Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse har besluttet, at KL skal udarbejde et nyt nøgletalskoncept på folkeskoleområdet. Konceptet indeholder udvalgte nøgletal, som fremover vil blive formidlet til alle landets kommuner 1-2 gange om året. Formålet er at styrke overblikket og videngrundlaget for kommunerne Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Flemming Lunde Østergaard Hansen Hver kommune får en særskilt oversigt (vedhæftet), hvor den pågældende kommune er særligt fremhævet, men hvor resultaterne for alle 98 kommuner også indgår. Ligeledes er kommunens sammenligningskommuner fremhævet i oversigten. Med sammenligningskommuner menes de kommuner, der ligner den pågældende kommune mest på de socioøkonomiske forhold, der har betydning for udgifterne til skoleområdet. Nøgletallene falder inden for følgende temaer: (1) Folkeskolereformens mål og øvrige resultater, (2) Kompetencedækning, (3) Inklusion, (4) Arbejdsgiverforhold og (5) Ressourcer. Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling. Nøgletallene svarer delvist til de resultater som blev fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med temadrøftelsen om folkeskolernes faglige resultater på udvalgets møde d. 18. november Tallene vil også indgå i Kvalitetsrapport for folkeskolerne i København, som vil blive fremlagt til BUU-mødet d. 24. februar Overordnet set viser nøgletalsoversigten, på samme måde som de senere års Kvalitetsrapporter og resultaterne der blev fremlagt for BUU d. 18. november i år, at København ligger i den lave ende, når det gælder elevernes resultater. Det samme gælder elevfravær. Oversigten viser imidlertid også, at der er sket en forholdsvis stor positiv udvikling i resultaterne fra skoleåret 2013/2014 til 2014/2015. Det gælder ikke mindst udviklingen i andel elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik. Center for Policy Mobil flehan@buf.kk.dk EAN nummer

2 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer 2014/2015 Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/ /2015 Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik 2014/2015 Udvikling i andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik 2013/ /2015 Gennemsnit Karakterpoint Pct. Pct. -point Hele landet 7,0 Hele landet 0,3 Hele landet 89,8% Hele landet 3,2% 230 Rudersdal 8,3 563 Fanø 1,1 563 Fanø 100,0% 563 Fanø 16,7% 173 Lyngby-Taarbæk 8,3 825 Læsø 0,8 157 Gentofte 97,2% 340 Sorø 12,2% 157 Gentofte 8,2 147 Frederiksberg 0,7 223 Hørsholm 97,2% 360 Lolland 10,6% 223 Hørsholm 8,2 510 Haderslev 0,7 187 Vallensbæk 96,8% 482 Langeland 10,3% 201 Allerød 8,0 482 Langeland 0,7 155 Dragør 96,4% 450 Nyborg 10,2% 563 Fanø 7,9 450 Nyborg 0,7 269 Solrød 96,0% 492 Ærø 9,2% 190 Furesø 7,9 187 Vallensbæk 0,7 482 Langeland 95,9% 147 Frederiksberg 8,9% 265 Roskilde 7,8 219 Hillerød 0,7 492 Ærø 95,8% 329 Ringsted 8,7% 155 Dragør 7,8 540 Sønderborg 0,7 190 Furesø 95,5% 766 Hedensted 8,3% 219 Hillerød 7,7 756 Ikast-Brande 0,6 230 Rudersdal 95,3% 430 Faaborg-Midtfyn 8,0% 240 Egedal 7,7 820 Vesthimmerlands 0,6 791 Viborg 95,2% 510 Haderslev 7,9% 710 Favrskov 7,6 329 Ringsted 0,6 265 Roskilde 94,7% 440 Kerteminde 7,4% 187 Vallensbæk 7,6 306 Odsherred 0,6 240 Egedal 94,5% 573 Varde 7,3% 210 Fredensborg 7,5 165 Albertslund 0,5 420 Assens 94,4% 270 Gribskov 6,8% 746 Skanderborg 7,5 230 Rudersdal 0,5 350 Lejre 94,1% 849 Jammerbugt 6,6% 147 Frederiksberg 7,5 787 Thisted 0,5 201 Allerød 93,8% 183 Ishøj 6,5% 350 Lejre 7,2 265 Roskilde 0,5 825 Læsø 93,8% 101 København 6,5% 751 Aarhus 7,2 430 Faaborg-Midtfyn 0,5 147 Frederiksberg 93,4% 350 Lejre 6,5% 657 Herning 7,2 320 Faxe 0,5 710 Favrskov 93,2% 791 Viborg 6,3% 851 Aalborg 7,2 173 Lyngby-Taarbæk 0,5 573 Varde 93,1% 330 Slagelse 6,2% 621 Kolding 7,2 573 Varde 0,5 173 Lyngby-Taarbæk 93,1% 621 Kolding 5,9% 810 Brønderslev 7,2 350 Lejre 0,5 846 Mariagerfjord 92,9% 479 Svendborg 5,9% 661 Holstebro 7,2 661 Holstebro 0,4 851 Aalborg 92,9% 580 Aabenraa 5,9% 740 Silkeborg 7,1 550 Tønder 0,4 410 Middelfart 92,6% 320 Faxe 5,7% 791 Viborg 7,1 340 Sorø 0,4 575 Vejen 92,3% 420 Assens 5,7% 779 Skive 7,1 851 Aalborg 0,4 810 Brønderslev 92,2% 165 Albertslund 5,6% 706 Syddjurs 7,1 330 Slagelse 0,4 175 Rødovre 92,1% 707 Norddjurs 5,4% 840 Rebild 7,0 169 Høje-Taastrup 0,4 270 Gribskov 92,1% 250 Frederikssund 5,1% 159 Gladsaxe 7,0 710 Favrskov 0,4 766 Hedensted 92,1% 810 Brønderslev 5,0% 269 Solrød 7,0 530 Billund 0,4 561 Esbjerg 92,1% 169 Høje-Taastrup 5,0% 665 Lemvig 7,0 479 Svendborg 0,4 530 Billund 91,9% 153 Brøndby 4,8% 492 Ærø 7,0 240 Egedal 0,4 159 Gladsaxe 91,8% 607 Fredericia 4,8% 540 Sønderborg 7,0 860 Hjørring 0,4 787 Thisted 91,8% 185 Tårnby 4,7% 530 Billund 7,0 810 Brønderslev 0,4 740 Silkeborg 91,7% 756 Ikast-Brande 4,7% 846 Mariagerfjord 7,0 360 Lolland 0,4 621 Kolding 91,7% 787 Thisted 4,6% 573 Varde 7,0 849 Jammerbugt 0,4 756 Ikast-Brande 91,7% 219 Hillerød 4,6% 420 Assens 7,0 420 Assens 0,4 250 Frederikssund 91,6% 746 Skanderborg 4,5% 479 Svendborg 7,0 190 Furesø 0,4 657 Herning 91,5% 187 Vallensbæk 4,4% 450 Nyborg 7,0 316 Holbæk 0,4 440 Kerteminde 91,5% 851 Aalborg 4,3% 410 Middelfart 6,9 766 Hedensted 0,4 167 Hvidovre 91,5% 167 Hvidovre 4,3% 510 Haderslev 6,9 336 Stevns 0,4 479 Svendborg 91,4% 657 Herning 4,3% 217 Helsingør 6,9 580 Aabenraa 0,4 706 Syddjurs 91,4% 615 Horsens 4,3% 849 Jammerbugt 6,9 630 Vejle 0,4 779 Skive 91,3% 336 Stevns 4,0% 860 Hjørring 6,9 410 Middelfart 0,4 760 Ringkøbing-Skjern 91,2% 561 Esbjerg 3,8% 760 Ringkøbing-Skjern 6,9 621 Kolding 0,4 671 Struer 91,1% 400 Bornholm 3,7% 461 Odense 6,9 157 Gentofte 0,3 430 Faaborg-Midtfyn 91,1% 773 Morsø 3,7% 561 Esbjerg 6,8 376 Guldborgsund 0,3 259 Køge 90,9% 175 Rødovre 3,7% 727 Odder 6,8 101 København 0,3 849 Jammerbugt 90,8% 840 Rebild 3,6% 630 Vejle 6,8 167 Hvidovre 0,3 746 Skanderborg 90,7% 730 Randers 3,6% 671 Struer 6,8 155 Dragør 0,3 840 Rebild 90,6% 575 Vejen 3,5% 482 Langeland 6,8 461 Odense 0,3 161 Glostrup 90,5% 820 Vesthimmerlands 3,5% 766 Hedensted 6,8 791 Viborg 0,3 730 Randers 90,5% 860 Hjørring 3,3% 820 Vesthimmerlands 6,8 223 Hørsholm 0,3 480 Nordfyns 90,5% 376 Guldborgsund 3,2% 580 Aabenraa 6,8 390 Vordingborg 0,3 813 Frederikshavn 90,2% 316 Holbæk 3,1% 787 Thisted 6,8 760 Ringkøbing-Skjern 0,3 661 Holstebro 90,0% 813 Frederikshavn 3,1% 480 Nordfyns 6,7 657 Herning 0,3 217 Helsingør 89,8% 190 Furesø 3,1% 253 Greve 6,7 217 Helsingør 0,3 860 Hjørring 89,2% 161 Glostrup 3,1% 756 Ikast-Brande 6,7 615 Horsens 0,3 219 Hillerød 89,2% 269 Solrød 3,0% 259 Køge 6,7 575 Vejen 0,3 607 Fredericia 89,1% 265 Roskilde 2,8% 575 Vejen 6,7 153 Brøndby 0,2 751 Aarhus 88,8% 540 Sønderborg 2,8% 813 Frederikshavn 6,7 492 Ærø 0,2 185 Tårnby 88,7% 530 Billund 2,6% 250 Frederikssund 6,7 175 Rødovre 0,2 210 Fredensborg 88,4% 671 Struer 2,5% 175 Rødovre 6,7 706 Syddjurs 0,2 615 Horsens 88,2% 230 Rudersdal 2,4% 161 Glostrup 6,7 671 Struer 0,2 340 Sorø 88,2% 846 Mariagerfjord 2,2% 615 Horsens 6,7 773 Morsø 0,2 450 Nyborg 88,1% 410 Middelfart 2,1% 825 Læsø 6,7 259 Køge 0,2 630 Vejle 88,1% 217 Helsingør 2,0% 430 Faaborg-Midtfyn 6,7 201 Allerød 0,2 253 Greve 88,0% 159 Gladsaxe 2,0% 151 Ballerup 6,7 260 Halsnæs 0,2 773 Morsø 88,0% 240 Egedal 2,0% 607 Fredericia 6,7 250 Frederikssund 0,2 336 Stevns 87,8% 751 Aarhus 1,9% 440 Kerteminde 6,6 746 Skanderborg 0,2 461 Odense 87,7% 661 Holstebro 1,8% 730 Randers 6,6 163 Herlev 0,2 665 Lemvig 87,5% 173 Lyngby-Taarbæk 1,6% 163 Herlev 6,6 751 Aarhus 0,2 540 Sønderborg 87,4% 760 Ringkøbing-Skjern 1,5% 185 Tårnby 6,6 161 Glostrup 0,2 580 Aabenraa 87,4% 253 Greve 1,4% 270 Gribskov 6,6 740 Silkeborg 0,1 163 Herlev 86,9% 740 Silkeborg 1,4% 329 Ringsted 6,6 326 Kalundborg 0,1 400 Bornholm 86,8% 370 Næstved 1,2% 167 Hvidovre 6,5 370 Næstved 0,1 820 Vesthimmerlands 86,7% 706 Syddjurs 1,1% 101 København 6,5 561 Esbjerg 0,1 320 Faxe 86,2% 201 Allerød 1,1% 320 Faxe 6,5 840 Rebild 0,1 707 Norddjurs 86,2% 157 Gentofte 1,0% 336 Stevns 6,5 730 Randers 0,1 101 København 86,0% 630 Vejle 0,6% 550 Tønder 6,4 665 Lemvig 0,1 370 Næstved 85,8% 461 Odense 0,5% 340 Sorø 6,4 846 Mariagerfjord 0,1 510 Haderslev 85,7% 259 Køge 0,4% 773 Morsø 6,4 159 Gladsaxe 0,1 329 Ringsted 85,6% 223 Hørsholm 0,2% 370 Næstved 6,4 253 Greve 0,1 153 Brøndby 85,2% 155 Dragør 0,0% 316 Holbæk 6,4 727 Odder 0,1 727 Odder 84,5% 779 Skive -0,1% 330 Slagelse 6,4 607 Fredericia 0,1 376 Guldborgsund 84,2% 710 Favrskov -0,2% 400 Bornholm 6,3 151 Ballerup 0,1 260 Halsnæs 84,2% 306 Odsherred -0,3% 376 Guldborgsund 6,3 210 Fredensborg 0,0 183 Ishøj 84,0% 741 Samsø -0,5% 390 Vordingborg 6,3 813 Frederikshavn 0,0 169 Høje-Taastrup 83,5% 260 Halsnæs -0,8% 326 Kalundborg 6,2 779 Skive 0,0 550 Tønder 83,4% 727 Odder -0,8% 306 Odsherred 6,2 185 Tårnby 0,0 326 Kalundborg 82,7% 390 Vordingborg -1,0% 260 Halsnæs 6,1 400 Bornholm 0,0 330 Slagelse 82,2% 550 Tønder -1,1% 707 Norddjurs 6,1 270 Gribskov -0,1 390 Vordingborg 81,7% 163 Herlev -1,5% 153 Brøndby 6,0 480 Nordfyns -0,1 316 Holbæk 80,9% 151 Ballerup -2,2% 169 Høje-Taastrup 6,0 269 Solrød -0,2 151 Ballerup 80,6% 326 Kalundborg -2,8% 165 Albertslund 6,0 183 Ishøj -0,2 165 Albertslund 79,3% 480 Nordfyns -3,1% 360 Lolland 5,5 707 Norddjurs -0,2 360 Lolland 78,8% 210 Fredensborg -4,5% 741 Samsø 5,4 440 Kerteminde -0,2 306 Odsherred 78,8% 665 Lemvig -4,9% 183 Ishøj 5,4 741 Samsø -0,9 741 Samsø 77,8% 825 Læsø -6,3%

3 Tema 1: Resultater, side 2 Overgang til ungdomsuddannelse (uddannelsesstatus 9 mdr. efter folkeskolens 9. el. 10. kl.) 2012/2013 Udvikling i overgang til ungdomsuddannelse 2011/ /2013 (uddannelsesstatus 9 mdr. efter folkeskolens 9. el. 10. kl) Sen skolestart august 2015 (andel der fylder 7 år el. mere det kaldenderår, de starter i 0. kl) Udvikling i sen skolestart august august 2015 Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 78,0% Hele landet -0,4% Hele landet 6,6% Hele landet -0,2% 825 Læsø 100,0% 741 Samsø 25,5% 223 Hørsholm 1,3% 306 Odsherred -4,3% 155 Dragør 94,4% 825 Læsø 11,1% 240 Egedal 1,5% 813 Frederikshavn -4,1% 810 Brønderslev 88,2% 155 Dragør 11,0% 183 Ishøj 1,7% 746 Skanderborg -3,6% 201 Allerød 87,8% 671 Struer 10,1% 326 Kalundborg 2,0% 756 Ikast-Brande -3,5% 563 Fanø 87,0% 410 Middelfart 9,7% 270 Gribskov 2,2% 165 Albertslund -2,9% 223 Hørsholm 86,8% 306 Odsherred 8,2% 615 Horsens 2,7% 706 Syddjurs -2,8% 240 Egedal 86,8% 746 Skanderborg 6,0% 746 Skanderborg 2,7% 657 Herning -2,8% 530 Billund 86,7% 316 Holbæk 5,5% 461 Odense 2,9% 430 Faaborg-Midtfyn -2,6% 230 Rudersdal 85,6% 430 Faaborg-Midtfyn 5,4% 165 Albertslund 3,1% 159 Gladsaxe -2,6% 400 Bornholm 85,3% 607 Fredericia 5,1% 813 Frederikshavn 3,2% 240 Egedal -2,4% 187 Vallensbæk 84,7% 320 Faxe 5,0% 791 Viborg 3,5% 350 Lejre -2,3% 492 Ærø 84,6% 621 Kolding 5,0% 479 Svendborg 3,6% 760 Ringkøbing-Skjern -2,1% 190 Furesø 84,5% 350 Lejre 4,3% 376 Guldborgsund 3,8% 265 Roskilde -2,0% 787 Thisted 84,0% 161 Glostrup 4,1% 159 Gladsaxe 3,9% 230 Rudersdal -2,0% 840 Rebild 83,9% 580 Aabenraa 3,8% 573 Varde 4,1% 530 Billund -2,0% 607 Fredericia 83,7% 217 Helsingør 3,6% 440 Kerteminde 4,1% 376 Guldborgsund -1,8% 573 Varde 83,5% 165 Albertslund 3,4% 607 Fredericia 4,1% 157 Gentofte -1,7% 813 Frederikshavn 83,2% 260 Halsnæs 3,3% 173 Lyngby-Taarbæk 4,2% 773 Morsø -1,7% 269 Solrød 83,0% 787 Thisted 3,3% 530 Billund 4,2% 217 Helsingør -1,6% 157 Gentofte 82,9% 201 Allerød 3,1% 430 Faaborg-Midtfyn 4,3% 410 Middelfart -1,5% 320 Faxe 82,8% 400 Bornholm 2,9% 707 Norddjurs 4,6% 173 Lyngby-Taarbæk -1,4% 329 Ringsted 82,5% 420 Assens 2,7% 316 Holbæk 4,6% 163 Herlev -1,4% 580 Aabenraa 82,4% 187 Vallensbæk 2,7% 190 Furesø 4,6% 161 Glostrup -1,3% 253 Greve 82,4% 360 Lolland 2,6% 157 Gentofte 4,8% 573 Varde -1,3% 756 Ikast-Brande 82,3% 175 Rødovre 2,3% 840 Rebild 4,8% 269 Solrød -1,2% 161 Glostrup 82,2% 440 Kerteminde 2,2% 766 Hedensted 4,9% 851 Aalborg -1,2% 760 Ringkøbing-Skjern 81,9% 240 Egedal 2,1% 665 Lemvig 4,9% 479 Svendborg -1,2% 671 Struer 81,7% 661 Holstebro 1,8% 230 Rudersdal 5,0% 561 Esbjerg -1,0% 791 Viborg 81,6% 253 Greve 1,7% 259 Køge 5,0% 420 Assens -1,0% 561 Esbjerg 81,6% 190 Furesø 1,7% 630 Vejle 5,2% 223 Hørsholm -0,9% 741 Samsø 81,5% 250 Frederikssund 1,6% 420 Assens 5,3% 169 Høje-Taastrup -0,9% 350 Lejre 81,5% 210 Fredensborg 1,5% 410 Middelfart 5,6% 615 Horsens -0,8% 420 Assens 81,4% 219 Hillerød 1,4% 760 Ringkøbing-Skjern 5,6% 187 Vallensbæk -0,7% 410 Middelfart 81,4% 530 Billund 1,1% 851 Aalborg 5,7% 740 Silkeborg -0,7% 165 Albertslund 81,3% 336 Stevns 0,9% 575 Vejen 5,8% 671 Struer -0,7% 707 Norddjurs 81,3% 860 Hjørring 0,8% 730 Randers 5,9% 661 Holstebro -0,6% 621 Kolding 81,3% 846 Mariagerfjord 0,6% 510 Haderslev 6,1% 791 Viborg -0,6% 265 Roskilde 81,2% 563 Fanø 0,6% 340 Sorø 6,1% 440 Kerteminde -0,5% 259 Køge 81,2% 810 Brønderslev 0,6% 169 Høje-Taastrup 6,1% 360 Lolland -0,3% 173 Lyngby-Taarbæk 80,9% 630 Vejle 0,5% 482 Langeland 6,2% 751 Aarhus -0,3% 510 Haderslev 80,9% 573 Varde 0,5% 101 København 6,2% 370 Næstved -0,3% 779 Skive 80,7% 185 Tårnby 0,5% 779 Skive 6,3% 849 Jammerbugt -0,2% 550 Tønder 80,6% 340 Sorø 0,5% 561 Esbjerg 6,3% 766 Hedensted -0,2% 340 Sorø 80,3% 173 Lyngby-Taarbæk 0,4% 657 Herning 6,4% 155 Dragør -0,1% 851 Aalborg 80,2% 265 Roskilde 0,4% 210 Fredensborg 6,5% 316 Holbæk -0,1% 430 Faaborg-Midtfyn 80,2% 326 Kalundborg 0,2% 329 Ringsted 6,7% 707 Norddjurs 0,0% 665 Lemvig 80,1% 540 Sønderborg 0,1% 350 Lejre 6,8% 461 Odense 0,0% 185 Tårnby 80,0% 813 Frederikshavn 0,1% 710 Favrskov 6,8% 336 Stevns 0,1% 846 Mariagerfjord 79,8% 230 Rudersdal 0,0% 370 Næstved 7,0% 190 Furesø 0,1% 575 Vejen 79,8% 791 Viborg -0,2% 336 Stevns 7,0% 210 Fredensborg 0,1% 540 Sønderborg 79,8% 550 Tønder -0,2% 187 Vallensbæk 7,0% 480 Nordfyns 0,2% 210 Fredensborg 79,6% 851 Aalborg -0,3% 151 Ballerup 7,1% 329 Ringsted 0,2% 849 Jammerbugt 79,6% 561 Esbjerg -0,4% 217 Helsingør 7,2% 101 København 0,2% 746 Skanderborg 79,5% 575 Vejen -0,4% 360 Lolland 7,4% 820 Vesthimmerlands 0,2% 450 Nyborg 79,3% 270 Gribskov -0,5% 175 Rødovre 7,4% 151 Ballerup 0,3% 360 Lolland 79,1% 510 Haderslev -0,6% 330 Slagelse 7,5% 270 Gribskov 0,4% 860 Hjørring 79,0% 461 Odense -0,6% 163 Herlev 7,7% 153 Brøndby 0,4% 175 Rødovre 78,8% 756 Ikast-Brande -0,6% 550 Tønder 7,9% 846 Mariagerfjord 0,4% 390 Vordingborg 78,0% 167 Hvidovre -0,6% 155 Dragør 8,1% 340 Sorø 0,5% 250 Frederikssund 78,0% 657 Herning -0,6% 201 Allerød 8,1% 183 Ishøj 0,5% 217 Helsingør 78,0% 779 Skive -1,1% 185 Tårnby 8,2% 482 Langeland 0,6% 219 Hillerød 77,8% 370 Næstved -1,2% 756 Ikast-Brande 8,4% 259 Køge 0,6% 740 Silkeborg 77,8% 159 Gladsaxe -1,2% 740 Silkeborg 8,5% 710 Favrskov 0,6% 710 Favrskov 77,4% 707 Norddjurs -1,3% 773 Morsø 8,5% 840 Rebild 0,7% 376 Guldborgsund 77,4% 480 Nordfyns -1,4% 671 Struer 8,5% 630 Vejle 0,7% 661 Holstebro 77,3% 760 Ringkøbing-Skjern -1,6% 480 Nordfyns 8,5% 390 Vordingborg 0,8% 657 Herning 77,3% 329 Ringsted -1,7% 706 Syddjurs 8,7% 730 Randers 0,8% 159 Gladsaxe 77,2% 766 Hedensted -1,7% 390 Vordingborg 9,0% 185 Tårnby 0,9% 306 Odsherred 77,2% 849 Jammerbugt -1,9% 751 Aarhus 9,0% 540 Sønderborg 0,9% 370 Næstved 77,1% 840 Rebild -2,1% 306 Odsherred 9,3% 580 Aabenraa 1,0% 326 Kalundborg 77,0% 101 København -2,2% 161 Glostrup 9,6% 779 Skive 1,0% 727 Odder 76,9% 751 Aarhus -2,3% 265 Roskilde 9,7% 400 Bornholm 1,2% 706 Syddjurs 76,8% 665 Lemvig -2,3% 153 Brøndby 9,8% 665 Lemvig 1,2% 167 Hvidovre 76,7% 330 Slagelse -2,4% 269 Solrød 10,1% 510 Haderslev 1,2% 461 Odense 76,6% 147 Frederiksberg -2,5% 846 Mariagerfjord 10,2% 175 Rødovre 1,3% 630 Vejle 76,1% 479 Svendborg -2,6% 810 Brønderslev 10,4% 326 Kalundborg 1,3% 766 Hedensted 76,0% 740 Silkeborg -2,9% 580 Aabenraa 10,6% 550 Tønder 1,6% 270 Gribskov 75,9% 492 Ærø -2,9% 320 Faxe 10,7% 253 Greve 1,7% 773 Morsø 75,6% 390 Vordingborg -2,9% 820 Vesthimmerlands 10,7% 607 Fredericia 1,9% 330 Slagelse 75,4% 157 Gentofte -3,0% 661 Holstebro 11,0% 621 Kolding 2,2% 153 Brøndby 75,1% 269 Solrød -3,0% 167 Hvidovre 11,0% 575 Vejen 2,3% 260 Halsnæs 75,0% 223 Hørsholm -3,0% 400 Bornholm 11,4% 167 Hvidovre 2,5% 440 Kerteminde 75,0% 169 Høje-Taastrup -3,0% 849 Jammerbugt 11,5% 320 Faxe 2,7% 480 Nordfyns 74,8% 727 Odder -3,2% 621 Kolding 11,9% 810 Brønderslev 3,4% 163 Herlev 74,5% 163 Herlev -3,5% 253 Greve 12,1% 330 Slagelse 3,9% 183 Ishøj 74,4% 450 Nyborg -3,5% 540 Sønderborg 12,6% 201 Allerød 3,9% 336 Stevns 73,9% 153 Brøndby -3,6% 450 Nyborg 12,6% 727 Odder 4,7% 147 Frederiksberg 73,7% 706 Syddjurs -4,1% 727 Odder 14,5% 450 Nyborg 6,2% 169 Høje-Taastrup 73,3% 259 Køge -4,6% 563 Fanø 23,3% 563 Fanø 14,2% 820 Vesthimmerlands 72,7% 710 Favrskov -4,9% 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 479 Svendborg 72,6% 376 Guldborgsund -5,4% 250 Frederikssund 250 Frederikssund 730 Randers 72,4% 615 Horsens -5,6% 260 Halsnæs 260 Halsnæs 151 Ballerup 70,0% 151 Ballerup -5,8% 219 Hillerød 219 Hillerød 751 Aarhus 69,9% 773 Morsø -6,2% 860 Hjørring 860 Hjørring 101 København 68,8% 730 Randers -6,3% 825 Læsø 825 Læsø 316 Holbæk 68,7% 183 Ishøj -7,0% 741 Samsø 741 Samsø 615 Horsens 68,2% 820 Vesthimmerlands -7,5% 787 Thisted 787 Thisted 482 Langeland 57,4% 482 Langeland -17,0% 492 Ærø 492 Ærø

4 Tema 1: Resultater - Trivsel, side 3 Social trivsel 2014/2015 (andel der har afgivet et indikatorsvar i en af de to højeste trivselskategorier) Faglig trivsel 2014/2015 (andel der har afgivet et indikatorsvar i en af de to højeste trivselskategorier) Støtte og inspiration i undervisningen 2014/2015 (andel der har afgivet et indikatorsvar i en af de to højeste trivselskategorier) Ro og orden 2014/2015 (andel der har afgivet et indikatorsvar i en af de to højeste trivselskategorier) Pct. Pct. Pct. Pct. Hele landet 93,0% Hele landet 88,9% Hele landet 64,8% Hele landet 83,2% 665 Lemvig 95,7% 223 Hørsholm 94,1% 223 Hørsholm 72,5% 223 Hørsholm 90,4% 155 Dragør 95,6% 230 Rudersdal 93,9% 630 Vejle 71,1% 665 Lemvig 88,5% 223 Hørsholm 95,5% 201 Allerød 93,7% 190 Furesø 71,0% 230 Rudersdal 88,4% 630 Vejle 95,5% 157 Gentofte 93,7% 563 Fanø 70,9% 621 Kolding 88,2% 210 Fredensborg 95,4% 173 Lyngby-Taarbæk 93,4% 157 Gentofte 70,7% 630 Vejle 87,9% 173 Lyngby-Taarbæk 95,3% 563 Fanø 92,9% 665 Lemvig 70,5% 410 Middelfart 87,6% 201 Allerød 95,2% 190 Furesø 92,2% 810 Brønderslev 70,0% 657 Herning 87,6% 482 Langeland 95,1% 155 Dragør 92,0% 153 Brøndby 69,9% 173 Lyngby-Taarbæk 87,3% 230 Rudersdal 94,8% 665 Lemvig 91,8% 173 Lyngby-Taarbæk 69,5% 671 Struer 87,1% 157 Gentofte 94,8% 265 Roskilde 91,6% 730 Randers 69,5% 440 Kerteminde 87,0% 810 Brønderslev 94,7% 187 Vallensbæk 91,5% 230 Rudersdal 69,2% 741 Samsø 87,0% 661 Holstebro 94,7% 210 Fredensborg 91,5% 410 Middelfart 69,2% 787 Thisted 86,9% 787 Thisted 94,5% 621 Kolding 91,4% 621 Kolding 69,0% 190 Furesø 86,9% 190 Furesø 94,5% 751 Aarhus 91,3% 201 Allerød 69,0% 810 Brønderslev 86,8% 740 Silkeborg 94,5% 269 Solrød 91,1% 661 Holstebro 69,0% 661 Holstebro 86,7% 492 Ærø 94,2% 661 Holstebro 91,1% 657 Herning 68,6% 760 Ringkøbing-Skjern 86,5% 410 Middelfart 94,2% 810 Brønderslev 91,0% 540 Sønderborg 68,4% 155 Dragør 86,4% 846 Mariagerfjord 94,1% 147 Frederiksberg 90,7% 561 Esbjerg 68,3% 201 Allerød 86,3% 710 Favrskov 94,1% 657 Herning 90,7% 210 Fredensborg 68,0% 727 Odder 86,1% 147 Frederiksberg 94,0% 219 Hillerød 90,6% 760 Ringkøbing-Skjern 68,0% 480 Nordfyns 86,1% 779 Skive 94,0% 710 Favrskov 90,6% 265 Roskilde 67,9% 773 Morsø 86,0% 760 Ringkøbing-Skjern 93,9% 630 Vejle 90,6% 461 Odense 67,6% 461 Odense 85,8% 621 Kolding 93,8% 461 Odense 90,5% 779 Skive 67,4% 157 Gentofte 85,7% 727 Odder 93,8% 760 Ringkøbing-Skjern 90,4% 791 Viborg 66,7% 561 Esbjerg 85,7% 773 Morsø 93,7% 175 Rødovre 90,3% 787 Thisted 66,7% 540 Sønderborg 85,6% 730 Randers 93,7% 217 Helsingør 90,2% 849 Jammerbugt 66,7% 710 Favrskov 85,6% 751 Aarhus 93,7% 727 Odder 90,2% 710 Favrskov 66,6% 265 Roskilde 85,5% 851 Aalborg 93,7% 851 Aalborg 90,1% 846 Mariagerfjord 66,4% 187 Vallensbæk 85,4% 840 Rebild 93,6% 791 Viborg 89,8% 187 Vallensbæk 66,2% 563 Fanø 85,2% 265 Roskilde 93,6% 561 Esbjerg 89,8% 183 Ishøj 66,2% 210 Fredensborg 85,2% 657 Herning 93,6% 740 Silkeborg 89,7% 155 Dragør 66,2% 740 Silkeborg 85,1% 461 Odense 93,6% 730 Randers 89,5% 740 Silkeborg 66,0% 751 Aarhus 85,0% 849 Jammerbugt 93,6% 101 København 89,4% 510 Haderslev 65,8% 851 Aalborg 84,9% 540 Sønderborg 93,5% 410 Middelfart 89,4% 671 Struer 65,7% 825 Læsø 84,7% 479 Svendborg 93,4% 253 Greve 89,3% 479 Svendborg 65,7% 756 Ikast-Brande 84,6% 219 Hillerød 93,3% 746 Skanderborg 89,3% 450 Nyborg 65,7% 730 Randers 84,5% 550 Tønder 93,3% 240 Egedal 89,3% 860 Hjørring 65,6% 746 Skanderborg 84,3% 350 Lejre 93,2% 440 Kerteminde 89,2% 751 Aarhus 65,6% 849 Jammerbugt 84,3% 217 Helsingør 93,2% 350 Lejre 89,1% 253 Greve 65,4% 269 Solrød 84,1% 510 Haderslev 93,1% 846 Mariagerfjord 89,1% 440 Kerteminde 65,4% 479 Svendborg 84,1% 561 Esbjerg 93,1% 151 Ballerup 88,9% 101 København 65,2% 510 Haderslev 83,8% 791 Viborg 93,1% 706 Syddjurs 88,8% 607 Fredericia 65,0% 370 Næstved 83,8% 671 Struer 93,1% 479 Svendborg 88,7% 167 Hvidovre 65,0% 779 Skive 83,7% 187 Vallensbæk 93,1% 849 Jammerbugt 88,7% 851 Aalborg 64,6% 846 Mariagerfjord 83,6% 159 Gladsaxe 93,0% 671 Struer 88,7% 159 Gladsaxe 64,5% 580 Aabenraa 83,5% 450 Nyborg 93,0% 779 Skive 88,6% 615 Horsens 64,3% 791 Viborg 83,5% 825 Læsø 92,9% 259 Køge 88,6% 746 Skanderborg 64,3% 159 Gladsaxe 83,5% 563 Fanø 92,9% 159 Gladsaxe 88,6% 376 Guldborgsund 64,1% 420 Assens 83,4% 167 Hvidovre 92,8% 480 Nordfyns 88,5% 766 Hedensted 63,8% 219 Hillerød 83,4% 615 Horsens 92,8% 787 Thisted 88,4% 727 Odder 63,8% 573 Varde 83,4% 253 Greve 92,8% 540 Sønderborg 88,3% 813 Frederikshavn 63,8% 766 Hedensted 83,2% 420 Assens 92,8% 330 Slagelse 88,2% 480 Nordfyns 63,8% 615 Horsens 83,0% 440 Kerteminde 92,7% 420 Assens 88,2% 773 Morsø 63,6% 550 Tønder 83,0% 860 Hjørring 92,7% 167 Hvidovre 88,0% 573 Varde 63,1% 482 Langeland 82,7% 185 Tårnby 92,5% 813 Frederikshavn 88,0% 370 Næstved 63,1% 607 Fredericia 82,6% 480 Nordfyns 92,5% 573 Varde 87,9% 269 Solrød 62,7% 350 Lejre 82,4% 101 København 92,5% 840 Rebild 87,8% 530 Billund 62,6% 259 Køge 82,1% 151 Ballerup 92,4% 163 Herlev 87,8% 580 Aabenraa 62,6% 450 Nyborg 82,1% 250 Frederikssund 92,4% 580 Aabenraa 87,8% 430 Faaborg-Midtfyn 62,6% 430 Faaborg-Midtfyn 82,0% 573 Varde 92,4% 510 Haderslev 87,7% 147 Frederiksberg 62,6% 167 Hvidovre 81,9% 269 Solrød 92,3% 773 Morsø 87,7% 259 Køge 62,3% 217 Helsingør 81,7% 316 Holbæk 92,2% 575 Vejen 87,7% 219 Hillerød 62,3% 329 Ringsted 81,6% 153 Brøndby 92,2% 450 Nyborg 87,7% 329 Ringsted 62,3% 253 Greve 81,5% 259 Køge 92,2% 153 Brøndby 87,7% 420 Assens 62,1% 706 Syddjurs 81,4% 161 Glostrup 92,2% 370 Næstved 87,5% 840 Rebild 61,9% 336 Stevns 81,3% 746 Skanderborg 92,2% 607 Fredericia 87,5% 175 Rødovre 61,5% 575 Vejen 81,0% 430 Faaborg-Midtfyn 92,1% 860 Hjørring 87,3% 350 Lejre 61,4% 530 Billund 81,0% 240 Egedal 92,0% 185 Tårnby 87,2% 169 Høje-Taastrup 61,4% 101 København 81,0% 756 Ikast-Brande 92,0% 329 Ringsted 87,1% 550 Tønder 61,1% 147 Frederiksberg 80,9% 370 Næstved 92,0% 615 Horsens 86,9% 575 Vejen 61,0% 175 Rødovre 80,7% 820 Vesthimmerlands 91,9% 756 Ikast-Brande 86,7% 482 Langeland 60,9% 316 Holbæk 80,6% 580 Aabenraa 91,8% 161 Glostrup 86,7% 400 Bornholm 60,9% 153 Brøndby 80,4% 175 Rødovre 91,7% 336 Stevns 86,4% 240 Egedal 60,8% 240 Egedal 80,1% 575 Vejen 91,6% 430 Faaborg-Midtfyn 86,3% 217 Helsingør 60,7% 151 Ballerup 80,0% 329 Ringsted 91,6% 340 Sorø 86,2% 756 Ikast-Brande 60,5% 840 Rebild 79,7% 607 Fredericia 91,6% 250 Frederikssund 86,2% 163 Herlev 60,4% 813 Frederikshavn 79,6% 766 Hedensted 91,5% 530 Billund 86,1% 161 Glostrup 60,4% 185 Tårnby 79,6% 360 Lolland 91,5% 820 Vesthimmerlands 85,9% 316 Holbæk 60,4% 860 Hjørring 79,4% 813 Frederikshavn 91,4% 482 Langeland 85,7% 151 Ballerup 60,3% 165 Albertslund 79,4% 530 Billund 91,4% 550 Tønder 85,5% 336 Stevns 60,3% 320 Faxe 78,9% 707 Norddjurs 91,3% 766 Hedensted 85,4% 330 Slagelse 60,2% 820 Vesthimmerlands 78,9% 330 Slagelse 91,1% 316 Holbæk 85,3% 185 Tårnby 60,0% 330 Slagelse 78,8% 706 Syddjurs 91,1% 270 Gribskov 85,2% 165 Albertslund 59,9% 376 Guldborgsund 78,8% 400 Bornholm 91,1% 400 Bornholm 85,2% 820 Vesthimmerlands 59,3% 250 Frederikssund 78,6% 376 Guldborgsund 90,8% 183 Ishøj 85,0% 706 Syddjurs 59,0% 163 Herlev 78,4% 340 Sorø 90,7% 165 Albertslund 84,9% 320 Faxe 58,9% 360 Lolland 78,4% 336 Stevns 90,7% 169 Høje-Taastrup 84,7% 306 Odsherred 58,3% 707 Norddjurs 78,3% 183 Ishøj 90,6% 825 Læsø 84,7% 270 Gribskov 58,3% 340 Sorø 77,8% 320 Faxe 90,5% 376 Guldborgsund 84,6% 250 Frederikssund 58,1% 270 Gribskov 77,7% 169 Høje-Taastrup 90,4% 326 Kalundborg 84,5% 492 Ærø 57,9% 390 Vordingborg 76,5% 270 Gribskov 90,4% 320 Faxe 84,4% 360 Lolland 57,4% 400 Bornholm 76,5% 306 Odsherred 90,3% 306 Odsherred 84,1% 326 Kalundborg 57,4% 183 Ishøj 76,4% 326 Kalundborg 89,8% 260 Halsnæs 83,3% 340 Sorø 57,2% 169 Høje-Taastrup 76,0% 390 Vordingborg 89,6% 390 Vordingborg 83,2% 707 Norddjurs 55,9% 326 Kalundborg 76,0% 165 Albertslund 89,5% 707 Norddjurs 82,4% 390 Vordingborg 55,4% 492 Ærø 75,5% 163 Herlev 89,5% 360 Lolland 81,4% 825 Læsø 55,3% 306 Odsherred 74,8% 260 Halsnæs 89,4% 492 Ærø 80,9% 260 Halsnæs 54,7% 161 Glostrup 73,7% 741 Samsø 87,0% 741 Samsø 77,0% 741 Samsø 50,4% 260 Halsnæs 69,5%

5 Tema 1: Resultater, side 4 Tema 2: Kompetencedækning Elevfravær 2014/2015 Udvikling i elevfravær 2013/ /2015 Kompetencedækning 2014/2015 Udvikling i kompetencedækning 2013/ /2015 Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 5,4% Hele landet 0,0% Hele landet 80,6% Hele landet 0,2% 665 Lemvig 3,7% 306 Odsherred -1,0% 563 Fanø 96,2% 161 Glostrup 10,8% 661 Holstebro 3,8% 773 Morsø -0,9% 161 Glostrup 93,7% 825 Læsø 10,2% 657 Herning 4,0% 183 Ishøj -0,9% 492 Ærø 93,6% 376 Guldborgsund 9,5% 756 Ikast-Brande 4,1% 153 Brøndby -0,9% 155 Dragør 91,4% 671 Struer 9,0% 740 Silkeborg 4,2% 320 Faxe -0,8% 223 Hørsholm 89,8% 741 Samsø 8,4% 163 Herlev 4,2% 147 Frederiksberg -0,8% 187 Vallensbæk 89,8% 760 Ringkøbing-Skjern 8,0% 779 Skive 4,2% 250 Frederikssund -0,7% 173 Lyngby-Taarbæk 89,7% 390 Vordingborg 7,0% 791 Viborg 4,2% 350 Lejre -0,7% 157 Gentofte 89,0% 480 Nordfyns 6,9% 746 Skanderborg 4,3% 151 Ballerup -0,6% 430 Faaborg-Midtfyn 88,7% 320 Faxe 6,3% 840 Rebild 4,3% 665 Lemvig -0,6% 621 Kolding 88,7% 580 Aabenraa 6,2% 201 Allerød 4,4% 165 Albertslund -0,6% 580 Aabenraa 88,6% 163 Herlev 6,0% 147 Frederiksberg 4,4% 210 Fredensborg -0,5% 201 Allerød 88,3% 210 Fredensborg 5,3% 671 Struer 4,4% 157 Gentofte -0,5% 147 Frederiksberg 88,2% 187 Vallensbæk 4,6% 773 Morsø 4,4% 269 Solrød -0,5% 825 Læsø 88,2% 159 Gladsaxe 4,5% 580 Aabenraa 4,4% 167 Hvidovre -0,5% 185 Tårnby 87,4% 250 Frederikssund 4,2% 710 Favrskov 4,5% 201 Allerød -0,4% 183 Ishøj 86,7% 165 Albertslund 4,2% 766 Hedensted 4,6% 230 Rudersdal -0,4% 269 Solrød 86,6% 810 Brønderslev 3,9% 155 Dragør 4,6% 240 Egedal -0,4% 710 Favrskov 86,4% 259 Køge 3,8% 157 Gentofte 4,6% 329 Ringsted -0,4% 163 Herlev 86,3% 253 Greve 3,5% 530 Billund 4,6% 159 Gladsaxe -0,4% 840 Rebild 86,0% 751 Aarhus 3,2% 760 Ringkøbing-Skjern 4,6% 253 Greve -0,4% 741 Samsø 85,7% 169 Høje-Taastrup 2,8% 230 Rudersdal 4,7% 340 Sorø -0,3% 810 Brønderslev 85,5% 400 Bornholm 2,5% 621 Kolding 4,8% 479 Svendborg -0,3% 756 Ikast-Brande 85,3% 190 Furesø 2,3% 573 Varde 4,8% 260 Halsnæs -0,3% 851 Aalborg 85,2% 260 Halsnæs 2,3% 430 Faaborg-Midtfyn 4,8% 580 Aabenraa -0,3% 813 Frederikshavn 85,1% 860 Hjørring 2,3% 410 Middelfart 4,8% 540 Sønderborg -0,3% 240 Egedal 84,9% 223 Hørsholm 2,3% 190 Furesø 4,8% 607 Fredericia -0,2% 450 Nyborg 84,9% 155 Dragør 2,2% 630 Vejle 4,8% 400 Bornholm -0,2% 330 Slagelse 84,9% 269 Solrød 2,2% 173 Lyngby-Taarbæk 4,9% 756 Ikast-Brande -0,2% 340 Sorø 84,6% 167 Hvidovre 2,1% 607 Fredericia 4,9% 430 Faaborg-Midtfyn -0,2% 230 Rudersdal 84,4% 329 Ringsted 2,1% 240 Egedal 4,9% 410 Middelfart -0,2% 320 Faxe 84,1% 510 Haderslev 1,6% 540 Sønderborg 4,9% 190 Furesø -0,2% 607 Fredericia 84,0% 147 Frederiksberg 1,5% 269 Solrød 4,9% 450 Nyborg -0,2% 787 Thisted 83,9% 173 Lyngby-Taarbæk 1,5% 420 Assens 5,0% 173 Lyngby-Taarbæk -0,1% 846 Mariagerfjord 83,6% 661 Holstebro 1,5% 575 Vejen 5,0% 390 Vordingborg -0,1% 210 Fredensborg 83,4% 410 Middelfart 1,5% 787 Thisted 5,0% 657 Herning -0,1% 153 Brøndby 83,1% 756 Ikast-Brande 1,4% 727 Odder 5,0% 161 Glostrup -0,1% 259 Køge 82,8% 326 Kalundborg 1,4% 851 Aalborg 5,0% 265 Roskilde -0,1% 730 Randers 82,7% 153 Brøndby 1,3% 329 Ringsted 5,1% 217 Helsingør -0,1% 326 Kalundborg 82,6% 316 Holbæk 1,3% 849 Jammerbugt 5,2% 751 Aarhus -0,1% 561 Esbjerg 82,4% 766 Hedensted 1,2% 846 Mariagerfjord 5,2% 741 Samsø -0,1% 410 Middelfart 82,4% 727 Odder 1,2% 707 Norddjurs 5,2% 851 Aalborg -0,1% 482 Langeland 82,1% 157 Gentofte 1,1% 810 Brønderslev 5,2% 671 Struer 0,0% 165 Albertslund 82,0% 540 Sønderborg 1,1% 615 Horsens 5,2% 707 Norddjurs 0,0% 400 Bornholm 82,0% 492 Ærø 1,1% 492 Ærø 5,2% 706 Syddjurs 0,0% 661 Holstebro 81,9% 185 Tårnby 1,0% 820 Vesthimmerlands 5,3% 630 Vejle 0,0% 746 Skanderborg 81,8% 101 København 0,9% 265 Roskilde 5,3% 791 Viborg 0,0% 760 Ringkøbing-Skjern 81,5% 573 Varde 0,9% 730 Randers 5,3% 563 Fanø 0,0% 530 Billund 81,4% 265 Roskilde 0,7% 550 Tønder 5,3% 530 Billund 0,0% 615 Horsens 81,1% 183 Ishøj 0,6% 706 Syddjurs 5,3% 621 Kolding 0,1% 167 Hvidovre 80,9% 849 Jammerbugt 0,5% 450 Nyborg 5,3% 223 Hørsholm 0,1% 630 Vejle 80,7% 550 Tønder 0,4% 751 Aarhus 5,3% 561 Esbjerg 0,1% 190 Furesø 80,6% 710 Favrskov 0,3% 510 Haderslev 5,3% 573 Varde 0,1% 101 København 80,3% 787 Thisted 0,2% 223 Hørsholm 5,4% 730 Randers 0,1% 706 Syddjurs 80,1% 219 Hillerød 0,1% 561 Esbjerg 5,4% 550 Tønder 0,1% 480 Nordfyns 80,0% 240 Egedal 0,0% 210 Fredensborg 5,4% 615 Horsens 0,1% 265 Roskilde 80,0% 563 Fanø -0,3% 350 Lejre 5,4% 360 Lolland 0,1% 671 Struer 80,0% 813 Frederikshavn -0,3% 159 Gladsaxe 5,4% 482 Langeland 0,1% 860 Hjørring 79,9% 430 Faaborg-Midtfyn -0,4% 860 Hjørring 5,4% 766 Hedensted 0,2% 370 Næstved 79,9% 340 Sorø -0,5% 461 Odense 5,5% 661 Holstebro 0,2% 573 Varde 79,9% 779 Skive -0,6% 479 Svendborg 5,5% 155 Dragør 0,2% 849 Jammerbugt 79,8% 561 Esbjerg -0,9% 440 Kerteminde 5,5% 370 Næstved 0,2% 510 Haderslev 79,5% 706 Syddjurs -0,9% 253 Greve 5,5% 316 Holbæk 0,2% 260 Halsnæs 79,4% 217 Helsingør -1,0% 482 Langeland 5,5% 787 Thisted 0,2% 316 Holbæk 79,2% 370 Næstved -1,1% 167 Hvidovre 5,5% 187 Vallensbæk 0,2% 740 Silkeborg 79,0% 740 Silkeborg -1,2% 480 Nordfyns 5,6% 860 Hjørring 0,2% 791 Viborg 78,7% 330 Slagelse -1,2% 151 Ballerup 5,7% 510 Haderslev 0,2% 175 Rødovre 78,5% 151 Ballerup -1,3% 316 Holbæk 5,9% 849 Jammerbugt 0,3% 779 Skive 78,5% 175 Rødovre -1,4% 306 Odsherred 5,9% 330 Slagelse 0,3% 159 Gladsaxe 78,4% 621 Kolding -1,6% 250 Frederikssund 6,0% 740 Silkeborg 0,3% 766 Hedensted 78,4% 461 Odense -1,6% 161 Glostrup 6,0% 461 Odense 0,3% 540 Sønderborg 78,4% 630 Vejle -1,7% 187 Vallensbæk 6,0% 175 Rødovre 0,3% 250 Frederikssund 78,1% 530 Billund -1,7% 219 Hillerød 6,0% 840 Rebild 0,3% 657 Herning 77,8% 607 Fredericia -1,7% 259 Køge 6,1% 779 Skive 0,3% 479 Svendborg 77,6% 820 Vesthimmerlands -1,7% 175 Rødovre 6,1% 492 Ærø 0,3% 219 Hillerød 77,3% 230 Rudersdal -1,9% 370 Næstved 6,1% 813 Frederikshavn 0,4% 329 Ringsted 77,3% 746 Skanderborg -1,9% 217 Helsingør 6,1% 820 Vesthimmerlands 0,4% 253 Greve 77,2% 846 Mariagerfjord -2,1% 563 Fanø 6,1% 746 Skanderborg 0,4% 820 Vesthimmerlands 76,9% 791 Viborg -2,2% 320 Faxe 6,2% 420 Assens 0,4% 461 Odense 76,8% 201 Allerød -2,3% 340 Sorø 6,2% 101 København 0,4% 217 Helsingør 76,3% 270 Gribskov -2,3% 813 Frederikshavn 6,3% 376 Guldborgsund 0,4% 350 Lejre 76,0% 851 Aalborg -2,5% 390 Vordingborg 6,5% 710 Favrskov 0,4% 336 Stevns 75,9% 840 Rebild -3,0% 825 Læsø 6,5% 336 Stevns 0,4% 727 Odder 75,3% 730 Randers -3,1% 183 Ishøj 6,7% 760 Ringkøbing-Skjern 0,4% 707 Norddjurs 75,1% 665 Lemvig -4,0% 376 Guldborgsund 6,7% 185 Tårnby 0,5% 390 Vordingborg 73,9% 350 Lejre -4,4% 336 Stevns 6,7% 259 Køge 0,5% 360 Lolland 73,7% 615 Horsens -5,1% 270 Gribskov 6,7% 846 Mariagerfjord 0,5% 751 Aarhus 73,7% 482 Langeland -5,2% 101 København 6,9% 575 Vejen 0,5% 773 Morsø 73,5% 420 Assens -5,4% 260 Halsnæs 6,9% 810 Brønderslev 0,5% 376 Guldborgsund 72,9% 657 Herning -5,6% 153 Brøndby 6,9% 825 Læsø 0,6% 550 Tønder 72,9% 575 Vejen -6,0% 185 Tårnby 7,0% 440 Kerteminde 0,6% 169 Høje-Taastrup 72,8% 306 Odsherred -6,2% 330 Slagelse 7,1% 727 Odder 0,6% 151 Ballerup 72,3% 707 Norddjurs -6,3% 165 Albertslund 7,1% 219 Hillerød 0,6% 440 Kerteminde 71,6% 479 Svendborg -6,6% 326 Kalundborg 7,3% 163 Herlev 0,7% 270 Gribskov 71,1% 450 Nyborg -6,7% 400 Bornholm 7,7% 326 Kalundborg 0,7% 575 Vejen 69,7% 360 Lolland -7,0% 741 Samsø 8,1% 270 Gribskov 0,7% 665 Lemvig 69,1% 773 Morsø -8,6% 360 Lolland 8,1% 480 Nordfyns 0,9% 306 Odsherred 68,4% 336 Stevns -8,6% 169 Høje-Taastrup 8,4% 169 Høje-Taastrup 1,7% 420 Assens 65,5% 440 Kerteminde -14,3%

6 Tema 3: Inklusion Segregeringsgrad september 2015 Udvikling i segregeringsgrad september september 2015 Segregeringsgrad for 0. kl. september 2015 Udvikling segregeringsgrad for 0. kl. september september 2015 Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,5% Hele landet 0,0% Hele landet 2,1% Hele landet -0,2% 155 Dragør 1,8% 480 Nordfyns -1,3% 840 Rebild 0,3% 306 Odsherred -4,8% 230 Rudersdal 1,9% 671 Struer -1,0% 270 Gribskov 0,3% 480 Nordfyns -3,3% 563 Fanø 2,2% 563 Fanø -0,9% 230 Rudersdal 0,5% 482 Langeland -3,1% 157 Gentofte 2,3% 153 Brøndby -0,9% 849 Jammerbugt 0,5% 846 Mariagerfjord -2,9% 530 Billund 2,4% 306 Odsherred -0,9% 320 Faxe 0,6% 201 Allerød -2,7% 390 Vordingborg 2,5% 326 Kalundborg -0,7% 550 Tønder 0,6% 329 Ringsted -2,2% 187 Vallensbæk 2,8% 482 Langeland -0,6% 350 Lejre 0,7% 550 Tønder -1,9% 840 Rebild 2,9% 450 Nyborg -0,5% 151 Ballerup 0,8% 420 Assens -1,8% 615 Horsens 2,9% 230 Rudersdal -0,5% 306 Odsherred 0,8% 840 Rebild -1,5% 240 Egedal 3,0% 270 Gribskov -0,5% 480 Nordfyns 0,9% 760 Ringkøbing-Skjern -1,3% 573 Varde 3,2% 813 Frederikshavn -0,4% 167 Hvidovre 1,0% 330 Slagelse -1,2% 173 Lyngby-Taarbæk 3,3% 550 Tønder -0,4% 607 Fredericia 1,0% 779 Skive -1,0% 575 Vejen 3,4% 350 Lejre -0,4% 779 Skive 1,0% 400 Bornholm -1,0% 561 Esbjerg 3,4% 766 Hedensted -0,3% 791 Viborg 1,1% 270 Gribskov -1,0% 265 Roskilde 3,4% 151 Ballerup -0,3% 217 Helsingør 1,1% 813 Frederikshavn -1,0% 630 Vejle 3,5% 661 Holstebro -0,3% 820 Vesthimmerlands 1,1% 450 Nyborg -0,9% 607 Fredericia 3,6% 707 Norddjurs -0,3% 420 Assens 1,1% 430 Faaborg-Midtfyn -0,9% 185 Tårnby 3,6% 201 Allerød -0,2% 340 Sorø 1,1% 607 Fredericia -0,9% 710 Favrskov 3,6% 479 Svendborg -0,2% 201 Allerød 1,2% 210 Fredensborg -0,9% 746 Skanderborg 3,6% 630 Vejle -0,2% 253 Greve 1,2% 479 Svendborg -0,8% 791 Viborg 3,6% 169 Høje-Taastrup -0,2% 482 Langeland 1,2% 151 Ballerup -0,8% 167 Hvidovre 3,7% 210 Fredensborg -0,2% 157 Gentofte 1,2% 340 Sorø -0,8% 851 Aalborg 3,7% 165 Albertslund -0,2% 165 Albertslund 1,2% 163 Herlev -0,7% 223 Hørsholm 3,8% 217 Helsingør -0,2% 159 Gladsaxe 1,3% 320 Faxe -0,6% 259 Køge 3,8% 665 Lemvig -0,2% 766 Hedensted 1,3% 157 Gentofte -0,6% 740 Silkeborg 3,8% 575 Vejen -0,2% 376 Guldborgsund 1,3% 101 København -0,6% 779 Skive 3,8% 846 Mariagerfjord -0,2% 400 Bornholm 1,3% 849 Jammerbugt -0,5% 159 Gladsaxe 3,8% 840 Rebild -0,2% 240 Egedal 1,3% 621 Kolding -0,5% 751 Aarhus 3,8% 157 Gentofte -0,2% 630 Vejle 1,4% 350 Lejre -0,5% 461 Odense 3,9% 420 Assens -0,2% 615 Horsens 1,4% 791 Viborg -0,5% 766 Hedensted 3,9% 240 Egedal -0,1% 813 Frederikshavn 1,5% 376 Guldborgsund -0,5% 253 Greve 4,0% 621 Kolding -0,1% 746 Skanderborg 1,6% 167 Hvidovre -0,4% 350 Lejre 4,0% 223 Hørsholm -0,1% 751 Aarhus 1,7% 530 Billund -0,4% 151 Ballerup 4,1% 187 Vallensbæk -0,1% 479 Svendborg 1,7% 326 Kalundborg -0,4% 661 Holstebro 4,2% 710 Favrskov -0,1% 265 Roskilde 1,7% 230 Rudersdal -0,4% 269 Solrød 4,2% 185 Tårnby -0,1% 710 Favrskov 1,8% 751 Aarhus -0,4% 376 Guldborgsund 4,2% 101 København -0,1% 390 Vordingborg 1,8% 561 Esbjerg -0,3% 480 Nordfyns 4,3% 159 Gladsaxe -0,1% 740 Silkeborg 1,9% 370 Næstved -0,3% 849 Jammerbugt 4,3% 791 Viborg -0,1% 727 Odder 1,9% 661 Holstebro -0,3% 671 Struer 4,3% 461 Odense -0,1% 185 Tårnby 1,9% 630 Vejle -0,2% 210 Fredensborg 4,3% 155 Dragør -0,1% 621 Kolding 1,9% 766 Hedensted -0,2% 657 Herning 4,4% 430 Faaborg-Midtfyn -0,1% 101 København 1,9% 773 Morsø -0,2% 420 Assens 4,4% 167 Hvidovre -0,1% 329 Ringsted 2,0% 165 Albertslund 0,0% 165 Albertslund 4,4% 820 Vesthimmerlands -0,1% 561 Esbjerg 2,1% 173 Lyngby-Taarbæk 0,0% 270 Gribskov 4,4% 657 Herning -0,1% 173 Lyngby-Taarbæk 2,1% 253 Greve 0,0% 727 Odder 4,5% 751 Aarhus 0,0% 461 Odense 2,1% 820 Vesthimmerlands 0,1% 756 Ikast-Brande 4,6% 440 Kerteminde 0,0% 707 Norddjurs 2,1% 240 Egedal 0,1% 217 Helsingør 4,6% 851 Aalborg 0,0% 153 Brøndby 2,2% 259 Køge 0,1% 760 Ringkøbing-Skjern 4,6% 320 Faxe 0,0% 440 Kerteminde 2,2% 185 Tårnby 0,1% 190 Furesø 4,7% 510 Haderslev 0,0% 661 Holstebro 2,2% 159 Gladsaxe 0,1% 340 Sorø 4,7% 540 Sønderborg 0,0% 336 Stevns 2,3% 730 Randers 0,1% 773 Morsø 4,8% 849 Jammerbugt 0,0% 530 Billund 2,3% 153 Brøndby 0,1% 810 Brønderslev 4,8% 370 Næstved 0,0% 575 Vejen 2,3% 217 Helsingør 0,1% 101 København 4,9% 376 Guldborgsund 0,0% 210 Fredensborg 2,4% 707 Norddjurs 0,2% 846 Mariagerfjord 4,9% 173 Lyngby-Taarbæk 0,0% 163 Herlev 2,4% 461 Odense 0,2% 540 Sønderborg 5,0% 259 Køge 0,0% 760 Ringkøbing-Skjern 2,4% 740 Silkeborg 0,3% 440 Kerteminde 5,0% 740 Silkeborg 0,0% 665 Lemvig 2,5% 657 Herning 0,3% 820 Vesthimmerlands 5,0% 175 Rødovre 0,1% 175 Rødovre 2,5% 575 Vejen 0,3% 169 Høje-Taastrup 5,1% 530 Billund 0,1% 259 Køge 2,5% 727 Odder 0,3% 320 Faxe 5,1% 340 Sorø 0,1% 161 Glostrup 2,6% 360 Lolland 0,3% 621 Kolding 5,1% 810 Brønderslev 0,1% 360 Lolland 2,6% 440 Kerteminde 0,4% 665 Lemvig 5,1% 253 Greve 0,1% 846 Mariagerfjord 2,6% 316 Holbæk 0,4% 201 Allerød 5,2% 336 Stevns 0,1% 657 Herning 2,6% 265 Roskilde 0,6% 360 Lolland 5,2% 760 Ringkøbing-Skjern 0,1% 573 Varde 2,6% 175 Rødovre 0,6% 550 Tønder 5,2% 330 Slagelse 0,1% 851 Aalborg 2,7% 615 Horsens 0,6% 400 Bornholm 5,4% 573 Varde 0,1% 756 Ikast-Brande 2,7% 851 Aalborg 0,6% 161 Glostrup 5,6% 190 Furesø 0,2% 510 Haderslev 2,8% 510 Haderslev 0,7% 813 Frederikshavn 5,6% 727 Odder 0,2% 430 Faaborg-Midtfyn 2,9% 665 Lemvig 0,7% 730 Randers 5,6% 390 Vordingborg 0,2% 730 Randers 3,0% 746 Skanderborg 0,7% 329 Ringsted 5,7% 360 Lolland 0,2% 326 Kalundborg 3,2% 710 Favrskov 0,8% 580 Aabenraa 6,0% 615 Horsens 0,2% 316 Holbæk 3,3% 336 Stevns 0,8% 410 Middelfart 6,0% 607 Fredericia 0,3% 190 Furesø 3,3% 671 Struer 0,8% 163 Herlev 6,1% 746 Skanderborg 0,3% 810 Brønderslev 3,4% 580 Aabenraa 0,9% 707 Norddjurs 6,2% 706 Syddjurs 0,3% 540 Sønderborg 3,5% 390 Vordingborg 0,9% 510 Haderslev 6,3% 400 Bornholm 0,3% 706 Syddjurs 3,6% 573 Varde 1,0% 430 Faaborg-Midtfyn 6,3% 779 Skive 0,3% 330 Slagelse 3,7% 540 Sønderborg 1,0% 706 Syddjurs 6,5% 730 Randers 0,3% 169 Høje-Taastrup 3,8% 706 Syddjurs 1,1% 479 Svendborg 6,6% 265 Roskilde 0,4% 671 Struer 3,9% 190 Furesø 1,2% 330 Slagelse 6,6% 316 Holbæk 0,4% 580 Aabenraa 3,9% 169 Høje-Taastrup 1,6% 153 Brøndby 6,6% 161 Glostrup 0,4% 370 Næstved 4,3% 756 Ikast-Brande 1,6% 175 Rødovre 6,7% 163 Herlev 0,4% 450 Nyborg 4,4% 161 Glostrup 1,7% 316 Holbæk 6,8% 756 Ikast-Brande 0,4% 183 Ishøj 5,2% 183 Ishøj 1,9% 482 Langeland 7,2% 183 Ishøj 0,5% 410 Middelfart 5,9% 810 Brønderslev 1,9% 450 Nyborg 7,2% 580 Aabenraa 0,5% 773 Morsø 8,2% 410 Middelfart 2,0% 370 Næstved 7,3% 269 Solrød 0,5% 155 Dragør 155 Dragør 336 Stevns 7,5% 561 Esbjerg 0,6% 563 Fanø 563 Fanø 326 Kalundborg 7,7% 329 Ringsted 0,6% 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 306 Odsherred 7,8% 410 Middelfart 0,7% 250 Frederikssund 250 Frederikssund 183 Ishøj 8,6% 773 Morsø 1,4% 260 Halsnæs 260 Halsnæs 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 219 Hillerød 219 Hillerød 250 Frederikssund 250 Frederikssund 860 Hjørring 860 Hjørring 260 Halsnæs 260 Halsnæs 223 Hørsholm 223 Hørsholm 219 Hillerød 219 Hillerød 825 Læsø 825 Læsø 860 Hjørring 860 Hjørring 741 Samsø 741 Samsø 825 Læsø 825 Læsø 269 Solrød 269 Solrød 741 Samsø 741 Samsø 787 Thisted 787 Thisted 787 Thisted 787 Thisted 187 Vallensbæk 187 Vallensbæk 492 Ærø 492 Ærø 492 Ærø 492 Ærø

7 Tema 4: Arbejdsgiverforhold Sygefravær KRL 2014 Udvikling i sygefravær KRL Udvikling i sygefravær FLIS juni juni 2015 Pct. Pct. -point Pct. -point Hele landet 5,2% Hele landet 0,7% Hele landet 0,8% 492 Ærø 1,5% 741 Samsø -1,1% 350 Lejre -1,6% 820 Vesthimmerlands 3,6% 492 Ærø -1,0% 851 Aalborg -1,2% 661 Holstebro 3,7% 787 Thisted -0,6% 187 Vallensbæk -1,0% 840 Rebild 3,8% 329 Ringsted -0,6% 157 Gentofte -0,8% 665 Lemvig 4,0% 550 Tønder -0,5% 849 Jammerbugt -0,7% 710 Favrskov 4,1% 820 Vesthimmerlands -0,3% 440 Kerteminde -0,7% 671 Struer 4,2% 153 Brøndby -0,3% 813 Frederikshavn -0,7% 420 Assens 4,2% 250 Frederikssund -0,2% 270 Gribskov -0,6% 787 Thisted 4,3% 710 Favrskov -0,2% 190 Furesø -0,1% 846 Mariagerfjord 4,3% 575 Vejen -0,2% 316 Holbæk -0,1% 791 Viborg 4,3% 706 Syddjurs 0,0% 390 Vordingborg 0,0% 746 Skanderborg 4,3% 183 Ishøj 0,0% 665 Lemvig 0,0% 810 Brønderslev 4,4% 360 Lolland 0,1% 810 Brønderslev 0,0% 741 Samsø 4,5% 336 Stevns 0,1% 101 København 0,1% 760 Ringkøbing-Skjern 4,5% 479 Svendborg 0,1% 671 Struer 0,2% 756 Ikast-Brande 4,5% 230 Rudersdal 0,1% 580 Aabenraa 0,2% 860 Hjørring 4,5% 607 Fredericia 0,1% 167 Hvidovre 0,2% 621 Kolding 4,5% 851 Aalborg 0,1% 751 Aarhus 0,3% 657 Herning 4,5% 661 Holstebro 0,1% 607 Fredericia 0,3% 575 Vejen 4,6% 450 Nyborg 0,2% 730 Randers 0,4% 561 Esbjerg 4,6% 190 Furesø 0,2% 710 Favrskov 0,4% 773 Morsø 4,6% 187 Vallensbæk 0,2% 760 Ringkøbing-Skjern 0,4% 740 Silkeborg 4,7% 630 Vejle 0,2% 340 Sorø 0,5% 751 Aarhus 4,7% 219 Hillerød 0,3% 479 Svendborg 0,5% 851 Aalborg 4,7% 773 Morsø 0,3% 326 Kalundborg 0,5% 580 Aabenraa 4,7% 615 Horsens 0,3% 530 Billund 0,5% 269 Solrød 4,7% 813 Frederikshavn 0,3% 329 Ringsted 0,5% 779 Skive 4,7% 151 Ballerup 0,3% 360 Lolland 0,5% 630 Vejle 4,7% 400 Bornholm 0,3% 561 Esbjerg 0,6% 153 Brøndby 4,8% 751 Aarhus 0,3% 575 Vejen 0,6% 450 Nyborg 4,8% 169 Høje-Taastrup 0,4% 773 Morsø 0,6% 157 Gentofte 4,8% 420 Assens 0,4% 161 Glostrup 0,6% 540 Sønderborg 4,8% 840 Rebild 0,4% 779 Skive 0,6% 461 Odense 4,8% 265 Roskilde 0,4% 240 Egedal 0,7% 607 Fredericia 4,8% 746 Skanderborg 0,4% 230 Rudersdal 0,7% 230 Rudersdal 4,9% 165 Albertslund 0,4% 223 Hørsholm 0,7% 706 Syddjurs 4,9% 766 Hedensted 0,5% 173 Lyngby-Taarbæk 0,7% 173 Lyngby-Taarbæk 4,9% 860 Hjørring 0,5% 217 Helsingør 0,7% 410 Middelfart 4,9% 510 Haderslev 0,5% 766 Hedensted 0,8% 615 Horsens 4,9% 306 Odsherred 0,5% 450 Nyborg 0,8% 155 Dragør 4,9% 326 Kalundborg 0,5% 410 Middelfart 0,8% 259 Køge 5,0% 410 Middelfart 0,5% 727 Odder 0,9% 440 Kerteminde 5,0% 810 Brønderslev 0,5% 540 Sønderborg 0,9% 550 Tønder 5,0% 657 Herning 0,5% 175 Rødovre 0,9% 329 Ringsted 5,0% 210 Fredensborg 0,6% 630 Vejle 0,9% 480 Nordfyns 5,1% 173 Lyngby-Taarbæk 0,6% 370 Næstved 1,0% 159 Gladsaxe 5,1% 540 Sønderborg 0,6% 820 Vesthimmerlands 1,0% 265 Roskilde 5,1% 621 Kolding 0,6% 740 Silkeborg 1,0% 306 Odsherred 5,1% 846 Mariagerfjord 0,7% 169 Høje-Taastrup 1,0% 190 Furesø 5,1% 259 Køge 0,7% 615 Horsens 1,0% 573 Varde 5,2% 580 Aabenraa 0,7% 259 Køge 1,1% 330 Slagelse 5,2% 370 Næstved 0,7% 661 Holstebro 1,1% 210 Fredensborg 5,2% 563 Fanø 0,7% 573 Varde 1,1% 201 Allerød 5,3% 791 Viborg 0,7% 510 Haderslev 1,1% 813 Frederikshavn 5,3% 157 Gentofte 0,8% 201 Allerød 1,2% 370 Næstved 5,3% 573 Varde 0,8% 846 Mariagerfjord 1,2% 479 Svendborg 5,3% 665 Lemvig 0,8% 706 Syddjurs 1,2% 183 Ishøj 5,3% 330 Slagelse 0,9% 210 Fredensborg 1,2% 727 Odder 5,4% 561 Esbjerg 0,9% 746 Skanderborg 1,3% 163 Herlev 5,4% 269 Solrød 0,9% 185 Tårnby 1,3% 849 Jammerbugt 5,4% 350 Lejre 0,9% 159 Gladsaxe 1,3% 510 Haderslev 5,4% 671 Struer 0,9% 265 Roskilde 1,3% 336 Stevns 5,5% 756 Ikast-Brande 0,9% 400 Bornholm 1,3% 219 Hillerød 5,5% 159 Gladsaxe 1,0% 330 Slagelse 1,3% 766 Hedensted 5,5% 101 København 1,0% 461 Odense 1,6% 730 Randers 5,5% 270 Gribskov 1,0% 153 Brøndby 1,7% 165 Albertslund 5,6% 760 Ringkøbing-Skjern 1,0% 250 Frederikssund 1,7% 430 Faaborg-Midtfyn 5,8% 175 Rødovre 1,0% 657 Herning 1,7% 253 Greve 5,8% 730 Randers 1,1% 840 Rebild 1,8% 185 Tårnby 5,8% 316 Holbæk 1,1% 707 Norddjurs 1,8% 250 Frederikssund 5,8% 240 Egedal 1,1% 376 Guldborgsund 1,8% 187 Vallensbæk 5,9% 779 Skive 1,1% 269 Solrød 1,9% 240 Egedal 5,9% 320 Faxe 1,1% 480 Nordfyns 1,9% 223 Hørsholm 6,0% 167 Hvidovre 1,1% 430 Faaborg-Midtfyn 2,0% 101 København 6,0% 461 Odense 1,1% 420 Assens 2,1% 376 Guldborgsund 6,0% 390 Vordingborg 1,2% 550 Tønder 2,1% 316 Holbæk 6,1% 740 Silkeborg 1,2% 253 Greve 2,2% 320 Faxe 6,1% 253 Greve 1,2% 791 Viborg 2,6% 151 Ballerup 6,1% 223 Hørsholm 1,2% 320 Faxe 2,7% 167 Hvidovre 6,1% 707 Norddjurs 1,2% 183 Ishøj 2,7% 169 Høje-Taastrup 6,1% 260 Halsnæs 1,3% 336 Stevns 3,3% 400 Bornholm 6,1% 163 Herlev 1,3% 482 Langeland 3,3% 530 Billund 6,2% 147 Frederiksberg 1,3% 165 Albertslund 3,5% 217 Helsingør 6,4% 201 Allerød 1,3% 306 Odsherred 3,8% 147 Frederiksberg 6,5% 849 Jammerbugt 1,3% 151 Ballerup 175 Rødovre 6,5% 340 Sorø 1,3% 155 Dragør 360 Lolland 6,6% 727 Odder 1,4% 563 Fanø 326 Kalundborg 6,6% 161 Glostrup 1,4% 147 Frederiksberg 707 Norddjurs 6,6% 376 Guldborgsund 1,4% 260 Halsnæs 340 Sorø 6,7% 155 Dragør 1,6% 163 Herlev 390 Vordingborg 6,7% 530 Billund 1,6% 219 Hillerød 270 Gribskov 6,8% 440 Kerteminde 1,6% 860 Hjørring 260 Halsnæs 7,0% 217 Helsingør 1,6% 756 Ikast-Brande 563 Fanø 7,0% 480 Nordfyns 1,7% 621 Kolding 161 Glostrup 7,1% 430 Faaborg-Midtfyn 1,7% 825 Læsø 825 Læsø 7,2% 185 Tårnby 1,8% 741 Samsø 482 Langeland 7,2% 482 Langeland 2,1% 787 Thisted 350 Lejre 7,3% 825 Læsø 2,5% 492 Ærø

8 Tema 5: Ressourcer Nettodriftsudgifter pr. elev til folkeskoler inkl. specialtilbud, regnskab 2014 Udvikling i nettodriftsudgifter pr. elev til folkeskoler inkl. specialtilbud, Kr. pr. elev Pct. Hele landet Hele landet 5,9% 607 Fredericia Samsø -11,8% 710 Favrskov Odense -5,8% 740 Silkeborg Fanø -3,6% 461 Odense Ærø -3,6% 155 Dragør Herlev -3,0% 661 Holstebro Lolland -2,8% 575 Vejen Guldborgsund -1,9% 840 Rebild Nyborg -1,8% 657 Herning Fredericia -1,8% 810 Brønderslev Kalundborg -1,7% 779 Skive Mariagerfjord -1,4% 746 Skanderborg Langeland -1,1% 791 Viborg Høje-Taastrup -0,3% 253 Greve Kerteminde 0,1% 336 Stevns Odder 0,3% 760 Ringkøbing-Skjern Tårnby 0,6% 561 Esbjerg Kolding 1,0% 630 Vejle København 1,1% 201 Allerød Nordfyns 1,3% 269 Solrød Brønderslev 1,5% 563 Fanø Lemvig 1,5% 350 Lejre Slagelse 1,8% 173 Lyngby-Taarbæk Bornholm 1,9% 259 Køge Esbjerg 2,0% 370 Næstved Frederikssund 2,0% 530 Billund Ringsted 2,2% 665 Lemvig Dragør 2,3% 147 Frederiksberg Greve 2,4% 420 Assens Fredensborg 2,7% 813 Frederikshavn Favrskov 2,8% 851 Aalborg Assens 2,9% 480 Nordfyns Skive 3,0% 450 Nyborg Allerød 3,0% 766 Hedensted Aalborg 3,3% 320 Faxe Albertslund 3,4% 540 Sønderborg Frederiksberg 3,4% 230 Rudersdal Hedensted 3,5% 440 Kerteminde Herning 3,5% 376 Guldborgsund Faaborg-Midtfyn 3,6% 621 Kolding Syddjurs 3,6% 157 Gentofte Vejen 3,7% 410 Middelfart Stevns 3,7% 340 Sorø Brøndby 4,0% 615 Horsens Hørsholm 4,0% 580 Aabenraa Viborg 4,2% 240 Egedal Gladsaxe 4,4% 751 Aarhus Hillerød 4,7% 187 Vallensbæk Lejre 4,8% 492 Ærø Holbæk 4,9% 223 Hørsholm Svendborg 4,9% 849 Jammerbugt Rudersdal 5,0% 510 Haderslev Morsø 5,3% 671 Struer Norddjurs 5,5% 573 Varde Horsens 5,5% 787 Thisted Gentofte 5,7% 185 Tårnby Rebild 5,7% 860 Hjørring Vesthimmerlands 5,7% 756 Ikast-Brande Køge 5,8% 846 Mariagerfjord Holstebro 6,0% 390 Vordingborg Hvidovre 6,3% 329 Ringsted Middelfart 6,3% 730 Randers Lyngby-Taarbæk 6,3% 330 Slagelse Sorø 6,4% 167 Hvidovre Frederikshavn 6,6% 820 Vesthimmerlands Ringkøbing-Skjern 6,6% 190 Furesø Odsherred 6,8% 400 Bornholm Ishøj 6,9% 727 Odder Rødovre 6,9% 326 Kalundborg Thisted 7,1% 550 Tønder Tønder 7,2% 479 Svendborg Hjørring 7,3% 151 Ballerup Varde 7,4% 159 Gladsaxe Haderslev 7,4% 316 Holbæk Næstved 7,5% 101 København Furesø 7,5% 706 Syddjurs Jammerbugt 7,6% 219 Hillerød Aarhus 8,1% 175 Rødovre Glostrup 8,1% 773 Morsø Silkeborg 8,2% 430 Faaborg-Midtfyn Vejle 8,3% 265 Roskilde Aabenraa 8,7% 210 Fredensborg Skanderborg 8,9% 217 Helsingør Billund 9,4% 250 Frederikssund Roskilde 9,4% 270 Gribskov Ballerup 9,5% 169 Høje-Taastrup Vallensbæk 9,7% 161 Glostrup Gribskov 10,0% 165 Albertslund Vordingborg 10,2% 707 Norddjurs Solrød 11,1% 163 Herlev Egedal 11,3% 360 Lolland Ikast-Brande 11,9% 153 Brøndby Helsingør 11,9% 306 Odsherred Faxe 12,0% 741 Samsø Randers 12,7% 825 Læsø Sønderborg 14,7% 183 Ishøj Læsø 18,2% 482 Langeland Struer 18,8% 260 Halsnæs 260 Halsnæs

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer.

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer. 3. Asylkontor Til Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene 29. september 2019 Kommunekvoter for 2020 Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Samtaler i alt 1. halvår halvår mdr fælles samtaler mdr fælles samtaler ugers fælles samtaler. 104.

Samtaler i alt 1. halvår halvår mdr fælles samtaler mdr fælles samtaler ugers fælles samtaler. 104. Samtaler i alt 1. halvår 2016 2. halvår 2016 16 mdr fælles samtaler 6.413 5.912 6 mdr fælles samtaler 31.390 25.520 4 ugers fælles samtaler. 104.728 I alt 37.803 136.160 Fælles samtaler fordelt på kommuner

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367 54.256 65.856 54.212 55.637 57.864 53.842 48.524 57.270 58.219

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043 70.057 67.771 67.932 74.857 73.458 68.994 90.090 102.780 96.558 97.334 167.432 176.514 167.449 169.539 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 58.219 61.254 56.934 57.138 57.242 69.150 60.156 60.652 64.061 60.762 55.247 69.748 68.045 69.852 67.999 67.882 77.878 80.030 79.986 71.999

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 1 - Rangliste 2017 alle midlertidige ydelser rnes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 Nyborg 1 1.620 1.840 1,1 220-16.300.000 (32) Frederiksberg 2 4.330 5.090 1,1 760-57.300.000 (71) Gladsaxe

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 45.380 51103 45541 45.571 42.278 45.240

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 47.100 51.966 48.170 48.553 85.674 87.960 96.566 87.525 89.294 90.414 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 49.346 46.129 41.138 39.988 38.638 44.685 38.170 41.651 43.501 41.653 37.061

Læs mere