Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10

2 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere Elevfravær Elevernes planlagte klokketimer i normalklasser pr. år Linjefagsundervisning Pædagogiske processer 8 Elevplaner Holddannelse Skole-hjem samarbejdet Specialpædagogisk bistand 9 Specialpædagogisk bistand i relation til den enkelte klasse / kompetencecenter Specialpædagogisk bistand i specialklasser Dansk som andetsprog 13 Dansk som andetsprog i modtageklasser Dansk som andetsprog i relation til den enkelte klasse / kompetencecenter Resultater 15 Karaktergivning ved FSA 2009/10 Resultater af de nationale test Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse 2009/10 15 Antallet af klager i kommunalbestyrelsen i henhold til Folkeskolelovens 51, stk Konkluderende vurderinger 16 Skolens faglige niveau Skolens rammebetingelser Skolens pædagogiske processer Kommunale indsatsområder: Partnerskab om Folkeskolen indsatsområdet ledelse 20 Skolemæssige indsatsområder 22 2

3 Antal klasser Antal elever Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever, der modtager AKTbistand på kompetencecenter og/eller på klassen (hele klasser tæller også med) Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand på kompetencecenter og/eller på klassen Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser Antal elever i modtageklasser Procentdel af elever i SF0 pr. 1. august (0.-3. kl.) Rammebetingelser Elevtal Bh. kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse 9. klasse 10. klasse Total Ressourcer Antal timer Udgift i kr. Udgift til normalundervisning pr. elev Beregnes ud fra skolernes samlede budget bygninger og forbrugsafgifte) Udgift til normalundervisning og kompetencecenter pr. elev (inkl. dansk som andetsprog) Beregnes ud fra skolernes samlede budget bygninger og forbrugsafgifter Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand som enkeltintegration Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand i kompetencecenter 540 Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand i specialklasser 3

4 Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand i specialskoler Ressourcer afsat til undervisning i dansk som andetsprog Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere I TR2000 registreres timetallet under kurser. Kursusafgifterne beregnes uden lønudgifter ,- kr. Elever pr. lærer Normalundervisning Normalundervisning og KC Normalundervisning, kompetencecenter og specialklasser Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser Antal elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning Det snævre undervisningsbegreb Lærernes ordinære undervisningstimer I TR2000 registreres tallet under lektioner Det udvidede undervisningsbegreb Lærernes ordinære undervisningstimer samt vikartimer, specialundervisning, ekskursioner, skolebibliotek (undervisning), lejrskole, sociale og kulturelle arrangementer, elevsamtaler og anden undervisning) I TR2000 registreres tallet under lektioner, anden undervisning og lejrskole % af skolens totale timeressource 40,93 41,82 Planlagte undervisningstimer I hvilket omfang bliver planlagte undervisningstimer gennemført, gennemført med vikar, aflyst? Antal gennemførte undervisningstimer (%) (*) 99% Antal gennemførte undervisningstimer med vikar (%) 4% Antal aflyste undervisningstimer (%) 1% * gennemførte undervisningstimer dækker også de timer, hvor én lærer læser to klasser samtidig (fx hvis en lærer skal kigge efter en klasse, samtidig med at han underviser sin egen klasse) 4

5 Sygdom (S) i alt Sygdom (S) fordelt på antal personer Sygdom (S) pr. elev Ulovligt fravær (U) i alt Ulovligt fravær (U) fordelt på antal personer Ulovligt fravær (U) pr. elev Lovligt fravær i alt Lovligt fravær fordelt på antal personer Lovligt fravær pr. elev I alt fravær Gennemsnitlig fravær pr. elev Computere Antal undervisningscomputere (højst 5 år gamle) med internetadgang i alt 54 Antal undervisningscomputere (højst 5 år gamle) med internetadgang pr. elev Antal undervisningscomputere (uanset alder) med internetadgang i alt 54 Antal undervisningscomputere (uanset alder) med internetadgang pr. elev Elevfravær 1 (kræver dog, at skolerne indberetter til TEA, hvorfra jeg trækker tallene) 1 Sygdom i alt = Skolens samlede antal sygedage i skoleåret 2009/10 Sygdom fordelt på antal personer = Skolens samlede antal syge elever i skoleåret 2009/10 Sygdom pr. elev = antal sygedage i alt divideret med skolens samlede elevtal, inkl. specialklassebørn og elever i modtageklasser 5

6 Elevernes planlagte klokketimer i normalklasser pr. år Fag Klassetrin Klokketimer i alt Humanistiske fag: Dansk Engelsk Tysk 90 Fransk Historie Kristendom Samfundsfag Naturfag: Matematik Natur/Teknik Geografi 30 Biologi 60 Fysik/Kemi 60 Praktisk/musiske fag: Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemkundskab Valgfag Religion 10. kl Klassens tid: Klassens tid Børnehaveklasse: Børnehaveklasse 600 Minimumstimetal I alt basistimer 6

7 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Matematik Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Specialpædagogik I hvilket omfang foretages undervisningen af lærere med linjefagsuddannelse eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse fordelt på fag? Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse (skolerne vurderer, om den enkelte lærer har kompetencer på linjefagsniveau) NB! Da vi formoder, at billedet ikke har ændret sig væsentligt siden sidste skoleår, skal skolerne til kvalitetsrapporten i 2010 kun udfylde de rubrikker, hvor der er sket en ændring. I de øvrige fag genbruger forvaltningen tallene fra sidste skoleår (2008/09) Eksempel: Hvis der i indeværende skoleår 2009/10 er sket øget linjefagsdækning i fagene matematik og kristendomskundskab (på grund af enkelte læreres deltagelse i 45 timers UCN-kurser i 2008/09), udfylder skolerne kun rubrikkerne ud for disse to fag. Tilsvarende, hvis lærerne har deltaget i andre efteruddannelsesaktiviteter, der samlet set giver læreren linjefagskompetence. 7

8 Pædagogiske processer I skoleåret 2009/10 skal skolernes pædagogiske processer ikke beskrives på samme omfattende måde som i sidste års kvalitetsrapport. Under afsnittet konkluderende vurderinger (side 19) kan skolen i prosaform berette om de nye pædagogiske tiltag, som har fundet sted på skolen i indeværende skoleår. Redegørelse for arbejdet med elevplaner JA NEJ Har skolen fastsat lokale principper for arbejdet med elevplaner? x Hvis nej, har skolen planer om at fastsætte lokale principper for arbejdet med elevplaner? Redegørelse for tilrettelæggelse af holddannelse JA NEJ Har skolen fastsat skriftlige principper/procedurer for arbejdet med holddannelse? x Redegørelse for tilrettelæggelse af skole-hjem-samarbejdet JA NEJ Har skolen fastsat principper/procedurer for skole-hjemsamarbejdet? x 8

9 Specialpædagogisk bistand i klassen (behovstimer) og på kompetencecenter I dette afsnit stilles forskellige spørgsmål, der skal belyse skolernes specialpædagogiske bistand på klasserne og på skolernes kompetencecentre. Specialpædagogisk bistand forstås både som traditionel specialpædagogisk bistand og den AKTrelaterede del af den specialpædagogiske bistand. Der er således både tale om bistand til de elever, som har forskellige former for indlæringsvanskeligheder samt bistand til de elever, der har adfærdsmæssige problemer. JA NEJ Har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand? x Beskriv udviklingen af den faglige indsats indenfor specialundervisningsområdet: Er der sket forandringer eller på anden måde iværksat nye tiltag indenfor specialundervisningsområdet siden skolens beskrivelse af den specialpædagogiske bistand til kvalitetsrapport 2009? Det anbefales, at skolerne genlæser det de har skrevet til kvalitetsrapporten i 2009 og herudfra vurderer, om der er sket en forandring / udvikling. Hvis ikke der er sket forandringer, skriver skolen ikke noget. Udviklingen kan fx handle om 1) ændringer i organiseringen af specialundervisningen. Herunder faglærernes ændrede muligheder for at konsultere og få sparring fra skolens ressourcelærer/akt-lærer/støttelærer/ læsevejleder eller fra PPR. 2) nye pædagogiske undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler (it-rygsæk, CD-Ord osv.) 3) øget forældresamarbejde, en tidligere og hurtigere indsats, øget bistand og konsultation fra PPR. 4) ændringer af de områder, som skolen vægter i organiseringen af specialundervisningen. Herunder om der lægges flere ressourcer til specialpædagogisk bistand i de små klasser eller om ressourcerne fordeles jævnt over hele skoleforløbet. 5) øget fokus på test, elevplaner og anden skriftlig dokumentation, der understøtter arbejdet med specialundervisningen. 9

10 Beskriv hvordan de elever, der modtager specialpædagogisk bistand, har profiteret af de forandringer og nye tiltag, som skolen eventuelt har iværksat i skoleåret 2009/10, og som er beskrevet ovenfor: 10

11 Specialpædagogisk bistand i specialklasser I dette afsnit stilles forskellige spørgsmål, der skal belyse kommunens specialklassers praksis. Udfyldes af specialklasserne på Dronninglund Skole (generelle indlæringsvanskeligheder + OK-klasser + kontaktklasser), Flauenskjold Skole (ADHD-klasse), Søndergades Skole (generelle indlæringsvanskeligheder), Toftegårdsskolen (ADHD-klasse + Erhvervsklasse) JA NEJ Har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand? Beskriv udviklingen af den faglige indsats indenfor specialundervisningsområdet: Er der sket forandringer eller på anden måde iværksat nye tiltag indenfor specialundervisningsområdet siden skolens beskrivelse af den specialpædagogiske bistand til kvalitetsrapport 2009? Det anbefales, at skolerne genlæser det de har skrevet til kvalitetsrapporten i 2009 og herudfra vurderer, om der er sket en forandring / udvikling. Hvis ikke der er sket forandringer, skriver skolen ikke noget. Udviklingen kan fx handle om 1) ændringer i organiseringen af specialundervisningen. Herunder faglærernes ændrede muligheder for at konsultere og få sparring fra skolens ressourcelærer/akt-lærer/støttelærer/ læsevejleder eller fra PPR. 2) nye pædagogiske undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler (it-rygsæk, CD-Ord osv.) 3) øget forældresamarbejde, en tidligere og hurtigere indsats, øget bistand og konsultation fra PPR. 4) ændringer af de områder, som skolen vægter i organiseringen af specialundervisningen. Herunder om der lægges flere ressourcer til specialpædagogisk bistand i de små klasser eller om ressourcerne fordeles jævnt over hele skoleforløbet. 5) øget fokus på test, elevplaner og anden skriftlig dokumentation, der understøtter arbejdet med specialundervisningen. 11

12 Beskriv hvordan de elever, der modtager specialpædagogisk bistand, har profiteret af de forandringer og nye tiltag, som skolen eventuelt har iværksat i skoleåret 2009/10, og som er beskrevet ovenfor: 12

13 Undervisning i dansk som andetsprog i modtageklasser Udfyldes kun af Skolegades Skole JA NEJ Har skolen modtageklasser? x Har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af basis- / modtageklasseundervisningen Beskriv udviklingen af den faglige indsats indenfor undervisning i dansk som andetsprog i modtageklasserne: Er der sket forandringer eller på anden måde iværksat nye tiltag inden for undervisning i dansk som andetsprog siden skolens beskrivelse af undervisningen til kvalitetsrapport 2009? Det anbefales, at skolerne genlæser det de har skrevet til kvalitetsrapporten i 2009 og herudfra vurderer, om der er sket en forandring / udvikling. Hvis ikke der er sket forandringer, skriver skolen ikke noget. Udviklingen kan fx handle om 1) ændring i organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog i modtageklasserne. 2) nye pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for undervisningen i dansk som andetsprog i modtageklasserne. 3) ændring i den lærerprofil, der karakteriserer de lærere, der varetager undervisningen i dansk som andetsprog i modtageklasserne (klasselærere, lærere i KC, lærere med linjefag i dansk som andetsprog el. lign.) 13

14 Undervisning i dansk som andetsprog i relation til den enkelte klasse eller på kompetencecenter Udfyldes kun af de skoler, der har fået timer til dansk som andetsprog JA NEJ Tilbyder skolen supplerende undervisning i dansk som andetsprog i kompetencecenterregi? Hvis ja, har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af undervisning i dansk som andetsprog? Beskriv principper/procedurer: Hvis skolen tidligere har beskrevet principper til kvalitetsrapporten, udelades denne oplysning her Beskriv udviklingen af den faglige indsats indenfor undervisning i dansk som andetsprog. Er der sket forandringer eller på anden måde iværksat nye tiltag inden for undervisning i dansk som andetsprog siden skolens beskrivelse af undervisningen til kvalitetsrapport 2009? Det anbefales, at skolerne genlæser det de har skrevet til kvalitetsrapporten i 2009 og herudfra vurderer, om der er sket en forandring / udvikling. Hvis ikke der er sket forandringer, skriver skolen ikke noget. Udviklingen kan fx handle om 1) ændringer i organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog. 2) nye pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for undervisningen i dansk som andetsprog. 3) ændringer i den lærerprofil, der karakteriserer de lærere, der varetager undervisningen i dansk som andetsprog (klasselærere, lærere i KC, lærere med linjefag i dansk som andetsprog el. lign.) 14

15 Resultater Karaktergivning ved folkeskolens afgangsprøver for 2009/10 Forvaltningen trækker selv skolernes karakterer i TEA. Resultater af de nationale test Forvaltningen trækker selv skolernes resultater af nationale test. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse 2009/10 Udfyldes af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Oplysninger om antallet af klager i kommunalbestyrelsen i henhold til Folkeskolelovens 51, stk. 1 (vidtgående specialundervisning) Udfyldes af forvaltningen. 15

16 Konkluderende vurderinger Helhedsvurdering af skolens faglige niveau Udfyldes og eftersendes så snart resultaterne af prøver, test, evalueringer, FSA foreligger dog inden sommerferien Fagligt niveau = resultater af prøver, test, andre evalueringer og afgangsprøver Hvordan vurderer I i indeværende skoleår elevernes faglige niveau? Meget Højt Højt Middel Højt Mindre Højt Slet ikke Højt Børnehaveklasse (A) x 1. klasse (A) x 2. klasse (A) x 3. klasse (A) x 4. klasse (A) x 5. klasse (A) x 6. klasse (A) x 7. klasse (A) x Forklar evt. hvilke kriterier, der ligger bag vurderingen: Indikatorer som er beskrevet i nogle af de andre afsnit i rapporten kan inddrages som forklaringer Vurderet ud fra standardiserede test i dansk og matematik, samt indtryk fra den daglige undervisning. 16

17 Folkeskolens afgangsprøver - eftersendes inden sommerferien Er I tilfredse med gennemsnittene for 9. klasseelevernes afgangsprøver i skoleåret 2009/10? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Begrund: Indikatorer som er beskrevet i nogle af de andre afsnit i rapporten kan inddrages som forklaringer Stor indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Hvilken indflydelse på skolens samlede faglige niveau har de elever, der har behov for specialpædagogiske bistand? Begrund svaret: Stor indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Hvilken indflydelse på skolens samlede faglige niveau har de elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog? Begrund svaret: 17

18 Hvordan vurderes samlet set skolens faglige niveau? Vurderingen eftersendes til forvaltningen så snart resultaterne af lokale læsetest samt resultater af FSA + FS10 foreligger dog inden sommerferien Vurderingen skal supplere ovenstående oplysninger: Helhedsvurdering af skolens rammebetingelser Hvordan vurderes samlet set skolens rammebetingelser? Ligesom forrige år kan vi sige at: Skolen har gode fysiske rammer, som vi dagligt glæder os over. Der skal samlæses klasser for at få timetildelingen til at række. Det har dog også i nogle tilfælde en positiv virkning, når de rette klasser og lærere er til rådighed. Vikarkontoen og konto til undervisningsmidler er utilstrækkelige. 18

19 Helhedsvurdering af skolens pædagogiske processer Hvordan vurderes samlet set skolens pædagogiske processer? Jeg synes stadig, at skolens pædagogiske processer er i udvikling. Vi er bevidste om, at selvom vi på mange måder er trængte og sårbare pga. vores størrelse, så er det vigtigt, at vi fokuserer på den anerkendende skole, altså gøre mere af det vi er gode til, det der lykkes, og ikke have fokus på nedskæringer, politiske direktiver og meget mere, som vi alligevel ikke har indflydelse på. Da der i løbet af efteråret 2010 er 3 lærere og en børnehaveklasseleder, som går på pension, har jeg en forventning om nye pædagogiske tiltag i løbet af skoleåret

20 Kommunale indsatsområder: Partnerskab om Folkeskolen. Kommunale indsatsområder: de 3 indsatsområder fra Partnerskab om Folkeskolen I henhold til Bekendtgørelsen om anvendelse om kvalitetsrapport, skal der indgå en særskilt vurdering af særlige kommunalt besluttede indsatsområder ( 5, stk. 2,1). Partnerskab om Folkeskolen peger på 3 indsatsområder, som direkte eller indirekte understøtter målet om at øge elevernes udbytte af undervisningen, som er partnerskabets overordnede formål. De 3 indsatsområder, der udgør skolernes kommunale indsatsområder, er: - ledelse - evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporten - faglighed og inklusion / specialpædagogisk bistand For indsatsområdet ledelse ønskes en beskrivelse af, hvilke aktiviteter og konkrete handleplaner, skolerne har gjort / har tænkt sig at gøre i forhold til resultaterne i skolernes lokale statusanalyser i Indsatsområde Ledelse Kopi af Statusanalysen, Thise Skole 2009 sammenlignet med 2007 Ønskede tilstande: A: Ledelsens mål er ambitiøse, og de er tydelige for alle i skolens organisation. Ledelsen er synlig, sætter rammer og følger konsekvent op på, om målene nås. Hvilke aktiviteter og konkrete handleplaner har skolen iværksat / vil skolen iværksætte for at minimere afstanden til ønsket tilstand og udligne forskelle mellem respondenternes besvarelser? Det må det siges, at der er stor overensstemmelse mellem lærernes og min egen opfattelse af hvor tydelige målene er, og hvor konsekvent der følges op på, om målene nås. 20

21 Selvfølgelig er det ønskeligt, at procenttallet bliver højere. Det vil bl.a. kunne øges ved grundig revidering og gennemgang af skolens og landsbyordningens værdigrundlag og læringssyn, som er planlagt som en del af næste års pædagogiske rådsmøder. B: Skolens ledelse skaber involvering, accept og forståelse for en evalueringskultur, der understøtter kvalitetsudvikling af undervisningen. Hvilke aktiviteter og konkrete handleplaner har skolen iværksat / vil skolen iværksætte for at minimere afstanden til ønsket tilstand og udligne forskelle mellem respondenternes besvarelser? Igen er der overensstemmelse mellem lærernes og min opfattelse, da vi begge angiver 75%. Jeg tror, at bl.a. vores læsebånd og vores kultur omkring forskellige test på alle klassetrin gør, at vi oplever en evalueringskultur, som understøtter kvalitetsudviklingen af undervisningen. C: Når det pædagogiske personale udvikler undervisningen, er skolens ledelse sparringspartner og vejleder. Ledelsen lægger vægt på at skabe et trygt og arbejdsorienteret læringsmiljø på skolen. Hvilke aktiviteter og konkrete handleplaner har skolen iværksat / vil skolen iværksætte for at minimere afstanden til ønsket tilstand og udligne forskelle mellem respondenternes besvarelser? For yderligere at være sparringspartner for det pædagogiske personale, kan Walk-through videreudvikles med opfølgende spørgsmål til undervisningsmetoder osv., såvel til teamet som den enkelte lærer. 21

22 Desuden bedes skolen give sin vurdering af, hvorfor der er forskel på svarafgivelsen i 2007 og Hvad er forskellen udtryk for? Og hvorfor er der i følge skolen - (eventuelt) forskel på elevbesvarelserne, lærerbesvarelserne og ledelsens besvarelser? Hvad er forskellen udtryk for? Da der kun er ringe forskel, vil jeg undlade at svare.. 22

23 Skolemæssige indsatsområder I dette afsnit kan skolen beskrive skolens lokale indsatsområder og/eller skolens særlige profil og den måde, hvorpå skolen løser sine lokale udfordringer. Faglig læsning I skoleåret afholdt vi to arrangementer med Hanne Beerman, UCN, med fokus på faglig læsning sammen med Serritslev Skole. I det kommende skoleår vil vi - igen i samarbejde med UCN - tilrettelægge et kursusforløb på vore fokusmøder under dette tema, - for alle lærerne. Kristine Fooken Jensen vil finde oplægsholder, som kan bygge videre på det, vi hørte tidligere. Læsebånd og morgensang Vi fortsætter vores læsebånd og fælles morgensang hver dag. Morgensangen gør, at vi alle får oplevelsen af fællesskabet på den lille skole. Der er hver morgen forældre med til morgensangen og den efterfølgende knap halve times læsning gør, at elevernes læsestandpunkt forbedres og glæden ved at læse en god bog opleves. Nye kollegaer Da vi udskifter 4 ud af 10 lærere/børnehaveklasseleder, er der selvfølgelig også fokus på, at byde de nye kollegaer velkomne og samtidig har vi også en forventning om, at der bliver tilført skolen nye pædagogiske tanker. ICDP I landsbyordningens børnehaver arbejdes der meget med ICDP, og det er på sigt også meningen, at SFO en og dermed lille team også skal inddrages i ICDP, så den røde tråd i vores børns/elevers dagligdag bliver endnu tydeligere. 23

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008/09

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008/09 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Virksomhedsplan for RØNBJERG 1 A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolen er kendt som en pædagogisk meget rummelig skole. Skoledagen er delt i 3 moduler med en

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Hadsten Skole. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Hadsten Skole. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Hadsten Skole Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen Kvalitetsrapport Sønderbroskolen 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 Lisbjergskolen INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN 4 PÆDAGOGISK IT 5 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO 8 INKLUSION - FOLKESKOLENS

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 KVALITETSRAPPORT Skåde Skole INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 RESPEKT FOR GRÆNSER 4 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB 5 VÆRDIREGELSÆT OG ORDENSREGLER 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner På Nr. Søby Skole arbejder vi på at skabe stor indholdsmæssig sammenhæng i skolens hverdag

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Vejle Kommune. Skolerapport Kvalitetsrapport for Nørremarksskolen for skoleåret 2007/08

Vejle Kommune. Skolerapport Kvalitetsrapport for Nørremarksskolen for skoleåret 2007/08 Vejle Kommune Skolerapport Kvalitetsrapport for Nørremarksskolen for skoleåret 2007/08 Indhold 1. Kort om kvalitetsrapporten... 3 1.1 Formål og indhold... 3 1.2 Metode... 3 1.3 Opbygning af skolerapporten...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Absalons Skole 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Rammebetingelser 2.1. Lærere med liniefagsuddannelse samt kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Stoholm Skole. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Stoholm Skole. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 0. = 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 531 7 8 9 4 5 6 1 2 3 100 Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2 Specialtilbud på skolen Nej Nej Nej Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen Indhold 1. Indledning og opfølgning på sidste års kvalitetsrapport... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 5 Mål-

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2008. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten 2008. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2008 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND...4 INDHOLD...4 EKSISTERENDE KVALITETSSIKRING... 5 KVALITETSSIKRING OG KVALITETSRAPPORT... 5 IMPLEMENTERING AF KVALITETSRAPPORTEN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Skælskør Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Skælskør Skole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Skælskør Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side 3 B. Indsatsområder Skoleåret 2013-2014 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

ca86f5c5-cf1b e-7e9ae632ec10

ca86f5c5-cf1b e-7e9ae632ec10 Elev-kvotienter: Tillagt antal timer 1 1,083 0,04500 1 23,00 23,50 0,50 Antal Antal elever 2 1,128 2 23,00 23,50 0,50 spor fra til antal 3 1,173 3 24,00 24,50 0,50 1 0 25 25 4 1,218 4 26,00 26,50 0,50

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Bavnehøjskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Klinteskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011

Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011 Muldbjergskolen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapporten 2011 1.1 Indledning...............................................................................................

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

UNI C. Indberetningsstruktur

UNI C. Indberetningsstruktur UNI C Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette? Alle folkeskoler

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Farmen Dagskole Dato: 27. april 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Tilsyn på Farmen Dagskole torsdag den 19. januar 2012 Tilsynets formål Opfølgning

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen Resultatrapport Nyrup skolen DATO 2. august 2012 SAGS NR. Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 3 MANGLER - udarbejdes i oktober...

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune 2012-2013 Kvalliitetsrapport Light-udgave af Hovedrapporten 2 Indledning Denne udgave er en forkortet version af Kvalitetsrapportens hovedrapport. Kvalitetsrapporten er inddelt i nogle overordnede temaer,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Skolerapporter. Kvalitetsrapport 2011 KV11 0. =

Skolerapporter. Kvalitetsrapport 2011 KV11 0. = Skolerapporter 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2011 Indhold Brattingborg... 3 Bøgeskov......................................... 11 Egeskov...

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008

Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008 Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008 Skolebestyrelsen juni 2008: Anna Grethe Smith, Formand Morten Finnemann, Næstformand Margit Jensen, Forældrerepræsentant Susanne Spindler, Forældrerepræsentant

Læs mere