I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Eye 5 øjenlågsklinikkerne en række personoplysninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Eye 5 øjenlågsklinikkerne en række personoplysninger."

Transkript

1 Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Eye 5 øjenlågsklinikkerne en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Eye 5 øjenlågsklinikkerne behandler, bruger og videregiver personoplysninger. Eye 5 øjenlågsklinikkerne indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger: Navn, adresse, adresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, scanning- svar mv.). Formål Eye 5 øjenlågsklinikkerne behandler personoplysninger til følgende formål:

2 Undersøgelse, diagnostisk og behandling Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter Eye 5 øjenlågsklinikkerne overholder: Klinikkens forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning herunder Dokumentationspligt Basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-serviceangreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter. Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning Frivillighed Når Eye 5 øjenlågsklinikkerne indsamler personoplysninger direkte fra patient, giver patient personoplysningerne frivilligt. Patienten er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til Eye 5 øjenlågsklinikkerne. Konsekvensen af ikke at give Eye 5

3 øjenlågsklinikkerne personoplysningerne vil være, at Eye 5 øjenlågsklinikkerne ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at Eye 5 øjenlågsklinikkerne i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle. Kilder I nogle tilfælde indsamler Eye 5 øjenlågsklinikkerne personoplysninger om patienter fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Videregivelse af personoplysninger Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af patienten, vil patientens personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere: Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning. Patienten har adgang til egne oplysninger Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt. Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

4 Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). Herudover er Eye 5 øjenlågsklinikkerne forpligtet til at behandle en række personoplysninger om patienter ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp samt sundhedsloven. Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdata- baser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra patient. Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.

5 Patienters personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med patientens forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). Patienters personoplysninger videregives alene til patientens pårørende med forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens 43. Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens 45. Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har patienten ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis patienten tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Brug af databehandlere Patienters personoplysninger behandles og opbevares hos databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Eye 5 øjenlågsklinikkerne. Databehandlere er p.t. Novax Lægejournalsystem A/S Eye 5 øjenlågsklinikkerne opbevarer personoplysninger om patienter, så længe Eye 5 øjenlågsklinikkerne har behov for at varetage de overfor angivne formål. Eye 5 øjenlågsklinikkerne har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Eye 5 øjenlågsklinikkerne er nødsaget til at opbevare personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Patientrettigheder

6 Patienter har med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning ( profilering ). Patienter har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Kontakt Ved spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger eller udnyttelsen af rettigheder kan Eye 5 øjenlågsklinikkerne kontaktes.

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Clinic Aesthetica en række personoplysninger.

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Clinic Aesthetica en række personoplysninger. Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Clinic Aesthetica en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskrives,

Læs mere

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Hovedstadens Øjenklinik en række personoplysninger.

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Hovedstadens Øjenklinik en række personoplysninger. Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Hovedstadens Øjenklinik en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskrives,

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Dermatologpraksis Michaela Bruhns en række

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter hos Tingsgaard Høreapparater ApS

Privatlivspolitik for patienter hos Tingsgaard Høreapparater ApS Privatlivspolitik for patienter hos Tingsgaard Høreapparater ApS Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Tingsgaard

Læs mere

Læge Kurt Kvistgaard Biografgade 3, Randers C

Læge Kurt Kvistgaard Biografgade 3, Randers C Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Læge Kurt Kvistgaard, Biografgade 3.4, en række personoplysninger om dig.

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter i Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard

Privatlivspolitik for patienter i Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard Privatlivspolitik for patienter i Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Øre-næse-halsklinikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Gynækologisk Klinik Hillerød v/ Sandra

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger: I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI IVAN MOULUN GRUNNET

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Allergi- og Lungeklinikken Vanløse v/

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Gl.Strandvej en række personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter hos Øjenlægecenter Viborg

Privatlivspolitik for patienter hos Øjenlægecenter Viborg hos Øjenlægecenter Viborg Øjenlægecenter Viborg fører journal over alle patientforløb. Vi følger Sundhedslovens bestemmelser og Sundhedsstyrelsens forordninger om journalføring. I forbindelse med vores

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter hos Speciallæge i Psykiatri Birgitte Mogensen, CVR nr

Privatlivspolitik for patienter hos Speciallæge i Psykiatri Birgitte Mogensen, CVR nr En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter i Arthro klinikken, Værløse

Privatlivspolitik for patienter i Arthro klinikken, Værløse Privatlivspolitik for patienter i Arthro klinikken, Værløse Behandling af oplysninger I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Arthro

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter 1 En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Her følger disse

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Det anbefales, at

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter 25. maj 2018 Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler [Røntgen- Ultralydklinikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter på Øjenklinikken Bruno Battistini

Privatlivspolitik for patienter på Øjenklinikken Bruno Battistini Privatlivspolitik for patienter på Øjenklinikken Bruno Battistini Behandling af oplysninger Øjenklinikken Bruno Battistini fører journal over alle patientforløb. Vi følger Sundhedslovens bestemmelser og

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Behandling af oplysninger I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinik for Reumatologi ved speciallæge i reumatologi Jannie M.Beier( i det

Læs mere

Data- og privatlivspolitik for patienter

Data- og privatlivspolitik for patienter Vores speciallægepraksis er efter EU s databeskyttelsesforordning, som er trådt i kraft 2018, forpligtet til at give alle patienter informationer om de personoplysninger, der indsamles. Data- og privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Speciallægeselskabet øjenlæge Jens Bach

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger Risskov Øjenklinik ved speciallæge Inge Stendevad Nielsen fører journal over alle patientforløb og følger Sundhedsloves bestemmelser og Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægehuset Vestergade I/S som dataansvarlig

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Speciallæge Jette Bønneland

Speciallæge Jette Bønneland Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler klinikken (Speciallægeselskabet Jette Bønneland

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne i Jels som dataansvarlig en

Læs mere

POLITIK om PRIVATLIV for patienter

POLITIK om PRIVATLIV for patienter POLITIK om PRIVATLIV for patienter SPECIALLÆGE I PSYKIATRI Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler vi i klinikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med Allinge lægehus undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Allinge lægehus som dataansvarlig

Læs mere

Behandling af oplysninger- Privatlovspolitik hos Lægerne ved Postparken:

Behandling af oplysninger- Privatlovspolitik hos Lægerne ved Postparken: Behandling af oplysninger- Privatlovspolitik hos Lægerne ved Postparken: Som led i den nye Persondata-lovgivning er vi forpligtigede til at oplyse om vores funktion som dataansvarlig, der er egentligt

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Brøndt og Rasmussen som dataansvarlig

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Kognitiv Klinik. Privatlivspolitik for patienter

Kognitiv Klinik. Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Nørregade 41, som dataansvarlig en række personoplysninger

Læs mere

Nysted lægehus indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig).

Nysted lægehus indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig). Datapolitik En virksomhed er efter den nye EU-databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede - i dette tilfælde patienten - en række informationer, når personoplysninger indsamles fra

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Familielægen-bysøstræde som dataansvarlig

Læs mere

Der indsamles og behandles flg. typer af personoplysninger, i det omfang det er relevant for netop dit barn/den unge/jer

Der indsamles og behandles flg. typer af personoplysninger, i det omfang det er relevant for netop dit barn/den unge/jer Persondatapolitik for patientbehandling Kære Patient og forældre til Patient, En virksomhed er efter EU`s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten/ellers dennes forældre/forældremyndighedsindehaver)

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter klinikken Søborg Privatlivspolitik for patienter Øre-Klinikken Søborg er efter EU s databeskyttelses forordning forpligtet til at give den registrede (patienten) en række informationer, når personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik. Lægerne Skrågade 13

Privatlivspolitik. Lægerne Skrågade 13 Privatlivspolitik Lægerne Skrågade 13 Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Odder Maj 2018 Privatlivspolitik for patienter Gældende for Odder lægehus herunder alle samarbejdende praksis : Kirsten Laursen, Merete Astrup, Hanne Højtorp Sørensen, Jon-Anders Evensen, Rikke Kristoffersen,

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter. Denne privatlivspolitik er gældende for Brædstrup Lægehus herunder alle samarbejdende praksis:

Privatlivspolitik for patienter. Denne privatlivspolitik er gældende for Brædstrup Lægehus herunder alle samarbejdende praksis: Brædstrup Maj 2018 Privatlivspolitik for patienter Denne privatlivspolitik er gældende for Brædstrup Lægehus herunder alle samarbejdende praksis: Læge Jens Peter Schmidt-Holm Læge Kurt Bildstrup Læge Mette

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter På baggrund af EUs nye persondataforordning er det vigtigt, at du kender vores privatlivspolitik hos Lægerne Strandbygade 65. Som patient hos os håber vi, at du kan godkende denne privatlivspolitik. Som

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken

Læs mere

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis. Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis. Navn og adresse på den dataansvarlige: Plastikkirurgen.dk, Vesterbrogade 121,5 sal, 1620 Kbh.V CVR.26734304 Formålene

Læs mere

Den Persondatapolitik for klinikkens patienter - lang version. Se tillige vores korte version.

Den Persondatapolitik for klinikkens patienter - lang version. Se tillige vores korte version. Den 25.05.2018 Persondatapolitik for klinikkens patienter - lang version. Se tillige vores korte version. I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik, behandling af dig som patient og dem du er værge

Læs mere

Information og formål Vi indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Information og formål Vi indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): Privatlivspolitik i Falck Lægehuse Hos Falck Lægehuse er vi optaget af, at du har tillid til os, og tillid til at vi trygt kan varetage din Privatlivspolitik. Alle dine personoplysninger varetager vi på

Læs mere

Privatlivspolitik i PPclinic

Privatlivspolitik i PPclinic Privatlivspolitik i PPclinic Privatlivspolitik I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler PPclinic, som dataansvarlig, personoplysninger.

Læs mere

Typer af oplysninger Ciconia indsamler og behandler almindelige og personfølsomme oplysninger.

Typer af oplysninger Ciconia indsamler og behandler almindelige og personfølsomme oplysninger. Politik for persondata for Speciallægeselskabet Ciconia Århus ApS. Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig indsamler og behandler Ciconia en række

Læs mere

Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier

Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier Nygade 12 B 1. Sal, 4300 Holbæk. Tlf. 59430142. Fax. 59431100 Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter LÆGERNE WORNING, TRIER OG LETT SOLRØD CENTER 70, 1. 2680 SOLRØD STRAND Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Vejgaard Sundhedscenter som dataansvarlig

Læs mere

Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik

Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik Behandling af dine oplysninger Vi er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle

Læs mere

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Helbredsundersøgelse Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Alle dine

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Nørmark privathospital/speciallægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Nørmark privathospital/speciallægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Nørmark Privathspital 18.04.2018 Behandling af plysninger I frbindelse med din undersøgelse, diagnstik g behandling, indsamler g behandler Nørmark privathspital/speciallægeklinik en række persnplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Praktiserende Neurlg Gitte Ørsnes 1. marts 2018 Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med min undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Lægerne Højte g Strand, Nørrebr. Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Lægerne Højte

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger. I frbindelse med undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Øre- Næse- Halsklinikken på Østerbr, v. speciallæge

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Kirurgisk Klinik Syddanmark en række persnplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med Appia Klinikkens udredning/behandling, diagnostik af dig som patient, indsamler og behandler Appia Klinikken, som ansvarlige

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Speciallæge Mrten Ring ApS sm dataansvarlig en

Læs mere

Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik

Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik 1. Indledning Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvis du er medlem af Gallo Kriserådgivning eller

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter Kognitiv Center København

Privatlivspolitik for patienter Kognitiv Center København Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler en række persnplysninger m dig. I denne privatlivsplitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Psykiatrisk Klinik Fredensbrg Speciallæge i psykiatri, ph.d. Klaus Damgaard Jakbsen Jernbanegade 16, 1. sal, dør 8, 3480 Fredensbrg www.psykiaterjakbsen.dk En virksmhed er efter EU s databeskyttelsesfrrdning

Læs mere

Privatlivspolitik. Lægemiddelindustriforeningen ( Lif )

Privatlivspolitik. Lægemiddelindustriforeningen ( Lif ) Privatlivspolitik Lægemiddelindustriforeningen ( Lif ) Version: 1.0 April 2018 I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger i Lif; herunder

Læs mere

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Sundhedstjek og Sundhedsprocent Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv.

Læs mere

BEwares Privatlivspolitik

BEwares Privatlivspolitik BEwares Privatlivspolitik 1. Typer af personoplysninger BEware er en IT virksomhed der leverer skræddersyede IT løsninger indenfor software, websites og ITsupport til små og mellemstore virksomheder. Vi

Læs mere

Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber

Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber I forbindelse med ansættelsen, indsamler og behandler Quick Care (herefter Falck ) som dataansvarlig

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK SÅDAN BEHANDLER TAKSATORINGEN PERSONOPLYSNINGER

PRIVATLIVSPOLITIK SÅDAN BEHANDLER TAKSATORINGEN PERSONOPLYSNINGER PRIVATLIVSPOLITIK SÅDAN BEHANDLER TAKSATORINGEN PERSONOPLYSNINGER Taksatorringens privatlivspolitik i forbindelse med skadesbehandling (Sådan behandler Taksatorringen personoplysninger) Indsamling og brug

Læs mere

Privatlivspolitik for vikarer og medarbejdere på teams, ansat hos ActivCare A/S

Privatlivspolitik for vikarer og medarbejdere på teams, ansat hos ActivCare A/S Privatlivspolitik for vikarer og medarbejdere på teams, ansat hos ActivCare A/S I forbindelse med ansættelse i ActivCare A/S (ActivCare), indsamler og behandler ActivCare som dataansvarlig en række personoplysninger

Læs mere

Lunge og Allergiklinikken København, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv., 1364 København K v/speciallæge Torben Evald

Lunge og Allergiklinikken København, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv., 1364 København K v/speciallæge Torben Evald Lunge g Allergiklinikken København, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv., 1364 København K v/speciallæge Trben Evald Privatlivsplitik fr persnfølsmme data Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse,

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Reni Klavsen er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Frederikssund. Reni Klavsen er

Læs mere

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Gefion Group A/S og Gefion Investorsalg A/S hver især ( Gefion ) behandler personoplysninger:

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Gefion Group A/S og Gefion Investorsalg A/S hver især ( Gefion ) behandler personoplysninger: Privatlivspolitik for Gefions hjemmeside og eksterne relationer Version: 16. januar 2019 Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Gefion Group A/S og Gefion Investorsalg A/S hver især ( Gefion ) behandler

Læs mere

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig. PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED PERNILLEFYS KLINIKKEN FREM 56 FREM 56 2800 LYNGBY CVRNR; 31221781 Velkommen som patient hos Pernillefys, Frem 56, 2800 Lyngby, pernillefys@gmail.com. I forbindelse

Læs mere

Maj Tilbud om Antabus-udlevering

Maj Tilbud om Antabus-udlevering Maj 2018 Tilbud om Antabus-udlevering Tilbud om Antabus-udlevering Du har mulighed for at indtage ordineret Antabus i klinikken på Lyngby Hovedgade 47, 2. sal (obs. 2. sal) der står Thomas Fahmy på døren.

Læs mere

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle ) behandler personoplysninger

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle ) behandler personoplysninger Privatlivspolitik for www.bruunhjejle.dk og CRM Version: 26. september 2018 (ændret fra version 25. maj 2018) Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Lotte Nilsson er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Gilleleje. Lotte Nilsson er ansvarlig

Læs mere

Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde. Senest opdateret d. 30. maj Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar

Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde. Senest opdateret d. 30. maj Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde Senest opdateret d. 30. maj 2018 Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar I klinikken behandler vi personoplysninger og har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz. Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) Race eller etnisk oprindelse

Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz. Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) Race eller etnisk oprindelse Den dataansvarlige Navn Børne- og ungdomspsykiater CVR-nummer 17563246 Adresse Torvet 7, 2, tv Telefonnummer 40814143 E-mail adresse Hertz@metalog.dk Hjemmeside www.metalog.dk Behandlingen af personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for behandling af personoplysninger for Gildberg A/S

Privatlivspolitik for behandling af personoplysninger for Gildberg A/S Privatlivspolitik for behandling af personoplysninger for Gildberg A/S Copyright 2017 Data Protection Service - All Rights Reserved. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 3 Formål og typer af oplysninger...

Læs mere

Alsidig Fysioterapi Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed

Alsidig Fysioterapi Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed Alsidig Fysioterapi Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed 1. politik om privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed DJFYS Vi vil altid gøre vores bedste for at sikre dine data og privatlivet for

Læs mere

Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død

Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død For at vi kan påbegynde behandlingen af sagen, skal vi modtage en skifteretsattest vedrørende boet efter afdøde. Du skal derfor

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE PÅ KRENKERUP GODS

PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE PÅ KRENKERUP GODS PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE PÅ KRENKERUP GODS Som følge af vores samarbejde behandler vi personoplysninger om dig. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler

Læs mere

Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed

Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler om databeskyttelse. Dette betyder, at du har en række rettigheder, som du

Læs mere

Anmeldelse af lægemiddelskade

Anmeldelse af lægemiddelskade Anmeldelse af lægemiddelskade 1. Navn, adresse mv. (skriv af sikkerhedshensyn venligst dit navn og CPR-nr. på alle sider) Fornavn(e): Efternavn: CPR-nr. Adresse: Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobilnummer: Stilling/job

Læs mere

I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside.

I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside. Tandplejen -Børn og Unge Kommunes oplysningspligt ifm kommunes indsamling og behandling af personoplysninger (de registreredes rettigheder) I forbindelse med dit barns tilknytning til Gentofte Kommunes

Læs mere

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1 Definitioner... 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

Læs mere

Privatlivspolitik. Generelt. Typer af personoplysninger. Formål og typer af personoplysninger. Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

Privatlivspolitik. Generelt. Typer af personoplysninger. Formål og typer af personoplysninger. Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering) Privatlivspolitik Generelt Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser. Vi behandler

Læs mere

Behandling af personoplysninger i Dyrekassen Danmark.

Behandling af personoplysninger i Dyrekassen Danmark. PERSONDATAPOLITIK Behandling af personoplysninger i Dyrekassen Danmark. Himmerland Forsikring-koncernen Himmerland Forsikring-koncernen består bl.a. af forsikringsselskaberne Himmerland Forsikring gs.

Læs mere

Samtykke til at modtage direkte markedsføring fra forhandler

Samtykke til at modtage direkte markedsføring fra forhandler Samtykke til at modtage direkte markedsføring fra forhandler Ved at krydse af nedenfor giver du samtykke til, at ( Forhandler ) må sende dig markedsføringsmateriale: (Sæt kryds) Ja tak, Forhandleren må

Læs mere

Behandling af personoplysninger i Himmerland Forsikring gs.

Behandling af personoplysninger i Himmerland Forsikring gs. PERSONDATAPOLITIK Behandling af personoplysninger i Himmerland Forsikring gs. Himmerland Forsikring-koncernen Himmerland Forsikring-koncernen består bl.a. af forsikringsselskaberne Himmerland Forsikring

Læs mere

Vilkår og privatlivspolitik

Vilkår og privatlivspolitik Vilkår og privatlivspolitik 1. Ansvar Beskyttelse af dine persondata har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser. Vi behandler

Læs mere

Behandling af personoplysninger hos Ringsted Dyreklinik, Vestervej 36, 4100 Ringsted

Behandling af personoplysninger hos Ringsted Dyreklinik, Vestervej 36, 4100 Ringsted Side 1 af 6 Behandling af personoplysninger hos Ringsted Dyreklinik, Vestervej 36, 4100 Ringsted 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Ringsted Dyreklinik vil vi løbende komme til elektronisk

Læs mere

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER. Behandling af personoplysninger hos Sct. Jørgensbjerg Dyreklinik. 1. Indledende bemærkninger

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER. Behandling af personoplysninger hos Sct. Jørgensbjerg Dyreklinik. 1. Indledende bemærkninger DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER Behandling af personoplysninger hos Sct. Jørgensbjerg Dyreklinik 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Sct. Jørgensbjerg Dyreklinik vil vi løbende komme til elektronisk

Læs mere