Ny behandling til korttarmspatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny behandling til korttarmspatienter"

Transkript

1 N Y H E D S B R E V F O R R I G S H O S P I TA L E T S M E D A R B E J D E R1 E 14. februar Ny behandling til korttarmspatienter På verdensplan er Rigshospitalet førende inden for behandling af korttarmspatienter, der har behov for ernæring via kateter i blodåren. Ny dokumentation for behandling med et hormon, der fremmer tarmens vækst, vækker international opsigt og baner vejen for ansøgning om godkendelse af nyt lægemiddel, der øger patienternes livskvalitet mæssigt svarer til en tennisbane, har det imidlertid konsekvenser. Selv om de såkaldte kort tarmspatienter forsøger at spise og drikke mere, bliver de dehydrerede og underernærede, fordi den korte tarm ikke kan optage tilstrækkeligt med væske og næring. Tilstanden kan være livstruende. Parenteral ernæring redder liv Med bare én daglig indsprøjtning, oplever korttarmspatienterne mindre diare og mindre behov for parenteral ernæring, som for enkelte patienter helt kan undværes. Det øger livskvaliteten for patienterne både i dagligdagen og i sociale sammenhænge, siger Palle Bekker Jeppesen, Medicinsk Gastroenterologisk Klinik i Abdominalcentret. Vores væskebalance og ernæringstilstand er afhængig af, at vores tarm kan optage tilstrækkeligt med salte, væske og næringsstoffer. Har vi sygdomme i tarmen, fx betændelse, blodpropper, tarmslyng, kræft m.m. kan det være nødvendigt at operere noget af tarmen væk. Når man ved operation reducerer overfladearealet af tarmens slimhinde, der størrelses- Indtil slutningen af 1960'erne var korttarmspatienter med svigtende tarmfunktion overladt til at dø. Siden har det været muligt at sikre patienternes overlevelse ved at tilføre væske og ernæring via et centralt kateter (parenteral ernæring). Flere end 500 danske korttarmspatienters liv er gennem årene reddet af parenteral behandling, hvor patienterne kan oplæres til selv at udføre behandlingen i eget hjem. Patienternes livskvalitet og sociale liv er imidlertid forsat stærkt forringet. Om dagen er patienterne ofte plaget af diareer eller problemer med store mængder afføring i stomi-poser. Om natten skal patienten have tilført parenteral ernæring. Tarm-vækstfaktor identificeret Det er med det afsæt, at vi er stolte over at have været ledende inden for den kliniske forskning, der nu har identificeret virkninger af hormonet Glucacon-Like Peptide 2 (GLP-2), som er ét af de centrale hormoner, der styrer tarmens vækst og funktion. Det fortæller overlæge Palle Bekker Jeppesen, Medicinsk Gastroenterologisk Klinik i Abdominalcentret og fortsætter: Som de første i verden gennemførte vi i slut- ningen af 1990'erne forsøg med behandling på danske korttarmspatienter. Siden har vi ført an i design og gennemførelse af de internationale fase 2 og fase 3 multicenter-studier, som nu gør det muligt at indsende ansøgning om godkendelse af en analog af GLP-2 til de europæiske og amerikanske sundhedsmyndigheder. Hormonet GLP-2 og analoger heraf stimulerer ikke blot tarmens vækst. Hormonet justerer også mavesækkens produktion af syre og tømningshastighed samt optimerer tarmens blodforsyning. Med bare én daglig indsprøjtning oplever korttarmspatienterne mindre diare og mindre behov for parenteral væske- og ernæringsterapi, der endda for enkelte patienter helt kan undværes. Målrettet sats på klinisk forskning Tarmens slimhinde er utroligt dynamisk. Faktisk udskiftes slimhinden hos raske én gang om ugen. Øget viden om, hvordan vi opregulerer tarmens vækst og regeneration, vil ikke blot være væsentlig for korttarmspatienternes livskvalitet, men kan også gavne andre grupper af patienter med diare, fx patienter med betændelse i tarmen og kræftpatienter i kemoterapi. Det siger Palle Bekker Jeppesen, der netop nu glæder sig over at få lejlighed til at præsentere de nyeste videnskabelige data på området ved den årlige amerikanske kongres i mave-, tarm- og lever-sygdomme, hvor mere end gastro- og hepatologer fra hele verden i maj mødes i Chicago, USA. Medicinsk Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet har på verdensplan været pionerer er inden for forskning og udvikling af behandling af korttarms-patienter med tarm svigt og behov for parenteral ernæring først repræsenteret ved overlæge Stig Jarnum og siden ved klinikchef Per Brøbech NY15772_Indenrigs_3_ indd 1 10/02/

2 2 Nyt fra den Røde bygning Fokus på sikkerhed Kort udgave af kvalitetshåndbog Radiologisk Klinik og Medikoteknisk Afdeling (MTA) er klar til besøg af Joint Commission International i marts. De har i et fælles kvalitetsudvalg udarbejdet en kvalitetshåndbog til brug i de knapt 20 klinikker på Rigshospitalet, der benytter røntgenudstyr Ved du Hvordan filmdosimetret skal bruges og af hvem? Hvor I registrerer de kurser, personalet har været på? Hvorfor det er vigtigt at registrere jeres konstanskontroller? Du finder svar på disse og mange andre spørgsmål i Radiologisk Klinik Kvalitetshåndbog, som er sendt til alle klinikledelser. Fra venstre mod højre: Klinisk kvalitetskoordinator Kim Rosted, Klinikchef Paul Nilsson fra Radiologisk Klinik, Klinisk kvalitetskoordinator Kenneth Reff, Medikoteknisk Afdeling og fysiker Ole Møller-Larsen, ansvarlig for teknisk drift, Radiologisk Klinik. Til marts kommer Joint Commission International (JCI) for at gennemføre akkrediteringen for Inden da har Radiologisk Klinik i Diagnostisk Center deres egen audit, hvor sikkerheds- og kontrolprocedurer bliver tjekket. Men det giver ikke anledning til nervøsitet i klinikkens kvalitetsudvalg. Nemt opslagsværk Det skyldes, at klinikkens kvalitetsudvalg har udviklet en kort version af deres omfattende kvalitetshåndbog, der enkelt og hurtigt guider personalet igennem sikkerheds- og kvalitetsprocedurerne for røntgenudstyr. Det skal gøre det nemmere at møde kravene både fra Statens Institut for Strålebeskyttelse og JCI. Håndbogen er sendt til de ca. 20 klinikker rundt om på Rigshospitalet, der har røntgenapparatur stående. Kvalitetshåndbogen er et koncentrat af vores egen håndbog. Den er ment som en hjælp til de mange medarbejdere rundt omkring, som dagligt arbejder med røntgenudstyr, fortæller Kenneth Reff, kvalitetskoordinator i Medikoteknisk Afdeling. Det får klinikchef Paul Nilsson, Radiologisk Klinik til at se frem til den nært forestående audit med ro. Den kommende audit er god træning forud for Joint Commissions besøg, siger Paul Nilsson. Sikkerhed som afsæt I den nye udgave af kvalitetshåndbogen kan man bl.a. læse om kravene til personalets løbende uddannelse, ligesom man fx kan se, hvordan man bruger det lille filmdosimeter, der registrerer mængden af stråling, medarbejderen er udsat for. Og vigtigt og ikke mindst kan man slå op, hvordan man gennemfører og registrerer de påkrævede kontroller af apparaturet, et af de områder, hvor der ved tidligere audits er påtalt mangler. Den overordnede grund til, at vi har udviklet håndbogen, er at sikre både patienternes og personalets sikkerhed. Det fortæller fysiker Ole Møller-Larsen MTA, medlem af kvalitetsudvalget i Radiologisk Klinik og ansvarlig for apparaternes tekniske drift. Kvalitet og fjernstyring Kvalitetsudvalget i Radiologisk Klinik har i øvrigt en særlig rolle, fordi de skal sikre og tjekke udstyr, som står spredt over hele hospitalet. Det er en udfordring, og derfor sker det i tæt samarbejde med de enkelte klinikker. Det er sjældent, at en enkelt klinik her på hospitalet har ansvaret for at koordinere kvaliteten på andre afdelinger, siger Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator i Radiologisk Klinik. SMBJ JA til nybyggeri på Rigshospitalet Regionsrådet godkendte d. 1. februar Rigshospitalets planer om at opføre tre nye bygninger Aktuelt er ansøgningen om pengene til byggeriet nu til behandling i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og der forventes svar på an søgningen i løbet af foråret. Service og arbejdsgange Hospitalsdirektør Torben Stentoft modtager godkendelsen fra Regionsrådet med tilfredshed: Godkendelsen betyder, at vi nu er et skridt nærmere realiseringen af vores vision for fremtidens Rigshospital. Vi vil se nogle helt andre standarder for patientservice og moderne, rati onelle arbejdsgange, så vi for alvor kan blive en vægtig spiller på den internationale bane. Sikkerhed og arbejdsmiljø Også projektdirektør Henrik Eriksen glæder sig over Regionsrådets godkendelse. Med de nye byggerier vil hospitalets behandlingsmæssige og teknologiske formåen forbedres betragteligt, patientsikkerheden vil højnes, og arbejdsmiljøet vil få et løft. SMBJ NY15772_Indenrigs_3_ indd 2 10/02/

3 3 Nyt fra den Røde bygning Lange svartider på intranet og hjemmeside Rigshospitalets intranet og hjemmeside har gennem længere tid været tynget af meget lange svartider. Problemerne er periodiske, men skaber naturligvis stor frustration blandt brugerne Koncern IT i Region H og deres leverandører mener problemet skal løses ved en opgradering af de webservere, der servicerer intranet og hjemmesider i hele Region Hovedstaden. Planen for opgradering rummer flere trin og skulle gerne betyde, at brugerne over de næste par måneder gradvist vil opleve forbedrede svartider. Systematisk indrapportering Selvom vi på Rigshospitalet ikke har direkte indflydelse på udbedringen af problemet, kan jeg forsikre, at vi nøje følger Region H s arbejde med opgradering. Sammen med de andre hospitaler i regionen registrerer og indrapporterer vi systematisk, når vi oplever særligt lange svartider, siger webkoordinator Kenneth Hermansen fra Kommunikationsafdelingen på Rigshospitalet. På vej mod den 4. akkreditering Fra d marts 2011 får Rigshospitalet igen besøg af Joint Commission International (JCI). Forud indgår bl.a. flere end 200 afsnitsbesøg i forberedelserne Som en del af forberedelsen til akkrediteringen gennemfører Kvalitetssekretariatet i samarbejde med centrenes kvalitetskoordinatorer flere end 200 afsnitsbesøg. De mange besøg er fokuserede, hvilket betyder, at opmærksomheden er rettet mod specielt udvalgte indsatsområder udvalgt fra akkrediteringsrapporten 2008, mock-rapporten fra efteråret 2010 og endelig ud fra nye og skærpede krav i Region H s vejledninger. Formål - data og dialog Under besøgende gennemføres interview med ledere og medarbejdere om den daglige praksis og deres kompetencer. Samtidig foretages der observationer af de fysiske forhold i afsnittene. Kvalitetschef Britt de Cordier fortæller: Vi har i skrivende stund gennemført små 100 hundrede besøg, og vi bliver alle vegne mødt med stor interesse og motivation, som giver gode og positive dialoger i afsnittene. Formålet med besøgene i de enkelte afsnit er nemlig ikke kun indsamling af data, men også at sikre, at der foregår en dialog med ledere og medarbejdere om deres hverdag, herunder evt. problemområder. Ved afslutningen af hvert besøg får afsnittet en rapport, der specifikt adresserer indsatsområder og anbefalinger. Data aggregeres kontinuerligt, og primo februar viser de nedenstående indsatsområder, hvad der bør være en del af den videre forberedelse frem mod akkrediteringen i marts NY15772_Indenrigs_3_ indd 3 Indsatsområder Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte kvalitetskoordinatoren i dit center eller Kvalitetssekretariatet. 10/02/

4 4 Der kom en mail til IndenRigs Retur fra Etiopien, hvor jeg har arbejdet frivilligt i knap 3 uger på et hospital tænkte jeg, om det var et tema at tage op i IndenRigs fx læger og andet sundhedsfagligt personale, som tager ud i den store verden og laver frivilligt sundhedsfagligt arbejde. Det kunne (burde) måske være et initiativ som Rigshospitalets støttede og interesserede sig for? Venlig hilsen Overlæge Michael Kosteljanetz, Neurokirurgisk Klinik IndenRigs tog imod opfordringen og bringer her en historie med oplæg fra Michael Kolstajnetz. Samtidig gør vi opmærksom på, at IndenRigs tidligere har bragt historier om, hvordan personale fra Riget har arbejdet frivilligt i udlandet du finder historierne på om hospitalet tema Riget i verden. Her bringer vi også gerne din historie. Send et skriftligt oplæg og gerne fotos til Neurokirurg uddanner læger i Etiopien Overlæge Michael Kosteljanetz fra Rigshospitalets Neurokirurgisk klinik har været i Etiopien for at supervisere uddannelsen af to kommende neurokirurger Unge læger i Etiopien har hårdt brug for den faglige ekspertise, læger i den Vestlige verden besidder. Derfor har overlæge Michael Kosteljanetz fra Neurokirurgisk Klinik været i Etiopiens hovedstad Addis Ababa for at deltage i uddannelsen af to unge etiopiske læger. I knapt tre uger i slutningen af 2010 arbejdede den danske overlæge på det forholdsvis nye hospital Myungsung Christian Medical Center, der er etableret af en kristen koreansk gruppe. To eller tre dage om ugen var der operationer. Ind imellem går man stuegang på intensiv og sengeafdeling, hvor der lå neurokirurgiske patienter. Operationerne i mine uger var booket på forhånd. Jeg gik hele tiden sammen med de to udannelsessøgende læger, assisterede dem til operation, eller også assisterede de mig til de lidt større indgreb, fortæller Michael Kosteljanetz. NY15772_Indenrigs_3_ indd 4 Halvdelen var børn Den primære patientgruppe, som Michael Kosteljantez og de to læger behandlede var børn, som udgjorde 50% af patienterne. De hyppigste diagnoser var vand i hovedet og rygmarvsbrok. Lidelser, som i den vestlige verden stort set er udryddet. Øvrige hyppige diagnoser var hovedtraumer, brud på ryggen, rygmarvsskader og hjernesvulster, men ikke mange. umuligt at hjælpe dem, siger Michael Kosteljanetz. Begrænset udstyr Udstyret var begrænset og mangelfuldt. Der var dog en ny spiral CT skanner, som var nede de første dage under Michael Kol stel janetz ophold på hospitalet. Det var heller Der var et gammel operationsmikroskop, som ma ng lede hvidt lys, et endoskop, som manglede en lige optik og bor, der var så slidte, at det tog en krig at bore gennem et kranium De fleste i Etiopien bliver slet ikke undersøgt, hvis de har en svulst i hjernen, og derfor er det en ret sjælden diagnose at se på operationsstuerne, og de patienter, der kommer, har så fremskreden en sygdom, at det kan være ikke sjældent, at elektricitets- eller vandforsyningen blev afbrudt, og at alle dagens operationer derfor må aflyses. Operationsstuerne var kæmpestore sammenlignet med forholde på Rigshospitalet. Instru-

5 menterne lod dog meget tilbage at ønske. Der var et gammel operationsmikroskop, som ma ng lede hvidt lys, et endoskop, som manglede en lige optik og bor, der var så slidte, at det tog en krig at bore gennem et kranium, fortæller Michael Kosteljanetz. Fantastisk samarbejde Samarbejdet med personalet på hospitalet i Addis Ababa var med danske overlæges ord fantastisk: De var utrolig venlige og imødekommende. Personalets erfaringer er præget af, at de skal kunne løse mange forskellige opgaver. Derfor er de ikke så specialiserede, som vi ser det i Danmark. Operationssygeplejersken vidste fx ikke altid, hvad jeg mente, når jeg bad om et bestemt instrument, men så måtte jeg forklare, hvad jeg skulle bruge, fortæller Michael Kosteljanetz og understreger: Selv kortvarige ophold under helt andre forhold kan give oplevelser, man kan glæde sig over i mange år, og jeg kan kun opfordre andre til at søge den udfordring. En Simmy Award for Best Clinical Outcome Øjenvidneberetning fra 11th International Meeting on Simulation in Healthcare i New Orleans, hvor Rigshospitalet vandt en Simmy Award ved en næsten Oscar-lignende event for fem kategorier: Cost effectiveness, Innovative, Educationel strategies, Research methodology og Clinical outcome. Den artikel, Rigshospitalet fik nomineret i fire ud af fem kategorier, var Christian Rifbjerg Larsens ph.d- afhandling og i British Medical Journal tidligere offentliggjorte artikel: Larsen CR, Soerensen J L, Grantcharov TP, Dalsgaard T, Ottosen C, Schouenborg L, Schroeder T V, Ottesen B: Impact of Virtual Reality Training in Laparoscopic Surgery: A Randomised Controlled Trial. BMJ 2009; 338:b1802. Artiklen fra Rigshospitalet var samtidig den eneste fra en ikke-amerikansk forskergruppe. Om frivilligt arbejde Det udvekslingsprogram, som Michael Kosteljanetz har deltaget i, er styret fra Institute of Surgical Science ved universitetet i Bergen, Norge i samarbejde med Sundhedsministeriet og Det Lægevidenskabelige Fakultet i Addis Ababa, og læger fra hele Skandinavien har været udsendt. Det er et rigtig godt program. Der findes mange forskellige programmer, hvor man tager til et land og opererer en masse patienter for derefter at hjem igen. I dette program uddanner vi lokale læger til selv at kunne foretage behandlingerne, og det er der hårdt brug for, siger Michael Kosteljanetz. Han blev kontaktet af en tidligere kollega, der selv havde været i Etiopien Det er først sent i min karriere, at min interesse for denne type frivilligt arbejde er blevet vakt, og for to år siden var jeg i Rwanda. Jeg synes, det er vigtigt at støtte op om denne type programmer, fordi der er et stort behov for uddannelse. Og når man ser, hvordan man lever andre steder i verden, kan man blot konstatere, hvor privilegeret, man selv er. SMBJ/ Hovedstaden Addis Ababa, Etiopien ligger i 2400 meters højde og har ca. 3 mio. indbyggere. Der er i sagens natur stor lægemangel. Der er 1 neurokirurg pr. 25 mio. indbyggere, til sammenligning er der i Danmark ca. 1: NY15772_Indenrigs_3_ indd Reservelæge Christian Rifbjerg Larsen og uddannelsesansvarlig overlæge Jette Led Sørensen Ikke en Oscar, men en Simmy Award til en af Rigets forskergrupper. En statuette, der måske ikke er spe ciel køn, men vist ser ud som den slags skal. Sådan lyder fra det uddannelsesansvarlig overlæge Jette Led Sørensen, Obstetrisk Klinik og Juliane Marie Centret, der på artikelforfatternes vegne modtog en Simmy Award i New Orleans og i den obligatoriske tak ketale fortalte lidt om, hvad forskergruppen aktuelt arbejder med; implementering af Virtuel Reality Training systemer samt et randomiseret projekt omkring feedback Hjemkommet fra 11th International Meeting on Simulation in Health-care med deltagere i New Orleans deler en glad uddannelsesansvarlig overlæge Jette Led Sørensen, Obstetrisk Klinik og Juliane Marie Centret sin oplevelse fra en i øvrigt udbytterig kongres med Indenrigs læsere: På kongressen udvalgte en review committee 38 artikler, hvoraf 10 blev reviewet og udvalgt som de 10 mest indflydelsesrige artikler i (ten most influential articles on ). De 10 udvalgte artikler skulle være originalarbejder og have betydning for medicinsk simulation. De udvalgte artikler blev nomineret inden- Vinder af Clinical Outcome Den danske artikel bygger på et videnskabeligt projekt, som tester, om en operationssimulator (LapSim-simulator) kan bruges til at lære læger at operere laparaskopisk. Vores artikel blev nomineret i fire ud af fem kategorier, og vandt i kategorien 'Clinical outcome'. Både review committee og kongresdeltagere hæftede sig bl.a. ved, at vi havde været i stand til at tage læger ud af klinisk arbejde for at give dem prioriteret tid til oplæring i Virtual Reality Trainingsystemerne og, at vi testede outcome på rigtige operationer. Det fortæller en af artiklens medforfattere, uddannelsesansvarlig overlæge Jette Led Sørensen, Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret og fortsætter: De ca. 60 tilstedeværende kongresdeltagere afgav deres stemmer, og resultatet kom med det samme. Rigshospitalet (jeg) var eneste tilstedeværende fra en ikke-amerikansk forskergruppe og sad derfor lidt for mig selv, hvorimod de andre sad omgivet af deres 'grupper' og stemte på hinanden. Hele eventen foregik som en simulation af en OSCAR-uddeling. Ganske morsomt sam tidig med, at der seriøst blev redegjort for de nominerede og udvalgte artikler, slutter Jette Led Sørensen sin øjenvidneberetning fra New Orleans. Mere at vide? b1802.full.pdf

6 6 Riget Rundt N ye film om rengøring genvej til hurtig viden Rengøringssekretariatet har lavet tre små film, så du og dine kolleger hurtigt kan finde viden om rengøringskvalitet, rengøringsvejledninger og sekretariatets arbejde Mangler du hurtigt information om rengøringen på Rigshospitalet? Så har Rengøringssekretariatet lavet en smart løsning til dig; tre nye film, der hurtigt og nemt giver dig den viden, du har brug for. Bedre hjælp og vejledning Vores intranetside trængte til at blive opdateret, og i stedet for at skrive en masse lange tekster, valgte vi at lave tre små film om det, de fleste har brug for at vide om os og rengøring på Rigshospitalet. På den måde er informationerne blevet let tilgængelige. Det er også blevet nemmere at finde den information, som folk tidligere ringede om fx rengøringsvejledninger, brochuren om rengøring og information om, hvad rengøringssekretariatet egentlig laver. Det fortæller controller Gitte Skovvart Larsen, der har været med til at producere de nye film. Hyppigt stillede spørgsmål Med de tre film kan rengøringssekretariatet bedre hjælpe og vejlede de ansatte. Og der er planer om en yderligere udbygning af siderne på intranettet, bl.a. når der kommer ny rengøringsaudit fra regionen, eller når der bliver lavet kampagner om fx rengøring eller oprydning. Vi håber, at de nye sider og filmene kan få flere til at bruge siderne og os. Og så overvejer vi at lave en side med de mest stillede spørgsmål for mange ringer om de samme ting, og jo lettere og hurtigere vi kan formidle et svar, jo flere kan vi hjælpe, siger controller Marie-Louise Hammer Marker. CAA De tre nye film omhandler: Rengøringskvalitet Rengøringsvejledninger Rengøringssekretariatet Marie-Louise Hammer Marker (tv) og Gitte Skovvart Larsen er ansigterne bag rengøringssekretariatets tre nye film og opdaterede intranetside. Læs mere om rengøringssekretariatet og se de tre film på Intranet / Organisation / ServiceCentret / Rengøringssekretariatet Om Patientrettigheder og ny pjece Udgivelsen af den reviderede pjece har været forsinket. Pjecen modtages ultimo februar fra trykkeri og er klar til distribution primo marts På grund af lovændringer pr. 1. januar 2011 samt andre redaktionelle ændringer har Region H udgivet en ny, revideret udgave af pjecen Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende, som i kort version skal udleveres til alle patienter. Region H har på forespørgsel fra Rigshospitalet NY15772_Indenrigs_3_ indd 6 oplyst, at den nye pjece er klar trykkeriet ultimo februar Det betyder i praksis, at klinikker/ afdelinger, der står på venteliste og har bestilt pjecen via Elektronisk Rekvirering (ERS) med start primo marts kan forvente at modtage pjecen.

7 7 Riget Rundt Fællessang i Forhallen Ny sæson med fællessang i Forhallen. Første gang tirsdag d. 22. februar kl , hvor multikunstneren Erik Clausen kommer til Riget og begrunder sit valg af 10 sange fra Højskolesangbogen Kom og syng med, når multikunstneren Erik Clausen kommer til Riget og fortæller lidt om sit liv og samtidig begrunder sit valg af 10 sange fra Højskolesangbogen, som alle er velkomne til at synge med på. Fællessang x 8 i 2011 Det er Patientbiblioteket ved Christine Munch-Petersen og Rigshospitalets kirke ved orga nist Birgitte Frandsen, der står som initiativtagere og arrangører af Fællessang i Forhallen, som i sidste sæson blev et tilløbsstykke. I 2011 er der planlagt 8 sangaftener og blandt de kändisser, der synger for er bl.a. Jytte Abildstrøm i april og Rigets egen Bente Klarlund Pedersen i september. Og er du mere til opera end højskolesange, så løfter vi sløret for, at der er doktorhumor på programmet, når Den Rullende Opera snart også kommer på besøg og denne gang opfører Bizets komiske opera "Mirakeldoktoren" i Forhallen d. 15. marts kl. 15. Sæt kryds i kalenderen. Forfatteren, filmmageren, maleren, multikunstneren Erik Clausen indleder den første af i alt 8 aftener med fællessang efter Højskolesangbogen i Forhallen, som sidste år blev en stor succes. Alle er velkomne til det gratis arrangement: Patienter, pårørende, personale m.fl. Jura i hverdagen Mange borgere sender uopfordrede mails med generelle sp ørgsmål inden for emnerne syg dom, diagnostik og behand ling i håb om personlig rådgivning fra Rigets sundhedsfaglige specialister Rigshospitalets læger og andet sundheds fagligt personale har alene ansvar for dia gnostik og behandling af patienter, der er henvist til hospitalet fra enten praktiserende læger, speciallæger eller andre hos pitaler. Derfor besvarer hospitalets sundhedsfaglige personale som udgangspunkt ikke henvendelser fra andre borgere, der via mail og eller telefon ønsker rådgivning fra Rigshospitalets læger og andet sundhedsfagligt personale. Hospitalet henviser i sådanne tilfælde borgeren til at kontakte egen læge og til at søge generel infor ma tion på offentlige internettjenester fx Vanskelig og tidsrøvende Julen varer lige til påske Specialkonsulent, cand. jur. Lisette Lundstrøm fra Personale og Jura på Rigshospitalet fortæller, at ovenstående ordlyd står at læse på både og på Intranet, fordi flere læger har henvendt sig for råd og vejledning om, hvordan de i praksis skal forholde sig til en arbejdsopgave, der til tider fx affødt af medieomtale kan være både vanskelig og tidsrøvende. I andre tilfælde drejer det sig om mange og gentagne henvendelser fra enkeltpersoner, der fastholder ønske om en second opinion, fordi de ikke er tilfredse med en sundhedsfaglig afgørelse, der er truffet på andre hospitaler. I december måned lagde Rigshospitalets Mellembygning vinduer til en kunstoplevelse, der lyste op ud over det sædvanlige. Udstillingen Fra fødder til hoved blev afviklet som en julekalender, hvor et vindue hver dag lyste op med et nyt kunstværk af 24 forskellige kunstnere. Hvert kunstværk omhandlede det at være menneske fysisk og psykisk. Forslag til nye initiativer Initiativet og arbejdet var kunstnernes, Rigshospitalets rolle var at danne ramme om en anderledes oplevelse af kunst og hospital for patienter, pårørende, medarbejdere, naboer og forbipasserende. Måske kan Rigshospitalets bygninger, facader og faciliteter og fremover udfordre til nye initiativer og skabe andre møder mellem kunst, hospital og by? Forslag er velkomne på mail til Rigshospitalets direktion, mail NY15772_Indenrigs_3_ indd 7 Ovenstående ordlyd står at læse på behandling/borgerhenvendelser MU

8 Sund Nordisk mad til syge børn Ernæring er en del af den samlede behandling også til kræftsyge børn med særlige behov Duften af mad fylder spisekøkkenet, hele gangen og reposen foran elevatorerne på Børnecancerafdelingen på femte sal i Juliane Marie Centret en aften i februar. Afdelingen har for en aften besøg af en gæstekok, der sammen med den faste kok, Kenneth Nielsen, skal servere Ny Nordisk Mad for børnene og deres forældre. halvdelen af det, de plejede at spise, før de blev syge, fortæller Karin Kok, ledende klinisk diætist i Pædiatrisk Ernæringsenhed. Lysten til at spise Arrangementet handler om at fange børnenes interesse for mad, og vi håber, at når vi på denne måde hygger om maden og involverer børnene her i vores køkken, bliver de nysgerrige efter at se, hvad der foregår, fortæller Karin Kok. Formålet er at give familierne inspiration til at øge børnenes lyst til at spise. Behandlingen med kemoterapi betyder, at børnene ikke har så stor appetit, og det kan være et problem. Samtidig med, at syge børn skal bruge energi på at vokse, svarer deres samlede appetit måske kun til Det er en af flere grunde til, at Børnecancerafdelingen selv har et køkken. Og med arrangementet ønsker Karin Kok at vække børnenes appetit. Sund nordisk mad Sammen med professor Kim Fleisc her Michaelsen, Københavns Uni versitet, Life (KU Life) har Karin Kok gennem længere tid talt om et arrangement af denne type. På uni versitetet har en gruppe fors kere i ernæring i de seneste år al lieret sig med kokke og udviklet ny viden om god, sund mad på de nordlige breddegrader. Det er blevet til en lang række opskrifter under fællesbetegnelsen Ny Nordisk Mad. Med Ny Nordisk Mad er der fokus på de råvarer, som er til stede i naturen i nordiske lande samt fokus på at holde sig til at bruge sæsonens grøntsager og kød. Samtidig bliver der nu undersøgt, om det samtidig er helbredsmæssige fordele. yderligere involvering af børnene, som selv skal være med til at lave mere af maden. Når børnene er med til at lave maden, er de langt mere interesserede i også at spise den. Det handler om, at de ved, hvad der er i maden, og at de tager ejerskab over den og bliver stolte over det, de har lavet, fortæller Mathias Holt. Karin Kok og Kenneth Nielsen har til aftenens arrangement allieret sig med kokken Mathias Holt, der er tidligere køkkenchef hos Claus Meyer. Mathias Holt er også tilknyttet KU Life s forskning, og han har været med til at udvikle den viden, der i forskningsprojektet er skabt om brug af nordiske råvarer i det daglige køkken. Sammen med Kenneth Nielsen har Mathias Holt udvalgt særlige opskrifter, som vil være tiltalende for både børnene og deres forældre. Kenneth Nielsen er spændt på, hvad børnene siger til maden, som ikke ligefrem ligner eller smager som pizza, frikadeller eller pom mes frites. Men da aftenen er omme, er meldingen klar. Lammestegen med mormorsovs, den hvide fisk i små pakker og kåldolmerne er et hit. Børnene som kokke Hvis aftenen i februar 2011 er en succes, vil det lille team kraftigt overveje en gentagelse. Måske med Også forældrene til de indlagte børn er begejstrede. Så behøver vi ikke at gå på Noma. Og det er jo ikke speciel mad, vi har spist i aften. Det er mad, vi selv fik, da vi var børn bare i en mere moderne udgave, siger en forælder. SMBJ Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet. Næste nummer af IndenRigs udkommer mandag d. 28. februar. Næste deadline er onsdag d. 14. februar Indlæg modtages gerne på mail Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster, og redaktionen er alene ansvarlig for den endelige udformning af teksten. Redaktion: Kommunikationsafdelingen: Kommunikationsmedarbejder Camille Aulkær Andersen og kommunikationsmedarbejder Lisbeth Westergaard (ansvh. red.) mail: Lokal Postadresse: IndenRigs, Kommunikationsafdelingen, Direktionssekretariatet, Afsnit 5222 Redaktionen af dette nummer er afsluttet onsdag d. 9. februar Oplag: ex. Ønsker om ændringer i det tilsendte antal eksemplarer af IndenRigs rettes til centrets kontaktperson Layout og produktion: bureaulist.dk Ordre: NY15772_Indenrigs_3_ indd 8

svarer til en tennisbane, har det imidlertid

svarer til en tennisbane, har det imidlertid IndenRigs nr. 03/11 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE 1 032 011 14. februar Ny behandling til korttarmspatienter På verdensplan er Rigshospitalet førende inden for behandling af korttarmspatienter,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

IndenRigs. Forhallen springer ud. Hagedornprisen for at gøre forskning til behandling. Transfusionszonen klar til brug

IndenRigs. Forhallen springer ud. Hagedornprisen for at gøre forskning til behandling. Transfusionszonen klar til brug Vejviser 2013-2015 til Vision 2020 Transfusionszonen klar til brug Hagedornprisen for at gøre forskning til behandling Målet er større livskvalitet til korttarms patienter Forhallen springer ud ROBOTTER

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Få mere livskvalitet med palliation

Få mere livskvalitet med palliation PATIENTVEJLEDNING Få mere livskvalitet med palliation Ti dig, der vil leve dit liv med lungekræft med mindst mulig lidelse og mest mulig livskvalitet. Indhold Palliation er lindring... 4 For dig med livstruende

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende 2 VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Velkommen. Stil dine spørgsmål. Kontaktpersoner/team. Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Velkommen. Stil dine spørgsmål. Kontaktpersoner/team. Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen Velkommen til børnepsykiatrisk afsnit, U3. Vi har lavet dette brev, fordi vi håber, at du og dit barn vil føle jer godt tilpas og i trygge hænder her hos os. Vi ønsker

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN 2019-2022 har fokus på syv områder Vi har haft en værdighedspolitik siden 2016. Den

Læs mere

Ung, aktiv og medbestemmende Ungepanel på Børne- og ungeafdelingen

Ung, aktiv og medbestemmende Ungepanel på Børne- og ungeafdelingen Ung, aktiv og medbestemmende Ungepanel på Børne- og ungeafdelingen Grete Teilmann, afdelingslæge Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital Ungepanel Hvad er det og hvorfor? Hvordan gjorde vi? Hvordan

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Patientinformation Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Revideret den 30.03.2011 Indledning Denne patientvejledning er udarbejdet af læge- og sygeplejepersonalet på afsnit T4 og har til formål

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Rigshospitalets Kvalitetsråd

Rigshospitalets Kvalitetsråd Rigshospitalets Kvalitetsråd Kommissorium, rammer, ansvar og opgaver Godkendt på centerledelsesmødet den 28. august 2013 * Indhold Rigshospitalets kvalitetsorganisation... 3 Kommissorium for Rigshospitalets

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Informationspjece om Maksimal Medicinsk Uræmibehandling (MMU) Regionshospitalet Holstebro Nyremedicinsk Dagafsnit Sengeafsnit M3

Informationspjece om Maksimal Medicinsk Uræmibehandling (MMU) Regionshospitalet Holstebro Nyremedicinsk Dagafsnit Sengeafsnit M3 Informationspjece om Maksimal Medicinsk Uræmibehandling (MMU) Regionshospitalet Holstebro Nyremedicinsk Dagafsnit Sengeafsnit M3 Til dig der overvejer lindrende medicinsk behandling fremfor dialyse. Denne

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Tak fordi I også gerne vil høre lidt om regionen det er altid dejligt at komme her!

Tak fordi I også gerne vil høre lidt om regionen det er altid dejligt at komme her! Tak fordi I også gerne vil høre lidt om regionen det er altid dejligt at komme her! Vi er nu i det sidste år i denne valgperiode, og vi er så småt ved at sætte flueben ved det mange ting, vi har gennemført.

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital?

Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital? Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital? Hospitalsdirektør Torben Stentoft, Rigshospitalet DSKS årsmøde januar 2010 Datastrømmen Grundlag i Region for kvalitetsstyring

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og Måltidspolitik. Social, Sundhed og Beskæftigelse Morsø Kommune

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og Måltidspolitik. Social, Sundhed og Beskæftigelse Morsø Kommune APPETIT PÅ LIVET Mad- og Måltidspolitik. Social, Sundhed og Beskæftigelse Morsø Kommune 2019-2021 1 Forord Morsø Kommune ønsker med mad- og måltidspolitikken at bidrage til øget livskvalitet og trivsel

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner:

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: Notat Danske Fysioterapeuter Folketingsvalget 2019 Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: 1. Direkte adgang til fysioterapi 2. Målrettet og superviseret fysisk træning

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Medicinsk Gastroenterologisk Klinik CA, Rigshospitalet og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale mellem. Medicinsk Gastroenterologisk Klinik CA, Rigshospitalet og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Samarbejdsaftale mellem Medicinsk Gastroenterologisk Klinik CA, Rigshospitalet og om varetagelse af hjemmeparenteral ernæring til

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

med nyresygdom Af Steffie Jørgensen og Karina Suhr

med nyresygdom Af Steffie Jørgensen og Karina Suhr med nyresygdom Af Steffie Jørgensen og Karina Suhr Vi kommer ind på Ungdommen baggrund og resultater fra Nyreforeningens ungeprojekt De unges ønsker til sundhedspersonalet Steffie fortæller om hendes erfaringer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE April 2014 Fars køkkenskole i DR ULTRA NYT Fars køkkenskole sprang ind i det nye år med et sjovt besøg af journalisterne Rikke og Christian fra DR ULTRA NYT. Energiske og

Læs mere

Yngre Ortopædkirurger Danmark - Sommer 2014

Yngre Ortopædkirurger Danmark - Sommer 2014 Yngre Ortopædkirurger Danmark - Sommer 2014 Leder DOS' og YODAs uddannelsesdag samt YODAs forårsmøde var en bragende success, der gav os en del at tænke på. Specielt hvordan man strikker et godt kursus

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kuvøsegrise skal styrke tidligt fødte børn

Kuvøsegrise skal styrke tidligt fødte børn Fra Politiken, 9. jan. 2015 Kuvøsegrise skal styrke tidligt fødte børn Dansk forskning fører an inden for ernæring til for tidligt fødte børn testet på kuvøsegrise. GRIS. En helt nyfødt gris bliver pakket

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

November 1996. Abdominalcentret. Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59

November 1996. Abdominalcentret. Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 November 1996 Til Folketingets Sundhedsudvalg Abdominalcentret Ernæringsenheden-2111 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 Med tak for lejligheden til at orientere om ernæringsenhedens arbejde

Læs mere

Spørgsmål: Spørgsmål vedr. informationsbreve til patienter i Region Hovedstaden

Spørgsmål: Spørgsmål vedr. informationsbreve til patienter i Region Hovedstaden Center for Kommunikation POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Journal-nr.: 18032048 Dato: 31. juli 2018 Spørgsmål nr.: RR-104-18 Dato: 21. juni 2018

Læs mere

Januar Kære medlem. Hjemmesiden

Januar Kære medlem. Hjemmesiden Januar 2015 Kære medlem Bestyrelsen har besluttet at genoptage nyhedsbrevet, da vi gerne vil styrke kontakten til medlemmerne. Nyhedsbreve sendes kun ud elektronisk, så det er vigtigt, at du sørger for

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Side 2/16 Rådgivning om eksperimentel

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Årsskrift Stafet For Livet sæson Sammen var vi stærkere

Årsskrift Stafet For Livet sæson Sammen var vi stærkere Årsskrift Stafet For Livet sæson 2017 Sammen var vi stærkere Indhold Generelle fakta 3 Fightere 6 Lysceremoni 7 24 timer 8 Frivilliges trivsel 9 Håb 10 Sammen var vi stærkere! I år var overskriften for

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere