Godkendt O/U d. 4/ (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune"

Transkript

1 Godkendt O/U d. 4/ (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

2 1: Skolestrukturen KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev Skole Græse Bakkebyskolen Jægerspris Skole Kingoskolen Lindegårdskolen Marbækskolen Marienlystskolen Skuldelev Skole Solbakkeskolen Ådalens Skole Gyldenstenskolen Skolen ved Kæret SKOLEDISTRIKTER: Frederikssund kommunes skoledistriktsopdeling forefindes i en digital grafisk udgave her: I venstresiden findes menuvalg. Her vælges fanen temavalg og herunder punktet Børn og familie. Der afkrydses med flueben for valg af punktet Skoledistrikter, hvorefter kortet opdateres med en illustration af den gældende distriktsopdeling. Der kan zoomes på kortet, hvis der ønskes en detaljeret afdækning af distriktsgrænserne. Slangerup vest, nord for Græse Å inkl. Hørup, Manderup og Kvinderup Vest for Roskildevej, Kongensgade, Hillerødvej Nord for Lystrupvej Vest for Hørup til og med afslutningen af Græsevej Byvangskolen: Frederikssund midt, øst for Roskilde fjord, syd for Græse Å Vest for Hørup Skovvej ved afslutningen af J.F. Willumsensvej Nord for Ågade, Nygade indtil Roskildevej herefter nord for S-banen Falkenborgskolen: Ferslev Skole: Ferslev, øst for Isefjorden, syd for Skarndalsgrøften, nord for Vejlemølle Å inkl. Venslev, Venslev Huse, Vejleby, Vellerup, Vellerup sommerby og Røgerup. Vest for Skibbyvej dog undtaget Lindegårdsvej, Saltsøvej, Svanholm Allé og Skibby Old. Frederikssund nord, øst for Roskilde, Nord for Græse Å fjord inkl. Græsebakkeby, Havelse Mølle, Sigerslevvester. Øst for Græse til og med afslutningen af Hørupvej. Græse Bakkebyskolen: 2/12

3 Jægerspris Skole: Jægerspris, øst for Isefjorden, vest for Roskilde fjord inkl. Kulhuse, Skoven, Vænget, Over Dråby Strand, Landerslev, Gerlev, Gerlev Strandpark, Tørslev og Tørslev Hage. Nord for Orebjerggrøften og Mademose Å; ad Orebjerg Allé inkl. nr. 1; ad Landerslevvej indtil og ekskl. nr. 1-9; ad Skovnæsvej til og med nr. 50; ad Tørslevvej til og med nr. 53. Kingoskolen: Hele Slangerup ved Byvangskolens og Lindegårdskolens samlede distrikter. Lindegårdskolen: Slangerup øst, syd for græse Å, nord for Jørlunde Å/ Sillebro Å inkl. Jørlunde, Hagerup og Sundbylille Syd for Lystrupvej og øst for Roskildevej, Kongensgade, Hillerødvej Øst for J.F.Willumsensvej ved afslutningen af Hørup Skovvej og øst for Frederikssundsvej undtaget Sundbylillevej 52 og 31 Marbækskolen: Skibby, vest for Selsø kanal, nord for Vejlemølle Å inkl. Bonderup Old og Manderup Øst for Skibbyvej dog inkl. Lindegårdsvej, Saltsøvej, Svanholm Allé, Bonderupvej, Skibby Old Syd for Dalby og Onsved ad Skibbyvej inkl. nr og Syd for Skuldelev ad Skuldelevvej inkl. nr og 2 42 Vest for Sønderby af Selsøvej inkl. 2A-22B og 3A-29Z Marienlystskolen: Frederikssund midt og nord ved Falkenborgskolens og Græse Bakkebyskolens samlede distrikter. Skuldelev Skole: Skuldelev, vest for Roskilde fjord, øst for Selsø kanal inkl. Onsved, Skuldelev Strand, Hyllingeris, Østby, Sønderby, Hellesø Mod vest ad Skuldelevvej inkl. nr. 63 og 52; ad Selsøvej inkl. nr. 24 og 31; ad Skibbyvej inkl. nr. 3 og 4. Solbakkeskolen: Dalby, øst for Isefjorden inkl. Krogstrup, Lyngerup, Dalby Huse, Kundby Huse, Kundby Syd for Orebjerggrøften undtaget Orebjerg Allé 1 Nord for Lyngerup ad Landerslevvej inkl. nr. 9; ad Skovnæsvej inkl. nr. 39; ad Tørslevvej Vest for Lyngerupvej/Skibbyvej, syd for Onsved dog inkl. Ordrupdalsvej, Pagteroldvej, Bredagervej og Ordrupholmsvej Nord for Skarndalsrenden og Venslev ad Skarndalsvej inkl. nr. 22 Nord for Ferslev ad Venslevleddet inkl. nr. 1-7 og nord for Skibby ad Svanholm Allé inkl. nr. 8 og nr. 11 3/12

4 Ådalens skole Frederikssund syd, øst for Roskilde Fjord inkl. Stationsvænget, Snostrup, Store Rørbæk og Lille Rørbæk Syd for Ågade og Nygade indtil Roskildevej herefter syd for S-banen Vest for Frederikssundsvej indtil Frederikssundsvej 23 Syd for Sillebro Å Gyldenstenskolen: Hele kommunen. Skolen ved Kæret: Hele kommunen 10. klassecenter på Marienlystkolen: Hele kommunen. Specialklasserækkerne på Ådalens skole og Jægerspris skole: Hele kommunen. Alle børn har efter folkeskoleloven krav på at blive optaget på distriktsskolen. Det vil imidlertid være muligt at foretage ændringer i skoledistrikterne varigt og midlertidigt, for at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur i kommunen. Se i øvrigt retningslinier for valg af anden skole end distriktsskolen afsnit DEN ENKELTE SKOLES OMFANG MED HENSYN TIL KLASSETRIN Byvangskolen: Falkenborgskolen: Ferslev Skole: Græse Bakkeby skolen: Kingoskolen: Lindegårdskolen: Marbækskolen: Marienlystskolen: Jægerspris Skole: Skuldelev Skole: Solbakkeskolen: Ådalens Skole: klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Specialklasserække fra klasse klasse 0. 9.klasse klasse Specialklasserække klasse 4/12

5 Videnscenter for læse- og taleretarderede elever klasse. Gyldenstenskolen: Bakketoppen: Svinget: Hanghøj: Kølholmskolen: Heldagsskole med følgende afdelinger: klasse, normeret til 20 elever klasse, normeret til 30 elever klasse normeret til 20 elever Specialafdeling for elever med ADHD normeret til ca. 50 elever. Normeringen kan variere fra år til år. Skolen ved Kæret: klasse Specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND Folkeskoler i kommunen: De enkelte skoler tilrettelægger specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte i henhold til folkeskolelovens 3, stk.2.og 20.stk.2 efter gældende regler om henvisning. Beslutning om henvisning træffes af skolens leder på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Lederens beslutning kan inden for 4 uger indbringes for kommunalbestyrelsen Regionale tilbud: Såfremt en elev skønnes at have behov for en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte ved en regional foranstaltning i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 3, træffes beslutning om henvisning af kommunalbestyrelsen på baggrund af forslag fra skolens leder. Regionsrådet træffer beslutning om det nærmere indhold af foranstaltningen efter samråd med forældrene Specialpædagogisk bistand uden for distriktsskolen: Kommunalbestyrelsen kan henvise en elev til specialpædagogisk bistand i en anden skole end distriktsskolen herunder et specialklasse-/skoletilbud uden for kommunen eller i et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen: I henhold til folkeskolelovens 4, stk. 1 gives specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, hvis børnenes udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte. Henvisning til specialpædagogisk bistand besluttes af kommunalbestyrelsen på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Såfremt et barn skønnes at have behov for en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte ved en regional foranstaltning i henhold til folkeskolelovens 20, stk.3, træffes beslutning om henvisning af kommunalbestyrelsen.. Regionsrådet træffer beslutning om det nærmere indhold af foranstaltningen efter samråd med forældrene Klage i forbindelse med punkt 2, 3 og 4: Kommunalbestyrelsens beslutning eller undladelse af beslutning kan inden for 4 uger indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jfr. folkeskolelovens 51, stk. 3 og 4. Regionsrådets beslutning om det nærmere indhold af foranstaltningen kan 5/12

6 inden for 4 uger indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jfr. folkeskolelovens 51, stk. 8. Chefen for Kvalitet og særopgaver træffer beslutning på kommunalbestyrelsens vegne i forhold til punkt 2, 3 og UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER Ved tosprogede elever forstås elever der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivne samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. ( jf. Bekendtgørelse nr. 31 af ). Tosprogede elever indskrives normalt i den skole, som er deres distriktsskole. Såfremt det skønnes rationelt og hensigtsmæssigt, kan der oprettes modtageklasser. Modtageklassen oprettes på den skole, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. I så fald kan elever, som vurderes at have behov for dette tilbud, henvises her til. Tosprogede elever indskrives normalt i den skole, som er deres distriktsskole. Hvis eleverne skønnes at have et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov i form af undervisning i dansk som andetsprog kan skolens leder efter sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene beslutte at henvise til en anden skole end distriktsskolen, hvis det er påkrævet af pædagogiske hensyn. Det vil sige, at også elever, der er i stand til at deltage i klassens almindelige undervisning, hvis de får særlig støtte i form af undervisning i dansk som andetsprog på hold mv. i nogle ugentlige timer, kan henvises til en anden skole end distriktsskolen, hvis det er pædagogisk påkrævet ud fra en individuel vurdering af elevens behov. Når eleven ikke længere har et væsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog, vil eleven have krav på at blive optaget på distriktsskolen. Forældrene kan også lade deres barn blive gående på den skole, hvor undervisningen er begyndt. Tosprogede elever, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, tilbydes, hvis det er nødvendigt, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelsen af dansk. Hvis børnene efter en sagkyndig vurdering har behov for sprogstimulering, har forældrene pligt til at lade børnene deltage i den tilbudte sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskoleloven. 1.6 UNDERVISNING I FRITIDEN (FOLKESKOLELOVENS 3, STK. 3) Tilbud om undervisning i fritiden kan ske efter den enkelte skoles egen beslutning, inden for rammerne af de tildelte timeressourcer. 1.7 SKOLEFRITIDSORDNINGER Der er ved hver skole en skolefritidsordning en SFO. Skolefritidsordningen tilbyder udviklende og frie aktiviteter før og efter undervisningstiden, og er en del af skolens samlede tilbud. Med ændringer i Folkeskoleloven 26. maj 2008, hvor bl.a. børnehaveklasse er gjort obligatorisk, er der også sat krav, at skolefritidsordninger (SFO) skal udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har besluttet den 4. oktober 2010 at fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelser for den enkelte skolefritidsordning delegeres til skolebestyrelsen. Se bilag til Styrelsesvedtægten. 6/12

7 Der etableres et tæt samarbejde mellem lærere i indskolingen og pædagoger i SFO, med henblik på at skabe helhed i indskolingselevernes dagligdag. Der opkræves betaling for deltagelse i skolefritidsordningen. Man kan vælge mellem et eftermiddagsmodul og en heldagsplads der består af morgen og eftermiddagsmodul. Børnehavebørn overflyttes til Mini SFO den første skoledag i maj det år hvor de starter i børnehaveklassen. Tilbuddet er et børnehavetilbud frem til udgangen af juni. Børn kan fortsætte i SFO frem til den første skoledag i april i tredje klasse. Herefter fortsætter SFO tilbuddet i en klub frem til sommerferien. 2: Rammer for undervisningens ordning 2.1 TIMETILDELINGEN TIL DEN ENKELTE SKOLE På baggrund af overordnede principper for tildeling af timer til skolevæsenet og normtal tildeles et antal undervisningstimer, timer til brug for holddannelse og delehold, specialundervisning, undervisning af tosprogede og tid til andet arbejde. 2.2 ELEVERNES LEKTIONSTAL Eleverne fra 0 til 2. klasse har undervisningstid i minimum fem lektioner hver dag. Elevernes ugentlige lektionstimetal bestemmes herudover af ministeriets vejledende timetal. Pædagoger indgår i en del af undervisningen med henblik på at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hele dag. 2.3 FAGENES LEKTIONSTAL Lektioner på de enkelte fag og klassetrin tildeles efter skolebestyrelsens principper. Dog således, at ministeriets vejledende timetal anvendes, og ministeriets minimumstimetal altid er opfyldt inden for de enkelte faggrupper og trin. Timerne læses efter årsnorm, således at timetallet inden for det enkelte fag kan variere uge for uge under hensyntagen til undervisningens tilrettelæggelse og klassens aktuelle behov. I 10. klasse udarbejdes der individuelle lektionsplaner under hensyntagen til folkeskolelovens 8 og til de i skolebestyrelserne godkendte projekt- /undervisningsplaner. Der udarbejdes for hvert år særlige lektionsplaner for specialklasserækker og specialskoler. 2.4 OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING AF TIMER TIL SKOLEVÆSENET 7/12

8 Ressourcemodellen er samlet set udtryk for et tildelingskriterium. På baggrund af de tildelte ressourcer skal skolen sikre, at lovens bestemmelser om minimumstimetal indenfor den enkelte faggruppe er overholdt. Ligeledes skal skolen sikre, at folkeskolens vejledende timetal overholdes for den enkelte klasses samlede timetal Tildelingen af timer til normalundervisningen 1 9. klasse: Timerne tildeles efter en elevtalsbaseret model. Efterfølgende er der sket en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal. Indskolingen tildeles herudover timer op til 25 lektioner om ugen i 1. & 2. klasse Tildelingen af timer til holddannelse og delehold: Der tildeles timer herudover 6% af den samlede timetalstildeling til den enkelte skole. Timerne tildeles som en samlet ramme, som kan fordeles efter den enkelte skoles behov og særlige satsning Tildeling af timer til undervisning af elever med særligt behov. A timer til de enkelte skoler. Til almindelig specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på skolerne tildeles der 6 lektioner pr. elev pr år i klasse og 4 lektioner pr elev pr år i 7.-9.klasse. Timer til omfattende specialundervisning af enkeltintegrerede elever der har behov for støtte i den overvejende del af undervisningstiden tillægges puljen på den enkelte skole. B specialklasser og -skoler (afklares) Specialklasser: Der er tildelt et fast samlet timetal til undervisning i specialklasser. Dette fordeles årligt til de berørte skoler med en grundtildeling i forhold til det vejledende timetal og det resterende timetal fordeles i forhold til antal elever. Videnscenter for sprog- tale og læsning: Dette fordeles årligt til såvel undervisning i læse- og taleklasser som til udadgående virksomhed på skolerne. Skolen ved Kæret: De samlede timeressourcer fra den tidligere amtskommunale specialskole videreføres uændret, og de hidtidige principper for tildeling af timer ved ændret elevtal følges uændret. Heldagsskolen Gyldensten: Kølholmskolen: De samlede timeressourcer fra den tidligere amtskommunale specialafdeling videreføres uændret, og de hidtidige principper for tildeling af timer ved ændret elevtal følges uændret. Bakketoppen, Svinget og Hanghøj: De samlede timeressourcer fra de 4 dagbehandlingstilbud udgør den samlede ramme for de 3 afdelinger af heldagsskolen. Timerne fordeles årligt i henhold til elevtal Undervisning af tosprogede. Der afsættes 20 lektioner pr. elev pr år med anden etnisk baggrund til undervisning af tosprogede elever. Der er tale om en samlet tildeling til 8/12

9 skolen. Timerne fordeles på skolen efter behov og dækker således både sent ankomne elever og elever der har et mere generelt behov for undervisning i dansk som andetsprog Undervisningstilbud i 10. klasse: Der tildeles et basistimetal på 31 lektioner ugentligt pr klasse. Herudover fordeler skolechefen 1600 timer pr. år mellem skoler med 10. klasse Børnehaveklasser: Til hver børnehaveklasse tildeles der børnehaveklasseledertimer svarende til 25 lektioner ugentligt pr. klasse Tid til andet arbejde: 660 undervisningstimer udløser et lærerårsværk. Den resterende tid anvendes på skolen til forberedelse, samarbejde, efter- og videreuddannelse skolebibliotek mv, forældresamarbejde, lejrskoler og andet jf. den indgåede aftale mellem Frederikssund Kommune og Danmarks Lærerforenings kreds 37: Fjord-aftalen Se Efteruddannelse: Ledelsestid: Ledelsestimetallet er beregnet med ½ årsværk pr skole samt en faktor på 0,046 time pr lærertime Tværgående funktioner: Der er i skoleåret 07/08 afsat følgende 4000 timer til konsulentfunktioner i kommunen indenfor områderne Skolebibliotek, IT, Tosprogede og skoletjenesten på Færgegården. Områderne er i øjeblikket ved at blive omorganiseret indenfor den samlede ramme 2.5 KLASSEDANNELSE I forbindelse med skoleårets planlægning sker der en vurdering af elevtallet i de enkelte klasser med henblik på eventuel sammenlægning eller deling af klasser. 2.6 KOORDINATION AF VALGFAG/TILBUDSFAG Valgfag kan tilbydes på den enkelte skole jf. folkeskolelovens 9. I det omfang der ikke er mulighed for at oprette et fag på en skole, kan der foregå samarbejde mellem skolerne. Hvis der i kommunen er ganske få elever til et valgfag / tilbudsfag, kan faget efter aftale tilbydes i Ungdomsskolen UNDERVISNINGSTILBUD I 10. KLASSE Undervisningen i 10. klasse tilbydes i henhold til folkeskolelovens 8. Undervisningen foregår på Marienlystskolen. 9/12

10 2.8 LEJRSKOLER Der tilbydes mindst én lejrskole i skoleforløbet. Lejrskoler fra klasse samt i 10. klasse. Lejrskolen skal gennemføres gratis for elever og lærere. Der kan dog opkræves en betaling for kost max 60 kr. pr. dag. Ligeledes kan der i mindre omfang gennemføres indtjeningsaktiviteter, der kan supplere skolens afsatte midler. En elevs deltagelse i en eventuel optjening eller kostbetaling må ikke influere på elevens deltagelse. Lejrskoler afholdes i øvrigt efter undervisningsministeriets regler for lejrskole. De enkelte skolebestyrelser kan selv udarbejde øvrige principper herfor. 3: ANDRE BESTEMMELSER. 3.1 SKOLEBIBLIOTEKERNE OG PÆDAGOGISK CENTER FREDERIKSSUND. I henhold til Lov om Folkeskolen 19 stk. 2 oprettes ved hver skole et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Skolebiblioteket er det pædagogiske service- og læringscenter på den enkelte skole, hvor kernemålgruppen er eleverne. Den enkelte skole udarbejder en udviklingsplan og en beskrivelse af skolebibliotekets virksomhed i henhold til Bekendtgørelsen om skolebiblioteker i folkeskolen. I Frederikssund Kommune etableres et Pædagogisk Center Frederikssund for at have et samlende sted og et fælles afsæt for udvikling af skolebibliotekerne. På det pædagogiske center er kernemålgruppen skolernes medarbejdere. Læringscenteret på den enkelte skole og det kommunale pædagogiske center udvikles i tæt sammenhæng med den kommunale skoleudvikling og skolernes behov og ønsker til centeret. Det pædagogiske center skal gå forrest og virke som igangsætter i skoleudviklingsprocesser, men skal også kunne følge op på igangværende tiltag og gennemføre kurser og udviklingstiltag i samarbejde med skolerne. På centeret skal der være fokus på opbygning af et læringsmiljø for lærere og pædagoger. Her skal man mødes om kurser, opbygge netværk, møde fagkonsulenter og have nem adgang til fælles kommunale materialer. Centeret ledes af en centerleder. Centerlederens nærmeste chef er skolechefen. 3.2 INDSKRIVNING / OPTAGELSE AF ELEVER. Elever til børnehaveklasse optages som udgangspunkt på distriktsskolen. Der er imidlertid mulighed for at blive optaget på anden skole end distriktsskolen efter følgende kriterier: Der optages ikke børn uden for distriktet, når elevtallet på klassetrinet overstiger 25 elever pr. klasse. Hvis ikke alle børn, som er ønsket optaget på en given skole, kan optages af kapacitetsmæssige årsager jvf. ovenstående, optages eleverne i følgende rækkefølge: 1 Først optages børn med søskende på den ønskede skole. 10/12

11 2 Dernæst optages børn som bor nærmest på den ønskede skole. 3 Dernæst foregår optagelse ved lodtrækning. Børn fra andre kommuner optages efter samme retningslinier. Dog således, at børn som bor i kommunen altid optages først. Indskrivning af nye elever til børnehaveklasserne finder sted efter følgende retningslinier: 1 Der annonceres i lokalpressen i efteråret. Her orienteres om den kommende skolestart, om undervisningspligt og procedurer for indskrivning. Samtidig gøres opmærksom på, at kommunen forbeholder sig ret til at gennemføre justeringer af de enkelte skolers distrikter i perioden mellem indskrivningsfristens afslutning og skoleårets begyndelse under hensyn til antallet af optagelser i børnehaveklassen og 1. klasse det pågældende år. 2 Der udsendes orienteringsmateriale og indbydelse til orienteringsmøde vedr. skolestart fra den enkelte skole til distriktets kommende elever. 3 I løbet af efteråret kan der holdes orienteringsmøder på skolerne. 4 Der afholdes skoleindskrivning på skolerne i januar måned. 5 Forældre foretager web-indskrivning, digitalt på kommunens hjemmeside, også selv om, man ønsker at ens barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen. Ved web-indskrivningen kan ønske om anden skole end distriktsskolen anføres. 6 På baggrund af de indkomne ønsker om indskrivning udarbejder forvaltningen udkast til klassedannelse. 7 Udkastet sendes i høring på skolerne. 8 På baggrund af høringssvar træffes den endelige beslutning om klassedannelsen af udvalget for opvækst og uddannelse. Ved år med skolebestyrelsesvalg fremrykkes proceduren, således at de nye bh.kl.børn kan være indskrevet inden valget, idet deres forældre har valgret og er valgberettigede. Optagelse i skole: Det er obligatorisk at børn skal gå i børnehaveklasse. Langt de fleste børn går dog i børnehaveklasse, fordi det er en god måde at starte skoleforløbet på. Børn er undervisningspligtige til start i første klasse i det kalenderår de fylder 7 år, såfremt børnene ønskes optaget i børnehaveklassen, skal de derfor optages i det kalenderår de fylder 6 år. Børn, der inden første oktober fylder 5 år kan optages i børnehaveklasse året forinden deres egentlige undervisningspligt, såfremt de måtte antages at kunne følge undervisningen i 1. klasse året efter. Børn der inden først oktober fylder 6 år kan optages i første klasse året forinden deres egentlige undervisningspligt, såfremt de måtte antages, at kunne følge undervisningen. Såfremt forældre ønsker at få barnets skolestart udsat, skal forældrene skriftligt begrunde dette. Dette gøres i forbindelse med den elektroniske indskrivning. Dispensationsansøgningen vil blive behandlet i skoleafdelingen. I forbindelse med behandlingen vil der, hvis det skønnes nødvendigt, blive indhentet en udtalelse fra barnets daginstitution evt. PPR. Tilladelsen meddeles af skolechefen. Såfremt forældre ønsker at få barnet i skole året før undervisningspligten, ansøges ligeledes skriftligt på dispensationsskema, som kan rekvireres på skolen eller i skoleafdelingen. Dispensationsansøgningen vil blive behandlet i skoleafdelingen. I forbindelse med behandlingen vil der, hvis det skønnes 11/12

12 nødvendigt, blive indhentet en udtalelse fra barnets daginstitution evt. PPR. Tilladelsen meddeles af skolechefen. 3.3 REGLER FOR BEFORDRINGSORDNING. Kommunen sørger for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed i henhold til gældende bekendtgørelse om befordring i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen kan skønne, at der skal ydes befordring ud fra en konkret vurdering af de trafikale forhold på skoleveje i relation til børns alder og udviklingstrin. For elever, der er henvist til undervisning på andre skoler end distriktsskolen, sørger kommunen tilsvarende for transport mellem skole og hjem. Der ydes ikke befordring til elever, der efter forældrenes ønske er optaget i, eller forblevet i en anden skole end distriktsskolen. 3.4 FERIEPLANEN FOR DET KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Byrådet har delegeret kompetencen til at fastlægge ferieplaner for skolerne uden forudgående høring til skolechefen. Skoleforvaltningen udarbejder senest 1. februar året før det pågældende skoleårs begyndelse en ferieplan efter følgende prioriterede principper: 1 Skoleåret udgør 200 skoledage for eleverne. 2 Der placeres én uges ferie i uge 42 og en uges ferie i uge 7. 3 I ugen op til påske holdes fri mandag, tirsdag og onsdag. 4 Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er fridag. 5 Grundlovsdag er fridag. 6 Der holdes juleferie så vidt mulig fra og med d. 23/12 til og med d. 1/1. 7 Juleferien kan forlænges, således at sidste skoledag før juleferien så vidt mulig ikke falder en mandag eller at første dag efter ferien ikke falder en fredag. 8 Hvis grundlovsdag falder tirsdag eller torsdag kan der tillægges en fridag henholdsvis før eller efter. 9 Sommerferien skal udgøre mindst 6 hele uger. Første skoledag efter sommerferien skal være mandag, tirsdag eller onsdag. Skolens bestyrelse bemyndiges til at ændre ferieplanen f.eks. i forbindelse med skoledage på lørdage eller ved andre særlige arrangementer. Skolens ledelse skal ved afvigelse fra den vejledende plan sikre, at der etableres den nødvendige befordring eller pasning. Ekstra udgifter hertil skal afholdes af skolen. 3.5 LÆSEPLANER. I de tilfælde, hvor Byrådet og / eller den enkelte skolebestyrelse ikke har fastsat specifikke læseplaner, er Undervisningsministeriets vejledende læseplaner gældende. Ved forandring i Undervisningsministeriets vejledende læseplaner, fremsendes disse til høring i skolebestyrelserne i henhold til gældende regler. 3.6 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER (SFO) Opvækst- og Uddannelsesudvalget delegerer fastsættelsen af mål- og indholdsbeskrivelser for den enkelte skolefritidsordning jf. bekendtgørelse nr. 550 af 18 juni 2009 til skolebestyrelsen fr den enkelte skole. 12/12

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen

Læs mere

Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014

Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014 Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Uddannelsesudvalget d. Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget d. Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget d. Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægter godkendt af Uddannelsesudvalget d. 13. april 2015 Gældende fra skoleåret 2015/2016 Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Styrelsen af de kommunale

Læs mere

Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen

Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen BILAG 1: SKOLESTRUKTUR 1 A. SKOLERNES DISTRIKTSOPDELING, KLASSETRIN OG OMFANG Note: Kommunalbestyrelsen kan foretage mindre omlægninger af skoledistrikterne i forbindelse med den årlige indskrivning af

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed Udkast til Styrelsesvedtægt Et fælles skolevæsen Redelighed Mulighed Helhed Halsnæs Kommunes skolevæsen 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 2: Pædagogisk råd... 3 Kapitel

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside: kolestart.

1.0 Skoledistrikter Skoledistrikterne kan ses på kommunens hjemmeside:  kolestart. Bilag 1 til skolestyrelsesvedtægten for Furesø Kommune Januar 2011 0.0 Værdigrundlag & Børneog Ungepolitik Byrådet har vedtaget en vision for Furesø Kommune Vi skal ber løsninger sammen og en Børne- og

Læs mere

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Maj 2007 Processen: I forlængelse af kommunesammenlægningen er tanker om fremtidens skolestruktur i Frederikssund Kommune meget aktuelle. En arbejdsgruppe

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

April 2010. Egedal Kommune Skolecentret. Indholdsfortegnelse

April 2010. Egedal Kommune Skolecentret. Indholdsfortegnelse April 2010 Skolecentret Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kommunabestyrelsen.. side 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsen side 4 Kapitel 3: Skolens leder.. side 6 Kapitel 4: Pædagogisk Råd.side 7 Kapitel 5: Elevråd...side

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov.

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. Lov om folkeskolen 26. juni 1975 KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt Skolerne i Skanderborg Kommune 2014

Bilag til Styrelsesvedtægt Skolerne i Skanderborg Kommune 2014 Bilag til Styrelsesvedtægt Skolerne i Skanderborg Kommune 2014 1 Indhold Bilag 1... 3 Oversigt over skolerne med tilhørende distrikter. Ordning og omfang.... 3 Skoledistrikter... 3 Bakkeskolen... 3 Bjedstrup

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEVÆSENET I FREDERIKSSUND KOMMUNE AUGUST 2008

KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEVÆSENET I FREDERIKSSUND KOMMUNE AUGUST 2008 KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEVÆSENET I FREDERIKSSUND KOMMUNE AUGUST 2008 INDHOLD: KAPITEL 1 INDLEDNING SIDE 4 KAPITEL 2 AFSNIT 1 SAMMENFATTENDE VURDERING AF SKOLEVÆSENET SIDE 6 AFSNIT 2 SKOLEBESTYRELSERNES

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen Direktørområdet for Børn og Kultur Indholdsfortegnelse 1 Skolestruktur... 4 1.1 Antal skoler... 4 1.2 Skoledistrikter... 4 1.2.1 Optag i anden

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen. Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen. Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX 1 Indholdsfortegnelse 1.0 SKOLESTRUKTUREN... 4 1.1 Skoledistrikter... 4 1.2 Specialskoler... 4 1.3. Specialklasserækker

Læs mere

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen x Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen Vedtaget i Byrådet den 6. juni 2012 Forord Ishøj Kommune er, på linje med alle andre danske kommuner, forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for det

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven 5, stk. 4 Eleverne kan tilbydes undervisning i fransk i stedet for tysk på 7.-9. klassetrin 5, stk. 5 Der er mulighed for at give undervisning i fag tidligere end angivet i 5, stk. 2-4 5, stk. 6 Der gives

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Høringsoplæg Opvækst og uddannelse juli 2007 Indhold: 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Processen/formalia... 5 1.3 Lovgivningen... 6 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen 3. udkast 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 SKOLESTRUKTUREN... 4 1.1 Skoledistrikter...4 1.2 Specialskoler...4 1.3 Undervisning af tosprogede...5 1.4 Skolefritidsordning

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 251330 Brevid. 1855419 NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet 26. februar 2014 Skole- og Børneudvalget besluttede på mødet den

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Vedtaget på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 7. sep. 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune

Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune Kapitel 1 - Indledning Følgende styrelsesvedtægt for folkeskolen i Brøndby Kommune er fastsat i henhold til folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 20. juni 2014).

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015

Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 cvr.: 29189684 Dato: 12. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-002855-24 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave OPFØLGNING VED SKIFT OPFØLGNING Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave Besøg i personale Ad hoc inddragelse af sundhedsplejerske, talehørekonsulenter mv. i enkelte sager Pædagogisk leder i

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole 2 Nye skoledistrikter 3 Folkeskolereform 4 Indskrivning/Digital indskrivning 5-6 Børnehaveklassen 7 De første skoleår 8 Skolefritidsordning

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN

[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" 2012/13 [SKRIV NORDFYNS OVERSKRIFT] KOMMUNES [Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 1 1.1 Formål med og

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 KVALITETSRAPPORT Skåde Skole INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 RESPEKT FOR GRÆNSER 4 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB 5 VÆRDIREGELSÆT OG ORDENSREGLER 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Udviklingsplan for Herlev Kommunes skolevæsen 2011 2016

Udviklingsplan for Herlev Kommunes skolevæsen 2011 2016 Udviklingsplan for Herlev Kommunes skolevæsen 2011 2016 Vi vil Danmarks bedste folkeskole Herlev Kommune uddanner elever til morgendagens samfund Den 30. august 2010 Journal nr. 163-2010-58033 Herlev Kommune

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Bilag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Bilag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Skolestrukturen og skolernes omfang... 3 Folkeskoler... 3 Specialskoler/-afdelinger... 3 Inddeling i skoledistrikter... 3

Læs mere

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 2 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere