Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. OVERORDNET RESULTATSTATUS 3 3. UDVIKLINGEN I ARBEJDSKRAFTRESERVEN Arbejdskraftreserven i kommunerne Udviklingen i langtidsledigheden 3 4. UDVIKLINGEN I ANTAL PERSONER PÅ PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE Personer på permanent offentlig forsørgelse i kommunerne Udviklingen i sygefraværsforløb 3 5. UDVIKLINGEN I ANTAL UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE Unge ydelsesmodtagere i kommunerne 3 6. UDVIKLINGEN I NYDANSKERE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE Ikke-vestlige ydelsesmodtagere i kommunerne 3 7. DEN AKTIVE INDSATS Rettidighed i indsatsen for dagpengemodtagere Rettidighed i indsatsen for dagpengemodtagere i jobcentrene Rettidighed i indsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere Rettidighed i indsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere i jobcentrene Aktiveringsgraden Tidlig indsats 3 8. AFGANG TIL SELVFORSØRGELSE 3 9. DE SAMLEDE RESULTATER FOR MINISTERMÅLENE I JOBCENTRENE 3 Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 2/68

3 1. INDLEDNING 1 Denne rapport indeholder opfølgning på resultaterne af indsatsen i de 44 jobcentre i for 3. kvt Hovedvægten ligger på ministerens fire mål: Mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job langtidsledigheden skal begrænses. Arbejdskraftreserven skal begrænses mest muligt. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Antal personer på permanent offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job. Antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Antal nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Resultaterne af indsatsen i 3. kvt skal ses i lyset af, at bruttoledigheden (inkl. aktiverede) er faldet med knap 1 pct. i det seneste år (september 2010 september 2011). Det er en mere positiv udvikling end ved seneste status i juni, hvor ledigheden var steget fra juni 2010 juni Der har samtidig været et fald i bruttoledigheden siden juni 2011, jf. nedenfor. Jobcentrene har reduceret aktiveringsomfanget en smule i det seneste år, hvor antallet af aktiverede er faldet med 0,7 pct. Antallet af aktiverede er også faldet med godt personer siden juni Bruttoledigheden (inkl. aktiverede) Bruttoledigheden er faldet med 0,9 pct. fra september 2010 til september I september 2011 er der knap bruttoledige i, jf. figur 1. Det er godt færre end ved seneste status i juni Faldet i bruttoledigheden omfatter kun kontant- og starthjælpsmodtagere (-10,1 pct.), mens antallet af dagpengemodtagere er steget med 2,8 pct. Tendensen fra de seneste rapporter er dermed fortsat. Ift. kontant- og starthjælpsmodtagerne skal man dog være opmærksom på, at implementeringen af den nye matchmodel i april 2010 har medført en anden fordeling af matchgrupperne end tidligere. Tendensen er en faldende andel i match 1 og til dels match 2, mens der har været en stigning i match 3. Dette afspejler sig også 1 Afgræsningen af kommuner i rapporten følger jobcenterstrukturen dvs. de forpligtende samarbejder mellem /Ishøj og /Dragør figurerer som og. Det er dog de forpligtende samarbejders samlede resultater, der kigges på. 3/68

4 i ledighedstallet, som kun omfatter ledige i match 1. Tendensen vil dog aftage over tid, hvorfor forklaringsværdien også vil aftage. Antallet af aktiverede dagpengemodtagere er steget med 14,7 pct., mens antallet af aktiverede kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet med 24,9 pct. i det seneste år. Figur 1. Udviklingen i bruttoledigheden (inkl. aktiverede) i, januar 2007 september Antal aktiverede - Antal ledige (netto) Antal ledige januar 2007 februar 2007 marts 2007 april 2007 maj 2007 juni 2007 juli 2007 august 2007 september 2007 oktober 2007 november 2007 december 2007 januar 2008 februar 2008 marts 2008 april 2008 maj 2008 juni 2008 juli 2008 august 2008 september 2008 oktober 2008 november 2008 december 2008 januar 2009 februar 2009 marts 2009 april 2009 maj 2009 juni 2009 juli 2009 august 2009 september 2009 oktober 2009 november 2009 december 2009 januar 2010 februar 2010 marts 2010 april 2010 maj 2010 juni 2010 juli 2010 august 2010 september 2010 oktober 2010 november 2010 december 2010 januar 2011 februar 2011 marts 2011 april 2011 maj 2011 juni 2011 juli 2011 august 2011 september 2011 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Det samlede antal personer på offentlig forsørgelse 2 Det samlede antal personer på offentlig forsørgelse i i 3. kvt er faldet med personer (svt. et fald på 2 pct.) siden 3. kvt. 2010, jf. tabel 1. Antallet er faldet med knap siden seneste status i juni Der er nu i alt personer i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse. Faldet skyldes et faldende antal personer på efterløn (-9,6 pct.), sygedagpengemodtagere (-8,7 pct.) og førtidspensionister (-1,4 pct.). Derudover er antallet af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (-4,7 pct.), personer i revalidering/forrevalidering (-14,7 pct.) og fleksjob (-2,2 pct.) faldet. Derimod er antallet af a-dagpengemodtagere steget med 1,2 pct. i det seneste år, og ikke-jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere steget med 9,6 pct. Antallet af 2 Her måles på alle offentlige forsørgelsesydelser, jf. tabel 1. Samtidig måles der på kvartal og ikke måned, hvorfor tallene for dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere ikke kan sammenlignes med tallene i figur 1. 4/68

5 introduktionsydelsesmodtagere (+22 pct.) og ledighedsydelsesmodtagere (+10 pct.) er ligledes steget. Samlet er 19,4 pct. af den årige befolkning i på offentlig forsørgelse i 3.kvt Andelen er 4,8 procentpoint højere i Region Sjælland end i Region Hovedstaden. 22,7 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Region Sjælland er på offentlig forsørgelse, mens det gælder for 17,9 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Hovedstadsregionen. Andelene er i begge regioner stort set på samme niveau som andelene året før. Tabel 1. Udviklingen i antal modtagere af overførselsindkomster i, 3. kvt kvt Antal Udvikling 3. kvt kvt 2011 Andel af årige Antal personer på offentlig forsørgelse, årige, 3. kvt kvt 2011 Antal Procent 3. kvt kvt 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (incl. aktiverede) ,2% 3,2% 3,2% Kontant- og starthjælp, match 1 (incl. aktiverede) ,7% 1,3% 1,3% Kontant- og starthjælp, match 2-3 (incl. aktiverede) ,6% 2,4% 2,6% Sygedagpenge ,7% 2,1% 1,9% Revalidering og forrevalidering ,7% 0,3% 0,3% Flexjob ,2% 1,1% 1, Ledighedsydelse , 0,3% 0,3% Førtidspension ,4% 6, 5,9% Introduktionsydelse , 0,1% 0,1% Efterløn ,6% 3,1% 2,8% I alt , 19,9% 19,4% årige i befolkningen ,3% Region Sjælland ,9% 23, 22,7% Region Hovedstaden , 18,4% 17,9% Kilde: Jobindsats.dk, DREAM (efterløn) og Danmarks Statistik (befolkning) samt egne beregninger. Udviklingen i ledigheden i kommunerne Der er store geografiske forskelle i udviklingen i ledigheden i fra september 2010 til september 2011, jf. figur kommuner har et fald i bruttoledigheden (inkl. aktiverede), 2 kommuner har stort set uændret ledighed, mens de resterende 20 kommuner har haft en stigning. Der er flere kommuner med fald end ved seneste status i juni har (igen) haft det største fald på 12,1 pct., mens har haft den største stigning på 13 pct. 3 Vurderingen af resultaterne i jobcentrene skal derfor ses i lyset af de store geografiske forskelle i ledighedsudviklingen, og i lyset af store forskelle i ledighedsniveauerne. og har bruttoledighedsprocenter på 2,8 og 2,9, mens Ishøj og har bruttoledighedsprocenter på 10,0 og 8,3. Udgangspunktet er dermed meget forskelligt i de enkelte kommuner. 3 På er der i alt ledige, mens der er i. 5/68

6 Figur 2. Udviklingen i bruttoledigheden (inkl. aktiverede) i de enkelte kommuner i, sep sep % 13, 5% -5% -0,9% - -12,1% -15% Guldborgsund Lyng.-Taarb. Frederikssun Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. 6/68

7 2. OVERORDNET RESULTATSTATUS Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i 3. kvt er følgende: Arbejdskraftreserven: Arbejdskraftreserven i er faldet 0,2 pct. fra september 2010 til september Ved udgangen af september 2011 er der personer i arbejdskraftreserven i. Der har været et fald siden seneste status i juni Målet i kontrakten for 2011 er max ved udgangen af december Regionen er dermed et stykke fra det fastlagte mål pt. 4 Arbejdskraftreserven udgør 4,4 pct. af arbejdsstyrken i. 20 jobcentre har haft et fald i arbejdskraftreserven, 2 har et uændret antal, mens 22 jobcentre har haft en stigning. Der er færre jobcentre med stigninger i arbejdskraftreserven end ved seneste status i juni jobcentre har en stigning for dagpengemodtagere, mens 22 jobcentre har en stigning for kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Ift. kontant- og starthjælpsmodtagerne skal man dog være opmærksom på, at implementeringen af den nye matchmodel i april 2010 har medført en anden fordeling af matchgrupperne end tidligere. Tendensen er en faldende andel i match 1 og til dels match 2, mens der har været en stigning i match 3. Dette afspejler sig også i arbejdskraftreserven, som kun omfatter ledige i match 1. Faldet i arbejdskraftreserven er lavere end faldet i bruttoledigheden i det seneste år. Faldet i arbejdskraftreserven i er lavere end på landsplan, hvor der har været et fald på 3,1 pct. Personer på permanent offentlig forsørgelse: Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse er faldet med 1,2 pct. fra september 2010 til september I september 2011 er der personer på permanent offentlig forsørgelse i. Der har været et lille fald siden seneste status i juni Målet i kontrakten for 2011 er max ved udgangen af december Regionen opfylder dermed det fastlagte mål pt. Tilgangen til permanente forsørgelsesydelser er samtidig faldet med 11,8 pct. fra september 2010 til september 2011 (rullende år). 4 Der er her taget udgangspunkt i det justerede måltal, som blev godkendt på RBR-mødet den 21. juni /68

8 7,3 pct. af den årige befolkning er på permanent offentlig forsørgelse i. Der er en klar tendens til, at andelen er størst i regionens yderområder og mindst i og samt kommunerne nord for. 28 jobcentre har haft et fald i antal personer på permanent offentlig forsørgelse, hvilket er samme antal som ved seneste status. Udviklingen i er mere gunstig end på landsplan, hvor der har været en stigning på 0,4 pct. Ungeledigheden: Antallet af unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse er stort set uændret fra september 2010 til september Ved udgangen af september 2011 er der unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i. Der har været et fald siden seneste status i juni Målet i kontrakten for 2011 er max unge ved udgangen af december Regionen er dermed tæt på det fastlagte mål pt. 4 Unge ydelsesmodtagere udgør 9,3 pct. af den unge befolkning i. Der er en klar tendens til, at regionens yderområder har en markant højere andel unge på offentlig forsørgelse end kommuner i Nordsjælland samt og kommune. 22 jobcentre har haft en stigning, mens 22 jobcentre har haft et fald i antal unge på offentlig forsørgelse. Der er flere jobcentre med fald end ved seneste status. Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse i er stort set på niveau med udviklingen på landsplan, hvor der har været en lille stigning på 0,6 pct. Antal nydanskere på offentlig forsørgelse: Antallet af personer fra ikkevestlige lande på offentlig forsørgelse er steget med pct. 1,5 pct. fra september 2010 til september Ved udgangen af september 2011 er nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse i. Der har i modsætning til de tre andre mål - været en lille stigning siden seneste status i juni Målet i kontrakten for 2011 er max ved udgangen af december Regionen er dermed et stykke fra det fastlagte mål pt pct. af nydanskerne i er på offentlig forsørgelse i september /68

9 Der er en klar tendens til, at regionens yderområder har en markant højere andel nydanskere på offentlig forsørgelse end kommuner i Nordsjælland og omkring. 35 jobcentre har haft en stigning, mens 9 jobcentre har haft et fald i antal nydanskere på offentlig forsørgelse. Der er flere jobcentre med stigninger end ved seneste status. Stigningen i antal nydanskere på offentlig forsørgelse i er lidt lavere end stigningen på landsplan (2,2 pct.). Rettidigheden i indsatsen for dagpengemodtagere, sep. 2011: 7,9 pct. af dagpengemodtagerne mangler en rettidig jobsamtale. 6,6 pct. af dagpengemodtagerne mangler et rettidigt første tilbud 3,6 pct. af dagpengemodtagerne mangler et rettidigt gentaget tilbud 28,5 pct. af dagpengemodtagerne mangler et rettidigt intensivt tilbud 5 Alle målinger er stort set på niveau med landsgennemsnittet dog ligger andel manglende intensive tilbud lidt over landsgennemsnittet. Rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere, sep. 2011: 6,9 pct. af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere mangler en rettidig jobsamtale mod 7,1 pct. af de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere. 11 pct. af de midlertidigt passive mangler en jobsamtale. 9,1 pct. af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere mangler et rettidigt første tilbud mod 17,5 pct. af de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere 9,2 pct. af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere mangler et rettidigt gentaget tilbud mod 18,5 pct. af de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere For de jobklare ligger niveauet stort set på niveau med landsgennemsnittet, mens det er lidt over landsgennemsnittet for de indsatsklare. Tidlig indsats i perioden 3. kvt kvt. 2011: Der er en klar tendens til, at jobcentrene har en tidligere kontakt med kontant- og starthjælpsmodtagerne end dagpengemodtagerne. 5 Omfatter dagpengemodtagere med mere end 2½ års ledighed. 9/68

10 76 pct. af kontant- og starthjælpsmodtagerne har haft jobsamtale inden for den første måneds ledighed i perioden 3. kvt kvt. 2011, mens det kun gælder for 33,3 pct. af dagpengemodtagerne. 44,8 pct. af kontant- og starthjælpsmodtagerne er påbegyndt aktivering inden for den første måneds ledighed i perioden 3. kvt kvt. 2011, mens det kun gælder for 7,9 pct. af dagpengemodtagerne. Antal personer på offentlig forsørgelse: Antallet er faldet med 2 pct. fra 3. kvt til 2. kvt I alt personer er på offentlig forsørgelse i 3. kvt. 2011, svt. 19,4 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Andelen er faldende. Det er afgørende, at den aktive linje udvikles - også for dagpengemodtagere - så indsatsen bidrager til, at borgerne ikke fastholdes på offentlig forsørgelse. Jobcentrenes opfyldelse af ministermålene Jobcentrene har opstillet selvstændige mål for de tre ministermål i deres beskæftigelsesplaner for 2011, jf. bilag 1. Resultaterne ift. beskæftigelsesplanerne er: 15 jobcentre opfylder pt. deres lokale mål for arbejdskraftreserven 26 jobcentre opfylder pt. deres lokale mål for personer på permanent offentlig forsørgelse 19 jobcentre opfylder pt. deres lokale mål for unge på offentlig forsørgelse 8 jobcentre opfylder pt. deres lokale mål for nydanskere på offentlig forsørgelse 1 enkelt jobcenter - opfylder pt. alle fire lokale mål Den fremadrettede indsats I lyset af resultaterne af indsatsen i 3. kvt bør jobcentrene fortsat fokusere på: Ungeindsatsen hvor der fortsat skal være fokus på, at de unge får en ordinær uddannelse samt fokus på indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere. Fortsat begrænsning af tilgangen af dagpengemodtagere til arbejdskraftreserven samt en afhjælpende indsats for ledige der er i arbejdskraftreserven mhp. forebyggelse af langtidsledighed bl.a. via øget fokus på tidlig indsats for dagpengemodtagere. Fortsat begrænsning af antal nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse skal medvirke til at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse, herunder især de permanente forsørgelsesydelser. 10/68

11 Fortsat fokus på rettidighed og en aktiv målrettet linje i indsatsen Indsatsen skal fokusere på de særlige problemstillinger, der er i det enkelte jobcenter Beskæftigelsesregionen er løbende i dialog med jobcentrene om udfordringerne og udviklingen i resultaterne på de enkelte områder. I nedenstående status skal man for de enkelte områder være opmærksom på, at store procentvise stigninger kan udtrykke forholdsvis små absolutte stigninger især i de små jobcentre. 11/68

12 3. UDVIKLINGEN I ARBEJDSKRAFTRESERVEN Antallet af personer i arbejdskraftreserven i er ved udgangen af september 2011, svarende til 4,4 pct. af arbejdsstyrken. Ift. september 2010 har der været et fald i arbejdskraftreserven på 132 personer, svarende til et fald på 0,2 pct., jf. figur pct. af personerne i arbejdskraftreserven er dagpengemodtagere. Der har været et fald i arbejdskraftreserven siden seneste status i juni Målet i kontrakten for 2011 er max (svt. en stigning på max. 0,8 pct. fra december 2009) ved udgangen af december 2011, og regionen er dermed et stykke fra det fastlagte mål pt. 6 Faldet i arbejdskraftreserven (-0,2 pct.) er lavere end faldet i bruttoledigheden (- 0,9 pct.) i det seneste år. Der har været en stigning for dagpengemodtagere (1,9 pct.), mens der har været et fald for kontant- og starthjælpsmodtagere (-5,6 pct.) i arbejdskraftreserven i. Det svarer til mønstret for udviklingen i bruttoledigheden. Ift. kontant- og starthjælpsmodtagerne skal man dog være opmærksom på, at implementeringen af den nye matchmodel i april 2010 har medført en anden fordeling af matchgrupperne end tidligere. Tendensen er en faldende andel i match 1 og til dels match 2, mens der har været en stigning i match 3. Dette afspejler sig også i arbejdskraftreserven, som kun omfatter ledige i match 1. Matchmodellens betydning vil dog falde over tid. Faldet i er mindre end i de tre andre beskæftigelsesregioner, og på landsplan har der været et fald på 3,1 pct., jf. figur 3. Udviklingen i svarer stort set til udviklingen på landsplan fsva. kontant- og starthjælpsmodtagere, mens de tre andre regioner har haft et fald for dagpengemodtagere mod en stigning i. Stigningen i arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere (1,9 pct.) i er mindre end stigningen i bruttoledigheden for dagpengemodtagere (2,8 pct.). Samtidig er faldet i arbejdskraftreserven for kontant- og starthjælpsmodtagere (- 5,6 pct.) mindre end faldet i bruttoledigheden for kontant- og starthjælpsmodtagere (-10,1 pct.). 6 Der er her taget udgangspunkt i det justerede måltal, som blev godkendt på RBR-mødet den 21. juni /68

13 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserven (pct.) i beskæftigelsesregionerne, sep sep % 2% -2% -4% -0,2% 1,9% -5,6% -7,1% -7,4% -4,9% -6,3% -7,5% 1,2% -3,7% -3,2% -6,3% -3,1% -2,5% -5,3% -6% -8% Midtjylland Nordjylland Syddanmark Hele Landet I alt Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Ser man på arbejdskraftreservens andel af det samlede antal ledige ultimo september 2011, er den samlede andel i (69,7 pct.) en smule større end de tre andre beskæftigelsesregioner, jf. figur 4. Figur 4. Andel ledige i arbejdskraftreserven ift. det samlede antal ledige i beskæftigelsesregionerne, sep % 7 68% 66% 64% 62% 6 58% 69,7% 69,7% 69,7% 67,3% 68,3% 61,4% 66,8% 67,4% 63,4% 67,4% 68,2% 63,5% 68,4% 68,8% 66,9% 56% Midtjylland Nordjylland Syddanmark Hele landet I alt Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. 13/68

14 Det samlede fald i arbejdskraftreserven i skyldes et fald i Region Hovedstaden (-0,7 pct.), mens der har været en stigning i Region Sjælland (+0,8 pct.), jf. figur 5. Det skyldes et markant fald blandt kontant- og starthjælpsmodtagere i Region Hovedstaden, mens der har været en stigning i Region Sjælland. Bruttoledigheden er stort set faldet lige meget i Region Sjælland (-0,8 pct.) og i Hovedstaden (-0,9 pct.). Figur 5. Udviklingen i arbejdskraftreserven (pct.) i de to regioner i, sep sep % 4% 2% -2% -0,2% 1,9% -0,7% 2,8% 0,8% 0, 3,5% -4% -6% -5,6% -8% - -8,9% Hovedstaden Sjælland I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Stigning blandt nydanskere fra ikke-vestlige lande og fald blandt personer med dansk oprindelse Der har været en stigning i antal indvandrere (1,6 pct.) og især efterkommere fra ikke-vestlige lande i arbejdskraftreserven (13,3 pct.) fra september 2010 til september 2011, mens der har været et fald for personer med dansk oprindelse (-1,3 pct.), jf. tabel 2. Nydanskere fra ikke-vestlige lande er fortsat overrepræsenteret i arbejdskraftreserven. De udgør 19,5 pct. af arbejdskraftreserven i, hvilket er højere end gruppens andel af befolkningen over 16 år (9,1 pct.). Samtidig er gruppens andel af arbejdskraftreserven i højere end andelen på landsplan (14,3 pct.) 7. Alle etniske grupper har haft et fald siden seneste status i juni. 7 Nydanskerne udgør dog også en større andel af befolkningen i end på landsplan. 14/68

15 Tabel 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven i og hele landet opgjort på etnicitet, sep. 10 sep. 11 Hele Landet Procentvis udv. Procentvis udv. sep-10 sep-11 sep-10 sep-11 sep-10 sep-11 sep-10 sep-11 Personer med dansk oprindelse ,3% , Indvandrere fra vestlige lande ,2% ,6% Efterkommere fra vestlige lande , , Indvandrere fra ikke-vestlige lande ,6% ,8% Efterkommere fra ikkevestlige lande ,3% ,7% I alt ,2% ,1% Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Stort set lige mange mænd og kvinder i arbejdskraftreserven Der er stort set lige mange mænd og kvinder i arbejdskraftreserven, og det gælder både i og på landsplan, jf. tabel 3. Kvinderne har dog haft en stigning i det seneste år, mens mænd har haft et fald og det gælder både i og på landsplan. Det svarer til udviklingen i bruttoledigheden. Det betyder samtidig, at mænds andel af arbejdskraftreserven er faldet i det seneste år. Tabel 3. Udviklingen i arbejdskraftreserven i og hele landet opgjort på køn, sep. 10 sep. 11 Hele landet Procentvis sep-10 sep-11 udvikling sep-10 sep-11 Procentvis udvikling Kvinder ,5% , Mænd ,2% ,1% I alt ,2% ,1% Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. For begge køn har der været et fald i arbejdskraftreserven siden seneste status i juni faldet er størst for mænd. 15/68

16 3.1 Arbejdskraftreserven i kommunerne Udviklingen i arbejdskraftreserven fra september 2010 til september 2011 varierer betydeligt mellem kommunerne i fra et fald på 15,9 på til en stigning på 11,5 pct. i Guldborgsund, jf. figur kommuner har oplevet et fald, 2 kommuner har et uændret antal, mens 22 kommuner har oplevet en stigning der er således fortsat et stigende antal kommuner, der har fald i arbejdskraftreserven. Figur 6. Udviklingen i arbejdskraftreserven (pct.) i de enkelte kommuner i, sep. 10 sep % 11,5% 5% -0,2% -5% - -15% -2-15,9% Lyng.-Taarb. Frederikssund Guldborgsund Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Der er en del gengangere fra seneste status i de to grupper med henholdsvis de største stigninger og fald i arbejdskraftreserven markeret med hhv. rød og grøn tekst i nedenstående boks 1. Stigningerne er generelt lavere end ved seneste status, mens faldene kun er en smule større. 8 På er der 795 personer i arbejdskraftreserven og i Guldborgsund. 16/68

17 Boks 1. Oversigt over de 10 kommuner med hhv. størst procentvis stigning og fald i arbejdskraftreserven, sep sep De 10 kommuner med størst procentvis stigning i arbejdskraftreserven 1. Guldborgsund (11,5 pct.) 2. (9,4 pct.) 3. (8,9 pct.) 4. (7,5 pct.) 5. (7,3 pct.) 5. (7,3 pct.) 7. (6,9 pct.) 8. Frederikssund (6,4 pct.) 9. (6,4 pct.) 10. (5,8 pct.) De 10 kommuner med størst procentvis fald i arbejdskraftreserven 1. (-15,9 pct.) 2. (-9,8 pct.) 3. (-9,5 pct.) 4. (-8,5 pct.) 5. (-7,7 pct.) 6. (-6,2 pct.) 7. (-5,8 pct.) 8. (-5,2pct.) 9. (-4,8 pct.) 10. (-4,3 pct.) Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Kommuner markeret med rødt lå også blandt de 10 kommuner med størst stigning i sidste kvartal, mens kommuner markeret med grønt også lå blandt de kommuner med størst fald i sidste kvartal. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken Samtidig med store forskelle i udviklingen i arbejdskraftreserven er der også forskelle i arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i de enkelte kommuner, jf. figur 7. og har den laveste andel på 2,1 pct. af arbejdsstyrken, mens har den højeste med 6,9 pct. af arbejdsstyrken. Andelen for er 4,4 pct. Andelen er en smule lavere end ved seneste status i juni Figur 7. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i de enkelte kommuner i, sep % 7% 6,9% 6% 5% 4,4% 4% 3% 2,1% 2% 1% Lyng.-Taarb. Frederikssund Guldborgsund Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og Danmarks Statistik RAS (arbejdsstyrken) og egne beregninger. 17/68

18 Boks 2. Oversigt over de 11 kommuner med hhv. størst og mindst arbejdskraftreserveandel af arbejdsstyrken, sep De 10 kommuner med størst andel 1. (6,9 pct.) 2. (6,1 pct.) 3. (6,0 pct.) 5. (6,0 pct.) 5. (5,7 pct.) 6. Høje-Taastrup (5,6 pct.) 7. (5,1 pct.) 8. (5,0 pct.) 9. (4,8 pct.) 9. (4,8 pct.) 9. (4,8 pct.) De 10 kommuner med mindst andel 1. (2,1 pct.) 1. (2,1 pct.) 3. (2,4 pct.) 4. (2,6 pct.) 4. (2,6 pct.) 7. (2,6 pct.) 7. Lyngby-Taarbæk (2,8 pct.) 7. (2,8 pct.) 10. (3,1 pct.) 10. (3,2 pct.) 10. (3,2 pct.) Kilde: Jobindsats.dk Ministerens mål (arbejdskraftreserven) og Danmarks Statistik RAS (arbejdsstyrken). Kommuner markeret med rødt lå også blandt de 10 kommuner med størst andel i sidste kvartal, mens kommuner markeret med grønt også lå blandt de kommuner med mindst andel i sidste kvartal. Der er ifm. andelene langt flere gengangere fra seneste status end ifm. udviklingen, jf. kommuner markeret med rød og grøn tekst i boks 2. Andelene udtrykker i nogen udstrækning kommunens rammebetingelser. Der er således tydelige tegn på, at arbejdskraftreserven udgør en noget større andel af arbejdsstyrken i regionens udkantskommuner og kommuner på den københavnske vestegn end i kommuner nord for samt i. Endelig er der ikke et entydigt mønster i sammenhængen mellem udvikling og andele, jf. figur 8. Kommunerne kan inddeles i 4 grupper kommuner markeret med rød tekst lå i samme gruppe ved seneste status i juni 2011: Gruppe A, hvor arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er mindre end (eller på niveau med) andelen i, og hvor stigningen i arbejdskraftreserven er mindre end (eller på niveau med) stigningen i. Det gælder 17 kommuner:,,,,,,,,,,,,,,, og. (Lidt flere kommuner end ved seneste status). Gruppe B, hvor arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er større end andelen i, og hvor stigningen i arbejdskraftreserven er mindre end stigningen i. Det gælder 3 kommuner:, og. (Lidt færre kommuner end ved seneste status). 18/68

19 Figur 8. Sammenhæng mellem udvikling i arbejdskraftreserven (sep. 10 sep. 11) og arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken (sep. 11) Udviklingen i arbejdskraftreserven, sep sep % 5% -5% - -15% -2 C A Guldborgsund 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, sep D B Kilde: Jobindsats.dk (Arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Gruppe C, hvor arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er mindre end (eller på niveau med) andelen i, og hvor stigningen i arbejdskraftreserven er større end i. Det gælder 13 kommuner:,, Frederikssund,,,, Guldborgsund,,, Lyngby-Taarbæk,, og. (Lidt færre kommuner end ved seneste status). Gruppe D, hvor arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er større end andelen i, og hvor stigningen i arbejdskraftreserven også er større end stigningen i. Det gælder 11 kommuner:,,,,, Høje-Taastrup,,,, og. (Stort set sammen antal som ved seneste status). Forskelle mellem forsørgelsestyperne Antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er steget i 24 kommuner fra september 2010 til september 2011, mens arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er faldet i 19 kommuner i et jobcenter er den uændret. Der er fortsat et stigende antal kommuner, der har oplevet et fald blandt dagpengemodtagerne. Frederikssund har den største stigning på 18,2 pct., mens har det største fald på 21,3 pct., jf. figur 9. I har der været en stigning på 1,9 pct. 9 9 I Frederikssund er der 598 dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven, mens der er 555 på. 19/68

20 Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget i 22 kommuner, mens antallet er faldet i 21 kommuner i et enkelt er det uændret. Der er et faldende antal kommuner, der har oplevet et fald blandt kontant- og starthjælpsmodtagerne. har haft den største stigning på 97,2 pct., mens har oplevet det største fald på 31,7 pct. Igen skal man være opmærksom på matchpraksis og forskelle heri kommunerne imellem. I har der været et fald på 5,6 pct. 10 Figur 9. Udviklingen i arbejdskraftreserven (pct.) for dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere i de enkelte kommuner i, sep sep % 2 B Frederikssund D Udviklingen i arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere 15% 5% -5% - -15% -2-25% A Udviklingen i arbejdskraftreserven for kontant- og starthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk (Arbejdskraftreserven) og egne beregninger. Kommunerne kan inddeles i 4 grupper kommuner markeret med rød tekst lå i samme gruppe ved seneste status i juni 2011: Gruppe A, hvor stigningen for dagpengemodtagere er mindre end stigningen i og faldet for kontant- og starthjælpsmodtagere er større end faldet i. Det gælder 6 kommuner:,,,, og. (Lidt færre end ved seneste status). 10 I er der 142 kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, mens der er 56 i. 20/68

21 Gruppe B, hvor stigningen for dagpengemodtagere er højere end stigningen i, og faldet for kontant- og starthjælpsmodtagere er større end faldet i. Det gælder 12 kommuner:,,, Frederikssund,,,,,,, og. (Lidt flere end ved seneste status). Gruppe C, hvor stigningen blandt dagpengemodtagere er mindre end stigningen i, og faldet blandt kontant- og starthjælpsmodtagere er mindre end faldet i. Det gælder 18 kommuner:,,,,,,,, Høje-Taastrup,,,,,,, og. (Flere end ved seneste status). Gruppe D, hvor stigningen blandt både dagpengemodtagere og kontantog starthjælpsmodtagere er højere end udviklingen i. Det gælder 8 kommuner:,,,, Guldborgsund, Lyngby-Taarbæk, og (Markant færre kommuner end ved seneste status). Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere Det er kun jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der indgår i arbejdskraftreserven. Udviklingen i arbejdskraftreserven for denne gruppe kan derfor hænge sammen med, hvor stor en andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere udgør af det samlede antal kontant- og starthjælpsmodtagere. Figur 10 (nedenfor) angiver derfor andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i de enkelte kommuner i 3. kvt Der er stor forskel på andelen, hvor, og har andele under 20 pct., mens har en andel på 43,4 pct. Andelen i er 32,3 pct. Andelen af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i er stort set på niveau med niveauet i 2. kvt /68

22 Figur 10. Andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere af det samlede antal kontant- og starthjælpsmodtagere i kommunerne i, 3. kvt % 43,4% 4 35% 32,3% 3 25% 19,2% 2 15% 5% Guldborgsund Frederikssund Lyng.-Taarb. Kilde: Jobindsats.dk Kontanthjælp og starthjælp og egne beregninger. Der er en lille tendens til sammenhæng mellem jobcentre med en høj/lav andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere og udviklingen i arbejdskraftreserven for denne gruppe. En del jobcentre med en lav andel har et større fald end, mens en del jobcentre med en høj andel har et mindre fald/større stigning i arbejdskraftreserven for denne gruppe Udviklingen i langtidsledigheden Mhp. at følge udviklingen for langtidsledige dagpengemodtagere samt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere ses i det følgende nærmere på dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år. Dagpengemodtagere Andel dagpengemodtagere, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år, varierer mellem kommunerne, jf. figur 11. I udgør de langvarige forløb 30 pct., mens de udgør 42,1 pct. i. Andelen for er 34,5 pct I er der 203 langvarige forløb, mens der er 292 i. 22/68

23 Figur 11. Andel dagpengemodtagere (pct.), der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden i det seneste år, sep % 42,1% 4 35% 30, 3 34,5% 25% 2 15% 5% Guldborgsund Frederikssund Lyng.-Taarb. Kilde: Jobindsats.dk ledighedsindikatorer og egne beregninger. 35 kommuner har haft en stigning i antallet fra september 2010 til september 2011, mens ni kommuner har haft et fald, jf. figur 12. Et faldende antal kommuner har en stigning. Variationen går fra et fald på 17 pct. i til en stigning på 23 pct. i. Begge jobcentre har et fald i arbejdskraftreserven. Resultatet for er en stigning på 8,1 pct. fra september 2010 til september I alt har knap personer i modtaget dagpenge i mindst 80 pct. af tiden i det seneste år. 23/68

24 Figur 12. Udvikling i antal dagpengemodtagere, der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden i det seneste år, sep sep % 23% 2 15% 8% 5% -5% - -15% -2-17% Guldborgsund Frederikssun Lyng.- Frederiksber Kilde: Jobindsats.dk ledighedsindikatorer og egne beregninger. Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der har været på kontant- eller starthjælp i mindst 80 pct. af tiden i det seneste år varierer mere mellem kommunerne end variationen for dagpengemodtagere, jf. figur 13. I udgør de langvarige forløb 12,9 pct., mens de udgør 49,8 pct. på. Andelen for er 34,5 pct I er der 9 langvarige forløb, mens der er 230 på. 24/68

25 Figur 13. Andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (pct.), der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden, sep ,8% 4 34,5% ,9% Guldborgsund Frederikssund Lyng.-Taarb. Kilde: Jobindsats.dk Kontant- og starthjælpsmodtagere og egne beregninger. 26 kommuner har haft en stigning i antallet fra september 2010 til september 2011, mens 15 kommuner har haft et fald, jf. figur 14 to kommuner har et uændret antal. Variationen går fra et fald på 65,4 pct. i til en stigning på 84 pct. i. har samtidig haft et fald i arbejdskraftreserven blandt kontant- og starthjælpsmodtagere på 31,7 pct., mens har haft en stigning på 7,3 pct. 25/68

26 Figur 14. Udvikling i antal jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden i det seneste år (pct.), sep sep , ,6% ,4% -8 Frederikssund Guldborgsund Lyng.-Taarb. Kilde: Jobindsats.dk Kontant- og starthjælpsmodtagere og egne beregninger. Anm. Der var ingen observationer i i sep. 2010, hvorfor der ikke kan beregnes en stigning. Resultatet for er en stigning på 1,6 pct. I alt har knap personer modtaget kontant- eller starthjælp i mindst 80 pct. af tiden i det seneste år i sep Det er markant færre end blandt dagpengemodtagere. Det skal dog ses i lyset af, at dagpengemodtagere ikke kan skifte matchkategori, hvilket kontant- og starthjælpsmodtagere kan. 26/68

27 4. UDVIKLINGEN I ANTAL PERSONER PÅ PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse (fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension) er faldet med 1,2 pct. i fra september 2010 september 2011, jf. tabel 4. Der er i alt personer på permanent offentlig forsørgelse i i september 2011, hvoraf personer på førtidspension udgør 81,5 pct. Faldet skyldes alene et fald i antal personer på førtidspension, mens der har været en lille stigning for personer i fleksjob og på ledighedsydelse. Tendensen fra seneste statusrapport er dermed fastholdt. Målet i kontrakten for 2011 er max personer (svt. ingen stigning eller fald) ved udgangen i december 2011, og regionen opfylder dermed pt. det fastlagte mål. Der har været et lille fald siden seneste status i juni Tabel 4. Udviklingen i antal personer på permanent offentlig forsørgelse i og hele landet, sep sep Hele landet Antal Personer Antal Personer Udvikling i pct. september 2010 september 2011 september 2010 september 2011 Udvikling i pct. Førtidspension ,5% ,2% Fleksjob og ledighedsydelse ,5% ,6% I alt ,2% ,4% Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. I samme periode har der været en stigning på 0,4 pct. i hele landet. Flest kvinder på permanent offentlig forsørgelse Kvinder udgør 55 pct. af det samlede antal personer på offentlig forsørgelse i, hvilket svarer til mønstret i hele landet, jf. tabel 5. I har der været et fald for begge køn fra september 2010 til september 2011, mens der har været en stigning for begge køn i hele landet. Endelig har der været et lille fald for begge køn i siden seneste status i juni Tabel 5. Udviklingen i antal personer på permanent offentlig forsørgelse i og hele landet opgjort på køn, sep sep Hele landet Antal Personer Udvikling i Antal Personer Udvikling i september 2010 september 2011 pct. september 2010 september 2011 pct. Kvinder , ,4% Mænd ,4% ,4% I alt ,2% ,4% Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. 27/68

28 Stigning blandt nydanskere på permanent offentlig forsørgelse Nydanskere fra ikke-vestlige lande udgør 13 pct. af personer på permanent offentlig forsørgelse i, jf. tabel 6. Det er en smule over deres andel af befolkningen (9,1 pct.). Andelen er større i end i hele landet (10,6 pct.). Samtidig har der været en stigning i antallet af nydanskere fra ikke-vestlige lande i, mens der har været et fald for personer med dansk oprindelse. Samme mønster gælder for udviklingen fra seneste status i juni Tabel 6. Udviklingen i antal personer på permanent offentlig forsørgelse i og hele landet opgjort på etnicitet, sep sep Hele landet Antal Personer Udvikling i Antal Personer Udvikling i september 2010 september 2011 pct. september 2010 september 2011 pct. Personer med dansk oprindelse ,9% ,2% Indvandrere fra vestlige lande ,1% ,3% Efterkommere fra vestlige lande ,5% , Indvandrere fra ikke-vestlige lande , ,4% Efterkommere fra ikke-vestlige lande ,1% ,6% I alt ,2% ,4% Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Faldende tilgang af personer til permanent offentlig forsørgelse 13 Ser man på tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse, har der også her været et fald fra september 2010 til september 2011 (rullende år), jf. tabel 7. Faldet i er på 11,8 pct. mod et fald på 8,1 pct. i hele landet. Tilgangen er ikke mål for 2011, men først fra Det er dog reelt tilgangen, jobcentrene kan påvirke, og derfor er det interessant at følge op på dette allerede nu. Både i og hele landet er det relative fald størst for tilgangen af personer til fleksjob og ledighedsydelse. Tabel 7. Udviklingen i tilgangen af personer til permanent forsørgelse i og hele landet, sep sep (rullende år) Hele landet Antal Personer Antal Personer Udvikling i pct. september 2010 september 2011 september 2010 september 2011 Udvikling i pct. Førtidspension ,3% ,9% Fleksjob og ledighedsydelse , ,6% I alt ,8% ,1% Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. 13 Tilgangen måles i rullende år (rl. år) dvs. der måles på udviklingen i tilgangen fra perioden okt sep til perioden okt sep /68

29 4.1 Personer på permanent offentlig forsørgelse i kommunerne Udviklingen i antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse fra september 2010 til september 2011 varierer en smule mellem kommunerne i fra et fald på over 4 pct. i, og til en stigning på 3 pct. i, jf. figur kommuner har haft en stigning, mens 28 kommuner har haft et fald - 3 kommuner har et uændret antal. Figur 15. Udviklingen i antal personer på permanent offentlig forsørgelse i kommunerne i, sep sep % 3% 3,1% 2% 1% -1% -2% -1,2% -3% -4% -4,3% -5% Frederikssund Lyng.-Taarb. Guldborgsund Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. 14 I er personer på permanent offentlig forsørgelse, mens der er i. 29/68

30 Boks 3. Oversigt over de 11/10 kommuner med hhv. størst fald og stigning i antal personer på permanent offentlig forsørgelse, sep De 11 kommuner med størst stigning 1 (3,1 pct.) 2. (2,8 pct.) 3. (2,3 pct.) 4. (1,2 pct.) 5. (1,1 pct.) 5. Guldborgsund (1,1 pct.) 7. (0,8 pct.) 7. (0,8 pct.) 9. (0,7 pct.) 10. (0,4 pct.) 10. (0,4 pct.) De 10 kommuner med størst fald 1. (-4,3 pct.) 1. (-4,3 pct.) 3. (-4,2 pct.) 4. (-3,8 pct.) 5. (-3,7 pct.) 6. (-2,8 pct.) 7. Høje-Taastrup (-2,7 pct.) 8. (-2,6 pct.) 9. (-2,3 pct.) 10. Frederikssund (-2,0 pct.) Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Kommuner markeret med rødt lå også blandt de 10 kommuner med størst stigning i sidste kvartal, mens kommuner markeret med grønt også lå blandt de kommuner med størst fald i sidste kvartal. Der er en del gengangere i begge grupper ift. seneste status i juni markeret med henholdsvis rød og grøn tekst i boksen ovenfor. Tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse Ser man på udviklingen i tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse i kommunerne i er forskellene endnu større. Høje-Taastrup har oplevet et fald på 48 pct., mens har oplevet en stigning på 52,6 pct., jf. figur kommuner har haft en stigning, mens 28 kommuner har haft et fald i tilgangen. Det er stort set samme antal som ved seneste status i juni Høje-Taastrup har haft en tilgang på 103 personer, mens har haft en tilgang på 116 personer. 30/68

31 Figur 16. Udviklingen i tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse i kommunerne i, sep sep (rl. år) 6 52,6% ,8% , Frederikssund Lyng.-Taarb. Guldborgsund Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Boks 4. Oversigt over de 10 kommuner med hhv. størst fald og stigning i tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse, sep De 10 kommuner med størst stigning De 10 kommuner med størst fald 1 (52,6 pct.) 2. Guldborgsund (27,8 pct.) 3. (21,4 pct.) 4. (19,4 pct.) 5. (16,5 pct.) 6. Lyngby-Taarbæk (14,4 pct.) 7. (14,3 pct.) 8. (12,8 pct.) 9. (12,0 pct.) 10. (10,4 pct.) 1. Høje-Taastrup (-48,0 pct.) 2. (-41,8 pct.) 3. (-40,8 pct.) 4. (-38,2 pct.) 5. (-37,2 pct.) 6. (-34,5 pct.) 7. (-27,1 pct.) 8. (-23,8 pct.) 9. (-23,3 pct.) 10. (-22,9 pct.) Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Kommuner markeret med rødt lå også blandt de 10 kommuner med størst stigning i sidste kvartal, mens kommuner markeret med grønt også lå blandt de kommuner med størst fald i sidste kvartal. Der er en del gengangere i begge grupper ift. seneste status i juni markeret med henholdsvis rød og grøn tekst i boksen ovenfor. Derudover er en enkelt kommune rykket fra de 10 kommuner med størst stigning til de 10 kommuner med størst fald. 6 af de kommuner med de største stigninger i tilgangen ligger også blandt de 10 kommuner med størst stigninger i det samlede antal. Samtidig ligger 5 af de kommuner med største fald også blandt de 10 kommuner med største fald i det samlede antal. 31/68

32 Andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse Samtidig med forskelle i antal og tilgang af personer til permanent offentlig forsørgelse er der også forskelle i andelen af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse i de enkelte kommuner, jf. figur 17. Andelen i er 3,8 pct., mens den er hele 16,8 pct. i. I alle kommuner er andelen på førtidspension større end andelen i fleksjob og på ledighedsydelse. Samtidig er forskellen mellem kommunerne størst for førtidspension. Her er andelen 3,1 pct. i mod 14,3 pct. i. Den samlede andel på permanent offentlig forsørgelse i er 7,3 pct. Andelen er på niveau med andelen ved seneste status i juni Figur 17. Andel af befolkningen (16-64 år) på permanent offentlig forsørgelse i kommunerne i, sep Flexjob og ledighedsydelse Førtidspension 18% 16% 16,8% 14% 12% 8% 7,3% 6% 4% 3,8% 2% Lyng.-Taarb. Frederikssund Guldborgsund Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Der er en klar tendens til, at andelen er størst i regionens yderområder og mindst i og samt kommunerne nord for, jf. figur 17 og boks 5. 32/68

33 Boks 5. Oversigt over de 12/10 kommuner med hhv. størst og mindst andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse, sep De 12 kommuner med størst andel 1 (16,8 pct.) 2. (13,8 pct.) 3. (13,0 pct.) 3. Guldborgsund (13,0 pct.) 5. (12,8 pct.) 6. (12,3 pct.) 7. (10,7 pct.) 8. (10,4 pct.) 9. (9,6 pct.) 9. (9,6 pct.) 9. (9,6 pct.) 9. (9,6 pct.) De 10 kommuner med mindst andel 1. (3,8 pct.) 2. (4,3 pct.) 3. (4,5 pct.) 4. (4,7 pct.) 4. (4,7 pct.) 6. (4,8 pct.) 7. (4,9 pct.) 8. (5,3 pct.) 9. Lyngby-Taarbæk (5,4 pct.) 10. (5,6 pct.) Kilde: Jobindsats.dk (Personer på permanente forsørgelsesordninger) og egne beregninger. Kommuner markeret med rødt lå også blandt de 10 kommuner med størst andel i sidste kvartal, mens kommuner markeret med grønt også lå blandt de kommuner med mindst andel i sidste kvartal. Der er ifm. andelene langt flere gengangere fra seneste status end ifm. udviklingen, jf. kommuner markeret med rød og grøn tekst i boksen ovenfor. Stort set alle kommuner er således gengangere. Andelene udtrykker i nogen udstrækning kommunens rammebetingelser. Der er således tydelige tegn på, at personer på permanent offentlig forsørgelse udgør en noget større andel af befolkningen i regionens udkantskommuner end i kommuner nord for, i og. 4.2 Udviklingen i sygefraværsforløb Sygefraværsforløb over 26 uger 16 Sygefraværsforløb over 26 uger er ikke længere et ministermål, og der er derfor ikke fastlagt mål på området i kontrakten for Langvarige sygefraværsforløb er dog en central fødekilde til permanente offentlige forsørgelsesordninger, og det er derfor relevant fortsat at følge op på resultaterne på sygedagpengeområdet. Antal sygefraværsforløb over 26 uger er faldet med 10,6 pct. fra september 2010 til september 2011, hvilket er et lidt større fald end i hele landet (-8,7 pct.), jf. tabel 8. Faldet er større i Region Hovedstaden (-11,2 pct.) end i Region Sjælland (-9,3 pct.). Der er i alt forløb over 26 uger i september Der har været et lille fald siden seneste status i juni Sygefraværsforløb over 26 uger opgøres efter en anden metode end sygedagpengeforløb generelt, da de tæller den arbejdsgiverbetalte periode med. Samtidig tæller afsluttede forløb også med, hvorfor flere forløb tæller med her. 33/68

34 Tabel 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, sep sep Andel forløb Antal forløb over 26 uger Udvikling ift. året før Andel forløb over 26 uger ift. alle forløb over 26 uger ift. forløb over 8 uger ,6% 28,2% 56,2% Sjælland ,3% 26,6% 55,6% Hovedstaden ,2% 29,1% 56,5% Hele landet ,7% 28,5% Kilde: Jobindsats.dk Ministermål og egne beregninger. 57,9% Mere end hvert fjerde sygefraværsforløb varer mere end 26 uger og det gælder både i og i hele landet. Andelen er faldet siden seneste status i juni Udviklingen i det generelle sygefravær Udviklingen i det samlede antal sygedagpengeforløb i perioden august 2010 til august 2011 er angivet i tabel 9 (nedenfor). Tabel 9. Udviklingen i antal sygedagpengeforløb, aug aug Antal aktuelle forløb Udvikling i antal forløb over 52 uger ift. året før Udvikling ift. året før Gnst. varighed i uger Andel forløb over 52 uger ,6% 10,7 15, -15,2% Sjælland ,6% 10,3 13,2% -15,1% Hovedstaden ,1% 10,6 15,8% -15,2% Hele landet ,1% 10,8 14,9% -17,2% Kilde: Jobindsats.dk Sygedagpenge og egne beregninger. Der har været et fald i det samlede antal sygedagpengeforløb i på 8,6 pct. fra august 2010 til august Det er et lidt større fald end på landsplan (- 7,1 pct.). Antallet er faldet siden seneste status. Udviklingen i Region Hovedstaden (-9,1 pct.) er bedre end i Sjællandsregionen (- 7,6 pct.). Trenden fra de seneste statusrapporter er dermed fortsat dog er forskellen mindre end tidligere. Antal forløb over 52 uger er faldet med 15,2 pct. i fra august 2010 til august Faldet er mindre i end i hele landet (-17,2 pct.). Faldet i de to regioner i er identisk. Tidligere var faldet markant større i Region Hovedstaden end i Region Sjælland. Antal forløb over 52 uger udgør 15 pct. af det samlede antal forløb og andelen er identisk i og i hele landet. Andelen er på niveau med andelen ved seneste status i juni /68

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver for beskæftigelsesindsatsen i i 2010 v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Antal ledige i, feb. 2004 feb. 2009 80 70 60 50 Tusinde 40 30 20 10 0 feb-04

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Kalundborg Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 april 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere