Bedømmelseskriterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier Pædagogisk Assistentuddannelse PÆDAGOGIK... 2 KULTUR OG AKTIVITET... 9 BEVÆGELSE OG IDRÆT SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI SUNDHEDSFAG PA SAMFUNDSFAG - NIVEAU C AFSLUTTENDE PRØVE Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. februar 2014

2 Pædagogik Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende indsigt i og forståelse for ansvaret i det professionelle relationsarbejde. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. pædagogiske arbejde, 7 Eleven reflekterer på baggrund af indsigt i og forståelse for ansvaret i det professionelle relationsarbejde. Eleven anvender teorier og begreber relevant. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den pædagogiske praksis dels for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet, dels udvikle sin rolle som fagperson, 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af en begrænset indsigt i og forståelse for ansvaret i det professionelle relationsarbejde. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende indsigt i og forståelse for ansvaret for som fagperson at kunne bidrage konstruktivt til dialogen om og udviklingen af den pædagogiske praksis. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. 7 Eleven reflekterer på baggrund af indsigt i og forståelse for ansvaret for som fagperson at kunne bidrage til dialogen om og udviklingen af den pædagogiske praksis. Eleven anvender teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af en begrænset indsigt i og forståelse for ansvaret for som fagperson at kunne bidrage til dialogen om og udviklingen af den pædagogiske praksis. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 2

3 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om pædagogikkens historie og dens betydning for bo- og dagtilbuddene i Danmark, 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende indsigt i og forståelse for pædagogikkens historiske kontekst. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om teorier om psykiske og kognitive læreprocesser for at kunne understøtte den enkelte brugers behov og udviklingsmuligheder, 7 Eleven reflekterer på baggrund af indsigt i og forståelse for pædagogikkens historiske kontekst. Eleven anvender teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af en begrænset indsigt i og forståelse for pædagogikkens historiske kontekst. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende indsigt i og forståelse for det enkelte individs læringsbehov og -potentialer. Eleven anvender velvalgte psykiske og kognitive teorier og begreber. 7 Eleven reflekterer på baggrund af indsigt i og forståelse for det enkelte individs læringsbehov og -potentialer. Eleven anvender psykiske og kognitive teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af en begrænset indsigt i og forståelse for det enkelte individs læringsbehov og potentialer. Eleven anvender psykiske og kognitive teorier og begreber basalt. 3

4 Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om væsentlige medvirkende faktorer til den normale socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med handicap som udsatte grupper gennem inkluderende tiltag, Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om, hvordan sårbarhed og udsathed blandt børn, unge og voksne identificeres samt får indsigt i, hvilke metoder, der findes, for at møde dem på anerkendende måde uden stigmatisering og for at udvikle disse målgruppers potentialer, 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende indsigt i og forståelse for den normale socialiseringsproces og inklusion i hele det pædagogiske felt. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. 7 Eleven reflekterer på baggrund af indsigt i og forståelse for den normale socialiseringsproces og inklusion i hele det pædagogiske felt. Eleven anvender teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af en begrænset indsigt i og forståelse for den normale socialiseringsproces og inklusion i hele det pædagogiske felt. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende indsigt i og forståelse for identifikation af og anerkendende indsatser i forhold til udsathed. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. 7 Eleven reflekterer på baggrund af indsigt i og forståelse for identifikation af og anerkendende indsatser i forhold til udsathed. Eleven anvender teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af en begrænset indsigt i og forståelse for identifikation af og anerkendende indsatser i forhold til udsathed. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 4

5 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljø-vurderinger, 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende indsigt i og forståelse for brugen af pædagogiske lære-, handleplaner samt bidrager konstruktivt til udformningen heraf. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. 7 Eleven reflekterer på baggrund af indsigt i og forståelse for brugen af pædagogiske lære-, handleplaner samt bidrager til udformningen heraf. Eleven anvender teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af en begrænset indsigt i og forståelse for brugen af pædagogiske lære-, handleplaner samt bidrager til udformningen heraf. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende kendskab til brugen af observationsmetoder i relation til brugerens udvikling og trivsel. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. 7 Eleven reflekterer på baggrund af kendskab til brugen af observationsmetoder i relation til brugerens udvikling og trivsel. Eleven anvender teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af et begrænset kendskab til brugen af observationsmetoder i relation til brugerens udvikling og trivsel. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 5

6 Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven opnår viden om de pædagogiske 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende indsigt i de muligheder og tilbud, som findes for børn, pædagogiske tilbud der findes til brugere med behov for unge og voksne med behov for adfærdsregulerende støtte. adfærdsregulerende støtte, Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til de væsentligste pædagogiske udfordringer ved mødet og kommunikationen med mennesker med specifikke dysfunktioner såvel fysiske, psykiske som sociale, 7 Eleven reflekterer på baggrund af indsigt i de pædagogiske tilbud der findes til brugere med behov for adfærdsregulerende støtte. Eleven anvender teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af en begrænset indsigt i de pædagogiske tilbud der findes til brugere med behov for adfærdsregulerende støtte. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende kendskab til pædagogiske udfordringer ved mødet med mennesker med forskellige dysfunktioner. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. 7 Eleven reflekterer på baggrund af kendskab til pædagogiske udfordringer ved mødet med mennesker med forskellige dysfunktioner. Eleven anvender teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af et begrænset kendskab til pædagogiske udfordringer ved mødet med mennesker med forskellige dysfunktioner. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 6

7 Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til institutioner som ramme om børns og unges udvikling og læring, 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende kendskab til institutionsliv. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. 7 Eleven reflekterer på baggrund af kendskab til institutionsliv. Eleven anvender teorier og begreber relevant. Mål 12 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til, hvordan dagplejehjemmets aktiviteter, en fast voksenkontakt og en lille børnegruppe kan fremme pædagogiske mål i en aldersdifferentieret børnegruppe, under hensyntagen til det enkelte barns behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, Mål 13 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til, hvordan dagplejeren eller andre, der arbejder alene, får faglig sparring og vejledning omkring de særlige betingelser og rammer, der kan være for vanskelige situationer i alene-arbejdet, 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af et begrænset kendskab til institutionsliv. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende kendskab til opfyldelse af pædagogiske mål under de vilkår som dagplejehjemmet tilbyder. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. 7 Eleven reflekterer på baggrund af kendskab til opfyldelse af pædagogiske mål under de vilkår som dagplejehjemmet tilbyder. Eleven anvender teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af et begrænset kendskab til opfyldelse af pædagogiske mål under de vilkår som dagplejehjemmet tilbyder. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende kendskab til dagplejerens arbejdsvilkår herunder mulighed for faglig sparring. Eleven anvender velvalgte teorier og begreber. 7 Eleven reflekterer på baggrund af kendskab til dagplejerens arbejdsvilkår herunder mulighed for faglig sparring. Eleven anvender teorier og begreber relevant. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af et begrænset kendskab til dagplejerens arbejdsvilkår herunder mulighed for faglig sparring. Eleven anvender teorier og begreber basalt. 7

8 Mål 14 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse. 12 Eleven reflekterer selvstændigt på baggrund af omfattende indsigt i og forståelse for lovgivning og retningslinjer for eksaminationens problemstilling. 7 Eleven reflekterer på baggrund af indsigt i og forståelse for lovgivning og retningslinjer for eksaminationens problemstilling. 02 Eleven reflekterer tilstrækkeligt på baggrund af en begrænset indsigt i og forståelse for lovgivning og retningslinjer for eksaminationens problemstilling. 8

9 Kultur og aktivitet Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og 12 Eleven skal forklare teori og praksis og danne sammenhæng. Eleven skal bruge og forklare begreber. Eleven skal argumentere for mål og metoder. praktiske forløb, 7 Eleven kan give udtryk for, at kunne tilrettelægge praktiske forløb, men kan ikke anvende begreber og teori fyldestgørende. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, som udfordrer barnets, den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling, Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, demokratisk forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, 02 Eleven har minimalt indsigt og kendskab til at anvende teori og begreber. Og kan kun koble praktiske forløb til målgrupperne i meget ringe grad. 12 Eleven skal forklare teori og praksis og danne sammenhæng. Eleven skal bruge og forklare begreber. Eleven skal argumentere for mål og metoder. 7 Eleven kan komme med eksempler indenfor de forskellige målgrupper. Men kan ikke anvende teori og begreber fyldestgørende. 02 Eleven har minimalt indsigt og kendskab til at anvende teori og begreber. Og kan kun koble praktiske forløb til målgrupperne i meget ringe grad. 12 Eleven kan iværksætte pædagogiske aktiviteter der fordrer inkluderende fællesskaber. Og som samtidig kan gøre rede for relevant teori. 7 Eleven kan komme med eksempler indenfor de forskellige målgrupper. Men ikke kan anvende teori og begreber fyldestgørende. 02 Eleven kan iværksætte et samarbejde, med en ringe grad af selvstændighed, og har væsentlige mangler i forhold til igangsættelse at inkluderende aktiviteter. 9

10 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger at tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle baggrund og udtryksformer fremmer den enkeltes udvikling, Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på grundlag af et kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt fælles kulturarv og andre kulturer end dansk indgå i det pædagogiske arbejde og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed, Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner, 12 Eleven har et bredt kendskab til læreplanerne samt børnemiljøvurderinger og har evnen til at omsætte det til praktiske aktiviteter, ud fra de forskellige målgrupper. 7 Eleven har kendskab til læreplanerne samt børnemiljøvurderinger, men har manglende evne til, at omsætte det til praktiske aktiviteter. 02 Eleven har ringe kendskab til læreplanerne samt børnemiljøvurderingerne og kan i ringe grad omsætte det til praksis, for en aktuel målgruppe. 12 Eleven har viden om kulturel mangfoldighed og om hvordan man understøtter det i praksis. Anvender målets begreber. 7 Eleven har viden om kulturel mangfoldighed og hvordan man understøtter det i praksis. 02 Eleven har ringe refleksion i forhold til aktiviteter, som understøtter målet. 12 Eleven har teoretisk kendskab til naturfaglige emner, og kan omsætte denne viden, så det vækker interesse hos målgruppen. 7 Eleven har kendskab til naturfaglige emner, og kan omsætte denne viden, så det vækker interesse hos målgruppen. 02 Eleven kan planlægge en naturfaglig aktivitet, med begrænset argumentation og teoretisk inddragelse. Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan på grundlag af en viden om sammenhængen mellem naturen, økologi og bæredygtighed og deres betydning for vores hverdag tilrettelægge forløb, hvori naturoplevelser og studier af naturen indgår, 12 Eleven viser stor indsigt i at planlægge, tilrettelægge og gennemføre forløb, hvori naturen og bæredygtighed er i fokus. Og reflektere over det samfundsmæssige perspektiv. 7 Eleven kan planlægge, tilrettelægge og gennemføre forløb, hvor i naturen og bæredygtighed er i fokus. 02 Eleven har kendskab til natur, økologi og bæredygtighed. Mangler forståelse for hvorfor og hvordan det skal omsættes til praksis. 10

11 Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan reflektere kritisk over og anvende medier i det pædagogiske arbejde på grundlag af en viden om digitale mediers betydning for børns, unges og voksnes hverdagsliv og forståelse af verden. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan anvende til at understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af institutions fastsatte læringsmål, enkeltvis eller i grupper, 12 Eleven har et bredt kendskab til at kunne inddrage de digitale medier i pædagogiske sammenhænge og forløb. Eleven kan være kritisk overfor mediernes betydning for målgrupper. Har faglig viden om mediernes betydning for målgruppens hverdagsliv og forståelse af verden. 7 Eleven har kendskab til at kunne inddrage de digitale medier i pædagogiske sammenhænge og forløb. Med en hvis form for kritisk tilgang. Begrænset viden om mediernes betydning for målgruppens hverdagsliv og forståelse af verden. 02 Eleven har kendskab til at kunne inddrage de digitale medier i pædagogiske sammenhænge og forløb. Mangelfuld viden om mediernes betydning for målgruppens hverdagsliv og forståelse af verden. 12 Eleven kan med udgangspunkt i fastsatte læringsmål, planlægge relevante aktiviteter, ud fra teoretiske modeller. 7 Eleven kan med udgangspunkt i fastsatte læringsmål, planlægge relevante aktiviteter. Usikkerhed i at anvende teoretiske modeller. 02 Eleven kan i ringe grad planlægge relevante aktiviteter i forhold til fastsatte læringsmål. Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om metoder og aktiviteter, der kan støtte brugere med fysiske og psykiske handicap til at have 12 Eleven viser kendskab til målgruppen og kommer med eksempler på relevante aktiviteter for den enkelte. Benytte teori og begreber til at forklare livskvalitet. en velfungerende hverdag. 7 Eleven har en vis forståelse for målgruppen, og kan give eksempler på relevante aktiviteter for disse. Kan til en hvis grad benytte teori og begreber til at forklare livskvalitet. 02 Eleven har begrænset forståelse for målgruppen og kan i ringe grad give eksempler på relevante aktiviteter for disse. 11

12 Bevægelse og idræt Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og skabe interesse for fysiske aktiviteter hos børn, unge og 12 Eleven skal på fremragende vis reflektere selvstændigt og med afsæt i egne kropslige erfaringer beskrive hvordan vedkommende igangsætter og skaber interesse for fysisk aktivitet, med ingen eller få uvæsentlige mangler. voksne, 7 Eleven kan på et godt niveau, reflektere og med afsæt i egne kropslige erfaringer beskrive, hvordan vedkommende igangsætter og skabe interesse for fysisk aktivitet, med end del mangler. 02 Eleven kan på et tilstrækkeligt niveau, med afsæt i egne kropslige erfaringer beskrive, hvordan vedkommende igangsætter og skabe interesse for fysisk aktivitet. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan planlægge, gennemføre og 12 Eleven skal på fremragende vis perspektivere følgende emner: evaluere fysiske inkluderende Praktiker-rollemodel aktiviteter, der giver alle børn, unge og Velvalgt struktureringen af aktivitet voksne mulighed for at deltage og Kompetenceudvikling for instruktør/elev engagere sig, uanset fysiske, psykiske Målgruppekendskab og sociale funktionsevne, Personligt engagement Evaluering/efterbehandling/eftertanker 7 Eleven kan på god vis analysere følgende emner: Praktiker-rollemodel Velvalgt struktureringen af aktivitet Kompetenceudvikling for instruktør/elev Målgruppekendskab Personligt engagement Evaluering/efterbehandling/eftertanker 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis redegøre for følgende emner: Praktiker-rollemodel Velvalgt struktureringen af aktivitet Kompetenceudvikling for instruktør/elev Målgruppekendskab Personligt engagement Evaluering/efterbehandling/eftertanker 12

13 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling, Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om de sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne for at kunne planlægge og igangsætte aktiviteter, der tager højde for de udviklingstrin den enkelte eller gruppen befinder sig på i forhold til konkurrence, motivation, samarbejde og leg, 12 Eleven skal på fremragende vis reflektere selvstændigt omkring målgruppens udvikling, med afsæt i egen kropsbevidsthed perspektivere sammenspillet mellem fysik, psyke og socialisering. 7 Eleven kan på et godt niveau, reflektere omkring målgruppens udvikling, med afsæt i egen kropsbevidsthed, analysere sammenspillet mellem fysik, psyke og socialisering. 02 Eleven kan på et tilstrækkeligt niveau beskrive sammenspillet mellem fysik, psyke og socialisering i forhold til målgruppen. 12 Eleven skal på fremragende vis kunne perspektivere refleksioner omkring sociale og fysiske udviklingstrin i forhold til at kunne planlægge og igangsætte aktiviteter som er passende til målgruppen og det ønskede mål. 7 Eleven kan på et godt niveau analysere omkring sociale og fysiske udviklingstrin i forhold til at kunne planlægge og igangsætte aktiviteter som er passende til målgruppen og det ønskede mål. 02 Eleven kan på et tilstrækkeligt niveau beskrive de sociale og fysiske udviklingstrin i forhold til en given målsætning. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan motivere til bevægelse og idræt hos børn, unge og voksne blandt 12 Eleven skal kunne perspektivere legen og dialogens betydning for motivation af fysisk aktivitet. andet gennem leg og dialog, 7 Eleven skal kunne omsætte egne refleksioner over leg og dialog til motivation. 02 Eleven skal kunne redegøre for leg og dialogs betydning for motivation samt kunne definere begreberne; motivation, leg og dialog 13

14 Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til særlige barrierer for fysisk aktivitet hos brugere med fysiske og psykiske handicap samt metoder til at motivere disse grupper til motion og kropslig udfoldelse, 12 Eleven skal på fremragende vis reflektere selvstændigt omkring målgruppens udvikling i forhold til motivation og kropslig udfoldelse. 7 Eleven kan på et godt niveau, reflektere omkring målgruppens udvikling i forhold til motivation og kropslig udfoldelse. 02 Eleven kan på et tilstrækkeligt niveau beskrive forholdet mellem målgruppen, motivation og kropslig udfoldelse. Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om forebyggende og 12 Eleven skal på fremragende vis perspektivere følgende emner; sundhedsfremmende aktiviteter, som Livstil sætter eleven i stand til at reflektere Kampagner/oplysning over og igangsætte fysiske aktiviteter, Begrebsafklaring af sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme der fremmer børn, unge og voksnes Motivation forståelse for og glæde ved Basale behov sygdomsforebyggelse og Basal viden om sundhed sundhedsfremme. Personligt engagement 7 Eleven kan på god vis analysere følgende emner: Livstil Kampagner/oplysning Begrebsafklaring af sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme Motivation Basale behov Basal viden om sundhed Personligt engagement 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis redegøre for følgende emner: Livstil Kampagner/oplysning Begrebsafklaring af sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme Motivation Basale behov Basal viden om sundhed Personligt engagement 14

15 Sprog, kommunikation og psykologi Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder ud fra et 12 Eleven kan demonstrere en omfattende indsigt i og forståelse for barnets/den unges eller voksnes psykosociale udvikling (F.eks. Erikssons stadieteori), samt kan demonstrere anvendelse og handling i praksis, og trække paralleller til egen pædagogisk erfaring og praksis. Eleven kan reflektere nuanceret over barnets/den unges eller voksnes udvikling i en samfundsmæssig og social sammenhæng. helhedsorienteret menneskesyn, 7 Eleven kan demonstrere en god indsigt i og forståelse for barnets/den unges eller voksnes psykosociale udvikling (F.eks. Erikssons stadieteori), samt kan demonstrere anvendelse i praksis, og trække paralleller til egen pædagogisk erfaring og praksis. Eleven har forståelse for barnets/den unges eller voksnes udvikling i en samfundsmæssig og social sammenhæng. 02 Eleven kan demonstrere en mindre indsigt i og forståelse for barnets/den unges eller voksnes psykosociale udvikling (F.eks. Erikssons stadieteori) og trække paralleller til egen pædagogisk erfaring og praksis. Eleven har basal kendskab til barnets/den unges eller voksnes udvikling i en samfundsmæssig og social sammenhæng. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger og deres betydning for forståelsen af det enkelte menneske identitetsdannelse og identitetsoplevelse, 12 Eleven har omfattende indsigt i og kan redegøre for de udviklingspsykologiske teorier. Eleven kan endvidere redegøre fyldestgørende for forskelle i teoretiske retninger og dennes betydning for barnets/den unges eller den voksnes identitetsdannelse og identitetsoplevelse. (F.eks. sammenligninger mellem to eller flere psykologiske teorier/retninger) 7 Eleven har indsigt i og kan redegøre for de udviklingspsykologiske teorier. Eleven kan endvidere redegøre for forskelle i teoretiske retninger og dennes betydning for barnets/den unges eller den voksnes identitetsdannelse og identitetsoplevelse. (F.eks. sammenligninger mellem to eller flere psykologiske teorier/retninger) 02 Eleven har begrænset kendskab til de udviklingspsykologiske teorier og kan i begrænset omfang redegøre for deres betydning for barnets/den unges eller den voksnes identitetsdannelse og identitetsoplevelse. 15

16 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet for i hverdagen at kunne støtte og arbejde respektfuldt med gruppen af udviklingshæmmede inden for bo- og 12 Eleven skal demonstrere omfattende viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet samt skal demonstrere anvendelse i praksis, og trække paralleller til egen pædagogisk erfaring og praksis. Eleven kan demonstrere dybdegående teoretisk og menneskelig forståelse for betydningen af at arbejde respektfuld med den respektive målgruppe. dagtilbuddet samt i specialskoler, 7 Eleven skal demonstrere god viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet samt skal demonstrere anvendelse i praksis, og trække paralleller til egen pædagogisk erfaring og praksis. Eleven kan demonstrere god teoretisk og menneskelig forståelse for betydningen af at arbejde respektfuld med den respektive målgruppe. 02 Eleven skal demonstrere begrænset viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet samt kan i mindre grad demonstrere anvendelse i praksis, og trække paralleller til egen pædagogisk erfaring og praksis. Eleven kan demonstrere basal teoretisk og menneskelig forståelse for betydningen af at arbejde respektfuld med den respektive målgruppe. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om barnets sproglige udvikling, herunder udviklingen af sprog hos tosprogede børn, for at kunne vurdere og understøtte børns 12 Eleven kan demonstrere omfattende viden om barnets sproglige og kognitive udvikling og kunne redegøre fyldestgørende for hvordan man kan planlægge og igangsætte relevante sprogstimulerende aktiviteter i praksis. sprogudvikling, 7 Eleven kan demonstrere god viden om barnets sproglige og kognitive udvikling og kunne redegøre for hvordan man kan planlægge og igangsætte relevante sprogstimulerende aktiviteter i praksis. 02 Eleven kan demonstrere basal viden om barnets sproglige og kognitive udvikling og i begrænset omfang kunne redegøre for hvordan man kan planlægge og igangsætte relevante sprogstimulerende aktiviteter i praksis. 16

17 Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om, hvordan børn og voksne kan motiveres og udfordres til sproglig udvikling og kreativitet samt til at anvende forskellige udtryksformer og ved hjælp af forskellige 12 Eleven kan demonstrere velvalgt og velbegrundet teoretisk viden om, hvorledes børn, unge og voksne kan motiveres til sproglig udvikling igennem forskellige udtryksformer og kommunikationsmidler. Samtidigt kan eleven overbevisende relatere dette til velbegrundede aktiviteter i praksis. kommunikationsmidler, 7 Eleven kan demonstrere god viden om, hvorledes børn, unge og voksne kan motiveres igennem til sproglig udvikling forskellige udtryksformer og kommunikationsmidler. Samtidigt kan eleven relatere dette til aktiviteter i praksis. 02 Eleven kan demonstrere basal begrænset kendskab til hvorledes børn, unge og voksne kan motiveres igennem forskellige udtryksformer og kommunikationsmidler. Samtidigt kan eleven i mindre omfang relatere dette til aktiviteter i praksis. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde, 12 Eleven skal demonstrere omfattende teoretisk og praktisk forståelse for non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde. Eleven skal udvise dybtgående indsigt i eget og andres non-verbale udtryk og kan anvende dette i pædagogisk arbejde. Endvidere skal eleven eksemplificere dette på overbevisende vis. 7 Eleven skal demonstrere god teoretisk og praktisk forståelse for nonverbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde. Eleven skal udvise indsigt i eget og andres non-verbale udtryk og kan anvende dette i pædagogisk arbejde. Endvidere skal eleven eksemplificere dette i nogen grad. 02 Eleven skal demonstrere basal teoretisk og praktisk forståelse for nonverbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde. Eleven skal udvise mindre indsigt i eget og andres non-verbale udtryk og kan anvende dette i pædagogisk arbejde. Endvidere skal eleven eksemplificere dette i mindre grad. 17

18 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner, 12 Eleven skal demonstrere omfattende teoretisk viden om faktorer der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt den svære samtale. Eleven skal på overbevisende vis kunne redegøre for hvordan eleven vil benytte dette i sit professionelle arbejde. Endvidere skal eleven demonstrere omfattende indsigt i egen rolle i samtalen om vanskelige emner, samt kunne eksemplificere dette på overbevisende vis. 7 Eleven skal demonstrere god teoretisk viden om faktorer der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt den svære samtale. Eleven skal i nogen grad kunne redegøre for hvordan eleven vil benytte dette i sit professionelle arbejde. Endvidere skal eleven demonstrere indsigt i egen rolle i samtalen om vanskelige emner, samt kunne eksemplificere dette. 02 Eleven skal demonstrere basal teoretisk viden om faktorer der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt den svære samtale. Eleven skal i mindre grad kunne redegøre for hvordan eleven vil benytte dette i sit professionelle arbejde. Endvidere skal eleven demonstrere begrænset indsigt i egen rolle i samtalen om vanskelige emner, samt kunne eksemplificere dette i mindre grad. 18

19 Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer, 12 Eleven skal demonstrere omfattende teoretisk viden om konflikthåndteringsstrategier. Eleven skal på baggrund af teoretisk viden kunne demonstrere overbevisende anvendelse af konfliktforebyggende arbejde i praksis. Eleven kan sikkert eksemplificere og reflektere over konfliktsituationer med forskellige involverede parter. Eleven forstår dybtgående egen rolle heri, for derigennem at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning til børn, unge og voksne på en værdig, respektfuld og anerkendende måde for at fastholde udviklingspotentialet i konflikter. 7 Eleven skal demonstrere en god teoretisk viden om konflikthåndteringsstrategier. Eleven skal på baggrund af teoretisk viden kunne demonstrere anvendelse af konfliktforebyggende arbejde i praksis. Eleven kan i nogen grad eksemplificere og reflektere over konfliktsituationer med forskellige involverede parter. Eleven forstår egen rolle heri, for derigennem at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning til børn, unge og voksne på en værdig, respektfuld og anerkendende måde for at fastholde udviklingspotentialet i konflikter. 02 Eleven skal i begrænset omfang kunne demonstrere teoretisk viden om konflikthåndteringsstrategier. Eleven skal på baggrund af teoretisk viden i mindre grad kunne demonstrere anvendelse af konfliktforebyggende arbejde i praksis. Eleven kan i begrænset omfang eksemplificere og reflektere over konfliktsituationer med forskellige involverede parter. Eleven har forståelse af egen rolle med henblik på at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning til børn, unge og voksne på en værdig, respektfuld og anerkendende måde for at fastholde udviklingspotentialet i konflikter er begrænset. 19

20 Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og har færdigheder i konfliktdæmpende og 12 Eleven kan reflekteret beskrive og analysere forhold på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, Eleven kan på omfattende vis demonstrere færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd, herunder faglig indsigt i indholdet i en voldspolitik og et kriseberedskab på den pædagogiske arbejdsplads. voldsforebyggende adfærd, 7 Eleven kan beskrive og analysere forhold på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, Eleven kan på relevant vis demonstrere færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd, herunder faglig indsigt i indholdet i en voldspolitik og et kriseberedskab på den pædagogiske arbejdsplads. 02 Eleven kan på begrænset vis beskrive forhold på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, Eleven kan i mindre grad demonstrere færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd, herunder enkel forståelse af indholdet i en voldspolitik og et kriseberedskab på den pædagogiske arbejdsplads. Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen rolle i disse, for her ud fra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med kollegaer og øvrige faggrupper. 12 Eleven skal demonstrere omfattende teoretisk viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser. Endvidere skal eleven udvise dybtgående indsigt i, og kunne reflektere over egen rolle, i disse, for at kunne indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med kollegaer og øvrige faggrupper. 7 Eleven skal demonstrere relevant teoretisk viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser. Endvidere skal eleven udvise forståelse for, og kunne reflektere over egen rolle, i disse, for at kunne indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med kollegaer og øvrige faggrupper. 02 Eleven skal demonstrere begrænset teoretisk viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser. Endvidere skal eleven udvise basal forståelse for, og kunne gøre sig enkle tanker over egen rolle, i disse, for at kunne indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med kollegaer og øvrige faggrupper. 20

21 Sundhedsfag PA Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven opnår viden om børns fysiske og motoriske udvikling og anvende denne viden i det pædagogiske arbejde, 12 Eleven kan selvstændigt reflektere over faser i børns fysiske og motoriske udvikling, og kan klart skelne mellem tillærte og medfødte funktioner og demonstrerer en omfattende indsigt og forståelse i anvendelsen af denne viden i det pædagogiske arbejde, hvor de samtidig kan koble teori og praksis. Eleven kan inddrage forskellige perspektiver. 7 Eleven kan reflektere over faser i børns fysiske og motoriske udvikling og kan skelne mellem tillærte og medfødte funktioner. Eleven har godt kendskab til relevant viden og hvordan denne viden kan anvendes i det pædagogiske arbejde. Eleven kobler ikke altid teori og praksis og inddrager få perspektiver. 02 Eleven viser tilstrækkelig viden om faser i børns fysiske og motoriske udvikling og viser minimal forståelse for anvendelse af denne viden i både teori og praksis uden perspektiv. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til seksualitet og kropslighed hos børn, unge og voksne, 12 Eleven viser med selvstændig refleksion og nuancerede perspektiver omfattende kendskab og forståelse for forskellige målgruppers seksualitet og kropslighed. 7 Eleven demonstrerer kendskab og forståelse af forskellige målgruppers seksualitet og kropslighed, med få perspektiver. 02 Eleven kan under vejledning fra eksaminator i begrænset omfang redegøre for forskellige målgruppers seksualitet og kropslighed. 21

22 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til faktorer, som er væsentlige for at fremme sundhed og velvære hos børn, unge og voksne 12 Eleven har viden om det brede sundhedsbegreb og viser selvstændig refleksion og kan inddrage flere og nuancerede perspektiver. Eleven har omfattende kendskab og forståelse for det primære, sekundære og tertiære sundhedsfremmende arbejde. Eleven viser samtidig omfattende kendskab til de Nationale og sundhedspolitiske indsatsområder 7 Eleven demonstrer indsigt i og forståelse for det brede sundhedsbegreb og kan anvende få perspektiver i forhold hertil. Eleven har endvidere kendskab til sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende arbejde. 02 Eleven kan i dialog med eksaminator i tilstrækkeligt omfang redegøre for det brede sundhedsbegreb Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om og forståelse for arbejdsmiljøets indflydelse på psykisk og fysisk sundhed, herunder udvikling af egen kropsbevidsthed og færdighed i at anvende rette bevægemønstre, 12 Eleven skal selvstændigt kunne reflektere, have forståelse for samt give tydeligt udtryk for omfattende viden om mange fysiske og psykiske faktorer, der påvirker sundhed, sikkerhed og trivsel for den enkelte og en gruppe medarbejderes arbejdsmiljø. Eleven skal kunne få øje på, vurdere og prioritere opgaver af betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt have kendskab til rettigheder og pligter i relation til arbejdsmiljøområdet. Eleven skal selvstændigt tage initiativ til og målrettet arbejde med at vedligeholde og/eller øge indsigt i egen kropsbevidsthed fx gennem fysiske øvelser. Eleven skal selvstændigt kunne udføre og forklare baggrunden for hensigtsmæssige løft under hensynstagen til viden om rette bevægemønstre samt have kendskab til relevante hjælpemidler. 7 Eleven skal have forståelse for og tydeligt give udtryk for viden om fysiske og psykiske faktorer, der påvirker sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdsstedet. Eleven skal kunne få øje på og prioritere opgaver af betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt have kendskab til rettigheder og pligter i relation til arbejdsmiljøområdet. Eleven skal kunne udføre fysiske øvelser der vedligeholder og/eller øger indsigt i egen kropsbevidsthed. Eleven skal kunne udføre og forklare baggrunden for hensigtsmæssige løft, have forståelse for rette bevægemønstre samt have kendskab til relevante hjælpemidler. 22

23 02 Eleven skal have et minimum af forståelse for og viden om få fysiske og psykiske faktorer, der påvirker sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdsstedet. Eleven skal kunne få øje på få relevante opgaver af betydning for det fysiske og/eller psykiske arbejdsmiljø. Eleven skal have kendskab til få rettigheder og pligter i relation til arbejdsmiljøet. Eleven skal have et minimum af indsigt i egen kropsbevidsthed, kendskab til rette bevægemønstre og kunne udføre et grundløft og evt. have kendskab til relevante hjælpemidler. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom i forhold til hygiejne, rengøring og håndvask samt ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner 12 Eleven demonstrerer en omfattende viden, indsigt og forståelse og kan selvstændigt reflektere over mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom i forhold til hygiejne, rengøring og håndvask, samt ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner. Eleven (kan inddrage forskellige perspektiver og) kan selvstændigt koble teori/praksis. 7 Eleven har relevant viden om og kan reflektere over mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom i forhold til hygiejne, rengøring og håndvask samt ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner. Eleven kan (inddrage få perspektiver og) koble teori og praksis. 02 Eleven har tilstrækkelig viden og minimal forståelse for mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom i forhold til hygiejne, rengøring og håndvask samt ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner. Eleven viser minimal forståelse for kobling af teori og praksis. 23

24 Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes velvære og sundhed og færdighed i ud fra dag- og døgntilbuddets sundhedspolitik at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid 12 Eleven kan selvstændigt reflektere og inddrage forskellige perspektiver om maden og måltidets betydning for sundheden herunder fordøjelsen, kostanbefalinger, næringsstoffer og det gode måltid. Eleven skal kunne demonstrere en omfattende indsigt og forståelse i anvendelsen af denne viden i det pædagogiske arbejde, hvor de samtidig kan koble teori og praksis. 7 Eleven kan reflektere og inddrage få perspektiver om maden og måltidets betydning for sundhed herunder fordøjelsen, kostanbefalinger, næringsstoffer og det gode måltid. Eleven har godt kendskab til relevant viden og hvordan denne viden kan anvendes i det pædagogiske arbejde. Eleven kobler ikke altid teori og praksis. 02 Eleven viser tilstrækkelig viden uden perspektiv om maden og måltidets betydning for sundhed herunder fordøjelsen, kostanbefalinger, næringsstoffer og det gode måltid. Eleven viser minimal forståelse for anvendelse af denne viden i både teori og praksis. Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til og handleberedskab i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme 12 Eleven har omfattende viden og kendskab til og demonstrerer et selvstændigt refleksivt handleberedskab i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme hos børn. hos børn 7 Eleven har relevant viden og kendskab til og har refleksivt handleberedskab i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme hos børn. 02 Eleven har tilstrækkelig kendskab til og minimal forståelse for handleberedskab i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme hos børn. 24

25 Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven har kendskab til de nationale sundhedspolitiske indsatsområder og anvendte sundhedsbegreber, herunder kendskab til arbejdspladsens sundhedspolitik for i overensstemmelse med denne at kunne arbejde sundhedsfremmende og forebyggende 12 Eleven demonstrer omfattende kendskab om nationalpolitiske indsatsområder og forståelse for det brede sundhedsbegreb. Eleven udviser evne til i det pædagogiske arbejde at kunne arbejde både sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende ud fra et kendskab til arbejdspladsers sundhedspolitik 7 Eleven kan i dialog med eksaminator diskutere sundhedspolitiske indsatsområder og sundhedsfremmende/forebyggende arbejde ud fra flere sundhedsperspektiver 02 Eleven viser tilstrækkeligt kendskab til sundhedspolitiske indsatsområder og kan under vejledning vise kendskab til sundhedsfremmende og forebyggende arbejde Mål 9 Eleven har teoretiske og praktiske færdigheder på niveau med grundfaget Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for herved at kunne yde førstehjælp ved ulykker og pludseligt opståede sygdomme Bedømmelseskriterier Det er to særskilte kurser som eleven skal have bestået for at gå til afsluttende eksamen. Målet er bestået/ikke bestået på forhånd, og behøver derfor ikke eksamination i målet under sundhedsfagseksamen. 25

26 Samfundsfag - Niveau C Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter, 12 Eleven skal kunne anvende fagets grundlæggende terminologi meget sikkert og præcist. Eleven skal kunne argumentere fagligt sammenhængende for egne synspunkter og holdninger, samt have indgående forståelse for andre perspektiver, holdninger og argumenter. 7 Eleven skal i nogen grad kunne anvende fagets grundlæggende terminologi. Eleven skal i nogen grad kunne argumentere fagligt sammenhængende for egne synspunkter og holdninger, samt have god forståelse for andre perspektiver, holdninger og argumenter. 02 Eleven skal i et begrænset omfang kunne anvende fagets grundlæggende terminologi. Eleven skal i en vis grad kunne argumentere fagligt sammenhængende for egne synspunkter og holdninger. Eleven demonstrerer begrænset forståelse for andre perspektiver, holdninger og argumenter. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige 12 Eleven skal have en meget sikker grundlæggende viden om det politiske system i Danmark. Eleven skal kunne anvende denne viden til sikkert at forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer. problemer, 7 Eleven har et godt kendskab til det politiske system i Danmark. Eleven skal i nogen grad kunne anvende denne viden til at forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer. 02 Eleven har et begrænset kendskab til det politiske system i Danmark. Eleven skal i en vis grad kunne anvende denne viden til at forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer. 26

27 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende grundlæggende sociologisk viden til at forklare og diskutere sociale og kulturelle mønstre 12 Eleven har et vidtgående kendskab til grundlæggende sociologisk viden. Eleven kan anvende denne viden til sikkert at forklare og diskutere sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse. og udviklingen i disse, 7 Eleven har en god grundlæggende sociologisk viden. Eleven skal i nogen grad kunne anvende denne viden til at forklare og diskutere sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge til at forklare og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund, og 02 Eleven har et begrænset kendskab til grundlæggende sociologisk viden. Eleven skal i en vis grad kunne anvende denne viden til at forklare og diskutere sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse. 12 Eleven har en vidtgående viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge. Eleven kan anvende denne viden til sikkert at forklare og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund. 7 Eleven har en god grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge. Eleven skal i nogen grad kunne anvende denne viden til at forklare og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund. 02 Eleven har en begrænset viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge og skal i en vis grad kunne forklare og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund. 27

28 Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 12 Eleven kan fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 7 Eleven kan i nogen grad fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 02 Eleven kan i begrænset grad fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 28

29 Dansk Niveau C Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige 12 Eleven bruger sproget fremragende og hensigtsmæssigt og varieret i den forstand, at vedkommende tilpasser sin sprogbrug i forhold til modtagergruppe og kontekst med et klart og præcist sprog uden fejl, der forstyrrer kommunikationen. og almene sammenhænge, 7 Eleven bruger sproget godt i den forstand, at vedkommende tilpasser sin sprogbrug i forhold til modtagergruppe og kontekst men med få mangler i forhold til sproglig variation, klarhed, præcision og hensigtsmæssighed, fx hvis danskfaglige begreber bruges forkert, eller hvis der i erhvervsfaglig kommunikation bruges bandeord eller uhensigtsmæssige slangudtryk. 02 Eleven bruger sproget tilstrækkeligt i forhold til at tilpasse sin sprogbrug til modtagergruppe og kontekst men med nogle mangler i forhold til varieret sprogbrug, klarhed, præcision og hensigtsmæssighed, fx ufuldstændige sætninger, gentagelser som følge af mangelfuldt ordforråd eller upræcise formuleringer. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12 Eleven forholder sig til og reflekterer med stor sikkerhed over egen såvel som andres sproglige korrekthed, retstavning og tegnsætning. Eleven mestrer det at forholde sig til og reflektere over forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog. 7 Eleven forholder sig bevidst til og reflekterer med nogen sikkerhed over egen såvel som andres sproglige korrekthed, retstavning og tegnsætning. Eleven forholder sig desuden relevant til forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog, men med nogle mangler, fx at overse meningsforstyrrende tegnsætning og tempusfejl m.m. 02 Eleven forholder sig til og reflekterer i minimalt acceptabel grad over egen og andres sproglige korrekthed, retstavning og tegnsætning, samt til forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog, men med en del mangler som fx at overse alvorligt meningsforstyrrende tegnsætning, retstavning, tempusfejl og ordvalg m.m. 29

30 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst, 12 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, på fremragende vis redegøre for og reflektere over sprogets brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge uden, eller med meget få uvæsentlige mangler. Endvidere kan eleven på fremragende vis redegøre for og reflektere over samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst. 7 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, forklare og reflektere over sprogets brug og funktion i en tekst (dvs. modtagerforhold, kontekst og formål skal teksten underholde, informere, oplyse m.m.?) dog med en del mangler. Endvidere kan eleven redegøre for og reflektere over samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst, dog med en del mangler. 02 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, i minimalt acceptabel grad forklare og reflektere over sprogets brug og funktion i teksten (dvs. modtagerforhold, formål og om teksten skal underholde, informere, oplyse m.m.) dog med væsentlige mangler, såsom forkert brug af tider, ordstilling og ordvalg. Endvidere kan eleven i minimalt acceptabel grad redegøre for og reflektere over samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst - med væsentlige mangler som fx uhensigtsmæssig redegørelse for samspillet mellem sproglig stil og modtagerforhold. 30

31 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anskue, vurdere og anvende viden om sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige 12 Eleven har på fremragende vis indsigt i at kunne betragte, vurdere og bruge sproget på et reflekteret grundlag tilpasset de forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge. Eleven viser desuden viden om sproget som en social og samfundsmæssig størrelse og kan anvende denne viden i praksis. og almene sammenhænge, 7 Eleven viser en god indsigt i at kunne betragte og vurdere, hvordan sproget fungerer i forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge og kan reflektere over dette. Eleven viser desuden viden om sproget som en social og samfundsmæssig størrelse og kan anvende denne viden i praksis. 02 Eleven viser tilstrækkelig indsigt i, hvordan sproget fungerer i forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig 12 Eleven kan på fremragende vis sætte struktur på sin læsning samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, dog med få uvæsentlige mangler. kompleksitet, 7 Eleven kan sætte struktur på sin læsning samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet på godt niveau. Fx eleven udtrykker manglende forståelse og eftertanke for den læste tekst. 02 Eleven kan på tilstrækkeligt niveau sætte struktur på sin læsning samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet. Fx kan eleven forstå en tekst på minimalt acceptabelt niveau. 31

32 Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i trykt eller elektronisk 12 Eleven kan på fremragende vis indsamle, udvælge, redegøre for, samt metodisk bearbejde relevante materialer i tryk eller elektronisk form. form, 7 Eleven kan med sikkerhed indsamle, udvælge, redegøre for, samt anvende relevante materialer i tryk eller elektronisk form på metodisk vis. 02 Eleven har kendskab til at indsamle, udvælge og redegøre for brugen af relevante materialer i tryk eller elektronisk form. Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet vurdering af forskellige 12 Eleven foretager på fremragende vis en metodisk analyse, perspektivering og begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, dog kan der forekomme få uvæsentlige mangler. teksttyper og udtryksformer, 7 Eleven kender teorien godt og kan foretage en metodisk analyse, perspektivering og begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, dog kan der forekomme en del mangler. Fx kan eleven i artikelanalysen identificere artiklens grafiske dele, men undlader at redegøre for deres funktion. 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis genkende teorien og kan til dels foretage en minimal acceptabel metodisk analyse, perspektivering og begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer på. Fx kan eleven genkende fagbegreberne, og kan med hjælp redegøre for funktionen på et minimalt acceptabelt niveau. 32

33 Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne 12 Eleven mestrer på fremragende vis, med brug af danskfaglige begreber, at indgå i en dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder refleksion over forskellige skriveprocesser. og andres skriftlige produkter, 7 Eleven skal med god forståelse af danskfaglige begreber indgå i en dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder reflektere over forskellige skriveprocesser. 02 Eleven indgår i en dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder at reflektere over forskellige skriveprocesser. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, såvel mundtligt som skriftligt, 12 Eleven skal på fremragende vis formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, dog kan der forekomme få uvæsentlige mangler. 7 Eleven kan formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering på godt niveau, hvor der kan der forekomme en del mangler. Fx kan eleven indgå i dialog på det konkrete plan om den metodiske analyse, men udfordres på det abstrakte plan. 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis formulere en minimal acceptabel metodisk analyse, perspektivering og vurdering. Fx kan eleven ikke uden hjælp formulere fagbegreberne, men kan med hjælp redegøre for funktionen på et minimalt acceptabelt niveau. Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12 Eleven kan på fremragende sikkerhed bruge en relevant læsestrategi i forhold til teksttype og læseformål. 7 Eleven kan med god faglig sikkerhed bruge en relevant læsestrategi i forhold til teksttype og læseformål. 02 Eleven kan med nogen usikkerhed bruge en relevant læsestrategi i forhold til teksttype og læseformål. 33

34 Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12 Eleven kan med fremragende sikkerhed vælge en relevant tale-, lytte- og skrivestrategi i forhold til emne, formål og sammenhænge. 7 Eleven kan med sikkerhed vælge en relevant tale-, lytte- og skrivestrategi i forhold til emne, formål og sammenhænge. 02 Eleven viser viden om tale-, lytte- og skrivestrategi i forhold til emne, formål og sammenhænge. Mål 12 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 12 Eleven kan på fremragende vis anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning, dog kan der forekomme få uvæsentlige mangler. 7 Eleven er god til at anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning, dog med en del mangler. 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis anvende IT på minimalt acceptabelt niveau til relevant kommunikation og informationssøgning. Mål 13 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 12 Eleven kan på fremragende vis anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dog kan der forekomme få uvæsentlige mangler. 7 Eleven er god til at anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dog med en del mangler. Fx manglende kommunikativt initiativ. 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 34

35 Afsluttende prøve Kompetencemål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder at inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, 12 Eleven skal demonstrere, hvordan et pædagogisk forløb tilrettelægges med sikker og selvstændig anvendelse af relevante teorier og metoder. Endvidere skal eleven kunne demonstrere sikker viden om relevant lovgivning på baggrund af den valgte problemstilling. Eleven skal kunne identificere dilemmaer ud fra den valgte problemstilling og begrunde en selvstændig stillingtagen i forhold til praksis 7 Eleven skal demonstrere, hvordan et pædagogisk forløb tilrettelægges og kunne vælge relevante teorier og metoder. Endvidere skal eleven have viden om relevant lovgivning på baggrund af den valgte problemstilling. Eleven skal kunne indgå i dialog om dilemmaer ud fra den valgte problemstilling i forhold til praksis 02 Eleven skal have kendskab til, hvordan et pædagogisk forløb tilrettelægges med begrænset viden om relevante teorier og metoder. Endvidere skal eleven have kendskab til relevant lovgivning på baggrund af den valgte problemstilling. Eleven skal i begrænset omfang kunne indgå i dialog om dilemmaer ud fra den valgte problemstilling i forhold til praksis Kompetencemål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan selvstændigt og sammen med andre udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, 12 Eleven skal sikkert og reflekteret demonstrere indsigt i, hvad der kræves i et samarbejde med andre ved planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter. Endvidere skal eleven udvise initiativ i forhold til selvstændig planlægning 7 Eleven skal demonstrere viden om, hvad der kræves i et samarbejde med andre ved planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter 02 Eleven skal have kendskab til, hvad der kræves i et samarbejde med andre ved planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter 35

36 Kompetencemål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til 12 Eleven kan demonstrere sikker indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling og kunne arbejde selvstændigt, reflekteret og motiverende med målgruppens lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser bevægelse, idræt og sanseoplevelser, 7 Eleven kan demonstrere viden om målgruppens fysiske og motoriske udvikling og kunne arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser 02 Eleven kan demonstrere et minimum af kendskab til målgruppens fysiske og motoriske udvikling og kunne arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser Kompetencemål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af 12 Eleven kan demonstrere sikker indsigt i, hvad er sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende og kunne reflektere over dette ift. målgruppen børn, unge og voksne. Have indsigt i hvad infektioner er, og hvordan de kan forebygges ift. forskellige målgrupper og institutioner institutionsinfektioner, 7 Eleven kan demonstrere viden om, hvad er sundhedsfremmende og sygdomsforebyggelse ift. målgruppen børn, unge og voksne. Have viden om, hvad infektioner er, og hvordan de kan forebygges ift. forskellige målgrupper og institutioner 02 Eleven kan demonstrere et minimum af kendskab til, hvad sygdomsfremme og sygdomsforebyggelse kan være ift. målgruppen børn, unge og voksne. Have kendskab til, hvad infektioner er, og hvordan de kan forebygges. 36

37 Kompetencemål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, 12 Eleven skal demonstrere indsigt i lovgivning om sprogvurdering og sprogstimulering i Dagtilbudsloven. Eleven skal sikkert og selvstændigt kunne anvende metoder til sprogstimulering, selvudtryk og kommunikation 7 Eleven skal demonstrere viden om lovgivning om sprogvurdering og sprogstimulering i Dagtilbudsloven. Eleven skal kunne anvende metoder til sprogstimulering, selvudtryk og kommunikation 02 Eleven skal have kendskab til lovgivning om sprogvurdering og sprogstimulering i Dagtilbudsloven. Eleven skal have et minimum af kendskab til metoder til sprogstimulering, selvudtryk og kommunikation Kompetencemål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 12 Eleven kan sikkert og reflekteret demonstrere evne til at kommunikere anerkendende i den pædagogiske praksis samt kunne redegøre sikkert for kommunikationsteorier 7 Eleven skal have viden om og evne til at kommunikere anerkendende i den pædagogiske praksis samt kunne demonstrere viden om kommunikationsteorier 02 Eleven skal have kendskab til anerkendende kommunikation i den pædagogiske praksis samt i et begrænset omfang have kendskab til kommunikationsteorier Kompetencemål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 12 Eleven kan demonstrere en omfattende indsigt i, hvorledes formidling af viden og beslutninger tilpasses til forskellige forudsætningsniveauer og til konteksten. Endvidere skal eleven selvstændigt og reflekteret kunne demonstrere den svære samtale 7 Eleven kan demonstrere en indsigt og viden om, hvordan formidling af beslutninger tilpasses til forskellige forudsætningsniveauer og til konteksten. Endvidere skal eleven kunne indgå i dialog om den svære samtale 02 Eleven kan demonstrere et minimum af kendskab til, hvordan formidling af beslutninger tilpasses til forskellige forudsætningsniveauer og til konteksten. Endvidere skal eleven have kendskab til den svære samtale 37

38 Kompetencemål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret at vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, 12 Eleven kan demonstrere sikker indsigt i, hvordan der respektfuldt kan arbejdes med den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret. Og hvordan børn, unge og voksne og disses pårørende kan vejledes i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud. 7 Eleven kan demonstrere viden om, hvordan der respektfuldt kan arbejdes med den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret. Og hvordan børn, unge og voksne og disses pårørende kan vejledes i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud. 02 Eleven kan demonstrere kendskab til, hvordan der respektfuldt kan arbejdes med den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret. Og hvordan børn, unge og voksne og disses pårørende kan vejledes i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud. Kompetencemål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området 12 Eleven kan demonstrere en sikker indsigt i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, i forhold til gældende regler og lovgivning på området. Endvidere skal eleven kunne demonstrere sikker viden om egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning for praksis 7 Eleven kan demonstrere viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området. Endvidere skal eleven kunne demonstrere viden om egen rolle i relation til arbejdsmiljøet, samt have viden om arbejdsmiljøets betydning for praksis 02 Eleven kan demonstrere et minimum af kendskab til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området. Endvidere skal eleven have kendskab til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet, samt i et begrænset omfang have kendskab til arbejdsmiljøets betydning for praksis 38

39 Kompetencemål 10 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og 12 Eleven skal sikkert og selvstændigt demonstrere en omfattende indsigt i konflikthåndteringsstrategier, i forhold til at arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende på en respektfuld og anerkende måde i praksis 7 Eleven kan demonstrere viden om konflikthåndteringsstrategier, i forhold til at arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende på en respektfuld og anerkende måde i praksis 02 Eleven kan demonstrere et minimum af kendskab til konflikthåndteringsstrategier, i forhold til at arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende på en respektfuld og anerkende måde i praksis Kompetencemål 11 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af 12 Eleven kan demonstrere sikker og selvstændig anvendelse af itsystemer i forhold til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde eget arbejde. 7 Eleven kan demonstrere viden om anvendelse af it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde 02 Eleven kan demonstrere et minimum af kendskab til anvendelse af it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde 39

Microsoft Word - 738.doc

Microsoft Word - 738.doc 內 政 部 都 市 計 畫 委 員 會 第 738 次 會 議 紀 錄 一 時 間 : 中 華 民 國 99 年 9 月 7 日 ( 星 期 二 ) 上 午 9 時 30 分 二 地 點 : 本 部 營 建 署 601 會 議 室 三 主 席 : 江 兼 主 任 委 員 宜 樺 ( 宣 布 開 會 時 兼 主 任 委 員 另 有 要 公, 不 克 出 席, 由 簡 兼 副 主 任 委 員 太 郎 代

Læs mere

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Læs mere

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Læs mere

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Læs mere

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx 足 印 门 徒 训 练 课 程 儿 童 / 少 年 篇 ( 组 长 使 用 ) 第 21 课 帮 助 人 和 耶 稣 成 为 朋 友 足 印 : 耶 稣 想 我 们 带 朋 友 去 找 祂 欢 迎 (7 分 钟 ) 当 父 母 生 命 师 傅 和 孩 子 们 来 到 的 时 候, 请 热 情 地 欢 迎 他 们 每 一 个 人 鼓 励 一 位 年 轻 人 与 你 一 同 去 欢 迎 参 加 者 的

Læs mere

Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the ri

Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the ri KIN1010 Kinesisk A Engelsk/bokmål Fall 2015 Thursday 26 November 4 hours Dictionaries or other reference books may NOT be used. You can use dark-color pens or pencils. Remember to write your candidate

Læs mere

Cover-3.indd, page Normalize

Cover-3.indd, page Normalize 5 55 75 91 5 6 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 9 10 1 2 3 4 5 6 7 11 12 1 2 3 13 14 1 2 3 15 16 1 2 17 18 1 2 3 19 20 1 2 21 22 1 2 3 23 24 1 2 3 25 26 1 2 3 4 5 27 28 1 3 2 4 5 6 7 8 9 29 30 31 32 1 2 3 4 33

Læs mere

人 間 菩 提 Part 1 人 間 菩 提 Part 2 清 涼 菩 提 正 覺 ------------------ 10 修 行 ------------------ 13 清 心 ------------------ 16 發 願 ------------------ 18 自 重 ----

人 間 菩 提 Part 1 人 間 菩 提 Part 2 清 涼 菩 提 正 覺 ------------------ 10 修 行 ------------------ 13 清 心 ------------------ 16 發 願 ------------------ 18 自 重 ---- 人 間 菩 提 Part 1 人 間 菩 提 Part 2 清 涼 菩 提 正 覺 ------------------ 10 修 行 ------------------ 13 清 心 ------------------ 16 發 願 ------------------ 18 自 重 ------------------- 20 習 氣 ------------------ 22 清 淨 心

Læs mere

Part 1 2 3 4 5 6 7 Part 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Part 3 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Læs mere

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Læs mere

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Læs mere

Microsoft Word - 大事记.doc

Microsoft Word - 大事记.doc 大 事 记 目 录 前 言...3 1945 年...4 1946 年...4 1947 年...9 1948 年...11 1949 年...14 1950 年...18 1951 年...21 1952 年...24 1953 年...26 1954 年...28 1955 年...32 1956 年...34 1957 年...37 1958 年...40 1959 年...43 1960 年...47

Læs mere

( ) ( ( ( ( , ) 13 ( ) ( (2012 ) ( ( 16 ( ( ( ( 292 ( ( (1

( ) ( ( ( ( , ) 13 ( ) ( (2012 ) ( ( 16 ( ( ( ( 292 ( ( (1 ( 155 1 ( 2014 11 2 ( 2005 29 3 ( 2012 13 4 ( 2014 12 5 ( 2014 9 6 ( 2014 9 7 ( 2014 1431 8 ( ( 2003 4 2003 54 9 ( 2008 7 ( 2013 1890 3 ( ) ( 10 2004 16 ( 2000 2433 ( 11 2014 5 12 (1990 2 20, 1990 11 )

Læs mere

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc 2009 年 10 月 30 日 第 25 期 总 第 三 十 五 期 2008 年 9 月 13 日 创 刊 汇 聚 研 究 成 果 提 供 学 术 资 讯 建 立 交 流 平 台 推 动 文 革 研 究 本 期 目 录 史 林 一 页 丁 凯 文 杜 钧 福 从 林 彪 座 机 被 击 落 所 想 到 的 红 八 月 中 的 抗 暴 者 风 云 人 物 阎 长 贵 关 锋 是 否 被 任 命 过

Læs mere

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質 1 2 3 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 4 5 6 7683 7 3-2 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 4-1 10

Læs mere

《垓下歌》 項羽

《垓下歌》 項羽 1. 2. 3. 4. MM1 1 5. 6. 7. 8. MM1 2 9. ( ) 爲 10. 11. MM1 3 12. 13. 14. 15. 縧 16. MM1 4 17. 18. 19. MM1 5 20. 21. 22. 23. 24. 25. MM1 6 26. 27. 28. 29. 30. 31. MM1 7 32. 爲 33. 34. 35. 36. MM1 8 37. 38.

Læs mere

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳 交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 規 則 一 考 生 應 於 考 試 當 日 攜 帶 國 民 身 分 證 正 本 或 其 他 足 資 證 明 身 分 之 證 件 於 上 午 8 時 50 分 前 至 本 所 行 政 大 樓 2 樓 道 安 教 室 入 場 考 試, 未 攜 帶 者 一 律 不 得 參 加 考 試 ; 冒 名

Læs mere

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?,

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, 1.?? :,,,, : ( 1),, ( ), 5 : ( 2),,,, : ( ),,, ( 3) 2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, ,,,, 250 :, 4.?,,,,,,,,? ( 1),,,, ( 2),,,, ,,, ( 3),, ( 4) : ;,,,,, ( 5),,,, 5.? ,,,,,,,,,,,,, 6.?, :,,, ;,,,,, ;, : 7.?,?,,,,

Læs mere

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知 宜 蘭 縣 礁 溪 鄉 湯 圍 溝 公 園 委 託 經 營 管 理 契 約 書 立 契 約 書 人 宜 蘭 縣 政 府 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 為 充 分 利 用 湯 圍 溝 公 園 空 間 效 益, 並 提 昇 遊 憩 服 務 品 質, 特 委 託 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 經 營 管 理, 特 訂 定 本 契 約, 契 約 內 容 如 后 : 第 一 條 : 一 契 約 文 件 及

Læs mere

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第 商 场 风 月 之 新 欢 旧 爱 七 寸 明 月 / 著 第 一 章 凌 晨 惊 梦... 4 第 二 章 前 台 MM... 7 第 三 章 陪 赌 陪 嫖... 11 第 四 章 淫 声 荡 语... 15 第 五 章 孤 儿 报 恩... 19 第 六 章 一 招 断 腕... 21 第 七 章 惹 毛 警 察... 26 第 八 章 痛 扁 犯 人... 29 第 九 章 薄 惩 邢 科...

Læs mere

12 12 1 30 40 20 30 10 20 6 10 10 2 34.8 56.1 18.0 20.9 3.8 0.4 17.9 18.3 11.7 9.1 9.1 8.3 9.2 6.3 10.8 8.0 3 1949 1952 1957 1965 1975 1980 1985 100 100 100 100 100 100 100 11.0 19.4 26.1 26.2

Læs mere

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历 丽 江 古 城 托 管 挂 牌 可 行 性 分 析 报 告 上 海 文 化 产 权 交 易 所 申 江 文 化 商 品 运 营 服 务 平 台 二 零 一 六 年 七 月 报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在

Læs mere

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮 第 一 章 女 生 安 全 2009 年 11 月 2 日 深 夜,51 岁 的 农 民 李 某 翻 墙 进 入 某 中 学 行 窃, 他 悄 悄 来 到 一 小 屋 前, 并 无 所 获 见 屋 内 3 名 少 女 都 已 熟 睡, 便 生 邪 念, 欲 行 不 轨 3 少 女 慷 醒 后, 遭 李 某 的 殴 打 和 猥 亵, 其 中 一 名 16 岁 女 生 乘 机 溜 出 房 外, 将 房

Læs mere

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材 104 學 年 度 高 級 中 等 學 校 特 色 招 生 職 業 類 科 甄 選 入 學 內 容 審 查 表 學 校 名 稱 ( 全 銜 ) 私 立 治 平 高 中 日 期 104 年 4 月 25 日 ( 六 ) 科 班 名 資 訊 科 特 色 班 項 目 基 本 焊 接 工 具 操 作 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 一 可 聯 接 性 : 術 科 命 題 規 範 命 題 內 容 基 本

Læs mere

美 国 研 究

美 国 研 究 1991 2 1991 3 1991 4 1991 5 1991 6 1991 7 1991 8 1991 9 1991 10 1991 11 1991 12 1991 13 1991 14 1991 15 1991 16 1991 17 1991 18 1991 19 1991 20 1991 21 1991 22 1991 23 1991 24 1991 25 1991 26 1991 27 1991

Læs mere

63 57 51 2010 12 2010 12 2010 12 45 2010 12 224 50 51 77 2013 3 2010 12 2013 12 46 2010 12 48 2013 12 63 2010 12 2010 12 2013 9 2013 10 1993 7 2010 1 2013 5 2007 7 2010 3 1998 3 2007 71999 11 2002 6 2004

Læs mere

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Læs mere

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Læs mere

07_機械設備與安全 [相容模式]

07_機械設備與安全 [相容模式] 機 械 設 備 與 安 全 大 專 校 院 實 驗 場 所 安 全 衛 生 考 試 中 心 1 學 習 目 標 瞭 解 機 械 設 備 安 全 的 原 理 認 識 機 械 設 備 災 害 發 生 的 原 因 學 會 機 械 設 備 安 全 防 護 之 原 理 2 大 綱 單 元 1 機 械 危 害 發 生 原 因 分 析 1.1 轉 動 往 復 及 直 線 運 動 1.2 動 作 捲 入 1.3 切

Læs mere

KIN1120 Final Exam Part A. Please write this part directly on this question paper (Do NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0

KIN1120 Final Exam Part A. Please write this part directly on this question paper (Do NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0 KIN1120 Kinesisk 2 Spring 2012 Tuesday 29 May 4 hours Total number of pages: 6 Dictionaries or other reference books may NOT be used. Remember to write your candidate number on every answer sheet. page1

Læs mere

第六組公文傳閱表

第六組公文傳閱表 入 出 國 及 移 民 署 櫃 檯 服 務 項 目 一 覽 表 更 新 日 期 :96 年 4 月 臺 灣 地 區 人 民 辦 理 項 目 應 備 文 件 處 理 時 限 役 男 申 請 出 國 核 准 已 有 有 效 證 照 申 請 進 入 大 陸 地 區 許 可 在 大 陸 地 區 出 生, 未 曾 在 大 陸 地 區 設 有 戶 籍, 其 父 母 均 為 臺 灣 地 區 人 民 申 請 返 臺

Læs mere

通州区、密云县、大兴区(一)

通州区、密云县、大兴区(一) ...1...1... 32... 34... 37... 41... 46... 47... 49... 52... 54... 55... 60... 62... 63... 66... 72... 72... 74 I ... 78... 80... 85... 86... 87... 88... 91... 96... 99... 99... 106...113...115...115...119...

Læs mere

Microsoft Word - 一年級--國文科試題.doc

Microsoft Word - 一年級--國文科試題.doc 一 年 班 座 號 : 姓 名 : 高 雄 市 立 正 興 國 中 100 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 段 考 一 年 級 國 文 科 試 題 科 目 代 碼 :01 一 國 字 注 音 10%) 1. 油 桐 ㄗˇ : 2. ㄔㄢ 扶 : 3. ㄌㄧㄣˋ 情 去 留 : 4. 黔 婁 : 5. 漩 渦 : 6. 擦 ㄕˋ 眼 淚 : 7. ㄍㄢ 尬 : 8. 混 吃 混 玩 : 9.

Læs mere

1800-1920 1920-1930 1930-1950 1950-1990 1990- Producti Distribution) on) SOG O 7- Elev en 60~7 0 70 75 80 78 75 75 80 85 47 58 63 65 68 72 73 71 80 (70 W. D. C 30) W. D. C T. D. C T. D. C

Læs mere

二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不

二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不 互 联 网 传 销 识 别 指 南 (2016 版 ) 征 求 意 见 稿 江 苏 省 互 联 网 金 融 协 会 自 1998 年 国 务 院 颁 布 通 知 全 面 禁 止 传 销 以 来, 在 国 务 院 的 统 一 部 署 下, 工 商 公 安 等 部 门 认 真 履 行 职 责, 对 各 类 传 销 活 动 进 行 了 严 厉 打 击, 取 得 了 显 著 成 效, 大 规 模 公 开 化

Læs mere

深圳市太光电信股份有限公司章程

深圳市太光电信股份有限公司章程 神 州 数 码 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司 章 程 二 O 一 五 年 十 二 月 1 目 录 第 一 章 总 则... 1 第 二 章 经 营 宗 旨 和 范 围... 2 第 三 章 股 份... 3 第 一 节 股 份 发 行... 3 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购... 4 第 三 节 股 份 转 让... 5 第 四 章 股 东 和 股 东 大 会... 6 第 一

Læs mere

國立政治大學中國文學系國文教學碩士學位班

國立政治大學中國文學系國文教學碩士學位班 中 文 系 文 教 碩 士 在 職 專 班 102 年 度 第 一 期 碩 士 位 論 文 指 導 教 授 : 黃 志 民 先 生 三 演 義 呂 布 形 象 之 研 究 研 究 生 :96912021 吳 昆 展 中 華 民 103 年 1 月 誌 謝 從 96 年 九 月 到 今 年 一 月, 六 年 半 的 歲 月, 足 夠 再 讀 一 個 半 的 綽 綽 有 餘, 這 段 時 間 發 生 許

Læs mere

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

Læs mere

專題報告交版.doc

專題報告交版.doc 1 2 3 4 5 6 6 9 21 23 27 27 29 33 51 65 66 67 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (menu manager) (model tree) (sub-window) (dialog box) 15 16 3. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ? 28 29 30 31 32 2 33 34 35 36 37

Læs mere

大标题-36号华文细黑,加粗

大标题-36号华文细黑,加粗 2016 年 4 月 18 日 -4 月 24 日 重 庆 房 地 产 市 场 周 报 克 而 瑞 重 庆 机 构 2016 年 4 月 25 日 此 报 告 仅 供 客 户 内 部 使 用, 未 经 中 国 房 地 产 信 息 集 团 克 而 瑞 ( 中 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 的 书 面 许 可, 其 它 任 何 机 构 和 个 人 不 得 擅 自 传 阅 引 用 或 复 制 绝

Læs mere

CIP ) /. :,2002 ISBN 7-80109 - 648-7....F279.23 CIP ( 2002) 102854 : : 36 (100032 ) : 66521152,66521270 ( ) 66171396 ( ) h t t p: / /

CIP ) /. :,2002 ISBN 7-80109 - 648-7....F279.23 CIP ( 2002) 102854 : : 36 (100032 ) : 66521152,66521270 ( ) 66171396 ( ) h t t p: / / CIP ) /. :,2002 ISBN 7-80109 - 648-7....F279.23 CIP ( 2002) 102854 : : 36 (100032 ) : 66521152,66521270 ( ) 66171396 ( ) h t t p: / / www.cctp.com.cn E m a i l: edit@ cctpbook.com : : : 787 1092 1/ 16

Læs mere

安徒生童话全集之一 海的女儿

安徒生童话全集之一 海的女儿 海的女儿 叶君健译 I II III IV V VI VII VIII IX Svend Larsen HCAndersenEventyr og Historier Eventyr Historie Historier den den X Eva Maria Blühm Dieterich schen Verlagsbuchhandlung PGPGLa Chesnais Mercure de France

Læs mere

服務記錄撰寫技巧

服務記錄撰寫技巧 2004.4.13 1 case record 2 3 4 medical information 1. 2. psychological evaluation 1. 2. social history 1. 5 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. / 1. 2. 3. 4. Genogram 6 genogram 1 1 2 3 4 M. 48 met 80

Læs mere

主 管 部 會 列 進 來 ; 另 外, 民 眾 就 醫 的 習 慣 生 活 習 慣 等 跟 健 保 署 相 關 的 部 分, 也 要 納 入 ; 有 關 開 放 醫 院 的 型 態 改 變, 必 須 有 配 套 措 施 修 正 法 規 來 具 體 規 範, 例 如 涉 及 醫 師 報 備 支 援

主 管 部 會 列 進 來 ; 另 外, 民 眾 就 醫 的 習 慣 生 活 習 慣 等 跟 健 保 署 相 關 的 部 分, 也 要 納 入 ; 有 關 開 放 醫 院 的 型 態 改 變, 必 須 有 配 套 措 施 修 正 法 規 來 具 體 規 範, 例 如 涉 及 醫 師 報 備 支 援 衛 生 福 利 部 醫 師 勞 動 權 益 推 動 小 組 醫 療 政 策 分 組 第 一 次 會 議 紀 錄 時 間 :105 年 6 月 20 日 ( 星 期 一 ) 下 午 17 時 00 分 地 點 : 本 部 206 會 議 室 主 席 : 陳 分 組 召 集 人 昱 瑞 紀 錄 : 李 玫 陵 出 席 單 位 及 人 員 : 詳 見 簽 到 單 主 席 致 詞 ( 略 ) 討 論 事 項

Læs mere

“PC通”商业计划书.doc

“PC通”商业计划书.doc 91 Digital Net ( SHANGHHAI ) CO.,LTD. Copyright 91 Digital Net ( SHANGHHAI ) CO.,LTD.. All Rights Reserved. 1 2 / 3 YDJK0412 YDJK001... 4...4...4...5... 6... 6...6...7...7... 7... 8... 8... 8...

Læs mere

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文 Vejledning til ansøgning om individuelt visum til Kina Alt Rejser A/S Vesterbrogade 6 D 1620 København V Danmark Telefon + (45) 33 12 20 30 E-mail info@altrejser.dk Hjemmeside www.altrejser.dk Oplysningerne

Læs mere

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Læs mere

99710a72ZW.PDF

99710a72ZW.PDF 1 F-100-19 F-4-21 F-14 F-15 F-16 F/A-18-29 -27 2000 F-22 EF2000-35 1.42 2 29 29 29M 29K 1986 1986 1988 1997 1997 11.36 11.36 12.00 17.32 17.32 17.27 4.73 4.73 4.73 38 38 38 P 33 P 33K P 33

Læs mere

1-1 2

1-1 2 烘焙基礎實務 應檢術科考前須知 PART 02 1-1 一般性應檢須知 1-2 專業性應檢須知 1-3 術科指定參考配方表 1-4 術科測驗製作報告表 1-5 術科技能檢定評分表 1-6 術科測試時間配當表 1 1-1 2 應檢術科考前須知 十五 應檢人有下列情形之一者 取消應檢資格 其成績以不及格論 1. 冒名頂替者 協助他人或託他人代為操作者或作弊者 2. 互換半成品 成品或製作報告表 3. 攜出工具

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Læs mere

1 2

1 2 1 2 3?! SEE PAGE 216 FOR COPYRIGHT INFORMATION. 4 5 !!! 6 7 8 9?! X 1. 2. 3. 4. 1519 10.1 10 Z 1049 5 3 11 12 12 11 12 70 1066!!!!!! 13 3200 2700 S 14 15 1460 1731 1/20 16 19!! 17 20 1929 GOD'S MAN 18

Læs mere

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Læs mere

目 录

目    录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Læs mere

福爾FORA TD-4227_meter manual_311-4227500-003.indd

福爾FORA TD-4227_meter manual_311-4227500-003.indd 語 音 型 血 糖 機 使 用 說 明 書 版 本 3.0 發 行 日 期 :2010/01 311-4227500-003 目 錄 使 用 之 前 4 前 言 4 適 用 對 象 4 注 意 事 項 5 健 康 資 訊 6 認 識 產 品 7 系 統 組 成 內 容 7 採 血 器 具 8 採 血 深 度 選 擇 8 按 鍵 功 能 及 外 觀 9 螢 幕 顯 示 說 明 10 血 糖 試 片 11

Læs mere

普 陀 教 育 2014.6 ( 总 189) 第 三 届 普 陀 杯 专 栏 2013.11.11 2013.11.13 普 陀 区 教 育 学 院 说 课 主 要 从 课 堂 教 学 设 计 与 实 施 和 教 师 专 业 素 现 场 说 课 2013.11.14 养 两 方 面 进 行 评 价

普 陀 教 育 2014.6 ( 总 189) 第 三 届 普 陀 杯 专 栏 2013.11.11 2013.11.13 普 陀 区 教 育 学 院 说 课 主 要 从 课 堂 教 学 设 计 与 实 施 和 教 师 专 业 素 现 场 说 课 2013.11.14 养 两 方 面 进 行 评 价 普 陀 教 育 2014.6 ( 总 189) 第 三 届 普 陀 杯 专 栏 聚 焦 教 师 专 业 发 展 提 升 教 学 研 究 品 质 普 陀 杯 初 中 数 学 学 科 教 师 专 业 能 力 评 优 报 告 上 海 市 普 陀 区 教 育 学 院 徐 炜 蓉 陈 慧 珍 一 活 动 回 顾 根 据 第 三 届 普 陀 杯 教 师 专 业 能 力 评 优 活 动 方 案 的 精 神 和 第

Læs mere

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx 2015 注 册 会 计 师 会 计 习 题 班 二 王 翔 肆 大 会 计 高 级 培 训 师 第 二 章 金 融 资 产 1.A 公 司 于 2013 年 1 月 2 日 从 证 券 市 场 上 购 入 B 公 司 于 2013 年 1 月 1 日 发 行 的 债 券, 该 债 券 3 年 期, 票 面 年 利 率 为 4.5%, 到 期 日 为 2016 年 1 月 1 日, 到 期 日 一

Læs mere

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Læs mere

江宁教研通讯

江宁教研通讯 江 宁 教 研 通 讯 ( 第 36 期 2015 年 1 月 教 学 工 作 检 查 专 刊 ) 主 办 : 江 宁 区 教 研 室 编 者 按 : 2015 年 1 月 12-16 日, 区 教 研 室 组 织 全 区 中 小 学 教 务 主 任 分 成 若 干 组 对 全 区 中 小 学 进 行 年 度 教 学 工 作 检 查 1 月 19 日 20 日, 初 中 高 中 小 学 组 各 位

Læs mere

19 19

19 19 1 8 1 19 19 10 10 11 99 6 99 6 96,128 5 108,208 11.16%99 6 137,760 5 135,406 1.74%99 6 1.43 0.18 99 5 99 6 108,208 96,128 11.16 135,406 137,760 1.74 1.25 1.43 0.18 14,389 9,838 4,000 20,570 11,318 6,489

Læs mere

肝炎的性传播途径和皮肤表现

肝炎的性传播途径和皮肤表现 5 (HAV) (HBV) (HCV) (HDV) (HEV) 20 1957 WHO 1.2 1/10 1/3 8 - IDU 3.3% (MSM) HAV 1991 HAV 80 HBV HBsAg HBs 70 600 4.6% HBsAg 51.1% HBsAg HBs 65% 6 10 30.9% HBV 10 60.5% HBV HBV 2001 PCR 173 HBV HCV 3 >4

Læs mere

Part A. Please write this part on these exam papers (DO NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the r

Part A. Please write this part on these exam papers (DO NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the r KIN1010 Kinesisk A Fall 2014 Friday 28 th November 4 hours Dictionaries or other reference books may NOT be used. You can use dark-color pens or pencils. Remember to write your candidate number on every

Læs mere

模 组 导 入 2013 年 冬 的 普 通 清 晨 探 索 者 在 准 备 去 上 学 或 者 上 班 的 时 候, 突 然 间 门 铃 响 了 走 出 玄 关 后 并 没 有 看 到 任 何 人, 只 有 一 张 票 夹 在 了 邮 箱 或 收 信 的 地 方 那 上 面 写 着 天 花 蔷 薇

模 组 导 入 2013 年 冬 的 普 通 清 晨 探 索 者 在 准 备 去 上 学 或 者 上 班 的 时 候, 突 然 间 门 铃 响 了 走 出 玄 关 后 并 没 有 看 到 任 何 人, 只 有 一 张 票 夹 在 了 邮 箱 或 收 信 的 地 方 那 上 面 写 着 天 花 蔷 薇 献 与 冬 蔷 薇 前 言 本 模 组 对 应 克 苏 鲁 神 话 TRPG 及 克 苏 鲁 2010 舞 台 是 某 蔷 薇 园, 推 荐 4 人 进 行 游 戏 游 戏 时 间 大 约 为 7 小 时 推 荐 技 能 : 侦 察, 图 书 馆 利 用, 心 理 学 另 外, 如 果 有 回 避 信 用 等 技 能 会 增 加 生 还 率 的 吧 模 组 概 要 2013 年 冬 天 的 一 个

Læs mere

untitled

untitled 2007 12 1 2 SIRIUS 3 4 5 6 2 2/2 3SB3 2/4 3SB3 2/5 3SB3 2/5 2/7 2/10 2/11 2/13 3SB3 2/14 3SB3 2/15 3SB3 2/17 3SB37 SIRIUS 3SB3 3SB3 (/) (/) (/) () Ø22mm (/) (/) (/) () 23 RONIS (/) (SB30) () 23 OMR (/)

Læs mere

SIGNUM 3SB3

SIGNUM 3SB3 SGNUM * 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) Ø22mm 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( SB) : : CES / BKS : ( / ) 10 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( 360012K1) : : MR : 7 Ø22mm 16 16 16 16 : : : :

Læs mere

三言两拍.PDF

三言两拍.PDF 003 015 021 026 033 040 050 056 064 072 079 087 097 105 111 117 127 137 148 159 168 177 186 194 202 210 217 225 235 ( ) , ( )

Læs mere

550 1 2001 2006 資 料 來 源 : 澳 門 土 地 工 務 運 輸 局 在 國 內 目 前 建 築 業 除 了 有 明 確 的 註 冊 制 度 外, 尚 有 嚴 格 的 資 質 管 理 制 度, 企 業 資 質 分 為 施 工 總 承 包 專 業 承 包 和 勞 務 分 包 三 個

550 1 2001 2006 資 料 來 源 : 澳 門 土 地 工 務 運 輸 局 在 國 內 目 前 建 築 業 除 了 有 明 確 的 註 冊 制 度 外, 尚 有 嚴 格 的 資 質 管 理 制 度, 企 業 資 質 分 為 施 工 總 承 包 專 業 承 包 和 勞 務 分 包 三 個 行 政 第 二 十 二 卷, 總 第 八 十 五 期,2009 No.3,549 557 549 * 當 2008 年 的 金 融 海 嘯 後, 雖 然 源 頭 不 在 澳 門, 但 在 全 球 經 濟 一 體 化 的 大 環 境 下, 無 可 避 免 地 各 產 業 亦 受 到 不 同 程 度 的 沖 擊 和 影 響 以 建 築 業 為 例, 當 美 資 的 威 尼 斯 人 受 海 嘯 影 響,

Læs mere

跨 界 的 視 野 壹 緒 論 工 作 動 機 (Task motivation) 是 美 國 Harvard 大 學 教 授 Teresa M. Amabile, 歸 納 歷 年 研 究 所 建 構 之 創 造 力 成 份 模 式 (Componential Model of Creativity

跨 界 的 視 野 壹 緒 論 工 作 動 機 (Task motivation) 是 美 國 Harvard 大 學 教 授 Teresa M. Amabile, 歸 納 歷 年 研 究 所 建 構 之 創 造 力 成 份 模 式 (Componential Model of Creativity 第 一 章 教 育 與 文 化 Amabile 工 作 動 機 理 論 影 響 學 生 科 技 創 造 力 的 內 涵 解 析 李 堅 萍 國 立 屏 東 教 育 大 學 視 覺 藝 術 學 系 教 授 Email: zenpin@mail.npue.edu.tw 摘 要 工 作 動 機 是 美 國 Harvard 大 學 教 授 Amabile 所 建 構 創 造 力 成 份 模 式 理 論 中

Læs mere

borrowing) 與 借 出 (educational lending) 探 討 如 何 全 球 政 策 已 經 實 施 本 地, 檢 查 的 範 圍 內, 他 們 在 不 同 的 語 言 環 境 中 工 作 二 的 方 法 論 中 有 一 派 典 (paradigm) 強 調 對 於 一 個

borrowing) 與 借 出 (educational lending) 探 討 如 何 全 球 政 策 已 經 實 施 本 地, 檢 查 的 範 圍 內, 他 們 在 不 同 的 語 言 環 境 中 工 作 二 的 方 法 論 中 有 一 派 典 (paradigm) 強 調 對 於 一 個 101 年 公 務 人 員 高 考 試 三 級 考 試 試 題 類 科 : 行 政 國 際 文 行 政 ( 選 試 英 文 ) 國 際 文 行 政 ( 選 試 西 班 牙 文 ) 國 際 文 行 政 ( 選 試 法 文 ) 科 目 : 比 較 一 名 詞 解 釋 : 千 禧 年 發 展 目 標 (the Millennium Development Goals) 行 動 者 網 路 理 論 (the

Læs mere

Webside score 51netu.com.cn

Webside score 51netu.com.cn Webside score 51netu.com.cn Genereret Marts 27 2015 02:41 AM Scoren er 40/100 SEO Indhold Titel 耐 游 网 - 华 人 世 界 游 戏 门 户 Længde : 12 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

校园之星

校园之星 ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing shao nian cheng gong fa ze ren shi wo men de shen ti qing

Læs mere

2 自 序 小, 印 象 中 只 有 西 醫, 因 為 每 次 生 病 都 是 去 看 西 醫 吃 西 藥 從 大 學, 也 是 陽 明 大 學 物 理 治 療 學 系 畢 業, 就 是 一 般 人 所 說 的 復 健 物 理 治 療 師 這 個 階 段, 所 有 的 治 病 以 及 保 健 觀 念

2 自 序 小, 印 象 中 只 有 西 醫, 因 為 每 次 生 病 都 是 去 看 西 醫 吃 西 藥 從 大 學, 也 是 陽 明 大 學 物 理 治 療 學 系 畢 業, 就 是 一 般 人 所 說 的 復 健 物 理 治 療 師 這 個 階 段, 所 有 的 治 病 以 及 保 健 觀 念 晨 星 出 版 吳 建 隆 著 2 自 序 小, 印 象 中 只 有 西 醫, 因 為 每 次 生 病 都 是 去 看 西 醫 吃 西 藥 從 大 學, 也 是 陽 明 大 學 物 理 治 療 學 系 畢 業, 就 是 一 般 人 所 說 的 復 健 物 理 治 療 師 這 個 階 段, 所 有 的 治 病 以 及 保 健 觀 念, 都 是 現 代 醫 學 的 理 論 退 伍 後, 考 進 台 中

Læs mere

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un,

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un, 6. 成 语 故 事 一 教 学 要 求 1 援 学 会 本 课 的 16 个 生 字 2 援 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 锋 炎 掀 枝 3 援 本 课 学 习 部 首 : 矛 斗, 要 求 会 认 会 用 4 援 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 5 援 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 卖 兵 器 的 人 听 了 十 分 得 意, 于 是

Læs mere

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466>

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466> 3 5 10 25 1~2 1 2 1 1. 10 1~2 A 2 1 5 2 8 A 30 3 48 10 4 200g 5 100g 1 1/3 1/4 5 1. 2~3cm 4. 10 10 A1605~7 B Part 2 18 4 300g 1/2 1 1/2 2 1 1/2 3 1 1 1. A 20 1 170 B 2 2 1 OK 55 50 3 Part 2 18 4~5 600g

Læs mere

,,,,,,,,, : ( CIP) /. :, ( ) ISBN X C CIP (2005 ) : : ht tp :/ /

,,,,,,,,, : ( CIP) /. :, ( ) ISBN X C CIP (2005 ) : : ht tp :/ / ,,,,,,,,, :010-62782989 13501256678 13801310933 ( CIP) /. :,2005. 3 ( ) ISBN 7-302-10526-X... - -. C913. 7 CIP (2005 ) 012392 : : ht tp :/ / www.tup.com.cn : 100084 : 010-62770175 : 010-62776969 : : :

Læs mere

CULTURAL SENSITIVITY

CULTURAL SENSITIVITY 第 四 课 文 化 敏 感 度 介 绍 每 个 国 家 都 有 自 己 的 文 化 我 们 通 常 会 把 每 个 民 族 当 作 一 种 文 化, 却 忘 记 每 个 民 族 里 也 存 在 着 多 种 文 化 词 典 对 文 化 是 这 样 定 义 的 : 一 些 特 定 的 人 或 人 群 的 文 化, 和 习 惯 另 一 种 定 义 是 : 客 观 地 了 解 文 化 差 异 性 和 相 似

Læs mere

Szene 1: Auf dem Land Hallo, Mieze. Frau (Hanne) Frisch Hallo,. Tag, mein Junge. Willkommen. Tag, Hanne. Ach, schön hier. Szene 2: Im Haus 我 想, 这 不 会

Szene 1: Auf dem Land Hallo, Mieze. Frau (Hanne) Frisch Hallo,. Tag, mein Junge. Willkommen. Tag, Hanne. Ach, schön hier. Szene 2: Im Haus 我 想, 这 不 会 第 一 课 享 受 田 园 生 活 一 个 名 叫 菲 利 普 的 年 轻 人 驾 车 去 住 在 乡 下 的 母 亲 家 休 养 但 是 到 了 乡 下 不 久, 菲 利 普 就 发 现 田 园 生 活 拥 有 的 不 止 是 自 然 舒 适 的 一 面, 还 有 一 些 城 里 人 适 应 不 了 的 点 点 滴 滴 纯 净 的 自 然, 多 美 妙 啊! 这 是 菲 利 普 刚 刚 来 到 母

Læs mere

( 总 第 1105 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 1 月 22 日 出 版 目 录 省 政 府 文 件 浙 江 省 人 民 政 府 关 于 给 予 温 州 市 公 安 消 防 局 和 吴 兴 荣 张 拥 军 分 别 记 集 体 一 等 功 和 个 人 一 等 功 的 决

( 总 第 1105 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 1 月 22 日 出 版 目 录 省 政 府 文 件 浙 江 省 人 民 政 府 关 于 给 予 温 州 市 公 安 消 防 局 和 吴 兴 荣 张 拥 军 分 别 记 集 体 一 等 功 和 个 人 一 等 功 的 决 ( 总 第 1105 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 1 月 22 日 出 版 目 录 省 政 府 文 件 浙 江 省 人 民 政 府 关 于 给 予 温 州 市 公 安 消 防 局 和 吴 兴 荣 张 拥 军 分 别 记 集 体 一 等 功 和 个 人 一 等 功 的 决 定 ( 浙 政 发 2015 44 号 ) (3) 浙 江 省 人 民 政 府 关 于 追 记 黄

Læs mere

目 录 引 子... 4 技 校 一 九 九 一 年 的 少 女 帮 戴 城 往 事 人 生 若 只 如 初 见 在 河 边 夏 日 即 景 在 她 身 边 谎 言 与 安 慰 智 障 者 不 能 自

目 录 引 子... 4 技 校 一 九 九 一 年 的 少 女 帮 戴 城 往 事 人 生 若 只 如 初 见 在 河 边 夏 日 即 景 在 她 身 边 谎 言 与 安 慰 智 障 者 不 能 自 追 随 她 的 旅 程 路 内 著 制 作 : 阿 远 @xyaoo Blog: 7yu.me 版 权 归 出 版 社 及 原 作 者 所 有 请 各 位 支 持 购 买 正 版 图 书 目 录 引 子... 4 技 校... 10 一 九 九 一 年 的 少 女 帮... 18 戴 城 往 事... 34 人 生 若 只 如 初 见... 44 在 河 边... 73 夏 日 即 景... 94

Læs mere

觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習

觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習 觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習 110 七 篇 以 至 善 心 創 作 133 八 篇 智 慧 善 法 151 九 篇 我 的 修

Læs mere

穨青少年暴力犯罪之科際整合研究.PDF

穨青少年暴力犯罪之科際整合研究.PDF * ** *** 1 NSC87-2418-H-194-008-Q8 ** *** 052720048 052720053 E-mail: crmsly@ccunix.ccu.edu.tw 2 3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 4 5 Interdisciplinary Coordination Integration disciplinary Discipline Charles Goring 6

Læs mere

1937 7 6 10 1937 7 12 1937 7 17 4 1937 7 15 1933 6 3 1939 10 12 1937 9 6 19 1871 1 1933 12 7 1934 1 19 1910 5 5 9 5 9 5 42 1932 5 25 9 32 9 32 1932 3 1934 3 38 2120 33 2132 11 17 1934 4 20 1935 2 21 1935

Læs mere

1 / 2 / / /

1 / 2 / / / 1 1 / 2 / / / 1 2 1999 2003 1-27 2 / / normativ / kognitiv / / / / / / / I. Marcoulatos embodied significance 3 a b c d cognitiv 3 Iordanis Marcoulatos, Merleau-Ponty and Bourdieu on Embodied Significance,

Læs mere

untitled

untitled EDM16080-01 Model No.: Editor: 1. ----------------------------------------------------3 2. ----------------------------------------------------3 3. ----------------------------------------------------3

Læs mere

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂 名 稱 : 建 築 技 術 規 則 建 築 設 計 施 工 編 修 正 日 期 : 民 國 103 年 11 月 26 日 生 效 狀 態 : 本 法 規 部 分 或 全 部 條 文 尚 未 生 效 1.93.03.10 修 正 之 第 301 條 條 文, 施 行 日 期 另 定 2. 本 規 則 103.11.26 修 正 之 第 99-1 128 條 條 文, 自 中 華 民 國 一 百 零

Læs mere

untitled

untitled / MS6-SV-...-D-10V24 zh 8043786 1702a [8068989] : : : 1. / 2 Festo MS6-SV-...-D-10V24 1702a 1... 5 2... 5 2.1... 5 2.2... 6 2.3... 6 2.4... 7 2.5 EN ISO 13849... 7 3... 8 3.1... 8 3.2 (Common Cause Failure

Læs mere