Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag."

Transkript

1 Skatteudvalget L 115 Bilag 8 Offentligt 17. december 2018 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre lov (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykningen af beskatningsgrundlaget m.v.). Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Samtidig ønsker jeg at trække ændringsforslag nr. 6 til lovforslaget tilbage. Ændringsforslag nr. 6 erstattes af ændringsforslag nr. 20. Der er alene tale om lovtekniske justeringer. Karsten Lauritzen / Camilla Christensen

2 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykningen af beskatningsgrundlaget m.v.) (L 115) Til 1 13) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer: 01. I 22, stk. 1, og 86 ændres lov om vurdering af landets faste ejendomme til: den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme. [Tydeliggørelse af at der med henvisninger til vurderingsloven er tale om henvisninger til den tidligere gældende vurderingslov] 14) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer: 02. I 64, stk. 2, nr. 6, 8 og 9, og 83, stk. 2 og 3, ændres lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. august 2013 til: den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. august 2013 som ændret ved 1 i lov nr af 26. december 2013, lov nr af 27. december 2014 og 1 i lov nr. 61 af 16. januar [Tydeliggørelse af at der med henvisninger til vurderingsloven er tale om henvisninger til den tidligere gældende vurderingslov] 15) Efter nr. 11 indsættes som nyt nummer: 03. I 69, 70, stk. 2, 71, stk. 3, 72, stk. 4, 87, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., og 88, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. august 2013 til: den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. august 2013 som ændret ved 1 i lov nr af 26. december 2013 og 1 i lov nr. 61 af 16. januar [Tydeliggørelse af at der med henvisninger til vurderingsloven er tale om henvisninger til den tidligere gældende vurderingslov] Side 2 af 14

3 16) Efter nr. 19 indsættes som nyt nummer: 04. I 81, stk. 3, ændres denne lov til: denne lovs 5 eller 6. [Vurderinger foretaget i medfør af hidtidig lovgivning skal gælde, indtil der foretages vurderinger efter det nye ejendomsvurderingssystem] Til 2 17) Nr. 2 affattes således: A, stk. 2, 3. og 4. pkt., affattes således: Ved opgørelsen benyttes ejendomsværdien pr. seneste 1. januar forud for det indkomstår, hvori udgiften eller forbedringen afholdes. I tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, benyttes handelsværdien pr. seneste 1. januar forud for det indkomstår, hvori udgiften eller forbedringen afholdes. Til 3 18) Nr. 1 affattes således: 1. I 4, nr. 6, 3. pkt., og 4 b, stk. 2, nr. 1, ændres september til: oktober. 19) Nr. 2 affattes således: 2. 4, nr. 6, 3. pkt., affattes således: Det er endvidere en betingelse, at ejeren senest den 1. januar i det år, hvor vurderingen foreligger, giver told- og skatteforvaltningen meddelelse om, at den beboede lejlighed skal være omfattet af denne lov. 20) Nr. 12 affattes således: 12. I 4 a indsættes efter stk. 5 som nyt stykke: Side 3 af 14

4 Stk. 6. For ejendomme omfattet af 4, nr. 1-10, foretages en foreløbig opgørelse af ejendomsværdiskatten for indkomståret efter 3, når ejendomsvurderingen for indkomståret ikke er meddelt ejeren inden for oplysningsfristen for indkomståret, jf. skattekontrollovens Den foreløbige beregning efter 3 fastsættes ved at anvende beregningsgrundlaget efter stk. 1 for indkomståret før indkomståret. Når ejendomsvurderingen for indkomståret er meddelt ejeren, opgøres ejendomsværdiskatten endeligt efter 3. Stk. 6 bliver herefter stk. 7. [Lovteknisk justering og indsættelse af henvisning til den bestemmelse, hvoraf oplysningsfristen fremgår] 21) Efter nr. 12 indsættes som nyt nummer: b, stk. 2, nr. 1, affattes således: 1) Handelsværdien pr. 1. januar i indkomståret. Til 5 22) Nr. 2 affattes således: 2. I 23 B, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter inden : vurderingsterminen for, og pr. 1. september udgår. Til 6 23) Nr. 1 affattes således: 1. To steder i 16, stk. 5, 1. pkt., og to steder i 16, stk. 9, 3. pkt., ændres 1. september til: 1. oktober. 24) Nr. 2 affattes således: Side 4 af 14

5 2. 16, stk. 5, 1. pkt., affattes således: Den skattepligtige værdi af en sommerbolig, der er stillet til rådighed af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til 1/2 pct. pr. uge af dansk ejendomsværdi eller hermed sammenlignelig udenlandsk ejendomsværdi pr. 1. januar året før rådighedsåret eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien reguleret som nævnt i ejendomsværdiskattelovens 4 b, stk. 2, pr. 1. januar året før rådighedsåret for hver af ugerne og 1/4 pct. for hver af årets øvrige uger. 25) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: , stk. 9, 3. pkt., affattes således: Beregningsgrundlaget er det største beløb af enten ejendomsværdien pr. 1. januar året før indkomståret eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. 1. januar året før indkomståret eller anskaffelsessummen opgjort i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens 4, stk. 2 eller 3, med tillæg af forbedringer foretaget efter anskaffelsen, dog kun forbedringer foretaget inden den 1. januar i indkomståret. Til 7 26) Nr. 2 affattes således: 2. 5 D, stk. 3 og 4, affattes således: Stk. 3. På bygninger, der er afskrivningsberettigede efter afskrivningsloven, og installationer, der udelukkende tjener sådanne bygninger, og som er anskaffet eller fuldført før overgangen til skattepligt, foretages afskrivning på grundlag af den værdi, hvormed bygningen eller installationen indgår i ejendomsværdien ved den seneste vurdering forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse, eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. seneste 1. januar forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse. Stk. 4. På installationer, der er afskrivningsberettigede efter afskrivningslovens 15, stk. 2, og som er anskaffet eller fuldført før overgangen til skattepligt, foretages afskrivning på grundlag af den værdi, hvormed installationen skønnes at indgå Side 5 af 14

6 i ejendomsværdien ved den seneste vurdering forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse, eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. seneste 1. januar forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse. 27) Efter nr. 2 indsættes som nye numre: D, stk. 9, 1. pkt.., affattes således: Ved opgørelse af fortjeneste eller tab efter ejendomsavancebeskatningsloven for fast ejendom, der er erhvervet før overgangen til skattepligt, træder ejendomsværdien ved den seneste vurdering forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse, eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. seneste 1. januar forud for det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse, i stedet for anskaffelsessummen , stk. 5, 1. pkt., affattes således: Fast ejendom medregnes til den pr. 1. januar i indkomståret fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. 1. januar i indkomståret, jf. dog 2. pkt. [Lovtekniske justeringer] Til 9 28) Nr. 2 affattes således: 2. 3, stk. 4, 1. pkt., affattes således: Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum eller den ved indkomstårets begyndelse fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, og tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. seneste 1. januar forud for indkomstårets begyndelse med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. Side 6 af 14

7 Til 13 29) Stk. 2 affattes således: Stk. 2. 2, nr. 2, 3, nr. 2, 7, 9, 11, 01, 13 og 14, 6, nr. 2 og 01, 7, nr. 2, 01 og 02, og 9, nr. 2, træder i kraft den 1. januar [De foreslåede nye numre i 3, 6 og 7 skal træde i kraft den 1. januar 2020] 30) I stk. 4 ændres 1-4, 7-17, 19 til: 1-4, 01, 7, 8, 02, 9-11, 03, 12-17, 19, 04. [De foreslåede nye numre i 1 skal have virkning fra den 1. januar 2018] 31) I stk. 5 ændres 6, nr. 2 til: 6, nr. 2 og 01, og 7, nr. 2 ændres til: 7, nr. 2, 01 og 02. [De foreslåede nye numre i 6 og 7 skal have virkning fra og med året efter det rådighedsår henholdsvis indkomstår, hvor der første gang foreligger en vurdering foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6 for den pågældende ejendomstype] 32) I stk. 6 ændres 3, nr. 2, 7, 9, 11, 13 og 14 til: 3, nr. 2, 7, 9, 11, 01, 13 og 14. [Det foreslåede nye nummer i 3 skal have virkning fra og med indkomståret 2020 for ejendomme, der pr. 1. januar 2020 vurderes i lige år, og fra og med indkomståret 2021 for andre ejendomme] Side 7 af 14

8 Bemærkninger Til nr I en række bestemmelser i den gældende ejendomsvurderingslov henvises der til vurderingsloven. Flere af disse bestemmelser er med lovforslaget foreslået ændret, eksempelvis ved lovforslagets 1, nr. 22, 26, 28 og 29, således at det tydeliggøres, at der er tale om henvisninger til den tidligere gældende (nu ophævede) vurderingslov. Ved en fejl omfatter lovforslaget imidlertid ikke alle bestemmelser i ejendomsvurderingsloven, der henviser til vurderingsloven uden en tydeliggørelse af, at der er tale om den tidligere gældende lov. Det foreslås at rette op på dette, så henvisningerne til vurderingsloven alle steder i ejendomsvurderingsloven ændres, således at det bliver tydeligt, at der er tale om henvisninger til den tidligere gældende (nu ophævede) vurderingslov. Til nr. 16 Af ejendomsvurderingslovens 81, stk. 3, fremgår det, at vurderinger foretaget i medfør at hidtidig lovgivning gælder, indtil vurdering efter ejendomsvurderingsloven er foretaget. Med lovforslagets 1, nr , foreslås det at ændre ejendomsvurderingslovens 87 og 88, så de allerede videreførte vurderinger videreføres med yderligere to år. Dermed vil det nye ejendomsvurderingssystem først skulle benyttes ved vurderingen af ejerboliger i 2020 og af erhvervsejendomme m.v. i Indtil da vil vurderingerne skulle foretages i det gamle vurderingssystem efter reglerne i den tidligere gældende vurderingslov, jf. de foreslåede ændringer til ejendomsvurderingslovens 87 og 88 i lovforslagets 1, nr Lovforslagets 1, nr , betyder dermed bl.a., at der med hjemmel i ejendomsvurderingsloven både vil blive foretaget vurderinger efter det gamle vurderingssystem, jf. de foreslåede ændringer af 87 og 88, og efter det nye ejendomsvurderingssystem. Dette er der ikke taget højde for ved udformningen af ejendomsvurderingslovens 81, stk. 3, idet der på tidspunktet for udformningen af denne bestemmelse kun var tale om, at der ville blive foretaget vurderinger efter det nye ejendomsvurderingssystem med hjemmel i ejendomsvurderingsloven. Det foreslås derfor i ændringsforslaget, at ejendomsvurderingslovens 81, stk. 3, ændres, så vurderingerne foretaget i medfør af hidtidig lovgivning vil gælde, indtil vurdering efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6 foreligger. Dermed vil det Side 8 af 14

9 sikres, at de videreførte vurderinger vil gælde, indtil der foreligger en vurdering foretaget efter det nye ejendomsvurderingssystem, hvilket også har været intentionen med bestemmelsen. Til nr. 17 Med lovforslagets 2, nr. 1, foreslås det, at afskrivningslovens 58 A, stk. 2, 3. og 4. pkt., konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. oktober i perioden indtil de nye vurderinger. Med lovforslagets 2, nr. 2, foreslås det desuden, at afskrivningslovens 58 A, stk. 2, 3. og 4. pkt., konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. januar fra og med året efter det rådighedsår henholdsvis indkomstår, hvor der første gang foreligger en vurdering foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6 for den pågældende ejendomstype. Da de forskellige ændringer skal træde i kraft på forskellige tidspunkter, er der af lovtekniske årsager behov for at ændre lovforslagets 2, nr. 2, så de pågældende bestemmelser i afskrivningsloven nyaffattes. Der er med ændringsforslag nr. 17 således alene tale om en lovteknisk justering. Til nr. 18 Med lovforslagets 3, nr. 1, foreslås det, at ejendomsværdiskattelovens 4, stk. 1, nr. 6, 3. pkt., og 4 b, stk. 1, nr. 1, konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. oktober i perioden indtil de nye vurderinger. Der er således henvist til ejendomsværdiskattelovens 4, stk. 1, nr. 6. Denne bestemmelse indeholder imidlertid kun ét stykke, og henvisningen burde derfor have været til 4, nr. 6. Der er desuden henvist til 4 b, stk. 1, nr. 1, hvor der rettelig skulle have været henvist til 4 b, stk. 2, nr. 1. Det foreslås, at denne lovtekniske fejl rettes. Til nr. 19 Med lovforslagets 3, nr. 1, foreslås det, at ejendomsværdiskattelovens 4, stk. 1, nr. 6, 3. pkt., og 4 b, stk. 1, nr. 1, konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. oktober i perioden indtil de nye vurderinger. Side 9 af 14

10 Med lovforslagets 3, nr. 2, foreslås det desuden, at ejendomsværdiskattelovens 4, stk. 1, nr. 6, 3. pkt., og 4 b, stk. 1, nr. 1, konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. januar fra og med året efter det rådighedsår henholdsvis indkomstår, hvor der første gang foreligger en vurdering foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6 for den pågældende ejendomstype. Da de forskellige ændringer skal træde i kraft på forskellige tidspunkter, er der af lovtekniske årsager behov for at ændre lovforslagets 3, nr. 2, så de pågældende bestemmelser i ejendomsværdiskatteloven nyaffattes. Desuden er der behov for at rette en henvisning. Der er således henvist til ejendomsværdiskattelovens 4, stk. 1, nr. 6, selvom denne bestemmelse alene indeholder ét stykke. Der skulle således rettelig være henvist til 4, nr. 6. Der er med ændringsforslag nr. 19 således alene tale om lovtekniske justeringer. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 21. Til nr. 20 Med lovforslagets 3, nr. 12, foreslås det at indsætte et nyt stykke i ejendomsværdiskattelovens 4 a. Da der ikke er foreslået udskudt virkningstidspunkt for lovforslagets 3, nr. 12, ligesom det er tilfældet for bl.a. lovforslagets 3, nr. 7 og 9, er der behov for at gennemføre visse lovtekniske justeringer vedrørende lovforslagets 3, nr. 12, sådan at der ikke henvises til rykninger som følge af lovforslagets 3, nr. 7 og 9. Det foreslås, at disse lovtekniske justeringer gennemføres. Der henvises desuden i den foreslåede bestemmelse i lovforslagets 3, nr. 12, til oplysningsfristen. Det kan imidlertid være uklart, hvilken oplysningsfrist, der er tale om. Det foreslås derfor, at det præciseres, at det er oplysningsfristerne i skattekontrollovens 10-13, der er afgørende for den foreslåede bestemmelse. Til nr. 21 Med lovforslagets 3, nr. 1, foreslås det, at ejendomsværdiskattelovens 4, stk. 1, nr. 6, 3. pkt., og 4 b, stk. 1, nr. 1, konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. oktober i perioden indtil de nye vurderinger. Med lovforslagets 3, nr. 2, foreslås det desuden, at ejendomsværdiskattelovens 4, stk. 1, nr. 6, 3. pkt., og 4 b, stk. 1, nr. 1, konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. januar fra og Side 10 af 14

11 med året efter det rådighedsår henholdsvis indkomstår, hvor der første gang foreligger en vurdering foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6 for den pågældende ejendomstype. Da de forskellige ændringer skal træde i kraft på forskellige tidspunkter, er der af lovtekniske årsager behov for at ændre lovforslagets 3, nr. 2, så de pågældende bestemmelser i ejendomsværdiskatteloven nyaffattes. Desuden er der behov for at rette en henvisning, hvor der er henvist til 4 b, stk. 1, nr. 1, hvoraf der ikke fremgår en henvisning til vurderingsterminen den 1. september. Der skulle rettelig være henvist til 4 b, stk. 2, nr. 1. Der er med ændringsforslag nr. 21 således alene tale om lovtekniske justeringer. Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 19. Til nr. 22 Med lovforslagets 5, nr. 2, foreslås det bl.a., at 1. september udgår i 23 B, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunal ejendomsskat. Retteligt skulle forslaget have været, at pr. 1. september udgår. Det foreslås, at der rettes op herpå, så pr. 1. september udgår. Til nr. 23 Med lovforslagets 6, nr. 1, foreslås det, at september ændres til oktober overalt i ligningsloven. Der er imidlertid kun fire steder i ligningsloven, hvor denne ændring skal foretages. Af lovtekniske årsager foreslås det derfor, at lovforslagets 6, nr. 1, justeres, så de fire ændringer fremgår. Til nr. 24 og 25 Med lovforslagets 6, nr. 1, foreslås det, at ligningsloven konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. oktober i perioden indtil de nye vurderinger. Med lovforslagets 6, nr. 2, foreslås det desuden, at ligningsloven konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. januar fra og med året efter det rådighedsår henholdsvis indkomstår, hvor der første gang foreligger en vurdering foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6 for den pågældende ejendomstype. Side 11 af 14

12 Da de forskellige ændringer skal træde i kraft på forskellige tidspunkter, er der af lovtekniske årsager behov for at ændre lovforslagets 6, nr. 2, så de pågældende bestemmelser i ligningsloven nyaffattes. Der er med ændringsforslag nr. 24 og 25 således alene tale om lovtekniske justeringer. Til nr. 26 og 27 Med lovforslagets 7, nr. 1, foreslås det, at selskabsskattelovens 5 D, stk. 3 og 4, og stk. 9, 1. pkt., og 14 konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. oktober i perioden indtil de nye vurderinger. Med lovforslagets 7, nr. 2, foreslås det desuden, at selskabsskattelovens 5 D, stk. 3 og 4, og stk. 9, 1. pkt., og 14 konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. januar fra og med året efter det rådighedsår henholdsvis indkomstår, hvor der første gang foreligger en vurdering foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6 for den pågældende ejendomstype. Da de forskellige ændringer skal træde i kraft på forskellige tidspunkter, er der af lovtekniske årsager behov for at ændre lovforslagets 7, nr. 2, så de pågældende bestemmelser i selskabsskatteloven nyaffattes. Der er med ændringsforslag nr. 26 og 27 således alene tale om lovtekniske justeringer. Til nr. 28 Med lovforslagets 9, nr. 1, foreslås det, at virksomhedsskattelovens 3, stk. 4, 1. pkt., konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. oktober i perioden indtil de nye vurderinger. Med lovforslagets 9, nr. 2, foreslås det desuden, at virksomhedsskattelovens 3, stk. 4, 1. pkt., konsekvensændres som følge af forslaget om at ændre vurderingsterminen fra den 1. september til den 1. januar fra og med året efter det rådighedsår henholdsvis indkomstår, hvor der første gang foreligger en vurdering foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6 for den pågældende ejendomstype. Da de forskellige ændringer skal træde i kraft på forskellige tidspunkter, er der af lovtekniske årsager behov for at ændre lovforslagets 9, nr. 2, så den pågældende bestemmelse i virksomhedsskatteloven nyaffattes. Der er med ændringsforslag nr. 28 således alene tale om en lovteknisk justering. Side 12 af 14

13 Til nr. 29 Med ændringsforslag nr. 21, 25 og 27 foreslås det at indsætte nye numre i lovforslagets 3, 6 og 7. De nye numre er alle konsekvenser af ændringsforslag nr. 19, 24 og 26, hvor det foreslås at nyaffatte en række ændringer i ejendomsværdiskatteloven, ligningsloven og selskabsskatteloven som følge af et behov for lovtekniske justeringer. Det foreslås derfor, at de foreslåede nye numre skal træde i kraft fra samme tidspunkt, som de bestemmelser, de nye numre udspringer af. Det vil sige, at de nye numre foreslås at skulle træde i kraft den 1. januar Til nr. 30 Med ændringsforslag nr foreslås det at indsætte nye numre i lovforslagets 1. Ændringsforslagene har til formål at tydeliggøre, at der med henvisningerne til vurderingsloven i en række bestemmelser i ejendomsvurderingsloven vil være tale om henvisninger til den tidligere gældende (nu ophævede) vurderingslov. Det foreslås, at ændringerne skal have virkning fra den 1. januar 2018, ligesom de ændringer i lovforslaget, der vil medføre, at vurderingerne videreføres med yderligere to år. Til nr. 31 Med ændringsforslag nr. 25 og 27 foreslås det at indsætte nye numre i lovforslagets 6 og 7. De nye numre er alle konsekvenser af ændringsforslag nr. 24 og 26, hvor det foreslås at nyaffatte ændringer i ligningsloven og selskabsskatteloven som følge af et behov for lovtekniske justeringer. Det foreslås derfor, at de foreslåede nye numre skal have virkning fra samme tidspunkt som de bestemmelser, de nye numre udspringer af. Det vil sige, at de nye numre foreslås at skulle have virkning fra og med året efter det rådighedsår henholdsvis indkomstår, hvor der første gang foreligger en vurdering foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6 for den pågældende ejendomstype. Til nr. 32 Med ændringsforslag nr. 21 foreslås det at indsætte et nyt nummer i lovforslagets 3. Det nye nummer er en konsekvens af ændringsforslag nr. 19, hvor det foreslås Side 13 af 14

14 at nyaffatte en ændring i ejendomsværdiskatteloven som følge af et behov for lovtekniske justeringer. Det foreslås derfor, at det foreslåede nye nummer skal have virkning fra det samme tidspunkt, som den bestemme, det nye nummer udspringer af. Det vil sige, at det nye nummer foreslås at skulle have virkning fra og med indkomståret 2020 for ejendomme, der pr. 1. januar 2020 vurderes i lige år, og fra og med indkomståret 2021 for andre ejendomme. Side 14 af 14

Forslag. Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018 Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 145 Bilag 5 Offentligt 26. februar 2019 J.nr. 2018-8276 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 145 - Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 10 Offentligt 19. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love LOV nr 1729 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1147 Senere ændringer til forskriften LBK nr 66 af 22/01/2019 LBK

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2018 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 19. december 2018 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring

Læs mere

2018/1 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december Betænkning. over

2018/1 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december Betænkning. over 2018/1 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 212 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 212 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 212 Bilag 9 Offentligt 23. maj 2017 J.nr. 2017-1440 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 212 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Skatteministeriet J.nr Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J.nr. 2018-1147 Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019

LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-8276 Senere ændringer til forskriften LBK nr 573 af 06/05/2019 Lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 4 Offentligt 5. februar 2015 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 98 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 15, L 237 A Bilag 15, L 237 B Bilag 15 Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 92 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 92 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 92 Bilag 8 Offentligt 14. december 2016 J.nr. 16-0315436 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 92 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 115 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 115 Folketinget Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2018-19 L 145 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2019 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ophævelse

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 171 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. april 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 28 Bilag 13 Offentligt 10. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven pensionsbeskatningsloven. (Ny valgfri metode for opgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 190 Bilag 5 Offentligt 19. maj 2015 J.nr. 15-0510314 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 190 - Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love LOV nr 278 af 17/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-2517 Senere ændringer til forskriften LBK nr 132 af 25/01/2019 LBK

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. februar Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. februar Betænkning. over Skatteudvalget 2018-19 L 145 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. februar 2019 Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af lov

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Skatteudvalget L 14 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 14 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 14 Bilag 5 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 14 - Forslag til skatteindberetningslov. Hermed sendes ændringsforslag, som

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2006-411-0070 Dato: 14. november 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget L 33- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 13 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt 28. april 2014 J.nr. 13-0110541 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 144 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november 2017 Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 116 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Skatteudvalget L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-1440 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 211 - Forslag til Ejendomsvurderingsloven. Hermed sendes svar

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skatteudvalget L 171 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 171 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 171 Bilag 5 Offentligt 3. april 2018 J.nr. 2017-2517 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 171 - Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter,

Læs mere

01 Grundlaget for betaling af ejendomsskatter

01 Grundlaget for betaling af ejendomsskatter 01 Grundlaget for betaling af ejendomsskatter I Danmark betales der 3 forskellige slags ejendomsskatter 100% 100% 100% Ejendomsværdiskat Aktuel ejendomsværdi Ejendomsværdien 2001 + 5 % Ejendomsværdien

Læs mere

Folketinget Skatteudvalget

Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 7 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 195, endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt J.nr. 12-0173805 Dato: 28-08-2012 Folketinget - Skatteudvalget L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 47 Bilag 4 Offentligt J.nr. 13-0161737 Den 28. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 47 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2015-16 OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven,

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 21 Offentligt 30. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 13 Offentligt 27. april 2017 J.nr. 2017-610 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed ændringsforslag til L 103 - Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 252 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008 Forslag til Lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere