Vejledning. Før lægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Før lægning"

Transkript

1 Vejledning Før lægning

2 April 2014

3 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste resultat, så gulvet kan holde i generationer. Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. For bestilling og køb af produkter i plejeserien henvises til webshop.dinesen.com

4

5 Indhold 1 Et massivt plankegulv Træets egenskaber 7 2 Sådan lykkes tingene Generelle fugt- og klimakrav 8 3 Fugt Fugt og plankegulve Luftfugtighed Byggefugt Udtørring af beton Fugt i underkonstruktioner Skader Måling af restfugt Ansvar og garanti Ændring af leveringstidspunkt 11 4 Gulvvarme under Dinesen gulve Forudsætninger Gulvvarmetyper Konstruktioner Afprøvning, start og drift 19 5 Faldgruber Dinesen anbefaler 20 6 FAQ 21 7 Generelt Dinesen vejledninger Litteratur 23

6

7 1 Et massivt plankegulv Med et massivt plankegulv fra Dinesen får man et solidt fundament. Hver planke kommer gennem 20 hænder på sin vej gennem produktionen for at sikre kvaliteten og en nænsom bearbejdelse af træet. Som udgangspunkt vil vi altid anbefale de tykkeste planker. De er mere stabile, har en dybere lyd og holder en generation eller to mere. Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det giver mulighed for at vælge den behandling, som passer til dine forventninger til gulvet. Det er vigtigt at overveje fordele og ulemper ved de forskellige overfladebehandlinger nøje. Læs mere herom i Dinesens vejledning Efter lægning. 1.1 Træets egenskaber Træ er et hygroskopisk materiale, der optager og afgiver fugt fra omgivelserne. Træet vil altid indstille sig på en ligevægtsfugtighed, der er bestemt af luftens temperatur og relative fugtighed. Ved levering er Dinesen planker tørret ned til 8-10 % træfugt, hvilket svarer til en relativ luftfugtighed (RF) mellem 40 og 50 %. Falder luftfugtigheden, vil træet afgive fugt og svinde i bredden, og derved opstår der svindrevner. Der kommer om vinteren altid svindrevner mellem plankerne, og på dette tidspunkt har gulvet sit smukkeste udtryk. Man bør dog generelt tilstræbe, at luftfugtigheden ikke kommer under 35 % RF Nedenfor er en vejledende oversigt over gulvplankernes reaktion ved forskellig luftfugtighed og en normal temperatur på C. De anbefalede intervaller og tolerancer i luftfugtigheden er markeret med grå. Oversigten forudsætter, at gulvet er monteret korrekt iht. anvisningerne i denne og de øvrige vejledninger fra Dinesen, og må udelukkende betragtes som vejledende. Klimaforhold Reaktion % RF Let tværsidekrumning må påregnes % RF Ingen svindrevner, svag krumning må påregnes % RF Gulvplankerne er stabile og plane % RF Moderate svindrevner (ca. 1 % af plankens bredde) og svag krumning må påregnes % RF Svindrevner på 1 % af bredden eller mere og moderat tværsidekrumning må påregnes. Der vil ligeledes opstå mindre tørrerevner < 20 % RF Større tværsidekrumning og tørrerevner vil opstå. Gulvplankerne bliver udpint, og levetiden reduceres Tabel 1 7

8 2 Sådan lykkes tingene Tænk på fugten både i projekteringsfasen og i byggefasen. Hav fra starten en klar holdning til fugtens store betydning, og lad dig aldrig presse til at lægge gulve, hvor fugtforholdene ikke er i orden. Få altid målt betonfugten inden lægning. Alt arbejde, der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. murerarbejde og grundlæggende malerarbejde, skal være afsluttet, inden lægningen påbegyndes. Som fugtspærre anvendes minimum 0,2 mm PE-folie, eller tilsvarende. Bygningen skal være tør og fri for byggefugt. Få derfor aldrig leveret gulvplankerne, før bygningen er lukket, tør og varm, og fugten er under kontrol. Placer et godt hygrometer i bygningen, og hold øje med fugten. Bygningen skal være i ligevægt med en for årstiden normal luftfugtighed. Hygrometer kan købes hos Dinesen. Kontrollér, dokumentér og overhold værdierne i Tabel Generelle fugt- og klimakrav Målepunkt Værdi Rumtemperatur C Rumfugt Fugt i beton % RF Maks. 85 % RF når der samtidig benyttes en fugtspærre. Hvis fugtspærren undlades, skal restporrefugten være under 65 % RF. NB: 85 % RF svarer til ca. 2,0 CM alt afhængig af betontype etc. Vær opmærksom på eventuelle skærpede krav i den nationale standard Fugt i strøer/bjælkelag Maks % Fugt i krydsfiner/gulvspånplader Maks % Fugtspærre Minimum 0,20 mm PE-folie Tabel 2 8

9 3 Fugt Fugt bør være et af de vigtigste fokuspunkter i forbindelse med projektering, planlægning og montage af et massivt Dinesen plankegulv. 3.1 Fugt og plankegulve En del arbejde i et byggeri er afhængigt af god udtørring, ligesom materialer som gips og træ skades betydeligt, hvis de udsættes for fugt. Desværre sker det ofte, at byggeriets parter går på kompromis med udtørringen med store fugtskader til følge. Byggefugt er årsag til store overskridelser af både budgetter og tidsplaner, men det kan heldigvis undgås, hvis man allerede fra projekteringens start tager fugt med i planlægningen. Lav realistiske tidsplaner, planlæg affugtningen, og vælg den rigtige betontype. 3.2 Luftfugtighed Hvis luften er mættet med vanddamp, ligger den relative luftfugtighed (RF) på 100 %. En relativ luftfugtighed på 50 % betyder, at luften indeholder 50 % af den mængde fugt, den maks. kan indeholde. Regner det, overstiger den relative luftfugtighed 100 %. Luftfugtigheden afhænger bl.a. af bygningens beliggenhed, opbygning, opvarmning og ventilation. Jo højere temperatur, desto mere vand kan luften indeholde. Når kold udeluft kommer ind i huset og varmes op, bliver luften tør. Tør luft vil suge fugt ud af planken, som dermed svinder, og der opstår svindrevner eller fuger mellem plankerne. Fugerne kommer, når luften er mest tør, og jo lavere luftfugtighed, desto større bliver fugerne. Se i øvrigt også Tabel Byggefugt Beton er et porøst materiale, og i hele betonens levetid optages og afgives fugt til og fra omgivelserne, alt afhængig af omgivelsernes temperatur og fugtighed. Beton består af sand og småsten limet sammen med en pasta af cement og vand. Beton hærder og opnår styrke ved, at cementen hydratiserer det vil sige reagerer kemisk med vand og under varmeudvikling danner et bindemiddel, der limer sand og sten sammen. Denne proces begynder et par timer efter blanding og er stort set afsluttet efter 1 måned. Under hydratiseringen binder cementen 25 % af sin vægt som kemisk bundet vand. Herudover adsorberes en vandmængde, der svarer til 15 % af cementens vægt. I alt forbruges altså vand svarende til 40 % af cementens vægt til betongulvets hærdning. Det vand, der på dette tidspunkt er tilbage i betonen, er såkaldt frit vand, som skal fordampe fra betonens overflade. 3.4 Udtørring af beton Betonkvaliteten kan forenklet beskrives som forholdet mellem vand og cement (v/c). F.eks. har beton med 150 liter vand og 215 kg cement pr. m 3 et v/c- forhold på 0,70. Når betonen er hærdet, vil der være ca. 64 liter frit vand tilbage i betonen. Fjernelsen af dette vand er en tidskrævende proces, der er stærkt afhængig af rummets 9

10 temperatur, luftfugtighed, en- eller tosidig udtørring, betonkvalitet, betonlagets tykkelse og underlaget. Et traditionelt betongulv har et v/c-forhold på 0,65 og støbes ofte i et lag på 100 mm oven på polystyren. Hvis luftfugtigheden holdes på 50 % RF og temperaturen på 20 C, vil det tage 3-4 måneder at nå en betonfugt på 85 % RF. Men ofte er temperaturen lavere og luftfugtigheden betydeligt højere, og derfor vil udtørringstiden som regel skulle forlænges med adskillige måneder. Regn derfor med, at udtørring af traditionel beton til 85 % RF er en meget langsommelig proces, som nemt tager 4-6 måneder. Og det forudsætter endda, at man hurtigt har fået bygningen lukket, varmen i gang og påbegyndt affugtningen. 3.5 Fugt i underkonstruktioner Strøer, bjælkelag og undergulve af eksisterende brædder, krydsfiner eller gulvspånplader skal være tørre, inden det nye gulv lægges. Er der tale om en ombygning eller restaurering, vil eksisterende undergulve af brædder eller bjælkelag kunne have optaget fugt i byggeperioden. Fugten i underkonstruktionen skal altid kontrolleres inden lægning af gulvet og må ikke overstige 12 % for strøer/bjælkelag og 10 % for krydsfiner/gulvspånplader og undergulve af brædder, jf. Tabel Skader En længerevarende fugtpåvirkning vil vise sig ved, at plankerne krummer og afstanden til vægge forsvinder. I værste fald kan skillevægge, strøer m.m. forskubbes, når plankerne udvider sig. I en sådan situation skal gulvene sandsynligvis lægges om eller udskiftes. Er der tale om mindre fugtpåvirkninger, vil krumningerne helt eller delvist falde på plads med tiden, og en afslibning og ny behandling kan være tilstrækkelig. 3.7 Måling af restfugt Ved lægning af Dinesen gulve må restfugten i betonen ikke overstige 85 % RF. Det er vanskeligt at lave en nøjagtig måling af betonfugten, og fugtmålere til overflademåling er langt fra præcise nok. Der skal laves en måling i midten af betonlaget. Man kan placere en føler i et boret hul i betonen. Efter nogen tid opnår føleren fugtligevægt med betonen, og dens relative fugtighed kan aflæses. Man kan også anvende en mere præcis måling: Der hugges et stykke beton op fra midten af betonlaget, og så laves fugtmålingen i et laboratorium. Målingens resultat noteres til dokumentation i en fugtrapport, der kan indgå i entreprenørens kvalitetssikring. En fugtmåling er en særdeles billig forsikring, der kan spare entreprenør og bygherre for store udgifter. 3.8 Ansvar og garanti Ansvaret for betonens udtørring befinder sig ofte i en gråzone med det resultat, at ingen føler sig ansvarlig. Bygherre og entreprenør skal være enige om, hvem der har ansvaret, og at man ikke lægger gulvet, før Dinesens krav er opfyldt. Udvidelser, krumninger og andre fugtbetingede deformationer i gulvplankerne er ikke omfattet af Dinesens garanti. 10

11 3.9 Ændring af leveringstidspunkt Vær realistisk i vurderingen af betonens udtørringstid. Fra Dinesens side vil vi løbende minde jer om vigtigheden af betonfugten, og vi vil kun nødtvungent levere plankerne, inden bygningen er tør. Derimod tilbyder vi at udskyde produktion og levering og har normalt også lagerkapacitet til at opbevare plankerne, til forholdene er i orden. 11

12 4 Gulvvarme under Dinesen gulve Dinesen anbefaler gulvvarme under Dinesen gulve som en både komfortabel og holdbar løsning. Omkring 80 % af vores projekter etableres med gulvvarme. Dinesen har årelang erfaring med gulvvarme under massive gulve, og det er en uproblematisk løsning, når nedenstående forhold tages i betragtning. I princippet er gulvvarme (vandbaseret) blot en plastslange, der er indbygget i gulvkonstruktionen. Ved at sende varmt vand gennem slangen opvarmes konstruktionen og dermed rummet. Afhængig af husets isolering kan der være behov for supplement i form af radiatorer, varmegenvinding eller brændeovn. Hvis gulvvarmen skal være eneste varmekilde, skal rummets samlede varmetab være mindre end den varme, som gulvets overflade afgiver. Det er derfor nødvendigt at få foretaget en energiramme- eller varmetabsberegning, specielt ved ældre huse eller renoveringsprojekter. Selvom bygningsreglementets isoleringskrav er overholdt f.eks. i et nyt hus bør nedenstående forudsætninger altid tages med i overvejelserne. 4.1 Forudsætninger Fugt og gulvvarme Uanset om der er gulvvarme eller ej, så vil betonfugt være yderst skadeligt for et trægulv. Det er særdeles vigtigt, at betonen er udtørret, så den indeholder maks. 85 % RF. Er der støbt varmeslanger ind i betonen, bør man tænde for gulvvarmen, når betonen efter 30 døgn er hærdet. Selv i den varmeste sommer og ved høje udendørstemperaturer skal gulvvarmen være tændt minimum 30 dage ved en acceptabel temperatur, inden gulvet lægges, og betonfugten skal altid måles inden, at lægning påbegyndes. Dinesen anbefaler en destruktiv betonfugt måling. En indikativ måling på overfladen som f.eks. en GANN-måling er ikke præcis nok. Undlader man at sætte gulvvarmen i gang, vil den sidste fugt først forlade betonen, når gulvet er lagt, og der tændes for varmen, og det kan medføre store skader på gulvet. Der skal altid udlægges en fugtspærre oven på det tørre betongulv Træets egenskaber med gulvvarme Træ er som tidligere nævnt et hygroskopisk materiale, der optager og afgiver fugt fra omgivelserne. Træet vil altid indstille sig på en ligevægtsfugtighed, der er bestemt af luftens temperatur og relative fugtighed. Ved levering er Dinesen planker tørret ned til 8-10 % træfugt, hvilket svarer til en relativ luftfugtighed (RF) mellem 40 og 50 %. Falder luftfugtigheden, vil træet afgive fugt og svinde i bredden, og derved opstår der svindrevner. Jo højere overfladetemperaturen er, desto lavere bliver luftfugtigheden lige over gulvet, og jo mere svinder træet. Der kommer om vinteren altid svindrevner mellem plankerne, og på dette tidspunkt har gulvet sit smukkeste udtryk. Man bør dog generelt tilstræbe, at luftfugtigheden ikke kommer under 35 % RF, jf. Tabel 1. Et materiales evne til at lede varmen kaldes varmeledningsevnen = (w/m k). For plankegulve gælder, at varmeledningsevnen afhænger af træets densitet (kg/m 3 ). Derfor vil Eg have en lidt bedre varmeledningsevne end Douglas og Fyr. 12

13 Varmeledningsevnen benyttes til at beregne træets varmemodstand eller isolans: Vejledende værdier for isolans Træsort Isolans Eg 0,17 Douglas 0,13 Fyr 0,13 Tabel 3 Isolansen udregnes ud fra et materiales tykkelse divideret med dets varmeledningsevne. Isolansen et altså et udtryk for isoleringsevnen og kaldes normalt R. R = tykkelsen varmeledningsevnen Isolans, beregningseksempler Tykkelse og variant Formel og resultat (R) 28 mm Douglas 0,028 / 0,13 = 0,22 35 mm Douglas 0,035 / 0,13 = 0,27 35 mm Fyr 0,035 / 0,13 = 0,27 22 mm Eg 0,022 / 0,17 = 0,13 30 mm Eg 0,030 / 0,17 = 0,18 Tabel 4 Som det kan ses af ovenstående eksempler, har tykkelsen på gulvet indflydelse på isoleringsevnen. Des tykkere, des bedre isolering. Det kan derfor være nødvendigt med en højere fremløbstemperatur for at opnå en passende overfladetemperatur. Betydningen for energiforbruget er minimal. Forskellen i energiforbruget mellem et klinkegulv og et massivt gulv med 28 mm tykke planker vil maks. være 5-10 %. Og forskellen i energiforbrug mellem et gulv med henholdsvis 28 og 35 mm tykke Douglas planker er højest nogle få procent. Se også punkt Varmebehov Ved projektering af boliger ønsker man at kunne sikre en rumtemperatur på C om vinteren. Isoleringskravene er gennem tiderne steget meget, og det afspejles i husets energiforbrug. Varmeforbruget i nyere huse vil være W/m 2, mens det i ældre huse kan være W/m 2. Man bør derfor få lavet en beregning af bygningens faktiske varmebehov. Et trægulvs overfladetemperatur må aldrig overstige 27 C, og overfladen kan derfor maks. afgive 75 W/m 2. Overfladetemperaturen i et velisoleret hus vil typisk skulle ligge 2 C over den ønskede rumtemperatur. Jo ringere husets isolering er, desto højere skal overfladetemperaturen nødvendigvis være Varmetab Hvis huset ikke er isoleret tilstrækkeligt, kan der forekomme dage, hvor den ønskede rumtemperatur ikke kan opnås alene med gulvvarme. Der er et stort varmetab gennem gulve, vægge, lofter og vinduer. Bygningsreglementet opstiller krav til isoleringsevnen den såkaldte U-værdi og disse krav skal overholdes. U-værdien 13

14 for terrændæk med gulvvarme må ikke overstige 0,10. Det kræver typisk en isolering med minimum 300 mm polystyren. U-værdien for varmetabet gennem fundamentet må med gulvvarme ikke overstige 0,12. Netop varmetabet gennem fundamentet har stor betydning for varmeforbruget. Vær desuden opmærksom på kuldebroer og utætheder. Bygningsreglementet opgiver ligeledes U-værdier for ydervægge, lofter, vinduer, yderdøre etc. Varmetabet gennem vinduer er uanset rudetype langt større end tabet gennem vægge, og vinduesarealet vil derfor have stor indflydelse på det samlede varmetab. Vær opmærksom på, at vinduernes placering i forhold til verdenshjørner, åbne arealer eller havet kan give et endnu større varmetab, ligesom kuldenedfald fra ruderne kan være af stort omfang. Dette bør imødegås med konvektorer langs de vinduer, der går til gulv. Konvektorerne kan desuden bruges til at tilføre rummet varme hurtigt. Konvektorriste kan laves i samme træsort som gulvet, hvis man ønsker en smuk arkitektonisk løsning. Antallet af ydervægge i et rum har stor betydning for varmetabet. Jo flere ydervægge, desto større varmetab. Vær særlig opmærksom på små tilbygninger med 3 ydervægge og eventuelle store vinduespartier, da også størrelsen af den varmeafgivende gulvoverflade har betydning for rummets opvarmning. Arealet reduceres af f.eks. køkkenelementer og skabe. Tæpper, måtter og løbere begrænser desuden varmeafgivelsen, samtidig med at temperaturen under tæpper og lignende kan overstige de 27 C. Små rum kan derfor være sværere at varme op end store rum. Rum med stor loftshøjde eller åbent til kip kan også have større varmetab Fremløbstemperatur og overfladetemperatur Fremløbstemperaturen afhænger af effektbehovet og den valgte gulvbelægning. Normalt vil fremløbstemperaturen ligge mellem 30 og 45 C og bør ikke overstige 50 C. Fremløbstemperaturen har kun beskeden indflydelse på varmeforbruget. Hæves temperaturen fra 30 til 45 C, stiger varmeforbruget kun med 6 %, da det er temperaturforskellen mellem fremløbsvandet og returvandet, der betyder noget for varmeforbruget. Det er kun ubetydeligt dyrere at opvarme et tykt plankegulv end et tyndt lamelgulv, men det kræver en højere fremløbstemperatur at sikre den nødvendige overfladetemperatur. Dinesen kan ikke rådgive yderligere i forhold til fremløbstemperaturen, da den afhænger af konstruktionsopbygningen og det aktuelle varmetab. Den egentlige begrænsning er overfladetemperaturen. Plankegulvets overfladetemperatur må ikke overstige 27 C, da højere temperaturer kan være ødelæggende for gulvet. Rumtemperaturen styres af termostater i de enkelte rum. Termostaterne åbner eller lukker for varmetilførslen for at regulere for overskudsvarme fra f.eks. personer, solindfald, belysning m.m. De placeres, så de ikke påvirkes af solindfald, på indervægge 1,5 m over gulvet. Rumtermostater kan enten fås med ledning eller trådløse. 4.2 Gulvvarmetyper Gulvvarme er normalt vandbaseret, og man skelner her mellem tung gulvvarme med varmeslanger i beton og let gulvvarme med varmeslanger i varmefordelingsplader. I sjældnere tilfælde anvendes elektrisk gulvvarme Tung gulvvarme Tung gulvvarme er gulvvarmeslanger nedstøbt i beton, hvor betonen fordeler varmen til hele gulvoverfladen. Betonen har en god varmeledningsevne, men udfordringen er, at betonen akkumulerer en meget stor mængde varme og derfor reagerer meget langsomt. 14

15 Når der sker en ændring af varmetilførslen i kraft af solindfald eller mange gæster, så vil betonen stadig være varm længe efter, termostaten har lukket for varmetilførslen. Når behovet for varme opstår igen, vil opvarmningsperioden også være relativt lang, da den store betonmasse skal varmes op, inden varmen når op til plankegulvet. Derfor vil rumtemperaturen med tung gulvvarme ikke være så nem at styre som let gulvvarme. Fordelen ved metoden er, at gulvopbygningen er simpel, og at gulvvarmen kan bruges til udtørring af betongulvet. Den tunge gulvvarme installeres af murer og vvs-installatør Let gulvvarme Let gulvvarme er opbygget med varmefordelingsplader i aluminium, hvor varmeslangerne er placeret i bukkede spor. Varmefordelingspladerne ligger lige under plankegulvet, og da aluminium har en høj varmeledningsevne, fordeles varmen hurtigt ud under hele gulvfladen. Aluminium reagerer hurtigt på ændringer i varmebehovet, og derfor føles rumtemperaturen mere konstant end ved tung gulvvarme. Opbygningen er lidt mere kompliceret, men har den fordel, at gulvet er meget behageligt at gå på, da undergulvet oftest er en strøkonstruktion. Den lette gulvvarme installeres af tømrer og vvs-installatør Elektrisk gulvvarme Elektrisk gulvvarme opbygges typisk med varmekabler udlagt i en strøkonstruktion. Som med de øvrige gulvvarmetyper må overfladetemperaturen på 27 C ikke overskrides. Prisen på el bør tages med i overvejelserne, hvis man tænker på at vælge elektrisk gulvvarme. I vinterhalvåret skal den elektriske gulvvarme være tændt hele tiden for at sikre, at huset har en grundvarme. Det kan være en fordel at kombinere elektrisk gulvvarme med radiatorer. Den elektriske gulvvarme installeres af tømrer og elektriker. 4.3 Konstruktioner Gulvvarme i beton Gulvvarmeslangerne er bundet fast til et armeringsnet og indstøbt i et 10 cm tykt betonlag oven på isoleringen. Opbygningen er simpel og stiller blot krav til en tæt fastgørelse af varmeslangerne til nettet. Betongulvets overflade skal være jævnt afrettet og må højst afvige 2 mm målt under en 2 m retskinne. Betonfugten må ikke overstige 85 % RF, og der skal benyttes en fugtspærre. Isoleringen skal laves iht. bygningsreglementet Direkte på beton med varmeslanger Oven på betonen udlægges en fugtspærre med trinlyddæmpning. Dinesen anbefaler Platon Stop. Fugtspærren må ikke kunne perforeres af ujævnheder i betonen. Gulvplankerne fastgøres direkte til betonen med en Dinesen skrue og Dinesen rawlplug iht. Dinesen vejledning Lægning. Det er vigtigt, at plankerne trykkes godt ned til underlaget. Vær opmærksom på, at gulvet bliver relativt hårdt at gå på, og at komforten generelt er højere ved andre montagetyper. Den direkte fastgørelse kræver, at man har fuldstændigt styr på varmeslangernes placering, så der ikke bores eller skrues ned i dem. Skruning i beton er mere tidskrævende end andre fastgørelser. Man kan alternativt fuldlime plankerne til betonen iht. Dinesens vejledning Lægning og tillægsvejledning Fuldlimning. 15

16 Gulvplanke Gulvpap Fugtspærre Beton Varmeslange Figur 1: Tværsnit direkte på beton med varmeslanger Krydsfiner/gulvspånplade på beton med varmeslange På betongulve udlægges altid fugtspærre af minimum 0,20 mm PE-folie med 20 cm sammentapede overlæg. Fugtspærren føres op ad væggen og afskæres bag fodlisten. Fugtspærren må ikke kunne perforeres af ujævnheder i betonen. Udlæg grå gulvpap (400 g/m 2 ) på minimum 22 mm krydsfiner eller gulvspånplade. Plankerne fastskrues enten fordækt eller oppefra med en Dinesen skrue iht. Dinesens vejledning Lægning. Fordelen ved denne montagetype er, at fastgørelsen er meget nem. Samtidig medfører løsningen en effektiv adskillelse mellem beton og trækonstruktionen. På grund af plankernes tykkelse skal fremløbstemperaturen hæves lidt, men det har som nævnt kun beskeden indflydelse på varmeforbruget, så længe der er fokus på, at der ikke er lunker eller ujævnheder, som kan virke bremsende for varmeoverførslen. Gulvplanke Gulvpap Gulvspånplade Fugtspærre Beton Varmeslange Figur 2: Tværsnit gulvspånplade på beton med varmeslanger Gulvvarme med varmefordelingsplader Med gulvvarme på varmefordelingsplader får man en hurtigt reagerende gulvvarmekonstruktion og et gulv, der er godt at gå på. Alt i alt er det en meget komfortabel løsning Varmefordelingsplader på forskallingsbrædder oven på strøer Gulvplankerne skal have samme retning som strøerne. Vi anbefaler, at gulvplanker lægges i husets længderetning. Denne løsning kræver derfor, at strøerne lægges i husets længderetning, så forskallingsbrædderne kan lægges på tværs af disse. Strøerne lægges med en afstand på ca. 60 cm, og der isoleres imellem dem. Herover udlægges et lag af høvlede 21 x 100/28 x 120 mm forskallingsbrædder med en afstand på ca. 30 mm, så der er plads til varmefordelingspladernes spor. Varmefordelingspladerne udlægges og sømmes i den ene side. Efter montering af varmeslangerne udlægges grå gulvpap (400 g/m 2 ), og gulvplankerne skrues fast i forskallingsbrædderne. Vær opmærksom på slangernes placering. 16

17 Figur Gulvplanke Gulvpap Varmefordelingsplade Forskalningsbræt Varmeslange Strø Fugtspærre Beton Figur 3: Tværsnit varmefordelingsplader på forskallingsbrædder oven på strøer Varmefordelingsplader på forskallingsbrædder mellem strøer Gulvplankerne skal lægges på tværs af strøerne. Denne konstruktion kan anvendes i et bjælkelag eller i et nyt strølag med en cc-afstand på 60 cm. Der isoleres mellem strøerne. Med en afstand på 60 cm fastgøres minimum 45 x 45 mm høvlede lægter/lister mellem strøerne. De nedsænkes, så forskallings bræddernes overside får samme niveau som strøernes. Et lag af høvlede 21/28 x 120/95 mm forskallingsbrædder udlægges med en afstand på ca mm, så der er plads til varme fordelings pladernes spor. Varmefordelingspladerne udlægges og sømmes i den ene side. Efter montering af varmeslangerne udlægges grå gulvpap (400 g/m 2 ), og gulvplankerne skrues fast i strøerne. Vær opmærksom på slangernes placering. Gulvplanke Gulvpap Varmefordelingsplade Forskalningsbræt Varmeslange Lægte/liste Strø Isolering Fugtspærre Beton Figur 4: Længdesnit varmefordelingsplader på forskallingsbrædder mellem strøer Selvbærende varmefordelingsplader på strøer Strøerne udlægges med en cc-afstand på 60 cm, og der isoleres mellem dem. De selvbærende varmefordelingsplader lægges direkte på strøerne og sømmes fast til disse gennem de tværgående stålbånd. Efter montering af varmeslanger udlægges grå gulvpap (400 g/m 2 ), og gulvplankerne lægges på tværs af strøerne og skrues fast i disse. 17

18 Gulvplanke Gulvpap Varmefordelingsplade Varmefordelingsplade Varmeslange Strø Isolering Fugtspærre Beton Figur 5: Længdesnit selvbærende varmefordelingsplader på strøer Gulvvarmespånplade på strøer Oven på et isoleret strølag med en cc-afstand på maks. 60 cm kan der udlægges en 22 mm gulvvarmespånplade. Der er i spånpladen fræset spor beregnet til varmefordelingsplader og 16 eller 17 mm varmeslanger. Der udlægges grå gulvpap (400 g/m 2 ), og gulvplankerne skrues fast i spånpladen. Vær opmærksom på slangernes placering. Gulvplanke Gulvpap Varmefordelingsplade Varmeslange Gulvvarmespånplade Strø Fugtspærre Beton Figur 6: Længdesnit gulvvarmespånplade på strøer Gulvvarmespånplade på beton Betongulvets overflade skal være jævnt afrettet og må højst afvige 2 mm målt under en 2 m retskinne. Betonfugten må ikke overstige 85 % RF, og der skal benyttes en fugtspærre. På det tørre og rette betongulv udlægges en 22 mm gulvvarmespånplade oven på en fugtspærre af minimum 0,20 mm PE-folie med 20 cm sammentapede overlæg. Fugtspærren føres op ad væggen og afskæres bag fodlisten. Fugtspærren må ikke kunne perforeres af ujævnheder i betonen. Der udlægges grå gulvpap (400 g/m 2 ), og gulvplankerne skrues fast i spånpladen. Vær opmærksom på slangernes placering. Gulvplanke Gulvpap Varmefordelingsplade Varmeslange Gulvvarmespånplade Fugtspærre Beton Figur 7: Længdesnit gulvvarmespånplade på beton 18

19 4.3.3 Varmegulvplader Varmegulvplader benyttes i et gulvvarmesystem, hvor man med polystyren opbygger et isoleringslag direkte på det afrettede sandlag. Der lægges f.eks. 250 mm polystyren. Herpå udlægges fugtspærre og et strølag af 50 x 50 mm strøer pr. 60 cm. Imellem strøerne udlægges først et lag 25 mm polystyren og derefter 25 mm varmegulvplader (sporede polystyrenplader med varmefordelingsplader af aluminium og med plads til gulvvarmeslanger). Efter montering af varmeslangerne udlægges grå gulvpap (400 g/m 2 ), og gulvplankerne skrues fast i strøerne. Gulvplanke Gulvpap Strø Varmegulvplade Varmeslange Polystyrenplade Fugtspærre Polystyrenplade Afrettet sand Figur 8: Længdesnit varmegulvplade system 4.4 Afprøvning, start og drift! Gulvvarmen skal startes langsomt op. Det er vigtigt, at vvs-installatøren har trykprøvet anlæggets tæthed, kontrolleret at slangerne passer med rumangivelsen, og at termostaterne virker. Endvidere skal der udleveres en brugsanvisning, og der skal gives en grundig instruktion i anlæggets drift. Den første uge må fremløbstemperaturen ikke overskride 25 C. Derefter kan den hæves med maks. 5 C hver anden dag, indtil den nødvendige overfladetemperatur er nået. Hæves fremløbstemperaturen for hurtigt, vil plankerne krumme. Man vælger ofte at lade gulvvarmeanlægget være tændt året rundt, da det jo er styret af rumtermostater og derfor kun bruger varme, når termostatens indstillingspunkt nås. 19

20 5 Faldgruber Fugt skal tages med i planlægningen af projektet, inden gulvet leveres. Skader opstår som oftest på grund af en utilsigtet fugtpåvirkning, fordi fugt ikke har været et fokuspunkt. Få aftalt, hvem der har ansvaret for affugtning mm. under byggeprocessen, så der ikke opstår komplikationer efterfølgende. Tjek, at planker og tilbehør ved levering er som bestilt. Både i forhold til kvalitet, kvantitet, fugtindhold samt udseende. På denne måde kan der rettes op på eventuelle mangler eller misforståelser med det samme. Tag altid gulvplankerne ind straks ved levering de må under ingen omstændigheder ligge udenfor. Kontroller altid underlagets rethed og tilstand, inden lægningen påbegyndes. Det er af største vigtighed og på eget ansvar, at det lever op til kravene i nærværende vejledning. Er kravene ikke opfyldt, skal underlaget rettes til, inden plankerne lægges. 5.1 Dinesen anbefaler Let gulvvarme med varmefordelingsplader giver den korteste reaktionstid og den letteste styring. Huset skal opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglements krav om U-værdier. Lav konvektorer foran vinduer, der går til gulv. Start altid gulvvarmen langsomt op. 20

21 6 FAQ 1. Kommer der flere revner og lignende skader med gulvvarme? Svar: Hvis luftfugtigheden holdes mellem 30 og 60 % RF, vil gulvvarmen ikke give anledning til revner m.v. Hvis gulvets overfladetemperatur overstiger 27 C, vil det bringe luftfugtigheden under 30 %, hvilket vil kunne udpine træet og danne revner. Lav luftfugtighed og mangelfuld vedligeholdelse kan give smårevner. 2. Bliver svindrevnerne større med gulvvarme? Svar: Træ vil altid søge at finde en ligevægtsfugtighed betinget af den omgivende luft. Dinesen gulve er tørret ned til 8-10 % og vil, uanset om der er gulvvarme eller ej, svinde om vinteren, hvor luftfugtigheden er lav. Med en rumfugt mellem 40 og 45 % RF vil træet indstille sig på 8 % træfugt. Falder luftfugtigheden til 30 % RF, vil træet indstille sig på 6 % og derfor svinde. Gulvvarmen vil ikke i sig selv give større svindrevner. Jo højere overfladetemperatur, desto større svindrevner. Forvent at plankerne i gennemsnit svinder med ca. 1 % af bredden, jf. Tabel Vil plankerne krumme mere med gulvvarme? Svar: Gulvplanker vil med årstidsvariationerne få en lille krumning. Det er træets natur og opstår helt uafhængigt af gulvvarmen, og har ingen betydning. Større krumninger opstår kun, hvis der er fugtproblemer i huset, eller byggefugten ikke har været fjernet inden lægning af gulvplankerne. 4. Knirker gulvet mere med gulvvarme? Svar: Hvis Dinesens anbefalinger omkring temperatur og luftfugtighed overholdes, vil gulvene ikke knirke på grund af gulvvarmen. Knirkelyde opstår oftest på grund af for våde strøer, for stor strøafstand eller for dårlig opklodsning. Store udsving i temperatur eller luftfugtighed kan dog medføre, at enkelte planker forbigående knirker lidt. 5. Hvorfor må overfladetemperaturen ikke overstige 27 C? Svar: En temperatur over 27 C vil ikke være behagelig. Hvis temperaturen overstiger 27 C, vil luftfugtigheden kunne blive lavere end 30 % RF, hvilket vil udtørre træet med risiko for sprækker og ridser. Hvis ellers huset er tilstrækkeligt isoleret, vil det aldrig blive nødvendigt med så høj en temperatur. 6. Kan man opnå en tilstrækkelig høj rumtemperatur gennem tykke, massive gulvplanker? Svar: Man kan sagtens opnå en rumtemperatur på ca. 20 C. Det kræver naturligvis, at huset er isoleret korrekt, og at øvrige råd og anbefalinger i Dinesens vejledninger er fulgt. I ældre huse med mangelfuld isolering vil det oftest være nødvendigt med supplerende varmekilde. 7. Er energiforbruget højere med massive gulve end med 15 mm lamelgulve? Svar: Da træ har en isolerende virkning, er der et varmetab op gennem konstruktionen. Det betyder, at jo tykkere et lag, varmen skal igennem, desto større bliver varmetabet. Det vil derfor kræve en højere fremløbstemperatur under et tykt gulv at opnå samme overfladetemperatur som på et tyndt lamelgulv. Det er dog ikke ensbetydende med, at energiforbruget bliver væsentligt større. 21

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET CREATIVE CLASSICS CREATING EXCEPTIONAL SPACES LAMELGULVE Ask Plank Whitesand Det er ikke kun lyset, der giver rummet liv 03 LAMELGULVE Ask parket Whitesand 05 Det er let

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Tillægsvejledning. Linolie

Tillægsvejledning. Linolie Tillægsvejledning Linolie September 2015 1 Linolie på Dinesen gulve Douglas, Pine, Oak Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det er vigtigt at overveje

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Tillægsvejledning. GrandPattern Douglas, Fyr, Oak

Tillægsvejledning. GrandPattern Douglas, Fyr, Oak Tillægsvejledning GrandPattern Douglas, Fyr, Oak December 2015 GrandPattern Douglas, Fyr, Oak Denne vejledning omhandler selve lægningsprocessen for de enkelte mønstertyper under GrandPattern, herunder

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C.

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder e viste materialer er lidt dyrere end traditionelle materialer. Til gengæld får du ingen ærgrelser,hvis du følger vores anvisninger. Alt for ofte sker det, at folk bliver så irriterede over et dårligt

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr.

Læs mere

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE Vores forventninger til et trægulv er meget forskellige. Nogle vil gerne have masser af liv og spil i træet, mens andre ønsker så stor ensartethed som muligt. Før trægulvet vælges

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton Selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet Anvendelse, specifikation, udførelse og baggrund FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Et byggemateriale med store perspektiver Det sker tit, at der støbes betongulve/terrændæk,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING 22 & 25 mm GODKENDELSE: 22 mm MK5.33/1804-25 mm MK5.33/1816 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV -

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lette systemer til vandbåren gulvvarme Nem installation SpeedUp på temperaturregulering SpeedUp og SpeedUp Eco gulvvarmeplader Montering af gulvvarmeinstallationer 1 2 Monter

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

Passiv køling. - Højere komfort i nye huse. German quality since 1947

Passiv køling. - Højere komfort i nye huse. German quality since 1947 Passiv køling - Højere komfort i nye huse German quality since 1947 Dele af det 200 m² store hus er udført med Roth Compactsystem, og resten er udført traditionelt med nedstøbte rør i beton Roth gulvvarmesystem

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 04 04 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Opbygning og gulvkonstruktion Minitec på betonkonstruktion Minitec gulvvarmesystem

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 12 2014 5014 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Overfladebehandling 1

Overfladebehandling 1 Overfladebehandling 1 Indhold: Introduktion... 3 Gulvbehandling, generelt... 3 Ludbehandling... 3 Sæbebehandling... 4 Oliebehandling... 4 Lakering... 5 Produkter til overfladebehandling... 5 Behandlingstyper:

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere