Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål:"

Transkript

1 Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal København K Tlf.: CVR-nr.: Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål: 29. oktober 2018 Sagsnr.:18/13494 Spørgsmål 30: Vil ministeren i tabelform redegøre for, hvordan regeringens årlige besparelse på 2 pct. (omprioriteringsbidraget) fordeler sig på hver enkel af landets erhvervsskoler i hhv. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 samt akkumuleret for hver af perioderne , , , samt ? Svar: Der er i svaret anvendt de samme regneprincipper som i mit svar på UNU-spørgsmål 200 (Alm. del) samt ULØ-spørgsmål 182 (Alm. del) samt i FIU-spørgsmål (Alm. del). Det bemærkes, at det generelt ikke er muligt at opgøre de præcise konsekvenser af omprioriteringsbidraget fordelt på institutionsniveau. Det skyldes, at den enkelte institutions tilskud som følge af taxameterprincippet afhænger af sammensætningen af uddannelsesaktiviteten på den enkelte institution og tilhørende takster på de enkelte uddannelser i de enkelte finansår. Ministeriets budgettering af finanslovene foregår således på uddannelsesniveau og ikke på institutionsniveau. Det betyder, at beregningerne alene giver en indikation af konsekvenserne af omprioriteringsbidraget på institutionsniveau. De faktiske konsekvenser af omprioriteringsbidraget vil, hvis eksempelvis aktiviteten eller uddannelsessammensætningen på den enkelte institution ændrer sig, komme til at se anderledes ud. Hver enkelt institution vil derfor ikke nødvendigvis kunne genkende tallene for konsekvenserne fremadrettet. Nedenfor er følgelig opstillet beregningstekniske eksempler, der viser de enkelte institutioners forventede effektiviseringer som følge af omprioriteringsbidraget pr. institution med udgangspunkt i senest

2 kendte regnskabsår, som er For året 2016 tages der udgangspunkt i det samlede statstilskud for Der er ikke taget hensyn til ændringer i uddannelsesmix, udbud, aktivitetsforudsætninger eller øvrige effektiviseringer og ressourcetilførelser m.v. I beregningerne indgår således kun effektiviseringer som følge af omprioriteringsbidraget. Det skal derfor understreges, at konsekvenserne af omprioriteringsbidraget, som oplistet i tabellerne nedenfor, vil ændre sig, såfremt den enkelte institution oplever ændringer i aktivitet, uddannelsesmix m.v. I beregningen indgår således alene: Omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt i perioden , jf. Aftale om Finansloven for 2016 indgået af regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og Aftale om Politiet og Anklagemyndighedens økonomi i indgået af regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2020, jf. Aftale om Finanslov for 2017 indgået af regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2021 jf. af Aftale om Finanslov for 2018 indgået af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2022 jf. Finanslovforslaget I beregningerne indgår ikke aktivitetsændringer, takstjusteringer og ressourcetilførelser som følge af politiske aftaler, herunder bl.a.: Konsekvenser af Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgået af regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, herunder bl.a. takstforhøjelser på hhx som følge af takstharmonisering mellem hhx og stx, og den yderligere styrkelse til erhvervsuddannelserne på 241 mio. kr. i , heraf 150 mio. til en udstyrspulje mv. Pulje til særligt løft af erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. i 2016, jf. Aftale om løft af erhvervsuddannelser i 2016 indgået af regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Konsekvenser af Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser indgået af regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, herunder pulje til efteruddannelse af lærere og ledere på i alt 400 mio. kr. i perioden og takstforhøjelser som følge af det forhøjede timetal på udvidede fagpakker på hf og indførelsen af en ekstra prøve. 2

3 Konsekvenserne af Aftale om bedre veje til uddannelse og job mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten. I beregningerne indgår heller ikke aktivitetsændringer og takstjusteringer som følge af initiativer, der er indarbejdet på finanslovforslaget for 2019, herunder bl.a. Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Dertil indgår de mærkbare ressourcetilførelser til erhvervsuddannelserne i forbindelse med regeringens erhvervsuddannelsesudspil 'fra folkeskole til faglært' heller ikke i beregningerne. Beregningerne tager desuden ikke hensyn til aktivitetsfremskrivninger, diverse effektiviseringskrav (statens indkøbsprogram m.v.) samt evt. øvrige initiativer. Det bemærkes endvidere, at ovenstående liste af initiativer ikke er udtømmende. 3

4 Tabel 1 Forventede konsekvenser for erhvervsskoler i (mio. kr pl) Kommune Institution Assens Kommune Handelsgymnasiet Vestfyn 0,4 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 2,3 Billund Kommune Erhvervsgymnasiet Grindsted 0,4 0,8 1,1 1,5 1,9 2,2 2,5 Grindsted Landbrugsskole 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 Bornholms Regionskommune Campus Bornholm 2,6 4,6 6,8 9,0 11,1 13,2 15,2 Esbjerg Kommune AMU-Vest 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,4 Handelsgymnasiet Ribe 0,5 0,9 1,4 1,8 2,2 2,6 3,1 Kjærgård Landbrugsskole 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 Rybners 6,1 11,5 17,1 22,6 27,9 33,2 38,3 Favrskov Kommune Den jydske Haandværkerskole 1,5 3,3 4,8 6,4 7,9 9,4 10,9 Fredericia Kommune EUC Lillebælt 1,5 3,5 5,2 6,9 8,5 10,1 11,7 Frederiksberg Kommune TEC, Technical Education 9,3 18,4 27,3 36,0 44,6 53,0 61,2 Copenhagen Frederikshavn Kommune Frederikshavn Handelsskole 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,7 5,4 Guldborgsund Kommune CELF - Center for 3,9 6,6 9,9 13,0 16,1 19,1 22,1 erhv.rettede udd. Lolland- Falst Haderslev Kommune Haderslev Handelsskole 0,7 1,5 2,2 2,9 3,5 4,2 4,8 Herning Kommune Agroskolen Hammerum 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 Herningsholm Erhvervsskole 4,5 8,7 12,9 17,1 21,1 25,1 29,0 Hillerød Kommune Erhvervsskolen Nordsjælland 4,7 8,9 13,2 17,5 21,6 25,7 29,6 Hjørring Kommune EUC Nord 3,9 7,5 11,2 14,8 18,3 21,7 25,1 Holbæk Kommune EUC Nordvestsjælland 3,3 6,7 10,0 13,2 16,3 19,4 22,4 Holstebro Kommune Uddannelsescenter Holstebro 4,2 7,9 11,8 15,5 19,2 22,8 26,4 Horsens Kommune Bygholm Landbrugsskole 0,5 0,9 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 Learnmark Horsens 3,4 7,1 10,6 14,0 17,3 20,5 23,7 Kolding Kommune AMU SYD 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,5 4,1 HANSENBERG 3,2 5,7 8,5 11,2 13,9 16,5 19,1 IBC International Business 5,2 9,5 14,1 18,6 23,1 27,4 31,7 College Københavns Kommune Hotel- og Restaurantskolen 2,3 3,8 5,7 7,5 9,3 11,0 12,7 NEXT UDDANNELSE 13,5 26,3 39,0 51,5 63,8 75,8 87,5 KØBENHAVN Niels Brock (Copenhagen 5,2 10,5 15,7 20,7 25,6 30,4 35,1 Business College) Køge Kommune Køge Handelsskole 2,1 4,0 5,9 7,9 9,7 11,5 13,3 Lyngby-Taarbæk Kommune Knord 4,4 8,5 12,6 16,7 20,6 24,5 28,3 Norddjurs Kommune Viden Djurs 3,0 5,5 8,1 10,7 13,2 15,7 18,2 Næstved Kommune EUC Sjælland 3,6 6,4 9,5 12,6 15,6 18,5 21,4 Zealand Business College 5,9 11,2 16,6 21,9 27,1 32,2 37,2 Odder Kommune Handelsfagskolen 0,7 1,4 2,1 2,7 3,4 4,0 4,6 Odense Kommune AMU-Fyn 0,8 1,6 2,3 3,1 3,8 4,6 5,3 Dalum Landbrugsskole 0,6 1,2 1,8 2,4 2,9 3,5 4,0 Kold College 1,9 3,5 5,2 6,9 8,5 10,1 11,7 Syddansk Erhvervsskole 10,7 20,4 30,3 40,0 49,5 58,8 67,9 Odense-Vejle TietgenSkolen 3,7 6,9 10,3 13,6 16,8 20,0 23,1 Randers Kommune Tradium 5,3 9,7 14,4 18,9 23,4 27,9 32,2 Ringkøbing-Skjern Kommune AMU Hoverdal 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 UddannelsesCenter Ringkøbing 2,6 4,9 7,3 9,7 12,0 14,2 16,4 Skjern Ringsted Kommune Skive College 2,7 5,2 7,8 10,3 12,7 15,1 17,4 Roskilde Kommune Roskilde Handelsskole 2,3 4,3 6,4 8,5 10,5 12,5 14,5 4

5 Roskilde Tekniske Skole 6,6 12,1 18,0 23,7 29,4 34,9 40,3 Silkeborg Kommune College360 3,8 6,8 10,2 13,4 16,6 19,7 22,8 Skanderborg Kommune Skanderborg-Odder Center 1,4 2,6 3,8 5,0 6,2 7,4 8,5 for uddannelse Svendborg Kommune Svendborg Erhvervsskole 2,8 5,1 7,5 9,9 12,3 14,6 16,9 & - Gymnasier Sønderborg Kommune Business College Syd 1,4 2,6 3,8 5,0 6,2 7,4 8,5 EUC Syd 4,7 8,8 13,0 17,2 21,3 25,3 29,2 Gråsten Landbrugsskole 0,5 1,0 1,5 1,9 2,4 2,8 3,3 Thisted Kommune EUC Nordvest 3,3 6,0 8,9 11,8 14,6 17,4 20,0 Tønder Kommune Tønder Handelsskole 0,5 1,0 1,5 2,0 2,4 2,9 3,3 Varde Kommune Varde Handelsskole og 0,7 1,3 2,0 2,6 3,3 3,9 4,5 Handelsgymnasium Vejen Kommune Vejen Business College 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 Vejle Kommune Campus Vejle 3,8 7,9 11,8 15,6 19,3 22,9 26,5 Vesthimmerlands Kommune Erhvervsskolerne Aars 2,0 3,7 5,5 7,3 9,0 10,7 12,3 Viborg Kommune Asmildkloster Landbrugsskole 0,7 1,2 1,7 2,3 2,8 3,3 3,9 Mercantec 5,1 9,4 13,9 18,3 22,7 27,0 31,1 Aalborg Kommune AMU Nordjylland 1,4 3,0 4,4 5,8 7,2 8,6 9,9 Nordjyllands Landbrugsskole 0,7 1,2 1,8 2,4 3,0 3,5 4,1 TECHCOLLEGE 7,2 14,6 21,7 28,7 35,5 42,1 48,7 Aalborg Handelsskole, 3,8 7,5 11,2 14,8 18,3 21,7 25,1 Hovedafdeling Aarhus Kommune Jordbrugets Uddannelses- 1,3 2,2 3,3 4,4 5,4 6,5 7,5 Center Århus Aarhus Business College 4,0 8,2 12,2 16,1 19,9 23,7 27,4 AARHUS TECH 6,3 11,8 17,4 23,0 28,5 33,9 39,1 I alt 196,1 374,6 556,3 734,4 908, , ,5 Kilde: Undervisningsministeriet 5

6 Tabel 2 Forventede konsekvenser for erhvervsskoler akkumuleret for , , , og (mio. kr pl) Kommune Institution Assens Kommune Handelsgymnasiet Vestfyn 9,4 2,1 3,5 8,4 7,3 Billund Kommune Erhvervsgymnasiet Grindsted 10,4 2,3 3,8 9,2 8, Grindsted Landbrugsskole 7,6 1,7 2,8 6,8 5,9 Bornholms Regionskommune Campus Bornholm 62,3 13,9 22,9 55,2 48,4 Esbjerg Kommune AMU-Vest 14,0 3,1 5,1 12,5 11,0 Handelsgymnasiet Ribe 12,5 2,8 4,6 11,1 9,7 Kjærgård Landbrugsskole 7,1 1,6 2,6 6,3 5,5 Rybners 156,7 34,7 57,2 139,1 122,0 Favrskov Kommune Den jydske Haandværkerskole 44,2 9,6 16,0 39,4 34,6 Fredericia Kommune EUC Lillebælt 47,5 10,3 17,2 42,5 37,3 TEC, Technical Education Copenhagen Frederiksberg Kommune 249,9 55,0 91,0 222,2 194,9 Frederikshavn Kommune Frederikshavn Handelsskole 22,2 4,9 8,1 19,8 17,3 CELF - Center for erhv.rettede Guldborgsund Kommune udd. Lolland-Falst 90,7 20,4 33,4 80,2 70,3 Haderslev Kommune Haderslev Handelsskole 19,8 4,3 7,2 17,6 15,4 Herning Kommune Agroskolen Hammerum 4,8 1,1 1,8 4,2 3,7 Herningsholm Erhvervsskole 118,3 26,2 43,2 105,1 92,2 Hillerød Kommune Erhvervsskolen Nordsjælland 121,2 26,8 44,3 107,6 94,4 Hjørring Kommune EUC Nord 102,4 22,6 37,4 91,0 79,8 Holbæk Kommune EUC Nordvestsjælland 91,5 20,1 33,3 81,4 71,4 Holstebro Kommune Uddannelsescenter Holstebro 107,8 23,9 39,4 95,7 84,0 Horsens Kommune Kolding Kommune Københavns Kommune Bygholm Landbrugsskole 12,4 2,7 4,5 11,0 9,7 Learnmark Horsens 96,6 21,1 35,1 86,1 75,5 AMU SYD 16,7 3,7 6,1 14,8 13,0 HANSENBERG 78,2 17,4 28,7 69,3 60,8 IBC International Business College 129,5 28,8 47,4 114,9 100,8 Hotel- og Restaurantskolen 52,3 11,8 19,3 46,2 40,5 NEXT UDDANNELSE KØBEN- HAVN 357,4 78,8 130,4 317,6 278,6 Niels Brock (Copenhagen Business College) 143,2 31,4 52,1 127,5 111,8 Køge Kommune Køge Handelsskole 54,5 12,1 19,9 48,4 42,4 Lyngby-Taarbæk Kommune Knord 115,7 25,6 42,2 102,8 90,1 Norddjurs Kommune Viden Djurs 74,3 16,5 27,2 65,9 57,8 Næstved Kommune EUC Sjælland 87,5 19,5 32,1 77,5 68,0 Zealand Business College 152,2 33,7 55,6 135,1 118,5 Odder Kommune Handelsfagskolen 18,8 4,1 6,8 16,7 14,7 Odense Kommune AMU-Fyn 21,5 4,7 7,8 19,1 16,8 Dalum Landbrugsskole 16,4 3,6 6,0 14,5 12,7 Kold College 47,8 10,6 17,5 42,4 37,2 Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle 277,4 61,4 101,3 246,3 216,1 TietgenSkolen 94,4 21,0 34,5 83,7 73,4 Randers Kommune Tradium 131,7 29,3 48,2 116,8 102,4 Ringkøbing-Skjern Kommune AMU Hoverdal 3,5 0,8 1,3 3,1 2,7 UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 67,1 14,8 24,5 59,6 52,2 Ringsted Kommune Skive College 71,1 15,7 25,9 63,2 55,4 Roskilde Kommune Roskilde Handelsskole 59,1 13,1 21,6 52,5 46,0 Roskilde Tekniske Skole 165,1 36,7 60,5 146,4 128,4 Silkeborg Kommune College360 93,2 20,8 34,2 82,6 72,5 6

7 Skanderborg Kommune Svendborg Kommune Sønderborg Kommune Skanderborg-Odder Center for uddannelse 34,9 7,7 12,8 31,0 27,2 Svendborg Erhvervsskole & - Gymnasier 69,2 15,4 25,3 61,3 53,8 Business College Syd 34,8 7,7 12,7 30,8 27,1 EUC Syd 119,6 26,5 43,8 106,1 93,1 Gråsten Landbrugsskole 13,4 3,0 4,9 11,9 10,4 Thisted Kommune EUC Nordvest 82,0 18,2 30,0 72,8 63,8 Tønder Kommune Tønder Handelsskole 13,5 3,0 4,9 12,1 10,6 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Varde Kommune 18,3 4,0 6,7 16,2 14,2 Vejen Kommune Vejen Business College 11,7 2,6 4,2 10,4 9,1 Vejle Kommune Campus Vejle 107,8 23,6 39,1 96,0 84,2 Vesthimmerlands Kommune Erhvervsskolerne Aars 50,5 11,2 18,5 44,8 39,3 Viborg Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Kilde: Undervisningsministeriet Asmildkloster Landbrugsskole 15,9 3,5 5,8 14,0 12,3 Mercantec 127,5 28,4 46,7 113,0 99,1 AMU Nordjylland 40,4 8,8 14,7 36,0 31,6 Nordjyllands Landbrugsskole 16,7 3,7 6,1 14,8 13,0 TECHCOLLEGE 198,5 43,6 72,2 176,7 155,0 Aalborg Handelsskole, Hovedafdeling 102,3 22,5 37,3 91,0 79,8 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 30,6 6,8 11,2 27,1 23,8 Aarhus Business College 111,5 24,5 40,6 99,3 87,1 AARHUS TECH 160,0 35,5 58,5 142,0 124, , , , , ,5 Med venlig hilsen Merete Riisager 7

Svar på spørgsmål 8 (Alm. del): I brev af 9. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Sofie Carsten Nielsen (RV) stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 8 (Alm. del): I brev af 9. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Sofie Carsten Nielsen (RV) stillet mig følgende spørgsmål: Undervisningsudvalget 2018-19 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk

Læs mere

Undervisningsudvalget Christiansborg

Undervisningsudvalget Christiansborg Undervisningsudvalget 2018-19 (Omtryk - 20-11-2018 - Rettelse af fejl i besvarelsen) UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal

Læs mere

Svar på spørgsmål 182 (Alm. del): I brev af 11. september 2018 har udvalget efter ønske fra Magnus Heunicke (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 182 (Alm. del): I brev af 11. september 2018 har udvalget efter ønske fra Magnus Heunicke (S) stillet mig følgende spørgsmål: Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

Svar på spørgsmål 182 (Alm. del): I brev af 11. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Anette Lind (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 182 (Alm. del): I brev af 11. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Anette Lind (S) stillet mig følgende spørgsmål: Undervisningsudvalget 2018-19 UNU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2017-18 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.:

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Februar Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Februar Murer. Tømrer Februar Campus Bornholm 7 7 CELF 39 43 Den jydske Haandværkerskole 11 11 Erhvervsskolen Nordsjælland 6 21 27 EUC Nord 4 15 19 EUC Nordvest 5 7 EUC Nordvestsjælland 4 7 11 EUC Sjælland 20 22 EUC Syd 15

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik November 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik November 2018 Murer. Tømrer November 2018 CELF 30 33 Den jydske Haandværkerskole 13 13 Erhvervsskolen Nordsjælland 20 20 EUC Nord 11 13 EUC Nordvest 5 EUC Nordvestsjælland 7 9 EUC Sjælland 16 17 EUC Syd 14 15 HANSENBERG 16 16 Herningsholm

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer Juli 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 50 55 College360 6 6 Den jydske Haandværkerskole 18 18 Erhvervsskolen Nordsjælland 14 17 EUC Nord 23 26 EUC Nordvest 4 5 9 EUC Nordvestsjælland 18 21 EUC Sjælland 7 15

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik August 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik August 2018 Murer. Tømrer August 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 40 45 College360 5 5 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 4 22 26 EUC Nord 4 18 22 EUC Nordvest 4 6 10 EUC Nordvestsjælland 13 15 EUC Sjælland

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2020 Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 25. oktober 2019 Sagsnr.: 19/12665 1) Beklædningshåndværker EUC

Læs mere

Svar på spørgsmål 92 (Alm. Del.): I brev af 7.april 2016 har udvalget efter ønske fra Magnus Heunicke (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 92 (Alm. Del.): I brev af 7.april 2016 har udvalget efter ønske fra Magnus Heunicke (S) stillet mig følgende spørgsmål: Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 199 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre uddannelsen endnu bedre. Gik du på den samme erhvervsskole under hele dit uddannelsesforløb? Hvilken erhvervsskole gik du på? (1)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2012

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2012 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2012 De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos regioner og lederforeningerne og indeholder søgetallene pr. 15. marts 2012 til de fulde gymnasiale forløb altså

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Samlet underskud for de gymnasiale udbydere i 2018

Samlet underskud for de gymnasiale udbydere i 2018 Samlet underskud for de gymnasiale udbydere i 2018 Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde den 3. oktober 2019 efter godt 3 måneders forsinkelse institutionsregnskaberne for 2018. De viser et

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS IFIR S Implementering af en ny indkøbskultur Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS Emner Præsentation af Indkøbsfællesskabet IFIRS Fra forhandlingskøb

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-7140 Til Folketinget Finansudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 18. oktober 2017 (alm.

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt Optagelse på ungdomsuddannelse i Syddanmark 2019

Bilag til dagsordenspunkt Optagelse på ungdomsuddannelse i Syddanmark 2019 Bilag til dagsordenspunkt Optagelse på ungdomsuddannelse i Syddanmark 2019 Område: Regional Udvikling Afdeling: Uddannelse og Mobilitet Journal nr.: 19/38896 Dato: 3. oktober 2019 E-mail: bhe@rsyd.dk Telefon:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Ministeren Dato 14. januar 2019

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Søgetal til de gymnasiale uddannelser 2019 (overblik)

Søgetal til de gymnasiale uddannelser 2019 (overblik) Søgetal til de gymnasiale uddannelser 2019 (overblik) Undervisningsministeriet har den 26. marts 2019 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 257 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 257 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 257 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Undervisningsudvalget 201718 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 Email:

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere