Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv."

Transkript

1 Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv.

2 Det næste vindue ser således ud. Hvis det er første gang du åbner Adobe Premiere Pro 2.0, vil der ikke stå noget under Recent Projects. Derfor vil Open Project knappen ikke være aktiv. Vil du allerede på dette tidspunkt have hjælp, tryk på Help knappen. Teksten i hjælp menuen er på engelsk. Har du fortrudt, at du startede på programmet, tryk på Exit. Tryk på New Project for at gå videre, så vises næste vindue.

3 Når du trykker på New Project fremkommer dette vindue på skærmen. Her trykker du på det lille + ud for mappen DV-PAL. Hvis du har optaget din video i 4:3 formatet, trykker du på Standard 48 khz. Og hvis du har optaget videoen i 16:9 formatet, trykker du på Widescreen 48 khz. Nederst i vinduet er der 2 linier. Den øverste er Location: I den linie skriver du på hvilket drev du vil gemme dine video optagelser. Du kan også bruge knappen til venstre Browse. Så kan du trykke dig frem til det drev og den mappe du vil bruge til at gemme dine optagelser i. I den nederste linie Name skriver du navnet på din videofilm. Når det er gjort, trykker du OK.

4 Det vindue der nu kommer på skærmen er Adobe Premiere Pro 2.0 s hoved vindue. Øverst i vinduet se til venstre Projekt vinduet, hvor alle filerne fra din videofilm findes. Der er et ekstra faneblad bag projekt vinduet, det er Effekt kontrol vinduet. For at få det frem trykker du på fanebladet. Til højre for disse ses Program monitor vinduet. I det sorte felt vil din videofilm blive vist, når den er lagt ned på tidslinien, der er det store vindue nederst i midten. Til venstre for tidslinien er der et vindue med 3 faneblade. Et faneblad med Effekter, et med Historie og et med Info. Til højre for timelinen er der 2 vinduer. Øverst et Vu-meter til lyd. Og nederst en værktøjskasse. Men før der sker noget i projekt vinduet og på tidslinien, skal du overføre din videofilm til computeren.

5 Alle de vinduer der vises i Adobe Premiere Pro 2.0 s hovedvindue, kan flyttes. Hvis du har et dobbelt skærmkort i din computer og 2 skærme, kan det være en god idé at flytte program monitoren over på den ene skærm. Der kan den laves så stor, så den fylder hele skærmen ud. Derefter går du op i menulinien og vælger Workspace > Save Workspace. Skriv det navn du vil have på Workspacen (arbejdspladsen).

6 Du skal forbinde din DV-camcorder med computeren, ved hjælp af et Firewire kabel. Når camcorderen er forbundet trykker du på File > Capture. Så kommer følgende vindue frem.

7 Det består af 4 vinduer. Et monitor vindue der viser din videofilm, og hvad du vil bruge til den redigerede film. Et settings vindue, hvor du laver en opsætning af de forskellige ting der skal bruges ved overførelsen af din videofilm. I Logging vinduet kan du skrive oplysninger om dit videobånd og hvad klippene skal hedde, samt på hvilken måde du vil overføre dem til computeren. Og endelig et vindue, hvorfra du kan styre din camcorder. I Options indsættes oplysningerne om din camcorder. Det skal gøres for at programmet kan udføre camcorderens kommandoer.

8 Her skriver du, hvilket projekt videofilmen skal være i. Her skrives navnet på videobåndet, og hvad klippene skal hedde. Og eventuelt en beskrivelse af billedindholdet. Du kan bruge timekoden fra din camcorder til at finde de scener du vil bruge i din videofilm. Eller du kan sætte flueben i Scene Detect, så finder programmet selv ud af hvor de scener du har optaget begynder og slutter. På den måde får du en såkaldt Storyboard med billeder af samtlige scener du har optaget. (Capture). Når du har lavet alt dette, er der kun tilbage, at begynde overførelsen af din videofilm Her kan du så bruge apparat kontrol vinduet.

9 Capture kontroller A. Næste scene B. Ind punkt C. Ud punkt D. Hurtig tilbage E. Et billede baglæns F. Afspil G. Et billede forlæns H. Hurtig frem I. Pause J. Stop K. Optag L. Forrige scene M. Gå til ind punkt N. Gå til ud punkt O. Jog hjul P. Shuttle kontrol Q. Langsom baglæns R. Langsom afspil S. Scene finder Når du er færdig med overførelsen (Capturing). Tryk på det hvide bjælke på Capture vinduet. i den øverste blå

10 I Adobe Premiere Pro 2.0 s hovedvindue vil Project vinduet se sådan ud, hvis du har brugt Scene Detect (scene finderen). Men det kan også se sådan ud:

11 Nu skal scenerne ned på timelinen. Det gøres ved at pege på dem med musen, trykke på venstre museknap, holde den nede mens man trækker scenen ned på timelinen. Begynd altid med Black video. Det er en sort scene på 6 sekunders længde. Den kan forlænges eller forkortes efter behag. Du kan redigere din videofilm på 2 måder, enten på 1 eller 2 spor.

12 Her kan du se hvor overgangen er sat ved henholdsvis 1 og 2 spor. Overgangene skal ligesom scenerne trækkes ned på timelinen med musen.

13 Adobe Premiere Pro 2.0 Kilde- og program monitor kontroller A. Sæt indpunkt B. Sæt udpunkt C. Sæt markør D. Gå til forrige markør E. Ét billede tilbage F. Afspil G. Ét billede frem H. Gå til næste markør I. Sløjfe (loop) J. Sikkerheds margin K. Udgang/diagram muligheder L. Gå til indpunkt M. Gå til udpunkt N. Afspil mellem ind- og udpunkt O. Jog hjul P. Shuttle kontrol Q. Indsæt R. Overskriv S. Valg mellem billed, lyd eller både billed/lyd. Disse kontroller er gode at kende. Da de kan hjælpe dig gennem redigeringen af din videofilm.

14 Værktøjsvindue.

15 Om Timeline panelet Du kan samle og flytte om på sekvenserne i Timeline panelet. Hvilket repræsenterer sekvensen grafisk, viser klip, overgange, og effekter. En sekvens kan bestå af sammensatte video og audio spor kørende parallelt i Timeline panelet. Timeline panel A. Sekvens faneblade B. Tids linial C. Video spor D. Audio spor Hver sekvens i et projekt kan vises som et faneblad i et enkelt Timeline panel, eller i et separat Timeline panel. En sekvens må indeholde mindst et video spor. Sammensatte video spor er normalt brugt til sammenkopierede klip. Sekvenser med audio spor må også indeholde et master audio spor, hvor udbyttet af det regulære audio spor er rettet mod mixning. Sammensatte audio spor bruges til at mikse audio. Du kan specificere typen af audio kanaler støttet af hvert audio spor og bestemme hvordan de er sendt til Master audio sporet. For at opnå endnu større kontrol over mikse processen, kan du skabe blandede spor.

16 Navigation i Timeline panelet Timeline panelet indeholder adskillige kontroller for bevægelse gennem billederne i en sekvens. Tids navigation kontroller i Timeline panelet A. Aktuelle tids display B. Aktuelle tids indikator C. Visnings område bjælke D. Arbejds område bjælke E. Tids lineal F. Zoom ud G. Zoom glider H. Zoom ind Tids linealen måler sekvens tiden horisontalt, ved hjælp af en optællings metode der er fastsat i projekt opsætningen (selv om du må skifte til en optællings metode der er baseret på audio). Mærker og tal indikere sekvens tiden der vises langs linealen og veksler ifølge detalje niveauet i hvilket du viser sekvensen. Tids linealen viser også ikoner for mærker samt sekvensens ind og ud punkter. Aktuel tids indikator (CTI) sætter den aktuelle billede i sekvensen. Det aktuelle billede vises i Program monitoren. Den aktuelle tids indikator er en lyseblå trekant i linealen. En lodret rød linie strækker sig fra tids linealen til bunden af Timeline panelet. Du kan skifte den aktuelle tid ved at trække i indikatoren. Aktuelle tids display viser tidskoden for det aktuelle billede i Timeline panelet. For at flytte til en anden tid, tryk på tids displayet og registrér en ny tid, eller placér kursoren over displayet og træk til venstre eller højre. Du kan skifte displayet mellem tidskode og simpel billede tælling ved at Ctrl-tryk på den aktuelle tid enten på monitoren eller på timeline panelet. Visnings område bjælke svare til den visible part af sekvensen i timeline panelet. Du kan skifte størrelse og position af visnings område bjælken for hurtigt at vise forskellige dele af sekvensen. Visnings område bjælken er placeret lige oven over tids linealen. Arbejds område bjælke angiver området af sekvensen som du ønsker at forhåndsvise eller eksportere. Arbejds område bjælken er placeret i den nedre del af tids linealen. Zoom kontroller skifter skalaen af tids linealen for at vise sekvensen med mere eller mindre detaljer. Zoom kontrollerne er placeret nederst til venstre på Timeline panelet.

17 Sporvælgeren giver dig 2 muligheder. Udvælgelse af ét spor, startende på pilens position og til højre for denne. Hold venstre museknap nede, samtidig med at du skubber de markerede scener til højre. Udvælgelse af alle spor, startende på pilenes position, lodret ned og til højre for denne. Denne mulighed opstår, når man vælger sporvælgeren og holder SHIFT tasten nede. Så kan du flytte alle de scener, der er til højre for det sted du sætter pilene. Hold venstre museknap nede, samtidig med at du skubber de markerede scener til højre.

18 For at lave video- og audio sporerne højere, peger du på henholdsvis (videospor) overkanten eller på (audiospor) underkanten af sporet. Derved bliver cursoren omdannet til en dobbelt pil. Hold venstre musetast nede og træk så sporet bliver højere. A. Åben / luk sporet B. Vis / vis ikke billede C. Vis / skjul keyframes D. Hop frem / tilbage til næste keyframes E. Sammenfold / udvid sporet F. Sporets navn (kan ændres) G. Valg af højre / venstre kanal B..

19 Tidslinie vinduet A. Snap funktion til / fra (magnetfunktion) B. Indstillingsmuligheder til videosporet C. Indstillingsmuligheder til lydsporet D. Zoom ind / ud i tidslinien E. Overgang mellem 2 video / lyd sekvenser F. Sekvensens navn G. Tidsangivelse der viser hvor tidsmarkøren står H. Navnet på den aktuelle sekvens (der kan være flere) I. Flytte det aktive område J. Tidsmarkøren K. Zoom ind / ud ved at trække til venstre eller højre L. Sekvensens slutpunkt M. Tidsindstillingen ændres løbende når der zoomes N. Videospor med over 1.00 pr. sekvens O. Lydspor med over pr. sekvens

20 Der kan være op til 99 video- og audiospor på tidslinje vinduet. Når du skal bruge flere spor, holder du musen henover det lysegrå felt på enten video- eller audiosporet og trykker på den højre museknap. Så vises følgende: Tryk på Add Tracks I dette vindue kan du skrive hvor mange spor du har brug for til dit projekt. Derefter tryk på OK.

21 Har du lavet en videoeffekt eller en overgang på en scene, skal den renderes. Gå op i Sequence > Render Work Area tryk på venstre musetast. Du kan altid se om der er noget der skal renderes. Oven over scenen vil der vise sig en rød streg. Når scenen er renderet bliver stregen grøn. Render = beregn. Det er en smag sag, om man vil rendere lige efter man har lavet effekten, eller om man venter til hele projektet er færdigt. Det kan være en fordel, hvis filmen er lang, at gøre det efterhånden. Men, hvis man flytter om på de overgange eller filtre man har renderet, skal de renderes igen.

22 Trimning ved brug af slip og slide redigering Kun ripple og rolling redigering tillader dig at skære mellem to klip. Slip og slide redigering er nyttig når du vil justere to skæringer i en sekvens med tre klip. Når du bruger slip og slide værktøjet, viser program monitoren de fire billeder der er involveret i redigeringen ved siden af hinanden, undtagen når du kun redigerer lyd. Program monitoren under slip og slide redigeringen NOTE: Skønt slip og slide værktøjet er typisk beskæftigede i centrum af tre nærliggende klip, fungerer hvert værktøj normalt selv om klippene er tilstødende til klip på den ene side og et blankt område på den anden side. Slip redigeringen forskyder klippenes ind og ud punkter frem eller tilbage med det samme antal billeder i en enkelt handling. Ved at trække slip værktøjet kan du forandre klippets start og slut billede uden at skifte dets længde eller påvirke det tilstødende klip. I denne slip redigering, er klippet trukket til venstre, bevægende dets kildes ind og ud punkt tidligere i tiden.

23 Slide redigeringen forskyder klippet i tid medens det tilstødende klip kompensere for bevægelsen. Idet du trækker klippet til venstre eller højre med slide værktøjet, er ud punktet på det forudgående klip og ind punktet på det følgende klip trimmet i antallet af billeder du bevæger klippet. Vil klippets ind og ud punkt (og herfra, dets længde) forblive uændret. I denne slide redigering, er klippet trukket til venstre, så det starter tidligere i sekvensen, forkortelse af det forudgående klip og forlængelse af det følgende klip. Udfør slip redigering 1. Vælg slip værktøjet 2. Anbring kursoren på det klip du vil justere, og træk i en bevægelse til venstre for at bevæge ind og ud punktet tidligere i klippet, eller træk klippet til højre for at bevæge ind og ud punktet senere i klippet. Adobe Premiere Pro opdatere ind og ud punktets kilde for klippet, og viser resultatet i program monitoren og bevarer klip og sekvens længden. Udfør slide redigering 1. Vælg slide værktøjet 2. Anbring kursoren på det klip du vil justere, og træk i en bevægelse til venstre for at bevæge ud punktet på det foranstående klip og ind punktet for det følgende klip tidligere i tiden, eller træk ud punktet til højre for det foranstående klip og ind punktet for det følgende klip senere i tiden. Når du slipper museknappen, opdatere Adobe Premiere Pro ind og ud punktet for det tilstødende klip, visende resultatet i program monitoren og bevarer klip og sekvens længden. Den eneste ændring af klippet du flyttede er dets position i sekvensen.

24 Snap et klip Du kan snappe et klips kant eller markere kanten af et andet klip, eller markere den aktuelle tids indikator. 1. Vær sikker på at snap knappen er valgt i tidslinie panelet. 2. Træk kanten af klippet tæt på kanten af et andet klip eller markér den aktuelle tids indikator. Der vises en lodret linie når opstillingen forekommer. Du kan skifte snap funktionen ved at bruge tastatur genvejen (S) i løbet af redigerings operationen, så som at flytte eller trimme et klip.

25 Om titler Du kan fremstille titler og logos efter egen smag med Adobe Premiere Pro s titel feature. Titler er en værdifuld tilføjelse til film og kan tjene mange formål, fra nævnelse af personer og pladser i din film og forsyner filmen med kredits i begyndelsen og slutningen. Du kan lave titler ved hjælp af alle de fonts der er installeret på din computer, samt andre grafiske objekter ved brug af titel form frembringelses værktøjet. Du kan lave logoer fra alle grafiske medier eller fotografier på din computer og bruge dem til at forbedre dine film. Med titler, kan du desuden lave dine titler og logoer fra bunden af, ved brug af tekst og form værktøjet, eller du kan bruge en af de indbefattede skabeloner, forudindstillede tekst former, og billeder til hurtigt at lave en attraktiv titel. Selv om titel panelet sørger for hoved tegnings fladen, kan du også tænke på titler som en suite af adskilligt relaterede paneler. Du kan lukke de andre paneler uden at lukke titel panelet, eller du kan sammenkoble panelerne til et hvert andet panel eller til andre dele af Adobe Premiere Pro s grænseflader. Når titel vinduet ikke er sammenkoblet med hoved redigerings grænsefladen, kommer det altid til syne over andre paneler, eller flyder. A. Titel værktøj B. titel hoved panelet C. titel egenskaber D. Titel aktion E. titel for Adobe sørger for periodisk opdatering af software og hjælp. Check for opdatering, tryk og åben Preference Dialog boks knappen i Adobe Help Center, og derefter tryk Check for opdatering. Følg instruktionen du ser på skærmen.

26 Rette ind og fordele objekter Titel aktion panelet indeholder knapper til at ordne objekter i tegne området automatisk, brug rette knapperne til at indrette objekterne; center knappen til at centrere objektet i tegne området; og fordeler knappen til at vælge objektets rum udjævning. Du kan indrette, centrere, og fordele objektet langs med den vandrette eller lodrette akse. Titel aktion panel A. Vandret indretnings knap B. Lodret centrerings knap C. Vandret fordeler knap D. lodret indretnings knap E. Vandret centrerings knap F. Lodret fordeler knap Når du indretter eller fordeler de valgte objekter, tænk på følgende: Opstillings muligheden af det valgte objekt der nøje repræsenterer den nye opstilling, f.eks. Den højre opstilling, alle valgte objekter rettes ind til det valgte objekt der er længst til højre. Fordelings muligheden udjævner det valgte objekts plads imellem de to mest ekstreme objekter. F.eks. ved lodret fordeling, det valgte objekt er udbredt mellem det højeste og det lavest valgte objekt. Når du fordeler objekter af forskellig størrelse, bliver rummet mellem objekterne ikke ensartet. F.eks. ved at fordele objekterne ved deres center skabes et ensartet mellemrum mellem centrerne - men forskellig størrelses objekter udvider den forskellige størrelse af plads mellem objekterne. For at lave ensartet afstand mellem de valgte objekter, brug den vandrette jævne afstand eller den lodrette jævne afstand.

27 Lav former I tilføjelse til at lave tekst objekter, kan du også bruge Titler s tegneværktøj til at lave forskellige former, så som rektangler, ellipser, og linier. Titler indeholder standard pen værktøj der ligner dem der bruges i Adobe Illustrator og Adobe Photoshop. Pen værktøjet sørger for den mest præcise kontrol over lige linier og kurver. Brug dem, og du kan let justere formen af de sammenhængende stier. Du kan også hurtigt tilføje punkter til eller slette punkter fra et udsnit, eller forandre anker punkt fra en type til en anden. Så snart du tegner linier eller kurver, kan du enten lade det sammenhængende udsnit være åbent, meningen er at det sidste udsnit ikke returnere til det originale start punkt. Eller du kan lukke det sammenhængende udsnit ved at trykke på første kontrol punkt. Form værktøj A. Pen B. Rektangel C. Rund hjørnet rektangel D. Kile E. Ellipse F. Afsnuppet hjørne rektangel G. Rund rektangel H. Bue I. Linie 1. Vælg et værktøj 2. Gør noget af følgende: Skift for at indsnævre formens side forhold. Alt-træk for at tegne fra centret af formen Shift+Alt-træk for at indsnævre side forholdet og tegn fra centeret. Træk diagonalt over hjørne punktet for at vende formen diagonalt som du tegner. Træk over, op, eller ned for at vende formen vandret eller lodret som du tegner. For at vende formen, efter du har tegnet den, brug valg værktøjet til at trække hjørne punktet til den direktion du ønsker at vende.

28 Lav rulle og kravle tekst Skønt statiske titler, grafik og logoer må slå til for nogle projekter, mange andre kræver titler der bevæger sig over skærmen. (Titler der bevæger sig lodret over skærmen kaldes rulle tekst. Titler der bevæger sig vandret over skærmen kaldes kravle tekster.) Du bruger titler til at lave jævne, ekspert rulle og kravle tekster. NOTE: Længden af titlen i tidslinie panelet fastslår hastigheden af rulningen eller kravlingen. Jo mere du forøger titel klippets længde, jo langsommere bevægelse. Sæt titel til rulning 1. Lav et af følgende: For at lave rulle tekster, vælg Title > New Title > Default roll. For at lave kravle tekst, vælg Title > New Title > Default Crawl. 2. Lav tekst og grafik objekter for rulle eller kravle titler. Brug Titler panelets rullegardin for at vise arealet uden for skærmen. Når titlen er tilføjet sekvensen, vises arealet uden for skærmen. For rullende kredits, lav en lang tekstboks ved hjælp af Area Type værktøjet, og brug opstilling, tabulator, og justér fremgangsmåden. 3. I titel panelet, tryk på Roll/Crawl knappen 4. Beskriv passende direktion og tidsberegnings mulighed, og tryk på OK. NOTE: Du kan kun fastsætte direktionen for kravle tekster.

29 Brug af tabulator Når du laver tekst ved brug af det vandrette type areal eller lodrette typeareal, kan du anvende tabulatorer omtrent på samme måde som i et tekstbehandlings program. Tabulatorer er især anvendelige ved professionel udseende rullende kredits. Du kan sætte sammensatte tabulatorer inden i en tekst boks og trykke Tab tasten for at bevæge kursoren til det næste tilgængelige tabulator stop. Du kan specificere en forskellig motiverings udvej til hvert tabulator stop. NOTE: Tabulatorer arbejder eksklusivt for at rette skrifttegnet inde i tekst objektet. For at rette hele teksten eller grafik objekterne ind, brug ret ind kommandoen. Tabulator stop dialog boks

30 Om objekt rekvisitter Med Titler, kan du anvende specielfremstillede rekvisitter til ethvert objekt eller gruppe af objekter du laver. Disse rekvisitter omfatter skrifttræk, fyldninger, skin, mønstre, og skygger. Du kan gemme en kombination af rekvisitter som stilart. Stilarter kommer til syne i Titler Style panelet, tillader dig let at anvende favorit rekvisit kombinationer til objekter, Brugen af stilarter hjælper dig til at vedligeholde konsistensen over sammensatte tekster i et projekt. Titel rekvisit panel

31 Om stilarter Så snart du har anvendt en kombination af farve rekvisitter og font karakterer til en tekst eller form element i din titel, kan du gemme denne kombination, eller stilart, for senere brug. Du kan gemme ethvert antal af stilarter. Miniaturebilleder af alle gemte stilarter vises i Titler s Style panel, så du hurtigt kan anvende dine specielfremstillede stilarter over hele projektet. Adobe Premiere Pro indeholder også et sæt af færdiglavede stilarter. Adobe Premiere Pro lagre alle gemte stilarter som Style Library filer der bruger.prsl fil navn. Når du gemmer et stilart bibliotek, gemmer du det komplette sæt stilarter fra det aktuelle Adobe Title Designer vindue. Det forudindstillede stilart bibliotek er lagret i Program Files/Adobe/Premiere Pro2.0/Presets/Styles; Specielfremstillede stilarter er lagret i MyDocuments/Adobe/Premiere Pro/2.0/Styles. Fordi Adobe Premiere Pro lagre hver stilart eller sæt af stilarter som separate filer, kan du dele stilarterne med andre brugere. Hvis du deler stilarter, vær sikker på at fonts, mønstre, og baggrunds filer er disponible i alle systemer. De aktuelle stilarters miniature billeder viser altid rekvisitterne som du har anvendt til det aktuelt valgte element. Titel Stilart panel

32 Om mærker Mærker indikere vigtige punkter i tiden og hjælper dig med at lokalisere og arrangere klip. Du skal bruge mærkerne til at identificere en vigtig aktion eller lyd i sekvensen. Mærkerne er kun til reference og ændre ikke videoen. Du kan også bruge sekvens mærker til at specificere kapitler for DVD eller Quick Time film, eller til at specificere en URL for at sende en bruger til en web side. Adobe Premiere Pro sørger også for DVD mærker som følge specificerede sekvens scener, eller en menu struktur der sørger for rækkefølgen når du eksportere til DVD. Du kan tilføje mærker til kilde klip, eller til et eksempel af et klip i en sekvens. Når du har markeret redigerings punkterne, hvad enten du tilføjer mærkerne til et klip eller sekvens afhænger af din arbejdsstrøm. Hver sekvens og hvert klip kan individuelt indeholde op til 100 nummererede mærker (mærket fra 0 til 99) og utallige unummererede mærker som du ønsker. Mærker vises i tids linealen på kilde monitoren og program monitoren som et lille ikon. Klip mærker bliver også ikoner inden i klippet når det vises i tidslinie panelet, og sekvens mærker vises i sekvens tids linealen. Mærke ikoner i tidslinie panelet A. Sekvens mærker. B. Klip mærker. C. DVD mærker. Når du sæter mærker (som ved ind og ud punkter), vær sikker på at du arbejder med den version af klip du ønsker. Mærker tilføjet til kilde klip (åbnet fra projekt panelet) vises også i klippet når du tilføjer det til en sekvens. Skiften af kilde klip påvirker ikke individuelle eksempler af klip der allerede er i en sekvens, eller vice versa.

33 Klip overskuds billeder og overgange I de fleste tilfælde, er det ingen betingelse for handlingen i en scene at bruge overgange. Af den grund, overgange virker bedst med overskuds billeder ekstra billeder på den anden side af klippets ind og ud punkt. Overskuds billederne mellem klippets medie start og ind punkt kaldes somme tider for hoved materialet, og overskuds billederne mellem klippets ud punkt og medie slut kaldes somme tider for hale materialet. Klip med overskuds billeder A. Medie start B. Overskuds billeder C. ind punkt D. Ud punkt E. Overskuds billeder F. Medie slut

34 I nogle tilfælde, indeholder kilde mediet ikke nok overskuds billeder i klippet. Hvis du anvender en overgang, og overskuds billedernes varighed er for kort til at dække overgangens varighed, vil en alarm advare dig om at billederne bliver gentaget for at dække forløbet. Hvis du bestemmer dig for at fortsætte, vises overgange i tidslinien med diagonale advarselsstriber på den. Overgang med dobbelte billeder Det bedste resultat med overgange fås ved at optage og Capture kilde medier med tilstrækkeligt overskuds materiale på hver side af ind og ud punkterne i det aktuelle klips varighed, som du ønsker at bruge.

35 Vis overgange i Effekt kontrol panelet Du kan bruge effekt kontrol panelet til at forandre opsætningen af den overgang du har placeret i en sekvens. Opsætningen variere fra overgang til overgang. Effekt kontrol panel A. Overgangens afspilleknap B. Overgangens prøvevisning C. Kant selektor D. Klip prøve visning E. Start og slut slæde F. Valgmuligheder G. Klip A (første klip) H. Overgangen I. Klip B (andet klip) J. Afspilnings hoved (CTI) For at åbne overgangen i effekt kontrol panelet, tryk på overgangen i tidslinie panelet. For at vise eller skjule tids linealen i effektkontrol panelet, tryk på vis/skjul tidslinie knappen. For at afspille overgangen i effekt kontrol panelet, tryk på overgangs afspil knappen den påvirker ikke program monitoren. For at vise billeder fra de aktuelle klip eller klip i effekt kontrol panelet, vælg Show Actual Sources. For at se et specielt billede af overgangen i det lille prøve visnings felt, træk afspilnings hovedet i effekt kontrol panelets tids lineal. NOTE: nøglepunkter kan ikke bruges sammen med overgange. For overgange, er tidslinie visningen i effekt kontrol panelet brugbart for justering, opstilling og varighed af overgange.

36 Rette overgangen i tidslinie panelet 1. I tidslinie panelet, zoom ind så du tydeligt kan se overgangen. 2. Træk overgangen over klippene for at flytte den. Træk overgangen i tidslinie panelet for at flytte den.

37 Lav billede i billede At lave billede i billede eller en slit skærm har aldrig været nemmere end med Adobe Premiere Pro. Ved brug af effekter, kan du skalere og positionere et klip inden i billedet så klippene i soprene over og under er synlige. Denne undervisning udforsker beskæringen, det dårlige bliver filtreret, og bevægelses effekterne så du kan beslutte, hvad der virker bedst på dit projekt. 1. Importér klippet for dit billede. Impotér to video filer til det nye projekt. Derefter, justér dit arbejdsfelt så det dækker for arbejdet med effekten ved at vælge Window > Workspace > Effects. 2. Arrangér dine klip, fra top til bund. Hvis du vil overlappe et klip med et andet, bestemmer du hvilket klip du vil have i front og flytter dette klip til video spor 3. Placér det tilbageværende klip i video spor 2, direkte under klippet i spor 3. Trim begge klip til den samme længde og ret deres ind og ud punkter til. Dernæst, lav en farve baggrund der skal tjene som ramme: Vælg File > New > Color Matte. Placér farve baggrunden i video spor 1 og stræk den til samme længde som klippene.

38 3. Åben Effect Controls vinduet for at se Motion effect. Markér klippet i video spor 3 og vælg Window > Effect Controls. Effect Controls vinduet åbnes, visende den markerede effekt. Denne effekt er bygget til hvert klip og tillader dig at ændre de indre dele af klippet. Udvid motion effect til at vise position, skala, og rotation. Tryk på Motion effect så de bliver markerede. Håndtagene der kommer tilsyne i hjørnerne og siderne på klippet i program monitoren tillader dig at manipulere med klippet. Hvis du ikke kan se grebene på klippet, skal du sørge for at Motion effect er valgt i Effect Control vinduet og skifte zoom niveauet i program visningen til en lavere procentdel.

39 4. Justér klippets skala og position Det kan laves på flere måder. Ved at trække i et af de 8 håndtag på klippet kan du lave det større eller mindre. Eller du kan bruge skyderen i Effect Control vinduet, der fremkommer når du trykker på trekanten til venstre for Scale. Husk også at trykke på det lille stopur. Med skyderen ændre du klippets størrelse ved at trække den fra 0.0 til For at ændre klippets position på baggrunds billedet skal du trykke på på stopuret og trekanten til venstre for Position. Til højre for Position ses to tal, det første ændre klippets position horisontalt, og det andet tal ændre klippets position vertikalt. Det kan gøres på to måder. Sæt kursoren på tallet og hold venstre museknap nede samtidig med at du trækker enten til højre eller venstre. Eller du kan trykke på tallet og markere det. Når det er markeret kan du skrive et nyt tal i markeringen

40 5. Anvend beskærings effekten på et klip Du kan manpulere klip i med enhver standard effekt der indeholder forandrings kontroller så som beskærings og forandrings effekter. Ulig faste effekter, standard effekter er ikke indbyggede men må bruges til klip for at lave den ønskede effekt. For at bruge beskærings effekten, tryk på effekt fanebladet i projekt vinduet. Tryk derefter på trekanten udfor Video Effects, så den peger nedad. Find mappen Transform og tryk på dennes trekant. Gå ned og markér Crop, hold venstre museknap nede og træk effekten over på klippet i video spor 3. Når du slipper musetasten markeres klippet. I Effect Control vinduet vælges beskærings effekten for at vise håndtagene i Program monitoren. Træk i hvert håndtag for at beskære billedet, til den position du ønker at vise. Anvend beslærings effekten til klippet i video spor 2 og følg samme proces. Når du er færdig med udforskningen af beskærings effekten, kan du fjerne den ved at markere effekten i Effect Control vinduet og trykke på Delete knappen. ( Du må markere klippet i Timeline vinduet for at se den anvendte effekt i Effect Control vinduet.)

41 6. Anvend affalds maske effekt I Timeline vinduet, flyt tidsindikatoren til klippets ind punkt og markér klippet i video spor 3. I effekt vinduet. Tryk på trekanten ved Keying mappen i Video Effects mappen. Du kan anvende affalds maske effekten ved at trække den direkte til Effect Control vinduet. I Effect Control vinduet markeres affalds maske effekten så klip håndtagene vises i program monitoren. Træk i top-højre og bund-højre håndtag et ad gangen for at skabe en split-screen. I tilføjelse til lagdelte klip, kan du animere dem ved at sætte nøglepunkter for bevægelse effektens position. Du kan også simulere perspektiv ved at bruge Transform effekt i stedet for bevægelse og justere spyd dele.

Adobe Titel Designer

Adobe Titel Designer Adobe Titel Designer I Premiere 6.5, har du mulighed for at designe sammensatte titler med Adobe Title Designer. Med Adobe Title Designer, kan du tilføje et væld af egenskaber til titler, brug de forskellige

Læs mere

Adobe Premiere Pro 2.0

Adobe Premiere Pro 2.0 Arbejds oversigt Hvad enten du bruger Adobe Premiere Pro til at redigere video til TV transmission, DVD, eller hjemmesider, vil du sandsynligvis fälge lignende arbejdsmetoder. Premiere Pro s arbejdsmetode

Læs mere

Multi-Camera redigering

Multi-Camera redigering Multi-Camera redigering Hvis du laver optagelser af en levende begivenhed såsom en koncert eller en dans med flere kameraer, kan det være temmelig tidskrævende at redigere optagelserne sammen sekventielt.

Læs mere

Pinnacle Studio Titler

Pinnacle Studio Titler Pinnacle Studio Titler En enkel titel Du kan starte med at oprette en titel, så skal du blot klikke på "T"-ikonet i venstre side af medie vinduet og dine indsatte medieklip vil blive erstattet af et udvalg

Læs mere

AFTER EFFECTS DET GRUNDLÆGGENDE INTERFACE

AFTER EFFECTS DET GRUNDLÆGGENDE INTERFACE AFTER EFFECTS DET GRUNDLÆGGENDE INTERFACE PROJEKT VINDUE KOMPOSITIONS OMRÅDE TIDS KONTROL EFFEKTER LAGSTRUKTUR TIDSLINJE AFTER EFFECTS PROJEKT VINDUET Når filerne er importeret, kan de frit omdøbes og

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

Odense Video Klub Bent Sehested Side - 1. Start AE og kontroller indstillingerne for PAL:

Odense Video Klub Bent Sehested Side - 1. Start AE og kontroller indstillingerne for PAL: Bent Sehested Side - 1 Billedstabilisering med After Effects 6,5 PRO Hvis man skal bruge filmklip optaget med lang brændvidde og særlig hvis det er med håndholdt kamera, vil optagelserne oftest være urolige

Læs mere

Animeret rejserute på kort som en kombineret opgave

Animeret rejserute på kort som en kombineret opgave Bent Sehested Photoshop.After Effects og Premiere Side - 1 Animeret rejserute på kort som en kombineret opgave Opgaven vil være at fremstille en animeret rute på et kort, der samtidig skal vises ovenpå

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Sådan redigerer du med Audacity Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Hvad kan Audacity? Audacity er et freeware lydredigeringsprogram. Programmet kan: fungere som lydoptager (ex optage fra mikrofonindgangen

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning Brugervejledning 1 Arrangér og se klip Når du tilføjer et medie til dit projekt, er du klar til at arrangere det i en ordre, som fortæller en historie, giver et indtryk, eller kommunikerer en tanke. Du

Læs mere

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning Brugervejledning 1 Arrangér og se klip Når du tilføjer et medie til dit projekt, er du klar til at arrangere det i en ordre, som fortæller en historie, giver et indtryk, eller kommunikerer en tanke. Du

Læs mere

Om multi-kamera redigering

Om multi-kamera redigering Om multi-kamera redigering Du kan bruge Multi-Camera Monitor at redigere optagelser fra flere kameraer, der simulerer levende kamera centraludstyr. Du kan redigere optagelser fra op til fire kameraer med

Læs mere

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Bent Sehested Side - 1 Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Hvert lag i Compositionen har et afmærket ankerpunkt. Det er koordinaterne for diagonalernes skæring. Der

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Gary Rebholz Tilbage i artiklen, opdagelse i Vegas Pro Trimmer Rude, fra marts 2008 Tech Tip kolonne, jeg dækkede Vegas Pro Trimmer vindue i

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Bevægelses analyse med SkillSpector Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Hvad er SkillSpector SkillSpector er software program til video baseret bevægelses analyse. Der er følgende muligheder med

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere.

Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere. Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere. Sidst ændret: 17. November 2008 Hardware: Systemet består af: * 2 skærme, hvor den venstre et vigtigst. * Mac Pro computer * Ekstern scratch disk

Læs mere

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html The GIMP The GIMP er et gratis grafikprogram som kan hentes på nettet. Alle nye opdateringer af programmet bliver lagt på nettet, så snart de er færdige. Tilbehør (bl.a. særlige funktioner) kan også hentes

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Animeret rejserute på gennemsigtigt kort. Fremstillet i After Effects 6.5 Pro

Animeret rejserute på gennemsigtigt kort. Fremstillet i After Effects 6.5 Pro Bent Sehested Side - 1 Animeret rejserute på gennemsigtigt kort. Fremstillet i After Effects 6.5 Pro Kan anvendes både i Premiere 6,5 og i Premiere Pro versionerne. - Om fremstilling af kortet i Photoshop

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Gary Rebholz Med høj kvalitet kameraer bliver mere og mere overkommelig et stigende antal redaktører står nu over for at skære sammen flere optagelser,

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Odense Video Klub Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 15. Hent

Odense Video Klub Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 15. Hent Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 15 Fremstilling af grønlandskort, masker og flammende bogstaver Rundt om os findes mange motiver, der egner sig som baggrunde og vignetter i vores videofilm.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Odense Video Klub Bent Sehested Side - 1

Odense Video Klub Bent Sehested Side - 1 Bent Sehested Side - 1 Indledning til brug af masker i Premiere Vil du have vist 2 videospor samtidig, hvor der i begge spor sker bevægelse, kan det gennemføres ved brug af en maske. Det vil blive demonstreret

Læs mere

Automatiser dine redigeringer med Sony Vegas Pro Produktion Assistant Software

Automatiser dine redigeringer med Sony Vegas Pro Produktion Assistant Software Automatiser dine redigeringer med Sony Vegas Pro Produktion Assistant Software Gary Rebholz Ved siden af din viden og færdigheder med Vegas Pro software, der intet tilbyder dig mere produktivitetsforbedringer

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Genvejstaster i Lektion 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Add to Sketchbook Føjer til skitsebogen.

Genvejstaster i Lektion 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Add to Sketchbook Føjer til skitsebogen. I denne lektion gennemgås PatchDraw appliqué motifs, PatchDraw appliqué blocks, og PatchDraw pieced blocks. Der bruges blokke fra biblioteket, og du skal tegne nogle selv. Lektionen er inddelt i følgende

Læs mere

Sådan laver du en billed-lyd fortælling med Soundslides Plus / Ole Rode Jensen, oktober 2011

Sådan laver du en billed-lyd fortælling med Soundslides Plus / Ole Rode Jensen, oktober 2011 Sådan laver du en billed-lyd fortælling med Soundslides Plus / Ole Rode Jensen, oktober 2011 1 Soundslides samler billeder og lyd - ikke andet Soundslides er IKKE billedredigering og IKKE lydredigering,

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet.

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Microstation brugermøde 10. og 11. november 2008. Indlæg af Else-Marie Lorenzen. Vejdirektoratet Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Som det første

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0. Markér frame 15, højreklik og vælg F6

Fase Forklaring Navigation. Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0. Markér frame 15, højreklik og vælg F6 Classic Tween Åbn en ny Flash Film Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0 Navgiv laget Navngiv laget kugle Tegn en udfyldt cirkel Vælg Oval Tool, vælg rød farve, træk en cirkel inde på Stage

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ Når du bruger FILM-X animationsværktøjet har du hele tiden adgang til at få hjælp. Hjælpeboksen ligger i højre side af skærmen og den kan ses her nedenfor. Hjælpen er

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

Pinnacle Studio - en kort vejledning

Pinnacle Studio - en kort vejledning Pinnacle Studio - en kort vejledning Her er en hurtig vejledning til hvordan du kan komme i gang med at arbejde med video med videoredigeringsprogrammet Pinnacle Studio DV. Og får du blod på tanden og

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

1. Værktøjspaletten i Photoshop Elements.

1. Værktøjspaletten i Photoshop Elements. Introduktion til redigering af billeder i Photoshop Elements Kort om brug af billeder til hjemmesiden. Som udgangspunkt må du ALDRIG bruge billeder, som du har fundet på Google. Eneste undtagelse er bogforsider.

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

Før du kan begynde at klippe, skal du oprette en ny sekvens altså en ny tidslinje hvor dine udvalgte klip skal samles til den færdige film..

Før du kan begynde at klippe, skal du oprette en ny sekvens altså en ny tidslinje hvor dine udvalgte klip skal samles til den færdige film.. DET FØRSTE KLIP Se video på www.vj-dk.dk Før du kan begynde at klippe, skal du oprette en ny sekvens altså en ny tidslinje hvor dine udvalgte klip skal samles til den færdige film.. OPRET EN NY SEKVENS.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9. Faste billeder Bent Sehested Odense Video Klub Side 27 Faste billeder Det er muligt at optage faste billeder fra en video eller fra en sekvens, der allerede ligger på Timeline. De optagne billeder kan indsættes i din

Læs mere

Det øverste symbol er en rød pil og kaldes Segment Mode og fungere i princippet lige som den røde overwrite pil.

Det øverste symbol er en rød pil og kaldes Segment Mode og fungere i princippet lige som den røde overwrite pil. SMART TOOLS Se video på www.vj-dk.dk Smart Tools er et nyt værktøj i version 5 af Avids Media Composer. Det er opbygget som et Drag & Drop - værktøj, så du kan flytte rundt med klippene på tidslinjen ved

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Opdage styrken ved Bézier maskering

Opdage styrken ved Bézier maskering Opdage styrken ved Bézier maskering Gary Rebholz Tilbage i februar 2007 rate af denne kolonne, jeg talte om at skabe maskering spor i Vegas Pro software. Jeg vil gerne bruge denne måneds kolonne til en

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity Den digitale Underviser Lydfiler: Audacity Sabine Kramer maj 2014 Indholdsfortegnelse side Optag med Audacity.. 3 Gem og eksportér i MP3 format.... Indtal og klip en lydfil (metode 1)... 5 6 Indtal og

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1 side 1 Denne vejledning skal vise hvordan man kan lave et julebrev - det kan også være et nyhedsbrev. Fremgangsmåden er den samme Opsætningen foregår i LibreOffice Draw Men hvor man også bruger Photofiltre

Læs mere