Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder"

Transkript

1 Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014

2 Metode

3 Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder (Helsedirektoratet, Fødevarestyrelsen, Matttilsynet og Embætti landlæknis) har gennemført en nordisk befolkningsundersøgelse med fokus på at afdække de nordiske befolkningers kendskab til og adfærd vedrørende salt. Denne rapport afbilder resultaterne for hele Norden via sammenlignende grafikker. Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden.-16. juni 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt de respektive landes befolkning i alderen år. Der er gennemført interview i Danmark, i Sverige, i Norge og 1.0 på Island. Vejning af data og materialets sammensætning Data er vejet på dimensionerne køn, alder, geografi og uddannelse (uddannelse dog ikke for Island) på baggrund af et ideal fra de respektive landes statistikbanker således, at resultaterne er repræsentative for den hvert lands befolkning i alderen år. Offentliggørelse af resultater Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde. Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i perioden.-16. juni 2014 i alt gennemført 4.02 CAWI-interview med danskere, svenskere, nordmænd og islændinge i alderen år.

4 Metodebeskrivelse Grafisk fremstilling af resultater For hvert spørgsmål indgår der to slides. Det første slide viser totalresultatet for Norden som samlet enhed. Det næste slide viser resultatet pr. land sammenholdt med hinanden. Tabelsættet Svarene for hvert spørgsmål er krydset med alle baggrundsvariable, hvorfor det i tabelsættet er muligt at se svarene for hvert spørgsmål fordelt på de forskellige nedbrydningsgrupper. Det er også muligt at se svarene fra forældre til børn i henholdsvis indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen. Signifikante afvigelser Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans (signifikante afvigelser). Der er en lang række signifikante afvigelser i tabellerne, dvs. at der er forskellige afvigelser i forhold til, hvordan de forskellige nedbrydningsgrupper besvarer de enkelte spørgsmål. At en afvigelse er signifikant, vil sige, at svaret fra en given nedbrydningsgruppe er markant anderledes end svaret fra en anden eller alle andre nedbrydningsgrupper. Chi 2 -test og T-test For at afdække de signifikante afvigelser på tværs af forskellige grupper af danskere er der foretaget to forskellige statistiske tests, Chi 2 -test og T-test: Chi 2 -test: Chi 2 -testformen er repræsenteret i tabellerne ved henholdsvis + eller -. Hvis + er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant højere end totalen. Hvis - er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95%. T-test: T-testen er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant forskelligt fra den kolonne, som blokbogstavet henviser til. Til denne test er der ligeledes valgt et konfidensinterval på 95%. 4

5 Betydningsfulde faktorer i indkøbssituationen

6 Betydningsfulde faktorer i indkøbssituationen samlet nordisk resultat Sp.1 Hvad lægger du vægt på, når du køber madvarer? Du må max. markere svar. Prisen 78 Smagen 72 Næringsindholdet 9 Indholdet af kalorier 17 At de er økologiske 16 At de er Nøglehulsmærkede 10 Andet 9 2 Base (402) 6

7 Betydningsfulde faktorer i indkøbssituationen fordelt på lande Sp.1 Hvad lægger du vægt på, når du køber madvarer? Du må max. markere svar. Prisen Smagen Indholdet af kalorier At de er økologiske Næringsindholdet At de er Nøglehulsmærkede Andet Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 7

8 Opmærksomhed på indhold i mad

9 Opmærksomhed på kalorier samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Kalorier Slet ikke opmærksom [1] 12 I mindre grad opmærksom [2] 16 I nogen grad opmærksom [] 5 I høj grad opmærksom [4] 22 I meget høj grad opmærksom [5] 12 Base (402) 9

10 Opmærksomhed på kalorier fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Kalorier Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 10

11 Opmærksomhed på salt samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Salt Slet ikke opmærksom [1] 14 I mindre grad opmærksom [2] 25 I nogen grad opmærksom [] 2 I høj grad opmærksom [4] 16 I meget høj grad opmærksom [5] 10 Base (402) 11

12 Opmærksomhed på salt fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Salt Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 12

13 Opmærksomhed på sukker samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Sukker Slet ikke opmærksom [1] 8 I mindre grad opmærksom [2] 12 I nogen grad opmærksom [] 0 I høj grad opmærksom [4] 27 I meget høj grad opmærksom [5] Base (402) 1

14 Opmærksomhed på sukker fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Sukker Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 14

15 Opmærksomhed på fedt samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Fedt Slet ikke opmærksom [1] 10 I mindre grad opmærksom [2] 14 I nogen grad opmærksom [] 4 I høj grad opmærksom [4] 26 I meget høj grad opmærksom [5] 14 Base (402)

16 Opmærksomhed på fedt fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Fedt Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 16

17 Opmærksomhed på mættet fedt samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Mættet fedt Slet ikke opmærksom [1] 14 I mindre grad opmærksom [2] 18 I nogen grad opmærksom [] 1 I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] 1 4 Base (402) 17

18 Opmærksomhed på mættet fedt fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Mættet fedt Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 18

19 Opmærksomhed på kostfibre samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Kostfibre Slet ikke opmærksom [1] 1 I mindre grad opmærksom [2] 17 I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] 2 I meget høj grad opmærksom [5] 11 Base (402) 19

20 Opmærksomhed på kostfibre fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Kostfibre Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] 1 4 I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 20

21 Opmærksomhed på kulhydrater samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Kulhydrater Slet ikke opmærksom [1] 12 I mindre grad opmærksom [2] 18 I nogen grad opmærksom [] 5 I høj grad opmærksom [4] 20 I meget høj grad opmærksom [5] 11 Base (402)

22 Opmærksomhed på kulhydrater fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Kulhydrater Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] % 20% 40% 60% 80% 100% Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 22

23 Opmærksomhed på proteiner samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Proteiner Slet ikke opmærksom [1] 1 I mindre grad opmærksom [2] 20 I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] 20 I meget høj grad opmærksom [5] 10 4 Base (402) 2

24 Opmærksomhed på proteiner fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Proteiner Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] 2 4 I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 24

25 Opmærksomhed på tilsætningsstoffer samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Tilsætningsstoffer Slet ikke opmærksom [1] 12 I mindre grad opmærksom [2] 18 I nogen grad opmærksom [] 0 I høj grad opmærksom [4] 22 I meget høj grad opmærksom [5] Base (402) 25

26 Opmærksomhed på tilsætningsstoffer fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Tilsætningsstoffer Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 26

27 Opmærksomhed på pesticider samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Pesticider Slet ikke opmærksom [1] 19 I mindre grad opmærksom [2] 18 I nogen grad opmærksom [] 22 I høj grad opmærksom [4] 18 I meget høj grad opmærksom [5] 18 6 Base (402) 27

28 Opmærksomhed på pesticider fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Pesticider Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 28

29 Opmærksomhed på miljøgifte samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Miljøgifte, som tungmetaller og dioxiner Slet ikke opmærksom [1] 17 I mindre grad opmærksom [2] 19 I nogen grad opmærksom [] 22 I høj grad opmærksom [4] 18 I meget høj grad opmærksom [5] 18 5 Base (402) 29

30 Opmærksomhed på miljøgifte fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Miljøgifte, som tungmetaller og dioxiner Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 0

31 Opmærksomhed på bakterier samlet nordisk resultat Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Bakterier Slet ikke opmærksom [1] 16 I mindre grad opmærksom [2] 18 I nogen grad opmærksom [] 22 I høj grad opmærksom [4] 20 I meget høj grad opmærksom [5] 19 6 Base (402) 1

32 Opmærksomhed på bakterier fordelt på lande Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad du spiser? Bakterier Slet ikke opmærksom [1] I mindre grad opmærksom [2] I nogen grad opmærksom [] I høj grad opmærksom [4] I meget høj grad opmærksom [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 2

33 Viden om salt

34 Viden om anbefalede daglige indtag af salt samlet nordisk resultat Sp. 4 Hvor mange gram salt anbefales det af myndighederne, at man maksimalt indtager om dagen? 1-2 gram 11-4 gram gram gram gram gram 0,27 49 Base (402) 4

35 Viden om anbefalede daglige indtag af salt fordelt på lande Sp. 4 Hvor mange gram salt anbefales det af myndighederne, at man maksimalt indtager om dagen? 1-2 gram -4 gram 5-6 gram 7-8 gram 9-10 gram 4 5 0, gram 1 0, Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 5

36 Viden om eget daglige indtag af salt samlet nordisk resultat Sp. 5 Det anbefales at man maksimalt indtager 5-6 gram salt om dagen. Tror du, at du selv spiser mindre eller mere salt, end hvad der anbefales af myndighederne? Meget mindre [1] 7 Lidt mindre [2] 19 Ca. som det anbefales [] 1 Lidt mere [4] 26 Meget mere [5] 6 12 Base (402) 6

37 Viden om eget daglige indtag af salt fordelt på lande Sp. 5 Det anbefales at man maksimalt indtager 5-6 gram salt om dagen. Tror du, at du selv spiser mindre eller mere salt, end hvad der anbefales af myndighederne? Meget mindre [1] Lidt mindre [2] Ca. som det anbefales [] Lidt mere [4] Meget mere [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 7

38 Vurdering af danskernes saltindtag kontra anbefalingerne samlet nordisk resultat Sp. 6 Tror du generelt, at danskerne spiser mindre eller mere salt, end hvad der anbefales af myndighederne? Meget mindre [1] 1 Lidt mindre [2] 1 Cirka som det anbefales [] 6 Lidt mere [4] 8 Meget mere [5] 4 11 Base (402) 8

39 Vurdering af danskernes saltindtag kontra anbefalingerne fordelt på lande Sp. 6 Tror du generelt, at danskerne spiser mindre eller mere salt, end hvad der anbefales af myndighederne? Meget mindre [1] Lidt mindre [2] Cirka som det anbefales [] Lidt mere [4] Meget mere [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 9

40 Viden om andel af salt fra industrielt forarbejdede fødevarer samlet nordisk resultat Sp. 7 Hvor stor andel af det salt, som danskerne indtager, tror du, at der kommer fra industrielt forarbejdede fødevarer (de varer du køber, f.eks. brød, kødpålæg, ost, morgenmadsprodukter og færdigretter)? Under 20 % % % % 9 Mere end 80% Base (402) 40

41 Viden om andel af salt fra industrielt forarbejdede fødevarer fordelt på lande Sp. 7 Hvor stor andel af det salt, som danskerne indtager, tror du, at der kommer fra industrielt forarbejdede fødevarer (de varer du køber, f.eks. brød, kødpålæg, ost, morgenmadsprodukter og færdigretter)? Under 20 % % % % Mere end 80% Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 41

42 Viden om den primære kilde til salt i kosten samlet nordisk resultat Sp. 8 Hvilke af følgende, tror du, er den primære kilde til salt i kosten? Salt i industrielt forarbejdede fødevarer 77 Salt, som tilsættes i forbindelse med madlavning eller ved spisebordet 12 Salt der er naturligt forekommende i råvarer 8 Base (402) 42

43 Viden om den primære kilde til salt i kosten fordelt på lande Sp. 8 Hvilke af følgende, tror du, er den primære kilde til salt i kosten? Salt i industrielt forarbejdede fødevarer Salt, som tilsættes i forbindelse med madlavning eller ved spisebordet Salt der er naturligt forekommende i råvarer Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 4

44 Viden om, hvorvidt stort indtag af salt har negativ helbredsmæssig indvirkning samlet nordisk resultat Sp. 9 Tror du, at for meget salt kan påvirke helbredet negativt? Ja (NET) 92 Ja, i høj grad 5 Ja, i nogen grad 46 Ja, i mindre grad 11 Nej, slet ikke 2 6 Base (402) 44

45 Viden om, hvorvidt stort indtag af salt har negativ helbredsmæssig indvirkning fordelt på lande Sp. 9 Tror du, at for meget salt kan påvirke helbredet negativt? Ja (NET) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 45

46 Viden om risikofaktorer relateret til for stort saltindtag samlet nordisk resultat Sp. 10 Hvad tror du, at et for stort indtag af salt kan medvirke til øget risiko for? Forhøjet blodtryk 70 Hjerte-karsygdommer 66 Kræftsygdom 10 Osteoporose 5 Astma 2 Ingen af disse 1 16 Base (402) 46

47 Viden om risikofaktorer relateret til for stort saltindtag fordelt på lande Sp. 10 Hvad tror du, at et for stort indtag af salt kan medvirke til øget risiko for? Forhøjet blodtryk Hjerte-karsygdommer Kræftsygdom Osteoporose Astma 1 Ingen af disse Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 47

48 Egen adfærd vedrørende salt

49 Opmærksomhed på dagligt indtag af salt samlet nordisk resultat Sp. I hvilken grad er du opmærksom på, hvor meget salt du indtager om dagen? Slet ikke [1] 16 I mindre grad [2] 27 I nogen grad [] I høj grad [4] I meget høj grad [5] 8 2 Base (402) 49

50 Opmærksomhed på dagligt indtag af salt fordelt på lande Sp. I hvilken grad er du opmærksom på, hvor meget salt du indtager om dagen? Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 50

51 Adfærd i forhold til eget saltindtag samlet nordisk resultat Sp. 11 Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig? Jeg forsøger altid/næsten altid at sænke mit saltforbrug 1 Jeg forsøger ofte at sænke mit saltforbrug 20 Jeg forsøger af og til at sænke mit saltforbrug 26 Jeg forsøger sjældent at sænke mit saltforbrug 2 Jeg forsøger aldrig at sænke mit saltforbrug 14 5 Base (402) 51

52 Adfærd i forhold til eget saltindtag fordelt på lande Sp. 11 Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig? Jeg forsøger altid/næsten altid at sænke mit saltforbrug Jeg forsøger ofte at sænke mit saltforbrug Jeg forsøger af og til at sænke mit saltforbrug Jeg forsøger sjældent at sænke mit saltforbrug Jeg forsøger aldrig at sænke mit saltforbrug Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 52

53 Indsats for at reducere saltindholdet i egen mad samlet nordisk resultat Sp. 12 Hvad gør du for at reducdere saltindholdet i din mad? Smager på maden, før jeg salter den 5 Salter mindre når jeg laver mad 48 Tilfører ikke maden ekstra salt inden jeg spiser den 46 Spiser mindre af meget saltede fødevarer 40 Spiser mindre af de fødevarer, der bidrager med meget salt 2 Laver eller bager selv mad, så jeg ved, hvor meget salt der er i 22 Kigger på saltindholdet i næringsdeklarationen Går efter Nøglehulsmærkede produkter, når jeg køber ind 12 Andet 2 5 Base: Forsøger at reducere saltindhold i egen mad (00) 5

54 Indsats for at reducere saltindholdet i egen mad fordelt på lande Sp. 12 Hvad gør du for at reducdere saltindholdet i din mad? Smager på maden, før jeg salter den Salter mindre når jeg laver mad Tilfører ikke maden ekstra salt inden jeg spiser den Spiser mindre af meget saltede fødevarer Spiser mindre af de fødevarer, der bidrager med meget salt Laver eller bager selv mad, så jeg ved, hvor meget salt der er i Kigger på saltindholdet i næringsdeklarationen Går efter Nøglehulsmærkede produkter, når jeg køber ind Andet Island Norge Sverige Danmark Base: Forsøger at reducere saltindhold i egen mad - Danmark (802), Sverige (829), Norge (827), Island (842) 54

55 Motivation for at reducere eget saltindtag samlet nordisk resultat Sp.1 Hvis du fik at vide, at du spiser for meget salt, hvor sandsynligt er det da, at du vil forsøge af spise mindre salt? Meget usandsynligt [1] Usandsynligt [2] 4 Hverken sandsynligt eller usandsynligt [] 17 Sandsynligt [4] 46 Meget sandsynligt [5] 28 Base (402) 55

56 Motivation for at reducere eget saltindtag fordelt på lande Sp.1 Hvis du fik at vide, at du spiser for meget salt, hvor sandsynligt er det da, at du vil forsøge af spise mindre salt? Meget usandsynligt [1] Usandsynligt [2] Hverken sandsynligt eller usandsynligt [] Sandsynligt [4] Meget sandsynligt [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 56

57 Sandsynlighed for at vælge madvarer med et reduceret saltindhold samlet nordisk resultat Sp. 14 Hvis der fandtes madvarer f.eks. brød eller pålæg, som indeholder mindre salt end andet brød eller pålæg, hvor sandsynligt er det da, at du vil vælge et sådan produkt? Vil helt sikkert ikke vælge et sådan produkt [1] 2 Vil sandsynligvis ikke vælge et sådan produkt [2] 5 Vil måske/måske ikke vælge et sådan produkt [] Vil sandsynligvis vælge et sådan produkt [4] 9 Vil helt sikkert vælge et sådan produkt [5] 6 Base (402) 57

58 Sandsynlighed for at vælge madvarer med et reduceret saltindhold fordelt på lande Sp. 14 Hvis der fandtes madvarer f.eks. brød eller pålæg, som indeholder mindre salt end andet brød eller pålæg, hvor sandsynligt er det da, at du vil vælge et sådan produkt? Vil helt sikkert ikke vælge et sådan produkt [1] Vil sandsynligvis ikke vælge et sådan produkt [2] Vil måske/måske ikke vælge et sådan produkt [] Vil sandsynligvis vælge et sådan produkt [4] Vil helt sikkert vælge et sådan produkt [5] Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 58

59 Potentielle hjælpekilder til at spise minde saltet mad samlet nordisk resultat Sp. Hvad kan hjælpe dig med at spise mindre saltet mad? At industrien sænker saltindholdet i produkter 60 At det bliver lettere at se, hvor højt indholdet af salt er i de produkter, jeg køber 49 En mærkning som Nøglehulsmærket, der viser, at saltindholdet er lavere end i tilsvarende produkter i samme produktkategori Kendskab til alternative smagsforstærkere til salt 1 Opskrifter med mindre salt 16 Andet Det er der ikke noget der kan 5 9 Base (402) 59

60 Potentielle hjælpekilder til at spise minde saltet mad fordelt på lande Sp. Hvad kan hjælpe dig med at spise mindre saltet mad? At industrien sænker saltindholdet i produkter At det bliver lettere at se, hvor højt indholdet af salt er i de produkter, jeg køber Kendskab til alternative smagsforstærkere til salt En mærkning som Nøglehulsmærket, der viser, at saltindholdet er lavere end i tilsvarende produkter i samme produktkategori Opskrifter med mindre salt Andet Det er der ikke noget der kan Island Norge Sverige Danmark Base: Danmark (1007), Sverige (1006), Norge (1004), Island (10) 60

61 61 Om YouGov

62 Hvem er YouGov? YouGov er en professionel analyse- og konsulentorganisation, som har været frontløber i anvendelsen af internettet og informationsteknologi som dataindsamlingsmedie for markeds- og interessentanalyser. Som datterselskab af den børsnoterede analysegruppe, YouGov plc, har vi tilgang til over 400 kvalificerede kollegaer og mere end 2,5 millioner respondenter i store dele af verden. YouGov i punkter: Smarte og enkle løsninger for at levere det rette beslutningsgrundlag i rette tid med effektive undersøgelsesmetoder som giver hurtige resultater til en god pris. YouGov har gennemført online-undersøgelser siden år 2000 Vi har gennemført ca..000 undersøgelser online flere end nogen anden virksomhed i Norden Vi var de første i Norden som lancerede præcise politiske målinger online Vi har 90 ansatte på vore kontorer i den nordiske region (København, Stockholm, Malmö, Oslo, Helsinki) International dækning med over 2,5 millioner panelmedlemmer på verdensplan. We re a global market research company providing insights for brands across the world. Our sector experts help you understand your consumers, your industry and the wider world using custom research and through syndicated products built upon continuous streams of data. 62

63 Kontakt YouGov Marie Christiansen Krøyer Senior Research Consultant YouGov Denmark YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, 1 00 København Ø Tel: YouGov Denmark A/S Agtrupvej 51A, Kolding T: YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B Stockholm Tel: YouGov Sweden AB Västergatan 1 1 Malmö Tel: YouGov Norway AS Møllergata Oslo Tel: YouGov Finland Oy Myllypellontie C Helsinki Tel:

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2015 Indhold Metode side 3-6 Resultater side 7-66 Om YouGov side 67-69

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014 Metode Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

Livsmedelsverket, Mattilsynet og

Livsmedelsverket, Mattilsynet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Livsmedelsverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet Kendskab til Nøglehulsmærket i DK, S og NO Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København,

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

YouGov-analyse om Nøglehullet

YouGov-analyse om Nøglehullet YouGov-analyse om Nøglehullet DANSKERNES KENDSKAB TIL NØGLEHULLET DANSKERNES KUNDSKAB OM NØGLEHULLET DANSKERNES KAMPAGNEKENDSKAB Rapport April 2017 Udarbejdet af: Simon Bugge Jensen simon.jensen@yougov.com

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Financial Literacy 2016

Financial Literacy 2016 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen 10-15 år i perioden den 16.-22. marts 2016. Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013 Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark August 2013 Om Innovationsbarometeret I alt 100 FoU-chefer i Sverige og Danmark, 50 i hvert land, blev bedt om at svare på en række spørgsmål vedr.

Læs mere

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i 2013. Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen - Nøglehullet - kendskab og kundskab (efterår 2011) - Nøglehullet - ude og på farten (nulpunktsmåling) Kommentarrapport med grafer for hovedresultater

Læs mere

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Risikoanalyse 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Opsummering og konklusion Virksomhedernes karakteristika Resultater Side 2

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Indhold Metode side 3-9 Hovedresultater i opsummering side 10-15 Præsentation af

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29458: Voksnes forhold til mad og måltider - kommentarrapport

Madkulturen. DK2014-29458: Voksnes forhold til mad og måltider - kommentarrapport Madkulturen DK2014-29458: Voksnes forhold til mad og måltider - kommentarrapport YouGov november 2014 Indhold Baggrund og metode.side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-13 Resultater med grafer side

Læs mere

Finansielle rapporter 2015/2016

Finansielle rapporter 2015/2016 Finansielle rapporter /2016 Challenger Banks Bankvirksomhed målrettet privatkundesegmentet er fortsat domineret af en lille gruppe af store banker i Danmark. Men vi begynder at se challenger banks eller

Læs mere

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år.

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år. Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 18. - 19. november 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe: Undersøgelsen er

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013 Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013 Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1) Metode, formål og målgruppe mv....... side 3-8 2) Kommenteret grafisk fremstilling af hovedresultater. side 8-24

Læs mere

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse

Læs mere

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Spis mad med. mindre salt. En guide til gode saltvaner

Spis mad med. mindre salt. En guide til gode saltvaner Spis mad med mindre salt En guide til gode saltvaner Guide til gode saltvaner MORGENMAD Anbefalingen er højst 5-6 om dagen Brød med både ost og skinke 2,7 Cornflakes med mælk 1,4 Brød med en skive ost

Læs mere

En guide til gode saltvaner

En guide til gode saltvaner Spis mad med mindre salt Spis mad med mindre salt 9 ud af 10 danskere spiser mere salt end anbefalet. Kvinder spiser i gennemsnit 7-8 gram salt om dagen, mænd 9-11 gram. Anbefalingen er højst 5-6 g salt

Læs mere

CORPORATE RELATIONS. Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne. August 2017

CORPORATE RELATIONS. Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne. August 2017 CORPORATE RELATIONS Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne August 2017 Dataindsamling gennemført af YouGov 19.-20. august 2017 Målgruppe: Den danske befolkning, +18 år, 1009 respondenter. SAMMENFATNING

Læs mere

Viden om cookies på internettet

Viden om cookies på internettet Viden om cookies på internettet Gennemført af YouGov for Børnerådet og Medierådet for Børn og Unge, oktober 014 Kontakt: Senior Research Consultant, Marie Christiansen Krøyer på marie.kroyer@yougov.com

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder

CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder CSR-rapportering Online undersøgelse blandt topledere i de 1.000 største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metode Konklusioner & resumé Målgruppe karakteristika Resultater Appendiks Side 2 Metode

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September 2017

Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September 2017 Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke Målgruppe Mænd og kvinder 18+ Indsamlingsmetode Online interviews Antal interviews

Læs mere

Begrebet. krifa.dk. Jobtryghed. Undersøgelse fra Krifas Videncenter for God Arbejdslyst Side 1

Begrebet. krifa.dk. Jobtryghed. Undersøgelse fra Krifas Videncenter for God Arbejdslyst Side 1 Begrebet krifa.dk Jobtryghed Undersøgelse fra Krifas Videncenter for God Arbejdslyst 2017 Side 1 Overvejelse om jobskifte i 2017 Sp.1 I hvilken grad overvejer du at skifte job inden for det næste år? Slet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kendskab til Nøglehulsmærket og kampagnen Nemt at vælge sundere Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, april 2010

Læs mere

falder dit blodtryk. Jo mere du sparer på saltet, jo lavere bliver dit blodtryk

falder dit blodtryk. Jo mere du sparer på saltet, jo lavere bliver dit blodtryk spis mad med spis mad med mindre salt morgenmad Brød med både ost og skinke 3 Cornflakes med mælk 2 Spis højest 5-6 g salt om dagen. Brød med en skive ost og marmelade 1,9 Spiser du brød, så brug kun en

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer Osteoporoseforeningen Kendskab til sygdom og risikofaktorer Jobnr. DK2002-043 April 2002 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller (indholdsfortegnelse til tabeller er placeret under dette afsnit)

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Penge- og Pensionspanelet Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Sp. Hvor meget sparer du op hver måned? Base (n=808) 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 14% 11% 3% 0 kr. 1-500

Læs mere

Lektion 7 Energi (kcal)

Lektion 7 Energi (kcal) Lektion 7 Energi (kcal) I denne uge ser vi på Energi i form af kcal/kj Uge 1 Måltidsmønster Uge 3 Frokost & aftensmad Uge 5 Væske Uge 7 Energi (kcal/kj) Uge 9 Energiindtag: Kulhydrater Uge 11 Opsummering:

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ SLOTTET

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ SLOTTET MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ SLOTTET INDHOLD INDLEDNING... 2 BØRN, MAD OG MÅLTIDER... 4 FAKTA OM SUKKER... 5 FAKTA OM SALT... 6 FAKTA OM MEJERIPRODUKTER... 7 Ugentlig råderum til tomme kalorier for børn 3-6

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

YouGov-analyse om Nøglehulsmærket

YouGov-analyse om Nøglehulsmærket YouGov-analyse om Nøglehulsmærket DANSKERNES KENDSKAB TIL NØGLEHULSMÆRKET DANSKERNES KUNDSKAB OM NØGLEHULSMÆRKET DANSKERNES KAMPAGNENDSKAB Rapport Juni 2014 Befolkningsundersøgelsen er foretaget af YouGov

Læs mere

De officielle kostråd

De officielle kostråd De officielle kostråd 2013 De officielle kostråd Fødevarestyrelsen udgav d. 17. september 2013 de nye kostråd Afløse De 8 kostråd De nye kostråd går under betegnelsen De officielle kostråd Bygger på 10

Læs mere

Kost- og sukkerpolitik 2017

Kost- og sukkerpolitik 2017 HORSENS KOMMUNE Kost- og sukkerpolitik 2017 Daginstitution Midtby Forældrebestyrelsen Kost- og sukkerpolitikken er udarbejdet af forældrebestyrelsen. Politikken gælder for alle vuggestueog børnehavebørn

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Af: Arne Astrup, professor; dr. med. 1. januar 2011 kl. 11:33 Danmark har i de senere år oplevet et drastisk fald i død af hjerte-karsygdom, så vi nu ligger bedst

Læs mere

Artikel 1: Energi og sukker

Artikel 1: Energi og sukker Artikel 1: Energi og sukker Selvom der er meget fokus på, hvor vigtigt det er at spise sundt, viser de seneste undersøgelser, at danskerne stadig har svært at holde fingrene fra de søde sager og fedtet.

Læs mere

Skal kostrådene ændres? DMA januar 2008

Skal kostrådene ændres? DMA januar 2008 Skal kostrådene ændres? DMA januar 2008 Else Molander s Ernæringskontor De officielle kostråd: Grundlaget for kostrådene Videnskabelig dokumentation Nordiske Næringsstof Anbefalinger Regelmæssige undersøgelser

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost.

En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost. En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost. http://www.learn2live.dk 1 Ved at føre kostdagbog kan du sikre dig, at du ikke indtager flere kalorier end

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Monitorering. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Monitorering. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Monitorering Ulla Toft 1 WHO, ekspertgruppe: 8 trin til succes 1. Etablere støtte 2. Undersøge status (indtag og indhold) 3. Fastsætte et mål og en tidsramme 4. Udvælge mest relevante initiative 5. Kampagne

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Spar på saltet og undgå for højt blodtryk 10 tips til at sænke dit blodtryk Så meget salt er der i dine råvarer Top 12

Læs mere

Ny rapport fra Fødevareøkonomisk Institut om danske forbrugeres opfattelse af tilsætningsstoffer og andre teknologier

Ny rapport fra Fødevareøkonomisk Institut om danske forbrugeres opfattelse af tilsætningsstoffer og andre teknologier Ny rapport fra Fødevareøkonomisk Institut om danske forbrugeres opfattelse af tilsætningsstoffer og andre teknologier Indledning Fødevareøkonomisk Institut, ved Københavns Universitet har undersøgt forbrugernes

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier Saltindhold i brød og morgenmadscerealier E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2016 Af Ellen Trolle, Erling Saxholt og Pia Knuthsen DTU Fødevareinstituttet Saltindholdet i hvedebrød og rugbrød

Læs mere

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge De unge spiser oftere mere

Læs mere

En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost.

En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost. En guide til hvordan du skriver kostdagbog og hvordan du udregner energifordelingen i din kost. http://www.learn2live.dk 1 Ved at føre kostdagbog kan du sikre dig, at du ikke indtager flere kalorier end

Læs mere

CASE 2: Lauras brunch

CASE 2: Lauras brunch CASE 2: Lauras brunch Laura har inviteret tre veninder hjem til sund og lækker brunch. Først skal hun i supermarkedet og købe ind til sin brunch og I skal hjælpe hende. Nedenfor er der 7 stop i supermarkedet

Læs mere

Salt, sundhed og sygdom

Salt, sundhed og sygdom Department of Nutrition Salt, sundhed og sygdom sygdom Sundhe Seniorforsker Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. For Ernæring, ring, FødevareinstituttetF 2 Salt = NaCl 1 g Na svarer til 2,5 g salt 1

Læs mere