Login og introduktion til SEI2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Login og introduktion til SEI2"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem

2 Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) og hvordan brugergrænsefladen er opbygget. Brugervejledningen vil blive opdateret, såfremt der sker væsentlige ændringer i programmet. De opdaterede brugervejledninger kan hentes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside under Indberetning (SEI2). For introduktion til Sundhedsdatastyrelsen Elektroniske Indberetningssystem (SEI) henvises til: Sundhedsdatastyrelsen Afdeling for Datakvalitet og -indhold Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design Copyright Version 1 Versionsdato 23. januar 2019 Web-adresse Titel Login og introduktion til SEI2 Rapporten kan kun refereres til efter tilladelse fra Sundhedsdatastyrelsen Login og introduktion til SEI2 2 / 19

3 Indhold 1. Login Første login... 5 Oprettelse med aktiveringskode... 6 Oprettelse uden aktiveringskode Bruger rettigheder Programopbygning Programvinduets indhold Sektionen Mine bakker Ulæste beskeder Bakker i ulæste beskeder Sortering og filtrering Kladder, Udbakke, Indberettet og Annulleret Sortering og filtrering Validering i mine bakker Sektionerne Opret skema og Skemaer Skemafunktioner Gem Slet Valider Rediger Indberet Annuller Læg i udbakke Fjern fra udbakke Print Sektionen Diverse CPR-søgning Anmodning om brugerroller Genveje Login og introduktion til SEI2 3 / 19

4 1. Login Brug følgende link til at komme ind på SEI2: Log på med medarbejdersignatur ved at klik på Log på med nøglefil. Alternativt vil nogle bruger logge på med sit nøglekort. Dette gøres ved at indtaste bruger-id og adgangskode og klikke på Næste. Ved log på med medarbejdersignatur vælg da navn samt CVR nummer fra rullemenuen i feltet Vælg digital signatur og log ind med Nemlog-in. Klik herefter på OK. Indtast adgangskoden til din medarbejder signatur og klik på OK. Login og introduktion til SEI2 4 / 19

5 Hvis det er første gang, der logges på så gå til afsnit 1.1 Første login. Nogle Regioner/Hospitaler bruger en signaturcentral til at hente signatur fra, her vil billedet derfor se således ud: 1.1 Første login Første gang der logges på SEI2, vil forside se ud som nedenstående. Brugeroprettelsen kan foretages med eller uden aktiveringskode. Login og introduktion til SEI2 5 / 19

6 Oprettelse med aktiveringskode Hvis en aktiveringskode er modtaget i en mail fra din administrator, sæt da hak ved Ja og klik derefter på Næste. Indtast aktiveringskoden fra mailen og klik herefter igen på Næste. Indtast oplysninger om fornavn, efternavn og CPR-nr. Det er ikke obligatorisk at angive en adresse medmindre brugeren tilhører det private. Klik herefter på Næste. For at gennemfører oprettelsen, klik da på Udfør. Oprettelse uden aktiveringskode Hvis brugeren skal oprettes uden aktiveringskode, sæt da hak ved Nej og klik på Næste. Indtast oplysninger om fornavn, efternavn og CPR-nr. Det er ikke obligatorisk at angive en adresse medmindre brugeren tilhører det private. Klik herefter på Næste. For at gennemfører oprettelsen, klik da på Udfør. OBS: Nye bruger har ingen rettigheder, dvs. at de ikke er muligt for nye brugere at læse, udfylde og indberette skemaer. For at få tildelt rettigheder skal der anmodes herom. Læs venligst afsnit 6.2 Anmodning om brugerroller. Login og introduktion til SEI2 6 / 19

7 2. Bruger rettigheder Til hvert skema findes tre slags brugerrettigheder. En bruger kan være tildelt indberet-, indtasteller læserettigheder til en skematype. Læserettigheder: indbefatter at skemaerne af en bestemt type kan læses. Med disse rettigheder kan et skema ikke oprettes og dermed ikke findes under sektionen Opret skemaer. Med rettighederne, kan man hverken indtaste eller indberette, men derimod validere, lægge i udbakke, fjerne fra udbakke og printe skemaet. Indtast rettigheder: indbefatter rettigheder til at oprette et nyt skema, indtaste oplysninger og redigere et eksisterende (og evt. indberettet) skema, men ikke indberette skemaet. Du har med disse rettigheder også mulighed for at gemme og slette et skema. Indberet rettigheder: Indbefatter ovenstående rettigheder samt rettigheden til at indberette et skema. Med disse rettigheder kan du også annullere et tidligere indberettet skema. Hvad de forskellige funktioner valider, læg i udbakke, indberet osv. indebærer kan læses i afsnit 5.1. Kan en funktion ikke benyttes, kan det ofte skyldes, at man ikke har rettighederne hertil. Hvilke rettigheder man er tildelt, og hvordan man kan søge om yderligere rettigheder, kan man læses mere om i afsnit 6.2 Anmodning om brugerroller. Login og introduktion til SEI2 7 / 19

8 3. Programopbygning For introduktion til Sundhedsdatastyrelsen Elektroniske Indberetningssystem (SEI) henvises til: Programvinduets indhold Når du har åbnet programmet vises dette skærmbillede: Mine bakker Under sektionen Mine bakker findes: Ulæste beskeder: Bakke med ulæste beskeder fra egen gruppe/organisation eller Sundhedsdatastyrelsen (SDS). Denne bakke er kun beregnet til systembeskeder. Kladde: Bakke med ikke færdige skemaer gemmes her. Medlemmer af samme brugergruppe 1 deler bakken Kladde. Udbakke: Bakke med skemaer, der netop er gjort parat til afsendelse. Medlemmer af samme brugergruppe deler bakken Udbakke. Indberettet: Bakke med skemaer, der er indberettet til SDS. Medlemmer af samme brugergruppe deler bakken Indberettet. Annulleret: Bakke med gruppens annullerede (ikke slettede) indberettede skemaer. Medlemmer af samme brugergruppe deler bakken Annulleret. Opdater bakketæller: Knap, der opdaterer alle bakker. 1 Når du bliver oprettet som bruger første gang, bliver du samtidig medlem af en brugergruppe. En brugergruppe kan bestå af bare et enkelt medlem fx en praktiserende læge, eller flere medlemmer fx alle læger på en afdeling. Man kan godt være medlem af flere grupper. Login og introduktion til SEI2 8 / 19

9 2. Opret skema Under sektionen Opret skema benyttes rullemenuen til at finde det ønskede skema til indberetning. Klik på det ønskede skema for at oprette og udfylde en ny indberetning. Når man har oprettet et skema, er det muligt at finde en skemaspecifik vejledning i skemasektionen Skemainformation øverst på siden. 3. Skemaer Under sektionen Skemaer benyttes rullemenuen til at finde alle påbegyndte, indberettede eller annullerede skemaer i gruppen, fordelt på skematype. 4. Diverse Under sektionen Diverse findes følgende to moduler: CPR søgning: Visning af samtlige skemaer der ligger for pågældende cpr-nummer i gruppen. Anmode om brugerroller Her kan man søge om adgang til at læse, indtaste i eller indberette et skema. Anmodningen skal godkendes af en administrator. Funktionerne i hver sektion er beskrevet yderligere i afsnittene 4, 5 og 6 Login og introduktion til SEI2 9 / 19

10 4. Sektionen Mine bakker Generel navigation i bakkerne Ulæste beskeder, Kladde, Udbakke, Indberettet og Annulleret. 4.1 Ulæste beskeder Bakken Ulæste beskeder indeholder systembeskeder udsendt fra din gruppe/organisation. Der kan ikke afsendes eller modtages private beskeder. Login og introduktion til SEI2 10 / 19

11 Bakker i ulæste beskeder Under Ulæste beskeder er der følgende bakker: 1) 2) 5) 3) 6) 4) 1. Hvis man klikker på Skemaer i kladde, så kommer man ud på forsiden. 2. Modtaget: her ses de beskeder, som er modtaget men endnu ikke er læst. 3. Læst: her ses de beskeder, som er modtaget og læst. 4. Alle: her ses samtlige beskeder, som er sendt, modtaget og/eller læst. 5. Kladder: her ses påbegyndte meddelelser, som endnu ikke er sendt eller slettet. 6. Sendt: her ses alle afsendte beskeder, dette inkluderer afsendte anmodninger om brugerroller. Sortering og filtrering Klikkes der på Ulæste beskeder ses en skemaoversigt som på nedenstående billede. 1) 2) 3) Login og introduktion til SEI2 11 / 19

12 1. Filtrér I feltet indtastes et søgeord som beskederne ønskes filtreret efter. Herefter vælges der en kategori/kolonneoverskrift i den fremkomne rullemenuen. 2. Åben og slet For at åbne og læse en besked skal man klikke på den pågældende besked og derefter på Åben. For at slette en besked klikkes på beskeden og derefter på Slet. 3. Bjælke med kolonneoverskrifter Skemaerne kan sorteres inden for en af kolonneoverskrifterne. Dette gøres ved, at klikke på pilen udfor den valgte overskrift. Afhængig af hvilken kolonne der er valgt, kan skemaerne sorteres efter tidspunkt eller alfabetisk. Skemaerne kan også filtreres ved at indtaste et bogstav, ord eller tal i feltet. Herefter kan der vælges, hvad det indtastede skal benyttes til, ved at klikke på pilen og vælge en af mulighederne. Derefter klikkes på Anvend. Filtreringen kan fjernes ved at klikke på Ryd. 4.2 Kladder, Udbakke, Indberettet og Annulleret De fire bakker med skemaer kan benyttes som følger: Kladde: bakke med gruppens/organisationens ikke færdige skemaindberetninger. Et oprettet skema ligger i kladder indtil det er slettet, lagt i udbakke eller indberettet. Udbakke: bakke med skemaer som ofte er gruppens færdige, men endnu ikke indberettede skemaer. Indberettet: bakke med gruppens indberettede skemaer. Annulleret: bakke med gruppens annullerede (ikke slettede) indberettede skemaer. Login og introduktion til SEI2 12 / 19

13 Sortering og filtrering Klikkes der på bakkerne Kladde, Udbakke, Indberettet og Annulleret ses en skemaoversigt som på nedenstående billede. 1) 2) 1. Filtrér I feltet indtastes et søgeord som beskederne, ønskes filtreret efter. Vælg herefter en kategori/kolonneoverskrift i den fremkomne rullemenu. 2. Bjælke med kolonneoverskrifter Skemaerne kan sorteres eller filtreres inden for en af 13 kolonne overskrifter. Dette gøres som i afsnit Validering i mine bakker Valider-knappen kan benyttes til at validere et skema i bakkerne Kladder og Udbakke Sæt et hak i venstre side ud for det valgte skema, og klik derefter på valider. Læs mere om valideringsfunktionen i afsnit Login og introduktion til SEI2 13 / 19

14 5. Sektionerne Opret skema og Skemaer Opret skema: Opret et skema ved at klikke på det ønskede skema i sektionen Opret skema. Hvis det ønskede skema ikke vises i sektionen, skyldes det, at de nødvendige rettigheder mangler, se afsnit 2. Skemaer: For at se et oprettet skema af en bestemt type, klik da på den pågældende type i sektionen. Herved fremkommer der en liste af samtlige skemaer af den valgte type. Hvis et ønsket skema ikke findes, skyldes det, at de nødvendige rettigheder mangler, se afsnit 2. Denne sektion er også brugbar til at få et overblik over skemaer af en specifik type. 5.1 Skemafunktioner Når man er inde i et skema er der i udgangspunktet følgende skemafunktioner Gem, Slet, Valider, Rediger, Indberet, Annuller, Læg i udbakke, Fjern fra udbakke og Print. Gem Klik på Gem og skemaet bliver gemt under kladder. Skemaet bliver automatisk gemt under kladder, hvis man forlader skemaet. Vær opmærksom på at et skema ikke kan gemmes, hvis der ikke er angivet en gruppe. Se eventuelt den skema specifikke vejledning. Slet Klik på Slet og skemaet slettes. Det vil herefter ikke være muligt at genfinde skemaet. Et indberettet skema kan ikke slettes, men derimod annulleres. Se afsnit Valider Valider funktionen benyttes til at tjekke, om et skema er foruden fejl og dermed kan indberettes. Valideringsfunktionen sikrer, at man mindsker antallet af skemaer, der indberettes med fejl. Valideringsfunktionen kan bl.a. foretage logiske tjek af de udfyldte felter. Eksempelvis kan man ikke indberette et skema med et ugyldigt CPR-nummer. Man kan vælge selv at validere et skema undervejs i indtastningen ved at klikke på knappen Valider. Et skema vil altid blive valideret automatisk inden det indberettes. Når et skema er blevet valideret, vil der gives besked om eventuelle fejl eller hvis der er noget Login og introduktion til SEI2 14 / 19

15 man skal være opmærksom på. Er skemaet uden fejl vil der dukke en blå tekstboks op, med beskeden Valideret uden fejl. Er der derimod fejl i skemaet vil en rød tekstboks dukke frem med besked om hvilke fejl skemaet indeholder. For at se samtlige fejl klikkes på pilen helt til højre i den røde tekstboks. En gul tekstboks med en advarselstrekant betyder ikke at der er fejl i skemaet, men blot at du skal være opmærksom. Et skema kan altså godt indberettes selvom der er en advarsel. Advarslen kan dukke frem, hvis der mangler en oplysning eller hvis du har indtastet en oplysning som ofte bliver angivet forkert eller som giver anledning til fejl. Bemærk: Hvis man ikke man forlade et skema pga. en valideringsfejl, klik da på <Esc>. Hvis man ikke kan validere et skema med erstatnings-cpr klik da på Gem og derefter Valider Rediger I tilfælde af at der er indberettet et skema med forkerte oplysninger eller mangler, så er det muligt at redigere skemaet. Åben det pågældende skema i bakken Indberettet og klik på Rediger. Redigeres et skema flyttes det automatisk fra bakken indberettet til kladder. Er skemaet, efter redigering, korrekt, skal det indberettes igen, så det oprindelige skema opdateres med de nye oplysninger. I skemaoversigterne under kolonne version kan man se, hvor mange gange et skema er blevet indberettet. Bemærk, at det er ikke muligt at ændre patientens personoplysninger, hvis skemaet har været indberettet. Er disse oplysninger forkerte, er man nødsaget til at annullere skemaet og oprette et nyt med korrekte personoplysninger. Indberet Et færdigt skema indberettes direkte ved at klikke på Indberet. Valideringsfunktion tjekker automatisk skemaet for fejl og mangler inden indberetningen, hvis skemaet valideres uden fejl, bliver det indberettet og flyttes til bakken Indberettet. Kan et skema ikke indberettes, så kan det skyldes, at de nødvendige rettigheder mangler, se afsnit 2. Login og introduktion til SEI2 15 / 19

16 Annuller Hvis man har indberettet et skema fejlagtigt, så kan man annullere dette skema. Dette gøres ved, at man i bakken Indberettet vælger det pågældende skema ved at klikke på det. Når skemaet er åbent, kan man klikke på Annuller. Herefter vil der dukke en dialogboks op, hvor man skal bekræfte annullering ved at klikke på Ja. Er skemaet annulleret, flyttes skemaet fra bakken Indberettet til bakken Annulleret. Bemærk at, som det fremgår af dialogboksen, kan et skema ikke redigeres, hvis det er blevet annulleret. Læg i udbakke Benyttes denne funktionen flyttes skemaet til bakken Udbakke. Funktionen kan ikke benyttes, hvis man allerede befinder sig i udbakken. Fjern fra udbakke Denne funktion fjerner beskeden fra udbakken og flytter beskeden til kladder. Befinder skemaet sig ikke i udbakke kan funktionen ikke benyttes. Print Denne funktion generer en pdf-fil af skemaet, som efterfølgende kan udskrives. Login og introduktion til SEI2 16 / 19

17 6. Sektionen Diverse 6.1 CPR-søgning CPR-søgning er god til at få en overblik over tilgængelige skemaer for et givent CPR-nummer. Indtast det ønskede CPR-nummer i feltet CPR-søgning og klik på Søg. Herefter fremsøges alle de skemaer, som er tilgængelige for det pågældende CPR-nummer. Efter søgningen kan man filtrere skemaerne, enten på baggrund af navn, skema type, oprettelsesdato, stadie, gruppe, indberetningsdato eller hvem skemaet er indberettet af. Dette gøres ved at klikke øverst i den kolonne, som man ønsker at filtrere efter. Se eventuelt afsnit Anmodning om brugerroller Her kan man søge om adgang til at læse, indtaste i eller indberette et skema. Dette gøres ved at sætte hak i Anmod ud for det pågældende skema med den rettighed man ønsker. I kolonnen Gruppe vælges fra rullemenuen, for hvilken gruppe skemarettighederne skal gælde. Anmodningen skal godkendes af en administrator. Vær opmærksom på, at det kan tage nogle minutter fra du modtager en godkendelse til, at skemaet dukker op under Opret skema. Login og introduktion til SEI2 17 / 19

18 Forhåndsgodkendelse Der kan være sat hak i godkend uden, at der er anmodet om rettigheden, dette betyder at en administrator har forhåndsgodkendt denne rettighed, men brugeren skal stadig anmode om rettigheden for at kunne læse, indtaste eller indberette i det pågældende skema. Eksisterende rettigheder De rettigheder som brugeren allerede er tildelt, vises i skemaet ved, at der er hak i både Anmod og Godkendt. Login og introduktion til SEI2 18 / 19

19 7. Genveje Startsiden Uanset hvor man befinder dig i systemet, har man altid mulighed for at komme tilbage til forsiden ved at klikke på ikonet Sundhedsdatastyrelsen oppe i venstre hjørne af skærmen. Tastaturgenveje Samtlige tastaturgenveje findes ved at højre klikke et sted på startsiden og derefter vælge Vis genveje Rullemenuer Skal man finde en kendt enhed i en lang rullemenu, så kan man ved fordel stille sig i feltet og indtaste de første tegn i enhedens navn, herved dukker kun de enheder op i rullemenuen som indeholder de indtastede tegn. Dato Hvis man ønsker at angive dags dato i et dato felt så kan man ved fordel indtaste d i datofeltet, hvorved systemet automatisk udfylder dagsdato. Forlad et skema (<esc>) Hvis man ikke kan forlade et skema fordi nogle at oplysningerne indtastet ikke er korrekte eller validering har fundet fejl, kan man forlade skemaet ved at klikke på tastaturknappen <esc>. Herefter vil der dukke en dialogboks frem der spørger om du vil gemme skemaet før du forlader det. Login og introduktion til SEI2 19 / 19

Indberetning af rituel omskæring

Indberetning af rituel omskæring BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af rituel omskæring - Foretaget uden for klinikker og sygehuse Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave),

Læs mere

Indberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Indberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile ersttt BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk

Læs mere

Indberetning af sengepladser for offentlige sygehuse

Indberetning af sengepladser for offentlige sygehuse BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af sengepladser for offentlige sygehuse Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan

Læs mere

Elektronisk indberetning af cancer

Elektronisk indberetning af cancer r VEJLEDNING 2019 Elektronisk indberetning af cancer Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave), der beskriver, hvordan elektronisk indberetning

Læs mere

Indberetning af genoptræning

Indberetning af genoptræning BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af genoptræning Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave), der teknisk og fagligt beskriver, hvordan der

Læs mere

Indberetning til Den nationale børnedatabase

Indberetning til Den nationale børnedatabase BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning til Den nationale børnedatabase Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave), der teknisk og fagligt beskriver,

Læs mere

Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis

Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis VEJLEDNING 2019 Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave), der beskriver, hvordan

Læs mere

VEJLEDNING Vejledning til lokaladministartorfunktionaliteten. Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem

VEJLEDNING Vejledning til lokaladministartorfunktionaliteten. Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem VEJLEDNING 2019 Vejledning til lokaladministartorfunktionaliteten Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man

Læs mere

Indberetning af den elektroniske dødsattest

Indberetning af den elektroniske dødsattest BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af den elektroniske dødsattest Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan sundhedssektoren

Læs mere

Indberetning af Injicerbar heroin og metadon

Indberetning af Injicerbar heroin og metadon BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af Injicerbar heroin og metadon Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave), der beskriver hvordan indberetningen

Læs mere

Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien

Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien T VEJLEDNING 2019 Indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave), der beskriver, hvordan landets

Læs mere

Indberetning af IVFbehandlinger

Indberetning af IVFbehandlinger BRUGERVEJLEDNING 2019 Indberetning af IVFbehandlinger Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugervejledning (1. udgave), der teknisk og fagligt beskriver, hvordan

Læs mere

Indberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem

Indberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem 2018 Indberetning af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Brugervejledning - kort version. En kort indføring i den elektroniske dødsattest Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

Brugervejledning - kort version. En kort indføring i den elektroniske dødsattest Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Brugervejledning - kort version En kort indføring i den elektroniske dødsattest Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Version 1 Sundhedsstyrelsen, august 2007 Indhold Introduktion...

Læs mere

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST)

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Oprettet: 10. februar 2018 Version: 1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Elektronisk indberetning af patienter til Landspatientregisteret. - MiniPas Version 4.2 Kolofon Titel: Elektronisk indberetning af patienter til Landspatientregistreret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Indberetning af patientbehandling til Landspatientregisteret

Indberetning af patientbehandling til Landspatientregisteret QUICK GUIDE 2019 Indberetning af patientbehandling til Landspatientregisteret Målgruppe: Private sygehuse private klinikker privatpraktiserende speciallæger jf. BEK nr. 1496 af 01/12/2016 og efterfølgende

Læs mere

Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web. Gå ind på og klik på link til idep.web.

Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web. Gå ind på   og klik på link til idep.web. Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web Gå ind på www.dst.dk/idepweb og klik på link til idep.web. januar 00 Trin : Log ind på virk.dk med digital medarbejdersignatur

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning

Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning Februar 2019 Udgiver: Miljøstyrelsen 2 Miljøstyrelsen / Sprøjtejournal Indhold 1. Login via mst.dk med NemID Erhverv 4 1.1 Login via mst.dk 4 1.2

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Quick Guide Stregkoder på primær emballage. Opret bruger Log ind med og adgangskode Stregkodemærkning

Quick Guide Stregkoder på primær emballage. Opret bruger Log ind med  og adgangskode Stregkodemærkning Quick Guide Stregkoder på primær emballage Opret bruger Log ind med e-mail og adgangskode Stregkodemærkning 1 Opret bruger Hvis du allerede er oprettet som bruger på Leverandør- og Udbudsportalen, kan

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

PENSAB. Kontrol af indberetninger i PENSAB. Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

PENSAB. Kontrol af indberetninger i PENSAB. Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM Maj 2019 Version 02 2019 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne Ansvarlig: Version: 2.3 Mats Lindberg Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen)

for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen) brugervejledning for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen) 2009 Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem - SEI Forord Dette er en brugervejledning

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Vejledning Patientportal

Vejledning Patientportal Vejledning Patientportal side 1 af 6 Indhold Patientportalen... 3 Hvordan finder jeg Patientportalen?... 3 Hvad kan jeg fra Patientportalens forside?... 3 Opret bruger på Patientportalen... 4 Hvordan opretter

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web import af fil fra lønsystem eller regneark

Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web import af fil fra lønsystem eller regneark Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web import af fil fra lønsystem eller regneark Denne guide beskriver, hvordan man importerer en fil fra lønsystemet eller regnearksløsning til IDEP.web. Vær opmærksom

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Brugervejledning - Førtidspension Udbetaling Danmark (UBD)

Brugervejledning - Førtidspension Udbetaling Danmark (UBD) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning - Førtidspension Udbetaling Danmark (UBD) Oprettet: 10. april 2018 Version: 1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Inden det er muligt at bruge SEI indberetningsklienten gennem den ny Citrix løsning. Skal Citrix

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix løsning for MAC/OS X brugere Bestilling af bruger til Citrix For at kunne logge på Citrix systemet skal

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

WebReq - MobilLab Teknisk manual 2018

WebReq - MobilLab Teknisk manual 2018 WebReq - MobilLab Teknisk manual 2018 Indhold 1. Klinikkens adgang til MobilLab i WebReq... 2 1.1 Rekvirering af MobilLab... 2 2. Adgang til MobilLab... 4 2.1 Oprettelse af brugere til MobilLab... 4 2.2

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Vejledning til VandData

Vejledning til VandData Vejledning til VandData Februar 2019 SIDE 1 FEBRUAR 2019 Vejledning til VandData Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Indberetning af driftsforstyrrelser

Indberetning af driftsforstyrrelser Trafikservicesystem TSS Indberetning af driftsforstyrrelser 1 Introduktion I denne manual finder du en gennemgang af Midttrafiks Trafikservicesystem - TSS. TSS anvendes (fra sept. 2019) af busselskaberne

Læs mere

Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis

Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Indberetning af legalt provokerede aborter i speciallægepraksis Brugervejledning 1. udgave, juli 2005 Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder

Læs mere

Vejledning. Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem. Indberetning af Genoptræning efter Sundhedsloven 140

Vejledning. Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem. Indberetning af Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Vejledning Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem Indberetning af Genoptræning efter Sundhedsloven 140 version 1.0 December 2006 Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem vejledning

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge via Nem- Refusion på internettet. Guiden giver

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Detaljeret indføring i den elektroniske dødsattest

Detaljeret indføring i den elektroniske dødsattest Detaljeret indføring i den elektroniske dødsattest Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem (SEI) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion...3 2. Åbne indberetningsprogram og logge på med certifikat...4

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

NemRefusion. Let i gang med NemRefusion for selvstændige. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk

NemRefusion. Let i gang med NemRefusion for selvstændige. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Guide til login på DA Barsel

Guide til login på DA Barsel Guide til login på DA Barsel 19. marts 2019 Dok ID: 134653 Adgang til DA Barsel For at kunne tilgå DA Barsels selvbetjening skal man have tilknyttet sin NemID medarbejdersignatur til Arbejdsgivernes Fælles

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere