætte et ekstra, ikke-metallisk halsbånd eller seletøj på din hunds hals og sætte en hundesnor og/mærker på det. Bemærk: Kontroller at det ekstra halsbånd ikke blokerer for sprayens bane. EN FR NL ES IT DE DA 15

16 DA DE IT ES NL FR EN Mit kæledyr reagerer ikke, når jeg trykker på den øverste eller nederste knap eller knappen på siden. Modtagerhalsbåndet tænder ikke. Modtagerhalsbåndet reagerer ikke på fjernspraysenderen. Modtagerhalsbåndet afgiver ingen spray. Når jeg prøver at genopfylde enheden med den uparfumerede spray, slipper der spray ud rundt om spraydysen. Jeg har genopfyldt modtagerhalsbandet, og den gule LED blinker stadig. Fejlfinding Kontroller at der er tændt for modtagerhalsbåndet. Hvis rækkevidden er blevet mindre i forhold til første gang, du brugte fjernsenderen, er batteriets stand måske lav i enten fjernsenderen eller modtagerhalsbåndet. Dette vil være angivet ved at indikatorlyset eller LED'en blinker. Rækkevidden på Luksus fjerntræningsenheden varierer alt efter terræn, vejret, vegetationen samt påvirkning fra andre radiosendere. Forøg spray-niveauet med 1 grad. Se "Find det bedste spray-niveau til dit kæledyr." Forvis dig om, at modtagerhalsbåndet er opladet. Første gang skal opladningen ske i 2 timer. Efterfølgende opladninger tager kun 4-5 timer. Kontroller at der er tændt for modtagerhalsbåndet. Se "Indkodning af fjernsender og modtagerhalsbånd". Hvis modtagerhalsbåndet stadig ikke reagerer, bedes du kontakte kundeservicecenteret. Kontroller at der er fyldt sprayvæske på enheden. Kontroller at spraydysen ikke er tilstoppet. Bemærk: Se afsnittet "Sådan fyldes og genopfyldes på med uparfumeret spray". Genopfyld enheden med den uparfumerede spray. Hvis modtagerhalsbåndet stadig ikke afgiver spray, bedes du kontakte kundeservicecenteret. Tør enheden af med en fugtig klud, og tør efter grundigt. Hold den uparfumerede spraybeholder lodret. Hvis den holdes i vinkel, er der ikke god kontakt. Tryk med fast hånd på beholderen med uparfumeret spray for at sikre god kontakt. Hvis der stadig slipper sprayvæske ud, bedes du kontakte kundeservicecenteret. Kontroller at spraytælleren er nulstillet. Bemærk: Se afsnittet "Fyldning og genopfyldning af spray". Hvis den gule LED stadig blinker, efter at spraytælleren er nulstillet, bedes du kontakte kundeservicecenteret. 16

17 3 Indkodning af fjernsender og modtagerhalsbånd Hvis modtagerhalsbåndet ikke bipper, når der trykkes på øverste knap eller knappen på siden af fjernsenderen, eller hvis du føler, at modtagerhalsbåndet ikke reagerer på fjernsenderen: 1. Med modtagerhalsbånd taget af hunden slukker du for det. 2. Tryk på tænd-/slukknappen i 5 sekunder. 3. Modtagerhalsbåndet bipper, og LED'en blinker. 4. Tryk på en af knapperne på senderen. 5. Modtagerhalsbåndet reagerer og indkodes. 6. Hvis modtagerhalsbåndet ikke bipper to gange, bedes du kontakte kundeservicecenteret. Bortskaffelse af batterier Separat bortskaffelse af brugte batterier kræves mange steder. Tjek reglerne i dit område, inden du smider brugte batterier ud. Fjernsenderen drives af et batteri af typen nikkelmetalhydrid (NiMH) med en 7,2 volts, 160 mah's kapacitet. Modtagerhalsbåndet drives af et lithiumbatteri med en 3,7 volts, 200 mahs kapacitet. Fjernsender: Når dens levetid er slut, skal anvisningerne mht. fjernelse af disse batterier til endelig bortskaffelse overholdes. Med en stjerneskruetrækker nr. 1 aftages skruerne til batterirummet. Fjern klappen eller dækslet. Udtag det gamle batteri EN FR NL ES IT DE DA Bemærk. Når det gamle batteri skal udtages, skal du være forsigtig og tage godt fat i stikforbindelsen for ikke at beskadige ledningerne. Kortsluttes strømmen på batteriets ledninger, kan det forårsage antændelse eller eksplosion. Denne anvisning gælder ikke for reparation eller udskiftning af batteri. Udskiftes batteriet med et batteri, der ikke er specielt godkendt af Radio Systems Corporation kan forårsage antændelse eller eksplosion. Kontakt kundeservicecenteret for ikke at din garanti skal blive gjort ugyldig. Der findes en liste over telefonnumrene på kundeservicecentrene på vores hjemmeside, Risiko for eksplosion hvis batteriet udskiftes med et af forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne. Modtagerhalsbånd: Når modtagerhalsbåndets produktive levetid er slut, bedes du kontakte et af vores kundeservicecentre for at få anvisning om korrekt bortskaffelse af enheden. Modtagerhalsbåndet må ikke kasseres som almindeligt husholdningsaffald. Der findes en liste over kundeservicecentre på vores hjemmeside,

18 DA DE IT ES NL FR EN Vigtige genbrugsråd Rglerne om kassation af elektrisk og elektronisk udstyr i dit land skal respekteres. Dette udstyr skal genbruges. Hvis du ikke har brug for det mere, må det ikke kasseres som normalt husholdningsaffald. Returner det, der hvor det er købt, så det kan komme med i vores genbrugssystem. Hvis dette ikke er muligt, bedes du kontakte kundeservicecenteret for at få yderligere information. Der findes en liste over telefonnumrene på kundeservicecentrene på vores hjemmeside, Overensstemmelseskrav Dette udstyr er testet og konstateret at overholde relevante EU-elektromagnetisk kompatibilitets-, Lavvolts- og R&TTE-direktiver. Inden dette udstyr tages i brug uden for EU, skal du tjekke dette hos den relevante R&TTE-myndighed. Uautoriserede ændringer på udstyret, som ikke er godkendt af Radio Systems Corporation, udgør en krænkelse af EU- R&TTE-regulativer, - kan gøre brugerens godkendelse til at betjene udstyret ugyldig, og gøre garantien ugyldig. Overensstemmelseserklæringen kan findes på: Canada Radio Standards Specifications (RSS) Driftsfrekvensen på denne enhed er 27,145 MHz. Feltstyrken er 10 3 m. Drift er afhængig af følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, inkl. interferens der kan forårsage uønsket drift på enheden. Denne enhed overholder de grænser, der er anført i RSS-310. Dette klasse B digitale apparat overholder canadiske ICES-003. Australien Denne enhed overholder de gældende EMC-krav, der er anført i ACMA (Australian Communications and Media Authority). 18

19 Anvendelsesbetingelser og ansvarsbegrænsning 1. Anvendelsesbetingelser Brugen af dette produkt er betinget af din uforbeholdne accept af de heri anførte betingelser og meddelelser. Brugen af dette produkt tages som accept of alle sådanne betingelser og meddelelser. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse betingelser og meddelelser, bedes du returnere produktet, ubrugt, i dets originale emballage og for egen regning og risiko til det pågældende kundeservicecenter sammen med købebevis for at få fuld refusion. 2. Retmæssig brug Dette produkt er beregnet til brug på kæledyr, hvor træning ønskes. Dit kæledyrs specielle temperament eller størrelse/vægt passer måske ikke til dette produkt (se "Sådan virker systemet" i denne betjeningsvejledning). Radio Systems Corporation fraråder brug af dette produkt, hvis dit kæledyr er aggressivt, og påtager sig ikke noget ansvar for at bestemme, om det kan anvendes i enkeltsager. Hvis du ikke er sikker på, om dette produkt passer til dit kæledyr, skal du rådføre dig med din dyrlæge eller en godkendt hundetræner inden ibrugtagningen. Retmæssig brug inkluderer, uden begrænsning, at hele betjeningsvejledningen og alle specifikke forsigtighedsadvarsler læses. 3. Ingen ulovlig eller forbudt anvendelse Dette produkt er udelukkende beregnet til brug på kæledyr. Sigtet med denne hundetræningsenhed er ikke at skade, såre eller provokere dyret. Bruges dette produkt på en ikke tilsigtet måde, kan det udgøre en krænkelse af statslige love eller kommunale regler. 4. Ansvarsbegrænsning Under ingen omstændigheder kan Radio Systems Corporation eller nogen af dets søsterselskaber kunne holdes ansvarlig for (i) nogen indirekte, strafferetlig, tilfældig, speciel skade eller driftstab og/eller (ii) noget som helst tab eller nogen som helst skadeserstatning, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med forkert brug af dette produkt. Køber påtager sig alle risici og alt ansvar ved brug af dette produkt i hele den udstrækning, loven tillader. For at undgå al tvivl kan intet i stykke 4 begrænse Radio Systems Corporation's ansvar for et menneskes død eller personlig legemsbeskadigelse eller for bedrageri eller forkert anbringende i bedragerisk hensigt. 5. Ændring af betingelser Radio Systems Corporation forbeholder sig ret til at ændre de betingelser og meddelelser, der handler om dette produkt, fra tid til anden. Hvis sådanne ændringer er meddelt dig, inden du har brugt dette produkt, er de bindende for dig, som om de var inkluderet heri. EN FR NL ES IT DE DA 19

20 Radio Systems Corporation Electric Ave. Knoxville, TN USA Radio Systems Corporation

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Tak fordi du valgte PetSafe. Når du bruger vores produkter konsekvent, får du en artigere hund på kortere tid end med andet træningsværktøj. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration Træningsvejledning Fjernspraytræningsenheden med vibration Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe produkt. Du og dit kæledyr fortjener et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles

Læs mere

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Tak fordi du valgte SportDOG. Dette produkt kan hjælpe med at træne din hund effektivt og sikkert, når det er anvendt korrekt. For at sikre din fulde tilfredshed med

Læs mere

SD::425E SD::425S::E BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR BRUG

SD::425E SD::425S::E BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR BRUG SD::425E SD::425S::E BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR BRUG VIGTIG SIKKERHEDSOPLYSNINGER FORKLARING AF ADVARSELSORD OG SYMBOLER, DER ANVENDES I VEJLEDNINGEN Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING, INDEN DU GÅR I GANG

BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING, INDEN DU GÅR I GANG BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING, INDEN DU GÅR I GANG VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel Det anvendes til at advare dig om potentielle risici for personskader

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG

BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER I det følgende kan der samlet henvises til Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. og eventuelle andre datterselskaber eller varemærker tilhørende

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RADIO PEJL. læs hele denne vejledning, inden du begynder

BRUGERVEJLEDNING RADIO PEJL. læs hele denne vejledning, inden du begynder BRUGERVEJLEDNING RADIO PEJL Stealth-S læs hele denne vejledning, inden du begynder Vigtige sikkerhedsoplysninger Forklaring af ord og symboler, der er anvendt i denne vejledning Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Ansigtsepilator. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 97917FV05X06VIII

Ansigtsepilator. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 97917FV05X06VIII Ansigtsepilator da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97917FV05X06VIII 2018-05 Kære kunde! Din nye ansigtsepilator gør det muligt at fjerne uønsket hårvækst forskellige steder på kroppen. Den er

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

LED-lampion med solceller

LED-lampion med solceller LED-lampion med solceller da www.tchibo.dk/vejledninger Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99310HB32XIX 2018-12 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Ansigtsepilator. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92451FV05X07VII

Ansigtsepilator. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92451FV05X07VII Ansigtsepilator da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92451FV05X07VII 2017-06 350 786 Kære kunde! Din nye ansigtsepilator gør det muligt at fjerne uønsket hårvækst forskellige steder på kroppen.

Læs mere

HUMANTECHNIK BRUGERVEJLEDNING. Humantechnik Trykknapsender A

HUMANTECHNIK BRUGERVEJLEDNING. Humantechnik Trykknapsender A HUMANTECHNIK DK BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Trykknapsender A-2441-0 Side 2 Tillykke med købet af din RF-personkalder/RF-dørklokkeknap. Vi håber, at du vil få mange års betryggende brug ud af apparatet.

Læs mere

Arbejdslup. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91982HB44XVII

Arbejdslup. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91982HB44XVII Arbejdslup da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91982HB44XVII 2017-01 347 363 Kære kunde! Din nye arbejdslup er perfekt til finere hobbyarbejde, syning og andet håndarbejde. Luppen kan stå frit

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING ADVARSEL: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Styletto Charger. Brugsanvisning. Hearing Systems

Styletto Charger. Brugsanvisning. Hearing Systems Styletto Charger Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Før du starter 3 Tilsigtet brug 3 Sådan bruger du opladeren 4 Komponenter 5 Tænd og sluk for opladeren 6 Opladning og opladningsstatus 7 Opladning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

3 solcelledrevne LED-lamper

3 solcelledrevne LED-lamper 3 solcelledrevne LED-lamper Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94500AB2X1VIII 2017-11 Kære kunde! Dine nye solcelledrevne LED-lamper er ideelle til afgrænsning af havegange og blomsterbede og fungerer

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A-2473-0 Side 2 Tillykke med købet af din RF-alarmsender akustisk. Vi håber, at du vil få mange års betryggende brug ud af apparatet.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI Tøjshaver da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87248FV05X03VI 2016-06 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevægeligt skærehoved med ekstra stor skære - flade og aftagelig

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII LED-natlampe Løve da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91225HB44XVII 2017-04 Kære kunde! Dejlige drømme for dit barn: LED-natlampen lader lyset strømme ud foroven i løven og hjælper dit barn til

Læs mere

LED-lampion med solceller

LED-lampion med solceller LED-lampion med solceller da www.tchibo.dk/vejledninger Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99310HB32XIX 2018-12 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2007/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

»EF-«OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING. NUM AXES erklærer, at anti-gø halsbåndet CANICALM Spray

»EF-«OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING. NUM AXES erklærer, at anti-gø halsbåndet CANICALM Spray Brugsanvisning»EF-«OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NUM AXES erklærer, at anti-gø halsbåndet CANICALM Spray er i overensstemmelse med Europarådets EMC-direktiv Nr. 89/336/EØF og i overensstemmelse med følgende

Læs mere

Kattelegetøj rullebold

Kattelegetøj rullebold Kattelegetøj rullebold da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89215HB321XVII 2016-12 Kære kunde! Dette kattelegetøj giver enhver kat masser af sjov leg! Det vækker jagtinstinktet og lysten til at

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

BRUGSANVISNING CAL J250

BRUGSANVISNING CAL J250 BRUGSANVISNING CAL J250 Automatisk vanddybde måling Vandsensoren registrerer vand kontakt og starter måling af vanddybde automatisk. Maksimal vanddybde indikation Du kan se den maksimal vanddybde for sidste

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE 1 Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en indbrudstyv yderligere. Sirenen

Læs mere

Humantecknik Crescendo 50

Humantecknik Crescendo 50 Humantecknik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik Crescendo 50 Side 2 Tillykke med købet af din Crescendo 50 forstærker. Du har valgt et moderne og pålideligt system. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning. 5 LED Display

Brugervejledning. 5 LED Display Brugervejledning 5 LED Display Indholdsfortegnelse 1. Funktioner 3 1.1 Display 3 1.2 Display funktioner 3 1.3 Assist-funktion 3 1.4 LED display funktioner 4 1.5 Fejlfinding 4 2. Batteri 5 2.1 Af- og påmontering

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Dekorationslampe med solceller

Dekorationslampe med solceller Dekorationslampe med solceller da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 99322AB2X3IX 2018-10 Kære kunde! Din nye dekorationslampe med solceller er et smukt indslag i haven eller på altanen. Lampen

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A-3250-0 Side 2 Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og

Læs mere

LED-dekoration tropical

LED-dekoration tropical LED-dekoration tropical YL-L51008-A YL-L51008-P YL-L51008-F YL-L51008-K 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE Model.: 722-K / 722-W 722-B / 722-M +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de 11/08/2018 ORIGINAL

Læs mere

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AP 100, 200, 300, 300 S Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk Trykt på klorfrit bleget papir. Trykfarverne indeholder vegetabilske

Læs mere

LED-lampion med solceller

LED-lampion med solceller LED-lampion med solceller da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95960HB33XVIII 2017-12 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Elektrisk vinpumpe. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93161AB4X4VII

Elektrisk vinpumpe. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93161AB4X4VII Elektrisk vinpumpe da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93161AB4X4VII 2017-05 Kære kunde! Din nye elektriske vinpumpe tømmer flasken for luft og forlænger dermed holdbarheden for en åben vinflaske

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII Tøjshaver Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93505HB1XVIII 2017-07 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevæ - geligt skærehoved med ekstra stor skæreflade og aftagelig afstandsholder.

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000022 EAN nr 5709133911317 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere