BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo* på den anden side DA DA

2 PROTOKOL I OM SAMHANDEL MELLEM UNIONEN OG KOSOVO MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER 1

3 ARTIKEL 1 1. Unionen og Kosovo anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser, der er anført i henholdsvis bilag I og bilag II til denne protokol, på de deri fastsatte betingelser, uanset om der er fastsat toldkontingenter. 2. Stabiliserings- og associeringsrådet træffer afgørelse om: a) udvidelse af listen over de forarbejdede landbrugsprodukter, der henhører under denne protokol b) ændringer af de toldsatser, der er angivet i bilag I og II til denne protokol c) forhøjelse eller afskaffelse af toldkontingenter. 3. Stabiliserings- og associeringsrådet kan erstatte de toldsatser, der er fastsat ved denne protokol, med en ordning baseret på de respektive markedspriser i Unionen og Kosovo for landbrugsprodukter, der faktisk indgår i fremstillingen af de forarbejdede landbrugsprodukter, der henhører under denne protokol. 2

4 ARTIKEL 2 De i henhold til artikel 1 anvendte toldsatser kan ved afgørelse truffet af stabiliserings- og associeringsrådet nedsættes: a) når de toldsatser, der gælder for basisprodukter i samhandelen mellem Unionen og Kosovo, nedsættes, eller b) som en reaktion på nedsættelser, der følger af gensidige indrømmelser i forbindelse med forarbejdede landbrugsprodukter. Nedsættelserne i henhold til litra a) beregnes på basis af den del af toldsatsen, der betegnes som landbrugselementet, som svarer til de landbrugsprodukter, der faktisk indgår i fremstillingen af de pågældende forarbejdede landbrugsprodukter, og fratrækkes den told, der gælder for disse basislandbrugsprodukter. ARTIKEL 3 Unionen og Kosovo meddeler hinanden de administrative ordninger, der vedtages for de varer, der henhører under denne protokol. Disse ordninger skal sikre ligebehandling af alle berørte parter og være så enkle og fleksible som muligt. 3

5 BILAG I TIL PROTOKOL I GÆLDENDE TOLD VED INDFØRSEL I UNONEN AF VARER MED OPRINDELSE I KOSOVO Toldsatsen er nul ved indførsel i Unionen af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Kosovo som angivet nedenfor. KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) 0403 Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: Yoghurt: - - Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent Over 27 vægtprocent I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent Over 6 vægtprocent 1 Henvisningerne til varekoderne og beskrivelserne er i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur, der fandt anvendelse i året 2014 i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 290 af , s. 1). 1

6 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) Andre varer: - - Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent Over 27 vægtprocent I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent Over 6 vægtprocent 0405 Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter: Smørbare mælkefedtprodukter: Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår 0502 Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår 0505 Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer 0506 Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf 2

7 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) 0507 Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde konserverede 0511 Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde: - Andre varer: I andre tilfælde: Naturlige animalske vaskesvampe: Rå varer Andre varer 0710 Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne: Sukkermajs 0711 Grøntsager, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring: Andre grøntsager; blandinger af grøntsager: - - Grøntsager: Sukkermajs Maté 3

8 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) 1212 Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet: Ex Tang og andre alger - - Andre varer (tang og andre alger, uegnet til menneskeføde, undtagen tang og alger, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter) 1302 Plantesafter og planteekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: - Plantesafter og planteekstrakter: Af lakrids Af humle Andre varer: Af planter af slægten Ephedra Andre varer Pektinstoffer, pektinater og pektater: I tørform I andre tilfælde - Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: Agar-agar Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø: Af johannesbrød eller af frø af johannesbrød 4

9 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) 1401 Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark) 1404 Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet 1505 Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin) Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede 1515 Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: Andre varer: Træolie (tungolie); jojobaolie, oiticicaolie; myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf Ex Jojobaolie, oiticicaolie; myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede: Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf: Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks) 1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516: Margarine, undtagen flydende margarine: Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent Andre varer: Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent - - I andre tilfælde: Spiselige blandinger eller tilberedninger, af den art der anvendes til frigørelse af støbeforme 5

10 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet: Linoxyn - Andre varer: Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos Andre varer: Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf Andre varer Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud 1521 Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks Degras 1702 Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel: Kemisk ren fruktose Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose Kemisk ren maltose 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) 6

11 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) 1803 Kakaomasse, også affedtet Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler 1806 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao 1901 Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos , også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet: 1902 Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt: - Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt: Med indhold af æg I andre tilfælde: Uden indhold af mel af blød hvede I andre tilfælde Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt: - - I andre tilfælde: Kogte I andre tilfælde Andre pastaprodukter: Tørrede I andre tilfælde Couscous: Ikke tilberedt I andre tilfælde Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign. 7

12 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) 1904 Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f. eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet 1905 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse 2001 Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre: Andre varer: Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover 2004 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos Kartofler: - - I andre tilfælde I form af mel eller flager Andre grøntsager og blandinger af grøntsager: Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 2005 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos Kartofler: I form af mel eller flager Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 8

13 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) 2008 Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet: - Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede: Jordnødder: Jordnøddesmør - Andre varer, herunder blandinger som ikke henhører under pos : Palmehjerter Andre varer: Ikke tilsat alkohol: Ikke tilsat sukker: Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover 2101 Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf 2102 Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere 2103 Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep 2104 Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler Konsumis, også med indhold af kakao 9

14 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) 2106 Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer: Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af sakkarose på under 5 vægtprocent, af isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent I andre tilfælde Andre varer: Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer - - Andre varer: Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af sakkarose på under 5 vægtprocent, af isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent I andre tilfælde 2201 Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne 2202 Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos Øl fremstillet af malt 2205 Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer 2207 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet: 2208 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer 2402 Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning 2403 Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak 10

15 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) 2905 Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf: - Andre polyvalente alkoholer: Mannitol D-glucitol (sorbitol) I vandig opløsning: Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol I andre tilfælde I andre tilfælde: Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol I andre tilfælde Glycerol 3301 Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikkeflygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier: Andre varer: Terpenholdige biprodukter fra flygtige vegetabilske olier - - Ekstraherede oleoresiner: Af lakrids og af humle I andre tilfælde Andre varer 11

16 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) 3302 Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer: Af den art, der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien: - - Af den art der anvendes i drikkevareindustrien: Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik: Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol I andre tilfælde: Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af sakkarose på under 5 vægtprocent, af isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent I andre tilfælde 3501 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim: Kasein: Til fremstilling af regenererede tekstilfibre Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler og foderstoffer I andre tilfælde Andre varer: Andre varer 3505 Dekstrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse: Dekstrin og anden modificeret stivelse: Dekstrin - - Anden modificeret stivelse: Stivelse, esterificeret eller etherificeret Andre varer Lim: Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på under 25 vægtprocent Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på 25 vægtprocent og derover, men under 55 vægtprocent 12

17 KN-kode Beskrivelse 1 1) 2) Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på 55 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse på 80 vægtprocent og derover 3809 Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærtstående industrier, ikke andetsteds tariferet: På basis af stivelse eller stivelsesprodukter: Med indhold af disse produkter på under 55 vægtprocent Med indhold af disse produkter på 55 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent Med indhold af disse produkter på 70 vægtprocent og derover, men under 83 vægtprocent Med indhold af disse produkter på 83 vægtprocent og derover 3823 Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer 3824 Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet: Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos : - - I vandig opløsning: Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol I andre tilfælde - - I andre tilfælde: Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol I andre tilfælde 13

18 BILAG II TIL PROTOKOL I GÆLDENDE TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I UNIONEN VED INDFØRSEL I KOSOVO Den basistold, som de efterfølgende toldreduktioner i dette bilag skal anvendes på, er den basistold på 10 %, som blev anvendt i Kosovo pr. 31. december Toldsatserne nedsættes som angivet nedenfor: (øjeblikkeligt eller gradvist) 1

19 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: Yoghurt: - - Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent Over 27 vægtprocent År 7 og fremefter 1 Henvisningerne til varekoderne og beskrivelserne er i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur, der fandt anvendelse i året 2014 i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 290 af , s. 1). 2

20 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent Over 6 vægtprocent Andre varer: - - Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt på: ,5 vægtprocent og derunder Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent Over 27 vægtprocent I anden form, med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derunder Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent Over 6 vægtprocent År 7 og fremefter 3

21 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter: Smørbare mælkefedtprodukter: Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer 0506 Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf År 7 og fremefter 4

22 KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År År 7 og Toldsats (% af MFN) Ikrafttrædelse fremefter 0507 Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde konserverede 0511 Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde: - Andre varer: I andre tilfælde: Naturlige animalske vaskesvampe: Rå varer Andre varer

23 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne: Sukkermajs Grøntsager, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring: Andre grøntsager; blandinger af grøntsager: - - Grøntsager: Sukkermajs Maté Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet: - Tang og andre alger ex Andre varer (tang og andre alger, uegnet til menneskeføde, undtagen tang og alger, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter) År 7 og fremefter 6

24 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Plantesafter og planteekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: - Plantesafter og planteekstrakter: Af lakrids Af humle Andre varer: Af planter af slægten Ephedra Andre varer Pektinstoffer, pektinater og pektater Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: Agar-agar Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø: Af johannesbrød eller af frø af johannesbrød År 7 og fremefter 7

25 KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År År 7 og Toldsats (% af MFN) Ikrafttrædelse fremefter 1401 Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark) 1404 Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin) Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: Andre varer: Træolie (tungolie); jojobaolie, oiticicaolie; myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf Ex Jojobaolie, oiticicaolie; myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf

26 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede: Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf: Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks) Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516: Margarine, undtagen flydende margarine: Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent Andre varer: Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent Andre varer: Spiselige blandinger eller tilberedninger, af den art der anvendes til frigørelse af støbeforme År 7 og fremefter 9

27 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet: Linoxyn Andre varer: Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; - - Andre varer: Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf Andre varer Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud År 7 og fremefter 10

28 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet Vegetabilsk voks Andre varer Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks Degras Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel: Kemisk ren fruktose Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose: Kemisk ren maltose År 7 og fremefter 11

29 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) Tyggegummi, også overtrukket med sukker Andre varer: Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent sakkarose, uden tilsætning af andre stoffer Hvid chokolade Andre varer: Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover Halspastiller og hostebolsjer Dragévarer Andre varer: Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer Bolsjer og lign., også fyldte Karameller År 7 og fremefter 12

30 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Andre varer: Fremstillet ved presning eller støbning I andre tilfælde Kakaomasse, også affedtet Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over kg - Andre varer, i blokke, plader eller stænger: Med fyld Uden fyld År 7 og fremefter 13

31 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Andre varer: - - Chokolade og chokoladevarer: Chokolader, også med fyld: Med indhold af alkohol I andre tilfælde Andre varer: Med fyld Uden fyld Sukkervarer og sukkervareerstatninger fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af kakao Smørepålæg med indhold af kakao Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer Andre varer År 7 og fremefter 14

32 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos , også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet: Tilberedte fødevarer til børn, i pakninger til detailsalg Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos Andre varer: - - Maltekstrakt: Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover I andre tilfælde År 7 og fremefter 15

33 KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År År 7 og Toldsats (% af MFN) Ikrafttrædelse fremefter - - Andre varer: Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af sakkarose (herunder invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte fødevarer i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos til I andre tilfælde Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt: - Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt: Med indhold af æg I andre tilfælde: Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt: - - I andre tilfælde: Kogte I andre tilfælde

34 KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År År 7 og Toldsats (% af MFN) Ikrafttrædelse fremefter Andre pastaprodukter Couscous Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f. eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet: Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter: Varer af majs Varer af ris Andre varer

35 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Tilberedte fødevarer fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn: Blandinger af "mysli-typen" baseret på ikke-ristede kornflager Andre varer Varer af majs Varer af ris Andre varer Bulgur Andre varer Varer af ris Andre varer Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse Knækbrød Honningkager og lignende År 7 og fremefter 18

36 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Søde kiks, biskuitter og småkager; vafler: Søde kiks, biskuitter og småkager: Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao: I pakninger af nettovægt 85g og derunder I andre tilfælde I andre tilfælde: Med indhold af mælkefedt på 8 vægtprocent og derover I andre tilfælde: Dobbeltkiks og -biskuitter med mellemlag Andre varer Vafler Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer Andre varer År 7 og fremefter 19

37 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre: Andre varer Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006: Kartofler: - - I andre tilfælde: I form af mel eller flager Andre grøntsager og blandinger af grøntsager: Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) År 7 og fremefter 20

38 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos Kartofler: I form af mel eller flager Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet: - Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede: Jordnødder: Jordnøddesmør Andre varer, herunder blandinger som ikke henhører under pos : Palmehjerter År 7 og fremefter 21

39 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse I andre tilfælde: Ikke tilsat alkohol: Ikke tilsat sukker: Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata) Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf: - Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe: Ekstrakter, essenser og koncentrater År 7 og fremefter 22

40 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe: Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe Andre varer Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf År 7 og fremefter 23

41 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere: Levende gær Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer: - - Inaktiv gær: I form af tabletter, terninger og lign. eller i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder I andre tilfælde Andre varer Tilberedte bagepulvere År 7 og fremefter 24

42 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep Sojasauce Tomatketchup og andre tomatsaucer Sennepsmel og tilberedt sennep Andre varer Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte fødevarer: Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf Homogeniserede sammensatte fødevarer Konsumis, også med indhold af kakao År 7 og fremefter 1 For KN-kode gælder følgende sats efter år 7: år 8: 30 % af MFN, år 9: 10 % af MFN, år 10 fremefter: 0 % af MFN. 25

43 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer Andre varer: Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer Andre varer: Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af sakkarose på under 5 vægtprocent, af isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent I andre tilfælde Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne: Mineralvand og vand tilsat kulsyre Andre varer År 7 og fremefter 26

44 KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År År 7 og Toldsats (% af MFN) Ikrafttrædelse fremefter 2202 Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret Andre varer For KN-kode gælder følgende sats efter år 7: år 8: 30 % af MFN, år 9: 10 % af MFN, år 10 fremefter: 0 % af MFN. 27

45 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse År 7 og fremefter Øl fremstillet af malt: - I beholdere med indhold af 10 liter eller derunder: I flasker I andre tilfælde I beholdere med indhold over 10 liter Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet For KN-kode gælder følgende sats efter år 7: år 8: 30 % af MFN, år 9: 10 % af MFN, år 10 fremefter: 0 % af MFN. For KN-kode gælder følgende sats efter år 7: år 8: 30 % af MFN, år 9: 10 % af MFN, år 10 fremefter: 0 % af MFN. 28

46 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer: Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas Whisky: - - Bourbon-whisky, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter Skotsk whisky: Single malt whisky Blended malt whisky, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter Single grain whisky og blended grain whisky, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter År 7 og fremefter 29

47 Toldsats (% af MFN) KN-kode Beskrivelse 1 År 1 År År År År År Ikrafttrædelse Anden blended whisky, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter Andre varer, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter Rom og anden spiritus fremstillet ved destillation af gærede sukkerrørsprodukter Gin og genever: - - Gin, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter Genever, i beholdere med indhold af: liter eller derunder Over 2 liter År 7 og fremefter 30

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser,

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 373 LISTE OVER PROTOKOLLER Protokol 1 om jern- og stålprodukter Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.9.2004 KOM(2004) 602 endelig 2004/0206 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2017 COM(2017) 153 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0084 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.2.2004 KOM(2004) 84 endelig 2004/0034 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt Europaudvalget 213 KOM (213) 779 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2016 COM(2016) 640 final ANNEX 1 BILAG til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings-

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vores produkter, der er anført i bilag (A), er i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 10/2011 og (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.2.2009 KOM(2009) 95 endelig 2009/0030 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 25. oktober 2004 (OR. en) 12755/04 Interinstitutionel sag: 2004/0208 (ACC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 25. oktober 2004 (OR. en) 12755/04 Interinstitutionel sag: 2004/0208 (ACC) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. oktober 2004 (OR. en) 12755/04 Interinstitutionel sag: 2004/0208 (ACC) CH 37 AGRI 238 MI 263 UD 139 FL 13 WTO 102 IND 117 GAF 15 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 173 final - BILAG 4 DEL 2/7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 173 final - BILAG 4 DEL 2/7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 216 (OR. en) Interinstitutionel sag: 216/91 (NLE) 7614/16 ADD 5 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 FORSLAG fra: modtaget: 4. april 216 til: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0042 Told på varer med oprindelse i Ukraine ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2014 om

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 4.5.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 116/9 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 88 endelig 2011/0041 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale i form

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslaget er sendt i ekstern høring med frist til den 10. september 2009.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslaget er sendt i ekstern høring med frist til den 10. september 2009. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 385 Offentligt j.nr. 2009-231-0019 Dato: 18. august 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslag

Læs mere

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme NACE 13.10 : Brydning af jernmalm LITE 2006 for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Brydning af jernmalm CA 13.10.10 : Jernmalm og koncentrater deraf 13.10.10.30 Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2010 KOM(2010)57 endelig 2010/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's holdning i Samarbejdsrådet EU-Sydafrika vedrørende en ændring af de relevante

Læs mere

Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset

Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset fra produkter henhørende under pos. 2209), der er tilberedt

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg AFSNITIV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRI KEREDE TOBAKSERSTATNINGER Bestemmelse 1. Ved»pellets«forstås i dette afsnit produkter, der er agglomereret

Læs mere

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under HS-kapitel 25 til 97, jf. artikel 7 og 12 BILAG 2 om intellektuel, industriel og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.8.2002 KOM(2002) 466 endelig 2002/0207 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabet holdning i Det Fælles Råd EF-Mexico vedrørende bilag

Læs mere

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter og nødder, tilberedt eller konserveret på de i kapitel

Læs mere

Kapitel 15 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

Kapitel 15 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks Kapitel 15 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) fedt af svin

Læs mere

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 27.02.2002 HOVEDGRUPPE 01 PRODUKTER FRA LANDBRUG OG JAGT SAMT TILHØRENDE TJENESTEYDELSER 01.11.1 Korn Gruppe 01.1 Markafgrøder, gartneri- og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

InnovaConsult. Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015. Når innovation og smag er en passion

InnovaConsult. Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015. Når innovation og smag er en passion InnovaConsult Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015 Når innovation og smag er en passion Der er penge i god smag; Whisky Hvornår er der penge i god smag Hvad sker der med smag når man fermenterer

Læs mere

EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale. BILAG IIIb. Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet

EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale. BILAG IIIb. Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet DA DA DA EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale BILAG IIIb Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet jf. artikel 27, stk. 2, litra b) Tolden (værditold og/eller

Læs mere

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 212 LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt 13. maj 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april 2016 (alm.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0135 (NLE) 9087/16 COLAC 33 UD 103 WTO 135 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 5 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater

Læs mere

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, 16. 8. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Kalium. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet

Kalium. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet Kalium Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet Forord Denne pjece indeholder gode råd til dig, som har for meget kalium i blodet, og derfor bør være ekstra opmærksom på, hvad du spiser

Læs mere

Patientvejledning. Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki. Hos voksne

Patientvejledning. Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki. Hos voksne Patientvejledning Glutenintolerance, glutenallergi, cøliaki Hos voksne Glutenintolerance er en kronisk sygdom, hvor slim hinden i tyndtarmen beskadiges af proteinet gluten. Gluten er et protein, der findes

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 26/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 86/2010 af 29. januar 2010 om ændring af bilag I til Rådets forordning

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 3846/ 87 om fastsættelsen af nomenklaturen over

om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 3846/ 87 om fastsættelsen af nomenklaturen over 10. 6. 88 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 144/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF ) Nr. 1561 / 88 af 6. juni 1988 om berigtigelse af forordning

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV Nr. L 162/ 20 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22. 6. 83 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV af 13. juni 1983 om ændring af bilaget til Rådets

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Formålet med undersøgelsen Der er stor interesse for forbruget af økologiske varer i Danmark. Formålet med denne statistik er at afdække

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Kalium og fosfat. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet

Kalium og fosfat. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet Kalium og fosfat Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium og fosfat i blodet Forord Denne pjece indeholder gode råd til dig, som har for meget kalium og fosfat i blodet, og derfor bør være

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester

Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester Varekatalog til Industriens køb af varer og tjenester Varekataloget indeholder de varekoder, som køb af råvarer, hjælpestoffer og komponenter skal fordeles på ved indberetning til statistikken Industriens

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 08 Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun spiselige frugter og nødder. 2. Kølede frugter og nødder tariferes i samme position

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Licenspligt. skal der fremlægges licens ved eksport. Mindre varepartier kan imidlertid udføres uden

Licenspligt. skal der fremlægges licens ved eksport. Mindre varepartier kan imidlertid udføres uden Indledning Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under markedsordningen for sukker, som er omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution. Opnåelse af restitution er betinget af,

Læs mere

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper Opskrifter Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad Supper Grøntsagssuppe af rå grøntsager 1 kogt kartoffel 1 gulerod, 1 tomat En lille smule peber Selleri, agurk osv. efter smag

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium (g salt mg natrium (g salt mg natrium 2012 (g salt mg natrium 1. Kødprodukter 1.1. Finhakket farser, varmebehandlet 1.1.1. Middagspølser 814 mg natrium 800 mg natrium Kogte pølser 600 mg natrium 1.1.2.

Læs mere

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Sådan lyder et af kostrådene. Mange har hørt om kostrådene og kender dem måske.

Læs mere

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød Brød med SPC Flakes Ca. 3.75 g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød 150 g. SPC Flakes 7 dl. vand 50 g. gær 2 tsk. salt 1 ½ spsk. sukker 1 ½ spsk. olie 2 dl. yoghurt naturel (eller andet surmælksprodukt)

Læs mere

BILAG. tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2016 COM(2016) 261 final ANNEX 1 BILAG tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Associeringsrådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.11.2006 KOM(2006) 655 endelig 2006/0218 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere