Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression"

Transkript

1 Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud KOL Artrose (Slidgigt) Angst og depression Kun Generiske tilbud Ja Hjertekar Diabe- Kræft tes Lænderyg Planlægger inden for 1/2 år Nej Landsplan Sep % 98% 98% 96% 74% 42% 62% 13% 35% 2% 63% Nov % 98% 98% 98% 79% 45% 64% 12% 37% 1% 62% Hovedstaden Sep % 100% 100% 100% 100% 38% 45% 12% 76% 0% 24% Sjælland Sep % 100% 100% 100% 82% 59% 71% 9% 47% 0% 53% Midtjylland Sep % 95% 95% 95% 79% 42% 63% 18% 5% 11% 84% Nordjylland Sep % 100% 100% 100% 64% 55% 55% 26% 0% 0% 100% Syddanmark Sep % 95% 95% 86% 36% 27% 82% 9% 14% 0% 86% Nov % 91% 91% 91% 50% 27% 73% 10% 24% 0% 76% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt

2 Tabel 1.2 Forebyggelsestilbud til borgere m. kronisk sygdom Forebyggelsestilbud målrettet særlige grupper af borgere m. kronisk sygdom Andel borgere med kronisk sygdom der gennemfører et forebyggelsestilbud* Mænd i forskellige aldre Særligt udsatte grupper Andre grupper Nej 0-25% 25-50% 50-75% % Landsplan Sep % 40% 34% 39% 26% 7% 28% 39% Hovedstaden Sep % 46% 29% 36% 32% 5% 21% 42% Sjælland Sep % 35% 47% 35% 0% 0% 67% 33% Midtjylland Sep % 37% 32% 42% 42% 8% 33% 17% Nordjylland Sep % 45% 27% 36% 0% 0% 25% 75% Syddanmark Sep % 36% 36% 45% 23% 15% 15% 46% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg - Odense - + Svendborg Sønderborg Tønder Varde - + Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt * Spørgsmålet er kun stillet til kommuner, der opgør hvor stor en andel af borgerne, som gennemfører et forebyggelsestilbud

3 Tabel 2.1 Hjerneskadeområdet Tilrettelæggelse af genoptræning på avanceret niveau til borgere med hjerneskade ud fra de fastlagte kriterier i Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer for hjerneskade Hjerneskadekoordinatorfunktion eller et koordinerende team? Avanceret genoptræning varetages af fagpersoner m. særlige kompetencer inden for deres fagområde og med den nødvendige volumen Samarbejder med andre kommuner for at sikre de særlige kompetencer og volumen Samarbejder med specialiserede tilbud for at sikre de særlige kompetencer og volumen Har endnu ikke implementeret Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer Hjerneskade koordinatorfunktion Hjerneskade koordinerende team Ingen af delene Sep % 11% 53% 4% 69% 27% 4% Landsplan Nov % 30% Hovedstaden Sep % 17% 66% 0% 69% 24% 7% Sjælland Sep % 0% 59% 0% 65% 35% 0% Midtjylland Sep % 11% 32% 11% 74% 26% 0% Nordjylland Sep % 18% 55% 9% 82% 9% 9% Sep % 9% 50% 5% 64% 32% 5% Syddanmark Nov % 41% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt

4 3.1 Palliation Videndeling for at sikre og løfte kompetenceniveauet ift. basal palliative indsats Personale med palliative kompetencer på basalt niveau, med mulighed for at aflægge hjemmebesøg døgnet rundt Indgår i palliative netværk på tværs af kommuner Efteruddannel Har nøglepersoner, som sikrer se af relevante medarbejdere kommunikation og videnspredning mellem det regionale palliative team og øvrig sundhedspersonale Andet Ja Nej, men kommunen planlægger at prioritere det Nej Landsplan Sep % 83% 74% 24% 91% 4% 5% Hovedstaden Sep % 90% 62% 28% 86% 10% 3% Sjælland Sep % 82% 94% 18% 82% 6% 12% Midtjylland Sep % 74% 74% 21% 89% 0% 11% Nordjylland Sep % 91% 82% 9% 100% 0% 0% Syddanmark Sep % 77% 73% 36% 100% 0% 0% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt

5 Tabel 4.1 Demensområdet Har kommunen formuleret en politik på demensområdet? Indsatser der skal styrke kommunens indsats på demensområdet Ja Kommunen påtænker at formulere en inden for det næste ½ år Nej Støtte og Kompetenceudvikling af rådgivning til pårørende pleje- og til mennesker sundhedspersonale, med demens der er i kontakt med demente borgere Tilbud om fysisk træning og aktiviteter til demente Andre Kommunen har ikke iværksat initiativer på demensområdet Landsplan Sep % 16% 18% 99% 95% 83% 57% 0% Hovedstaden Sep % 17% 31% 100% 93% 79% 62% 0% Sjælland Sep % 29% 18% 100% 100% 94% 35% 0% Midtjylland Sep % 16% 11% 100% 95% 89% 42% 0% Nordjylland Sep % 0% 9% 100% 91% 64% 55% 0% Syddanmark Sep % 14% 14% 95% 95% 82% 82% 0% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt

6 Tabel 5.1 Kommunale akutfunktioner Akutfunktioner Akutfunktion m. -Heraf særlig sygepleje- akutteams kompetence hele døgnet -Heraf akutpladser Akutfunktionens sundhedsfaglige personales relevante erhvervserfaring* Typisk mere Typisk mellem 2 Typisk mindre end 5 år og 5 års relevant erhvervserfaring end 2 år/ nyuddannet Landsplan Sep % 81% 71% 55% 40% 0% Nov % 54% 65% 54% 42% 4% Hovedstaden Sep % 76% 62% 67% 29% 0% Sjælland Sep % 71% 57% 79% 21% 0% Midtjylland Sep % 82% 88% 35% 59% 0% Nordjylland Sep % 78% 78% 44% 56% 0% Syddanmark Sep % 94% 75% 44% 44% 0% Nov % 55% 60% 40% 0% Assens + Billund Esbjerg + Fanø Fredericia + Faaborg-Midtfyn + Haderslev + Kerteminde Kolding + Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg + Tønder + Varde Vejen Vejle + Ærø Aabenraa + I alt *Spørgsmålet er kun stillet til kommuner der har svaret, at de har en akutfunktion

7 Tabel 5.2 Kommunale akutfunktioner Sammensætning af det sundhedsfaglige personale i akutfunktionen* Sygeplejersker udgør ca.: SOSU-assistanter udgør ca.: Andre faggrupper udgør ca.: 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% eller derover Landsplan Sep % 14% 17% 55% 55% 21% 21% 4% 84% 16% 0% Nov % 8% 15% 44% 47% 14% 27% 12% 81% 17% 2% Hovedstaden Sep % 14% 5% 57% 57% 5% 29% 10% 86% 14% 0% Sjælland Sep % 7% 59% 55% 70% 30% 0% 0% 67% 33% 0% Midtjylland Sep % 18% 41% 41% 41% 53% 6% 5% 89% 11% 0% Nordjylland Sep % 11% 11% 67% 67% 11% 22% 10% 89% 11% 0% Syddanmark Sep % 19% 25% 56% 56% 31% 13% 0% 88% 12% 0% Nov % 11% 21% 53% 53% 16% 21% 5% 89% 11% 0% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt *Spørgsmålet er kun stillet til kommuner der har svaret, at de har en akutfunktion

8 Praktiserende Vagtlæger/ Sygehuset Hjemmesygeplejen Borgeren selv læger 1813 eller pårørende Tabel 5.3 Kommunale akutfunktioner Vanskeligheder ift. rekruttering* Hvor kommer henvisningerne til kommunens akutfunktion fra?* Landsplan Sep % 87% 75% 71% 92% 39% Nov % 60% 61% 80% 31% Hovedstaden Sep % 73% 73% 55% 95% 41% Sjælland Sep % 74% 60% 61% 80% 31% Midtjylland Sep % 100% 88% 88% 94% 29% Nordjylland Sep % 80% 70% 60% 80% 70% Syddanmark Sep % 93% 59% 55% 70% 30% Nov % 55% 64% 82% 36% Assens + + Billund + + Esbjerg + Fanø Fredericia + Faaborg-Midtfyn + Haderslev Kerteminde Kolding + Langeland + + Middelfart Nordfyns + + Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder + Varde + Vejen Vejle + Ærø + Aabenraa + I alt *Spørgsmålet er kun stillet til kommuner der har svaret, at de har en akutfunktion

9 Tabel 5.4 Kommunale akutfunktioner Foreligger samarbejdsaftale om rammerne for samarbejdet mellem akutfunktionen og de regionale behandlingstilbud* Antal årsværk* Ja Nej Sygeplejersker SOSU-assistenter Landsplan Sep % 74% 0% Hovedstaden Sep % 81% 81% 28% Sjælland Sep % 93% 93% 12% Midtjylland Sep % 65% 79% 14% Nordjylland Sep % 40% 65% 11% Syddanmark Sep % 79% 40% 9% Assens Billund + 6 udtrykker både akut og rehab 6 dækker båre akut og rehab stuer Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn + 60 fuldtidsstillinger 0 Haderslev Kerteminde + Kolding Langeland Middelfart + Nordfyns + 1,72 0 Nyborg + Odense + Akutteamet starter først hvor der ansættes 11 fuldtidsansatte 0 Svendborg Sønderborg Tønder Varde + 5,3 0 Vejen Vejle + 14,62 13,41 Ærø Aabenraa I alt *Spørgsmålet er kun stillet til kommuner der har svaret, at de har en akutfunktion

10 Tabel 6.1 Psykiatri Har kommunen etableret akuttilbud til borgere med psykiske lidelser? Ja Nej, men planlægger at etablere inden ½ år Har kommunen tiltag for at styrke kvaliteten af medicinhåndtering? Ja Sep 2017 Landsplan Nov 2016 Hovedstaden Sep 2017 Sjælland Sep 2017 Midtjylland Sep 2017 Nordjylland Sep 2017 Sep 2017 Syddanmark Nov % 6% 76% 69% 2% 80% 59% 3% 66% 76% 6% 82% 64% 0% 73% 66% 10% 66% 68% 0% 91% 74% 11% 68% Hvis ja, hvilken type af akuttilbud Hvis ja, hvilke typer tiltag? Med fast Med Med udgående Andre Efteruddannelsesforløprofiler Kompetence- åbningstid overnatningsm støtte for tlf. uligheder Medicinpædagogik Sep % 65% 35% 21% 76% 50% 49% Landsplan Nov % 74% 31% 31% 73% 54% 55% Hovedstaden Sep % 42% 16% 21% 74% 53% 53% Sjælland Sep % 62% 46% 23% 79% 71% 36% Midtjylland Sep % 79% 36% 29% 77% 15% 46% Nordjylland Sep % 57% 57% 0% 75% 38% 63% Sep % 87% 40% 20% 75% 60% 50% Syddanmark Nov % 93% 40% 140% 78% 56% 61% Assens + Billund + Esbjerg Fanø Fredericia + + Faaborg-Midtfyn Haderslev + Kerteminde Kolding Langeland + Middelfart + Nordfyns Nyborg + + Odense + + Svendborg Sønderborg + + Tønder + + Varde + + Vejen + Vejle + + Ærø Aabenraa + + I alt

11 Tabel 6.2 Psykiatri (fortsat) Sundhedsfaglige kompetencer i kommunale socialpsykiatriske botilbud Ja, der er ansat sundhedsfagligt personale i alle botilbud Ja, der er ansat sundhedsfagligt personale i nogle botilbud Vi har formalisret samarbejde i hjemmesygeplejen Kommunen har ikke socialpsykiatriske botilbud Landsplan Sep % 40% 54% 8% Hovedstaden Sep % 55% 52% 10% Sjælland Sep % 18% 47% 6% Midtjylland Sep % 37% 47% 0% Nordjylland Sep % 45% 73% 9% Syddanmark Sep % 36% 59% 14% Assens + + Billund + Esbjerg + Fanø + Fredericia + Faaborg-Midtfyn + + Haderslev + + Kerteminde + Kolding + Langeland + + Middelfart + Nordfyns + + Nyborg Odense + Svendborg + Sønderborg + + Tønder + + Varde + + Vejen + + Vejle + + Ærø + Aabenraa + + I alt

12 Tabel 7.1 Samarbejde med læger Rammedelegationer til undersøgelsesopgaver til en afgrænset patientgruppe Rammedelegationer til konkrete patienter i lægens praksis Ja, kommunen anvender rammedelegationer Nej, men det planlægges indenfor det næste 1/2 år Nej, har Nej, har ikke en ikke læge ansat i behov kommunen Ja, kommunen har indgået aftale om med almen praksis konkrete patienter i lægens praksis Nej, men det planlægges inden for det næste ½ år Nej, almen praksis ønsker ikke at indgå aftale Nej, kommunen mener ikke der er behov for aftale Landsplan Sep % 26% 31% 6% 36% 29% 21% 14% Nov % 31% 30% 7% 30% 24% 20% 22% Hovedstaden Sep % 14% 41% 10% 45% 14% 17% 24% Sjælland Sep % 12% 35% 6% 47% 29% 18% 6% Midtjylland Sep % 47% 21% 5% 21% 42% 26% 11% Nordjylland Sep % 0% 27% 0% 45% 27% 9% 18% Syddanmark Sep % 45% 23% 5% 23% 36% 32% 9% Nov % 41% 27% 9% 23% 27% 14% 27% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt

13 Tabel 7.2 Samarbejde med læger (fortsat) Er der aftaler med læger på sygehus, så det er entydigt for den kommunale hjemmesygepleje, hvem der skal kontaktes om patientens behandling, medicingivning m.v.? Ja, for størstedelen af kommunens patienter Nej, ikke for størstedelen af kommunens patienter Landsplan Sep % 54% Nov % 32% Hovedstaden Sep % 69% Sjælland Sep % 53% Midtjylland Sep % 47% Nordjylland Sep % 64% Syddanmark Sep % 36% Nov % 32% Assens + - Billund - + Esbjerg + - Fanø + - Fredericia - + Faaborg-Midtfyn + - Haderslev + - Kerteminde + - Kolding - + Langeland + - Middelfart - + Nordfyns + - Nyborg - + Odense - + Svendborg - + Sønderborg + - Tønder + - Varde + - Vejen + - Vejle + - Ærø - + Aabenraa + - I alt 14 8

14 Tabel 8.1 Faste læger på plejecentre og botilbud Faste læger på plejecentre Er ikke startet Vi implementerer andre modeller, som sikrer lægefaglig rådgivning Har dialog med lægerne KLU om at matche læger og plejecentre Har tilknyttet Har tilknyttet læger på op til læger til mere 50 pct. af end 50 pct. af plejecentrene plejecentrene Faste læger er Ikke muligt at fuldt indgå aftaler implementeret med almen på kommunens praksis plejecentre Landsplan Sep % 6% 21% 34% 17% 11% 8% Nov % 62% 1% 3% Hovedstaden Sep % 0% 21% 41% 21% 10% 7% Sjælland Sep % 12% 29% 18% 12% 18% 6% Midtjylland Sep % 11% 26% 16% 21% 5% 16% Nordjylland Sep % 0% 27% 45% 9% 0% 18% Syddanmark Sep % 9% 9% 45% 18% 18% 0% Nov % 86% 0% 5% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt

15 Tabel 8.2 Faste læger på plejecentre og botilbud (fortsat) Hvor langt er I kommet med at få tilknyttet faste læger til længerevarende botilbud efter serviceloven 108 for borgere med psykiske lidelser? Ikke Vi implementerer andre startet modeller, som sikrer lægefaglig rådgivning Dialog med lægerne i KLU om at matche læger og botilbud Tilknyttet læger på op til 50 pct. af botilbud Tilknyttet læger til mere end 50 pct. af botilbud Faste læger er Ikke muligt at fuldt indgå aftaler implementeret med almen på kommunens praksis botilbud Har ikke 108 tilbud efter serviceloven Landsplan Sep % 5% 12% 0% 0% 1% 6% 39% Hovedstaden Sep % 3% 7% 0% 0% 0% 0% 41% Sjælland Sep % 6% 12% 0% 0% 6% 6% 35% Midtjylland Sep % 0% 26% 0% 0% 0% 16% 26% Nordjylland Sep % 0% 0% 0% 0% 0% 18% 64% Syddanmark Sep % 14% 14% 0% 0% 0% 0% 36% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt

16 Tabel 9.1 Sundhedshuse Har kommunen etableret et sundhedshus/sundhedscenter? Ja, et fysisk sundhedshus/sundhedscenter Ja, et murstensløst sundhedshus/sunhedscenter Landsplan Sep % 41% Nov % Hovedstaden Sep % 52% Sjælland Sep % 35% Midtjylland Sep % 32% Nordjylland Sep % 18% Syddanmark Sep % 50% Nov % Assens - + Billund - - Esbjerg + - Fanø + + Fredericia + - Faaborg-Midtfyn + + Haderslev + + Kerteminde - + Kolding + - Langeland + - Middelfart - - Nordfyns + + Nyborg + + Odense + + Svendborg + - Sønderborg + - Tønder + + Varde + - Vejen + + Vejle + - Ærø + + Aabenraa + - I alt 18 11

17 Tabel 10.1 Opgaver fra sygehus Varetager kommunen, særlige behandlingsopgaver, der tidligere lå i sygehusregi? Hvilke behandlingsopgaver det konkret drejer sig om?* Har kommunen indgået aftale med sygehuset om konkrete opgaveoverdragelser inden for særlige områder?* Ja Hjemmedialyse Kemoterapi Blod- Intravenøtransfusioner cinsk medibehandling Andre Hjemmedialyse Kemoterapi Blod- Intravenøs Andre trans- fusio- ner cinsk medibehandling Landsplan Sep % 78% 43% 3% 72% 32% 60% 20% 2% 32% 23% Nov % 81% 36% 2% 78% 100% Hovedstaden Sep % 68% 32% 4% 60% 20% 81% 10% 5% 24% 29% Sjælland Sep % 80% 47% 0% 60% 47% 86% 57% 0% 29% 57% Midtjylland Sep % 88% 41% 12% 94% 18% 50% 0% 6% 81% 19% Nordjylland Sep % 90% 50% 0% 90% 20% 90% 10% 0% 20% 10% Syddanmark Sep % 76% 52% 0% 67% 52% 81% 69% 0% 38% 38% Nov % 76% 52% 0% 100% 76% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt *Spørgsmål er kun stillet til kommuner, som varetager opgaver, der tidligere lå i sygehusregi **Tal er baseret på samme antal kommuner der har svaret, at de varetager opgaver der tidligere lå i sygehusregi

18 Tabel 11.1 Kommunernes planlægning for 2018 Planlægger kommunen en styrket indsats i 2018 i den kommunale akutfunktion? Ja, at opnormere i Ja, at ansætte antallet af medarbejdere sundhedsfagligt med en sundhedsfaglig autoriseret personale autorisation med større/mere relevant erhvervserfaring Nej, har allerede prioriteret en styrkelse af kapacitet og/eller faglighed i akutfunktionen de seneste år Nej, har ikke prioriteret yderligere midler til at styrke akutfunktionen i 2018 Landsplan Sep % 40% 28% 13% Nov % 30% 16% 15% Hovedstaden Sep % 45% 10% 7% Sjælland Sep % 24% 47% 24% Midtjylland Sep % 42% 16% 16% Nordjylland Sep % 55% 18% 9% Syddanmark Sep % 36% 50% 14% Nov % 32% 5% 14% Assens + Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt

19 Tabel 11.2 Kommunernes planlægning for 2018 (fortsat) Planlægger kommunen en styrket indsats i 2018 i den kommunale hjemmesygepleje? Ja, kommunen planlægger et bredt fagligt løft af sundhedsfagligt personale Ja, kommunen planlægger et bredt fagligt løft i de kliniske kompetencer i hjemmesygeplejen Ja, kommunen planlægger et målrettet kompetenceløft til en mindre gruppe af sygeplejersker og evt. terapeuter Nej, har allerede prioriteret et kompetenceløft i hjemmesygeplejen de seneste år Nej, der er ikke prioriteret yderligere midlertil at styrke kompetencerne i hjemmesygeplejen i 2017 Andet Landsplan Sep % 47% 35% 12% 12% 15% Nov % 50% 35% 7% 10% Hovedstaden Sep % 52% 21% 17% 21% 10% Sjælland Sep % 29% 41% 18% 18% 29% Midtjylland Sep % 47% 37% 5% 5% 11% Nordjylland Sep % 45% 55% 9% 9% 9% Syddanmark Sep % 55% 36% 9% 5% 18% Nov % 59% 41% 5% 14% Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa I alt

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller NOTAT KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Hjerte-kar KOL Type-2- diabetes Kræft Muskelskeletlidelser (fx lænderyg, artrose, osteoporose)

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering SKU d. 8. februar 2019 v. specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune Indhold Kort introduktion til medfinansiering Sundheds- og Ældreministeriets analyse: Aktivitetsudvikling

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal

Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal Indhold Forord... 2 Sikrede og kapaciteter i regionerne... 2 Sikrede og kapaciteter i Region Syddanmark... 2 Praksistyper og fordeling i Region

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner Baggrund I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS SYD

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS SYD BØRNEHUS SYD BØRNEHUS SYD BØRNEHUS SYD BISTÅR KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse,

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation Oktober 2018

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation Oktober 2018 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation Oktober 2018 Kommunestatistikken over kommunal GOP kommunikation er en oversigt over, hvilke typer, og antal, af genoptræningsplaner som kommuner modtager.

Læs mere

Projekt Danmark reder liv

Projekt Danmark reder liv Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsplanlægning Journal nr.: 18/13 Dato: 3. december 2018 Projekt Danmark reder liv Projektet Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet i juni 2017, at Region Syddanmark

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

I nedenstående giver følgegruppen for opgaveoverdragelse et overblik over den planlagte udviklingsproces samt en status for det nuværende arbejde.

I nedenstående giver følgegruppen for opgaveoverdragelse et overblik over den planlagte udviklingsproces samt en status for det nuværende arbejde. Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Anders Fournaise og Cæcilie Lumby (Odense Kommune) Journal nr.: E mail: Anders.Fournaise@rsyd.dk Dato: 18/5 2016 Telefon: 2482 4315 Notat Følgegruppen

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Hvor mange timers sundhedsfaglig rådgivning har lægerne i gennemsnit pr. måned pr. plejecenter?

Hvor mange timers sundhedsfaglig rådgivning har lægerne i gennemsnit pr. måned pr. plejecenter? navn Assens Billund Esbjerg Fredericia Faaborg - Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Angiv andelen af plejecentre med en fasttilknyttet læge ud af det samlede antal plejecentre i kommunen Hvor mange timers

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i april 2008 i % Ledighed i alt 8.268-7.789-48,5%

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Anne Illemann Christensen Seniorrådgiver Region Syddanmark

Anne Illemann Christensen Seniorrådgiver Region Syddanmark Anne Illemann Christensen Seniorrådgiver anch@sdu.dk Region Syddanmark Lidt om undersøgelsen Hvordan har du det, 2017 Deltagere Alder: 16 år eller derover 58.800 inviteret i Region Syddanmark (312.349

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 20 20 20 i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Nøgletal fra 2017 på genoptræningsområdet

Nøgletal fra 2017 på genoptræningsområdet Nøgletal fra 217 på genoptræningsområdet KL publicerer for syvende gang en oversigt, der beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 14. Med den nye lovgivning om udvidet frit valg

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010-2017 Lektor Peter Lund Kristensen Emner i sundhedsprofilen Sygelighed Sygdomme og lidelser i sundhedsprofilen

Læs mere

Status for 2015 og analyser af centrale data for 2014 på genoptræningsområdet

Status for 2015 og analyser af centrale data for 2014 på genoptræningsområdet Status for 215 og analyser af centrale data for 214 på genoptræningsområdet KL publicerer igen i år en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 14. Siden 27 har der

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2010 og 2011 Indhold 1. Udviklingen i enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark fra 2010

Læs mere

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt mellem

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Oplæg for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune

Oplæg for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune Oplæg for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune RESULTATER FRA ANALYSE AF DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE 9. maj 2017 Oplæggets indhold 1. Sammenfatning: Analysens resultater 2. Udviklingen

Læs mere

Praksisplan for specialet dermato-venerologi (hudlægehjælp)

Praksisplan for specialet dermato-venerologi (hudlægehjælp) Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mikael Harild Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: mikael.harild@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/15443 Telefon: 76631403 Dato: 1. december 2010 Notat Praksisplan

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Sept % 98% 100% 97% 74% 79% 13% 8% Nov % 93% 100% 92% 67% - - -

Sept % 98% 100% 97% 74% 79% 13% 8% Nov % 93% 100% 92% 67% - - - Tabel 1 Patientrettet forebyggelse Rehabiliteringstilbud til kronikergrupper Systematisk opfølgning på effekt af indsats Diabetes Hjertekar KOL Kræft Muskelskelet Ja Nej Planlægger i 2015 Sept. 2014 100%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark bliver ved med at falde Danmarks Statistik introducerer ny opgørelsesmetode

Ledigheden i Syddanmark bliver ved med at falde Danmarks Statistik introducerer ny opgørelsesmetode 28. februar 2008 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark bliver ved med at falde Danmarks Statistik introducerer ny opgørelsesmetode Danmarks Statistik introducerer en ny opgørelsesmetode for ledighedstallene.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark 1 AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år Hovedbudskaber Antallet af praktiserende læger er faldet med næsten 300 læger siden 2007 Èn ud af fire læger er

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Tabel 1.1: Grundparametre vedr. sundhedsområdet 2017

Tabel 1.1: Grundparametre vedr. sundhedsområdet 2017 Tabel 1.1: Grundparametre vedr. sundhedsområdet 2017 vægte enhedsbeløb 01. Statstilskud (ordinært) fordelt efter udgiftsbehov 89.996.400 02. Betinget statstilskud 1.463.400 03. Tilskud i alt 91.459.800

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper Oversigt over projekter, der har modtaget midler. Ansøger Projekt Bevilget

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen

Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010-2017 Lektor Peter Lund Kristensen Baggrund o Aftale om sammenlignelige sundhedsprofiler for alle kommuner i Danmark

Læs mere

Vi vil også gerne vide lidt om dine forventninger og din motivation for at vælge uddannelsen.

Vi vil også gerne vide lidt om dine forventninger og din motivation for at vælge uddannelsen. UC SYD Dimittendundersøgelse Det er nu ca. ½ år siden, du dimitterede fra videreuddannelsen på UC SYD. Vi ønsker med denne spørgeskemaundersøgelse at følge op på, hvilken betydning uddannelsesforløbet

Læs mere

PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat

PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Antallet af patienter hos de praktiserende læger stiger fortsat Hovedbudskaber Antallet af patienter pr. læge er steget siden 2012 og ligger i 2018 på det

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Middelfart 8. marts 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Tabel 1.1: Grundparametre vedr. sundhedsområdet 2019

Tabel 1.1: Grundparametre vedr. sundhedsområdet 2019 Tabel 1.1: Grundparametre sundhedsområdet 2019 vægte enhedsbeløb 01. Statstilskud (ordinært) fordelt efter udgiftsbehov 95.485.044 02. Betinget statstilskud 1.464.156 03. Tilskud i alt 96.949.200 04. Nettodrift-

Læs mere

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner.

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner. Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1993 Dato: 22. oktober 2008 Notat vedr. Nøgletal for

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet: Erfaringer fra alle 3 pilot kommuner 3 forskellige måder at gribe tingene an på Vise de 3 forskellige

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 12/8259 Dato: 24. april 2012 Udarbejdet af: Helle Bruun E mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631412 Notat Udvidelse af kapaciteten

Læs mere

Tabel 1.1: Grundparametre vedr. sundhedsområdet 2018

Tabel 1.1: Grundparametre vedr. sundhedsområdet 2018 Tabel 1.1: Grundparametre sundhedsområdet 2018 vægte enhedsbeløb 01. Statstilskud (ordinært) fordelt efter udgiftsbehov 92.857.536 02. Betinget statstilskud 1.464.168 03. Tilskud i alt 94.321.704 04. Nettodrift-

Læs mere