Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total"

Transkript

1 Aktivitetstilbud, SUF Total 2018

2 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle spørgsmål Brugerundersøgelsen viser brugernes besvarelser på spørgsmål inden for emnerne: Generelt, Medarbejderne, Aktiviteterne, Andre medlemmer, Lokalerne, Transport, Udbytte, Livskvalitet, Helbred og Ensomhed. Brugerundersøgelsen er gennemført af Epinion P/S for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser kan downloades på Henvendelser vedrørende undersøgelsen rettes til Tina Christensen, Afdeling for Data & Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Aktivitetstilbud, SUF Total

3 Formål med undersøgelsen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemfører årlige brugerundersøgelser med det formål at blive klogere på brugerne af aktivitetstilbuds oplevelse og vurdering af kvalitet inden for en række udvalgte emner, som grundlag for at kunne arbejde målrettet med at udvikle og forbedre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilbud til gavn for københavnerne. Undersøgelsens målgruppe udgøres som udgangspunkt af alle brugerne af aktivitetstilbud i Københavns Kommune. Denne samlede målgruppe består af 1707 beboere. Heraf er gennemført interview med 500. Denne rapport præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen 2018 for enheden der fremgår af tabellen nedenfor. Antallet af besvarelser fra enheden fremgår ligeledes af tabellen. Enhed Antal besvarelser SUF Udover denne rapport er der udarbejdet en rapport til de enkelte aktivitetscentre. Aktivitetstilbud, SUF Total

4 Antal besvarelser Nedenfor fremgår antallet af besvarelser der er indsamlet i de tre seneste års undersøgelser: Enhed Antal besvarelser SUF SUF SUF Nedenfor fremgår antallet af besvarelser der er indsamlet i de forskellige lokalområder i dette års undersøgelse. Lokalområde Antal besvarelser AMA BIN IBØ VBH VKV Aktivitetstilbud, SUF Total

5 Dataindsamlingsmetoden Målgruppen for undersøgelsen udgøres af medlemmer af et aktivitetstilbud og har været det i mindst to måneder på det tidspunkt, hvor de blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Blandt de deltagende i undersøgelsen er der derfor nogle, som er kommet i et aktivitetscenter i kort tid, mens andre, som har deltaget i undersøgelsen, har været medlem væsentlig længere. Alle deltagende er hjemmeboende borgere i Københavns Kommune i alderen 65+. Blinde og svagtseende borgere indgår ikke i brugerundersøgelsen. Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af en kombination af web- og telefoniske interviews blandt brugere af aktivitetstilbud. Borgere som er kognitivt svækkede, fx borgere med demens, er forsøgt frasorteret fra undersøgelsen. Der er anvendt stratificeret udvælgelse af borgere til undersøgelsen med henblik på at minimere den statistiske usikkerhed på lavest mulige organisatoriske niveau. Aktivitetstilbud, SUF Total

6 Læsevejledning I den første halvdel af rapporten ses alle resultaterne fordelt på henholdsvis de 5 kommunale lokalområder. Derudover ses resultaterne samlet for alle aktivitetscentre i 2018 sammenlignet med de to foregående år. På nogle spørgsmål har det ikke været muligt at foretage sammenligning af resultaterne fra tidligere år pga. ændringer i spørgeskemaet til undersøgelsen. I denne del af rapporten vises resultaterne primært med blå og grålige farver. I den anden del af rapporten ses alle resultater gentaget, men hvor de enkelte svarfordelinger fremgår samlet set. Her vises resultaterne primært med farverne grøn, gul og rød, som er en graduering, hvor grøn er det mest positive svar og rød er det mest negative svar. I de tilfælde, hvor man ikke kan rangere svarkategorierne efter denne logik, er svarfordelingerne vist med blå farver. Resultaterne fra brugerundersøgelser som denne bør aldrig stå alene. En brugerundersøgelse bør altid følges op af dialog om, hvorfor resultaterne ser ud, som de gør hvad enten resultaterne er gode eller dårlige. Denne rapport kan således anvendes til at identificere styrker og potentielle forbedringspunkter. Fastlæggelsen af hvorfor resultaterne er, som de er, og hvordan resultaterne kan fastholdes eller forbedres, bør ske i dialog mellem ledelse, medarbejdere, brugere og pårørende. Aktivitetstilbud, SUF Total

7 Sammenligning med tidligere år og andre enheder I denne del af rapporten vises de overordnede resultater sammenlignet med resultater fra de to foregående undersøgelser. Resultaterne for 2018 er desuden opdelt på de 5 kommunale lokalområder. I det følgende er flere spørgsmål besvaret på en gradskala med fem svarmuligheder. Deltagerne har her kunne svare på en gradsskala som fx meget tilfreds, tilfreds, hverken eller, utilfreds eller meget utilfreds. Besvarelserne er herefter omregnet til en skala fra 1-5, hvor 5 er den mest positive score, som kan opnås. Skalaen udtrykker dermed, hvor mange deltagere, som har besvaret de enkelte spørgsmål positivt eller negativt. Aktivitetstilbud, SUF Total

8 Profil af målgruppen Lokalområde 22% 27% 13% 17% AMA BIN IBØ VBH VKV Alderskategorier 7% 35% 26% 22% 1 Under 70 år år år år Over 90 år Aktivitetstilbud, SUF Total

9 Køn 73% 27% Mand Kvinde Aktivitetstilbud Forebyggende Vedligeholdende Aktivitetstilbud, SUF Total

10 Generelt Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at komme i aktivitetscentret? (Besvarelserne er omregnet til en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score) 5,0 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,0 3,0 2,0 1,0 AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

11 Hvordan fik du kendskab til aktivitetscentret? 4% 3% 2% 12% 5% 17% 1 5% 26% 22% Aktivitetstilbud, SUF Total

12 Hvordan har det været at starte i aktivitetscenteret? (Andel der svarer "En god oplevelse eller en rigtig god oplevelse") 95% 94% 97% 99% 97% 96% 96% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 Aktivitetstilbud, SUF Total

13 Medarbejderne Har medarbejderne tid til at tale med dig, når du har brug for det? (Andel, som svarer Ja ) 84% 89% 71% 9 82% 82% 83% 89% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Hjælper og støtter medarbejderne dig i det omfang, du har brug for det? (Andel, som svarer Ja ) 88% 74% 79% 78% 86% 91% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

14 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med medarbejderne på aktivitetscentret? (Besvarelserne er omregnet til en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score) 5,0 4,5 4,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,7 4,0 3,0 2,0 1,0 AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

15 Aktiviteter Giver Aktivitetscenteret dig mulighed for at lave de aktiviteter, du har lyst til? (Andel, som svarer Ja ) 79% 86% 81% 72% 81% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med aktiviteterne på aktivitetscentret? (Besvarelserne er omregnet til en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score) 5,0 4,3 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 4,4 4,6 4,0 3,0 2,0 1,0 AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

16 Hvordan tages beslutninger om, hvilke aktiviteter der gennemføres i Aktivitetscenteret? 57% 19% 15% 6% 21% Medarbejderne bestemmer Brugermøder Brugerråd Den der fik ideen, sætter aktiviteten I gang Andet Hvorfra kommer ideerne til aktiviteterne i Aktivitetscenteret? 79% 48% 11% Andre brugere Mig selv Medarbejdere Aktivitetstilbud, SUF Total

17 Oplever du, at medarbejderne lytter til dine ønsker, når du gerne vil være med til at bestemme en aktivitet eller andet, der sker på aktivitetscenteret? Kun stillet til personer, der har svaret "Mig selv" til spørgsmålet "Hvorfra kommer ideerne til aktiviteterne i Aktivitetscenteret?" 83% SUF 2018 Kun stillet til personer, der har svaret "Mig selv" til spørgsmålet "Hvorfra kommer ideerne til aktiviteterne i Aktivitetscenteret?" 58% Oplever du, at de andre medlemmer lytter til dine ønsker, når du gerne vil være med til at bestemme en aktivitet eller andet, der sker på aktivitetscenteret? SUF 2018 Aktivitetstilbud, SUF Total

18 Oplever du, at du har indflydelse på, hvilke aktiviteter, der foregår i Aktivitetscenteret? (Andel, som svarer Ja ) 53% 41% 31% 29% 38% 37% 35% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 Hvordan har du indflydelse på, hvilke aktiviteter, der foregår i Aktivitetscenteret? Kun stillet til personer, der har svaret "Ja" til spørgsmålet "Oplever du, at du har indflydelse på, hvilke aktiviteter, der foregår i Aktivitetscenteret?" 34% 15% 24% 34% 12% Brugermøder Brugerråd Jeg sætter selv ideen i gang Jeg beder andre i Aktivitetscenteret om at sætte aktiviteten i gang Andet Aktivitetstilbud, SUF Total

19 Kunne du godt tænke dig at have mere indflydelse på, hvilke aktiviteter, der igangsættes i Aktivitetscenteret? Kun stillet til personer, der har svaret "Nej" til spørgsmålet "Oplever du, at du har indflydelse på, hvilke aktiviteter, der foregår i Aktivitetscenteret?" (Andel, som svarer Ja ) 1 19% 19% 7% 16% 28% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 Aktivitetstilbud, SUF Total

20 Andre medlemmer Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit sociale samvær med andre medlemmer i aktivitetscentret? (Besvarelserne er omregnet til en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score) 5,0 4,3 4,4 4,5 4,3 4,5 4,4 4,5 4,6 4,0 3,0 2,0 1,0 AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Er aktivitetscenteret indrettet, så du kan have den form for socialt samvær med de andre medlemmer, som du har lyst til? (Andel, som svarer Ja ) 91% 89% 82% 81% 84% 85% 87% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 Aktivitetstilbud, SUF Total

21 Har du kontakt med andre medlemmer udenfor centret? (Andel, som svarer Ja ) 31% 21% 22% 17% 22% 29% 31% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

22 Lokalerne Er lokalerne i dit aktivitetscenter rare at være i? (Andel, som svarer Ja ) 87% 93% 81% 82% 85% 87% 88% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Er aktivitetscentrets lokaler egnede til de aktiviteter, som du gerne vil lave? (Andel, som svarer Ja ) 83% 87% 75% 7 78% 79% 82% 84% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

23 Transport Har du udfordringer med at transportere dig til og fra aktivitetscenteret? (Andel, som svarer Ja ) 1 13% 5% 2% 4% 1% 4% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 Bliver du kørt til og fra aktivitetscentret af kommunens kørselsordning, når du skal i aktivitetscentret? (Andel, som svarer Ja ) 45% 44% 44% 48% 35% 43% 46% 47% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

24 Er du tilfreds med transporten til og fra aktivitetscentret? Kun stillet til personer, der har svaret "Ja" til spørgsmålet "Bliver du kørt til og fra aktivitetscentret af kommunens kørselsordning, når du skal i aktivitetscentret?" (Andel, som svarer Ja ) 93% 92% 88% 91% 93% 91% 91% 83% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

25 Udbytte Oplever du, at Aktivitetscenteret medvirker til at øge din livskvalitet? (Andel, som svarer Ja ) 75% 82% 81% 75% 71% 77% 78% 82% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Oplever du, at du bliver bedre til at klare de ting, du sætter dig for ved at komme i Aktivitetscenteret? (Andel, som svarer Ja ) 53% 66% 64% 61% 57% 61% 58% 44% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

26 Føler du, at det giver dig et bedre helbred, at du kommer i aktivitetscentret? (Andel, som svarer Ja ) 61% 56% 54% 47% 56% 64% 55% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

27 Livskvalitet 5,0 Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? (Besvarelserne er omregnet til en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score) 4,0 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 3,0 2,0 1,0 AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

28 Helbred 5,0 Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? (Besvarelserne er omregnet til en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score) 4,0 3,0 2,6 2,8 2,6 2,7 2,4 2,6 2,8 2,8 2,0 1,0 AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF ,0 Hvordan vurderer du din fysiske form? (Besvarelserne er omregnet til en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score) 4,0 3,0 3,2 3,2 3,1 3,2 2,9 3,1 3,3 3,1 2,0 1,0 AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

29 Hvis du bliver syg og har brug for hjælp til praktiske problemer, kan du da regne med at få hjælp fra andre? - og her menes personer, du ikke bor sammen med (Andel, som svarer Ja, helt sikkert ) 69% 73% 72% 79% 7 72% 75% 74% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

30 Ensomhed Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte? (Andel, som svarer Ja, ofte ) 62% 64% 64% 78% 72% 67% 72% 74% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Sker det nogensinde, at du føler dig alene, selvom du er sammen med andre? (Andel, som svarer Ja, ofte ) 6% 6% 2% 4% 1% 4% 2% 5% AMA 2018 BIN 2018 IBØ 2018 VBH 2018 VKV 2018 SUF 2018 SUF 2017 SUF 2015 Aktivitetstilbud, SUF Total

31 Svarfordelinger på alle spørgsmål I den anden del af rapporten ses alle resultater gentaget, men hvor de enkelte svarfordelinger fremgår samlet set. Her vises resultaterne primært med farverne grøn, gul og rød, som er en graduering, hvor grøn er det mest positive svar og rød er det mest negative svar. I de tilfælde, hvor man ikke kan rangere svarkategorierne efter denne logik, er svarfordelingerne vist med blå farver. Aktivitetstilbud, SUF Total

32 Generelt Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at komme i aktivitetscentret? 66% 29% 3% 2% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

33 Hvordan fik du kendskab til aktivitetscentret? 4% 3% 2% 12% 5% 17% 1 5% 26% 22% Aktivitetstilbud, SUF Total

34 Hvordan har det været at starte i aktivitetscenteret? 49% 47% 2% 1% En rigtig god oplevelse En god oplevelse En dårlig oplevelse En rigtig dårlig oplevelse Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

35 Medarbejderne Har medarbejderne tid til at tale med dig, når du har brug for det? 82% 1 4% 4% Ja Både og Nej Ved ikke (n=499) Hjælper og støtter medarbejderne dig i det omfang, du har brug for det? 1 4% 7% Ja Både og Nej Ved ikke (n=499) Aktivitetstilbud, SUF Total

36 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med medarbejderne på aktivitetscentret? 62% 32% 3% 1% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke (n=499) Aktivitetstilbud, SUF Total

37 Aktiviteter Giver Aktivitetscenteret dig mulighed for at lave de aktiviteter, du har lyst til? 15% 4% 1% Ja Både og Nej Ved ikke Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med aktiviteterne på aktivitetscentret? 45% 44% 7% 3% 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke (n=499) Aktivitetstilbud, SUF Total

38 Hvordan tages beslutninger om, hvilke aktiviteter der gennemføres i Aktivitetscenteret? 57% 19% Medarbejderne bestemmer Brugermøder Brugerråd Den der fik ideen, sætter aktiviteten I gang 15% 6% 21% Andet Hvorfra kommer ideerne til aktiviteterne i Aktivitetscenteret? 79% 48% 11% Andre brugere Mig selv Medarbejdere Aktivitetstilbud, SUF Total

39 Oplever du, at medarbejderne lytter til dine ønsker, når du gerne vil være med til at bestemme en aktivitet eller andet, der sker på aktivitetscenteret? Kun stillet til personer, der har svaret "Mig selv" til spørgsmålet "Hvorfra kommer ideerne til aktiviteterne i Aktivitetscenteret?" 83% 6% 2% 9% Ja Både og Nej Ved ikke (n=54) Oplever du, at de andre medlemmer lytter til dine ønsker, når du gerne vil være med til at bestemme en aktivitet eller andet, der sker på aktivitetscenteret? Kun stillet til personer, der har svaret "Mig selv" til spørgsmålet "Hvorfra kommer ideerne til aktiviteterne i Aktivitetscenteret?" 58% 21% 17% 4% Ja Både og Nej Ved ikke (n=53) Aktivitetstilbud, SUF Total

40 Oplever du, at du har indflydelse på, hvilke aktiviteter, der foregår i Aktivitetscenteret? 35% 46% Ja Nej Ved ikke (n=469) Aktivitetstilbud, SUF Total

41 Hvordan har du indflydelse på, hvilke aktiviteter, der foregår i Aktivitetscenteret? Kun stillet til personer, der har svaret "Ja" til spørgsmålet "Oplever du, at du har indflydelse på, hvilke aktiviteter, der foregår i Aktivitetscenteret?" 34% 15% 24% 34% 12% Brugermøder Brugerråd Jeg sætter selv ideen i gang Jeg beder andre i Aktivitetscenteret om at sætte aktiviteten i gang (n=162) Andet Kunne du godt tænke dig at have mere indflydelse på, hvilke aktiviteter, der igangsættes i Aktivitetscenteret? Kun stillet til personer, der har svaret "Nej" til spørgsmålet "Oplever du, at du har indflydelse på, hvilke aktiviteter, der foregår i Aktivitetscenteret?" 73% 16% 12% Ja Nej Ved ikke (n=215) Aktivitetstilbud, SUF Total

42 Andre medlemmer Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit sociale samvær med andre medlemmer i aktivitetscentret? 49% 36% 8% 2% 5% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke (n=496) Er aktivitetscenteret indrettet, så du kan have den form for socialt samvær med de andre medlemmer, som du har lyst til? 85% 8% 3% 4% Ja Både og Nej Ved ikke (n=497) Aktivitetstilbud, SUF Total

43 Har du kontakt med andre medlemmer udenfor centret? 66% 22% 1 1% Ja Både og Nej Ved ikke (n=498) Aktivitetstilbud, SUF Total

44 Lokalerne Er lokalerne i dit aktivitetscenter rare at være i? 85% 1 3% 2% Ja Både og Nej Ved ikke (n=498) Er aktivitetscentrets lokaler egnede til de aktiviteter, som du gerne vil lave? 79% 14% 3% 3% Ja Både og Nej Ved ikke (n=497) Aktivitetstilbud, SUF Total

45 Transport Har du udfordringer med at transportere dig til og fra aktivitetscenteret? 91% 4% 5% Ja Både og Nej Ved ikke (n=498) Bliver du kørt til og fra aktivitetscentret af kommunens kørselsordning, når du skal i aktivitetscentret? 43% 56% 1% Ja Både og Nej Ved ikke (n=497) Aktivitetstilbud, SUF Total

46 Er du tilfreds med transporten til og fra aktivitetscentret? Kun stillet til personer, der har svaret "Ja" til spørgsmålet "Bliver du kørt til og fra aktivitetscentret af kommunens kørselsordning, når du skal i aktivitetscentret?" 91% 6% 3% Ja Både og Nej Ved ikke (n=214) Aktivitetstilbud, SUF Total

47 Udbytte Oplever du, at Aktivitetscenteret medvirker til at øge din livskvalitet? 77% 12% 5% 5% Ja Både og Nej Ved ikke (n=496) Oplever du, at du bliver bedre til at klare de ting, du sætter dig for ved at komme i Aktivitetscenteret? 61% 17% 15% 8% Ja Både og Nej Ved ikke (n=497) Aktivitetstilbud, SUF Total

48 Føler du, at det giver dig et bedre helbred, at du kommer i aktivitetscentret? 56% 21% 18% Ja Både og Nej Ved ikke 6% (n=497) Aktivitetstilbud, SUF Total

49 Livskvalitet Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? 5 29% 13% 7% 2% Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Ved ikke (n=494) Aktivitetstilbud, SUF Total

50 Helbred Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? 33% 13% 11% 3% 1% Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke (n=495) Hvordan vurderer du din fysiske form? 33% 3 24% 6% 5% 3% Meget god God Hverken/eller Dårlig Meget Dårlig Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

51 Hvis du bliver syg og har brug for hjælp til praktiske problemer, kan du da regne med at få hjælp fra andre? 72% 15% 7% 6% Ja, helt sikkert Ja, måske Nej Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

52 Ensomhed Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte? 67% 14% 6% 7% 6% Ja, ofte Ja, for det meste Ja, nogen gange Nej, aldrig eller næsten aldrig Ved ikke Sker det nogensinde, at du føler dig alene, selvom du er sammen med andre? 64% 15% 13% 4% 4% Ja, ofte Ja, en gang imellem Ja, men sjældent Nej Ved ikke (n=494) Aktivitetstilbud, SUF Total

53 Øvrige Hvor ofte er du i kontakt med familie, som du ikke bor sammen med? 32% 37% 13% 9% 6% 3% Dagligt eller næsten dagligt 1 eller 2 gange om ugen 1 eller 2 gange om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Aldrig Ved ikke Hvor ofte er du i kontakt med venner? 16% 36% Dagligt eller næsten dagligt 1 eller 2 gange om ugen 1 eller 2 gange om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden 22% 12% 12% Aldrig 3% Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

54 Hvor ofte er du i kontakt med naboer eller beboere i dit lokalområde? 18% 29% 17% 18% 15% Dagligt eller næsten dagligt 1 eller 2 gange om ugen 1 eller 2 gange om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Aldrig 3% Ved ikke Hvor ofte er du i kontakt med personer du mest kender fra internettet, mail, chatforum eller lignende 81% 1% 4% 1% 3% Dagligt eller næsten dagligt 1 eller 2 gange om ugen 1 eller 2 gange om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Aldrig 1 Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

55 Har du indenfor de seneste fire uger, haft nogen af følgende problemer med dine daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred: Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville 31% 16% 22% 19% 5% 7% Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke Har du indenfor de seneste fire uger, haft nogen af følgende problemer med dine daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred: Jeg har været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter, jeg har kunnet udføre 29% 18% 22% 19% 7% 6% Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

56 Har du indenfor de seneste fire uger, haft nogen af følgende problemer med dine daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer: Jeg har nået mindre end jeg gerne ville 7% 9% 13% 9% 1% Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke Har du indenfor de seneste fire uger, haft nogen af følgende problemer med dine daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer: Jeg har været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter, jeg har kunnet udføre 7% 11% 12% 9% 1% Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

57 Hvor stor en del af tiden i de seneste 4 uger har du: Følt dig rolig og afslappet? 26% 17% 8% 2% 6% Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke Hvor stor en del af tiden i de seneste 4 uger har du: Været fuld af energi? 3 19% 23% 16% 8% 5% Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

58 Hvor stor en del af tiden i de seneste 4 uger har du: Følt dig trist til mode? 48% 23% 15% 8% 6% Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke Indenfor de seneste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskelig at se andre mennesker, fx besøge venner, familie osv.? 46% 19% 16% 1 4% 5% Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

59 Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre? 42% 36% 19% 2% Ja, for det meste Ja, af og til Nej, næsten aldrig Ved ikke Hvor ofte er du blevet bragt ud af det over noget, der skete uventet? 31% 31% 18% 14% 4% 2% Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

60 Hvor ofte har du følt, at du var ude af stand til at kontrollere betydningsfulde ting i dit liv? 29% 31% 14% 16% 5% 4% Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Ved ikke Hvor ofte har du følt dig nervøs eller stresset? 34% 16% 19% 7% 4% 19% Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

61 Hvor ofte har du følt dig sikker på, at du var i stand til at klare dine personlige problemer? 7% 5% 16% 23% 28% 21% Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Ved ikke Hvor ofte har du følt, at du havde styr på tingene? 26% 3 15% 4% 5% Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

62 Hvor ofte har du følt, at tilværelsen formede sig efter dit hoved? 23% 28% 18% 3% 9% Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Ved ikke Hvor ofte har du oplevet, at du ikke kunne overkomme, alt det du skulle? 22% 17% 22% 11% 7% Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

63 Hvor ofte har du været i stand til at håndtere dagligdagens irritationsmomenter? 6% 7% 17% 22% 23% 25% Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Ved ikke Hvor ofte har du følt, at du blev vred på grund af ting du ikke var herre over? 36% 25% 15% 16% 5% 3% Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

64 Hvor ofte har du følt, at problemerne hobede sig op, så du ikke kunne magte dem? 36% 17% 17% 24% 4% 3% Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Meget ofte Ved ikke Aktivitetstilbud, SUF Total

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere der benytter

Læs mere

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total Udredning og Rehabilitering, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder

Læs mere

Indhold. Plejebolig, SUF Total

Indhold. Plejebolig, SUF Total Plejebolig, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Visitation, SUF Total

Indhold. Visitation, SUF Total Visitation, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total Hjemmepleje, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård Plejebolig, Bonderupgård 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Poppelbo

Indhold. Plejebolig, Poppelbo Plejebolig, Poppelbo 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret Plejebolig, Rosenborgcentret 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Absalonhus

Indhold. Plejebolig, Absalonhus Plejebolig, Absalonhus 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Nybodergården

Indhold. Plejebolig, Nybodergården Plejebolig, Nybodergården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet Plejebolig, Bispebjerghjemmet 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen Plejebolig, Håndværkerforeningen 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Hørgården

Indhold. Plejebolig, Hørgården Plejebolig, Hørgården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total Rehabiliteringscentre, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen CKSK 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år Svarfordelinger på alle spørgsmål Brugerundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt brugere har haft ophold

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt Københavns Kommunes hjemmeplejemodtagere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Kærbo 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Langgadehus KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Langgadehus KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Langgadehus 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD PEDER LYKKE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Skjulhøjgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Egebo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Hjortespring KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Pilehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Nybodergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kildevæld Sogn KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bonderupgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rundskuedagen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Solgavehjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Verdishave KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Slottet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Sølund KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Møllehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Ørestad Plejecenter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bispebjerghjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG GER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Skulh Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre 2016 Rapport for Rosenborgcentret TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE TILFRESHED HOS DE PÅRØRENDE Hvor tilfreds er du alt i alt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse

Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse 0 Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar 2019 Marie Fuglsang

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Sundheds - og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2016: Hjemmepleje 0 Brugerundersøgelse 2016 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2015: Hjemmepleje 0 Brugerundersøgelse 2015 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse BRUGERUNDERSØGELSE FOREBYGGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Forebyggelse 1 Brugerundersøgelse Patientrettet Forebyggelse Brugerundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG Sundheds - og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Med bidrag af DANIÆ DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 8 1.1 Sådan læses

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 INHOLD BAGGRUND OG METODE 3 UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET 4 LÆSEVEJLEDNING 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 BEBOERNES

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere