Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1"

Transkript

1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik Titel 1

2 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater Matematik 3. 0g 6. klasse Redaktion: Kim Foss Hansen, cand. psych. og ekstern konsulent Margit Holm Nielsen, pædagogisk konsulent, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederik Kolind, fuldmægtig, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

3 Indhold Forord 4 Fra norm- til kriteriebaserede tilbagemeldinger 5 Testresultater for klasse og elev 10 Opfølgning på testene 15 Justerede retningslinjer for testafvikling 18 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater 3

4 Forord I denne publikation giver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen inspiration til lærere til at komme i gang med at bruge kriteriebaserede resultater fra de nationale test. Denne vejledning er en blandt flere inspirationsmaterialer og vejledninger til brug for lærere i forbindelse med de nationale test. På kan du booke tid til testen, gennemføre testen og hente resultaterne. Her kan du også finde en brugervejledning til testsystemet. Materialerne ligger samlet på 4 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater

5 Fra norm- til kriteriebaserede tilbagemeldinger Resultaterne fra de nationale test skal i endnu højere grad anvendes til læreres fremadrettede planlægning af undervisningen, til lederes sparring med lærere og til kommuners målsætning og opfølgning på elevernes faglige udvikling. Af den grund udvikles tilbagemeldingerne i de nationale test i dansk, læsningx og matematik, således at de beskriver testresultater i forhold til faglige niveauer. I stedet for kun at vurdere en elevs testresultater i forhold til landsgennemsnittet, supplerer de nye tilbagemeldinger med en kvalitativ viden om, hvilket fagligt niveau et testresultat ligger på. Det betyder, at de normbaserede tilbagemeldinger om er over eller under gennemsnittet fremover vil blive suppleret med vurderinger af, om eleverne har leveret en fremrange-, rigtig god-, god-, jævn-, mangelfuld- eller ikke tilstrækkelig. Folkeskolereformen og kriteriebaserede test Videreudviklingen af de nationale test og i den forbindelse arbejdet med kriteriebaseringen er igangsat i forlængelse af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, som indfører nationale mål for folkeskolen med udgangspunkt i de nationale test. Disse mål er: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Kriteriebaseringen gør det muligt at følge indfrielsen af disse nationale mål. Samtidig vil testene i højere grad tjene som et pædagogisk værktøj til understøttelsen af den faglige udvikling. Herved bliver det lettere at vurdere, hvorvidt den enkelte elev er på det niveau, eleven bør være. Muligheden for at opstille og vurdere opfyldelsen af faglige mål styrkes derfor hos lærere, skoleledere og kommuner. Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater 5

6 Ny skala Resultaterne fra de nationale test er siden testenes indførelse i 2010 blevet beskrevet ved hjælp af normbaserede tilbagemeldinger, som viser elevernes relative dygtighed i forhold til et landsgennemsnit på klassetrinnet (normen). Elevernes testresultater scores fra og fordeles derefterpå en 5-trins skala. Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld De normbaserede tilbagemeldinger i de nationale test Elevresultat 1-5 Elevresultat En del under gennemsnittet Under gennemsnittet Gennemsnittet Over gennemsnittet En del over gennemsnittet En elev med en score på 17 ligger under gennemsnittet. Scorer eleven derimod 98, ligger eleven en del over gennemsnittet. En elev med resultatet 17 blandt de 17 % dårligst præsterende på landsplan. For eleven som scorer 98 gælder det, at kun 2 % har opnået et bedre resultat. Resultaterne fra testene i dansk, læsning og matematik vil nu også blive givet som kriteriebaserede tilbagemeldinger. Den kriteriebaserede tilbagemelding viser elevernes dygtighed i forhold til fagligt definerede niveauer og ikke i forhold til et landsgennemsnit for klassetrinnet Kriterierne for hvilket et fagligt niveau et testresultat svarer til er fastsat af fageksperter tilknyttet Undervisningsministeriet. Kriterierne varierer på tværs af fagområde og klassetrin. Resultaterne opgøres på en skala med seks faglige niveauer. Ikke tilstrækkelig Ny skala til kriteriebaserede tilbagemeldinger i nationale test Eksempel på kriteriebaseret tilbagemelding En elev får resultatet Rigtig god i profilområdet geometri. Det betyder, at eleven forventes at have gode færdigheder og viden om former, størrelser, mønstre og andre geometriske områder, der giver et rigtig godt Introduktionen af de kriteriebaserede tilbagemeldinger betyder, at: lærere og elever får lettere ved at tolke testresultaterne i matematik, idet de beskrives i forhold til faglige kriterier for, hvad der kendetegner stærke og svage elever inden for de enkelte profilområder på forskellige klassetrin læreren får lettere ved at følge elevens faglige udvikling over tid, da resultaterne på den kriteriebaserede skala kan sammenlignes på tværs af klassetrin Skoler og kommuner får mulighed for at følge udviklingen i forhold til de nationale resultatmål i folkeskolereformen. 6 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater

7 Nye tilbagemeldinger samme test Det er kun tilbagemeldingerne, og ikke selve testen, som er ændret med kriteriebaseringen. Testene i matematik tester fortsat elevernes faglige niveau inden for profilområderne Tal og algebra, Geometri og Matematik i anvendelse. Tal og algebra Opgaverne tester elevernes viden om hele tal, decimaltal og brøker, deres færdigheder i regning og procentregning og deres kendskab til sammenhængen mellem tal og tegning i aflæsningen af en graf. En opgave kan for eksempel være, at eleverne skal løse problemer ved at bruge de fire regningsarter. Geometri Opgaverne tester elevernes viden om forskellige geometriske figurer, deres egenskaber og elevernes evne til at arbejde med figurerne. En opgave kan for eksempel være, at eleverne skal måle og beregne afstand, flade, rumfang og vægt. Matematik i anvendelse Opgaverne tester elevernes færdigheder i at bruge matematik i forskellige sammenhænge og koble problemstillinger fra algebra og geometri med et praksisorienteret perspektiv. En opgave kan for eksempel være, at eleverne skal vælge og bruge de fire regningsarter til at udregne procenter ved et rabatkøb. Tre profilområder i testen i matematik Med de kriteriebaserede tilbagemeldinger gives information om, hvorvidt elevens lever op til bestemte faglige kriterier for hvert profilområde. Resultatet kan være en indikator for, om eleven har nået det fornødne faglige niveau. Det vil være forskelligt fra profilområde til profilområde, hvad der kendetegner en fremragende- eller en god elev, da det er forskellige faglige områder, som testes. Til brug for analysen af resultatet af testen i de forskellige profilområder gives uddybende beskrivelser af de seks faglige niveauer i forhold til de tre profilområder. Tabellerne på de følgende sider rummer beskrivelser af de faglige niveauer inden for tal og algebra, geometri og matematik i anvendelse på hhv. 3.- og 6. klassetrin. Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater 7

8 Matematik 3. klasse Tal og algebra Geometri Matematik i anvendelse Betegnelser for niveauer Beskrivelser af elevens færdigheder Beskrivelser af elevens færdigheder Beskrivelser af elevens færdigheder Fremragende komplekse beregninger med naturlige tal sikkert og have en talforståelse, der giver et særdeles godt grundlag for fortsat udvikling inden for Eleven forventes at have særlig stærke færdigheder og stor viden om former, størrelser, mønstre og andre geometriske områder, der giver et særdeles godt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes at have stor færdighed og viden i at bruge matematik i relevante sammenhænge og at have en forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel, der giver et særdeles godt grundlag for fortsat arbejde inden for Rigtig god komplekse beregninger med naturlige tal og have en talforståelse, der giver et rigtig godt grundlag for den fortsatte udvikling inden for Eleven forventes at have gode færdigheder og viden om former, størrelser, mønstre og andre geometriske områder, der giver et rigtig godt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes at have en færdighed og viden i at bruge matematik i relevante sammenhænge og at have en forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel, der giver et rigtig godt grundlag for fortsat arbejde inden for God beregninger med naturlige tal og have en talforståelse, der giver et godt Eleven forventes at have færdigheder og viden om former, størrelser, mønstre og andre geometriske områder, der giver et godt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes at bruge matematik i relevante sammenhænge og at have en forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel, der giver et godt Jævn nogle beregninger med naturlige tal, men have en talforståelse, der er præget af nogle mangler, som dog giver et rimeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes at have færdighed og viden om former, størrelser, mønstre og andre geometriske områder. Der er nogle mangler, men der et rimeligt Eleven forventes at kunne bruge matematik i relevante sammenhænge. Der er nogle mangler, men der er et rimeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Mangelfuld enkle beregninger med naturlige tal, men have en talforståelse, der er præget af store mangler, som dog udgør et tilstrækkeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Elevens færdighed og viden om former, størrelser, mønstre og andre geometriske forventes at være præget af store mangler, som dog udgør et tilstrækkeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes kun i begrænset omfang at kunne bruge matematik i relevante situationer. Der er store mangler, men dog et tilstrækkeligt Ikke tilstrækkelig Eleven forventes at have vanskeligt ved at gennemføre selv enkle beregninger med naturlige tal og have en talforståelse, der ikke giver et tilstrækkeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes at have vanskeligt ved at gennemføre selv enkle beregninger med naturlige tal og have en talforståelse, der ikke giver et tilstrækkeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes at have vanskeligheder i arbejdet med former, størrelser, mønstre og andre geometriske områder, og at disse vanskeligheder ikke giver et tilstrækkeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes at have vanskeligt ved at anvende matematik i sammenhænge, og der er ikke et tilstrækkeligt grundlag for fortsat arbejde inden for 8 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater

9 Matematik 6. klasse Tal og algebra Geometri Matematik i anvendelse Betegnelser for niveauer Beskrivelser af elevens færdigheder Beskrivelser af elevens færdigheder Beskrivelser af elevens færdigheder Fremragende komplekse beregninger med rationale tal sikkert og at have en talforståelse, der giver et særdeles godt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes at have færdigheder og viden i at benytte geometriske metoder vedrørende flytninger, konstruktioner og geometriske beregninger, der giver et særdeles godt Eleven forventes at kunne anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer på en måde, der giver et særdeles godt Rigtig god komplekse beregninger med rationale tal og at have en talforståelse, der giver et rigtig godt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes at have færdigheder og viden i at benytte geometriske metoder vedrørende flytninger, konstruktioner og geometriske beregninger, der giver et rigtig godt Eleven forventes at kunne anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer, der giver et rigtig godt grundlag for fortsat arbejde inden for God beregninger med rationale tal og at have en talforståelse, der giver et godt Eleven forventes at have færdigheder og viden i at benytte geometriske metoder vedrørende flytninger, konstruktioner og geometriske beregninger, der giver et godt Eleven forventes at kunne anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer, der giver et godt grundlag for fortsat arbejde inden for Jævn nogle beregninger med rationale og naturlige tal, men at have en talforståelse, der er præget af nogle mangler, som dog giver et rimeligt Eleven forventes at have færdigheder og viden i at benytte geometriske metoder vedrørende flytninger, konstruktioner og geometriske beregninger, der er præget af nogle mangler, som dog giver et rimeligt Eleven forventes at kunne anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer, der er præget af nogle mangler, som dog giver et rimeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Mangelfuld enkle beregninger med rationale og naturlige tal, men at have en talforståelse, der er præget af store mangler, som dog udgør et tilstrækkeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Eleven forventes at have færdigheder og viden i at benytte geometriske metoder vedrørende flytninger, konstruktioner og geometriske beregninger, der er præget af store mangler, som dog udgør et tilstrækkeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Elevens brug af faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, ved løsningen af praktiske problemer forventes at være præget af store mangler, som dog udgør et tilstrækkeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Ikke tilstrækkelig Eleven forventes at have vanskeligt ved at gennemføre selv enkle beregninger med rationale og naturlige tal og at have en talforståelse, der ikke giver et tilstrækkeligt Eleven forventes at have vanskeligheder ved at benytte geometriske metoder vedrørende flytninger, konstruktioner og geometriske beregninger, og at disse vanskeligheder ikke giver et tilstrækkeligt Eleven forventes at have vanskeligheder ved brugen af faglige redskaber og beregningsmetoder, hvilket ikke giver et tilstrækkeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater 9

10 Testresultater for klasse og elev Læreren modtager resultaterne i en grafisk oversigt, som viser klassens resultater inden for de seks faglige niveauer sammenlignet med fordelingen på landsplan. Hvis klassen tidligere har gennemført en obligatorisk test i matematik har læreren også mulighed for at sammenligne klassens resultat fra det igangværende skoleår med resultatet fra tidligere test. Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig Tal og algebra 10% 5% 14% 25% 50% 40% 5% 6% 15% 19% 35% Geometri 1% 5% 10% 6% 11% 5% 11% 35% 10% 44% 30% 46% Matematik i anvendelse 10% 8% 20% 14% 50% 37% 2% 5% 5% 45% 23% 38% Samlet vurdering 8% 5% 17% 14% 45% 40% 7% 6% 10% 19% 37% 37% Tal og algebra 10% 7% 5% 9% 15% 25% 16% 18% 35% 50% 28% Matematik i Geometri anvendelse 1% 1% 1% 5% 10% 10% 6% 5% 5% 10% 5% 35% 10% 20% 16% 45% 16% 30% 45% 50% 45% 37% 35% Samlet vurdering 8% 5% 7% 5% 17% 11% 10% 14% 37% 45% 40% 40% % 30% 30% 30% 40% 33% % 30% 30% 30% 13% 40% 33% % 16% 5% 19% 10% 14% 10% 3% 5% 4% 22% 15% 20% 15% 19% 18% 5% 3% 5% 4% 18% 10% 20% 10% 3% 19% 7% 11% 5% 22% 15% 21% 13% 16% 16% 10% 2% 3% 3% 1% % 26% 18% 5% 10% 16% 10% 3% 5% 3% 21% 22% 20% 15% 26% 19% 5% 2% 5% 3% 20% 30% 10% 20% 10% 3% 5% 3% 20% 22% 15% 13% 19% 16% 10% 5% 2% 3% 6.a Landsresultat a Landsresultat a Landsresultat a Landsresultat a 6.a 3.a 6.a 3.a 6.a 3.a 6.a Sammenligning mellem klassens resultat og landsresultatet Sammenligning mellem klassens resultat fra indeværende skoleår og tidligere 10 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater

11 Forslag til tolkning Undersøg klassens samlede resultater ved at kigge på den grafiske oversigt: Hvordan er resultatet sammenlignet med henholdsvis fordelingen på landsplan samt klassens tidligere resultater? Hvordan er fordelingen af resultater i forhold til lærerens målsætning for klassen? Hvor mange præsterer i top, og hvor stor er andelen af elever med dårlige resultater? Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater 11

12 Testresultater på elevniveau: Status og tabeloversigt Navn Uni-login Tal og algebra Geometri Matematik i avendelse Samlet vurdering Status Print til hjemmet Sakarias Berg saka0078 Fremragende Fremragende Fremragende Fremragende Gennemført Udskriv Sepp Bang sepp0010 Ikke tilstrækkelig Jævn Jævn Jævn Gennemført Udskriv Thyge Ficher thyg0088 Fremragende Fremragende Fremragende Fremragende Gennemført Udskriv Eddi Buck eddi0100 Rigtig god Rigtig god Ikke tilstrækkelig jævn Gennemført Udskriv Heidi Hjort hejd0030 Ikke tilstrækkelig Ikke tilstrækkelig Ikke tilstrækkelig Ikke tilstrækkelig Gennemført Udskriv Testresultater på elevniveau: Status og tabeloversigt Elevernes resultater præsenteres i tabelform, hvor læreren kan danne sig et overblik over, hvordan hver enkelt elev har klaret sig. Lodret læsning Når skemaet læses lodret, får man et overblik over, om der er profilområder, som eleverne i stor udstrækning behersker (grøn er den dominerende farve i søjlen), eller om der er profilområder, hvis indhold eleverne ikke er fortrolige med. Orange, gul og blå er her de dominerende farver. Forslag til tolkning Er der elever, som har klaret sig bedre eller dårligere end forventet på de tre profilområder? Lægger de faglige beskrivelser af de faglige niveauer op til overvejelser om, hvordan nye faglige mål kan opstilles? Hvis enkelte elevers testresultater ikke er som forventet, kan læreren se på disse elevers resultater i detaljer. For de fleste elever vil det dog ikke være nødvendigt at se de enkelte elevers testresultater. Vandret læsning Når skemaet læses vandret, fås et billede af den enkelte elevs inden for de enkelte profilområder og for testen samlet. Hvis der i klassen er en stor spredning, vil der være elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis er er farvet blå. I eksemplet ses, at der i klassen er en stor spredning, idet der er elever, hvis felter er grønne, og samtidig er der elever, hvis er er farvet blå. Læreren kan sortere resultaterne ved at klikke på profilområdet øverst i kolonnen, så det fremgår klart, hvilke elever, der ligger i henholdsvis top og bund og hvem der umiddelbart har brug for ekstra udfordringer eller støtte. 12 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater

13 Den enkelte elevs testresultat Elevens testresultater på forskellige klassetrin Oversigt Tal og algebra Geometri Matematik i Samlet vurdering Progression anvendelse 3. klasse Jævn Jævn God Jævn 6. Klasse Rigtig god God God Rigtig god Grafisk visning Spørgsmål Profilområde Opgaveemne Score Sværhedsgrad Testopgaver 1 Tal og algebra 10-talssystemet R ** Se opgave 2 Geometri Måling F *** Se opgave 3 Matematik i anvendelse Regningsarter F * Se opgave Testresultater på elevniveau: detaljeret visning R = rigtig besvaret, F = forkert besvaret, B = opgaven ikke besvaret ***** Angiver, at der er tale om en svær opgave, mens * angiver, at der er tale om en let opgave. Klikkes på Se opgave vises hver enkelt opgave Testresultatet kan bidrage til at øge lærerens viden om, hvor eleven er i forhold til de opstillede mål for undervisningen og for eleven. Lærerne kan således bruge resultaterne til at planlægge og målrette undervisningen i forhold til den enkelte elevs behov. Der præsenteres to tabeller. I den øverste tabel kan læreren se elevens resultater i alle obligatoriske test i matematik fordelt på de enkelte profilområder. Læreren kan også se elevens testforløb fra den netop afholdte test. Klik på en af overskrifterne Profilområde, Opgaveemne, Score eller Sværhedsgrad for at analysere forskellige aspekter af elevernes testresultater og vær på udkig efter efter overraskelser i den måde, kategorierne fordeles på i de forskellige sorteringer. Elevens faglige progression Med de kriteriebaserede resultater er det muligt at sammenligne elevens testresultater på forskellige klassetrin og dermed følge den faglige progression over tid. Til brug for vurderingen af elevens progression i matematik har læreren adgang til ovenstående tabel, der viser elevens resultater i alle de obligatoriske test i matematik, eleven har gennemført. Lad eleverne formulere egne læringsmål med udgangspunkt i samtalen om testresultaterne. - Hjælp eleverne til at beskrive, hvad de kan og endnu ikke kan - Hjælp eleverne til at fastholde målene ved at formulere dem skriftligt, og lav aftaler om, hvordan der skal følges op på dem. Statistisk usikkerhed I de nationale test er der, som i alle andre pædagogiske test, en vis usikkerhed forbundet med målingen af elevernes faglige niveau. Det er uundgåeligt, når en test fastlægger en elevs faglige niveau på baggrund af elevens svar på et begrænset antal opgaver. Usikkerheden betyder, at det i enkelte tilfælde ikke med sikkerhed vil kunne fastslås om en elevs resultat i et profilområde ligger på ét niveau på skalaen eller det tilstødende. I nogle tilfælde vil det således ikke kunne bestemmes med sikkerhed om en elevs resultat i fx tal og algebra er fremragende eller rigtig godt. Elevresultatet, som det fremgår af testsystemet, viser det faglige niveau, inden for hvillket elevens resultat med størst sandsyndlighed ligger. Usikkerheden på testresultaterne har primært betydning for testresultaternes anvendelse som pædagogisk værktøj i forhold til den enkelte elev. Sikkerheden på grupper af elevers testresultater er høj, især på kommunalt og nationalt niveau Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater 13

14 Skriftlig tilbagemelding til forældre Forældrene skal have elevens resultater af de nationale test udleveret på skrift. Resultaterne udskrives fra testsystemet og kan eventuelt sendes hjem til forældrene sammen med elevplanen før skole-hjemsamtalen. afviklingen af testen. Fortæl, hvad testresultaterne viser, og hvordan de kan bruges i forhold til klassen og den enkelte elev. På findes et informationsbrev om de nationale test målrettet forældre. Skolen bør informere elever og forældre om de nye kriteriebaserede nationale test og deres formål inden Testresultater på elevniveau: resultater i tekst Faglige områder Resultat Hvad betyder resultatet? Hvad tester opgaverne? Tal og algebra Rigtig god Eleven gennemfører komplekse beregninger med naturlige tal. Elevens talforståelse giver et rigtig godt Opgaverne tester elevernes viden om hele tal, decimaltal og brøker og elevernes færdigheder i at løse problemer ved hjælp af de fire regningsarter: lægge sammen, trække fra, gange og dividere. En opgave kan være, at eleven skal ordne nogle tal, så det mindste står først. Geometri Rigtig god Eleven har gode færdigheder og viden om former, størrelser, mønstre og andre geometriske områder. Der er et rigtigt godt Opgaverne tester elevernes viden om forskellige figurer og deres egenskaber. En opgave kan være, at eleven skal måle og beregne afstand, flade, rumfang og vægt. Matematik i anvendelse Jævn Eleven bruger matematik i relevante sammenhænge. Der er nogle mangler, men der er et rimeligt grundlag for fortsat arbejde inden for Opgaverne tester elevernes evne til at vælge og bruge regningsarterne i konkrete sammenhænge fra dagligdagen. En opgave kan være, at eleven skal udregne procenter ved et rabatkøb. Tekstresultater til forældre. Som opfølgning på resultatet af testen kan der fx i elevplanen eller på en skole-hjem-samtale gives en beskrivelse af, hvordan lærere, elev og eventuelt forældre vil følge op på målene. Derved bliver de aktiviteter, der kan understøtte elevens læring, klare og tydelige. Opfølgningen sikrer, at eleven skal kende det næste skridt frem mod målet, jf. eksemplet i figuren herunder. Eksempel på plan for opfølgning matematik 3. klasse Mål for eleven: har viden om store naturlige tal og enkle brøker og decimaltal kan læse og skrive de naturlige tal. Testresultatet viser, at elevens faglige niveau i profilområdet Tal og algebra ligger på jævn. Konkrete aktiviteter frem mod målene kan være, at eleven i matematikundervisningen særligt gives øvelser om at tælle videre fra et vilkårligt naturligt tal både forlæns og baglæns, løse problemer med store naturlige tal med brug af lommeregner og i et regneark samt opnå forståelse af enkle brøker og decimaltal som fx ½ og 0,5 gennem undersøgende arbejde med konkrete materialer. I forhold til forældrene kan aftales, at eleven træner 10 minutter hver dag på træneren.dk i kategorien brøker. Desuden kan eleven og forældrene opfordres og inspireres til at læse historier om talrækker og fordele æbler, kartofler eller andet i forbindelse med madlavningen derhjemme. 14 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater

15 Opfølgning på testene Et testresultat er et øjebliksbillede af elevens færdigheder og viden inden for de faglige områder tal og algebra, geometri og matematik i anvendelse. Testresultater kan med fordel bruges til at målrette undervisningen mod den enkelte elevs behov. Gode tommelfingerregler Viser et testresultat, at der er tale om en Fremragende eller en Rigtig god, forholder det sig almindeligvis sådan, at undervisningen skal stille eleven overfor større udfordringer end de, der er i den undervisning, eleven hidtil har modtaget en God eller en Jævn, forholder det sig almindeligvissådan, at den hyppigst forekommende undervisning vil tilgodese eleven, hvis den suppleres med aktiviteter, der understøtter de områder, som volder eleven særlige problemer en Mangelfuld eller en Ikke tilstræk kelig, betyder almindeligvis, at elevens aktuelle udviklingszone (det/de områder, som eleven behersker) ligger niveauer under det, som den daglige undervisning befinder sig på. Er der overensstemmelse mellem lærerens iagt tagelser og resultatet af testen, kan læreren inddrage fageksperternes inspiration til fagligt løft, når den undervisning, der skal følge op på testresultaterne, planlægges. Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater 15

16 Inspiration til løft af det faglige niveau Niveau Klassetrin Profilområde Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig 3. og 6. kl. Tal og algebra Geometri Matematik i anvendelse Testresultatet bør give anledning til overvejelser om, hvordan elevens gode færdigheder og store viden inden for profilområdet fortsat udvikles. 3. og 6. kl. Testresultatet kan give anledning til overvejelser om, hvordan elevens gode færdigheder og viden fortsat udvikles. 3. kl. Testresultatet tyder på, at eleven kan Testresultatet tyder på, at eleven kan Testresultatet tyder på, at eleven udfordres i forhold til beregninger udfordres i forhold til fx arbejdet med kan udfordres i at bruge matematik med naturlige tal, så elevens former, størrelser og mønstre, så i relevante sammenhænge, så færdigheder og viden inden for elevens færdigheder og viden inden elevens færdigheder og viden profilområdet udvikles. for profilområdet udvikles. inden for profilområdet udvikles. 6. kl. Testresultatet tyder på, at eleven kan Testresultatet tyder på, at eleven kan Testresultatet tyder på, at eleven udfordres i forhold til beregninger udfordres i forhold til arbejdet med kan udfordres i forhold til at med rationale tal, så elevens geometriske metoder, så elevens anvende matematik i relevante færdigheder og viden inden for færdigheder og viden inden for dette situationer, så elevens færdigheder profilområdet udvikles. område udvikles. og viden inden for profilområdet udvikles. 3. kl. Testresultatet bør give anledning til, Testresultatet bør give anledning til, Testresultatet bør give anledning at eleven understøttes i arbejdet med at eleven understøttes i arbejdet med til, at eleven understøttes i at udvikle hensigtsmæssige strategier former, størrelser og mønstre. arbejdet. i forhold til talarbejdet. 6. kl. Testresultatet bør give anledning til, Testresultatet bør give anledning til, Testresultatet bør give anledning at eleven understøttes i arbejdet med at eleven understøttes i arbejdet med til, at eleven understøttes i at udvikle hensigtsmæssige strategier at udvikle hensigtsmæssige metoder i arbejdet med at udvikle hensigtsmæssige i forhold til arbejdet med rationale og forhold til arbejdet med geometri. metoder i forhold til at naturlige tal. anvende matematik i relevante sammenhænge. 3. og 6. kl. Testresultatet bør give anledning til, at elevens matematikfaglige kompetencer udredes yderligere med henblik på at nuancere testresultatet. På baggrund af udredningen kan det overvejes, om der skal tilbydes en særligt tilrettelagt undervisning, som tager udgangspunkt i netop denne elevs eventuelle specifikke matematikfaglige vanskeligheder. 3. og 6. kl. Testresultatet bør følges op af en mere nuanceret afdækning af elevens matematikfaglighed, end Nationale Test kan give. Afdækningen kan danne baggrund for en særligt tilrettelagt undervisning, som tager udgangspunkt i elevens eventuelle specifikke vanskeligheder. 16 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater

17 Nationale test og forenklede fælles mål I Fælles Mål opstilles mål for elevernes læring, som kan inddrages i opfølgningen på testresultaterne. Som led i folkeskolereformen forenkles Fælles Mål. De nye forenklede Fælles Mål skal understøtte lærernes daglige arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Der er sammenhæng mellem de nationale test i matematik og indholdet af de forenklede Fælles Mål. Hovedparten af opgaverne i profilområdet tal og algebra tester eleverne færdigheder inden for kompetenceområdet tal og algebra, mens profilområdet geometri rummer testopgaver, der knytter sig til kompetenceområdet geometri. Indholdet af opgaverne inden for matematik i anvendelse går på tværs af alle kompetenceområderne i de forenklede fælles mål. Fra skoleåret 2016/2017 implemteres et nyt profilområde, som tester elevernes inden for statistik og sandsynlighed, hvilket også er et af kompetenceområderne i de forenklede Fælles Mål for matematik. Kompetenceområderne i de forenklede fælles mål indeholder alle en række videns- og færdighedsområder. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at de nationale test ikke kan teste alle videns- og færdighedsområder, men kun de af dem som egner sig til at blive testet i en selvrettende og IT-baseret test. Testresultatet kan derfor ikke stå alene, men bør læses og forstås i sammenhæng med resultater fra andre evalueringsformer samt lærerens øvrige viden om eleven. På Undervisningsministeriets vidensportal på www. emu.dk kan du læse mere om de forenklede Fælles Mål. Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater 17

18 Reviderede retningslinjer for testafvikling Forud for den obligatoriske testafvikling i skoleåret 2014/2015 er der fastat nye regler om testenes varighed. Samtidig er der også fastsat klarere retningslinjer om anvendelse af hjælpemidler. Ny regel: En test varer 45 minutter Alle elever skal anvende den i forvejen afsatte testtid på 45 minutter fuldt ud. Det betyder, at alle test nu har en varighed på 45 minutter. Reglen er indført for at give mere præcise testresultater, da eleverne i gennemsnit kan svare på lidt flere spørgsmål. Herudover vil det give mere ro i lokalet og reducere konkurrencesituationen mellem eleverne, da alle elever nu i udgangspunktet afvikler testen i 45 minutter. Det vil stadig være sådan, at læreren kan give elever pauser undervejs i testforløbet og forlænge elevernes testtid, hvis det er nødvendigt for, at elever kan afslutte testen i grøn status og dermed opnå et tilstrækkeligt sikkert grundlag for en vurdering af elevens testresultat. Under testafviklingen kan læreren følge med på oversigtsbilledet. Efter 40 minutters test kan eleverne gå i grøn, hvis de har opnået tilstrækkeligt præcise testresultater. Retningslinjer for anvendelse af hjælpemidler Fra og med den obligatoriske testrunde i skoleåret 2014/2015 er der fastlagt nye retningslinjer for elevernes anvendelse af hjælpemidler. Der er udarbejdet én oversigt som viser, hvilke hjælpemidler alle elever må anvende, og en anden oversigt, som beskriver de tilladte hjælpemidler for elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Tilladte hjælpemidler for alle elever er: Ved testen i dansk, læsning og engelsk må eleverne anvende papir og skriveredskab. Ved testen i matematik, fysik/kemi og biologi må eleverne anvende papir og skriveredskab. Lommeregner må anvendes ved alle opgaver, bortset fra de opgaver, hvor det er markeret med et symbol i opgaven, at en sådan ikke må anvendes. Ved testen i geografi må eleverne anvende papir og skriveredskab, lommeregner og kortmateriale. Skolens leder skal sikre, at eleverne har adgang til det elektroniske kortmateriale, der findes på testogprøver.dk. Tilladte hjælpemidler for elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser eller med tilsvarende vanskeligheder er: Elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder skal tilbydes de hjælpemidler, som de på grund af deres specifikke vanskeligheder anvender i den daglige undervisning i det fag, der testes i. Det kan for eksempel være følgende hjælpemidler: Brug af hjælper eller støtteperson. Anvendelse af hjælpemidler, som fx oplæsningsprogrammer eller ordforslagsprogrammer. Tildeling af ekstra tid.* Hensigten med anvendelsen af disse hjælpemidler er at kompensere eleven for vedkommendes vanskeligheder for at ligestille eleven med andre i testsituationen. Anvendelse af hjælpemidlerne må dog ikke medføre ændring af testens faglige niveau. *Det er muligt for alle elever at få tildelt ekstra tid til gennemførelse af nationale test 18 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I MATEMATIK De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater

Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater Med særligt fokus på matematik Matematikvejlederkonference Rasmus Vanggaard Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Odense Congress

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune.

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Styregruppen består af: Pia Weedfald Hansen (deltager i første møde) Bente Larsson, viceskoleleder Østre Skole René Stefansen,

Læs mere

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 2 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog De frivillige nationale test

Læs mere

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test til lærere i alle fag August 2017 Forord Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i august 2017 indført nye, forbedrede visninger af elevernes

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til kommuner Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 De nationale test er et supplement 6 Fag og klassetrin for obligatoriske test

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I BIOLOGI Den nationale test i biologi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for centrale

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I ENGELSK Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

Nyt fra ministeriet. Krogerup Højskole 19-10-15

Nyt fra ministeriet. Krogerup Højskole 19-10-15 Nyt fra ministeriet Krogerup Højskole 19-10-15 Hvem er han?? Martin Villumsen Kongevejens Skole Fagkonsulent i LTK Læringskonsulent i UVM Beskikket censor skriftlig og mundtlig PD som matematikvejleder

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I FYSIK/KEMI Den nationale test i fysik/kemi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til lærere i alle fag Januar 2017 Titel 1 Indhold Forord og læsevejledning 5 Praktisk guide til at afvikle testene 6 Før testen 6 Tænk testene med i årsplanlægningen

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Nationale mål, resultatmål og Fælles Mål Tre nationale mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik

Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik Formålet for faget matematik Guldminen 2019/2020 Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is Inspiration og vejledning Testen i engelsk Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE

NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I GEOGRAFI Den nationale test i geografi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for

Læs mere

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen?

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Nyt fra ministeriet Et to-delt fokus Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Læringskonsulenterne 80 konsulenter fordelt over landet (2 i matematik

Læs mere

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL I Varde Kommune ønsker man, som drøftet i går, at fokusere på det strategiske tema øget chancelighed/bryde den negative sociale arv. Konkrete

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til skoleledere Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 Formålet med de nationale test 6 Disse områder tester de nationale test 6

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Fokuspunkter i oplæg

Fokuspunkter i oplæg Data i folkeskolen Fokuspunkter i oplæg Sammenhængen til kick-off konferencen Dataforståelser Nationale test Progressionsmåling Nye visninger og funktionalitet Anbefalinger fra forskning Læringskonsulenternes

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse

Årsplan for natur/teknik 4. klasse Årsplan for natur/teknik 4. klasse Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge. At de udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik.

Læs mere

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Holmegårdsskolen - Fortroligt materiale - Indholdsfortegnelse FORMÅL MED KVALITETSRAPPORTER... 4 INDLEDNING... 4 DE NATIONALE MÅL FOR

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

December 2013. Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen

December 2013. Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 71 Offentligt December 2013 Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen 1. Indledning Folketinget vedtog i marts 2006 indførelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Test og prøvesystemet De nationale test

Test og prøvesystemet De nationale test Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Version 1 (marts 2016) Styrelsen for It og Læring, 14.03.2016 Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for DNT Kommunevejledning

Læs mere

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole

Matematik samlet evaluering for Ahi Internationale Skole efter 3.klasse. e efter 6.klasse. e Skole efter 9.klasse. e indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence formulere sig skriftligt og mundtligt

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE Inspiration og vejledning Testen i fysik/kemi Den nationale test i fysik/kemi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17 Hovedformål Der arbejdes med følgende 3 matematiske emner: 1. tal og algebra, 2. geometri samt 3. statistik og sandsynlighed. Derudover skal der arbejdes med matematik i anvendelse samt de matematiske

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Børn og Skoleudvalget 1. Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Børn og Skoleudvalget 1. Indledning Notat Vedrørende: Supplerende notat til kvalitetsrapporten 2014 Oversigt over resultaterne af de nationale tests for Randers kommune og fraværstal Sagsnavn: Kvalitetsrapport 2014 Sagsnummer: 17.01.10-P05-2-15

Læs mere

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklende Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleverne kan anvende forskellige strategier til matematisk

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Årsplan matematik 5 kl 2015/16

Årsplan matematik 5 kl 2015/16 Årsplan matematik 5 kl 2015/16 I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale, og har matematikfessor som suplerende materiale, samt kopisider. I systemet er der,ud over grundbogen, også kopiark

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere