Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i til Forretningsudvalgets møde 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9."

Transkript

1 Region Midtjylland Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 6

2 Oversigt over de udbud der vil være gældende for 2009.!!! "#$% %&%% "#$% %&%% '() *+ % %&%% %%%,!(%% %&%% '() %%%,!(%% %&%% %%%,!(%% %&%%,% - %,% - %.%)%*() /)01!,% - % /)01!,% - % /)01!.%)%*() &2 &2! &2! &2! &2 &2 &2 &2 &2!( &2! &! &! & & 3 *+ &!4. # 4. # % 3 )%*.%!4. # 4. # )%*.%!4. # 4. # t og hold oprettes løbende AOF Herning 4. # +%%(% 0%* %)0 %,"#$% 5)6 %, 0 5) 5)6 %, 0 5) 5)6 %, 0 5) 5)6 %, 0.%*!5) 5)6 %, %,"#$% 5)6,%%*)%.% 5) 5)6,%%*)%.% 5) 5)6,%%*)%.%!5) 5)6,%%*)%.%!5).6 %, *)%()!5).6,%% $%%.% /. ).# &%% /. ).# &%% &%% &%% &%% &%% &%% &%% *+ % &%% *+ % &%% *+ % &%%! &%%! &%%! &%%!#% #% %!#% #%!#% #%,%%*)%.% 4% #% %

3 4% #% 4% #%,%%*)%.% 4%! 4%& % 4%! 4%& 4%! 4%& 4% 4% % 4% 4% 4% 4% %).# 4%& % %).# 4%& %).# 4%& 4% 4%& % 4% 4%& 4% 4%&

4 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, november 2008 ISBN Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

5 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, oktober 2008 Forfatter Udviklingskonsulent Henning Tjørnelund, Region Midtjylland. Arbejdsgruppen Gert Sander Jensen, Otto Højgaard, Mona Lisa Birkø, Henning Tjørnelund, Indhold Gennemgang af den forberedende voksenundervisning FVU, med henblik på at belyse behovet og kapaciteten i Region Midtjylland, hvor geografiske faktorer også inddrages. Eventuelle henvendelser bedes rettet til: Kontorchef Bodil Primsø, Udviklingskonsulent Henning Tjørnelund, Formand for VUC-samarbejdet Preben Clausen, Der tages forbehold for trykfejl. Region Midtjylland 2008 Hel eller delvis gengivelse af rapporten er tilladt med tydelig kildeangivelse. Denne rapport kan downloades fra Region Midtjyllands hjemmeside ISBN

6 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller Oversigt over figurer Sammenfatning og perspektivering Sammenfatning Beskrivelse af tiltag og perspektivering Baggrund for analysen Målsætningen for FVU-kursister i Region Midtjylland Region Midtjyllands målsætning for FVU-området Datagrundlaget for FVU-undersøgelsen Svage læsere i Region Midtjylland FVU-kursisternes alder, køn og uddannelse FVU-indsatsen i perioden Geografisk placering af udbud VUC ernes geografiske dækningsområder Oversigt over tabeller Tabel 1 Målsætningerne for FVU-indsatsen fordelt på kommuner i Region Midtjylland...9 Tabel 2 Svage læsere fordelt på uddannelsesniveau...11 Tabel 3 Antal læsesvage der har modtaget FVU-undervisning...12 Tabel 4 Andelen af læsesvage fordelt på uddannelse (pct.) Tabel 5 FVU-kursister fordelt på alder og køn (pct.) Tabel 6 Antal fordelt på uddannelse og alder...15 Tabel 7 Antal fordelt på uddannelse og køn (pct.) Tabel 8 Antal mandlige FVU-kursister fordelt på alder og uddannelse Tabel 9 Antal kvindelige FVU er fordelt på alder og uddannelse...17 Tabel 10 Antal FVU-kursister fordelt på kommuner...19 Tabel 11 Antal FVU-kursister fordelt på dækningsområde...20 Tabel 12 Antal årsværk fordelt på dækningsområder ( ) Tabel 13 Difference mellem befolkning og antal årsværk...22 Tabel 14 Antal FVU-kursister fordelt på fag Tabel 15 Antal FVU-årsværk fordelt på fag...23

7 1.2 Oversigt over figurer Figur 1 Læsesvage årige fordelt på kommunerne...13 Figur 2 Pct. læsesvage fordelt på kommunerne...13 Figur 3 Andelen af læsesvage fordelt på uddannelse...14 Figur 4 Uddannelsesandel fordelt på alder (pct) Figur 5 VUC ernes geografiske placering og deres dækningsområde Figur 6 Difference mellem befolkning og antal årsværk...21 Side 4

8 2 Sammenfatning og perspektivering 2.1 Sammenfatning Et tæt samarbejde mellem VUC erne, driftsoverenskomstparterne og Region Midtjylland samt en fælles forståelse og platform er afgørende, hvis de nationale og regionale mål for FVU-undervisningen skal nås. På den baggrund bliver FVU-planerne, evalueringerne og de årlige møder mellem udbyderne af FVU og Region Midtjylland udgangspunkt for dialogen om udfordringerne på FVU-området og arbejdet med at finde fælles løsninger på udbud, kapacitet og målopfyldelse. Målet er, at FVU udbyderne i Region Midtjylland kan tiltrække og gennemføre FVU undervisning i dansk og matematik så de nationale målsætninger kan nås. De nationale målsætninger er: FVU-kursister årligt på landsplan Andelen af voksne med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges Flere skal deltage i livslang læring. 2.2 Beskrivelse af tiltag og perspektivering Det enkelte VUC opstiller, hvert år, konkrete mål for FVU indsatsen i hvert VUC s dækningsområde. Disse mål drøftes på et fælles møde mellem Region Midtjylland, Driftsoverenskomstparterne og VUC erne, på samme møde evalueres sidste års mål. Der arbejdes på at øge kendskabet til FVU og de økonomiske støttemuligheder. Den direkte opsøgende virksomhed er meget vigtig, både i forhold til virksomhederne, men også de enkelte i FVU målgruppen. Et fintmasket datamateriale kan målrette informationen og den opsøgende virksomhed. Information til alle virksomheder om mulighederne for at få løntilskud gennem Statens Voksenuddannelsesstøtte for ansatte der følger FVU undervisning i arbejdstiden. Offentlige virksomheder, som har nogle af regionens største arbejdsplads, kunne går forrest i arbejdet med at få udbredt kendskabet til FVU og SVU på egne arbejdspladser. Side 5

9 Der arbejdes på at fjerne barrierer for målgruppens brug af FVU undervisning, fx bør FVU også være SU berettiget for kursister over 19 år. Side 6

10 3 Baggrund for analysen Globaliseringen og herunder særligt ny teknologi har i de seneste årtier generelt reduceret jobmulighederne for ufaglærte og øget efterspørgslen efter bedre uddannet arbejdskraft. Mange voksne med manglende basale færdigheder fungerer i dag godt i job, hvor der ikke stilles særlige krav til deres læse-, skrive- og/eller regnefærdigheder. Jobudviklingen medfører dog i stigende grad krav til at kunne læse-, skrive- og regne. De ufaglærte med utilstrækkelige basale færdigheder og/eller ringe faglige og personlige kompetencer risikerer dermed at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvis ikke der sker en opkvalificering af deres uddannelsesniveau 1. Læse-, skrive- og regnesvage i mindre grad deltager i voksen- og efteruddannelse end andre grupper. Derfor er det afgørende, at de pågældende personer har adgang til tilbud om at styrke deres basale kompetencer, når behovet opstår. Denne analyse er udarbejdet i samarbejde mellem Region Midtjylland og VUC erne i regionen med henblik på at etablere et fælles statistisk grundlag for planlægning, afvikling og evaluering af den regionale indsats på FVUområdet. Ifølge lovgivningen skal VUC ernes udarbejdelse af FVU-udbudsplaner ske på baggrund af dette statistiske materiale og den løbende evaluering af indsatsen. Det er intentionen, at statistikken og evalueringerne kan blive et fælles redskab på FVU-området i Region Midtjylland, som kan give voksenuddannelsescentrene, driftsoverenskomstparterne og Region Midtjylland mulighed for: at få et overblik over, hvor langt vi er regionalt i forhold til at nå den nationale målsætning om FVU-kursister på landsplan at synliggøre de bedste FVU-erfaringer og indsatser i forhold til at nå de regionale mål at bruge de bedste erfaringer på FVU-området til at videreudvikle FVUindsatsen Hvis evalueringerne kan blive et sådant fælles redskab kan de bruges aktivt fremadrettet ved at fremhæve viden og succesfulde erfaringer, som kan inspirere alle parterne på FVU-området. Hvis de nationale mål på FVU-området skal nås, er det helt afgørende med en omfattende og koordineret regional indsats. 1 Baggrunden er nærmere beskrevet i regeringes redegørelse til EU-kommissionen april 2007: Danmarks strategi for livslang læring. Uddannelse og livslang opkvalificering for alle. (Findes på undervisningsministeriets hjemmeside). Side 7

11 4 Målsætningen for FVU-kursister i Region Midtjylland I Region Midtjyllands uddannelsesstrategi står der bl.a. at: den midtjyske region inden 2030 har et sammenhængende og vidtforgrenet uddannelsessystem, der sikrer relevante uddannelsestilbud og understøtter en internationaliseret vækst og udvikling samt at: - øge indsatsen af den forberedende voksenundervisning (FVU) med henblik på et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne - sikre relevante udbud af uddannelse i regionens yderområder FVU-undervisning kan give den voksne de basale færdigheder, der gør vedkommende i stand til at tage en faglært eller en ungdomsuddannelse og dermed få et reelt kompetenceløft. FVU-undervisningen kan også give den voksne en positiv oplevelse af at være på skolebænken igen og dermed give lyst til livslang læring. Endelig kan FVU-undervisning bidrage til en højere livskvalitet, fordi den voksne bliver i stand til at deltage mere aktivt i kultur-, familie- og samfundslivet. Ifølge Bekendtgørelse nr. 973 af , 18 stk. 2 skal det enkelte voksenuddannelsescenter opstille mål for indsatsen det efterfølgende år under hensyntagen til Regionens samlede behov. Den nationale målsætning der er beskrevet i Danmarks strategi for livslang læring indeholder 3 overordnede målsætninger på FVU området: FVU-kursister årligt på landsplan Andelen af voksne med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges Flere skal deltage i livslang læring. Der er en tæt sammenhæng mellem den nationale målsætning og de to regionale mål. Med en stigning i antallet af FVU-kursister vil der også være gode chancer for, at flere FVU-kursister deltager i livslang læring både på arbejdspladsen og i uddannelsessystemet generelt. Side 8

12 4.1 Region Midtjyllands målsætning for FVU-området I 2005 var der ca FVU-kursister på landsplan. I forhold til det tal er Region Midtjyllands andel godt 5000 kursister. Hvis målet om årlige FVU-kursister skal nås, betyder det, at antallet af kursister i Region Midtjylland skal øges til ca kursister årligt. I forhold til kommunernes relative andel af befolkningen kan det beregnes, hvor mange kursister der potentielt er i de enkelte kommuner. Tabel 1 Målsætningerne for FVU-indsatsen fordelt på kommuner i Region Midtjylland Befolkningen 15-69år 2007 FVU-kursister 2005/06 Antal Pct. Antal Pct. O. 5 år Mål 2015 Antal Favrskov , ,4 3, ,6 Hedensted ,5 46 0,9 2, ,7 Herning , ,9 5, ,0 Holstebro ,6 61 1,2 2, ,7 Horsens , ,6 5, ,7 Ikast-Brande , ,1 3, ,5 Lemvig ,7 9 0,2 0, ,9 Norddjurs , ,7 6, ,3 Odder ,7 51 1,0 1, ,7 Randers , ,7 10, ,9 Ringkøbing-Skjern , ,0 2, ,9 Samsø ,3 26 0,5 0,2 30 0,3 Silkeborg , ,6 6, ,9 Skanderborg , ,6 3, ,3 Skive , ,6 7, ,1 Struer ,8 35 0,7 1, ,9 Syddjurs , ,0 4, ,3 Viborg , ,8 11, ,5 Århus , ,3 20, ,7 Region Midtjylland , ,0 100, ,0 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tabel 1 viser, at der var 4944 FVU-kursister der var bosiddende i Region Midtjylland, svarende til 21,5 pct. af hele landets FVU-kursister. I perioden fra 2002 til 2006 gik der kursister på VUC erne i Region Midtjylland, hvoraf 888 var bosiddende udenfor Region Midtjylland, hvilket svarer til 4,1 pct. Pct. Side 9

13 Favrskov i havde i 2007 population på personer i alderen fra år, hvilket svarede til 3,6 pct. af de årige i Region Midtjylland. I 2005 var der 216 FVU-kursister bosiddende i kommunen, hvilket svarede til 4,4 pct. af samtlige FVU-kursister. I en periode over 5 år 2 fra var 3,6 pct. af regionens FVU-kursister bosiddende i Favrskov. Hvis Region Midtjyllands mål for antallet af FVU-kursister skal nås skal der i 2015 være 323 FVU-kursister i Favrskov kommune. I beregningen er der taget højde for, at Favrskov kommune kun vil udgøre 3,6 pct. af de årige i Aktivitetsmålet for det kommende år fastlægges af det enkelte voksenuddannelsescenter, og skal beregnes som en procentdel af behovet på ca FVU-kursister årligt i hele Region Midtjylland. VUC erne kan bruge denne oversigt til at fastlægge de kommende års aktivitetsmål. 2 Der er valgt at bruge et rullende gennemsnit over en 5 årig periode, da erfaringer viser at der kan være store udsving i antallet af FVU-kursister fra år til år i et givent geografisk område. Det faktiske antal kursister for årene 2002 til 2006 fremgår af tabel 13. Side 10

14 5 Datagrundlaget for FVU-undersøgelsen I undersøgelsen er der medtaget fire områder til belysningen af FVUundervisningen i Region Midtjylland: En beregning af hvor mange svage læsere, der er i Region Midtjylland FVU-kursisternes alder, køn og uddannelse Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning for Region Midtjylland En gennemgang af FVU-indsatsen i perioden fra 2002 til 2006, som er de senest tilgængelige data. 5.1 Svage læsere i Region Midtjylland En undersøgelse foretaget af AKF på foranledning af Trepartsudvalget om Livslang opkvalificering viser, at der er voksne med utilstrækkelige læsefærdigheder inden for alle uddannelsesniveauer og fagområder, ligesom hver sjette elev, der forlader grundskolen i dag har utilstrækkelige læsefærdigheder. Nedenstående tabel viser, hvor mange procent svage læsere der er blandt voksne på forskellige uddannelsesniveauer. Tabel 2 Svage læsere fordelt på uddannelsesniveau Uddannelse Andel svage læsere Grundskolen som højeste fuldførte uddannelse 27 % Gymnasial uddannelse 12 % Faglærte 19 % Kort videregående uddannelse 12 % Mellemlang uddannelse 9 % Lang videregående uddannelse 8 % Kilde: AKF (2005), læse-stave-svages brug af VEU Læsesvage defineres i undersøgelsen som personer, der selv vurderer, at deres skriftlige og mundtlige færdigheder i dansk er meget eller noget begrænset for deres muligheder på arbejdsmarkedet, eller som på et eller andet tidspunkt har modtaget specialundervisning på grund af læse- og stavevanskeligheder. I denne analyse omfatter målgruppen alle årige. Voksne udenfor arbejdsstyrken er medtaget fordi en del (barsel, orlov, revalidering) kun midlertidigt er udenfor arbejdsstyrken og fordi førtidspensionister, pensionister og andre uden for arbejdsstyrken kan få en øget livskvalitet ved deltagelse i FVU- Side 11

15 Tabel 3 Antal læsesvage der har modtaget FVU-undervisning. Læsesvage Modtaget FVU (5 årig periode ) Antal Antal Pct. Favrskov ,7 Hedensted ,8 Herning ,0 Holstebro ,3 Horsens ,4 Ikast-Brande ,5 Lemvig ,8 Norddjurs ,4 Odder ,0 Randers ,9 Ringkøbing-Skjern ,6 Samsø ,0 Silkeborg ,2 Skanderborg ,3 Skive ,2 Struer ,6 Syddjurs ,6 Viborg ,7 Århus ,5 Region Midtjylland ,8 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger undervisning. I alt er der årige i Region Midtjylland i Hvis det antages, at behovet for FVU-undervisning er lig med antallet af svage læsere, kan behovet for FVU-undervisning i Region Midtjylland beregnes ud fra de voksnes uddannelsesniveau i regionen. På lignende vis kan behovet for FVU-undervisning i den enkelte kommune beregnes ud fra uddannelsesniveauet i den enkelte kommune. Tabel 3 og figur 1 viser, hvor stor en andel af svage læsere der er i Region Midtjylland og hvor mange der har modtaget FVU-undervisning i en periode på 5 år. Resultatet af beregningerne viser at der 19 pct. af de årige der er svage læsere i Regionen. Der har været 10,8 3 pct. der har modtaget FVUundervisning i en periode på 5 år. Som det ses på figur 1 har Norddjurs og Ikast-Brande den højeste andel af svage læsere med 20,6 pct. Til gengæld har har Norddjurs haft et højt niveau af FVU-kursister på 22,4 pct., som samtidig er regionens højeste niveau. 3 Reelt er tallet lavere da der i antallet af FVU-kursister ikke er taget højde for gengangere. Side 12

16 Figur 1 Læsesvage årige fordelt på kommunerne Århus Skanderborg Odder Silkeborg Region Midtjylland Favrskov Viborg Syddjurs Holstebro Horsens Herning Randers Samsø Skive Hedensted Struer Ringkøbing-Skjern Lemvig Ikast-Brande Norddjurs Pct Kortet viser ligeledes den geografiske fordeling af svage læsere og det ses at der hvor andelen af befolkningen der er svage læsere er mindst koncentrere sig i det østlig midtjylland i kommunerne omkring Århus. Figur 2 Pct. læsesvage fordelt på kommunerne. Side 13

17 Figur 3 Andelen af læsesvage fordelt på uddannelse. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Skanderborg Århus Odder Favrskov Silkeborg Syddjurs Region Midtjylland Viborg Randers Herning Hedensted Horsens Holstebro Samsø Skive Ringkøbing-Skjern Struer Norddjurs Ikast-Brande Lemvig Grundskolen Gymnasial Faglærte KVU MVU LVU Som det fremgår af figur 3 og tabel 4 er Skanderborg og Århus de kommuner, hvor andelen af svage læsere er mindst, hvis grundskolen er den højeste fuldførte uddannelse. Tabel 4 Andelen af læsesvage fordelt på uddannelse (pct.). Kommune Grundskolen Gymnasial Faglærte KVU MVU LVU Favrskov 47,36 3,37 37,28 3,55 6,27 2,17 Hedensted 52,20 2,67 36,17 3,26 4,91 0,79 Herning 52,07 4,40 33,73 3,41 5,42 0,97 Holstebro 52,27 4,16 33,42 2,87 6,03 1,24 Horsens 52,23 3,87 33,76 3,08 5,78 1,28 Ikast-Brande 56,08 3,22 33,09 2,94 3,96 0,71 Lemvig 56,49 2,73 32,50 2,42 4,87 0,99 Norddjurs 55,66 2,76 34,33 2,30 4,18 0,77 Odder 45,75 3,61 38,19 3,48 6,91 2,07 Randers 50,83 4,03 35,85 3,13 4,98 1,16 Ringkøbing-Skjern 54,71 2,66 34,13 3,02 4,52 0,96 Samsø 53,55 2,63 34,21 2,66 5,57 1,39 Silkeborg 47,83 4,14 35,98 3,31 6,95 1,79 Skanderborg 44,40 3,78 37,65 4,00 7,38 2,78 Skive 53,82 3,69 33,53 2,86 5,10 1,00 Struer 55,24 2,88 32,95 2,49 5,40 1,04 Syddjurs 49,25 3,43 36,52 2,93 6,09 1,78 Viborg 50,21 3,83 34,95 3,26 5,94 1,80 Århus 44,45 11,21 27,36 3,17 9,32 4,50 Region Midtjylland 49,74 5,36 33,21 3,14 6,45 2,09 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Side 14

18 5.2 FVU-kursisternes alder, køn og uddannelse Aldersfordelingen på FVU-kursisterne viser en stor spredning mellem aldersgrupperne, som gør sig gældende både for mænd og kvinder. Det er netop VUC ernes styrke, at de i høj grad medvirker til at livslang læring er for alle. Ingen andre uddannelsesinstitutioner har så stor aldersspredning. Der er en klar overvægt af kvinder, der deltager i FVU-undervisningen. Det er kun unge under 20 år og ældre over 60 år, hvor antallet af mænd er det samme som antallet af kvinder. Tabel 5 FVU-kursister fordelt på alder og køn (pct.). Antal Pct. af alder Pct. af køn Pct. af alle Alder Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd 15 til 20 årige ,7 50,3 10,3 14,3 6,0 6,0 20 til 25 årige ,5 44,5 14,3 15,7 8,2 6,6 25 til 30 årige ,8 40,2 14,1 13,0 8,1 5,5 30 til 35 årige ,6 37,4 13,9 11,4 8,0 4,8 35 til 40 årige ,1 39,9 13,8 12,6 8,0 5,3 40 til 45 årige ,8 41,2 11,8 11,4 6,8 4,8 45 til 50 årige ,0 41,0 8,8 8,4 5,1 3,5 50 til 55 årige ,5 43,5 5,5 5,8 3,2 2,4 55 til 60 årige ,3 38,7 5,9 5,1 3,4 2,2 60 til 65 årige ,2 48,8 1,2 1,6 0,7 0,7 65 til 69 årige ,1 54,9 0,5 0,8 0,3 0,3 I alt ,8 42,2 100,0 100,0 57,8 42,2 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Over halvdelen af FVU-kursisterne har grundskolen som deres højeste fuldførte uddannelse. Hvis man har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse er man hurtigere til at komme i gang med FVU-undervisningen. Mens FVUkursisterne med grundskole har en faldende deltagelse med stigende alder, ser man, at alle med en uddannelse først starter senere i livet. Tabel 6 Antal fordelt på uddannelse og alder Alder Faglærte Grundskole Gymnasial KVU MVU LVU Uoplyst I alt 15 til 20 årige til 25 årige til 30 årige til 35 årige til 40 årige til 45 årige til 50 årige til 55 årige til 60 årige til 65 årige til 69 årige I alt Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Side 15

19 Som det fremgår af Figur 4 er det primært personer med Grundskolen som højeste fuldførte uddannelse der i en ung alder tager FVU-kurser. Jo ældre folk bliver des flere uddannelserretninger bliver repræsenteret af FVU-kursisterne. Når alderen på FVU-kursisterne runder de tredive år bliver en større andel med anden uddannelse i overvægt. Figur 4 Uddannelsesandel fordelt på alder (pct). 100% 80% 60% 40% 20% 0% 15 til til til til til til til til til til til 69 Alder Faglærte Grundskole Gymnasial KVU MVU LVU Uoplyst Uanset FVU-kursisterne uddannelsesmæssige baggrund er kvinderne i overvægt bort set fra dem, der har en kort videregående uddannelse. Her ligger mændene en anelse over kvinderne. Næsten 60 pct. af FVU-kursisterne er kvinder. Tabel 7 Antal fordelt på uddannelse og køn (pct.). Uddannelse Kvinder Mænd I alt Faglærte Grundskole Gymnasial KVU LVU MVU Uoplyst I alt Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Side 16

20 Som det ses i tabel 8 er det specielt de helt unge mænd der vælger FVUundervisning, mens kvinder har en tendens til større grad at vælge FVU med alderen. Tabel 8 Antal mandlige FVU-kursister fordelt på alder og uddannelse. Alder/Mænd Faglærte Grundskole Gymnasial KVU MVU LVU Uoplyst I alt 15 til 20 årige til 25 årige til 30 årige til 35 årige til 40 årige til 45 årige til 50 årige til 55 årige til 60 årige til 65 årige til 69 årige I alt Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Der er en lidt højere andel af kvinder med en lang videregående uddannelse der erkender deres behov for FVU-undervisning. Tabel 9 Antal kvindelige FVU er fordelt på alder og uddannelse. Alder/Kvinder Faglærtlsialyst Grundsko- Gymna- KVU MVU LVU Uop- I alt 15 til 20 årige til 25 årige til 30 årige til 35 årige til 40 årige til 45 årige til 50 årige til 55 årige til 60 årige til 65 årige til 69 årige I alt Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Side 17

21 5.3 FVU-indsatsen i perioden For at få overblik over FVU-undervisningen opgøres det, hvor undervisningen geografisk er afholdt. Nedenstående tabeller og figurer skal derfor anvendes til at vise, hvor der konkret er afholdt FVU-undervisning Geografisk placering af udbud Ifølge BEK nr973 af 19/07/ stk. 1 og 2. skal voksenuddannelsescentrene give et tilstrækkeligt tilbud, så det sikres, at alle, der er berettiget hertil, kan modtage forberedende voksenundervisning inden for en rimelig geografisk afstand. Ved en rimelig geografisk afstand forstås, at tilbud om forberedende voksenundervisning skal være beliggende inden for 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra deltagerens bopæl, med mindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej VUC ernes geografiske dækningsområder VUC ernes dækningsområder inddeler Region Midtjylland i 10 geografiske områder, som fremgår af Figur 6. Dækningsområderne i Østjylland er geografisk mindre end i Vestjylland. Til gengæld er befolkningstætheden i de østlige dækningsområder betydelig højere end i Vestjylland. Figur 5 VUC ernes geografiske placering og deres dækningsområde. Side 18

22 Tabel 13 viser fordelingen af FVU-kursisterne fordelt på bopælskommuner i perioden FVU-undervisning blev først rigtigt introduceret i 2002, hvor antallet var begrænset til blot 942 FVU-kursister. I perioden frem til 2005 steg antallet til næsten 5000 FVU-kursister. Derefter skete der et fald på 1000 FVUkursister i Faldet bliver ofte begrundet med at der har været en stigning i beskæftigelsen, hvilket har gjort, at det er svært for mange at få tid til at deltage i uddannelse. Tabel 10 Antal FVU-kursister fordelt på kommuner. Kommune I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Region Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Bortset fra kommunerne Horsens, Nord- og Syddjurs, hvor det er lykkedes at fastholde 2005 niveauet, har der været et fald i antallet af FVU-kursister i de øvrige kommuner. Det kan samtidig konstateres, at antallet af FVU-kursister er meget svingende fra år til år. Side 19

23 Tabel 11 Antal FVU-kursister fordelt på dækningsområde. Dækningsområde Fag- Grundskole Gymna- KVU LVU MVU Uoplyst I alt lærte sial Djursland Herning Holstebro Horsens Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Viborg Århus Region Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Som det fremgår af tabel 14 har der været 4325 FVU-kursister med bopæl i dækningsområde Århus, mens der har været 2817 i dækningsområde Viborg. Set i lyset af antallet af personer bosiddende i dækningsområdet og antallet af svage læsere, har Viborg haft en relativ højere FVU-aktivitet end Århus. Tabel 12 Antal årsværk fordelt på dækningsområder ( ). Dækningsområde Fag- Grund- Gymna- KVU LVU MVU Uoplyst I alt lærte skole sial Djursland 22,0 50,8 6,8 1,3 0,3 3,0 6,7 90,9 Herning 15,5 31,6 2,1 1,1 0,6 2,1 4,0 56,9 Holstebro 8,2 21,2 1,0 1,2 0,2 0,9 2,9 35,6 Horsens 16,9 46,7 2,2 1,3 0,5 1,5 3,1 72,2 Randers 29,2 68,8 4,9 1,8 1,1 2,7 8,0 116,4 Ringkøbing-Skjern 10,1 20,8 1,2 0,5 0,5 0,8 3,2 37,2 Silkeborg 14,8 32,3 1,5 0,9 0,8 0,8 2,8 53,8 Skanderborg 9,6 17,0 2,8 1,3 0,4 1,9 2,3 35,2 Viborg 46,3 80,9 9,5 4,1 1,7 4,2 9,8 156,6 Århus 37,8 84,7 15,6 4,4 3,2 7,7 18,1 171,5 Region Midtjylland 210,3 454,8 47,5 17,8 9,3 25,5 60,9 826,3 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. En FVU-kursist bruger i gennemsnit 0,05 årsværk, dvs at der skal ca. 20 FVUkursister til ét årsværk. Alt i alt er der over den 5 årige periode blevet undervist i et omfang svarende til 826,3 årsværk for personer med bopæl i Region Midtjylland. Side 20

24 Figur 6 Difference mellem befolkning og antal årsværk. Figur 7 viser at den højeste aktivitet set i forhold til befolkningerne er sket i den nord-østlige del af Region Midtjylland, mens kommuner omkring Århus har haft nogenlunde den andel af FVU-kursister, som modsvarer deres andel af befolkningen. Der har i de områder hvor aktiviteten er højest været projekter, hvor formålet har været at øge antallet af FVU-kursister. Antallet af årsværk set i forhold andelen af befolkningen i en kommune vises i tabel 16. F.eks. har Viborg over en 5 årige periode haft 11,9 pct. af Region Midtjyllands årsværk, selvom der kun bor 7,2 pct. af Region Midtjyllands befolkning. Århus har på den anden side haft et underskud af FVU-kursister på 4,7 pct. set i forhold til størrelsen af befolkningen i Århus. Men som det kunne ses i tabel 11 har Århus haft en kraftig stigning i de senere år, hvilket betyder at Århus sidst i perioden udlignet forholdet, hvis de vil være i stand til at fastholde eller øge antallet af FVU-kursister. Side 21

25 Tabel 13 Difference mellem befolkning og antal årsværk. Kommune Årsværk Andel årsværk Andel af gns befolkning Difference Antal personer Favrskov 29,5 3,6 4,0-0,4 685 Hedensted 23,1 2,8 3,6-0,8 539 Herning 44,9 5,4 6,8-1,4 807 Holstebro 18,3 2,2 4,6-2,4 336 Horsens 49,2 5,9 6,4-0, Ikast-Brande 25,6 3,1 3,2-0,1 484 Lemvig 6,1 0,7 1,9-1,1 119 Norddjurs 55,5 6,7 3,5 3, Odder 9,8 1,2 1,7-0,5 223 Randers 86,8 10,5 6,6 3, Ringkøbing-Skjern 23,5 2,8 4,6-1,8 452 Samsø 1,8 0,2 0,3-0,1 49 Silkeborg 53,8 6,5 6,8-0, Skanderborg 25,4 3,1 4,3-1,2 582 Skive 58,3 7,1 4,0 3, Struer 11,2 1,4 1,9-0,5 209 Syddjurs 35,4 4,3 3,2 1,0 745 Viborg 98,3 11,9 7,2 4, Århus 169,7 20,5 25,3-4, Region Midtjylland 826,3 100,0 100,0 0, Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tabel 14 Antal FVU-kursister fordelt på fag. Dækningsområde Dansk Dansk Dansk Dansk Matematik Matematik I alt trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 trin 1 trin 2 Djursland Herning Holstebro Horsens Randers Ringkøbing Silkeborg Skanderborg Viborg Århus I alt Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Side 22

26 Tabellerne 17 og 18 viser at Dansk undervisningen står for ¾ af FVUkursisterne på VUC erne 4. VUC Djursland har haft 1564 FVU-kursister over en periode på 5 år, hvilket gør det til til det VUC der har haft det fjerde 5 største antal FVU-kursister. Tabel 15 Antal FVU-årsværk fordelt på fag. Dækningsområde Dansk Dansk Dansk Dansk Matematik Matematik I alt trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 trin 1 trin 2 Djursland 26,7 16,6 7,5 2,9 13,6 7,4 74,6 Herning 22,0 16,6 4,7 0,6 9,2 7,5 60,7 Holstebro 11,3 8,3 5,7 0,5 6,2 5,8 37,9 Horsens 19,4 23,1 17,6 6,8 10,9 11,3 89,1 Randers 20,5 10,8 6,5 6,1 3,4 8,9 56,2 Ringkøbing 4,9 7,2 6,0 2,5 1,8 1,5 23,8 Silkeborg 7,2 8,6 9,6 2,6 3,9 2,1 34,0 Skanderborg 3,2 5,8 6,0 0,9 1,9 0,7 18,5 Viborg 89,6 25,2 11,5 3,4 51,6 4,5 185,8 Århus 94,4 52,5 37,3 16,3 43,6 41,0 285,1 I alt 299,1 174,7 112,3 42,8 146,1 90,6 865,7 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 4 Bemærk at tabellerne 15 og 16 viser alle de FVU-kursister der har gået på et VUC i Region Midtjylland, dvs. også personer der har bopæl udenfor Region Midtjylland. 5 I Den seneste opgørelse fra undervisningsministeriet er VUC-Djursland opgjort til at være landets fjerde største VUC målt på antallet af VUC-kursister. Det er forkert. Fejlen skyldes bl.a. at Århus amt indrapporterede alle FVU-eksaminier på VUC s institutions nummer. Der er i denne rapport er koorigere for disse fejl. Side 23

27 Region Midtjylland Regional Udvikling, Udannelsesteamet Skottenborg Viborg Side 24

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 ISBN 87-7788-186-9 Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Forberedende voksenundervisning

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Notat om registeranalyser af langvarigt sygefravær og selvforsørgelse efter sygefravær Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Notat vedrørende EUD-grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Notat, November

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM Ændringer i sygdomsmønsteret har betydning såvel for borgerne som for sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Det er derfor

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse i hvordan går det?

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse i hvordan går det? Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse i 2030 - hvordan går det? Med aftalen i efteråret 2017 om den forberedende grunduddannelse blev der formuleret

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 15. april 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland I 2030 har alle borgere mulighed for

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG EPINION FOR FM & MBUL RAPPORTERING SEPTEMBER 2016 NATIONALT NIVEAU MED FAKTISKE TAL 2 FORDELING AF KARAKTERGENNEMSNIT BLANDT DE ELEVER SOM ER I ET GIVENT FORBEREDENDE

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af FVU 2011 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk 2.1 Udvikling

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011 Mangel på kvalificeret arbejdskraft og målsætninger for uddannelse Fremskrivninger til 22 viser, at der bliver stor mangel på personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. En realisering af

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere