ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%"

Transkript

1 beelser: 40 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%

2 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i klasse i. Denne rapport viser resultaterne på samtlige spørgsmål, der har indgået i undersøgelsen. gennemførte samme undersøgelse i år 2016 og Resultaterne vil, hvor det er muligt, blive sammenlignet med resultaterne for Det er dog ikke muligt at foretage en sammenligning på samtlige spørgsmål, da der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. Enkelte spørgsmål blev stillet i år 2014, men ikke i 2016, hvorfor sammenligningen foretages til På sidste side i denne rapport ses en oversigt over de pågældende spørgsmål. I rapporten for den enkelte klasse bliver resultaterne sammenlignet med samme klasse. Det vil sige, at eksempelvis 2.B s resultater fra 2017 sammenlignes med 1.B s resultater fra Spørgerammen bestod af både nationale samt kommunale spørgsmål, der har været tilpasset efter elevernes niveau. Således har der været et spørgeskema for indskoling samt et samlet spørgeskema for mellemtrin samt udskoling. Udskoling har fået yderlige fire spørgsmål, der ikke er blevet præsenteret for mellemtrin. Det er markeret i rapporten, når spørgeskemaerne går på tværs af denne opdeling. Ligeledes har antallet af kategorier været tilpasset efter elevniveau, således eleverne i indskoling blev bedt om at indikere deres trivsel med tre kategorier, mens mellemtrin samt udskoling har fået stillet spørgsmål med fire eller fem kategorier. Beelserne er efterfølgende konverteret til en skala fra 1 til 5, hvor 5 altid indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. RAPPORTENS OPBYGNING På rapportens forside fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent. Rapporten indeholder både beelser for indskoling, mellemtrin samt udskoling, hvor indskolings resultater vises først og derefter de samlede resultater fra mellemtrin samt udskoling. Først vises en oversigt over de fem spørgsmål under hovedtemaet Skoletrivsel med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål indenfor temaet med størst positiv eller negativ afvigelse fra benchmark. Dernæst vises elevernes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for dette tema. Efterfølgende vises elevernes gennemsnitlig vurdering og fordelingen indenfor de restende temaer i undersøgelsen. Resultaterne sammenlignes med relevante benchmark. I den sidste del af rapporten opdeles resultaterne på relevante baggrundiable.

3 SÅDAN LÆSES RAPPORTEN 02 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier. I rapporten indgår forskellige kategorier, der alle går fra 1 til 5, hvor 5 indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. Jeg ønsker ikke at e indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 50% et Meget tit, 40% har et Tit, 7% En gang i mellem, 2% Sjældent og under 2% har et aldrig. Hvis procenttallet er under 2%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 100%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes de aktuelle resultater med relevante benchmark. I det viste eksempel sammenlignes med historikken for enheden samt de samlede resultater for skolerne i 1) Er du glad for din skole? ,4 0,3 0,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit 217 elever har beet spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Gennemsnitsscoren på spørgsmålet i er 4,0. Den gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er 4,4, derfor viser grafen for en positiv afvigelse på 0,4. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0. Ingen værdi angiver, at det ikke har været muligt at sammenligne.

4 03 Resultaterne for mellemtrin samt udskoling

5 SKOLETRIVSEL 04 Nedenfor fremgår eleverne i mellemtrin samt udskolings samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total ,6-0,2-0,2 Social trivsel ,9-0,2-0,2 Faglig trivsel ,6-0,1-0,2 Støtte og inspiration i undervisningen ,0-0,4-0,2 Ro og orden ,8 1 - Lav trivsel Høj trivsel

6 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 05 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,3 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 4,3 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,2 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,1 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 3,0 Er undervisningen spændende? 2,9 Er undervisningen kedelig? 2,8 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,

7 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 06 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 0,2 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 0,2 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 0,2 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 0,1 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 0,1 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. -0,3 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. -0,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. -0,3 Kan du koncentrere dig i timerne? -0,4 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? -0,

8 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS 07 KOMMUNE Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,6 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 0,4 Er du bange for at blive til grin i skolen? 0,2 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 0,2 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 0,2 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. -0,3 Er du glad for din skole? -0,4 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? -0,4 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? -0,4 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. -0,

9 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 08 Er du glad for din skole? ,6-0,2-0,4 Er du glad for din klasse? ,0-0,1 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Føler du dig ensom? ,1-0,1 Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,7-0,1 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Er du bange for at blive til grin i skolen? ,9-0,3 0,2 Altid For det meste En gang imellem Sjældent Aldrig

10 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 09 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? ,7-0,3-0,3 Aldrig Sjældent En gang imellem For det meste Altid Jeg føler, at jeg hører til på min skole ,3-0,3-0,7 Jeg kan godt lide pauserne i skolen ,0-0,2-0,3 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme ,9-0,1-0,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er ,0-0,2 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

11 FAGLIG TRIVSEL 10 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? ,8-0,1 0,1 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? ,0 Kan du koncentrere dig i timerne? ,5-0,4-0,3 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen ,1-0,3-0,3 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? ,6-0,1-0,2 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? ,4-0,4 Under middel Middel Gode Virkelig gode

12 FAGLIG TRIVSEL 11 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen ,8-0,1 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,9 0,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

13 STØTTE OG INSPIRATION I 12 UNDERVISNINGEN Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? ,1-0,5-0,4 Er undervisningen spændende? ,9-0,3-0,2 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? ,6-0,1-0,2 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er undervisningen kedelig? ,8-0,3-0,1 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Undervisningen giver mig lyst til at lære mere ,3-0,2 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det ,5-0,3-0,3 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen ,1-0,3 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

14 RO OG ORDEN 13 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro ,5-0,1 0,1 Møder dine lærere præcist til undervisningen? ,6 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? ,3 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? ,9 0,1 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

15 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 14 SKOLETRIVSEL Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure ,2 0,2 0,1 Jeg er god til at arbejde sammen med andre ,3 0,2 0,4 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,9-0,2 0,1 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende ,0-0,1 0,2 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre ,5-0,1 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvor tit har du ondt i maven? ,7-0,1 Hvor tit har du ondt i hovedet? ,4-0,1 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? ,7 0,1-0,1 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig

16 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 15 SKOLETRIVSEL Jeg synes godt om udeområderne på min skole ,2-0,3 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen ,6-0,1 0,2 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene ,5 0,2 1,6 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

17 SUNDHEDSADFÆRD 16 I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du sveder eller bliver forpustet? 7 timer om ugen eller mere 8% timer om ugen 13% timer om ugen 21% 8-13 Ca. 1 time om ugen 5% 2-12 Ca. en halv time om ugen 10% 4 3 Ingen 44% 17

18 SUNDHEDSADFÆRD 17 Udenfor skoletiden: Hvor ofte plejer du at dyrke så meget sport eller motion i fritiden, at du bliver forpustet eller sveder? Hver dag 5% gange om ugen 23% gange om ugen 36% En gang om ugen 8% En gang om måneden 8% Mindre end en gang om måneden 5% Aldrig 15%

19 SUNDHEDSADFÆRD 18 Udenfor skoletiden: Hvor mange timer om ugen plejer du at dyrke så meget sport og motion, at du bliver forpustet eller sveder? 7 timer om ugen eller mere 15% timer om ugen 28% timer om ugen 18% Ca. 1 time om ugen 8% Ca. en halv time om ugen 5% Ingen 26%

20 SUNDHEDSADFÆRD 19 Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 31% dage om ugen 13% dage om ugen 23% dag om ugen 33% Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 33% Jeg køber mad på skolen 64% Jeg spiser ikke frokost 3% 1-1

21 SUNDHEDSADFÆRD 20 Hvornår går du normalt i seng, hvis du skal i skole næste dag? Kl. 21 eller tidligere 3% 1-28 Kl % 4-8 Kl % 4-1 Kl % 3 1 Kl % 7 14 Kl % 7 15 Kl % 5 12 Kl % 4 9 Kl % 3 7 Kl eller senere 3% 1 1

22 SUNDHEDSADFÆRD 21 Hvornår plejer du at vågne om morgenen, når du skal i skole? Kl % 9 10 Kl % 5-21 Kl % Kl % 8 13 Kl. 08 eller senere 15% 6 15

23 SUNDHEDSADFÆRD 22 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? ,6-0,1 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole? ,9-0,5 Hver dag Flere gange om ugen Ca. 1 gang om ugen Sjældnere end 1 gang om ugen Aldrig

24 SUNDHEDSADFÆRD 23 Hvor tit ryger du cigaretter eller vandpibe? Jeg ryger ikke 47% Sjældnere end hver uge 24% Ikke hver dag, men hver uge 16% Hver dag 13% Har du nogensinde været rigtig fuld? Nej, aldrig 55% Ja, en gang 5% Ja, 2-3 gange 13% Ja, 4-10 gange 11% Ja, mere end 10 gange 16% Note: Spørgsmålene er kun stillet til elever i udskoling

25 SUNDHEDSADFÆRD 24 Hvor gammel var du første gang, du drak alkohol? Jeg har aldrig drukket alkohol % år eller yngre 5% år 8% år 3% år 8% år 21% år eller ældre 16% Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling

26 FYSISK OG ÆSTETISK 25 UNDERVISNINGSMILJØ Jeg synes, der er nok toiletter på skolen ,5 0,2 Jeg synes, der er rent på skolen ,0 1,1 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen ,2-0,2 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde) ,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Bliver du forstyrret af larm i timerne? ,7-0,2 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig

27 FYSISK OG ÆSTETISK 26 UNDERVISNINGSMILJØ Er du tilfreds med lyset i din klasse? ,0 0,1 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? ,3 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) ,1 Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve) ,5 0,2 Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds

28 KVALIFICERET MEDBESTEMMELSE 27 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,9-0,2 0,1 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger, alvorligt ,1-0,1 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til ,7-0,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,9 0,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

29 VITALISERING 28 Er du glad for din skole? ,6-0,2-0,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,7-0,1 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,9 0,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Har du en eller flere gode venner i skolen? ,8-0,1 Nej Ja

30 SELVVÆRD 29 Jeg er god nok, som jeg er ,0-0,3 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

31 LIVSTILFREDSHED 30 Her er en linje med prikker fra 0 til 10. Prik 0 betyder det værst mulige liv for dig, og prik 10 betyder det bedst mulige liv for dig. Hvor på linjen synes du selv, du er for tiden? 0 - Dårligst mulig 3% % % % % % % % % % Bedst mulig 11%

32 LIVSTILFREDSHED 31 Hvor på linjen synes du selv, du er for tiden? 38 6,8-0,

33 SEKSUEL SUNDHED 32 Har du fået seksualundervisning i skolen? ,9-1,1-0,6 Nej Ja Synes du, at du ved nok om sex og prævention? ,5 0,2 0,6 Nej Ja Note: Spørgsmålet "Synes du, at du ved nok om sex og prævention?" er kun stillet til elever i udskoling

34 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSEART 33 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klasseart (normal-, special- samt modtagerklasser). Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klasseart Øvrige Total Social trivsel 3,9 3,9 Er du glad for din skole? 3,6 3,6 Er du glad for din klasse? 4,0 4,0 Føler du dig ensom? 4,1 4,1 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 4,7 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,9 3,9 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 3,7 3,7 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 3,3 3,3 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,0 4,0 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 3,9 3,9 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,0 4,0 Faglig trivsel 3,6 3,6 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,8 3,8 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 4,0 4,0 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,5 3,5 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,1 3,1 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 3,6 3,6 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,4 3,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

35 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSEART 34 Klasseart Øvrige Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,8 3,8 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,9 3,9 Støtte og inspiration i undervisningen 3,0 3,0 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,1 2,1 Er undervisningen spændende? 2,9 2,9 Er undervisningen kedelig? 2,8 2,8 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 3,6 3,6 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,3 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 3,5 3,5 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,1 3,1 Ro og orden 3,8 3,8 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,5 3,5 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,6 3,6 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,3 4,3 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,9 3,9 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,2 4,2 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 4,3 4,3 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,9 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

36 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSEART 35 Klasseart Øvrige Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,7 3,7 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,4 3,4 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,7 4,7 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 3,0 3,0 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,5 3,5 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,2 3,2 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,6 3,6 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 3,5 3,5 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,6 3,6 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole? 1,9 1,9 Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 3,5 3,5 Jeg synes, der er rent på skolen. 4,0 4,0 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 3,2 3,2 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 3,1 3,1 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,7 2,7 Er du tilfreds med lyset i din klasse? 4,0 4,0 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 3,3 3,3 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) 3,1 3,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

37 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSEART 36 Klasseart Øvrige Total Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve). 3,5 3,5 Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger, alvorligt 4,1 4,1 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,7 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,8 4,8 Jeg er god nok, som jeg er. 4,0 4,0 Har du fået seksualundervisning i skolen? 2,9 2,9 Synes du, at du ved nok om sex og prævention? 4,5 4,5 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

38 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 37 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin Øvrige Total Social trivsel 3,9 3,9 Er du glad for din skole? 3,6 3,6 Er du glad for din klasse? 4,0 4,0 Føler du dig ensom? 4,1 4,1 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 4,7 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,9 3,9 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 3,7 3,7 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 3,3 3,3 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,0 4,0 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 3,9 3,9 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,0 4,0 Faglig trivsel 3,6 3,6 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,8 3,8 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 4,0 4,0 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,5 3,5 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,1 3,1 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 3,6 3,6 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,4 3,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

39 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 38 Klassetrin Øvrige Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,8 3,8 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,9 3,9 Støtte og inspiration i undervisningen 3,0 3,0 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,1 2,1 Er undervisningen spændende? 2,9 2,9 Er undervisningen kedelig? 2,8 2,8 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 3,6 3,6 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,3 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 3,5 3,5 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,1 3,1 Ro og orden 3,8 3,8 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,5 3,5 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,6 3,6 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,3 4,3 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,9 3,9 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,2 4,2 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 4,3 4,3 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,9 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

40 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN Klassetrin Øvrige Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,7 3,7 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,4 3,4 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,7 4,7 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 3,0 3,0 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,5 3,5 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,2 3,2 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,6 3,6 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 3,5 3,5 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,6 3,6 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole? 1,9 1,9 Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 3,5 3,5 Jeg synes, der er rent på skolen. 4,0 4,0 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 3,2 3,2 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 3,1 3,1 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,7 2,7 Er du tilfreds med lyset i din klasse? 4,0 4,0 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 3,3 3,3 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) 3,1 3,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

41 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 40 Klassetrin Øvrige Total Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve). 3,5 3,5 Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger, alvorligt 4,1 4,1 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,7 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,8 4,8 Jeg er god nok, som jeg er. 4,0 4,0 Har du fået seksualundervisning i skolen? 2,9 2,9 Synes du, at du ved nok om sex og prævention? 4,5 4,5 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

42 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 41 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,0 3,8 3,9 Er du glad for din skole? 3,6 3,5 3,6 Er du glad for din klasse? 4,0 3,8 4,0 Føler du dig ensom? 4,3 3,9 4,1 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 4,7 4,7 Er du bange for at blive til grin i skolen? 4,0 3,7 3,9 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 4,0 3,5 3,7 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 3,6 3,0 3,3 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 3,9 4,1 4,0 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4,0 3,8 3,9 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,1 3,9 4,0 Faglig trivsel 3,6 3,6 3,6 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,9 3,7 3,8 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 4,1 3,8 4,0 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,5 3,6 3,5 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,3 2,9 3,1 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 3,6 3,7 3,6 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,1 3,6 3,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

43 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 42 Køn Dreng Pige Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,8 3,8 3,8 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,9 4,0 3,9 Støtte og inspiration i undervisningen 3,1 3,0 3,0 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,2 2,1 2,1 Er undervisningen spændende? 3,0 2,8 2,9 Er undervisningen kedelig? 2,8 2,8 2,8 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 3,7 3,4 3,6 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,4 3,2 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 3,5 3,4 3,5 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,1 3,1 3,1 Ro og orden 4,0 3,6 3,8 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,8 3,2 3,5 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,8 3,3 3,6 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,4 4,2 4,3 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 4,1 3,7 3,9 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,0 4,3 4,2 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 4,2 4,3 4,3 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 4,0 3,7 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

44 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 43 Køn Dreng Pige Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,9 3,6 3,7 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,5 3,3 3,4 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,4 5,0 4,7 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 3,1 2,8 3,0 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,2 3,8 3,5 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,3 3,1 3,2 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,8 3,4 3,6 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 3,9 3,0 3,5 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,8 3,3 3,6 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole? 1,9 1,9 1,9 Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 3,6 3,3 3,5 Jeg synes, der er rent på skolen. 4,2 3,8 4,0 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 3,5 2,8 3,2 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 3,2 3,0 3,1 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,9 2,6 2,7 Er du tilfreds med lyset i din klasse? 4,1 3,8 4,0 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 3,7 2,9 3,3 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) 3,1 2,9 3,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

45 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 44 Køn Dreng Pige Total Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve). 3,8 3,3 3,5 Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger, alvorligt 4,1 4,2 4,1 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,8 3,6 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,8 4,8 4,8 Jeg er god nok, som jeg er. 4,2 3,8 4,0 Har du fået seksualundervisning i skolen? 3,0 2,8 2,9 Synes du, at du ved nok om sex og prævention? 4,6 4,3 4,5 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

46 BILAG 45 På følgende spørgsmål er historikken fra 2014: Indskoling: Hvordan har du det om morgenen? Spiser du morgenmad hver dag? Spiser du frokost hver dag i skolen? Mellemtrin og udskoling: Hvor tit spiser du morgenmad? Har du fået seksualundervisning i skolen? Udskoling: Synes du, at du ved nok om sex og prævention?

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3% beelser: 7 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 3,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 207 Svarprocent: 46,4% OM RAPPORTEN 0 OM RAPPORTEN I januar og februar 207 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-0. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% beelser: 743 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% beelser: 599 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 239 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% beelser: 417 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 757 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8% beelser: 559 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 86,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% beelser: 597 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% beelser: 744 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% beelser: 283 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% beelser: 487 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% beelser: 226 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: 3.169 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% beelser: 145 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% beelser: 2.584 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3% beelser: 3.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1% beelser: 2.77 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 747 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2% Specialtilbud beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 45,2% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 667 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% beelser: 327 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0- i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7% Specialtilbud beelser: 28 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 7,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8% EUD Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 8 Svarprocent: 65,8% Business college OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 8 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 712 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 1.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 94,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% beelser: 83 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6% Område Viborgvej Skoler beelser: 513 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 147 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3% Område Viborgvej Skoler beelser: 151 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77% Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 687 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 81% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,3% Specialtilbud beelser: 21 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 21 Svarprocent: 91,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 21 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88% beelser: 3.13 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1% beelser: 3.682 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% beelser: 187 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1% beelser: 2.389 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 8,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1% beelser: 2.854 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 89,% Elevtrivselsmålingen 28 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% beelser: 2.8 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8% Områderapport (ekskl. 1. klasse) beelser: 3.299 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,8% Elevtrivselsmålingen 218 Områderapport (ekskl. 1. klasse) OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85% beelser: 2.733 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5% beelser: 2.535 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 86,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 44% beelser: 65 Beder Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 156 Elev Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 156 Elev Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 96% beelser: 56 Elev Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 50% (12 51% (37 51% (1.275 Pige 50% (12 49% (35 49% (1.207 Er du glad for din skole? Meget tit 75% (18 54% (39 38% (949 Tit 21% (5 35%

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 66% beelser: 68 Tovshøjskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 68% beelser: 98 Katrinebjergskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: Specialtilbud OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 22 Kaløvigskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 22 Kaløvigskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 96% beelser: Kaløvigskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6 beelser: Tech OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever i -.

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 48% beelser: 44 EUD OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: 9 Business college OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 sgruppering=4-6 klasse (skolen (alle skoler Køn Dreng 38% (9 44% (41 50% (1.307 Pige 63% (15 56% (52 50% (1.294 Er du glad for din skole? Meget tit 50% (12 44% (41

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 Svarprocent: 7% beelser: 4.995 Syd OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 I maj og juni 29 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.8 Øst OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.9 Sydvest OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Deltagelsesprocent 4. 6. klasse: 19 elever af 42 7. 9. klasse: 40 elever af 46 Hvilket for 4. 6. klasse giver en deltagelsesprocent på 45 og for 7. 9. klasse en

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Tved Skole, klassetrin Svendborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Tved Skole, klassetrin Svendborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Svendborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UMV /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Den Nye Friskole, klassetrin Haderslev Kommune

UMV /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Den Nye Friskole, klassetrin Haderslev Kommune UMV 16 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Haderslev Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Saksild Skole og Børnehus, klassetrin Odder Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Saksild Skole og Børnehus, klassetrin Odder Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Odder Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ordblindeinstituttet, klassetrin Ballerup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ordblindeinstituttet, klassetrin Ballerup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Ordblindeinstituttet, 4.- Ballerup Kommune Ordblindeinstituttet, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Midtals Friskole, klassetrin Sønderborg Kommune

/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Midtals Friskole, klassetrin Sønderborg Kommune /1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sønderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1 Indikator

Læs mere

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER 1 1/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Brønderslev Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

DCUM ARRILD PRIVATSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Arrild Privatskole, klassetrin Tønder Kommune

DCUM ARRILD PRIVATSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Arrild Privatskole, klassetrin Tønder Kommune DCUM ARRILD PRIVATSKOLE 2015/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Tønder Kommune Indhold 1 Om rapporten 1.1 Læsning af figurer 2 Svaroverblik 4 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin

Læs mere