ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6%"

Transkript

1 Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 147 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,6%

2 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne på samtlige spørgsmål, der har indgået i undersøgelsen. gennemførte samme undersøgelse i, 216 og 214. Resultaterne vil, hvor det er muligt, blive sammenlignet med resultaterne for. Det er dog ikke muligt at foretage en sammenligning på samtlige spørgsmål, da der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. I rapporten for den enkelte klasse bliver resultaterne sammenlignet med samme klasse. Det vil sige, at eksempelvis 2.B s resultater fra 218 sammenlignes med 1.B s resultater fra. Spørgerammen bestod af både nationale samt kommunale spørgsmål, der har været tilpasset efter elevernes niveau. Således har der været et spørgeskema for indskoling samt et samlet spørgeskema for mellemtrin samt udskoling. Udskoling har fået yderlige spørgsmål, der ikke er blevet præsenteret for mellemtrin. Det er markeret i rapporten, når spørgeskemaerne går på tværs af denne opdeling. Ligeledes har antallet af kategorier været tilpasset efter elevniveau, således eleverne i indskoling blev bedt om at indikere deres trivsel med tre kategorier, mens mellemtrin samt udskoling har fået stillet spørgsmål med fire eller fem kategorier. Beelserne er efterfølgende konverteret til en skala fra 1 til 5, hvor 5 altid indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. RAPPORTENS OPBYGNING På rapportens forside fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent. Rapporten indeholder både beelser for indskoling, mellemtrin samt udskoling, hvor indskolings resultater vises først og derefter de samlede resultater fra mellemtrin samt udskoling. Først vises en oversigt over de fem spørgsmål under hovedtemaet Skoletrivsel med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål indenfor temaet med størst positiv eller negativ afvigelse fra benchmark. Dernæst vises elevernes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for dette tema. Efterfølgende vises elevernes gennemsnitlig vurdering og fordelingen indenfor de restende temaer i undersøgelsen. Resultaterne sammenlignes med relevante benchmark. I den sidste del af rapporten opdeles resultaterne på relevante baggrundiable.

3 SÅDAN LÆSES RAPPORTEN 2 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier. I rapporten indgår forskellige kategorier, der alle går fra 1 til 5, hvor 5 indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. Jeg ønsker ikke at e indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 5% et Meget tit, 4% har et Tit, 7% En gang i mellem, 2% Sjældent og under 2% har et aldrig. Hvis procenttallet er under 2%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 1%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes de aktuelle resultater med relevante benchmark. I det viste eksempel sammenlignes med historikken for enheden samt de samlede resultater for skolerne i 1) Er du glad for din skole? ,4,3,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Historik 217 elever har beet spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Gennemsnitsscoren på spørgsmålet i er 4,. Den gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er 4,4, derfor viser grafen for en positiv afvigelse på,4. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med. Ingen værdi angiver, at det ikke har været muligt at sammenligne.

4 3 Resultaterne for indskoling

5 SKOLETRIVSEL 4 Nedenfor fremgår eleverne i indskolingens samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total , Social trivsel ,1 Faglig trivsel ,8 -,3 Støtte og inspiration i undervisningen ,8 Ro og orden ,9 -,3 1 - Lav trivsel Høj trivsel

6 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 5 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Er du glad for dine lærere? 4,5 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,4 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,3 Er du glad for din klasse? 4,3 Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,3 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,9 Er du god til at løse dine problemer? 3,6 Er timerne kedelige? 3,5 Er toiletterne på skolen rene? 3,1 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,

7 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 6 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Er toiletterne på skolen rene?,4 Er du glad for din klasse? -,3 Kan du koncentrere dig i timerne? -,4 Er du god til at løse dine problemer? -,4 Lærer du noget spændende i skolen? -,4 Er timerne kedelige? -,

8 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS KOMMUNE 7 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Er toiletterne på skolen rene?,9 Har du ondt i hovedet, når du er i skole?,3 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?,2 Er jeres klasselokale rart at være i?,2 Er du god til at løse dine problemer? Er du glad for din skole? Kan du koncentrere dig i timerne? Kan du lide pauserne i skolen? Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?

9 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 8 Er du glad for din skole? ,2 Er du glad for din klasse? ,3 -,3 Kan du lide pauserne i skolen? ,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? ,1 Nej Ja, lidt Ja, meget Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? ,1 Ja, meget Ja, lidt Nej

10 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 9 Føler du dig alene i skolen? ,1 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? ,9 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? , Nej Ja, nogle stykker Ja, de fleste

11 FAGLIG TRIVSEL 1 Er du god til at løse dine problemer? ,6 -,4 Kan du koncentrere dig i timerne? ,9 -,4 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

12 STØTTE OG INSPIRATION I 11 UNDERVISNINGEN Er du glad for dine lærere? ,5 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? ,3 -,3 Lærer du noget spændende i skolen? ,9 -,4 Nej Ja, lidt Ja, meget Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? ,5,2 Nej Ja, nogle gange Ja, tit Er timerne kedelige? ,5 -,4 Ja, tit Ja, nogle gange Nej

13 RO OG ORDEN 12 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? ,9 -,3 Ja, tit Ja, nogle gange Nej

14 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 13 SKOLETRIVSEL Har du ondt i maven, når du er i skole? ,1 Har du ondt i hovedet, når du er i skole? ,3,3 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er jeres klasselokale rart at være i? ,4,2 Nej Ja, lidt Ja, meget Er toiletterne på skolen rene? ,1,4,9 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

15 SUNDHEDSADFÆRD 14 Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? ,4,1 Træt Midt imellem Frisk og vågen Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? ,8,1,1 Spiser du frokost hver dag i skolen? ,9,1 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? ,6,2 Nej Ja

16 SUNDHEDSADFÆRD 15 Hvordan er du kommet i skole i dag? Jeg er gået 14 13% -11 Jeg er løbet 1 1% -1 Jeg er cyklet 58 52% 31 Jeg er løbet på skateboard, løbehjul eller rulleskøjter 5 4% 1 Jeg er blevet kørt i bil 31 28% -16 Jeg er kørt i skolebus eller taxa 1 1% -3 Jeg har taget bussen 2 2% -1

17 ANDRE SPØRGSMÅL 16 Har du en eller flere gode venner i skolen? ,9,1 Nej Ja Hvad synes du om din SFO? ,1 Ikke glad Glad Meget glad

18 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 17 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Social trivsel 4,2 4,1 4, 4,1 4,1 Er du glad for din skole? 4,3 4,2 4, 4,3 4,2 Er du glad for din klasse? 4,4 4,4 4, 4,5 4,3 Føler du dig alene i skolen? 4,2 3,7 4,5 4,1 4,1 Kan du lide pauserne i skolen? 4,5 4,4 4,1 3,9 4,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4,4 4,4 3,2 4,4 4,1 Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 3,9 4,1 3,8 4,1 4, Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 3,4 3,8 4,3 4,1 3,9 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,7 4, 4,2 3,6 4,1 Faglig trivsel 3,6 3,9 3,4 4,1 3,8 Er du god til at løse dine problemer? 3,3 3,7 3,5 3,8 3,6 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,9 4,1 3,3 4,4 3,9 Støtte og inspiration i undervisningen 4,1 3,9 3,1 3,9 3,8 Er du glad for dine lærere? 4,7 4,7 4,1 4,7 4,5 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,6 4,4 3,7 4,4 4,3 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,5 2,9 2,2 2,2 2,5 Er timerne kedelige? 4, 3,7 2,7 3,7 3,5 Lærer du noget spændende i skolen? 4,7 3,6 3,1 4,3 3,9 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,5 4, 3,8 4,5 3,9 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,1 3,8 4,2 4,4 4,1 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

19 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 18 Klassetrin. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,5 3,7 4,2 4,6 4,3 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,7 4,5 3,7 4,7 4,4 Er toiletterne på skolen rene? 2,9 2,9 3,2 3,1 3,1 Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? 3,5 3,7 3, 3,3 3,4 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? 4,9 4,9 4,8 4,7 4,8 Spiser du frokost hver dag i skolen? 5, 4,7 5, 4,9 4,9 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,9 4,3 4,8 4,4 4,6 Har du en eller flere gode venner i skolen? 5, 4,9 5, 4,7 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,2 4,2 3,9 4,4 4,1 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 19 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,2 4,1 4,1 Er du glad for din skole? 4,2 4,3 4,2 Er du glad for din klasse? 4,3 4,4 4,3 Føler du dig alene i skolen? 4,3 3,9 4,1 Kan du lide pauserne i skolen? 4,4 4, 4,2 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4, 4,2 4,1 Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 3,9 4,1 4, Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 4, 3,8 3,9 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,2 3,9 4,1 Faglig trivsel 3,5 4,1 3,8 Er du god til at løse dine problemer? 3,3 3,9 3,6 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,7 4,3 3,9 Støtte og inspiration i undervisningen 3,6 3,9 3,8 Er du glad for dine lærere? 4,4 4,7 4,5 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,2 4,4 4,3 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,4 2,6 2,5 Er timerne kedelige? 3,2 3,9 3,5 Lærer du noget spændende i skolen? 3,8 4,1 3,9 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,8 4,1 3,9 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,2 3,9 4,1 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 2 Køn Dreng Pige Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,4 4, 4,3 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,4 4,5 4,4 Er toiletterne på skolen rene? 2,6 3,6 3,1 Hvordan har du det om morgenen, når du møder i skole? 3,6 3,1 3,4 Spiser du morgenmad hver dag (hjemme eller i skolen)? 4,8 4,8 4,8 Spiser du frokost hver dag i skolen? 5, 4,8 4,9 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,6 4,6 4,6 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,8 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,1 4,2 4,1 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

22 21 Resultaterne for mellemtrin samt udskoling

23 SKOLETRIVSEL 22 Nedenfor fremgår eleverne i mellemtrin samt udskolings samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total ,9,2 Social trivsel ,1 -,3 Faglig trivsel ,,2 Støtte og inspiration i undervisningen ,4,2 Ro og orden ,9,1 1 - Lav trivsel Høj trivsel

24 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 23 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 5, Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,8 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,5 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 4,4 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 4,3 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,2 Er undervisningen kedelig? 3, Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 2,7 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,5 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,

25 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 24 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?,2 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.,2 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?,2 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?,1 Kan du koncentrere dig i timerne?,1 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. -,4 Hvor tit har du ondt i hovedet? -,5 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. -,5 Er du bange for at blive til grin i skolen? -,5 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. -,

26 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS KOMMUNE 25 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.,7 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?,6 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?,5 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.,4 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det.,4 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. Føler du dig ensom? Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme

27 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 26 Er du glad for din skole? , -,3 Er du glad for din klasse? ,1 -,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Føler du dig ensom? , Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,8,1 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Er du bange for at blive til grin i skolen? ,5 -,5 Altid For det meste En gang imellem Sjældent Aldrig

28 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 27 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? ,2,2 Aldrig Sjældent En gang imellem For det meste Altid Jeg føler, at jeg hører til på min skole ,2 -,3,2 Jeg kan godt lide pauserne i skolen ,3 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme ,9 -,5 Andre elever accepterer mig, som jeg er ,1,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

29 FAGLIG TRIVSEL (1/2) 28 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? ,6 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? ,,2 Kan du koncentrere dig i timerne? ,,1,2 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen ,4 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? ,1,3 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? ,4,6 Under middel Middel Gode Virkelig gode

30 FAGLIG TRIVSEL (2/2) 29 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen ,9 -,4 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,2,4 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

31 STØTTE OG INSPIRATION I 3 UNDERVISNINGEN Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? ,3 Er undervisningen spændende? ,2,1 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? ,3,5 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er undervisningen kedelig? , -,3,2 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Undervisningen giver mig lyst til at lære mere ,3 -,4,1 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det ,2,4 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen ,2,2,2 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

32 RO OG ORDEN 31 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro ,7,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? ,7 -,3,1 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? ,5,2,2 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? ,9,1,1 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

33 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 32 SKOLETRIVSEL Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure ,1 Jeg er god til at arbejde sammen med andre ,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,6 -,4 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende ,5 -,7 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre ,6,1 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

34 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 33 SKOLETRIVSEL Hvor tit har du ondt i maven? ,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? ,6 -,5,1 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 1 5,,2 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Jeg synes godt om udeområderne på min skole ,8,3 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen ,7,3 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene ,7,7 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

35 SUNDHEDSADFÆRD 34 I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du sveder eller bliver forpustet? 7 timer om ugen eller mere 4 12% timer om ugen 8 24% timer om ugen 2 59% Ca. 1 time om ugen 1 3% Ca. en halv time om ugen % -4-7 Ingen 1 3% 3-2

36 SUNDHEDSADFÆRD Udenfor skoletiden: Hvor ofte plejer du at dyrke så meget sport eller motion i fritiden, at du bliver forpustet eller sveder? Hver dag 5 14% gange om ugen 5 14% gange om ugen 2 57% En gang om ugen 4 11% -2 En gang om måneden % -2 Mindre end en gang om måneden % -2-2 Aldrig 1 3% 1

37 SUNDHEDSADFÆRD 36 Udenfor skoletiden: Hvor mange timer om ugen plejer du at dyrke så meget sport og motion, at du bliver forpustet eller sveder? 7 timer om ugen eller mere 6 17% timer om ugen 4 11% timer om ugen 23 66% 5 Ca. 1 time om ugen 1 3% Ca. en halv time om ugen % -9-3 Ingen 1 3% 3-2

38 SUNDHEDSADFÆRD 37 Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 33 94% dage om ugen 1 3% dage om ugen % -7-1 dag om ugen 1 3% 3-5 Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 34 1% 23 Jeg køber mad på skolen % -16 Jeg køber mad uden for skolen % -4 Jeg spiser ikke frokost % -3

39 SUNDHEDSADFÆRD 38 Hvornår går du normalt i seng, hvis du skal i skole næste dag? Kl. 21 eller tidligere 28 8% 29 5 Kl % Kl % -2-15

40 SUNDHEDSADFÆRD 39 Hvornår plejer du at vågne om morgenen, når du skal i skole? Kl. 5. eller tidligere 1 3% 1 2 Kl % 1 1 Kl % -5-4 Kl % 7 4 Kl % -5-4 Kl % 2 2 Kl. 8 eller senere %

41 SUNDHEDSADFÆRD 4 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? ,6 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? ,,4,4 Hver dag Flere gange om ugen Ca. 1 gang om ugen Sjældnere end 1 gang om ugen Aldrig

42 SUNDHEDSADFÆRD 41 Hvordan plejer du at komme i skole? Jeg går 6 17% -12 Jeg løber % -1 Jeg cykler (ikke elcykel) 23 66% 25 Jeg løber på skateboard, løbehjul, rulleskøjter eller lignende 2 6% 2 Jeg cykler på elcykel % -1 Jeg bliver kørt i bil 1 3% -11 Jeg kører med skolebus eller taxa 1 3% -1 Jeg tager bussen 2 6% -1 Jeg tager toget % Jeg bliver kørt på ladcykel eller i cykeltrailer % Note: Dette spørgsmål er specifikt stillet til børn på mellemtrin.

43 KVALIFICERET MEDBESTEMMELSE 42 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,6 -,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt ,2,1 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til ,7 -,3 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,2,4 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

44 VITALISERING 43 Er du glad for din skole? , -,3 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,8,1 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,2,4 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Har du en eller flere gode venner i skolen? ,9 Nej Ja

45 SELVVÆRD 44 Jeg er god nok, som jeg er ,4,2 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

46 LIVSTILFREDSHED 45 Her er en linje med prikker fra til 1. Prik betyder det værst mulige liv for dig, og prik 1 betyder det bedst mulige liv for dig. Hvor på linjen synes du selv, du er for tiden? - Dårligst mulig % 1 % 2 % % % % % % % % Bedst mulig 5 14% -1

47 LIVSTILFREDSHED 46 63) Hvor på linjen synes du selv, at du er for tiden? 8,3,2,

48 SEKSUEL SUNDHED 47 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? ,8,4 Nej Ja

49 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 48 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse Total Social trivsel 3,9 4,2 4,1 Er du glad for din skole? 3,7 4,2 4, Er du glad for din klasse? 4,1 4,1 4,1 Føler du dig ensom? 3,6 4,2 4, Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,5 5, 4,8 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,3 3,5 3,5 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 3,8 4,4 4,2 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 4, 4,3 4,2 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,1 4,4 4,3 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4,2 3,8 3,9 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 3,9 4,1 4,1 Faglig trivsel 3,9 4, 4, Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,4 3,7 3,6 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 4,2 4, 4, Kan du koncentrere dig i timerne? 3,9 4,1 4, Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,4 3,5 3,4 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 3,8 4,2 4,1 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 4,3 4,4 4,4 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

50 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 49 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 4, 3,9 3,9 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,9 4,3 4,2 Støtte og inspiration i undervisningen 3,5 3,3 3,4 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,6 2,2 2,3 Er undervisningen spændende? 3,2 3,3 3,2 Er undervisningen kedelig? 3,2 2,9 3, Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 4,5 4,2 4,3 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,5 3,1 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 4,2 4,2 4,2 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,2 3,3 3,2 Ro og orden 3,8 4, 3,9 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,5 3,8 3,7 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,5 3,8 3,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,5 4,5 4,5 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,8 3,9 3,9 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,2 4, 4,1 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 4, 3,9 3,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,6 3,6 3,6 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

51 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 5 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,8 3,8 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,4 3,7 3,6 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 5, 5, 5, Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,3 2,7 2,5 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,5 3,6 3,6 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 4, 3,7 3,8 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,5 3,9 3,7 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 2,8 2,6 2,7 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,5 3,7 3,6 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? 3,1 2,9 3, Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt 4,3 4,2 4,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,5 3,9 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,7 5, 4,9 Jeg er god nok, som jeg er. 4,2 4,5 4,4 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? 4,4 5, 4,8 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

52 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 51 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,1 4,1 4,1 Er du glad for din skole? 3,8 4,4 4, Er du glad for din klasse? 4,2 3,9 4,1 Føler du dig ensom? 4,1 3,8 4, Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 4,8 4,8 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,6 3,2 3,5 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 4,1 4,3 4,2 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 4, 4,5 4,2 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,3 4,3 4,3 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4, 3,9 3,9 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4, 4,2 4,1 Faglig trivsel 3,9 4,1 4, Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,6 3,6 3,6 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 4, 4,1 4, Kan du koncentrere dig i timerne? 3,9 4,3 4, Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,4 3,5 3,4 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 4,1 4,1 4,1 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 4,3 4,5 4,4 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

53 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 52 Køn Dreng Pige Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,8 4,2 3,9 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 4,1 4,3 4,2 Støtte og inspiration i undervisningen 3,3 3,6 3,4 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,3 2,4 2,3 Er undervisningen spændende? 3, 3,8 3,2 Er undervisningen kedelig? 2,8 3,3 3, Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 4,3 4,3 4,3 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,1 3,6 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 4,1 4,3 4,2 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,2 3,4 3,2 Ro og orden 3,8 4,1 3,9 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,7 3,8 3,7 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,5 4,1 3,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,4 4,7 4,5 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,8 4,1 3,9 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4, 4,4 4,1 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,8 4,1 3,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,9 3, 3,6 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

54 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 53 Køn Dreng Pige Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,9 3,7 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,5 3,8 3,6 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 5, 5, 5, Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,5 2,7 2,5 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,6 3,6 3,6 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,6 4,2 3,8 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,6 4, 3,7 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 2,5 3, 2,7 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,7 3,5 3,6 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du møder i skole? 3, 2,9 3, Jeg lytter til mine kammerater, og tager det de siger, alvorligt 4,1 4,4 4,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,7 3,8 3,7 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,8 5, 4,9 Jeg er god nok, som jeg er. 4,3 4,6 4,4 Har du viden om kroppens forandring i puberteten? 4,6 5, 4,8 <3, <3,5 <4, <4,5 4,5

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,3% Specialtilbud beelser: 21 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 21 Svarprocent: 91,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 21 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6% Område Viborgvej Skoler beelser: 513 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 687 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 81% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77% Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3% Område Viborgvej Skoler beelser: 151 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% beelser: 187 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1% beelser: 2.389 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 8,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1% beelser: 2.854 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 89,% Elevtrivselsmålingen 28 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% beelser: 2.8 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8% Områderapport (ekskl. 1. klasse) beelser: 3.299 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,8% Elevtrivselsmålingen 218 Områderapport (ekskl. 1. klasse) OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2% Specialtilbud beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 45,2% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 747 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7% Specialtilbud beelser: 28 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 7,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% beelser: 145 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 667 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8% EUD Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 8 Svarprocent: 65,8% Business college OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 8 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% beelser: 83 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 1.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 94,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 712 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% beelser: 597 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8% beelser: 559 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 86,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% beelser: 744 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 757 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% beelser: 599 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% beelser: 417 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3% beelser: 7 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 3,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 207 Svarprocent: 46,4% OM RAPPORTEN 0 OM RAPPORTEN I januar og februar 207 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-0. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 239 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% beelser: 743 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88% beelser: 3.13 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% beelser: 487 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% beelser: 40 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% beelser: 283 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1% beelser: 3.682 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% beelser: 226 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: 3.169 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% beelser: 2.584 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3% beelser: 3.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1% beelser: 2.77 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85% beelser: 2.733 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5% beelser: 2.535 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 86,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% beelser: 327 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0- i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 156 Elev Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 156 Elev Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 96% beelser: 56 Elev Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 22 Kaløvigskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 22 Kaløvigskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 96% beelser: Kaløvigskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 44% beelser: 65 Beder Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 68% beelser: 98 Katrinebjergskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 66% beelser: 68 Tovshøjskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: Specialtilbud OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 Svarprocent: 7% beelser: 4.995 Syd OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 I maj og juni 29 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.8 Øst OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 50% (12 51% (37 51% (1.275 Pige 50% (12 49% (35 49% (1.207 Er du glad for din skole? Meget tit 75% (18 54% (39 38% (949 Tit 21% (5 35%

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.9 Sydvest OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 sgruppering=4-6 klasse (skolen (alle skoler Køn Dreng 38% (9 44% (41 50% (1.307 Pige 63% (15 56% (52 50% (1.294 Er du glad for din skole? Meget tit 50% (12 44% (41

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6 beelser: Tech OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever i -.

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 48% beelser: 44 EUD OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: 9 Business college OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Deltagelsesprocent 4. 6. klasse: 19 elever af 42 7. 9. klasse: 40 elever af 46 Hvilket for 4. 6. klasse giver en deltagelsesprocent på 45 og for 7. 9. klasse en

Læs mere

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE...

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE... Trivselsmåling 2015 Indhold INDLEDNING... 4 Nationalt... 4 Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE.... 4 PÅ 0.-3. KLASSER VISER TO AF SPØRGSMÅLENE

Læs mere

Spørgeramme til elever i klasse

Spørgeramme til elever i klasse Spørgeramme til elever i 4.-9. klasse Her kan du se, hvilke spørgsmål og svarkategorier eleverne bliver præsenteret for i trivselsmålingen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet skal ske elektronisk. 1 Er

Læs mere

Trivselsmåling i folkeskolen klasse

Trivselsmåling i folkeskolen klasse Trivselsmåling i folkeskolen 4.-9. klasse q1. Er du glad for din skole? Tit eller meget tit: 60 % Landsgennemsnit: 72 % 5 3 1 29% 21% 43% 39% 31% 23% Er du glad for din skole? 4% 7% 1% 2% q2. Er du glad

Læs mere

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= AARHUS. Kommune: N= 787. Skole: KRAGELUNDSKOLEN N= 72. Klassetrin: N= 18.

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= AARHUS. Kommune: N= 787. Skole: KRAGELUNDSKOLEN N= 72. Klassetrin: N= 18. q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din? Virkelig gode Skole 4- Klassetrin Klasse 2% 27% 45% 44% 17% 43% 45% 44% 42% 67% 23% 22% % 10% 11% 4% 4% 2% 4% 6% 267447 13310 468 71 18 3% 40% 51%

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Under landsplan Svarer til landsplan Over landsplan q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din klasse? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4.

Læs mere

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= ODENSE. Kommune: N= 242. Skole: ÅLØKKESKOLEN N= 45. Klassetrin: N= 21.

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= ODENSE. Kommune: N= 242. Skole: ÅLØKKESKOLEN N= 45. Klassetrin: N= 21. N= 2 Skole 4-9 29% 28% 8% 43% 45% 5% q. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Spørgsmål Svarmuligheder Varde Kommune 4-9 klasse 1. Er du glad for din skole? 2. Er du glad for din klasse? 3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Øster Hornum Skole, klassetrin Rebild Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Øster Hornum Skole, klassetrin Rebild Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse Resultat af trivselsmåling 4.-9.kl. januar-marts 2015 Spørgsmål 1-40 svarkategorier Hele landet 4-9 klasse q1. Er du glad for din skole? Meget tit 29% 25% q1. Er du glad for din skole? Tit 43% 44% q1.

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Egebjergskolen, klassetrin Horsens Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Egebjergskolen, klassetrin Horsens Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Horsens Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere