Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3"

Transkript

1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3

2 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS... 4 SKOLEPERIODE UNDERVISNINGSFORLØB 1 FOR ELEVER UNDER 25 ÅR/ELEVER MED TILSVARENDE FORLØB (EUD/EUV3) TEMA: DANSK TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS TVÆRFAGLIGT PROJEKT TEMA 2: UDVIKLING OG LÆRING TEMA 3: MANGFOLDIGHED OG FÆLLESSKAB TEMA: SAMFUNDSFAG SKOLEPERIODE UNDERVISNINGSFORLØB 2 FOR ELEVER UNDER 25 ÅR/ELEVER MED TILSVARENDE FORLØB (EUD/EUV3) TEMA: DANSK TEMA: SAMFUNDSFAG TEMA 3: MANGFOLDIGHED OG FÆLLESSKAB TVÆRFAGLIGT PROJEKT TEMA 4: KOMMUNIKATION, RELATIONER OG DANNELSE SKOLEPERIODE TEMA 5: FAGIDENTITET OG DEN AFSLUTTENDE PRØVE BILAG...36 BILAG 1: SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE 1 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTS HANDLEKOMPETENCE BILAG 2: SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE 2 PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER BILAG 3: SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE 3 FAGIDENTITET BILAG 4: PÆDAGOGIK - MÅL FORDELT PÅ TEMAER BILAG 5: PSYKOLOGI I DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS - MÅL FORDELT PÅ TEMAER BILAG 6: KOMMUNIKATION I DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS - MÅL FORDELT PÅ TEMAER BILAG 7: SUNDHED I DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS - MÅL FORDELT PÅ TEMAER BILAG 8: BEVÆGELSE OG IDRÆT - MÅL FORDELT PÅ TEMAER BILAG 9: NATUR OG UDELIV - MÅL FORDELT PÅ TEMAER BILAG 9: DIGITAL KULTUR - MÅL FORDELT PÅ TEMAER BILAG 10: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG AKTIVITETER I DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS - MÅL FORDELT PÅ TEMAER BILAG 11: ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI - MÅL FORDELT PÅ TEMAER BILAG 12: PRAKTIKOPGAVE BILAG 13: PRAKTIKOPGAVE BILAG 14: PRAKTIKOPGAVE BILAG 15: PRAKTIKOPGAVE BILAG 16: PRAKTIKOPGAVE BILAG 17: PRAKTIKOPGAVE BILAG 18: PRAKTIKOPGAVE 1 - SPECIALOMRÅDET BILAG 19: PRAKTIKOPGAVE 2 - SPECIALOMRÅDET BILAG 20: PRAKTIKOPGAVE 3 - SPECIALOMRÅDET Side 2 af 64

3 Den pædagogiske assistentuddannelse Tema Titel Varighed Tema 1 Den pædagogiske assistent i teori og praksis 20 dage Forløb 1 for EUD/EUV3 (1) Undervisningsforløb 1 for elever under 25 år 15 dage /elever med tilsvarende forløb (EUD/EUV3) Dansk 5 dage Tema 1 Den pædagogiske assistent i teori og praksis 5 dage Tværfagligt projekt Tema 2 Udvikling og læring 25 dage Tema 3 Mangfoldighed og fællesskab 30 dage Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 5 dage Valgfag/Engelsk 5 dage Samfundsfag 10 dage Forløb 1 for EUD/EUV3 (2) Undervisningsforløb 2 for elever under 25 år 10 dage /elever med tilsvarende forløb (EUD/EUV3) Dansk 5 dage Samfundsfag 5 dage Tema 3 Mangfoldighed og fællesskab Tværfagligt projekt 10 dage Tema 4 Kommunikation, relationer og dannelse 50 dage Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 10 dage Valgfag/engelsk 5 dage Prøve i grundfag og uddannelsesspecifikt fag 5 dage Tema 5 Fagidentitet og afsluttende prøve 15 dage I alt 235 dage (47 uger) Vejledende fordeling af skole- og praktikperioder på den pædagogisk assistentuddannelse Skoleperiode 1 Varighed 4 uger Tema 1 Praktik 1 Skoleperiode 2 Praktik 2 Skoleperiode 3 Praktik 3 Skoleperiode 4 Varighed 14 uger Varighed 20 uger Undervisningsforløb 1 for elever under 25 år (EUD), Tema 1 (afsluttes), Tema 2, Tema 3 Varighed ca. 18 uger Varighed 20 uger Undervisningsforløb 1 for elever under 25 år (EUD), Tema 3 (afsluttes), Tema 4 Varighed ca. 16 uger Varighed 3 uger Tema 5 1 uges Valgfag/Engelsk Afsluttend e projekt 1 uges uddannelsesspecifikt specialefag 2 ugers uddannelsesspecifikt specialefag 1 uges valgfag/engelsk 1 uges dansk 1 uges Dansk 1 uges samfundsfag 2 ugers samfundsfag Prøve i grundfag Prøve i uddannelsesspecifikt fag Uddannelsens samlede varighed er 2 år og 1,5 måned. Ovenstående oversigt er eksklusiv ferier. Praktikperiodernes længder kan variere afhængigt af holdets opstartsdato, helligdage og antal ferieuger i uddannelsesforløbet. Side 3 af 64

4 Skoleperiode 1 Tema 1: Den pædagogiske assistent i teori og praksis Varighed: 20 dage (100 timer 132 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Introduktion: 5 timer (7 lektioner) Pædagogik: 25 timer (33 lektioner) Psykologi i den pædagogiske praksis: 10 timer (12 lektioner) Kommunikation i den pædagogiske praksis: 5 timer (6 lektioner) Sundhed i den pædagogiske praksis: 5 timer (7 lektioner) Bevægelse og idræt: 14 timer (18 lektioner) Natur og udeliv: 10 timer (14 lektioner) Digital kultur: 5 timer (7 lektioner) Kulturelle udtryksformer: 13 timer (17 lektioner) Optakt til praktikopgave 2 timer (3 lektioner) Fleksibel læringszone: 6 timer (8 lektioner) Tema 1: Den pædagogiske assistent i teori og praksis Praksis Du begynder nu på en faglig og personlig udvikling, hvor du om cirka to år er uddannet som Pædagogisk Assistent. Du har sikkert allerede på nuværende tidspunkt stiftet bekendtskab med pædagogisk arbejde og ved derfor, at du skal handle som fagperson og være i stand til at tilsidesætte private behov. Du vil nu begive dig ud på en dannelsesrejse, hvor den anerkendende og relationelle tilgang, samt din evne til at kunne indgå i sociale sammenhænge vil påvirke din måde at opleve dig selv og verden på. Faglige og teoretiske refleksioner over hvad, hvorfor og hvordan du gør i forhold til en specifik målgruppe vil efterhånden blive en naturlig del af din måde at tænke og agere på og du vil blive udfordret via Bevægelse & Idræt på dine fysiske kompetencer. Allerede inden den første praktik vil du møde ryste-sammen-aktiviteter, der vil påvirke din og de andres opfattelse af det forpligtende fællesskab. Temabeskrivelse I Tema 1 arbejder eleven med at få en grundlæggende introduktion til uddannelsens opbygning og fag, samt til skolens IT-systemer og øvrige tilbud i undervisningen, herunder bibliotek, læse- og uddannelsesvejleder m.v. Elevens rejse mod en egentlig professionel fagidentitet begynder og eleven møder undervejs betydningen af medansvar for trivsel via gode sociale og faglige relationer både i klasserummet og på praktikpladsen. Eleven forberedes på den kommende praktik med mulighed for besøg på det tildelte praktiksted. Pædagogiske tænkere og opdragelsesformer samt omsorgsbegrebet Side 4 af 64

5 præsenteres. Der undervises i observationsmetoder, der kan anvendes i forhold til pædagogisk formål og målgruppe. Eleven introduceres til den gældende lovgivning i den pædagogiske sektor, inden for dagtilbud, skole/sfo og specialområdet. Inden for de 3 målgrupper arbejdes der med integritet, grænser, refleksion og den professionelle, personlige og private sfære. Allerede i tema 1 optræder faget Bevægelse & Idræt, hvor eleven får mulighed for at teste sine fysiske kompetencer. Eleven udarbejder et aktivitets- og legekatalog, som er et opslagsværk af lege, fysisk- og kreativ udfoldelse med henvisning til praktikmål. Kataloget indgår i skole- og praktikopgave 1. Før praktikken I forbindelse med den sidste pædagogikundervisningen inden praktik 1 introduceres eleven til skole- og praktikopgave 1 Den pædagogiske assistents handlekompetencer. I praktikken I praktikken arbejder eleven med skole- og praktikopgave 1 og afleverer besvarelsen elektronisk inden eleven vender tilbage til skolen. Efter praktikken I skoleperiode 2 skal eleven bruge sine observationer og refleksioner til at udarbejde et skriftligt produkt i projektform. Side 5 af 64

6 Skole- og praktikopgave 1 Den pædagogiske assistents handlekompetence I denne opgave skal du arbejde med din handlekompetence som Pædagogisk assistent. Opgaven består af 3 dele - en observationsopgave, en aktivitet og en refleksionsopgave. Opgaven afleveres elektronisk, således at den kan bruges, når du er tilbage på skolen. 1) Observer en planlagt aktivitet, som din vejleder eller en anden kollega har sat i gang. Brug de observationsmetoder du har lært af din underviser. Skriv observationen ned. Reflekter skriftligt over din observation. Brug evt. disse spørgsmål til inspiration: Hvad sker der? Hvor foregår aktiviteten? Hvem deltager? Hvad lægger du mærke til det faguddannede personale gør? Hvad fungerer/ fungerer ikke? Hvad lægger du mærke til der sker eller ikke sker når den fag professionelle ikke er der? 2) På baggrund af de refleksioner du har gjort dig i forbindelse med din observation, skal du nu planlægge, udføre og evaluere din egen aktivitet med udgangspunkt i et didaktisk planlægningsredskab. Du skal inddrage dit aktivitets- og legekatalog. Lav en skriftlig forberedelse af din aktivitet og noter din evaluering. 3) I din evaluering af aktiviteten skal du reflektere over din egen handlekompetence. Find evt. inspiration i følgende spørgsmål: Din egen professionelle/personlige/private rolle? Giv eksempler. Hvem er jeg som fagperson? Hvad vil jeg gerne blive bedre til? Hvilke kompetencer har jeg/ønsker jeg? Hvad har jeg lært? Hvilke praktikmål har jeg arbejdet med? Når du kommer tilbage fra praktik skal du bruge dine refleksioner og observationer til at udarbejde et skriftligt produkt i projektform. Side 6 af 64

7 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik - avanceret: Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring. (mål 1) Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling (mål 2) Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis (mål 3) Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis (mål 4) Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. (mål 5) Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idéhistorie forholde sig til etiske dilemmaer i egen pædagogiske praksis (mål 6) Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning for dannelse og opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse (mål 7) Eleven kan anvende viden om etableringen af den pædagogiske sektor og bevægelsen fra forsorg og pasning til udvikling og læring, til at forstå egen fagprofessionelle rolle (mål 8) Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis (mål 9) Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings-, oplysnings - og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor. (mål 10) Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau (mål 11) Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der kan inddrages i det tværfaglige samarbejde (mål 12) Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet. (mål 13) Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med den pædagogiske målgruppe. (mål 14) Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have indflydelse på kønsroller og stereotyper (mål 18) Psykologi i den pædagogiske praksis - avanceret: Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. (mål 1) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. (mål 2) Kommunikation i den pædagogiske praksis - avanceret: Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe (mål 2) Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende (mål 3) Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende (Mål 4) Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende (mål 5) Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper (mål 7) Side 7 af 64

8 Sundhed i den pædagogiske praksis - avanceret: Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, fysiske og sociale forhold (mål 1) Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed (mål 2) Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne til kunne forebygge infektioner (mål 5) Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne. (mål 7) Sundhed i den pædagogiske praksis - ekspert: Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde i den pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde (mål 1) Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed (mål 2) Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne til at vurdere og begrunde det konkrete arbejde for at forebygge infektioner (mål 5) Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne (mål 7) Bevægelse og idræt - avanceret: Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. (Mål 1) Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. (mål 2) Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder. (mål 3) Bevægelse og idræt - ekspert: Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling (mål 1) Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder (mål 2) Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse (mål 3) Natur og udeliv - avanceret: Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum (mål 1) Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling (mål 2) Natur og udeliv - ekspert: Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum (mål 1) Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling (mål 2) Side 8 af 64

9 Digital kultur - avanceret: Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter (mål 1) Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer (mål 4) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis (mål 5) Digital kultur - ekspert: Eleven kan anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter (mål 1) Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer (mål 4) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis (mål 5) Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis - avanceret: Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted. (mål 2) Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe (mål 4) Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring (mål 6) Side 9 af 64

10 Skoleperiode 2 I denne skoleperiode udbydes en uges valgfrit uddannelsesspecifikt fag, en uges valgfag/engelsk, to ugers samfundsfagsundervisning og en uges undervisning i dansk. I dansk arbejder eleven med dokumentation i en arbejdsportfolio. Undervisningsforløb 1 for elever under 25 år/elever med tilsvarende forløb (EUD/EUV3) Varighed: 15 dage (75 timer 99 lektioner) Følgende bidrager til undervisningsforløbet: Pædagogik: 35 timer (46 lektioner) Bevægelse og idræt: 12 timer (16 lektioner) Arbejdsmiljø og ergonomi: 24 timer (31 lektioner) Fleksibel læringszone: 4 timer (6 lektioner) Undervisningsforløb 1a (5 dage) for elever under 25 år (EUD) Praksis i Arbejdsmiljø og ergonomi Du møder på en integreret institution mandag morgen og to kollegaer er syge. Du skal vikariere på rød stue, hvor du ikke kender børnene og stuepædagogerne er forholdsvis nye i huset. Du har planlagt at skulle arbejde med sprogstimulerende aktiviteter med de yngste børn. Du har rigtig ondt i ryggen og er derfor meget opmærksom på løft og pludselige bevægelser. På grund af de mange afbrydelser og manglende ressourcer, når du kun delvist dine mål for dagens aktiviteter og du mærker utilstrækkeligheden presse sig på. Sidst på dagen får du ovenikøbet klager fra en højtråbende forælder, der er meget vred over manglen på personale. Hvordan kan du passe på dig selv i sådan et arbejdsmiljø og hvilke tiltag kan og bør du iværksætte for at påvirke institutionens arbejdsmiljø i positiv retning? Forløbsbeskrivelse i Arbejdsmiljø og ergonomi I dette forløb har eleven især fokus på ergonomiske principper samt det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø. Eleven skal reflektere over sin egen rolle i forhold til udviklingen af et godt arbejdsmiljø, hvor forebyggelse af arbejdsbetingede belastninger er omdrejningspunktet. I forbindelse med det fysiske arbejdsmiljø skal eleven have viden om de forskellige forflytningsopgaver, velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske principper. Eleven skal arbejde med lovgivningen inden for det pædagogiske område for at kunne medvirke til at udvikle det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for både børn og ansatte. Der skal anvendes relevante retningslinjer for at igangsætte et kriseberedskab for at nedbringe volden og arbejde med diverse konflikter. Der vil også være fokus på den pædagogiske assistents eget arbejdsmiljø og relevante cases fra praktik 1 inddrages i undervisningen. Side 10 af 64

11 I undervisningsforløbet arbejder eleven med følgende fag og mål: Arbejdsmiljø og ergonomi - avanceret: Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at planlægge og udføre arbejdsopgaver (mål 1) Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker (mål 2) Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan føre til konflikter og vold, til at reflektere over og medvirke i forebyggelsen af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen (mål 3) Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet som pædagogisk assistent, til at reflektere over egen rolle i forhold til udviklingen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø (mål 4) Eleven kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen (mål 5) Eleven kan anvende lokale retningslinjer og procedurer, til at medvirke i igangsættelse af kriseberedskab (mål 6) Undervisningsforløb 1b (10 dage) for elever under 25 år (EUD) Praksis i Pædagogik og Bevægelse & Idræt Du er i praktik i et skole/sfo tilbud, hvor du har ansvaret for at eleverne bliver motiveret til at bevæge sig og dyrke idræt. Du bliver via Bevægelse og Idræt samt den legende tilgang, bedt om at medvirke i skabelsen af en kultur, der primært udvikler børnenes motorik, sanseintegration og fællesskabsforståelse. Din evne til at kunne indgå og byde andre velkomne i sociale sammenhænge, er det centrale tema og du bliver bedt om at fokusere på gruppens indbyrdes dynamik og relationelle adfærd på en anerkendende måde. Hvordan kunne en sådan kultur se ud? Hvordan kan du motivere og aktivere eleverne til at imødekomme institutionens ønske om at udvikle elevernes idrætsidentitet? Forløbsbeskrivelse i Pædagogik og Bevægelse & Idræt Eleven arbejder med fysisk, psykisk og social trivsel i pædagogiske målgrupper og der tages afsæt i det relationelle og inkluderende med Bevægelse og Idræt som pædagogiske redskaber. Idrætslige lege og sanseaktiviteter bliver planlagt, gennemført og evalueret og efterfølgende udviklet til en egentlig bevægelseskultur. Teori om pædagogiske tænkere og retninger danner grundlag for det menneskesyn og den pædagogik der anvendes, samt legens betydning i forhold til motivation og udvikling. Eleven bliver i stand til at planlægge og formidle bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt at organisere aktiviteter, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. Side 11 af 64

12 I undervisningsforløbet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik - avanceret: Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring (mål 1) Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen (mål 5) Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings-, oplysnings - og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor (mål 10) Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet (mål 13) Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med den pædagogiske målgruppe (mål 14) Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og udvikling (mål 15) Bevægelse og idræt - avanceret: Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling (mål 1) Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder (mål 2) Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder (mål 3) Bevægelse og idræt - ekspert: Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling (mål 1) Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder (mål 2) Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse (mål 3) Tema: Dansk Varighed: 5 dage (25 timer 33 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Dansk: 24 timer (31 lektioner) Fleksibel læringszone: 1 timer (2 lektioner) Tema 1: Den pædagogiske assistent i teori og praksis Tværfagligt projekt Varighed: 5 dage (25 timer 33 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Tværfagligt projekt: o Pædagogik: 9 timer (12 lektioner) o Psykologi i den pædagogiske praksis: 9 timer (12 lektioner) o Kommunikation i den pædagogiske praksis: 6 timer (7 lektioner) Fleksibel læringszone: 1 timer (2 lektioner) Side 12 af 64

13 Tema 2: Udvikling og læring Varighed: 35 dage (175 timer 231 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Pædagogik: 16 timer (16 lektioner + 5 lektioner til læreplans tema) Psykologi i den pædagogiske praksis: 9 timer (13 lektioner) Kommunikation i den pædagogiske praksis: 10 timer (14 lektioner) Sundhed i den pædagogiske praksis: 19 timer (25 lektioner) Bevægelse og idræt: 10 timer (6 lektioner + 7 lektioner til læreplans tema) Natur og udeliv: 10 timer (13 lektioner) Digital kultur: 15 timer (13 lektioner + 6 lektioner til læreplans tema) Kulturelle udtryksformer: 28 timer (31 lektioner + 6 lektioner til læreplans tema) Valgfrit uddannelsesspecifikt fag: 24 timer (31 lektioner) Valgfag/engelsk: 24 timer (31 lektioner) Fleksibel læringszone: 10 timer (14 lektioner) Tema 2: Udvikling og læring Praksis Du er til møde i din børnehave med dine kollegaer fra den gruppe du er tilknyttet. Med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan skal du planlægge aktiviteter for børnene. Din vejleder spørger dig, hvordan du vil tilrettelægge et pædagogisk forløb og hvordan du understøtter børnenes sociale kompetencer og kognitive- og sproglige udvikling. Du ved også, at du skal arbejde under Dagtilbudsloven og derfor huske, at aktiviteterne skal være med til at fremme børnenes sundhed og trivsel. Måske forestiller du dig, at du tager børnene med ud i skoven, eller måske tager I på en af byens legepladser, eksperimenterer med IPads, eller laver stuen om til et kreativt værksted. Vejlederen beder dig om at argumentere for dine pædagogiske overvejelser og valg i forhold til aktiviteten og læreplanstemaer. I 4. klasse samarbejder du med klasselæreren om et kreativ forløb, hvor alle indgår i en demokratisk proces om at skabe og forme et teaterstykke, hvor de sproglige-, kropslige- og æstetiske udtryksformer kommer i spil. Børnenes identitet, selvværd og selvtillid inddrages i temaet; Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor skal jeg hen?. Klasselæreren mener at forældrene bør inddrages og du bliver bedt om at finde en måde, at gøre dette på. Hvilke pædagogiske overvejelser kan du gøre dig i forbindelse med forældreinddragelse, identitetsdannelse og hvordan kan du ved hjælp af evt. videooptagelser dokumentere effekten af forløbet? Sammen med en pædagog på et bosted for voksne med nedsat funktionsevne arbejder du for, at bevidstgøre beboerens selvopfattelse af egen livsposition. I anvender det narrative som pædagogisk metode ved at skabe billeder, film og bevægelse til deres livsfortælling. Du oplever at nogle af beboerne har det svært med deres egen fortælling, hvor de derfor trækker sig fra fællesskabet og andre igen dominerer på en uheldig måde i forhold til formålet med forløbet. Hvordan kan du forholde dig til de etiske dilemmaer der fremkaldes undervejs i dette forløb og samtidig beboernes medbestemmelsesret? Side 13 af 64

14 Bagefter evaluerer og dokumenterer du hele processen med pædagogen og beboeren. Temabeskrivelse I dette tema uddybes rammerne og gældende lovgivning for den pædagogiske sektor i dagtilbud, skole/sfo og specialområdet. Med udgangspunkt i børns identitet og udvikling arbejder eleven med pædagogiske læreplaner, leg og læring herunder understøttende undervisning i skolen, IT i børnehøjde og motivation. I temaet er der fokus på sundhedsfremme i den pædagogiske praksis. Med udgangspunkt i viden om menneskets udvikling (fysisk, psykisk, socialt og kognitivt), arbejder eleven med at kunne tilpasse og igangsætte relevante aktiviteter inden for målgruppen. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i eksempelvis det kreative og musiske eller i udelivets muligheder. Aktiviteterne kan også tage udgangspunkt i almindelig daglig livsførelse (ADL) som for eksempel påklædning og personlig hygiejne, eller i det sundhedsfremmende som motivation til selvhjulpenhed for dermed at øge barnets eller borgerens handlekompetence i eget liv. Endvidere arbejdes der kreativt og aktivt med digital dannelse, og eleverne tilegner sig viden, kompetencer og færdigheder med IT og digitale medier med henblik på den pædagogiske praksis. Eleven arbejder tværprofessionelt med udvikling af pædagogiske tiltag, hvor fokus er på, at børn, unge og voksnes trivsel, udvikling og læring fremmes. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik - avanceret: Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring. (mål 1) Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling. (mål 2) Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis. (mål 3) Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis. (mål 4) Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. (mål 5) Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning for dannelse og opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse (mål 7) Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis. (mål 9) Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings-, oplysnings - og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor (mål 10) Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau (mål 11) Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og udvikling. (mål 15) Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstændigt at understøtte inkluderende miljøer (mål 16) Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og sproglig udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter sprogstimulerende miljøer. (mål 17) Side 14 af 64

15 Psykologi i den pædagogiske praksis - avanceret: Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling. (mål 1) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. (mål 2) Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer. (mål 3) Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring og udvikling. (mål 9) Kommunikation i den pædagogiske praksis - avanceret: Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner (mål 1) Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. (mål 2) Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende (mål 3) Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. (mål 5) Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse (mål 9) Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den pædagogiske målgruppe (mål 10) Sundhed i den pædagogiske praksis - avanceret: Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, fysiske og sociale forhold. (mål 1) Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. (mål 2) Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og socialisering, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pædagogisk aktivitet. (mål 3) Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe. (mål 6) Sundhed i den pædagogiske praksis - ekspert: Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde i den pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde (mål 1) Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed (mål 2) Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og socialisering, til at begrunde og vurdere tilrettelagte måltider som målrettet pædagogisk aktivitet (mål 3) Eleven kan vurdere og begrunde betydningen af viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe (mål 6) Bevægelse og idræt - avanceret: Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder. (mål 2) Bevægelse og idræt - ekspert: Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder (mål 2) Side 15 af 64

16 Natur og udeliv - avanceret: Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter (mål 4) Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe. (mål 5) Natur og udeliv - ekspert: Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der inddrager bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter (mål 4) Eleven skal kunne anvende viden om naturfænomener, til at identificere og formidle naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe (mål 5) Digital kultur - avanceret: Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. (mål 1) Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relationsdannelse. (mål 3) Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. (mål 4) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. (mål 5) Digital kultur - ekspert: Eleven kan anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter (mål 1) Eleven kan vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relationsdannelse (mål 3) Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer (mål 4) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis (mål 5) Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis - avanceret: Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske målgruppe (mål 1) Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. (mål 3) Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe. (mål 4) Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. (mål 6) Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller, til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser. (mål 7) Side 16 af 64

17 Tema 3: Mangfoldighed og fællesskab Varighed: 30 dage (150 timer 198 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Pædagogik: 38 timer (51 lektioner) Psykologi i den pædagogiske praksis: 22 timer (29 lektioner) Kommunikation i den pædagogiske praksis: 14 timer (18 lektioner) Sundhed i den pædagogiske praksis: 10 timer (12 lektioner) Bevægelse og idræt: 10 timer (12 lektioner) Natur og udeliv: 16 timer (22 lektioner) Digital kultur: 15 timer (20 lektioner) Kulturelle udtryksformer: 14 timer (19 lektioner) Optakt til praktikopgave: 2 timer (3 lektioner) Fleksibel læringszone: 9 timer (12 lektioner) Tema 3: Mangfoldighed og fællesskab Praksis Du arbejder i et dagtilbud, hvor du skal understøtte børnemiljøet, så børnene får mulighed for at blive inkluderet i fællesskabet. Flere af børnene har udfordringer i forhold til at danne legerelationer, så der er fokus på sociale relationer, personlige kompetencer og konflikthåndtering. Nogle af børnene skal endvidere støttes i forhold til deres sproglige, motoriske og kognitive udvikling. Børnene inddrages i daglige gøremål for at understøtte selvhjulpenhed. Hvilke tiltag kan du som pædagogisk assistent iværksætte for at skabe et inkluderende miljø, hvor alle børn er en del af fællesskabet med fokus på barnets trivsel, personlige udvikling og læring? I skole/sfo arbejder du for eksempel i en 3. klasse med understøttende undervisning og andre pædagogiske opgaver, hvor der kan optræde børn i forskellige udsatte positioner. Det kan eksempelvis være børn fra skilsmisser, flerkulturelle familier, børn med omsorgssvigt, diagnoser, kommunikative- og adfærdsmæssige udfordringer og/eller fysisk handicap. Du skal medvirke til at skabe et læringsmiljø, der understøtter børnenes læring og fællesskabsfølelse ved at igangsætte aktiviteter og lege, der styrker de sociale relationer. For at kunne opspore de børn, der er i udsatte positioner, skal du kunne observere/iagttage, analysere og tolke barnet i det givne læringsmiljø for at medvirke til evt. at kunne sætte særlige foranstaltninger i værk. Du kan også arbejde i en specialinstitution, hvor der befinder sig unge eller voksne, der kan have ADHD, autisme, senhjerneskade, tilknytningsforstyrrelse, misbrugsadfærd, manglende talesprog eller anden fysisk, psykisk, sociale funktionsnedsættelse. Her arbejder du bl.a. med handleplaner, som f.eks. fortæller at den visiterede skal motiveres til at danne relationer, kunne indgå i og fastholdes i sociale sammenhænge, og blive mest muligt selvhjulpen. Der kan endvidere stå, at den visiterede behandles på en værdig og respektfuld måde i forbindelse med personlig pleje, påklædning og aktiviteter. Handleplanen bliver udfærdiget i samarbejde med kommunen. Hvordan kan du indfri forventningerne til sådan en handleplan? Side 17 af 64

18 Temabeskrivelse I tema 3 arbejdes med normalitets- og afvigelsesbegrebet og eleven bliver klar til på professionel og anerkendende vis, at møde mangfoldigheden i inkluderende fællesskaber og kulturer under hensynstagen til selv -og medbestemmelsesretten. Der arbejdes med dagtilbud, folkeskoler/sfo, specialinstitutioner og bo-/aktivitetstilbud. Via observationer skal eleven kunne opspore børn, unge og voksnes eventuelle problemstillinger og være i stand til at skabe et omsorgsfuldt, nærværende, stabilt og genkendeligt miljø for målgruppen. Det kan gøres gennem fokus på den professionelles særlige ansvar for at reflektere og udvikle den pædagogiske praksis, samt dokumentation. I pædagogisk praksis arbejdes med forskellige pædagogiske metoder, som f.eks. Læreplaner, elevplaner, handleplaner eller andre pædagogiske metoder. Før praktikken I forbindelse med den sidste pædagogikundervisningen inden praktik 2 introduceres eleven til skole- og praktikopgave 2 Pædagogiske læringsmiljøer. I praktikken I praktikken arbejder eleven med skole- og praktikopgave 2 og afleverer besvarelsen digitalt inden eleven vender tilbage til skolen. Efter praktikken I skoleperiode 3 skal eleven bruge sine observationer og refleksioner til at udarbejde et skriftligt produkt i projektform. Side 18 af 64

19 Skole- og praktikopgave 2 - Pædagogiske læringsmiljøer I denne opgave skal du have fokus på pædagogiske læringsmiljøer. Læringsmiljøer er grundlaget for børns/unges/voksnes læring, trivsel og udvikling. Når du som pædagogisk assistentelev organiserer og faciliteter læringsmiljøer, skal du have målgruppens behov og udviklingstrin for øje, og forberedt på spontanitet og ændringer i løbet af dagen. Du skal reflektere over samspillet mellem de pædagogiske intentioner og målgruppens behov. I arbejdet med læringsmiljøer er det vigtigt at medtænke begreber som inklusion, kulturer, fællesskaber, mangfoldighed og engagement 1) Observer forskellige organiserede og uorganiserede læringsmiljøer på din praktikplads. Udvælg et af læringsmiljøerne med fokus på mangfoldighed og fællesskab 2) Skriv dine observationer ned 3) Reflekter skriftligt over din observationer. Anvend de teorier som du har tilegnet dig i tema 1, 2 og 3. Du skal koble din teoretiske viden med dine observationer, og reflektere videre over hvilke ændringer du vil foretage i forhold til målgruppen. Og have særlig opmærksomhed på de kulturer, der er på dit praktiksted. Kulturer kan være både anden etnicitet samt arbejdspladskulturer, klassekulturer og team/gruppekulturer. Tag udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Hvordan kan jeg som pædagogisk assistent medvirke til at sætte rammer og understøtte læringsmiljøer der udvikler målgruppens udvikling, trivsel og læring? På hvilken måde har læringsmiljøet fokus på målgruppens mangfoldighed og fællesskab? Skriv dine svar og overvejelser ned i et dokument og aflever det elektronisk. Dokumentet kan bestå af noter, mindmap, tekst suppleret med billeder mm. Analyser dine observationer og vurder hvilke tiltag du vil foretage. Når du kommer tilbage fra praktik skal du bruge dine observationer og refleksioner til at udarbejde et skriftligt produkt i projektform. Side 19 af 64

20 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik avanceret: Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring. (mål 1) Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis. (mål 4) Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. (mål 5) Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idéhistorie forholde sig til etiske dilemmaer i egen pædagogiske praksis. (mål 6) Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning for dannelse og opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse. (mål 7) Eleven kan anvende viden om etableringen af den pædagogiske sektor og bevægelsen fra forsorg og pasning til udvikling og læring, til at forstå egen fagprofessionelle rolle. (mål 8) Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings-, oplysnings - og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor. (mål 10) Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau. (mål 11) Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet. (mål 13) Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med den pædagogiske målgruppe. (mål 14) Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstændigt at understøtte inkluderende miljøer. (mål 16) Psykologi i den pædagogiske praksis avanceret: Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling (mål 1) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier (mål 2) Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer (mål 3) Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og forstyrrelser, til at understøtte udvikling, læring og trivsel. (mål 4) Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsidentitet, til at understøtte den pædagogiske målgruppes udvikling og identitetsdannelse. (mål 5) Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter. (mål 6) Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og deltagelse i fællesskaber. (mål 8) Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser samt misbrugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med den pædagogiske målgruppe. (mål 11) Kommunikation i den pædagogiske praksis avanceret: Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner. (mål1) Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. (mål 2) Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende. (mål 3) Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. (mål 4) Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. (mål 5) Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssikring samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagpersoner. (mål 6) Side 20 af 64

21 Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper. (mål 7) Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre fagpersoner. (mål 8) Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse. (mål 9) Sundhed i den pædagogiske praksis avanceret: Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. (mål 2) Eleven kan anvende viden om lokale procedurer og handle i forhold til egen rolle og ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis. (mål 9) Sundhed i den pædagogiske praksis ekspert: Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed (mål 2) Eleven kan anvende viden om lokale procedurer til at vurdere og begrunde egen rolle og ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis. (mål 9) Bevægelse og idræt avanceret: Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. (mål 6) Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den pædagogiske målgruppe. (mål 7) Bevægelse og idræt ekspert: Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at deltage i planlægningen af innovative bevægelsesaktiviteter, der arbejder målrettet med udvikling af målgruppens egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet (mål 6) Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den pædagogiske målgruppe (mål 7) Natur og udeliv avanceret: Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. (mål 1) Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. (mål 2) Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid. (mål 6) Natur og udeliv ekspert: Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum (mål 1) Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling (mål 2) Eleven kan vurdere og begrunde naturens muligheder som målrettet ramme for det pædagogiske måltid (mål 6) Side 21 af 64

22 Digital kultur avanceret: Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier. (mål 2) Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe. (mål 6) Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 7) Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. (mål 8) Digital kultur ekspert: Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier (mål 2) Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe (mål 6) Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis (mål 7) Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis (mål 8) Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis avanceret: Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske målgruppe (mål 1) Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. (mål 5) Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller, til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser. (mål 7) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. (mål 8) Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens sociale kompetencer. (mål 9) Tema: Samfundsfag Varighed: 10 dage (50 timer 66 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Samfundsfag: 48 timer (62 lektioner) Fleksibel læringszone: 2 timer (4 lektioner) Side 22 af 64

23 Skoleperiode 3 I denne skoleperiode udbydes en uges valgfagsundervisning, to ugers undervisning i valgfrit uddannelsesspecifikt fag, en uges undervisning i samfundsfag (inkl. samfundsfagsprojekt) samt en uges undervisning i dansk. I dansk arbejder eleven med dokumentation i en arbejdsportfolio. Undervisningsforløb 2 for elever under 25 år/elever med tilsvarende forløb (EUD/EUV3) Varighed: 10 dage (50 timer 66 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Pædagogik: 11 timer (14 lektioner) Kulturelle udtryksformer: 13 timer (17 lektioner) Arbejdsmiljø og ergonomi: 24 timer (31 lektioner) Fleksibel læringszone: 2 timer (4 lektioner) Undervisningsforløb 2a (5 dage) for elever under 25 år (EUD) Praksis i Arbejdsmiljø og ergonomi På botilbuddet Solstrålen, hvor alle beboerne har nedsat funktionsniveau, er du er i praktik. Personalet har på en personaleweekend drøftet arbejdsmiljølovgivningen i henhold til at nedbringe volden på stedet, da der på det sidste har været voldelige udfald mod flere af de ansatte. En pædagog har nu sygemeldt sig. Der skal laves et kriseberedskab med retningslinjer og procedurer for at nedbringe voldsepisoderne for at bedre arbejdsmiljøet. Hvad er din rolle og dit ansvar i denne sammenhæng og i forhold til lovgivningen? Forløbsbeskrivelse i Arbejdsmiljø og ergonomi I dette forløb har eleven især fokus på ergonomiske principper samt det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø. Eleven skal reflektere over sin egen rolle i forhold til udviklingen af et godt arbejdsmiljø, hvor forebyggelse af arbejdsbetingede belastninger er omdrejningspunktet. I forbindelse med det fysiske arbejdsmiljø skal eleven have viden om de forskellige forflytningsopgaver, velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske principper. Eleven skal arbejde med lovgivningen inden for det pædagogiske område for at kunne medvirke til at udvikle det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for både børn og ansatte. Der skal anvendes relevante retningslinjer for at igangsætte et kriseberedskab for at nedbringe volden og arbejde med diverse konflikter. Der vil også være fokus på den pædagogiske assistents eget arbejdsmiljø og relevante cases fra praktik 2 inddrages i undervisningen. Side 23 af 64

24 I undervisningsforløbet arbejder eleven med følgende fag og mål: Arbejdsmiljø og ergonomi avanceret: Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at planlægge og udføre arbejdsopgaver (mål 1) Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker (mål 2) Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan føre til konflikter og vold, til at reflektere over og medvirke i forebyggelsen af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen (mål 3) Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet som pædagogisk assistent, til at reflektere over egen rolle i forhold til udviklingen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø (mål 4) Eleven kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen (mål 5) Eleven kan anvende lokale retningslinjer og procedurer, til at medvirke i igangsættelse af kriseberedskab (mål 6) Undervisningsforløb 2b (5 dage) for elever under 25 år (EUD) Praksis i Pædagogik og Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis Du er i ressourcebørnehaven Brumbassen, som arbejder med pædagogiske læreplaner og handleplaner gennem et kunstprojekt. Børnene skal arbejde med byens gavlmalerier og lokale kunstudstillinger og inspireres til at se på - og tale om kunst. Hvert barn skal skabe sit eget kunstværk på baggrund af de værker, de bliver præsenteret for. Under et fælles tema Små ben i kunst- rum laves en udstilling, hvor de arbejder med form, farver, teknik og æstetik. Målet med dit forløb er at kunne observere hvordan børnene interagere med deres kunst og hinanden via æstetiske læreprocesser. Hvilke pædagogiske metoder og modeller kan du anvende for at kunne observere en udvikling og hvordan kan du udvikle egen kreativitet og formidle dette videre? Forløbsbeskrivelse i Pædagogik og Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og evaluere æstetisk virksomhed for en pædagogisk målgruppe og derigennem opnå et vist niveau af kreativ egenproduktion. Der arbejdes derved målrettet med æstetiske aktiviteter og forskellige udtryksformer og samtidig tænkes betydningen af dannelse og opdragelse og demokratisk medbestemmelse ind i arbejdet. Eleven overvejer, hvilke pædagogiske metoder der kan anvendes i forhold til målgruppens trivsel, udvikling og læring. For at sikre elevens forståelse for det kulturelle potentiale i det omgivne samfund, kan der etableres et netværk af samarbejdspartnere med henblik på mindst et besøg på en kulturinstitution eller i byens rum. Der er endvidere fokus på elevens observationsevne, teoretiske analyse og at kunne overføre dette til pædagogisk handling jævnfør egentlige handleplaner. Side 24 af 64

25 I undervisningsforløbet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik avanceret: Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring (mål 1) Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling (mål 2) Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis (mål 3) Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis (mål 4) Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen (mål 5) (mål 7) Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis avanceret: Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske målgruppe (mål 1) (mål 4) (mål 5) Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring (mål 6) Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller, til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser (mål 7) (mål 9) Tema: Dansk Varighed: 5 dage (25 timer 33 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Dansk: 24 timer (31 lektioner) Fleksibel læringszone: 1 timer (2 lektioner) Tema: Samfundsfag Varighed: 5 dage (25 timer 33 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Samfundsfag: 24 timer (31 lektioner) Fleksibel læringszone: 1 timer (2 lektioner) Side 25 af 64

26 Tema 3: Mangfoldighed og fællesskab Tværfagligt projekt Varighed: 15 dage (75 timer 99 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Pædagogik: 8 timer (5 lektioner + 6 lektioner til tværfagligt projekt) Psykologi i den pædagogiske praksis: 8 timer (11 lektioner til Tværfagligt projekt) Kommunikation i den pædagogiske praksis: 5 timer (7 lektioner til Tværfagligt projekt) Sundhed i den pædagogiske praksis: 5 timer (7 lektioner til Tværfagligt projekt) Bevægelse og idræt: 5 timer (6 lektioner) Natur og udeliv: 5 timer (7 lektioner) Digital kultur: 6 timer (7 lektioner) Kulturelle udtryksformer: 5 timer (6 lektioner) Valgfag/Engelsk: 24 timer (31 lektioner) Fleksibel læringszone: 4 timer (6 lektioner) Tema 4: Kommunikation, relationer og dannelse Varighed: 65 dage (325 timer 429 lektioner) Følgende bidrager til temaet: Pædagogik: 41 timer (30 lektioner + 24 lektioner til æstetisk projekt) Psykologi i den pædagogiske praksis: 40 timer (46 lektioner + 7 lektioner til æstetisk projekt) Kommunikation i den pædagogiske praksis: 35 timer (22 lektioner + 24 lektioner til tværfagligt projekt) Sundhed i den pædagogiske praksis: 21 timer (28 lektioner) Bevægelse og idræt: 35 timer (48 lektioner) Natur og udeliv: 16 timer (22 lektioner) Digital kultur: 20 timer (27 lektioner) Kulturelle udtryksformer: 23 timer (21 lektioner + 7 lektioner til æstetisk projekt) Valgfrit uddannelsesspecifikt fag: 48 timer (62 lektioner) Prøve i grundfag: 10 timer (14 lektioner) Prøve i uddannelsesspecifikt fag: 14 timer (18 lektioner) Optakt til praktikopgave: 2 timer (3 lektioner) Fleksibel læringszone: 20 timer (26 lektioner) Tema 4: Kommunikation, relationer og dannelse Praksis Du har fået tildelt en praktikplads i en børnehave, hvor dagtilbudslovens Den pædagogiske læreplan er gennemgående. I din praktikperiode skal I arbejde med temaerne Alsidige personlig udvikling samt Krop, sanser og bevægelse, der lige nu især har fokus på identitetsdannelse og evnen til at kunne indgå i legerelationer. Stedets pædagogiske grundsyn er baseret på den anerkendende tilgang og ligeværdighed, som betyder, at du hele tiden skal møde barnet med et ressourcesyn. Du bliver bedt om at formidle dette til et forældremøde og samtidig orientere om et længere forløb, du skal medvirke i. Temaet for dette forløb er barnets kropsbevidsthed, kropssprog og evnen til at kunne kommunikere og relatere sig. Hvordan kan du styrke barnets handlekompetencer til blandt andet relationsdannelse, kommunikation og selvhjulpenhed og hvilke overvejelser må du gøre dig i forbindelse med egen rolle som professionel fagperson i forhold til formidlingen til forældremødet? Side 26 af 64

27 Du arbejder både i SFO og skoledel, og oplever dagligt, hvor stor betydning børns indbyrdes relationer og venskaber har. De forskellige personalegrupper samarbejder om, at skabe sociale sammenhænge som leg, spil og fysiske aktiviteter for at understøtte børns dannelse. I 3. klasse er der meget støj og uro og flere børn klager over hovedpine og manglende koncentration. Du observerer, at mange børn har brug for din hjælp til at håndtere indbyrdes konflikter. Mistrivsel, fravær og mobning er et stigende problem. Du deltager i personalemødet, hvor der drøftes, hvordan I kan ændre de dårlige mønstre børnene imellem og hvordan forældregruppen kan inddrages. Hvordan kan du via forskellige konflikthåndteringsmetoder og den professionelle samtale udvikle samarbejdet med forældrene? Hvordan kan du planlægge, gennemføre og evaluere arbejdet, der retter sig mod børns relationer og venskaber, hvor du samtidigt via observationer ser kritisk på egen praksis? Du arbejder på et bosted for personer med varig nedsat funktionsevne. I den kommende periode skal du arbejde med beboernes værdier og livskvalitet. Du skal medvirke til et godt tværfagligt samarbejde ved, at fokusere på hverdagens trivsel og gøremål på bostedet, som handler om beboernes individuelle- og fællesskabets behov. Dit praktiksted har tilknyttet et sommerhus, der ligger ud til vand og skov og her skal I planlægge et forløb, der har fokus på samspillet mellem beboerne. Natur og udeliv er omdrejningspunktet i de aktiviteter der planlægges, som eksempelvis mad på bål eller færden i og kendskab til naturen. Du skal koordinere det i en demokratisk proces, hvor borgerne inddrages mest muligt for at sikre selvbestemmelsesretten. Hvordan vil du håndtere definitionsmagten i forhold til den demokratiske proces og den tillidsfulde relation du har opbygget til borgeren? Hvilken rolle har du i forhold til personalets ansvar for at løse opgaven på en værdig og etisk måde. Temabeskrivelse I Tema 4 er den anerkendende kommunikations betydning i pædagogisk praksis, herunder kropsbevidsthed, kropssprog og forskellige udtryksformer centrale begreber. I forbindelse med dette er samarbejdets betydning, konflikthåndtering, selvbestemmelse og voldsforebyggelse centralt. Eleven vil beskæftige sig med den gode relation til målgruppen og målgruppen indbyrdes. Dialogen mellem kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere og forældre er af afgørende betydning for at udvikling-, trivsel- og dannelsesprocesser sker. Elevens professionelle fagidentitet vil nu være udviklet til et niveau, der giver bevidsthed om egen rolle og refleksion. Æstetisk projekt Som en del af dette tema indgår et 2 ugers-projekt, hvor udvalgte uddannelsesspecifikke fag bidrager og hvor eleven arbejder med sig selv, sin personlighed og professionalisme via æstetiske læreprocesser. Det kunne for eksempel være et teaterstykke, performance, dukketeater eller billedkunst. Generelt set er udgangspunktet at arbejde med betydningen af, at kunne indgå i demokratiske processer og forpligtende fællesskaber og da proces og produkt er lige vigtigt, munder forløbet ud i en egentligt formidling/præsentation. Vi tager afsæt i kropsbevidsthed, tavs viden og kroppen i bevægelse og elevens repertoire af Side 27 af 64

28 æstetiske udtryksformer udvikles, så eleven blandt andet kan anvende dem som kommunikationsmiddel i forhold til en given målgruppe. Udvikling af egne fysiske-, psykiske-, kreative-, og sociale evner vil lede eleven i retning af en egentlig fagidentitet. Før praktikken I forbindelse med den sidste pædagogikundervisningen inden praktik 3 introduceres eleven til skole- og praktikopgave 3 Fagidentitet. I praktikken I praktikken arbejder eleven med skole- og praktikopgave 3 og afleverer besvarelsen digitalt inden eleven vender tilbage til skolen. Efter praktikken Når eleven begynder i skoleperiode 4, skal eleven bruge sine refleksioner og eksemler til at arbejde med sin fagidentitet som optakt til det afsluttende prøveprojekt. Side 28 af 64

29 Skole- og praktikopgave 3 - fagidentitet Du har nu bestået dine uddannelsesspecifikke fag, valgfrit specialefag og grundfag. Du er nu næsten færdig med din uddannelse til pædagogisk assistent. Du er nu i gang med din 3. praktik og det er tid til at reflektere over din fagidentitet. I første praktik blev du bedt om at tage stilling til din egen professionelle rolle. Nu har du fået en større viden og en bedre indsigt i dit fag og derfor skal du reflektere over følgende spørgsmål: 1. Hvordan indgår jeg som pædagogisk assistent i relationer med børn/borgere, forældre/pårørende, kollegaer m.fl.? 2. Hvordan kommunikerer jeg som pædagogisk assistent med børn/borgere, forældre/pårørende, kollegaer m.fl.? 3. Hvad er min rolle som professionel fagperson i det daglige pædagogiske arbejde? 4. Hvordan indgår mit pædagogiske grundsyn og mit menneskesyn i min faglige profil? 5. Hvilke handlekompetencer har jeg som pædagogisk assistent til at understøtte pædagogiske læringsmiljøer? Indsæt refleksioner og eksempler i modellen om de tre PPP og anvend den teoretiske viden du har tilegnet dig gennem uddannelsen. Nedskriv refleksionerne og aflever dokumentet elektronisk. Når du starter i skoleperiode 4, skal du bruge dine refleksioner og eksempler til at arbejde med din fagidentitet I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pædagogik avanceret: Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring. (mål 1) Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling (mål 2) Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis (mål 3). Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis (mål 4) Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen (mål 5). Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau (mål 11) Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der kan inddrages i det tværfaglige samarbejde. (mål 12) Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet (mål 13). Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med den pædagogiske målgruppe (mål 14) Side 29 af 64

30 Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og sproglig udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter sprogstimulerende miljøer (Mål 17) (mål 18) Psykologi i den pædagogiske praksis avanceret: Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling (mål 1). Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier (mål 2) Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer (mål 3). Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsidentitet, til at understøtte den pædagogiske målgruppes udvikling og identitetsdannelse (mål 5) Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter (mål 6) Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og deltagelse i fællesskaber (mål 8). Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring og udvikling (mål 9). Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme den pædagogiske målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktiviteter (mål 10) Kommunikation i den pædagogiske praksis avanceret: Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner (mål 1). Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe (mål 2) Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende (mål 4) Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende (mål 5). Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssikring samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagpersoner. (mål 6) Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper (mål 7) Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre fagpersoner (mål 8). Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den pædagogiske målgruppe. (mål 10) Sundhed i den pædagogiske praksis avanceret: Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, fysiske og sociale forhold (mål 1) Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed (mål 2) Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. (mål 4) Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne til kunne forebygge infektioner (mål 5) Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne (mål 7) Eleven skal have kendskab til de mest almindelige forekommende sygdomme og anvende viden om smitteveje, til at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner (mål 8) Sundhed i den pædagogiske praksis ekspert: Side 30 af 64

31 Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde i den pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde (mål 1) Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed (mål 2) Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at vurdere og begrunde aktiviteter, der understøtter kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. (mål 4) Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne til at vurdere og begrunde det konkrete arbejde for at forebygge infektioner (mål 5) Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne (mål 7) Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative processer for at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner (mål 8) Bevægelse og idræt avanceret: Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling (mål 1). Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder (mål 2). Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder (mål 3). Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe (mål 4). Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse (mål 8). Bevægelse og idræt ekspert: Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling (mål 1). Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder (mål 2). Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse (mål 3). Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe (mål 4). Eleven kan identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede pædagogiske aktiviteter (mål 8). Natur og udeliv avanceret: Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen (mål 3) Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe. (mål 7) Eleven kan anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer til at vurdere og begrunde planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen. (mål 8) Natur og udeliv ekspert: Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der understøtter den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen (mål 3) Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe (mål 7) Eleven kan anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer til at vurdere og begrunde planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen (mål 8) Side 31 af 64

32 Digital kultur avanceret: Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter (mål 1). Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier (mål 2). Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relationsdannelse (mål 3). Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer (mål 4). Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis (mål 5). Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe (mål 6). Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis (mål 7). Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. (mål 8) Digital kultur ekspert: Eleven kan anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter (mål 1). Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier (mål 2). Eleven kan vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relationsdannelse (mål 3). Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer (mål 4). Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis (mål 5). Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe (mål 6). Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis (mål 7). Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis (mål 8) Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis avanceret: Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske målgruppe (mål 1) Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted (mål 2) Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe. (mål 4) Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. (mål 6) Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed. (mål 8) Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens sociale kompetencer. (mål 9) Side 32 af 64

33 Skoleperiode 4 Skoleperioden afsluttes med den afsluttende projekteksamen, Tema 5: Fagidentitet og den afsluttende prøve Følgende bidrager til temaet: Pædagogik: 7 timer (8 lektioner) Psykologi i den pædagogiske praksis: 7 timer (9 lektioner) Afsluttende prøve: 57 timer (76 lektioner) Fleksibel læringszone: 4 timer (6 lektioner) Tema 5: Fagidentitet og den afsluttende prøve Praksis Du er nu næsten i mål med den uddannelse, som du startede på for to år siden. Gennem praktik- og teoriperioderne er du blevet udfordret fagligt og personligt, og indimellem har du sikkert mødt svære dilemmaer og udfordringer, som du gennem sparring og vejledning, har vendt med lærere og vejledere. Du vil i dette afsluttende tema blive spurgt ind til din fagidentitet, personlige værdier og din egentlige professionelle profil. I tema 5 skal du altså kunne sætte ord og tanker på dit pædagogiske grundsyn, menneskesyn, samfundssyn, dine personlige værdier, med andre ord; Hvem er jeg som pædagogisk assistent og rollemodel? Endvidere vil du via dine teoretiske- og praktiske erfaringer nu kunne danne dig et overblik over din personlige og faglige udvikling og opnå en helhedsforståelse af dine udfordringer og muligheder som pædagogisk assistent. Temabeskrivelse I den sidste skoleperiode, tema 5, arbejder eleven med sin fagidentitet som pædagogisk assistent med udgangspunkt i skole- og praktikopgave 3. Eleven skal opnå en forståelse af eget kompetenceområde i det professionelle samarbejde med øvrige faggrupper. Derved har eleven et individuelt og selvstændigt fokus på, at kunne udøve arbejdet som pædagogisk assistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson. Eleven skal tillige kunne forstå og indgå i de af arbejdsgiverens fastlagte målsætninger inden for den pædagogiske assistents arbejdsområde. I dette tema kan der inddrages faglige artikler, interviews af fagpersoner, diverse fagblade og den pædagogiske assistents rolle i forhold til, at profilere/anerkende uddannelsen og arbejdsfeltet. Eleven kan eksempelvis udarbejde en hjemmeside til sin drømmeinstitution, hvor eleven beskriver stedets pædagogik, værdigrundlag, arbejdsmiljø, fysiske-/psykiske rammer med mere og med dette fokus målrette sin egen professionelle og pædagogiske profil. Afsluttende prøve Eleven udarbejder et skriftligt projekt, der har fokus på et område eller emne inden for den Pædagogiske Assistentens arbejdsområde. Projektet tager sit afsæt i en problemformulering Side 33 af 64

34 der bearbejdes, konkluderes og perspektiveres og derefter danner grundlag for den afsluttende mundtlige prøve, der af underviser og ekstern censor vurderes i forhold til elevens opfyldelse af uddannelsens kompetencemål. I temaet arbejder eleven med følgende fagmål: Pædagogik avanceret: Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau (mål 11) Psykologi i den pædagogiske praksis avanceret: Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter. (mål 6) I temaet arbejder eleven med følgende kompetencemål: 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere begrundede pædagogiske forløb. 2) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt anvende mål fra handleog læreplaner i den daglige pædagogiske praksis. 3) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne af den gældende lovgivning. 4) Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling. 5) Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe. 6) Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling. 7) Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. 8) Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati i det professionelle møde med andre. 9) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 10) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen. 11) Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter. 12) Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende arbejde. 13) Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede fysiske aktiviteter. 14) Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg. Side 34 af 64

35 15) Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smitsomme sygdomme i institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje. 16) Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde. 17) Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i pædagogiske aktiviteter. 18) Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kollegaer. 19) Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 20) Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende pædagogiske metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. 21) Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde. Side 35 af 64

36 Bilag Bilag 1: Skole- og praktikopgave 1 Den pædagogiske assistents handlekompetence Skole- og praktikopgave 1 Den pædagogiske assistents handlekompetence I denne opgave skal du arbejde med din handlekompetence som Pædagogisk assistent. Opgaven består af 3 dele - en observationsopgave, en aktivitet og en refleksions opgave. Opgaven afleveres elektronisk, således at den kan bruges når du er tilbage på skolen. 4) Observer en planlagt aktivitet, som din vejleder eller en anden kollega har sat i gang. Brug de observationsmetoder du har lært af din underviser. Skriv observationen ned. Reflekter skriftligt over din observation. Brug evt. disse spørgsmål til inspiration: Hvad sker der? Hvor foregår aktiviteten? Hvem deltager? Hvad lægger du mærke til det faguddannede personale gør? Hvad fungerer/ fungerer ikke? Hvad lægger du mærke til der sker eller ikke sker når den fag professionelle ikke er der? 5) På baggrund af de refleksioner du har gjort dig i forbindelse med din observation, skal du nu planlægge, udføre og evaluere din egen aktivitet med udgangspunkt i et didaktisk planlægningsredskab. Du skal inddrage dit aktivitets- og legekatalog. Lav en skriftlig forberedelse af din aktivitet og noter din evaluering. 6) I din evaluering af aktiviteten skal du reflektere over din egen handlekompetence. Find evt. inspiration i følgende spørgsmål: Din egen professionelle/personlige/private rolle? Giv eksempler. Hvem er jeg som fagperson? Hvad vil jeg gerne blive bedre til? Hvilke kompetencer har jeg/ønsker jeg? Hvad har jeg lært? Hvilke praktikmål har jeg arbejdet med? Når du kommer tilbage fra praktik skal du bruge dine refleksioner og observationer til at udarbejde et skriftligt produkt i projektform. Side 36 af 64

37 Bilag 2: Skole- og praktikopgave 2 Pædagogiske læringsmiljøer Skole- og praktikopgave 2 - Pædagogiske læringsmiljøer I denne opgave skal du have fokus på pædagogiske læringsmiljøer. Læringsmiljøer er grundlaget for børns/unges/voksnes læring, trivsel og udvikling. Når du som pædagogisk assistentelev organiserer og faciliteter læringsmiljøer, skal du have målgruppens behov og udviklingstrin for øje, og forberedt på spontanitet og ændringer i løbet af dagen. Du skal reflektere over samspillet mellem de pædagogiske intentioner og målgruppens behov. I arbejdet med læringsmiljøer er det vigtigt at medtænke begreber som inklusion, kulturer, fællesskaber, mangfoldighed og engagement 1) Observer forskellige organiserede og uorganiserede læringsmiljøer på din praktikplads. Udvælg et af læringsmiljøerne med fokus på mangfoldighed og fællesskab 2) Skriv dine observationer ned 3) Reflekter skriftligt over din observationer. Anvend de teorier som du har tilegnet dig i tema 1, 2 og 3. Du skal koble din teoretiske viden med dine observationer, og reflektere videre over hvilke ændringer du vil foretage i forhold til målgruppen. Og have særlig opmærksomhed på de kulturer, der er på dit praktiksted. Kulturer kan være både anden etnicitet samt arbejdspladskulturer, klassekulturer og team/gruppekulturer. Tag udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Hvordan kan jeg som pædagogisk assistent medvirke til at sætte rammer og understøtte læringsmiljøer der udvikler målgruppens udvikling, trivsel og læring? På hvilken måde har læringsmiljøet fokus på målgruppens mangfoldighed og fællesskab? Skriv dine svar og overvejelser ned i et dokument og aflever det elektronisk. Dokumentet kan bestå af noter, mindmap, tekst suppleret med billeder mm. Analyser dine observationer og vurder hvilke tiltag du vil foretage. Når du kommer tilbage fra praktik skal du bruge dine observationer og refleksioner til at udarbejde et skriftligt produkt i projektform. Side 37 af 64

38 Bilag 3: Skole- og praktikopgave 3 Fagidentitet Skole- og praktikopgave 3 - fagidentitet Du har nu bestået dine uddannelsesspecifikke fag, valgfrit specialefag og grundfag. Du er nu næsten færdig med din uddannelse til pædagogisk assistent. Du er nu i gang med din 3. praktik og det er tid til at reflektere over din fagidentitet. I første praktik blev du bedt om at tage stilling til din egen professionelle rolle. Nu har du fået en større viden og en bedre indsigt i dit fag og derfor skal du reflektere over følgende spørgsmål: 1. Hvordan indgår jeg som pædagogisk assistent i relationer med børn/borgere, forældre/pårørende, kollegaer m.fl.? 2. Hvordan kommunikerer jeg som pædagogisk assistent med børn/borgere, forældre/pårørende, kollegaer m.fl.? 3. Hvad er min rolle som professionel fagperson i det daglige pædagogiske arbejde? 4. Hvordan indgår mit pædagogiske grundsyn og mit menneskesyn i min faglige profil? 5. Hvilke handlekompetencer har jeg som pædagogisk assistent til at understøtte pædagogiske læringsmiljøer? Indsæt refleksioner og eksempler i modellen om de tre PPP og anvend den teoretiske viden du har tilegnet dig gennem uddannelsen. Nedskriv refleksionerne og aflever dokumentet elektronisk. Når du starter i skoleperiode 4, skal du bruge dine refleksioner og eksempler til at arbejde med din fagidentitet Side 38 af 64

39 Bilag 4: Pædagogik - Mål fordelt på temaer Nr. Mål Tema 1 EUD 1 Tema 2 Tema 3 EUD 2 Tema 4 Tema 5 1 Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring 2 Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling 3 Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis 4 Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis 5 Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen 6 Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idéhistorie forholde sig til etiske dilemmaer i egen pædagogiske praksis 7 Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning for dannelse og opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse 8 Eleven kan anvende viden om etableringen af den pædagogiske sektor og bevægelsen fra forsorg og pasning til udvikling og læring, til at forstå egen fagprofessionelle rolle 9 Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis 10 Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings-, oplysnings - og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor 11 Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau 12 Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der kan inddrages i det tværfaglige samarbejde Side 39 af 64

40 Nr. Mål Tema 1 EUD 1 Tema 2 Tema 3 EUD 2 Tema 4 Tema 5 13 Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet 14 Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med den pædagogiske målgruppe 15 Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og udvikling 16 Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstændigt at understøtte inkluderende miljøer 17 Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og sproglig udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter sprogstimulerende miljøer 18 Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have indflydelse på kønsroller og stereotyper Side 40 af 64

41 Bilag 5: Psykologi i den pædagogiske praksis - Mål fordelt på temaer Nr. Mål Tema 1 EUD 1 Tema 2 Tema 3 EUD 2 Tema 4 Tema 5 1 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling 2 Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier 3 Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer 4 Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og forstyrrelser, til at understøtte udvikling, læring og trivsel 5 Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsidentitet, til at understøtte den pædagogiske målgruppes udvikling og identitetsdannelse 6 Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter 7 Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydningen af kulturelle forskelligheder i igangsættelsen af pædagogiske aktiviteter 8 Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og deltagelse i fællesskaber 9 Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring og udvikling 10 Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme den pædagogiske målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktiviteter 11 Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser samt misbrugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med den pædagogiske målgruppe Side 41 af 64

42 Bilag 6: Kommunikation i den pædagogiske praksis - Mål fordelt på temaer Nr. Mål Tema 1 EUD 1 Tema 2 Tema 3 EUD 2 Tema 4 Tema 5 1 Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner 2 Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe 3 Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere anerkendende i den professionelle relation og dialog med familie og pårørende 4 Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende 5 Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende 6 Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssikring samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagpersoner 7 Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper 8 Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre fagpersoner 9 Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse 10 Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den pædagogiske målgruppe Side 42 af 64

43 Bilag 7: Sundhed i den pædagogiske praksis - Mål fordelt på temaer Nr. Mål Tema 1 EUD 1 Tema 2 Tema 3 EUD 2 Tema 4 Tema 5 1 Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, fysiske og sociale forhold 2 Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed 3 Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og socialisering, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pædagogisk aktivitet 4 Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe 5 Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne til kunne forebygge infektioner 6 Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe 7 Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne 8 Eleven skal have kendskab til de mest almindelige forekommende sygdomme og anvende viden om smitteveje, til at bryde smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner 9 Eleven kan anvende viden om lokale procedurer og handle i forhold til egen rolle og ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis Side 43 af 64

44 Bilag 8: Bevægelse og idræt - Mål fordelt på temaer Nr. Mål Tema 1 EUD 1 Tema 2 Tema 3 EUD 2 Tema 4 Tema 5 1 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling 2 Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder 3 Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder 4 Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe 5 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter 6 Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet 7 Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den pædagogiske målgruppe 8 Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og kropsforståelse Side 44 af 64

45 Bilag 9: natur og udeliv - Mål fordelt på temaer Nr. Mål Tema 1 EUD 1 Tema 2 Tema 3 EUD 2 Tema 4 Tema 5 1 Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum 2 Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling 3 Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen 4 Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter 5 Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe 6 Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid 7 Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe 8 Eleven kan anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer i planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen Side 45 af 64

46 Bilag 9: Digital kultur - Mål fordelt på temaer Nr. Mål Tema 1 EUD 1 Tema 2 Tema 3 EUD 2 Tema 4 Tema 5 1 Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter 2 Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale medier 3 Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socialisering, identitets- og relationsdannelse 4 Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer 5 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis 6 Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe 7 Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis 8 Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis Side 46 af 64

47 Bilag 10: Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis - Mål fordelt på temaer Nr. Mål Tema 1 EUD 1 Tema 2 Tema 3 EUD 2 Tema 4 Tema 5 1 Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den pædagogiske målgruppe 2 Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og værksted 3 Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner 4 Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe 5 Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter 6 Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring 7 Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af kønsroller, til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og interesser 8 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed 9 Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens sociale kompetencer Side 47 af 64

48 Bilag 11: Arbejdsmiljø og ergonomi - Mål fordelt på temaer Nr. Mål Tema 1 EUD 1 Tema 2 Tema 3 EUD 2 Tema 4 Tema 5 1 Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at planlægge og udføre arbejdsopgaver 2 Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker 3 Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan føre til konflikter og vold, til at reflektere over og medvirke i forebyggelsen af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen 4 Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i arbejdet som pædagogisk assistent, til at reflektere over egen rolle i forhold til udviklingen af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 5 Eleven kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen 6 Eleven kan anvende lokale retningslinjer og procedurer, til at medvirke i igangsættelse af kriseberedskab Side 48 af 64

49 Bilag 12: Praktikopgave 1 Praktikopgave 1 Observation Opgaven I denne opgave skal du observere børnenes leg. Vejledning Beskriv din observation af legen (i logbogen). Se kap.14 i Pædagogikbogen og kap 6 i Kultur og Aktivitetsbogen. Redegør skriftligt for dine pædagogiske overvejelser: Hvilke overvejelser gør du dig mht. observationer? Observationer af en gruppe børn, når de leger- du kan tage udgangspunkt i nogle af disse spørgsmål / problemstillinger: Inde /ude leg? Ser du forskel i pige/ drengegruppers leg? Hvilke lege deltager børnene i ift. hele børnegruppen? Hvor fysisk aktive er de? Hvor sproglig kompetente er de? Hvor empatiske er de? Hvilke lege leger de dem du observerer? Hvad er forskellen på lege i forskellige aldre? Hvor organiserede er legene? Ved din næste vejledningssamtale skal du reflektere over det, du har skrevet i logbogen sammen med din praktikvejeleder. Følgende fagmål vil indgå i praktikopgaven Pædagogik Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og udvikling (mål 15). Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis (mål 4). Kommunikation i den pædagogiske praksis Side 49 af 64

50 Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner (mål 1). Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende (mål 5). Psykologi i den pædagogiske praksis Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer (mål 3). Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring (mål 6). Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven Mål 2: Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. Mål 4: Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber. Mål 5: Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer. Mål 6: Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. Mål 7: Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov. Side 50 af 64

51 Bilag 13: Praktikopgave 2 Praktikopgave 2 De pædagogiske læreplaner Opgaven I denne praktikperiode har du som opgave at planlægge og gennemføre en aktivitet eller et forløb for en mindre gruppe børn. Aktiviteten eller forløbet skal tage udgangspunkt i et eller flere af læreplanstemaerne. I opgaven tages der udgangspunkt i den aktuelle institution, hvor du arbejder, altså hvordan arbejder stedet med pædagogiske læreplaner. Vejledning Beskriv aktiviteten (Kultur og aktivitetsbogen kap. 2 s.35-37) Hvad lærer børnene? (Læringsmål s. 89 i Pædagogik-grundbogen) Hvad er din rolle som PA er i aktiviteten? (Deltage, igangsætte, skabe rammer) Hvordan kan du undersøge om aktiviteten leder frem mod målet? Du skal drøfte aktiviteten med din praktikvejleder og reflektere over den i logbogen. Følgende fagmål vil indgå i praktikopgaven Pædagogik Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis (mål 3). Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling (mål 2). Kulturelle udtryksformer i den pædagogiske praksis Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe (mål 4). Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter (mål 5). Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter målgruppens autonomi, integritet og værdighed (mål 8). Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer målgruppens sociale kompetencer (mål 9). Side 51 af 64

52 Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven Mål 1: Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for området. Mål 3: Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling. Mål 8: Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. Mål 9: Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed. Mål 12: Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger. Mål 15: Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle. Side 52 af 64

53 Bilag 14: Praktikopgave 3 Praktikopgave 3 Konflikthåndtering i forhold til børn i den pædagogiske praksis Opgaven I denne opgave skal du observere en konfliktsituation mellem børn. Det kan være med to eller flere børn. Situationen du observerer, kan være, hvor børnene selv håndterer konflikten, men det kan også være en konflikt, hvor en voksen mægler. Vejledning Overvej observationsmetode. (Pædagogikbogen Kap 13 og 14) Beskriv konflikten (Sprog, kommunikation og psykologi bogen kap 6 og kap. 8 s ) Hvad siger børnene og i hvilket toneleje? Hvordan ser deres kropssprog ud? Hvis der er en voksen med i konfliktsituationen, skal du beskrive den voksnes adfærd, handlinger, sprog, kropssprog, toneleje m.m. Reflekter sammen med din praktikvejleder over konfliktsituationen kunne den være håndteret anderledes? Skulle/kunne du have grebet ind? Kunne det være gjort på en anden eller mere hensigtsmæssig måde? Observerede du om der blev anvendt en anerkendende tilgang? Beskriv situationen og Jeres refleksioner over den i logbogen, evt. i stikord. Følgende fagmål vil indgå i praktikopgaven Kommunikation i den pædagogiske praksis Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe (mål 2). Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper (mål 7). Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse (mål 9). Pædagogik Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet (mål 13). Side 53 af 64

54 Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven Mål 16: Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø Mål 17: Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre og pårørende og kolleger Mål 18: Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis Side 54 af 64

55 Bilag 15: Praktikopgave 4 Praktikopgave 4 Hverdagssituationer. Opgaven I denne opgave skal du tage udgangspunkt i en hverdagssituation. Det kan være en spisesituation garderobe ophold / tage tøj på og af puslesituationen samling aflevere/ hente situation o.a. En situation der sker hver dag, hvor institutionen har bestemte rutiner og struktur ift. denne. Vejledning Du skal forholde dig til den valgte hverdagssituation. Observer situationen Hvilken læring ligger der i denne situation Hvilke muligheder findes inden for de valgte rammer? Hvilken udvikling er der for barnet/ børnene i den valgte situation? Kunne du tænke rammerne / rutinerne anderledes? Opgaven skal drøftes med praktikvejlederen og tages med tilbage på skolen, hvor der arbejdes videre med den. Følgende fagmål vil indgå i praktikopgaven Pædagogik: Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis (mål 3). Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens hverdagspraksis (mål 4). Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen (mål 5). Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet (mål 13). Sundhed i den pædagogiske praksis, avanceret: Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, fysiske og sociale forhold (mål 1). Side 55 af 64

56 Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed (mål 2). Sundhed i den pædagogiske praksis, ekspert: Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde i den pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde (mål 1). Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed (mål 2). Psykologi i den pædagogiske praksis: Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling (mål 1). Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier (mål 2). Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer (mål 3). Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og forstyrrelser, til at understøtte udvikling, læring og trivsel (mål 4). Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven Mål 1: Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for området. Mål 6: Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling. Mål 7: Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov Mål 15: Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle Mål 17: Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre og pårørende og kolleger Mål 18: Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis. Side 56 af 64

57 Bilag 16: Praktikopgave 5 Praktikopgave 5 Naturfaglighed i den pædagogiske hverdag Opgaven I forbindelse med denne opgave skal du tage udgangspunkt i din viden om natur, økologi og bæredygtighed. Fokus er på hvordan man kan arbejde med natur og miljø på en sjov og fantasifuld måde der vækker børns/unges/voksnes nysgerrighed. Du skal planlægge og gennemføre en aktivitet eller mini-projekt med en mindre gruppe børn/unge/voksne. Det kan omhandle energi, affald, vand, vækster i drivhus m.m. Vejledning Beskriv aktiviteten (Hvad skal børnene / de unge/de voksne gøre?) Hvordan vil du gennemføre aktiviteten? Hvornår vil du gennemføre aktiviteten? Hvem deltager i aktiviteten? Hvad er din rolle som PA i aktiviteten? (Deltage, igangsætte, skabe rammer) Opgaven skal laves skriftligt og afleveres på Fronter i en afleveringsmappe (Afleveringen må meget gerne indeholde billeddokumentation). Opgaven drøftes med praktikvejlederen ved en vejledningssamtale. Følgende fagmål vil indgå i praktikopgaven Natur og udeliv, avanceret Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum (mål 1). Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling (mål 2). Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen (mål 3). Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid (mål 6). Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe (mål 7). Side 57 af 64

58 Natur og udeliv, ekspert Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum (mål 1). Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling (mål 2). Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen (mål 3). Eleven kan vurdere og begrunde naturens muligheder som målrettet ramme for det pædagogiske måltid (mål 6). Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe (mål 7). Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven Mål 4: Eleven kan planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i inkluderende fællesskaber. Mål 9: kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed Side 58 af 64

59 Bilag 17: Praktikopgave 6 Praktikopgave 6 Sproglig udvikling Opgaven I denne praktikperiode skal du have fokus på, hvordan man som pædagogisk personale og forældre kan arbejde med barnets/den unges/den voksnes sprogtilegnelse, så man i samarbejde løfter barnets/ den unges/den voksnes sproglige udvikling. Du skal undersøge hvordan institutionen arbejder med børns sprogstimulering. Vejledning Beskriv hvilke aktiviteter i institutionen der relaterer sig til børns/ den unges/den voksnes sproglige udvikling. Hvordan gennemføres aktiviteten? Hvem og hvor mange deltager i aktiviteten (børn og voksne)? Hvad skal man være særlig opmærksom på som pædagogisk personale? Hvordan samarbejder det pædagogiske personale med forældrene om barnets sprogstimulering? Opgaven skal laves skriftligt og afleveres til praktikvejlederen og på Fronter i en afleveringsmappe (Afleveringen må meget gerne indeholde billeddokumentation). Følgende fagmål vil indgå i praktikopgaven Psykologi i den pædagogiske praksis Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling (mål 1). Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier (mål 2). Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring og udvikling (mål 9). Pædagogik Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling (mål 2). Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og udvikling (mål 15). Side 59 af 64

60 Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og sproglig udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter sprogstimulerende miljøer (mål 17). Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven Mål 3: Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling Side 60 af 64

61 Bilag 18: Praktikopgave 1 - Specialområdet Praktikopgave 1 Specialområdet Aktiviteter for en mangfoldig gruppe af borgere. Opgaven I denne opgave skal du arbejde med at, observere, planlægge, i gangsætte og evaluere aktiviteter for borgere med særlige behov. Vejledning Beskriv kort hvilke aktiviteter der foregår for borgerne i institutionen. Udvælg en aktivitet og gå i dybden ud fra følgene spørgsmål: Hvordan gennemføres aktiviteten? Hvem og hvor mange deltager i aktiviteten? Hvad skal man være særlig opmærksom på som pædagogisk personale i forhold til målgruppen? Hvordan samarbejder det pædagogiske personale omkring aktiviteten? Hvordan inddrages borgenes ressourcer i aktiviteten? Med udgangspunkt i de beskrevne aktiviteter skal du selv planlægge, udføre og evaluere en ny aktivitet for gruppen af borgere. Din aktivitet skal supplere og evt. videreudvikle de eksisterende aktiviteter. Du kan evt. anvende SMTTE eller anden didaktisk udviklings model. Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven Mål 2: Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter Mål 7: Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov Du kan evt. inddrage et eller flere af disse øvrige praktikmål: Mål 8: Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse Mål 9: Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed Side 61 af 64

62 Mål 12: Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger Pædagog og psykologi bogen kap. 10 & 11. Side 62 af 64

63 Bilag 19: Praktikopgave 2 - Specialområdet Praktikopgave 2 Specialområdet Borgerinddragelse, magt og etik (omsorgspligt - omsorgssvigt) Opgaven I denne opgave skal du arbejde med borgerens liv og hvordan du bedst støtter borgerne med at have indflydelse på eget liv. Elevens skal forholde sig til borgerenes forskellige forudsætninger samt hvorledes disse kan have indflydelse på borgeren ønsker og ret til selvbestemmelse. Vejledning Du skal i din dagligdag observere følgende: Hvordan har borgerne indflydelse på beslutningerne vedr. institutionens dagligdag? Hvordan inddrages den enkelte borger i den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats i forhold til egne ønsker og behov? Observerer du nogen etiske dilemmaer i forhold til anvendelse af magt over for den enkelte borger? Observerer du begrænsninger i forhold borgerens selvbestemmelsesret? Hvis ja, hvilke begrænsninger? Observerer du forhindringer i forhold til at borgere kan udøve sin selvbestemmelses ret? Hvis ja, hvilke forhindringer? Med udgangspunkt i en eller flere borgere skal du beskrive hvordan borgeren har indflydelse på eget liv. Hvordan arbejdes der med selvbestemmelse og medbestemmelse? Overvej eventuelle dilemmaer i forhold til omsorgs pligt/ omsorgs svigt for den udvalgte borger/ borgere. Overvej hvordan lovgivningen vedr. magtanvendelse er relevant i forhold til borgerne/ borgeren som du har valgt at beskrive. Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven Mål 7: Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov Mål 18: Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis Du kan evt. inddrage en eller flere af disse øvrige praktikmål: Mål 16: Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø Pædagog og psykologi bogen kap. 10 & 11. Side 63 af 64

64 Bilag 20: Praktikopgave 3 - Specialområdet Praktikopgave 3 Specialområdet Kommunikation med borgere med kommunikative udfordringer Opgaven I denne opgave skal du arbejde med ressourcer og barrierer i forhold til kommunikation. Vejledning Med udgangspunkt i en eller flere borgere, tænk da over følgende spørgsmål: Hvilke kommunikative udfordringer har borgerne? Hvilke kommunikative ressourcer har borgeren? Hvilke krav stiller det til den måde du, som PA skal kommunikere borgeren på? Overvej hvordan du kan bidrage til borgerens sproglige udvikling, evt. ved inddragelse af velfærds teknologier. Med udgangspunkt i borgeren, skal du prøve at lave en NUZO model over borgerens kompetencer. Inddrag den viden som du har tilegnet dig omkring målgruppens ressourcer og reflekter over følgende fagbegreber: Verbal/nonverbal kommunikation Aktiv lytning Empati Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven Mål 3: Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling Mål 7: Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov Mål 16: Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø Du kan evt. inddrage et eller flere af disse øvrige praktikmål: Mål 14: Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet Mål 18: Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis Kommunikations bogens kap. 1, 2 14 & 15. Side 64 af 64

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV1 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUX

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUX Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUX DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS... 4 UNDERVISNINGSFORLØB

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUD og EUV3 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV2 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FOR EUV2 ELEVER... 3 SKOLEPERIODE 1... 4 TEMA 1: DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT I TEORI OG PRAKSIS...

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Valgfri praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 OBLIGATORISKE SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER... 4 SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 Indhold 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN...4 Skoleperiode 1...4 Tema 1 Børn og leg... 4 Skoleperiode 2...6 Tema

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 4 SKOLEPERIODE 2... 6 SKOLEPERIODE 3... 14 SKOLEPERIODE

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold startet efter 1. august 2018 1. LÆRINGSINDHOLD I UDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1...4 Tema 1 Børn og leg...4 SKOLEPERIODE 2...5 Tema 1- Barnets

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1

LUP FOR. Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1 LUP FOR Den Pædagogiske assistentuddannelse EUV1 Gældende for hold startet efter 1. januar 2019 1. INDLEDNING... 4 2. ELEVERNES ARBEJDSTID... 4 3. ARBEJDSTID- SÆRLIGT FOR EUV1 ELEVER... 4 4. KOMPETENCEVURDERING

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL KULTUR, AVANCERET...

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL KULTUR, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Den pædagogiske assistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 BEVÆGELSE OG IDRÆT, AVANCERET... 3 BEVÆGELSE OG IDRÆT, EKSPERT... 4 DIGITAL

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever. Gældende fra 1. januar 2019

Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever. Gældende fra 1. januar 2019 Temaoversigt for den pædagogiske assistentuddannelse for EUD-elever Gældende fra 1. januar 2019 Bemærk at der er udstedt en ny uddannelsesordning, der gælder for optag efter 1. januar 2019 Temaoversigt

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse Ordinært forløb (EUD)

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse Ordinært forløb (EUD) Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse Ordinært forløb (EUD) Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 forløb

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 forløb Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV1 forløb Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV 2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Den pædagogiske assistentuddannelse EUV 2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse EUV 2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Uddannelsesordning Valgfri specialefag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet December 2015 Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet 1 Indholdsfortegnelse 1. Den pædagogiske assistentuddannelse 4 1.1 Formål 4 1.2 Adgangskrav og realkompetencevurdering

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Elev: Praktikforløb: 1 2 3 Praktikperiode: Praktiksted: Praktikvejleder: SIDE 1 AF 27 FORMÅL MED PRAKTIKMAPPEN: Praktikmappen er et arbejdsredskab som skal hjælpe

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2016 1 Generel information i forhold til praktikken Forventningssamtalen afholdes af elev og praktikvejleder

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2019 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 3 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

DET NYE I PRAKTIKKEN. Information til kommunens praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse om den nye uddannelsesordning

DET NYE I PRAKTIKKEN. Information til kommunens praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse om den nye uddannelsesordning DET NYE I PRAKTIKKEN Information til kommunens praktikvejledere på den pædagogiske assistentuddannelse om den nye uddannelsesordning Indhold Forord 4 En særlig faglig profil 6 Fire hovedtemaer i praktikken

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Februar 2018 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 4 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen

Videns og færdighedsmål. Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Relationer og kommunikation Området retter sig mod relationer, samspil

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet Rev. september 2017 Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet 1 Indholdsfortegnelse 1. Den pædagogiske assistentuddannelse 4 1.1 Formål 4 1.2 Adgangskrav og realkompetencevurdering

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018

Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018 Lokal Undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse August 2018 Sidst redigeret oktober 2018 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Udvikling og vurdering af erhvervsfaglige

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Tekstdel - Uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Grundforløb 2 PAU består af fem temaer af fire ugers varighed. Temaerne er tilrettelagt som helhedsorienterede læringsaktiviteter

Grundforløb 2 PAU består af fem temaer af fire ugers varighed. Temaerne er tilrettelagt som helhedsorienterede læringsaktiviteter Grundforløb 2 PAU Grundforløb 2 PAU består af fem temaer af fire ugers varighed. Temaerne er tilrettelagt som helhedsorienterede læringsaktiviteter Tema 1: Intro Tema 2: Udvikling/aldring, funktionsnedsættelse

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn:

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Pædagogisk Assistentuddannelse PÆDAGOGIK... 2 KULTUR OG AKTIVITET... 9 BEVÆGELSE OG IDRÆT... 12 SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI... 15 SUNDHEDSFAG PA... 21 SAMFUNDSFAG - NIVEAU C...

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere