OPLÆGSGUIDE. inspiration til, hvad der kan tales om i præsentationen»mindsk spredning af smitsomme sygdomme Hvorfor og hvordan?«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆGSGUIDE. inspiration til, hvad der kan tales om i præsentationen»mindsk spredning af smitsomme sygdomme Hvorfor og hvordan?«"

Transkript

1 OPLÆGSGUIDE inspiration til, hvad der kan tales om i præsentationen»mindsk spredning af smitsomme sygdomme Hvorfor og hvordan?«udarbejdet af Lægemiddelenheden i Region Sjælland

2 Forord Denne oplægsguide er ment som inspiration og hjælp til, hvad der kan tales om ved de forskellige dias i præsentationen Mindsk spredning af smitsomme sygdomme Hvorfor og hvordan?. Region Sjælland vil med præsentation Mindsk spredning af smitsomme sygdomme Hvorfor og hvordan? inspirere og motivere til god hygiejne og hvordan spredning af smitsomme sygdomme kan mindskes. Ved smitsomme sygdomme forstås sygdomme, hvor årsagen til sygdommen er virus eller bakterier for eksempel forkølelse, influenza, øjenbetændelse, børnesår og tredagesfeber. Disse sygdomme kaldes også under et for infektioner. Oplægsguiden er bygget op, således at der til hvert dias er angivet en tekst. Teksten er er ment som inspiration og hjælp til, hvad der kan tales om ved det enkelte dias i præsentationen. Guiden er opdelt, så hvert afsnit består af et billede af det tilhørende dias i præsentationen og et forslag til tekst, som kan siges til det pågældende dias. Det står jer frit for, om I vælger at sige alt og/eller bruge alle dias. Undervejs i denne guide er der angivet nogle dialogspørgsmål. Tanken er, at disse spørgsmål kan bruges til at skabe dialog om emnet på det enkelte dias, for eksempel hvordan I gør, eller hvordan I gerne vil gøre i jeres institution. Spørgsmålene er ment som inspiration. Materialet er udarbejdet med henblik på at skabe fokus på sygdom, smitte og hygiejne i daginstitutioner. Indholdsfortegnelse over dias 1 Forside 2 Program 3 Hvorfor er det vigtigt at mindske spredning af smitte? 4 Antibiotika hvad er det? 5 Hvorfor bliver man syg? 6 Hvordan spredes sygdom? 7 Hvordan forebygges spredning af sygdom? gode rutiner 8 Håndhygiejne hvorfor og hvornår? 9 Håndhygiejne hvordan? 10 Materialer fra kampagnen Rene hænder? 11 Er I som personale klædt godt nok på? 12 Institution og sygdom 13 Hvornår er man syg? 14 Hvornår skal man blive hjemme 15 Tak! Oplægsguiden er udarbejde af Lægemiddelenheden i Region Sjælland med input fra sundhedsplejerske Nana Carina Hjort fra Sundhedsplejen i Næstved kommune. 1

3 Dias 1: Mindsk spredning af smitsomme sygdomme Hvorfor og hvordan? Region Sjælland vil med denne præsentation inspirere og motivere til god hygiejne, og hvordan spredning af smitsomme sygdomme kan mindskes. Ved smitsomme sygdomme forstås sygdomme, hvor årsagen til sygdommen er virus eller bakterier for eksempel forkølelse, influenza, øjenbetændelse, børnesår og tredagesfeber. Disse sygdomme kaldes under et også for infektioner. I 2017 blev der i Danmark lavet en national handlingsplan for antibiotika til mennesker. Antibiotika anvendes til behandling af visse former for smitsomme sygdomme/infektioner. Handlingsplanen har som mål at nedringe antibiotika forbruget og gøre forbruget hensigtsmæssigt. Med dette menes, at der kun udskrives antibiotika, når der reelt er brug for det. Målet er, at brugen af antibiotika i Danmark skal være nedsat med ca. 25 % i Det forventes, at hvis spredningen af smitsomme sygdomme mindskes, så vil forbruget af antibiotika falde. Materialet er udarbejdet med henblik på at skabe fokus på sygdom, smitte og hygiejne i daginstitutioner. 2

4 Dias 2: Indhold i præsentationen Punkterne angiver de emner, som præsentationen kommer i gennem. 3

5 Dias 3: Hvorfor er det vigtigt at mindske spredning af sygdom? I stedet for at spørge Hvorfor er det vigtigt at mindske spredning af sygdom?, kan man stille sig selv spørgsmålet Hvem har egentligt lyst til at være syg?. Reducerer antal sygefraværsdage Ved at mindske spredning af sygdom, reduceres samtidig antallet af sygefraværsdage. Dette gælder både børnenes fravær, forældrenes fravær fra arbejde og ikke mindst personalets fravær. I institutionerne er der særlig risiko for spredning af sygdom, da mange mennesker er samlet. Samtidig har de mindre børn endnu ikke et fuldt udviklet immunforsvar, hvilket gør, at de lettere bliver syge. Immunforsvaret er kroppens naturlige forsvar mod bl.a. smitsomme sygdomme. God hygiejne er en vigtig faktor for at mindske spredning af sygdom. Særligt er god håndhygiejne vigtig i forhold til at afbryde smitteveje. Mindsker udgifter Sundhedsstyrelsen angiver i forebyggelsespakken om hygiejne, at det skønnes, at korrekt håndhygiejne i daginstitutionerne ville kunne spare samfundet for et trecifret millionbeløb årligt. Dette bygger på følgende: God håndhygiejne i en børneinstitution giver i gennemsnit ¾ (75%) færre sygedage pr. barn. Dermed mindskes fraværet også hos forældrene. Hvis det skønnes, at børn er i daginstitution på landsplan, så svarer det til fraværsdage mindre for børn eller et forsigtigt skøn færre barns første sygedag for forældre. Ved en udgift på kr. pr. dag vil det samfundsøkonomisk svare til ca. 445 millioner kr. (svarende til mistet produktion). Hertil kommer evt. sparede udgifter i forbindelse med lægekontakt, medicin, vikardækning mm. Reducerer brug af antibiotika Når der er mindre sygdom, er det også mindre sandsynligt, at der er brug for antibiotika. Antibiotika er den medicin man anvender, når man er blevet syg af en infektion. Antibiotika virker dog ikke på alle typer af infektioner. Når brugen af antibiotika mindskes, er der mindre risiko for, at bakterierne udvikler resistens over for antibiotika. Resistente bakterier er svære at behandle, da de er modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan betyde, at antibiotika ikke længere virker, og at det fremover er svært at få bugt 4

6 med en ny infektion. Det er derfor vigtigt, at mindske brugen af antibiotika, så vi kan blive behandlet, når vi har brug for det. WHO (World Health Organization) har defineret resistens over for antibiotika, som en af de største trusler for sundhed hos mennesker. Resistens over for antibiotika medfører længere hospitalsophold, højere medicinudgifter og øget dødelighed. Kilder: [1, 2, 3, 11, 12] Ser I andre fordele ved at mindske spredning af sygdom? 5

7 Dias 4: Antibiotika Hvad er det? Antibiotika er medicin, der bruges til at behandle infektioner, som skyldes bakterier hos mennesker og dyr. Antibiotika virker ved enten at dræbe bakterier eller ved at hæmme deres vækst. Antibiotika virker ikke mod infektioner, som skyldes virus og svampe. Der findes mange forskellige typer antibiotika. Penicillin er det mest kendte. Der findes ligeledes mange forskellige typer af bakterier. Nogle bakterier er livsnødvendige, for eksempel dem der er i vores tarme, mens andre bakterier kan gøre os syge. De bakterier, som kan gøre os syge, kan forårsage forskellige typer af infektioner. De forskellige typer af antibiotika virker på forskellige bakterier og dermed på forskellige typer af infektioner. De fleste infektioner kan bekæmpes af kroppens eget immunforsvar og har tidsbegrænsede og harmløse forløb. Men ved nogle infektioner, skal kroppen have hjælp til at bekæmpe infektionen. Her er det vigtigt at skelne mellem infektioner med bakterier og infektioner med virus, da de skal behandles på forskellige måder. De fleste simple infektioner går over af sig selv uden brug af antibiotika. Antibiotika hjælper KUN mod infektioner med bakterier. Så hvis man har en infektion, som skyldes virus, bliver man ikke rask af at få antibiotika. Øjenbetændelse: Kan skyldes virus eller bakterier. Kun ved øjenbetændelse, som skyldes bakterier, behandles der med antibiotika. De fleste tilstande med øjenbetændelse går dog over af sig selv, og kræver ikke behandling med antibiotika. Oprensning af øjnene er ved mild øjenbetændelse ( gule klatter - dvs. at barnet ikke har meget pusflåd, er lyssky eller har påvirket tilstand) tilstrækkeligt for at mindske symptomerne. Mellemørebetændelse: Kan skyldes virus eller bakterier. Kun ved mellemørebetændelse, som skyldes bakterier behandles der med antibiotika. Mellemørebetændelse går typisk over af sig selv, og kræver ikke behandling med antibiotika. Børnesår: Skyldes bakterier. Afhængig af udbredelsen behandles der evt. med antibiotika. Hånd-, fod- og mundsygdom: Skyldes virus og behandles derfor ikke med antibiotika. Forkølelse: Skyldes virus og behandles derfor ikke med antibiotika. Influenza: Skyldes virus og behandles derfor ikke med antibiotika. Kilder: [2, 3] 6

8 Dias 5: Hvorfor bliver man syg? Man bliver syg, fordi man bliver udsat for smitte, for eksempel bakterier eller virus (smitten). Smitten Mikroorganismer, der kan medføre infektioner for eksempel bakterier, virus, parasitter og svampe. Bakterier og virus er så små organismer, at man ikke kan se dem med det blotte øje. Smittekilder Smitte kan komme fra forskellige steder (smittekilder). Smittekilder kan for eksempel være spyt, savl, snot, urin, afføring, mad, gylp, opkast og væsker fra betændelse. Der er i disse smittekilder indhold af for eksempel bakterier og virus, som kan gøre os syge. Smitteveje Smitten kan sprede sig på mange måder (smitteveje). Smitteveje kan for eksempel være kontaktsmitte, luftbåren smitte, smitte fra mad og drikke eller blod båren smitte (beskrives på dias nr. 6). Modtagelighed hos den enkelte Der er visse forhold, der kan gøre, at man er ekstra udsat for at blive syg (øget modtagelighed). Hvis en person i forvejen er svækket eller ikke er vaccineret, er der øget risiko for sygdom. Små børn har endnu ikke et fuldt udviklet immunforsvar. Immunforsvaret er kroppens naturlige forsvar overfor infektioner. Små børn er derfor mindre modstandsdygtige overfor infektioner, og bliver derfor lettere syge. Hvis en person ikke er vaccineret, er der også en øget risiko for, at vedkommende får nogle specifikke sygdomme. Hvis en person i forvejen er svækket pga. sygdom, så er vedkomne også ekstra modtagelig overfor infektioner. Herudover øges risikoen for at blive syg ved allergi, fejlernæring, når børn udsættes for tobaksrygning og ved kronisk sygdom for eksempel astma, diabetes (sukkersyge), eksem m.fl. Kilde: [9] 7

9 Dias 6: Smitteveje Smitteveje er de måder, som sygdomme (bakterier og virus) kan sprede sig på. Kontaktsmitte Direkte: fysisk kontakt mellem to personer for eksempel hånd til hånd. Indirekte: smitten går via et mellemled/genstand for eksempel legetøj, dørhåndtag eller puslemadras. Glimmer kan bruges som eksempel her på. Tænk på, hvor let glimmer spreder sig det samme gør bakterier og virus. En praktisk test kan evt. udføres, hvor én person får glimmer på hånden prøv at give hånd til en anden og se, hvor let sygdom spreder sig. Kontaktsmitte kan mindskes ved grundig og regelmæssig håndhygiejne. Dråbesmitte Sker ved host, nys, tale og opkast, da der er bakterier og virus heri. Ved for eksempel host når dråberne 1 meter ud i lokalet. Derved kan smitten ske direkte, hvis man rammes af disse dråber eller indirekte, hvis dråberne rammer genstande, som en person efterfølgende rør ved. Dråbesmitte kan undgås ved gode rutiner i forbindelse med nys og host. Nys og host ikke i hænderne, da dette kan føre til kontaktsmitte. De fleste holder sig for munden, når de nyser og hoster. Derved får man en masse smitte på hånden, og man kan meget let bringe smitten videre. Hvis man alligevel kommer til at nyse eller hose i hænderne, bør de vaskes. Hvis du - og børnene - nyser og hoster ind i albuen eller engangspapir i stedet, så mindskes spredning af smitte. Luftbåren smitte Skyldes små partikler, som spredes ved for eksempel host og nys og som herefter indåndes. Partiklerne kan findes i luften i flere timer. Luftbåren smitte kan mindskes ved udluftning. Støvbåren smitte Nogle bakterier og andre mikroorganismer (virus, svampe mm.) kan overleve i støv. Derfor er rengøring vigtig. Kilde [6] 8

10 Hvordan kan I bidrage til at mindske spredning af sygdom? Hvilken type af smittevej ser I som den største udfordring i jeres institution? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? 9

11 Dias 7: Hvordan kan spredning af sygdom forebygges - Gode rutiner Der er en række rutiner, som kan bidrage til at mindske spredning af smitte. Hygiejneniveauet i daginstitutioner har stor betydning for sygeligheden blandt børn og voksne. Den hyppigst forekommende smittevej er kontaktsmitte via hænder eller genstande, for eksempel legetøj, opbevaringskasser, dørhåndtag, puslepladser, stole, borde og tæpper. Rengøring medvirker til, at smittevejene afbrydes, og at smittespredningen via genstande, overflader og støv mindskes. Mangelfuld håndhygiejne, utilstrækkelig hygiejne ved bleskift, dårlig køkkenhygiejne og brud på andre hygiejniske principper er væsentlige årsager til spredning af en række smitsomme sygdomme. Bakterier og virus kan for eksempel overføres gennem luft ved host og nys, forurenet tøj og mellem mennesker ved berøring, men kan også overføres med hænderne til genstande for eksempel vandhaner og dørhåndtag. Udluftning Luftfornyelse i en daginstitution har stor betydning for luftkvaliteten. Hvis institutionen ikke har mekanisk udluftning i form af ventilation, bør der luftes ud hver 2. time af en varighed på 5-10 min jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Udluftning mindsker luftbåren smitte, som for eksempel influenza, og giver bedre indeklima. Det er også vigtigt, at børnene kommer ud. Ophold i frisk luft er generelt sundt for børn. Derudover bliver smittevejene i mellem børnene længere, da der er mere plads udenfor. Hvilke rutiner har jeres institution for udluftning? Hvordan sikrer I udluftning hver 2. time? Hvilke rutiner har I, som sikrer, at børnene kommer ud også selvom det er koldt og vådt? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? Håndhygiejne Grundig håndhygiejne udført på det rigtige tidspunkt blandt både børn og voksne, er den vigtigste metode til forebyggelse af smitsomme sygdomme. 10

12 Ved håndhygiejne forstås håndvask med vand og sæbe, hvad angår børnene, og håndvask eller hånddesinfektion, hvad angår de voksne. Forældre og personalet er de bedste rollemodeller, når det drejer sig om at lære børn at vaske hænder. Et dansk projekt, som fokuserede på håndhygiejne i daginstitutioner, har vist et fald i sygeligheden blandt børnene på 34 procent. Ved bleskift: Det anbefales at anvende følgende ved bleskift, for at mindske spredning af bakterier og virus: - Engangshandsker - Engangsforklæder - Engangsunderlag, så børnene ikke får direkte kontakt med voksdug eller andet materiale, der kan afgive ganske små mængder kemiske stoffer - Engangsvaskeklude, der fugtes under rindende vand - Engangshåndklæder - Engangsbleer Hvilke rutiner har jeres institution for håndhygiejne hos børn og personale? Hvor mange af anbefalingerne følger I ved bleskift? Er der noget I tænker, som I kan gøre anderledes? Legetøj Sundhedsstyrelsen anbefaler en fast rutine, hvor det sikres, at legetøj rengøres 1 gang om måneden. Legetøj, som kan gå i vaskemaskine, bør vaskes ved min. 40 grader (eller højere, hvis legetøjet kan tåle det). Legetøj er en af de mest almindelige smitteveje (kontaktsmitte) og kan være forurenet med snot, betændelse, afføring, urin, opkast og blod. Børnene putter ofte legetøj i munden, og det bruges af mange forskellige børn i løbet af en dag. Derfor er legetøj med til at sprede sygdom og, der bør udvises ekstra omhu med rengøring af legetøj i perioder med sygdom. Hvilke rutiner har jeres institution for rengøring af legetøj? Er det muligt at få vasket legetøjet 1 gang om måneden? hvis nej, hvad er så muligt/acceptabelt for jer? Hvordan skabes en fast rutine for rengøring af legetøj? - Hvilke udfordringer er der? - Er det muligt at rengøre legetøjet? Hvad gør I med legetøjet, når der er sygdom i institutionen? - Fjernes noget af legetøjet, så der er mindre at gøre rent? - Fjernes det legetøj, som er svært at rengøre? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? 11

13 Brug handsker Brug handsker ved bleskift, hjælp efter toiletbesøg og rensning af sår. Handsker er ikke 100 % tætte, og man skal derfor vaske/desinficere hænder, selvom man har brugt handsker. Hvilke rutiner har I for brug af handsker? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? Mad og bakterier Ved madsituationer bør der være særligt fokus på hygiejne. Dette omfatter håndvask/håndhygiejne inden spisning og tilberedning af mad for både børn og personale. Håndtering af mad og hjælp til madpakker kan bidrage til spredning af sygdom fra personale til børn, samt fra barn via personale til nyt barn. Hvilke rutiner har I ved tilberedning/anretning af mad? - Hvilke rutiner har køkkenpersonalet? - Hvilke rutiner har det resterende personale for eksempel ved tilberedning af mad på bål, bagning eller ved anretning af børnenes egen mad? - Hvilke rutiner har I, i forbindelse med anretning af mad, der leveres udefra? Hvad gør I på smør-selv dage? - Hvordan sikrer I et passende hygiejneniveau? Hvad gør I, i forhold til madsituationer, når I er udenfor eller på tur? Hvad gør I, når børnene har medbragt egen mad (formiddag, frokost og eftermiddag)? Hvad kan forældrene gøre for at hjælpe jer for eksempel i forhold til madpakker? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? Vask hver dag Vask af tekstiler mv.: Det har stor betydning, at institutions tekstiler, herunder tøj, sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude, tåler maskinvask ved o C. Tekstiler, der er snavset med for eksempel opkast, afføring, urin, snot eller blod, bør vaskes med det samme og ved 90 o C. Håndklæder, viskestykker, sengelinned, og hagesmække, bør som minimum kunne vaskes ved en vasketemperatur på 60 o C. Karklude bør vaskes ved en temperatur på 80 o C. Møbler, madrasser og tæpper skal have vaskbare overtræk. Børnetøj, der er forurenet, kogevaskes ved 90 o C med det samme eller anbringes i lukket pose, så forældrene kan vaske det hjemme. Pusleplads: Uanset underlaget på puslepuden, bør madrassen sprittes af efter hvert barn. Madrassen bør desuden rutinemæssigt vaskes af i et universalt rengøringsmiddel mindst 2 gange daglig, og hvis den er synligt beskidt. 12

14 Hvilke rutiner har I for vask af institutionens tekstiler? - Hvad gør I for at mindske smittespredning via tekstiler? Hvilke rutiner har I for rengøring af pusleplads? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? Interne aftaler Aftal, hvad rengøringspersonalet gør, og hvad I selv gør. Vælg eventuelt en medarbejder, som kan være ansvarlig for at bevare fokus og motivation til at arbejde med hygiejne og forebyggelse af sygdom i institutionen. Når mange børn er syge samtidig, kan der i en periode være brug for at have skærpet hygiejne. Sundhedsplejen kan kontaktes for rådgivning herom. Det er kendt, at der er en sammenhæng mellem hygiejneniveau og infektioner med smitsom sygdom hos børn og voksne. Institutionens fysiske rammer kan påvirke børnenes og personalets sundhed negativt i større eller mindre grad, hvis bakterier og virus ikke bliver fjernet. Hvilke aftaler har I med rengøringspersonalet? Hvilke aftaler har I med rengøringspersonalet, når der er meget sygdom i institutionen? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? Syge børn og voksne bør være hjemme En anden vigtig parameter til at mindske spredning af sygdom er, at syge børn og personaler ikke møder ind i institutionen. Hvis sygdom opstår i institutionen, bør børn og personaler ikke længere være i institutionen. Ved smitsomme sygdomme hos personalet gælder generelt de samme regler for personalets fremmøde som for børnenes. Der er dog visse undtagelser, idet personalet kan tage hygiejniske forholdsregler, som børn ikke kan. Personale med for eksempel børnesår kan derfor godt komme i en daginstitution efter en konkret vurdering af, om der kan være smitterisiko, og hvordan denne kan forebygges/mindskes - for eksempel tildækning af sår, fokus på håndhygiejne og lav udbredelse af sår. Dvs. typisk ved sygdomme, som er afgrænset til et lille område, og hvor sandsynligheden for at sprede sygdommen er lille. Spøg evt. egen læge, hvis der opstår tvivl. Kilder: [7, 9, 10] 13

15 Hvilke rutiner har I ved sygdom hos personalet? Hvilke rutiner har I ved sygdom hos børnene? Hvordan tænker I, at forældrene kan bidrage? Hvilke udfordringer oplever I? - Hvad kan være med til at mindske disse udfordringer? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? 14

16 Dias 8: Håndhygiejne hvorfor og hvornår? Håndhygiejne nedbringer sygefravær Håndhygiejne for personalet omfatter både håndvask eller desinfektion af hænderne. Desinfektion af hænderne kan anvendes, når hænderne ikke er synligt snavsede. Håndhygiejne i daginstitutioner har betydning for, hvor let smitsomme sygdomme udbredes blandt både børn og personale. Hænderne er den hyppigste smittevej for almindelige infektioner som for eksempel forkølelse og diarré. En effektiv rengøring af hænderne vil derfor kunne reducere sygdom. Manglende håndhygiejne er den mest afgørende årsag til spredning af smitsomme sygdomme i vores samfund. Her er derfor nogle gode råd om håndhygiejne, som kan forebygge en lang række forskellige sygdomme for eksempel influenza, diarre, børnesår og øjenbetændelse. Det er vigtigt at lære børn om gode rutiner for håndhygiejne allerede fra småbarnsalderen. Indsatsen bør tilpasses de enkelte alderstrin og koordineres hele vejen fra dagtilbuddet og til afslutningen af skolen. Hvornår bør man vaske hænder? Generelt bør håndhygiejne udføres før man skal i gang med noget rent (for eksempel før arbejde i køkkenet, anretning af mad, borddækning eller udskæring af frugt), og efter man har rørt ved noget snavset. Hvis barnet deltager i aktiviteten, skal barnets hænder også vaskes. For eksempel før madlavning, før spisning, efter toiletbesøg og efter leg udenfor hvis barnet rører ved snavset vasketøj, hvis barnet selv pudser næse, og evt. inden barnet går hjem. Der er mange forskellige situationer, som bør medføre at voksne og børn vasker hænder: Efter toiletbesøg For at undgå at sprede af smitsom sygdom fra tarmen til andre børn og til personalet, så bør der vaskes hænder efter toiletbesøg. Før, under og efter madlavning For at undgå at maden forurenes og smitsom sygdom spredes til børn og personale, så bør der vaskes hænder før, under og efter madlavning. Børn med betændte små sår bør ikke deltage i madlavning. Syge børn og voksne bør heller ikke deltage i madlavning. 15

17 Før og efter spisning For at undgå forurening af maden og spredning af smitsom sygdom til andre børn og personale, så bør håndvask foregå før og efter spisning. Når man kommer ind fra legeplads/tur Efter at børnene og personalet har været ude, bør der vaskes hænder. Man kan for eksempel have rørt ved jord, sand eller dyr. På den måde undgås spredning af bakterier fra for eksempel jorden og dyr til andre børn og til personalet. Når man er på tur, er det ikke altid muligt at vaske hænder. Børnenes hænder kan rengøres med våde, opvredne engangsvaskeklude, der medbringes i en plastpose. Hænderne tørres med engangsservietter eller engangshåndklæder. Personalet kan anvende hånddesinfektion, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder. Hånddesinfektion virker kun effektivt på rengjorte hænder. Hånddesinfektion, når man er på tur: - Hænderne rengøres ved aftørring med medbragte opvredne vaskeklude. - Derefter tørres hænderne i engangsservietter. - Derefter desinficeres de tørre hænder med % ethanol tilsat 1-3 % glycerol. - Hænderne gnides, indtil de er tørre. Hånddesinfektion er beskrevet yderligere under dias 9. Efter barnet har fået skiftet ble For at undgå spredning af smitsom sygdom fra barnets afføring til andre børn og til personalet også selvom man havde handsker på bør håndvask ske efter bleskift. Barnet bør også vaske hænder. Efter at barnet har fået pudset næse Næsepudsning bør altid efterfølges af håndhygiejne. For at undgå spredning af smitsom sygdom fra næse og svælg til andre børn og personale. Efter rensning af sår Der kan evt. være infektion i såret. Sårrensning bør altid efterfølges af håndhygiejne. For at undgå spredning af smitsom sygdom fra såret til andre børn og personale. Efter at barnet har fået tørret rindende øjne Løber det fra øjnene, kan det være et udtryk for infektion. Hvert øje skal tørres med hver sin rene serviet for at undgå at føre evt. smitte fra det ene øje til det andet. Personalets hænder skal altid vaskes efter tørring af rindende øjne. Efter håndtering af affald For at undgå spredning af bakterier og virus fra affaldsspande, poser og affald, så bør der vaskes hænder efter håndtering af affald. Affaldsspande skal være lette at rengøre og desinficere. De skal være forsynet med låg og vaskes efter behov. Dog mindst 1 gang om ugen. Efter sortering og håndtering af vasketøj For at undgå spredning af smitsom sygdom fra vasketøj til børn og personale, bør håndvask foregå efter håndtering af vasketøj. 16

18 Når børnene møder ind/skal hjem efter en dag i daginstitutionen Håndvask medvirker til at forhindre, at børn og personale bringer smitsom sygdom med sig fra institutionen til hjemmet og fra hjemmet til institutionen. Kilder: [7, 8, 9] Hvilke rutiner har I for håndvask hos børn og personaler? - Hvornår husker I at vaske hænder? - Hvornår glemmer I det? - Hvornår anvender I desinfektion? - Hvad gør I, når I er på tur? Hvilke barriere ser I, der er, for at sikre god håndhygiejne i institutionen? Hvornår synes I børn skal vaske hænder? 17

19 Dias 9: Håndvask hvordan? Klik på det sorte felt for at afspille videoen. Formålet med håndhygiejne er at fjerne smitsom sygdom fra hænderne. Hænderne vaskes med vand og sæbe i mindst 15 sekunder. Der kan med fordel synges en sang, hvilket gør håndvask meget sjovere for børnene og sikrer de 15 sekunder. Inspiration til sang kan hentes i materialet udarbejdet i forbindelse med kampagnen. Trin i en grundig håndvask 1. Gør hænderne våde 2. Kom sæbe på hænderne 3. Vask hænderne grundigt a. Gnid håndfladerne mod hinanden b. Gnid hver håndryg og håndled med den modsatte hånd c. Gnub med fingrene ind i mellem hinanden d. Gnub med fingrene kroget ind i hinanden e. Gnub hver tommelfinger f. Gnub med fingerspidserne i håndfladen på den modsatte hånd 4. Skyl sæben af hænderne 5. Tør hænderne Det er vigtigt at lære børn om grundig håndvask allerede fra småbarnsalderen. Indsatsen bør tilpasses de enkelte alderstrin og koordineres hele vejen fra dagtilbuddet og til afslutningen af skolen. Brug af desinfektionsmiddel til hænderne Desinfektionsmiddel anvendes, hvis man ikke kan vaske hænder med vand og sæbe. Hånddesinfektion udføres, når hænderne er tørre og synligt rene, for eksempel før håndtering af mad eller efter brug af handsker. Hænderne indgnides uafbrudt i min. 30 sekunder med 2-5 ml. håndsprit (70-85 % denatureret ethanol tilsat 1-3 % glycerin), indtil hænderne er helt tørre. Der bør være særligt fokus på, at fingerspidserne, mellemrummene mellem fingrene, tommelfingrenes bagsider foruden håndfladernes furer indgnides, da disse områder ofte glemmes. Evt. hudpleje efter håndvask Håndsæbe anbefales til rengøring af hænderne og til at sikre god håndhygiejne. Håndvask med flydende håndsæbe er ideelt, fordi det ligner de daglige rutiner, som børnene kender fra deres eget hjem. 18

20 Sæbe kan dog være med til at udtørre hænderne. Dette kan være en udfordring særligt for personalet, som hyppigt vasker hænder. Udtørring kan være med til at beskadige hudoverfladen, for eksempel kan der fremkomme revner i huden. Dette kan give øget risiko for sår og infektioner. Udtørring kan evt. mindskes ved, at håndvask følges af hudpleje, som ikke indeholder parfume og andre unødvendig tilsætningsstoffer. Kilder: [7,9] Hvordan sikrer I grundig håndvask? - hos børnene? - hos personalet? Hvordan tænker I, at forældrene kan inddrages? Hvornår bruger I hånddesinfektionsmiddel? - Bruger I min 30 sekunder på at fordele det? Hvilke udfordringer oplever I, når grundig håndvask udføres? - Hvordan tænker I, disse udfordringer kan løses? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? 19

21 Dias 10: Materialer fra kampagnen Rene hænder? På dias er vist et udsnit af materialerne fra kampagnen Rene hænder?. Materialet kan anvendes til at sætte fokus på håndhygiejne og mindske spredning af sygdom. Bogen Anna og Oskar får rene hænder Bogen indeholder en historie om, hvorfor man skal huske at vaske hænder. Bogen kan anvendes til højtlæsning i institutionen, og danne grundlag for dialog med børnene omkring håndvask. Desuden er det et håb, at bogen ligeledes kan bidrage til at sætte fokus på håndvask i barnets hjem. Wallstickeren Sådan vasker du hænder Wallstickeren er en guide til, hvordan man vasker hænder. Guiden til håndvask skal øge børnenes opmærksomhed på, at en grundig håndvask inkluderer våde hænder, sæbe og tørring af hænderne. Sangen Vaske hænder Sangen Vaske hænder skal bidrage til, at børnene vasker hænder i lang tid nok. Det anbefales, at en håndvask varer i min. 15 sekunder. Illustrationen Vask alle steder! Illustrationen Vask alle steder! viser de områder på hænderne, der oftest glemmes, når man vasker hænder. Illustrationen kan anvendes til at skabe fokus på grundig håndvask blandt personalet. Plakaten Rene hænder? Plakaten er tiltænkt at skabe opmærksomhed omkring kampagnen i institutionen. Plakaten kan anvendes til ophæng i institutionen på synlige steder for forældrene, f.eks. i indgangen til institutionen. Hermed vil forældrene også blive opmærksomme på indsatsen i institutionen. Illustrationen Hvornår skal du vaske hænder? Illustrationen Hvornår skal du vaske hænder? er tænkt, som et værktøj til at skabe dialog og læring om, hvornår man bør vaske hænder. Illustrationen er ligeledes tænkt at kunne bruges aktivt, som et redskab til at minde børn om, hvornår de skal huske at vaske deres hænder. 20

22 Dias 11: Er I som personale klædt godt nok på? Tøj, der er forurenet med snot, spyt mm. fra børn, er en smittevej mellem børn indbyrdes, og mellem børn og voksne. Derfor er skift af tøj med til at mindske spredning af smitsomme sygdomme. Bakterier og virus kan overleve på tøj og genstande. Derfor kan skift og rengøring heraf nedsætte spredning af smitsom sygdom. Engangsforklæder ved bleskift og toilethjælp er med til at hindre, at der kommer bakterier og virus på jeres tøj. Hvis der for eksempel kommer opkast, afføring eller blod på jeres tøj, anbefales det, at I skifter tøjet, og vasker det ved min. 60 o C. Det er ikke alt tøj, som kan tåle vask ved 60 o C, så husk at bruge engangsforklæde, så gives bakterier og virus ikke videre og jeres tøj bliver ikke ødelagt af evt. vask efter forurening med afføring mm. Det er svært at udføre en grundig håndvask, når man har armbåndsur eller fingerringe på. Samtidig kan der under en ring være grobund for en række bakterier, virus eller svampe, da der ofte er fugtigt herunder. Korte ærmer på tøj er med til, at mindske spredning af smitsom sygdom. Samtidig bliver det lettere at udføre grundig håndvask. Det er lettere, at vaske snot af en arm end af en trøje. En anden løsning er at trække ærmerne op. Kilde: [13] Tænker I, at I som personale er klædt godt nok på? Hvilke barriere ser I, at der er for, at I er/bliver klædt godt nok på? - Anvender I engangsforklæder? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? 21

23 Dias 12: Hvornår bør man blive hjemme? Børn og personaler med smitsom sygdom bør ikke møde ind i institutionen. Dette er bl.a. for at minimere spredning af sygdom. Hvis en smitsom sygdom opstår, mens man er i institutionen, bør pågældende person ikke blive i institutionen, men sendes/ringes hjem. Ved smitsomme sygdomme hos personalet gælder generelt de samme regler for personalets fremmøde som for børnenes. Der er dog visse undtagelser, idet personalet kan tage hygiejniske forholdsregler, som børn ikke kan. Personale med for eksempel børnesår kan derfor godt komme i en daginstitution efter en konkret vurdering af, om der kan være smitterisiko, og hvordan denne kan forebygges. Dvs. typisk ved sygdomme, som er afgrænset til et lille område, og hvor sandsynligheden for at sprede sygdommen er lille. Spøg evt. egen læge, hvis der opstår tvivl. Sundhedsstyrelsen har skrevet følgende: - En hovedregel er, at syge børn og personale ikke må komme i institution. Et barn med en smitsom sygdom må først komme igen, når barnet ikke smitter mere. Der er dog undtagelser fra hovedreglen, og definitionen af hhv. rask og syg er ikke altid så enkel. - Børn må gerne komme i institution ved visse sygdomme. Også selvom der kan være en vis smitterisiko. Dette er dog forudsat, at barnet er rask (se nedenfor). Det gælder for eksempel for lussingesyge, hånd-, fod- og mundsygdom, forkølelsessår, børneorm, vandvorter mm. Disse sygdomme forløber mildt, og barnet er ofte ikke særligt påvirket. - Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden (forklares ved dias 13) er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal for eksempel kunne lege ude og tage med på udflugt. - Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket. For eksempel hvis barnet har feber, eller hvis der er mere specifikke tegn på sygdom for eksempel opkast, diarre eller øjenbetændelse med lysskyhed, meget pusflåd og/eller påvirket almentilstand. o Når et barn er ved at blive syg, bliver det ofte mat, pylret, uroligt og/eller grædende. I Sundhedsstyrelsens vejledningen Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler mv. kan man læse mere om, hvilke konkrete smitsomme sygdomme det ikke anbefales, at barnet eller personalet møder i institutionen, ved. (s og oversigt s i vejledningen). Kilde: [9] 22

24 Hvad gør I, hvis et barn er syg, og møder i institutionen? Hvad gør I, hvis et barn bliver syg, mens det er i institutionen? Er der noget, som er særligt svært i forhold til syge børn? - Hvordan tænker I dette kan håndteres? - Hvordan kan I involvere forældrene? Hvad tænker I om sygdom hos personalet? Hvordan kan I informere forældrene om anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vedr. sygdom hos børn? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? 23

25 Dias 13: Almentilstand Hvad er det? Den almene tilstand er et udtryk for, hvordan personen er under normale omstændigheder. Begrebet almen tilstand anvendes typisk i vurderingen af, om en person er syg/påvirket. Den almene tilstand vurderes ud fra en række forskellige elementer, som tilsammen giver et billede af personens aktuelle tilstand og om vedkommende er syg/påvirket, for eksempel: Taler og reagerer personen som normalt? Er vejrtrækningen normal? Har personen feber og/eller smerter? Drikker og spiser personen som normalt? Er der opkastning, mavesmerter eller diarré? Er hudfarven normal? Er der udslæt på huden? Særligt for børn gælder: Er barnet uroligt og grædende? Kan det trøstes? Små børn kan undertiden klage over ondt i maven og/eller kaste op, selvom det ikke drejer sig om en sygdom i maven. Selvom et barn har en påvirket almentilstand, er det ikke ensbetydende med, at vedkommende ikke kan komme i institution. Det afhænger af, hvor påvirket barnet er og evt. årsag til sygdommen. Hvornår et barn må komme i institution ved sygdom, er præciseret på dias 12. Generelt gælder, at syge børn og personaler ikke bør møde ind i institutionen. Hvis sygdom opstår i institutionen, bør det pågældende barn/personale ikke længere være i institutionen. Barnet må komme i institution, når barnet er rask, dvs. når det er feberfrit og almentilstanden er upåvirket i en sådan grad, at barnet kan deltage i de aktiviteter, som det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Et barn skal for eksempel kunne lege ude og tage med på udflugt. Barnet må ikke udgøre en væsentlig smitterisiko. Sundhedsstyrelsen har i vejledningen Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler mv. information om de enkelte sygdomme, og hvordan man skal forholde sig i forhold til smitterisiko ved de enkelte smitsomme sygdomme og hvornår man må komme i institution (s og oversigt s i vejledningen). Kilder: [4,9] 24

26 Hvordan vurderer I om et barn er syg? Hvordan vurderer I om én fra personalet er syg? Hvilke udfordringer oplever I ved vurdering af sygdom hos børn og personalet? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? 25

27 Dias 14: Institution og sygdom Børn må gerne komme i institution ved visse sygdomme. Også selvom der kan være en vis smitterisiko. Det gælder for eksempel ved almindelig forkølelse, lussingesyge, hånd-, fod- og mundsygdom, forkølelsessår, børneorm, vandvorter mm. Disse sygdomme forløber mildt, og barnet er ofte ikke særligt påvirket. Dette er dog forudsat, at barnet er rask, dvs. det er feberfrit og almentilstanden er upåvirket i en sådan grad, at barnet kan deltage i de aktiviteter, som det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal for eksempel kunne lege ude og tage med på udflugt. Barnet må ikke udgøre en væsentlig smitterisiko. Sundhedsstyrelsen har i vejledningen Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler mv. information om de enkelte sygdomme, og hvordan man skal forholde sig i forhold til smitterisiko ved de enkelte smitsomme sygdomme og hvornår man må komme i institution (s og oversigt s i vejledningen). Forældres vurdering af barns sygdom Det kan være svært for forældrene at vurdere, om deres barn er syg. Barnet kan fungere fint derhjemme om morgenen. Men i institutionen kræves der ofte mere af barnet. Hvis sygdom opstår i institutionen, bør barnet ikke længere være i institutionen, og hurtigst muligt hentes. Formidling om sygdom til forældre Lederen af institution eller lederens stedfortræder bør formidle information om smitsom sygdom i institutionen til børnenes (og personalets) hjem. Et opslag om sygdommen bør hænges, så det kan ses af alle i institutionen. Dog uden angivelse af, hvem der har haft sygdommen tidligere, da der er tavshedspligt om børns og personalets sygdom. Lederens mulighed for at formidle oplysninger om smitsomme sygdomme er afhængig af, at forældrene oplyser om deres barns sygdom, og ikke mindst, hvad barnet fejler, hvis der foreligger en lægelig vurdering heraf. I de fleste situationer er det i alles interesse, at andre forældre og de ansatte er bekendt med tilfælde af smitsom sygdom i institutionen. Der kan dog være helt særlige situationer, hvor dette ikke tjener et formål, for eksempel ved HIV-infektion og leverbetændelse B. Ved forekomst af smitsomme sygdomme ud over almindelig forkølelse og influenza hos børn eller personale i daginstitutioner for 0-6-årige børn, bør forældrene informeres herom ved opslag. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Smitsomme sygdomme hos børn er der informationsskrivelser til forældre om sygdommene. Kilder: [7,9] 26

28 Hvilke udfordringer oplever I ved de tre påstande på dias Institution og sygdom? Hvordan formidler I om sygdom til forældrene? - Sygdom hos børn - Sygdom hos personalet Hvordan tænker I at formidle de generelle budskaber om sygdom mm. videre til forældrene? Hvordan formidler forældre om børns sygdom til jer? Er der noget I tænker, som I kan/vil gøre anderledes? 27

29 Dias 15: TAK! Region Sjælland vil sige mange tak for hjælpen med at forebygge spredning af smitsomme sygdomme. I bidrager hermed til at mindske brugen af antibiotika, som er den medicin, der anvendes mod disse sygdomme. Forbruget af antibiotika skal holdes på et rimeligt niveau for at sikre, at bakterierne ikke bliver mere modstandsdygtige over for antibiotika. Dermed vil vi fortsat kunne behandle simple smitsomme sygdomme med antibiotika. Så endnu engang tak for hjælpen og jeres indsats. 28

30 Kilder [1] Sundheds- og ældreministeriet, National handlingsplan for antibiotika til mennesker. Tre målbare mål for en reduktion af antibiotika-forbruget frem mod [2] Statens Serum Institut, Antibiotikaforbrug og resistens s.aspx [3] Antibiotika eller ej.dk, [4] Hvidovre Hospital. Almentilstand eksempler og betydning af ordet [5] Sundhedsstyrelsen, Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge. [6] Statens Serum Institut, National infektionshygiejniske retningslinjer. Om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren. %20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Supplerende.ashx [7] Sundhedsstyrelsen, Hygiejne i daginstitutioner. Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed. [8] Sundhedsstyrelsen, Undervisning i håndhygiejne i dagpleje. Pensumbeskrivelse. x [9] Sundhedsstyrelsen, Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler mv. [10] Sundhedsstyrelsen, Tøjvask i daginstitutioner. [11] Sundhedsstyrelsen, Forebyggelsespakke Hygiejne. [12] World Health Organization, Antibiotic resistance. [13] Sundhedsstyrelsen, Hygiejne i daginstitutioner. 29

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Din indsats gør en forskel

Din indsats gør en forskel Til forældre Din indsats gør en forskel sammen skaber vi god hygiejne Hygiejnevejledning til forældre med barn i dagtilbud Din indsats gør en forskel sammen skaber vi god hygiejne Din indsats gør en forskel

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Rene hænder gi r raske venner Information til forældre om at vaske hænder Smitterisikoen og dermed sygeligheden kan nedsættes betydeligt - helt

Læs mere

AKTIVTETSKATALOG. inspiration til aktiviteter, som kan gøre læring om god håndvask lidt sjovere. Udarbejdet af Lægemiddelenheden i Region Sjælland

AKTIVTETSKATALOG. inspiration til aktiviteter, som kan gøre læring om god håndvask lidt sjovere. Udarbejdet af Lægemiddelenheden i Region Sjælland AKTIVTETSKATALOG inspiration til aktiviteter, som kan gøre læring om god håndvask lidt sjovere Udarbejdet af Lægemiddelenheden i Region Sjælland Forord Dette katalog indeholder inspiration til aktiviteter,

Læs mere

Årsager til infektion Smittemåder og smitteveje. Hvordan undgås infektioner? Håndhygiejne. Hvornår må børn komme i dagpleje efter sygdom?

Årsager til infektion Smittemåder og smitteveje. Hvordan undgås infektioner? Håndhygiejne. Hvornår må børn komme i dagpleje efter sygdom? Årsager til infektion Smittemåder og smitteveje Hvordan undgås infektioner? Håndhygiejne Hvornår må børn komme i dagpleje efter sygdom? 2 Vi består alle af ca. 10 13 hudceller og 10 14 bakterier Vi mister

Læs mere

Hvornår er barnet rask/syg?

Hvornår er barnet rask/syg? Hvornår er barnet rask/syg? Dagtilbud og Sundhedstjenesten 2 Til forældre Vi ved at sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre, og vi ved at små børns infektioner er påvist som årsag til ca.

Læs mere

Hvornår er barnet raskt, og hvornår er barnet sygt?

Hvornår er barnet raskt, og hvornår er barnet sygt? Til forældre og personale Hvornår er barnet raskt, og hvornår er barnet sygt? Hygiejnevejledning til forældre og personale - Dagtilbud Din indsats gør en forskel sammen skaber vi god hygiejne Indhold Din

Læs mere

RENE ORD OM RENE HÆNDER. En pjece til daginstitutioner og dagplejere

RENE ORD OM RENE HÆNDER. En pjece til daginstitutioner og dagplejere RENE ORD OM RENE HÆNDER En pjece til daginstitutioner og dagplejere 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 3 Hygiejne i dagligdagen... 3 Ved smitsom sygdom... 4 Om personalets hygiejne... 5 Hygiejne og indeklima

Læs mere

Hygiejne. Retningslinje. i Dagplejen. Dagplejen. - for din og min sundhed. det gode børneliv

Hygiejne. Retningslinje. i Dagplejen. Dagplejen. - for din og min sundhed. det gode børneliv Hygiejne i Dagplejen Retningslinje - for din og min sundhed Dagplejen det gode børneliv Virus og bakterier kan overleve 2-6 timer eller længere på overflader som borde og dørhåndtag Forældrene og Dagplejerne

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune ROSKILDE KOMMUNE Sundhedsplejen Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune Institution og dato. Korallen 28/1 2013 Antal børn 2o-24 Leder Annette Lindgren Christoffersen Hygiejne

Læs mere

Hygiejnebesøg i Myretuen

Hygiejnebesøg i Myretuen Hygiejnebesøg i Myretuen Tirsdag den 31. juli 2012 Deltagere: Pia Spælling, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom

Læs mere

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA 1 VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger 1 om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø

Læs mere

Rene ord om Rene hænder

Rene ord om Rene hænder Vaske hænder sange Melodi: Mariehønen evig glad Og hænderne skal skrubbes godt, men husk den frække tommeltot for ellers smitter tussen dig, hvis altså den kan finde vej. Melodi: Bjørnen sover Vaske hænder,

Læs mere

Hygiejniske retningslinjer for Sundhedsplejen i Lyngby- Taarbæk Kommune 2019

Hygiejniske retningslinjer for Sundhedsplejen i Lyngby- Taarbæk Kommune 2019 Hygiejniske retningslinjer for Sundhedsplejen i Lyngby- Taarbæk Kommune 2019 Udarbejdet af: Sundhedsplejerske Mette Hvelplund, Gitte Boysen og Sabina Ingholt ud fra Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Rene hænder og god hygiejne redder liv

Rene hænder og god hygiejne redder liv Rene hænder og god hygiejne redder liv Hvert år dør tusindvis af danskere af dårlig hygiejne. Her får du en guide til bedre hygiejne - og en sundere og raskere hverdag Af Lisbeth Kjær Larsen, november

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. juli 2014 for anden gang været på besøg i Søvej, Institution Skovkanten. Ved besøget deltog daglig leder Laila Ritzau og kommunallæge

Læs mere

Sundhedstjenesten. Sundhed er i dine hænder! Se mere på: ygdomme.pdf

Sundhedstjenesten. Sundhed er i dine hænder! Se mere på:  ygdomme.pdf Se mere på: http://www.sst.dk/publ/publ2011/cff/sygdomme/smitsommes ygdomme.pdf Flere informative små klips om den korrekte håndvask m.m.finder du på: http://www.youtube.com/user/hygiejneugen2010#p/c/27be7d2

Læs mere

Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige)

Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige) Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige) BØRN OG UNGE Layout og tryk: Grafisk Afdeling, Horsens Kommune Denne pjece handler om håndhygiejne og er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs mere

Hygiejnebesøg i Bukkebruse

Hygiejnebesøg i Bukkebruse Hygiejnebesøg i Bukkebruse Torsdag den 9. august 2012 Deltagere: Annemarie Hempel, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner er den hyppigste årsag

Læs mere

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA 1 VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger 1 om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø

Læs mere

Hygiejnebesøg i Nærum Menighedsbørnehave

Hygiejnebesøg i Nærum Menighedsbørnehave Hygiejnebesøg i Nærum Menighedsbørnehave Fredag den 27. juli 2012 Deltagere: Bente Mahrt, leder Marianne Joensen, souschef Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg

Læs mere

Hygiejne besøg. Institutionens navn. Lederens navn: Dorte Stollesen. Deltagere ved besøget: Dorte, 3 personaler, deraf AMIR og Merete Holm

Hygiejne besøg. Institutionens navn. Lederens navn: Dorte Stollesen. Deltagere ved besøget: Dorte, 3 personaler, deraf AMIR og Merete Holm Hygiejne besøg. Hygiejnebesøget udføres af to sundhedsplejersker der sammen med personale og leder gennemgår nedenstående skema. Skemaet er lavet ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune

Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune Dato for besøg: 181110 Institution: Jægerborg vuggestue og Børnehave Antal børn i alt: Vuggestuen 34 Børnehaven: 52 Leder: Ann

Læs mere

Sygepolitik. Sygdomspolitik for børnene i Dansk Tysk Børnehus.

Sygepolitik. Sygdomspolitik for børnene i Dansk Tysk Børnehus. Sygepolitik Sygdomspolitik for børnene i Dansk Tysk Børnehus. Når jeres barn starter i vuggestue, vil det højst sandsynligt blive mere syg, end det har været tidligere. Vi skal som personale følge nogle

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Møllevang januar Sygdomsfolder

Møllevang januar Sygdomsfolder Sygdomsfolder Møllevang januar 2018 Folderen er udarbejdet efter ønske fra forældre og personale i Møllevang og godkendt af Børnehuset Møllevangs forældrebestyrelse januar 2018. Vi ønsker et opslagsværk

Læs mere

Sygepolitik (Jan.2019)

Sygepolitik (Jan.2019) Sygepolitik (Jan.2019) Sygdomspolitik for børnene i Dansk Tysk Børnehus. Når jeres barn starter i vuggestue, vil det højst sandsynligt blive mere syg, end det har været tidligere. Vi skal som personale

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i Børnehuset Stenhøjgårdsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig leder

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 11. juli 2018 været på besøg i Myretuen. Ved besøget deltog leder Pia Spælling og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. Sidste besøg

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 17. maj 2016 været på besøg i Nærum Menighedsbørnehave. Ved besøget deltog leder Bente Mahrt og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.

Læs mere

RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER. Personalevejledning om hygiejne

RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER. Personalevejledning om hygiejne RENE HÆNDER GI'R RASKE VENNER Personalevejledning om hygiejne Redaktion: Pia Luciw, Sus Larsen og Anita Ristorp, 2003, revideret 2005 Illustrationer: Gurli Feilberg, 2002 Layout og tryk: FAF Tryk Formål

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 4. oktober 2017 været på besøg i Fredsholm. Ved besøget deltog konstitueret daglig leder Mads Holm og kommunallæge Tine Keiser-

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten

Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten Hygiejnebesøg i Forældrekredsens Børnehave Ellesletten Mandag den 20. august 2012 Deltagere: Mette Thomsen, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner

Læs mere

Hygiejne besøg. Institutionens navn. Lederens navn: Dorte Stollesen. Deltagere ved besøget: Dorte ( leder ), Amra ( daglig leder ) og Merete Holm

Hygiejne besøg. Institutionens navn. Lederens navn: Dorte Stollesen. Deltagere ved besøget: Dorte ( leder ), Amra ( daglig leder ) og Merete Holm Hygiejne besøg. Hygiejnebesøget udføres af to sundhedsplejersker der sammen med personale og leder gennemgår nedenstående skema. Skemaet er lavet ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i

Læs mere

Hygiejnebesøg i Fredsholm

Hygiejnebesøg i Fredsholm Hygiejnebesøg i Fredsholm Den 24 september 2012 Deltagere: Charlotte K. Wiitanen, daglig leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner er den hyppigste

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Sundhedstjenesten Rene hænder gi r raske venner Furesø Kommune Sundhedstjenesten Gammelgårdsvej 88 3520 Farum www.sundhedsplejen.furesoe.dk Oplag: 600 Udgivet: August 2010 Redaktion: Sundhedstjenesten

Læs mere

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste 2017 Center for Læring, Fritid og Sundhed De hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste er udarbejdet efter Nationale Infektionshygiejniske

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 25. juni 2014 for anden gang været på besøg i Mælkebøtten, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Shazcia Blem og

Læs mere

Infektion. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Infektion. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD. Infektion. Oversæt til eget sprog - forklar

Infektion. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Infektion. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD. Infektion. Oversæt til eget sprog - forklar ORDLISTE Hvad betyder ordet? Ordet på dansk Oversæt til eget sprog - forklar Sundhedsdansk Infektion Her kan du lære danske ord om infektioner. Du kan også få viden om, hvordan du kan undgå smitte. NYE

Læs mere

Infektion. Sundhedsdansk NYE ORD. Infektion. Her kan du lære danske ord om infektioner. Du kan også få viden om, hvordan du kan undgå smitte.

Infektion. Sundhedsdansk NYE ORD. Infektion. Her kan du lære danske ord om infektioner. Du kan også få viden om, hvordan du kan undgå smitte. Sundhedsdansk Infektion Her kan du lære danske ord om infektioner. Du kan også få viden om, hvordan du kan undgå smitte. NYE ORD Infektion Skriv det rigtige ord under billederne. halsbetændelse mellemørebetændelse

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. december 2013 for anden gang været på besøg i Dronninggård Børnehus (tidligere Parcelvej/Junglehuset), Institution Ny Holte.

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 18. december 2014 for anden gang været på besøg i Gøngehuset, Område Bøllemosen. Ved besøget deltog daglig leder Mette Hulkvist

Læs mere

Hygiejnebesøg i Keilstruplund

Hygiejnebesøg i Keilstruplund Hygiejnebesøg i Keilstruplund Den 13. september 2012 Deltagere: Jeanette Palm Andersen, pædagog Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner er den hyppigste

Læs mere

HYGIEJNEPOLITIK i dagplejen og daginstitutioner 0-6 år

HYGIEJNEPOLITIK i dagplejen og daginstitutioner 0-6 år HYGIEJNEPOLITIK i dagplejen og daginstitutioner 0-6 år 1 Indholdsfortegnelse Side Smitte.. 4 Smittespredning Smittekilder Smitteveje Håndhygiejne...... 4 Børn og voksne skal vaske hænder Sæbe Håndklæder

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Lokal instruks for forebyggelse af smittespredning

Lokal instruks for forebyggelse af smittespredning Lokal instruks for forebyggelse af smittespredning Ansvarlig: Forstander Målgruppe: Alle medarbejdere, der udfører sundhedsfaglige opgaver og behandling Udarbejdet af: Ressourcepersoner fra alle s afdelinger,

Læs mere

Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården

Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården Denne hygiejnepolitik er blevet til i 2011 ved inspiration fra Fredensborg Kommunes hygiejnepolitik, og er tilpasset Gentofte Kommunes krav og anbefalinger samt

Læs mere

Antibiotikaresistente tarmbakterier (ESBL, VRE og CPO m.fl.)

Antibiotikaresistente tarmbakterier (ESBL, VRE og CPO m.fl.) Antibiotikaresistente tarmbakterier (ESBL, VRE og CPO m.fl.) Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at særlige resistente mikroorganismer spredes/overføres fra borger til personale og øvrige borgere.

Læs mere

Rapport udarbejdet på baggrund af Sundhedsplejens hygiejnebesøg i Sommerfugl d. 30/5-2017

Rapport udarbejdet på baggrund af Sundhedsplejens hygiejnebesøg i Sommerfugl d. 30/5-2017 Sommerfugl Skovburren 1 Næstved d. 6/6-17 4700 Næstved Rapport udarbejdet på baggrund af Sundhedsplejens hygiejnebesøg i Sommerfugl d. 30/5-2017 Baggrund for besøget Besøget er et led i Sundhedsplejens

Læs mere

Mikroorganismer og hygiejne

Mikroorganismer og hygiejne Mikroorganismer og hygiejne Læringsmål: Viden om hvad mikroorganismer er. Viden om hvor mikroorganismer findes. Viden om hvordan kroppen bekæmper mikroorganismer. Viden om man undgår at blive smittet med

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har onsdag den 31. juli 2013 for anden gang været på besøg i Kongebroen, afdeling Frejasvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog

Læs mere

Vurdering af hygiejniske forhold

Vurdering af hygiejniske forhold Institution Vurdering af hygiejniske forhold Odden daginstitution Kontaktperson Marianne B. Lyngsøe Dato 19.03.2019 Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Vurdering udført af Anne

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Infektioner og antibiotika blandt småbørn

Infektioner og antibiotika blandt småbørn Herlev og Gentofte Hospital Infektioner og antibiotika blandt småbørn En bog med viden til forældre Indledning Virus og bakterier Børn bliver syge, og mange forældre oplever, at deres barn nærmest altid

Læs mere

Sundhed og Trivsel Børn og Unge Aarhus Kommune. Rask eller syg? Hvornår skal dit barn blive hjemme fra institutionen? Ny udgave december 2014

Sundhed og Trivsel Børn og Unge Aarhus Kommune. Rask eller syg? Hvornår skal dit barn blive hjemme fra institutionen? Ny udgave december 2014 Sundhed og Trivsel Børn og Unge Aarhus Kommune Rask eller syg? Hvornår skal dit barn blive hjemme fra institutionen? Ny udgave december 2014 Vuggestuen Langenæs Langenæs Allé 27 8000 Aarhus C 87 13 80

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

Håndhygiejne og handsker

Håndhygiejne og handsker Håndhygiejne og handsker Instruks er gældende for: Medarbejdere som udfører pleje og behandlingsopgaver ansat i Skive kommune eller ved privat leverandør i Skive Kommune. Formål: Forebygge smittespredning

Læs mere

MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON. ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON

MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON. ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON ST P baktus MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON MOBILTELEFON M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E F O N M O B I LT E L E

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 8. maj 2017 været på besøg i Birkemosen. Ved besøget deltog daglig leder Anette Albrechtsen og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Småbørn, Infektioner og Antibiotika

Småbørn, Infektioner og Antibiotika Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Småbørn, Infektioner og Antibiotika - En bog med viden til forældre 1 Indledning

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 19. januar 2017 for været på besøg i Børnehuset Frederik Clausens Vænge. Ved besøget deltog daglig leder Anders Kokkenborg, afdelingsleder

Læs mere

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år INFORMATION OM smitsomme sygdomme Børn i alderen 0-6 år 2 Folderen her informerer om smitsomme sygdomme, primært for børn i aldersgruppen 0-6 år. Forholdsreglerne gælder for vuggestuen, dagplejen og daginstitutioner

Læs mere

Hygiejne besøg. Deltagere ved besøget: Hanna Magnussen; Ellen Bonde, Dorthe Stollesen; Anna, Merete, Camilla og Birgitte

Hygiejne besøg. Deltagere ved besøget: Hanna Magnussen; Ellen Bonde, Dorthe Stollesen; Anna, Merete, Camilla og Birgitte Hygiejne besøg. Hygiejnebesøget udføres af to sundhedsplejersker der sammen med personale og leder gennemgår nedenstående skema. Skemaet er lavet ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

RASK ELLER SYG? Til forældre med et barn i dagtilbud i: Vuggestue Børnehave Integreret institution Dagpleje. Magistratens 1.

RASK ELLER SYG? Til forældre med et barn i dagtilbud i: Vuggestue Børnehave Integreret institution Dagpleje. Magistratens 1. RASK ELLER SYG? Til forældre med et barn i dagtilbud i: Vuggestue Børnehave Integreret institution Dagpleje Magistratens 1. afdeling Personalet i Århus Kommunes dagtilbud sikrer, at raske børn har gode

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 23. maj 2017 været på besøg i Børnehuset Sjælsø. Ved besøget deltog daglig leder Bettina Hede Jensen og kommunallæge Tine Keiser-

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 13. juni 2014 for anden gang været på besøg i Skovlyhuset, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Hanne Pico og kommunallæge

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

Sundhedsplejen Rene hænder gi r raske venner

Sundhedsplejen Rene hænder gi r raske venner Sundhedsplejen Rene hænder gi r raske venner Allerød Kommune Sundhedsplejen Bjarkesvej 2 3450 Allerød www.alleroed.dk/sundhedsplejen ALLERØD KOMMUNE KÆRE FORÆLDRE Undersøgelser viser et meget tydeligt

Læs mere

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger Formål Målgruppe Baggrund At forebygge at MRSA spredes / overføres fra borger til personale, fra personale til borger, øvrige borgere og pårørende

Læs mere

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger Formål Målgruppe At forebygge at MRSA spredes / overføres fra borger til personale, fra personale til borger, øvrige borgere og pårørende Personale

Læs mere

UNDERVISNING I HÅND- HYGIEJNE I DAGPLEJE. Pensumbeskrivelse. Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

UNDERVISNING I HÅND- HYGIEJNE I DAGPLEJE. Pensumbeskrivelse. Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen UNDERVISNING I HÅND- HYGIEJNE I DAGPLEJE Pensumbeskrivelse 2006 Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Undervisning i håndhygiejne i dagpleje Pensumbeskrivelse Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Undervisning i

Læs mere

SMITSOMME SYGDOMME INFO TIL FORÆLDRE OG INSTITUTIONER INFO OG OVERBLIK

SMITSOMME SYGDOMME INFO TIL FORÆLDRE OG INSTITUTIONER INFO OG OVERBLIK SMITSOMME SYGDOMME INFO TIL FORÆLDRE OG INSTITUTIONER INFO OG OVERBLIK BØRN OG SKOLEFORVALTNINGEN TØNDER KOMMUNE 2017 Indledning Folderen informerer om smitsomme sygdomme, primært hos børn i aldersgruppen

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHUSET STJERNEN Redigeret 28/8-14

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHUSET STJERNEN Redigeret 28/8-14 SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHUSET STJERNEN Redigeret 28/8-14 Her kan I læse om vores retningslinier for mad & måltider, bevægelse samt hygiejne. Vi har i Børnehuset Stjernen udarbejdet en sundhedspolitik på områderne

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

Max s Max s Håndvaskeskole Håndvaskeskole

Max s Max s Håndvaskeskole Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole 2 I skolen har vi for nylig haft om at vaske hænder, og der lærte vi nogle ret seje ting, som jeg gerne vil dele med dig. Jeg håber, du også vil synes, det er

Læs mere

Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud.

Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud. Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud. ANBEFALING Sundhedsstyrelsen anbefaler at større sår, herunder dybe sår, sår efter bid af hunde og katte, blødende bidsår fra andre børn, lidt

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

10. nyhedsbrev fra sundhedsplejerskerne i Tværfaglig Team november

10. nyhedsbrev fra sundhedsplejerskerne i Tværfaglig Team november 10. nyhedsbrev fra sundhedsplejerskerne i Tværfaglig Team november 2014 Hermed fremsendes nyhedsbrev fra sundhedsplejerskerne i Tværfaglig Team. Nyhedsbrevet sendes til alle institutioner og dagplejen

Læs mere

Fællesgrundlag for hygiejnen for børn og unge 6 16 år i institution og skole i Holstebro Kommune

Fællesgrundlag for hygiejnen for børn og unge 6 16 år i institution og skole i Holstebro Kommune Fællesgrundlag for hygiejnen for børn og unge 6 16 år i institution og skole i Holstebro Kommune Indhold Forord............................................. 4 Illustration af håndhygiejne...........................

Læs mere

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune September 2014 Generelt om hygiejne Når du er beskæftiget med pleje og borgerkontakt i Jammerbugt Kommunes hjemmepleje og på kommunens plejecentre, skal du følge de hygiejniske retningslinjer, der gælder

Læs mere

Fællesgrundlag for hygiejnen for børn 0 6 år i dagpleje,institution og skole i Holstebro Kommune

Fællesgrundlag for hygiejnen for børn 0 6 år i dagpleje,institution og skole i Holstebro Kommune Fællesgrundlag for hygiejnen for børn 0 6 år i dagpleje,institution og skole i Holstebro Kommune Indhold Forord............................................... 4 Illustration af håndhygiejne.............................

Læs mere

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard:

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: 1 of 5 Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: Hygiejne Godkendt: Oktober 2016 Revideres: Oktober 2017 Formål: At forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for borgere

Læs mere

Vurdering af hygiejniske forhold

Vurdering af hygiejniske forhold Institution Kontaktperson Dato 29.01.2019 Barnets væresteder: Garderobe Vurdering af hygiejniske forhold Fanø børnehave og vuggestue Anne Bak Delt i tørt og fugtigt område Vurdering udført af Anne Bak

Læs mere