Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser"

Transkript

1 Bilag 1 Paragrafnøgle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr af 21. november 2016 med senere ændringer (og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BAB og Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LAB) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Dette lovforslag) Afsnit I Kapitel I Formål 1, nr. 1 1, stk. 1, nr. 1 1, nr. 2 1, stk. 1, nr. 2 1, nr. 3 og 4 1, stk. 1, nr. 3 Bestemmelsen er ny. 1, stk. 1, nr. 4 Bestemmelsen er ny. 1, stk. 2 Kapitel 2 Ansvar for indsatsen Kommunernes ansvar 1 a 2 Inddragelse af arbejdsløshedskasserne Bestemmelsen er ny. 3 4 d 4 Inddragelse af andre aktører 4 b 5 Bemyndigelsesbestemmelser

2 4 c Videreføres i LOB (organiseringsloven) Kapitel 3 Målgrupper, visitation og tidsperioder Målgrupper 2, nr. 1-7, og nr , nr. 8 Videreføres i kompensationsloven Bestemmelsen er ny. 7 Visitation 4 a, stk a, stk. 2 Videreføres ikke 4 a, stk. 3 Videreføres ikke Opgørelse af tidsperioder Bestemmelsen er ny , stk. 1 51, stk. 2, 98, stk. 1, 98 e, stk. 1, 99, stk. 2, delvist og ny 10, stk. 2 Afsnit II Kapitel 4 Bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere Bistand til job- og uddannelsessøgende 5 delvist Bistand til arbejdsgivere

3 5, stk. 1 og 2 delvist a, stk. 1 og Bistand til særlige aktiviteter 7 17 Bemyndigelsesbestemmelse 8, 81 a, stk Kapitel 5 Tilmelding som arbejdssøgende i jobcentre m.v. 11, stk. 1 19, stk. 1 11, stk. 2, 1. pkt. 19, stk. 2 11, stk. 3, 1. og 2. pkt. 19, stk. 3 11, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, 3 pkt. Videreføres ikke 11, stk. 4, 1. pkt. 20, stk. 1 11, stk. 4, 2. pkt. 20, stk. 2 Bemyndigelsesbestemmelse 11, stk Afsnit III Kapitel 6 Cv-oplysninger 12 Videreføres ikke

4 Bestemmelsen er ny. 22, stk. 1 13, stk. 1 delvist, 73 d, stk. 2 22, stk. 2 13, stk. 1, 2. pkt., 73 d, stk. 2, 2. pkt. 22, stk. 3 Tidspunkt for registrering af cv-oplysninger 13, stk. 2, 73 d, stk. 3 23, stk. 1 Bestemmelsen er ny. 23, stk. 2 Bestemmelsen er ny. 23, stk. 3 Bestemmelsen er ny. 23, stk. 4 13, stk. 2, 3. pkt., 73 d, stk. 3, 2. pkt., og BAB 35, stk. 1, nr. 3, 36, stk. 1, nr. 4 23, stk. 5 13, stk. 3 og 73 d, stk. 4 23, stk. 6 Bistand og adgang til cv-oplysninger 13, stk. 4 og 73 d, stk. 5 24, stk. 1 13, stk. 5 og 73 d, stk. 6 24, stk. 2 Cv-samtale for dagpengemodtagere 14, stk. 1 25, stk. 1 og 2 14, stk. 2 25, stk. 3 Bemyndigelsesbestemmelse Bestemmelsen er ny. 26 Kapitel 7 Fastlæggelse af kontaktforløbet Fleksibelt og individuelt kontaktforløb 15, stk. 1, 73 a, stk. 1 27, stk. 1

5 20 b 27, stk. 2 15, stk. 2 27, stk. 3 Formål 15, stk. 1, 73 a 28, stk. 1 15, stk. 2, 2. pkt. 28, stk c-e Videreføres ikke Jobsamtalernes indhold Bestemmelsen er ny. 29 Uddannelsespålæg for dagpenge- og uddannelseshjælpsmodtagere 21 b 30 Jobsamtaler inden for de første 6 måneder 20 og 20 a Videreføres ikke Bestemmelsen er ny. 31 Jobsamtaler efter de første 6 måneder Bestemmelsen er ny. 32 Jobsamtalernes form 16, stk. 1, 5-6, 73 a, stk. 2 33, stk. 1 Bestemmelsen er ny. 33, stk. 2 16, stk. 5, 2. pkt., 16, stk. 8, 3. pkt., 16 a, stk. 5, 17, stk. 2, og 73 a, stk. 2, 4. pkt. 33, stk b, stk. 3 33, stk. 4 18, stk. 1-5 Videreføres ikke 18, stk. 6 33, stk. 5

6 Bestemmelsen er ny. 33, stk. 6 Selvbooking 16 a, stk. 1-4 Videreføres ikke 16 a, stk. 6, 1. pkt. 34, stk. 1 Bestemmelsen er ny. 34, stk a, stk. 6, 2. pkt b Videreføres ikke Koordinerende sagsbehandler 18 a 36, stk. 1 og 2 68 c, stk. 1, 68 g, stk. 1 36, stk. 3 Brug af anden aktør til ledige fleksjobvisiterede 73 c 37 Jobsamtaler og indsats i forbindelse med kontrolaktioner 21 a 38 Bemyndigelsesbestemmelser 21, stk. 2, 21 b, stk. 9 39, stk a, stk. 7 39, stk. 2 Kapitel 8 Planer m.v. Målgrupper m.v. 27, stk. 1, 1. pkt. 40, stk a, stk. 1, 1. pkt. 40, stk b, stk , stk. 3

7 Min Plan 27, stk. 1, 2. pkt., 21 b, stk , stk. 1 27, stk. 2, 1. pkt. 41, stk. 2. nr. 1 27, stk. 3, 1. pkt. 41, stk. 2. nr. 2 Bestemmelsen er ny. 41, stk. 2. nr. 3 27, stk. 5, 1. pkt. 41, stk. 2. nr. 4 28, stk , stk. 2. nr. 5 29, 30 Videreføres ikke Bestemmelsen er ny. 41, stk. 2. nr. 6 Bestemmelsen er ny. 41, stk. 2. nr. 7 27, stk. 2, 2 pkt., 27, stk. 3, 2. pkt. 41, stk. 3 27, stk. 4 41, stk. 4 31, stk. a. delvist 41, stk. 5 14, stk. 1, 3. pkt. 42 Rehabiliteringsplan 30 a, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2 43, stk. 1. Bestemmelsen er ny. 43, stk a, stk. 3 44, stk a, stk. 2 44, stk. 2 og 3 30 a, stk. 4 og 5 45, stk. 1 og 2 68 c, stk. 1, 68 g, stk , stk. 3 og 4 Helhedsorienteret plan

8 30 b, stk. 2 og 3 46, stk. 1 og 2 30 b, stk. 4 46, stk. 3 Bemyndigelsesbestemmelse 31, stk Afsnit IV Kapitel 9 Jobrettet uddannelse Jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere og ledige fleksjobvisiterede 26 a, 26 b, 73 b a, stk a, stk. 6, 73 b, stk Bemyndigelsesbestemmelse 26 a, stk. 9 og 10, samt 73 b, stk Afsnit V Kapitel 10 Tilbudsmuligheder 22, stk. 1 52, stk. 1 22, stk. 2 Videreføres ikke men følger af kapitel 8 22, stk. 3., 2. pkt. 52, stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen er ny. 52, stk. 2, 2. og 3. pkt. Overordnede betingelser for tilbud 22, stk. 3, 1. pkt. 53, stk. 1 22, stk. 4 53, stk. 2

9 22, stk. 5 53, stk. 3, 1. pkt., 1. komma 22, stk. 6 53, stk. 3, 1. pkt., 2. komma Bestemmelsen er ny. 53, stk. 3, 2. pkt. 22, stk. 7 og 8 53, stk. 4 og 5 Bestemmelsen er ny. 53, stk Ophør af tilbud 24, stk. 1, 2, og , stk. 1 24, stk. 3 55, stk. 2 Bestemmelsen er ny. 55, stk. 3 Bemyndigelsesbestemmelser m.v. 8, 1. pkt. delvist og ny. 56, stk , stk. 2 og , stk. 4 og 5 Kapitel 11 Virksomhedspraktik 42, stk. 1, og 75 b og c delvist 57, stk. 1 42, stk. 4 57, stk b 57, stk. 3 Formålet med virksomhedspraktik 42, stk. 3 58, stk. 1 Bestemmelsen er ny 58, stk. 2 22, stk. 7 58, stk. 3

10 Bestemmelsen er ny 59, stk. 1 Bestemmelsen er ny 59, stk Varighed 44, stk Ydelser m.v , stk c, stk. 1 og 2 62, stk og 47 Videreføres ikke, men indgår i kapitel 27 Forholdet til de ansatte hos arbejdsgiveren, konkurrenceforvridning m.v. 48, stk. 1 og 2 63, stk. 1 og 2 Bestemmelsen er ny. 63, stk Bemyndigelsesbestemmelser Kapitel 12 Ansættelse med løntilskud 51, stk. 1 66, stk a, stk. 1 og 2 66, stk. 2 Formålet med ansættelse med løntilskud Varighed 53 68

11 Krav om forudgående periode med offentlige forsørgelsesydelser m.v. 51, stk Løn- og arbejdsvilkår 59, stk , stk. 2 Videreføres ikke , stk. 1, 75 a, stk. 2 og 3 72, stk. 1 55, stk. 2 72, stk. 2 55, stk. 3 og 4, 75 a, stk. 2, 3 og 5 72, stk. 3 55, stk. 5 72, stk a, stk. 6 72, stk. 5 55, stk. 6 72, stk Videreføres i kompensationsloven Fastsættelse og udbetaling af løntilskuddet , stk , stk , stk. 1 76, stk , stk , stk. 2 Fastsættes på bekendtgørelsesniveau 62 79

12 , 67 Videreføres ikke Bemyndigelsesbestemmelse 55, stk. 7, Kapitel 13 Nytteindsats 42 a, stk. 1 delvist 82, stk a, stk. 3 82, stk. 2 Formålet med nytteindsats 42 a, stk. 2 83, stk. 1 BAB 76, stk. 1, 2. pkt. 83, stk Varighed 44, stk Ydelser 45, stk. 1 og , 47 Videreføres ikke, men indgår i kapitel 27 Forholdet til de ansatte hos arbejdsgiveren, konkurrenceforvridning m.v. 48, stk. 1 og Bemyndigelsesbestemmelse 50 89

13 Kapitel 14 Vejledning og opkvalificering 32, stk. 1, nr , stk. 1, nr. 2 og stk Formålet med vejledning og opkvalificering 32, stk Ret til læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser samt realkompetencevurdering 32 a 93 Konkurrenceforvridning 33, stk Studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser 37, 85, stk Puljen til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje 33 a b 97 34, 36 Videreføres ikke Ydelser m.v , 40 Videreføres ikke Bemyndigelsesbestemmelser 32, stk. 5, 33, stk. 2, 33 a, stk. 5, 41, 110, stk Kapitel 15 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager

14 dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse Pligt til tilbud 84, stk. 1, 1. og 2. pkt. 100, stk. 1 84, stk. 1, 3. og 4. pkt. 100, stk a, stk , stk. 3 Løbende vurdering af behov for tilbud Bestemmelsen er ny. 101 Ret- og pligt tilbud 84, stk. 2, 1. pkt., 85, stk. 1, 87, stk. 1, 1. pkt., 88, 91 a, stk. 2, 92, stk. 1 og 2 102, stk. 1 87, stk. 1, 2. pkt. 102, stk a, stk. 3 og 93 delvist og ny. 102, stk. 3 89, 92, stk , stk. 4 94, 96 Videreføres ikke Bemyndigelsesbestemmelse 84, stk. 2, 2. pkt., 85, stk. 3, og 92, stk Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse 96 a b c Videreføres ikke Afsnit VI Kapitel 17

15 Mindre intensiv indsats Fritagelse for pligt til personligt fremmøde til samtaler og fra pligt til tilbud 21 f, stk , stk. 1 Bestemmelsen er ny. 106, stk f, stk. 3, nr. 1 og , stk. 3 Afsnit VII Kapitel 18 Jobafklaringsforløb Målgruppe 68 d, stk Indsats 68 d, stk. 1, 4. pkt., 68 f d, stk. 2 og Varighed 68 d, stk e 111 Kapitel 19 Ressourceforløb Målgruppe 68 a, stk. 1-2, 68 a, stk. 9, 1. pkt. 112 Indsats 68 a, stk. 3, 68 a, stk

16 Varighed 68 a, stk. 4, 68 a, stk. 8, 68 a, stk. 9, 2. Pkt. 114 Førtidspensionister i ressourceforløb 68 b 115 Kapitel 20 Fleksjob Målgruppe Indhold 69, stk. 1, 69, stk. 3 og 4, 73, stk. 2, 74 b 117 Visitation 70 a 118 Fastholdelsesfleksjob 70 b 119 Midlertidige fleksjob 70 c 120 Løbende opfølgning i fleksjob og udarbejdelse af status 70 d 121 Løn- og arbejdsvilkår i fleksjobbet 70 e 122 Fleksløntilskud Lønindtægt 70 f, stk. 1-3 og

17 Feriegodtgørelse, sygedagpenge, barselsdagpenge m.v. 70 f, stk. 4-6, 8 og Tilbagebetaling af fleksløntilskud 70 f, stk Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter den 1. januar g 126 Nedsættelse af fleksløntilskud og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende til integrationsydelsesniveau, ophør af tilskud m.v. 70 f, stk. 7, 70 g, stk h i j k l 132 Løn og tilskud m.v. for fleksjob påbegyndt før den 1. januar , stk Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar , stk. 1 og Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 70 e, 70 f 137

18 Bemyndigelsesbestemmelser 70 f, stk , stk a 141 Kapitel 21 Revalidering LAS 46, stk. 1 og 3 samt 47, stk Bestemmelsen er ny. 142, stk. 3 Indsats LAS 47, stk. 1 og 2 og LAS 46, stk Varighed LAS LAS Selvstændig virksomhed LAS LAS Afsnit VIII Kapitel 25 Jobrotation 97 Videreføres ikke 98 a, stk. 1, 1. pkt. 149

19 Den beskæftigede og efteruddannelsen 98 a, stk. 1, 2. pkt., 98 a, stk. 3, nr. 1-2 og stk , stk a, stk , stk. 2 Vikaren 98 b, stk , stk b, stk , stk b, stk , stk. 3 Bestemmelsen er ny. 151, stk b, stk , stk b, stk , stk. 6 Jobrotationsydelsen 98 a, stk , stk a, stk. 3, nr. 3-5, 152, stk. 2 Bemyndigelsesbestemmelse 98 a, stk. 6, 98 b, stk Kapitel 23 Voksenlærlingeordningen Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98 c, stk. 1 og 2 154, stk. 1 og 2 Betingelser til voksenlærlingen 98 e, stk. 1 og 2. delvist og ny 155 Bestemmelsen er ny. 156

20 98 d. 157 Tilskuddet - afgørelse, størrelse mv. 98 f, stk , stk f, stk , stk e, stk , stk g, stk , stk g, stk. 3, 1. pkt. stk. 2, 3. pkt. 159, stk g, stk. 3, 2. pkt. stk , stk c, stk , stk. 4. Bemyndigelsesbestemmelse 98 e, stk Kapitel 24 Opkvalificering i forbindelse med ansættelse 99, stk. 1 og 2 161, stk. 1 og 2 BAB , stk. 3 og 4 Opkvalificering ved fastholdelse og ansættelse i fleksjob 74 delvist 162 Kapitel 25 Pulje til opkvalificering i forbindelse med større afskedigelser Delvist LOB 30, stk , stk. 1 og 2, 32 b, stk. 1, 2 og , stk

21 102, stk. 3 og Afsnit IX Kapitel 26 Mentorstøtte 31 b 167 Bestemmelsen er ny d, 31 e 169 Bestemmelsen er ny. 170 Bemyndigelsesbestemmelse 31 f 171 Kapitel 27 Hjælpemidler, befordringsgodtgørelse m.v. under tilbud Hjælpemidler 76, 77, stk. 1-3 og 5, 75 a, 75 b og BAB , stk. 3 og LAS 63 i , 2, 2. pkt., 77, stk. 4 og 5, BAB Befordringsgodtgørelse m.v. 82, 75 a, , 83, stk. 1 og 2, 75 a-c 176 Bemyndigelsesbestemmelse 82, stk. 5, 83, stk. 3, 73 b, stk. 7, 177 Kapitel 28 Hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og

22 beskæftigelses m.v. 100, og BAB Afsnit X Kapitel 29 Underretninger 104, stk , 1. pkt , stk. 2, 105, 106, 2. pkt Kapitel 30 Digital kommunikation Borgere 10 a, stk , stk a, stk , stk. 2 Arbejdsgivere 10 b, stk , stk a 185, stk b, stk b, stk Borgere og arbejdsgivere 10 c, stk , stk c, stk , stk. 2

23 Kapitel 31 Regulering, udbetaling af ydelser, erstatning, tilsyn, regnskab m.v , stk , stk , stk Kapitel 32 Forsøg Bestemmelsen er ny. 193 Kapitel 33 Statens refusion til kommunerne og kommunernes medfinansiering 117, stk , stk. 2 Videreføres ikke 118, 118 a Videreføres ikke a 196, stk b 196, stk , stk , nr , stk , nr , stk. 1, nr. 1, 122, stk. 2, 123, stk , nr , stk. 1, nr , nr. 4

24 120, stk. 1, nr , nr , stk. 2 og , stk , stk. 1 og , stk. 1 Bestemmelsen er ny. 203, stk Afsnit XI Kapitel 34 Klageadgang Klage over jobcenterets og kommunens afgørelser 128, stk. 1, 2 og , stk Klage over arbejdsgiverens beregninger ved ansættelse med løntilskud Klage over arbejdsløshedskassens afgørelser Kapitel 35 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Udestår Udestår

25

Januar 2019 UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Paragraffer

Januar 2019 UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Paragraffer UDKAST Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Paragraffer 1 Indhold AFSNIT I... 7 FORMÅL, ANSVAR FOR INDSATSEN OG MÅLGRUPPER... 7 KAPITEL 1... 7 Formål... 7 KAPITEL 2... 7 Ansvaret for indsatsen...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bemærkninger til lovforslaget. Specielle bemærkninger UDKAST Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bemærkninger til lovforslaget Specielle bemærkninger Indhold Til 1... 8 Til 2... 10 Til 3... 11 Til 5... 12 Til 6... 13 Til 7... 15 Til 8... 16

Læs mere

Bekendtgørelser og vejledninger der skal gennemskrives, konsekvensrettes eller bringes til ophør som følge af ny LAB

Bekendtgørelser og vejledninger der skal gennemskrives, konsekvensrettes eller bringes til ophør som følge af ny LAB Notat Bekendtgørelser og vejledninger der skal gennemskrives, konsekvensrettes eller bringes til ophør som følge af ny LAB 1. oktober 2019 J. Nr. Click here to enter text. Arbejdet med bekendtgørelser

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1.

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM EN AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence U: Udbetaler 1. 15. marts 2012/ ssekretariatet Kapitel 3 Jobcenterets bistand til at finde arbejde og arbejdskraft 5 istå arbejdssøgende med at finde arbejde og bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft 7 Tilbyde

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Forslag. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. marts 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afsnit I Formål, ansvar for indsatsen

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LOV nr 548 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 18/15906 Senere

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Beskæftigelsesorganiseringslov: Lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regel Indhold Berørte målgrupper Vurdering Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regel Indhold Berørte målgrupper Vurdering Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper Fire samtaler i jobcenteret det første halve år (også ved ydelsesskift) herefter individuelt tilrettelagt Kontant- og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 10. december 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1566 af 23/12/2014 Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293 Senere ændringer

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

KL høringssvar bilag 1: LAB-lovforslaget

KL høringssvar bilag 1: LAB-lovforslaget KL høringssvar bilag 1: LAB-lovforslaget Dette bilag til KL høringssvar vedr. forenkling af beskæftigelsesindsatsen indeholder nærmere bemærkninger til udkast til ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Initiativet består af to dele: 1. Overordnet monitorering af kommunernes resultater og indsatser Benchmark-rapporterne

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Almindelige bemærkninger

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Almindelige bemærkninger UDKAST Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Almindelige bemærkninger Indhold 1. Indledning... 6 1.1. Baggrund for lovforslaget... 6 1.1.1. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats... 6

Læs mere

P r æ s e n t a t i. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

P r æ s e n t a t i. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats P r æ s e n t a t i Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Opgør med en kompleks lovgivning Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er siden 2003 ændret 60 gange Et regelsæt fyldt med knopskydninger

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Jammerbugt

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 1342 af 21/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10910

Læs mere

Delegationsplan for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Delegationsplan for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område Delegationsplan for Erhvervs- og eskæftigelsesudvalgets område Danskuddannelsesloven...2 Erhvervsfremmeloven...2 Generelt...3 Integrationsloven...3 LA-loven...4 LAS-loven...6 Styringsloven...6 Sygedagpengeloven...7

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1485 af 16/12/2013 Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015245 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

UDKAST. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats UDKAST Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af [.. ] i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, 13 c og 13 f, stk. 17, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kompetenceplan for AMA. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for AMA. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for AMA Gældende fra 9. april 2015 ndhold Generel kompetence... 3 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v... 4 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005869 Udkast 15. maj 2013 Lovforslag nr. Udkast til lovforslag Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 17/12028 UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 895. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Mikrolån Forsøg med mikrolån til jobparate kontakthjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate selvforsørgede.

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 807 af 01/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0001366

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Revalidering 2020 NY LAB

Revalidering 2020 NY LAB Revalidering 2020 NY LAB www.finkelstein.dk Program Indledning om reformen Opdelingen af reglerne om revalidering mv. De nye revalideringsregler i LAB Andre reva-relevante regler i LAB Andre aktører, formål

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018 Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018 Aftalen overordnet 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmøde 2. oktober 2018 1. Færre,

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Underviser: Susanne Wiederquist, STATUS PÅ REGLERNE OM BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DS 2019

Underviser: Susanne Wiederquist, STATUS PÅ REGLERNE OM BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DS 2019 Underviser: Susanne Wiederquist, susanne@wiederquist.dk STATUS PÅ REGLERNE OM BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DS 2019 1 Udkast til ny beskæftigelseslov 2 Aftalen bygger pa følgende grundelementer: Færre og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Ydelser + typiske forløb. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018

Ydelser + typiske forløb. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018 Ydelser + typiske forløb Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 6. marts 2018 Overblik ydelsesniveauer Gns. omkostning (HÅP) Satser (Mdr.) A-dagpenge 219.000 18.645 Kontanthjælp 139.000 3.509-14.993

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1597 af 14/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/17447

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

UDKAST [3. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

UDKAST [3. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST [3. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21.

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 473 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07874

Læs mere

Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018

Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018 Initiativbeskrivelse Færre proceskrav til samtaleforløb August 2018 Baggrund Reglerne for, hvornår og hvor mange samtaler der skal afholdes i jobcentret, er komplicerede og varierer meget på tværs af målgrupper.

Læs mere

Fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og kvalitetsmål, herunder principielle styringsog fagligt relaterede beslutninger

Fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og kvalitetsmål, herunder principielle styringsog fagligt relaterede beslutninger Indledning Dette skema indeholder følgende ændringer i forhold til delegationsbestemmelserne for udvalgets periode 2014-2017: Redaktionel gennemskrivning af teksten Ajourføring af lovgrundlaget Illustrering

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21/3 2017 ændret

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister.

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. NOTAT Dato: 20.08.2018 Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen løser opgaver

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Bilag 2: Krav fra staten

Bilag 2: Krav fra staten Bilag 2: Krav fra staten Lovgrundlag Beskrivelse af regel/krav Hvorfor er regel/krav unødvendig Hvad vil en afskaffelse betyde Evt. økonomisk betydning LAS 13, stk. 8+ 9 + 11 (kontanthjælp) LAS 54a (revalidering)

Læs mere

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Agenda Arbejdsgrundlagets ressourcesyn og politiske mål Finansieringsomlægning

Læs mere