Perioderapporter. 1 Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perioderapporter. 1 Introduktion"

Transkript

1 Perioderapporter Revideret MADS MENU: RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) 1 Introduktion Perioderapporter giver mulighed for at lave statistikudtræk ud fra nogle helt faste kriterier. Udtrækkene kan bedst beskrives som produktionsrapporter. Er du interesseret i mere specifikke udtræk eller udtræk der kan belyse mikrobiologiske eller epidemiologiske opgørelser/udviklinger, egner programmet Statistikudtræk sig bedre. I nogle opsætninger af MADS skal du selv opdatere statistikrecords inden du vælger en perioderapport. Spørg din lokale superbruger. Bemærk: Laves meget store rapporter, dvs. med mange data (fx fra en lang periode og fra mange kunder), vil det bremse hele databasen. Lav da en aftale med den lokale MADSansvarlige inden, så det bliver gjort på et hensigtsmæssigt tidspunkt. Eksempler på udtræk ved hjælp af perioderapporter og/eller statistikudtræk. 2 Perioderapporter og deres muligheder Statistikker for prøvemateriale/- gruppe (D.3.1) a) For en eller flere laboratorieafsnit og pr. (1)modtaget dato eller (2)svardato laves et udtræk, der viser antal prøver pr. prøvemateriale fordelt på kundetyper. b) For en eller flere laboratorieafsnit og pr. modtaget dato laves et udtræk, der viser antal prøver pr. prøvetype og (prøvematerialets) gruppekode fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet). c) Udtræk for en eller flere laboratorieafsnit, der viser antal prøver pr. prøvemateriale og (prøvematerialets) gruppekode fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet). Prøvemateriale/tolkning/kundegruppe Udtrækket viser en kundetypes antal besvarede prøver (D.3.2.) pr. prøvemateriale og (prøvematerialets) gruppekode fordelt på tolkninger (pos./neg./foru./andet). Rapporten svarer til "D model c" ovenfor, blot afgrænset til den enkelte kundetype. Prøvemateriale/ana.lok. (D.3.3.) Udtrækket viser antal besvarede prøver pr. prøvemateriale og anatomisk lokalisation, fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet). Prøvemateriale/ydernummer (D.3.4.) Prøvemateriale/sengeafsnit (D.3.5.) Udtrækket viser antal besvarede prøver pr. prøvemateriale og ydernummer, fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet). Udtrækket viser antal besvarede prøver pr. prøvemateriale og kundetypens sengeafsnit, fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet).

2 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 2 Prøvemateriale/hospitalscenter (D.3.6) Ugeoversigt pr. kundegruppe (D.3.7.) Statistik pr. ønsket unds. (D.3.8.) Statistik pr. rekvirent (D.3.9.) Hospitalsstatistik (D.3.10.) Statistik pr. md/undersøgelse (D.3.11.) Kunde/prøvemateriale (D.3.12.) Undersøgelse/materialegruppe (D.3.13.) GK statistik til SSI (D.3.14.) Enkelt reak. pr. species (D.3.15.) Udtrækket viser antal besvarede prøver pr. prøvemateriale for et hospitalscenter, fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet). Modellen forudsætter, at man har oprettet hospitalscenterkoder i følgeteksten HOSPCE, og placeret koden på hver kunde i kundekartoteket. Udtrækket viser antal besvarede prøver pr. ugenr. og kundetype. a) Overblik over mulighederne. Der gives mulighed for flere udtræk udfra henholdsvis modtaget dato og svardato. b) Udtrækket viser antal undersøgelse for hver kundetype. c) Udtrækket viser antal analyser pr. undersøgelse fordelt på kundetyper. d) Udtrækket viser antal prøvematerialer pr. undersøgelse fordelt på kundetyper. e) Udtrækket viser antal rekvirerede undersøgelser pr. dag. f) Udtrækket viser antal rekvirerede undersøgelser pr. måned. g) Udtrækket viser antal prøvematerialer pr undersøgelse fordelt på tolkning. a) Overblik over mulighederne. Der gives mulighed for flere udtræk udfra henholdsvis modtaget dato og svardato. B) Udtrækket viser antallet af prøver pr kunde fordelt på tolkning. c) Udtrækket viser antallet af undersøgelser pr. kunde fordelt på tolkning. d) Udtrækket viser antallet af prøvematerialer pr kunde fordelt på tolkning. e) Udtrækket viser antallet af prøvematerialer pr. undersøgelse for hver kunde, fordelt på tolkning. Udtrækket viser antallet af prøver fra et eller flere hospitaler fordelt på specialer og på prøvetyper. Udtrækket forudsætter således, at kunderne i Kundekartoteket er tilknyttet et speciale. Udtrækket viser antallet af undersøgelser (fordelt på prøvemateriale) pr. måned fra en udvalgt undersøgelse. Udtrækket viser antallet af prøver fra et eller flere udvalgte prøvematerialer fra en eller flere kunder (fx. hospitalsafdelinger) rubriceret i samme speciale. Udtrækket forudsætter således, at kunderne i Kundekartoteket er tilknyttet et speciale. Udtrækket viser antallet af prøver fra en prøvematerialegruppe til en undersøgelse, og med en opgørelse over antal positive prøver. Udtrækket viser hvor mange prøvematerialer, der er undersøgt for GK, fordelt på prøvens tolkning. I Udtrækket angives bakteriekoden for GK og stemplet for "ingen fund af GK". For udvalgte species beregnes hyppigheden af udvalgte enkeltreaktioner (forgæringer eller resistenser).

3 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 3 Enkelt bakterie (D.3.16.) Resistenshistogram (D.3.17.) Zonefordeling (D.3.18.) Res. histogram zonefordeling (D.3.19.) Danmap (D.3.20.) Udtrækket viser alle oplysninger på én bakterie i én prøve. For prøver fra udvalgte kunder og prøvematerialer, vises udfaldet af udvalgte resistenser for alle fundne bakterier. For valgt bakterie(-r) og valgte antibiotika viser udtrækket antallet af aflæste zonestørrelser. Nyt (pr ) er muligheden for at eksportere fordelingen som en regnearks-fil. For valgt bakterie og valgte antibiotika kan vises zonefordelingen i histogram(-mer). Opgørelserne kan også vises fordelt på laboratorieafsnit eller på op til 3 tidsperioder. For valgt bakterie(-r) og valgte antibiotika fra udvalgte prøvematerialegruppe(-r) og udvalgte kunde(-r) vises antallet af enkeltreaktioner (S-I-R) pr. bakterie, men kun for den første/sidste stamme fra den enkelte patient. Produktionsfil (D.3.21.) Udtræk der danner en komma-separeret fil med alle undersøgelser i den valgte periode, med oplysninger om cprnummer, modtagelsesdato, prøvemateriale, undersøgelse, afsender og afsenders ydernummer. Produktion pr. indlæggelse (D.3.22.) Udtrækket kan vise hvilke og hvor mange mikrobiologiske undersøgelser en patient har fået lavet under en indlæggelsesperiode. Betalingskode pr. afsender (D.3.23.) Udtrækket forudsætter at man benytter faktureringsdelen i MADS. Opgørelsen viser antallet af undersøgelser for de(-n) valgte kunde(-r). Rekvirentens top ti liste (D.3.24.) Udtrækket viser hvor mange rekvisitioner den enkelte kunde har lavet det seneste år, fordelt og sorteret på hyppigste MDS-kode. En praktisk hjælp til den datakonsulent, der skal opsætte en top-10 liste hos en ny praktiserende læge på WebReq.

4 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 4 3 Statistikker for prøvemateriale/-gruppe (D.3.1.a.) Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

5 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 5 4 Statistikker for prøvemateriale/-gruppe (D.3.1.b.) Prøvetyperne er oprettet i Prøvetyper pr. laboratorieafsnit og fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven

6 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 6 5 Statistikker for prøvemateriale/-gruppe (D.3.1.c.) Prøvematerialerne er knyttet til en Gruppekode (sker ved oprettelsen af prøvematerialet). I eksemplet tilhører alle viste prøvematerialer gruppen Midlertidig. Koderne for gruppekode er oprettet i numeriske programkoder ART=PSTGRP. Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

7 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 7 6 Prøvemateriale/tolkning/kundegruppe (D.3.2.) Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder. I eksemplet er valgt kundetypen Praksis. Prøvematerialerne er knyttet til en Gruppekode (sker ved oprettelsen af prøvematerialet). I eksemplet tilhører alle viste prøvematerialer gruppen Midlertidig. Koderne for gruppekode er oprettet i numeriske programkoder ART=PSTGRP. Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

8 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 8 7 Prøvemateriale/ana.lok. (D.3.3.) Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

9 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 9 8 Prøvemateriale/ydernummer (D.3.4.) Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

10 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 10 9 Prøvemateriale/sengeafsnit (D.3.5.) Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

11 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Prøvemateriale/hospitalscenter (D.3.6) Hospitalscenterkoder skal være oprettet i Følgeteksten ART=HOSPCE og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder. Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

12 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Ugeoversigt pr. kundegruppe (D.3.7.) Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

13 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. ønsket unds. (D.3.8.a.) 1. Vælg laboratorieafsnit (her er valgt Infektionsmedicinsk og Virologisk afsnit) 2. Vælg dato til og fra - bemærk datoformatet under felterne. 3. Vælg evt. specifik Afsender(e) i de nederste felter - klikker du springes der automatisk til en værdiliste over alle kunder. 4. Klik på den knap, der giver det du ønsker - se herunder for de forskellige muligheder. Bemærk at Prøvemateriale pr undersøgelse udfra modtaget dato resultatopdelt er ny.

14 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. ønsket unds. - Ønsket undersøgelse udfra modtaget / svar dato (D.3.8.b.) Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

15 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. ønsket unds. - Analyser pr undersøgelse udfra modtaget / svar dato (D.3.8.c.) Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

16 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. ønsket unds. - Prøvemateriale pr undersøgelse udfra modtaget / svar dato (D.3.8.d.) Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

17 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. ønsket unds. - Undersøgelse pr. dag udfra modtaget dato (D.3.8.e.) 17 Statistik pr. ønsket unds. - Undersøgelse pr. måned udfra modtaget dato (D.3.8.f.) 18 Statistik pr. ønsket unds. - Prøvemateriale pr undersøgelse udfra modtaget dato resultatopdelt (D.3.8.g.)

18 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. rekvirent (D.3.9.a.) 1. Vælg laboratorieafsnit (her er valgt Bakteriologisk afsnit) 2. Vælg dato til og fra - bemærk datoformatet under felterne. 3. Vælg evt. specifik Afsender(e) i de nederste felter - klikker du springes der automatisk til en værdiliste over alle kunder. 4. Klik på den knap, der giver det du ønsker - se herunder for de forskellige muligheder.

19 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. rekvirent - Pr afsender udfra modtaget dato (D.3.9.b.) Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

20 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. rekvirent - Undersøgelse pr afsender udfra modtaget / svar dato (D.3.9.c.) Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

21 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. rekvirent - Prøvemateriale pr afsender udfra modtaget / svar dato (D.3.9.d.) Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

22 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. rekvirent - Prøvemateriale pr afsender, undersøgelse udfra modtaget / svar dato (D.3.9.e.) Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

23 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Hospitalsstatistik (D.3.10.) 1. Vælg laboratorieafsnit (her er alle laboratorier valgte) 2. Vælg dato til og fra - bemærk datoformat under felterne. 3. Vælg evt. specifik Afsender(e) i de nederste felter - klikker du springes der automatisk til en værdiliste over alle kunder. 4. Klik på den knap, der giver det du ønsker. Udtrækket viser antal prøver pr sygehus fordelt på speciale (nedad) og på prøvetyper (henad).

24 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. md/undersøgelse (D.3.11.) 1. Vælg Periode. 2. Vælg undersøgelse(-skode). 3. Igangsæt udtræk.

25 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Statistik pr. rekvirent (D.3.12.) Rapportprogrammet beder først om at du vælger kundetypen. I eksemplet vælger vi "Hospital". Udfyld de øvrige begrænsninger. Bemærk, at Speciale (-kategorierne) skal være oprettet i følgeteksten "SPECIA", og i kundekartoteket skal kunderne tilknyttes en specialekategori (i eksemplet "Intensiv Afdeling"). Aktivér knappen "Skriv rapport" (genvej: [ALT + S]). Udskrift på skærmen viser antal besvarede blodprøver fordelt på tolkning fra Intensiv Afdeling, Fra skærmudskriften har du mulighed for via menuen "Filer", at udskrive rapporten eller konvertere den til fx. PDF-dokument. Skærmudskriften lukkes med [F11] (exit). Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

26 27 Undersøgelse/materialegruppe (D.3.13.) RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 26

27 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE GK statistik til SSI (D.3.14.) Udtrækket viser hvor mange prøvematerialer, der er undersøgt for GK, fordelt på prøvens tolkning. I Udtrækket angives perioden, bakteriekoden for GK og stemplet for "ingen fund af GK".

28 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Enkelt reak. pr. species (D.3.15.) 1. Vælg specie(-s) 2. Klik på enten forgæring eller resistenser 3. Vælg analyse(-r) 4. Klik på måned fra - indtast år og måned. Tast [ENTER] 5. Tast måned til 6. Klik på skriv rapport Det kræver naturligvis et indgående kendskab til koderne for species og analyser, som laves (eller er blevet lavet) i laboratoriet.

29 30 Enkelt bakterie (D.3.16.) RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 29

30 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Resistenshistogram (D.3.17.) 1. Vælg afdeling(-er). [F9] fører over i kundekartoteket, hvorfra afdelinger kan søges. 2. Vælg derpå en materialegruppe. 3. Klik på knappen Analyser og anfør de(-t) antibiotika, som skal måles. Gem med [F10] og luk med [F11]. 4. Klik på knappen SIR-værdier og anfør de(n) værdi(-er) som skal vises. Angiv også et tegn for den enkelte SIR-værdi. 5. Klik på Skriv rapporten.

31 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 31 Først i rapporten vises de species, som er fundet i den valgte prøvematerialegrupper og testet mod de valgte antibiotika.

32 De sidste sider i rapporten viser så udfaldet af resistenserne for hver prøve med bakterie i. RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 32

33 32 Zonefordeling (D.3.18.) RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 33

34 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Res. histogram zonefordeling (D.3.19.) For valgt bakterie og valgte antibiotika kan vises zonefordelingen i histogram(-mer). Opgørelserne kan også vises fordelt på laboratorieafsnit eller på op til 3 tidsperioder. 1. Vælg perioden (årstal og måned). Perioden er fra-og-med/til-og-med valgte måneder. [TAB] 2. Markér [PIL OP/NED] valg af species - der kan kun vælges én. [TAB] 3. Markér [PIL OP/NED]valg af antibiotika og tryk [ENTER]. Der kan vælges op til og med 12 forskellige antibiotika. Vil du fjerne en valgt antibiotika, markerer du den i spalten valgte antibiotika, og trykker [ENTER]. [TAB] 4. Markér [PIL OP/NED] speciel opgørelse. Klik derpå på knappen "Vis histogrammerne".

35 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 35

36 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 36

37 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Danmap (D.3.20.) For valgt bakterie(-r) og valgte antibiotika fra udvalgte prøvematerialegruppe(-r) og udvalgte kunde(-r) vises antallet af enkeltreaktioner (S-I-R) pr. bakterie, men kun for den første/sidste stamme fra den enkelte patient.

38 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Produktionsfil (D.3.21.) I det kommende eksempel ønsker vi en oversigt i et regneark over hvor mange af hver undersøgelse, den enkelte kunde har rekvireret i januar Udtrækket svarer næsten til "Statistik pr. rekvirent (D.3.9.c)", som dog ikke kan eksporteres. 1. Indtast hvor filen skal gemmes (fx C:\) og filens navn (selvvalgt) afsluttet med.txt. 2. Indtast derpå udtræksperioden. 3. Afslut med [F10] (gem). Fra dit regneark/database-program åbner du den fil, du gemte i MADS. Husk at markere at filtypen, som skal hentes, skal være "Alle filer" eller "Tekstfil". (Eksemplet fremover er fra Microsoft Excel.)

39 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 39 Afgrænsning skal være komma-adskildt (kommasepareret). Tryk på knappen "Næste". Marker at afgrænsere er "Komma". Tryk derpå på knappen "Næste".

40 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 40 Hvis cprnr skal medtages (i eksemplet er de udstreget) markeres kolonnen, og der vælges kolonneformatet "Tekst" (øverst), så fødselsdato fra d. 1. til 9. bliver gemt som Tilsvarende bør Modtagelsesdatoen ændre format til tekst eller dato. Tryk på knappen "Næste". I eksemplet er cpr-nummr og afsendelsesdato slettede. Nu er data klar til at blive beregnet.

41 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 41 Vælg menupnuktet "Pivottabel" i menuen "Data". Vælg at data findes i Excel-liste og tryk "Næste".

42 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 42 Marker hele det område inklusiv kolonne-overskrifter, der skal beregnes på. Tryk "Næste". Denne del er den vanskelige: Afsenderkoden (knappen helt til højre) trækkes over i området hvor der står RÆKKE. Tilsvarende Trækkes knappen Undersøgelsestekst over til området KOLONNE. Samme knap, "Undersøgelsestekst", trækkes over i området DATA, hvorved programmet ved at der skal tælles antal af undersøgelser. Afslut med "Næste".

43 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 43 style="float: right;"> Beslut om du vil have det liggende i det eksisterende regneark eller i et nyt, og tryk "Udfør". Voil. Du har fået en oversigt over hvor mange af hver undersøgelse, den enkelte kunde har rekvireret i januar 2004.

44 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Produktion pr. indlæggelse (D.3.22.) 1. Brug øverste blok til at indlæse sendte data, eller midterste data til manuelt at angive cpr-nummer og indlæggelsesperiode. Data til indlæsning skal være opsat efter følgende retningslinjer: Alle felter skal være formateret som tekst. Der må ikke være andet i filen end de 3 kolonner, dvs. ingen overskrifter o.lign. Data skal være mellemrumssepareret. MADS accepterer cpr-numre/dato'er hvor forreste 0 ( ~ før d. 10. i måneden). Da det kan give en del problemer at forme data, kommer her en lille regnearks-opskrift: a. Åbn data i regnearket (fx. MS Excel). b. Hvis der er kolonneoverskrifter eller andre tekster fjernes disse. c. Gem regnearket som tekst-fil (filtype: Tekst (kommasepareret)(*.txt)), og luk regnearket (men ikke regnearksprogrammet). d. Åbn den nyligt gemte tekstfil. Der trykkes bare "næste" og "udfør" i importguiden. e. Marker de 3 kolonner og forøg bredden, så der er ekstra plads til højre eller venstre for data (mindst 1 cm). f. Mens de 3 kolonner stadig er markeret formateres alle celler til tekst (I MS Excel : Formater -> Celler). Alle data bør da være venstre-stillede g. Gem tekstfilen som mellemrumssepareret (filtype: Formateret tekst (mellemrumssepareret)(*.prn)) h. Indlæs.prn-filen i Perioderapporten. 2. I nederste blok angives hvor udtrækket skal gemmes. start produktionsudtrækket ved at klikke på "Dan data".

45 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 45

46 37 Betalingskode pr. afsender (D.3.23.) RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE 46

47 RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) - SIDE Rekvirentens top ti liste (D.3.24.) MADS - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling - Århus Universitetshospital Skejby - Brendstrupgårdsvej, bygning X Århus N DK - DENMARK - Tel: (+45) / / Fax: (+45)

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre MADS ONLINE MANUAL: RAPPORT -> STATISTIK -> STATISTIKUDTRÆK: AFGRÆNSNINGSPARAMETRE (D.4.1.) - Revideret 26-03-08 - SIDE 1 Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre *-mark: Bruges til at markere, at der alene

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS.

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Revideret 30-12-2008 Manualen er under udvikling MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. Indholdsfortegnelsen herunder

Læs mere

Statistikudtræk: Rapporttyper

Statistikudtræk: Rapporttyper Statistikudtræk: Rapporttyper MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK: RAPPORTTYPER (D.4.1.) Revideret 27-04-2010 1 Besvarelsestid i dage (modt. til besv.) Første tabel viser hvor mange prøver der

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Prøvetyper pr. laboratorieafsnit

Prøvetyper pr. laboratorieafsnit Prøvetyper pr. laboratorieafsnit MADS MENU: KODER SYSTEMET PRØVETYPER PR LABORATORIEAFSNIT (E.1.5.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I Prøvetyper pr. laboratorieafsnit oprettes prøvetyper og deres grundlæggende

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Eksempel på fakturering - Sygesikringen

Eksempel på fakturering - Sygesikringen Eksempel på fakturering - Sygesikringen revideret 28-01-2009 Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil fakturere til Sygesikringen. 1 Oprette fakturakunden Sygesikringen

Læs mere

Svarudskrivning. 1 Introduktion

Svarudskrivning. 1 Introduktion Svarudskrivning Revideret 28-05-2010 MADS MENU: RAPPORT PRØVESVAR SVARUDSKRIVNING (D.1.1.) 1 Introduktion Via programmet Svarudskrivning udskrives papirsvar for ét laboratorieafsnit ad gangen. Fra Svarudskrivning

Læs mere

Forside. 1 Introduktion

Forside. 1 Introduktion Forside MADS MENU: MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I programmet Forside registreres modtagne prøver via den tilhørende prøvetagningsseddel (manuelle rekvisition).

Læs mere

Resistens-regler. 1 Introduktion

Resistens-regler. 1 Introduktion Resistens-regler Revideret 29-10-2009 MADS MENU: KODER LABORATORIET BAKTERIE RESIS-REGLER (E.4.2.5.) 1 Introduktion I programmet resistensregler kan et fund yderligere anskueliggøres i besvarelsen. Resistensreglen

Læs mere

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik revideret 04-12-2010 1 Introduktion Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil kunne modtage elektroniske rekvisitioner

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre Revideret 31-03-2010 MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) 1 Positive prøver *-mark: Bruges til at markere, at der alene skal søges blandt positive

Læs mere

MDS koder. Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser

MDS koder. Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser MDS koder MADS ONLINE MANUAL: - Revideret 07-02-07 - SIDE 1 Introduktion I programmet MDS Koder gives et overblik over de landsdækkende kodesæt og promptsæt. Der er mulighed for at oprette undersøgelsesgrupper

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Bruger. 1 Introduktion

Bruger. 1 Introduktion Bruger ADMINISTRATION SYSTEMADMINISTRATOR BRUGER (F.7.3.) Revideret 04-02-2011 1 Introduktion I programmet Bruger oprettes og administreres brugere af MADS. Her knyttes brugeren til en rolle, som giver

Læs mere

Procedure hos den bestillende læge:

Procedure hos den bestillende læge: Procedure hos den bestillende læge: Speciallægen bestiller prøverne på normal vis i Webreq. Bestilleren går videre til næste side i Webreq, hvor det er vigtigt at udfylde ønsket prøvedato og rekvisitionstype

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN

MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Tutorials Seneste ændringer Udskriv www.klinmik.dk MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS Manualen er under

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Import / Eksport. Vejledning

Import / Eksport. Vejledning Import / Eksport Med Import / Eksport funktionen kan du f.eks. importere en Excel fil (Microsoft Excelsemikolonsepareret fil) indeholdende virksomhedens telefonliste. Dvs. at du ved at importere en allerede

Læs mere

Systemovervågning. 1 Introduktion

Systemovervågning. 1 Introduktion Systemovervågning MADS MENU: RAPPORT SYSTEMOVERVAAGNING (D.6.) Revideret 29-07-2011 1 Introduktion Systemovervågning er en oversigt, der viser hvornår systemservices, systemjobs og databasebackup sidst

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

VEJLEDNING FOR KOMPE- PATOBANKEN VIA CYRES

VEJLEDNING FOR KOMPE- PATOBANKEN VIA CYRES VEJLEDNING FOR KOMPE- TENCECENTRENE TIL SØGNING I PATOBANKEN VIA CYRES Maj - 2012 Indholdsfortegnelse Generelt...2 Opsætning af parametre...3 Gem opsætning af parametre...5 Opsætning af Felter...5 Print...6

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

RESISTENS-REGEL for Nitrofurantoin - et eksempel i MADS

RESISTENS-REGEL for Nitrofurantoin - et eksempel i MADS RESISTENS-REGEL for Nitrofurantoin - et eksempel i MADS 1 Reglens formål: 1. For alle bakterier (tilhørende bestemte gruppemasker) fundet i urinprøver skal Nitrofurantoin 0 (resistent) eller 2 (fuldt følsom)

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via regneark 6. udgave, maj 2013 UNI C 2013 Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata... 2 1.1 Hent regneark

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Beregn operationsalder

Beregn operationsalder Beregn operationsalder I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den alder patienten har ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 2

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 2 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 2 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 ichip Side

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere